Poniedziałek 22 marca 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poniedziałek 22 marca 2010"

Transkrypt

1 VI Festiwal Nauki marca 2010 Poniedziałek 22 marca 2010 godz sala: Metropolia: od pomysłu do superpowiatu? debata panelowa Od kilku lat toczy się dyskusja o budowie na Górnym Śląsku i w Zagłębiu metropolii. Czy naprawdę jej potrzebujemy? A jeśli tak, to czym powinna się zająć? Tylko drogami i komunikacją? A moŝe metropolia powinna zupełnie zmienić nasze Ŝycie i skupić się na rozwoju kultury i edukacji, a łatanie dziur niech zostawi prezydentom? Jednocześnie w Sejmie i MSWiA toczą się prace nad kolejnym projektem ustawy metropolitalnej. Nasze miasta mają stworzyć superpowiat. Czeka nas dyskusja o tym, kto powinien nim rządzić i ile władzy odbierze prezydentom. Tylko, Ŝe ci na mniejszą władzą najpierw muszą się zgodzić... Moderator: Przemysław Jedlecki jeden z czołowych dziennikarzy Gazety Wyborczej; w Gazecie pracuje od dziesięciu lat, absolwent politologii na Uniwersytecie Śląskim; pisze o Katowicach, samorządach i polityce; Uczestnicy: Tomasz Pietrzykowski - prawnik, wojewoda śląski w latach ; adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; od 2004 r. radca prawny, związany z kancelarią T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski ; autor wielu prac naukowych publikowanych w kraju i za granicą, m.in. Wsteczne działania prawa i jego zakaz, Etyczne problemy prawa, Etyka w administracji publicznej (z I. Bogucką). Członek Kolegium Redakcyjnego Czasopisma Radca Prawny ; prof. zw. dr hab. Marek S. Szczepański socjolog; wieloletni Dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego ( ), współzałoŝyciel i Rektor WyŜszej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach ( ); specjalista w zakresie socjologii miasta, regionu, edukacji i zmiany społecznej; autor 300 publikacji z tego zakresu, w tym tekstów wydanych w USA, Kanadzie, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Czechach; Tomasz Tomczykiewicz polityk, poseł na Sejm RP IV, V i VI kadencji, samorządowiec; przewodniczący PO Regionu Śląskiego; Prezes Stowarzyszenia Instytut Wyszehradzki; prof. zw. dr hab. Jacek Wódz - socjolog, wykładowca w Katedrze Socjologii WyŜszej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dyrektor Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego, uczestnik wielu telewizyjnych dyskusji politycznych; Marek Wójcik - Poseł na Sejm RP, członek Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej, sekretarz Parlamentarnego Zespołu do Spraw Innowacyjności i Informatyzacji, wiceprezes Stowarzyszenia Europa jest prosta. 1

2 godz Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej Trening wyobraźni - warsztaty literackie na temat twórczego pisania zajęcia przeznaczone dla młodzieŝy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Czy kaŝdy moŝe być pisarzem? Jak wykorzystać wyobraźnię? Jak opisać coś, czego się nigdy nie widziało? Czy myślenie abstrakcyjne pomaga? Zapraszamy na warsztaty twórczego pisania! Agata Buchacz - pracownik WypoŜyczalni dla Dzieci i MłodzieŜy, od trzech lat prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieŝą. Studentka V roku filologii polskiej. Prywatnie wielbicielka Kazimierza Nowaka godz Szkolne Obserwatorium Astronomiczne im. St. R. Brzostkiewicza w Zespole Szkół nr 1w Dąbrowie Górniczej Miejsce Układu Słonecznego w Drodze Mlecznej - zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół średnich Co to jest Droga Mleczna? Jak przy pomocy gwiazd określić swoje połoŝenie? Czy mamy sąsiadów w kosmosie? Przyjdź na zajęcia i zobacz gwiazdozbiory górujące na marcowym niebie, plamy słoneczne w świetle białym-0,5m teleskop Cassegraina, koronę Słońca w liniach wodoru H-alfa- teleskop Coronado. Michał Biały- absolwent geografii na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ; pasjonat obserwacji letniego i zimowego nieba; popularyzator doświadczalnej wiedzy przyrodniczej i astronomicznej wśród młodzieŝy; od niedawna równieŝ zajmujący się astrofotografią; zainteresowany geo-turystyką i turystyką poeksploatacyjna, fotografią jako formą dokumentowania zmian krajobrazu; poszukuje i kolekcjonuje skały i minerały występujące w Europie Środkowej godz Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej Siła wyobraźni - zabawy z poezją zajęcia przeznaczone dla młodzieŝy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych W epoce romantyzmu poezja traktowana była jako absolut, wszechpotęŝna siła twórczą. Poeta według filozofów romantycznych to indywidualność obdarzona głębią uczuć i umiejętnością odkrywania tajemnic bytu. Jedynie romantyczny poeta zdolny był odkrywać i wyraŝać istotę natury. Romantycznemu poecie uwaŝanemu za jednostkę wybraną przypisywano rolę polityka, ideologa, przywódcy umiejącego poruszyć zbiorową wyobraźnię. Jaka jest rola poety w XXI wieku? Czy kaŝdy moŝe zostać poetą? Zapraszamy na warsztaty kształtowania wyobraźni. Agata Buchacz - pracownik WypoŜyczalni dla Dzieci i MłodzieŜy, od trzech lat prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieŝą. Studentka V roku filologii polskiej. Prywatnie wielbicielka Kazimierza Nowaka; godz Muzeum Miejskie Sztygarka w Dąbrowie Górniczej Oblicza Św. Wojciecha Jak naprawdę wyglądał święty sprzed 1000 lat? Czy twarz jednego człowieka moŝe być przedstawiona na ponad 71 sposobów? W jaki sposób ukazują Świętego Wojciecha wczesnośredniowieczne zabytki? Okazuje się, Ŝe odpowiedź na te i wiele innych pytań udało się znaleźć całkiem niedaleko podczas odkrycia XII wiecznego Skarbu Hutnika w jednej z dąbrowskich dzielnic... dr Dariusz Rozmus kustosz, archeolog; interesuję się przede wszystkim zagadnieniami archeologicznymi na terenie Zagłębia Dąbrowskiego oraz sztuką Ŝydowską; godz sala: 327, WSB Automotywacja - czyli jak sprawić, Ŝeby mi się chciało, tak jak mi się nie chce? warsztat (maksymalna liczba osób: 20; obowiązują zapisy) Czy czujesz, Ŝe Twoja motywacja gdzieś znikła? Czy chce Ci się wyć na samą myśl o tym, co jeszcze zostało do zrobienia? Jak napisał Szekspir: Wina... nie w naszych gwiazdach, lecz w nas samych - tam teŝ znajdziesz klucz do tego, co Cię motywuje. Zapraszamy na trening, dzięki któremu: dowiesz się, gdzie odnaleźć swoją motywację, przerwiesz błędny krąg antymotywacji, rozwiniesz umiejętności dostrzegania pozytywnych stron w trudnych sytuacjach, zapoznasz się z technikami skutecznego wpływania na siebie i dokonywania zmian. 2

