KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBÓT

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBÓT"

Transkrypt

1 KOSZTORYS OFERTOWY, ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa fragentu ul. Ks. Dobrawy i Mieszka I ADRES INWESTYCJI : Iława ul. Ks. Dobrawy i Mieszka I INWESTOR : Gina Miejska Iława ADRES INWESTORA : -00 Iława ul. Niepodległości BRANŻA : drogowa CPV 500-0, elektryczna CPV , sanitarna CPV , Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : Ogółe wartość kosztorysowa robót : Słownie: Nuery pozycji kosztorysu i przedairu tożsae z nuerai SSTWiOR Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA PRO

2 KOSZTORYS OFERTOWY Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. iary Ilość Cena Budowa fragentu ul. Ks. Dobrawy i Mieszka I w Iławie ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE d. SST Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych - trasa drogi w terenie równinny - granice, pkt. główne, obsługa geodezyjna w trakcie budowy, poiar powykonawczy k 0.70 Wartość (5 x 6) JEZDNIA Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsączające, krawężniki, podbudowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 50 c Wywiezienie ziei z urobków przy echaniczny załadowaniu i wyładowaniu saochode saowyładowczy - zieia z korytowania (iejsce odwozu) wskazane przez zaawiającego Warstwy odcinające z kruszywa naturalnego 0/,5 stabilizowanego ceente R8=,5 MPa o grubości 5 c 5 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 6 Warstwa podbudowy z kruszywa łaanego 0/,5 zagęszczonego echanicznie o gr. 5c ze skały litej 7 Ława pod krawężniki betonowa z opore - beton C8/ Krawężniki betonowe wystające o wyiarach 5x0 c na podsypce ceentowo-piaskowej : wraz z łukai 9 Krawężniki betonowe wtopione o wyiarach 5x c na podsypce piaskowej 0 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubość 8 c na podsypce ceentowo-piaskowej : wraz z regulacją urządzeń, zaworów, studni, zasuw itd. ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsączające, krawężniki, podbudowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów.00 d. SST w gruncie kat. I-IV głębokości 0 c Warstwy odcinające z kruszywa naturalnego 0/,5 stabilizowanego.00 d. SST ceente R8=,5 MPa o grubości 5 c Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod.00 d. SST warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV Warstwa podbudowy z kruszywa łaanego 0/,5 zagęszczonego.00 d. SST echanicznie o gr. 0c ze skały litej 5 Ława pod obrzeża betonowa z opore - uzupełnienie.00 d. SST obrzeża przy istniejących chodnika 6 Obrzeża betonowe o wyiarach 0x8 c na podsypce d. SST ceentowo-piaskowej : 7 d. SST Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 c na podsypce ceentowo-piaskowej : wraz z regulacją.00 urządzeń, zaworów, studni, zasuw itd. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 8 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodziego kat.i d. SST III 9 Huusowanie z obsianie przy grubości warstwy huusu d. SST c. 5 KANALIZACJA DESZCZOWA - rurociągi, studnie wpusty 0 k 0.60 d.5 SST Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych - trasa kanalizacji w terenie równinny - granice, pkt. główne, obsługa geodezyjna w trakcie budowy, poiar powykonawczy Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kat.iii 6.88 Kanały rurowe - podłoża z ateriałów sypkich o grub c Studzienki ściekowe z gotowych eleentów betonowe o szt śr.500 z osadnikie bez syfonu z pierścienie odciązajacy i kratą żeliwną klasy D00 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 50 SN8 - kolektor Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn SN8 - przykanaliki Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych 0.8 głębokości do.0 i szerokości ; kat. gr. III-IV Zagęszczenie zasypu wykopów zagęszczarkai; grunty 0.8 sypkie kat. I-III - - Nora PRO Wersja.9a Nr seryjny: 90

3 KOSZTORYS OFERTOWY Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. iary Ilość Cena Wartość (5 x 6) Roboty ziene wykon.koparkai w gr.kat.iii z transp.urobku saochod.saowyładowczyi - wywóz pozostałej ziei z wykopów (iejsce wywozu wskaże inwestor) BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO 6. Roboty ziene 9 Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych - k 0.0 trasa oświetlenia - granice, pkt. główne, obsługa geodezyjna w trakcie budowy, poiar powykonawczy 0 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat I-II Wykopy ręczne o głębok.do.5 w gruncie kat. III wraz.0 z zasypanie dla słupow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0. Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 0 - rury SRS 75 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 0 - rury DVR 75 5 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do i szer. dna do 0. w gruncie kat. III 6. Roboty kablowe 6 Układanie kabli o asie do.0 kg/ w rowach kablowych ręcznie YAKXS x5 7 Układanie kabli o asie do.0 kg/ w rurach, pustakach.000 lub kanałach zakniętych YAKXS x5 8 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły szt.żył do 50 pod zaciski lub bolce 6. Montaż i stawianie słupów oświetleniowych 9 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o asie do szt kg - słupy oświetleniowe ASTRA P KCC S/8//0/V80 z prefabrykowany fundaente 00/ 0 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie kpl.przew w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 0 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie AM- szt BAR/005/ HPS 00 W na wysięgniku Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do (FeZn 5x) Montaż bezpiecznika BiWts A szt Zarobienie na sucho końca kabla -żyłowego o przekroju szt żył do 50 na napięcie do kv o izolacji i powło- ce z tworzyw sztucznych 5 Montaż uzioów lub przewodów uzieiających w gruncie kat.iii 6 Uzioy ze stali profilowanej iedziowane o długości szt..000 (etoda wykonania udarowa) - grunt kat.iii 7 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły szt.żył do.5 pod zaciski lub bolce 6. Roboty poiarowe 8 Badanie linii kablowej N.N.- kabel -żyłowy odc Sprawdzenie i poiar -fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia poiar Nora PRO Wersja.9a Nr seryjny: 90

4 KOSZTORYS OFERTOWY Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. iary Ilość Cena Sprawdzenie saoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza prób..000 próba) 5 Sprawdzenie saoczynnego wyłączania zasilania (następna prób próba) Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółe wartość kosztorysowa robót Słownie: Wartość (5 x 6) - - Nora PRO Wersja.9a Nr seryjny: 90

5 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Budowa fragentu ul. Ks. Dobrawy i Mieszka I w Iławie ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE d. SST Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych - trasa drogi w terenie równinny - granice, pkt. główne, obsługa geodezyjna w trakcie budowy, poiar powykonawczy 0.7 k 0.70 RAZEM 0.70 JEZDNIA Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsączające, krawężniki, podbudowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 50 c (6.0*( ))+(6.60*( ))+<R6>(*7.7) RAZEM Wywiezienie ziei z urobków przy echaniczny załadowaniu i wyładowaniu saochode saowyładowczy - zieia z korytowania (iejsce odwozu) wskazane przez zaawiającego poz.* RAZEM Warstwy odcinające z kruszywa naturalnego 0/,5 stabilizowanego ceente R8=,5 MPa o grubości 5 c (5.50*( ))+(6.00*( ))+<R6>(*7.7) RAZEM Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (5.50*( ))+(6.00*( ))+<R6>(*7.7) RAZEM Warstwa podbudowy z kruszywa łaanego 0/,5 zagęszczonego echanicznie o gr. 5c ze skały litej (5.50*( ))+(6.00*( ))+<R6>(*7.7) RAZEM Ława pod krawężniki betonowa z opore - beton C8/0 50.0* RAZEM 7.00 Krawężniki betonowe wystające o wyiarach 5x0 c na podsypce ceentowo-piaskowej : wraz z łukai RAZEM Krawężniki betonowe wtopione o wyiarach 5x c na podsypce piaskowej RAZEM Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubość 8 c na podsypce ceentowo-piaskowej : wraz z regulacją urządzeń, zaworów, studni, zasuw itd. (5.50*( ))+(6.00*( ))+<R6>(*7.7) RAZEM ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsączające, krawężniki, podbudowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej d. SST d. SST d. SST Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV głębokości 0 c ((.5*.)+.0)+((8.50*.5)+)+((.5*.7*8)+.0*8)+((.5*.5*8)+.0*8).00 RAZEM.00 Warstwy odcinające z kruszywa naturalnego 0/,5 stabilizowanego ceente R8=,5 MPa o grubości 5 c ((.5*.)+.0)+((8.50*.5)+)+((.5*.7*8)+.0*8)+((.5*.5*8)+.0*8).00 RAZEM.00 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV ((.5*.)+.0)+((8.50*.5)+)+((.5*.7*8)+.0*8)+((.5*.5*8)+.0*8).00 RAZEM.00 k Nora PRO Wersja.9a Nr seryjny: 90

6 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Warstwa podbudowy z kruszywa łaanego 0/,5 zagęszczonego echanicznie d. SST- o gr. 0c ze skały litej ((.5*.)+.0)+((8.50*.5)+)+((.5*.7*8)+.0*8)+((.5*.5*8)+.0*8).00 5 d. SST d. SST d. SST Ława pod obrzeża betonowa z opore - uzupełnienie obrzeża przy istniejących chodnika RAZEM.00 ( (5.0*)+(6.0*))* RAZEM.00 Obrzeża betonowe o wyiarach 0x8 c na podsypce ceentowo-piaskowej : ( (5.0*)+(6.0*)) RAZEM Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 c na podsypce ceentowo-piaskowej : wraz z regulacją urządzeń, zaworów, studni, zasuw itd. ((.5*.)+.0)+((8.50*.5)+)+((.5*.7*8)+.0*8)+((.5*.5*8)+.0*8).00 RAZEM.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 8 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodziego kat.i-iii d. SST ( )-(((.5*.)+.0)+((8.50*.5)+)+((.5*.7*8)+.0*8)+((.5*.5*8)+.0*8)) d. SST Huusowanie z obsianie przy grubości warstwy huusu 0 c. ( )-(((.5*.)+.0)+((8.50*.5)+)+((.5*.7*8)+.0*8)+((.5*.5*8)+.0*8)) RAZEM KANALIZACJA DESZCZOWA - rurociągi, studnie wpusty 0 Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych - trasa kanalizacji w terenie k d.5 SST równinny - granice, pkt. główne, obsługa geodezyjna w trakcie budowy, poiar powykonawczy 0.6 k Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kat.iii RAZEM RAZEM 0.60 <rura Kd 50> <D-D5>56.50*.5* <rura Kd 50> <D5-D6>7.50*.5* <rura Kd 50> <D6-D7>6.50*.5* <rura Kd 50> <D5-D>6.50*.5* <rura Kd 50> <D-D5>.00*.5* <rura Kd 50> <Wp7-D>.5*.0* <rura Kd 50> <Wp0-D5>.5*.0* <rura Kd 50> <Wp-D5>.0*.0*.0.00 <rura Kd 50> <Wp-D6>.5*.0*.0.00 <rura Kd 50> <Wp-D6>.5*.0* <rura Kd 50> <Wp-D7>.5*.0* <rura Kd 50> <Wp5-D7>.5*.0*.0.00 <wpusty uliczne> (.5*.0*.5)*7<szt>.500 RAZEM 6.88 Kanały rurowe - podłoża z ateriałów sypkich o grub.0 c <rura Kd 50> <D-D5>56.50* <rura Kd 50> <D5-D6>7.50* <rura Kd 50> <D6-D7>6.50* <rura Kd 50> <D5-D>6.50* <rura Kd 50> <D-D5>.00* <rura Kd 50> <Wp7-D>.5* <rura Kd 50> <Wp0-D5>.5* <rura Kd 50> <Wp-D5>.0* <rura Kd 50> <Wp-D6>.5* <rura Kd 50> <Wp-D6>.5* <rura Kd 50> <Wp-D7>.5* <rura Kd 50> <Wp5-D7>.5* RAZEM Nora PRO Wersja.9a Nr seryjny: 90

