Zapytanie ofertowe. Usługi tłumaczeniowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe. Usługi tłumaczeniowe"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe Usługi tłumaczeniowe W związku z planowanym zamówieniem publicznym w ramach projektu Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, (Poddziałanie 1.1.3), oraz w związku z planowanym spotkaniem w ramach projektu pn. Modernizacja systemu akredytacji wsparcie szkoleniowe i analityczno-badawcze Polskiej Komisji Akredytacyjnej, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, (Poddziałanie 4.1.3), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do nadsyłania ofert na usługę w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych o następujących cechach: 1. Tłumaczenia pisemne: a. przewidywany język tłumaczeń: język polski <-> język angielski, b. maksymalnie 480 stron w trybie pilnym lub standardowym zamiennie, c. strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego: 1600 znaków ze spacjami (za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie oraz uzasadnione przerwy między nimi), d. tłumaczenia wykonywane przez tego samego tłumacza w ramach danego języka, e. głównie tłumaczenia zwykłe, przy czym część z dokumentów będzie następnie wymagała zatwierdzenia tłumacza przysięgłego lub uaktualnienia ich fragmentów (drobne zmiany do 300 znaków ze spacjami), 2. Tłumaczenia ustne konsekutywne: a. tłumaczenie w trakcie negocjacji z wykonawcami, mającymi się odbyć w siedzibie Ministerstwa w Warszawie, b. termin usługi: dokładne daty zostaną przesłane Wykonawcy na 7 dni przed planowaną datą usługi, c. przewidywany język tłumaczeń z i na język polski: głównie język angielski, d. 2-godzinne bloki tłumaczeń (cenę proszę podać dla jednej godziny), e. Ministerstwo nie pokrywa kosztów dojazdu oraz zakwaterowania tłumacza. 3. Tłumaczenia ustne symultaniczne: a. tłumaczenie w trakcie szkolenia nt. internacjonalizacji Zespołów Oceniających Polskiej Komisji Akredytacyjnej, mającego się odbyć w Krakowie, b. termin usługi: , c. przewidywany język tłumaczeń: z języka polskiego na język angielski, d. dwa 9-godzinne bloki tłumaczeń (cenę proszę podać dla jednej godziny), e. dwóch tłumaczy w kabinie, f. w cenę netto należy wliczyć wszelkie koszty związane ze sprzętem potrzebnym do wykonania usługi (kabina, 8 kompletów słuchawek, ewentualnie inne potrzebne wyposażenie), g. Ministerstwo nie pokrywa kosztów dojazdu oraz zakwaterowania tłumacza.

2 4. Inne cechy zamówienia: a. tematyka tłumaczeń: ogólna (umowy, zamówienia publiczne, szkolenia, szkolnictwo wyższe), b. przewidywany termin trwania umowy: do końca 2015 r., c. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług tłumaczenia pisemnego i ustnego na podstawie i zgodnie ze zleceniami przesyłanymi przez Zamawiającego, d. podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest podpisany przez obydwie Strony protokół odbioru sporządzany na ostatni dzień każdego miesiąca obowiązywania niniejszej umowy, e. płatność nastąpi do 30 dni od dnia wystawienia faktury/rachunku, f. wysokość wynagrodzenia faktycznie należnego Wykonawcy, uzależniona będzie od łącznej liczby przetłumaczonych/zweryfikowanych stron oraz łącznej liczby odbytych godzin tłumaczenia ustnego, zleconych przez Zamawiającego, g. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całej kwoty, na którą opiewać będzie umowa - w takiej sytuacji Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę niewykorzystanej kwoty wynagrodzenia, h. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian liczby stron/godzin przypisanych do danego typu tłumaczenia (pisemne standardowe, pisemne pilne, ustne konsekutywne, ustne symultaniczne), w ramach wynagrodzenia, na które opiewać będzie umowa, np. wykorzystanie całej kwoty na tłumaczenia pisemne realizowane tylko w trybie pilnym lub wykorzystanie całej kwoty na tłumaczenia ustne, etc., i. W wyjątkowych przypadkach, Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z innej niż opisana w zapytaniu ofertowym usługi tłumaczeniowej, w ramach globalnej kwoty, na którą opiewać będzie umowa, na podstawie stawek znajdujących się w cennikach pozostałych usług, załączonych do oferty (wzór cennika stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania). 5. Wymagania w stosunku do tłumacza wykonującego dane tłumaczenie: a. dyspozycyjność, b. tłumaczenia pisemne powinny być wykonywane przez tego samego tłumacza, ewentualnie przez tłumacza zastępcę, c. tłumacz powinien wykazać się co najmniej: i. 3 tłumaczeniami przysięgłymi pisemnymi z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski odnośnie tłumaczy oddelegowanych do tłumaczeń dokumentów, ii. 3 tłumaczeniami ustnymi (konsekutywnymi i/lub symultanicznymi) z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski odnoście tłumaczy oddelegowanych do tłumaczeń ustnych, wykonanymi w ciągu ostatniego roku.

3 6. Wymagane dokumenty: a. Wypełniona tabela z wyceną opisanej usługi (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) b. Poświadczenie referencji tłumaczy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego): i. Tłumaczenia pisemne (tłumacz główny + tłumacz zastępca) ii. Tłumaczenia ustne konsekutywne (Warszawa) (tłumacz główny + tłumacz zastępca) iii. Tłumaczenia ustne symultaniczne (Kraków) (dwóch tłumaczy głównych + przynajmniej jeden tłumacz zastępca) c. Cennik dla pozostałych usług tłumaczeniowych oferowanych przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem załączonym do zapytania (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego). Zainteresowanych Wykonawców prosimy o przesłanie ofert na adres: do piątku 14 marca 2014 r. do godziny 12.

4 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Tabela wyceny usługi Nazwa Wykonawcy Adres Poniższa tabela jest arkuszem programu Microsoft Excel (proszę o niezmienianie jej zawartości poza wypełnieniem kolumny nr 3). Tryb pilny Tryb standardowy 1 Tłumaczenia Liczba stron/ godzin Cena netto za stronę/ godzinę Łączna cena netto VAT Łączna cena brutto pisemne do 6 str. na drugi dzień 20 - zł 0,00 - zł pisemne do 10 str. na drugi dzień 20 - zł 0,00 - zł pisemne do 20 str. na drugi dzień 20 - zł 0,00 - zł pisemne do 30 str. na drugi dzień 20 - zł 0,00 - zł pisemne do 6 str. na trzeci dzień 20 - zł 0,00 - zł pisemne do 10 str. na trzeci dzień 20 - zł 0,00 - zł pisemne do 20 str. na trzeci dzień 20 - zł 0,00 - zł pisemne do 30 str. na trzeci dzień 20 - zł 0,00 - zł potwierdzenie tłumacza przysięgłego/ cena za wcześniej przetłumaczoną stronę zł 0,00 - zł aktualizacja wcześniej przetłumaczonego dokumentu zł 0,00 - zł tłumaczenie konsekutywne (Warszawa) 40 - zł 0,00 - zł tłumaczenie symultaniczne (Kraków) RAZEM 18 - zł 0,00 - zł 480/58 - zł 0,00 - zł

5 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Poświadczenie referencji tłumaczy Nazwa Wykonawcy Adres Oświadczam, że tłumacze: 1... (imię i nazwisko) tłumacz główny tłumaczeń pisemnych 2... (imię i nazwisko) tłumacz zastępca tłumaczeń pisemnych 3... (imię i nazwisko) tłumacz główny tłumaczeń ustnych konsekutywnych (Warszawa) 4... (imię i nazwisko) tłumacz zastępca tłumaczeń ustnych konsekutywnych (Warszawa) 5... (imię i nazwisko) tłumacz główny tłumaczeń ustnych symultanicznych (Kraków) 6... (imię i nazwisko) tłumacz główny tłumaczeń ustnych symultanicznych (Kraków) 7... (imię i nazwisko) tłumacz zastępca tłumaczeń ustnych symultanicznych (Kraków) posiadają odpowiednie referencje do wykonywania zamówionej przez Zamawiającego usługi, określone w zapytaniu ofertowym z dnia 7 marca 2014 r.

6 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Cennik pozostałych usług tłumaczeniowych Nazwa Wykonawcy Adres Cennik tłumaczeń pisemnych Warunki: Języki w grupach Grupa I angielski francuski niemiecki rosyjski Grupa II czeski hiszpański słowacki ukraiński włoski Grupa III białoruski bośniacki bułgarski chorwacki duński litewski łotewski niderlandzki rumuński serbski słoweński szwedzki turecki węgierski tłumaczenie zwykłe 1600 znaków ze spacjami tłumaczenie specjalistyczne 1600 znaków ze spacjami tłumaczenie uwierzytelnione 1125 znaków ze spacjami podane ceny powinny być wyrażone w PLN i być cenami netto, ceny powinny obowiązywać dla przekładu z języka polskiego na obcy i odwrotnie, wszystkie wskazane powyżej ceny powinny obowiązywać dla standardowego trybu realizacji, tj. do 5 stron dziennie.

7 Cennik tłumaczeń ustnych języki w grupach Grupa I angielski francuski niemiecki rosyjski Grupa II czeski hiszpański słowacki ukraiński włoski Grupa III białoruski bośniacki bułgarski chorwacki duński litewski łotewski niderlandzki rumuński serbski słoweński szwedzki turecki węgierski asysta tłumaczenie tłumaczenie tłumaczenie tłumaczeniowa konsekutywne symultaniczne uwierzytelnione 1 godzina 1 godzina 1 godzina 1 godzina Warunki: podane ceny powinny być wyrażone w PLN i być cenami netto, w przypadku asysty tłumaczeniowej oraz tłumaczeń konsekutywnych minimalnym czasem rozliczeniowym jest blok roboczy równy 2 godziny, powyżej 2 godzin rozliczeniu podlega każda rozpoczęta godzina pracy tłumacza, tłumaczenia symultaniczne (konferencyjne) rozliczane są w 4 godzinnych blokach roboczych, Zamawiający nie pokrywa kosztów noclegu i dojazdu tłumacza.

801 557 326 łatwo zapamiętać -> 801 55 SECO

801 557 326 łatwo zapamiętać -> 801 55 SECO Tłumaczenia pisemne (zwykłe) grupa JĘZYK TRYB STANDARDOWY do 5 stron dziennie na j.polski TRYB PILNY do 10 stron dziennie TRYB EKSPRESOWY do 15 stron dziennie na j.obcy na j.polski na j.obcy na j.polski

Bardziej szczegółowo

CENA OFERTY BRUTTO (Lp.1+Lp.2+Lp.3) słownie złotych:..

CENA OFERTY BRUTTO (Lp.1+Lp.2+Lp.3) słownie złotych:.. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156) informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. BIURO TŁUMACZEŃ ALPHA www.biuro-tlumaczen.tv info@biuro-tlumaczen.tv

CENNIK USŁUG. BIURO TŁUMACZEŃ ALPHA www.biuro-tlumaczen.tv info@biuro-tlumaczen.tv Zachęcamy do zapoznania się z cenami usług świadczonych przez Biuro Tłumaczeń Alpha w zakresie tłumaczeń pisemnych zwykłych oraz uwierzytelnionych języków popularnych i języków rzadkich, a także w zakresie

Bardziej szczegółowo

(POKL.04.01.01-00-238/11) I.

(POKL.04.01.01-00-238/11) I. Toruń, 17 stycznia 2013 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 1/GRA/238/2013 na usługę: Tłumaczenia pisemne i ustne w ramach projektu PI-PWP Gra w

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OGÓLNE I Postanowienia ogólne a. II Składanie i przyjmowanie zleceń a. III Tłumaczenie pisemne a.

WARUNKI OGÓLNE I Postanowienia ogólne a. II Składanie i przyjmowanie zleceń a. III Tłumaczenie pisemne a. WARUNKI OGÓLNE I Postanowienia ogólne a. EBS GROUP s.c. Tłumaczenia 24.pl zajmuje się wykonywaniem tłumaczeń ustnych i pisemnych oraz świadczeniem innych pokrewnych usług. b. Usługi wykonywane przez EBS

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. W związku z realizacją projektu SKILLS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ USTNYCH, OBSŁUGI KONFERENCJI I WYNAJMU SPRZĘTU KONFERENCYJNEGO PRZEZ BLACKBIRD GROUP SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ USTNYCH, OBSŁUGI KONFERENCJI I WYNAJMU SPRZĘTU KONFERENCYJNEGO PRZEZ BLACKBIRD GROUP SP. Z O.O. 1 Chcąc zapewnić Państwu usługi najwyższej jakości, wprowadziliśmy kilka zasad regulujących pracę naszego biura, tłumaczy oraz zespołu pracującego przy obsłudze konferencji. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy

Regulamin współpracy Tłumaczenia Mickiewicz ul. Kąpielowa 10B, 65-383 Zielona Góra Tel.: (0048) 669-259-424 Email: tlumaczeniamickiewicz@tlumaczeniamickiewicz.pl Strona internetowa: www.tlumaczeniamickiewicz.pl Regulamin współpracy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 19/2013 z dnia 28.05.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 19/2013 z dnia 28.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 19/2013 z dnia 28.05.2013 r. W związku z realizacją projektu SKILLS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy do poprowadzenia szkolenia:

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy do poprowadzenia szkolenia: Bydgoszcz, dnia 30.10.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3. o wartości poniżej14.000 euro na realizację szkoleń pt: PODSTAWOWE NARZĘDZIA LEAN dla uczestników projektu Akademia Jabil a. Kompetencje i wiedza personelu

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 71/RTRP/SC/2015 na świadczenie usługi tłumaczenia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 71/RTRP/SC/2015 na świadczenie usługi tłumaczenia Tyczyn, dnia 2 stycznia 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 71/RTRP/SC/2015 na świadczenie usługi tłumaczenia 1. Zamawiający. ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: - 80500000-9 - Usługi szkoleniowe Zamawiający: MAG DYSTRYBUCJA sp.

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania.

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania. ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA USŁUG, DO

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Chcąc zapewnić Państwu usługi najwyższej jakości wprowadziliśmy kilka zasad regulujących pracę naszego biura i naszych tłumaczy oraz copywriterów.

Chcąc zapewnić Państwu usługi najwyższej jakości wprowadziliśmy kilka zasad regulujących pracę naszego biura i naszych tłumaczy oraz copywriterów. 1 Chcąc zapewnić Państwu usługi najwyższej jakości wprowadziliśmy kilka zasad regulujących pracę naszego biura i naszych tłumaczy oraz copywriterów. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ PISEMNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013 Kraków, 14.03.2013 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 12 622 72 65 e-mail: efs@mission.eu

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo