Bolesławiec, dnia (znak sprawy) ZAPROSZENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bolesławiec, dnia 2011-12-09 (znak sprawy) ZAPROSZENIE"

Transkrypt

1 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Bolesławiec, dnia (znak sprawy) Wykonawcy zainteresowani udziałem w Zamówieniu ZAPROSZENIE Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu Rewitalizacja społeczna wykorzystaj szansę, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Projekt 1.17 Rewitalizacja społeczna, w celu dokładnego rozeznania rynku zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę sprzętu elektronicznego, na który składa się: a) Laptop - 4 sztuki, b) Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka + skaner) 1 szt., c) Kserokopiarka 1 szt., d) Niszczarka na dokumenty 1 szt., e) Aparat fotograficzny 1 szt., f) Telefon stacjonarny bezprzewodowy 1 szt., g) Telefony komórkowe - 3 sztuki, h) Zestaw multimedialny (projektor z tablicą) 1 szt., Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, co do zamawianego sprzętu, znajduje się w załączniku Nr 1 do niniejszego zapytania. Dostarczony przedmiot musi być nowy, fabrycznie opakowany, jakościowo dobry oraz spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów. Zamawiający ustala, że Wykonawca poda cenę za zamówienie przewidzianą do realizacji. Oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia, w tym również koszty związane z dostarczeniem oferowanego sprzętu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych obejmujących urządzenia o parametrach i funkcjach technicznych nie gorszych niż określone w odniesieniu do poszczególnych w/w urządzeń. Podane powyżej parametry i funkcje techniczne należy traktować jako wymagania minimalne. W formularzu cenowym należy podać typ/model proponowanego urządzenia, a w przypadku gdy Wykonawca proponuje urządzenie o parametrach lub funkcjach technicznych równoważnych lub lepszych niż wymagane, należy podać typ/model proponowanego urządzenia oraz istotne parametry i funkcje techniczne, które podwyższają jakość oferowanego urządzenia. 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć mailowo na adres: lub faksem na numer do dnia 19 grudnia 2011 r. do godziny 10:00 (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego). b) ceny podane w ofercie muszą być wyrażone cyfrowo i słownie; c) oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelną techniką; d) oferta musi obejmować całość zamówienia.

2 2. Wymagany termin realizacji (dostawy) zamówienia: do 7 dni od udzielenia zamówienia. 3. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena 100 % 4. Wykonawca, składając propozycje cenową, składa następujące dokumenty: 1) formularz propozycji wg załączonego wzoru zał. nr 2, 5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej: W cenę propozycji należy wliczyć: a) wartość dostawy w oparciu o przedmiot zamówienia b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. c) dostawa do Zamawiającego wliczona w cenę. 6. Cena podana przez zleceniobiorcę za wykonanie przedmiotu zamówienia jest obowiązująca obie strony zawartej umowy i nie będzie podlegała waloryzacji. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego kryterium i o niższej cenie. 7. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest: Marta Jarema, kierownik zespołu Rewitalizacja Społeczna wykorzystaj szanse, Bolesławiec, ul. Cicha 7, pok. Nr 8, tel , faks (imię i nazwisko, stanowisko, nazwa wydziału, adres pokój, telefon, fax). 8. Informacje dotyczące zawierania umowy: 1. Do sprzętu winno być dołączone oprogramowanie producenta (sterownik) w wersji polskiej do wspieranych systemów operacyjnych. Zamawiający winien mieć możliwość aktualizacji i pobierania sterowników w najnowszych certyfikowanych wersjach ze strony www producenta. Wymagane jest aby sprzęt posiadał deklarację zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na obudowie. 2. W trakcie realizacji dostawy urządzeń objętych przedmiotem zamówienia należy również dostarczyć Zamawiającemu: - instrukcję obsługi dostarczonego sprzętu w języku polskim, - kartę gwarancyjną dostarczonego sprzętu 3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, przedmiotu zamówienia, pod adres wskazane przez Zamawiającego, po telefonicznym uzgodnieniu terminu. 4. Dostawa i odbiór przedmiotu umowy potwierdzony będzie protokołem odbioru. 5. Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymane w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy. 6. Płatność za wykonanie zamówienia do 30 dni od otrzymania faktury VAT. 7. Dostawa do Zamawiającego wliczona w cenę. 8. Płatność za przedmiot zamówienia na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT zostanie dokonana po podpisaniu protokołu odbioru i przekazaniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie przewiduje możliwości zaliczkowania na poczet realizacji zamówienia. 9. Gwarancja: 24 miesiące. Załączniki: 1. Opis przedmiotu zamówienia. 2. Wzór druku dla Propozycji cenowej. 3. Wzór umowy.

3 (data i podpis upełnomocnionej osoby) pieczątka Wykonawcy, nazwa adres miejscowość, data ... tel./fax... PROPOZYCJA CENOWA Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na: Sprzęt elektroniczny na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu ul. Cicha 7 i świetlicy socjoterapeutycznej ul. Kościelna 2 w Bolesławcu w związku z realizacją projektu Rewitalizacja społeczna wykorzystaj szansę, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Projekt 1.17 Rewitalizacja społeczna. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości: Cena brutto:.. zł. Słownie zł. W/w wynagrodzenie obejmuje następujące składniki: Zamiennik urządzenia Cena Lp. Nazwa urządzenia typ/model/parametry jednostkowa techniczne netto Ilość sztuk 1 Laptop 4 Niszczarka 1 Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka + scaner) 1 Kopiarka 1 1 Zestaw multimedialny (projektor wraz z tablicą) Aparat fotograficzny 1 Telefon stacjonarny 1 Telefon komórkowy 3 VAT w % Wartość brutto w zł Wymagany termin realizacji umowy: do 7 dni od udzielenia Zamówienia. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego oraz, że cena nie zostanie zmieniona w trakcie wykonania przedmiotu umowy. Oświadczam, że zawarte w zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej warunki akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy na ww. warunkach. Udzielam gwarancji na dostarczony sprzęt: 24 miesiące.. (data, podpis i pieczątka wykonawcy/dostawcy)

4 Opis przedmiotu Zamówienia: 1.Laptop Klasa produktu: Notebook / netbook ; Rodzina produktów: Inspiron 15R; Klasa procesora: Intel Core i3 Mobile; Kod procesora: i3-2310m; Prędkość procesora: 2,1 GHz; Częstotliwość szyny QPI/DMI: 5 GT/s; Pojemność pamięci podręcznej: 3 MB; Technologia Hyperthreading: Tak; Technologia Centrino: Nie; Technologia Centrino Duo: Nie; Pojemność dysku (HDD): 500 GB; Rodzaj dysku: Standardowy (nośnik magnetyczny); Zainstalowana pamięć: 4096 MB; Rodzaj pamięci: SODIMM DDR3; Częstotliwość szyny pamięci: 1333 MHz; Maksymalna wielkość pamięci: 8192 MB; Ilość banków pamięci: 2 szt.; Ilość wolnych banków pamięci: 1 szt.; Przekątna ekranu LCD: 15,6 cali; Typ ekranu: TFT HD [LED]; Maksymalna rozdzielczość LCD: 1366 x 768; Typ karty graficznej: ATI Mobility Radeon HD6470; Zainstalowana pamięć wideo: 512 MB; Karta dźwiękowa: Zintegrowana; Napędy wbudowane (zainstalowane): DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer; Typ gniazda rozszerzeń: brak; Urządzenia wskazujące: Touchpad; All-in-one: Tak; Rodzaj baterii: Li-Ion (6 Cells) ; Złącza zewn.: 1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor), 1 x HDMI, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x RJ-45 (LAN), 1x E-SATA/USB Combo, Wyjście słuchawkowe, wejście na mikrofon, wejście zasilania (DC-in); Bezprzewodowa karta sieciowa: Tak; Typ bezprzewodowej karty sieciowej: IEEE b/g/n; Bluetooth: Tak; Zainstalowany moduł WWAN/3G: Nie; IR (podczerwień): Nie; Czytnik kart pamięci: Tak; Typy odczytywanych kart pamięci: SecureDigital Card, SecureDigital Card High-Capacity (SDHC), SecureDigital extended Capacity Card (SDXC), MultiMedia Card, MultiMedia Plus Card, MemoryStick, MemoryStick Pro, xd-picture Card; Wyposażenie standardowe: 1x10/100BaseTX FastEthernet (RJ45), Głośniki stereo, Mikrofon, Zintegrowana kamera; Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 7 Home Premium PL 64-bit lub inne równoważne oprogramowanie o parametrach nie gorszych niż wskazane. Torba, mysz optyczna bezprzewodowa. 2.Niszczarka Klasa produktu: Niszczarki ; Typ niszczarki: ścinkowa; Niszczenie płyt: Tak; Niszczenie kart kredytowych: Tak; Niszczenie dyskietek 3,5": Nie; Pojemność podajnika: 17 arkuszy; Pojemność kosza: 23 l; Prędkość niszczarki: 3 metr/min.; Maksymalna szerokość: 220 mm; Poziom bezpieczeństwa: Din 3; Rozmiar ścinek: 4 x 44 mm; Funkcja rewersu: Tak; Autostart: Tak; Wyświetlacz LCD: Tak; Moc: 450 Wat; Dodatkowe cechy: Ochrona przed przegrzaniem, Niszczenie zszywek (24/6mm), Niszczenie spinaczy (26mm), Nowoczesne i unikatowe wzornictwo, Gwarancja: 2 lata na urządzenie, 5 lat na noże, Emisja hałasu podczas pracy: 70 db, Wyświetlacz LCD informujący o statusie urządzenia, Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy kiedy kosz jest pełny. 3.Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka + skaner) Klasa produktu: Biurowe urządzenia wielofunkcyjne ; Podstawowe funkcje urządzenia: drukarka, Kopiarka, Skaner; Technologia druku: laserowa; Maks. rozmiar nośnika: A4; Prędkość procesora: 200 MHz; Maksymalna szybkość druku (mono): 24 str./min.; Druk w kolorze: Nie; Zainstalowana pamięć: 32 MB; Wydajność: str./mies.; Emulacje: PCL6; Rozdzielczość w poziomie (mono): 2400 dpi; Rozdzielczość w pionie (mono): 600 dpi; Gramatura papieru: g/m2; Pojemność podajnika papieru: 251 szt.; Pojemność tacy odbiorczej: 101 szt.; Obsługiwane nośniki: papier A4, papier A5, papier B5, papier A6; Typ skanera: kolorowy; Optyczna rozdzielczość skanowania: 600 x 2400 dpi; Maksymalna rozdzielczość skanowania: interpolowana dpi; Głębia koloru: 24 bit; Złącze zewnętrzne: USB 2.0 Hi-Speed; Cechy dodatkowe: Wyświetlacz LCD. 4. Kopiarka Klasa produktu: Biurowe urządzenia wielofunkcyjne ; Podstawowe funkcje urządzenia: drukarka, Kopiarka, Skaner, Faks; Technologia druku: laserowa; Maks. rozmiar nośnika: A4; Maksymalna

5 szybkość druku (mono): 28 str./min.; Druk w kolorze: Nie; Zainstalowana pamięć: 128 MB; Wydajność: str./mies.; Obsługiwane języki drukarek: PCL6; Emulacje: PostScript Level 3; Rozdzielczość w poziomie (mono): 1200 dpi; Rozdzielczość w pionie (mono): 600 dpi; Gramatura papieru: g/m2; Pojemność podajnika papieru: 250 szt.; Pojemność podajnika dokumentów: 50 szt.; Pojemność tacy odbiorczej: 125 szt.; Obsługiwane nośniki: papier zwykły, papier wtórnego przerobu, koperty; Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS 10.2 lub nowszy; Typ skanera: płaski; Optyczna rozdzielczość skanowania: 1200 x 1200 dpi; Maksymalna rozdzielczość skanowania: x dpi; Poziomy wymiar obszaru skanowania: 216 mm; Pionowy wymiar obszaru skanowania: 356 mm; Głębia koloru: 48 bit; Skalowanie: %; Złącze zewnętrzne: USB 2.0, karta sieciowa Ethernet 10/100BaseTx; Zainstalowane opcje: ADF (automatyczny podajnik dokumentów) pojemność: 35 arkuszy, automatyczny dupleks; Typ modemu: ITU-T G3; Szybkość wysyłania danych (Upstream): 33,6 kb/s; Tryby korekcji błędów: MH, MR, MMR; Cechy dodatkowe: Zestaw startowy, Druk wstrzymany, Skanowaniedo / folder (FTP, SMB), Skanowanie do USB. 5.Zestaw multimedialny (projektor wraz z tablicą) Zestaw interaktywny CLASSIC (typu: NEC 260XS) tablica interaktywna o powierzchni suchościeralnej i magnetycznej, która posiada najlepsze cechy tradycyjnej tablicy ceramicznej oraz tablicy interaktywnej. Powierzchnia tablicy wykazywać ma wysoką odporność na wszelkiego rodzaju uszkodzenia jak: zarysowania, ścieranie, farbę w sprayu, ogień, brud. Tablicę nie wymaga okablowania, umożliwiając tym samym swobodę poruszania się. Tablica winna współpracować z każdym dostępnym na rynku oprogramowaniem.w zestawie: przenośny pasek funkcyjny, pióro elektroniczne, bateria AAA, Bluetooth USB, oprogramowanie edukacyjne WizTeach, dwie wymienne głowice do pióra, sterownik PolyVision. Gwarancja: dożywotnia - na powierzchnię ceramiczną, 10 lat na tablicę (profil, elementy mocujące, itp.). W zestawie z: Projektorem NEC M260XS 6.Aparat fotograficzny Typu: Sony NEX-3A z obiektywem 16mm Smukła, lekka, zwarta konstrukcja - Obraz jak z lustrzanki bez wymiarów ani wagi: miniaturowe urządzenie, które można zawsze nosić przy sobie 14,2-megapikselowy przetwornik obrazu Exmor APS HD CMOS - Duży przetwornik obrazu (rozmiar APS-C) zapewniający bardzo dużą rozdzielczość obrazu, niski poziom szumów i jakość jak z lustrzanki; możliwość nagrywania filmu HD System wymiennych obiektywów z mocowaniem E - Możliwość doboru optymalnego obiektywu do warunków fotografowania, jak w lustrzance. Oferowany oddzielnie konwerter do obiektywów do lustrzanek z mocowaniem A Filmy w rozdzielczości 720p HD - Możliwość nagrania jednym naciśnięciem przycisku wyraźnego, szczegółowego ujęcia filmowego HD z dźwiękiem stereo, łatwego do zarchiwizowania i zaprezentowania Tryb panoramy z funkcją 3D - Rejestracja rozległych panoram i ich wyświetlanie w trybie 3D na kompatybilnym telewizorze (funkcja 3D wymaga aktualizacji oprogramowania, dostępną od lipca 2010 r.). Tryb zdjęć seryjnych z dużą szybkością - Rejestracja dynamicznej akcji na serii zdjęć wykonywanych z szybkością do 7 klatek na sekundę (stała ostrość) Uchylny wyświetlacz TruBlack LCD 7,5 cm / 3" - Oparty na technologii TruBlack wyświetlacz o fotograficznej jakości (921 tys. punktów) duża jasność i ogromna kontrastowość wyświetlanego obrazu Zgodny z intuicją system obsługi - Łatwe wybieranie ustawień pokrętłem sterującym i przyciskami funkcyjnymi; możliwość wyświetlenia na ekranie instrukcji obsługi i wskazówek dla fotografujących

6 Inteligentna automatyka - Automatyczne rozpoznawanie typowych warunków zdjęciowych i dobór ustawień aparatu zapewniających piękne wyniki Sterowanie nieostrością tła - Regulacja głębi ostrości i podgląd na ekranie pięknego efektu rozmycia przez obracanie pokrętła sterującego. 6.Telefon stacjonarny: Podświetlany wyświetlacz (punktowy, 1 linia) Elementy słuchawki wykończone powierzchnią na której nie pozostają odciski palców prezentacja numeru (CLIP) Książka telefoniczna na 50 numerów i wpisów Lista ostatnich połączeń na 50 numerów Niska emisja fal radiowych Możliwość montażu na ścianie Możliwość odbierania połączenia dowolnym przyciskiem Zegar z funkcją alarmu Słuchawka 1 szt. Baza. Zasilacz sieciowy 1 szt. Akumulator NiMH 2 szt. Typ AAA (R03) 1,2V min 550mAh Kabel liniowy. Instrukcja w języku polskim 7.Telefon komórkowy: Typu: Nokia 100 Podstawowe informacje: Linia : Nie Załączone wyposażenie :Ładowarka Fizyczne Waga [g] 70 Techniczne Sterowanie : Klawisze, Klawisz nawigacyjny Inne : Latarka, Wymiary (WxHxD) [mm]: 45.5 x 110 x 14.9 Wyświetlacz Rodzaj wyświetlacza : TFT, Kolorowy Rozdzielczość : 128 x 160 Inne : 64 tys. kolorów, Przekątna ekranu 1.8 cala Multimedia Dzwonki: Polifoniczne Inne: Alarm głosowy Komunikacja Wiadomości : SMS Nie Internet : Nie Transmisja danych: Nie Funkcje Książka telefoniczna : 500 pozycji Alarm wibracyjny : tak Funkcja głośnomówiąca : tak Dodatkowe funkcje : Radio, Kalendarz, Kalkulator, Zegar Inne : Pamięć 250 SMS Złącza

7 Dodatkowe złącza: AV 3.5 mm Zasilanie Akumulator : Li-Ion Pojemność akumulatora [mah] : 800 Maksymalny czas czuwania [h] : 840 Maksymalny czas rozmów [min.]: 435 Sieć : 1800, 900 Do sprzętu winno być dołączone oprogramowanie producenta (sterownik) w wersji polskiej do wspieranych systemów operacyjnych. Zamawiający winien mieć możliwość aktualizacji i pobierania sterowników w najnowszych certyfikowanych wersjach ze strony www producenta. Wymagane jest aby sprzęt posiadał deklarację zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na obudowie Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych obejmujących urządzenia o parametrach i funkcjach technicznych nie gorszych niż określone w odniesieniu do poszczególnych w/w urządzeń. Podane powyżej parametry i funkcje techniczne należy traktować jako wymagania minimalne. W formularzu cenowym należy podać typ/model proponowanego urządzenia, a w przypadku gdy Wykonawca proponuje urządzenie o parametrach lub funkcjach technicznych równoważnych lub lepszych niż wymagane, należy podać typ/model proponowanego urządzenia oraz istotne parametry i funkcje techniczne, które podwyższają jakość oferowanego urządzenia.

8 PROJEKT UMOWY UMOWA Nr. zawarta w dniu.. pomiędzy:.. zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a:, zwanym dalej WYKONAWCĄ, w imieniu którego działają: wpisaną. Strony zawierają umowę w wyniku wyboru oferty złożonej w ramach zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113,poz. 759 ). 1 Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu, na który składają się następujące urządzenia: a) Laptop - 4 sztuki, b) Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka + skaner) 1 szt., c) Kserokopiarka 1 szt., d) Niszczarka na dokumenty 1 szt., e) Aparat fotograficzny 1 szt., f) Telefon stacjonarny bezprzewodowy 1 szt., g) Telefony komórkowe - 3 sztuki, h) Zestaw multimedialny (projektor z tablicą) 1 szt., zwanego w dalszej części umowy towarem. 2 1.Wykonawca dostarczy towar w terminie do dnia.... r. 2.Wydanie towaru Zamawiającemu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego 3.Zamawiający zobowiązuje się poinformować Wykonawcę telefonicznie lub pisemnie faksem o dacie dostawy przedmiotu zamówienia, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 4.Wykonawca dostarczy towar do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu. 5.Koszty dostawy towaru ponosi Wykonawca Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy na dostarczony towar, od dnia dostawy towaru lub załatwienia reklamacji, o której mowa w W okresie gwarancji Wykonawca wykonuje nieodpłatnie serwis gwarancyjny. 3. Osobą odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy za świadczenie usług serwisowych jest:. 4. Zgłoszenie awarii nastąpi telefonicznie i zostanie potwierdzone faksem na nr. lub W ramach, gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady i/lub usterki na własny koszt poprzez naprawę lub wymianę rzeczy wadliwych na wolne od wad według wyboru Zamawiającego w terminie do czternastu dni roboczych. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji przedłużenia tego terminu. W przypadku braku negocjacji bądź nie wyrażenia zgody przez Zamawiającego w ich trakcie na przesunięcie terminu, jeżeli Wykonawca nie podejmuje czynności w celu usunięcia wad i/lub usterek w terminie czternastu dni od daty zgłoszenia wad i/lub usterek przez

9 Zamawiającego, zamawiający może zlecić usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zgody sądu w tym przedmiocie. 4 Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar jest fabrycznie nowy, kompletny a także wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych oraz gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych w przedmiocie dostawy Zamawiający zawiadomi o powyższym niezwłocznie Wykonawcę za pośrednictwem faksu na nr 2. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie14 dni od daty jej zgłoszenia. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia przedmiotu dostawy i odstąpienia od umowy lub żądania wymiany na wolny od wad w przypadku: - dostarczenia towaru złej jakości, - dostarczenia towaru nie odpowiadającego wymaganym parametrom technicznym określonym w ofercie Wykonawcy. - gdy Wykonawca opóźnia się w wykonaniem dostawy i pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego, określonego terminu wykonania dostaw, nie wykonuje Umowy. 4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy również w przypadku odmowy dostarczenia przez Wykonawcę towaru wolnego od wad. 5. Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy nie powoduje wygaśnięcia nabytych wcześniej przez Zamawiającego na jej podstawie praw, a także nie powoduje utraty roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym także naliczenia kar umownych określonych w Strony ustalają, że za realizacje przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto zł 2. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w nr.. w terminie do 21 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktura VAT zostanie wystawiona po zakończeniu dostawy i protokolarnym odbiorze towaru. Podstawę wystawienia faktury stanowi obustronnie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy. 3. W fakturach Wykonawca zobowiązany jest do powołania się na numer niniejszej umowy. 4. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego Strony ustalają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nastąpi przez zapłatę kary umownej w następującym wypadku i wysokości: a) za zwłokę w dostawie towaru określonego zamówieniem w terminie uzgodnionym w trybie 2 pkt. 1 w wysokości 0,2% wartości brutto towaru za każdy dzień zwłoki, b) za zwłokę w usunięciu awarii w terminie uzgodnionym przez strony umowy w trybie 5 pkt. 2 w wysokości 0,2% wartości towaru za każdy dzień zwłoki, c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości zamówienia brutto. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania w zakresie przekraczającym wartość kary umownej do wysokości rzeczywistej szkody. 8 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

10 2. Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. W razie braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 10 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O RÓWNOWARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i serwis urządzeń komputerowych i multimedialnych dla Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Nr postępowania ZP/PN/2312/05/1208/2011 Słownik CPV:

Bardziej szczegółowo

Dęblin, dnia 21 października 2014 r.

Dęblin, dnia 21 października 2014 r. W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 21 października 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/69/2014 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa Terminalu Kontenerowego na Ostrowie Grabowskim w Porcie Szczecin etap I faza I POIS.07.04.00-00-007/10-00, nr referencyjny: 1/2013/ZCS ZAMAWIAJĄCY DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14, 70-603

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJACEGO WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 14 TYS. EURO NETTO

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJACEGO WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 14 TYS. EURO NETTO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJACEGO WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 14 TYS. EURO NETTO Dotyczy: Zapytania ofertowego przeprowadzonego przez Fundację Uwolnienie zgodnie z paragrafem

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: IF/ZP-06/2014 SIWZ INSTYTUT FARMAKOLOGII Polskiej Akademii Nauk 31-343 Kraków, ul. Smętna 12 tel.: (12) 66-23-220, fax: (12) 637-45-00 Regon: 000325943, NIP: 675-000-18-28 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro Zabrze, 31.10.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro na zakup, dostawę, instalacja oraz uruchomienie sprzętu komputerowego do wyposażenia pracowni multimedialnej składającej się

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Zamawiającym Dostawcą

Zamawiającym Dostawcą UMOWA Nr EFS/2009 na dostawę komputerów przenośnych, zestawów komputerowych stacjonarnych, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Warmińsko Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Olsztynie, w

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A dla zamówienia publicznego nr

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury Narodowej

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-VI/2010 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 68 w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 Im. Gen. Stanisława Maczka 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3

Szkoła Podstawowa nr 68 w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 Im. Gen. Stanisława Maczka 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3 ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Podstawowa nr 68 w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 Im. Gen. Stanisława Maczka 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa ZP/1/2012 Dostawa,

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE ----------Projekt Szkoły kreatywnych umysłów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 Z A T W

Bardziej szczegółowo