7 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Studzienki ściekowe z gotowych eleentów betonowe o śr.500 z osadnikie szt. bez syfonu z pierścienie odciązajacy i kratą żeliwną klasy D szt Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 50 SN8 - kolektor RAZEM <rura Kd 50> <D-D5> <rura Kd 50> <D5-D6> <rura Kd 50> <D6-D7> <rura Kd 50> <D5-D> <rura Kd 50> <D-D5> RAZEM Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 60 SN8 - przykanaliki <rura Kd 50> <Wp0-D5> <rura Kd 50> <Wp-D5> <rura Kd 50> <Wp-D6> <rura Kd 50> <Wp-D6> <rura Kd 50> <Wp-D7> <rura Kd 50> <Wp5-D7> Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do.0 i szerokości ; kat. gr. III-IV RAZEM.500 <rura Kd 50> <D-D5>(56.50*.5*.95-((.*0.5^/)*56.5))-(0.0* *56.5) <rura Kd 50> <D5-D6>(7.50*.5*.8-((.*0.5^/)*7.5))-(0.0*.6 0.5*7.5) <rura Kd 50> <D6-D7>(6.50*.5*.5-((.*0.5^/)*6.5))-(0.0* *6.5) <rura Kd 50> <D5-D>(6.50*.5*.8-((.*0.5^/)*6.5))-(0.0* *6.5) <rura Kd 50> <D-D5>(.00*.5*.5-((.*0.5^/)*.0))-(0.0*. 0.5*.0) <rura Kd 50> <Wp7-D>(.5*.0*.0-((.*0.6^/)*.50))-(0.0* *.50) <rura Kd 50> <Wp0-D5>(.5*.0*.0-((.*0.6^/)*.50))-(0.0* *.50) <rura Kd 50> <Wp-D5>(.0*.0*.0-((.*0.6^/)*.0))-(0.0*0.5*.80.0) <rura Kd 50> <Wp-D6>(.5*.0*.0-((.*0.6^/)*.50))-(0.0* *.50) <rura Kd 50> <Wp-D6>(.5*.0*.0-((.*0.6^/)*.50))-(0.0* *.50) <rura Kd 50> <Wp-D7>(.5*.0*.0-((.*0.6^/)*.50))-(0.0* *.50) <rura Kd 50> <Wp5-D7>(.5*.0*.0-((.*0.6^/)*.50))-(0.0* *.50) <wpusty uliczne> (.5*.5*.0)*7<szt>-((.*0.5^/)*) 0.75 RAZEM 0.8 Zagęszczenie zasypu wykopów zagęszczarkai; grunty sypkie kat. I-III poz RAZEM Roboty ziene wykon.koparkai w gr.kat.iii z transp.urobku saochod.saowyładowczyi wywóz pozostałej ziei z wykopów (iejsce wywozu wskaże inwestor) poz.-poz RAZEM BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO 6. Roboty ziene 9 0 Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych - trasa oświetlenia - granice, pkt. główne, obsługa geodezyjna w trakcie budowy, poiar powykonawczy 0. k 0.0 RAZEM 0.0 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II RAZEM k Nora PRO Wersja.9a Nr seryjny: 90

8 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Wykopy ręczne o głębok.do.5 w gruncie kat. III wraz z zasypanie dla słupow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia (.5*0.*0.)*6.0 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0. RAZEM.0 *poz RAZEM Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 0 - rury SRS RAZEM Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 0 - rury DVR RAZEM Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 i szer. dna do 0. w gruncie kat. III poz RAZEM Roboty kablowe 6 Układanie kabli o asie do.0 kg/ w rowach kablowych ręcznie YAKXS x Układanie kabli o asie do.0 kg/ w rurach, pustakach lub kanałach zakniętych YAKXS x5 RAZEM RAZEM.000 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 pod zaciski szt.żył lub bolce * szt.żył RAZEM Montaż i stawianie słupów oświetleniowych 9 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o asie do 00 kg szt. - słupy oświetleniowe ASTRA P KCC S/8//0/V80 z prefabrykowany fundaente 00/ 6 szt Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 0 kpl.prz ew. 6 kpl.prz ew. Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie AMBAR/005/ HPS 00 W na wysięgniku szt szt Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 0 (FeZn 5x) RAZEM Montaż bezpiecznika BiWts A szt. 6 szt Zarobienie na sucho końca kabla -żyłowego o przekroju żył do 50 na szt. napięcie do kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych * szt RAZEM Nora PRO Wersja.9a Nr seryjny: 90

9 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 5 Montaż uzioów lub przewodów uzieiających w gruncie kat.iii Uzioy ze stali profilowanej iedziowane o długości (etoda wykonania szt. udarowa) - grunt kat.iii szt Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do.5 pod zaciski lub bolce szt.żył RAZEM.000 (*)*6 szt.żył Roboty poiarowe 8 Badanie linii kablowej N.N.- kabel -żyłowy odc. 6 odc Sprawdzenie i poiar -fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia poiar poiar.000 RAZEM Sprawdzenie saoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób. prób..000 RAZEM Sprawdzenie saoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób. 6 prób Nora PRO Wersja.9a Nr seryjny: 90

BRANŻA : ELEKTRYCZNA. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. E. Kroczewska DATA OPRACOWANIA : 31.03.2015r. NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.

BRANŻA : ELEKTRYCZNA. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. E. Kroczewska DATA OPRACOWANIA : 31.03.2015r. NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0. P R Z E D M I A R R O B Ó T Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego 45314310-7 Układanie kabli (zabezpieczenie kabli energetycznych)

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54; 89-604 Chojnice

Przedmiar robót. Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54; 89-604 Chojnice Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54; 89-604 Chojnice Przediar robót NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa wejścia do budynku Ginazju oraz budowa boiska i bieżni dla Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Kosztorys ofertowy. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Kosztorys ofertowy 50- Roboty drogowe 55-5 Roboty odwadniające Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 997K Strzyganiec-Chochorowice w miejscowości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Projektowanie i Nadzór Budowy Dróg i Mostów Zbigniew Radziszewski. ul. Parkowa 2a, 18-230 Ciechanowiec

PRZEDMIAR. Projektowanie i Nadzór Budowy Dróg i Mostów Zbigniew Radziszewski. ul. Parkowa 2a, 18-230 Ciechanowiec Projektowanie i Nadzór Budowy Dróg i Mostów Zbigniew Radziszewski ul. Parkowa 2a, 18-230 Ciechanowiec PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. nowoprojektowanej od ulicy Drohiczyńskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 85-067 BYDGOSZCZ, ul. JAGIELLOŃSKA 12a. BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDO- WNICTWA OGÓLNEGO " MIASTOPROJEKT- BYDGOSZCZ" Sp. z o.o.

PRZEDMIAR ROBÓT. 85-067 BYDGOSZCZ, ul. JAGIELLOŃSKA 12a. BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDO- WNICTWA OGÓLNEGO  MIASTOPROJEKT- BYDGOSZCZ Sp. z o.o. BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDO- WNICTWA OGÓLNEGO " MIASTOPROJEKT- BYDGOSZCZ" Sp. z o.o. 85-067 BYDGOSZCZ, ul. JAGIELLOŃSKA 12a PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45300000-0

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Instalacje elektryczne

PRZEDMIAR. Instalacje elektryczne PRZEDMIAR Instalacje elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Hydrofornia zlokalizowana w adoptowanej części budynku gospodarczego ADRES INWESTYCJI : działka nr 319/5, Doinów G Mełgiew INWESTOR : Urząd Giny Mełgiew

Bardziej szczegółowo

Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : ownie: zero i 00/100 z WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument zostal opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : ownie: zero i 00/100 z WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument zostal opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA LINII KABLOWEJ O WIETLENIA CI GU PIESZO-ROWEROWEGO ADRES INWESTYCJI : dz. nr 197, 185, obr b GAW ÓW, g. RZ NIA INWESTOR : GMINA RZ NIA ADRES INWESTORA : ul. KO CIUSZKI

Bardziej szczegółowo

4 WOG Gliwice ul. Gen. Andersa 47 PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

4 WOG Gliwice ul. Gen. Andersa 47 PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4 WOG Gliwice ul. Gen. Andersa 47 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie odprowadzenia wód deszczowych bud. nr ADRES INWESTYCJI : Jednostka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Projekt budowy budynku szatni przy boisku sportowy ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid 1569 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : BOSIAK BOGDAN DATA OPRACOWANIA : MAJ 2015 r. Stawka roboczogodziny : 0,00 zł Poziom cen : SEKOCENBUD I kw. 2014 r.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : BOSIAK BOGDAN DATA OPRACOWANIA : MAJ 2015 r. Stawka roboczogodziny : 0,00 zł Poziom cen : SEKOCENBUD I kw. 2014 r. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO ADRES INWESTYCJI : TUŁOWICE ul. JAGODOWA INWESTOR : GMINA TUŁOWICE ADRES INWESTORA : ul. SZKOLNA 49-130 TUŁOWICE BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. KABLE TRAKCYJNE N.N. 0,66kV DC STACJA PROSTOWNIKOWA "BARDZKA"

PRZEDMIAR ROBÓT. KABLE TRAKCYJNE N.N. 0,66kV DC STACJA PROSTOWNIKOWA BARDZKA Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. Wrocław PRZEDMIAR ROBÓT KABLE TRAKCYJNE N.N. 0,66kV DC STACJA PROSTOWNIKOWA "BARDZKA" NAZWA INWESTYCJI : Budowa stacji prostownikowe "Bardzka" ADRES INWESTYCJI : Wrocław,

Bardziej szczegółowo

ZOMB-KAN Projektowanie Nadzór Olsztyn ul. wierkowa 29/2 PRZEDMIAR ROBÓT

ZOMB-KAN Projektowanie Nadzór Olsztyn ul. wierkowa 29/2 PRZEDMIAR ROBÓT ZOMB-KAN Projektowanie Nadzór 10-17 Olsztyn ul. wierkowa 9/ ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zaówie 5000000-7 Roboty budowlane 5100000-8 Przygotowanie terenu pod budow 5111000-8 Roboty w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. DRAFT Usługi Projektowe śołnierska 33/35

PRZEDMIAR. DRAFT Usługi Projektowe śołnierska 33/35 DRAFT Usługi Projektowe śołnierska 33/35 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45317000-2 Inne instalacje elektryczne 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Stawka roboczogodziny :

KOSZTORYS OFERTOWY. Stawka roboczogodziny : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA STACJI PRZEŁADUNKOWEJ ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z PUNKTEM GROMA- DZENIA ODPADÓWPROBLEMOWYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄINFRASTRUKTURĄ WRAZ Z URZĄDZE- NIAMI BDUDOWLANYMI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie Obiekty do parkowania i jazdy

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie Obiekty do parkowania i jazdy 45223320-5 45232130-2 45342000-6 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zaówie Obiekty do parkowania i jazdy Ruroci gi do odprowadzania wody burzowej Wznoszenie ogrodze NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. OŚWIETLENIE TERENU. CPV 45316110-9Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego

Przedmiar robót. OŚWIETLENIE TERENU. CPV 45316110-9Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego Przedmiar robót Budowa: OŚWIETLENIE TERENU Obiekt/Rodzaj robót: DOM ARTYSTY SENIORA III, UL. HELCÓW 2 działka nr 116/12 obr.116 Lokalizacja: KRAKÓW UL. HELCÓW 2 działka nr. 116/12 obr.116 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Przebudowa ulicy Kujawskiej w Ostrowie Wielkopolskim Odcinek od ul. Kaszubskiej do ul. Danysza ETAP I

Kosztorys ofertowy Przebudowa ulicy Kujawskiej w Ostrowie Wielkopolskim Odcinek od ul. Kaszubskiej do ul. Danysza ETAP I Kosztorys ofertowy Przebudowa ulicy Kujawskiej w Ostrowie Wielkopolskim Odcinek od ul. Kaszubskiej do ul. Danysza ETAP I 1 DM.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 Projekt organizacji ruchu na czas budowy * * ryczałt

Bardziej szczegółowo

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -wytyczenie kanałów

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -wytyczenie kanałów Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Budowa kanalizacji sanitarnej w iejscowości Brody ul. Szkolna, Piaskowa, Akacjowa 1 45232440-8 KANALIZACJA GRAWITACYJNA 1 d.1 KNNR 1 0111-01 2 KNNR 1 d.1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Łącko 870 33-390 Łącko tel. 606-194-138 (18) 444-61-34. FK projekt Biuro Usług InŜynierskich Krzysztof Faron

PRZEDMIAR ROBÓT. Łącko 870 33-390 Łącko tel. 606-194-138 (18) 444-61-34. FK projekt Biuro Usług InŜynierskich Krzysztof Faron FK projekt Biuro Usług InŜynierskich Krzysztof Faron Łącko 870-90 Łącko tel. 0-19-8 (18) -1- PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 50000-5 Roboty inŝynieryjne i budowlane 500-8

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - REMONT DROGI GMINNEJ BIELANKA - SKORZYNICE.

PRZEDMIAR - REMONT DROGI GMINNEJ BIELANKA - SKORZYNICE. C.I.L. TENSOR 0- Wrocław, ul. Żegiestowska 3 - REMONT DROGI GMINNEJ BIELANKA - SKORZYNICE. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4000000-7 Roboty budowlane 4200000-9 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : z Podatek VAT : z Ogó em warto kosztorysowa robót : z WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : z Podatek VAT : z Ogó em warto kosztorysowa robót : z WYKONAWCA : INWESTOR : Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie 5000000-7 Roboty budowlane 5100000-8 Przygotowanie terenu pod budow 5111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 5100-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Podstawa wyceny. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł. 1 KNNR 1 0305- Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze m 3 486.50

Podstawa wyceny. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł. 1 KNNR 1 0305- Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze m 3 486.50 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kowal 1 Przyłącze do osadnika wstępnego,bioreaktora,przepompowni ścieków,drenażu rozsączającego,wylotów drenarskich 1 KNNR 1 0305- Wykopy liniowe

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez odnowienie terenu wokół budynku użyteczności publicznej"

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR/KOSZTORYS ŚLEPY

PRZEDMIAR/KOSZTORYS ŚLEPY PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "V.E.P." ADAM ŚWIERCZYŃSKI UL.WITOSA /9, 66-400 GORZÓW WLKP. PRZEDMIAR/KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ W DESZCZNIE

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Obiekt: j.w. Budowa: Oświetlenie ul. Sportowej w Potulicach na terenie dz. nr 143/37, 143/33, 143/32, 29/19, 41

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Obiekt: j.w. Budowa: Oświetlenie ul. Sportowej w Potulicach na terenie dz. nr 143/37, 143/33, 143/32, 29/19, 41 K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Oświetlenie ul. Sportowej w Potulicach na terenie dz. nr 143/37, 143/33, 143/32, 29/19, 41 Obiekt: j.w. Budowa: Oświetlenie ul. Sportowej w Potulicach na terenie dz. nr

Bardziej szczegółowo

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej j.. d.. 0805-03 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wysokości 8 c na podsypce ceentowo-piaskowej 93,880 d.. 085-0 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów EP ROAD Eliza Podkalicka

Biuro Projektów EP ROAD Eliza Podkalicka Biuro Projektów EP ROAD Eliza Podkalicka 59-220 Legnica, ul. Kard. B. Kominka 10/6 INWESTOR Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49, 53 633 Wrocław NAZWA ZADANIA ULICA RÓWNOŚCI WYRÓWNANIE I UTWARDZENIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów Drogowych ProDrog s.c., Piotr Oniszk, Jan Sałyga. ul. 11 Listopada 160, 05-070 Sulejówek

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów Drogowych ProDrog s.c., Piotr Oniszk, Jan Sałyga. ul. 11 Listopada 160, 05-070 Sulejówek Biuro Projektów Drogowych ProDrog s.c., Piotr Oniszk, Jan Sałyga ul. 11 Listopada 160, 05-070 Sulejówek ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa ulicy Jana Kasprowicza odcinek Warszawska - Urocza w Warszawie, Dzielnica

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Zadanie Nr 1 Remont drogi gminnej Brzechów - Nowiny dł. 1,12 km

KOSZTORYS OFERTOWY. Zadanie Nr 1 Remont drogi gminnej Brzechów - Nowiny dł. 1,12 km Zadanie Nr 1 Remont drogi gminnej Brzechów - Nowiny dł. 1,12 km Lp. Podstawa Opis Jedn. obm. 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, km 1,12 wytyczenie geodezyjne

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45233123-7 Drogi podrzędne

OFERTA. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45233123-7 Drogi podrzędne OFERTA 45-7 Drogi podrzędne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Budowa zjazdu i ciągu pieszo jezdnego oraz zatok parkingowych ADRES INWESTYCJI : ul. Orla w stronę ul Leginów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45316110-9 KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Budowa kablowej linii oświetlenia drogi osiedlowej ADRES INWESTYCJI : Serock ul. Pułtuska 17B INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

ARKADA Mickiewicza 127. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Norbert Wszytko DATA OPRACOWANIA : 01.2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY

ARKADA Mickiewicza 127. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Norbert Wszytko DATA OPRACOWANIA : 01.2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY ARKADA Mickiewicza 127 PRZEDMIAR oświetlenie drogowe części południowej NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKURĄ ADRES INWESTYCJI : ul. Kołątaja, dz. nr 381, 385,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Sieci wodociagowe Obiekt : Wieliszew - Aktualizacja 2008 Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 PRACE MONTAŻOWE- ul.kresowiaków -OBWÓD nr I

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 PRACE MONTAŻOWE- ul.kresowiaków -OBWÓD nr I Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 PRACE MONTAŻOWE- ul.kresowiaków -OBWÓD nr I 1 KNNR 1 d.1 0111-01 Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych - w terenie równinny. Tyczenie trasy kabla

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janina Bachariew DATA OPRACOWANIA : 04.06.2011. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janina Bachariew DATA OPRACOWANIA : 04.06.2011. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł. ,, NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM PRAKTYCZNEGO SZKOLENIA W ZAKRESIE MAŁEGO PRZETWÓRSTWA OWOCÓW, WARZYW I MIĘSA ADRES INWESTYCJI : UL CHORZOWSKA 16/18 26-600 RADOM INWESTOR : CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 45232423-3

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Oświetlenie drogowe w m.laszki kier.kozły. Zamawiający: Gmina Laszki. Sprawdzający:... ...

Przedmiar robót. Oświetlenie drogowe w m.laszki kier.kozły. Zamawiający: Gmina Laszki. Sprawdzający:... ... Przedmiar robót Zamawiający: Gmina Laszki Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Oswietlenie

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Monta o wietlenia. czne kopanie rowów dla kabli o g bok.do 1.2 m i szer.dna do 0.6 w gruncie kat.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Monta o wietlenia. czne kopanie rowów dla kabli o g bok.do 1.2 m i szer.dna do 0.6 w gruncie kat. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Monta o wietlenia 1 KNR 2-01 d.1 0701-03 g boko czne kopanie rowów dla kabli o g bok.do 0.6 i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. dla kabla u onego pod chodnikie

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T B u d o w a : Świebodzin O b i e k t : Przebudowa ulicy Kolejowej i Sulechowskiej ETAP I km 0+000 do 0+440 P R Z E D M I A R R O B Ó T Str: 1 A. STAN : Kanalizacja deszczowa a. ELEMENT : Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY UL. SZPITALNA W SIEMIATYCZACH OPIS TECHNICZNY. Aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500,

OPIS TECHNICZNY UL. SZPITALNA W SIEMIATYCZACH OPIS TECHNICZNY. Aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa i zakres opracowania Umowa z Inwestorem, Aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500, Pomiary uzupełniające, Badania geotechniczne podłoŝa gruntowego, Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem. Grunt nienawodniony, kategorii

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem. Grunt nienawodniony, kategorii Oświetlenie przejść dla pieszych na skrzyŝowaniach ulic w Dzielnicy Ursus (CPV:CPV - 45316110-9) 1 Oświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyŝowaniu ulic: Walerego Sławka z PuŜaka - Wapowskiego 1 KNNR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT nr 2041/03/2012

PRZEDMIAR ROBÓT nr 2041/03/2012 ROBÓT nr 2041/03/2012 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie droowe ADRES INWESTYCJI : Skarbimierz Osiedle ul.brzeska BRANŻA : elektryczna SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.szczepan Łukawiecki Wartość kosztorysowa robót

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ Tytuł opracowania: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, W BUDYNKU MIESZKALNYM STĘPIŃSKA 43 W WARSZAWIE Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

file:///d:/03,07,11-przedm. dla wyk..htm

file:///d:/03,07,11-przedm. dla wyk..htm 1 z 6 2011-08-16 10:33 Przedmiar robót 03/07/11. Obiekt Budowa sieci wodociągowej w Chwaszczynie - dz.nr 1137, 1131, 762, 772/45. Kod CPV: Budowa 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa: Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa: Słownie: Wartość kosztorysowa: Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt: OŚWIETLENIE ULICZNE Budowa: GOŁAŃCZ RYNEK Inwestor: URZĄD MIASTA i GMINY w GOŁAŃCZY ul.dr PIOTRA KOWALIKA, 64-130 GOŁAŃCZ Poziom cen: II kw. 2009r

Bardziej szczegółowo

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Etap 1 - Roboty fundamnetowo-słupowe

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Etap 1 - Roboty fundamnetowo-słupowe Olszytn przediar trakcja v2.kst Lp. Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Etap 1 - Roboty fundanetowo-owe 1 Fundaenty betonowe prefabrykowane o objętości do 1.5 3 dla ów trakcyjnych w fund. wykopach wykonywanych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY/ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

KOSZTORYS OFERTOWY/ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych KOSZTORYS OFERTOWY/ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : Reont bloku żywieniowego - Etap II - zadanie 2 ADRES

Bardziej szczegółowo

KOMAT Pracownia Projektowa Andrzej Pasik 96-100 Skierniewice, ul. Rawska 59/22

KOMAT Pracownia Projektowa Andrzej Pasik 96-100 Skierniewice, ul. Rawska 59/22 KOMAT Pracownia Projektowa Andrzej Pasik 96-00 Skierniewice, ul. Rawska 59/ PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 453300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie_Dobczyce_druk ODWODNIENIE OBIEKTÓW DROGOWYCH I OBIEKTÓW MOSTOWYCH. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 6628) strona nr: 1.

Odwodnienie_Dobczyce_druk ODWODNIENIE OBIEKTÓW DROGOWYCH I OBIEKTÓW MOSTOWYCH. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 6628) strona nr: 1. strona nr: 1 Przedmiar robót 1 ROBOTY ZIEMNE 1.1 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim 1,0 km 1.2 KNNR 1/307/2 Wykopy liniowe szerokołci

Bardziej szczegółowo

1. 360 360,00 2. ------------- 3. Przeniesienie + 360,00 4 (AW) AW 0 Podcięcie gałęzi istniejących drzew dla zachowania skrajni pionowej i poziomej

1. 360 360,00 2. ------------- 3. Przeniesienie + 360,00 4 (AW) AW 0 Podcięcie gałęzi istniejących drzew dla zachowania skrajni pionowej i poziomej KsiąŜka Przedmiarów 1. ROBOT PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR 1 0111-010-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym km 0+771-0+816 Czynność robót: D-01.01.01 0,05

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ul. Myśliwska 43, 33-300 Nowy Sącz. A-14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe

KOSZTORYS ŚLEPY. ul. Myśliwska 43, 33-300 Nowy Sącz. A-14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe A-4 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe ul. Myśliwska 4, -00 Nowy Sącz KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej Nr 98 R Zawadka - Grodzisko - Strzyżów ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. mgr inż. Grzegorz Daraszkiewicz. Koszalin lipiec 2009r

Przedmiar robót. mgr inż. Grzegorz Daraszkiewicz. Koszalin lipiec 2009r Przedmiar robót Obiekt PRZEBUDOWA ULIC NA TERENIE DARŁÓWKA ZACHODNIEGO, KANALIZACJA DESZCZOWA Budowa ul. GDYŃSKA, CHIŃSKA, PUCKA, DORSZOWA (odc. Dr3 - Dr4.3) Inwestor BURMISTRZ MIASTA DARŁOWA 76-150 DARŁOWO,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Państwowy instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy 00-975 Warszawa, ul Rakowiecka 4 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Bardziej szczegółowo

Stawka robocizny: Identyfikator kosztorysu: SP145-MODENIZACJA LINII KABL.SN-S-699 PARKOWA 3 S-700 PARKOWA 4

Stawka robocizny: Identyfikator kosztorysu: SP145-MODENIZACJA LINII KABL.SN-S-699 PARKOWA 3 S-700 PARKOWA 4 Koorysowanie FORTE 12.00 Sposób liczenia składników kalkulacyjnych - Konwersja: Mat = M0+Mp Kz = (Mat) * 0% Kp = (R0+S0+Kj) * 0% Zysk = (R0+S0+Kp+Kj) * 0% Raze = R0+Mat+S0+Kp+Kz+Kj+Zysk Stawka robocizny:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Instalacje Elektryczne ETAP I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PRZEDMIAR Instalacje Elektryczne ETAP I ZAGOSPODAROWANIE TERENU Elseco sp.zo.o. ul. Ojca Beyzya 9/, 70-9 Szczecin Instalacje Elektryczne ETAP I ZAGOSPODAROWANIE TERENU NAZWA INWESTYCJI : Budowa hali tenisowej wraz z zaplecze adinistracyjno socjalny i agazynowy wraz

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI MET-BUD LESZCZAK JACEK, LESZCZAK KRZYSZTOF, LESZCZAK TOMASZ SP. JAW- NA UL. SPÓŁDZIELCZA A 38-00 STRZYŻÓW KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja placu na materiały sypkie o powierzchni 5 ar.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem Dobrzykowice 1 Roboty ziemne i przygotowawcze /Kod CPV / 1 kpl. 1.

PRZEDMIAR. Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem Dobrzykowice 1 Roboty ziemne i przygotowawcze /Kod CPV / 1 kpl. 1. Dobrzykowice 1 Roboty ziene i przygotowawcze /Kod CPV 45111200-0 / 1 Obsługa geodezyjna z wykonanie geodezyjnych poiarów powykonawczych w wersji papierowej i elektronicznej 1 1.000 2 Aktualizacja (ł cznie

Bardziej szczegółowo

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km zasypanie wykopów.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km zasypanie wykopów. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Przebudowa drogi ginnej w. Kolonowskie, ul. Mickiewicza, dz. nr 1445 1 KNR 2-19-03 z.sz. 2.3.3 9902 Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych - trasa

Bardziej szczegółowo

REKOBE Robert Rybka ul. Nowodworska 97/16, 54-43 Wrocław kosztorys ślepy Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45-7 451-4511-1 4522-5 4523- Roboty budowlane Przygotowanie terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 45233124-4 Drogi dojazdowe NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Agnieszka STRÓZIK SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Ryszard SIDOROWICZ DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2010

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Agnieszka STRÓZIK SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Ryszard SIDOROWICZ DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2010 Al. NMP 71 lok 6A 42-200 Częstochowa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundaentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Słownie: Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Słownie: Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budynek Centru Kultury i Folkloru ADRES INWESTYCJI : Dąbrówka Wlkp. gina Zbąszynek dz. nr 199/1 INWESTOR : GMINA ZBĄSZYNEK ADRES INWESTORA : Zbąszynek ul. Rynek 1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Biuro Usług Inwestycyjno-technicznych "INVEST LOCUM" 95-200 Pabianice, ul. Żytnia 24 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NYSA OPAWSKA 6/6 PRACOWNIA PROJEKTOWA ALINA BA- NACH

PRZEDMIAR NYSA OPAWSKA 6/6 PRACOWNIA PROJEKTOWA ALINA BA- NACH PRACOWNIA PROJEKTOWA ALINA BA- NACH 48-304 NYSA OPAWSKA 6/6 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. INWEST-SAN INŻYNIERIA SANITARNA \ Zbigniew Łojewski. Sieroczyn 36 d, 77-300 Człuchów e-mail: inwest_san@plusnet.pl tel.kom.

PRZEDMIAR. INWEST-SAN INŻYNIERIA SANITARNA \ Zbigniew Łojewski. Sieroczyn 36 d, 77-300 Człuchów e-mail: inwest_san@plusnet.pl tel.kom. INWEST-SAN INŻYNIERIA SANITARNA \ Zbigniew Łojewski Sieroczyn 36 d, 77-300 Człuchów e-ail: inwest_san@plusnet.pl tel.ko. 605 359 879 NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa iejskiej oczyszczalni i przepopowni

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR ROBÓT Zakład Usług "DAN" 14-200 Iława ul. Kopernika 4c/22 KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej 504 (Elbląg - Frobork - Braniewo; działka nr 1

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kosztorys inwestorski POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Kosztorys inwestorski Budowa: Konin Obiekt lub rodzaj robót: budowlane Lokalizacja: Konin, ul Kard. St. Wyszyńskiego Inwestor: Paaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie ul. Przyjaźni 1 62-510 Konin Data

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRACOWNIA PROJEKTOWA ZEH "WIS" LESZNO 64-100 LESZNO UL. UNII EUROPEJSKIEJ 3

PRZEDMIAR PRACOWNIA PROJEKTOWA ZEH WIS LESZNO 64-100 LESZNO UL. UNII EUROPEJSKIEJ 3 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZEH "WIS" LESZNO 64-100 LESZNO UL. UNII EUROPEJSKIEJ 3 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Włosek DATA OPRACOWANIA : 31.03.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 31.03.2014. Data zatwierdzenia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Włosek DATA OPRACOWANIA : 31.03.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 31.03.2014. Data zatwierdzenia Speed Ivest Sp. o.o. ul. Kuszników 20/1, 03-272 Warszawa ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Biuro kosztorysowe aktualizacja LS PROJEKT SC. aktualizacja Grzegorz Sikora. Myszków 30.01.2013r

Przedmiar robót. Biuro kosztorysowe aktualizacja LS PROJEKT SC. aktualizacja Grzegorz Sikora. Myszków 30.01.2013r Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, Przygotowanie, terenu, pod, budowe, 45200000-9, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, czesci, oraz, roboty,

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Kalkulacja indywidualna. Dostosowanie do wymaga ogólnych specyfikacji zadania

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Kalkulacja indywidualna. Dostosowanie do wymaga ogólnych specyfikacji zadania OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Kalkulacja indywidualna SST 00.00.00 Dostosowanie do wymaga ogólnych specyfikacji zadania kpl 1 kpl 1.000 RAZEM 1.000 2 KNR 2-31 0807-01 Rozebranie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. Gmina Cedry Wielkie ul.m.płażyńskiego 16, Cedry Wielkie Drogowa

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. Gmina Cedry Wielkie ul.m.płażyńskiego 16, Cedry Wielkie Drogowa Indo Mieczysław Tkaczyk 80-297 Banino, ul.ogrodowa 5 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 5210-2 Roboty drogowe NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES INWESTORA: BRANŻE:

Bardziej szczegółowo

1. Odwodnienie ciągów komunikacyjnych -elementy uzupełniajace KD z włączeniem do istniejącej KD.

1. Odwodnienie ciągów komunikacyjnych -elementy uzupełniajace KD z włączeniem do istniejącej KD. 1. Odwodnienie ciągów komunikacyjnych -elementy uzupełniajace KD z włączeniem do istniejącej KD. 1. Odwodnienie ciągów komunikacyjnych -elementy uzupełniajace KD z włączeniem do istniejącej KD. 1 KNR-0201-02-21-4

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 26.04.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 26.04.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45-7 Roboty budowlane 4533-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 451-8 Przygotowanie terenu pod budowę NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

MAREL-PROJEKT 26-600 Radom, ul. Traugutta 54/12

MAREL-PROJEKT 26-600 Radom, ul. Traugutta 54/12 MAREL-PROJEKT 26-600 Rado, ul. Traugutta 54/12 PRZEDMIAR ROBÓT OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)

KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY) VIA PROJEKT Lech Marciniak ul. Kraszewskiego 8, 63-300 Pleszew KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY) NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej nr 43P w. Czerin od k 0+000 do k 0+68,3 ADRES INWESTYCJI : Powiat

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) Gina Police ul. Batorego 3, 72-010 Police PRZEDMIAR ROBÓT - załącznik nr 3.2a NAZWA INWESTYCJI : Reont instalacji elektrycznej ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 87 INWESTOR : Gina Police ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

ŚLEPY KOSZTORYS /OFERTOWY

ŚLEPY KOSZTORYS /OFERTOWY ŚLEPY KOSZTORYS /OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4530000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii kounikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 08.10.2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 08.10.2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 45223810-7 Konstrukcje gotowe NAZWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Droga dojazdowa do siedziby KP PSP w Oświęcimiu przy ul. Zatorskiej

Przedmiar robót. Droga dojazdowa do siedziby KP PSP w Oświęcimiu przy ul. Zatorskiej Przedmiar robót Budowa: Odcinek od Hm 0+0 do 0+135 Obiekt lub rodzaj robót: DZIAŁ 45.00.00.00 Roboty budowlane GRUPA 45.20.00.00 Roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej KLASA 45.23.00.00 Roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. ul.przczela2 66-004 Zatonie. Pracownia Projektowo-Wykonawcza inż Przemysław Żołkoś

KOSZTORYS OFERTOWY. ul.przczela2 66-004 Zatonie. Pracownia Projektowo-Wykonawcza inż Przemysław Żołkoś Pracownia Projektowo-Wykonawcza inż Przemysław Żołkoś ul.przczela2 66-004 Zatonie KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku leśniczówki ADRES INWESTYCJI : Górki

Bardziej szczegółowo

STANIS AWSKI Jerzy Stanislawski ul. Polna 28, Zduny. SPORZ'DZI* KALKULACJE : mgr in+. Maciej Ko#odziejski DATA OPRACOWANIA : stycze- 2011

STANIS AWSKI Jerzy Stanislawski ul. Polna 28, Zduny. SPORZ'DZI* KALKULACJE : mgr in+. Maciej Ko#odziejski DATA OPRACOWANIA : stycze- 2011 STANIS AWSKI Jerzy Stanislawski ul. Polna 28, 63-760 Zduny KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa boisk sportowych Orlik 2012 w iejscowo ci Kobylin ADRES INWESTYCJI : ul.3 Maja; dz. nr 2238, 63-740

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Przebudowa sieci woodciągowej z przyłączami oraz remont sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w starej części miasta Koronowa - BRANŻA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Wojciech Poprawa (ELEKTRYCZNA) DATA OPRACOWANIA :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Wojciech Poprawa (ELEKTRYCZNA) DATA OPRACOWANIA : SPPoprawa Sp. z o.o. ul. Wilkońskiego 2/2, 64-100 Leszno PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Hugona Kołątaja w Dąbczu ADRES INWESTYCJI : Działki nr ewid.:482, 496/25, 522

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej na sie od komory w rejonie ul. Piłsudskiego/Szarych Szereg Niepodległo

Przebudowa wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej na sie od komory w rejonie ul. Piłsudskiego/Szarych Szereg Niepodległo Przebudowa wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej na sie od komory w rejonie ul. Piłsudskiego/Szarych Szereg Niepodległo Niepodległo Czechowice Dziedzice, ul. Piłsudskiego/Szarych Szeregów -

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Pracownia Techniczna "INTECH" 58-160 Świebodzice, ul. Chmielna 13

PRZEDMIAR. Pracownia Techniczna INTECH 58-160 Świebodzice, ul. Chmielna 13 Pracownia Techniczna "INTECH" 58-16 Świebodzice, ul. Chielna 13 NAZWA INWESTYCJI : Ginny Zespół Szkół w Oziku - Ekologiczne źródło ciepła z popai ciepła o ocy 16 kw ADRES INWESTYCJI : 4-4 Oziek, ul. Korczaka

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 452521205 Zakłady uzdatniania wody 451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 452313008 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : październik Stawka roboczogodziny : aktualne : aktualny

DATA OPRACOWANIA : październik Stawka roboczogodziny : aktualne : aktualny KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45232210-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. j.w. 961,0 x 0,15 144.15 m 3 144.150 RAZEM 144.150 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. j.w. 961,0 x 0,15 144.15 m 3 144.150 RAZEM 144.150 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej ul świętojurska KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz 1 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 KNNR 6 d.1 0802-04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT-linie oświetlenia ulicznego

PRZEDMIAR ROBÓT-linie oświetlenia ulicznego PRZEDMIAR ROBÓT-linie oświetlenia ulicznego Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych NAZWA INWESTYCJI : przebudowa oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Gmina Szemud ul. Kartuska 13

Gmina Szemud ul. Kartuska 13 Gina Szeud ul. Kartuska 13 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Bardziej szczegółowo

proekobud 52-220 Wrocław, ul. Grota Roweckiego 8/6 PRZEDMIAR ROBÓT

proekobud 52-220 Wrocław, ul. Grota Roweckiego 8/6 PRZEDMIAR ROBÓT proekobud 52-220 Wrocław, ul. Grota Roweckiego 8/6 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Płaszczyzna pod hangar typu lekkiego dla statków powietrznych M28 w kopleksie wojskowy Gdynia -Babie Doły - INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

C.I.L. TENSOR 50-515 Wrocław, ul. Żegiestowska 3

C.I.L. TENSOR 50-515 Wrocław, ul. Żegiestowska 3 C.I.L. TENSOR 0- Wrocław, ul. Żegiesowska ROBÓT - PRZEBUDOWA DROGI NR 00 D NA ODCIN- KU CESARZOWICE - MICHAŁÓW - UJAZD GÓRNY DO SKRZYŻO- WANIA Z DROGĄ 087 D ORAZ DROGI 087 D NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA

Bardziej szczegółowo

ul. Zamkowa Proszowice OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA CZĘŚĆ OPISOWA

ul. Zamkowa Proszowice OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA CZĘŚĆ OPISOWA OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA CZĘŚĆ OPISOWA. Koorys inwestorski sporządzono w oparciu o projekt techniczny pn."reont ginnej sieci wodociągowej w ul. Zakowej oraz przebudowa węzła włączeniowego w ul. 3-go Maja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. FUH "PROJBUD" Łącko 770,33-390 Łącko tel. (018) 444-63-73, 602-617-443

PRZEDMIAR. FUH PROJBUD Łącko 770,33-390 Łącko tel. (018) 444-63-73, 602-617-443 FUH "PROJBUD" Łącko 770,-90 Łącko tel. (08) -6-7, 60-67- Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 570-8 Roboty w zakresie kałtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 50- Roboty budowlane związane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, 53-633 Wrocław

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, 53-633 Wrocław INWESTOR JEDNOSTKA PROEJKTOWA NAZWA INWESTYCJI ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, 53-633 Wrocław B..II..P Brroda Jarrosłław Ul. Elbląska 15 54-314 Wrocław BUDOWA CHODNIKA NA PSIM POLU OD UL.

Bardziej szczegółowo

340,000 7 KNNR enie rur os onowych z PCW o r.do 140 mm

340,000 7 KNNR enie rur os onowych z PCW o r.do 140 mm Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. iary Ilo Cena 1 2 3 4 5 6 7 1 1 1 KNNR 5 0701-02 Kopanie rowów dla kabli w sposób r czny w gruncie kat. III 3 940-170 = 2 3 4 5 Krotno = 0,8 KNNR 5 0702-02 Zasypywanie rowów

Bardziej szczegółowo

DANE WYJ CIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

DANE WYJ CIOWE DO KOSZTORYSOWANIA DANE WYJ CIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 1. PODSTAWA WYKONANIA PRZEDMIARU ROBÓT. a. Projekt techniczny. b. Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. (Dz.U. 202 poz. 2072) w sprawie szczegó

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówie 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych NAZWA INWESTYCJI : Projekt budowlany kopleksowej infrastruktury dla rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo