Administrator właściciel serwisu tj. Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Administrator właściciel serwisu www.platon24.pl tj. Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;"

Transkrypt

1 Regulamin Sklep internetowy, działający pod adresem prowadzony jest przez spółkę pod firmą Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu, Ożarów Mazowiecki przy ul. Sławęcińskiej 16, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS , numer NIP , numer REGON , kapitał zakładowy: ,00 zł. Słowniczek: Sklep - sklep internetowy, działający pod adresem w ramach którego Platon Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż produktów oraz świadczy usługi związane z udostępnianiem klientom różnego rodzaju publikacji elektronicznych; Administrator właściciel serwisu tj. Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; Czas realizacji zamówienia - czas, w którym Sklep winien skompletować zamówienie i przekazać do wysłania z wykorzystaniem wybranej przez Klienta formy dostawy; Klient - podmiot dokonujący zakupów w Sklepie lub korzystający z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu Konto Klienta - moduł zawierający dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, w tym dane dotyczące wpłat z tytułu zamówień; Rejestracja - utworzenie przez Klienta Konta w Sklepie, za pośrednictwem strony Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne, bądź na poczcie; Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu PayU lub innych systemów płatności on-line; E-book - książka w wersji elektronicznej, której treść zapisana w formie elektronicznej, przeznaczona jest do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu komputerowym; pliki z treścią książki występują w formatach PDF, EPUB lub innych; Audiobook - nagranie dźwiękowe, które zawiera odczytany przez lektora tekst publikacji książkowej (w formacie audio np. MP3);

2 Publikacje Elektroniczne - E-booki, Audiobooki oraz inne produkty udostępniane przez Sklep, w formie pliku do pobrania i odczytania na Urządzeniu Elektronicznym; Urządzenia Elektroniczne urządzenia służące do pobierania, odczytywania oraz utrwalania Publikacji Elektronicznych takie jak: komputer, czytnik, tablet, smartphone; Regulamin - niniejszy regulamin, określający zasady dokonywania zakupów w Sklepie oraz świadczenia przez Platon Sp. z o.o. usług za pośrednictwem strony I. Postanowienia ogólne 1. W ramach Sklepu prowadzona jest sprzedaż m. in. książek papierowych, e-booków, audiobooków oraz gier planszowych, zabawek oraz innych produktów. 2. Dokonywanie zamówień w Sklepie wymaga posiadania przez Klienta Urządzenia Elektronicznego z dostępem do sieci Internet, oraz aktywnego adresu System teleinformatyczny i Urządzenie Elektroniczne, z którego korzysta Klient powinny spełniać następujące minimalne wymagania techniczne: a. System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS; b. Dysk twardy: wymagana ilość wolnego miejsca zależy od rozmiaru i liczby pobieranych Publikacji elektronicznych; c. Sterowanie: klawiatura, mysz, touchpad; d. łącze internetowe o przepustowości (256 kbps) e. przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: Internet Explorer (min. wersja 8) lub Google Chrome (min. wersja 8), Opera (min. wersja 10) lub Mozilla Firefox (min. wersja 3). 4. W przypadku wystąpienia innych szczegółowych wymagań technicznych, jakim powinien odpowiadać komputer bądź inne Urządzenie Elektroniczne Klienta, informacje w tym zakresie zostaną udostępnione na stronie 5. Przed przystąpieniem do składania zamówień w Sklepie, Klient dokonuje rejestracji w Sklepie oraz wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu Ceny, zdjęcia i opisy towarów, zamieszczone na stronie internetowej Sklepu stanowią jedynie informację handlową i nie są ofertą sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Niezależnie od tego, ceny zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są wiążące od chwili złożenia przez Klienta zamówienia Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych. II. II. Przyjmowanie i realizacja zamówień 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok kalendarzowy.

3 2. W momencie złożenia zamówienia w Sklepie Klient zgadza się otrzymywać powiadomienia związane z realizacją zamówienia na podany przez siebie adres Składając zamówienie, Klient dokonuje: a) wyboru zamawianych towarów, b) oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy, c) wyboru sposobu płatności. 4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, wraz z wszelkimi danymi dotyczącymi danego zamówienia, Klient otrzyma w drodze korespondencji od osoby bezpośrednio zajmującej się obsługą danego zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Platon Sp. z o.o., umowa sprzedaży między stronami jest uważana za zawartą. 5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Jeśli faktura VAT ma być wystawiona dla Klienta będącego przedsiębiorcą, należy podać dokładną nazwę, adres oraz NIP przedsiębiorcy. Dokonując zakupu w Sklepie Klient automatycznie zgadza się na wystawienie faktury VAT bez podpisu. III. Zmiany w zamówieniach 1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (tj. do momentu przekazania towaru do wysłania). 2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza kontaktu na stronach pomocy lub telefonicznie pod numerem (22) Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. IV. Ceny towarów 1. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT i są wiążące w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do asortymentu Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian z tym, że powyższe nie ma jednak wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie danej zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 3. Ceny towarów nie obejmują kosztów przesyłki. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronach w sekcji Koszty dostawy.

4 V. Czas realizacji zamówienia, warunki dostawy 1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który powinien upłynąć od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania ze Sklepu paczki z towarem objętym danym zamówieniem, wybraną przez Klienta formą dostawy - przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Jeżeli dane zamówienie obejmuje towary o różnym czasie realizacji wysyłka tych towarów następuje po skompletowaniu całego zamówienia; w takim przypadku termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. 2. Zamawiane towary dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia. Klient może również zastrzec, iż dokona odbioru towaru samodzielnie, w Punkcie Odbioru. 3. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski: a) Poczta Polska, przewidywany czas dostawy: przesyłka priorytetowa 2 dni robocze*, przesyłka ekonomiczna 3-5 dni roboczych* Usługa wykonywana jest przez Pocztę Polską na podstawie "Regulaminu świadczenia powszechnych usług pocztowych" oraz ustawy - Prawo pocztowe, odpowiednich rozporządzeń i innych aktów wykonawczych. b) firma kurierska, przewidywany czas dostawy: 1 dzień roboczy* *Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi odpowiednio przez: Pocztę Polską oraz firmy kurierskie. 4. O całkowitym koszcie dostawy towaru Klient zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia. Platon Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym podaniem przez Klienta adresu, pod który towar ma być dostarczony. Jeżeli Klient nie jest konsumentem, Platon Sp. z o.o. nie ponosi nadto odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską oraz przez firmy kurierskie. VI. Formy płatności 1. W Sklepie możliwe są następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski: a) przelew elektroniczny, b) zapłata kartą płatniczą.

5 2. W przypadku wybranych produktów niektóre spośród wyżej wskazanych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie mogą być niedostępne o czym Klient zostanie powiadomiony przed złożeniem zamówienia. VII. Reklamacje 1. Platon sp. z.o. o. zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi (w znaczeniu podanym poniżej) towary wolne od wad. W przypadku, gdy Klient stwierdzi niezgodność zakupionego towaru z umową, może on złożyć reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego o ile jest osobą fizyczną, a zakupu w Sklepie dokonał w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą ( Konsument ). W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, odpowiedzialność Platon Sp. z o.o. jako sprzedawcy, z tytułu rękojmi za wady sprzedawanego towaru jest wyłączona. 2. W celu skorzystania z uprawnień reklamacyjnych, o których mowa w ust. 1 powyżej, Klient powinien wystosować do Platon Sp. z o.o., na adres: Macierzysz, ul. Sławęcińska16, Ożarów Mazowiecki - Dział Reklamacji i Zwrotów, pismo w tym przedmiocie, zawierające dokładny opis przyczyn reklamacji; Klient powinien też niezwłocznie odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na podany wyżej adres. 3. Do odsyłanego towaru należy w miarę możliwości dołączyć fakturę zakupową, a w przypadku, o którym mowa w ust. 4 poniżej -również protokół szkody, jeżeli został sporządzony. 4. W celu skorzystania z uprawnień reklamacyjnych związanych z uszkodzeniami mechanicznymi przesyłki powstałymi podczas transportu, Klient powinien doprowadzić do sporządzenia protokołu szkody i jego podpisania przez odbiorcę i dostawcę przesyłki. 5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Platon Sp. z o.o. żądania reklamacyjnego Klienta. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony albo wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) lub będzie wymagało nadmiernych kosztów, względnie jeżeli Platon Sp. z o.o. nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie, bądź gdy naprawa albo wymiana towaru narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, Sklep stosownie do sytuacji - obniży Klientowi cenę albo zwróci ją w całości, oferując jednocześnie Klientowi inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. VIII. Prawo odstąpienia od umowy 1. Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie odstępując od zawartej z Platon Sp. z o.o. umowy sprzedaży - bez konieczności podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru w przypadku umów obejmujących wydanie towarów, a w

6 pozostałych przypadkach w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Konsument powinien złożyć spółce Platon Sp. z o.o. stosowne oświadczenie na piśmie. 2. W przypadku nagrań dźwiękowych i wizualnych oraz programów komputerowych prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi jeżeli usunięte zostało oryginalne opakowanie towaru. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi również w odniesieniu do umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, jak też w innych przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, z zastrzeżeniem punktu VIII ppkt 10 poniżej. W szczególności prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w przypadku - w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; - w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; - w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 3. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej, Klient zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni dokonać zwrotu zamówionego w Sklepie towaru na adres: Macierzysz, ul. Sławęcińska 16, Ożarów Mazowiecki. 4. W przypadku odstąpienia od umowy i przekazania spółce Platon Sp. z o.o. prawidłowych danych umożliwiających zwrot ceny, Platon Sp. z o.o. dokona na rzecz Klienta zwrotu ceny i kosztów przesyłki za towar objęty odstąpieniem. W przypadku dokonania przez Klienta płatności e-przelewem, Platon Sp. z o.o. odeśle pieniądze na konto Klienta. W przypadku dokonania płatności kartą płatniczą, Klient otrzyma zwrot środków na kartę płatniczą. Zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 5. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów do Sklepu (w tym koszty opakowania oraz dostawy do Sklepu). 6. Wzór formularza odstąpienia od umowy zgodnego z załącznikiem nr 2 do ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (przy czym zastosowanie formularza nie jest obowiązkowe). IX. Odrębności w odniesieniu do świadczenia usług w zakresie udostępniania Klientom plików elektronicznych 1. Zasady określone w niniejszym dziale IX mają zastosowanie do świadczenia w ramach Sklepu usług w zakresie udostępniania Klientom plików elektronicznych (Publikacji Elektronicznych).

7 2. Zamówienie obejmujące pliki elektroniczne nie może być łączone z zamówieniem na produkty tradycyjne. Transakcja realizowana jest odrębnie, a dostarczenie zakupionej treści odbywa się kanałami elektronicznymi. 3. Zamówienie może obejmować tylko jedną kopię danego pliku elektronicznego. 4. Każda Publikacja Elektroniczna dostępna w Sklepie posiada w opisie informację, w jakim formacie może być odtworzona. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi i opisem danej Publikacji Elektronicznej, który zawiera, oprócz innych danych, postanowienia o zakresie licencji dotyczącej danego pliku oraz typ pliku. Klient powinien upewnić się, że posiada urządzenie, które jest zdolne odtworzyć podany format Publikacji Elektronicznej. 5. Dokonując zapłaty za zamówioną Publikację Elektroniczną, Klient może dokonać wyboru jednego z następujących sposobów zapłaty: a) kartą płatniczą, b) kartą kredytową, c) przelewem elektronicznym. 6. W razie przyjęcia zamówienia do realizacji, maksymalnie w ciągu 1 godzin po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania płatności, Sklep prześle Klientowi - na adres przypisany do jego Konta - informację o potwierdzeniu otrzymania należności oraz o sposobie pobrania Publikacji Elektronicznej z Konta. Udostępnienie Publikacji Elektronicznej na Koncie Klienta jest równoznaczne z przyjęciem przez Administratora oferty (zamówienia) złożonej przez Użytkownika. 7. W razie ewentualnej odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji, Serwis poinformuje o tym Klienta, przesyłając mu na adres przypisany do jego Konta. Wszelkie wpłaty dokonane przez Klienta na poczet takiego niezrealizowanego zamówienia zostaną Użytkownikowi bezzwłocznie zwrócone. 8. Klient może otrzymać fakturę VAT na życzenie za zakupione w Serwisie Publikacje Elektroniczne. Faktura zostanie przesłana Klientowi w ciągu 7 dni roboczych w formie pliku elektronicznego (PDF) na adres przypisany do Konta Klienta. 9. Do momentu dokonania płatności Klient ma prawo do zmiany zamówienia, przy czym dopuszczalne są następujące modyfikacje: - dodawanie innych Publikacji Elektronicznych do zamówienia; - usuwanie Publikacji Elektronicznych z zamówienia; - zmiana formy płatności; - zmiana adresu do podania na fakturze VAT; - rezygnacja z zamówienia (jeżeli zamówienie nie zostało opłacone).

8 10. Konsument pozbawiony jest prawa do odstąpienia od umowy w odniesieniu do Publikacji Elektronicznej, jeżeli nastąpiło rozpoczęcie pobierania Publikacji Elektronicznej przed upływem terminu do odstąpienia, o którym mowa powyżej. Konsument przyjmuje do wiadomości, że rozpoczęcie pobierania Publikacji Elektronicznej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej powoduje utratę prawa odstąpienia od umowy (art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). 11. Klient będący Konsumentem ma prawo złożenia reklamacji w następujących przypadkach niewłaściwego funkcjonowania serwisu lub Publikacji Elektronicznej: a) pobrana Publikacja Elektroniczna jest uszkodzona; b) pobrana Publikacja Elektroniczna nie uruchamia się; c) pobrana Publikacja Elektroniczna jest niekompletna lub w istotny sposób nie odpowiada opisowi tej Publikacji, jaki był zamieszczony w Serwisie w chwili składania na nią zamówienia przez Użytkownika. 12. W celu złożenia reklamacji należy wypełnić formularz kontaktowy dostępny w Kontakt bądź też wystosować na adres Administratora, podany na początku Regulaminu odpowiednie pismo oraz: określić specyfikację reklamowanego produktu bądź usługi, określić rodzaj, termin wystąpienia oraz typ błędu występującego w produkcie bądź usłudze, podać swoje dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres ). 13. Administrator zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszoną reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. 14. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem, odpowiedzialność Administratora za wady dostarczanych Publikacji Elektronicznych jest wyłączona. 15. Zawierając z Administratorem umowę dotyczącą Publikacji Elektronicznej Klient otrzymuje niewyłączną, odpłatną lub nieodpłatną licencję na korzystanie z tej Publikacji w czasie posiadania aktywnego Konta Użytkownika. Licencja zezwala na pobranie i zapisanie Publikacji Elektronicznej na Urządzeniu Elektronicznym. 16. W przypadku naruszenia postanowień Umowy Licencyjnej Administrator może ją wypowiedzieć, wysyłając Użytkownikowi wypowiedzenie na adres podany podczas rejestracji Konta Użytkownika. 17. Zakupienie Publikacji Elektronicznej uprawnia Klienta do korzystania z niej wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, czyli do pobierania, wprowadzania do pamięci i odtwarzania w

9 Urządzeniu Elektronicznym do tego przeznaczonym. Użytkownik nie jest uprawniony do zwielokrotniania, rozpowszechniania, dalszego udostępniania, kopiowania, wprowadzania zmian w strukturze całości lub fragmentów Publikacji Elektronicznej, czy innych modyfikacji zakupionego pliku poza przewidzianymi przepisami prawa przypadkami dozwolonego użytku. 18. Klient nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z udostępnionej mu Publikacji Elektronicznej. 19. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale mają zastosowanie odpowiednio zapisy pozostałych działów i punktów Regulaminu. X. Cookies 1. Serwis używa plików cookies. Sklep może wykorzystywać pliki cookies (tzw. ciasteczka), które służą identyfikacji przeglądarki internetowej Klienta podczas korzystania z serwisu. Pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera. Warunkiem działania cookies jest zgoda Klienta na ich przechowywanie przez przeglądarkę. Klient może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. 2. Pliki cookies: a) służą do optymalizacji stron internetowych, dostosowywania stron internetowych do indywidualnych potrzeb użytkowników; b) pomagają rozpoznać urządzenie użytkownika, który korzysta z danego serwisu i wyświetlić stronę w odpowiedni sposób; c) służą do uzyskiwania statystyk, które pomagają ustalić w jaki sposób Użytkownicy korzystają z serwisu, a w konsekwencji stale ulepszać jego funkcjonowanie; d) dzięki plikom cookies sesja Użytkownika w serwisie nie zostaje zamknięta, nie jest wymagane logowanie się do każdej podstrony serwisu; e) Wyłączenie przez Użytkownika plików cookies może spowodować zakłócenia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności Sklepu, nie spowoduje jednak braku możliwości oglądania treści zamieszczonych na stronach Sklepu, szczególnie jeśli nie wymagają one logowania do Konta Użytkownika. XI. Ochrona danych osobowych 1. Dane osobowe przekazane spółce Platon Sp. z o.o. przez Klienta podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Administratorem tych danych jest Platon Sp. z o.o. (adres wskazany jest w początkowych postanowieniach Regulaminu).

10 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie przez Klienta zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne z punktu widzenia przepisów prawa, jest jednak konieczne dla rejestracji w Sklepie oraz dla złożenia i realizacji zamówienia. 3. Dokonując rejestracji w Sklepie i składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji zawieranej umowy sprzedaży. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia. 4. Platon Sp. z o.o. informuje, że dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu przyjęcia zamówienia oraz jego realizacji, jak również dostawy towaru pod wskazany przez Klienta adres. 5. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. XII. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, a w zakresie w jakim Klient jest Konsumentem także przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jak tez przepisy ustawy o prawach konsumenta. 2. Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą, który kupuje towar w Sklepie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umowy sprzedaży między stronami jest wyłącznie sąd właściwy dla siedziby Platon Sp. z o.o. 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. i zastępuje wcześniej obowiązujący Regulamin sklepu internetowego znajdując zastosowanie do umów zawartych począwszy od tej daty.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep internetowy, działający pod adresem www.platon24.pl prowadzony jest przez spółkę pod firmą Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu, 05-850 Ożarów Mazowiecki przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sklep Internetowy SONIA DRAGA (adres strony internetowej: www.soniadraga.pl). Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego besmart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego besmart. Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bayla.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENZIN ONLINE TACICAL STORE www.protactic.pl Słowniczek: Spółka Spółka pod nazwą CENZIN sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-957), ul. Czerniakowska 81/83, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488 Sklep internetowy LOCAL HEROES, działający pod adresem http://www.localheroesstore.com prowadzony jest przez: LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl www.babyinclouds.pl Sklep internetowy babyinclouds.pl jest prowadzony przez: Baby in clouds Ewa Machura z siedzibą w Czarnym Lesie, ul Częstochowska 180A,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep internetowy curattio.pl działający pod adresem www.curattio.pl prowadzony jest przez firmę Laureola Group Sp. z o.o. z siedzibą w Boglewicach, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia wstępne

Rozdział I Postanowienia wstępne Regulamin sprzedaży sklepu internetowego Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy (e-sklep) ksiegarnialudzisukcesu.pl (dalej Sklep ) prowadzi sprzedaż detaliczną za

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Słowniczek. Użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają: SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Górczewskiej 216, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego cetus.szczecin.pl jest Michał Henszke prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Cetus Michał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl

Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. StuGO.pl Artur Pawelec prowadzący działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Profumo.pl. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu internetowego Profumo.pl. 1 Postanowienia ogólne Regulamin sklepu internetowego Profumo.pl Spis treści: 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 3 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY 4 ODBIÓR, DOSTAWA, PŁATNOŚĆ 5 DANE OSOBOWE

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o.

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o. Regulamin- ZEGARKI.PL- od 07.12.2012 Strona 1 z 10 REGULAMIN SKLEPU ZEGARKI.PL Ważny od 07.12.2012 PROMOCJA DOSTAWA GRATIS!!! Dowolny produkt zapłacony kartą lub przelewem powyżej 100,00 zł dostarczymy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo