Administrator właściciel serwisu tj. Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Administrator właściciel serwisu www.platon24.pl tj. Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;"

Transkrypt

1 Regulamin Sklep internetowy, działający pod adresem prowadzony jest przez spółkę pod firmą Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu, Ożarów Mazowiecki przy ul. Sławęcińskiej 16, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS , numer NIP , numer REGON , kapitał zakładowy: ,00 zł. Słowniczek: Sklep - sklep internetowy, działający pod adresem w ramach którego Platon Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż produktów oraz świadczy usługi związane z udostępnianiem klientom różnego rodzaju publikacji elektronicznych; Administrator właściciel serwisu tj. Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; Czas realizacji zamówienia - czas, w którym Sklep winien skompletować zamówienie i przekazać do wysłania z wykorzystaniem wybranej przez Klienta formy dostawy; Klient - podmiot dokonujący zakupów w Sklepie lub korzystający z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu Konto Klienta - moduł zawierający dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, w tym dane dotyczące wpłat z tytułu zamówień; Rejestracja - utworzenie przez Klienta Konta w Sklepie, za pośrednictwem strony Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne, bądź na poczcie; Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu PayU lub innych systemów płatności on-line; E-book - książka w wersji elektronicznej, której treść zapisana w formie elektronicznej, przeznaczona jest do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu komputerowym; pliki z treścią książki występują w formatach PDF, EPUB lub innych; Audiobook - nagranie dźwiękowe, które zawiera odczytany przez lektora tekst publikacji książkowej (w formacie audio np. MP3);

2 Publikacje Elektroniczne - E-booki, Audiobooki oraz inne produkty udostępniane przez Sklep, w formie pliku do pobrania i odczytania na Urządzeniu Elektronicznym; Urządzenia Elektroniczne urządzenia służące do pobierania, odczytywania oraz utrwalania Publikacji Elektronicznych takie jak: komputer, czytnik, tablet, smartphone; Regulamin - niniejszy regulamin, określający zasady dokonywania zakupów w Sklepie oraz świadczenia przez Platon Sp. z o.o. usług za pośrednictwem strony I. Postanowienia ogólne 1. W ramach Sklepu prowadzona jest sprzedaż m. in. książek papierowych, e-booków, audiobooków oraz gier planszowych, zabawek oraz innych produktów. 2. Dokonywanie zamówień w Sklepie wymaga posiadania przez Klienta Urządzenia Elektronicznego z dostępem do sieci Internet, oraz aktywnego adresu System teleinformatyczny i Urządzenie Elektroniczne, z którego korzysta Klient powinny spełniać następujące minimalne wymagania techniczne: a. System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS; b. Dysk twardy: wymagana ilość wolnego miejsca zależy od rozmiaru i liczby pobieranych Publikacji elektronicznych; c. Sterowanie: klawiatura, mysz, touchpad; d. łącze internetowe o przepustowości (256 kbps) e. przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: Internet Explorer (min. wersja 8) lub Google Chrome (min. wersja 8), Opera (min. wersja 10) lub Mozilla Firefox (min. wersja 3). 4. W przypadku wystąpienia innych szczegółowych wymagań technicznych, jakim powinien odpowiadać komputer bądź inne Urządzenie Elektroniczne Klienta, informacje w tym zakresie zostaną udostępnione na stronie 5. Przed przystąpieniem do składania zamówień w Sklepie, Klient dokonuje rejestracji w Sklepie oraz wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu Ceny, zdjęcia i opisy towarów, zamieszczone na stronie internetowej Sklepu stanowią jedynie informację handlową i nie są ofertą sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Niezależnie od tego, ceny zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są wiążące od chwili złożenia przez Klienta zamówienia Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych. II. II. Przyjmowanie i realizacja zamówień 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok kalendarzowy.

3 2. W momencie złożenia zamówienia w Sklepie Klient zgadza się otrzymywać powiadomienia związane z realizacją zamówienia na podany przez siebie adres Składając zamówienie, Klient dokonuje: a) wyboru zamawianych towarów, b) oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy, c) wyboru sposobu płatności. 4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, wraz z wszelkimi danymi dotyczącymi danego zamówienia, Klient otrzyma w drodze korespondencji od osoby bezpośrednio zajmującej się obsługą danego zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Platon Sp. z o.o., umowa sprzedaży między stronami jest uważana za zawartą. 5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Jeśli faktura VAT ma być wystawiona dla Klienta będącego przedsiębiorcą, należy podać dokładną nazwę, adres oraz NIP przedsiębiorcy. Dokonując zakupu w Sklepie Klient automatycznie zgadza się na wystawienie faktury VAT bez podpisu. III. Zmiany w zamówieniach 1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (tj. do momentu przekazania towaru do wysłania). 2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza kontaktu na stronach pomocy lub telefonicznie pod numerem (22) Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. IV. Ceny towarów 1. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT i są wiążące w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do asortymentu Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian z tym, że powyższe nie ma jednak wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie danej zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 3. Ceny towarów nie obejmują kosztów przesyłki. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronach w sekcji Koszty dostawy.

4 V. Czas realizacji zamówienia, warunki dostawy 1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który powinien upłynąć od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania ze Sklepu paczki z towarem objętym danym zamówieniem, wybraną przez Klienta formą dostawy - przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Jeżeli dane zamówienie obejmuje towary o różnym czasie realizacji wysyłka tych towarów następuje po skompletowaniu całego zamówienia; w takim przypadku termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. 2. Zamawiane towary dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia. Klient może również zastrzec, iż dokona odbioru towaru samodzielnie, w Punkcie Odbioru. 3. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski: a) Poczta Polska, przewidywany czas dostawy: przesyłka priorytetowa 2 dni robocze*, przesyłka ekonomiczna 3-5 dni roboczych* Usługa wykonywana jest przez Pocztę Polską na podstawie "Regulaminu świadczenia powszechnych usług pocztowych" oraz ustawy - Prawo pocztowe, odpowiednich rozporządzeń i innych aktów wykonawczych. b) firma kurierska, przewidywany czas dostawy: 1 dzień roboczy* *Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi odpowiednio przez: Pocztę Polską oraz firmy kurierskie. 4. O całkowitym koszcie dostawy towaru Klient zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia. Platon Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym podaniem przez Klienta adresu, pod który towar ma być dostarczony. Jeżeli Klient nie jest konsumentem, Platon Sp. z o.o. nie ponosi nadto odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską oraz przez firmy kurierskie. VI. Formy płatności 1. W Sklepie możliwe są następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski: a) przelew elektroniczny, b) zapłata kartą płatniczą.

5 2. W przypadku wybranych produktów niektóre spośród wyżej wskazanych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie mogą być niedostępne o czym Klient zostanie powiadomiony przed złożeniem zamówienia. VII. Reklamacje 1. Platon sp. z.o. o. zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi (w znaczeniu podanym poniżej) towary wolne od wad. W przypadku, gdy Klient stwierdzi niezgodność zakupionego towaru z umową, może on złożyć reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego o ile jest osobą fizyczną, a zakupu w Sklepie dokonał w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą ( Konsument ). W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, odpowiedzialność Platon Sp. z o.o. jako sprzedawcy, z tytułu rękojmi za wady sprzedawanego towaru jest wyłączona. 2. W celu skorzystania z uprawnień reklamacyjnych, o których mowa w ust. 1 powyżej, Klient powinien wystosować do Platon Sp. z o.o., na adres: Macierzysz, ul. Sławęcińska16, Ożarów Mazowiecki - Dział Reklamacji i Zwrotów, pismo w tym przedmiocie, zawierające dokładny opis przyczyn reklamacji; Klient powinien też niezwłocznie odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na podany wyżej adres. 3. Do odsyłanego towaru należy w miarę możliwości dołączyć fakturę zakupową, a w przypadku, o którym mowa w ust. 4 poniżej -również protokół szkody, jeżeli został sporządzony. 4. W celu skorzystania z uprawnień reklamacyjnych związanych z uszkodzeniami mechanicznymi przesyłki powstałymi podczas transportu, Klient powinien doprowadzić do sporządzenia protokołu szkody i jego podpisania przez odbiorcę i dostawcę przesyłki. 5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Platon Sp. z o.o. żądania reklamacyjnego Klienta. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony albo wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) lub będzie wymagało nadmiernych kosztów, względnie jeżeli Platon Sp. z o.o. nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie, bądź gdy naprawa albo wymiana towaru narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, Sklep stosownie do sytuacji - obniży Klientowi cenę albo zwróci ją w całości, oferując jednocześnie Klientowi inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. VIII. Prawo odstąpienia od umowy 1. Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie odstępując od zawartej z Platon Sp. z o.o. umowy sprzedaży - bez konieczności podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru w przypadku umów obejmujących wydanie towarów, a w

6 pozostałych przypadkach w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Konsument powinien złożyć spółce Platon Sp. z o.o. stosowne oświadczenie na piśmie. 2. W przypadku nagrań dźwiękowych i wizualnych oraz programów komputerowych prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi jeżeli usunięte zostało oryginalne opakowanie towaru. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi również w odniesieniu do umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, jak też w innych przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, z zastrzeżeniem punktu VIII ppkt 10 poniżej. W szczególności prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w przypadku - w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; - w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; - w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 3. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej, Klient zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni dokonać zwrotu zamówionego w Sklepie towaru na adres: Macierzysz, ul. Sławęcińska 16, Ożarów Mazowiecki. 4. W przypadku odstąpienia od umowy i przekazania spółce Platon Sp. z o.o. prawidłowych danych umożliwiających zwrot ceny, Platon Sp. z o.o. dokona na rzecz Klienta zwrotu ceny i kosztów przesyłki za towar objęty odstąpieniem. W przypadku dokonania przez Klienta płatności e-przelewem, Platon Sp. z o.o. odeśle pieniądze na konto Klienta. W przypadku dokonania płatności kartą płatniczą, Klient otrzyma zwrot środków na kartę płatniczą. Zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 5. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów do Sklepu (w tym koszty opakowania oraz dostawy do Sklepu). 6. Wzór formularza odstąpienia od umowy zgodnego z załącznikiem nr 2 do ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (przy czym zastosowanie formularza nie jest obowiązkowe). IX. Odrębności w odniesieniu do świadczenia usług w zakresie udostępniania Klientom plików elektronicznych 1. Zasady określone w niniejszym dziale IX mają zastosowanie do świadczenia w ramach Sklepu usług w zakresie udostępniania Klientom plików elektronicznych (Publikacji Elektronicznych).

7 2. Zamówienie obejmujące pliki elektroniczne nie może być łączone z zamówieniem na produkty tradycyjne. Transakcja realizowana jest odrębnie, a dostarczenie zakupionej treści odbywa się kanałami elektronicznymi. 3. Zamówienie może obejmować tylko jedną kopię danego pliku elektronicznego. 4. Każda Publikacja Elektroniczna dostępna w Sklepie posiada w opisie informację, w jakim formacie może być odtworzona. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi i opisem danej Publikacji Elektronicznej, który zawiera, oprócz innych danych, postanowienia o zakresie licencji dotyczącej danego pliku oraz typ pliku. Klient powinien upewnić się, że posiada urządzenie, które jest zdolne odtworzyć podany format Publikacji Elektronicznej. 5. Dokonując zapłaty za zamówioną Publikację Elektroniczną, Klient może dokonać wyboru jednego z następujących sposobów zapłaty: a) kartą płatniczą, b) kartą kredytową, c) przelewem elektronicznym. 6. W razie przyjęcia zamówienia do realizacji, maksymalnie w ciągu 1 godzin po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania płatności, Sklep prześle Klientowi - na adres przypisany do jego Konta - informację o potwierdzeniu otrzymania należności oraz o sposobie pobrania Publikacji Elektronicznej z Konta. Udostępnienie Publikacji Elektronicznej na Koncie Klienta jest równoznaczne z przyjęciem przez Administratora oferty (zamówienia) złożonej przez Użytkownika. 7. W razie ewentualnej odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji, Serwis poinformuje o tym Klienta, przesyłając mu na adres przypisany do jego Konta. Wszelkie wpłaty dokonane przez Klienta na poczet takiego niezrealizowanego zamówienia zostaną Użytkownikowi bezzwłocznie zwrócone. 8. Klient może otrzymać fakturę VAT na życzenie za zakupione w Serwisie Publikacje Elektroniczne. Faktura zostanie przesłana Klientowi w ciągu 7 dni roboczych w formie pliku elektronicznego (PDF) na adres przypisany do Konta Klienta. 9. Do momentu dokonania płatności Klient ma prawo do zmiany zamówienia, przy czym dopuszczalne są następujące modyfikacje: - dodawanie innych Publikacji Elektronicznych do zamówienia; - usuwanie Publikacji Elektronicznych z zamówienia; - zmiana formy płatności; - zmiana adresu do podania na fakturze VAT; - rezygnacja z zamówienia (jeżeli zamówienie nie zostało opłacone).

8 10. Konsument pozbawiony jest prawa do odstąpienia od umowy w odniesieniu do Publikacji Elektronicznej, jeżeli nastąpiło rozpoczęcie pobierania Publikacji Elektronicznej przed upływem terminu do odstąpienia, o którym mowa powyżej. Konsument przyjmuje do wiadomości, że rozpoczęcie pobierania Publikacji Elektronicznej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej powoduje utratę prawa odstąpienia od umowy (art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). 11. Klient będący Konsumentem ma prawo złożenia reklamacji w następujących przypadkach niewłaściwego funkcjonowania serwisu lub Publikacji Elektronicznej: a) pobrana Publikacja Elektroniczna jest uszkodzona; b) pobrana Publikacja Elektroniczna nie uruchamia się; c) pobrana Publikacja Elektroniczna jest niekompletna lub w istotny sposób nie odpowiada opisowi tej Publikacji, jaki był zamieszczony w Serwisie w chwili składania na nią zamówienia przez Użytkownika. 12. W celu złożenia reklamacji należy wypełnić formularz kontaktowy dostępny w Kontakt bądź też wystosować na adres Administratora, podany na początku Regulaminu odpowiednie pismo oraz: określić specyfikację reklamowanego produktu bądź usługi, określić rodzaj, termin wystąpienia oraz typ błędu występującego w produkcie bądź usłudze, podać swoje dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres ). 13. Administrator zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszoną reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. 14. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem, odpowiedzialność Administratora za wady dostarczanych Publikacji Elektronicznych jest wyłączona. 15. Zawierając z Administratorem umowę dotyczącą Publikacji Elektronicznej Klient otrzymuje niewyłączną, odpłatną lub nieodpłatną licencję na korzystanie z tej Publikacji w czasie posiadania aktywnego Konta Użytkownika. Licencja zezwala na pobranie i zapisanie Publikacji Elektronicznej na Urządzeniu Elektronicznym. 16. W przypadku naruszenia postanowień Umowy Licencyjnej Administrator może ją wypowiedzieć, wysyłając Użytkownikowi wypowiedzenie na adres podany podczas rejestracji Konta Użytkownika. 17. Zakupienie Publikacji Elektronicznej uprawnia Klienta do korzystania z niej wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, czyli do pobierania, wprowadzania do pamięci i odtwarzania w

9 Urządzeniu Elektronicznym do tego przeznaczonym. Użytkownik nie jest uprawniony do zwielokrotniania, rozpowszechniania, dalszego udostępniania, kopiowania, wprowadzania zmian w strukturze całości lub fragmentów Publikacji Elektronicznej, czy innych modyfikacji zakupionego pliku poza przewidzianymi przepisami prawa przypadkami dozwolonego użytku. 18. Klient nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z udostępnionej mu Publikacji Elektronicznej. 19. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale mają zastosowanie odpowiednio zapisy pozostałych działów i punktów Regulaminu. X. Cookies 1. Serwis używa plików cookies. Sklep może wykorzystywać pliki cookies (tzw. ciasteczka), które służą identyfikacji przeglądarki internetowej Klienta podczas korzystania z serwisu. Pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera. Warunkiem działania cookies jest zgoda Klienta na ich przechowywanie przez przeglądarkę. Klient może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. 2. Pliki cookies: a) służą do optymalizacji stron internetowych, dostosowywania stron internetowych do indywidualnych potrzeb użytkowników; b) pomagają rozpoznać urządzenie użytkownika, który korzysta z danego serwisu i wyświetlić stronę w odpowiedni sposób; c) służą do uzyskiwania statystyk, które pomagają ustalić w jaki sposób Użytkownicy korzystają z serwisu, a w konsekwencji stale ulepszać jego funkcjonowanie; d) dzięki plikom cookies sesja Użytkownika w serwisie nie zostaje zamknięta, nie jest wymagane logowanie się do każdej podstrony serwisu; e) Wyłączenie przez Użytkownika plików cookies może spowodować zakłócenia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności Sklepu, nie spowoduje jednak braku możliwości oglądania treści zamieszczonych na stronach Sklepu, szczególnie jeśli nie wymagają one logowania do Konta Użytkownika. XI. Ochrona danych osobowych 1. Dane osobowe przekazane spółce Platon Sp. z o.o. przez Klienta podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Administratorem tych danych jest Platon Sp. z o.o. (adres wskazany jest w początkowych postanowieniach Regulaminu).

10 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie przez Klienta zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne z punktu widzenia przepisów prawa, jest jednak konieczne dla rejestracji w Sklepie oraz dla złożenia i realizacji zamówienia. 3. Dokonując rejestracji w Sklepie i składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji zawieranej umowy sprzedaży. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia. 4. Platon Sp. z o.o. informuje, że dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu przyjęcia zamówienia oraz jego realizacji, jak również dostawy towaru pod wskazany przez Klienta adres. 5. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. XII. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, a w zakresie w jakim Klient jest Konsumentem także przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jak tez przepisy ustawy o prawach konsumenta. 2. Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą, który kupuje towar w Sklepie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umowy sprzedaży między stronami jest wyłącznie sąd właściwy dla siedziby Platon Sp. z o.o. 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. i zastępuje wcześniej obowiązujący Regulamin sklepu internetowego znajdując zastosowanie do umów zawartych począwszy od tej daty.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep internetowy, działający pod adresem www.platon24.pl prowadzony jest przez spółkę pod firmą Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu, 05-850 Ożarów Mazowiecki przy

Bardziej szczegółowo

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży, będące podstawą działalności sklepu internetowego operującego pod adresem http://www.mbe-poznan.pl. Słowniczek: Sklep - sklep internetowy działający

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej:

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej: Obowiązuje od dnia 01.01.2011 roku. Regulamin zakupów Sklep internetowy działający pod adresem www.koinonia.org.pl, prowadzony jest przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.01.2014r. I. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

Obowiązuje od 01.01.2014r. I. Przyjmowanie i realizacja zamówień. Regulamin zakupów APIS ON-LINE 1 Obowiązuje od 01.01.2014r. Sklep internetowy APIS, działający pod adresem http://www.sklep.apis.biz.pl prowadzony jest przez: APIS Spółkę z o.o. Grupa SBS, Ujrzanów 175,

Bardziej szczegółowo

na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.wlaczoszczedzanie.jimdo.pl 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe

na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.wlaczoszczedzanie.jimdo.pl 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe REGULAMIN Obowiązuje od 23-03-2012 Sklep internetowy www.wlaczoszczedzanie.jimdo.pl, działający pod adresem www.wlaczoszczedzanie.jimdo.pl, prowadzony jest przez firmę MAG-MAR Józef Susfał wpisaną do Ewidencji

Bardziej szczegółowo

1 Zakres usług. 2 Warunki przyjmowania i realizacji zamówień

1 Zakres usług. 2 Warunki przyjmowania i realizacji zamówień REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Obowiązuje od 2009-11-01 Sklep internetowy EVS Education, działający pod adresem www.evs.edu.pl, prowadzony jest przez: EVS Education Feliński i Wspólnicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU. I. Informacje o sprzedawcy:

REGULAMIN SKLEPU. I. Informacje o sprzedawcy: REGULAMIN SKLEPU I. Informacje o sprzedawcy: Sklep internetowy działający pod adresem www.jello.pl (zwany dalej również Sklepem ) prowadzony jest przez Anetę Bałabańską, prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Sklep sklep internetowy działający pod adresem www.verbumt.pl, sprzedający towar za pośrednictwem Internetu.

Sklep sklep internetowy działający pod adresem www.verbumt.pl, sprzedający towar za pośrednictwem Internetu. Regulamin Regulamin obowiązuje od dnia 10 lutego 2015 roku. Sklep internetowy Verbum Trans dostępny pod adresem internetowym: www.verbumt.pl jest prowadzony przez firmę Verbum Trans sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL REGULAMIN Sklep internetowy higio.com.pl ( Sklep ) prowadzony jest przez Partner in Pet Food Polska SA z siedzibą przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

TWOJA SKÓRA ŚPI SPOKOJNIE

TWOJA SKÓRA ŚPI SPOKOJNIE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.dermasova.pl Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.dermasova.pl. I. Dane kontaktowe 1. Magdalena

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPÓW [ obowiązuje od 07.11.2013 r. ]

REGULAMIN ZAKUPÓW [ obowiązuje od 07.11.2013 r. ] REGULAMIN ZAKUPÓW [ obowiązuje od 07.11.2013 r. ] Sklep internetowy Studia Realizacji Myśli Twórczych, działający pod adresem http://www.studiormt.net/oferta.html, prowadzony jest przez Studio Realizacji

Bardziej szczegółowo

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl.

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.akademiatp.pl jest Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 4B, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl. 1 Postanowienia ogólne Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego unifund.pl, składania zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM ECOSAC

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM ECOSAC REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM ECOSAC Sklep internetowy Ecosac działający pod adresem www.ecosac.pl/shop/ jest platformą prowadzoną przez: AP Holding Spółka Akcyjna. Al. Focha 32/3 30 119 Kraków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie Regulamin zakupów sklepu internetowego szprycha.com.pl I. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW 1.Strona www.szprycha.com.pl (zwana dalej sklepem internetowym szprycha.com.pl lub sklepem ) jest sklepem internetowym,

Bardziej szczegółowo

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488 Sklep internetowy LOCAL HEROES, działający pod adresem http://www.localheroesstore.com prowadzony jest przez: LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP:

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży wysyłkowej prowadzonej przez MULTICO Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. SŁOWNICZEK

Regulamin sprzedaży wysyłkowej prowadzonej przez MULTICO Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. SŁOWNICZEK Regulamin sprzedaży wysyłkowej prowadzonej przez MULTICO Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. SŁOWNICZEK Sklep internetowy multicobooks.pl sklep działający pod adresem http://www.multicobooks.pl, sprzedający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu retall.com.pl

Regulamin sklepu retall.com.pl Regulamin sklepu retall.com.pl Retall.com.pl jest sklepem internetowym prowadzonym w domenie retall.com.pl, prowadzonym przez firmę APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krynicznej 2, która

Bardziej szczegółowo

Sprzedawca Chasing Lands Clothes (dalej jako Sprzedawca ) jest prowadzony przez:

Sprzedawca Chasing Lands Clothes (dalej jako Sprzedawca ) jest prowadzony przez: WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Chasing Lands Clothes Sprzedawca Chasing Lands Clothes (dalej jako Sprzedawca ) jest prowadzony przez: Lidię Okruta prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować Regulamin sklepu internetowego ALS Polska (stan na 2015-10-24) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy ALS Polska prowadzony jest przez ALS Miłosz Korcz wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SHOELOOK. Słowniczek:

REGULAMIN SHOELOOK. Słowniczek: REGULAMIN SHOELOOK Sklep internetowy Shoelook działający pod adresem http://www.shoelook.com, zapewnia swoim klientom wybór wysokiej jakości, stylowych i ekonomicznych produktów Regulamin, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BOSMA Electric sp. z o.o. sp. z o. o.

Regulamin sklepu internetowego BOSMA Electric sp. z o.o. sp. z o. o. Regulamin sklepu internetowego BOSMA Electric sp. z o.o. sp. z o. o. BOSMA Electric sp. z o.o. Sp. z o. o. Aktualizacja: 2014-12-25 Regulamin opracowany, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2.

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KROPKASHOES.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy kropkashoes.com, dalej Sklep, działający pod adresem internetowym www.kropkashoes.com, dalej strona internetowa,

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Marcina Dudka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marcin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści

REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Składanie zamówień 3. Warunki odbioru lub dostawy 4. Koszty dostawy 5. Warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Szanowni Państwo, złożenie zamówienia w naszym sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania, świadczenia i rozliczania Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawartych

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem PHUWYSOKINSKI.PL, prowadzony jest przez firmę PHU Wysokiński Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa ul.adama Branickiego 9/90, działającą

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin jest dostępny do pobrania w formacie *pdf Do otwarcia plików *pdf niezbędny jest program Acrobat Reader-można go pobrać tutaj. Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Postanowienia Ogólne Regulamin definiuje warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego przez Polskie Sieci Cyfrowe sp. z o.o. (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.bukrower.pl

Regulamin sklepu internetowego sklep.bukrower.pl Regulamin sklepu internetowego sklep.bukrower.pl Sklep internetowy działający pod adresem sklep.bukrower.pl (zwany dalej Sklepem) umożliwia nabycie za pośrednictwem sieci internetu Towarów, w szczególności:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROJEKTKOHA.PL POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROJEKTKOHA.PL POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROJEKTKOHA.PL POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.projektkoha.pl prowadzony jest przez KOHA Hanna Kozłowska-Walkiewicz, Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego www.magiatworzenia.pl 1 Warunki ogólne Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.magiatworzenia.pl jest własnością firmy FRESA Agata Skiba, ul. Fasolowa 39/30, 02-482

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje:

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje: Regulamin sklepu Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU CASA BIANCA obowiązujący do dnia 24.12.2014. Właścicielem i operatorem sklepu internetowego www.casabianca.

REGULAMIN SKLEPU CASA BIANCA obowiązujący do dnia 24.12.2014. Właścicielem i operatorem sklepu internetowego www.casabianca. REGULAMIN SKLEPU CASA BIANCA obowiązujący do dnia 24.12.2014 Właścicielem i operatorem sklepu internetowego www.casabianca.pl jest: Casa Bianca Anna Pytlarz Adres: ul. Limanowskiego 4/49; 02-943 Warszawa

Bardziej szczegółowo

1. Sklep Przygotowalnia działający pod adresem www.przygotowalniadtp.pl/prestashop jest platformą prowadzoną przez firmę: Słowniczek

1. Sklep Przygotowalnia działający pod adresem www.przygotowalniadtp.pl/prestashop jest platformą prowadzoną przez firmę: Słowniczek 1. Sklep Przygotowalnia działający pod adresem www.przygotowalniadtp.pl/prestashop jest platformą prowadzoną przez firmę: NIP 9471933919 REGON 361824767 Słowniczek 1. Dni robocze wszystkie dni tygodnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu BrainInside.pl. Ogólne warunki umów sprzedaży

Regulamin sklepu BrainInside.pl. Ogólne warunki umów sprzedaży Regulamin sklepu BrainInside.pl Ogólne warunki umów sprzedaży 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień artykułów prezentowanych w sklepie internetowym

Bardziej szczegółowo

Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000519635, NIP: 517-03-66-576, REGON: 181139 418

Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000519635, NIP: 517-03-66-576, REGON: 181139 418 Sklep internetowy CMS Polska działający pod adresem sklep.cmspolska.com prowadzony jest przez: CMS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Zaczernie 791, 36-062 Zaczernie, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. Sejfy.PL Sp. z o. o. Orla 8 00-143 Warszawa Nip:5223017052 Regon:147329217 Infolinia 22 620 02 07 Mobile +48533888866 +48604655554

Bardziej szczegółowo

1.Rena.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.

1.Rena.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r. Rena.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie Rena.pl, prowadzony przez RENA.PL Łukasz Zając, Rynek 17, Wągrowiec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLIGO-ELITE.PL 1 INFORMACJE OGÓLNE 2 ZAMÓWIENIA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLIGO-ELITE.PL 1 INFORMACJE OGÓLNE 2 ZAMÓWIENIA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLIGO-ELITE.PL 1 INFORMACJE OGÓLNE Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.oligo-elite.pl przez Keiko Polska Sp. z o. o.

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy Wojenna.pl, działający pod adresem http://www.wojenna.pl, prowadzony jest przez

Sklep internetowy Wojenna.pl, działający pod adresem http://www.wojenna.pl, prowadzony jest przez Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów w firmie Reper I INFORMACJE O FIRMIE:

Regulamin zakupów w firmie Reper I INFORMACJE O FIRMIE: Regulamin zakupów w firmie Reper I INFORMACJE O FIRMIE: Sklep internetowy REPER (zwany dalej: Sklep) działający pod adresem /sklep) prowadzony jest przez firmę Reper Adam Jamróżkiewicz z siedzibą w Zawoni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży

Regulamin Sklepu internetowego  1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży Regulamin Sklepu internetowego www.sklep.peiter.pl Realizacja sprzedaży przez Sklep internetowy www.sklep.peiter.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.oneled.pl prowadzony jest przez Magdalenę Rewucką prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.e-antywirusy.pl/ obowiązujący od 25.12.2014r. 1 Określenie Sprzedawcy 1. Właścicielem Sklepu jest: probit.net Piotr Kuczyński z siedzibą w 86-005 Zielonka, Świetlikowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO bialaskrzynka.pl 1 Określenie Sprzedawcy 1. Właścicielem Sklepu jest: JMR24 JĘCZKOWSKA MARTYNA z siedzibą w 96-100 SKIERNIEWICE KAKTUSOWA 10 NIP: 8361824235 REGON: 100929046

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIG-AGRO.PL. Informacje ogólne.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIG-AGRO.PL. Informacje ogólne. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIG-AGRO.PL 1 Informacje ogólne. 1. Sklep internetowy BIG-AGRO.PL (dalej jako Sklep Internetowy ) prowadzony jest przez AGRIVISION ARMAND BRUNO SZARA, posiadającego NIP 7422192818,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.music-island.pl obowiązujący od dnia 28.03.2013

Regulamin Sklepu Internetowego www.music-island.pl obowiązujący od dnia 28.03.2013 Regulamin Sklepu Internetowego www.music-island.pl obowiązujący od dnia 28.03.2013 Właścicielem sklepu internetowego www.music-island.pl (w dalszej treści zwanego Sklepem ), działającym pod adresem www.music-island.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego HANDTECH

Regulamin sklepu internetowego HANDTECH Regulamin sklepu internetowego HANDTECH 1. Dane identyfikacyjne Sklep internetowy działający pod adresem www.handtech.pl prowadzony jest przez Handtech Maciej Szczepański z siedzibą w Poznaniu, ul. Raszkowska

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro.

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro. Szanowni Państwo, Dokonanie zakupu na naszych aukcjach jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z wyklucza jego postanowień.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO szkolne24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO szkolne24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO szkolne24.pl obowiązujący od 25.12.2014 roku. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie www.szkolne24.pl, w związku z czym istnieje możliwość zapoznania się z jego

Bardziej szczegółowo

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień Regulamin Sklepu MEBLESHOP.PL z dnia 19.04.2015 roku Właścicielem serwisu MEBLESHOP.PL jest: Certanet Łukasz Adamowicz, przy al. Solidarności 115 lok. 2, 00-140 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia 07.01.2014 roku

Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia 07.01.2014 roku I. Definicje Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia 07.01.2014 roku Sklep Internetowy jest prowadzony przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne Regulamin sklepu Poniższy regulamin obowiązuje sklep internetowy oraz jego klientów, w wersji aktualnej, opublikowanej na stronach sklepu w momencie zawarcia umowy kupna. Sklep internetowy znajdujący się

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.outlet-tapet.pl

Regulamin sklepu internetowego www.outlet-tapet.pl 25 września 2015r Regulamin sklepu internetowego www.outlet-tapet.pl Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.outlet-tapet.pl

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez:

Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez: Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez: Grażyna Górecka FERT ul. Kazimierza Wielkiego 54 A, 30-074 Kraków, NIP 677-007-36-24; REGON 350651189.

Bardziej szczegółowo

Sklep to sklep internetowy CHIC CHIC, prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.chicchic.pl

Sklep to sklep internetowy CHIC CHIC, prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.chicchic.pl Regulamin serwisu I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym CHIC CHIC działającym pod adresem: www.chicchic.pl, który prowadzony jest przez

Bardziej szczegółowo

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pomyslowakredka.pl prowadzony jest przez Leszka Talipskiego pod firmą:

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pomyslowakredka.pl prowadzony jest przez Leszka Talipskiego pod firmą: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PomyslowaKredka.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pomyslowakredka.pl prowadzony jest przez Leszka Talipskiego pod firmą:

Bardziej szczegółowo

3. Operator sklepu internetowego prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny internetowej www.miedzykartkami.pl

3. Operator sklepu internetowego prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny internetowej www.miedzykartkami.pl INFORMACJE OGÓLNE 1. Właścicielem i operatorem Księgarni Internetowej miedzykartkami.pl jest: WIKR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zgrupowania Żmija 19A/12, wpisana do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ABC ELEKTRO

Regulamin sklepu internetowego ABC ELEKTRO Regulamin sklepu internetowego ABC ELEKTRO 1. Dane identyfikacyjne Sklep internetowy działający pod adresem www.abcelektro.pl prowadzony jest przez Hotpin Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni, Obłaczkowo 144/a

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA. 1 Postanowienia ogólne Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy CAVALIADA stanowi platformę sprzedażową prowadzoną przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT Prosimy zapoznaj się z naszym regulaminem. Znajdziesz tu ciekawe i przydatne informacje, jak wygląda zamawianie w naszym sklepie. Wszystko napisane jest prostym i

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,

wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Podmiotem świadczącym usługi pod adresem bikeatelier.pl jest: MERIDA POLSKA Sp. z o.o., ul. Marii Curie-Skłodowskiej 35, 41-800 Zabrze, Polska wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU WWW.MU-MU.PL

REGULAMIN SKLEPU WWW.MU-MU.PL REGULAMIN SKLEPU WWW.MU-MU.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym WWW.MU-MU.PL (zwany dalej Sklepem) jest: MUMU J. Mucha i Wspólnik Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin: I. Postanowienia ogólne:

Regulamin: I. Postanowienia ogólne: Regulamin: I. Postanowienia ogólne: 1. Sklep internetowy prowadzony za pośrednictwem portalu allegro.pl prowadzony jest przez : Inicjatywa Handlowo-Usługowa Andrzej Bogusławski z siedzibą: 76-200 Słupsk,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://klockowo.pl Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://klockowo.pl prowadzony jest przez Włodzimierz Stroiński

Bardziej szczegółowo

1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl.

1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl. REGULAMIN SKLEPU 1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl. Składanie zamówień może się odbywać przez 24 godziny na dobę za pomocą strony

Bardziej szczegółowo

regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014.

regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014. regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014. I. Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095.

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095. Sklep internetowy Perfumeria Tagomago działający pod adresem : http://tagomago.pl jest prowadzony przez: "Tagomago Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością" Spółka Komandytowa ul. Walecznych 68 03-926 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.scartshow.pl jest platformą prowadzoną przez firmę Scartshow z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Słowniczek:

Regulamin. Słowniczek: Regulamin Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy MOYE prowadzony jest przez MOYE spółka cywilna M.Wyszomierska M.Wyszomierska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PUBLIKACJI INFORMACJI LOTNICZEJ

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PUBLIKACJI INFORMACJI LOTNICZEJ POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PUBLIKACJI INFORMACJI LOTNICZEJ Obowiązuje od października 2014 Ogólne warunki sprzedaży publikacji informacji lotniczej, zwane dalej OWS, określają

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. www.lumag-maszyny.pl. 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

Regulamin sklepu. www.lumag-maszyny.pl. 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Regulamin sklepu Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.lumagmaszyny.pl Sprzedającym jest firma FHU Jago-Bud z siedzibą

Bardziej szczegółowo

na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z

na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z Regulamin sklepu internetowego uru.pl na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CUKIER PUDER VINTAGE STORE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CUKIER PUDER VINTAGE STORE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CUKIER PUDER VINTAGE STORE 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i administratorem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.cukier-puder.com jest Agnieszka Pawliczak

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu I. Informacje o firmie Sklep internetowy Atelier Tiu prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej w domenie www.ateliertiu.pl. Właścicielem sklepu jest:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "BIEGOFAN" z dnia 01.09.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIEGOFAN z dnia 01.09.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "BIEGOFAN" z dnia 01.09.2014 r. 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO 4. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. CENY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca MASTERPART Grzegorz Janusz z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ostroroga 10 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo