LEKSYKOLOGIA, LEKSYKOGRAFIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LEKSYKOLOGIA, LEKSYKOGRAFIA"

Transkrypt

1 LEKSYKOLOGIA, LEKSYKOGRAFIA Harenberg Lexikon der Sprichwörter und Zitate : Mit Einträgen das umfassendste Werk in deutscher Sprache / Brigitte Beier, Matthias Herkt, Bernhard Pollmann. - Dortmund : Harenberg Kommunikation, Problemy leksykografii : historia, metodologia, praktyka / pod red. Włodzimierza Gruszczyńskiego, Laury Polkowskiej ; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Wydział Filologiczny. - [Kraków] : Wydawnictwo Lexis, cop Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza / red. nauk. Alicja Pstyga ; Gdańsk : Wydawnictwo Universytetu Gdańskiego, Świat przez słowa / Jerzy Bralczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Termin w językoznawstwie / pod red. Doroty Brzozowskiej i Władysława Chłopickiego. - Kraków : Tertium, Wortbildung des modernen Deutschen : Ein Lehr- und Ubungsbuch / Michael Lohde. - Tübingen : Gunter Narr Verlag, cop Zrozumieć leksykografię / Tadeusz Piotrowski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, TŁUMACZENIE (w tym vademecum, poradniki itp.) Bibliografia przekładów literatury austriackiej na język polski z lat / Bernadeta Sturzbecher ; przedmowa Stefan H. Kaszyński. - Poznań : Ars Nowa, Das Problem des Übersetzens / Hrsg. von Hans Joachim Störig. - Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Dystans kulturowy a przekład / Ernst-August Gutt. - Kraków : Universitas. Einführung in die Terminologiearbeit / Reiner Arntz, Heribert Picht, Felix Mayer. - Wyd Hildesheim : Olms, Einführung in die Übersetzungswissenschaft / Werner Koller. - Wyd Wiebelsheim : Quelle & Meyer, Einführung in die Übersetzungswissenschaft / Werner Koller. - Wyd Tübingen; Basel : A. Francke Verlag, Gościnność słowa : szkice o przekładzie literackim / Jerzy Jarniewicz. - Kraków : Znak, Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie / Katharina Reiß, Hans J. Vermeer. - Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 1984.

2 Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens / Ulrich Kautz. - Wyd München : Iudicium ; Goethe-Institut, Handbuch Translation / Mary Snell-Hornby (Hrsg.). - Tübingen : Stauffenburg Verl., In Other Words : a coursebook on translation / Mona Baker. - wyd. 1, dodr. - London, New York : Routledge, Interkulturowość w przewodniku turystycznym : studium o odbiorze inności w przekładzie / Maria Mocarz ; Wydział Nauk Humanistycznych. Instytut Filologii Słowiańskiej. - Lublin : Wydawnictwo KUL, Język rodzimy a język obcy : komunikacja, przekład, dydaktyka : materiały z XXI Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW i Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej, Warszawa, maja 2000 r. / pod red. Andrzeja Kopczyńskiego i Urszuli Zaliwskiej- Okrutnej. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu / Krzysztof Hejwowski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, Komputer w pracy tłumacza : praktyczny przewodnik / Marcin Eckstein, Roman Sosnowski. - Kraków : Tertium, Kreatives übersetzen / Paul Kußmaul. - Wyd Tübingen : Stauffenburg Verl., Literatura austriacka w Polsce w latach : bibliografia adnotowana / pod red. Edwarda Białka i Katarzyny Nowakowskiej ; aut. bibliogr. Edward Białek [et al.]. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Neue Auswahl deutschsprachiger Dokumente / Artur Dariusz Kubacki. - Warszawa : Wydawnictwo Translegis, Norma i praktyka w przekładzie tekstów skonwencjonalizowanych : na materiale tłumaczeń poświadczonych z języka polskiego na język francuski i z języka francuskiego na język polski / Regina Solová. O krok od nich : Przekłady z poetów amerykańskich / red. Piotr Sommer. - Wrocław : Biuro Literackie, O przekładzie na przykładzie : rozprawa tłumacza z Europą Normana Daviesa / Elżbieta Tabakowska ; przedm. Norman Davies. - Wyd Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, O przekładzie tekstu naukowego : (na materiale tekstów językoznawczych) / Zofia Kozłowska. - wyd. 2 [zmien.]. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Parateksty przekładu / pod red. Elżbiety Skibińskiej. - Kraków : Księgarnia Akademicka, Pisarze polscy o sztuce przekładu : antologia / wybór i oprac. Edward Balcerzan, Ewa Rajewska. - wyd. 2 poszerz. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, Podstawy przekładoznawstwa : od teorii do praktyki / Jerzy Pieńkos. - Kraków : Zakamycze, 2003.

3 Polskie przekłady Hamleta Williama Shakespeare'a : analiza intertekstualna / Tomasz P. Górski. - Wrocław : Polska Akademia Nauk. Oddział we Wrocławiu, Poradnik tłumacza / Arkadiusz Belczyk. - Wyd Kraków : Idea, Przekład literacki a translatologia / Maria Krysztofiak. - Wyd Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, Przekład, język, kultura / pod red. Romana Lewickiego. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie- Skodowskiej, Przekład, język, kultura II / pod red. Romana Lewickiego. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie- Skodowskiej, Przekład, język, kultura III / pod red. Romana Lewickiego. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie- Skodowskiej, Przekładając nieprzekładalne : materiały z I Międzynarodowej Konferencji Translatorycznej Gdańsk- Elbląg / pod red. Wojciecha Kubińskiego, Olgi Kubińskiej i Tadeusza Z. Wolańskiego. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, (+PDF na CD) Przekładając nieprzekładalne : materiały z II Międzynarodowej Konferencji Translatorycznej, Gdańsk / pod red. Olgi Kubińskiej i Wojciecha Kubińskiego. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Przekładając nieprzekładalne : O wierności / pod red. Olgi Kubińskiej i Wojciecha Kubińskiego; [aut. George Steiner et al.]. - Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Przypisy tłumacza / pod red. Elżbiety Skibińskiej. - Wrocław ; Kraków : Księgarnia Akademicka, Radość tłumaczenia : Przekład jako wzbogacanie kultury rodzimej / pod red. Marii Filipowicz-Rudek, Jadwigi Koniecznej-Twardzikowej. - Kraków : Księgarnia Akademicka, Rocznik przekładoznawczy : studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu / red. Lech Zieliński, Maciej Pławski. - Toruń : Wyd. UMK, 2006 (numery 2, 3/4, 5, 7, 8). Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza T. 3 red. nauk. Alicja Pstyga - Gdańsk : Wydawnictwo Universytetu Gdańskiego, Stanąć po stronie tłumacza : zarys poetyki opisowej przekładu / Jerzy Brzozowski. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop Strategie der Übersetzung : ein Lehr- und Arbeitsbuch / Hans G. Hönig, Paul Kußmaul. - Tübingen : Gunter Narr Verlag, Sztuka notowania : poradnik dla tłumaczy konferencyjnych / Andrew Gillies. - Kraków : Tertium, Tabu w przekładzie / [pod red.] Piotra Fasta, Natalii Strzeleckiej. - Katowice; Częstochowa : "Śląsk", Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Teksty równoległe do ćwiczeń tłumaczeniowych w języku polskim i angielskim / Maria Piotrowska. - Warszawa : KMK Biuro Tłumaczeń, 2005.

4 Terminologia tłumaczenia / przekł. i adapt. Teresa Tomaszkiewicz ; red. nauk. Jean Delisle, Hannelore Lee-Jahnke, Monique C. Cormier. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Textanalyse und Übersetzen : theoretische Grundlagen, Methode und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse / Christiane Nord. - Heidelberg : Julius Groos Verlag, Tłumacząc się z tłumaczenia / Elżbieta Tabakowska ; przedm. Anna Szulczyńska. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Übersetzen und Dolmetschen : Modelle, Methoden, Technologie / herausgegeben von Klaus Schubert. - Tübingen : Gunter Narr Verlag, Übersetzen. ein Vademecum / Judith Macheiner. - Frankfurt am Main : Eichborn Verlag, Übersetzungstheorien : eine Einführung / Radegundis Stolze. - wyd Tübingen : Narr, Vademecum tłumacza / Krzysztof Lipiński. - Kraków : Idea, Verba docent, exempla trahunt! : Zum 80. Geburtstag von Norbert Morciniec / hrsg. von Peter Chmiel unter Mitwirkung von Sylwia Rudzińska. - Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Vom Übersetzen : Theorie und Praxis / Karl Dedecius. - Frankfurt am Mein : Suhrkamp, Wortbilder und Übersetzungsbilder : eine Untersuchung zur Wortbildung als Bildbildung im Kontext der Übersetzungswissenschaft / Joanna Kubaszczyk. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Współczesne tendencje przekładoznawcze : podręcznik dla studentów neofilologii / Alicja Pisarska, Teresa Tomaszkiewicz. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Współczesne teorie przekładu : antologia / pod red. Piotra Bukowskiego i Magdy Heydel. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Wstęp do teorii tłumaczenia / Olgierd Wojtasiewicz. - Warszawa : Translegis, Zrozumieć język, przetłumaczyć świat : Księga Pamiątkowa dedykowana Profesor Jadwidze Koniecznej- Twardzikowej / [pod red.] Marii Filipowicz-Rudek, Małgorzaty Jędrusiak, Agaty Komorowskiej. - Kraków : Księgarnia Akademicka, TŁUMACZENIE METODYKA Dydaktyka języka obcego w okresie przemian / pod red. Marii Jodłowiec i Anny Tereszkiewicz. - Kraków : Tertium, 2012.

5 Jak uczyć małe dzieci języków obcych? / Jan Iluk. - wyd. 2, popr. - Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Lehr- und Übungsbuch zur deutsch-polnischen und polnisch-deutschen Übersetzung / Ryszard Lipczuk [et. al.]. - Szczecin : GiGA, Proces decyzyjny tłumacza : Podstawy metodologii nauczania przekładu pisemnego / Maria Piotrowska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Rozwijanie kompetencji przekładu i kształcenie tłumaczy / Paweł Płusa. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Translatorische Methodik / Mira Kadrić, Klaus Kaindl, Michèle Kaiser-Cooke. - Wyd Wien : Facultas, TŁUMACZENIE SPECJALISTYCZNE Arbeitsrecht : Spracharbeitsbuch / Urszula Burda, Agnieszka Dickel, Magdalena Olpińska-Szkiełko ; konsult. jęz. Burkhard Schaeder. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, Briefe für echt schwierige Anlässe : die richtigen Worte für heikle Themen / Eberhard Heuel. - Augsburg : Weltbild, Deutsch für Berufe : Texte mit Übungen für die Fakultät Bauingenieurwesen und Umweltingenieurwesen / Hanna Olejnik. - Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Deutschsprachige Geschäftsbriefe : Wzory niemieckich listów handlowych z tłumaczeniami / Iwona Kienzler. - Gdynia : IVAX, Europäische Union : Spracharbeitsbuch / Urszula Burda, Agnieszka Dickel, Magdalena Olpińska. - Warszawa : C.H. Beck, Fachübersetzen : Ein Lehrbuch für Theorie und Praxis / Radegundis Stolze. - Berlin : Frank & Timme, Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów? : Przekłady tekstów z "Wyboru polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych" z komentarzem / Karsten Dahlmanns, Artur Dariusz Kubacki. - Chrzanów : Biuro Tłumaczeń Kubart, Język trzeciego tysiąclecia : zbiór referatów z konferencji, Kraków, 2-4 marca 2000 / red. tomu Grzegorz Szpila. - Kraków : Tertium, Język trzeciego tysiąclecia II : zbiór referatów z konferencji Kraków, 28 lutego - 2 marca T. 2, Polszczyzna a języki obce: przekład i dydaktyka / red. tomu Władysław Chłopicki. - Kraków : Tertium, 2002.

6 Kodeks spółek handlowych = Polnisches Handelsgesellschaftsgesetzbuch Auflage. - Warszawa : C.H. Beck, Lingua Legis : czasopismo pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, nr Pisma i umowy w firmie : wzory pism, umów i dokumentów w języku polskim, angielskim i niemieckim / Iwona Kienzler. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, Polnische Wirtschaftsgesetze = Polskie ustawy gospodarcze Auflage. - Warszawa : C.H. Beck, Przekład prawny i sądowy / Jopek-Bosiacka Anna. - Warszawa : Wyd. Naukowe PWN, Przekład slangu w filmie : telewizyjne przekłady filmów amerykańskich na język polski / Michał Garcarz; pod red. Joanny Dybiec. - Kraków : Tertium, Rechnungslegungsgesetz = Ustawa o rachunkowości. - Wyd Warszawa : C.H. Beck, Słownictwo specjalistyczne i specjalne w komunikacji / pod red. Marii Jodłowiec i Anny Tereszkiewicz. - Kraków : Tertium, Staatsordnung und politisches System : Spracharbeitsbuch / Urszula Burda, Agnieszka Dickel, Magdalena Olpińska. - Warszawa : C.H. Beck, Steuersystem : Spracharbeitsbuch / Urszula Burda, Agnieszka Dickel, Magdalena Olpińska. - Warszawa : C.H. Beck, Strafgesetzbuch und Übertretungsgesetzbuch = Kodeks karny i kodeks wykroczeń. - Warszawa : C.H. Beck, Strategie und Technik der literarischen bersetzung an ausgewhlten Beispielen aus Bertolt Brechts Hauspostille im Polnischen und im Englischen / Piotr Sulikowski. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Teksty egzaminacyjne dla kandydatów na tłumacza przysięgłego : opracowanie zbiorowe / pod red. Zofii Rybińskiej ; [Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS]. - Warszawa : Wydawnictwo Translegis, Tłumacz dla Unii! : przewodnik dla uczestników konkursu tłumaczy w instytucjach Unii Europejskiej / Joanna Kaduczak, Marek Kaduczak. - Warszawa : Wydawnictwo Studio "Emka", Tłumaczenie poświadczone : status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego / Artur Dariusz Kubacki. - Warszawa : Wolters Kluwer, Tłumaczenie prawnicze / Danuta Kierzkowska. - Wyd Warszawa : Translegis, Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne : Teoria i praktyka / Jacek Florczak. Translatologiczna teoria i pragmatyka przekładu artystycznego / Maria Krysztofiak. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011.

7 Übersetzungskurs Polnisch-Deutsch und Deutsch-Polnisch : Texte aus Politik, Wirtschaft und Kultur = Kurs tłumaczenia na język niemiecki i polski : teksty o tematyce politycznej, gospodarczej i kulturalnej / Grażyna Milińska. - München ; Wien : R. Oldenbourg, Verwaltungssystem : Spracharbeitsbuch / Urszula Burda, Agnieszka Dickel, Magdalena Olpińska ; konsult. jęz. Burkhard Schaeder. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, Wirtschaftsordnung : Spracharbeitsbuch / Urszula Burda, Agnieszka Dickel, Magdalena Olpińska ; konsult. jęz. Burkhard Schaeder. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, Wybór polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych = Auswahl polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen / Jan Iluk, Artur Dariusz Kubacki. - Warszawa : Promocja XXI, Wzory listów niemieckich / Anna Kohlrausch [tł.]. - Warszawa : Wiedza Powszechna, Wzory umów i pism = Musterverträge und -schriftsätze : wzory umów i pism w obrocie prawnym z CD : dwujęzyczne wydanie polsko-niemieckie / Harald Marschner. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, Z zagadnień dydaktyki tłumaczenia ustnego / pod red. Przemysława Janikowskiego. - Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Zivilgesetzbuch : zweisprachige Textausgabe = Kodeks cywilny : tekst dwujęzyczny / tł. Dariusz Łubowski; konsult. jęz. Thomas Mrodzinsky. - Stan prawny luty 2011 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, SŁOWNIKI, ENCYKLOPEDIE Das neue Zitaten Handbuch : eine besondere Auswahl aus drei Jahrtausenden / Eberhard Puntsch. - Augsburg : Bechtermünz Verlag, Das Synonymworterbuch : ein Wörterbuch sinnverwandter Wörter / herausgegeben von der Dudenredaktion ; [redaktionelle Bearbeitung: Christine Beil [et. al.]]; Duden. - 3., völlig neu erarbeitete Aufl. - Mannheim [et. al.] : Dudenverlag, cop Deutsches Neologismenwörterbuch : Neue Wörter und Wortbedeutungen in der Gegenwartssprache / Uwe (hrg.) Quasthoff. - Berlin, New York : Walter de Gruyter, cop Duden : Redewendungen / Dudenredaktion. - Mannheim : Dudenverlag, Duden : Zitate und Aussprüche / Maria Dose. - Mannheim : Dudenverlag, 2002.

8 Euromowa : słownik terminologii Unii Europejskiej / Aleksandra Misztal-Kania. - Piaseczno : Simpex, Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache / von Renate Wahrig-Burfeind. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Groβwörterbuch Deutsch als Fremdsprache : das einsprachige Wörterbuch für alle, die Deutsch lernen / [hrsg.] Dieter Götz, Günther Haensch, Hans Wellmann. - Berlin, München, Wien [et al.] : Langenscheidt, Kontrastywny słownik amerykanizmów i brytycyzmów / Maciej Widawski ; [indeksy i transkrypcja fonetyczna] Małgorzata Kowalczyk. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium", Langenscheidt 4000 Sprichworter und Zitate / Elke Gerr. - Berlin ; Munchen ; Wien [et al.] : Langenscheidt, Lexikon der juristischen Fachbegriffe / Monika Pawęska. - Warszawa : C.H. Beck, Lexikon der Redensarten : Herkunft und Bedeutung deutscher Redewendungen / Klaus (Hrgs.) Müller. - München : Bassermann, Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. T. 1, A-Hampelmann / Lutz Röhrich. - wyd Freiburg, Basel, Wien : Herder, Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. T. 2, Hanau-Saite / Lutz Röhrich. - wyd Freiburg, Basel, Wien : Herder, Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. T. 3, Salamander-Zylinder / Lutz Röhrich. - wyd Freiburg, Basel, Wien : Herder, Lexikon des polnischen Rechts / Krzysztof Napierała, Wojciech Plesiński (Hrsg.). - Warszawa : C.H. Beck, Das Lieblingswörterbuch : die schönsten und persönlichsten Wörter prominenter Menschen. - Mannheim ; Zürich : Duden, Neues grosses Lexikon in Farbe : von A-Z. - Köln : Buch und Zeit Verlagsgesellschaft, cop Niemiecko-polski słownik tematyczny : hotelarstwo, gastronomia, turystyka = Deutsch-polnisches Fachwortglossar : Hotelgewerbe, Gastronomie, Tourismus / Marcin Gniedziejko, Fred Schulz. - Zielona Góra : Kanion Net, Nominale Derivation im Deutschen und im Dänischen / Janusz Stopyra. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Nowa encyklopedia przekładoznawstwa / Urszula Dąmbska-Prokop. - Kielce : Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach, Mały słownik tautonimów niemiecko-polskich : wyrazy o podobnej formie, lecz różnych znaczeniach / Ryszard Lipczuk. - Warszawa : WSiP, 1990.

9 Podręczny słownik medyczny polsko-niemiecki niemiecko-polski / Małgorzata Tafil-Klawe, Jacek Klawe. - Wyd Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Słownik obrazkowy niemiecko-polski / Red.T.Korsak. - Warszawa : Wiedza Powszechna, Słownik obrazkowy polski-niemiecki. - Poznań : LektorKlett, Słownik peryfraz, czyli wyrażeń omownych / Bańko Mirosław. - Warszawa : Wyd. Naukowe PWN, Słownik terminologii gospodarczej : bankowość, finanse, prawo : niemiecko-polski, polsko-niemiecki / Iwona Kienzler. - Wyd Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, Słownik turystyki i hotelarstwa niemiecko-polski, polsko-niemiecki / [oprac.] Iwona Kienzler. - Warszawa : Wydawn. C.H. Beck, Słownik turystyki i hotelarstwa : polsko-niemiecki, niemiecko-polski / Maja Jedlińska, Daniela Obodyński. - Warszawa : "Poltext", Słowniki polsko-niemieckie i niemiecko-polskie : historia i teraźniejszość / Agnieszka Frączek, Ryszard Lipczuk. - Wołczkowo : Oficyna In Plus, Unia Europejska : słownik polsko-angielsko-niemiecko-francuski / Iwona Kienzler. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, (+ CD) Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache / pod red. Günter Kempcke. - Berlin, New York : Walter de Gruyter, Wörterbuch für Buchhaltung, Rechnungslegung, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung : polnischdeutsch, deutsch-polnisch / Red. bearb. Przemysław Fil, Jens Jungmann. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, SERIE (w zbiorach część pozycji) Między Oryginałem a Przekładem Czy istnieją szkoły przekładu w Polsce? / pod red. Urszuli Kropiwiec, Marii Filipowicz-Rudek, Jadwigi Koniecznej-Twardzikowej. - Kraków : Księgarnia Akademicka, Przekład jako promocja literatury / pod red. Marii Filipowicz-Rudek, Izabelli Kaluty, Jadwigi Koniecznej- Twardzikowej, Niny Pluty. - Kraków : Księgarnia Akademicka, Strategie wydawców. Strategie tłumaczy / pod red. Jerzego Brzozowskiego, Marii Filipowicz-Rudek. - Kraków : Księgarnia Akademicka, Przekład, Mity i Rzeczywistość

10 Intertekstualność-implikacje dla teorii przekładu : Wczesna proza Elfriede Jelinek / Anna Majkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Przekład audiowizualny / Teresa Tomaszkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Przekład literacki jako metafora : między logos a lexis / Jolanta Kozak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Przekład prawny i sądowy / Anna Jopek-Bosiacka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Przekład ustny konferencyjny / Magorzata Tryuk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Przekład ustny środowiskowy / Małgorzata Tryuk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Tłumaczenie wspomagane komputerowo / Łukasz Bogucki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, W poszukiwaniu dominanty translatorskiej / Anna Bednarczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Recepcja, transfer, przekład Recepcja, transfer, przekład: czytając przekłady : 2 / pod red. Jana Koźbiała. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Recepcja, transfer, przekład: oblicza recepcji : 3 / pod red. Jana Koźbiała. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Recepcja, transfer, przekład : 4 / pod red. Jana Koźbiała. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop Recepcja, transfer, przekład : 5 / pod red. Jana Koźbiała. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop Translation Theories Explained Can theory help translators? : a dialogue between the Ivory Tower and the Wordface / Andrew Chesterman, Emma Wagner. - Manchester, UK : St. Jerome Publishing, Stylistic approaches to translation / Jean Boase-Beier. - Manchester, UK : St. Jerome Publishing, Translation and language : linguistic, theories, explained / Peter Fawcett. - Manchester, UK : St. Jerome Publishing, Translation and literary criticism : Translation as analysis / Marilyn Gaddis Rose. - Manchester : St. Jerome Publishing, Translation in systems : descriptive and system-oriented approaches explained / Theo Hermans. - Manchester, UK : St. Jerome Publishing, cop

11 Translation Practices Explained Conference interpreting explained / Roderick Jones. - Manchester : St. Jerome Publishing, Electronic tools for translators / Frank Austermühl. - Manchester, UK : St. Jerome Publishing, Legal translation explained / Enrique Alcaraz, Brian Hughes. - Manchester, UK : St. Jerome Publishing, Medical translation step by step : learning by drafting / Vicent Montalt Resurrecció, Maria González Davies. - Manchester, UK : St. Jerome Publishing, Translating official documents / Roberto Mayoral Asensio. - Manchester, UK : St. Jerome Publishing, SERIE (większe ilościowo, kompletowane): Język a komunikacja Linguistic Insights Papers and Studies in Contrastive Linguistics Poznań Studies in Contemporary Linguistics Polish-AngloSaxon Studies Studia Linguistica Warsaw Studies in English Language and Literature Przekładaniec : półrocznik Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem I Komunikacją Międzykulturową UJ Poliglota: edukacja językowa dzieci Polish Studies in English Language and Literature MULTIMEDIA Deutsch Translator 2 : CD. - Ostrów Wielkopolski : Techland, cop Multimedialny słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki. - Wyd Knurów ; Warszawa : LexLand ; WNT, cop Multimedialny słownik niemiecko-polski, polsko-niemiecki : wersja Gdańsk ; Berlin ; Munich : Young Digital Poland ; Langenscheidt, cop SDL Trados Studio 2009 : dla (nie)wtajemniczonych / Jerzy Czopik. SDL Trados Studio 2011 : instalacja, konfiguracja i rozpoczęcie pracy [instrukcja obsługi] / [oprac.] Zespół LSP Software.

12 Unia Europejska : słownik polsko-angielsko-niemiecko-francuski : CD. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, BAZY ONLINE Questia Wirtualna Biblioteka Nauki British National Corpus Book Citation Index

WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH POPULARNONAUKOWYCH I POZOSTAŁYCH ORAZ WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I ORGANIZACYJNYCH

WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH POPULARNONAUKOWYCH I POZOSTAŁYCH ORAZ WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I ORGANIZACYJNYCH Dr hab. Artur Dariusz Kubacki Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Filologii Germańskiej WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH POPULARNONAUKOWYCH I POZOSTAŁYCH ORAZ WYKAZ OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ANGIELSKI JĘZYK BIZNESU INSTYTUT NEOFILOLOGII PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE

ANGIELSKI JĘZYK BIZNESU INSTYTUT NEOFILOLOGII PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE JULIAN MALISZEWSKI profesor zwyczajny nauk humanistycznych doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa doktor nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 Poz. 29565-30138 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

DR JOANNA DYBIEC-GAJER

DR JOANNA DYBIEC-GAJER DR JOANNA DYBIEC-GAJER E-MAIL: dybiec@ap.krakow.pl STOPNIE/TYTUŁY NAUKOWE I SPECJALIZACJA NAUKOWA: doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (literatura amerykańska) RODZAJ ZATRUDNIENIA:

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45

R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45 R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45 Poz. 26575-27116 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie

Bardziej szczegółowo

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM;

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.99442 30 procedur kadrowych : gotowe do zastosowania wzory i formularze : poradnik dla pracodawcy / [red. nacz. Ewa Ziętek-Maciejczyk]. - Warszawa : INFOR Ekspert, 2010. - 281, [1] s. ; 24 cm. - (

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 14-20 marca 2010 r. Nr 12

R. 66(78) Warszawa, 14-20 marca 2010 r. Nr 12 R. 66(78) Warszawa, 14-20 marca 2010 r. Nr 12 Poz. 6457-7073 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH wypożyczalnia ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ wrzesie ń 2009

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH wypożyczalnia ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ wrzesie ń 2009 ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ wrzesie ń 2009 0/C MULTIMEDIA Nutki na radości i smutki słuchamy, gramy i śpiewamy! [Dok. dźw.]. - Gdańsk : "Harmonia", [2009]. multimedialna

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ LUTY 2009

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ LUTY 2009 ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ LUTY 2009 0/B NAUKA I KULTURA Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie / red. prowadzący Wojciech Baturo. - Warszawa : Wydaw. Naukowe

Bardziej szczegółowo

Instytutowy pakiet informacyjny ECTS na rok akademicki 2009/2010 dla studiów stacjonarnych

Instytutowy pakiet informacyjny ECTS na rok akademicki 2009/2010 dla studiów stacjonarnych INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ Instytutowy pakiet informacyjny ECTS na rok akademicki 2009/2010 dla studiów stacjonarnych 45-052 Opole, Pl. Staszica 1 tel./ faks (0-77) 4527380; e-mail: ifg@uni.opole.pl

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ SIERPIEŃ 2008

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ SIERPIEŃ 2008 ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ SIERPIEŃ 2008 0/C MULTIMEDIA A child for life = Wieczne dziecko / producted, directed by Susan Fleisher, Ron Orders. - Warszawa : "Parpamedia",

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. listopad 2013 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. listopad 2013 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW listopad 2013 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 18-24 stycznia 2009 r. Nr 4

R. 65(77) Warszawa, 18-24 stycznia 2009 r. Nr 4 R. 65(77) Warszawa, 18-24 stycznia 2009 r. Nr 4 Poz. 1408-1963 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25

R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25 R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25 Poz. 16492-17184 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 Poz. 32918-33445 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA CELNA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; CŁO - UNIA EUROPEJSKA;

ADMINISTRACJA CELNA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; CŁO - UNIA EUROPEJSKA; 1. B.95589 ADMINISTRACJA celna krajów Unii Europejskiej / Marzena Walczak ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. - Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. Wydaw., 2009. - 47 s. : wykr. ; 24 cm. ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse i rachunkowość 3) Informatyka i ekonometria 4) Logistyka 5) Pedagogika 6) Stosunki międzynarodowe 7) Turystyka i rekreacja

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej 1. Longman preparation course for the TOEFL Test : ibt / Deborah Phillips. White Plains, NY : Pearson Education, 2007. Biblioteka Wydziału Zarządzania

Bardziej szczegółowo

BIULETYN NABYTKÓW Nr 2-3 (43-43) / 2014

BIULETYN NABYTKÓW Nr 2-3 (43-43) / 2014 KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE BIBLIOTEKA I CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ im. Juliusza Słowackiego BIULETYN NABYTKÓW Nr 2-3 (43-43) / 2014 JELENIA GÓRA 2014 1 SPIS TREŚCI Spis działów...

Bardziej szczegółowo

Bibliografie, encyklopedie, informatory, słowniki itp. Filozofia i teoria prawa. Generalia. 28 marca 2011 B 2016/5

Bibliografie, encyklopedie, informatory, słowniki itp. Filozofia i teoria prawa. Generalia. 28 marca 2011 B 2016/5 Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UW im. Jana Wincentego Bandtkiego ---------------------------------------------------------------------- Wykaz nabytków nr 4 28 marca 2011 Bibliografie, encyklopedie,

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Filologia słowiańska SS2 Specjalność: przekład w komunikacji międzykulturowej

Kierunek i poziom studiów: Filologia słowiańska SS2 Specjalność: przekład w komunikacji międzykulturowej Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Filologia słowiańska SS2 Specjalność: przekład w komunikacji międzykulturowej Semestr I Sylabus modułu: Praktyczna nauka I-go języka 1...

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 Poz. 15876-16491 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - BADANIE; WSKAŹNIKI FINANSOWE;

ANALIZA FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - BADANIE; WSKAŹNIKI FINANSOWE; 1. A.70859 41 najważniejszych wskaźników finansowych na przykładach polskich firm / [Andrzej Cwynar i in.]. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, cop.2005. - 84 s. : wykr. ; 21 cm. ANALIZA FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, listopad 2010 r. Nr 45a

R. 66(78) Warszawa, listopad 2010 r. Nr 45a R. 66(78) Warszawa, listopad 2010 r. Nr 45a Poz. 27117-27565 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ sierpień 2009

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ sierpień 2009 ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ sierpień 2009 0/B NAUKA I KULTURA 1000 najpopularniejszych nazwisk w Polsce / Jarosław Maciej Zawadzki. - Warszawa : "Świat Książki",

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej 1. Komunikacja wizualna : public relations, reklama, branding / Monika Bronowicz. Wrocław : Wydawnictwo Astrum, [2013]. Biblioteka Wydziału

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a Poz. 31829-32552 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo