LEKSYKOLOGIA, LEKSYKOGRAFIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LEKSYKOLOGIA, LEKSYKOGRAFIA"

Transkrypt

1 LEKSYKOLOGIA, LEKSYKOGRAFIA Harenberg Lexikon der Sprichwörter und Zitate : Mit Einträgen das umfassendste Werk in deutscher Sprache / Brigitte Beier, Matthias Herkt, Bernhard Pollmann. - Dortmund : Harenberg Kommunikation, Problemy leksykografii : historia, metodologia, praktyka / pod red. Włodzimierza Gruszczyńskiego, Laury Polkowskiej ; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Wydział Filologiczny. - [Kraków] : Wydawnictwo Lexis, cop Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza / red. nauk. Alicja Pstyga ; Gdańsk : Wydawnictwo Universytetu Gdańskiego, Świat przez słowa / Jerzy Bralczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Termin w językoznawstwie / pod red. Doroty Brzozowskiej i Władysława Chłopickiego. - Kraków : Tertium, Wortbildung des modernen Deutschen : Ein Lehr- und Ubungsbuch / Michael Lohde. - Tübingen : Gunter Narr Verlag, cop Zrozumieć leksykografię / Tadeusz Piotrowski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, TŁUMACZENIE (w tym vademecum, poradniki itp.) Bibliografia przekładów literatury austriackiej na język polski z lat / Bernadeta Sturzbecher ; przedmowa Stefan H. Kaszyński. - Poznań : Ars Nowa, Das Problem des Übersetzens / Hrsg. von Hans Joachim Störig. - Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Dystans kulturowy a przekład / Ernst-August Gutt. - Kraków : Universitas. Einführung in die Terminologiearbeit / Reiner Arntz, Heribert Picht, Felix Mayer. - Wyd Hildesheim : Olms, Einführung in die Übersetzungswissenschaft / Werner Koller. - Wyd Wiebelsheim : Quelle & Meyer, Einführung in die Übersetzungswissenschaft / Werner Koller. - Wyd Tübingen; Basel : A. Francke Verlag, Gościnność słowa : szkice o przekładzie literackim / Jerzy Jarniewicz. - Kraków : Znak, Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie / Katharina Reiß, Hans J. Vermeer. - Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 1984.

2 Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens / Ulrich Kautz. - Wyd München : Iudicium ; Goethe-Institut, Handbuch Translation / Mary Snell-Hornby (Hrsg.). - Tübingen : Stauffenburg Verl., In Other Words : a coursebook on translation / Mona Baker. - wyd. 1, dodr. - London, New York : Routledge, Interkulturowość w przewodniku turystycznym : studium o odbiorze inności w przekładzie / Maria Mocarz ; Wydział Nauk Humanistycznych. Instytut Filologii Słowiańskiej. - Lublin : Wydawnictwo KUL, Język rodzimy a język obcy : komunikacja, przekład, dydaktyka : materiały z XXI Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW i Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej, Warszawa, maja 2000 r. / pod red. Andrzeja Kopczyńskiego i Urszuli Zaliwskiej- Okrutnej. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu / Krzysztof Hejwowski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, Komputer w pracy tłumacza : praktyczny przewodnik / Marcin Eckstein, Roman Sosnowski. - Kraków : Tertium, Kreatives übersetzen / Paul Kußmaul. - Wyd Tübingen : Stauffenburg Verl., Literatura austriacka w Polsce w latach : bibliografia adnotowana / pod red. Edwarda Białka i Katarzyny Nowakowskiej ; aut. bibliogr. Edward Białek [et al.]. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Neue Auswahl deutschsprachiger Dokumente / Artur Dariusz Kubacki. - Warszawa : Wydawnictwo Translegis, Norma i praktyka w przekładzie tekstów skonwencjonalizowanych : na materiale tłumaczeń poświadczonych z języka polskiego na język francuski i z języka francuskiego na język polski / Regina Solová. O krok od nich : Przekłady z poetów amerykańskich / red. Piotr Sommer. - Wrocław : Biuro Literackie, O przekładzie na przykładzie : rozprawa tłumacza z Europą Normana Daviesa / Elżbieta Tabakowska ; przedm. Norman Davies. - Wyd Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, O przekładzie tekstu naukowego : (na materiale tekstów językoznawczych) / Zofia Kozłowska. - wyd. 2 [zmien.]. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Parateksty przekładu / pod red. Elżbiety Skibińskiej. - Kraków : Księgarnia Akademicka, Pisarze polscy o sztuce przekładu : antologia / wybór i oprac. Edward Balcerzan, Ewa Rajewska. - wyd. 2 poszerz. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, Podstawy przekładoznawstwa : od teorii do praktyki / Jerzy Pieńkos. - Kraków : Zakamycze, 2003.

3 Polskie przekłady Hamleta Williama Shakespeare'a : analiza intertekstualna / Tomasz P. Górski. - Wrocław : Polska Akademia Nauk. Oddział we Wrocławiu, Poradnik tłumacza / Arkadiusz Belczyk. - Wyd Kraków : Idea, Przekład literacki a translatologia / Maria Krysztofiak. - Wyd Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, Przekład, język, kultura / pod red. Romana Lewickiego. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie- Skodowskiej, Przekład, język, kultura II / pod red. Romana Lewickiego. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie- Skodowskiej, Przekład, język, kultura III / pod red. Romana Lewickiego. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie- Skodowskiej, Przekładając nieprzekładalne : materiały z I Międzynarodowej Konferencji Translatorycznej Gdańsk- Elbląg / pod red. Wojciecha Kubińskiego, Olgi Kubińskiej i Tadeusza Z. Wolańskiego. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, (+PDF na CD) Przekładając nieprzekładalne : materiały z II Międzynarodowej Konferencji Translatorycznej, Gdańsk / pod red. Olgi Kubińskiej i Wojciecha Kubińskiego. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Przekładając nieprzekładalne : O wierności / pod red. Olgi Kubińskiej i Wojciecha Kubińskiego; [aut. George Steiner et al.]. - Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Przypisy tłumacza / pod red. Elżbiety Skibińskiej. - Wrocław ; Kraków : Księgarnia Akademicka, Radość tłumaczenia : Przekład jako wzbogacanie kultury rodzimej / pod red. Marii Filipowicz-Rudek, Jadwigi Koniecznej-Twardzikowej. - Kraków : Księgarnia Akademicka, Rocznik przekładoznawczy : studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu / red. Lech Zieliński, Maciej Pławski. - Toruń : Wyd. UMK, 2006 (numery 2, 3/4, 5, 7, 8). Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza T. 3 red. nauk. Alicja Pstyga - Gdańsk : Wydawnictwo Universytetu Gdańskiego, Stanąć po stronie tłumacza : zarys poetyki opisowej przekładu / Jerzy Brzozowski. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop Strategie der Übersetzung : ein Lehr- und Arbeitsbuch / Hans G. Hönig, Paul Kußmaul. - Tübingen : Gunter Narr Verlag, Sztuka notowania : poradnik dla tłumaczy konferencyjnych / Andrew Gillies. - Kraków : Tertium, Tabu w przekładzie / [pod red.] Piotra Fasta, Natalii Strzeleckiej. - Katowice; Częstochowa : "Śląsk", Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Teksty równoległe do ćwiczeń tłumaczeniowych w języku polskim i angielskim / Maria Piotrowska. - Warszawa : KMK Biuro Tłumaczeń, 2005.

4 Terminologia tłumaczenia / przekł. i adapt. Teresa Tomaszkiewicz ; red. nauk. Jean Delisle, Hannelore Lee-Jahnke, Monique C. Cormier. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Textanalyse und Übersetzen : theoretische Grundlagen, Methode und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse / Christiane Nord. - Heidelberg : Julius Groos Verlag, Tłumacząc się z tłumaczenia / Elżbieta Tabakowska ; przedm. Anna Szulczyńska. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Übersetzen und Dolmetschen : Modelle, Methoden, Technologie / herausgegeben von Klaus Schubert. - Tübingen : Gunter Narr Verlag, Übersetzen. ein Vademecum / Judith Macheiner. - Frankfurt am Main : Eichborn Verlag, Übersetzungstheorien : eine Einführung / Radegundis Stolze. - wyd Tübingen : Narr, Vademecum tłumacza / Krzysztof Lipiński. - Kraków : Idea, Verba docent, exempla trahunt! : Zum 80. Geburtstag von Norbert Morciniec / hrsg. von Peter Chmiel unter Mitwirkung von Sylwia Rudzińska. - Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Vom Übersetzen : Theorie und Praxis / Karl Dedecius. - Frankfurt am Mein : Suhrkamp, Wortbilder und Übersetzungsbilder : eine Untersuchung zur Wortbildung als Bildbildung im Kontext der Übersetzungswissenschaft / Joanna Kubaszczyk. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Współczesne tendencje przekładoznawcze : podręcznik dla studentów neofilologii / Alicja Pisarska, Teresa Tomaszkiewicz. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Współczesne teorie przekładu : antologia / pod red. Piotra Bukowskiego i Magdy Heydel. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Wstęp do teorii tłumaczenia / Olgierd Wojtasiewicz. - Warszawa : Translegis, Zrozumieć język, przetłumaczyć świat : Księga Pamiątkowa dedykowana Profesor Jadwidze Koniecznej- Twardzikowej / [pod red.] Marii Filipowicz-Rudek, Małgorzaty Jędrusiak, Agaty Komorowskiej. - Kraków : Księgarnia Akademicka, TŁUMACZENIE METODYKA Dydaktyka języka obcego w okresie przemian / pod red. Marii Jodłowiec i Anny Tereszkiewicz. - Kraków : Tertium, 2012.

5 Jak uczyć małe dzieci języków obcych? / Jan Iluk. - wyd. 2, popr. - Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Lehr- und Übungsbuch zur deutsch-polnischen und polnisch-deutschen Übersetzung / Ryszard Lipczuk [et. al.]. - Szczecin : GiGA, Proces decyzyjny tłumacza : Podstawy metodologii nauczania przekładu pisemnego / Maria Piotrowska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Rozwijanie kompetencji przekładu i kształcenie tłumaczy / Paweł Płusa. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Translatorische Methodik / Mira Kadrić, Klaus Kaindl, Michèle Kaiser-Cooke. - Wyd Wien : Facultas, TŁUMACZENIE SPECJALISTYCZNE Arbeitsrecht : Spracharbeitsbuch / Urszula Burda, Agnieszka Dickel, Magdalena Olpińska-Szkiełko ; konsult. jęz. Burkhard Schaeder. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, Briefe für echt schwierige Anlässe : die richtigen Worte für heikle Themen / Eberhard Heuel. - Augsburg : Weltbild, Deutsch für Berufe : Texte mit Übungen für die Fakultät Bauingenieurwesen und Umweltingenieurwesen / Hanna Olejnik. - Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Deutschsprachige Geschäftsbriefe : Wzory niemieckich listów handlowych z tłumaczeniami / Iwona Kienzler. - Gdynia : IVAX, Europäische Union : Spracharbeitsbuch / Urszula Burda, Agnieszka Dickel, Magdalena Olpińska. - Warszawa : C.H. Beck, Fachübersetzen : Ein Lehrbuch für Theorie und Praxis / Radegundis Stolze. - Berlin : Frank & Timme, Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów? : Przekłady tekstów z "Wyboru polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych" z komentarzem / Karsten Dahlmanns, Artur Dariusz Kubacki. - Chrzanów : Biuro Tłumaczeń Kubart, Język trzeciego tysiąclecia : zbiór referatów z konferencji, Kraków, 2-4 marca 2000 / red. tomu Grzegorz Szpila. - Kraków : Tertium, Język trzeciego tysiąclecia II : zbiór referatów z konferencji Kraków, 28 lutego - 2 marca T. 2, Polszczyzna a języki obce: przekład i dydaktyka / red. tomu Władysław Chłopicki. - Kraków : Tertium, 2002.

6 Kodeks spółek handlowych = Polnisches Handelsgesellschaftsgesetzbuch Auflage. - Warszawa : C.H. Beck, Lingua Legis : czasopismo pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, nr Pisma i umowy w firmie : wzory pism, umów i dokumentów w języku polskim, angielskim i niemieckim / Iwona Kienzler. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, Polnische Wirtschaftsgesetze = Polskie ustawy gospodarcze Auflage. - Warszawa : C.H. Beck, Przekład prawny i sądowy / Jopek-Bosiacka Anna. - Warszawa : Wyd. Naukowe PWN, Przekład slangu w filmie : telewizyjne przekłady filmów amerykańskich na język polski / Michał Garcarz; pod red. Joanny Dybiec. - Kraków : Tertium, Rechnungslegungsgesetz = Ustawa o rachunkowości. - Wyd Warszawa : C.H. Beck, Słownictwo specjalistyczne i specjalne w komunikacji / pod red. Marii Jodłowiec i Anny Tereszkiewicz. - Kraków : Tertium, Staatsordnung und politisches System : Spracharbeitsbuch / Urszula Burda, Agnieszka Dickel, Magdalena Olpińska. - Warszawa : C.H. Beck, Steuersystem : Spracharbeitsbuch / Urszula Burda, Agnieszka Dickel, Magdalena Olpińska. - Warszawa : C.H. Beck, Strafgesetzbuch und Übertretungsgesetzbuch = Kodeks karny i kodeks wykroczeń. - Warszawa : C.H. Beck, Strategie und Technik der literarischen bersetzung an ausgewhlten Beispielen aus Bertolt Brechts Hauspostille im Polnischen und im Englischen / Piotr Sulikowski. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Teksty egzaminacyjne dla kandydatów na tłumacza przysięgłego : opracowanie zbiorowe / pod red. Zofii Rybińskiej ; [Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS]. - Warszawa : Wydawnictwo Translegis, Tłumacz dla Unii! : przewodnik dla uczestników konkursu tłumaczy w instytucjach Unii Europejskiej / Joanna Kaduczak, Marek Kaduczak. - Warszawa : Wydawnictwo Studio "Emka", Tłumaczenie poświadczone : status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego / Artur Dariusz Kubacki. - Warszawa : Wolters Kluwer, Tłumaczenie prawnicze / Danuta Kierzkowska. - Wyd Warszawa : Translegis, Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne : Teoria i praktyka / Jacek Florczak. Translatologiczna teoria i pragmatyka przekładu artystycznego / Maria Krysztofiak. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011.

7 Übersetzungskurs Polnisch-Deutsch und Deutsch-Polnisch : Texte aus Politik, Wirtschaft und Kultur = Kurs tłumaczenia na język niemiecki i polski : teksty o tematyce politycznej, gospodarczej i kulturalnej / Grażyna Milińska. - München ; Wien : R. Oldenbourg, Verwaltungssystem : Spracharbeitsbuch / Urszula Burda, Agnieszka Dickel, Magdalena Olpińska ; konsult. jęz. Burkhard Schaeder. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, Wirtschaftsordnung : Spracharbeitsbuch / Urszula Burda, Agnieszka Dickel, Magdalena Olpińska ; konsult. jęz. Burkhard Schaeder. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, Wybór polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych = Auswahl polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen / Jan Iluk, Artur Dariusz Kubacki. - Warszawa : Promocja XXI, Wzory listów niemieckich / Anna Kohlrausch [tł.]. - Warszawa : Wiedza Powszechna, Wzory umów i pism = Musterverträge und -schriftsätze : wzory umów i pism w obrocie prawnym z CD : dwujęzyczne wydanie polsko-niemieckie / Harald Marschner. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, Z zagadnień dydaktyki tłumaczenia ustnego / pod red. Przemysława Janikowskiego. - Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Zivilgesetzbuch : zweisprachige Textausgabe = Kodeks cywilny : tekst dwujęzyczny / tł. Dariusz Łubowski; konsult. jęz. Thomas Mrodzinsky. - Stan prawny luty 2011 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, SŁOWNIKI, ENCYKLOPEDIE Das neue Zitaten Handbuch : eine besondere Auswahl aus drei Jahrtausenden / Eberhard Puntsch. - Augsburg : Bechtermünz Verlag, Das Synonymworterbuch : ein Wörterbuch sinnverwandter Wörter / herausgegeben von der Dudenredaktion ; [redaktionelle Bearbeitung: Christine Beil [et. al.]]; Duden. - 3., völlig neu erarbeitete Aufl. - Mannheim [et. al.] : Dudenverlag, cop Deutsches Neologismenwörterbuch : Neue Wörter und Wortbedeutungen in der Gegenwartssprache / Uwe (hrg.) Quasthoff. - Berlin, New York : Walter de Gruyter, cop Duden : Redewendungen / Dudenredaktion. - Mannheim : Dudenverlag, Duden : Zitate und Aussprüche / Maria Dose. - Mannheim : Dudenverlag, 2002.

8 Euromowa : słownik terminologii Unii Europejskiej / Aleksandra Misztal-Kania. - Piaseczno : Simpex, Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache / von Renate Wahrig-Burfeind. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Groβwörterbuch Deutsch als Fremdsprache : das einsprachige Wörterbuch für alle, die Deutsch lernen / [hrsg.] Dieter Götz, Günther Haensch, Hans Wellmann. - Berlin, München, Wien [et al.] : Langenscheidt, Kontrastywny słownik amerykanizmów i brytycyzmów / Maciej Widawski ; [indeksy i transkrypcja fonetyczna] Małgorzata Kowalczyk. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium", Langenscheidt 4000 Sprichworter und Zitate / Elke Gerr. - Berlin ; Munchen ; Wien [et al.] : Langenscheidt, Lexikon der juristischen Fachbegriffe / Monika Pawęska. - Warszawa : C.H. Beck, Lexikon der Redensarten : Herkunft und Bedeutung deutscher Redewendungen / Klaus (Hrgs.) Müller. - München : Bassermann, Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. T. 1, A-Hampelmann / Lutz Röhrich. - wyd Freiburg, Basel, Wien : Herder, Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. T. 2, Hanau-Saite / Lutz Röhrich. - wyd Freiburg, Basel, Wien : Herder, Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. T. 3, Salamander-Zylinder / Lutz Röhrich. - wyd Freiburg, Basel, Wien : Herder, Lexikon des polnischen Rechts / Krzysztof Napierała, Wojciech Plesiński (Hrsg.). - Warszawa : C.H. Beck, Das Lieblingswörterbuch : die schönsten und persönlichsten Wörter prominenter Menschen. - Mannheim ; Zürich : Duden, Neues grosses Lexikon in Farbe : von A-Z. - Köln : Buch und Zeit Verlagsgesellschaft, cop Niemiecko-polski słownik tematyczny : hotelarstwo, gastronomia, turystyka = Deutsch-polnisches Fachwortglossar : Hotelgewerbe, Gastronomie, Tourismus / Marcin Gniedziejko, Fred Schulz. - Zielona Góra : Kanion Net, Nominale Derivation im Deutschen und im Dänischen / Janusz Stopyra. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Nowa encyklopedia przekładoznawstwa / Urszula Dąmbska-Prokop. - Kielce : Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach, Mały słownik tautonimów niemiecko-polskich : wyrazy o podobnej formie, lecz różnych znaczeniach / Ryszard Lipczuk. - Warszawa : WSiP, 1990.

9 Podręczny słownik medyczny polsko-niemiecki niemiecko-polski / Małgorzata Tafil-Klawe, Jacek Klawe. - Wyd Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Słownik obrazkowy niemiecko-polski / Red.T.Korsak. - Warszawa : Wiedza Powszechna, Słownik obrazkowy polski-niemiecki. - Poznań : LektorKlett, Słownik peryfraz, czyli wyrażeń omownych / Bańko Mirosław. - Warszawa : Wyd. Naukowe PWN, Słownik terminologii gospodarczej : bankowość, finanse, prawo : niemiecko-polski, polsko-niemiecki / Iwona Kienzler. - Wyd Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, Słownik turystyki i hotelarstwa niemiecko-polski, polsko-niemiecki / [oprac.] Iwona Kienzler. - Warszawa : Wydawn. C.H. Beck, Słownik turystyki i hotelarstwa : polsko-niemiecki, niemiecko-polski / Maja Jedlińska, Daniela Obodyński. - Warszawa : "Poltext", Słowniki polsko-niemieckie i niemiecko-polskie : historia i teraźniejszość / Agnieszka Frączek, Ryszard Lipczuk. - Wołczkowo : Oficyna In Plus, Unia Europejska : słownik polsko-angielsko-niemiecko-francuski / Iwona Kienzler. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, (+ CD) Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache / pod red. Günter Kempcke. - Berlin, New York : Walter de Gruyter, Wörterbuch für Buchhaltung, Rechnungslegung, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung : polnischdeutsch, deutsch-polnisch / Red. bearb. Przemysław Fil, Jens Jungmann. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, SERIE (w zbiorach część pozycji) Między Oryginałem a Przekładem Czy istnieją szkoły przekładu w Polsce? / pod red. Urszuli Kropiwiec, Marii Filipowicz-Rudek, Jadwigi Koniecznej-Twardzikowej. - Kraków : Księgarnia Akademicka, Przekład jako promocja literatury / pod red. Marii Filipowicz-Rudek, Izabelli Kaluty, Jadwigi Koniecznej- Twardzikowej, Niny Pluty. - Kraków : Księgarnia Akademicka, Strategie wydawców. Strategie tłumaczy / pod red. Jerzego Brzozowskiego, Marii Filipowicz-Rudek. - Kraków : Księgarnia Akademicka, Przekład, Mity i Rzeczywistość

10 Intertekstualność-implikacje dla teorii przekładu : Wczesna proza Elfriede Jelinek / Anna Majkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Przekład audiowizualny / Teresa Tomaszkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Przekład literacki jako metafora : między logos a lexis / Jolanta Kozak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Przekład prawny i sądowy / Anna Jopek-Bosiacka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Przekład ustny konferencyjny / Magorzata Tryuk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Przekład ustny środowiskowy / Małgorzata Tryuk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Tłumaczenie wspomagane komputerowo / Łukasz Bogucki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, W poszukiwaniu dominanty translatorskiej / Anna Bednarczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Recepcja, transfer, przekład Recepcja, transfer, przekład: czytając przekłady : 2 / pod red. Jana Koźbiała. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Recepcja, transfer, przekład: oblicza recepcji : 3 / pod red. Jana Koźbiała. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Recepcja, transfer, przekład : 4 / pod red. Jana Koźbiała. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop Recepcja, transfer, przekład : 5 / pod red. Jana Koźbiała. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop Translation Theories Explained Can theory help translators? : a dialogue between the Ivory Tower and the Wordface / Andrew Chesterman, Emma Wagner. - Manchester, UK : St. Jerome Publishing, Stylistic approaches to translation / Jean Boase-Beier. - Manchester, UK : St. Jerome Publishing, Translation and language : linguistic, theories, explained / Peter Fawcett. - Manchester, UK : St. Jerome Publishing, Translation and literary criticism : Translation as analysis / Marilyn Gaddis Rose. - Manchester : St. Jerome Publishing, Translation in systems : descriptive and system-oriented approaches explained / Theo Hermans. - Manchester, UK : St. Jerome Publishing, cop

11 Translation Practices Explained Conference interpreting explained / Roderick Jones. - Manchester : St. Jerome Publishing, Electronic tools for translators / Frank Austermühl. - Manchester, UK : St. Jerome Publishing, Legal translation explained / Enrique Alcaraz, Brian Hughes. - Manchester, UK : St. Jerome Publishing, Medical translation step by step : learning by drafting / Vicent Montalt Resurrecció, Maria González Davies. - Manchester, UK : St. Jerome Publishing, Translating official documents / Roberto Mayoral Asensio. - Manchester, UK : St. Jerome Publishing, SERIE (większe ilościowo, kompletowane): Język a komunikacja Linguistic Insights Papers and Studies in Contrastive Linguistics Poznań Studies in Contemporary Linguistics Polish-AngloSaxon Studies Studia Linguistica Warsaw Studies in English Language and Literature Przekładaniec : półrocznik Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem I Komunikacją Międzykulturową UJ Poliglota: edukacja językowa dzieci Polish Studies in English Language and Literature MULTIMEDIA Deutsch Translator 2 : CD. - Ostrów Wielkopolski : Techland, cop Multimedialny słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki. - Wyd Knurów ; Warszawa : LexLand ; WNT, cop Multimedialny słownik niemiecko-polski, polsko-niemiecki : wersja Gdańsk ; Berlin ; Munich : Young Digital Poland ; Langenscheidt, cop SDL Trados Studio 2009 : dla (nie)wtajemniczonych / Jerzy Czopik. SDL Trados Studio 2011 : instalacja, konfiguracja i rozpoczęcie pracy [instrukcja obsługi] / [oprac.] Zespół LSP Software.

12 Unia Europejska : słownik polsko-angielsko-niemiecko-francuski : CD. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, BAZY ONLINE Questia Wirtualna Biblioteka Nauki British National Corpus Book Citation Index

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Dr Izabela Lis-Lemańska. wykład

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Dr Izabela Lis-Lemańska. wykład Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim M4/1/2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład ogólny General introduction to the theory and practice of

Bardziej szczegółowo

Artur Dariusz Kubacki (2015)

Artur Dariusz Kubacki (2015) N O W O Ś Ć Wybór dokumentów austriackich dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych. Auswahl österreichischer Dokumente für Kandidaten zum beeideten Übersetzer/Dolmetscher Artur Dariusz Kubacki (2015) Wybór

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE / MODULE Nazwa przedmiotu / modułu Kod przedmiotu / modułu*

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOS C : TRANSLATORYKA STUDIA 2 STOPNIA NIESTACJONARNE SPECJALNOS C PROWADZONA W JĘZYKU NIEMIECKIM

SPECJALNOS C : TRANSLATORYKA STUDIA 2 STOPNIA NIESTACJONARNE SPECJALNOS C PROWADZONA W JĘZYKU NIEMIECKIM SPECJALNOS C : TRANSLATORYKA STUDIA 2 STOPNIA NIESTACJONARNE SPECJALNOS C PROWADZONA W JĘZYKU NIEMIECKIM Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr T E O R I A I P R A K T Y K A T Ł U M

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE / MODULE Nazwa przedmiotu / modułu Kod przedmiotu / modułu*

Bardziej szczegółowo

Język a a komunikacja 2628. Tłumacz wobec problemów kulturowych Monografia z cyklu Język trzeciego tysiąclecia pod redakcją Marii Piotrowskiej

Język a a komunikacja 2628. Tłumacz wobec problemów kulturowych Monografia z cyklu Język trzeciego tysiąclecia pod redakcją Marii Piotrowskiej Język a a komunikacja 2628 Tłumacz wobec problemów kulturowych Monografia z cyklu Język trzeciego tysiąclecia pod redakcją Marii Piotrowskiej Kraków 2010 Spis treści Słowo wstępne.................................

Bardziej szczegółowo

LEKSYKOLOGIA, LEKSYKOGRAFIA

LEKSYKOLOGIA, LEKSYKOGRAFIA LEKSYKOLOGIA, LEKSYKOGRAFIA Introducción a la lexicografía española / Felix Córdoba Rodriguez. - Olomouc : Univerzita Palackeho, 2001. Problemy leksykografii : historia, metodologia, praktyka / pod red.

Bardziej szczegółowo

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Wybór i opracowanie Magdalena Mularczyk Kielce 2015 Korekta Małgorzata Pronobis Redakcja techniczna opracowanie

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności filologia angielska forma stacjonarna

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności filologia angielska forma stacjonarna Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności filologia angielska forma stacjonarna Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 25) 1. Praktyczna nauka języka angielskiego: 14 120 a. nauczanie wymowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOT - SYLABUS

OPIS PRZEDMIOT - SYLABUS OPIS PRZEDMIOT - SYLABUS Nazwa przedmiotu Język w kontekście społecznym Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Germańskiej UR Kod przedmiotu ---------------------------

Bardziej szczegółowo

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW SPECJALNOŚĆ: filologia angielska germańska SPECJALIZACJA: nauczycielska literaturoznawstwo / tłumaczenia z i elementami języki specjalistyczne kulturoznawstwa ROK STUDIÓW: I STOPIEŃ STUDIÓW: I Ilość godzin

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ w roku akademickim 2015/2016

HARMONOGRAM ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ w roku akademickim 2015/2016 specjalność: kultura i literatura niemieckiego obszaru językowego I Literatura krajów niemieckiego obszaru językowego (dr Nina Nowara-Matusik) I termin 3.02.2016, godz. 8.00, sala 0.3 II termin 19.02.2016,

Bardziej szczegółowo

Słowniki i leksykony języka polskiego

Słowniki i leksykony języka polskiego ul. Szkolna 3 77-400 Złotów katalog on-line: www.zlotow.bp.pila.pl tel. (67)263-21-42 e-mail: zlotow@cdn.pila.pl wypozyczalnia.bpzlotow@wp.pl Słowniki i leksykony języka polskiego (wybór za lata 1990-2013)

Bardziej szczegółowo

LEKSYKOLOGIA, LEKSYKOGRAFIA

LEKSYKOLOGIA, LEKSYKOGRAFIA LEKSYKOLOGIA, LEKSYKOGRAFIA A handbook of lexicography : the theory and practice of dictionary-making / Bo Svensén. - New York : Cambridge University Press, 2009. Formulaic language and the lexicon / Alison

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM (ZE ZBIORÓW PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W KIELCACH) PODRĘCZNIKI 1. BIERNACKA Ewa, HERMAN Wilga : Jak pisać wypracowania

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Magdalena Zawal Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte 1. Błaszczuk,

Bardziej szczegółowo

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r.

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Wydawnictwa zwarte 1. Bereźnicki, Franciszek : Dydaktyka

Bardziej szczegółowo

Course name (in English) - unofficial translation Year Semester ECTS

Course name (in English) - unofficial translation Year Semester ECTS No Course name (in ) 1 Praktyczna nauka języka angielskiego - Czytanie 2 Praktyczna nauka języka angielskiego - Czytanie 3 Praktyczna nauka języka angielskiego - Czytanie 4 Praktyczna nauka języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Tłumaczenie w biznesie i turystyce. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Tłumaczenie w biznesie i turystyce. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Tłumaczenie w biznesie i turystyce. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok

Bardziej szczegółowo

Zestawienie podręczników dla I-III etapu edukacji zgodnych z reformą Stan na 12.09.2013. podręczniki brajlowskie.

Zestawienie podręczników dla I-III etapu edukacji zgodnych z reformą Stan na 12.09.2013. podręczniki brajlowskie. Zestawienie podręczników dla I-III etapu edukacji zgodnych z reformą Stan na 12.09.2013 podręczniki brajlowskie. Klasy 1-3 Faliszewska J Odkrywam siebie. Ja i moja szkoła. Klasa 2. Semestr 1./ Faliszewska

Bardziej szczegółowo

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce materiały dostępne na terenie Kielc zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca nie Musi Być Przeszkodą

Cukrzyca nie Musi Być Przeszkodą TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Cukrzyca nie Musi Być Przeszkodą (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu i jej filii) oprac. mgr Barbara Krawczyk, Wydział

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze).

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Jaworzno, 26.03.2015 HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Teksty H. M. McLuhan a 1. McLUHAN, Marshall. Galaktyka Gutenberga / Marshall

Bardziej szczegółowo

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH. JĘZYKOZNAWSTWO

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH. JĘZYKOZNAWSTWO NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH. JĘZYKOZNAWSTWO WZ 007644-WZ BEC VANTAGE BEC Vantage Masterclass Upper Intermediate : Workbook with key / Ed. Nick Brieger Oxford : University Press, 2009. - 96 s. ; 30 cm. + CD ISBN

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Wykaz podręczników w roku szkolnym G I M N A Z J U M K L A S A I Lp. Przedmiot Podręcznik Autor, Wydawnictwo 1. Język polski Słowa na czasie. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik Wyd. 2 popr. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KSZTAŁCENIA TŁUMACZY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KSZTAŁCENIA TŁUMACZY JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KSZTAŁCENIA TŁUMACZY JĘZYKA NIEMIECKIEGO 1) Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego (=SPKTJN) 2) Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Podręczniki 2016/2017 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gliwicach. Gimnazjum nr 8 klasa I

Podręczniki 2016/2017 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gliwicach. Gimnazjum nr 8 klasa I Gimnazjum nr 8 klasa I Plastyka Muzyka Informatyka Dotacja podręcznikowa Błogosławieni, którzy szukają Jezusa Zgodny z programem nauczania nr AZ-3-01/13 z dnia 9.IV.2013 Gimnazjum nr 8 klasa II Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Językoznawstwo kognitywne i korpusowe w badaniach nad przekładem języka prawnego na przykładzie Kodeksu Spółek Handlowych i Kodeksu Pracy...

Językoznawstwo kognitywne i korpusowe w badaniach nad przekładem języka prawnego na przykładzie Kodeksu Spółek Handlowych i Kodeksu Pracy... SPIS TREŚCI Wstęp... 9 Część 1 Artykuły i rozprawy TEORIA I PRAKTYKA PRZEKŁADU Anna Bączkowska Językoznawstwo kognitywne i korpusowe w badaniach nad przekładem języka prawnego na przykładzie Kodeksu Spółek

Bardziej szczegółowo

Klasy pierwsze (język angielski kontynuacja, język niemiecki kurs podstawowy)

Klasy pierwsze (język angielski kontynuacja, język niemiecki kurs podstawowy) SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W GIMNAZJUM nr 4 im. Aleksandra Kamińskiego w Legionowie obowiązujący w roku szkolnym 2009/2010 Klasy pierwsze (język angielski kontynuacja, język niemiecki kurs podstawowy)

Bardziej szczegółowo

Kicz językowy. Przedstaw temat na podstawie wybranych piosenek, nurtów disco-polo lub podobnych. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Kicz językowy. Przedstaw temat na podstawie wybranych piosenek, nurtów disco-polo lub podobnych. zestawienie bibliograficzne w wyborze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Kicz językowy Przedstaw temat na podstawie wybranych piosenek, nurtów disco-polo lub podobnych zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta

Bardziej szczegółowo

Nabytki maj 2014. 5. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadniania / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014 (sygnatura 39283)

Nabytki maj 2014. 5. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadniania / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014 (sygnatura 39283) Nabytki maj 2014 1. Biblioteki, tożsamość, kultura : praca zbiorowa / pod red. Iwony H. Pugacewicz i Elżbiety Barbary Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Język obcy - opis przedmiotu

Język obcy - opis przedmiotu Język obcy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język obcy Kod przedmiotu 06.4-WI-ArchKP-j.obcy- 16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Architektura

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Edukacja wielokulturowa

Edukacja wielokulturowa Edukacja wielokulturowa - zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Wydawnictwa zwarte 1.Afryka w szkole : materiały dydaktyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. T.1: Jak mówić

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Lingwistyka stosowana - studia stacjonarne I stopnia

PROGRAM STUDIÓW Lingwistyka stosowana - studia stacjonarne I stopnia PROGRAM STUDIÓW Lingwistyka stosowana - studia stacjonarne I stopnia ROK I [rok akad. 2014/2015] konw. godzin Moduł podstawowy zal. ECTS Filozofia w. I 30 zal./o 3 09-FILO-ILS-12 W-F I 30 zal./o 1 32-WF

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze) PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Dr Izabela Lis-Lemańska.

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Dr Izabela Lis-Lemańska. Kod przediotu Nazwa przediotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polski w języku angielski M4/3/10 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Probleatyka tłuaczenia tekstów specjalistycznych w turystyce i biznesie

Bardziej szczegółowo

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) 1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) KSIĄśKI 1.JASUDOWICZ, Tadeusz Informator VII Olimpiady

Bardziej szczegółowo

Dziecko w młodszym wieku szkolnym

Dziecko w młodszym wieku szkolnym CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE Dziecko w młodszym wieku szkolnym (bibliografia w wyborze) Opracowanie: Krystyna Kowalczyk 2015 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Studia kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja Filologia angielska II stacjonarne Translatoryka nie dotyczy

Studia kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja Filologia angielska II stacjonarne Translatoryka nie dotyczy Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Filologiczny /Instytut Anglistyki i Amerykanistyki Kod ECTS Studia kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w ZSO Nr 1 w Jeleniej Górze - klasa I - rok szkolny 2014/2015 przedmiot podręcznik Zeszyt ćwiczeń

Gimnazjum w ZSO Nr 1 w Jeleniej Górze - klasa I - rok szkolny 2014/2015 przedmiot podręcznik Zeszyt ćwiczeń Gimnazjum w ZSO Nr 1 w Jeleniej Górze - klasa I - rok szkolny 2014/2015 przedmiot podręcznik Zeszyt ćwiczeń j. polski 1) Klucze do kultury. Klasa 1. Podręcznik do kształcenia literackokulturowego. Barbara

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią zestawienie publikacji

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM DLA KANDYDATÓW NA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I DLA TŁUMACZY SPECJALISTYCZNYCH. Edycja III

LABORATORIUM DLA KANDYDATÓW NA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I DLA TŁUMACZY SPECJALISTYCZNYCH. Edycja III LABORATORIUM DLA KANDYDATÓW NA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I DLA TŁUMACZY SPECJALISTYCZNYCH Edycja III Organizator laboratorium: Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS organizacja

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE KLUCZOWE

KOMPETENCJE KLUCZOWE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl KOMPETENCJE KLUCZOWE Wybór literatury dostępnej

Bardziej szczegółowo

09.1-xxxx-111 Praktyczna nauka języka angielskiego 180 180 1 20 P 05.9-xxxx-050 Psychospołeczne aspekty okresu 30 30 1 1 PP

09.1-xxxx-111 Praktyczna nauka języka angielskiego 180 180 1 20 P 05.9-xxxx-050 Psychospołeczne aspekty okresu 30 30 1 1 PP PLAN STUDIÓ STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska Specjalizacja merytoryczna: językoznawstwo Specjalizacja zawodowa: nauczycielska Rok I (semestr 1,

Bardziej szczegółowo

CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: METODY KSZTAŁCENIA: Liczba godzin. Liczba godzin w tygodniu Semestr Forma zaliczenia

CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: METODY KSZTAŁCENIA: Liczba godzin. Liczba godzin w tygodniu Semestr Forma zaliczenia T E O R I A I P R A K T Y K A T ŁŁ U M A C Z EŃ Kod przedmiotu: 09.4-WH-FA-TPT-2 Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: angielski Odpowiedzialny za przedmiot: dr Jolanta Osękowska-Sandecka Prowadząc

Bardziej szczegółowo

Lingwistyka stosowana i jej horyzonty poznawcze Kraków, 17 18 kwietnia 2015

Lingwistyka stosowana i jej horyzonty poznawcze Kraków, 17 18 kwietnia 2015 Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej UW Lingwistyka stosowana i jej horyzonty poznawcze Kraków,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/3/9b Przekład tekstów ustnych w w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. M4/3/9b Przekład tekstów ustnych w w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/9b Przekład tekstów ustnych w w języku polskim Nazwa przedmiotu turystyce w języku angielskim Oral translation for tourism USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

L.p. ISBN Autor Tytuł Wydawnictwo

L.p. ISBN Autor Tytuł Wydawnictwo PIOTR STARZYŃSKI, MACIEJ PRAWO KARNE MATERIALNE W NAUCE O 978-83-7641-809-4 NAWACKI BEZPIECZEŃSTWIE DIFIN 3 1. ALIMENTY A PRAWO KARNE PRAKTYKA WYMIARU 978-83-7806-179-3 DANUTA JOANNA SOSNOWSKA SPRAWIEDLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Matura 2012 materiały dla ucznia

Matura 2012 materiały dla ucznia PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE WYPOŻYCZALNIA Matura 2012 materiały dla ucznia Matamatyka KSIĄŻKI: ANDRZEJCZAK, Grzegorz Matematyka; kom. red. Włodzimierz Waliszewski. - Warszawa : Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. Oral translation for business purposes USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. Oral translation for business purposes USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/9a Nazwa przedmiotu w języku polskim Przekład tekstów ustnych w biznesie w języku angielskim Oral translation for business purposes USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników. w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku

Szkolny zestaw podręczników. w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku Szkolny zestaw podręczników w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku na rok szkolny 2015-2016 Uwaga! Klasy I, II, IV otrzymują podręczniki w szkole; muszą zakupić religię, i w klasie

Bardziej szczegółowo

II ETAP EDUKACYJNY. Program nauczania języka polskiego w klasach 4 6 szkoły podstawowej, Słowa z uśmiechem. Ewa Horwath, Anita Żegleń.

II ETAP EDUKACYJNY. Program nauczania języka polskiego w klasach 4 6 szkoły podstawowej, Słowa z uśmiechem. Ewa Horwath, Anita Żegleń. II ETAP EDUKACYJNY KLASA ZAJĘCIA EDUKACYJNE TYTUŁ PROGRAMU Numer w szkolnym zestawie IV-V Język polski polskiego w klasach 4 6 szkoły podstawowej, Słowa z uśmiechem. Ewa Horwath, Anita Żegleń. 11/SP/13/14

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Tłumaczenie konsekutywne (ćwiczenia) Specjalizacja Tłumaczeniowa Filologia Angielska II rok II stopnia semestr III i IV

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Tłumaczenie konsekutywne (ćwiczenia) Specjalizacja Tłumaczeniowa Filologia Angielska II rok II stopnia semestr III i IV PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Tłumaczenie konsekutywne (ćwiczenia) Specjalizacja Tłumaczeniowa Filologia Angielska II rok II stopnia semestr III i IV I. KARTA PRZEDMIOTU: CEL PRZEDMIOTU C1 zapoznanie z zaawansowaną

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62 www.bpsieradz.pl TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Zestawienie bibliograficzne nr 967/08

Zestawienie bibliograficzne nr 967/08 Centrum Edukacji Nauczycieli Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (094) 345-45-05, (094) 347-43-07 e-mail: sekretariat@bibliotekacen.pl http://www.bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

Językoznawstwo. Nauka o literaturze

Językoznawstwo. Nauka o literaturze Językoznawstwo. Nauka o literaturze 1. Antropologia kultury - antropologia literatury / pod red. nauk. Ewy Kosowskiej ; przy współudz. Eugeniusza Jaworskiego. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2005. - 163 s. ; 24

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ TŁUMACZEM PRZYSIĘGŁYM? Egzamin w Ministerstwie Sprawiedliwości w teorii i w praktyce.

JAK ZOSTAĆ TŁUMACZEM PRZYSIĘGŁYM? Egzamin w Ministerstwie Sprawiedliwości w teorii i w praktyce. Kraków, 11 maja 2010 r. JAK ZOSTAĆ TŁUMACZEM PRZYSIĘGŁYM? Egzamin w Ministerstwie Sprawiedliwości w teorii i w praktyce. JĘZYK ANGIELSKI Barbara Eidrigiewicz tłumacz przysięgły języka angielskiego barbara.e@tlen.pl

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY I W GIMNAZJUM STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I LO W PRZEMYŚLU Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY I W GIMNAZJUM STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I LO W PRZEMYŚLU Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY I W GIMNAZJUM STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I LO W PRZEMYŚLU Rok szkolny 2014/2015 Przedmiot Tytuł serii Tytuł podręcznika Autorzy Wydawnictwo Numer dopuszczenia J. polski

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące

Ocenianie kształtujące Ocenianie kształtujące Tematyczne zestawienie bibliograficzne w wyborze, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Opracowały: mgr Barbara Krawczyk mgr Anna Dąbek Wydział Wspomagania

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu / modułu Kod przedmiotu / modułu*

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2011/ 2012

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2011/ 2012 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2011/ 2012 Pakiet Razem w szkole 1.,,RAZEM W SZKOLE. Klasa 1 Podręcznik z ćwiczeniami część od 1-10 Autorzy: Jolanta Brzózka, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

RELIGIA Wydawnictwo: Księgarnia Św. Wojciecha. Spotkanie ze Słowem podręcznik pod red. J. Szpet, D. Jack

RELIGIA Wydawnictwo: Księgarnia Św. Wojciecha. Spotkanie ze Słowem podręcznik pod red. J. Szpet, D. Jack Klasa 1 Zestaw podręczników do klasy I do odbioru w szkole na początku września. Spotkanie ze Słowem podręcznik pod red. J. Szpet, D. Jack Klasa 2 JĘZYK POLSKI Małgorzata Chmiel, Wilga Herman, Zofia Pomirska,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Translatoryka tekstu 2. Kod przedmiotu: FAT-21 3. Okres ważności karty: 2015-2018 4. Forma : studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Sposoby nawiązania do horacjańskiej myśli Non omnis moriar w utworach literatury polskiej

Sposoby nawiązania do horacjańskiej myśli Non omnis moriar w utworach literatury polskiej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Sposoby nawiązania do horacjańskiej myśli Non omnis moriar w utworach literatury polskiej zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 1990-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa zwarte oraz artykuły

Bardziej szczegółowo

Wykaz programów nauczania i podręczników na rok szkolny 2013/2014

Wykaz programów nauczania i podręczników na rok szkolny 2013/2014 Wykaz programów nauczania i podręczników na rok szkolny 2013/2014 dla klas trzecich w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeroskiego w Żyrardowie Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego,

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011 Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym Anna Lewicka-Strzałecka Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2006 233 s.: tab.; 24 cm Sygn. FIL 11633 Anoreksja w rodzinie

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Przekład Rocznik studiów 2012/2013 Wydział Wydział Stosowanych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne redakcyjne dla autorów

Wytyczne redakcyjne dla autorów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Wytyczne redakcyjne dla autorów Przypisy Bibliografia załącznikowa przykłady Opracowanie Małgorzata Pronobis Dorota Parkita Kielce 2011 Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Kreatywność. PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA. (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Kreatywność. PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA. (zestawienie bibliograficzne w wyborze) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA Kreatywność (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Opracował Piotr Wiechnik LUBLIN 2012 Wydawnictwa zwarte: 1. Akmeologia

Bardziej szczegółowo

III. Zestaw podręczników SZKOŁA PODSTAWOWA rok szkolny 2013/2014. Nr dopuszczenia podręcznika. Klasa Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo

III. Zestaw podręczników SZKOŁA PODSTAWOWA rok szkolny 2013/2014. Nr dopuszczenia podręcznika. Klasa Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Zestaw podręczników SZKOŁA PODSTAWOWA rok szkolny 2013/2014 Klasa Przedmiot Tytuł Autor Nr dopuszczenia podręcznika Oddział przedszkolny I II III Wychowanie przedszkolne Razem w przedszkolu. Zanim zostaniesz

Bardziej szczegółowo

Nowe książki z adnotacją Nabytki 2013. Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca wybrane dzieła

Nowe książki z adnotacją Nabytki 2013. Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca wybrane dzieła Nowe książki z adnotacją Nabytki 2013 Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca wybrane dzieła Brett Peter Edukacja obywatelska i edukacja na rzecz praw człowieka jako zadanie wszystkich nauczycieli : opis

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć w Instytucie Filologii Germańskiej Semestr zimowy 2015/2016 STUDIA I STOPNIA

Plan zajęć w Instytucie Filologii Germańskiej Semestr zimowy 2015/2016 STUDIA I STOPNIA Plan zajęć w Instytucie Filologii Germańskiej Semestr zimowy 2015/2016 STUDIA I STOPNIA I rok 9.10-10.40 PNJN: gramatyka praktyczna I (ćw.) I gr., dr L. Krzysiak, GG-322 10.00-10.45 Logika (ćw.) II GR.,

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE WYKAZ PODRĘCZNIKÓW rok szkolny 2012/2013

GIMNAZJUM NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE WYKAZ PODRĘCZNIKÓW rok szkolny 2012/2013 GIMNAZJUM NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE WYKAZ PODRĘCZNIKÓW rok szkolny 2012/2013 Klasa I Przedmiot Nazwa podręcznika Autor Wydawnictwo, numer dopuszczenia JĘZYK POLSKI Słowa na czasie. Podręcznik do

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) INTERWENCJA KRYZYSOWA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1991-2010 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Depresja i próby

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 3 do procedury nr W_PR_1 Nazwa przedmiotu: JĘZYK OBCY (Niemiecki) Dyscyplina: Budowa i Eksploatacja Maszyn Rodzaj przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy Rodzaj zajęć: Seminarium Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 kod w SID data zatwierdzenia przez Radę ydziału pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe prowadzone na kierunku

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podręcznik Biologia : 1 Puls życia 1 Biologia Podręcznik z płytą CD Jefimow Małgorzata, Sęktas Marian nr dopuszczenia MEN: 58/1/2009 ISBN: 9788326706745 EAN:

Bardziej szczegółowo

Sprachpolitik und Zertifizierung Polityka językowa a certyfikacja

Sprachpolitik und Zertifizierung Polityka językowa a certyfikacja Polityka językowa a certyfikacja Das System der europäischen Niveaustufen als Element der Sprachpolitik des Europarats System europejskich poziomów biegłości jako jeden z elementów polityki językowej Rady

Bardziej szczegółowo

Wykaz nowości - wrzesień 2015 r.

Wykaz nowości - wrzesień 2015 r. Wykaz nowości - wrzesień r. 1. ABC pedagoga specjalnego : razem łatwiej : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością, dla studentów

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Lp. Klasa Rodzaj zajęć edukacyjnych Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo Nr dopuszczenia 1. I Edukacja wczesnoszkolna Nasze Razem w

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Zarębie

Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Zarębie Szkoła nie prowadzi pośrednictwa pomiędzy rodzicami a księgarniami i wydawnictwami przy zakupie podręczników. Rodzice dokonują osobiście zakupu podręczników. L.p. Przedmiot Tytuł serii Poz. w serii Tytuł

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI GIMNAZJUM KLASA I na rok szkolny 2015/2016

PODRĘCZNIKI GIMNAZJUM KLASA I na rok szkolny 2015/2016 PODRĘCZNIKI GIMNAZJUM KLASA I na rok szkolny 2015/2016 Religia Spotkam Twoje Słowo, ks. Paweł Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium Lublin do podręcznika Spotkam Twoje Słowo podręczniki bezpłatne Język polski Świat

Bardziej szczegółowo

Klasy pierwsze (język angielski kontynuacja, język niemiecki kurs podstawowy)

Klasy pierwsze (język angielski kontynuacja, język niemiecki kurs podstawowy) SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W GIMNAZJUM nr 4 im. Aleksandra Kamińskiego w Legionowie obowiązujący w roku szkolnym 2011/2012 (Opracowano na podstawie wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego,

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań pedagogicznych: materiały dostępne w PBW

Metodologia badań pedagogicznych: materiały dostępne w PBW Metodologia badań pedagogicznych: materiały dostępne w PBW Wybór i oprac.: Marta Boszczyk Kielce, wrzesień 2012 r. Książki 1. Dutkiewicz, Waldemar : Podstawy metodologii badań : do pracy magisterskiej

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie - j. angielski

Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie - j. angielski Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie - j. angielski WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie - j. angielski- studia w WSB w Gdańsku Patronat nad studiami

Bardziej szczegółowo

Email: Telefon: Jednostka: Email: michal.trubas@usz.edu.pl. Telefon: Email: dorota-teper@wp.pl. Telefon: 1227. Telefon: 1551.

Email: Telefon: Jednostka: Email: michal.trubas@usz.edu.pl. Telefon: Email: dorota-teper@wp.pl. Telefon: 1227. Telefon: 1551. Alicja Trzeciak-Ryczek dr hab. Michał Trubas mgr Dorota Teper-Kasprzycka prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk PROFESOR ZWYCZAJNY Iwona Tuszyńska REFERENT dr Monika Tomczyk dr Anna Tokarz-Kocik dr Blanka Tundys

Bardziej szczegółowo

studia rozpoczęte od roku akademickiego 2011/2012 Lp. Przedmiot ECTS studia niestacjonarne

studia rozpoczęte od roku akademickiego 2011/2012 Lp. Przedmiot ECTS studia niestacjonarne Program nauczania Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku studia rozpoczęte od roku akademickiego 2011/2012 Tytuł: Kierunek: Specjalność: licencjat FILOLOGIA lingwistyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA KANDYDATÓW NA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA KANDYDATÓW NA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH Załącznik nr 7 do pisma z dnia 17 stycznia 2012 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA KANDYDATÓW NA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH 1) Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe dla Kandydatów

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PRACA SOCJALNA (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu) oprac. mgr Maria Marczyńska Wydział Udostępniania Zbiorów Druki

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE. Przemoc w rodzinie

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE. Przemoc w rodzinie CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE Przemoc w rodzinie Wybór literatury ze zbiorów CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Opracowanie: Agnieszka Mucha-Barciszewska

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW/MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH rok szkolny 2015/2016

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW/MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH rok szkolny 2015/2016 ZESTAW PODRĘCZNIKÓW/MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH rok szkolny 2015/2016 GIMNAZJUM im. 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej w Otrębusach Klasa I WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ OBJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Służby kontrwywiadu wojskowego I RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Kielce, 2015 r. Książki Rozwinięcie skrótów dot. lokalizacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016. Technik ekonomista kod zawodu 331403. klasa pierwsza

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016. Technik ekonomista kod zawodu 331403. klasa pierwsza SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016 TECHNIKUM NR 6 Technik ekonomista kod zawodu 331403 klasa pierwsza Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Nr dopuszczenia Ponad słowami.

Bardziej szczegółowo