Wiesława Binek. Słynni rozdrażewianie i ich dzieje z historią Polski i regionu związane

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiesława Binek. Słynni rozdrażewianie i ich dzieje z historią Polski i regionu związane"

Transkrypt

1 Wiesława Binek Słynni rozdrażewianie i ich dzieje z historią Polski i regionu związane 1

2 Spis treści 1.Wstęp: przedmiot i zakres pracy. 2. Rozdział I Zarys dziejów Rozdrażewa. 3. Rozdział II Rozdrażew a ród Rozdrażewskich. 4. Rozdział III Rozdrażewscy: 1. Jarosław Rozdrażewski, miecznik, potem podkomorzy kaliski. 2. Stanisław Rozdrażewski, kasztelan Rogoziński. 3. Jan Rozdrażewski, podkomorzy poznański, kasztelan poznański. 4. Jan Rozdrażewski, starosta odolanowski, krajczy królowej. 5. Jakub Rozdrażewski, starosta odolanowski i kolski, kasztelan kaliski, wojewoda inowrocławski. 5. Rozdział IV Rozdrażewianie: 1. Antoni Karbowiak, profesor UJ, współtwórca polskiej historii wychowania i szkolnictwa. 2. Ludwik Begale, prawnik, działacz społ.-gosp. 3. Franciszek Stróżyński, działacz ruchu robotniczego. 4. Józef Samulski, podróżnik, autor Pamiętnika emigranta polskiego w Kanadzie. 5. Płk Wiktor Pniewski, powstaniec wielkopolski, oficer lotnictwa, dowódca Centrum Wyszkolenia Lotniczego w Dęblinie. 6. Ks. Jan Chryzostom Bronisz i nauczyciel Kornel Czochralski ofiary Września 1939r. 6. Podsumowanie: pamięć o słynnych rozdrażewianach w dzisiejszym Rozdrażewie. 7. Bibliografia. 8. Ilustracje. 2

3 Wstęp Karty historii małych miejscowości, do jakich należy Rozdrażew, nie zawsze są dobrze znane ich mieszkańcom. Doświadczamy tego, gdy pytamy najmłodsze pokolenia o korzenie ich rodów, o udział przodków w ważnych wydarzeniach historycznych. Młodzi ludzie często pozostają w przekonaniu, iż wielka historia przetacza się kędyś daleko, omijając rodzime zagony. Tymczasem dzieje każdej, nawet najmniejszej wioski, ściśle wiążą się z dziejami kraju i je współtworzą. I zapewne każda miejscowość może poszczycić się niezwykłymi i zasłużonymi ludźmi z niej się wywodzącymi. Trzeba tylko ich poszukać w przeszłości i pokazać współczesnemu światu ocalić od zapomnienia. Takie refleksje towarzyszyły mi od dawna w mej pracy nauczycielskiej. Odżywały szczególnie wtedy, gdy lekcje dotyczące historii Rozdrażewa uczniowie zaczynali od stwierdzenia: Tu nic nie było, nic się nie działo, my nic nie wiemy. Na szczęście od kilku lat regionalizm stał się modny i pożądany, zaś bohaterem jednego z seriali telewizyjnych uczyniono rodzinę Rozdrażewskich, co znacznie ożywiło zainteresowanie młodzieży rodzimą historią. Ponadto w ramach programu Szkoła Marzeń, finansowanego przez EFS, realizowaliśmy projekt Tu mieszkam, dzięki któremu uczniowie odkryli piękno, różnorodność i bogactwo swojej małej Ojczyzny. Wspólnie poszukiwaliśmy więc słynnych Rozdrażewskich i rozdrażewian, a owoce tych poszukiwań będą przedmiotem niniejszej pracy. Po krótkim przedstawieniu historii Rozdrażewa pragnę zająć się rodem Rozdrażewskich herbu Doliwa, należącym przecież do najstarszych rodów szlacheckich w Polsce, przez niektórych wywodzonym od św. Wojciecha. Przybliżę sylwetki pięciu najznamienitszych, a jednocześnie z samym Rozdrażewem związanych Rozdrażewskich: 3

4 Jarosława, miecznika potem podkomorzego kaliskiego, Stanisława, kasztelana rogozińskiego, Jana, podkomorzego poznańskiego, starosty odolanowskiego, krajczego królowej, posła na sejm i Jakuba, starosty odolanowskiego i kolskiego, kasztelana kaliskiego, wojewody inowrocławskiego. W kolejnej części pracy pragnę przedstawić słynnych rozdrażewian żyjących w XIX i XX w. Będą to: Antoni Karbowiak, profesor UJ, współtwórca polskiej historii wychowania i szkolnictwa, Ludwik Begale, prawnik, działacz społ.-gosp., Franciszek Stróżyński, działacz ruchu robotniczego, Józef Samulski, podróżnik, autor Pamiętnika emigranta polskiego w Kanadzie, płk Wiktor Pniewski, powstaniec wielkopolski, oficer lotnictwa, dowódca Centrum Wyszkolenia Lotniczego w Dęblinie, ks. Jan Chryzostom Bronisz i nauczyciel Kornel Czochralski ofiary Września 1939r. Gromadząc materiały korzystałam głównie z literatury dotyczącej historii regionu krotoszyńskiego, Polskiego Słownika Biograficznego i strony internetowej jednego z rozdrażewskich miłośników historii. Udało mi się również zdobyć Pamiętnik emigranta polskiego w Kanadzie, a do tej pory w Rozdrażewie nie spotkałam tejże książki przez rodowitego rozdrażewianina napisanej. Cennym źródłem informacji był dla mnie wykład dr. Z.Chodyły wygłoszony w rozdrażewskiej szkole oraz niezwykłe opowieści pasjonatów przeszłości: Z. Herczyńskiego i E. Nawrockiego. 4

5 Rozdział I Zarys dziejów Rozdrażewa Rozdrażew, dawniej Rozdrauseuo, Rozdrażewo, Rozrażewo, to wieś położona w powiecie krotoszyńskim, 6 km na południowy wschód od Koźmina Wielkopolskiego i 10 km na północny wschód od Krotoszyna przy ujściu Strugi Rozdrażewskiej ( Rów, Czarna Woda, Santok) do Trzebawy, dopływu Orli. Pierwsze ślady zamieszkiwania tych okolic sięgają czasów neolitu, kiedy to człowiek zmienił tryb życia z koczowniczego na osiadły1. Zachowały się również zabytki archeologiczne z czasów nieco nam bliższych - epoki brązu i epoki żelaza. Około VI - VII wieku przybyli tu Słowianie. Pozostały po nich zabytki archeologiczne, także na terenie gminy Rozdrażew. O dawności naszej miejscowości świadczy również dzierżawczy, a nie topograficzny charakter nazwy Rozdrażew, która wywodzi się najpewniej od nazwy osobowej Rozdraż, a ta od czasownika rozdrażnić. Najstarsza źródłowa wzmianka o Rozdrażewie pochodzi z immunitetu ekonomicznego i sądowego nadanego 6 stycznia 1270 roku w Dłusku koło Pyzdr rycerzowi, komesowi Świętomirowi, synowi komesa Bożana z rodu Ostojów, przez księcia Wielkopolski Bolesława Pobożnego (Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski VI, Warszawa Poznań 1982, s , nr 17). Immunitet ten nadawał Świętomirowi rozległe prawa i zwolnienia ze świadczeń a także przywilej lokacji Rozdrażewa na prawie niemieckim. Kolejna wzmianka źródłowa powstała przed rokiem Jest to zapis w Historii Polski Jana Długosza : "A jego syn [Maćka Borkowica uwięzionego przez króla Kazimierza Wielkiego za rozboje] z obawy przed wrogością króla Kazimierza przeniósł 1 Za: Chodyła Z., Rozdrażew. Wieś i gmina. Zarys dziejów. Rozdrażew

6 się do Saksonii i Marchii Brandenburskiej i dawał się przez jakiś czas we znaki Królestwu Polskiemu przez tajemne najazdy, grabieże, podpalone włości i zabieranie do niewoli szlachty i kupców. Kiedyś zaatakowany w mieście Rozrażewie w czasie łupieskiej wyprawy przez chłopów, zginął ze swoimi ludźmi i poniósł słuszną karę za swoje zuchwalstwo. 2 Zapis ten dowodzi, iż już w 1. połowie XIV w. posiadał Rozdrażew prawa miejskie, a wcześniej stanowił lokalny ośrodek handlu i był miejscem pielgrzymkowym ( w 1422 r. kościół parafialny otrzymał odpust papieski). Ostatnia wzmianka o Rozdrażewie mieście - pochodzi z 1519 r., w wieku XVI, prawdopodobnie na skutek położenia w pobliżu silniejszych ośrodków miejskich: Koźmina, Krotoszyna i Dobrzycy, Rozdrażew utracił prawa miejskie. Od połowy XIV w. do 1793 r. Rozdrażew należał do powiatu pyzdrskiego w woj. kaliskim, w latach znajdował się w Prowincji Prus Południowych w departamencie poznańskim, powiecie krotoszyńskim. W Księstwie Warszawskim ( ) należał do departamentu poznańskiego w powiecie krotoszyńskim, a po kongresie wiedeńskim w Wielkim Księstwie Poznańskim do rejencji poznańskiej, powiatu krotoszyńskiego, stanowiąc od 1856 r. sam w sobie gminę. W Polsce Odrodzonej Rozdrażew stał się w 1928 roku ośrodkiem wójtostwa obwodowego, a od 1933 r. gminy z zarządem. Taką funkcję pełnił w latach , potem do roku 1972 był siedzibą władz gromady, zaś od roku 1972 po dziś jest ośrodkiem gminy. Z ciekawostek historycznych warto wspomnieć, iż w 1432 r. zapisano dwóch studentów Akademii Krakowskiej z Rozdrażewa. Byli to: Jarosław Passek i Florian Floriańczyk. Początki parafii w Rozdrażewie sięgają XIII wieku. Pierwszy kościół wzniesiono pod wezwaniem św. Małgorzaty, następny, drewniany, pod 2 Cyt. za: Rozdrażew-historia, 6

7 wezwaniem św. Katarzyny przetrwał do 1684 roku, zaś w 1644 roku konsekrowano nowy, murowany kościół, ufundowany przez biskupa Hieronima Rozdrażewskiego. Świątynia ta, pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, rozbudowana w latach , służy rozdrażewianom do dziś.3 Na wyprawę malborską w czasie wojny trzynastoletniej w 1458 r. wysłano z Rozdrażewa zaledwie dwóch zbrojnych pieszych. W dniu 7 października 1690 roku na rozdrażewskim rynku zostały spalone po torturach 4 kobiety, posądzone o czary i skazane przez sąd wójtowski sprowadzony z Koźmina przez ówczesnego rządcę dóbr rozdrażewskich Jana Pacymowskiego. W czasie powstania wielkopolskiego i wojny polsko-rosyjskiej ( ) poległo wielu parafian rozdrażewskich, a II wojna światowa pochłonęła aż 146 ofiar z tego terenu. Ich pamięć utrwalają dwa pomniki na rozdrażewskim cmentarzu. Rozdział II Rozdrażew a ród Rozdrażewskich Ciekawostki i informacje o rodzie Rozdrażewskich podaje na swej stronie internetowej pan Krzysztof Talarczyk. Otóż od XIV wieku Rozdrażew należał do rodu Doliwów. Ich potomkowie od nazwy miejscowości wzięli w końcu XIV wieku nazwisko Rozdrażewscy. Rozdrażewscy to jeden z najstarszych rodów w Polsce. W niektórych opracowaniach heraldycznych wywodzony jest nawet od rodziny patrona Polski - św. Wojciecha (raczej nie jest to prawdopodobne, ale możliwe). Przodkowie Rozdrażewskich 3 Za: Historia parafii Rozdrażew. Opracowanie zespołowe pod red. E. Stachowiak, Rozdrażew

8 wyodrębnili się z bardzo słynnego rodu Porajów. W XIII w. przyjęli za zgodą księcia Leszka Czarnego herb Doliwa. Jak głosi legenda, nazwa herbu oraz zawołanie wzięło się od pewnego wydarzenia. Otóż jeden z członków rodu, wraz ze swoim zbrojnym oddziałem odparł atak wojowniczego ludu bałtyjskiego - Jaćwingów i w pościgu za nimi dotarł aż do grodu Liw (DO - LIWA). Do XV w. członków rodu nazywano Doliwami (Doliwitami).4 Herbem Doliwa posługiwało się wielu szlachciców. Najwybitniejszymi spośród nich stali się Rozdrażewscy, którzy przyjęli swoje nazwisko w XVI w. od Rozdrażewa. Niestety, nie ma pewności, kiedy posiedli oni Rozdrażew. Niektórzy uważają, że do rodu tego należał już Świętomir, właściciel Rozdrażewa, znany z dokumentu z 1270 r. Częściej jednak miejscowości uznaje się początek XIV w. za moment przejęcia przez Doliwów. Doliwowie-Rozdrażewscy odegrali niemałą rolę w historii Polski. Wydali wielu znakomitych biskupów, wojewodów i kasztelanów. Największe znaczenie mieli w okresie od XIV w. do czasów potopu szwedzkiego, szczególnie od II połowy XVI w., kiedy to przejęli Krotoszyn. Cechowała ich niezwykła szlachetność i autentyczny patriotyzm, dla którego poświęcili również swój majątek. To przecież osobiste zaangażowanie w wojny, które prowadziła Rzeczpospolita w XVII w., a szczególnie w obronę przed Szwedami, nadwyrężyły finansowo Rozdrażewskich do tego stopnia, że na zawsze stracili swoje posiadłości i pozycję. W XVIII w. w czasie kolejnej wojny północnej stanęli po stronie Stanisława Leszczyńskiego, czym ściągnęli na siebie niechęć króla Augusta II Mocnego. Jako przestępcy polityczni musieli się ukrywać w lasach krotoszyńskich i w osadzie Roszki. Później służyli (Jan, Adam i Maciej Rozdrażewscy) w przybocznym oddziale hetmana Piławity-Potockiego, który był ówczesnym dziedzicem dóbr 4 Za: Rozdrażewski S., Opowieść o 1000-letniej rodzinie św. Wojciecha Oficyna Współczesna, Poznań

9 krotoszyńskich (a więc i rozdrażewskich). W zamian za wierną służbę otrzymali ok r. funkcję pocztowych korespondencji hetmańskiej na okolice Krotoszyna, Ostrowa, Kalisza i Rawicza. Uzyskali też na własność osadę Roszki. Z powodów politycznych nie używali już wtedy nazwiska Rozdrażewskich. Nazywali siebie Pocztami (Poczcicami). Ich potomkowie żyją w najbliższej okolicy. Z biegiem czasu ród Rozdrażewskich rozrósł się bardzo. Podzielili się na trzy linie - Krotoszyńską, Nowomiejską i Ponsdorfską. 5 W dalszej części pracy przybliżę sylwetki pięciu najznamienitszych, a jednocześnie z samym Rozdrażewem związanych Rozdrażewskich. Rozdział III Rozdrażewscy 1. Jarosław Rozdrażewski, miecznik, potem podkomorzy kaliski. ( /8) Pochodził z wielkopolskich Doliwów, zapewne z linii wojewody poznańskiego Paszka z Benic, bądź jego bratanka wojewody poznańskiego Wincentego z Kępy. W r Jaroslaus Passek (może to przydomek, nie patronimicum) z Rozdrażewa zapisał się na Akademię Krakowską opłacając bardzo wysokie czesne 1 zł; jego mentorem na uniwersytecie mógł być bliski kuzyn, syn Lutka z Brzezia, Jan Lutkowic (późniejszy biskup krakowski), który nieco wcześniej instalowany został na kanonii krakowskiej. W r Rozdrażewski potwierdzony jest jako właściciel starej dziedziny Doliwitów Lutogniewa. O szerszej jego działalności publicznej nie słychać w tym czasie. 5 Za: Rozdrażew-historia, 9

10 Najpewniej na przełomie 1450 i 1451 r. otrzymał miecznikostwo kaliskie, a w jedenaście lat później postąpił na podkomorstwo kaliskie. Zasiadał dość często na rokach sądowych. W lipcu 1460 r. wymieniony jest jako świadek w akcie pokoju zawartego między królem Kazimierzem Jagiellończykiem a Konradem Białym, księciem oleśnickim. W r uczestniczył w głogowskim spotkaniu Kazimierza Jagiellończyka z królem czeskim Jerzym z Podiebradów; za zasługi tam położone król zapisał mu w 60 grzywien na Bolesławcu w ziemi wieluńskiej. Tenuta bolesławiecka przeszła potem na jego synów. Rozdrażewski był człowiekiem zamożnym. Po Paszku z Gogolewa dziedziczył co najmniej Rozdrażew i Gogolewo. Z tych dwu miejscowości się pisał; w Rozdrażewie miał zamek, w którym występuje specjalny burgrabia, a także sekretarz. Około 1462 r. Rozdrażewski przedstawił w sądzie ziemskim kaliskim dokument Kazimierza Jagiellończyka wystawiony w Radziejowie 13 IV 1450, mocą którego król przenosił leżące dotąd w powiecie kaliskim, a oddzielone od Kalisza barierą lasów, dobra Rozdrażewskiego: Rozdrażew, Trzemeszno, Grębów, Dąbrowa, Kobierno, Dzielice i Gorzupia do powiatu pyzdrskiego, tak pod względem sądowym jak i podatkowym. Utworzył w ten sposób dość rozległy kompleks wsi, ośrodkiem którego było miasteczko Rozdrażew (z którego w r wysyłał dwu pieszych pod Malbork). Kompleks ten w r. 1475, już w rękach synów Rozdrażewskiego, składał się z Rozdrażewa z zamkiem i wsią tejże nazwy, Grębowa, Trzemeszna, Nowej Wsi, Dąbrowy, Kobierna, Gorzupi, Brzozy, Benic, Dzielic; w skład majątku wchodziły też sumy na Bolesławcu (zamek i wieś, cła i stacje królewskie z wsi tenuty bolesławieckiej i wsi klasztoru ołobockiego). Ostatnia wzmianka o Rozdrażewskim pochodzi z dokumentu traktatu pokoju toruńskiego z 1466 r., wśród gwarantów którego znalazł się i Jarosław Rozdrażewski (19 V 1467 na sejmie w Piotrkowie). Nie żył już 5 VII

11 Z żony Jadwigi (występuje już w r. 1440) miał synów Mikołaja i Jana, żyjących jeszcze w r oraz córki: Annę, żonę Jana Skaławskiego (zmarłego przed 1501), Dorotę (żonę Wierusza z Kowal, w l chorążego wieluńskiego) i Jadwigę, żonę Jana Babińskiego. Z nich Jan był protoplastą licznie w XVI i XVII w. rozrodzonych Rozdrażewskich. 2. Stanisław Rozdrażewski, kasztelan rogoziński (zm.1580) Stanisław Rozdrażewski wiódł życie dosyć burzliwe. Był synem Jana kasztelana międzyrzeckiego, dziedzica Rozdrażewa i Małgorzaty Śmigielskiej herbu Łodzia. Dobra rozdrażewskie objął w 1514 r. Przez jakiś czas przebywał na dworze Zygmunta Starego. W czasie bitwy pod Starodubem został ciężko ranny. Żył w czasach reformacji, uległ jej hasłom i przyjął protestantyzm. Pod koniec życia powrócił jednak do katolicyzmu. W bliżej nieokreślonych okolicznościach zabił szlachcica Koryckiego i ścigany przez prawo musiał uciekać do Francji. Gdy wrócił do kraju, opowiedział się za przeciwnikami ślubu Barbary Radziwiłłówny z Zygmuntem Augustem, co przysporzyło mu kłopotów. Wtedy to, prawdopodobnie w odwecie, Rozdrażew został pięciokrotnie spalony (przed 1560 r.). Stanisław zamienił zniszczone dobra rozdrażewskie wraz z Trzemesznem, Grębowem, Nową Wsią i Płokami, na Ponsdorf (Dębnik) za Wrocławiem. Dlatego też Leszczyński w 1561 roku tytułował się panem na Lesznie i Rozdrażewie, a w muzeum w Lesznie możemy oglądać herb Doliwa. Koniec życia spędził poza granicami Rzeczpospolitej - we Wrocławiu a później Wiedniu, gdzie został pochowany w kościele jezuickim. Jego synem był jeden z najznakomitszych duchownych tamtych czasów, biskup kujawski - Hieronim. Najmłodszy syn Stanisława, Krzysztof, zginął trafiony kulą w głowę w walce z Rosjanami pod Wielkimi Łukami (1580r.), służąc u boku Stefana Batorego. 3. Jan Rozdrażewski, podkomorzy poznański, kasztelan poznański 11

12 (zm. 1600) Jan Rozdrażewski, dziedzic Rozdrażewa i Krotoszyna, przyczynił się bardzo do rozwoju miasta Krotoszyn poprzez liczne przywileje nadane jego mieszkańcom. Jan nabył majątek krotoszyński w 1570 r. a wcześniej odzyskał z rąk Leszczyńskich Rozdrażew. Prawdopodobnie odbudował zniszczony po pożarach zamek rozdrażewski już jako budowlę murowaną, nie drewnianą. Był jednym z najbardziej aktywnych głosicieli Wielkopolsce i zwolennikiem braci czeskich. Dla nich protestantyzmu w wybudował dwa kościoły: krotoszyńską farę i kościół w Rozdrażewie. Po śmierci Rozdrażewskiego, z inicjatywy jego żony Katarzyny z Potulickich i syna Jana kościoły poświęcono dla wiary katolickiej. Za życia Jan Rozdrażewski zgromadził spory majątek. W 1599 r. w Rozdrażewie ufundował szpital, czyli przytułek dla starców. Zmarł 15 marca 1600 r. w wieku 57 lat. Pochowany został w krotoszyńskiej farze, gdzie do dziś możemy oglądać jego nagrobek. 4. Jan Rozdrażewski, starosta odolanowski, krajczy królowej, poseł na sejm (zm. 1628) Był synem Jana, kasztelana poznańskiego i Katarzyny z Potulickich. Odziedziczył po rodzicach dobra krotoszyńskie i rozdrażewskie. Jan postanowił korzystnie się ożenić, dlatego wybrał wdowę po wojewodzie Gryzeldę, która pochodziła z Sobieskich, była siostrą Jakuba Sobieskiego, a więc i ciotką późniejszego króla Jana III Sobieskiego. Natomiast siostra owego Jana, Anna, wyszła za mąż za Wacława Leszczyńskiego - właściciela Gołuchowa. Stąd i na zamku w Gołuchowie turyści z Rozdrażewa bez trudu odnajdują znany sobie herb Doliwa, podobnie jak we wspomnianym już wcześniej Lesznie. Sam Wacław był bowiem jednym z przodków króla 12

13 Stanisława Leszczyńskiego. Druga siostra, Barbara, poślubiła starostę Jana Kostkę, z tej samej rodziny, co św. Stanisław Kostka. Jan Rozdrażewski, krajczy królowej zasłużył się w walkach dla Rzeczpospolitej. To on dowodził dwiema chorągwiami w bitwie z Turkami pod Chocimiem w 1621 r. (jedną z chorągwi sam opłacił). Jan i Gryzelda Rozdrażewscy uchodzili za gorliwych katolików. Wspomagali kolegium jezuickie, a także zakon i kościół jezuicki w Kaliszu. W jego kryptach grobowych spoczywają do dnia dzisiejszego. Dzięki ich staraniom i wsparciu kontynuowano budowę rozdrażewskiego kościoła, rozpoczętą przez Jana, podkomorzego poznańskiego. Jan Rozdrażewski, starosta odolanowski, nie dożył chwili konsekracji, zmarł w 1628 r. 5. Jakub Rozdrażewski, starosta odolanowski i kolski, kasztelan kaliski, wojewoda inowrocławski. Był synem Jana Rozdrażewskiego (również starosty odolanowskiego i krajczego królowej) i Gryzeldy Sobieskiej. Jako że jego brat - Krzysztof zginął w czasie wojny w Niderlandach, Jakub odziedziczył po ojcu cały rozdrażewski i krotoszyński majątek. Zadbał o dobre koligacje małżeńskie, bo żenił się dwa razy i to zawsze z wdowami. Pierwszą była Anna z Opalińskich Przyjemska, a drugą Katarzyna Opalińska, córka marszałka wielkiego koronnego. Oskarżano go o rozrzutność, o to, że wydawał krociowe sumy na rozbudowę dworu w Krotoszynie (zamek mieścił się w parku, w miejscu, gdzie dziś stoi późniejszy pałac Gałeckich). Wiadomo, że utrzymywał wielu dworzan, hajduków i fraucymer. Z drugiej strony jednak nie żałował środków i wysiłków dla obrony Rzeczpospolitej. Do walk z powstaniem Chmielnickiego na własny koszt wystawił liczny poczet zbrojnych. Na rozprawę pod Beresteczkiem (1651 r.) zapożyczył się nawet na sumę złotych polskich. W 1656 r. czasie "potopu szwedzkiego", jako jeden z 13

14 nielicznych w Polsce wielmożów, nie uznał zwierzchnictwa króla szwedzkiego Karola X. Stawił czoło najeźdźcy, a jego czyn był tym dla Wielkopolski, czym obrona Częstochowy dla Rzeczpospolitej. W odwecie Szwedzi zniszczyli prawie cały Krotoszyn (Rozdrażew prawdopodobnie ocalał, podobnie jak północna część Krotoszyna). Pomimo tego jednak wysłał jeszcze pod Częstochowę 100 dragonów. Znany był z przywiązania do religii katolickiej. Przy zamku w Krotoszynie wystawił kaplicę. Odbywały się w niej nabożeństwa i uroczystości rodzinne, byli osobni kapłani. Wiadomo również, że utrzymywał przyjazne kontakty z królami: Władysławem IV oraz Janem Kazimierzem i jego małżonką. Strat w majątku nie dało się już odbudować i dlatego synowie Jakuba - Stanisław i Michał musieli sprzedać w 1689 r. zadłużone krotoszyńskie i rozdrażewskie dobra Franciszkowi Gałeckiemu adiutantowi króla Jana III Sobieskiego6. Rozdział IV Rozdrażewianie 1. Antoni Karbowiak ( ), profesor UJ, współtwórca polskiej historii wychowania i szkolnictwa.. Antoni Karbowiak urodził się 10 stycznia 1856 r. w Dąbrowie pod Rozdrażewem w pow. krotoszyńskim, w biednej rodzinie chłopskiej. Pierwsze nauki odbył w szkółce wiejskiej w Dąbrowie, po czym za namową nauczyciela oddany został do klasy III i IV do Krotoszyna. Tu z kolei uczęszczał do gimnazjum; w wyższych klasach należał do tajnych kółek samokształceniowych. 6 Wtedy też rozwinął w sobie zamiłowania Za: Rozdrażew-historia, 14

15 etnograficzne, gromadził pieśni, podania, przysłowia ludowe. W ostatniej, IX klasie, popadłszy w konflikt z kierownictwem zakładu z powodu śpiewania pieśni polskich, przeniósł się do gimnazjum w Śremie, gdzie we wrześniu 1880 r. złożył egzamin dojrzałości. Wbrew swej woli, ulegając namowom rodziny, głównie matki, wstąpił w r. 1880/l na Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Würzburgu, ale po śmierci matki zrezygnował z tej drogi kształcenia. W latach odbywał służbę wojskową w armii pruskiej. Napisał wtedy rozprawkę etnograficzną pt. Zwierzęta w literaturze ludowej, opartą na własnych materiałach oraz wydawnictwach K. W. Wójcickiego. Wtedy zdecydował się porzucić ostatecznie studia teologiczne. Aby zrealizować swój plan, zabiegał o uzyskanie stypendium w Ministerstwie Oświaty w Petersburgu oraz zwierzył się ze swych zamiarów J. I. Kraszewskiemu, szukając przez niego pomocy w zdobyciu podstawy materialnej dla studiów w Krakowie. Zebrawszy trochę grosza, pod koniec kwietnia 1881 r. uciekł z domu do Krakowa, gdzie 1 maja wpisał się na uniwersytet. Namowom ojca, który chciał go nawrócić na księdza, nie uległ, choć się z nim pogodził. Przez pierwsze dwa lata studiów utrzymywał się z nędznie płatnych korepetycji, wspierany moralnie i materialnie przez grono bliższych kolegów; dwa następne lata były lżejsze dzięki poparciu profesorów. Karbowiak uczęszczał na wykłady archeologii, historii sztuki, historii, historii literatury. W maju 1886 r. uzyskał doktorat filozofii na podstawie pracy o Bursie Jerozolimskiej. W r złożył państwowy egzamin nauczycielski. W latach pracował w gimnazjum w Wadowicach, gdzie zdołał sobie zorganizować warsztat pracy badawczej. Ogłosił wówczas Przegląd dziejów c. k. Gimnazjum Wadowickiego(1892), O ruchu naukowo-literackim nauczycieli szkół wyższych galicyjskich w ostatnich 25 latach ( Przegl. Powsz. 1892), O książkach elementarnych na szkoły wojewódzkie KEN ( Muzeum 1893). Przeniesiony w r do 15

16 Wyższej Szkoły Przemysłowej w Krakowie (w której uzyskał stabilizację i tytuł profesora), spędził w niej 25 lat do przejścia na emeryturę w r Wyjechawszy w lipcu 1919 r. na wakacje do Białej koło Makowa Podhalańskiego, zmarł tam nagle na zawał serca; zwłoki przewieziono do Krakowa i złożono na cmentarzu Rakowickim. Antoni Karbowiak żonaty był z Zofią z domu Giersza, z którą miał dwóch synów: jednego oficera WP (nie znany z imienia) i Michała, profesora szkół średnich. W spuściźnie rękopiśmiennej zostawił szereg większych prac, wiążących się częściowo z wykładami, m. in. Zasady nauczania i wychowania, niedokończoną Historię nauczania i wychowania w Polsce (doprowadzoną do początków w. XVII), Systemy wychowania w Polsce przed- i porozbiorowej, T. III Dziejów wychowania i szkół w Polsce, obejmujący lata 1433 do 1510 (gotowy w r. 1915, ogłoszony w r. 1923), i wreszcie obszerną, opracowaną przy pomocy syna Michała, bibliografię pedagogiczną w układzie rzeczowo-alfabetycznym, doprowadzoną do r (nieopublikowana, znajduje się w rkp. B. PAN w Kr. nr 2250). Karbowiak zajmuje czołową pozycję w polskiej historiografii oświatowo-szkolnej, zarówno dzięki obfitej produkcji naukowej (ponad 80 prac monograficznych i rozpraw), obejmującej wszystkie nieomal epoki i główne zagadnienia dziejów wychowania i szkoły, jak i uporczywemu dążeniu do zdobycia dla tej dyscypliny samodzielnego stanowiska, skoordynowania w niej pracy badawczej i zapewnienia jej racjonalnego rozwoju. Zasłynął jako historyk wychowania, pedagog i autor pierwszych prac z historii wychowania, takich jak: "Dzieje wychowania i szkół w Polsce średniowiecznej", "O książkach elementarnych przepisanych na szkoły wojewódzkie czasów Komisji Edukacji Narodowej" i wielu innych. Miał opinię człowieka niezwykle pracowitego i systematycznego. Czynił wiele na rzecz rozwoju fizycznego i zdrowia uczniów. Jednak w ciągu swojego życia nie działał na terenie Wielkopolski. Warto pamiętać, że tutaj nie miałby 16

17 szansy wydawać dzieł związanych z historią Polski - szalała przecież germanizacja. Inaczej zaś na ziemiach zaboru austriackiego - tam cesarz nadał Polakom szeroką autonomię, zezwalając tym samym na rozwój nauki polskiej. W historii wychowania widział ważny czynnik społeczny odbudowy własnej, przekreślonej przez zaborców tradycji edukacyjnej, uwydatniającej polskie wartości pedagogiczne. Dużą zasługą Karbowiaka było też zwrócenie uwagi na wrogie i niebezpieczne tendencje wynaradawiające szkoły pruskiej w tym zaborze i wskazanie na konieczność obrony młodego pokolenia przed naporem wojującego germanizmu (Szkoła pruska w ziemiach polskich, Problem wychowania narodowego w dzielnicy pruskiej. W dorobku Karbowiaka znajdują się, obok cennych wydawnictw źródłowych, dzieła o trwałej wartości (Dzieje edukacyjne Polaków na obczyźnie, 1910, Młodzież polska akad. za granicą , 1910, U źródeł odrodzenia narodowego na Sląsku Górnym, 1910), a tematykę jego dziś jeszcze się kontynuuje i rozpracowuje. 2. Ludwik Begale, ( ), prawnik, działacz społ.-gosp. Urodził się jako syn Andrzeja i Franciszki w Rozdrażewie. Ojciec miał w tu cegielnię i dom mieszkalny, prowadził też sklep spożywczy. W Krotoszynie ukończył gimnazjum, a studia ekonomiczne i prawnicze we Wrocławiu. Następnie odbył praktykę adwokacką w kancelarii Władysława Seydy w Poznaniu i złożył egzamin asesorski w Berlinie. W 1atach prowadził praktykę adwokacką w Ostrowie Wlkp. W latach razem z Wojciechem Korfantym oraz Władysławem Seydą brał udział w budowaniu niepodległości Wielkopolski a po wygranym powstaniu wielkopolskim współtworzył administrację na tych trenach.. W 1919 przeniósł się do Poznania na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego. W latach był prezesem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. W marcu 1923 został wybrany przez sejmik wojewódzki starostą krajowym w Poznaniu. Sprawował tę godność przez 16 lat. Pełnił liczne funkcje społeczne. 17

18 W 1925 roku współorganizował regionalne Radio Poznańskie. Ewakuowany w 1939, znalazł się wraz z żoną w Warszawie. Podczas okupacji pracował w zakładach ubezpieczeniowych jako tłumacz języka niemieckiego W pierwszych dniach powstania warszawskiego został przez hitlerowców zabrany do siedziby gestapo przy Al. Szucha i w nieznanych bliżej okolicznościach rozstrzelany. Żonaty był z Zofią z Wilczewskich, potomstwa nie pozostawił. Rodzina Begale ufundowała w 1905 roku figurę Najświętszego Serca Jezusa na rozdrażewskim rynku. Na cmentarzu wznieśli rodzinny grobowiec. 3. Franciszek Stróżyński ( ), działacz ruchu robotniczego. Urodził się 5 października w Rozdrażewie jako syn robotnika rolnego Józefa i Małgorzaty z Hadryanów. Po ukończeniu szkoły podstawowej wyuczył się kowalstwa. W 1909 wyjechał w poszukiwaniu pracy do Westfalii. Pracował do września 1911 w fabrykach i hutach żelaza w Duisburgu, Dusseldorile, Bruckhausen i Rheinhausen. Dokształcał się w polonijnych organizacjach młodzieżowych. Pod odbyciu służby w wojsku niemieckim wrócił do Krotoszyna i krótko pracował w miejscowym przedsiębiorstwie pomp. Zmobilizowany w 1914, w czerwcu 1915 dostał się do niewoli francuskiej. Pod koniec lutego 1919 pod nazwiskiem Franciszka Sowińskiego został odkomenderowany na sekretarza Misji Polsko- Francuskiej do Paryża. Wiosną 1920 wrócił do kraju z armią generała J. Hallera. Zwolniony z wojska, osiadł w 1923 w Krotoszynie i zajął się gospodarstwem rolnym, które ojciec otrzymał z parcelacji. W 1924 nawiązał kontakty z lewicowymi działaczami w Ostrowie Wlkp., wstąpił do PPS i rozpoczął działalność polityczną. Założył w 1924 ZZ Spożywców w Krotoszynie, przyczynił się do rozwoju ZZ Kolejarzy w Ostrowie Wlkp. W latach był sekretarzem Zarządu Oddziału ZZ Robotników Rolnych. Od czerwca 1928 do 1932 był sekretarzem Zarządu Okręgowego tego 18

19 związku na woj. poznańskie i pomorskie. Równocześnie sprawował obowiązki członka i przewodniczącego Okręgowego Komitetu Robotników w Poznaniu ( ). W był etatowym sekretarzem Zarządu Głównego ZZ Robotników Rolnych RP w Warszawie. Na XXIII Kongresie PPS (4 II 1936) wszedł w skład Rady Naczelnej PPS. Wraz z K. Rusinkiem założył w Poznaniu, wspierał materialnie i wydawał pismo socjalistyczne Walka Ludu, organ PPS na województwo poznańskie i pomorskie. Zmarł 10 maja 1936 w Poznaniu i został pochowany na cmentarzu ewangelickim na Górczynie. Ekshumowane prochy pogrzebano po wojnie na cmentarzu Miłostowskim. Rodziny nie założył. Ma ulicę swego imienia w Poznaniu. 3. Józef Samulski ( ), podróżnik, autor Pamiętnika emigranta polskiego w Kanadzie. Jest to chyba jedna z najbarwniejszych postaci niniejszego zestawienia. Józef Samulski urodził się w 1891 r. w Rozdrażewie. W 1910 r. wyjechał do Kanady, gdzie znajdowały się już od kilku lat dwie jego starsze siostry. Starsza, Katarzyna, wyjechała do Kanady do pochodzącego również z Rozdrażewa narzeczonego, za którego wyszła tam za mąż; następnie sprowadziła drugą siostrę, Marię. Trzecim członkiem rodzeństwa, który przybył (na krótko) do Kanady, był brat Jan, czwartym - Józef, pamiętnikarz. Po pewnym czasie zjawił się w Ameryce kolejny przedstawiciel rodziny Samulskich, brat Stanisław z nakazem ojca, by odszukał Józefa (sądzono, że przepadł bez wieści) i wracał z nim do kraju: a gdybym nie miał pieniędzy na podróż, to aby zaraz napisał ojcu, a ojciec pieniądze na podróż wyśle. Józef nie chciał jednak wracać do kraju: tłumaczył swoją decyzję niechęcią do służenia w niemieckim wojsku i obawą przed wybuchem wojny w Europie, podczas której musiałby bić się za Niemców. W Kanadzie Samulski przebywał aż do śmierci w 1974 r. Tam też napisał "Pamiętnik emigranta polskiego w Kanadzie", w którym opisuje swoje życie. Dwukrotnie 19

ORZESZKOWA W KRĘGU BLISKICH I ZNAJOMYCH NR 6 (114) CZERWIEC 2015 NA WAKACJE!

ORZESZKOWA W KRĘGU BLISKICH I ZNAJOMYCH NR 6 (114) CZERWIEC 2015 NA WAKACJE! NAPOLEON W WILNIE ORZESZKOWA W KRĘGU BLISKICH I ZNAJOMYCH NR 6 (114) CZERWIEC 2015 NA WAKACJE! NR 6 (114) CZERWIEC 2015 Dobroczynne inicjatywy szlachty, filantropów, darczyńców Na przełomie XIX- XX w.

Bardziej szczegółowo

Terra Zaborensis. Nr 5 ISSN 1899-4008. Ziemia Zaborska

Terra Zaborensis. Nr 5 ISSN 1899-4008. Ziemia Zaborska Terra Zaborensis Nr 5 ISSN 1899-4008 Ziemia Zaborska B i u l e t y n j e s i e ń 2 0 1 2 B r u s y Uczestnicy IV Spotkań na Gochach i Zaborach, które się odbyły 3-5 września 2010 r. w Tuchomiu i Wielu.

Bardziej szczegółowo

1/97/2010/XXV SPIS TREŚCI. WYDAWCA Oddział PTTK w Sieradzu sieradz.pttk@gmail.com

1/97/2010/XXV SPIS TREŚCI. WYDAWCA Oddział PTTK w Sieradzu sieradz.pttk@gmail.com SPIS TREŚCI 1/97/2010/XXV Numer dofinansowany ze środków Urzędu Gminy w Burzeninie WYDAWCA Oddział PTTK w Sieradzu sieradz.pttk@gmail.com ADRES REDAKCJI 98-200 Sieradz ul. Żwirki i Wigury 4 tel. (043)

Bardziej szczegółowo

JAKI BYŁ WKŁAD IGNACEGO ŁUKASIEWICZA I INNYCH OSÓB ZWIĄZANYCH Z JASŁEM I REGIONEM W POWSTANIE I ROZWÓJ PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO?

JAKI BYŁ WKŁAD IGNACEGO ŁUKASIEWICZA I INNYCH OSÓB ZWIĄZANYCH Z JASŁEM I REGIONEM W POWSTANIE I ROZWÓJ PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO? JAKI BYŁ WKŁAD IGNACEGO ŁUKASIEWICZA I INNYCH OSÓB ZWIĄZANYCH Z JASŁEM I REGIONEM W POWSTANIE I ROZWÓJ PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO? Praca w ramach projektu Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM Dominika

Bardziej szczegółowo

Pamięci. Marii i Floriana Białas

Pamięci. Marii i Floriana Białas Pamięci Marii i Floriana Białas GRUDNA kopalnia i ludzie Stanisław Białas, Małgorzata Białas G R U D N A Kopalnia i ludzie Kraków 1998 Redaktor Tadeusz Rudkowski Copyright by Stanisław Białas, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Rozważanie biblijne OD REDAKCJI: wrzesień 2013 1. W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc lz 30,15c

Rozważanie biblijne OD REDAKCJI: wrzesień 2013 1. W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc lz 30,15c OD REDAKCJI: Informator Parafialny nr 8/2013 (119) Pytania o jutro, o przyszłość, to pytania, które od wieków nurtują każdego człowieka. Im czasy trudniejsze, im bardziej niepokojące, tym bardziej gorączkowe

Bardziej szczegółowo

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE W RAKONIEWICACH

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE W RAKONIEWICACH TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI RAKONIEWICKIEJ IM. MICHAŁA DRZYMAŁY W RAKONIEWICACH DARIUSZ WAJS POWSTANIE WIELKOPOLSKIE W RAKONIEWICACH 1 DROGA DO POWSTANIA Gdy Bismarck w latach Kulturkampfu1 koncentrycznym

Bardziej szczegółowo

Jubileusz Towarzystwa Plastyków Polskich

Jubileusz Towarzystwa Plastyków Polskich Ogólnokrajowy tygodnik SZ «Związek Polaków na Białorusi» sierpień 2007 r. Nr 4(11) Zarząd Główny Związku Polaków na Białorusi składa kondolencje w związku z tragiczną śmiercią polskich pielgrzymów we Francji.

Bardziej szczegółowo

Zarys historii Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie na tle miejscowości

Zarys historii Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie na tle miejscowości Zarys historii Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie na tle miejscowości Historia biblioteki publicznej w Rzgowie jest nierozerwalnie związana z dziejami miejscowości, jednak początki istnienia książnicy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Redaguje zespół

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Redaguje zespół Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wydział NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH Redaguje zespół Redaktor naczelny: Ks. Józef Mandziuk Zastępca redaktora: Ks. Henryk Skorowski Sekretarze: Ks. Jerzy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Czerwiec 2011. Powinność. Pismo kulturalno-społeczne Ziemi Chełmskiej

SPIS TREŚCI. Czerwiec 2011. Powinność. Pismo kulturalno-społeczne Ziemi Chełmskiej SPIS TREŚCI Powinność. Pismo kulturalno-społeczne Ziemi Chełmskiej Wydawca: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela 22-100 Chełm ul. Ks. Mrozka 2 redakcjapowinnosc@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Gmina Magnuszew Cudze chwalicie swego nie znacie. Gmina Magnuszew. Zaprasza

Gmina Magnuszew Cudze chwalicie swego nie znacie. Gmina Magnuszew. Zaprasza Zaprasza Cudze chwalicie swego nie znacie Europejski Fudusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja opracowana przez Urząd Gminy Magnuszew. Publikacja

Bardziej szczegółowo

OTWOCK. Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta

OTWOCK. Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta OTWOCK 1916-2006 Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta Informacje o kandydatach nominowanych do finału plebiscytu TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OTWOCKA 2006 I. OCHRONA ZDROWIA, LECZNICTWO

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej Krasnosielcki Zeszyt Historyczny Nr 11 ISSN 2080-024X wrzesień 2012 rok

Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej Krasnosielcki Zeszyt Historyczny Nr 11 ISSN 2080-024X wrzesień 2012 rok Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej Krasnosielcki Zeszyt Historyczny Nr 11 ISSN 2080-024X wrzesień 2012 rok dodatek specjalny do miesięcznika Wieści znad Orzyca Nr 9(65) www.tpzk.pl www.naszkrasnosielc.tpzk.pl

Bardziej szczegółowo

Z DZIEJÓW BOGDAŃCA Bogdaniec

Z DZIEJÓW BOGDAŃCA Bogdaniec WSTĘP Bywają momenty szczególne i przełomowe w historii każdego narodu. Dzieje Polski przepełnione są heroizmem, poświęceniem i tragedią. Jednak na losy narodu nie składa się tylko krew bohaterów. Jest

Bardziej szczegółowo

Po 123. latach niewoli

Po 123. latach niewoli Urszula Lasak Był rok 1918. Znad polskiego nieba wreszcie usunęły się czarne chmury i zaświeciło swym promiennym blaskiem piękne, złociste słońce. Radość zapanowała w całym kraju. Wreszcie, po 123. latach

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY ADAM ZAJĄC PREZES FIRMY AZE ZAJĄC, KOŚCIÓŁEK. BANK KARTA MASTERCARD PAYPASS - PŁAĆ ZBLIŻENIOWO! str. 3 W NUMERZE:

FINANSOWY ADAM ZAJĄC PREZES FIRMY AZE ZAJĄC, KOŚCIÓŁEK. BANK KARTA MASTERCARD PAYPASS - PŁAĆ ZBLIŻENIOWO! str. 3 W NUMERZE: nr 2 KURIER Nr 2(10) - 2014 ISSN 2080-6532 FINANSOWY W NUMERZE: ZUS, OFE I IKE trzy skróty, których znaczenie powinien znać każdy przyszły emeryt STUDENT W BANKU - CZAS NA PAKIET STUDENT ADAM ZAJĄC PREZES

Bardziej szczegółowo

Jerzy Mańkowski Ziemianie XXI wieku program dla Polski (przemówienie na Zamku Królewskim w Warszawie 26 listopada 2010 r.)

Jerzy Mańkowski Ziemianie XXI wieku program dla Polski (przemówienie na Zamku Królewskim w Warszawie 26 listopada 2010 r.) Jerzy Mańkowski Ziemianie XXI wieku program dla Polski (przemówienie na Zamku Królewskim w Warszawie 26 listopada 2010 r.) Po długiej ciszy wynikającej z szacunku do ostatnich tragicznych wydarzeń i refleksji

Bardziej szczegółowo

- 1 - Czesław Miłosz Historia Literatury Polskiej do roku 1939 Książka zalecana przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego i wpisana do zestawu książek pomocniczych do nauki języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Nr 188. kwiecień-czerwiec 2014 rok XXIII kwartalnik

Nr 188. kwiecień-czerwiec 2014 rok XXIII kwartalnik NR ISSN 1232-4566 Nr 188 kwiecień-czerwiec 2014 rok XXIII kwartalnik Rok 1989 uznawany jest za moment przełomowy we współczesnych dziejach państwa i społeczeństwa polskiego. O 25-leciu wolnej Polski piszemy

Bardziej szczegółowo

100 LAT JADWIGI ŁYŻWY

100 LAT JADWIGI ŁYŻWY Finał WOŚP WARTO DOBRZE SIĘ NAKRĘCIĆ Warto dobrze się nakręcić - takie hasło umieszczone było na banerze zawieszonym na scenie Klubu Garnizonowego w Łasku, gdzie odbywał się XIX Finał Wielkiej Orkiestry

Bardziej szczegółowo

NR 11(95) NR 11(95) LISTOPAD 2013 LISTOPAD

NR 11(95) NR 11(95) LISTOPAD 2013 LISTOPAD REFLEKSJE W ROCZNICĘ NIEPODLEGŁOŚCI FRANCISZEK WYSŁOUCH NR 11(95) LISTOPAD 2013 UCZ SIĘ POLSKIEGO! NR 11(95) LISTOPAD 2013 Stefan Batory brandem Grodna Umiłował Grodno i najchętniej je odwiedzał podnosząc

Bardziej szczegółowo

Muzea. Powiat Brzeski

Muzea. Powiat Brzeski Muzea 1 Wprowadzenie Trzymacie Państwo w rękach folder powiatu brzeskiego. Mamy nadzieję, że wszystko to, co jest w nim zawarte nakłoni Państwa do odwiedzenia pięknego regionu, jakim jest Ziemia Brzeska.

Bardziej szczegółowo

1908-2008. 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawsiu Brzosteckim

1908-2008. 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawsiu Brzosteckim 1908-2008 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawsiu Brzosteckim Praca zbiorowa Nawsie Brzosteckie Wydawca: Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawsiu Brzosteckim Wydanie sfinansował Wójt Gminy Brzostek

Bardziej szczegółowo

REGAŁ Z KSIĄŻKAMI Spotkałem człowieka. Ks. Władysław Bukowiński w pamięci wiernych i przyjaciół.

REGAŁ Z KSIĄŻKAMI Spotkałem człowieka. Ks. Władysław Bukowiński w pamięci wiernych i przyjaciół. REGAŁ Z KSIĄŻKAMI Spotkałem człowieka. Ks. Władysław Bukowiński w pamięci wiernych i przyjaciół. Część 2. Zebrał i opracował ks. Witold Józef Kowalów. Biblioteka Wołania z Wołynia, t. 50, Wyd. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

AŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Instytut Ekonomiczny Specjalność: Ekonomika Turystyki. Anna Chochorowska

AŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Instytut Ekonomiczny Specjalność: Ekonomika Turystyki. Anna Chochorowska AŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Instytut Ekonomiczny Specjalność: Ekonomika Turystyki Anna Chochorowska CENTRUM PIELGRZYMOWANIA IM. JANA PAWŁA II W STARYM SĄCZU (PRACA DYPLOMOWA) Opiekun

Bardziej szczegółowo

Numer 118 Warszawa, grudzień 2003 r. KOMUNIKAT

Numer 118 Warszawa, grudzień 2003 r. KOMUNIKAT Numer 118 Warszawa, grudzień 2003 r. KOMUNIKAT Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Mickiewicza ul. Saska 59, 03-914 Warszawa tel. 617-85-83 PKO BP XII O/M Warszawa 36 10201127 122960042

Bardziej szczegółowo

Naszym najbliŝszym. gdyŝ Ŝycie z Policjantem nie jest usłane róŝami

Naszym najbliŝszym. gdyŝ Ŝycie z Policjantem nie jest usłane róŝami 0 Naszym najbliŝszym gdyŝ Ŝycie z Policjantem nie jest usłane róŝami 1 Spis treści Przedmowy s. 3 Wstęp s. 5 Rozdział 1. Polska Odrodzona s. 6 1.1. Polska w okresie międzywojennym s. 6 1.2. Słupca w okresie

Bardziej szczegółowo

TO NIE BYŁ PRZYPADEK. 20 Echa znad Sanu i Wisłoka

TO NIE BYŁ PRZYPADEK. 20 Echa znad Sanu i Wisłoka TO NIE BYŁ PRZYPADEK Jeszcze nikt przedtem, jak Józef Czwakiel nie dostarczył mi tak ciekawych tematów do zamieszczenia w naszym Biuletynie. Raz pisałem o nim jako gorzyckim Ikarze pasjonacie paralotniarstwa,

Bardziej szczegółowo

NE S T O R 4(18) 2011. fot. Michał Żywot

NE S T O R 4(18) 2011. fot. Michał Żywot NE S T O R Czasopismo Artystyczne 4(18) 2011 Rok V www.nestor-krasnystaw.eu ISSN 1898-1801 fot. Michał Żywot ZABYTEK Z OKŁADKI Zespół pałacowo-parkowy STRYJÓW. Za bramą wjazdową i kordegardą z 1897 roku,

Bardziej szczegółowo