3 Beata Wolfigiel - psycholog, trenerka z uprawnieniami dydaktycznymi, doktorantka, od 2000 r. prowadzi szkolenia umiejętności psychospołecznych dla firm i instytucji oraz osób prywatnych; wykładowca WyŜszej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz WyŜszej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach; specjalistka ds. rekrutacji i selekcji personelu oraz konsultantka kariery; członkini klubu Toastmasters International - międzynarodowej organizacji, której celem jest szerzenie umiejętności przemawiania i przewodzenia oraz Polskiego Stowarzyszenia Konsultantów Kariery oraz Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu godz sala: Samochody na prąd przyszłością motoryzacji? Energia elektryczna jest przyszłością motoryzacji. Vattenfall stawia sobie za cel produkcję czystej energii elektrycznej. Do 2050 chcemy być neutralni dla klimatu. Chcemy takŝe stać się waŝną częścią zmian, jakie zajdą w sektorze komunikacyjnym tj. zastąpienia paliw kopalnych energią elektryczną. Przy zerowej emisji wytwarzanej w trakcie eksploatacji oraz emisji dwutlenku węgla w tzw. cyklu well-to-wheel (czyli od szybu wiertniczego do koła) o 30 do 40% niŝszej w zestawieniu z porównywalnymi silnikami benzynowymi lub wysokopręŝnymi, pojazdy z napędem elektrycznym będą w przyszłości odgrywały istotną rolę w procesie likwidowania lokalnych i globalnych wyzwań związanych z ochroną środowiska. W trakcie wykładów zostanie zaprezentowany kompleksowy model motoryzacji opartej na energii elektrycznej. Andrzej Szyp, Michał Tasior Projekt E-Mobility, Vattenfall godz MłodzieŜowy Ośrodek Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej Naukowe spotkanie nauczycieli: warsztaty z tkaniny artystycznej i ceramiki (nauczyciele otrzymują zaświadczenia o ukończeniu warsztatów) Warsztaty ceramiczne poświecone zapoznaniu się z jedną z dziedzin ceramiki jaką jest wyklejanie, odciskanie z gliny, i odlewanie naczyń z masy lejnej w formach, a następnie dekorowanie. Warsztaty z tkaniny artystycznej polegają na zapoznaniu się z bardzo starą, japońską techniką barwienia tkanin: shibori, oraz na tworzeniu ręcznie wykonywanych ozdób z wełny czesankowej Joanna Słoń: absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, na kierunku wzornictwo, w zakresie projektowania ceramiki; w MOPT prowadzi zajęcia z ceramiki i witraŝu; Kinga Bielec: absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na kierunku - wzornictwo, o specjalności: projektowanie tkaniny, w MOPT prowadzi zajęcia z tkaniny artystycznej; Anna Podsiedlik: absolwentka Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na wydziale artystycznym o specjalności malarstwo, w MOPT prowadzi działania plastyczne; godz sala: 122, WSB Inteligencja emocjonalna teoria w praktyce Zasmucił Cię wiersz Dostrzegasz, gdy ktoś jest zadowolony bądź rozczarowany W dobrym nastroju twórczo myślisz i rozwiązujesz problemy Doskonale wiesz, kiedy ktoś nie ma ochoty Cię słuchać, choć zapewnia Cię, iŝ jest odwrotnie Potrafisz powstrzymać się, by nie powiedzieć o klika słów za duŝo O tym, czego mogą nauczyć mnie emocje i czego ja mogę się o nich nauczyć. Zapraszam na spotkanie z inteligencją emocjonalną... Dominika Siewniak Maciuszek - psycholog, absolwentka i doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, młodszy asystent w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, od 2007 roku współpracuje z WyŜszą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej godz Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej Madame, wkładamy dziecko z powrotem! spotkanie autorskie z: Leszkiem Mazanem, Mieczysławem Czuma, Katarzyną Siwiec Autorzy Katarzyna Siwiec, Mieczysław Czuma i Leszek Mazan zaskakują pomysłami i kreatywnością. Opowiadają o tym, kto leczył Bolesława Chrobrego, o pokonaniu paraliŝu w członku, o pierwszym postulacie sekcji zwłok i jak kiła, czyli franca trafiła pod Wawel. O ordynacji przeciw dŝumie, chorych w piecach, 3

4 pierwszym badaniu wariograficznym i szóstym na świecie przeszczepie skóry. O kołtunie przenoszonym drogą płciową, pierwszej polskiej sztucznej szczęce, dziewicach - lub wprost przeciwnie i o tym, kto wyprzedził Darwina. O odkrywaniu zabójczych bakterii, waŝnych hormonów, cudownych specyfików, o odwaŝnych eksperymentach uczonych, piłowaniu czaszki, o medykach i artystach. O pierwszym dotknięciu skalpelem serca, trafieniu kobaltem w nowotwór, o badaniu mózgu Piłsudskiego i podróŝy do wnętrza mumii. Jaki zaś był argument przeciwko kobietom - lekarzom? Niezwykle skądinąd zasłuŝony chirurg prof. Ludwik Rydygier ostro protestował przeciwko przyjmowaniu kobiet na studia medyczne. Kobieta jest istotą słabą fizycznie, umysłowo niezbyt lotną, powołaną jedynie do małŝeństwa i macierzyństwa. Nie sposób pominąć względów przyzwoitości - wszak panie musiałyby na studiach uczyć się o chorobach wenerycznych. No a przede wszystkim - kobieta nie moŝe być lekarzem, bo nie ma brody! KaŜdy tekst imponuje skrupulatnością, rzetelnością przynaleŝną nielicznym dokumentalistom, a nade wszystko obfitością ciekawostek, zadziwiających a przy tym nieznanych faktów, anegdot i eleganckiego humoru. Są to tematy interesujące dla niemal kaŝdego czytelnika. Dzieje postępu w medycynie, jeśli tylko podane w odpowiednio ubarwionej formie przekazu reporterskiego, mogą przykuć uwagę, ba, mogą fascynować nawet tych, którzy na co dzień medycyny i doktorów nie znoszą! Powstało dzieło jakby encyklopedyczne i pewnie niejednemu historykowi moŝe być przydatne! godz MłodzieŜowy Ośrodek Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej Sala Teatralna Bogusław Schaeffer w 80. Rocznicę Urodzin Monodram Bogusława Schaeffera Audiencja I czyli Innowacja, w reŝyserii i wykonaniu Marka Wilka. Muzyka: Bogusław Schaeffer, fragm. Salt'O. Audiencja I (dla aktora) jest w najpełniejszym tego słowa znaczeniu, autorskim tekstem kompozytora (...) aktor stanowi alter ego dramaturga. (...) Nadaje spektakularną formę sceniczną, która uwypukla zawarte w tekście myśli. Wtorek 23 marca 2010 godz sala: 122, WSB Przyszłość polskich lotnisk w Europie bez granic Po włączeniu Polski do Unii Europejskiej oraz zaakceptowaniu tzw. otwartego nieba nad Europą, ruch lotniczy w Polsce gwałtownie wzrósł uzyskując w ostatnich latach największą (po Chinach) dynamikę wzrostu liczby pasaŝerów. Ale w dalszym ciągu Polacy naleŝą do najrzadziej latających Europejczyków czterokrotnie rzadziej niŝ statystyczny mieszkaniec Niemiec czy Francji, dwukrotnie rzadziej niŝ statystyczny Czech. To wyznacza skalę wyzwań, jakie stoją przed polskimi lotniskami oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Wykład poświęcony będzie rozwaŝaniom na temat rozwoju oraz przyszłości polskich lotnisk - tych istniejących oraz będących dopiero w planach, realności koncepcji tzw. centralnego portu lotniczego i próbą odpowiedzi na pytanie czy w Polsce mamy wystarczającą liczbę lotnisk. Pomocniczymi pytaniami będą: jaką rolę na lotniczej mapie Polski i Europy powinien pełnić Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice oraz czy moŝliwy jest rozwój lotnictwa bez teleinformatyki? dr inŝ. Eugeniusz Wróbel - adiunkt w Instytucie Informatyki Politechniki Śląskiej, autor szeregu publikacji z zakresu informatyki oraz transportu; w latach jako Wicewojewoda Katowicki nadzorował m.in. zagadnienia związane z infrastrukturą komunikacyjną i transportową, przekształcaniem przedsiębiorstw, ekologią, geodezją oraz słuŝbą zdrowia; z jego inicjatywy i pod jego kierunkiem powstało Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. w Katowicach, które przejęło w 1994r. zarząd nad Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach (pozwoliło to na przeprowadzenie niezbędnych inwestycji i uruchomienie go jako międzynarodowego lotniska regionalnego); w 2000r. pełnił funkcję eksperta Sejmowej Komisji Transportu i Łączności; w latach doradca Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz członek Rady Nadzorczej PLL LOT S.A.; w 2005r. powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, a następnie w 2006r. na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, którą to funkcję pełnił do grudnia 2000r; jako Wiceminister odpowiadał m.in. za zagadnienia związane z telekomunikacją oraz lotnictwem cywilnym; przygotował przyjęty przez Rząd dokument Program rozwoju lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych, doprowadził do powołania Polskiej Agencji śeglugi Powietrznej organu zarządzającego polską przestrzenią powietrzną; zainicjował powołanie na Politechnice Śląskiej Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego, którego w czerwcu 2008r. został Przewodniczącym Rady Naukowo-Programowej; godz Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej Ludzie nieźle zakręceni czyli bibliomaniak minionych lat - zajęcia przeznaczone dla młodzieŝy szkół ponadgimnazjalnych 4

5 Zapraszamy na zajęcia dotyczące kształtowania się oraz rozwoju słowa pisanego i bibliotek; a wraz z nimi pojawienia się uŝytkowników, zapaleńców MANIAKÓW!, którzy przez wieki stanowili integralną część bibliotek BIBLIOMANIAKÓW!!! BoŜena Opalińska-Gluźniewicz - mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowo - techniczej i ekonomicznej, pracownik Czytelni Multimedialnej zajmujący się, ze strony MBP, Śląską Biblioteką Cyfrową godz Zespół Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej Warsztaty artystyczne w pracowni szkła. W trakcie warsztatów uczestnicy poznają proces zdobienia szkła techniką matowania, nie tylko w teorii, ale równieŝ w praktyce samodzielnie przygotują wzory do matowania na płytkach szklanych, do matowania mechanicznego piaskowania. Iwona Skowron - kierownik sekcji formy uŝytkowe w Zespole Szkół Plastycznych im. Tadeusza Kantora w Dąbrowie Górniczej; absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu; naukę zakończyła dyplomem z wyróŝnieniem w zakresie projektowania szkła w pracowni prof. Małgorzaty Dajewskiej i prof. Zbigniewa Horbowego; realizuje własną twórczość w zakresie malarstwa, witraŝu, szkła artystycznego oraz projektowania szkła uŝytkowego; godz Szkolne Obserwatorium Astronomiczne im. St. R. Brzostkiewicza w Zespole Szkół nr 1w Dąbrowie Górniczej Kosmiczne wagabundy i kamikadze Skąd przychodzą komety i dokąd wędrują? Niektóre z nich mkną na tle gwiazd z ogromną prędkością i szybko giną w odmętach przestrzeni kosmicznej skupiając na sobie uwagę widzów na wszystkich kontynentach. Są i takie, które dość długo pozostają w zasięgu teleskopów. Szczególny podziw budzą te komety, które rozwijają wspaniałe, o fantazyjnych kształtach, warkocze. Zdarzają się teŝ komety, które nagle zmieniają jasność, dzielą się na dwie lub więcej części, a nawet... giną na oczach obserwatorów. KaŜdego roku dostrzegamy wiele obiektów tej klasy. Są wśród nich dobrze znane od dawna bywalczynie ziemskiego nieba, a są teŝ i nowe, nieznane komety, które włączają się na stałe do naszej słonecznej rodziny. Zdziwienie budzą niesforne i kapryśne komety, które po krótkim spacerze w pobliŝu Słońca odlatują w nieznane, by nigdy juŝ nie zbliŝyć się do Ziemi. Wszystkie dostrzeŝone komety są przedmiotem obserwacji naziemnych i pozaatmosferycznych, a wnioski płynące z tych badań w sposób istotny wzbogacają naszą wiedzę o Układzie Słonecznym. dr Maria Pańków astronomka, emerytowany wieloletni pracownik Planetarium i Obserwatorium im. M. Kopernika w Chorzowie oraz Uniwersytetu Śląskiego, godz Muzeum Miejskie Sztygarka w Dąbrowie Górniczej Najstarsza mapa geologiczna Zagłębia Dąbrowskiego Jana Mariana Hempla W jaki sposób przedstawiono na mapie występowanie surowców mineralnych i lokalizacje kopalń i hut? Czy mapa jest dokumentem historii urbanistycznej miast? Jakie były losy autora mapy? Dlaczego potomni zapomnieli o mapie? Zapraszamy na zajęcia dotyczace pierwszej polskiej szczegółowej mapy geologicznogórniczej zagłębia węglowego. dr Andrzej J. Wójcik - Historyk nauki, geolog (uprawnienia Ministra Środowiska) oraz kustosz dyplomowany (decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Autor wielu publikacji z zakresu historii nauk przyrodniczych. godz Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej Infobroker i bibliotekarz - jedno i to samo? razem czy osobno? - zajęcia przeznaczone dla młodzieŝy szkół ponadgimnazjalnych Przekorne zestawienie pojęcia bibliotekarza, które kształtowało się od powstania Biblioteki w Pergamonie (2 poł. III w. p.n.e.), z pojęciem Infobroker Broker Informacji nazwy powstałej w latach 60-tych XX w. w efekcie specjalizacji bibliotekoznawstwa i rozwoju technik przesyłu i transmisji danych chcesz dowiedzieć się więcej? Przyjdź na zajęcia. BoŜena Opalińska-Gluźniewicz - mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowo - techniczej i ekonomicznej, pracownik Czytelni Multimedialnej zajmujący się, ze strony MBP, Śląską Biblioteką Cyfrową 5

6 godz Windows 7 bezpieczeństwo i funkcjonalność w praktyce Wykład wraz z laboratorium mający na celu przybliŝenie nowego systemu operacyjnego firmy Microsoft. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli zapoznać się z nowymi mechanizmami i technologiami zabezpieczeń oraz zmianami funkcjonalnymi wprowadzonymi w systemie. Prowadzący spotkanie będą przedstawiali zarówno korzyści jak i zagroŝenia jakie niesie ze sobą praca na Microsoft Windows 7. dr inŝ. Marek Pyka adiunkt w Katedrze Informatyki WSB, prowadzi aktywną działalność w ramach Microsoft IT Academy i Sun Academic Initative. Zawodowo związany działalnością konsultingową z zakresu projektowania systemów zabezpieczeń i optymalizacji infrastruktury przedsiębiorstw. Ściśle współpracuje z firmą konsultingową ABCData IT Consulting w realizacji projektów informatycznych o róŝnym zakresie. Wysoki poziom wiedzy kompetencji potwierdza szereg posiadanych certyfikatów z takich dziedzin jak ITIL, PMI, technologii Microsoft oraz Novell SuSe. godz sala 414; WSB Windows 7 bezpieczeństwo i funkcjonalność w praktyce warsztat w laboratorium (liczba miejsc ograniczona) Warsztaty mają na celu zapoznanie uŝytkowników z nowymi funkcjami systemu operacyjnego Windows 7. Podczas zajęć zostaną zaprezentowane, omówione oraz przećwiczone w praktyce funkcje takie jak obsługa bibliotek systemu Windows 7, obsługa dysków VHD, tryb XP Mode, Windows Virtual PC, Problem Step Recorder, BitLocker, podstawowe zasady Group Policy, zarządzanie energią w Windows 7 oraz podstawy Power Shell. Podczas zajęć będzie moŝna w praktyce poznać wpomniane wcześniej technologie. Paweł Badura absolwent i pracownik WyŜszej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej; od kilku lat pasjonat technologii Microsoft w zakresie systemów operacyjnych, serwerów oraz wirtualizacji oraz bezpieczeństwa; posiada certyfikaty MCP i MCTS firmy Microsoft oraz Cisco godz MłodzieŜowy Ośrodek Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej Przenikanie kultur - Indie HOLI- Święto Koloru pokaz Zapraszamy do uczestnictwa w Święcie radości i wiosny, obchodzonym przewaŝnie w dniu pełni księŝyca w miesiącu phalguna /luty- marzec/. Nazywane jest ono równieŝ Festiwalem Kolorów i kojarzone z kolorowymi proszkami do obsypywania przyjaciół. Umesh Nautiyal - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kultury Indyjsko- Polskiej IPCC, Kraków; Iwona Wilk - sekretarz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kultury Indyjsko- Polskiej, IPCC, Kraków, inicjator wielu działań artystycznych, równieŝ międzynarodowych, dyrektor MOPT; godz MłodzieŜowy Ośrodek Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej Przenikanie kultur Afryka: Afryka- kontynent róŝnorodności - warsztaty Jak mieszkają ludzie w Zambii? Czym bawią się zambijskie dzieci? Do czego słuŝy owoc baobabu i chitenga? Na te i inne pytania będzie moŝna poznać odpowiedź podczas warsztatów Anna Pająk - absolwentka studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Śląskim; na co dzień pracuje z dziećmi w ośrodku psychoedukacji; jako wolontariusz rok spędziła w Zambii, gdzie pracowała z dziećmi i zbierała materiały do pracy magisterskiej na temat AIDS w Afryce; obecnie aktywnie działa w Fundacji Kultury Świata organizując spotkania i warsztaty z zakresu edukacji globalnej i współpracy rozwojowej; Justyna Kłaczany - nauczyciel języka angielskiego, absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim; zainteresowania Afryką, a zwłaszcza ochroną praw człowieka i konfliktami zbrojnymi; jako wolontariusz współpracuje z Fundacją Kultury Świata i zajmuje się organizacją spotkań i warsztatów z zakresu edukacji globalnej i współpracy rozwojowej; godz. 20:00 Szkolne Obserwatorium Astronomiczne im. St. R. Brzostkiewicza w Zespole Szkół nr 1w Dąbrowie Górniczej śycie Gwiazd prelekcja na temat powstania, Ŝycia gwiazd i powstawania czarnych dziur, obserwacja nocnego nieba Interesują cię Czarne Dziury, Sposób powstawania Gwiazd? Spoglądasz na gwieździste niebo? Zobacz narodziny, dorastanie i śmierć gwiazdy! Michał Biały- absolwent geografii na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ; pasjonat obserwacji letniego i zimowego nieba; popularyzator doświadczalnej wiedzy przyrodniczej i astronomicznej wśród młodzieŝy; od niedawna równieŝ zajmujący się astrofotografią; zainteresowany geo-turystyką i 6

7 turystyką poeksploatacyjna, fotografią jako formą dokumentowania zmian krajobrazu; poszukuje i kolekcjonuje skały i minerały występujące w Europie Środkowej Środa 24 marca 2010 godz Sala Sesyjna w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej Bezpieczne płacenie w Internecie Ponad 50% operacji handlowych i bankowych jest wykonywana poprzez sieć Internet. Stosowanie sieci komputerowej do tego typu transakcji wymaga odpowiednich rozwiązań technicznych i prawnych. W Polsce obowiązuje ustawa o podpisie cyfrowym, który zastępuje podpis tradycyjny. Zapraszamy na wykład, w trakcie którego profesor wyjaśni, jak bezpiecznie realizować podpis cyfrowy w sieci. prof. zw dr hab. inŝ Andrzej Grzywak - wybitny informatyk, specjalista w zakresie bezpieczeństwa systemów komputerowych, sieci komputerowych, budowy mikrokomputerów; członek światowej organizacji IFIP, międzynarodowego Komitetu ICAMC, Komitetu Informatyki PAN; pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk, zastępcy dyrektora ds. naukowych w Instytucie Systemów Sterowania w Katowicach; w latach Prorektor ds. Nauki, a następnie w latach Rektor WyŜszej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej; od 2008r. członek Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii; inicjator i organizator cyklu Międzynarodowych Konferencji Naukowych Internet w społeczeństwie informacyjnym ; autor licznych publikacji naukowych z zakresu sieci komputerowych, bezpieczeństwa systemów komputerowych oraz kryptografii kwantowej; konstruktor prowadzący pierwszych polskich maszyn cyfrowych MKJ 25, MERA 60; laureat Nagrody Państwowej I-go stopnia za opracowanie i wskazanie do eksploatacji cyfrowych systemów sterowania złoŝonymi obiektami; godz Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej Tradycje świąteczne w Zagłębiu - zajęcia przeznaczone dla młodzieŝy szkół podstawowych Zapraszamy na prezentacje nt. obchodów świąt BoŜego Narodzenia i Wielkanocy w Zagłębiu Dąbrowskim, z uwzględnieniem tych elementów obrzędów, które w jakiejś formie przetrwały do czasów współczesnych. Jakie są źródła tradycji i ich historyczne uwarunkowanie? Agnieszka Kowalska - mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej oraz absolwent studiów podyplomowych: Wiedza o regionie, regionalista pracownik Centrum Edukacji Regionalnej zajmujący się, ze strony MBP, Śląską Biblioteką Cyfrową godz Trzęsienia ziemi, tsunami i dryf kontynentów W wykładzie omówione zostaną katastrofalne trzęsienia ziemi, a takŝe trzęsienia ziemi generujące fale tsunami. Omówiony zostanie mechanizm powstania fal tsunami, ich prędkość i amplituda. Przedstawione zostaną katastrofalne tsunami: Lizbona 1755, Sumatra 2004 i Samoa W kontekście budowy wnętrza Ziemi omówione zostaną zachodzące w niej procesy: konwekcja, przemieszczanie się sztywnych płyt litosferycznych, kolizja kontynentów. Przedstawione zostaną fakty świadczące o dryfie kontynentów. Ich prędkość nie jest duŝa z punktu widzenia człowieka wynosi kilka centymetrów na rok, ale na przestrzeni setek milionów lat kontynenty przemieszczają się na setki czy tysiące kilometrów. Jak będzie wyglądała Ziemia za 50, 100 milionów lat? prof. dr hab. Marek Grad wykładowca w Instytucie Geofizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego; podejmuje działania naukowe w zakresie sejsmologii strukturalnej, badań skorupy i górnego płaszcza Ziemi metodami sejsmologii eksplozyjnej; uczestniczył w eksperymentach głębokich sondowań sejsmicznych w Polsce, Finlandii, Antarktyce Zachodniej, na Spitsbergenie (m.in. eksperymenty SVEKA, FENNIA, EUROBRIDGE, DOBRE). Współorganizator i koordynator aktywnych eksperymentów sejsmicznych w Europie Centralnej (m.in. wielkich eksperymentów POLONAISE 97 i CELEBRATION 2000). Autor cyfrowej mapy skorupy ziemskiej płyty europejskiej godz Audytorium C, WSB Czy rzeczywiście ciemne średniowiecze? W przeciwieństwie do Ŝywego ciągle mitu o ciemnym średniowieczu, zbyt mało znane i rozpowszechniane są wyniki naukowych, opartych o źródła badań dotyczących tej epoki. Obiegowe opinie o średniowieczu jako 7

8 epoce przepełnionej, fanatyzmem religijnym i ciemnotą niewiele mają wspólnego z epoką, która poprzez tysiącletnią swoją historię wywarła ogromy wpływ na kształtowanie się zachodniej cywilizacji; epoką, która wypracowała powszechne szkolnictwo, nowe metody pracy naukowej i powołała do Ŝycia nieznaną dotąd instytucję uniwersytet cechujący się wolnością uniwersalizmem, oraz powszechnością dostępu dla wszystkich stanów; epoką wspaniałych katedr syntetyzujących myśl teologiczno-filozoficzną. To w okresie tego zabobonnego średniowiecza utorowano drogę do rozwoju nauk przyrodniczych, w przekonaniu, Ŝe materia, świat doczesny są darem Boga a więc czymś pozytywnym, co naleŝy poznawać i z czego naleŝy korzystać, wbrew rozpowszechnionemu w staroŝytności pogardliwemu stosunkowi do świata materialnego. OskarŜane o ascetyzm i dogmatyzm średniowiecze opracowuje kodeksy miłosne, a student włóczęga (wagant) krytykuje ówczesne społeczeństwo i jego zasady, głosząc swoje zasady nowe: hazard wino - miłość. W tym okrutnym średniowieczu sierota, wdowa i chory znajduje opiekę w licznie powstających wówczas szpitalach, sierocińcach i przytułkach a kobieta staje się w pełni podmiotem prawa. A więc czy rzeczywiście ciemne średniowiecze? dr hab. Hanna Wojtczak wykładowca w Instytucie Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki kultury i filozofii średniowiecznej; zajmuje się ustalaniem autorstwa dzieł anonimowych, ich odczytywaniem, analizowaniem; godz Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej Dąbrowa Górnicza - historia i zabytki - zajęcia przeznaczone dla młodzieŝy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Jak powstała Dąbrowa Górnicza? Jakie fakty historyczne miały szczególny wpływ na rozwój Dąbrowy? Zapraszamy na zajęcia, podczas których prowadzący przedstawią proces powstania miasta, pokaŝą miejsca zabytkowe, charakterystyczne dla miasta. Wiedza obowiązkowa dla kaŝdego Dąbrowianina! Agnieszka Kowalska - mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej oraz absolwent studiów podyplomowych: Wiedza o regionie, regionalista pracownik Centrum Edukacji Regionalnej zajmujący się, ze strony MBP, Śląską Biblioteką Cyfrową godz Perspektywy dialogu obywatelskiego debata panelowa Współczesne demokracje nie mogą obejść się bez dialogu. Dzisiejszy świat wymaga kompromisu pomiędzy wieloma róŝnymi grupami, realizującymi często sprzeczne interesy. Tylko dialog stwarza szanse na ich pogodzenie. Celem debaty jest zwrócenie uwagi na najwaŝniejsze wyzwania związane z dialogiem w kontekście funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego i demokracji. Zaproszeni goście reprezentują róŝne obszary aktywności zawodowej i zajmują się tą problematyką w teorii i praktyce. Moderator prof. zw dr hab. Kazimiera Wódz kierownik Katedry Socjologii w WyŜszej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Prorektor ds. Studenckich w WSB w Dąbrowie Górniczej, kierownik Zakładu Badań Kultury Współczesnej Instytutu Socjologii oraz Studium Pracy Socjalnej Uniwersytetu Śląskiego; Uczestnicy: Jan Dziadul - absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego; Wilniak z urodzenia, Ślązak z wyboru; od 1975 r. dziennikarz Trybuny Robotniczej ; od 1989 r. związany z tygodnikiem Polityka tylko na jej łamach opublikował ok artykułów publicystycznych i reportaŝy; autor ksiąŝki Rozstrzelana kopalnia o tragedii kopalni Wujek, na podstawie której nakręcono film Śmierć jak kromka chleba ; współautor (z Markiem Kempskim) ksiąŝki Zanim padły strzały; prof. zw. dr hab. Jacek Wódz - socjolog, wykładowca w Katedrze Socjologii WyŜszej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dyrektor Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego, uczestnik wielu telewizyjnych dyskusji politycznych 8

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA 1 CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE NAUCZYCIELSKA EDUKACJA BIULETYN CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE ---------------------------2009 - NR 5/51 To juŝ jesień. Spacer przy niespokojnych

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO PRZEGLĄD DOBRYCH PRAKTYK (opracowanie materiału:

Bardziej szczegółowo

felieton 55 Coach biznesowa guwernantka, życiowy guru i terapeuta w jednym Grzegorz Myśliwiec

felieton 55 Coach biznesowa guwernantka, życiowy guru i terapeuta w jednym Grzegorz Myśliwiec 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Działalność PKA w procesie doskonalenia systemu szkolnictwa wyższego w Polsce Z prof. Markiem Rockim, przewodniczącym Państwowej Komisji

Bardziej szczegółowo

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 Dzień AGH 2014 2 fot. Z. Sulima Posiedzenie Konwentu AGH oraz II Zjazd absolwentów AGH 13 czerwca 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbył się II Zjazd Absolwentów AGH

Bardziej szczegółowo

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne Warszawa, 9 grudnia 2014 r. Przedsiębiorczość w Polsce na podstawie Raportu z badania Global Entrepreneurship Monitor Polska

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

acdn...p Równoważenie wiosenne

acdn...p Równoważenie wiosenne e-mail: miesiecznikuz@uz.zgora.pl UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI R E D A K C J A ul. Podgórna 50 65-246 Zielona Góra tel. (0-68) 328 2479, ~2592, ~2354, ~2593... W numerze: miesię cznik społ ecznoś ci akademickiej

Bardziej szczegółowo

BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ NUMER 20 LISTOPAD 2012

BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ NUMER 20 LISTOPAD 2012 BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ NUMER 20 LISTOPAD 2012 Rada programowa: Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (redaktor naczelny) Irena Wóycicka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

W numerze. Przyjdzie na to czas, przyjdzie czas... 12-13 31-32. Miesięcznik Akademii Ekonomicznej w Krakowie, luty marzec 2006. Fotoreportaż z Iraku

W numerze. Przyjdzie na to czas, przyjdzie czas... 12-13 31-32. Miesięcznik Akademii Ekonomicznej w Krakowie, luty marzec 2006. Fotoreportaż z Iraku Tu jest miejsce na tytuł Miesięcznik Akademii Ekonomicznej w Krakowie, luty marzec 2006 12-13 W numerze 14 15 17 20 Fotoreportaż z Iraku We współpracy z Deloitte Informacja w zintegrowanej Europie. Wiesław

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLVI WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 12/2014 Zespół redakcyjny: Prof. dr hab. Stefan Kruś redaktor honorowy Dr hab. Marcin Grabowski redaktor naczelny

Bardziej szczegółowo

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR 9 Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację 12 37 INFORMATOR Spis treści Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację Wstęp... 3 Dlaczego warto studiować w Edukacji... 4 Misja i odpowiedzialność społeczna... 6 Słowniczek

Bardziej szczegółowo

3 Od redakcji 4 Aktualności

3 Od redakcji 4 Aktualności 3 Od redakcji 4 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 5 Wstęp do analizy SWOT dla polskiego systemu szkolnictwa wyższego Marek Rocki 7 Milton Friedman guru monetaryzmu i orędownik wolności Maria

Bardziej szczegółowo

Dobry klimat dla rozwoju nauki

Dobry klimat dla rozwoju nauki KWARTALNIK 08/13 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Poznaniu Dobry klimat dla rozwoju nauki PROF. DR HAB. RYSZARD DOMAŃSKI Rektor czasu przełomu PROF. DR HAB. BOHDAN GRUCHMAN WSTĘP 3 Szanowne Czytelniczki,

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

W tym numerze m. in.:

W tym numerze m. in.: PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU Biuletyn nr 14 Lipiec 2010 W tym numerze m. in.: Certyfikat Jakości ISO 9001:2008 3 Współpraca z CSB i CSE 4 Atrakcyjne stypendia w PWSZ w Elblągu 5 VIII Bałtycki

Bardziej szczegółowo

OD REDAKTORA NACZELNEGO

OD REDAKTORA NACZELNEGO OD REDAKTORA NACZELNEGO Dużo ekonomii i kryzysu w tym numerze gazety. Pani, jaki kryzys? Świniak po podwórku biega, parę kur jeść jest co i ludzie dobrzy powiedziała mi mądra kobieta na wsi. Czyli nas

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

W numerze. Dzień Akademii Ekonomicznej w Krakowie 4-5 8-9 16-17 28-29. Nr 5 (5) Dzień Akademii Ekonomicznej. MBA a wyzwania współczesnego biznesu

W numerze. Dzień Akademii Ekonomicznej w Krakowie 4-5 8-9 16-17 28-29. Nr 5 (5) Dzień Akademii Ekonomicznej. MBA a wyzwania współczesnego biznesu czerwiec 2006 Nr 5 (5) W numerze 4-5 Dzień Akademii Ekonomicznej 8-9 16-17 28-29 MBA a wyzwania współczesnego biznesu Sprzedaż bezpośrednia w Polsce i na świecie Wielki Brat nie śpi Dzień Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności lokalu Państwomiasto w roku 2014 roku

Sprawozdanie z działalności lokalu Państwomiasto w roku 2014 roku Sprawozdanie z działalności lokalu Państwomiasto w roku 2014 Warszawa, dnia 25 marca 2015 roku Sprawozdanie z działalności lokalu Państwomiasto w roku 2014 roku Tworząc lokal Państwomiasto chcieliśmy,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH za okres od stycznia do grudnia 2013

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH za okres od stycznia do grudnia 2013 Załącznik nr 4 do sprawozdania Dziekana za rok 2013 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH za okres od stycznia do grudnia 2013 1. SKN PROGRESS Progress Accounting Competition - Ogólnopolski Konkurs

Bardziej szczegółowo

marzec 2010 numer 3 (17) Bezpłatny informator miejski www.katowice.eu ISSN 1899 9530 Reżyserskie Interpretacje Czas płynie

marzec 2010 numer 3 (17) Bezpłatny informator miejski www.katowice.eu ISSN 1899 9530 Reżyserskie Interpretacje Czas płynie Nasze Katowice marzec 2010 numer 3 (17) Bezpłatny informator miejski www.katowice.eu ISSN 1899 9530 XII Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacje Reżyserskie Interpretacje Czas płynie nieubłaganie.

Bardziej szczegółowo

język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego

język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego spis treści *Kliknij na nazwę, aby przejść do danego działu. R.01 S.03 R.02 S.04 R.03 S.14 R.04 S.26 R.05

Bardziej szczegółowo

NASZE DZIESIĘCIOLECIE

NASZE DZIESIĘCIOLECIE 2 NASZE DZIESIĘCIOLECIE Szanowni Goście, Drodzy i Szanowni Założyciele Uczelni, pracownicy i studenci Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Dzisiejsze Święto wieńczy w sposób symboliczny pierwsze 10 lat

Bardziej szczegółowo

Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2013. Frankofonia

Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2013. Frankofonia Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2013 temat numeru: Frankofonia [ rada programowa ] Anna Atłas, dyrektor programu Uczenie się przez całe życie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przewodnicząca rady

Bardziej szczegółowo

BEZPŁatne Studia Informator 2012/2013. www.pwszzamosc.pl. studia stacjonarne i studia niestacjonarne. www.pwszzamosc.pl

BEZPŁatne Studia Informator 2012/2013. www.pwszzamosc.pl. studia stacjonarne i studia niestacjonarne. www.pwszzamosc.pl BEZPŁatne Studia Informator 2012/2013 studia stacjonarne i studia niestacjonarne Studia licenc jackie Studia inżynierskie 1 Studia podyplomowe Informator dla kandydatów na studia rok akademicki 2012/2013

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE NAUCZYCIELSKA EDUKACJA BIULETYN CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 FAKT WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo