Paostwo Katar Gospodarka polityka kultura

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Paostwo Katar Gospodarka polityka kultura"

Transkrypt

1 2009 Paostwo Katar Gospodarka polityka kultura Katarzyna Górak-Sosnowska, Robert Czulda (red.) Ibidem, Łódź 2009 projekt książki

2 SPIS TREŚCI Wstęp 4 GOSPODARKA Katarzyna Górak-Sonowska, Ku dywersyfikacji: polityka gospodarcza Kataru 7 Blanka Łęgowska, Nowoczesne technologie przyszłości w górnictwie gazowym Kataru 17 Magda Hussain-Pamuła, Prywatyzacja w Katarze 25 POLITYKA John E. Peterson, Katar i świat. Budowanie marki mikropaostwa 37 Steven Wright, Polityka zagraniczna Kataru: geopolityka i strategiczne filary 54 David B. Roberts, Katar w poszukiwaniu bezpieczeostwa 71 Robert Czulda, Polityka wojskowa Kataru 84 Steven Ekovich, Stosunki Kataru ze Stanami Zjednoczonymi 95 SPOŁECZEOSTWO Katarzyna Górak-Sosnowska, Kobiety w sferze publicznej: edukacja, gospodarka i polityka 105 Katarzyna Brataniec, W stronę nowoczesności problemy edukacji w Katarze 114 Magdalena Rostron, Qatar Foundation: działalnośd i modele edukacji 123 Leo Lefebure, Stosunki międzyreligijne w Katarze 132 Marcin Grodzki, Chrześcijanie w Katarze 140 KULTURA Katarzyna Pachniak, Symbol Kataru poeta i orator Katari Ibn al-fudża a 146 Barbara Michalak-Pikulska, Współczesna literatura w Katarze 158 Ewa Machut-Mendecka, Złota kula spadająca do błękitnych wód (mitologia Al-Dżaziry) 168 Marcin Styszyoski, Siła perswazji w audycjach stacji Al-Dżazira 183 Noty o autorach 193 Katar: informacja o paostwie 196 Strona 2 z 201

3 Szanowni Paostwo, Z nieukrywaną przyjemnością chciałbym Paostwa zachęcid do lektury pierwszej książki w języku polskim poświęconej Paostwu Katar. W 2006 r. miałem zaszczyt otworzyd nową Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Doha, którą kieruję do dnia dzisiejszego. Warto odnotowad, że stosunki polityczne pomiędzy obu paostwami rozwijają się niezwykle szybko. W 2009 r. obchodzimy 20. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych. Katar z dnia na dzieo staje się jednym z istotnych arabskich partnerów Polski. Nabiera to szczególnego znaczenia, zwłaszcza po podpisaniu długotrwałego kontraktu na dostawy katarskiego skroplonego gazu LNG do terminalu w Świnoujściu. Trwa wymiana wizyt na wysokim i najwyższym szczeblu. W 2002 r. Warszawę odwiedził Emir Kataru, szajch Hamad Ibn Chalifa Al Sani. Dwa lata później w Doha przebywał polski prezydent. W ostatnim czasie w Katarze m.in. gościli: Premier Donald Tusk; Marszałek Senatu RP, Bogdan Borusewicz wraz z delegacją biznesu; Minister Skarbu Paostwa, Aleksander Grad; Minister Sportu i Turystyki, Mirosław Drzewiecki; Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Jacek Jezierski oraz Małżonka Prezydenta RP, Maria Kaczyoska. W Polsce z kolei oczekiwana jest rewizyta katarskiego władcy. Kontakty polityczne przyniosły zdecydowane ożywienie stosunków gospodarczych, których poziom odnotował spektakularny wzrost w 2008 r. o tysiąc procent. W tym samym czasie wyraźnie wzrosła liczba Polaków podejmujących pracę w Katarze, co świadczy o stale rosnącym zainteresowaniu tym krajem, dotychczas znanym jedynie z działalności największej arabskiej stacji telewizyjnej Al-Dżazira. Mam nadzieję, że niniejsza publikacja pozwoli przybliżyd Paostwu niezmiernie ciekawe i szybko rozwijające się Paostwo Kataru. Ambasador RP Robert Rostek Strona 3 z 201

4 Wstęp Katar zwykło się postrzegad przez pryzmat jego zasobów surowców energetycznych podobnie jak i inne paostwa arabskie leżące nad Zatoką Perską (Arabską) Arabię Saudyjską, Bahrajn, Kuwejt, Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Na ich bogactwo (trzy z nich znajdują się w pierwszej dwudziestce paostw o najwyższym PKB per capita) przełożyły się regionalnie największe na świecie zasoby ropy naftowej, odkrywane począwszy od lat 30. Umożliwiły one zarazem dynamiczny rozwój gospodarczy i społeczny. Paostwa Zatoki traktowane są przy tym jak monolit wszystkie posiadają duże zasoby naturalne, sporą nadwyżkę finansową, którą coraz częściej inwestują na Zachodzie, słyną z wyrafinowanych inwestycji krajowych, a ponadto cechują się dużym społecznym konserwatyzmem. Co więcej, wydaje się, że posiadane zasoby są zarówno warunkiem koniecznym, jak i wystarczającym ich dobrobytu. To znaczy, paostwa te bogacą się same z siebie, nie podejmując w tym kierunku żadnych starao, działao i nie patrząc w przyszłośd jak gdyby ropa i gaz miały zawsze znajdowad się pod ich powierzchnią. Katar wyróżnia się na tle pozostałych paostw Zatoki Perskiej (Arabskiej) z kilku powodów. Po pierwsze, stawia na rozwój gazownictwa, które uznane jest za przyszłośd rynku energetycznego. Celem strategicznym Kataru jest uzyskanie pozycji dominującego eksportera tego surowca na świecie. Drugim powodem jest sfera polityki. Pomimo niewielkiego rozmiaru, Katar wypracował sobie pozycję mediatora w sporach bliskowschodnich, a dzięki umiejętnemu lawirowaniu między głównymi siłami w regionie Arabią Saudyjską, Iranem i Stanami Zjednoczonymi, osiągnął bezpieczną pozycję na arenie regionalnej i globalnej. Kolejnym wyróżnikiem Kataru jest stacja telewizyjna Al-Dżazira, która urosła do światowej marki medium najbardziej rozpoznawalnego wśród niezachodnich stacji telewizyjnych. Wreszcie, warto wskazad na osobę emira Kataru Szajcha Hamada Ibn Chalifę Al Saniego który należy do najmłodszych, a zarazem najbardziej postępowych władców w regionie. Jego małżonka Szajcha Muza bint al-misnad porównywana jest dzięki swojej działalności do jordaoskiej królowej Rani. To przede wszystkim im Katar zawdzięcza dalekowzroczną politykę, która nastawiona jest na stopniowe przekształcenie go w nowoczesne paostwo. Publikacja przedstawia różne oblicza Kataru obok najbardziej znanego, gospodarczego, także polityczne i społeczno-kulturowe. Dzięki temu możliwe będzie całościowe nakreślenie zmian, które zachodzą w tym paostwie. Autorzy artykułów pochodzą z polskich, jak i zagranicznych ośrodków badawczych i reprezentują różne dyscypliny naukowe. Częśd gospodarcza omawia politykę dywersyfikacji Kataru (Katarzyna Górak- Sosnowska), a następnie bardziej szczegółowo jej dwa elementy zastosowanie nowoczesnych technologii w górnictwie gazowym (Blanka Łęgowska) oraz proces prywatyzacji (Magda Hussain-Pamuła). W części politycznej autorzy ukazują działania Kataru na rzecz wyrobienia sobie marki na świecie (John E. Peterson), przedstawiają także meandry i wymiary katarskiej polityki zagranicznej (Steven Wright), w tym polityki bezpieczeostwa (David B. Roberts) i wojskowej (Robert Czulda), oraz relacje Kataru ze Stanami Strona 4 z 201

5 Zjednoczonymi (Steven Ekovich). Trzeci blok dotyczy społeczeostwa problematyki funkcjonowania kobiet w sferze publicznej (Katarzyna Górak-Sosnowska), ze względu na nacisk położony na rozwój kapitału ludzkiego; dwa kolejne teksty dotyczą problemów edukacji (Katarzyna Brataniec) oraz działalności Qatar Foundation (Magdalena Rostron). Dwa ostatnie w tej części teksty dotyczą spraw religijnych stosunków międzyreligijnych (Leo Lefebure) oraz katarskich chrześcijan (Marcin Grodzki). Publikację dopełnia częśd poświęcona kulturze Kataru. Rozpoczynają ją dwa teksty ilustrujące historię i teraźniejszośd katarskiej literatury życie VII-wiecznego poety i oratora Katariego Ibn al-fudża a (Katarzyna Pachniak) oraz współczesną literaturę w Katarze (Barbara Michalak-Pikulska). Częśd kulturową zamykają dwa teksty na temat najbardziej znanej arabskiej stacji telewizyjnej o mitologii Al-Dżaziry (Ewa Machut-Mendecka) oraz sile jej medialnego przekazu (Marcin Styszyoski). Paostwo Katar: gospodarka polityka kultura to pierwsza w języku polskim, a zarazem jedna z nielicznych, prac zbiorowych poświęcona Paostwu Katar. Na polskim rynku wydawniczym pojawiały się dotąd wyłącznie publikacje na temat regionu Zatoki oraz wybranych jej paostw (Arabia Saudyjska, Kuwejt). Wydanie publikacji o Katarze możliwe było w dużej mierze dzięki wsparciu Ambasady Paostwa Katar w RP, za które redaktorzy niniejszej publikacji serdecznie dziękują. Mamy nadzieję, że niniejsza książka przyczyni się do lepszego poznania tego niewielkiego, ale bardzo ciekawego paostwa. * * * W pracy zastosowano uproszczoną transkrypcję nazw i terminów arabskich opartą na zasadach polskiej ortografii, zgodną z zasadami przyjętymi w encyklopediach PWN oraz w Nazewnictwie geograficznym świata. Nazwy własne utrwalone w języku polskim, bądź oficjalnie przyjęte, pozostały bez zmian (np. Doha a nie ad-dauha, Saud a nie Su ud). Od rzeczownika islam przyjmuje się za Słownikiem języka polskiego, formę przymiotnikową muzułmanoski, a nie islamski. Rada Współpracy Panstw Zatoki określana będzie jako GCC (Gulf Cooperation Council), a sama Zatoka jako Perska (a nie Arabska). Strona 5 z 201

6 GOSPODARKA Strona 6 z 201

7 Katarzyna Górak-Sosnowska Ku dywersyfikacji: polityka gospodarcza Kataru Katar należy do najzamożniejszych krajów świata z PKB per capita wysokości 63 tys. USD (2006) 1. Od kilku lat paostwo to cechuje się wysokim wzrostem gospodarczym, który w 2006 r. osiągnął 8,8% 2. Wraz z Arabią Saudyjską, Bahrajnem, Kuwejtem, Omanem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi należy do Rady Współpracy Paostw Zatoki (GCC Gulf Cooperation Council). Wyróżniają się one trzema cechami: należą do najbardziej zamożnych paostw świata; swoje bogactwo zawdzięczają surowcom naturalnym (ropa naftowa i gaz ziemny); a przy tym są uważane za najbardziej konserwatywne w całym świecie islamu. Jednocześnie paostwa Zatoki (a zwłaszcza emirat Dubaju) zwracają na siebie uwagę wyrafinowanymi inwestycjami i bogactwem. Uważa się jednak, że nie próbują one przeprowadzid skutecznej dywersyfikacji gospodarczej; na tyle skutecznej, aby pozwoliła na uniezależnienie się tych paostw od surowców energetycznych, które, co prawda, w dalekiej przyszłości, ale zostaną wyczerpane. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie prób dywersyfikacji gospodarki Kataru, emiratu relatywnie mniej znanego, który dąży do pozycji lidera w regionie. Podobnie jak w przypadku innych paostw Zatoki gospodarkę Kataru kształtuje kilka czynników, które przedstawia Elias Baroudi 3 : duża zależnośd od eksportu paliw; stosunkowo niewielki sektor prywatny przy silnej dominacji sektora publicznego jako głównej siły napędowej gospodarki krajowej; ograniczone występowanie surowców innych niż węglowodory i praktyczny brak możliwości rozwijania rolnictwa; bardzo niski poziom samowystarczalności (za wyjątkiem źródeł energii); ograniczona podaż rodzimej siły roboczej, jej niski poziom edukacji i zaangażowanie w gospodarkę oraz początkowy brak tradycji przedsiębiorczości i silnej etyki pracy w społecznościach beduioskich. Z drugiej strony można wskazad na uwarunkowania gospodarcze i społecznopolityczne właściwe tylko dla Kataru, w istotny sposób wpływające na jego pozycję w regionie oraz możliwości dywersyfikacji gospodarki: gospodarka Kataru opiera się przede wszystkim na gazie ziemnym, który jest głównym surowcem eksportowym, a nie na ropie naftowej. Tymczasem zainteresowanie gazem ziemnym na świecie zdecydowanie rośnie, ponieważ w porównaniu z paliwami, w mniejszym stopniu obciąża on środowisko naturalne. 1 Qatar Review 2007, Country Watch 2007, s Qatar Economic Report, Bank Audi LLC, lipiec 2007, s E. Baroudi, Economic diversification in the oil-producing countries: the case of the Gulf Cooperation Council economies, [w:] Economic Diversification in the Arab World, Proceedings of the Expert Group Meeting on Economic Diversification in the Arab World, Bejrut, , ONZ 2002, s. 12. Strona 7 z 201

8 Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) popyt na gaz, w latach zwiększył się o 30%. władca emiratu, szajch Hamad Ibn Chalifa Al Sani (wraz z żoną) jest uważany za jednego z bardziej postępowych w regionie i od czasu objęcia władzy w 1995 r. stara się, aby Katar było liderem rozwoju społecznego i gospodarczego wśród paostw Zatoki. Należy jednak pamiętad, że Katar jest zarazem jednym z bardziej konserwatywnych paostw w regionie, a to z powodu dominującej w nim doktryny wahhabizmu. Różnice pomiędzy poszczególnymi krajami Zatoki sprawiają, że przykładu Kataru nie można traktowad jako wzorca. Tym niemniej ilustruje on kierunek strategii przyjętej przez paostwa regionu, a zarazem związane z tym wyzwania stojące zarówno przed władcami jak i obywatelami. Artykuł omawia rozwój innych niż energetyka gałęzi gospodarki w Katarze, w tym udział inwestorów zagranicznych. Aby jednak przedstawiony obraz był pełniejszy niezbędnym wydaje się chociaż krótkie zarysowanie sektora paliw i jego dominującego znaczenia w gospodarce narodowej Kataru. Sektor paliw W latach 70. czyli w początkach paostwowości Kataru, gospodarka tego paostwa była niemalże wyłącznie oparta na surowcach energetycznych, które stanowiły 95% przychodów z eksportu. Jeszcze w latach 80. przychody z wydobycia ropy naftowej stanowiły 94% wypływów budżetowych 5. Obecnie stanowią ponad 55% PKB, a zarazem około 85% wpływów z eksportu i 70% dochodów paostwa. Dane liczbowe wskazują na nieznaczne zmniejszenie się roli surowców energetycznych w gospodarce paostwa, jednak należy pamiętad o bardzo wysokich dochodach, jakie generują. Aby efekt dywersyfikacji był widoczny, inne sektory gospodarki muszą nie tylko rozwinąd się, ale generowad również znaczące dochody. Zasoby ropy naftowej Kataru wynoszą ponad 15 mld baryłek, co powinno zapewnid mu możliwości eksportu na porównywalnym poziomie przez najbliższe kilkadziesiąt lat. Są to zarazem najniższe zasoby wśród paostw OPEC. Katar posiada trzecie, największe na świecie (po Rosji i Iranie) zasoby gazu ziemnego, które szacowane są na ponad 20 bln m 36 i powinny wystarczyd na najbliższe 200 lat. Produkcja dzienna ropy naftowej kształtuje się na poziomie 1,1 mln baryłek. Zdecydowana większośd wydobytej ropy naftowej jest eksportowana (960 tys. baryłek dziennie w 2005 r., w kraju zużywano 95 tys. baryłek dziennie) 7. Do niedawna paostwo było czołowym eksporterem LNG (Liquified Natural Gas gaz w formie ciekłej) w regionie, jednak od dwóch lat zajmuje również pierwsze miejsce na świecie. Katar planuje do 2012 r. eksportowad gaz do wszystkich ważniejszych odbiorców w Ameryce Północnej, 4 J. Nash, Qatar at top of the LNG table, Arabianbusines.com, E. Baroudi, op. cit., s Qatar Review., s CIA The World Factbook Qatar, Strona 8 z 201

9 Europie i Azji 8. Aby utrzymad pozycję lidera paostwo planuje trzykrotnie zwiększyd eksport gazu 9. Według szacunków CIA eksport gazu ziemnego wyniósł w 2005 r. 26 mld m 3, niewiele więcej niż zużycie w kraju (18 mld m 3 ) 10. Wydobycie, przetwórstwo i eksport ropy naftowej kontroluje spółka paostwowa Qatar Petroleum (QP). W przypadku gazu ziemnego są to dwie spółki: Qatar LNG Company (Qatargas) oraz Ras Laffan LNG Company (Rasgas), w których większośd udziałów ma QP 11. Dominacja sektora paliw w gospodarce Kataru jest naturalną konsekwencją posiadanych zasobów naturalnych. Jednocześnie hamuje ona rozwój innych gałęzi gospodarki. Surowce energetyczne przynoszą bardzo duże zyski, zwłaszcza w związku ze wzrostem ich ceny na światowym rynku. Inwestowanie w inne gałęzie przemysłu wydaje się zatem mniej opłacalne. Dodatkowym utrudnieniem jest dosyd słaba baza dla rozwoju innych gałęzi gospodarki brak innych surowców, niesprzyjające warunki dla rolnictwa 12, niski poziom rodzimego kapitału ludzkiego i małe terytorium kraju. Niewielkie możliwości rozwoju w zakresie handlu towarami odzwierciedlają dane UNCTAD. W 2002 r. Katar eksportował zaledwie 117 różnych produktów ponad dwukrotnie mniej niż średnia liczba produktów dla paostw rozwijających się, a wskaźnik dywersyfikacji eksportu wynosił 0, Wskazane ograniczenia zdają się przekreślad możliwości rozwoju w Katarze innych gałęzi gospodarki, jednak paostwo to posiada jeden zasadniczy atut znaczne wpływy budżetowe związane ze wzrostem nie tylko wydobycia, ale przede wszystkim cen surowców energetycznych 14. W 2004 r. nadwyżka budżetowa Kataru wyniosła 7,5 mld USD 15, a w 2007 r. szacunkowe dane CIA mówią o ponad 4 mld USD różnicy między przychodami i wydatkami budżetowymi 16. Środki te Katar przeznacza w dużej mierze na rozwój infrastruktury i strategię dywersyfikacji gospodarczej, która w najbardziej optymalny sposób pozwoliłaby na mniejszą zależnośd od surowców. Ku dywersyfikacji? Począwszy od lat 70., w krajach Zatoki rozpoczęto zmiany mające na celu mniejsze uzależnienie od wpływów z wydobycia surowców energetycznych. Program reform dotyczył przede wszystkim rozwoju infrastruktury fizycznej i społecznej, niezbędnej do powstania konkurencyjnych gałęzi gospodarki. Szczególną uwagę zwrócono na kapitałochłonne gałęzie gospodarki, po to aby w najlepszy sposób wykorzystad nadwyżki budżetowe. Podjęto także 8 J. Nash, Qatar at top of the LNG table, Arabianbusines.com, Qatar Economic Report, Bank Audi LLC, lipiec 2007, s CIA 11 Qatar Economic Report, op. cit., s Katar zaspokajał w 1997 r. 70% swojego zapotrzebowania na warzywa latem, 40% zimą oraz częśd zapotrzebowania na jajka, zboża i drób por. National Resource Aspects of Sustainable Development in Qatar, UN Department of Economic and Social Affairs, czerwiec UNCTAD Handbook of Statistics, TD/STAT.29, Geneva 2004, s Cena baryłki ropy naftowej wzrosła z około 25 USD w 2003 r. nawet do 100 USD w styczniu 2008 r. por. Single trader behind oil record, BBC News, K. Hanware, Oil, Gas Exports Set to Boost Qatar s Trade Surplus, Arab News, CIA Strona 9 z 201

10 działania zmierzające do ograniczenia roli sektora publicznego w gospodarce 17. Na początku lat 90. Katar podjął dalsze działania, które zakładały m.in. utworzenie stref wolnego handlu oraz rozwój innych gałęzi gospodarki, pośrednio lub w ogóle nie są opartych na surowcach energetycznych. W porównaniu do sektora energetycznego 18, rozwój sektorów pozapaliwowych jest znacznie skromniejszy, aczkolwiek w roku 2006 r. wzrost wyniósł 5% 19. W przemyśle przetwórczym największe znaczenie ma petrochemia, co wydaje się konsekwencją posiadanych zasobów surowców naturalnych. Katar już w latach 70. zapoczątkował rozwój tych gałęzi przemysłu w paostwach Zatoki, wprowadzając do spółek zagranicznych partnerów, którzy z jednej strony stanowili zaplecze know-how, z drugiej partycypowali w kosztach 20. W paostwie funkcjonuje obecnie kilka firm petrochemicznych QAFCO (nawozy sztuczne, karbamid i amoniak), QAPCO (etylen), QPPC (plastik), QAFAC (MTBE 21 ), QVC (winyl, PVC) i QChem (MDPE, HDPE 22 ). Partnerami zagranicznymi paostwa katarskiego w sektorze petrochemicznym są koncerny amerykaoskie: Chevron Phillips i ExxonMobil, a także firmy chioskie, norweskie, francuskie i włoskie 23. Nowym projektem Kataru i firmy południowokoreaoskiej jest Katarski Kompleks Petrochemiczny (QPCC), który będzie przerabiał surowce z rafinerii w Measaieed Industrial City (Musajid) i Ras Laffan. Kompleks ma byd gotowy do 2011 r 24. W Musajid znajduje się także huta stali należąca do Qatar Steel 25, fabryka cementu Qatar National Cement, budowana jest także fabryka aluminium. W 2006 r. roczna produkcja stali była ponad 10-krotnie mniejsza niż w Polsce, za to cementu tylko dwukrotnie. Związane jest to z bardzo dynamicznym rozwojem budownictwa. Rozwój budownictwa wywołany jest trwającym obecnie boomem gospodarczym. W Katarze powstają zarówno obiekty użyteczności publicznej (m.in. przygotowane na Azjatyckie Igrzyska Olimpijskie Nowe Międzynarodowe Lotnisko Doha, Muzeum Sztuki Muzułmaoskiej oraz Katarska Biblioteka Narodowa, a także most łączący Katar z Bahrajnem 26 ), jak i obiekty komercyjno-rezydencjalne (np. 168-metrowe dwie wieże Lagoon Plaza, 445-metrowa Dubai Tower, kompleks Al-Wab City, które pomieści 10 tys. mieszkaoców oraz Lusail przy Energy City dla 200 tys. mieszkaoców) 27. Jedną z najbardziej znanych inwestycji jest Perła projekt wart 2,5 mld USD, luksusowa sztuczna wyspa, na 17 E. Baroudi, op. cit., s Udział wpływów z LNG w PKB w 2002 r. wynosił 57%, a w 2004 r. wzrósł do 62%, a więc wzrost był zdecydowanie większy. Wynika to jednak przede wszystkim ze wzrostu cen i produkcji tego surowca por. About Qatar, Qatar Petroleum, 19 Qatar Economic., s E. Baroudi, op. cit., s Eter metylo-tert-butylowy, stosowany jako dodatek do benzyn. 22 Odpowiednio: polietylen o średniej gęstości oraz polietylen niskociśnieniowy o dużej gęstości; stosowane do wyrobu folii, pojemników, nart i żagli. 23 Petrochemicals Industry, Eligo Recruitment, 24 Qatar Holding Petrochemical Complex, Mesaieed Industrial City, Qatar, 25 Qatar Steel, 26 Warto dodad, że słaby rozwój infrastruktury jest jednym z powodów relatywnie niższej konkurencyjności Kataru por. Arab World Competitiveness Report 2007, World Economic Forum, s A. Dawson, Qatar construction, ArabianBusiness.com, Strona 10 z 201

11 której zamieszka 40 tys. osób. Obiekty rezydencjalne przeznaczone są nie tylko dla rodowitych mieszkaoców Kataru, ale także dla obcokrajowców, którzy do niedawna nie mogli byd właścicielami nieruchomości w Katarze. Od 2006 r. obcokrajowcom wolno zakupid nieruchomośd w trzech wskazanych rejonach paostwa lub wydzierżawid ją na 99 lat w 18 rejonach kraju 28. Wiele z tych inwestycji związanych jest z rozwojem innej branży turystyki, albowiem Katar postanowił zostad światowym centrum turystyki luksusowej. Qatar Tourism Masterplan czyli narodową strategię rozwoju w tym zakresie ogłosiły wspólnie Qatar Tourism Authority i Qatar Airways w 2004 r. Budżet wynosił 15 mld USD, a miał on przyciągnąd do Kataru do 2010 r. ponad milion turystów. Projekt przewiduje m.in. wybudowanie dodatkowych 2550 pokoi w hotelach cztero- i pięciogwiazdkowych (m.in. Mariott, Hilton, Four Seasons, Shangri-la), utworzenie kurortu North Beach Development (hotele, wille, pola golfowe, centrum handlowe), a także plażę w As-Suma isma, oraz budowę wspomnianych obiektów użyteczności publicznej, w tym obiektów sportowych 29. Już w 2006 r. do Kataru przyjechało 900 tys. turystów (czyli więcej niż wynosi liczba mieszkaoców tego kraju), a plany na 2010 r. zakładają 1,5 mln przyjezdnych. Obecnie połowa z nich to mieszkaocy innych paostw Zatoki, a zdecydowana większośd przyjeżdża do Kataru w celach służbowych. Projekt emiratu zakłada zmianę tych proporcji tj. większe ukierunkowanie na turystykę wypoczynkową oraz na kraje nie-arabskie 30. Zwiększająca się liczba osób i inwestycji przekłada się także na rozwój destylacji wody, która jeszcze przed obecnym boomem inwestycyjnym pokrywała 95% krajowego zapotrzebowania 31. Katar rozwija także sektor finansowy. W kraju działa 15 banków, z których ponad połowa to filie banków zagranicznych (Arab Bank Limited, Saderat Iran Bank, HSBC Bank Middle East, Mashreq Bank PSC, PNB Paribas, Standard Charteted Bank i United Bank Limited) 32. Ponadto zarejestrowanych jest 19 firm zajmujących się wymianą walut, jedna spółka zajmująca się sprzedażą ratalną oraz trzy firmy inwestycyjne. Wszystkie podlegają Centralnemu Bankowi Kataru 33. Podążając śladami Bahrajnu, Katar wprowadził także bankowośd offshore, dotyczącą podmiotów nie prowadzących działalności w kraju, w którym mają siedzibę, lecz zagranicą. Usługi offshore oferuje m.in. HSBC oraz Barclays. Duże znaczenie mają inwestycje w rozwój innowacyjności, nowych technologii oraz kapitału ludzkiego. W marcu 2006 r. rozpoczęto realizację Energy City, które ma byd pierwszym bliskowschodnim kompleksowym centrum zajmującym się przemysłem naftowym i gazownictwem. Energy City będzie stanowid centrum biznesowe i 28 New real estate law for GCC citizens and foreigners, IFP Qatar Ltd., , 29 Qatar Unveils new tourism masterplan, World Trabel & Tourism Council, J. Nash, Qatar touting its tourism, ArabianBusiness.com, The Role of Desalinated Water in Augmentation of the Water Supply in Selected ESCWA Member Countries, ESCWA UN, , s Ponadto w Qatar Financial Centre filię ma: Carclays Bank PLC, National Bank of Dubai PJSC, Bank Audi LLC, Alpen Investment Bank, Deutsche Bank AG Doha (QFC) Branch, ICICI Bank Limited, Citibank N.A., The Royal Bank of Scotland, TAIB Bank Qatar LLC, Bank Muscat International BSC, Kaupthing Bank hf, ABN AMRO Bank NV oraz Industrial Commercial Bank of China por. Qatar Financial Centre, 33 Na podstawie: Qatar Central Bank, Strona 11 z 201

12 technologiczne, a także skupiad czołowe korporacje międzynarodowe z sektora paliw. Działające w ramach Energy City Centrum Doskonałości zawiera IMEX (International Mercantile Exchange) największą giełdę energetyczną oraz Światowe Centrum Zaopatrzenia Przemysłu Energetycznego, będące platformą handlową dla firm z sektora naftowego i gazowego. Poparcie dla projektu wyraziły m.in. Schlumberger Limited, Chevron Corporation, Microsoft i Cisco 34. Inną katarską inwestycją jest Education City centrum doskonałości w regionie, w którym mieszczą się filie pięciu amerykaoskich uniwersytetów. W Education City znajdują się ponadto jednostki badawcze, w tym RAND-Qatar Policy Institute, Qatar Science & Technology Park oraz Qatar National Research Fund 35. Education City zostało założone przez Fundację Katarską (QF) podobnie jak Qatar Science and Technology Park, który powstał jako przyczynek do katarskiej gospodarki opartej na wiedzy. Park oferuje dostęp do laboratoriów oraz kompleksowe usługi dla biznesu, w tym usługi marketingowe, księgowe i prawne. Mają w nim swoje biura m.in. EADS, ExxonMobile, Microsoft, GE, Shell oraz Total 36. Pomimo znaczących nadwyżek budżetowych, Katar nie byłby w stanie przeprowadzid tak kompleksowego programu dywersyfikacji gospodarczej we własnym zakresie. Istotnym jego elementem są inwestycje zagraniczne, na które paostwo stopniowo zaczęło się otwierad. Inwestycje zagraniczne Katar należy do paostw, które przyciągają zagraniczny kapitał pomimo dosyd dużych restrykcji dla zagranicznych inwestorów. Prowadzenie działalności gospodarczej w Katarze dla zagranicznego podmiotu prawnego związane było z wieloma wymogami m.in. koniecznością posiadania lokalnego agenta oraz partnera w projekcie, polityką kataryzacji siły roboczej, która nakładała na firmę obowiązek zatrudnienia odpowiedniej liczby Katarczyków, a także koniecznością płacenia podatków (w przeciwieostwie do lokalnych firm katarskich) 37. Niesprzyjające inwestycjom zagranicznym przepisy wynikają z jednej strony z obaw rządu, iż firmy katarskie nie sprostają konkurencji z zagranicy 38, z drugiej zaś z uwarunkowao gospodarczych i politycznych właściwych dla krajów Zatoki Perskiej. Paostwa te nie wykorzystują bowiem w pełni swojego potencjału w zakresie handlu międzynarodowego. Posiadanie strategicznych dla świata surowców naturalnych nie sprzyja liberalizacji polityki handlowej paostwa gdyż nie widzą takiej potrzeby 39. Popyt na surowce 34 Na podstawie: Energy City Qatar Lusail, 35 Na podstawie: Education City, 36 Na podstawie: Qatar Science & Technology Park, 37 Podatki płacą w Katarze tylko firmy zagraniczne (35%), a całkowity przychód z tego tytułu wyniósł w 2007 r. 4,6% w PKB por. Index of Economic Freedom, Heritage Foundation & Wall Street Journal 2008, s Ibidem, s Porównując stopieo liberalizacji gospodarczej Kataru i innych krajów Zatoki Perskiej według rankingu Index of Economic Freedom z 2008 r. można powiedzied, że znajduje się on wśród bardziej zamkniętych gospodarek regionu (pamiętając o tym, że kraje Zatoki Perskiej zdecydowanie górują nad innymi paostwami arabskimi jeżeli Strona 12 z 201

13 energetyczne jest wystarczający, a znaczące dochody nie stymulują rządów do podjęcia starao mających na celu pozyskanie dodatkowych źródeł dochodu. Stan ten autorzy raportu Banku Światowego Trade, Investment and Development określają jako przekleostwo surowców (resource curse) 40. Kolejnym czynnikiem ograniczającym liberalizację gospodarczą i dopływ zagranicznego kapitału jest struktura władzy. Paostwa Zatoki mają tradycje kupieckie stąd funkcjonuje tam klasa kapitalistycznych przedsiębiorców jednak ulega ona wpływom elit rządzących, które często równolegle zajmują się działalnością gospodarczą i również w ten sposób kontrolują przepływy kapitału 41. Pomimo tego, według UNCTAD, Katar przyciąga więcej zagranicznych inwestycji bezpośrednich (ZIB), aniżeli wynikałoby to z wielkości jego gospodarki 42. W 2006 r. zajął on szóste miejsce pod względem napływu i wypływu ZIB relatywnie do wielkości swojej gospodarki oraz istniejącej infrastruktury (Inward/Outward FDI Performance Index). Od 2003 do 2005 r. w Katarze zrealizowano 73 projekty z udziałem inwestorów zagranicznych na łączną kwotę 34 mld USD, a w 2006 r. 36 projekty na kwotę 282 mld USD. Od 2002 r. podstawowym źródłem zagranicznego kapitału są Stany Zjednoczone (23 projekty), a kolejno Wielka Brytania, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indie i Holandia 43. Należy podkreślid, że już latach 70. Katar jako pionier w regionie dopuszczał tworzenie spółek, w której partner zagraniczny miał udział mniejszościowy. Dotyczyło to przede wszystkim dużych projektów przemysłowych 44. Wysoką pozycję Kataru w rankingu paostw przyciągających zagraniczny kapitał potwierdzają międzynarodowe rankingi konkurencyjności w Arab World Competitiveness Report z 2005 r. Katar zajął pierwsze miejsce wśród paostw arabskich, a w Global Competitiveness Report był czwarty (i czterdziesty na świecie) 45. W Arab World Competitiveness Report z 2007 r., który uwzględnia rozwój innowacyjności gospodarek światowych, Katar w kategorii paostw najwyżej rozwiniętych zajął 32. miejsce na świecie i drugie wśród krajów arabskich. Największymi barierami dla zagranicznych inwestorów okazały się: niewystarczająca infrastruktura, utrudniony dostęp do źródeł finansowania, nieodpowiednio wykwalifikowana siła robocza, restrykcyjne regulacje dotyczące zatrudnienia oraz biurokracja. Swoją konkurencyjnośd Katar opiera na wysokiej wydajności administracji publicznej, stabilności politycznej i elastyczności rynku pracy 46. chodzi o liberalizację gospodarczą). Katar znajduje się na 66. pozycji w rankingu światowym jako ostatnie paostwo Zatoki Perskiej. Porównywalne wyniki uzyskała Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie por. Ibidem, s Trade, Investment and Development in the Middle East and North Africa, World Bank 2003, s P. Pawelka, Entwicklung und Globalisierung im Vorderen Orient. Der Imperialismus des 21. Jahrhunderts, [w:] Religion, Kultur und Politik im Vorderen Orient, P. Pawelka, L. Richter-Bernburg (red.), VS Verlag, Wiesbaden 2004, s Matrix of Inward FDI Performance and Potential i , UNCTAD Qatar: 2007 Investment Climate Statement, US Department of State. 44 E. Baroudi, op. cit., s Więcej na ten temat por. K. Górak-Sosnowska, Świat arabski wobec globalizacji, Difin, Warszawa 2007, s Arab World Competitiveness Report 2007, World Economic Forum, s Strona 13 z 201

14 Firmy zagraniczne mogą wejśd na rynek katarski na kilka sposobów. Jeżeli firma jest dostawcą usług publicznych, a zatem wchodzi w relacje z rządem, może otworzyd swoją filię w Katarze i prowadzid działalnośd na czas trwania kontraktu. Innym rozwiązaniem jest spółka joint-venture z partnerem katarskim 47. Inwestycje z udziałem kapitału zagranicznego możliwe są na mocy rozporządzenia z 2000 r. w przypadku kilku branży: rolnictwa, przemysłu, zdrowia, edukacji oraz turystyki, o ile uzyska się zgodę rządu 48. Maksymalny wkład zagranicznego partnera wynosi 49% i musi byd poprzedzony odpowiednią zgodą. W bankowośd i ubezpieczeniach można w Katarze inwestowad bez ograniczeo, o ile uzyska się zgodę rządu 49. Działalnośd mogą także prowadzid firmy prawnicze. Pierwszeostwo mają projekty, które zakładają korzystanie z krajowych materiałów, przyczyniają się do rozwoju technologicznego Kataru i angażują lokalne zasoby siły roboczej 50. Kilka sektorów gospodarki pozostaje poza zasięgiem zagranicznych inwestorów. Są to: transport publiczny oraz dystrybucja stali, cementu i paliw, które całkowicie kontrolują quasi publiczne spółki 51. Zmiana zaszła natomiast w sektorze telekomunikacji, bowiem monopol paostwowej spółki QTel został w 2006 r. uchylony w związku z czym firma stara się obecnie ukierunkowad swoją działalnośd na inne kraje arabskie 52. W 2000 r. Katar otworzył się na zagraniczne inwestycje upraszczając procedury zakładania firmy dla podmiotów zagranicznych. Aby przyciągnąd zagranicznych inwestorów paostwo planuje zmniejszenie podatku dochodowego od osób prawnych do 12% 53. Katar zachęca zagranicznych inwestorów oferując m.in. konkurencyjne ceny energii elektrycznej, zwolnienia z cła, zwolnienia z podatku od osób prawnych, a w przypadku pracujących obcokrajowców zwolnienie od opodatkowania ich pensji 54. Ponadto inwestorzy zagraniczni mogą wykupid do 25% udziałów spółek notowanych na giełdzie w Doha 55. Wsparcia merytorycznego zagranicznym podmiotom udziela Departament Promocji Inwestycji, oferując wskazówki co do sposobu założenia firmy w Katarze, a także dostęp do odpowiednich regulacji prawnych 56. W Katarze istnieją dwie strefy wolnego handlu. Jedna mieści się w Qatar Science and Technology Park, a druga w Qatar Financial Centre. Firmy działające w QFC są zwolnione od podatku przez trzy lata 57. QS&TP oferuje możliwośd założenia firmy wyłącznie z kapitałem zagranicznym, transakcje handlowe bez lokalnych pośredników, zwolnienie z podatków, 47 S. Bastress, The emergence of Qatar as a prime foreign investment destination, 48 Qatar: 2007 Investment 49 S. Bastress, The emergence of Qatar as a prime foreign investment destination, op. cit. 50 Qatar: 2007 Investment 51 Index of Economic., s O. Galal, Qtel joins sharks circling Lebanese telcos, ArabiaBusiness.com, The Gulf: Qatar, Middle East Monitor, sierpieo 2007, s S. Bastress, The emergence of Qatar as a prime foreign investment destination, op. cit. 55 Qatar: 2007 Investment 56 Por. Qatar Investment Department, 57 Qatar Financial Centre, Strona 14 z 201

15 zwolnienie z ceł importowych na towary i usługi, możliwośd zatrudniania obcokrajowców oraz repatriację dochodu niepoddaną żadnym ograniczeniom 58. Od 1996 r. Katar jest członkiem Światowej Organizacji Handlu (WTO). Ponadto paostwo to podpisało w 2003 r. umowę ramową ze Stanami Zjednoczonymi o handlu i inwestycjach, która rok później zapoczątkowała negocjacje w sprawie wolnego handlu między tymi paostwami. To właśnie w ramach współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w Education City filie założyły prestiżowe amerykaoskie uniwersytety 59. Ponadto, w ramach tej współpracy w Katarze, podobnie jak w kilku innych krajach Zatoki, utrzymywane są symbolicznie oddziały amerykaoskie 60. W 2005 r. Katar podpisał umowę o wolnym handlu z Singapurem (QSFTA), a od kooca lat 90. umowy bilateralne z kilkoma innymi paostwami 61. * * * Katar ma olbrzymie środki finansowe pochodzące z wydobycia gazu i ropy naftowej, jednak podjął równie olbrzymie wyzwanie przekształcenia się w nowoczesne paostwo. Wymaga to nie tylko sprawnych i przemyślanych inwestycji, które będą przynosiły w przyszłości dochody gdy surowce energetyczne zostaną wyczerpane (albo w perspektywie krótszej: w przypadku kolejnego kryzysu naftowego, chod ze względu na zasoby gazu ziemnego, dotyczy on Kataru w niewielkim stopniu) ale także utworzenia odpowiedniej bazy infrastrukturalnej i instytucjonalnej. Dlatego wysoko należy oceniad podjęte przez emirat działania, które mają na celu zwiększenie innowacyjności, a zarazem dywersyfikację gospodarczą. Rozwój kraju ma także efekty uboczne. Rosnące koszty budowy i niesprzyjające warunki na rynku kredytów negatywnie wpływają na rozwój sektora petrochemicznego 62. Liczne kapitałochłonne inwestycje budowlane pochłaniają nie tylko środki finansowe, ale także materiały zużywane do ich budowli, które w większości trzeba importowad. To znacznie podnosi koszty budowy i dodatkowo wzmaga inflację, która w 2006 r. przekroczyła 10% (chociaż ogólnie system finansowy jest stabilny) 63. W perspektywie długookresowej Katar stanie przed znanym dylematem co wybrad: wzrost gospodarczy czy inflację 64? Dodatkowym problemem są rosnące koszty utrzymania, a zwłaszcza wynajmu lokali, napędzane przez rosnącą liczbę imigrantów i niewystarczającą, pomimo inwestycji, bazę mieszkaniowo-hotelową. Zasadniczym wyzwaniem, przed jakim stoi Katar jest jednak rozwój rodzimego kapitału ludzkiego. Gospodarka paostwa opiera się bowiem niemalże całkowicie na imigrantach mimo podejmowanych starao mających na celu nacjonalizację siły roboczej. 58 QS&TP: What we offer, 59 S. Bastress, op. cit. 60 Active Duty Military Personnel Strengths by Regional Area and by Country (309A), Washington Headquarters Services, Directorate for Information Operations and Reports, , s Są to: Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chiny, Chorwacja, Kuba, Finlandia, Francja, Niemcy, Indie, Iran, Korea Południowa, Maroko, Pakistan, Rumunia, Senegal, Sudan, Szwajcaria I Turcja - por Qatar: 2007 Investment 62 P. Williams, Qatar petrochemicals: a shock to the system, Middle East Business Intelligence, Qatar Economic.,s Więcej na ten temat por. np. Między wzrostem a inflacją, Bankier.pl, Strona 15 z 201

16 Sukces Kataru budowany jest za katarskie pieniądze, ale nie katarskimi rękami. Zważywszy na niewielką liczbę mieszkaoców i specyficzną kulturę pracy nie powinno to zaskakiwad i nie znaczy, że obróci się na niekorzyśd kraju. Jednak warunkiem koniecznym jest wykształcenie odpowiedniej kadry wysokiego szczebla, która nie tylko będzie w stanie zaplanowad kompleksowy program rozwoju kraju i skutecznie go realizowad, ale również wykaże umiejętności szybkiego i skutecznego reagowania na pojawiające się trudności i zagrożenia dla stabilności gospodarczej kraju. Strona 16 z 201

17 Blanka Łęgowska Nowoczesne technologie przyszłości w górnictwie gazowym Kataru Od 1949 r., kiedy odkryto pierwsze zasoby ropy na polu Duchan, produkcja węglowodorów osiągnęła więcej niż trzy czwarte dochodów paostwa i więcej niż 40% eksportu. Mimo że Katar nie jest w czołówce paostw - eksporterów ropy naftowej, cały czas stanowi ona podstawę budżetu kraju. Pod koniec lat 80. znane i udokumentowane zasoby szacowano na 4 mld baryłek, co starczyłoby na ok. 40 lat wydobycia 65. Od tego czasu wielkośd znanych rezerw ropy znacznie wzrosła, osiągając w 2006 r. poziom 26,3 mld baryłek. Przy dziennej średniej produkcji 740 tys. baryłek, potwierdzone rezerwy wystarczą na 97 lat 66. Gaz ziemny jest drugim po ropie źródłem dochodów paostwa, jednakże wartośd inwestycji w kraju i rozwój technologiczny górnictwa gazowego stawia Katar w czołówce paostw świata. Na popularnośd gazu ziemnego wpływają nie tylko rosnące ceny ropy i widmo wyczerpywania się rezerw tego surowca, ale fakt, iż gaz określany jest mianem czystej energii. Przy obecnym zainteresowaniu, jakie opinia światowa poświeca ekologii, Katar jest zdecydowanie pionierem produkcji energii i paliw płynnych z zachowaniem podstawowych zasad ochrony środowiska. Gaz skroplony to strategiczne, czyste źródło energii, które podczas wykorzystania emituje znacznie mniej niebezpiecznych gazów cieplarnianych niż spalanie węgla lub ropy. Szacuje się, iż światowe zużycie gazu jako energii wzrośnie do 2020 r. z obecnych 23% do 29% 67. Katar ma ambicje stad się światową stolicą przemysłu gazowego, oraz dostawcą gazu skroplonego LNG, gazu ziemnego transportowanego rurociągami oraz producentem paliw syntetycznych GTL. Do niedawna na Bliskim Wschodzie gaz ziemny traktowany był jako uboczny składnik zalegającej pod ziemią ropy i dla celów bezpieczeostwa spalany w procesie jej wydobycia. Nie było konieczności wykorzystywania technologii niezbędnej do odzyskiwania gazu, gdyż dochody z produkcji i sprzedaży ropy naftowej kształtowały się na poziomie w pełni zadowalającym potrzeby arabskich potentatów. Pierwsza zmiana w mentalności nastąpiła po agresji Iraku na Kuwejt w latach Zaczęto wtedy prace nad tworzeniem alternatywnych źródeł dochodów paostw, w tym budowę infrastruktury okołonaftowej 68. Katar również wpisał się ze swoimi inwestycjami gazowymi w ten czas. Jeszcze pod koniec lat 65 The Cambridge Encyclopeadia of the Middle East and North Africa, Cambridge Qatar Economic Review 2007, Qatar National Bank, str Przemówienie J.E. Abd Allaha Ibn Hamad al-attija, wicepremiera Kataru i ministra Energii i Przemysłu, 5th Doha Conference on Natural Gas, , 68 Przemówienie J.E. Hamada Ibn Chalifa Al Sani, Emira Kataru, 6 th Doha Conference on Natural Gas, Strona 17 z 201

18 80. szacowane zasoby gazu z pola North Field wynosiły 150 mld stóp sześciennych 69. Ówcześnie przeznaczany on był jedynie do użytku przemysłowego, głównie do zasilania elektrowni i lokalnego przemysłu. Dopiero w latach 90 rozpoczęto budowę instalacji do produkcji i eksportu gazu skroplonego LNG, w tym budowę miasta przemysłowego i portu gazowego Ras Laffan. Pierwszymi i największymi jak do tej pory odbiorcami katarskiego gazu są kraje azjatyckie, w których technologia LNG znana jest już od lat 70. Jednakże rozwój przemysłu samochodowego i lotniczego sprawia, iż najnowsze instalacje budowane są z przeznaczeniem na rynki Europy i Stanów Zjednoczonych. Sektor gazu skroplonego w Europie przeżywa obecnie intensywny rozwój. W 2002 r. łączny eksport do Europy stanowił 27% światowego handlu LNG, a największym eksporterem była Algieria. Na drugim miejscu uplasowała się Nigeria, a grupa paostw z obszaru Zatoki Perskiej (w tym Katar) zajmuje dopiero trzecie miejsce. Największymi importerami w Europie są Francja, Hiszpania, Włochy oraz Turcja, a gaz katarski przeznaczony jest obecnie jedynie na rynki Hiszpanii i Belgii 70. Produkcja gazu i główne kierunki eksportu Pole gazowe North Field zostało odkryte w 1971 r., lecz w owym czasie nie zdawano sobie sprawy ze znaczenia tego odkrycia. Dopiero po 14 latach odwiertów uświadomiono sobie, iż jest to obecnie największe na świecie pole gazu występującego samodzielnie (bez obecności ropy). Rezerwy udokumentowane i potwierdzone określa się na 910 trilionów stóp sześciennych, (27 trilionów metrów sześciennych), co stanowi 20% światowych zasobów 71. Po Iranie, Katar posiada drugie największe zasoby gazu w rejonie Bliskiego Wschodu. North Field rozciąga się na obszarze 6 tys. km 2 w północno-wchodniej części Kataru, w ramach jego wód terytorialnych. Gaz wydobywany jest spod dna morskiego. Całościowa kontrola i koordynacja sektoru petrochemicznego odbywa się poprzez działania paostwowej korporacji Qatar Petroleum (QP), która zarządza katarskim przemysłem naftowym, gazowym, produkcją nawozów sztucznych, petrochemikaliów i rafineriami w kraju i zagranicą. Do produkcji i eksportu gazu skroplonego LNG powołano do życia dwie spółki Qatargas oraz Rasgas. Obie firmy są spółkami joint-venture z udziałem zagranicznego kapitału. Qatargas (Qatar Liquefied Natural Gas Company) powstała w 1984 r. jako spółka większościowa QP (65%), z udziałem TotalFinalElf (20%), ExxonMobil (10%), oraz japooskich Mitsui (2,5%) i Marubei (2,5%) w celu poszukiwania, wydobywania i producji gazu (upstream), oraz z udziałem tych samych spółek, lecz w innym składzie procentowym w celu rafinacji, sprzedaży i dystrybucji (downstream) 72. Pierwsza dostawa kondensatów i skroplonego gazu do zakładów produkcyjnych i elektrowni Chubu w Japonii miała miejsce w 1996 r. Początkowo trzy istniejące instalacje 69 The Cambridge Encyclopeadia of the Middle East and North Africa, Cambridge stóp sześciennych = 28,3 metry sześcienne. 70 P. Sekielski, Europejski Rynek LNG. Departament Integracji Europejskiej i Studiów Porównawczych URE, s Qatar...,s Ibidem, s. 19. Strona 18 z 201

19 gazowe (gas train) Qatargas zdolne były do przerobu 6,6 mln t gazu rocznie, z czego 6,3 mln t przeznaczone było na rynek japooski. W 2001 r. zwiększono możliwości produkcyjne do ponad 10 mln t. Japonia nadal pozostaje głównym odbiorcą skroplonego gazu, w 2006 r. wartośd eksportu wyniosła 6,4 mln t. Na drugim miejscu znajduje sie Hiszpania (2,6 mln t), a na trzecim Stany Zjednoczone (0,4 mln t). Ze względu na dynamicznie rozwijający się rynek gazu skroplonego, w 2002 r. powstała kolejna spółka joint-venture QP (70%) oraz ExxonMobil (30%), nazywana obecnie Qatargas II. Głównym rynkiem docelowym stała się Wielka Brytania, a szacowana produkcja wynosi 14 mln t. W ramach rozbudowy instalacji, do istniejących trzech dodano dwie nowe (train 4, train 5). Pierwsza z nich, o mocy przerobowej 7,5 mln t 73 została oddana do użytku w 2008 r, a druga w 2009 r. Do celów sprzedaży i dystybucji powołano w 2005 r. holding, w którego skład wszedł QP (65%), francuski Total (16,7%) oraz ExxonMobil (18,3%). W 2003 r. zatwierdzono projekt budowy nowej instalacji (train 6) z przeznaczeniem na rynek amerykaoski. Pierwsza dostawa ma się odbyd w 2010 r., a udziałowcami Qatargas III są QP (70%) oraz ConocoPhillips (30%). Podobnie jak w przypadku instalacji 4, moc przerobowa wyniesie 7,5 mln t. Notę intencyjną w sprawie budowy Qatargas IV Qatar Petroleum podpisało w 2005 r. z firmą Shell. Rynkiem przeznaczenia instalacji o mocy 7,5 mln t ma byd Europa i Ameryka Północna. Zakooczenie inwestycji planowane jest na 2011 r., a udział firm rozkłada się w stosunku 70% dla QP oraz 30% dla Shell 74. Ras Laffan Liquefied Natutal Gas Company (RasGas) została utworzona jako siostrzana spółka Qatargas w 1993 r. Udziałowcami joint-venture zostały: QP (63%), ExxonMobil (25%), Koras (5%), Itochu Corporation (4%) oraz LNG Japan Corporation (3%). W jej ramach zbudowano dwie instalacje gazu skroplonego (train 1, train 2) w 1999 i 2000 r., z mocą produkcyjną każdej z nich ponad 3,3 mln t. Od początku istnienia, produkcja kondensatów wzrosła prawie trzykrotnie, z 15 tys. baryłek dziennie w 1999 r., do 44 tys. b/d w 2006 r. Rasgas jest również w stanie wyprodukowad ok. 300 ton siarki dziennie 75. Produkcja gazu skroplonego w RasGas rośnie w zawrotnym tempie 20-30% rocznie. W 2001 r. osiągnęła wartośd 5,3 mln t, natomiast w 2007 r. 19,4 mln t 76. Jest to wynikiem rozbudowy dwóch początkowych instalacji o kolejne: train 3, 4 i 5, każda o mocy produkcyjnej 4,7 mln t, odpowiednio w 2004 r., 2005 r. oraz 2006 r. Do realizacji tych instalacji powołano spółkę RasGas II, z udziałem QP (70%) oraz ExxonMobil (30%). W chwili obecnej są to największe na świecie i najbardziej zaawansowane pod względem technologicznym instalacje gazu skroplonego na świecie. Pierwszym i największym jak do tej pory odbiorcą produkcji Rasgas I jest Korea Południowa, (6,7 mln t). Drugim znaczącym kontrahentem są Indie, obecnie importujące gaz w wysokości 5 mln t, z planami zwiększenia importu do 7,5 mln t, przede wszystkim z instalacji RasGas II. Udział paostw europejskich (głównie Hiszpanii) oraz Stanów Zjednoczonych stanowi łącznie mniej niż 2 mln t. Dalszy wzrost produkcji i eksportu 73 Według danych Qatargas, moc produkcyjna train 5 i train 6 wynosi 7,8 mln t. 74 Qatar..., s Ibidem, s Ibidem, s. 22. Strona 19 z 201

20 przewidywany jest na lata , wraz z oddaniem do użytku dwóch następnych instalacji (train 6, train 7), każda o mocy 7,5 mln t. RasGas III podobnie jak jego poprzednicy to holding QP oraz ExxonMobil. Rynkami zbytu dla tych instalacji mają byd kraje azjatyckie oraz Stany Zjednoczone 77. W 2006 r. Katar wyeksportował gaz skroplony w wysokości 25 mln t 78. Od 1997 r. łączna produkcja eksportowa wyniosła 130 mln t. W chwili obecnej Katar ustanowił swoją pozycję jako największy eksporter gazu z Zatoki Perskiej, a ma ambicje stad się największym portem eksportowym LNG na świecie 79. Do 2010 r. będzie dostawcą 30% światowego zapotrzebowania na LNG. Szacuje się, iż do 2012 r. wartośd produkcji ze wszystkich istniejących już wtedy instalacji wyniesie 77 mln t, z czego 42 mln t w ramach Qatargas i 31 mln t w ramach Rasgas 80. Katar jest również liderem w produkcji płynnych komponentów do paliw GTL (Gas-to-Liquids). Tabela 1: Możliwości produkcyjne i eksportowe Qatargas i Rasgas, z podziałem na instalacje gazowe Nazwa firmy Liczba instalacji Data uruchomienia Rynek przeznaczenia Mozliwości produkcyjne Możliwości eksportowe (łącznie) Qatargas I Train 1 3,2 mln t 1997 Japonia Train 2 3,2 mln t Hiszpania Train ,2 mln t 9,5 mln t (2007) Qatargas II Train Wielka 7,5 mln t 14,0 mln t (2008) Train Brytania 7,5 mln t 28,4 mln t (2009) Qatargas III Train USA 7,5 mln t 38 mln t (2010) Qatargas IV Train Europa i USA 7,5 mln t 38,7 mln t (2012) Rasgas I Train Korea 3,3 mln t Train Południowa 3,3 mln t 5,0 mln t (2003) Train ,7 mln t 10,5 mln t (2004) Rasgas II Train Indie 4,7 mln t 15,8 mln t (2006) Train ,7 mln t 19,4 mln t (2007) Rasgas III Train ,5 mln t 25,9 mln t (2008) USA Train ,5 mln t 38,7 mln t (2012) Źródło: Qatar Economic Review Technologia produkcji gazu skroplonego oraz pochodnych gazu Obecnie Katar oferuje pięd głównych produktów ekportowych, a są to: gaz skroplony LNG, kondensat nieprzetworzony, kondensat produkcyjny, hel oraz siarka. W najbliższej 77 Ibidem, s Ibidem. 79 The Energy to Transform, 80 Qatar..., s. 18. Strona 20 z 201

Informacje ogólne Nazwa państwa:

Informacje ogólne Nazwa państwa: Arabia Saudyjska Przewodnik dla polskich przedsiębiorców 2013 1 Spis treści Informacje ogólne... 3 Gospodarka Arabii Saudyjskiej... 5 Plany inwestycyjne Arabii Saudyjskiej sektory potencjalnej współpracy

Bardziej szczegółowo

2. Zasoby energetyczne. S t r o n a 1

2. Zasoby energetyczne. S t r o n a 1 S t r o n a 1 Częśd tekstu pierwotnie wydrukowana w: K. Kałążna, R. Rosicki, Wymiary bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, Wyd. WSB, Poznań 2010, s. 34 59 (w ramach rozdziału pt. Potencjał energetyczny

Bardziej szczegółowo

KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU

KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU JAK SKUTECZNIE KORZYSTAĆ Z FUNDUSZY Biuletyn dla małych

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, grudzień 2006 r. SYNTEZA... 2 1. Rola i znaczenie firm z udziałem

Bardziej szczegółowo

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Styczeń 2015 Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Styczeń 2015 Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Wojciech Bogdan Daniel Boniecki Eric Labaye Tomasz Marciniak Marcin Nowacki ii O McKinsey &

Bardziej szczegółowo

What makes companies invest in Poland?

What makes companies invest in Poland? What makes companies invest in Poland? Partnerzy strategiczni Partnerzy INSTYTUCJONALNI PATRONI MEDIALNI Spis treści 1. Executive Summary 1.1. Europa ŚrodkowoWschodnia 4 1.2. Polska 5 2. Analiza atrakcyjności

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Wrocław, styczeo-czerwiec 2011r. 1 Dokument opracowany przez konsorcjum w składzie: Politechnika Wrocławska - Wrocławskie

Bardziej szczegółowo

Rynek Polskiej Nafty i Gazu

Rynek Polskiej Nafty i Gazu Raport Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie Rynek Polskiej Nafty i Gazu 2012 Patronat Honorowy: Minister Gospodarki RP 2012 7 Główny Sponsor: Partner merytoryczny: Spis treści: Słowo wstępne Ministra Gospodarki...5

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU

GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU MINISTERSTWO GOSPODARKI GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, listopad 2007 r. Spis treści 1. Globalizacja gospodarki 3 2. Wpływ globalnej liberalizacji

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE - ROLA I WPŁYW NA GOSPODARKĘ KRAJU PRZYJMUJĄCEGO

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE - ROLA I WPŁYW NA GOSPODARKĘ KRAJU PRZYJMUJĄCEGO Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University Bartłomiej Kościółek BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE - ROLA I WPŁYW NA GOSPODARKĘ KRAJU PRZYJMUJĄCEGO Nowy Sącz 1998 Praca dyplomowa napisana

Bardziej szczegółowo

Gazowa "rewolucja przemysłowa"

Gazowa rewolucja przemysłowa Gazowa "rewolucja przemysłowa" LNG i powstawanie globalnego rynku gazu ziemnego Autorzy: Antoni Fałkowski, Agnieszka Nitza, Malwina Piekarska, Dominik Smyrgała (red.), Monika Sopala Spis treści Wstęp...3

Bardziej szczegółowo

RAPORT FRANCUSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W POLSCE I KPMG W POLSCE. 20 lat inwestycji francuskich w Polsce

RAPORT FRANCUSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W POLSCE I KPMG W POLSCE. 20 lat inwestycji francuskich w Polsce RAPORT FRANCUSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W POLSCE I KPMG W POLSCE 20 lat inwestycji francuskich w Polsce RAPORT FRANCUSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W POLSCE I KPMG W POLSCE 20 lat inwestycji francuskich

Bardziej szczegółowo

GREENEVO RYNKI ZAGRANICZNE I PERSPEKTYWY ZIELONEJ EWOLUCJI POLSKICH TECHNOLOGII cz. III

GREENEVO RYNKI ZAGRANICZNE I PERSPEKTYWY ZIELONEJ EWOLUCJI POLSKICH TECHNOLOGII cz. III GREENEVO RYNKI ZAGRANICZNE I PERSPEKTYWY ZIELONEJ EWOLUCJI POLSKICH TECHNOLOGII cz. III Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2 GREENEVO RYNKI ZAGRANICZNE I

Bardziej szczegółowo

KAZACHSTAN Przewodnik dla przedsiębiorców

KAZACHSTAN Przewodnik dla przedsiębiorców KAZACHSTAN Przewodnik dla przedsiębiorców Wydanie piąte z suplementem (marzec 2005) Warszawa 2005 Wszelkie przedstawione w niniejszej publikacji określenia i sądy w żaden sposób nie odzwierciedlają opinii

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 10.1.2007 KOM(2007) 1 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} PL

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA SZWAJCARII

GOSPODARKA SZWAJCARII GOSPODARKA SZWAJCARII Opracował Bartłomiej Chabierski Ministerstwo Gospodarki Warszawa 2009 WSTĘP... 2 1. PODSTAWOWE CZYNNIKI SZWAJCARSKIEGO SUKCESU GOSPODARCZEGO... 6 2. GŁÓWNE PARAMETRY GOSPODARCZE SZWAJCARII...

Bardziej szczegółowo

DF Review. Numer 006/2014. Szczęście - zadowolenie trwałe i pełne z całości życia. W. Tatarkiewicz (polski filozof 1886-1980r.) Szanowni Państwo,

DF Review. Numer 006/2014. Szczęście - zadowolenie trwałe i pełne z całości życia. W. Tatarkiewicz (polski filozof 1886-1980r.) Szanowni Państwo, Szczęście - zadowolenie trwałe i pełne z całości życia. W. Tatarkiewicz (polski filozof 1886-198r.) Numer 6/214 DF Review Szanowni Państwo, Zmiana jest nieodłączną składową rozwoju. Tak jak zmienia się

Bardziej szczegółowo

Skandynawskie inwestycje w Polsce

Skandynawskie inwestycje w Polsce Spis treści Wstęp... 1 Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza... 2 Profil firm członkowskich... 4... 8 I. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce... 8 1. Polska pozycja rankingowa... 8 2. Napływ BIZ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 Warszawa, listopad 2006 r. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

nr2(17)/2013 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w odzi

nr2(17)/2013 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w odzi nr2(17)/2013 Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem energetycznym na przyk³adzie importu gazu LNG z Kataru do Polski Nebras Al-Masny Pierwszy/ostatni kilometr w transporcie Andrzej D¹bek Zachowania prosumpcyjne polskich

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Inwestycje japońskie w Polsce STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE GOSPODARKI I KULTURY JAPOŃSKIEJ

RAPORT. Inwestycje japońskie w Polsce STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE GOSPODARKI I KULTURY JAPOŃSKIEJ STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE GOSPODARKI I KULTURY JAPOŃSKIEJ przy Katedrze Polityki Gospodarczej SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE RAPORT Inwestycje japońskie w Polsce autor: mgr Krzysztof Piech Warszawa,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Business AFRISO. More. Biznes na ogrzewaniu. Michał Kulicki. Pieniądz w elektronicznej portmonetce

Business AFRISO. More. Biznes na ogrzewaniu. Michał Kulicki. Pieniądz w elektronicznej portmonetce Business Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych nr 3 / zima 2011& More Pieniądz w elektronicznej portmonetce Cezary Stypułkowski BRE nadal będzie wyznaczać kierunek Michał Kulicki AFRISO Biznes

Bardziej szczegółowo

R A P O R T. Korzyści wynikające z konsolidacji sektora technologii wydobycia węgla w Polsce

R A P O R T. Korzyści wynikające z konsolidacji sektora technologii wydobycia węgla w Polsce WARUNKI PROWADZENIA FIRM W POLSCE 2014 1 Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców C R A P O R T Korzyści wynikające z konsolidacji sektora technologii wydobycia węgla w Polsce spis treści Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA:

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Harvard Business Review Polska poleca Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING

Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING Wykonawca:... Pieczęć firmowa, data oraz podpis wykonawcy Przyjmuję i zatwierdzam załączony dokument Plan Rozwoju Eksportu sporządzono 14.03.2011 16.05.2011 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

1. WYWIAD Z PREZESEM JERZYM WIŚNIEWSKIM

1. WYWIAD Z PREZESEM JERZYM WIŚNIEWSKIM SPÓŁKA PBG 1. WYWIAD Z PREZESEM JERZYM WIŚNIEWSKIM 1. Panie Prezesie, w podsumowującym ubiegły rok Liście do Akcjonariuszy wspomina Pan o transakcji z hiszpańskim OHL, dotyczącej sprzedaży 51% akcji Hydrobudowy

Bardziej szczegółowo

MARKETINGOWA STRATEGIA POLSKI W SEKTORZE TURYSTYKI NA LATA 2012-2020

MARKETINGOWA STRATEGIA POLSKI W SEKTORZE TURYSTYKI NA LATA 2012-2020 MARKETINGOWA STRATEGIA POLSKI W SEKTORZE TURYSTYKI NA LATA 2012-2020 Aktualizacja dokumentu z 2008 roku Przyjęta przez Radę POT w dniu 5.12.2011 Koncepcja i redakcja: Bartłomiej Walas Zespół: Anna Cichooska

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Eksportu

Plan Rozwoju Eksportu Poznań 2013 Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Plan Rozwoju Eksportu dla firmy Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dokument został opracowany przez

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. Strategia promocji polskich regionów w priorytetowych obszarach współpracy z Japonią

EKSPERTYZA. Strategia promocji polskich regionów w priorytetowych obszarach współpracy z Japonią EKSPERTYZA Strategia promocji polskich regionów w priorytetowych obszarach współpracy z Japonią Warszawa, listopad 2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach

Bardziej szczegółowo