ALFABETARIUSZ Svatava Antošová, Agnieszka Aleksandra Archicińska Ryszard Bandosz, Krzysztof J.Barański Jerzy Barczyński Marek Baterowicz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ALFABETARIUSZ Svatava Antošová, Agnieszka Aleksandra Archicińska Ryszard Bandosz, Krzysztof J.Barański Jerzy Barczyński Marek Baterowicz"

Transkrypt

1 ALFABETARIUSZ Svatava Antošová, ur Poetka i prozaik. Mieszka w Teplicach (Czechy).Wydała tomy poezji: Říkají mi poezie (Mówią mi poezja, 1987), Ta ženská musí být opilá (Ta kobieta musi być pijana, 1990), Tórana (Torana, 1994), aniž ťala hlavou (... nawet nie cięła głową, 1994), Kalendář šestého smyslu (Kalendarz szóstego zmysłu, 1996), Ještě mě nezabíjej! (Jeszcze mnie nie zabijaj, 2005), prozy Dáma a švihadlo (Dama i skakanka, 2004) i Nordickou blondýnu jsem nikdy nelízala (Nordyckiej blondynki nigdy nie lizałam, 2005), Ma przygotowaną do druku trylogię poetycką Vlčí slina (Wilcza ślina). Publikuje i redaguje pismo Pako. Uczestniczy w różnych spotkaniach autorskich i imprezach literackich. Agnieszka Aleksandra Archicińska poetka, eseistka, bibliofilka, laureatka konkursów, w tym międzynarodowych, m.in. w Stanach Zjednoczonych. Współautorka 8. almanachów i wspomnień o ks. J.Twardowskim Żegnamy Jana od Biedronki. Autorka wyróżnionego w międzynarodowym konkursie tomiku wierszy: Ślady stóp. Ryszard Bandosz, ur Emerytowany kolejarz. Nieprofesjonalny twórca niemal 1000 ekslibrisów o bardzo szerokim wachlarzu tematycznym rysunku. Wystawiał na kilkunastu wystawach indywidualnych i blisko 100 zbiorowych głównie w kraju. Autor publikacji Sport i turystyka na ekslibrisach i katalogów wystaw ekslibrisów. Zdobywca nagród i wyróżnień w konkursach ekslibrisowych. Członek komitetu redakcyjnego Ex Bibliotheca wydawanego przez Warszawską Galerię Ekslibrisu. Biogram twórcy znajduje się w Wikipedii Polska Krzysztof J.Barański - rocznik Absolwent SGPiS (obecnie Szkoły Głównej Handlowej) w Warszawie. Autor tomików: Wspominam rozmowy na deszczu (1975), Wszystkie drogi do Emaus (1997), Śpiewnik osobisty (1998), Różaniec (2004), Ziemie święte (2005), Kieliszki na kwadratowych nóżkach (2006), Rozmowy z Władysławem (2008). Publikował także w antologiach: Płockie pejzaże (1994), Słowem malowane (1995), Most poezji (2001), Ulica Tumska (2006) oraz w periodyku Płockiego Oddziału ZLP nawias. W 2008 r. wydał pierwszy tom opowiadań Amerykańskie samochody (2008). Jest członkiem ZLP, a od lutego 2009 prezesem Płockiego Oddziału ZLP. Jerzy Barczyński, ur w Tarnowie. Debiutował w 1968r. w Polskim Radiu. Wiersze drukował m.in. w Magazynie Kulturalnym, almanachach: Bliżej ziemi, bliżej nieba i Biały autobus. Wydał tomiki: Dezerter (1980) i Noc refleksji (1992). Marek Baterowicz, ur w Krakowie, gdzie studiował języki romańskie. W 1985r. wyemigrował do Hiszpanii, a stamtąd do Australii (w 1987), gdzie mieszka w Sydney. Przed opuszczeniem kraju, opublikował ( ) cztery tomy poezji i dwa prozy, siedem antologii poezji tłumaczonej z hiszpańskiego, włoskiego, portugalskiego i francuskiego. Był członkiem Związku Pisarzy Polskich. Juliusz Szczęsny Batura, ur Grafik z Augustowa. Twórca ekslibrisów i grafik, ilustrator książek, pracuje z młodzieżą uzdolnioną plastycznie. Organizator konkursów ekslibrisowych. Twórca prawie ekslibrisów, które wystawiał na licznych wystawach indywidualnych i ponad 100 zbiorowych w kraju i poza granicami. Uczestnik wielu konkursów na ekslibris i małą grafikę, zdobywca wielu nagród.w 2006 r. jego zbiory ekslibrisów stały się własnością Miasta Augustowa. Biogram twórcy znajduje się w Wikipedii Polska. Marta Berowska, ur. HYPERLINK \o w HYPERLINK \o War- szawa Warszawie - polska poetka, autorka sztuk scenicznych oraz słuchowisk dla dzieci i młodzieży. Krzysztof Bieńkowski, ur redaktor naczelny ZNAJ. Autor 9. tomików wierszy. Należy do ZLP, SAP, TNP i PSTK. Mieszka w Płocku. Tomasz Bieńkowski, ur Podróżnik. Płocczanin. Barbara Brach, ur w Lipinkach k/gorlic. Nauczycielka w szkołach podstawowych: Pagorzyn (5.lat) i Lipinki (28.lat, w tym ostatnich 8., jako dyrektor). Prowadzi zespół ludowy Lipiniacy, a także zespół dziecięcy Lipowy Kwiat. Była prezesem Stowarzyszenia Miłośników Lipinek. W br. ukazała się płyta Dziękczynny Dar Lipiniacy, do jej słów i melodii. Jest członkiem Klubu Literackiego przy Krośnieńskim Domu Kultury, SAP O/Warszawa, Forum Kobiet Katolickich w Warszawie. Andrzej Jacek Buchaniec, ur we Lwowie, ukończył filologię polską i historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, zaś doktorat z teorii konserwacji zabytków uzyskał na Politechnice Krakowskiej. Pracował, jako konserwator m.in. w Krakowie i na Zamku Królewskim w Warszawie. Ekslibrisy zaczął tworzyć od r i ma ich w swoim dorobku ponad 300. Propaguje ekslibris nie tylko polski, ale także niemiecki - urządził ze swojej kolekcji pierwszą w kraju wystawę ekslibrisu niemieckiego ekslibrisów 77 twórców. Swoje prace prezentował na wielu wystawach zbiorowych i kilkunastu indywidualnych w kraju i za granicą. Tematyka jego ekslibrisów jest szeroka - folklor polski, obiekty i symbole sakralne, architektura zabytkowa w tym drewniana, numizmatyka czy winorośl. Iwona Buczkowska z wykształcenia jest inżynierem mechanikiem. Wydała 4. książeczki dla dzieci i 3. tomiki wierszy. Pisze wiersze, teksty piosenek, bajki sceniczne, musicale, prozę. Współredaguje Notatnik satyryczny. Członkini grupy literackiej Terra Poetica z Warszawy. Tadeusz Wacław Budynkiewicz, ur. w 1929 r. w Lublinie, drukarz - zecer, twórca niezwykle rzadkich ekslibrisów typograficznych (tzn. powstałych metodą drukarską z czcionek i różnych elementów znajdujących się w kasztach drukarskich). Ukończył szkołę poligraficzną i całe życie pracował w drukarniach lubelskich w zawodzie zecera. Od 1961 roku projektuje i wykonuje ekslibrisy techniką typograficzną. Do chwili obecnej zaprojektował i wykonał prawie 2500 ekslibrisów. Bierze udział w konkursach i wystawach (450 wystaw) ekslibrisów w kraju i za granicą, zdobywa nagrody i wyróżnienia. Zasłużony Działacz Kultury. Biogram twórcy znajduje się w Wikipedii Polska Elżbieta Cichla-Czarniawska - autorka kilku książek (powieści, opowiadania, wspomnienia, prace literaturoznawcze, eseje, recenzje), 18 zbiorków wierszy, artykułów w prasie ogólnokrajowej i regionalnej. Opatrzyła wstępami dokonane przez siebie wybory poezji Kazimierza Wierzyńskiego i Juliana Tuwima. Ukazały się też publikacje poświęcone jej twórczości Jalu Kurka, Władysława Sebyły i Zdzisława Tadeusza Łączkowskiego. Urodzona w Łodzi. Szkołę podstawową i średnią ukończyła w Częstochowie, filologię polską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, doktoryzowała się na Uniwersytecie Łódzkim. Otrzymała kilka nagród i wyróżnień. Wiersze tłumaczono na litewski i bułgarski. Obecnie członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Od 25 lat mieszka w Lublinie. 176

2 Wiesław Stanisław Ciesielski, ur r. w Słupsku. Debiutował w 1978 r. Pierwszy tomik wierszy nosił tytuł Głód (Gdańsk, 1986 r.). Autor wielu publikacji, głównie krytyczno-literackich, współpracuje m.in. z Autografem, Poezją Dzisiaj, Okolicą Poetów, Akantem. Autor 14 tomów poezji. Laureat prestiżowych konkursów literackich. Jego wiersze tłumaczono na język angielski, niemiecki, litewski i rosyjski. Jest inicjatorem konkursu poetyckiego im. Leszka Bakuły o Laur Bursztynowej Róży w Ustce. Wydawca i redaktor Brulionu Literackiego Ślad. Prezes O/Słupskiego Związku Literatów Polskich (druga kadencja) od 2003 r. Barbara Stefania Ciszyńska, ur Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie (filologia polska) oraz Studium Teatralnego w Krakowie. Nauczycielka (40. lat), instruktor teatralny. Publikowała w prasie, almanachach, antologiach. Wydała tomy: Na ścieżkach czasu (2004) i Kwiaty Antygony (2008). W Związku Nauczycielstwa Polskiego od 1951r., w Robotniczym (prezes 13. lat), a obecnie Płockim Stowarzyszeniu Twórców Kultury od 1984r., w SAP od 2005r. Mieszka w Płocku. Marzena Czarnecka, ur w Płocku. Inżynier technologii żywności. Zainteresowana m.in. literaturą rosyjską, francuską. Studiuje w Paryżu. Członek zespołu tłumaczy ZNAJ język francuski. Zbigniew Dolatowski [ ]. Urodził się w Poznaniu, a po wojnie zamieszkał w Warszawie, gdzie w Instytucie Architektury i Urbanistyki PW pracował aż do emerytury jako rysownik. W 1956 r. wykonał pierwsze ekslibrisy i w ciągu 45 lat miał ich w dorobku ponad 900. Posługiwał się różnorodnymi technikami, ale najciekawsze były jego drzeworyty. Jego dokonania artystyczne, głównie ekslibrisy, były prezentowane na licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych. Zdobył bardzo wiele nagród i wyróżnień. Zajmował się także grafiką książkową, wykonał wiele znakomitych ilustracji do książek, nie tylko o Warszawie. Przez 30 lat działał aktywnie w Towarzystwie Przyjaciół Książki. Jan Drzewiecki debiut artystyczny w 1995r. Do znaczących wystaw zalicza Zdarzenia z życia w burlesce fotograficznej, a także penetrującą psychikę związku kobiety i mężczyzny Ich rozmowy (Jak okazało się najbardziej kontrowersyjną i nadającą mu przydomek skandalisty ). Członek redakcji ZNAJ (fotografia i grafika) Małgorzata Duch, ur Nauczycielka języka polskiego w LO im. Władysława Jagiełły w Płocku.. Członek redakcji ZNAJ (korekta) Członek TNP oraz Kolegium Redakcyjnego Notatek Płockich. Bogumiła Dumowska dr nauk humanistycznych (promotor prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, publikacja książkowa Edukacja autorska w szkołach publicznych w Polsce, 2003). M.in. wykładowca pedeutologii na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu, wykładowca literatury w Sierpeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku (cykl wykładów: polscy nobliści w dziedzinie literatury, polska poezja współczesna), nauczycielka w Szkole Laboratorium - Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, prezes Zarządu Towarzystwa Edukacyjnego Być w Europie, członek Towarzystwa Naukowego Płockiego O/Sierpc. Magdalena Maria Duraj, ur w Raciborzu. Studentka polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim i animacji społeczno - kulturowej Akademii Pedagogiki Specjalnej. Zajmuje się poezją Anny Świrszczyńskiej. Członkini Stowarzyszenia Artystów i Przyjaciół Kultury Otwockiej. Laureatka wyróżnień w Otwockich Turniejach Jednego Wiersza. Mieszka w Otwocku. o. Eligiusz Dymowski franciszkanin, poeta i krytyk literacki. Wiceprezes Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC), SAP O/Płock. Mieszka w Krakowie. Urszula Dzierżawska Bukowska tłumacz przysięgły języków: czeskiego, słowackiego, bośniackiego, chorwackiego, serbskiego. Dariusz Dziurzyński poeta, literaturoznawca i pracownik warszawskiej polonistyki. Autor tomików wierszy: Epitafia (2001) i Metrum (2005). Publikuje w prasie literackiej (m.in. Topos, Fraza, Wyspa ) i naukowej ( Przegląd Humanistyczny i Przegląd Filozoficzno-Literacki ). Jego wiersze ukazały się w przekładach na język francuski i niemiecki. Ostatnio laureat III edycji konkursu im. Witolda Gombrowicza Przeciw poetom. Współpracownik czasopisma literacko-kulturalnego Red.. Izabela Filipek, ur w Ostrołęce. Mieszkała w Chojnicach. Debiutowała tomikiem Iskry ludzkiego wołania (1994). Absolwentka WSP w Bydgoszczy. Należała do RSTK w Chojnicach, obecnie SAP O/Płock. Otrzymuje nagrody w ogólnopolskich konkursach poetyckich początek w Jestem dla ciebie (Złotów 1996r.) medal im. R. Milczewskiego Bruno. Mieszka w Warszawie. Jacek Filipek, ur w Stargardzie Szczecińskim. Wielokrotny laureat konkursów fotograficznych i filmowych. Mieszka w Warszawie. Lech Franczak, ur w Górowie k/włodzimierza na Wołyniu. Należy do ZLP i Klubu Artystycznego Płocczan. Wydał 12 tomików wierszy. Nauczyciel WF, trener badmintona. Mieszka i pracuje w Płocku. Arkadiusz Frania, ur w Przechlewie (obecnie woj. pomorskie). W 2003 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Uniwersytet Śląski) na podstawie rozprawy Powojenne dyskusje nad pozytywizmem. 1944/ /49. Wiersze, szkice i recenzje zamieszczał w wielu pismach. Wydał 4.tomiki poetyckie oraz 3. książki krytyczno-literackie. Mieszka w Częstochowie. Monika Fronczak, ur Nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku. Członek zespołu tłumaczy ZNAJ język angielski. Jerzy Fryckowski, ur w Gorzowie Wielkopolskim. Przede wszystkim wiejski nauczyciel, ale także poeta, satyryk, krytyk literacki, dziennikarz, animator kultury. Tłumaczony na angielski, niemiecki, francuski, litewski, hindi, czeski, serbski i słoweński. Do tej pory opublikował.: Cierpliwość ubogich (Słupsk, 1989), Copulum abruptamae (Sieradz, 1991), Aleja dusz (Kraków, 1992), Nogami do przodu (Włocławek, 1994), Gdzie już cicho o mnie (Kraków, 1995), Antologia poezji wigilijnej (Warszawa, 1995), Zaufać ślepcom (Kraków, 1997), Treny (Słupsk, 1999), Kroki na suficie (Kraków, 2004), Słowa bielsze od śniegu. Antologia poezji wigilijnej (Wrocław, 2006), Kiedyś nas uśpią (Słupsk, 2007), Między tobą a snem (Kraków, 2007). Przygotował także pierwszą w Polsce antologię wierszy o ojcu, która czeka na wydawcę. Laureat wielu prestiżowych konkursów literackich. Jego wiersze znajdują się w ponad dwustu almanachach i antologiach. 177

3 Andrzej Bonifacy Fudali (Bonifacio), ur w Warszawie. Wykształcenie techniczne Politechnika Warszawska. Publikacje: w almanachu Życie z weną warszawskiego RSTK (2006), w zeszycie Tętno grupy literackiej Terra Poetica (2007), w almanachu Odbicia (2009) oraz w Notatniku Satyrycznym (2009). Mieszka w Kołbieli. Elżbieta Gargała dziennikarka, poetka, pisze w Tygodniku Wałbrzyskim. Z urodzenia zgierzanka, z przywiązania wałbrzyszanka. Należy do: Stowarzyszenia Środowisk Twórczych, Stowarzyszenia Inteligencji Twórczej i SAP O/Wałbrzych. Jest laureatką międzynarodowej nagrody dziennikarskiej Marszałka Senatu (2008) i wydawcy Tygodnika Wałbrzyskiego oraz nagrody za osiągnięcia twórcze i dziennikarskie Starosty Wałbrzyskiego (2008). Współpracownik redakcji ZNAJ (O/Wałbrzych) Alfred Gauda [ ], rodowity lublinianin, muzealnik, etnograf, grafik, twórca ekslibrisów. Studia w zakresie etnografii i etnologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ukończył w 1965 r. Pracował m.in. w Muzeum Okręgowym w Lublinie osiągając stanowisko dyrektora, także w Muzeum Wsi Lubelskiej oraz jako dyrektor Krajowego Domu Twórczości Ludowej w Lublinie. Przez ok. 30 lat wykonał 361 ekslibrisów w technikach linorytu, drzeworytu, cynkotypii i technikach własnych. Większość z nich to klasyczne w założeniu ekslibrisy, powstałe na konkretne zamówienie bibliofilów. W ostatnich latach artysta odszedł jednak od linorytu, rozpoczął nowy, niepowtarzalny, niezwykle ciekawy okres twórczości. Sięgnął mianowicie po nożyce do strzyżenia owiec i wzorem twórców wycinanek, robił wycinankowe ekslibrisy. Powstały znaki odmienne w formie i treści, ale poprzez możliwość powielenia ich w technice offsetu, spełniające klasyczną rolę znaku książkowego.w tych ekslibrisach wycinankowych twórca nawiązywał do polskiej sztuki ludowej. Zdumiewa liternictwo, precyzyjnie cięte, wtopione w elementy graficzne znaków. Dzięki dokonaniom artystycznym w zakresie grafiki warsztatowej, uzyskanym nagrodom, rozlicznym wystawom indywidualnym i zbiorowym, twórca uzyskał w roku 1986 uprawnienia Ministra Kultury i Sztuki do wykonywania zawodu artysty-plastyka w zakresie grafiki. Ekslibrisy Alfreda Gaudy były wielokrotnie nagradzane w konkursach ogólnopolskich. W roku 1997 został uhonorowany nagrodą Ministra Kultury i Sztuki za upowszechnianie kultury, która wyrażała szczególne uznanie dla artysty, profesjonalnie związanego z kulturą wsi polskiej i społecznika. Biogram twórcy znajduje się w Wikipedii Polska Roman Godlewski, ur w Wysokiem Mazowieckiem /aktualnie woj. podlaskie/. W szkole średniej należał do Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy (O/ Białystok). Wtedy opublikował pierwsze wiersze w "OKOLICACH'. Publikował także w "Dyskusji", "Kartkach", na antenie radiowej oraz w prasie studenckiej i lokalnej. Redaktor pism literackich: "Kartki", "Graffiti". Zajmował się także dziennikarstwem. Jest absolwentem filologii polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Wydał dwa tomiki wierszy. W przygotowaniu jest tomik trzeci - w polsko-angielskiej wersji językowej. W roku 2006 zajął III miejsce w XXV Jubileuszowym Międzynarodowym Konkursie Poezji organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Wąglan /woj. łódzkie/.od ośmiu lat mieszka w Nowym Jorku. Józef Golec, ur. w 1935 r. w Cieszynie, mieszkaniec Sopotu, pedagog, działacz społeczny, esperantysta i popularyzator esperanta, organizator turystyki, nauczyciel plastyki, organizator wielu konkursów plastycznych młodzieży szkolnej, twórca ekslibrisów głównie dla esperantystów o tematyce esperanckiej oraz judaiców; popularyzator rodzinnego Śląska Cieszyńskiego. W 1957 r. osiadł na stałe w Sopocie. Ukończył wkrótce pedagogikę na Uniwersytecie Gdańskim i kilka wakacyjnych kursów dla nauczycieli rysunków. Jest autorem ponad 350 znaków własnościowych książki głównie techniką komputerową. Ekslibrisy wykonuje głównie dla esperantystów i o tematyce esperanckiej, ale także tworzy judaica i cieszyniana. Wystawiał ekslibrisy na wystawach, którym towarzyszyły katalogi m.in.: Judaica w ekslibrisach Józefa Golca, Sopot 1999, Judaica w ekslibrisie, Ekslibrisy dla Cisownicy, Ekslibrisy esperanckie (esperantaj ekslibrisoj) Józefa Golca, Łódź Z ważniejszych wydawnictw warto odnotować: Sopocki album biograficzny, Cieszyn 2008, 536 stron. Gdański ruch esperancki Sopot 2008, 221 stron i trzytomowy Słownik biograficzny Ziemi Cieszyńskiej (I-1993, II-1995, III-2007), Cieszyński słownik gwarowy (trzy wydania), Leksykon Żydów polskich, Patroni gdańskich ulic oraz publikacje o charakterze biograficzno-bibliograficznym, także publikacje o tematyce filatelistycznej. Członek SAP. Biogram twórcy znajduje się wwikipedii Polska Wanda Gołębiewska, ur w Płocku. Polonistka. Laureatka ponad 70. ogólnopolskich konkursów literackich. Wydała tomiki: Na mojej ulicy (1999), Nikt się nie spodziewał (2005), W Radziwiu (2005), po osiemnastej na Tumskiej (współautorski z Haliną Płuciennik fotograf, 2006), tam, gdzie do góry nogami (2007). Za osiągnięcia w kulturze otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Płocka (2005) i Marszałka Mazowsza (2008). Należy do SAP O/Płock. Andrzej Gretkowski ks. prof. dr hab. nauk humanistycznych, psycholog, psychoonkolog, pedagog, socjolog. Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli (Instytut Pedagogiki) oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku (Instytut Pedagogiki). Liliana Gronuś, ur w Wałbrzychu, gdzie mieszka. Z wykształcenia technik ceramik. Należy do polsko-czeskiej grupy poetyckiej (od 2004), w której przetłumaczono i wydano jej wiersze. Pisze wiersze i bajki. Tworzy obrazy z guzików. Współautorka książki Baśniowy Wałbrzych. Należy do Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana i SAP (od 2008). Marian Gronuś Wałbrzyszanin. Obecnie na emeryturze, amatorsko zajmuje się dokumentacją wideo i fotografią m.in. twórczości żony Liliany, jak również różnych spotkań twórców. Uczestnik i sympatyk spotkań z poezją i malarstwem. Lidia Gzowska - 23 lata. Studentka UMK w Toruniu. Członkini Klubu Literackiego im. Edwarda Walasiewicza przy Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Rypinie. Zadebiutowała w 2001 r. na łamach czasopisma młodzieżowego Victor. Jest laureatką 14. ogólnopolskich konkursów poetyckich. Publikowała m.in. w Victor, Kronika Rypińska, Gazecie Pomorskiej, w tomikach pokonkursowych. Pisze o miłości, smutku, ludzkiej egzystencji i cierpieniu. Mieszka w Rogowie. Milan Hrabal, ur i mieszka w Varnsdorfie, wpólnocnychczechach. Z wykształceniaekonomista, pracujewbibliotecemiejskiejwvarnsdorfie, jest też redaktorem w kilka literackich pismach. Jako poeta debiutował na łamach prasy w 1974 roku, następnie wydał 10 tomików poezji: m. in. Solo wiatru (1981), Czas się spieszy (1985), Lustro dla Quijotów (1990), Niepokoje (1994), Cokolwiek zmiennego (1997). Wydał też zbiór opowiadań prozą Noce tylko dla nas (1997) i książkę dla dzieci Wakacje w Paplaninach. Tłumaczy z polskiego (m. in. Marta Berowska, Bogdan Urbankowski, Barbara Gruszka-Zych, Janusz Wójcik) i łużyckiego. Członek organizacji pisarzę czeskich. 178

4 Miroslav Huptych, ur Wydał cztery zbiory poezji: Srdcový střelec (Serdeczny strzelec, 1984), Zvěrokruh, bibliof. (Zodiak, 1986), Názorný přírodopis tajnokřídlých (Poglądowe lekcje dla skrytoskrzydłych, 1989) i Tarot a trakaře (Tarot i taczki, 1997). Korzystając z podań ludowych napisał książkę Černá slepice (Czarna kura,1990) i według ludowych receptur leczniczych książkę Kdo pije vlčí mlíko (Kto pije wilcze mleko, 2005). Był współwydawcą książek Pegasovo poučení / Antologie české poezie (Nauczka Pegaza / Antologia czeskiej poezji , 2002), Nezabolí jazyk od dobrého slova - antologie českých aforistů století (Nie zaboli język od dobrego słowa antologia czeskich aforystów 19. i 20. wieku, 2003). Kolażami zilustrował 25 książek, 110 okładek książek i 21 kalendarzy. Pracował w wielu zawodach: mechanik, sanitariusz, pracownik laboratoryjny na patologii, opiekun chorych psychicznie, pracownik telefonu zaufania, psychoterapeuta w Centrum Kryzysowym, psychoterapeuta w centrum dla uzależnionych od narkotyków. W chwili obecnej poświęca się przede wszystkim twórczości plastycznej. Jego prace można zobaczyć na Izabela Iwańczuk poetka, słupszczanka, urodzona w maju Od 1998 roku swoją twórczość literacką prezentuje w: mediach, prasie regionalnej, ogólnopolskiej, zagranicznej, almanachach; indywidualnych publikacjach książkowych. Wybrane poezje autorki przetłumaczono na kilka języków. Od 2007 roku w składzie redakcji Brulionu Literackiego Ślad. Laureatka stypendium twórczego Prezydenta Miasta Słupska (2006). Wydała zbiory wierszy: Róża frasobliwa (Słupsk, 2000), Koperta bieli (Bydgoszcz, 2006), Lunatycy (Kraków, 2008). Danuta Krystyna Jabłońska, ur Ukończyła Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Nauczyciel plastyki, metodyk. Liczne wystawy, członek Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki im. C. Freineta, oraz Płockiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Zajmowała się oprawą graficzną wydawnictw WOM-u, grafiką książkową i in. Otrzymywała wiele nagród, m.in. Nagrodę Ministra Oświaty iwychowania, podziękowania za współpracę w organizacji wizyty papieża Jana Pawła II w Płocku. Maluje, wykorzystując różne techniki, a także zasady malarstwa Vedic Art. Jej pasje to fotografia, poezja i aranżacje ogrodów. Genowefa Jakubowska-Fijałkowska, ur.1946 w Mikołowie. Autorka tomów wierszy: Dożywocie (1994), Pan Bóg wyjechał na Florydę (1997), Pochylenie (2002), Czuły nóż (2006), Ostateczny smak truskawek (2009). Mieszka i pracuje w Mikołowie. Jej wiersze były tłumaczone na język czeski, serbski, słoweński i niemiecki, i publikowane w prasie literackiej w Czechach i Słowenii. W roku 2006 była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Joanna Oxyvia Jankowska z Warszawy - należy do grupy poetyckiej Terra Poetica, a od 2008 r. do Stowarzyszenia Autorów Polskich Oddział Żyrardów. Zbigniew Jóźwik, ur r. w Opolu Lubelskim. Doktor nauk, przyrodnik, wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie do 2003 r., artysta grafik, bibliofil i polarnik. Organizator wielu wystaw grafiki i ekslibrisu w Lublinie. Zajmuje się także krytyką sztuki w zakresie grafiki i ekslibrisu autor ponad 70 artykułów na temat grafiki i ekslibrisu.wydał dwanaście tek ekslibrisowych i sześć tek grafik (w tym 2 spitsbergeńskie).wykonał ponad 730 ekslibrisów (w technikach linorytu, drzeworytu i suchej igły). Jest twórcą blisko 300 grafik (w tym cykli: Spitsbergen", Stawanie się", Osiedla ludzkie", Madonny", Krzyże"). Uczestnik zbiorowych wystaw ekslibrisów i grafiki oraz niemal 100 indywidualnych w kraju i w świecie. Członek licznych towarzystw bibliofilskich i ekslibrisowych, także zagranicznych. Za swoje działania twórcze i zawodowe wielokrotnie nagradzany i odznaczany (najwyższe Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski).Biogram twórcy znajduje się wwikipedii Polska Stefan Jurkowski, ur r. w Tarnowskich Górach. Jako poeta debiutował w 1967 r. na łamach Kierunków. Opublikował 11 tomów poezji. Laureat Nagrody Młodych im. Włodzimierza Pietrzaka za tom Wysokie lato oraz Wyróżnienia XVI Międzynarodowego Listopada Poetyckiego za tom Poszerzanie przestrzeni, Wielkiego Lauru Poezji XV Międzynarodowej Jesieni Literackiej Pogórza (2005), Nagrody Poezji dzisiaj (2006), a także siedmiokrotny laureat Łódzkich Wiosen Poetów. Jest członkiem Zarządu Oddziału Warszawskiego ZLP, członkiem Komisji kwalifikacyjnej przy ZG ZLP, opiekunem Koła Młodych. Jego wiersze znajdują się w wielu almanachach poezji i antologiach. Autor uprawia również krytykę literacką, felietonistykę, publicystykę kulturalną. Jan Ryszard Kalinowski prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku doc. dr, wiceprezes Rady Głównej SAP, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Autorskiego Ośrodka Naukowo-Dokumentacyjnego SAP (od ). Autor kilku książek satyrycznych, skryptów, monografii. Należy do SAP O/Płock. Członek zespołu konsultantów naukowych ZNAJ Kazimierz Karwat, ur. 1945, poeta, plastyk. Wydał tomiki poezji: I ziarno wyłuskać (Tarnowska Oficyna Wydawnicza WOK, 1986), Na Bal, Na Targ, Na Amen (Tarnowska Oficyna Wydawnicza WOK, 1991).Utwory publikował m.in. na łamach "Życia Literackiego", "Gazety Krakowskiej", "Nowej Wsi", "Tarnowskiego Magazynu Informacyjnego", "Okolic", "Naszego Klubu", "Merkuriusza", "Płomieni", a także w antologiach i wydawnictwach: Bliżej ziemi, bliżej nieba, antologii Wychodzimy codziennie na spotkanie, almanachach: Polska Poetów, Biały autobus, Brammy poezji, Postscriptum oraz w kwartalniku Aspiracje. Beata Patrycja Klary, ur Buszująca w książkach polonistka i bibliotekarka. Pasjonatka aniołów. Swoje prace krytyczno-literackie, recenzje, wywiady i wiersze publikowała w wielu pismach, także w książce. Wydała Witraże oraz Imaginacje. Stypendystka Prezydenta Miasta Gorzowa w dziedzinie literatury. Zastępca redaktora naczelnego w Pegazie Lubuskim. Mama synka Sewerynka. Mieszka w Gorzowie Wielkopolskim. Matthias Kneip, ur r. w Ratyzbonie (Niemcy). Studiował germanistykę, slawistykę i politologię na uniwersytecie w Ratyzbonie. W latach 1995/96 pracował, jako wykładowca języka niemieckiego i literatury na uniwersytecie w Opolu. Doktorant uniwersytetu w Ratyzbonie. Po licznych pobytach w krajach Europy Wschodniej, w tym w Polsce, sporządzał sprawozdania dla różnych gazet nt. społecznej i politycznej sytuacji w tych krajach. Pracownik naukowy Niemiecko Polskiego Instytutu w Darmstadt. Józef Komarewicz, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz Podyplomowego Studium Dziennikarskiego przy Instytucie Filologii Polskiej w Krakowie. Dziennikarz w TeMI. Jako poeta debiutował w Magazynie Studenckim. Wiersze drukował m.in. Życiu Literackim, Akancie, Magazynie Polskim, piśmie ukazującym się w Grodnie. Założyciel grupy poetyckiej Obserwatorium funkcjonującej od 1985 r. Wydał 5. tomików poezji. Janusz Koryl, ur w Rzeszowie. Poeta, prozaik. Debiutował w roku 1980 na łamach miesięcznika "Prometej". Autor kilkunastu zbiorów wierszy (m.in. Dyktando, Mieszkam w sercu ptaka, Kłopoty z nicością, Do czego służy niebo, Siatka na motyle, Spacer po linie), zbioru reportaży o skazanych Obłoki za kratami i dwóch powieści: Zegary idą do nieba (Prószyński i S-ka, Warszawa 2007) Śmierć nosorożca (Prószyński i S-ka, Warszawa 2008). Laureat wielu ogólnopolskich konkursów literackich. 179

5 Mariusz Cezary Kosmala, ur w Warszawie. Ukończył studia magisterskie na wydziale filologii polskiej w WSH im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. W 2008 wygrał ogólnopolski III konkurs Rypiński Album Poetycki, a w 2009 X Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. W. Pietrzaka w Turku. Dotychczas ogłosił drukiem dwa tomiki, wiersze publikował również w czasopismach (m.in. Cegła, FA-art, Lampa, Nowa Okolica Poetów, Pogranicza, Tygiel Kultury, Zeszyty Poetyckie) i antologiach ( m.in. Antologia XXXVII Warszawskiej Jesieni Poezji, Przeciw poetom, Tatry i poeci). Mieszka w Legionowie. Tytuły wydanych książek: - Pieśni z pierwszego piętra, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003; - Sequel, Wydawnictwo TAWA, Chełm Siedliszcze Maria Kościuszko - emerytowana nauczycielka, pedagog specjalny. Rocznik Publikowała teksty w Internecie. Wydała dwa tomiki wierszy: W koleinach czasu i Ślady. Mieszka w Otwocku. Należy do Stowarzyszenia Artystów i Przyjaciół Kultury Otwockiej. Jest inicjatorką Klubu Literackiego SAiPKO i organizatorką Otwockich Turniejów Jednego Wiersza. Andrzej Kownacki wykładowca szkół wyższych dr hab., ekonomista, skarbnik SAP O/Płock, członek zespołu konsultantów naukowych ZNAJ Artur Kotarba jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w klasie filmu animowanego. Zajmuje się ilustrowaniem książek, video-grafika i filmem. Mieszka w Nowym Jorku. Cezary Krawiec, ur w Piotrkowie Trybunalskim. Student III roku Filologii polskiej na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego Filii w Piotrkowie Trybunalskim. Debiutował wierszem ***wszystko na sprzedaż w tygodniku Tydzień Trybunalski (2 kwietnia 2009r.). Poza literaturą interesuje się filmem oraz muzyką. Małgorzata Krupińska-Nowicka, ur. w Ełku na Mazurach. Publikowała w literatach. eu, Poezji dzisiaj, szafie, Gazecie Otwockiej i in. Zdobywczyni kilku nagród w konkursach literackich. Pracuje i mieszka w Warszawie. Wiesława Kwinto-Koczan, ur. w Krystynopolu na ziemi lwowskiej. Przesiedleńcze losy rzuciły jej rodzinę w Bieszczady. Ukończyła jedyne w Polsce technikum torfowe w Elblągu i filologię rosyjską. Obecnie mieszka wtoruniu, lecz za swoje miejsce na ziemi uznaje Bieszczady.Wydała tomiki wierszy: szlakiem (2004), Nocne niebo śpiewa aniołami (2007). Krzysztof Kmieć, ur w Cieplicach Zdroju (obecnie dzielnica Jeleniej Góry). Doktor nauk farmaceutycznych, pracownik naukowy Katedry Farmakognozji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zajmuje się leczniczymi właściwościami roślin, drzew, głównie kasztanowca. Nieprofesjonalny twórca ponad ekslibrisów, głównie linorytów. Zdobywca nagród w kraju i poza granicami. Wystawiał na ponad 100 wystawach indywidualnych i wielu zbiorowych w kraju i za granicą. Posiada honorowy tytuł Pasjonat farmacji 2003 i odznaczony został Medalem Ignacego Łukasiewicza Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Opublikował kilkanaście książek, w których zamieścił swoje ekslibrisy, najważniejsza jest licząca 439 stron publikacja Ekslibrisy farmaceutów. Inne to Rośliny lecznicze w Panu Tadeuszu, Farmacja, kuchnia i ekslibrisy, Ekslibrisy historyków farmacji, Ekslibrisy wierszem pisane. Biogram twórcy znajduje się w Wikipedii Polska Vladimír Křivánek, ur Poeta, historyk literatury i krytyk, pracownik naukowy Instytutu Literatury Czeskiej Akademii Nauk Republiki Czeskiej w Pradze, nauczyciel akademicki. Prezes zrzeszenia obywatelskiego Litterula propagującego poezję czeską i od roku 2008 prezes Gminy Pisarzy Czeskich. W latach wykładał historię literatury czeskiej XX wieku i prowadził konwersatorium interpretacyjne na Wydziału Pedagogicznym Uniwersytetu Karola w Pradze, w latach wykładał teorię literatury i krytykę oraz prowadził ćwiczenia z pisania twórczego na Akademii Literackiej im. Josefa Škvoreckyego w Pradze. Od roku 2006 wykładał literaturę czeską XIX stulecia i prowadził konwersatorium interpretacyjne na Wydziału Pedagogicznym Uniwersytetu Technicznego w Libercu, od roku 2008 jest profesorem historii literatury czeskiej na Wydziału Pedagogicznym Uniwersytetu w Hradcu Kralowe. Opublikował pięć książek z nauki o literaturze i osiem tomików poetyckich. Alina Lament lubi pisać zwłaszcza dla dzieci. Otrzymała III nagrodę w Konkursie dla JPII w czwartą rocznicę śmierci. Mieszka w Radomiu. Waldemar Lawendowski, ur Płocczanin. Fotograf zatrudniony od 22 lat w Teatrze Płockim. Autor wielu wystaw fotograficznych towarzyszących premierom teatralnym. Dariusz Tomasz Lebioda, ur w Bydgoszczy. Wykładowca w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Visiting proffesor The State University of New York at Buffalo (2002). Członek Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC), ZLP i Bydgoskiego Stowarzyszenia Artystycznego. Redaktor naczelny kwartalnika filologiczno artystycznego Temat. Wydał ponad dwadzieścia zbiorów wierszy, m. in.: Samobójcy spod wielkiego wozu, Warszawa 1980 [Nagroda pokolenia, które wstępuje, 1980]; Najnowszy testament, Bydgoszcz 1983 [Nagroda Imienia Andrzeja Bursy, Kraków 1984]; Na chwilę przed końcem świata, Warszawa 1988; Pole umierającej kraski, Kraków 1988 [Nagroda im. Klemensa Janickiego, Bydgoszcz 1988; Nagroda Artystyczna Młodych im. Stanisława Wyspiańskiego, Warszawa 1989]; Płacz, moje pokolenie. Wiersze wybrane, Bydgoszcz 1990 [Nagroda Za Najlepszą Książkę Poetycką Roku, Poznań 1990]; Krew jednorożca. Wiersze symboliczne, Bydgoszcz 1997; Tren nowego czasu. Wiersze mistyczne , Bydgoszcz 1999; Cmentarz niebieskich aniołów. Wiersze generacyjne , Bydgoszcz 2000; Wiersze o miłości i śmierci, Poznań 2001; Black Silk / Czarny jedwab, Nowy Jork Kraków 2002 [Symboliczna Nagroda im. Ryszarda Milczewskiego Bruno w Dziedzinie Poezji, Poznań 2002]; Череп Картезія, Вибрані вірші , przeł. na ukraiński Н. І. Поклад, С. О. Шевченко, Kijów 2002 Descartova lebka, przeł. na czeski L. Martinek, Opava 2003; Czaszka Kartezjusza, Warszawa 2003 [Nagroda Światowego Dnia Poezji UNESCO, Warszawa 2003]; Kartezijeva lubanja. Izabrane pjesme , na chorwacki przeł. J. Nemeth Jajić, Split 2004; Descartes' Schädel, na niemiecki przełożył K. Grenzler, Kolonia 2005; Psalmy świetlistej chwili, Bydgoszcz 2007; La Bailarina de la Reina Hatshepsut. Poemas Selectos , Madrid Guatemala 2008; Bulwar Singera, Bydgoszcz 2009; Salmos de Luminoso Instante, Madrid Guatemala Autor wielu książek eseistycznych, poświęconych poezji dziewiętnastego i dwudziestego wieku, w tym: Mickiewicz. Wyobraźnia i żywioł (1996), Marmur i blask. Od Mickiewicza do Miłosza, Bydgoszcz 2002; Słowacki. Kosmogonia, Bydgoszcz 2004; Mattes Gold, Köln 2007; Axis mundi, Bydgoszcz Wiersze publikował w Twórczości, Odrze, International Poetry Review (USA) oraz w dziesiątkach innych periodyków literackich w kilkunastu krajach. 180

W POLSCE W H O I S W H O. Piotr Dobrołęcki Ewa Tenderenda-Ożóg. oferta DLA WYDAWCÓW KOMPLEKSOWA. Patronat medialny. www.antalis.pl

W POLSCE W H O I S W H O. Piotr Dobrołęcki Ewa Tenderenda-Ożóg. oferta DLA WYDAWCÓW KOMPLEKSOWA. Patronat medialny. www.antalis.pl W H O I S W H O W POLSCE 2014 Piotr Dobrołęcki Ewa Tenderenda-Ożóg Patronat medialny ISBN 978-83-63879-36-5 9 788363 879365 KOMPLEKSOWA oferta DLA WYDAWCÓW www.antalis.pl RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2014 W

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY dotyczący powołania Rad Programowych TVP S.A., Polskiego Radia SA i TV Polonia

KOMUNIKAT PRASOWY dotyczący powołania Rad Programowych TVP S.A., Polskiego Radia SA i TV Polonia KOMUNIKAT PRASOWY dotyczący powołania Rad Programowych TVP S.A., Polskiego Radia SA i TV Polonia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na posiedzeniu 16 listopada 2010 r. powołała: Radę Programową Telewizji

Bardziej szczegółowo

OTWOCK. Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta

OTWOCK. Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta OTWOCK 1916-2006 Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta Informacje o kandydatach nominowanych do finału plebiscytu TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OTWOCKA 2006 I. OCHRONA ZDROWIA, LECZNICTWO

Bardziej szczegółowo

W H O I S W H O W POLSCE. Piotr Dobrołęcki Ewa Tenderenda-Ożóg. Patronat medialny KOMPLEKSOWA. oferta. www.antalis.pl

W H O I S W H O W POLSCE. Piotr Dobrołęcki Ewa Tenderenda-Ożóg. Patronat medialny KOMPLEKSOWA. oferta. www.antalis.pl W H O I S W H O W POLSCE 2013 Piotr Dobrołęcki Ewa Tenderenda-Ożóg Patronat medialny KOMPLEKSOWA oferta www.antalis.pl RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2013 W H O I S W H O RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2013 W H O I S

Bardziej szczegółowo

LEGNICA CANTAT 46 OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ CHÓRÓW O NAGRODĘ PRZECHODNIĄ RUBINOWĄ LUTNIĘ IM. JERZEGO LIBANA Z LEGNICY. Legnica, 22-24 maja 2015 r.

LEGNICA CANTAT 46 OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ CHÓRÓW O NAGRODĘ PRZECHODNIĄ RUBINOWĄ LUTNIĘ IM. JERZEGO LIBANA Z LEGNICY. Legnica, 22-24 maja 2015 r. OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ CHÓRÓW LEGNICA CANTAT 46 O NAGRODĘ PRZECHODNIĄ RUBINOWĄ LUTNIĘ IM. JERZEGO LIBANA Z LEGNICY pod patronatem Prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego Legnica, 22-24 maja 2015 r. FUNDATORZY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności ogniw terenowych (Okręgów, Oddziałów i Kół) Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w roku 2013

Sprawozdanie z działalności ogniw terenowych (Okręgów, Oddziałów i Kół) Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w roku 2013 Sprawozdanie z działalności ogniw terenowych (Okręgów, Oddziałów i Kół) Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w roku 2013 I. Informacje organizacyjne Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na koniec 2013

Bardziej szczegółowo

POMAGAMY SOBIE W PRACY. Opolski kwartalnik informacyjno-metodyczny

POMAGAMY SOBIE W PRACY. Opolski kwartalnik informacyjno-metodyczny Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smółki w Opolu POMAGAMY SOBIE W PRACY Opolski kwartalnik informacyjno-metodyczny c /133& Rocznik XLn Nr 1 Opole 1997 Zespół redakcyjny: Małgorzata Bartoszewska

Bardziej szczegółowo

Motyl i skafander GAZETA TARGOWA. Edytorial. Jedne targi, wiele dróg do sukcesu. str. 2. Magdalena Lis redaktor naczelna

Motyl i skafander GAZETA TARGOWA. Edytorial. Jedne targi, wiele dróg do sukcesu. str. 2. Magdalena Lis redaktor naczelna GAZETA TARGOWA str. 2 GAZETA TARGOWA Edytorial Magdalena Lis redaktor naczelna Motyl i skafander U pierwszych Majów reprezentują całą Świadomość, która kiedykolwiek powstała na Drodze. Uwodzi pięknem i

Bardziej szczegółowo

czasopismo bezpłatne 3/2014 Chełmska Biblioteka Publiczna w nowej szacie - czytaj na stronie 10.

czasopismo bezpłatne 3/2014 Chełmska Biblioteka Publiczna w nowej szacie - czytaj na stronie 10. czasopismo bezpłatne 13 3/2014 Chełmska Biblioteka Publiczna w nowej szacie - czytaj na stronie 10. 2 Wydarzenie Uroczystości poświęcone księciu Danielowi Romanowiczowi 21 września 2014 roku Prezydent

Bardziej szczegółowo

6.01.2007 Lubuski Teatr. Oficjalna premiera spektaklu muzycznego według Marka Grechuty A wszystko to Ty, w reż. Jerzego Satanowskiego.

6.01.2007 Lubuski Teatr. Oficjalna premiera spektaklu muzycznego według Marka Grechuty A wszystko to Ty, w reż. Jerzego Satanowskiego. STYCZEŃ 1.01.2007 Zielonogórzanka Pani Bronisława Musiałowicz ukończyła 100 lat. 29 grudnia 2006 roku - życzenia składali prezydent Janusz Kubicki, kierownik USC Tomasz Brzózka, przedstawicielki ZUS oraz

Bardziej szczegółowo

Trwa otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań w dziedzinie kultury

Trwa otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań w dziedzinie kultury Wałbrzych Witam Państwa w pierwszym miesiącu wiosny. Zapowiedzi mówią, że możemy spodziewać się w marcu przyjaznej pogody i zachęceni nią z pewnością zaczniemy częściej oddawać się przechadzkom. Z myślą

Bardziej szczegółowo

Poznań 4-2005 PORADNIK. Bibliograficzno Metodyczny. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury. / Kwartalnik

Poznań 4-2005 PORADNIK. Bibliograficzno Metodyczny. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury. / Kwartalnik Poznań 4-2005 PORADNIK Bibliograficzno Metodyczny Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury 7 / Kwartalnik Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu PORADNIK

Bardziej szczegółowo

I. Program promocji literatury i czytelnictwa w kraju

I. Program promocji literatury i czytelnictwa w kraju Sprawozdanie z działalności Instytutu Książki w pierwszych trzech kwartałach 2013 roku Promowanie i wspieranie działań z zakresu czytelnictwa, twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa 1. Dyskusyjne

Bardziej szczegółowo

Rok Czesława Miłosza. Redakcja: Grzegorz Figiel (red.) Anna Pachocka (sekr. red.) Małgorzata Pieczykolan Paweł D. Znamierowski

Rok Czesława Miłosza. Redakcja: Grzegorz Figiel (red.) Anna Pachocka (sekr. red.) Małgorzata Pieczykolan Paweł D. Znamierowski 3 TEMAT NUMERU MIŁOSZ 1. Rok Czesława Miłosza Agnieszka Prymak-Lewtak... 3 2. Obchody Roku Czesława Miłosza w WBP Mariusz Olejarczyk... 5 3. Wystawa objazdowa Miłosz. Miejsca, ludzie, wiersze Magdalena

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK MUZEUM I ARCHIWUM POLONII AUSTRALIJSKIEJ

ROCZNIK MUZEUM I ARCHIWUM POLONII AUSTRALIJSKIEJ ROCZNIK MUZEUM I ARCHIWUM POLONII AUSTRALIJSKIEJ TOM III WYDAWNICTWO MUZEUM I ARCHIWUM POLONII AUSTRALIJSKIEJ MELBOURNE 20009 Komitet Redakcyjny: Piotr P. Bajer, Zdzisław A. Derwiński, Helena Evert Copyright

Bardziej szczegółowo

Terra Zaborensis. Nr 5 ISSN 1899-4008. Ziemia Zaborska

Terra Zaborensis. Nr 5 ISSN 1899-4008. Ziemia Zaborska Terra Zaborensis Nr 5 ISSN 1899-4008 Ziemia Zaborska B i u l e t y n j e s i e ń 2 0 1 2 B r u s y Uczestnicy IV Spotkań na Gochach i Zaborach, które się odbyły 3-5 września 2010 r. w Tuchomiu i Wielu.

Bardziej szczegółowo

W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10 lat AIESEC-u

W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10 lat AIESEC-u Z Życia Politechniki Radomskiej numer 1(28) ISSN 1642-1256 STYCZEŃ/MARZEC 2008 W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10

Bardziej szczegółowo

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego. Czesław Miłosz w zbiorach Przemyskiej Biblioteki Publicznej

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego. Czesław Miłosz w zbiorach Przemyskiej Biblioteki Publicznej Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego Agata Pilawa Czesław Miłosz w zbiorach Przemyskiej Biblioteki Publicznej Bibliografia podmiotowo przedmiotowa w wyborze Przemyśl 2011 WSTĘP 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Listopad. czas zadumy. Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku. Cena: 1,50 zł. PAŹDZIERNIK LISTOPAD 2011 Nr 10 11 (219 220); Rok XX

Listopad. czas zadumy. Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku. Cena: 1,50 zł. PAŹDZIERNIK LISTOPAD 2011 Nr 10 11 (219 220); Rok XX PAŹDZIERNIK LISTOPAD 2011 Nr 10 11 (219 220); Rok XX Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku ISSN 1232 4930 Cena: 1,50 zł Listopad czas zadumy dzień za dniem dzień za dniem Najpiękniejsze posesje

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Podręcznik dla nauczycieli i edukatorów

Dziedzictwo Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Podręcznik dla nauczycieli i edukatorów Dziedzictwo Ostrowa Tumskiego w Poznaniu Podręcznik dla nauczycieli i edukatorów C Z Ę Ś Ć 354 C Z W A R T A Materiały uzupełniające 5 część 5 Materiały uzupełniające Kalendarium wydarzeń na Ostrowie Tumskim

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (147) Czerwiec-Lipiec 2015. Siatkarze AZS UG brązowymi medalistami Akademickich Mistrzostw Europy!

Nr 3 (147) Czerwiec-Lipiec 2015. Siatkarze AZS UG brązowymi medalistami Akademickich Mistrzostw Europy! ISSN 1689-4723 Nr 3 (147) Czerwiec-Lipiec 2015 Siatkarze AZS UG brązowymi medalistami Akademickich Mistrzostw Europy! SYMPOZJUM NAUKOWE Z OKAZJI JUBILEUSZU 80. URODZIN PROFESORA LECHA MOKRZECKIEGO W OBIEKTYWIE

Bardziej szczegółowo

Numer 118 Warszawa, grudzień 2003 r. KOMUNIKAT

Numer 118 Warszawa, grudzień 2003 r. KOMUNIKAT Numer 118 Warszawa, grudzień 2003 r. KOMUNIKAT Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Mickiewicza ul. Saska 59, 03-914 Warszawa tel. 617-85-83 PKO BP XII O/M Warszawa 36 10201127 122960042

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarze świętowali w Pile

Bibliotekarze świętowali w Pile NR 3(76)/2013 Bibliotekarze świętowali w Pile Od lewej: Lena Bednarska dyrektor WBPiCAK w Poznaniu, Janina Małgorzata Halec dyrektor MBP w Lesznie, Czesława Wieczorek dyrektor GBP w Mieścisku, Henryk Janasek

Bardziej szczegółowo

język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego

język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego spis treści *Kliknij na nazwę, aby przejść do danego działu. R.01 S.03 R.02 S.04 R.03 S.14 R.04 S.26 R.05

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY CZĘŚĆ OPISOWA

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY CZĘŚĆ OPISOWA CHÓR PUERI ET PUELLAE CANTORES PLOCENSES 1. Działalność edukacyjna, organizacja i udział w festiwalach i konkursach międzynarodowych i krajowych 01/Chór/G plan 6,00 108.105,00 286.095,00 394.200,00 wykonanie

Bardziej szczegółowo

Nr 3(89) ROK IX ISSN 1895-2046 Indeks 213039 MARZEC 2013 NR 89. Urszula Grabowska. Fot. Akpa/Polsat. aktorka >> str. 13

Nr 3(89) ROK IX ISSN 1895-2046 Indeks 213039 MARZEC 2013 NR 89. Urszula Grabowska. Fot. Akpa/Polsat. aktorka >> str. 13 MARZEC 2013 NR 89 Nr 3(89) ROK IX ISSN 1895-2046 Indeks 213039 Fot. Akpa/Polsat Urszula Grabowska aktorka >> str. 13 Pluszak NR 3 (39) MARZEC 2013 W NUMERZE: 4 PIOSENKA W MELONIKU Rafał Białorucki 5 BARBARZYŃCA

Bardziej szczegółowo

Aukcja Sztuki. Współczesnej. Katalog WROCŁAWSKI DOM AUKCYJNY. 28 września 2013 godz. 19:00 Wrocław

Aukcja Sztuki. Współczesnej. Katalog WROCŁAWSKI DOM AUKCYJNY. 28 września 2013 godz. 19:00 Wrocław Aukcja Sztuki Współczesnej WROCŁAWSKI DOM AUKCYJNY Katalog 28 września 2013 godz. 19:00 Wrocław 2 Galeria DNA to przestrzeń, w której sztuka i piękno spotykają się w samym sercu Wrocławia. Po przekroczeniu

Bardziej szczegółowo

Na Dużym Rynku. Świątecznie i rodzinnie

Na Dużym Rynku. Świątecznie i rodzinnie ISSN 1425-7718 BRODNICA grudzień 2014, nr 12 (300) Cena 0 zł Fot. Na Dużym Rynku. Świątecznie i rodzinnie Tradycją stały się już spotkania na Dużym Rynku odbywające się z udziałem mieszkańców Brodnicy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NACZELNEJ Z DZIAŁNOŚCI ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO w okresie od 4 grudnia 2010 do XIX Zjazdu Delegatów ZKP w 2013 (XVIII

SPRAWOZDANIE RADY NACZELNEJ Z DZIAŁNOŚCI ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO w okresie od 4 grudnia 2010 do XIX Zjazdu Delegatów ZKP w 2013 (XVIII SPRAWOZDANIE RADY NACZELNEJ Z DZIAŁNOŚCI ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO w okresie od 4 grudnia 2010 do XIX Zjazdu Delegatów ZKP w 2013 (XVIII kadencja) Gdańsk, wrzesień 2013 SPIS TREŚCI: I.. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Kultura bardzo uduchowiona

Kultura bardzo uduchowiona Przez pół roku powstawał wyjątkowy kalendarz na 2010 rok, na kartach którego można obejrzeć Kayah, Ryszarda Rynkowskiego, Dodę, Ewelinę Flintę, Beatę Kozidrak, Perfect, Lady Pank, Kasię Kowalską, Pectus,

Bardziej szczegółowo