Bilans Kapitału Ludzkiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bilans Kapitału Ludzkiego"

Transkrypt

1 2014 Bilans Kapitału Ludzkiego Studenci kierunków strategicznych dla polskiej gospodarki wybory edukacyjne oraz strategie zawodowe dr Magdalena Jelonek, UEK dr Marcin Kocór, UJ Warszawa, 26 maja 2014

2 Plan prezentacji Zapotrzebowanie na pracowników Zapotrzebowanie na specjalistów Miejsca pracy oferowane młodym PERSPEKTYWA PODAŻOWA Kierunki zamawiane logika interwencji Próba oceny efektów interwencji Różnice między studentami kierunków zamawianych oraz strategicznych, ale nie dofinansowanych PERSPEKTYWA POLITYK PUBLICZNYCH

3 POSZUKIWANIE PRACOWNIKÓW

4 Potrzeby zatrudnieniowe pracodawców Pracodawcy deklarujący poszukiwanie nowych pracowników: % % % % Liczba poszukiwanych osób do pracy: % 4% -15% Większą gotowośd zatrudnienia nowych osób wskazywali: Bardziej innowacyjni Pracodawcy zatrudniający większą liczbę pracowników Krócej działający na rynku

5 Zmiana struktury popytu pracowników Najczęściej poszukiwanymi kategoriami zawodowymi byli: robotnicy wykwalifikowani, monterzy i operatorzy: w % zapotrzebowania, w 2011 i w %, w 2013 r. 48%. specjaliści: w % popytu, w %, w % i w 2013 r. 29% (włączając techników i średni personel). sprzedawcy i pracownicy usług: w % zapotrzebowania, w %, w % a w 2013 r. 24%. Wiosną 2013 r. mimo, że deklarowano podobne zapotrzebowanie na robotników, to zmniejszyła się znacznie liczba takich osób poszukiwanych do pracy najwięcej, o 1/4 w przypadku robotników budowlanych i o 1/3 jeśli chodzi o elektryków. Zmniejszyła się również w tym okresie liczba pracowników poszukiwanych do zawodów specjalistycznych.

6 Zapotrzebowanie na specjalistów Specjaliści nauk fiz., matemat. i tech Specjaliści ds. zdrowia Specjaliści nauczania i wychowania Specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania Specjaliści ds. technologii infor.-kom Specjaliści z dziedz. prawa, dziedzin społ. i kult N Procentowe zapotrzebowanie na specjalistów wśród wszystkich poszukiwanych pracowników deklarowane przez pracodawców poszukujących pracowników. Najczęściej poszukiwanymi specjalistami byli: Specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania (ds. sprzedaży, ds. marketingu i handlu, ds. kadr, ds. kluczowych klientów) Specjaliści ds. zdrowia (lekarz medycyny rodzinnej, pediatra, pielęgniarki) Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych (architekt, projektant grafiki i multimediów, inżynier budownictwa)

7 Zapotrzebowanie na specjalistów Nauk fiz., matemat. Ds. ekonomicznych Ds. technologii infor.- Ds. zdrowia Nauczania i wychowania i tech. i zarządzania kom. Dziedzin społecznych Architekt 14 Lekarz - medycyna Nauczyciel Specjalista ds. Programista rodzinna przedszkola sprzedaży aplikacji 47 Psycholog 16 Grafik komputerowy 12 Pediatra 10 Wychowawca w placówkach Specjalista ds. 16 marketingu i 21 Specjaliści ds. rozwoju sys. 13 Dziennikarz 14 multimediów oświatowych handlu informatycznych Specjaliści Adwokaci, radcy Projektanci grafiki i Specjalista ds. 8 Pielęgniarka 9 nauczania i 14 8 Specjaliści IT 8 prawni i multimediów kadr wychowania prokuratorzy 11 Konsultant ds. Architekci, Lekarz - choroby Lektor języka Key account systemów geodeci, wewnętrzne angielskiego manager teleinformatyczny projektanci ch 6 Radca prawny 9 Inżynier budownictwa Specjalista kontroli jakości 7 Lekarz weterynarii 7 Nauczyciel chemii 6 5 Farmaceuta apteczny 7 Pośrednik w obrocie nieruchom. 7 Architekt stron internetowych Specjalista ds. rozwoju oprogramowania 6 Adwokat 8 5 Specjalista informacji naukowej Lekarz dentysta 6 Asystent prawny 5 Farmaceuci 5 Specjalista ds. rodziny 5 Lekarz - neurologia 5 Tłumacz języka francuskiego 5 Lekarz - okulistyka 5 Pozostali filolodzy i tłumacze 6 5 Procentowe zapotrzebowanie na specjalistów wśród poszczególnych kategorii ogólnych deklarowane przez pracodawców poszukujących pracowników.

8 Praca oferowana młodym Jedynie 13% pracodawców oferowało pracę młodym osobom (do 30 roku życia włącznie). Ale z drugiej strony jedynie 3% poszukiwało do pracy wyłącznie osób poza tym wiekiem. Ogółem Praca dla młodych Specjaliści Pracownicy biurowi Robotnicy wykwalifikowani Robotnicy niewykwalifikowani Technicy, średni personel Pracownicy usług i sprzedawcy Operatorzy i monterzy Młodym oferowano głównie pracę w zawodach usługowych (połowa ofert skierowanych wyłącznie do nich). Jedynie co piąta oferta dotyczyła pracy fizycznej. Z drugiej strony było relatywnie dużo ofert w zawodach specjalistycznych (co trzecia oferta).

9 Jacy pracodawcy szukają osób młodych? Praca dla młodych była częściej oferowana przez najmniejszych pracodawców, zatrudniających mniej niż 10 osób Firmy silniej rozwijające się również częściej poszukiwały osób młodych do pracy 1_ Praca dla młodych - do 30 roku życia włącznie Praca również dla młodych Praca nie dla młodych 3 Częściej gotowośd zatrudnienia młodych osób deklarowana była przez pracodawców z branż: Handlowej, hotelarskiej i gastronomicznej Usług specjalistycznych Edukacji prywatnej Opieki zdrowotnej i pomocy społecznej

10 Praca oferowana młodym Praca dla młodych Praca NIE dla młodych Usługi specjalistyczne: Informatyk różnych specjalności (30%) Fryzjer (16%) Technik handlowiec (14%) Asystent prawny (10%) Handel, gastronomia, hotel.: Sprzedawca (34%) Kelner (18%) Kucharz (6%) Barman (6%) Opieka zdrowotna i pomoc społ.: Opiekun w domu pomocy społecznej (53%) Nauczyciel przedszkola (45%) Kucharz Kierowcy Pracownik do spraw osobowych Robotnik budowlany Mechanicy pojazdów samochodowych Kierownik działu produkcji

11 PERSPEKTYWA POLITYK PUBLICZNYCH EFEKTY PROGRAMU ZAMAWIANIA KIERUNKÓW

12 Kierunki zamawiane logika interwencji oraz metoda badania Cel interwencji: zapewnienie wystarczającej podaży odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów nauk ścisłych Źródło finansowania: POKL, poddziałanie Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Początek wdrażania interwencji: 2008 pilotaż, 2009/2010 pierwsza edycja programu Kierunki zamawiane - kierunki techniczne, matematyczne i przyrodnicze wybrane z listy kierunków określonych przez Narodowe Centrum Badao i Rozwoju jako strategiczne Metodologia badania: analiza danych zastanych (GUS) + podejście quasi eksperymentalne Źródła danych: dane GUS (formularz s-10), dane z badania studentów BKL (badanie populacyjne studentów kierunków zamawianych + połączeni studenci kierunków niezamawianych)

13 wniosek o zdroworozsądkowych wyborach edukacyjnych Bilans Kapitału Ludzkiego Typy kierunków zamawianych Kierunki silnie wzrostowe bez względu na to czy są dofinansowywane czy też nie mechatronika, energetyka, informatyka oraz automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn, matematyka Kierunki typowo spadkowe ochrona środowiska, chemia, inżynieria środowiska Kierunki wzrostowe w przypadku oferty niedofinansowanej i spadkowe w przypadku dofinansowanej inżynieria materiałowa, fizyka techniczna Kierunki fluktuujące biotechnologia

14 Zmiana (rok do roku) w liczbie studentów kształcących się na II roku studiów W 2009 r. zamówiono kształcenie dla studentów Wzrost liczby studentów 2 roku (porównane liczby, gdy kierunek nie był i był zamawiany) = ok kierunki strategiczne, nie dofinansowane przez kierunki zamawiane ministerstwo Grupa kierunków 2009/ / / / / / 2012 artystyczna 38% -38% 42% -2% 27% 23% biologiczna 40% -11% -13% -2% -14% -10% fizyczna 4% 8% -3% 12% -13% -6% matematyczna i statystyczna 37% 27% 4% 25% 18% -6% informatyczna 21% 2% 14% 0% 7% 14% inżynieryjno techniczna 21% 3% 5% 7% 15% 8% produkcji i przetwórstwa 52% -10% -7% -1% 35% 9% architektury i budownictwa 23% 5% -5% 3% 3% 1% ochrony środowiska 32% -1% -10% 11% -4% 3% -lekki spadek w liczbie studentów strategicznych, aczkolwiek niedofinansowanych kierunków - w kolejnym roku kierunki zamawiane nie były w stanie utrzymad tej samej tendencji wzrostowej i najczęściej generowały niewielki wzrost lub spadek liczby kształcących się na drugim roku.

15 Różnica między liczbą studentów 1 roku studiów w 2009 r. a liczbą studentów 1 roku w 2012 r. (kierunki zamawiane w 2009 r.) Budownictwo Inżynieria środowiska Ochrona środowiska Biotechnologia Wzornictwo Fizyka techniczna Fizyka Energetyka Inżynieria materiałowa Chemia Automatyka i robotyka Mechanika i budowa maszyn Mechatronika Matematyka Informatyka

16 Czynniki moderujące efekty zamawiania kierunku Typ uczelni (uniwersytety/ politechniki/ inne jednostki Ośrodek akademicki (Kraków/Warszawa, inny kluczowy ośrodek, mniejszy ośrodek) Mniejsze jednostki korzyśd tymczasowa między 2009 a 2012 r. uniwersytety zyskały ok studentów, politechniki ok. 700, wzrost liczby studiujących na pozostałych uczelniach widoczny był jedynie w momencie ich zamówienia Efekty zamawiania kierunku Centralizacja ośrodków akademickich największy wzrost liczby studentów odnotowano na kierunkach w Krakowie i Warszawie, o ponad połowę mniejszy w innych kluczowych ośrodkach i prawie niezauważalny w przypadku innych, mniejszych szkół

17 Czynniki moderujące efekty zamawiania kierunku 30% 25% 20% 15% 10% 28% 13% Różnica między liczbą studentów pierwszego roku studiów w 2009 i 2012 roku, a typ ośrodka akademickiego (kierunki zamawiane w 2009 r.) 5% 0% 1% inny ośrodek Kraków-Warszawa inny, kluczowy ośrodek akademicki Różnica między liczbą studentów pierwszego roku studiów w 2009 i 2012 roku, a typ uczelni (kierunki zamawiane w 2009 r.) 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 18% 6% 2% uniwersytet politechnika inna szkoła

18 Różnice między studentami kierunków zamawianych oraz strategicznych, ale nie zamawianych Obszar Praktyczne wykorzystanie wiedzy Wiara w to, że umiejętności zdobyte podczas studiów zwiększą szansę znalezienia dobrej pracy oraz pracy związanej z kierunkiem wykształcenia Aspiracje zarobkowe Mobilnośd Kierunki zamawiane Kierunki strategicznie niedofinansowane Brak istotnych różnic, czynnikiem moderującym jest typ ukooczonej szkoły Wyższe w przypadku kierunków zamawianych, czynnikiem moderującym jest typ ukooczonej szkoły Brak istotnych różnic czynnikiem moderującym jest typ ukooczonej szkoły oraz płed Brak istotnych różnic czynnikiem moderującym jest płed

19 Podsumowanie Właściwe przesłanki interwencji i nieprawidłowa logika działania (p.w. brak uwzględnienia interesów indywidualnych aktorów) Efekty ogółem: (1) relatywnie niższe niż wydawałoby się po porównaniu zmian w liczbie studiujących na kierunkach ścisłych w ogóle (tzw. efekt jałowego biegu, szczególnie widoczny w przypadku kierunków silnie wzrostowych) (2) efekt substytucji a kanibalizm akademicki (w przypadku zamawiania kierunków relatywnie niepopularnych) Moderatory efektów: typ ośrodka akademickiego (a jakościowa centralizacja ośrodków) oraz typ uczelni Szanse i zagrożenia: (1) centralizacja (ze względu na ośrodek akademicki oraz typ szkoły) (2) zamówienie kierunku jako obietnica dobrej pracy (3) zamawianie kierunków nisko sprzężonych z polską gospodarką, a migracje zagraniczne (4) Zamawianie kierunku a egalitaryzacja płciowa kierunków ścisłych

20 bkl.parp.gov.pl Dziękujemy za uwagę. Magdalena Jelonek Marcin Kocór

Aktywność uczelni wyższych w kształceniu kadr na potrzeby innowacyjne przedsiębiorstw

Aktywność uczelni wyższych w kształceniu kadr na potrzeby innowacyjne przedsiębiorstw PROJEKT SYSTEMOWY KAPTAŁ NTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 Aktywność uczelni wyższych w kształceniu kadr na potrzeby innowacyjne przedsiębiorstw Ekspertyza naukowa Dr Agnieszka Ziętek Uniwersytet Marii

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia...(poz.... ) KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Klasyfikacja jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem zawodów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r. GDAŃSK, LISTOPAD 2012 Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w województwie pomorskim Raport opracowano w

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy widziany oczami pracodawców

Rynek pracy widziany oczami pracodawców Rynek pracy widziany oczami pracodawców Rynek pracy widziany oczami pracodawców Na podstawie badań pracodawców i ofert pracy zrealizowanych w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl http://pup.starogard.pl

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM grudzień 2013 Zielona Góra kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy Ranking zawodów owych i nadwyżkowych w województwie lubuskim grudzień

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2013 roku Stalowa Wola, październik 2013 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku JAROSŁAW marzec 2010

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE

EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE RAPORT ZA ROK 2008 Maj 2009 r. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu olkuskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu olkuskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego Część druga prognostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu Spis treści Spis treści...

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW LUDZKICH DLA POWIATU TARNOWSKIEGO I MIASTA TARNÓW

CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW LUDZKICH DLA POWIATU TARNOWSKIEGO I MIASTA TARNÓW 1 CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW LUDZKICH DLA POWIATU TARNOWSKIEGO I MIASTA TARNÓW Dokument został opracowany przy współpracy firmy doradztwa personalnego Advisory Group TEST Human Resources dla Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. / Kołobrzeg, lipiec 2011 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 1.1 Cel opracowania...3

Bardziej szczegółowo

Jakość Kapitału Społecznego

Jakość Kapitału Społecznego Jakość Kapitału Społecznego Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych Projekt realizowany w ramach Priorytetu Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW 2012 PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012 Marcin Hewlett-Packard Company Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce

Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce 2013 Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku pod redakcją Jarosława Górniaka Publikacja powstała w ramach projektu badawczego Bilans Kapitału

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Branże: lotnicza, chemiczna, IT, jakość życia, OZE Opracowanie powstało w ramach realizacji projektu Tworzenie i rozwój

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku TARNÓW 2007 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Powiecie Tarnowskim w 2006 roku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU. RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU. RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK MIĘDZYRZECZ 2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP..3 I. Analiza bezrobocia według zawodów.....4 II. Analiza

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów: - o dużym popycie studentów - o relatywnie dużym popycie na absolwentów. Toruń 28.10.2013.

Kierunki studiów: - o dużym popycie studentów - o relatywnie dużym popycie na absolwentów. Toruń 28.10.2013. Kierunki studiów: - o dużym popycie studentów - o relatywnie dużym popycie na absolwentów Toruń 28.10.2013. Dotyczy kierunku kształcenia: ADMINISTRACJA Specjalista administracji publicznej (kod 242217)

Bardziej szczegółowo

Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim.

Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim. Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim. Raport z analizy ogłoszeń o wolnych miejscach pracy w województwie zachodniopomorskim przeprowadzonej w okresie od 0 kwietnia do 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 Ruda Śląska, marzec 2008 SPIS TREŚCI: WSTĘP 3 1. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA MIASTA RUDA ŚLĄSKA 6 2.

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków

Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków 2012 Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego Szymon Czarnik, Konrad Turek Wykształcenie, praca,

Bardziej szczegółowo

Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku

Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku KATOWICE maj 2014 r. Spis Treści Wstęp... 3 Założenia modelu prognostycznego... 3 Prognoza zatrudnienia...

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania przyszłego rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce: globalizacja, demografia i zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce

Uwarunkowania przyszłego rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce: globalizacja, demografia i zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku Uwarunkowania przyszłego

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI RYNEK PRACY W I PÓŁROCZU 2004r.

WARSZAWSKI RYNEK PRACY W I PÓŁROCZU 2004r. URZĄD PRACY M.ST. WARSZAWY WARSZAWSKI RYNEK PRACY W I PÓŁROCZU 2004r. Warszawa, lipiec 2004 rok SPIS TREŚCI 1 Warszawski Rynek Pracy 3 1.1 Gospodarka. 3 1.2 Demografia... 5 1.3 Stan i struktura bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy

Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy Warszawa, czerwiec 2010 r. Spis treści Wstęp ll 5 1. Charakterystyka projektu ll 6 2. Rozwój branż

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROTEST 80-237 Gdańsk, ul. Uphagena 10, tel. 58-341-63-70, fax 58-341-66-20 home page: www.eurotest.com.pl. e.mail: enter@eurotest.com.

INSTYTUT EUROTEST 80-237 Gdańsk, ul. Uphagena 10, tel. 58-341-63-70, fax 58-341-66-20 home page: www.eurotest.com.pl. e.mail: enter@eurotest.com. INSTYTUT EUROTEST 80-237 Gdańsk, ul. Uphagena 10, tel. 58-341-63-70, fax 58-341-66-20 home page: www.eurotest.com.pl. e.mail: enter@eurotest.com.pl 7 Program Ramowy Badań i Rozwoju UE Stan i warunki rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Publikacja z badań Strona1 Spis treści 1. Wprowadzenie...6 1.1. Problematyka badawcza...7 1.2. Lista poszukiwanych informacji...8 1.3. Hipotezy badawcze...11 2.

Bardziej szczegółowo