W tym numerze przeczytacie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W tym numerze przeczytacie:"

Transkrypt

1 ISSN Nr 10 (212) październik 2013 cena 1,6 zł z 8% VAT Szukaj nas też na Facebook.com W tym numerze przeczytacie: Gminne inwestycje szczegóły budowy nowego targowiska wraz z parkingiem i szaletem, informacje o nowej zatoce autobusowej w centrum miasta, budowie kanalizacji, sali gimnastycznej i projektowaniu kolektora do Urbanowic. Czytaj str. 2 Nowy komendant orzeskiego komisariatu policji. Czytaj str. 14 Elżbieta Huzior z Orzesza startuje w biegach katorżnika i maratonach. Czytaj str. 6 Stowarzyszenie Pro Animali postawiło w Orzeszu pierwszy domek dla kotów wolnożyjących. Czytaj str. 5 II orzeski Bieg Uliczny zakończył się sukcesem ustanowiono nowe rekordy trasy, a rywalizacja była momentami bardzo zacięta. W imprezie bawiły się całe rodziny. Str. 8,9. Ośmioletni Kuba Gregorski walczy w MMA, a Mariusz Oleś stoczy walkę z kilkukrotnym medalistą Polski. Czytaj str. 10 Gotowania, malowania, tańca i gry w szachy nauczymy się na warsztatach w Woszczycach. Nie ma ograniczeń wiekowych. Czytaj str. 11 Orzeszanki nagrodzone w konkursie fotograficznym. Czytaj str. 16 Są jeszcze wolne miejsca w świetlicy Przystań. Czytaj str. 15 Na sesji Rady Miejskiej we wrześniu burmistrz Andrzej Szafraniec i przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mach wręczyli stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce w II semestrze roku szk. 2012/13.

2 Gminne inwestycje Sześć wiodących inwestycji które gmina już kończy albo właśnie zaczyna, znacząco wpłyną ma poprawę wizerunku i estetyki miasta, a jedna z nich budowa sieci informatycznej Silesia Net poprawi jakość usług świadczonych przez magistrat. Sprawozdanie z gminnych inwestycji przedstawili na sesji Rady Miejskiej we wrześniu Marek Bem, naczelnik Wydziału Inwestycji oraz burmistrz Andrzej Szafraniec. Budowa targowiska wraz z parkingiem i szaletem Ta długo oczekiwana inwestycja pozwoli uporządkować i poprawić estetykę sporego kawałka ziemi (ok. pół hektara) w centrum miasta. Swoim zasięgiem obejmie gminne grunty począwszy od miejsca gdzie dzisiaj jest parking klepisko przy strażnicy OSP, w stronę ul. Kopernika. Co będzie robione? Cały teren zostanie wyłożony puzzlami i odwodniony budową kanalizacji deszczowej. Powstaną tu 63 miejsca parkingowe dla samochodów osobowych. Staną też wiaty dla handlowców, ma być ich tyle, że pomieszczą się wszyscy, którzy w czwartki handlują w Orzeszu na targu. Niektóre stanowiska będą mogły być wykorzystywane we wszystkie dni handlowe, nie tylko w czwartki. Na tej działce zbudowany zostanie również długo oczekiwany szalet miejski. Na parking wraz z targowiskiem będziemy mogli wjechać z dwóch stron tak jak obecnie od ul. św. Wawrzyńca (ten wjazd nie podlega przebudowie) oraz od strony ul. Jasnej po przeciwnej stronie działki. Wewnątrz tego terenu powstanie przelotowa droga, łącząca oba te wjazdy, którymi jednocześnie będziemy mogli stamtąd wyjechać. Przy okazji tej inwestycji zostanie również specjalnie wydzielony pas ziemi dla swobodnego i bezkolizyjnego przejazdu wozów strażackich. Od targowiska i parkingu publicznego będzie oddzielony krawężnikami i nasadzoną zielenią. Roboty ziemne rozpoczną się już w październiku, a planowane zakończenie tej inwestycji to sierpień przyszłego roku. Koszt robót (przed rozstrzygnięciem przetargu) to 2,6 mln zł, z tego miasto pozyskało dofinansowanie połowy tej kwoty z Programu rozwoju obszarów wiejskich. Przy okazji tej inwestycji, ale jako osobne zadanie, wybudowana zostanie nowa zatoka autobusowa przy ul. św. Wawrzyńca, obsługująca autobusy jadące w stronę Łazisk, Mikołowa. Będzie miała 50 m długości, a jej początek znajdzie się na wysokości wjazdu na probostwo. Tę inwestycję wykonuje Zarząd Dróg Powiatowych w Mikołowie, a Orzesze dokłada się kwotą 45 tys. zł. Przy tej okazji na ul. św. Wawrzyńca zostanie również zrobione przejście dla pieszych na wysokości pomiędzy furtką a bramą wjazdową do kościoła. Budowa nowej zatoki wraz z przejściem dla pieszych zaczyna się w październiku i jeszcze w tym roku będzie zakończona. Dodajmy jeszcze, że obecny mały parking naprzeciwko kościoła (przy małym Amaro) oraz pawilony handlowe przy ul. św. Wawrzyńca pozostają na swoich miejscach inwestycje nie obejmują tego terenu. Budowa kanalizacja na Waryńskiego i Chopina Do końca listopada zakończą się wszystkie prace związane z budową kanalizacji sanitarnej etap XII zadanie 1, obejmujący rejon ulic Waryńskiego, Chopina i częściowo Wiosny Ludów. W tej chwili prowadzone są roboty drogowe przy kładzeniu nowej nawierzchni zniszczonej budową kanalizacji. Na wniosek mieszkańców ul. Waryńskiego poparty staraniami urzędu, kolej wyremontowała przejazd kolejowy na ul. Waryńskiego. W sumie położono 3,5 km kolektorów ściekowych oraz wybudowano dwie przepompownie sieciowe. Pierwsi mieszkańcy zaczynają się już podłączać do nowej sieci. Silesia Net Kolejną inwestycją prowadzoną przez miasto jest Silesia Net Budowa Społeczeństwa Informacyjnego w subregionie centralnym województwa Śląskiego. Decyzja o przystąpieniu do tej inwestycji zapadła jeszcze w ubiegłej kadencji władz samorządowych. W ramach tego projektu realizowane są m.in. projektowanie sieci światłowodowej a także budowa rurociągów kablowych. Liderem projektu w którym uczestniczy Orzesze jest Starostwo Powiatowe w Mikołowie, a prace prowadzone są we wszystkich gminach naszego powiatu. W przyszłości sieć światłowodowa powiatu mikołowskiego połączona zostanie w jeden system z sieciami, które zakładane są w całym subregionie i powstanie sieć metropolitalna, której właścicielem będą samorządy. Realizacja tego zadania to wypełnienie jednej z dyrektyw unijnych nakazującej budowę sieci internetowej szerokopasmowej. Po jej uruchomieniu znacznie zwiększy się szybkość i pojemność informacji przesyłanych pomiędzy instytucjami naszego regionu. Koszt zadania to 6,5 mln zł, które w 85 proc. dofinansowane jest przez Regionalny Program Operacyjny Wojew. Śląskiego. Wkład Orzesza podobnie jak pozostałych gmin naszego powiatu wynosi ok. 160 tys. zł. Planowane zakończenie inwestycji przewidywane jest na pierwszy kwartał przyszłego roku. Sala gimnastyczna w Zgoniu Roboty budowlane przy budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Zgoniu rozpoczęły się marcu tego roku. Obecnie trwają prace murarskie i zbrojarskie, wykonano już mur do wysokości pierwszego wieńca na sali gimnastycznej stropu na łączniku sali z budynkiem szkoły. Koszt inwestycji to zł, z tego miasto otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości 309 tys. zł, a resztę trzeba będzie pokryć z budżetu gminy. W przyszłym roku planowany jest także remont kotłowni w szkole, a miasto będzie się starało o dofinansowanie tego zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej do Urbanowic Po podpisaniu przez burmistrza Andrzeja Szafrańca umowy z Tychami na dostarczanie ścieków z Orzesza specjalnym kolektorem do oczyszczalni w Urbanowicach pod Tychami, mogą rozpocząć się prace projektowe tej inwestycji. Opracowywanie projektu budowy kolektora ma potrwać ok. 20 miesięcy. Kolejnym etapem będzie jego budowa, a gmina będzie starała się pozyskać na to zadanie fundusze unijne. Dzięki tej inwestycji wszystkie ścieki sanitarne z miasta trafią kolektorem do oczyszczalni w Urbanowicach, a obie orzeskie oczyszczalnie zostaną wyłączone z eksploatacji. Remont Jaśkowickiej i inne Z powodu późnego ogłoszenia przetargu przez Zarząd Dróg Powiatowych, remont kolejnego odcinka ul. Jaśkowickiej wraz z dalszą budową chodnika rozpocznie się dopiero w połowie października. Na ten rok zaplanowano położenie 400 mb asfaltu i wykonanie 150 m chodnika. Na ul. Partyzantów na Górce św. Wawrzyńca ruszy remont nawierzchni drogi, w ramach usuwania szkód górniczych. Także w październiku rozpocznie się remont ul. Drukarskiej w Zawiści, remont nawierzchni na ul. Podgórskiej oraz budowa przepustów w Mościskach i Zawiści. Z innych inwestycji drogowych to remontowany będzie zjazd do SP-5 z ulicy Żorskiej, oraz budowany będzie chodnik przy ul. Czarnieckiego w Królówce. Trwają też prace przy budowie kolejnego odcinka ogrodzenia boiska Sokoła. Będzie też remontowane ogrodzenie przy Gimnazjum nr 2 w Zawadzie. O tej inwestycji zdecydowali radni przekazując na ten cel 37 tys. zł, będące dotacją z Ministerstwa Finansów dla gmin które utworzyły Fundusz sołecki. /I.W./ ISSN Wydawca: Urz¹d Miasta Orzesze, ul. œw. Wawrzyñca 21 Realizacja: Wydawnictwo Leliwa, Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 64/5 tel./fax 32/ lub Redaktor od po wie dzial ny: Izabela Wiêc³awska Druk: AA PRINT Mikołów, ul. Poprzeczna 44 Redakcja zastrzego sobie prawo do skracania i opa try wa nia tekstów w³asnymi tytu³ami. Materia³ów niezamówionych nie zwracamy. Za treœæ reklam i og³oszeñ nie odpowiadamy. 2

3 Stypendia burmistrza Na sesji Rady Miejskiej we wrześniu burmistrz Andrzej Szafraniec i przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mach wręczyli stypendia za II semestr nauki w ub. roku szkolnym. Laureatami tych nagród są uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, mieszkający w Orzeszu, którzy osiągnęli bardzo wysoką średnią ocen lub są laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych. Nagrody pieniężne przyznano w kwocie od 500zł do 1700zł, w zależności od etapu edukacyjnego oraz spełnienia przez ucznia okoliczności uprawniających do jego otrzymania. /I.W./ Chcemy żyć w pokoju To słowa apelu młodych ludzi, uczniów orzeskich szkół, którzy zebrali się 20 września na Pasternioku, na uroczystości upamiętniającej tragiczne zdarzenia z początków II wojny światowej, gdy hitlerowcy w lasku zwanym Pasterniokiem rozstrzelali kilkudziesięciu mieszkańców naszego miasta. W Apelu Poległych wspominano i oddawano hołd wszystkim ofiarom II wojny św., totalitaryzmów i konfliktów zbrojnych, których nie brakuje także współcześnie, np. w Syrii. Wspólnie z ks. Henrykiem Centnerem modlono się, by prawo do życia każdego człowieka było chronione i szanowane. Organizatorem tej podniosłej uroczystości od lat jest Zespół Szkół w Orzeszu, noszący nazwę Poległych na Pasternioku. Gromadzi ona uczniów orzeskich szkół, władze miasta z burmistrzem Andrzejem Sza- Więcej przedszkolaków W nowym roku szkolnym do orzeskich przedszkoli uczęszcza wyjątkowo liczna grupa dzieci, bo aż 755. Tym samym prostujemy informację z poprzedniego wydania gazety, w którym ta liczba została zaniżona (z przyczyn niezależnych od redakcji). W poszczególnych placówkach wygląda to następująco: Przedszkole nr 1 w centrum dzieci; Przedszkole nr 2 w centrum dzieci; Przedszkole nr 3 w Zawadzie - 75 dzieci; Przedszkole nr 6 w Zawiści - 91 dzieci; frańcem i przew. Rady Miejskiej Janem Machem, radnych miejskich, przedstawicieli orzeskiej oświaty. Co roku są tu obecni również przedstawiciele rodzin rozstrzelanych na Pasternioku. Wśród nich jest Lucjan Kaczmarczyk. Miał sześć lat gdy jego ojciec stracił życie w tym lesie. W tej grupie zawsze obecna jest również 88-letnia Genowefa Jaroszek, której towarzyszy córka Joanna Wilczek. Bycie w tym miejscu to nasz obowiązek i przykład dawany młodemu pokoleniu mówi pani Genowefa. Tamtej pamiętnej nocy z początku września 1939r. zginął jej teść, wówczas 52-letni Alojzy Jaroszek. Osobiście nigdy go nie poznała, ale z opowiadań wie, że był bardzo dobrym człowiekiem, życzliwym wszystkim. Z szacunku dla niego i pozostałych ofiar, co roku odwiedza to miejsce. /I.W./ Przedszkole nr 7 w Gardawicach - 73 dzieci; Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 4 w Jaśkowicach - 75 dzieci; Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zazdrości - 55 dzieci; Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 8 w Mościskach - 50 dzieci; Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 9 w Zgoniu - 53 dzieci; Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 10 w Woszczycach - 63 dzieci. 1 Adamczyk Magdalena VIII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi Katowice. Wysoka średnia 2 Buchalik Anna SP2 Orzesze Wysoka średnia, konkurs matematyczny 3 Cebula Krzysztof I LO Żory Wysoka średnia 4 Chrapiec Marcin Zespół Szkół Orzesze Konkurs biblijny 5 Cudok Bartosz Zespół Szkół Orzesze Konkurs z j.niemieckiego 6 Dworczyk Martyna G3 Orzesze-Gardawice Wysoka średnia 7 Falkowska Paulina SP4 Orzesze-Jaśkowice Wysoka średnia, konkurs o tematyce religijnej 8 Gałaszek Krystian Zespół Szkół nr2 Żory Wysoka średnia, Konkurs o Funduszach Europejskich 9 Hanusek Dominika Gimnazjum z Językiem Nauczania Francuskim nr24 Katowice Wysoka średnia, konkurs z j. francuskiego 10 Hanusek Wojciech LO z Oddziałem Dwujęzycznym nr1 Katowice Wysoka średnia, olimpiada z j. francuskiego 11 Klenart Paweł Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych Łaziska Górne Wysoka średnia 12 Kołodziej Izabela I LO Mikołów Wysoka średnia 13 Kret Jacek G3 Orzesze-Gardawice Konkursy z matematyki, fizyki 14 Kroczek Artur Zespół Szkół Technicznych Rybnik Wysoka średnia, olimpiada z wiedzy górniczej 15 Lipka Patryk Zespół Szkół Orzesze Wysoka średnia, konkurs z matematyki i j. angielskiego 16 Lipka Robert Zespół Szkół Orzesze Wysoka średnia 17 Marcol Damian G2 Orzesze-Zawada Konkurs z geografii i WOS 18 Matuszczyk Daniel III LO Katowice Konkurs z chemii 19 Oleś Wiktoria SP2 Orzesze Wysoka średnia, konkurs z historii 20 Sabiniok Dominik SP2 Orzesze Wysoka średnia, konkurs z matematyki 21 Smelczysz Paulina G2 Orzesze-Zawada Konkurs z matematyki 22 Suchoń Grzegorz VIII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi Katowice Wysoka średnia, konkurs z matematyki 23 Szołtysek Justyna G3 Orzesze-Gardawice Wysoka średnia 24 Szostek Marcin Technikum nr1 w Zespole Szkół Budowlano-Informatycznych Żory Wysoka średnia 25 Szymańczyk Aleksandra SP4 Orzesze-Jaśkowice Konkurs recytatorski 26 Tokarczyk Maja Prywatna Szkoła Podstawowa Fundacji "Elementarz" Katowice Wysoka średnia 27 Warzecha Mateusz Zespół Szkół Energet i Usługowych Łaziska Górne Wysoka średnia 28 Wietrzak Paulina III LO Katowice Wysoka średnia 29 Żmijewski Patryk I LO Mikołów Wysoka średnia 3

4 Kotolandia w Orzeszu Uczniowie z Dwójki. A. Tabacki przekazuje klucz J. Zygmańskiej. Orzeski domek dla kotów. Kameralnie w Królówce Strażacy z Woszczyc trzeci w powiecie Drużyna startująca w zawodach powiatowych. 4

5 Kameralnie w Królówce W Królówce Dzień seniora jest kameralną imprezą. W całym sołectwie mieszka 21 osób w wieku 70 lat i więcej, więc tłoku na przyjęciu nie uświadczysz. Ale staraniem sołtys Heleny Oczadło i członków Rady sołeckiej atmosfera i cała otoczka spotkania były nader miłe, więc wszyscy dobrze się bawili. Zarówno ci najstarsi wiekiem mieszkańcy jak i zaproszeni goście, a wśród nich przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mach, wiceburmistrz Andrzej Bujok, radna Maria Fuchs i ks. proboszcz Jerzy Kiecka. Seniorzy żartowali opowiadając dowcipy, w czym prym wiódł Sylwester Tkocz, wspominali dawne czasy, i z apetytem konsumowali smaczny poczęstunek jaki podano w sali przyjęć Doroty Myszor. Był też szampan na toast i życzenia od władz miasta. Wiceburmistrz Bujok podziękował pani sołtys i radzie za przygotowanie spotkania, a najstarszym mieszkańcom życzył przede wszystkim zdrowia i zadowolenia z życia. /I.W./ Co nowego u piłkarzy Sokoła Po dziesięciu kolejkach sezonu 2013/2014 MKS Sokół Orzesze zajmuje ostatnie miejsce w lidze okręgowej, z dorobkiem sześciu punktów. Drużynie nie pomogła nawet zmiana trenera. Po siódmej kolejce za dotychczasową pracę podziękowano trenerowi Rafałowi Krzyżowskiemu, a na jego miejsce zatrudniony został Krzysztof Szybielok, znany z pracy w AKS Mikołów. Niestety sama zmiana trenera nie zmieniła obrazu gry, a Sokół w dalszym ciągu nie potrafi poprawić fatalnego położenia. Ostatnie wyniki pierwszej drużyny: Sokół Orzesze - GKS II Tychy 1:1 Dąb Gaszowice - Sokół Orzesze 5:3 Unia Bieruń Stary - Sokół Orzesze 3:1 Radość w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej z Woszczyc. Sekcja bojowa tej jednostki w dobrym stylu wywalczyła 3. miejsce na zawodach sportowo-pożarniczych Powiatu Mikołowskiego w Mokrym! Bezbłędnie przebiegli sztafetę z czasem 76s oraz bojówkę z czasem 55s, a ulegli tylko OSP Mikołów (2. miejsce) i OSP Śmiłowice (1. miejsce). Wynik cieszy tym bardziej, że poziom zawodów był bardzo wysoki, a różnice między drużynami sekundowe. Sokół Orzesze - Jedność Jejkowice 0:2 Rymer Rybnik - Sokół Orzesze 6:0 Drużyna rezerw Sokoła Orzesze odniosła z kolei swoje pierwsze, historyczne zwycięstwo. Pierwszymi pokonanymi został zespół LKS Mizerów, który uległ Sokołowi II Orzesze 3:1, grając na własnym boisku. Lokalnym wydarzeniem był z kolei mecz, który rozegrany został 5 października. Zmierzyły się w nim wspomniany MKS Sokół II Orzesze, oraz "rywal zza miedzy", czyli LKS Woszczyce. Spotkanie rozegrano na stadionie w Woszczycach. Gospodarze wykazali się w nim większym doświadczeniem i pokonali Sokoła 2:1, po bardzo wyrównanym meczu. /Michał Pietrzok/ Kotolandia w Orzeszu Na osiedlu przy ul. Kwiatowej stanął pierwszy w Orzeszu domek dla kotów wolnożyjących, którego fundatorem jest Stowarzyszenie Pro Animali działające w powiecie mikołowskim, a mające swoją siedzibę w Orzeszu. To trzeci z kolei domek ufundowany przez stowarzyszenie. Dwa pierwsze stanęły na osiedlach w Łaziskach Górnych i Mikołowie. Te drewniane przytuliska mają pomóc zwierzętom przetrwanie okresu jesienno zimowego, gdy aura i niskie temperatury są dla nich wyjątkowo niekorzystne. Domki, choć z pozoru nieduże, są tak urządzone, że znajduje w nich schronienie nawet 7, 8 dorosłych osobników. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu systemowi pięter i legowisk oraz dwóm osobnym wejściom, koty chętnie w nich przebywają. Dowodzą tego przykłady z całej Polski, bo takie przytuliska są już od dawna zakładane przez organizacje zajmujące się pomocą zwierzętom wolnożyjącym. Ta forma pomocy spełnia też walor edukacyjny, bo w opiekę nad zwierzętami angażują się uczniowie ze szkół współpracujących ze stowarzyszeniem Pro Animali. W Orzeszu jest to Szkoła Podstawowa nr 2. Działa tu kółko przyrodnicze prowadzone przez nauczycielkę Jagodę Kalisz, a z kółkiem współpracuje szkolna logopeżka Janina Janik, należąca do stowarzyszenia. Pod koniec ub. roku szkolnego dzieci miały spotkania z Gabrielą Bartecką Meyer oraz Magdaleną Neumann ze stowarzyszenia, na których poruszano tematykę bezdomności wśród zwierząt oraz organizowania dla nich pomocy i opieki. Uczniowie należący do kółka przyrodniczego wymyślili nazwę dla orzeskiego domku teraz oficjalnie nazywa się on Kotolandią, Strażacy z Woszczyc trzeci w powiecie OSP Woszczyce walczyła w składzie: Bartek Szolc (dowódca) Sylwek Spendel (mechanik) Jacek Brząkalik (łącznik) Mirek Kocima (rozdzielaczowy) Karol Pitlok (przodownik roty I) Robert Gorzawski (pomocnik roty I) Mariusz Szyszka (przodownik roty II) Wojciech Sznapka (pomocnik roty II) Adrian Porwolik (rezerwowy) i ozdobiły go gustownymi malunkami. W szkole prowadzona jest również zbiórka karmy dla kotów. Oficjalne otwarcie Kotolandii miało miejsce 19 września. Stawili się na nie uczniowie z kółka przyrodniczego, członkowie stowarzyszenia, prezes spółdzielni i Jadwiga Zygmańska, która od wielu lat z własnej inicjatywy dokarmia bezpańskie koty na osiedlu przy Kwiatowej oraz na blokach obok kościoła Nawiedzenia NMP. Dziękuję wszystkim którym na sercu leży los bezdomnych zwierząt, naszych braci mniejszych za przyłączenie się do naszej akcji. Szczególne podziękowania kieruję do uczniów z Dwójki i prezesa spółdzielni Stanisława Jabłońskiego. Ten domek postawiliśmy w miejscu bytowania kotów, których tu na osiedlu nie brakuje. Tu będą miały bezpieczne schronienie przed zimnem, jest to też miejsce w którym od lat są dokarmiane mówił Aleksander Tabacki, lekarz weterynarii i prezes Pro Animali. Domek zamykany jest na kłódkę, a klucze do niej A. Tabacki przekazał pani Jadwidze, która nadal będzie zajmowała się wykładaniem karmy oraz prezesowi Jabłońskiemu. Domek stanął obok osiedlowego śmietnika, a podłoże do jego ustawienia przygotował gospodarz osiedla Damian Szemraj. Przyklasnąłem tej akcji, bo mamy tu trochę tych kotów, szacujemy że około 12 sztuk. To na pewno uchroni je przed zimnem. Nie będzie też okazji by koty wchodziły do piwnic, w których dwa razy w roku prowadzimy deratyzację, a niedobrze by było, gdyby któryś zjadł trutkę. Te koty żyją tu od lat, nasze osiedle stało się ich domem. Może dla niektórych są uciążliwe, ale dzięki nim nie mamy problemu z gryzoniami przekonuje prezes Jabłoński. W akcję dokarmiania włączy się także urząd miasta zakupując karmę na okres jesienno zimowy, co wynika z zapisów uchwały obligujących gminę do przeciwdziałania bezdomności wśród zwierząt. /I.W./ 5

6 Moje bieganie jest widokowe Błoto, góry, las, woda - to dla Elżbiety Huzior żaden problem, jedynie mała przeszkoda na drodze do głównego celu, jakim jest ukończenie kolejnych zawodów. Startuje od kilku lat, raz pobiegła nawet na zawodach w Bratysławie. Jest członkinią grupy biegowej Luxtorpeda z Czerwionki. Dwanaście lat temu zaczęła biegać po ulicach Orzesza. Później zapisała się na aerobik w Łaziskach Górnych, a na zajęcia biegała z domu. I tak się zaczęło. Po aerobiku było już trudniej wrócić, więc odbierał mnie mąż Romek. Z czasem stwierdziłam, że mogę zrezygnować z aerobiku, a zaczęłam regularnie biegać z koleżanką mówi Elżbieta Huzior. Kolega, który ukończył AWF, zawsze zachęcał Elę do wzięcia udziału w zawodach. Przełom nastąpił pięć lat temu. Pomyślałam, że dla świętego spokoju zapiszę się na zawody, które albo skończę albo nie, za to kolega nie będzie mi więcej suszył głowy. Zapisałam się na I Półmaraton Księżycowy w Rybniku. Było ciężko, ale dobiegłam do mety dodaje. Ten moment okazał się przełomowy, potem wszystko poszło już jak po sznurku kolejne maratony i półmaratony i te bardziej ekstremalne zawody. Na przykład Bieg Katorżnika, który zawsze oglądała w telewizji, a jednym z jego etapów jest bieg w błocie. Zapisała się i wzięła w nim udział. Zawsze mnie to kręciło. Pokonywanie przeszkód i to jeszcze w błocie. Pierwszy raz całą trasę Jubileusze księdza Stanisława Puchały W niedzielę 22 września w kościele p.w. Nawiedzenia NMP w Orzeszu odbyła się msza św. jubileuszowa z okazji 40-lecia kapłaństwa ks. prałata Stanisława Puchały. Tego samego dnia obchodził również swoje 65 urodziny. Do niedawna ks. Puchała pełnił funkcję proboszcza katedry p.w. Chrystusa Króla w Katowicach. Elżbieta Huzior po Biegu Katorżnika. przeszłyśmy z koleżanką spacerkiem, ale go ukończyłyśmy. I okazanych biegów. Bieg Szlakiem Wyga- W Polsce jest kilka ekstremalło się, że to jest jednak fajne, potem słych Wulkanów w Złotoryi jest bardziej zabawowy i rodzinny. W takim pojawiły się kolejne zawody dodaje zawodniczka. biegu może wziąć udział każdy, nie Bieg na Pilsko już nie był takim ma tam limitów czasowych. Wpada spacerkiem, a ostrą górką, a z roku na się do błota, różnej gęstości i wysokości, pokonać trzeba różne prze- rok startów było więcej. Bieganie samo w sobie nie szkody (przejść pod czymś, wskoczyć jest do końca celem. Jest to także do czegoś, czołgać się). Katorżnik forma spędzania czasu i pomysł na w Lublińcu, przygotowany jest przez weekend, jak go aktywnie spędzić. wojskowych. Budowany jest specjalny tor, a wykorzystane błoto czasami Spoty ka się całe towarzystwo fajnych, zakręconych ludzi, wspólnie jest takiej konsystencji, że miejscami się organizujemy i jedziemy razem nie można wyciągnąć z niego nogi. opowiada. Rzeźnik to bieg po górach. Brałam w nim udział dwa razy. Ponad 77 km w Bieszczadach, z Komańczy do Ustrzyk Górnych. Szlakiem, który na piechotę przechodzi się w 30 godzin. Każdy bieg ma limit czasowy, w Rzeźniku jest to 16 godzin. Biegi ultra powyżej 42 km, zaczynają się często wczesnym świtem, żeby z racji ilości godzin kończyły się jeszcze przed zmrokiem. Podczas Rzeźnika biegnie się parami. Miejsce zbiórki było o 3 rano, z tego miejsca autobusami przewozili nas do miejsca startu. Przygrywa zespół, walą w bębny, jest bardzo fajna atmosfera. Na całej trasie są cztery punkty kontrolne. Jeżeli nie zmieścisz się w limicie czasowym to nie puszczają cię dalej. Na całej trasie są dwa przepaki, gdzie dostaje się worek ze swoimi rzeczami. Można tam zmienić np. koszulkę, skarpety, dopakować plecak opowiada uczestniczka. Trasa jest przepiękna, więc podczas zawodów trzeba zobaczyć także widoki. Zwycięzcy, którzy pokonują tę trasę w czasie ok. 7 godzin, nic nie widzą i na niczym innym się nie skupiają, tylko na biegu. Moje bieganie jest widokowe, lubię się oglądać na prawo i na lewo, ale jest wiele osób, które nic nie widzą wokół siebie mówi pasjonatka biegania po górach. Ela Huzior preferuje bieganie górskie, bieganie asfaltowe jest nudzące i męczące, trzeba utrzymać przez cd. na str. 9 Moja mama obchodziłaby dzisiaj 90 urodziny mówił podczas mszy ks. St. Puchała, dodając: Tutaj się wychowałem, tutaj kształtowałem, byłem ministrantem i klerykiem, tutaj wróciłem, gdy przestałem być proboszczem. Wróciłem do domu, do swoich. Stanisław Puchała urodził się 22 września 1948 r. w Łaziskach Górnych. W latach studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach, 19 kwietnia Po święceniach był wikariuszem w parafii Krzyża Świę- 6 tego w Siemianowicach Śląskich ( ), parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach ( ), parafii św. Michała Archanioła w Michałkowicach (Siemianowice Śląskie, 1981), parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach ( ). W latach został duszpasterzem akademickim przy kościele katedralnym, a w latach pełnił obowiązki diecezjalnego duszpasterza akademickiego i rektora kościoła akademickiego, który znajduje się w kryptach katedry Chrystusa Króla. Od września 1998 był proboszczem parafii Ks. St. Puchała z prawej, na pierwszym planie. katedralnej p.w. Chrystusa Króla. nych, obecnie zasiada w Radzie W latach był dziekanem Kapłańskiej i Archidiecezjalnej dekanatu Katowice Śródmieście. Komisji Muzyki Sakralnej. W lipcu W 2005r. uzyskał doktorat na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu roku życia i decyzją Arcybiskupa 2013, w związku z ukończeniem 65 Śląskiego. Od 2005 jest również Wiktora Skworca, został przeniesiony na emeryturę. Przebywa na kapelanem śląsko-dąbrowskiego regionu Solidarności". Wchodził niej w domu rodzinnym w Orzeszu. w skład wielu komisji diecezjal- /M.F./

7 Powiatowe zawody strzeleckie 8 września na strzelnicy w Zgoniu odbyły się zawody strzeleckie o puchar starosty powiatu mikołowskiego. Uroczystego otwarcia dokonał Otwarcie zawodów. Od lewej: wiceburmistrz Andrzej Bujok, Piotr Tetla, Piotr Jacek, łowczy rejonowy Pszczyny, Antoni Kopel, Grzegorz Miciak, prezes Hubertusa. Antoni Kopel ze Zgonia, członek zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach, a sędzią głównym zawodów był Paweł Hetmańczyk. Sygnał do rozpoczęcia konkurencji strzeleckich dał sygnalista Henryk Chmiel z Łazisk Górnych. Myśliwi, członkowie kół łowieckich z naszego regionu, rywalizowali w trzech konkurencjach: trapie, skipie i przelotach. Organizatorami imprezy byli Koło Łowieckie Hubertus z Orzesza oraz starosta mikołowski. Najlepszym strzelcem Powiatu Mikołowskiego został Jarosław Szczepański, tytuł Najstarszego Strzelca przyznano Edwardowi Łabudzie, a Najmłodszego Strzelca Wojciechowi Plucie. W kategorii indywidualnej wygrał Ryszard Paszenda, drugie miejsce przypadło Jackowi Molendzie, trzecie Jarosławowi Szczepańskiemu, czwarte Rafałowi Szostakowi, a piąte Jerzemu Górnikowi. W kategorii drużynowej na pierwszym miejscu uplasowało się KŁ Pod Klonem z Wodzisławia, na drugim KŁ Hubertus z Orzesza, a na trzecim KŁ Bażant z Łazisk. Na zakończenie zawodów myśliwi raczyli się pieczonym dzikiem, a fundatorem poczęstunku był Hubertus. /I.W./ 7

8 II Bieg Orzeski zakończył się sukcesem W tegorocznej edycji II Biegu Orzeskiego udział wzięło 249 biegaczy z całej Polski. Na starcie stanęli zawodnicy m.in. z Zakopanego, Poznania i Krakowa. Trasa biegu głównego liczyła 10km, natomiast start biegu po zdrowie odbył się na dystansie 5km. Biegacze rywalizowali ulicami naszego miasta. Obie trasy przebiegały ulicami Górną, Bukowina, Plebiscytową, Tadeusza Kościuszki, Adama Mickiewicza, Szklarską, Traugutta (od targowiska do przejazdu kolejowego), Jaśkowicką (od skrzyżowania z ul. Traugutta do ulicy Gliwickiej), świętego Wawrzyńca (od Wiosny Ludów do ronda) oraz ulicą Gliwicką (do Huty Szkła). Trasa podobna jak rok temu z minimalną różnicą w usytuowaniu mety w tym roku umieściliśmy ją na głównej drodze zaraz przy wejściu na parking Sokoła, gdzie znajdowało się biuro zawodów, szatnie, depozyt itd. Sama trasa oczywiście do łatwych nie należy, z racji kilku podbiegów, które trzeba pokonać, natomiast czołówka bardzo szybko poradziła sobie z nią, bowiem zarówno pierwszy jak i drugi zawodnik na mecie pobili zeszłoroczny rekord trasy mówi Tomasz Mrowiec, prezes fundacji Aktywni i organizator biegu. W Klasyfikacji Generalnej 10km kobiet, pierwsze miejsce wywalczyła Monika Bielińska (ur. 1983) Przyszowice 00:41:18, Wojciech Czernek z Tychów wygrał II orzeski Bieg Uliczny na dystansie 10 km. Przebiegnięcie trasy zajęło mu niewiele ponad 30 min, i z tego rezultatu jest zadowolony. Start uważam za udany, a z wygranej się cieszę. Trasa nie była łatwa, nie było to takie typowe ściganie, raczej bieg taktyczny z podbiegami i biegiem 8 drugie miejsce Elżbieta Lewicka (ur. 1975) Knurów 00:41:42, na najniższym stopniu podium stanęła Anna Kącka (ur. 1990) Zakopane 00:42:07. Klasyfikacja Generalna 10km mężczyzn: pierwsze miejsce Wojciech Czernek (ur. 1992) Tychy 00:32:58, na drugim miejscu uplasował się Dawid Malina (ur. 1991) Rybnik 00:33:06, na trzecim Tomasz Brembor (ur. 1994) Chorzów 00:33:36. Pięciokilometrowy odcinek biegu po zdrowie w klasyfikacji generalnej kobiet wygrała Katarzyna Syryjczyk Słomska (ur. 1978) Mikołów 00:22:10, drugie miejsce wywalczyła Joanna Kurasz (ur.1985) Świętochłowice BBL 00:23:10, a na trzecim Agata Nowak (ur. 1988) Katowice Zwycięzcy biegu głównego na podium, obok z prawej Tomasz Mrowiec, Łukasz Drabik i burmistrz Andrzej Szafraniec. Zwycięzca jest z Tychów po równym. Impreza jest dobrze przygotowana, może jeszcze kiedyś pobiegnę w Orzeszu mówił Czernek zaraz po ukończeniu biegu. Na co dzień trenuje bieganie w klubie MOSM Tychy, ma na swoim koncie już wiele wygranych, m.in. trzy złote medale Mistrzostw Polski w biegach przełajowych i na bieżni. /I.W./ Zacięta walka na mecie o zwycięstwo pomiędzy Krzysztofem Dudą (z lewej) i Romanem Huziorem. Ostry finisz w Nordicu Trasa dla walkerów, czyli tych uprawiających Nordic Walking, albo jak kto woli chodzenie z kijami, liczyła 5 km. Na finiszu o zwycięstwo ostro rywalizowali Krzysztof Duda z Mikołowa ubiegłoroczny zwycięzca tej konkurencji oraz Roman Huzior z Orzesza. Na metę wpadli niemal jednocześnie, tym samym obaj zajęli ex aequo pierwsze miejsce. Panowie znają się prywatnie, zdarza im się wspólnie trenować, niemniej założyli sobie, że w zawodach żadnych forów nie będzie, przeciwnie, o zwycięstwo będą walczyć do końca. Przez większość dystansu szliśmy cały czas obok siebie, równym tempem, ale mieliśmy umowę, że 50 metrów przed metą każdy 00:24:21. Natomiast w męskiej klasyfikacji na pięć kilometrów, pierwsze miejsce zdobył Mateusz Bukowczan (ur. 1995) Oświęcim Bukmar 00:18:24, drugi był Marcin Brol (ur. 1984) Katowice Sport w Wielkim Mieście 00:18:48, a trzeci Tomasz Ciepłak (ur. 1984) Rybnik 00:18:52. Najszybszą orzeszanką została Elżbieta Huzior, natomiast najszybszym orzeszaninem był Marcin Pogonowski. z nas finiszuje nie oglądając się na kolegę. Na razie jest remis, zobaczymy jak będzie przy innych zawodach śmiał się na mecie Roman Huzior. Z tej dwójki zawodników bardziej utytułowany jest mikołowianin. Pan Krzysztof uprawia zarówno biegi jak i nordic. Ma na swym koncie kilka ważnych wygranych. Tylko w tym roku wygrał Mistrzostwa Polski w nordicu na dystansie 20 km (zawody w Złotoryi) oraz na dystansie 4 km podczas Mistrzostw Polski w nordicu górskim (zawody w Krynicy Górskiej). Liczymy, że za rok rywalizacja między nimi w orzeskich zawodach będzie jeszcze bardziej zacięta. /I.W./ Jesteśmy jako organizatorzy bardzo dumni z siebie, iż przy takim niskim budżecie, który posiadaliśmy (nie pobieraliśmy opłaty wpisowej od zawodników) udało się zrobić po raz kolejny tak fajną imprezę. Oczywiście tak jak podkreślałem już rok temu, zależy nam przede wszystkim na tym by poprawiać poziom zarówno zawodów jak i ilości osób startujących z roku na rok wyjaśnia Mrowiec. cd. na str. 9

9 cd. ze str. 8 W tym roku po raz pierwszy pojawił się podział na kategorie wiekowe. Zarówno kobiety jak i mężczyźni klasyfikowani byli w następujących kategoriach wiekowych: 18, 30, 40, 50 lat. Puchary i nagrody wręczał Andrzej Szafraniec burmistrz miasta Orzesze, Tomasz Mrowiec prezes fundacji Aktywni oraz Łukasz Drabik, wiceprezes fundacji Aktywni. Sponsorami tegoroczne- Orzeskie bieganie to impreza rodzinna Tradycją orzeskiego biegania stał się udział w nim całych rodzin. Można wspólnie startować albo przynajmniej gorąco dopingować członków familii. Na mecie co rusz rozbrzmiewał aplauz z jakim witano zawodników szczęśliwie kończących udział w zawodach. Tak jak córka i syn Witolda Popendy z Orzesza, którzy wycelowali komórki w stronę nadbiegającego taty i głośnymi okrzykami zagrzewali do jak najszybszego ukończenia biegu. Wspomagał ich w tym kolega Maksymilian. Kciuki za go biegu byli: sklep sportowy Sportxtreme z Tychów, dentysta Goldent Orzesze, firma Wega, Roman Mrowiec, firma Mirola, Adam Miszka, Decathlon Mikołów, sklep maraton.pl, firma Skrawmet, restauracja Amaro. /M. Foltys/ Zdjęcia z biegu na: facebook.com/gazetaorzeska, a pełna lista wyników na: www. orzesze.pl oraz biegorzeski.pl Dopingująca rodzina Popendów (z lewej) i Maksymilian. męża trzymała także żona Alicja. Mąż biega od niedawna, trochę ponad trzy miesiące. Tym bardziej jesteśmy z niego dumni że zdecydował się na udział w zawodach. Daje nam dobry przykład mówiła z uśmiechem pani Alicja, na co dzień polonistka w Gimnazjum nr 1 w Mikołowie. Tam też pracuje mąż, i to właśnie koledzy z pracy - historyk Marcin Pogonowski i wuefista Grzegorz Rożkiewicz -zdopingowali go do aktywności fizycznej. Dobrze mieć takich przyjaciół. /I.W./ Rzemieślnik nauczy zawodu i zaoferuje usługi wysokiej jakości W dzisiejszych czasach, my, klienci, często narzekamy na brak fachowców z pracy których bylibyśmy zadowoleni. Ze świecą w ręku szukamy dobrego hydraulika, mechanika samochodowego, dekarza, stolarza czy piekarza wypiekającego smaczny chleb. A jeszcze okazuje się, że w przyszłości o dobrego fachowca może być znacznie trudniej, w związku z załamaniem się szkolnictwa zawodowego w kraju. Z receptą na ten stan spieszą rzemieślnicy, którzy postanowili przypomnieć o swoim istnieniu, i wartościach jakie niesie ze sobą przynależność do samorządu rzemieślniczego czyli cechu. To wyjście z informacją na zewnątrz jest jednym z zadań jakie postawił przed sobą nowo wybrany zarząd Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców z Mikołowa, zrzeszający rękodzielników głównie z Mikołowa, Orzesza i Łazisk. Chcemy przypomnieć, że rzemieślnik oznacza uczciwą i rzetelną pracę, której tradycje przekazywane są często z pokolenia na pokolenie. Tym co wyróżnia rzemieślnika na rynku usług to posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu, co jest niezbędnym kryterium przynależności do cechu Rzemieślnik to także nauczyciel zawodu, a nawet więcej, mistrz, który uczy nie tylko rzemiosła, ale całej towarzyszącej temu otoczki funkcjonowania w danym środowisku i fachowej obsługi klienta. U rzemieślnika zdobywa się kwalifikacje zawodowe w naturalnym środowisku. Jeśli młody człowiek który u nas się wykształci ma wolę pracy, to tę pracę znajdzie, bo wykwalifikowani fachowcy są dziś poszukiwani mówi Ewa Ławnik Suchoń z mikołowskiego cechu. Wybrany w czerwcu tego roku nowy zarząd Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Mikołowie, na czele którego stanął cechmistrz Henryk Barzycki, jako główne cele działalności stawia sobie organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych właścicieli zakładów oraz zatrudnionych pracowników, propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego, prowadzenie nadzoru nad przygotowaniem zawodowym pracowników młodocianych w postaci pośrednictwa w znalezieniu praktyk, zawieraniu umów, refundacji, egzaminów, dofinansowania. Przedsiębiorcy zrzeszeni w cechu mogą liczyć również na poradnictwo i wszechstronną pomoc oferowaną im przez samorząd rzemieślniczy. Choć od 1989 roku przynależność do cechu nie jest już obowiązkowa, to korzyści płynące z przynależności do tej organizacji mogą stać się zachętą dla nowych przedsiębiorców do wstąpienia w jej szeregi. Przypomnijmy, że mikołowski cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego i członkiem Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Więcej informacji i kontakt z cechem na stronie internetowej: www. cechmikolow.pl W Orzeszu mamy 17 podmiotów gospodarczych zrzeszonych w mikołowskim cechu. Są to mechanicy samochodowi, blacharze, stolarze, piekarze czy handlowcy. Wszyscy oni mają za sobą długoletni staż pracy, a niektórzy także tradycję pokoleniową prowadzonej branży. Ich sylwetki i warsztaty pracy będziemy przedstawiać w kolejnych wydaniach gazety. /I.W./ Moje bieganie jest widokowe cd. ze str. 6 cały czas szybkie tępo. Bieganie ultra daje możliwość rozłożenia sił. Ostatnio ogranicza się do startowania co najmniej raz na dwa tygodnie. To jest taka forma treningu. Dwa półmaratony górskie w jeden weekend to jest wyzwanie. Takie wyzwanie podjęła Ela Pierwszego dnia był Korbielów, drugiego Zawoja, a w poniedziałek nie umiałam chodzić śmieje się. W czasie startów to one są najlepszym treningiem, oczywiście czasami też potrzebna jest regeneracja mięśni. Regularne ćwiczenia na siłowni i sauna są najważniejsze w utrzymaniu odpowiedniego poziomu. Nigdy nie doprowadza do tzw. ściany, czyli totalnego zmęczenia mięśni i wyczerpania organizmu. Zawsze zostawia sobie jakąś rezerwę sił. Ela swoim zapałem do sportu zaraziła najbliższą rodzinę męża, który regularnie bierze udział w marszach nordic walking (wygrał m.in. orzeski spacer po zdrowie), i syna Tymona, który w charakterze zabawy bierze udział w różnych startach. /M. Foltys/ 9

10 Drwal mknie do przodu Zawodnik Fight Club Orzesze Niepokorni Jakub Drwal Gregorski rozpoczął walkę o najwyższe trofea w zawodach MMA. 31 sierpnia stoczył pierwszą walkę w swojej karierze. Wszystko odbyło się w Ustroniu podczas Only1 III Międzynarodowa Gala Walk Zawodowych. Przeciwnikiem dziewięcioletniego mieszkańca naszego miasta był Filip Franiczek, zdobywca m.in. tytułu Mistrza Śląska. Cała przygoda Kuby z MMA rozpoczęła się dwa lata temu, wtedy zaczął uczęszczać na zajęcia, jednak po kilku treningach zrezygnował. Powrócił do ćwiczeń rok temu i wtedy bardziej zainteresował się tą dyscypliną sportową, rozpoczął regularne treningi. W maju została podjęła decyzja o tym, że Kuba wystąpi w swojej pierwszej walce. Z propozycją wyszedł Mariusz Olo Oleś, trener, a prywatnie wujek Kuby. Olo zapytał się mnie, czy chciałbym wziąć udział w zawodach. Zgodziłem się bez wahania. Przez jeden dzień była to nawet nasza tajemnica przed rodzicami mówi z uśmiechem dziewięciolatek. Dla jego rodziców Moniki i Roberta Grzegorskich decyzja o starcie była szalonym pomysłem, mieli też sporo obaw. Na początku nie podobał nam się ten pomysł, bo MMA to jest jednak sport walki. Podczas treningu mają określone reguły i strategie, które mogą wykorzystywać tylko na sali. Jest to wykluczone poza salą treningową. Gdyby chwyty poznawane na treningu, wykorzystane zostały na co dzień, wyciągnięte zostałyby konsekwencje i nie byłoby treningów wyjaśniają rodzice. Okres przed walką to przygotowania indywidualne, sparingi, ćwiczenia w domu, jak i normalne zajęcia z MMA dla dzieci, które odbywały się w klubie sportowym Fabryka Energii. Dzień przed walką odbyła się oficjalna konferencja prasowa. Zarówno Kuba, jak i jego przeciwnik Filip musieli mieć odpowiednią wagę 27kg i mieć dziewięć lat. W okresie przygotowawczym kontrolowana była waga, jednak reprezentant naszego miasta nie stosował żadnej diety. Kuba w dniu walki nie odczuwał żadnego stresu. Rano odwiedził tatę w pracy, na tartaku. Wrócił do domu dopiero pół godziny przed wyjazdem na zawody. Z tartaku zapomniał jeszcze ochraniacza na zęby i szybko trzeba było go dowieźć śmieje się mama Monika. Bezpośrednio przed walką emo- Jakub Gregorski trzeci z prawej. Obok niego trener M. Oleś i Wiktoria Oleś. cje wzięły górę i wtedy pojawił się lekki stres. Wejście na ring było iście królewskie, ponieważ zawodniczy zostali wniesieni na rękach przez strongman ów. Najbardziej bałem się gdy usłyszałam przed walką o noszach i punkcie medycznym. A w czasie walki niejedna łezka w oku się przekręciła dodaje tata trzecioklasisty. W ringu obok Kuby stał trener Olo i kuzynka Wiktoria, na widowni kibicowała mu cała rodzina: kuzyni, ciocie, wujkowie, dziadkowie oraz rodzice. W nagrodę za udział w zawodach Kuba otrzymał dyplom, Xbox a i nagrodę pieniężną. Xbox to jest bardzo fajna nagroda, marzyłem o nim. Mam już trzy gry i bardzo lubię tak spędzać czas wyjaśnia orzeski Drwal. Wśród innych zainteresowań naszego zawodnika, znajduje się zamiłowanie do tartaku. Interesuje się wszystkim co jest związane z drewnem, zresztą jego przezwisko Drwal nie jest przypadkowe, ponieważ tata Jakuba jest właścicielem tartaku. Bardzo lubię także Lego, mam całą kolekcje różnych konstrukcji dopowiada zawodnik MMA. Mimo że Kuba przegrał swoją pierwszą walkę z godnym i utytułowanym przeciwnikiem, to w planach ma już kolejne starcie na grudniowych zawodach w Radlinie. Gdy dowiedziałem się o kolejnych zawodach, od razu się zgodziłem wziąć w nich udział. Bardzo dziękuję także mojemu trenerowi Olowi za przygotowanie do walki i poświęcony czas mówi Kuba Gregorski. /M. Foltys/ Będzie power, moc i energia Mariusz Olo Oleś staje po drugiej stronie maty, tym razem nie w roli trenera, a w charakterze zawodnika. Na ringu zmierzy się z Wojciechem Gentleman Orłowskim, kilkukrotnym medalistą Polski. Starcie odbędzie się 10 listopada w Ostrawie (Czechy). Wszystko zaczęło się od spotkania Mariusza Olesia z Norbertem Sawickim, bratem i menadżerem Michała Materli, do którego doszło podczas jednej z gal KSW. Wspólne spotkanie zaowocowało przyjazdem Sawickiego do klub sportowego Fabryka Energii, wtedy zobaczył jak trenują dorośli i dzieci. Wkrótce po tym zdarzeniu założył trzecią federację MMA w Polsce, European Fight Masters. Sawicki zapytał, czy nie chciałabym wziąć udziału w takiej walce, jako debiutant, bo wszyscy inni będą już doświadczonymi zawodnikami. Podjąłem wyzwanie i zgodziłem się mówi Mariusz Oleś. MMA to jeden z najbardziej efektownych i najszybciej rozwijających się sportów na świecie. Jest połączeniem niemal wszystkich znanych stylów walki od boksu, zapasów i judo po egzotyczne takie jak savate, czy kun khmer. Wielkim wsparciem dla Ola są dzieci, które uczęszczają na zajęcia, które prowadzi. Tak naprawdę najważniejsze są dzieci, które należą do Fight Club Orzesze. Wspierają mnie i trenują razem ze mną. Na treningach patrzą i podglądają co robię, a potem próbują to naśladować. Gdy przychodzę z siniakami po kolejnych sparingach, martwią się i pytają co się stało podkreśla Olo. Przeciwnikiem Mariusza Olesia w ringu będzie Wojciech Orłowski. Bardziej doświadczony zawodnik, na swoim koncie ma sześć zawodowych walk, dwa razy walczył na KSW, trenuje w Nastula Team w Warszawie. Gentleman to przezwisko Orłowskiego, jest wyższy od naszego zawodnika, ma 1,90m. Zacząłem przygotowania ponad dwa miesiące temu. Trenuję sześć razy w tygodniu. Cztery razy na sali, dwa razy na siłowni, dodat- Mariusz Oleś kowo jeszcze jeżdżę na sparingi do Żor dodaje. Ring zamiast lin ogrodzony będzie specjalną siatką, całość wygląda jak klatka, której podstawą jest ośmiokąt równoboczny stąd wzięła się nazwa oktagon. Walka zakontraktowana jest na trzy rundy, każda po 5 minut. W ringu podczas wieczoru w Ostrawie zmierzą się jeszcze m.in. Michał Materla, Marek Ivan, Jacek Wiśniewski (trenował kilka miesięcy w orzeskim klubie Fabryka Energii ostatnio jednak zmienił klub sportowy, jak sam mówi, ze względu na dojazdy). Pierwsza gala European Fight Masters zatytułowana jest "Fight for your dreams zostanie zorganizowana w ČEZ Arenie w Ostrawie, 10 listopada. Oprócz tego starcia, będą jeszcze dwa inne w Londynie i Katowicach. Fight Club Orzesze Niepokorni otrzymał bardzo ważną propozycję od Norberta Sawickiego, która dotyczy organizowania w Orzeszu imprez rankingowych. Takich gali będzie kilka w ciągu roku. Zawodnicy, którzy zwyciężą będą mieli szanse zaistnienia na zawodowym ringu. Aktualnie trwa ustalanie szczegółów i poszukiwanie odpowiedniej hali. /M. Foltys/ 10

11 Do dzieła mieszkańcy! Stowarzyszenie kulturalno społeczne Piwnica działające w Woszczycach, od października rozpocznie realizację projektu Młodzież w działaniu. Wszystko odbędzie się pod hasłem Z Piwnicy do Europy. Zapewniamy Was, będzie się działo! Pierwsza zapowiedź październikowych wydarzeń miała miejsce 22 września, wtedy w ramach happeningu rozpoczęła się promocja całego projektu. Jak mówią przez żołądek do serca, tym razem powinniśmy powiedzieć przez żołądek do działania. Mieszkańcy Woszczyc jak i goście mogli spróbować tapasów przygotowanych przez Krzysztofa Gielę. W programowych koszulkach Z Piwnicy taneczne odbywać się będą na sali gimnastycznej szkoły podstawowej nr 10 w Woszczycach. Podczas spotkań amatorzy tańca nauczą się podstawowych kroków wielu rodzajów tańca m.in. cha-chy, rumby, samby, paso doble i wielu innych. Udział w zajęciach jest bezpłatny, a żeby w nich uczestniczyć nie trzeba się wcześniej zapisywać. Wystarczy przyjść na pierwsze spotkanie, a potem już regularnie Przyjaciele są dla mnie bardzo ważni Dwa lata temu w naszym mieście odbył się koncert charytatywny Podaruj drugi oddech, z którego wszystkie zebrane pieniądze zostały przekazane na leczenie i rehabilitację Eweliny Smerczek. Mieszkanka naszego miasta choruje na mukowiscydozę, a jedyną szansą na poprawę stanu zdrowia jest przeszczep płuc. Co wydarzyło się u niej w ciągu tych dwóch lat? Ewelina Smerczek nadal czeka na decyzję dotyczącą możliwości przeszczepu płuc i to jest jedyna szansa na poprawę stanu zdrowia, który w tym czasie bardzo się pogorszył. Mucowiscydoza jest chorobą genetyczną, prowadzi do uszkodzenia płuc i niewydolności oddechowej, mogą także pojawić się problemy z trzustką. Muszę zwiększać przepływ tlenu, żeby lepiej mi się oddychało. Kiedyś Promocja projektu pod kościołem w Woszczycach. do Europy i z tacami pełnymi łakoci, członkowie stowarzyszenia z wolontariuszami częstowali gości smakołykami. Każdy dostał ulotkę ze szczegółami akcji by już myśleć o aktywnym uczestnictwie. W zajęciach udział mogą wziąć wszyscy: dzieci, młodzież, ale także osoby dorosłe. Od początku października w siedzibie stowarzyszenia (ul. Długosza 51, Woszczyce) odbywać się będą warsztaty kulinarne i aktywne warsztaty plastyczne dla dzieci, natomiast w styczniu startują zajęcia taneczne oraz szachowe Z szachami przez Europę. Dzieci podczas aktywnych warsztatów zmierzą się nie tylko z zadaniami plastycznymi, ale także manualnymi m.in. będą wykonywać figury przestrzenne z gliny. W trakcie zajęć kulinarnych uczestnicy pod okiem instruktora przygotują nowe potrawy i pozyskają nowe umiejętności. Zajęcia w nich uczestniczyć. Projekt Z Piwnicy do Europy poprzez warsztaty promuje różnorodność europejskich kultur oraz podstawowe wartości europejskie. W ramach projektu w czerwcu odbędzie się festyn, na którym zaprezentowane zostaną efekty projektu i umiejętności uczestników. Informacje na temat zajęć, terminów i godzin będą podawane na bieżąco na stronie internetowej stowarzyszenia (www.piwnica.woszczyce.pl), na facebooku stowarzyszenia (www. facebook.com/skspiwnica), plakatach oraz w Gazecie Orzeskiej i na naszym facebooku (www. facebook.com/gazetaorzeska). Projekt ten jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach programu "Młodzież w działaniu". /M. Foltys/ Ewelina Smerczek w nocy miałam włączony przepływ na jeden, w dzień na dwa, teraz w nocy mam dwa, w dzień trzy. Obecnie wróciłam z Rabki i jest troszkę lepiej mówi Ewelina. Przez ponad rok była nadzieja na przeczep w klinice w Hannoverze, w Niemczech. W trakcie tego okresu, w Polsce, Ewelina miała robionych szereg badań i testów. Jednym z wymogów była także nauka języka obcego. Ewelina miała do wyboru albo język angielski albo niemiecki. Wybrałam angielski, ze względu na to, że kiedyś się go już uczyłam. Musiałam znać podstawy języka obcego, aby po przeszczepie móc porozumieć się z lekarzami bez pośredników dodaje Ewelina. Latem tego roku odbyły się także konsultacje w niemieckiej klinice. Niestety ostatecznie przeczep w Hannoverze nie doszedł do skutku. Jednym z głównych powodów był fakt, że Polska nie należy do Eurotransplantu, nie bez znaczenia były także względy finansowe. Leki po przeszczepie są bardzo drogie. Teraz jedyną szansą dla mnie jest klinika w Zabrzu i dr Wojarski, który już raz, trzy lata temu odmówił przeprowadzenia przeszczepu ze względu na mój kręgosłup. Jednak przez te lata medycyna poszła do przodu więc mam nadzieję, że się podejmie leczenia wyjaśnia. Dwa razy w tygodniu przychodzi rehabilitantka i pielęgniarka, raz lekarz. Codziennie musi co najmniej godzinę oddychać za pomocą respiratora. Dodatkowo tlen podawany jest przez specjalne rurki wprost do nosa. Gdy chce gdzieś wyjść, co zdarza się bardzo rzadko, musi zabrać ze sobą specjalny koncentrator z tlenem. Regularnie bierze wiele lekarstw. Kuzynka Joanna pożyczyła Ewelinie klimatyzator, który podczas upałów był bardzo przydatny i w dużym stopniu pomógł Ewelinie przetrwać w te gorące dni. Częste odwiedziny przyjaciół i dodawanie otuchy dobrym słowem trzymają Ewelinę przy nadziei i poprawiają jej humor. A dodatkowo na fotelu śpią Lucynka i Milenka, dwa koty, które delikatnie mrucząc uspokajają i relaksują stres Eweliny. /M. Foltys/ Leczenie i rehabilitację Eweliny Smerczek można wesprzeć wpłatami na konto, jego numer: , w tytule: Ewelina Smerczek. 11

12 Dożynki w Zazdrości Podczas tegorocznych obchodów święta plonów nie było niespodzianek Zazdrość po raz kolejny dowiodła, że robi absolutnie najbardziej widowiskowy i efektowny korowód dożynkowy spośród wszystkich sołectw Orzesza. Jak każdego roku zachwycał pomysłowo przystrojony sprzęt i maszyny rolnicze zdobione naprawdę sporym wysiłkiem mieszkańców Zazdrości, którym dziękujemy za tą piękną oprawę dożynek. Oglądam to po raz pierwszy, i nie mogę wyjść z podziwu że tu się dzieją takie rzeczy. Słyszałem co prawda wcześniej, że jest na co popatrzeć, ale zobaczyć to na żywo to zupełnie co innego. Aż szkoda, że nie ma tu telewizji, Świadczymy usługi w zakresie: fizjoterapia dzieci i niemowląt fizjoterapia dorosłych fizjoterapia sportowa Czym jest fizjoterapia? Jest to zespół metod leczniczych wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce. Celem tego działania jest: zapobieganie postępowi i nawrotom choroby, usuwanie różnych dolegliwości i przywracanie sprawności fizycznej. Jak pracujemy? Przede wszystkim z nastawieniem, że to Pacjent jest najważniejszy. W trosce o jego dobro cały czas podnosimy swoje kwalifikacje. W naszej pracy zależy nam, żeby Pacjent i Terapeuta współpracowali ze sobą, dążąc do jak najpełniejszego przywrócenia funkcji. Pracując bazujemy na naukowo zweryfikowanych metodach, ale do każdego Pacjenta podchodzimy indywidualnie. Mamy świadomość, gdzie kończą się nasze kompetencje i możliwości i szczerze o tym rozmawiamy z Pacjentem. Fizjoterapia pediatryczna W pracy z najmłodszymi pacjentami (niemowlęta i dzieci) korzystamy z do- 12 bo czymś takim trzeba się szeroko chwalić mówił pan Andrzej, od niedawna mieszkaniec tego sołectwa. Korowód w tym roku wychodził z ul. Przyjaźni, a miejscem docelowym był kościół, gdzie ks. proboszcz Roman Woźniak odprawił mszę św. dziękczynną za plony. Po mszy bawiono się na festynie, na którym nie brakowało atrakcji. Była loteria fantowa z ciekawymi nagrodami, gry i zabawy dla całych rodzin, zabawa taneczna. Starostami dożynek byli Bożena i Henryk Wolnikowie, a organizatorem imprezy Rada sołecka z sołtysem Gałaszkiem na czele i radny Jan Spendel. PODZIĘKOWANIA: Radny, Sołtys, oraz Rada Sołecka z Zazdrości składają serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji dożynek: starostom Bożenie i Henrykowi Wolnikom; wszystkim strojącym przyczepy i sprzęt rolniczy; dzieciom uczestniczącym w korowodzie; paniom robiącym koronę dożynkową, wieńce, strojącym kościół i niosącym dary; jeźdźcom na koniach; Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Zazdrości, Stowarzyszeniu Dorośli Dzieciom, właścicielom Domu Przyjęć U Jakuba, ks. proboszczowi Romanowi Woźniakowi i ks. Jerzemu Hojce. Sponsorami tegorocznych dożynek byli: Janpol, Zajazd Kasztelański, Piaskownia Jarub, Piekarnia Ewa, Dachbud, Romur, Rolnik, Sklep Spożywczy Miłek, Pizzeria Bravissima, Noema, A. Duda, J.M. Hensel, B. Kwaśniak, J. Sznapka z synami, T. Bujoczek, Ł. Bratek, K. Bendkowski z synami, M.J. Sznapka, G.M. Erm, L.A. Spendel, M.S. Płaza, A.M. Szweda, B.H. Wolnik, M. Łukasiewicz, F.H.U. Dragon, R. Kolańczyk, orkiestra dęta KWK Murcki Staszic, ruch Boże Dary, oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli przy święcie plonów. GABINET FIZJOTERAPII BEŁK, ul. GŁÓWNA 190 (obok zakładu fryzjerskiego) świadczeń koncepcji Bobath. Terapeuci dziecięcy są jednocześnie rodzicami, wobec czego oprócz wiedzy mają także podejście do dzieci wypracowane przez lata własnych doświadczeń. Praca z dorosłymi W przypadku osób dorosłych zajmujemy się przywracaniem sprawności po kontuzjach, urazach, chorobach, czy zabiegach chirurgicznych. Wspomagamy organizm Pacjenta w walce z bólem kręgosłupa, czy stawów obwodowych, a także oddziałujemy na tkankę mięśniową, czy też powięzi. Ideą pracy z Pacjentem jest globalne oddziaływanie celem likwidacji problemów, które mogą wydawać się miejscowe. Dzięki takiemu podejściu terapia jest skuteczniejsza, a efekty bardziej trwałe. Wykorzystujemy elementy terapii manualnej, treningu stabilizacji, techniki miękkie, trening sensomotoryczny, a także różnorodne ćwiczenia dopasowane do aktualnego problemu. Zajmujemy się także pracą nad poprawieniem sprawności osób zdrowych dopasowując trening do indywidualnych potrzeb Pacjenta. Fizjoterapia sportowa Staramy się zarówno przywrócić zawodnika do pełnej sprawności, która umożliwi mu bezpieczny powrót do uprawianej dyscypliny po kontuzji, czy urazie. Pracujemy także nad rozwijaniem możliwości funkcjonalnych zawodników zdrowych, celem poprawienia ich osiągów, ale także w ramach profilaktyki przed kontuzjami, przy aktywności znacznie przekraczającej obciążenia życia codziennego. naszym gabinecie przyjmują Wdyplomowani fizjoterapeuci z długoletnim stażem. Wciąż podnosimy swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju kursach zawodowych. Zespół Fizjoterapeutów tworzą: lic. Magdalena Siwoń absolwentka Studium Medycznego w Rybniku oraz Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Od wielu lat pracuje z dziećmi i ma w tej dziedzinie spore doświadczenie. dr n. o KF Michał Kuszewski absolwent i pracownik naukowy AWF w Katowicach. Od kilku lat łączy naukę z pracą z pacjentami dorosłymi i sportowcami Ukończył kilkadziesiąt kursów specjalistycznych, głównie z zakresu diagnostyki i terapii narządu ruchu. Święto plonów w Zawiści Mieszkańcy Zawiści obchody dożynek rozpoczęli od mszy św. dziękczynnej za plony, którą odprawił ks. proboszcz Edward Kopka. Potem bawiono się na festynie, a miejscem zabawy było boisko przy miejscowej szkole. W programie były występy uczniów, konkurencje sportowe, z których największą publiczność przyciągnęła rywalizacja drużyn reprezentujących różne rejony Zawiści. Te zmagania, przygotowane i poprowadzone pod okiem strażaków z Łazisk wygrała reprezentacja Szklarni. Dzieciakom frajdę zrobił występ iluzjonisty Bruna, nieco starszym pokaz Lego Kids Roboty, a tym już najbardziej dojrzałym wiekiem zabawa taneczna do której przygrywał zespół Vento. Na festynie można było też zakupić cegiełki, by wesprzeć dokończenie budowy placu zabaw przy szkole, które gorąco reklamowała Joanna Tchórz w twarzowej czarnej peruce sołtys i radna w jednej osobie. Z kolei przy korcie do tenisa rozlokowały się stoiska Garażówki, gdzie można było kupić używaną odzież dziecięcą prosto z szaf mieszkanek Zawiści i okolic. Wydawałaby się, że przy tak urozmaiconym programie i wyjątkowo pięknej pogodzie festyn dożynkowy licznie odwiedzą mieszkańcy. Niestety, frekwencja była taka sobie, aż szkoda trudu organizatorów. /I.W./ dr n. o KF Andrzej Myśliwiec absolwent i pracownik naukowy AWF w Katowicach. Ma ogromne doświadczenie w pracy z pacjentami, które dodatkowo poparte jest rzetelną wiedzą zdobytą podczas badań naukowych i licznych kursów specjalistycznych z zakresu fizjoterapii mgr Mariola Ciuraj absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz podyplomowych studiów z zakresu neurodiagnostyki dzieci w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Specjalizuje się w terapii dzieci i niemowląt. ZAPRASZAMY NA ZABIEGI I KONSULTACJE KONTAKT: Fizjoterapia dzieci i niemowląt: Magda Fizjoterapia dorosłych i sportowców: Michał

13 Dożynki w Zazdrości Święto plonów w Zawiści 13

14 Kronika policyjna 6 września nieznani sprawcy włamali się do domu jednorodzinnego w Gardawicach przy ul. Rycerskiej, skąd ukradli cenną biżuterię. Dostali się do środka przez niezamknięte drzwi piwnicy. 7 września zgłoszono kradzież trakcji elektrycznej na szlaku PKP. Zdarzenie miało miejsce na wysokości ul Cegielnianej w Zawiści, a złodzieje ukradli 150 m linki nośnej trakcji i 30 m liny zabezpieczającej. 7 września złodziej wykorzystał nieuwagę pracownika sklepu meblowego w centrum miasta i ukradł mu torbę wraz z laptopem, wartości ok zł. 19 września po policjanci z komisariatu w Orzeszu zatrzymali 29-letniego wandala, który rzucił butelką w okno wystawowe sklepu monopolowego i wybił w nim szybę. Jak się okazało, orzeszanin zdenerwował się na zamykającą sklep ekspedientkę, ponieważ nie mógł kupić w nim kolejnego trunku. Badanie alkomatem wykazało, że miał 2,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna Od 1 października nowym komendantem Komisariatu Policji w Orzeszu jest komisarz Krzysztof Midziałek. Objął tę funkcję po nadkomisarzu Marku Budziku, który został powołany na stanowisko Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Nieletnich w Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach. Krzysztof Midziałek przez ostatni rok pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych, a wcześniej, od czerwca 2008r. do października 2011r. zajmował stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Orzeszu. Komisarz Midziałek ma 42 lata, jest żonaty, ma dwoje dzieci córkę i syna, mieszka w Rudzie Śląskiej. W policji pracuje od 1991 roku. Najpierw w garnizonie Komendy Miejskiej w Rudzie Śląskiej w wydziale dochodzeniowo śledczym, a od 2008r. w szeregach policji powiatu mikołowskiego. Jego powrót po rocznej przerwie do pracy w Orzeszu jest pozytywnie oceniany w środowisku policji i nie tylko. Policjanci mnie spokorniał dopiero po wytrzeźwieniu i pobycie w policyjnym areszcie. Złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze, a o jego dalszym losie zadecyduje sąd. 24 września ok. 16 okradziono samochód zaparkowany przy cmentarzu w Jaśkowicach. Jego właścicielka opuściła auto tylko na chwilę, niestety pozostawiła w środku w widocznym miejscu torebkę z dokumentami i pieniędzmi. Wykorzystali to złodzieje, którzy po wybiciu szyby ukradli ją. Z relacji świadków wynika, że sprawcy poruszali się czarnym bmw. 27 września w nocy włamano się do budynku gospodarczego przy ul. Willowej w Zazdrości. Złodzieje ukradli elektronarzędzia, m.in. kosę, pilarkę elektryczną i wkrętarkę, a sprzęt był wart 580 zł. Tej samej nocy i w tym samym sołectwie tylko przy ul. Pod Lasem, okradziono kolejny budynek gospodarczy. Tym razem straty były znacznie większe, bo wyniosły prawie 6 tys. zł. Łupem złodziei padły m.in.: kosiarka, odśnieżarka, myjka ciśnieniowa i piła elektryczna. Nowy komendant komisariatu policji Kom. Krzysztof Midziałek znają i wiedzą czego wymagam, czego będę od nich oczekiwał. To ułatwi nam współpracę mówi kom. Midziałek. Jednym z priorytetów jakie sobie stawia to zmniejszenie strat osobowych, jakie w ostatnich latach dotknęły orzeski komisariat część funkcjonariuszy przesunięto do pracy w innych jednostkach, poza tym wciąż nieobsadzone są wakaty w komisariacie. Wie że będzie to trudne zadanie, bo decyzje w tej kwestii należą do jego zwierzchników. /I.W./ Kącik szachowy Redaguje Hanna Leks, mistrzyni międzynarodowa W dzisiejszym kąciku przedstawiam zadanie, w którym należy znaleźć mata w 2 posunięciach oraz zasady, które obowiązują podczas oficjalnych turniejów szachowych. Rozwiązanie: 1. Sf5 + Kg8 2. Wxg7 # Na turnieju szachowym należy wiedzieć, że... dotknięta figura musi zrobić ruch! puszczona figura musi zostać na polu, na którym została postawiona! kiedy chcemy poprawić figurę na szachownicy najpierw mówimy szeptem: POPRAWIAM i dopiero wtedy dotykamy figurę! roszadę robimy zaczynając od Króla! ( najpierw chwytamy Króla potem Wieżę ) kiedy gramy z zegarem po zrobieniu posunięcia naciskamy na zegar! kiedy skończy nam się czas przegrywamy, jeśli naszemu przeciwnikowi skończy się czas to on przegrywa! PODCZAS PARTII NIE WOLNO NAM ROZMAWIAĆ Z PRZE- CIWNIKIEM, KOLEGAMI, RODZICAMI! REMIS POWSTAJE GDY: 1. Na szachownicy zostaną 2 króle 2. Zostaną 2 króle + skoczek LUB goniec 3. Zostaną 2 króle i 2 skoczki np. białych. (2 gońce wygrywają!) Lekcje szachów w przedszkolach, szkołach, indywidualnie. Hanna Leks tel.: szacholandia.blogspot.com Rada Sołecka Woszczyc, Stowarzyszenie Piwnica oraz Szkoła Podstawowa nr 10 zapraszają na II Sołecki Turniej Tenisa Stołowego, który odbędzie się r. o godz w SP 10. Chętni do udziału w turnieju proszeni są o zgłaszanie się: mailowo pod adres w terminie do , lub osobiście w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Woszczycach przed rozpoczęciem turnieju o godzinie Zgłoszenie musi zawierać: imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania. Warunkiem dopuszczenia zawodników do turnieju, w przypadku osób nieletnich jest dodatkowo dostarczenie zgody rodziców/prawnych opiekunów. Zapraszamy do licznego udziału! Regulamin turnieju dostępny na stronie 14

15 Z herbem Orzesza Damian Łakomski z Orzesza (pisaliśmy o nim w poprzednim numerze gazety) z zawodnikami z KS Sieradz wygrali pierwszy turniej eliminacyjny do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w walkach rycerskich. Gratulujemy sukcesu, liczymy na podobne wieści z kolejnych, pięciu turniejów eliminacyjnych które jeszcze przed nim i kolegami klubowymi. Miłym akcentem tych zmagań była pewna nowość, która pojawiła się w wizerunku orzeszanina jest Zbiórka elektrośmieci. Wesprzyj szkołę! Zespół Szkół im. Poległych na Pasternioku w Orzeszu organizuje zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od dnia 1 października 2013 roku do 10 czerwca 2014 roku. Sprzęt można przynosić do naszej szkoły, która znajduje się przy ulicy Karola Miarki 1a w godzinach od 8 do 15. Policja prosi o pomoc w ustaleniu personaliów mężczyzny z portretu pamięciowego. Jest on podejrzewany o pobicie 16-latka z Jaśkowic. Zdarzenie miało miejsce 29 sierpnia. Tego dnia w Jaśkowicach przy ul. Fabrycznej pobili się kibice dwóch śląskich klubów piłkarskich. O mężczyźnie z portretu wiadomo tyle, że kibicuje Górnikowi Zabrze. Wszelkie informacje na jego temat można zgłaszać do Komisariatu Policji w Orzeszu, ul. Matejki 1, tel nią herb Orzesza przymocowany do kołnierza (na zdjęciu kołnierz wystaje spod hełmu). Popieramy lokalny patriotyzm. /I.W./ W godzinach późniejszych sprzęt można pozostawić pod drzwiami garażowymi budynku gospodarczego znajdującego się na terenie szkoły. Wszelkich informacji na temat zbiórki można uzyskać w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu Kilka wolnych miejsc w PRZYSTANI Zaczął się wrzesień a wraz z nim nowy rok szkolny i nowe pomysły oraz zajęcia w Placówce Wsparcia Dziennego PRZY- STAŃ. Dla wielu początek roku szkolnego to myśl, która kojarzy się tylko z nauką i książkami. Dla nas, pracowników Placówki to kolejne pomysły na organizację ciekawych zajęć, wyjazdów, spotkań, uroczystości, ale również chęć towarzyszenia wychowankom przy książce, podczas nauki. Zajęcia w naszej Placówce organizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.oo do 18.oo. Tu dzieci odrabiają zadania domowe i utrwalają nabytą wiedzę w szkole pod nadzorem i przy pomocy naszych wychowawców nauczycieli. Ponadto każdego dnia organizowane są ciekawe zajęcia. Dzieci podzielone są na dwie grupy: grupa młodsza i grupa starsza, co ułatwia rozwijanie ich zainteresowań i talentów. Organizowane są także wycieczki, wyjazdy, spotkania z ciekawymi ludźmi, a dla ciała pani kucharka przygotowuje smaczne podwieczorki. W każdą środę, czwartek i piątek do dyspozycji naszych wychowanków jak i rodziców dostępny jest psycholog. Pobyt dziecka w Placówce (posiłek oraz wszystkie zajęcia) jest bezpłatny. W zajęciach Placówki mogą uczestniczyć dzieci i młodzież z terenu całego miasta. Nasza Placówka mieści się nad Biblioteką Miejską przy ul. św. Wawrzyńca 23 (tel ). W tym roku szkolnym posiadamy jeszcze kilka wolnych miejsc, więc zapraszamy rodziców do zapisania swoich pociech na całoroczne zajęcia, w tym także zajęcia podczas przerwy zimowej i letniej. Zaś nadchodzący rok, to czas dla Placówki wyjątkowy, ponieważ już w lutym PRZYSTAŃ będzie świętować swój okrągły jubileusz, dziesięciolecie istnienia. Zachęcamy do monitorowania i uczestniczenia we wszystkich inicjatywach organizowanych przez Placówkę PRZYSTAŃ. /Inf.wł./ UZUPEŁNIENIE Listę sponsorów dożynek parafialnych w Gardawicach którą opublikowaliśmy w ostatnim numerze gazety, organizatorzy pragną uzupełnić o dwie firmy, do których również kierują podziękowania za pomoc finansową w organizacji tegorocznego święta plonów. Są to: firma Virman Pan Henryk Ziętek oraz firma Drewmark Pan Marek Błasiak. TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Punkt przyjmowania zleceń: Orzesze, ul. Mikołowska 2 tel

16 Orzesze fotografią stoi Przyłapani na czytaniu...moje wakacje z książką, to temat konkursu fotograficznego, organizatorem którego była Gminna Biblioteka w Publiczna w Ornontowicach. Nagrodzone w konkursie zostały trzy mieszkanki naszego miasta: Grażyna Boguta, Lidia Perlich (pochodzi z Orzesza, mieszka w Holandii, prywatnie córka Grażyny Boguty) i Małgorzata Ogrodowczyk. W konkursie wzięło udział 15 osób z terenu powiatu mikołowskiego, które łącznie nadesłały 35 fotografii. W ocenie prac jury kierowało się pomysłowością, zdjęcia musiały być zaskakujące, przedstawiać nietypowe sytuacje i liczyło się także ogólne wrażenie artystyczne. W kategorii osób dorosłych pierwsze miejsce zdobyła Lidia Perlich. Spędzałam wakacje u rodziców w Orzeszu, ponieważ na co dzień Pokoleniowe, Grażyna Boguta mieszkam w Holandii. O konkursie dowiedziałam się od znajomych, a fotografie przedstawiały moją czytającą córkę mówi zwyciężczyni Lidia Perlich. Dodaje, że fotografia jest jej pasją, czasami także pracą, najczęściej jej zdjęcia przedstawiają dzieci. W tej samej kategorii trzecie miejsce decyzją jury zdobyła Grażyna Boguta, prywatnie mama zwyciężczyni. Moja przygoda z fotografią zaczęła się około 20 lat temu, kiedy córka Lila robiła zdjęcia, a uczyła się tego od podstaw do uzyskania zdjęcia na papierze. Wtedy tylko się przyglądałam i pytałam. Później kupiłam aparat, taki mały zwykły automat, następnie zmieniłam go na lepszy i jeszcze raz zmieniłam na automat, aż w końcu kupiłam lustrzankę. Zaczęła się poważna nauka robienia zdjęć. Około 3 lat temu trafiłam na kółko fotograficzne w orzeskim MOK-u. Tam nauczyłam się bardzo dużo dzięki Asi (prowadzącej kółko) oraz koleżankom i kolegom uczestnikom kółka wyjaśnia laureatka trzeciego miejsca. Jak opowiada Grażyna Boguta, od rozpoczęcia współpracy z kółkiem ef zaczęły się wyjazdy na plenery i wystawy, obserwacje i nauka, a potem przyszła kolej na udział w konkursach fotograficznych. Zdobyła już kilka nagród. Ostatnie dwa konkursy organizowały Ornontowice. W konkursie Piękno zamknięte w bzach" otrzymała nagrodę główną w kategorii Ornontowickie bzy", natomiast w tym zajęła 3 miejsce. W tym samym konkursie Przyłapani na czytaniu moje wakacje z książką, wyróżnienie zdobyła Małgorzata Ogrodowczyk, także mieszkanka naszego miasta. Zdjęcia zostały wykonane na spacerze, takie zdjęcia z codziennego życia, tylko dodatkowo z dzieckiem wędrowała książka. Chodziło mi o uwiecznienie na zdjęciu dziecka, które nie tylko się bawi ale też i uczy, poznaje świat i otoczenie opowiada Małgorzata Ogrodowczyk. Jak dodaje, fotografią zaraził ją tata. Mój tata dawniej zajmował się fotografowaniem i tak mnie trochę tym zaraził więc od niedawna zaczęłam swoją przygodę, pasjonuje mnie uwiecznianie na zdjęciach przyrody, Światło, Lidia Perlich dzieci, ujęć z zaskoczenia, chwil z codziennego życia itp. wyjaśnia. Drugie miejsce zajął Krzysztof Dziekan z Łazisk Górnych. Laureat drugiego miejsca jest także członkiem orzeskiej grupy fotograficznej ef, działającej przy Miejskim Ośrodku Kultury. /M. Foltys/ 16

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje.

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje. Igor Siódmiak Jak wspominasz szkołę? Szkołę wspominam bardzo dobrze, miałem bardzo zgraną klasę. Panowała w niej bardzo miłą atmosfera. Z nauczycielami zawsze można było porozmawiać. Kto był Twoim wychowawcą?

Bardziej szczegółowo

Informator. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2015/2016

Informator. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2015/2016 Informator Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego rok szkolny 2015/2016 Drodzy Gimnazjaliści, Przekazujemy kolejne wydanie Informatora o szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. VI Biegu Po ASTOR W pogoni za żubrem o Puchar Burmistrza Miasta Niepołomice

Regulamin. VI Biegu Po ASTOR W pogoni za żubrem o Puchar Burmistrza Miasta Niepołomice Regulamin VI Biegu Po ASTOR W pogoni za żubrem o Puchar Burmistrza Miasta Niepołomice Mistrzostwa Polski Automatyków i Robotyków o Puchar Prezesa ASTOR 1. Organizatorzy Biegu: Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach

Bardziej szczegółowo

I BIEG o PUCHAR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE Romana Jabłońskiego Z OKAZJI ŚWIĘTA 3-GO MAJA. oraz Edycja Zawodów SPRNDIADA. Grębocice 03.05.

I BIEG o PUCHAR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE Romana Jabłońskiego Z OKAZJI ŚWIĘTA 3-GO MAJA. oraz Edycja Zawodów SPRNDIADA. Grębocice 03.05. I BIEG o PUCHAR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE Romana Jabłońskiego Z OKAZJI ŚWIĘTA 3-GO MAJA oraz Edycja Zawodów SPRNDIADA Grębocice 03.05.2015 REGULAMIN Termin : 03.05.2015 Grębocice start i meta boisko lekkoatletyczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Polski w Biegach Górskich W Stylu Anglosaskim

Regulamin Mistrzostw Polski w Biegach Górskich W Stylu Anglosaskim Regulamin Mistrzostw Polski w Biegach Górskich W Stylu Anglosaskim Gmina Iwonicz-Zdrój Iwonicz-Zdrój 19.05.2012 r. REGULAMIN Mistrzostw Polski w Biegach Górskich Stylem Anglosaskim 1. Cele wyłonienie najlepszych

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XIX MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU GUSIEW GOŁDAP Гусев Голдап 18 sierpnia 2013 r.

REGULAMIN XIX MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU GUSIEW GOŁDAP Гусев Голдап 18 sierpnia 2013 r. REGULAMIN XIX MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU GUSIEW GOŁDAP Гусев Голдап 18 sierpnia 2013 r. REGULAMIN XIX Międzynarodowego Biegu Gusiew Gołdap Gołdap 18.08.2013. (Półmaraton)Gołdap 18.08.2013r. I. CEL IMPREZY:

Bardziej szczegółowo

Wydarzania rok część 3

Wydarzania rok część 3 Wydarzania rok 2009 część 3 Spis Treści Festyn rodzinny... 3 Jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich ks. Helmuta Golletz... 24 Festyn rodzinny 13 czerwca Rada Sołecka, DFK Stowarzyszenie Rozwoju Wsi, Odnowa

Bardziej szczegółowo

19 września (sobota) 2015 r.

19 września (sobota) 2015 r. I. CEL IMPREZY III BIEG ULICZNY O NOWIŃSKIE KOMINY XII Memoriał im. Jana Bieńkowskiego REGULAMIN - popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej - promocja aktywności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIEGU ULICZNEGO MAŁA MILA MARECKA

REGULAMIN BIEGU ULICZNEGO MAŁA MILA MARECKA REGULAMIN BIEGU ULICZNEGO MAŁA MILA MARECKA Organizatorzy: Marek Szczepanowski Radny Miasta Marki Starostwo Powiatowe w Wołominie Mazowiecka Wspólnota Samorządowa Honorowy Patronat Burmistrza Miasta Marki

Bardziej szczegółowo

Pacemaker na Półmaraton Księżycowy w Rybniku

Pacemaker na Półmaraton Księżycowy w Rybniku Pacemaker na Półmaraton Księżycowy w Rybniku 1:30 (4:16 śr. tempo na km) Jarosław Kożdoń: Biegam od 2009 roku, kiedy w porywie optymizmu zahaczającego o szaleństwo postanowiłem przygotować się i ukończyć

Bardziej szczegółowo

II BIEGU I MARSZU NORDIC WALKING O PUCHAR KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W BYTOWIE

II BIEGU I MARSZU NORDIC WALKING O PUCHAR KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W BYTOWIE Zaproszenie do udziału w II BIEGU I MARSZU NORDIC WALKING O PUCHAR KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W BYTOWIE Komendant Powiatowy Policji w Bytowie serdecznie zaprasza wszystkich chętnych, preferujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 32 Międzynarodowy Bieg Grzymalitów 30 Mały Bieg Grzymalitów V Marsz Nordic Walking 16 maja 2015 r.

Regulamin. 32 Międzynarodowy Bieg Grzymalitów 30 Mały Bieg Grzymalitów V Marsz Nordic Walking 16 maja 2015 r. Regulamin 32 Międzynarodowy Bieg Grzymalitów 30 Mały Bieg Grzymalitów V Marsz Nordic Walking 16 maja 2015 r. CEL I ZAŁOŻENIA BIEGU : * Popularyzacja biegania,jako najprostszej formy rekreacji fizycznej.

Bardziej szczegółowo

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 POWIAT OPOLSKI Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zawód: sprzedawca zawód: mechanik pojazdów

Bardziej szczegółowo

Informator. Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2012/2013.

Informator. Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2012/2013. Starostwo Powiatowe w Mikołowie Informator Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego rok szkolny 2012/2013 - rysunek - Mikołów 2012 r. Drodzy Gimnazjaliści! Zakończenie nauki w gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Promowanie patriotyzmu poprzez najprostszą formę ruchu jaką jest bieganie i festyn okolicznościowy Termin : 11.11. 2015 Środa Miejsce : Jerzmanowa

Promowanie patriotyzmu poprzez najprostszą formę ruchu jaką jest bieganie i festyn okolicznościowy Termin : 11.11. 2015 Środa Miejsce : Jerzmanowa Promowanie patriotyzmu poprzez najprostszą formę ruchu jaką jest bieganie i festyn okolicznościowy Termin : 11.11. 2015 Środa Miejsce : Jerzmanowa Liczba osób : 250 Czas trwania : 15:00 17:30 Miejsce i

Bardziej szczegółowo

Podobnie jak w zeszłym roku w Obiszowie będziemy mieli prawdziwy sportowy zawrót głowy. Wszystko zacznie się już w sobotę

Podobnie jak w zeszłym roku w Obiszowie będziemy mieli prawdziwy sportowy zawrót głowy. Wszystko zacznie się już w sobotę ABC Mistrzostw Polski w Maratonie MTB 19-20 września. O medale w Obiszowie W trzeci weekend września, a dokładnie 19 i 20 nad Obiszowskim Bike Parkiem zapanują biegacze i kolarze. W sobotę 19 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 33 Bieg Grzymalitów 21 maja 2016 r.

Regulamin. 33 Bieg Grzymalitów 21 maja 2016 r. Regulamin 33 Bieg Grzymalitów 21 maja 2016 r. CEL I ZAŁOŻENIA BIEGU : * Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji fizycznej. * Propagowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII BIEG BEZ GRANIC NA DYSTANSIE. 10 km Bieg Główny 3 km Bieg Młodzieżowy 3 km K i M 3 km Nordic Walking

REGULAMIN VII BIEG BEZ GRANIC NA DYSTANSIE. 10 km Bieg Główny 3 km Bieg Młodzieżowy 3 km K i M 3 km Nordic Walking REGULAMIN VII BIEG BEZ GRANIC NA DYSTANSIE 10 km Bieg Główny 3 km Bieg Młodzieżowy 3 km K i M 3 km Nordic Walking I. CEL 1) popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku i rekreacji

Bardziej szczegółowo

Termin i miejsce r sobota, Wiśniowa Góra ul Tuszyńska 113, teren Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji RELAKS

Termin i miejsce r sobota, Wiśniowa Góra ul Tuszyńska 113, teren Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji RELAKS III BIEG I MARSZ LASEM KRASZEWSKIM Bieg i marsz Nordic Walking na dystansie 7 km Regulamin i szczegółowy program imprezy Cel biegu/marszu Propagowanie aktywności fizycznej wśród dorosłych i młodzieży Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I Majowej Imprezy Biegowej z okazji 25 rocznicy wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce. 17 maja 2014 r.

REGULAMIN. I Majowej Imprezy Biegowej z okazji 25 rocznicy wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce. 17 maja 2014 r. REGULAMIN I Majowej Imprezy Biegowej z okazji 25 rocznicy wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce 17 maja 2014 r. 1. Organizatorzy biegu: Stowarzyszenie Spektrum Możliwości Współorganizatorzy; Biegam

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW KRAKOWA W BIEGU GÓRSKIM "BIEG TRZECH KOPCÓW"

REGULAMIN V MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW KRAKOWA W BIEGU GÓRSKIM BIEG TRZECH KOPCÓW REGULAMIN V MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW KRAKOWA W BIEGU GÓRSKIM "BIEG TRZECH KOPCÓW" 1. Cel imprezy Celem imprezy jest popularyzacja idei biegania jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku, promowanie

Bardziej szczegółowo

II.CEL - upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu, - rozwijanie rywalizacji sportowej, - realizacja Kalendarza Imprez.

II.CEL - upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu, - rozwijanie rywalizacji sportowej, - realizacja Kalendarza Imprez. REGULAMIN BIEGU Świebodzińska Dziesiątka - Reaktywacja I. ORGANIZATORZY Stowarzyszenie AKTYWNI 2010 ul. Wałowa 13 66-200 Świebodzin http://www.aktywni2010.pl Tel. 507 035 870 II.CEL - upowszechnianie biegania

Bardziej szczegółowo

Obchody 90-lecia OSP Wierzchy

Obchody 90-lecia OSP Wierzchy Obchody 90-lecia OSP Wierzchy 11 czerwca Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchach obchodziła jubileusz 90-lecia powstania. Uroczystość połączono z miejsko-gminnymi obchodami Dnia Strażaka. Świętowanie rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

1 Makowski Bieg Mikołajkowy

1 Makowski Bieg Mikołajkowy 1 Makowski Bieg Mikołajkowy 1 Makowski Bieg Mikołajkowy to impreza biegowa, która miejmy nadzieję, na stałe zagości w kalendarzu wszystkich biegaczy z Makowa Mazowieckiego i okolic jako kończąca sezon

Bardziej szczegółowo

Biegowe Serce Pomorza

Biegowe Serce Pomorza Biegowe Serce Pomorza Impreza sportowa dofinansowana przez REGULAMIN XXXIV MIĘDZYNARODOWY PÓŁMARTON GOCHÓW V MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW W PÓŁMARATONIE IV GOCH NORDIC WALKING sobota 7 czerwca 2014 godz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Run 4 a Smile, czyli Biegu po uśmiech

REGULAMIN Run 4 a Smile, czyli Biegu po uśmiech REGULAMIN Run 4 a Smile, czyli Biegu po uśmiech 1. Organizatorzy i współorganizatorzy Głównym organizatorem projektu Run 4 a Smile, czyli Biegu po uśmiech są studenci WSB-NLU w Nowym Sączu, którzy chcą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY KAMIEŃ BIEGA W RAMACH AKCJI: POLSKA BIEGA

REGULAMIN IMPREZY KAMIEŃ BIEGA W RAMACH AKCJI: POLSKA BIEGA REGULAMIN IMPREZY KAMIEŃ BIEGA W RAMACH AKCJI: POLSKA BIEGA I. CEL IMPREZY : integracja mieszkańców Kamienia promocja sportu propagowanie biegania jako zdrowego stylu życia II. ORGANIZATOR: Rada Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

I Bieg Uliczny w Kosinie 27.09.2015 I Marsz Wiatraków Nordic Walking w Kosinie 27.09.2015. REGULAMIN

I Bieg Uliczny w Kosinie 27.09.2015 I Marsz Wiatraków Nordic Walking w Kosinie 27.09.2015. REGULAMIN I Bieg Uliczny w Kosinie 27.09.2015 I Marsz Wiatraków Nordic Walking w Kosinie 27.09.2015. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU ULICZNEGO: REGULAMIN Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej.

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

MECZ SZACHOWY POLITYCY VS. PRZEDSIĘBIORCY. Sejm - Warszawa 22.05.2009 r.

MECZ SZACHOWY POLITYCY VS. PRZEDSIĘBIORCY. Sejm - Warszawa 22.05.2009 r. MECZ SZACHOWY POLITYCY VS. PRZEDSIĘBIORCY Sejm - Warszawa 22.05.2009 r. Relacja: Maciej Sroczyński Do niecodziennego wydarzenia doszło 22 maja w budynku polskiego Sejmu gdzie naprzeciwko siebie stanęli

Bardziej szczegółowo

III. TERMIN I MIEJSCE

III. TERMIN I MIEJSCE REGULAMIN BIEGU Świebodzińska Dziesiątka - Reaktywacja I. ORGANIZATORZY Stowarzyszenie AKTYWNI 2010 ul. Poznańska 10 66-200 Świebodzin http://www.aktywni2010.pl Tel. 507 035 870 II.CEL - upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W MARZĘCICACH

UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W MARZĘCICACH UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W MARZĘCICACH KONKURSY PRZEDMIOTOWE Uczniowie ze szkoły podstawowej w listopadzie i grudniu przystąpili do 4 konkursów przedmiotowych organizowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. VI Ogólnopolskiego Barbórkowego Biegu Solidarności. Bogdanka 02.12.2012 r.

REGULAMIN. VI Ogólnopolskiego Barbórkowego Biegu Solidarności. Bogdanka 02.12.2012 r. REGULAMIN VI Ogólnopolskiego Barbórkowego Biegu Solidarności Bogdanka 02.12.2012 r. 1. CEL 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako zdrowej formy wypoczynku i sportu 2. Promocja Komisji Międzyzakładowej

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

Kraśnik 26-27.05.2012 r.

Kraśnik 26-27.05.2012 r. XX LAT SOS WIOSKI DZIECIĘCEJ W KRAŚNIKU XVIII BIEG PO UŚMIECH Kraśnik 26-27.05.2012 r. Z radością informujemy Państwa o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 3 majowe 6 Lipiec 2008/2 W dniu 3 maja 2008r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Króla Władysława Łokietka połączona z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

BIEG PO ZŁOTO Złoty Stok, 06.11.2010r.

BIEG PO ZŁOTO Złoty Stok, 06.11.2010r. BIEG PO ZŁOTO Złoty Stok, 06.11.2010r. Dystans: ok. 3,5 km Na starcie pierwszej edycji BIEGU PO ZŁOTO rozegranym w Złotym Stoku, stanęło 25 zawodniczek oraz 87 zawodników, w tym dwoje Białorusinów i dwóch

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V MISTRZOSTW REGIONU WIELUŃSKIEGO W NORDIC WALKING. GASZYN - 1 maja 2014 r.

REGULAMIN V MISTRZOSTW REGIONU WIELUŃSKIEGO W NORDIC WALKING. GASZYN - 1 maja 2014 r. REGULAMIN V MISTRZOSTW REGIONU WIELUŃSKIEGO W NORDIC WALKING GASZYN - 1 maja 2014 r. I. CELE IMPREZY: 1 Popularyzacja Nordic Walking, jako nowej dyscypliny sportowej, pomagającej zachować zdrowie i witalność.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

urodzeni w 1990-91 - JUNIORZY MŁODSI 8000m

urodzeni w 1990-91 - JUNIORZY MŁODSI 8000m Projekt: pn. "Strategia Sportowej Współpracy Przygranicznej - Profesjonalizacja wspólnych działań sportowych miast Polski i Ukrainy" realizowany jest w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW BIEG PO ZDROWIE

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW BIEG PO ZDROWIE KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW BIEG PO ZDROWIE Poznań - 29.08.2015 r. 1. CELE ZAWODÓW: W dniu 29 sierpnia 2015 na terenie kompleksu sportowego 31 BAZY LOTNICTWA-TAKTYCZNEGO w Poznaniu, zorganizowany zostanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin 6 Festiwalu Spełnionych Marzeń - Bieg Przełajowy. Cel. Organizator. Miejsce i termin. Zaplecze. Trasa Biegu

Regulamin 6 Festiwalu Spełnionych Marzeń - Bieg Przełajowy. Cel. Organizator. Miejsce i termin. Zaplecze. Trasa Biegu Regulamin 6 Festiwalu Spełnionych Marzeń - Bieg Przełajowy Cel Propagowanie biegania jako czynnej formy wypoczynku, profilaktyki zdrowotnej, oraz krzewienie ducha sportu i uczciwego współzawodnictwa. Promocja

Bardziej szczegółowo

Udany rok 2015 Sekcji Tenisa Stołowego Unia Kalety

Udany rok 2015 Sekcji Tenisa Stołowego Unia Kalety Udany rok 2015 Sekcji Tenisa Stołowego Unia Kalety Licząca 25 członków Sekcja Tenisa Stołowego Unia Kalety może zaliczyć mijający rok do jednych z najbardziej udanych w historii klubu. Świadczyć o tym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIEGU ULICZNEGO TOLERANCJA NA SPORTOWO 19 czerwca 2016 rok.

REGULAMIN BIEGU ULICZNEGO TOLERANCJA NA SPORTOWO 19 czerwca 2016 rok. REGULAMIN BIEGU ULICZNEGO TOLERANCJA NA SPORTOWO 19 czerwca 2016 rok. I. Cel: 1.Propagowanie biegania jako uniwersalnego sposobu na podtrzymanie sprawności fizycznej i dbałości o zdrowie. 2.Promocja Powiatu

Bardziej szczegółowo

III. TERMIN I MIEJSCE

III. TERMIN I MIEJSCE REGULAMIN BIEGU Świebodzińska Dziesiątka I. ORGANIZATORZY Stowarzyszenie AKTYWNI 2010 ul. Poznańska 10 66-200 Świebodzin http://www.aktywni2010.pl Tel. 507 035 870 II.CEL - upowszechnianie biegania jako

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA W RUCHU PROJEKT MINISTERSWA EDUKACJI NARODOWEJ

SZKOŁA W RUCHU PROJEKT MINISTERSWA EDUKACJI NARODOWEJ SZKOŁA W RUCHU PROJEKT MINISTERSWA EDUKACJI NARODOWEJ Ogólnopolska akcja MEN Ćwiczyć każdy może OBSZARY DZIAŁAŃ NR 1 LEKCJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV - VI KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Suchej. Dyrektor Szkoły Teresa Furman

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Suchej. Dyrektor Szkoły Teresa Furman Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Suchej Dyrektor Szkoły Teresa Furman Szkoła liczy 11 nauczycieli, 78 uczniów w 6 oddziałach SUKCESY UCZNIÓW I NAUCZYCIELI SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

Bardziej szczegółowo

Andrzej Radzikowski. ,,moja słabość w mojej sile KLUB,, LKS OLYMP BŁONIE

Andrzej Radzikowski. ,,moja słabość w mojej sile KLUB,, LKS OLYMP BŁONIE Andrzej Radzikowski,,moja słabość w mojej sile KLUB,, LKS OLYMP BŁONIE www.faceebok.com/aradzikowski123 www.andrzejradzikowski.pl email:radzikowskia@o2.pl Moje osiągnięcia w Biegach Ultra W 2011 roku wygrany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II BIEGU KOZIOŁKÓW

REGULAMIN II BIEGU KOZIOŁKÓW REGULAMIN II BIEGU KOZIOŁKÓW I. CEL - popularyzacja zdrowego trybu życia wśród dzieci młodzieży, - wdrażanie dzieci i młodzieży do aktywnego uprawiania sportu, - bieg uliczno-przełajowy na dystansie 10

Bardziej szczegółowo

Beniamin Krasicki: rugbiści zrobili na mnie duże wrażenie

Beniamin Krasicki: rugbiści zrobili na mnie duże wrażenie Beniamin Krasicki: rugbiści zrobili na mnie duże wrażenie 01.09.2013 Wszystko wskazuje na to, że dzięki wysiłkom między innymi Macieja Brażuka, reprezentacja Polski w rugby doczekała się swojego mecenasa.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II RUDZKI PÓŁMARATON INDUSTRIALNY 6 SIERPNIA 2016 roku

REGULAMIN II RUDZKI PÓŁMARATON INDUSTRIALNY 6 SIERPNIA 2016 roku REGULAMIN II RUDZKI PÓŁMARATON INDUSTRIALNY 6 SIERPNIA 2016 roku I. PATRONAT I ORGANIZATORZY 1. Bieg odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Ruda Śląska. 2. Organizatorami biegu są: a) Klub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU Patronatem REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU 1. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego 2. Prezes Krajowej Spółki Cukrowej S.A. 3. Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

określone w II Otwartym Konkursie Ofert. Na realizację zadania Burmistrz Miasta przyznał łączną kwotę 2 500 zł. :

określone w II Otwartym Konkursie Ofert. Na realizację zadania Burmistrz Miasta przyznał łączną kwotę 2 500 zł. : Orzesze, 26.06.2014 r. RWZK.524.1.2014 RWZK.ZD-00068/14 Informacja o przyznaniu dotacji celowej z Budżetu Gminy Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3

Bardziej szczegółowo

XXVI Biegi Uliczne "Wiosna Cekowska 2016"

XXVI Biegi Uliczne Wiosna Cekowska 2016 XXVI Biegi Uliczne "Wiosna Cekowska 2016" Wyniki biegu głównego ------------------------------- Już po raz dwudziesty szósty odbędą się Biegi Uliczne Wiosna Cekowska cieszące się co roku dużą popularnością.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

dla Mariusza Krótka historia o z łosiem w tle.

dla Mariusza Krótka historia o z łosiem w tle. Krótka historia o życiu z łosiem w tle. Kim jest Mariusz? Mariusz Kowalczyk - Mario Przystojny 34 letni brunet o niebieskoszarych oczach, pasjonat muzyki i życia W jego życiu liczą się trzy kobiety: żona

Bardziej szczegółowo

Z przyjemnością pragnę przedstawić państwu ofertę sponsorską oraz zachęcić do współpracy.

Z przyjemnością pragnę przedstawić państwu ofertę sponsorską oraz zachęcić do współpracy. Oferta współpracy sponsorskiej Strona 1 OFERTA SPONSORSKA Szanowni Państwo, Z przyjemnością pragnę przedstawić państwu ofertę sponsorską oraz zachęcić do współpracy. Sport jest bardzo ważna dziedzina życia,

Bardziej szczegółowo

STRZELECTWO PARKUROWE, MYŚLISTWO WSPIERAMY PASJE

STRZELECTWO PARKUROWE, MYŚLISTWO WSPIERAMY PASJE STRZELECTWO PARKUROWE, MYŚLISTWO 30 31 Zając, Przeloty, Dzik i Rogacz, byłem dwa razy wicemistrzem kraju, raz drugim wicemistrzem kraju i zdobyłem cztery odznaczenia Złoty Wawrzyn z Diamentem, czyli najwyższe

Bardziej szczegółowo

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 POWIAT OPOLSKI Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zawód: sprzedawca zawód: mechanik pojazdów

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

III OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU WOKÓŁ TWIERDZY ZAMOŚĆ REGULAMIN. Zamość 2 maja 2016 rok. Pod Honorowym Patronatem:

III OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU WOKÓŁ TWIERDZY ZAMOŚĆ REGULAMIN. Zamość 2 maja 2016 rok. Pod Honorowym Patronatem: REGULAMIN III OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU WOKÓŁ TWIERDZY ZAMOŚĆ Pod Honorowym Patronatem: Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Sławomira Zawiślaka Wojewody Lubelskiego - Przemysława Czarnka Marszałka Województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Biegu Ulicznego XXXVI TRZEBIATOWSKA 10

Regulamin. Biegu Ulicznego XXXVI TRZEBIATOWSKA 10 Regulamin Biegu Ulicznego XXXVI TRZEBIATOWSKA 10 Organizator: Urząd Miejski w Trzebiatowie Współorganizatorzy: INTERMARCHE REGA TRZEBIATÓW MLUKS TRZEBIATÓW Patronat Honorowy: Członka Zarządu Województwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

1919-2014. Komendant Powiatowy Policji w Bytowie mł. insp. Andrzej Borzyszkowski zaprasza wszystkich sympatyków biegania na

1919-2014. Komendant Powiatowy Policji w Bytowie mł. insp. Andrzej Borzyszkowski zaprasza wszystkich sympatyków biegania na 1919-2014 Komendant Powiatowy Policji w Bytowie mł. insp. Andrzej Borzyszkowski zaprasza wszystkich sympatyków biegania na I BIEG O PUCHAR KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W BYTOWIE PŁOTOWO GÓRA SIEMIERZYCKA

Bardziej szczegółowo

13:30 Dekoracja zwycięzców biegu (klasyfikacja łączna)

13:30 Dekoracja zwycięzców biegu (klasyfikacja łączna) REGULAMIN: FISHER CUP 3-6-9 BIEGAJ Z NAMI Organizator Stowarzyszenie Bieg Piastów 58-580 Szklarska Poręba Jakuszyce 8 tel.: (+48) 75 717 33 38, www.bieg-piastow.pl, zawodnicy@bieg-piastow.pl 2. Miejsce

Bardziej szczegółowo

DRUGIE Biegamy z Sercem dla Dzieci z Domu Dziecka - 04.10.2014r REGULAMIN

DRUGIE Biegamy z Sercem dla Dzieci z Domu Dziecka - 04.10.2014r REGULAMIN DRUGIE Biegamy z Sercem dla Dzieci z Domu Dziecka - 04.10.2014r REGULAMIN I. ORGANIZATOR oraz MIEJSCE ZAWODÓW i TRENINGÓW: Fundacja Biegamy z Sercem, której siedziba mieści się w Gliwicach przy ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

4. Rozmawiasz z pracodawcą odnośnie Twojej pracy wakacyjnej. Omów: - wynagrodzenie - obowiązki - godziny pracy - umiejętności

4. Rozmawiasz z pracodawcą odnośnie Twojej pracy wakacyjnej. Omów: - wynagrodzenie - obowiązki - godziny pracy - umiejętności 1. Chcesz zapisać się na kurs języka w Londynie. W rozmowie z pracownikiem szkoły językowej omów następujące kwestie: - twój poziom znajomości języka - koszty - prowadzący - zajęcia dodatkowe 2. Jesteś

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV edycji biegu AVON kontra przemoc biegnij w Garwolinie

Regulamin IV edycji biegu AVON kontra przemoc biegnij w Garwolinie Regulamin IV edycji biegu AVON kontra przemoc biegnij w Garwolinie Cel imprezy Promocja i nagłośnienie akcji Avon kontra przemoc Popularyzowanie biegania wśród kobiet Promocja miasta i powiatu garwolińskiego.

Bardziej szczegółowo

Artur Tykwiński mistrz świata w ju-jitsu

Artur Tykwiński mistrz świata w ju-jitsu Artur Tykwiński mistrz świata w ju-jitsu Prezentacja została wykonana przez Magdalenę Skibę na podstawie materiałów zebranych przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piastowie. Uczniowie biorący udział

Bardziej szczegółowo

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE: Ludowy Klub Sportowy Olszanica na podstawie umowy dotacji nr 6/22/DL8-ODL/2014 z dnia 05.06.2014 otrzymał dofinansowanie w kwocie 5000ZŁ na realizację projektu Olszanica na sportowo dofinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Regulamin III Otwartego biegu ulicznego pn. Lewin Biega Lewin Brzeski 25 października 2015r.

Regulamin III Otwartego biegu ulicznego pn. Lewin Biega Lewin Brzeski 25 października 2015r. Regulamin III Otwartego biegu ulicznego pn. Lewin Biega Lewin Brzeski 25 października 2015r. I. ORGANIZATOR 1. Gmina Lewin Brzeski. II. CELE 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej

Bardziej szczegółowo

Klubu MKS Płetval Polkowice za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Klubu MKS Płetval Polkowice za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Polkowice, 28.03.2011 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Klubu MKS Płetval Polkowice za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. W sekcji pływackiej prowadzona była się nauka oraz doskonalono pływanie sportowego

Bardziej szczegółowo

Adrian Szastok trener stycznia. Tomasz Kotalczyk trener lutego

Adrian Szastok trener stycznia. Tomasz Kotalczyk trener lutego Adrian Szastok trener stycznia Trener zespołu KS Piekary Śląskie, który w tym sezonie z powodzeniem walczy o awans do Ligi Okręgowej jak na razie przed rundą rewanżową zajmuje trzecie miejsce. Zajmuję

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy, OSP Gąsawa, Rada Sołecka Gąsawa. Starosta żniński, Wójt Gminy Gąsawa, Komendant Powiatowy Policji w Żninie

Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy, OSP Gąsawa, Rada Sołecka Gąsawa. Starosta żniński, Wójt Gminy Gąsawa, Komendant Powiatowy Policji w Żninie REGULAMIN Biegów Gąsawskich im. Gustawa Mądroszyka VII Edycja Gąsawa 01.08.2015 NAZWA IMPREZY: Biegi Gąsawskie im. Gustawa Mądroszyka ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy, OSP Gąsawa, Rada Sołecka

Bardziej szczegółowo

2 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 3 4 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 5 6 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 7 8 EDUKACJA ROZMAITOŚCI 9 10 ROZMAITOŚCI 800-lecie i dożynki w Domasławiu Nowy obiekt

Bardziej szczegółowo

ARTUR SIÓDMIAK. "Trening, zaangażowanie, zespół. Oto trzy składowe sukcesu." Artur Siódmiak

ARTUR SIÓDMIAK. Trening, zaangażowanie, zespół. Oto trzy składowe sukcesu. Artur Siódmiak ARTUR SIÓDMIAK "Trening, zaangażowanie, zespół. Oto trzy składowe sukcesu." Artur Siódmiak ARTUR SIÓDMIAK Sportowiec Olimpijski Reprezentant Polski ur. 7.10.1975r. w Wągrowcu polski piłkarz ręczny, grający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIEGU W RAMACH KAMPANII. UZALEŻNIA MNIE TYLKO SPORT - EDYCJA - JESIEŃ 2015 r. Krajenka. TERMIN: 03 października 2015 roku, godz. 11.

REGULAMIN BIEGU W RAMACH KAMPANII. UZALEŻNIA MNIE TYLKO SPORT - EDYCJA - JESIEŃ 2015 r. Krajenka. TERMIN: 03 października 2015 roku, godz. 11. REGULAMIN BIEGU W RAMACH KAMPANII UZALEŻNIA MNIE TYLKO SPORT - EDYCJA - JESIEŃ 2015 r. Krajenka TERMIN: 03 października 2015 roku, godz. 11.00 MIEJSCE: Stadion Miejski przy ul. Parkowej w Krajence Zaproszeni:

Bardziej szczegółowo

I. Organizator. II. Partner generalny. III. Cele

I. Organizator. II. Partner generalny. III. Cele I. Organizator 1. Organizatorem imprezy Biegów Integracja poprzez sport, zwanej dalej Biegiem, jest Zespół Szkół w Ruszowie z siedzibą przy ul. Zgorzeleckiej 2 w Ruszowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszowie

Bardziej szczegółowo

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej.

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. 34-letnia Emilia Zielińska w dniu 11 kwietnia 2014 otrzymała nowe życie - nerkę

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne Im. Św. Kingi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Tarnowie to Szkoła o bogatej historii, mimo, że istnieje dopiero od roku 2001.

Bardziej szczegółowo

Święto Sportu Szkolnego 2014

Święto Sportu Szkolnego 2014 Święto Sportu Szkolnego 2014 Główne założenia Program imprezy zawiera propozycje konkursów rekreacyjno-sportowych oraz konkursów plastyczno poetyckich w ramach realizowanych programów profilaktycznych.

Bardziej szczegółowo

ORAZ ZAPRASZAJĄ NA VENA SPORT FESTIVAL 2009 Dyrektorzy szkół, Nauczyciele wychowania fizycznego, Uczniowie i uczennice szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych województwa łódzkiego, Szanowni

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Popularyzacja i upowszechnianie biegania oraz marszu jako najprostszej formy aktywności ruchowej.

Regulamin. Popularyzacja i upowszechnianie biegania oraz marszu jako najprostszej formy aktywności ruchowej. Regulamin II Biegu z okazji Dnia Wiosny oraz II Marszu Nordic Walking z okazji Dnia Wiosny I. CEL IMPREZY: Popularyzacja i upowszechnianie biegania oraz marszu jako najprostszej formy aktywności ruchowej.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWY PRAWNE Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie terminów składania

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia.

Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia. BIEG MIKOŁAJKOWY - 5 km I. CEL IMPREZY Promocja Miasta i Gminy Koszalin na terenie kraju. Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia. II. TERMIN I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XXIV MIĘDZYNARODOWEGO PÓŁMARATONU ULICZNEGO CUD NAD WISŁĄ

REGULAMIN XXIV MIĘDZYNARODOWEGO PÓŁMARATONU ULICZNEGO CUD NAD WISŁĄ REGULAMIN XXIV MIĘDZYNARODOWEGO PÓŁMARATONU ULICZNEGO CUD NAD WISŁĄ 1. CEL ZAWODÓW - uczczenie 95 rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920r. - popularyzacja biegów masowych w kraju i za granicą -

Bardziej szczegółowo

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE IMPREZA SPORTOWO KULTURALNA IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE Nowy Dwór Mazowiecki 7 maja 2011. PATRONAT NAD IV EDYCJĄ IMPREZY W ROKU 2011 OBJĘLI: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Starosta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIEGU Świebodzińska Dziesiątka I. ORGANIZATORZY Stowarzyszenie AKTYWNI 2010 ul. Wałowa Świebodzin

REGULAMIN BIEGU Świebodzińska Dziesiątka I. ORGANIZATORZY Stowarzyszenie AKTYWNI 2010 ul. Wałowa Świebodzin REGULAMIN BIEGU Świebodzińska Dziesiątka I. ORGANIZATORZY Stowarzyszenie AKTYWNI 2010 ul. Wałowa 13 66-200 Świebodzin http://www.aktywni2010.pl II.CEL - upowszechnianie biegania jako najprostszej formy

Bardziej szczegółowo

II Bieg dla Jana Pawła II -20.06.2015 r.-

II Bieg dla Jana Pawła II -20.06.2015 r.- II Bieg dla Jana Pawła II -20.06.2015 r.- Regulamin I Cele biegu: 1.Oddanie hołdu Papieżowi Janowi Pawłowi II. 2. Promowanie piękna Małej Ojczyzny. 3. Integracja mieszkańców miast i gmin Janikowa i Pakości.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XII Mikołowski Bieg Uliczny im. Henryka Biskupiaka

REGULAMIN XII Mikołowski Bieg Uliczny im. Henryka Biskupiaka REGULAMIN XII Mikołowski Bieg Uliczny im. Henryka Biskupiaka I. ORGANIZATOR - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie - KS Burza Borowa Wieś Udział w Grand Prix Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Bardziej szczegółowo

DZIERŻONIÓW MIASTO SPORTU SPORT TO NASZA PASJA

DZIERŻONIÓW MIASTO SPORTU SPORT TO NASZA PASJA DZIERŻONIÓW MIASTO SPORTU SPORT TO NASZA PASJA Ośrodek Sportu i Rekreacji Ul. Strumykowa 1 Dzierżoniów 58-200 Tel/fax /74/645-05-41 www.hotelosir.pl E-mail imprezy@hotelosir.pl Łączne wykorzystanie obiektów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH

PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH tel./fax 41 354 53 13, tel. kom. 600 630 205, gck@szydlow.pl, promocja@szydlow.pl PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH które zostaną rozegrane w dniu 30 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Patronat nad I Mistrzostwami Mysłowic. w Rajdzie Nordic Walking. na dystansie 5 km. objęła. Elżbieta Bieńkowska. Elżbieta Bieńkowska

Patronat nad I Mistrzostwami Mysłowic. w Rajdzie Nordic Walking. na dystansie 5 km. objęła. Elżbieta Bieńkowska. Elżbieta Bieńkowska Patronat nad I Mistrzostwami Mysłowic w Rajdzie Nordic Walking na dystansie 5 km objęła Elżbieta Bieńkowska Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego 06.08.2013 Mysłowice Fundacja Sport i Sztuka

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Caffe Grano Sp. z o.o., Afrodyta SPA, Tech-Med, Rossmann, Spa for You, SUNBARRELL, Decathlon, Dotyk orientu

Caffe Grano Sp. z o.o., Afrodyta SPA, Tech-Med, Rossmann, Spa for You, SUNBARRELL, Decathlon, Dotyk orientu ZAPROSZENIE II CHARYTATYWNE ZAWODY PŁYWACKIE MASTERS PŁYWAM DLA 28 luty, 1 marzec 2015 1. ORGANIZATORZY: STOWARZYSZENIE PŁYWACKIE SWIMMERS OSIR WŁOCHY www.osirwlochy.waw.pl 2. CEL IMPREZY Popularyzacja

Bardziej szczegółowo

Oferta sponsoringu. Uczniowskiego Klubu Sportowego SALTO Marki

Oferta sponsoringu. Uczniowskiego Klubu Sportowego SALTO Marki Jesteśmy Uczniowskim Klubem Sportowym działającym od 5 lat. Głównym polem naszego działania jest prowadzenie ogólnorozwojowego szkolenia dzieci w wieku 6-10 lat w oparciu o ćwiczenia gimnastyczno-akrobatyczne.

Bardziej szczegółowo

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr )

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr ) AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr 4-5 2009) Ten popularny aktor nie lubi udzielać wywiadów. Dla nas jednak zrobił wyjątek. Beata Rayzacher:

Bardziej szczegółowo

1 KS ślęza wrocław. akademie dziecięce

1 KS ślęza wrocław. akademie dziecięce 1 KS ślęza wrocław akademie dziecięce Akademie dziecięce Adrianna Płaskocińska W szkoleniu naszych najmłodszych sportowców kierujemy się przede wszystkim zasadą zabawy poprzez sport. Mając na celu rozwój

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała: Protokół nr 80/2014 z Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, które odbyło się 7 lipca 2014 r. (wizja miejsc, w których

Bardziej szczegółowo