Procedury finansowe. obowiązujące w Hufcu ZHP Lublin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procedury finansowe. obowiązujące w Hufcu ZHP Lublin"

Transkrypt

1 Procedury finansowe obowiązujące w Hufcu ZHP Lublin

2 Spis treści Wstęp Informacje ogólne Finanse drużyny...5 Przychody...5 Rozchody...5 Dokumentacja finansowa Składki członkowskie...6 Podstawowa składka członkowska...6 Dodatkowe składki członkowskie zadaniowe...6 Opłacanie składki członkowskiej...7 Składka członkowska zadaniowa z konta drużyny...7 Zwrot wpłaty Akcje zarobkowe...8 Zbiórka publiczna...8 Działalność gospodarcza Dokumenty księgowe...9 Co może być dokumentem księgowym?...9 Jakie dane musi zawierać?...9 Jak opisać dokument?...11 Towary szczególne Zaliczki...14 Pobranie zaliczki...14 Rozliczenie Zakupy bez zaliczki Dokumenty płatne przelewem Faktury za udział w przedsięwzięciach Zakupy w sklepiku Hufca...18 Zamówienia Finanse podczas HALiZ...19 Wpłaty na HAL i HAZ...19 Zaliczki na działania jednostek podczas HALiZ...19 Faktury bez zaliczek...19 Komendanci form HALiZ...19 Historia zmian...21 Procedury finansowe Hufca ZHP Lublin Strona 2 z 21

3 Wstęp Druhny i Druhowie! Przedstawiamy wam zbiór procedur dotyczących kwestii finansowych obowiązujących w naszym Hufcu. Mamy nadzieję, że zebrane w jednym miejscu zasady ułatwią naszą wspólną pracę i pomogą Wam w codziennych zmaganiach z harcerskimi finansami. Nie wahajcie się zadawać pytań do procedur oraz proponować ich uzupełnienie o kolejne, nurtujące was tematy. Mamy nadzieję, że ten dokument będzie naturalnie ewoluował, coraz lepiej odpowiadając na wasze potrzeby. Aktualną wersję procedur wraz z wzorami wszystkich dokumentów do pobrania znajdziesz zawsze na stronie internetowej Hufca. Dokument opracowany w ramach realizacji Strategi ZHP na lata Cel strategiczny: Czytelna i prosta dokumentacja Procedury opisane w tym dokumencie zostały zatwierdzone decyzją Komendanta i Skarbnika Hufca numer 1/01/2015 z dnia Opracowanie: pwd. Paweł Kowalczyk Skarbnik Hufca ZHP Lublin Na podstawie procedur opracowanych przez phm. Łukasza Mazusia.. Procedury finansowe Hufca ZHP Lublin Strona 3 z 21

4 1. Informacje ogólne Wszystkie maile o których mowa w tych procedurach należy wysyłać ze służbowych adresów poczty elektronicznej. Do dokonywania operacji opisanych w tym dokumencie upoważnione są następujące osoby pod warunkiem spełnienia określonych warunków działania: Osoba upoważniona Szef jednostki organizacyjnej (drużynowy, szczepowy, itd) W zakresie jakich działań Działania programowe jednostki finansowane ze środków zgromadzonych na jej koncie Warunki działania Po opłaceniu składek członkowskich za całą drużynę/szczep/itd. Odpowiednia kwota zabezpieczona na koncie drużyny/szczepu/itd. W przypadku drużyn oddany plan pracy. Komendant biwaku Organizacja biwaku Wydana zgoda na biwak. Zgromadzona odpowiednia ilość środków z wpłat uczestników/kasy drużyny. Uczestnicy są wpisani do systemu. Ewidencja oraz mają opłaconą składkę członkowską. Komendant przedsięwzięcia Członek Komendy Hufca Funkcyjny Hufca Impreza, kurs, szkolenie, itp Działania związane pełnioną z funkcją Przedsięwzięcie zatwierdzone przez komendę Hufca. Wpłacona przez uczestników odpowiednia ilość środków. Odpowiednia ilość środków w budżecie Hufca na cel zaliczki. W uzasadnionych wypadkach możliwe jest upoważnienie innej osoby do dokonywania pewnych czynności związanych z finansami (np. przybocznego do rozliczania faktur jeżeli drużynowy studiuje w innym mieście). Upoważnienie wydawane jest w formie decyzji Komendanta i Skarbnika, na czas określony, ze wskazaniem limitu kwoty. Nie jest możliwe upoważnienie kogoś do pobrania zaliczki. Procedury finansowe Hufca ZHP Lublin Strona 4 z 21

5 2. Finanse drużyny Drużyny i inne jednostki organizacyjne przechowują swoje pieniądze na rachunku bankowym Hufca. Każda jednostka posiada własne, wewnętrzne konto drużyny na którym przechowywane są środki finansowe pozostające w dyspozycji drużyny. Stan konta drużyny oraz historię operacji na koncie, drużynowy może sprawdzić w internecie pod adresem zhp.lublin.pl/konta-druzyn. Przychody Stan konta drużyny powiększają: podstawowa składka członkowska za członków drużyny w części należnej drużynie środki z 1% przekazane dla drużyny za pomocą odpowiedniego celu szczegółowego wpływy ze zbiórek publicznych darowizny Rozchody Drużynowy może wydatkować środki zgromadzone na koncie w celu realizacji programu swojej drużyny. Każdy wydatek musi być odpowiednio udokumentowany (o czym przeczytasz w dalszej części instrukcji). Istnieje możliwość rozliczenia wydatków, które sfinansowaliśmy z własnych pieniędzy lub pobrania zaliczki i późniejszego rozliczenia się z niej. Z konta drużyny można również finansować zakupy w sklepiku Hufca oraz udział w przedsięwzięciach i HALiZ. Nie można natomiast opłacić z konta jednostki podstawowej składki członkowskiej. Szczegóły wszystkich operacji znajdziesz w dalszej części tego dokumentu. Dokumentacja finansowa Cała dokumentacja finansowa drużyn i innych jednostek organizacyjnych prowadzona jest w Biurze Hufca. Dzięki temu drużynowy nie ma obowiązku prowadzenia własnej dokumentacji związanej z obrotem środkami finansowymi drużyny. Procedury finansowe Hufca ZHP Lublin Strona 5 z 21

6 3. Składki członkowskie W ZHP mamy dwa rodzaje składek członkowskich, które zostały szczegółowo opisane w tym rozdziale. Podstawowa składka członkowska Podstawowa składka członkowska jest obowiązkowa dla wszystkich członków ZHP z wyjątkiem członków drużyn nieprzetartego szlaku. Podstawowa składka członkowska jest przeznaczana na działania programowe, koszty funkcjonowania władz oraz składki do międzynarodowych organizacji skautowych. Zgodnie z ideą funkcjonowania stowarzyszeń utrzymywanie utrzymanie stowarzyszenia jest obowiązkiem jego członków. Opłacanie składki członkowskiej jest wyrazem troski o organizację do której się należy. Podstawowa składka członkowska opłacana jest kwartalnie i aktualnie wynosi 12 zł. Drużynowy powinien zebrać składkę od wszystkich osób, które w danym kwartale były członkami jego drużyny i wpłacić do Hufca do 10 dnia ostatniego miesiąca kwartału ponieważ pieniądze drużyny są przechowywane na koncie Hufca. Dla nadrzędnych jednostek ZHP (Hufca, Chorągwi, GK) odprowadzany jest odpowiedni procent od składek za ilość osób, które drużyna miała na stanie w systemie Ewidencja ZHP na pierwszy dzień pierwszego miesiąca kwartału. Składka członkowska jest dzielona między jednostki organizacyjne ZHP w następujących proporcjach: drużyna 20% hufiec 20% chorągiew 20% Główna Kwatera 40% Osoby wstępujące do ZHP w trakcie kwartału opłacają składkę członkowską za ten kwartał a drużynowy odprowadza tą składkę na konto Hufca. Składka za osoby wstępujące w trakcie kwartału pozostaje w 100% do dyspozycji drużyny. Nieopłacenie podstawowej składki członkowskiej w terminie oznacza automatyczną utratę członkostwa w ZHP z mocy zapisów Statutu. Nie ma możliwości przesunięcia ani odwołania takiego działania, jest to skutek automatyczny. W przypadku członków władz ZHP nie opłacenie składki w terminie oznacza wygaśnięcie mandatu członka władz. Opłacenie zaległej składki w ciągu 3 miesięcy od upływu terminu przywraca członkostwo w ZHP ale nie przywraca utraconych mandatów członków władz. Dodatkowe składki członkowskie zadaniowe Wszystkie wpłaty na przedsięwzięcia organizowane przez ZHP (z wyjątkiem wpłat na HALiZ) stanowią dodatkową składkę członkowską zadaniową. Dodatkowa składka członkowska zadaniowa jest przeznaczana w całości na pokrycie kosztów uczestnictwa członka naszej organizacji w określonym przedsięwzięciu, np. biwaku drużyny. Aby zacząć zbierać dodatkową składkę należy przedstawić Skarbnikowi Hufca Procedury finansowe Hufca ZHP Lublin Strona 6 z 21

7 preliminarz składki przesyłając go na W ciągu 5 dni roboczych od zaakceptowania preliminarza wystawiona zostanie decyzja Komendanta i Skarbnika Hufca o wysokości DSCZ. Dopiero po wydaniu decyzji można przekazać informację o wysokości wpłat i rozpocząć ich zbieranie. Tytuł przelewu ma znaczenie W tytule przelewu na konto Hufca musi znaleźć się zwrot dodatkowa składka członkowska zadaniowa lub skrót DSCZ. To bardzo ważne! Brak tej informacji w tytule może być podstawą do opodatkowania przedsięwzięcia. Osoby wpłacające dodatkową składkę członkowską (np. uczestnicy biwaku od których składkę zbiera drużynowy i wpłaca do Hufca) muszą mieć opłaconą podstawową składkę członkowską oraz być wpisane do systemu Ewidencja ZHP. Opłacanie składki członkowskiej Zarówno podstawową jak i dodatkową składkę opłacamy wykonując przelew o odpowiednim tytule na konto bankowe Hufca. W tytule przelewu należy wskazać za jakie osoby wpłacana jest składka. Jeżeli w tytule wpłaty nie mieści się lista osób należy przygotować listę na wzorze, ze strony Hufca i wysłać na adres od razu po dokonaniu wpłaty. Jako termin wpłaty uznawana jest data wpłynięcia środków na konto oraz data przesłania listy (jeżeli była konieczna). Instruktorzy wpłacają składkę członkowską z drużynami, przy których działają lub indywidualnie do Hufca. Składka członkowska zadaniowa z konta drużyny Istnieje możliwość pokrycia kosztu składki zadaniowej za udział harcerzy z drużyny w przedsięwzięciu (np. biwak drużyny, Gra Lubelska) ze środków zgromadzonych na koncie drużyny. Aby to zrobić należy wysłać maila na adres w którego treści należy umieścić następujące dane: Wniosek o przeksięgowanie za co np. udział członków 111 LDH Złotóweczki w Grze Lubelskiej za kogo lista osób za które przeksięgowujesz środki wraz z kwotą za każdą osobę kwota łączna suma kwot przy każdej z osób. Zwrot wpłaty Zarówno podstawowa jak i dodatkowa składka członkowska są wpłatami bezzwrotnymi. W związku z tym nie ma możliwości zwrotu wpłaconych pieniędzy, nawet w przypadku kiedy harcerz z przyczyn losowych nie wziął udziału w przedsięwzięciu za które zapłacił. Wszystkich drużynowych prosimy o uczulenie rodziców harcerzy na tą kwestię, aby uniknąć w przyszłości nieprzyjemnych sytuacji. Procedury finansowe Hufca ZHP Lublin Strona 7 z 21

8 4. Akcje zarobkowe Akcje zarobkowe mogą być realizowane w dwóch formach: zbiórka publiczna zbiórka dobrowolnych darów na określony cel, nie może mieć charakteru wymiany, np. znicz za co łaska ale nie mniej niż 5 zł działalność gospodarcza odpłatna sprzedaż towarów i usług Zbiórka publiczna Przy organizacji zbiórki wymagane jest zgłoszenie jej do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, a następnie złożenie sprawozdania za zbiórki i jej rozliczenie. Informacje o prowadzonej zbiórce oraz jej wynikach będą dostępne na stronie zbiorki.gov.pl. Aby zorganizować zbiórkę należy złożyć w Komendzie Hufca podpisany wniosek o zgodę na organizację akcji zarobkowej w formie zbiórki publicznej na minimum 2 tygodnie przed rozpoczęciem zbiórki. Komenda Hufca dokonuje zgłoszenia zbiórki do MAC i po ogłoszeniu jej na stronie zbiorki.gov.pl można rozpocząć zbieranie pieniędzy. Podczas zbiórki każda osoba kwestująca musi być wyposażona w identyfikator zawierający imię, nazwisko, numer, nazwę i cel zbiórki publicznej oraz nazwę organizatora (Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego). Po zakończeniu zbiórki należy w ciągu 7 dni wpłacić zebrane środki na konto bankowe Hufca oraz dostarczyć podpisany Protokół przeliczenia pieniędzy. Wydatkując pieniądze ze zbiórki każdą z faktur, które zostały z niej sfinansowane należy opisać formułą Sfinansowano ze środków ze zbiórki publicznej numer.. Działalność gospodarcza Organizując akcję zarobkową w formie działalności gospodarczej jesteśmy zobowiązani takimi samymi przepisami jak firmy realizujące swoją działalność w celach zarobkowych. W związku z tym organizacja takiej akcji jest trudniejsza i wymaga każdorazowej konsultacji z Komendantem i Skarbnikiem Hufca. Procedury finansowe Hufca ZHP Lublin Strona 8 z 21

9 5. Dokumenty księgowe Wszystkie koszty naszej działalności muszą być udokumentowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami wewnętrznymi naszej organizacji za pomocą dokumentów księgowych. Oprócz tego, dokumenty muszą zostać opisane przez osobę, która wydatkowała środki oraz zostać zaakceptowane przez Komendanta i Skarbnika Hufca. Dokument księgowy nie może zawierać przekreśleń, poprawień, treść musi być czytelna, wyraźna i zrozumiała. Dokument nie może być wymięty, podarty lub brudny takie dokumenty księgowe nie podlegają rozliczeniu. Dokumenty można opłacać gotówką lub kartą płatniczą. Nie ma możliwości płacenia za zakupy służbowe przelewem z prywatnego konta bankowego. Dokumenty opłacone za pomocą przelewu z prywatnego konta nie będą rozliczane. Co należy zrobić w przypadku konieczności zapłacenia przelewem przeczytasz w rozdziale 9-tym. Każdy rozliczany dokument musi zostać zaakceptowany przez Komendanta i Skarbnika Hufca łącznie. Co może być dokumentem księgowym? Dokumentem może być na przykład: Faktura Rachunek Kosztów Podróży Bilet w przypadku przejazdów na odległość większą lub równą 50 km KP wystawione przez Komendę Chorągwi Lubelskiej ZHP lub jeden z hufców Chorągwi Lubelskiej ZHP Polisa ubezpieczeniowa Dowodem księgowym nie jest w szczególności: Paragon fiskalny KP Jakie dane musi zawierać? Faktura Rozliczane faktury muszą spełniać następujące warunki: Nabywca jest określony następującymi danymi: Chorągiew Lubelska ZHP Lublin; ul. I Armii WP 7 NIP: Posiadać numer oraz datę wystawienia Procedury finansowe Hufca ZHP Lublin Strona 9 z 21

10 Posiadać dane sprzedawcy - nazwę, pełny adres, numer NIP określenie przedmiotu transakcji towaru lub usługi wraz z ilością, jednostką miary, ceną netto, wartością netto, stawką podatku Należność ogółem wyrażona liczbą Stwierdzenie Zapłacono gotówką, zapłacono kartą lub inne określenie formy płatności. W przypadku kiedy na fakturze zapłaconej gotówką nie określono formy płatności należy poprosić o KP lub napisanie przez sprzedawcę zapłacono gotówką. Sprawdź dokument od razu po otrzymaniu Jeżeli dokument zawiera błędy i zwrócisz się z tym do sprzedawcy od razu istnieje duża szansa, że poprawiony dokument otrzymasz od ręki. W przeciwnym razie czekają Cię wielokrotne wycieczki do sprzedawcy celem otrzymania korekty. A czas na rozliczenie ucieka. Bilet Bilet jednorazowy jest dowodem źródłowym jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: dotyczy przejazdu koleją normalnotorową, pojazdem samochodowym, statkiem pełnomorskim, śródlądowym, przybrzeżnym, promem, samolotem lub śmigłowcem trasa której dotyczy bilet jest dłuższa niż 50 km bilet zawiera: numer kolejny, datę wystawienia nazwę sprzedawcy wraz z adresem i NIP informacje pozwalające na zidentyfikowanie rodzaju usługi kwotę podatku kwotę należności ogółem Rachunek Kosztów Podróży Rachunek Kosztów Podróży jest dokumentem, którym można rozliczyć koszty użycia prywatnego pojazdu do celów służbowych (np. transport sprzętu na potrzeby organizacji imprezy). Za każdy przejechany prywatnym samochodem kilometr zwracana jest zryczałtowana kwota określana decyzją Komendanta i Skarbnika Chorągwi Lubelskiej. Kwota ta musi pokryć wszystkie koszta używania pojazdu. Nie ma potrzeby przedstawiania dodatkowych dokumentów do rozliczenia (np. faktur za paliwo) natomiast konieczne jest dołączenie Ewidencji Przebiegu Pojazdu. Rozliczyć można jedynie jazdy między miejscowościami, w przypadku jazd w obrębie jednej miejscowości nie przysługuje rozliczenie kosztów użycia pojazdu. Procedury finansowe Hufca ZHP Lublin Strona 10 z 21

11 Na rozliczenie kosztów użycia pojazdu konieczna jest zgoda Komendanta lub Skarbnika Hufca. O zgodę należy zwrócić się drogą mailową, co najmniej 14 dni przed planowanym użyciem samochodu podając: planowaną datę użycia cel trasę dane kierowcy (stopień, imię, nazwisko, przydział służbowy) dane pojazdu (model, markę, pojemność silnika, numer rejestracyjny) Polisa ubezpieczeniowa Polisa ubezpieczeniowa jest dokumentem, który może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach podczas działań wspólnie z członkami innych Hufców (wszyscy członkowie naszego Hufca są ubezpieczeni przez cały rok od następstw nieszczęśliwych wypadków, a instruktorzy ZHP są dodatkowo ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej przez Główną Kwaterę). W związku z tym na rozliczenie polisy ubezpieczeniowej potrzebna jest zgoda Komendanta lub Skarbnika Hufca wydana przed jej zakupem. Jak opisać dokument? Wszystkie dokumenty z wyjątkiem KP z Chorągwi Lubelskiej oraz Rachunek Kosztów Podróży opisujemy w następujący sposób: Krok 1 pieczątka Z tyłu dokumentu w lewym górnym rogu przystawiamy pieczątkę do opisu dokumentów księgowych. Na pieczątce uzupełniamy następujące pola: data - datę wystawienia dokumentu, np kwota - wartość dokumentu brutto (do zapłaty) cyframi, np. 149,99 słownie - wartość dokumentu słownie z groszami zapisanymi cyfrą, np. sto czterdzieści dziewięć 99/100 Krok 2 opis merytoryczny Pod pieczątką osoba, która dokonała zakupu opisuje wydatek, który chce rozliczyć oraz go uzasadnia. Opis powinien odpowiadać na następujące pytania: na co wydano pieniądze? - np. klej, artykuły spożywcze, wyżywienie, wydruk dla kogo? - nazwa drużyny, szczepu, itd w ramach jakich działań? np. biwak drużyny, Gra Lubelska, należy dopisać w jakim terminie odbywa się organizowane przedsięwzięcie na jakie potrzeby, jeżeli nie jest to standardowe użycie zakupionych Procedury finansowe Hufca ZHP Lublin Strona 11 z 21

12 materiałów? - cytryna do eksperymentów fizycznych, szczoteczka do zębów do czyszczenia sprzętu drużyny z jakich środków sfinansowano? - w przypadku środków z 1% podatku oraz środków z akcji zarobkowych Pod opisem musi znaleźć się podpis osoby dokonującej zakupu. Przykładowe opisy: Zakupiono papier szary na potrzeby Gry Lubelskiej organizowanej w terminie kwietnia. (papier, uczestnicy gry, Gra Lubelska) Wyżywienie dla uczestników biwaku 111 LDH Złotóweczki w Złotym Stoku w terminie luty. (wyżywienie, członkowie drużyny, biwak 111 LDH) Druk ulotek na potrzeby naboru do 111 LDH Złotóweczki w dniach 7-14 luty. (ulotki naborowe, 111 LDH i jej przyszli członkowie, nabór do drużyny) Obszycie chust harcerskich dla członków 512 LDH Energia. (obszycie chust, członkowie 512 LDH, działalność śródroczna drużyny) Młotki oraz książka na potrzeby 404 LDW Dusigrosze. (młotki i książka, 404 LDW, działalność śródroczna drużyny) Zakupiono artykuły spożywcze, gospodarcze oraz reklamówkę jednorazową na biwak 404 LDW Dusigrosze w terminie luty. (artykuły spożywcze, gospodarcze, reklamówka; uczestnicy biwaku, biwak 404 LDW) Zakupiono ziemniaki oraz cytrynę, które wykorzystano do przeprowadzenia eksperymentów fizycznych podczas zbiórki 111 LDH Złotóweczki w dniu 16 grudnia. (ziemniaki oraz cytryna, uczestnicy zbiórki, zbiórka 111 LDH, eksperymenty chemiczne) Zakupiono znaczki pocztowe na potrzeby Hufca Lublin. (znaczki pocztowe, Hufiec, działalność Hufca). W przypadku pojedynczych artykułów należy napisać, co zakupiono. W przypadku wielu różnych artykułów można opisać je jako artykuły spożywcze, gospodarcze, papiernicze. Czasami, odbierając fakturę po kilku dniach od zakupu otrzymujemy fakturę z inną datą sprzedaży niż w rzeczywistości. W takim wypadku należy w opisie ująć tą informację, np. Zakupów dokonano , fakturę odebrano Jeżeli w treści faktury nie wymieniono dokładnie jakie artykuły zakupiono a znajduje się na niej jedynie zapis całej grupy artykułów (np. artykuły papiernicze), w opisie należy wymienić wszystkie zakupione artykuły. W przypadku faktur opłaconych prywatną kartą płatniczą należy pod opisem dodatkowo umieścić stwierdzenie zwrot gotówki otrzymałem wraz z podpisem osoby dokonującej zakupu. Procedury finansowe Hufca ZHP Lublin Strona 12 z 21

13 Towary szczególne Istnieje kilka grup artykułów, które wymagają specjalnych zgód na rozliczenie, bądź dodatkowego opisu: Doładowania i startery do telefonów komórkowych Przy okazji organizacji różnych przedsięwzięć pojawia się czasami konieczność posiadania służbowego numeru telefonu do załatwiania spraw organizacyjnych lub na potrzeby realizacji programu. Istnieje możliwość zakupu numeru telefonu w systemie przedpłaconym oraz doładowań do niego. Konieczne jest jednak wcześniejsze uzyskanie zgody Komendanta lub Skarbnika Hufca na uruchomienie telefonu służbowego. Środki na pokrycie kosztów używania telefonu powinny być ujęte w budżecie organizowanego przedsięwzięcia. Wszystkie dokumenty potwierdzające zakup lub doładowanie numeru telefonicznego muszą zawierać w opisie numer telefonu, który został zakupiony lub do którego zakupiono doładowanie. Po zakończeniu korzystania z numeru, kartę SIM należy zwrócić do biura Komendy Hufca razem z kodami PIN i PUK. Żywność i wyżywienie Zakup żywności lub wyżywienia musi być uzasadniony programem drużyny i celami działania ZHP. Zakup artykułów spożywczych na biwak, wigilię lub urodziny drużyny jest jak najbardziej akceptowalny, natomiast zamawianie pizzy na radę drużyny co tydzień nie jest już uzasadnione celami działania ZHP. Nikt nie będzie oczywiście zgłaszał pretensji jeżeli raz na jakiś, na radę drużyny kupicie ciastka i colę. Pamiętajcie jednak, aby zachować umiar środki ZHP powinny być przeznaczane przede wszystkim na działalność programową, a nie wyżywienie kadry. Kupując żywność pamiętajcie również, że kupujecie ją dla określonej ilości osób i dodatkowe pojedyncze produkty muszą mieć swoje uzasadnienie. Jeżeli na biwaku jest 17 osób i na dokumencie jest 17 bułek, masło, wędlina oraz pojedynczy baton to z jakiego powodu zakupiono wspomniany baton? Takie informacje muszą znajdować się w opisie faktury. Procedury finansowe Hufca ZHP Lublin Strona 13 z 21

14 6. Zaliczki Organizując duże przedsięwzięcie zazwyczaj potrzebna jest zaliczka na wydatki związane przygotowywanym działaniem. Zaliczkę można otrzymać w gotówce lub przelewem. W obu przypadkach należy wypełniony i podpisany dokument Wniosek o zaliczkę, należy dostarczyć do Hufca osobiście lub przysłać skan (podpisanego wniosku) na adres na 5 dni roboczych przed dniem w którym chcemy otrzymać zaliczkę. Warunkiem otrzymania zaliczki jest spełnienie wymagań opisanych poniżej. Osoba pobierająca zaliczkę jest odpowiedzialna materialnie za otrzymane pieniądze, ich wydatkowanie zgodnie z celem zaliczki oraz właściwe udokumentowanie wydatków i ich terminowe rozliczenie. Pobranie zaliczki Zaliczki powyżej 500 zł akceptują Komendant oraz Skarbnik Hufca łącznie. Zaliczki poniżej 500 zł zatwierdza Komendant, Skarbnik lub upoważniony pracownik biura. Zaliczkę może pobrać osoba, która: opłaciła podstawową składkę członkowską pełni funkcję upoważniającą do dysponowania środkami pieniężnymi (patrz rozdział 1.) rozliczyła całkowicie wszystkie poprzednie zaliczki Rozliczenie Zaliczkę rozlicza osoba która ją pobrała. Na rozliczenie jest 10 dni roboczych od zakończenia przedsięwzięcia. Z ważnych przyczyn Komendant lub Skarbnik Hufca mogą wydłużyć ten czas maksymalnie o 10 dni roboczych. Czas wydłuża się na wniosek zaliczkobiorcy przesłany drogą elektroniczną na adres Wszystkie zaliczki bez wyjątku muszą zostać rozliczone do 30 grudnia roku kalendarzowego w którym zostały pobrane, nie ma możliwości wydłużenia tego terminu. Za datę rozliczenia zaliczki przyjmowana jest data faktycznego rozliczenia się z wszystkich dokumentów oraz pieniędzy (a nie napisana maila z pytaniem kiedy można przyjść do Hufca i to załatwić). Nie rozliczenie zaliczki w terminie będzie skutkować konsekwencjami organizacyjnymi. Osoba, która wielokrotnie nie będzie dotrzymywać terminów rozliczenia nie będzie otrzymywać żadnych zaliczek. Zaliczka nie rozliczona w terminie podlega zwrotowi w całości. Procedury finansowe Hufca ZHP Lublin Strona 14 z 21

15 7. Zakupy bez zaliczki Czasami zdarza się, że drobne zakupy wykonujemy bez zaliczki, zakładając swoje pieniądze, a następnie przychodząc do Hufca, aby rozliczyć się z dokonanych wydatków celem uzyskania zwrotu pieniędzy. Aby tego dokonać należy przyjść do Hufca z dokument księgowym maksymalnie w miesiącu następnym po tym, w którym został wystawiony dokument (np. fakturę z 1 marca należy rozliczyć maksymalnie do 30 kwietnia). Wyjątkiem są dokumenty z grudnia które muszą zostać rozliczone również w grudniu (np. faktura z 31 grudnia musi zostać rozliczona tego samego dnia). Rozliczona może dokonać tylko osoba do tego upoważniona (patrz rozdział 1.). Istnieje również możliwość otrzymania zwrotu pieniędzy przelewem na konto bankowe. W takim wypadku należy pod opisem dokumentu umieścić stwierdzenie Proszę o zwrot wydatku na konto bankowe numer. i opatrzyć podpisem osoby, która opisała fakturę. Procedury finansowe Hufca ZHP Lublin Strona 15 z 21

16 8. Dokumenty płatne przelewem Dokonując zakupów możemy spotkać się z sytuacją w której sprzedawca będzie chciał otrzymać płatność przelewem na swoje konto bankowe. Z taką sytuacją możemy się spotkać podczas zakupów przez internet. Aby dokonać płatności przelewowej należy poprosić sprzedawcę o wystawienie faktury z określeniem formy i terminu zapłaty (np. przelew w ciągu 14 dni ) lub faktury pro forma (jest to informacja, jak będzie wyglądać faktycznie wystawiona przez sprzedawcę faktura). Skan faktury należy przesłać Skarbnikowi Hufca na adres celem dokonania płatności. Oryginał dokumentu należy opisać oraz dostarczyć do biura Komendy Hufca w ciągu 5 dni roboczych od dnia dokonania płatności. Nie dostarczenie dokumentu księgowego będzie skutkować wyciąganiem konsekwencji organizacyjnych wobec osoby wnioskującej o przelew. Nie ma możliwość wykonywania przelewu z prywatnego konta bankowego. Nie jest również możliwe dokonanie płatności przed otrzymaniem faktury przez Skarbnika. Procedury finansowe Hufca ZHP Lublin Strona 16 z 21

17 9. Faktury za udział w przedsięwzięciach Czasami rodzice naszych harcerzy potrzebują faktury za wpłaty np. za obóz. Potrzebę otrzymania faktury należy zgłosić najdalej w ciągu 7 dni od zakończenia przedsięwzięcia, za które ma zostać wystawiona faktura. Zgłoszenia dokonujemy mailowo na adres Faktura zostanie przygotowana w ciągu 7 dni o czym zostaniesz poinformowany mailem. Nie ma możliwości wystawianie faktury od ręki w biurze Hufca. Do wystawienia faktury potrzebne są następujące dane, w zależności od tego na kogo ma być wystawiona faktura: Dla osób fizycznych Imię i nazwisko pełny adres kiedy dokonano wpłaty Dla firm Nazwę firmy, adres, numer NIP pełny adres numer NIP kiedy dokonano wpłat Procedury finansowe Hufca ZHP Lublin Strona 17 z 21

18 10. Zakupy w sklepiku Hufca W sklepiku działającym w Hufcu można dokonać zakupów płacąc środkami zgromadzonymi na koncie drużyny. Aby tego dokonać, należy przyjść do Hufca w godzinach pracy sklepiku. Zamówienia W przypadku chęci zakupu dużej ilości artykułów w sklepiku proponujemy złożenie zamówienia grupowego. Wtedy możemy wcześniej sprowadzić od dostawcy potrzebne artykuły i nie zabraknie niczego w ostatniej chwili. Takie zamówienie prawdopodobnie będzie tańsze ze względu na darmową wysyłkę. Należy to jednak zrobić z odpowiednim wyprzedzeniem, Hufiec najczęściej robi nie więcej niż jedno zamówienie w miesiącu. Procedury finansowe Hufca ZHP Lublin Strona 18 z 21

19 11. Finanse podczas HALiZ W przypadku form Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej istnieje kilka wyjątków od procedur przedstawionych powyżej. Wpłaty na HAL i HAZ Wpłat na HAL i HAZ harcerze (lub ich rodzice) dokonują indywidualnie zgodnie z informacjami zawartymi na kartach kwalifikacyjnych i ulotkach danej formy. Do wpłat na HALiZ może być podawany inny numer konta niż podstawowe konto Hufca używane do innych wpłat. Jest to działanie celowe mające usprawnić uzupełnianie list wpłat na obóz/zimowisko. Zaliczki na działania jednostek podczas HALiZ Zaliczki na realizację programu podczas HALiZ wydawane są przez komendanta obozu/zimowiska lub osobę przez niego wyznaczoną. Aby drużynowy mógł pobrać zaliczkę w ramach formy HALiZ drużyna musi: mieć zatwierdzony plan pracy mieć zatwierdzony preliminarz wszyscy członkowie danej drużyny biorący udział w danej formie muszą mieć opłaconą podstawową składkę członkowską, ubezpieczenie NNW oraz wpłacony zadatek za daną formę Zaliczki wydawane podczas form HALiZ rozliczane są najdalej ostatniego dnia danej formy. W wyjątkowych przypadkach, po uzgodnieniu z komendantem akcji, można po zakończeniu akcji rozliczyć pojedyncze dokumenty które np. przychodzą do nas pocztą w późniejszym terminie. Takie rozliczenie musi się odbyć maksymalnie 5 dni po zakończeniu akcji. Dokumenty przedstawione po tym terminie lub których rozliczenia po zakończeniu formy nie uzgodniono wcześniej, nie będą rozliczane. W przypadku zaliczek na realizację programu HALiZ nie ma konieczności wypełniania druku Rozliczenie Zaliczki - wystarczy przedstawić komendantowi obozu/zimowiska lub osobie przez niego wyznaczonej dokumenty księgowe. Faktury bez zaliczek Faktury na realizację programu podczas HALiZ na które nie były pobierane zaliczki mogą być rozliczone jeżeli są wystawione i opisane zgodnie z przedstawioną procedurą oraz jeżeli ich data wystawienia mieści się w przedziale między datą zaakceptowania programu i preliminarza drużyny, a ostatnim dniem danej formy HALiZ. Faktury te muszą zostać rozliczone najpóźniej ostatniego dla obozu/zimowiska. Komendanci form HALiZ Procedury finansowe obowiązujące komendantów HALiZ są uregulowane odrębnymi Procedury finansowe Hufca ZHP Lublin Strona 19 z 21

20 przepisami. Organizację form HALiZ każdorazowo poprzedzają szkolenia i indywidualne ustalenia komendanta formy z Komendą Hufca. Osoba chcąca pełnić funkcję komendanta HALiZ musi zgłosić się odpowiednio wcześniej do Komendy Hufca oraz uzyskać akceptację swoich planów przed przekazaniem informacji harcerzom. Procedury finansowe Hufca ZHP Lublin Strona 20 z 21

21 Historia zmian początkowa wersja dostosowanie do zmian przepisów wewnętrznych i zewnętrznych, zmiana zasad udzielania zaliczek, likwidacja odpłatności za ubezpieczenie NNW poprawa niespójności dotyczącej minimalnej odległości dla rozliczania biletów Procedury finansowe Hufca ZHP Lublin Strona 21 z 21

Zasady organizacji akcji zarobkowych i zbiórek publicznych w Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej

Zasady organizacji akcji zarobkowych i zbiórek publicznych w Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej Załącznik Nr.1 do Uchwały Nr 1/2011 ZHP Ch.Kieleckiej z 24.01.2011 r. Zasady organizacji akcji zarobkowych i zbiórek publicznych w Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej 1. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

KILKA SŁÓW O FINANSACH, CZYLI KRÓTKI PORADNIK DLA DRUŻYNOWYCH

KILKA SŁÓW O FINANSACH, CZYLI KRÓTKI PORADNIK DLA DRUŻYNOWYCH KILKA SŁÓW O FINANSACH, CZYLI KRÓTKI PORADNIK DLA DRUŻYNOWYCH Trafia do Ciebie krótki i treściwy poradnik dotyczący finansów w drużynie. Mam nadzieję, że po zapoznaniu się z tym tekstem prowadzenie finansów

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć projekt

Jak rozliczyć projekt Jak rozliczyć projekt Inicjatywy młodzieżowe Z tego poradnika, dowiesz się: 1. Czym dokumentować swoje wydatki 2. Jak wygląda Faktura VAT i Rachunek Uproszczony 3. Jak opisywać dokumenty 4. Jak zrobić

Bardziej szczegółowo

podstawie wniosku złożonego osobiście, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia;

podstawie wniosku złożonego osobiście, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia; ZARZĄDZENIE Nr 24/2013 DYREKTORA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI w sprawie warunków zwrotu kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów. Na podstawie art. 22 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

POMOCNIK ORGANIZATORA PLACÓWEK LETNIEGO WYPOCZYNKU W CHORĄGWI KUJAWSKO-POMORSKIEJ HARCERSKA AKCJA LETNIA 2014

POMOCNIK ORGANIZATORA PLACÓWEK LETNIEGO WYPOCZYNKU W CHORĄGWI KUJAWSKO-POMORSKIEJ HARCERSKA AKCJA LETNIA 2014 POMOCNIK ORGANIZATORA PLACÓWEK LETNIEGO WYPOCZYNKU W CHORĄGWI KUJAWSKO-POMORSKIEJ HARCERSKA AKCJA LETNIA 2014 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1 OBÓZ KROK PO KROKU 1. Pomysł na

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Załącznik Nr 1do zarządz. Nr 97/2013 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin korzystania ze służbowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie Regulamin Regulamin KUP BILET ON LINE Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana PKS Elbląg lub Przewoźnikiem). Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały. Uchwała nr 6/2016 Komendy Hufca Tarnów im. gen. Józefa Bema z dnia 24 kwietnia 2016 r. ws. zasad przyznawania dofinansowania do kursów i warsztatów instruktorskich organizowanych przez ZHP Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Podstawa prawna: Art. 77 5 1 Kodeksu pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ZASADY ROZLICZANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI MIKRODOTACJI WIELKOPOLSKA WIARA grupy nieformalne/samopomocowe składające ofertę w imieniu własnym w 2015 roku I. ZASADY ROZLICZANIA DOTACJI 1. Wykonawca (w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21.2014. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach. z dnia 14 października 2014r

Zarządzenie Nr 21.2014. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach. z dnia 14 października 2014r GOPS.010.9.2014 Zarządzenie Nr 21.2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 14 października 2014r w sprawie wyjazdów służbowych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Harcerze dla Ukrainy Wytyczne dla organizatorów kwest publicznych

Harcerze dla Ukrainy Wytyczne dla organizatorów kwest publicznych Harcerze dla Ukrainy Wytyczne dla organizatorów kwest publicznych JEŚLI ZBIERASZ PIENIĄDZE: w drodze loterii pieniężnej lub fantowej w miejscu, które nie jest publiczne, w lokalach prywatnych wśród grona

Bardziej szczegółowo

Zasady otwierania i korzystania z subkont prowadzonych przez Fundację Krok Po Kroku z siedzibą w Oławie. REGULAMIN. I Zasady otwierania subkont

Zasady otwierania i korzystania z subkont prowadzonych przez Fundację Krok Po Kroku z siedzibą w Oławie. REGULAMIN. I Zasady otwierania subkont Zasady otwierania i korzystania z subkont prowadzonych przez Fundację Krok Po Kroku z siedzibą w Oławie. REGULAMIN I Zasady otwierania subkont 1. Otwarcie subkonta jest możliwe tylko na podstawie podpisania

Bardziej szczegółowo

Wydawanie pieniędzy Uczelni, czyli Jak rozliczać dokumenty księgowe? Podstawowe informacje:

Wydawanie pieniędzy Uczelni, czyli Jak rozliczać dokumenty księgowe? Podstawowe informacje: Wydawanie pieniędzy Uczelni, czyli Jak rozliczać dokumenty księgowe? Podstawowe informacje: 1. Żeby wydać pieniądze Samorządu Studentów APS musisz mieć zgodę: a. Rady Studentów APS (zatwierdzony projekt

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie otrzymanych środków finansowych Przygotowanie sprawozdania z rozliczenia otrzymanych środków finansowych. Analiza dokumentacji

Wykorzystanie otrzymanych środków finansowych Przygotowanie sprawozdania z rozliczenia otrzymanych środków finansowych. Analiza dokumentacji Wykorzystanie otrzymanych środków finansowych Przygotowanie sprawozdania z rozliczenia otrzymanych środków finansowych. Analiza dokumentacji niezbędnej do rozliczenia dotacji. Wydatkowanie wsparcia pomostowego

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie : określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy

Bardziej szczegółowo

Co to jest faktura VAT RR?

Co to jest faktura VAT RR? Fakturownia Co to jest faktura VAT RR? 2013-10-14 Zakup produktów rolnych przez przedsiębiorcę musi być odpowiednio udokumentowany. W przypadku nabycia towarów od rolnika ryczałtowanego, kupujący ma obowiązek

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne ZARZĄDZENIE NR 208/2011 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Regulamin w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz zasad rozliczania

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały. Uchwała nr 11/2015 Komendy Hufca Tarnów im. gen. Józefa Bema z dnia 28 grudnia 2015 r. ws. zasad przyznawania dofinansowania do kursów i warsztatów instruktorskich organizowanych przez ZHP Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin finansowo-księgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

Regulamin finansowo-księgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Regulamin finansowo-księgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa 1. Majątek Związku powstaje z następujących źródeł: ze składek członkowskich z dotacji, darowizn i zapisów z przejętego majątku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 150/2013 z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu kart członkowskich Związku Harcerstwa Polskiego

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 150/2013 z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu kart członkowskich Związku Harcerstwa Polskiego Karta członkowska ZHP Dokumenty wprowadzające Strona 2 z 8 Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 150/2013 z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu kart członkowskich Związku Harcerstwa Polskiego 1.

Bardziej szczegółowo

Dostać dotację i przeżyć autor(ka): Ewa Kolankiewicz, Alina Gałązka

Dostać dotację i przeżyć autor(ka): Ewa Kolankiewicz, Alina Gałązka Dostać dotację i przeżyć autor(ka): Ewa Kolankiewicz, Alina Gałązka Organizacja pozarządowa z Warszawy wygrała w konkursie dotacyjnym i dostała pieniądze na projekt, czyli w oficjalnym języku: otrzymała

Bardziej szczegółowo

AKCJA LETNIA I ZIMOWA

AKCJA LETNIA I ZIMOWA Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Wielkopolski AKCJA LETNIA I ZIMOWA WZORY DOKUMENTÓW SPIS TREŚCI Wyszczególnienie Strona Rachunek od rolnika" 3 Delegacja (polecenie wyjazdu służbowego) 4 Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY NOWY MAŁOPOLSKI PRZEDSIĘBIORCA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

FUNDUSZ POŻYCZKOWY NOWY MAŁOPOLSKI PRZEDSIĘBIORCA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FUNDUSZ POŻYCZKOWY NOWY MAŁOPOLSKI PRZEDSIĘBIORCA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FINANSOWE ROZLICZENIE ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z POŻYCZKI ORAZ ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 124/13 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozliczania kosztów podróży służbowej

ZARZĄDZENIE NR 124/13 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozliczania kosztów podróży służbowej ZARZĄDZENIE NR 124/13 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozliczania kosztów podróży służbowej Na podstawie art.31 oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

7. Podstawą rozliczenia kosztów przejazdu prywatnym samochodem dla celów podróży krajowej lub zagranicznej są umowa o przejazd samochodem prywatnym

7. Podstawą rozliczenia kosztów przejazdu prywatnym samochodem dla celów podróży krajowej lub zagranicznej są umowa o przejazd samochodem prywatnym Załącznik do Zarządzenia nr 6 /2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej rozliczania podróży służbowych pracowników i wyjazdów osób niebędących pracownikami Instytutu Fizyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży abonamentów na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin sprzedaży abonamentów na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży abonamentów na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez koncesjonariusza Stalexport Autostrada

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji i rozliczania wycieczek edukacyjnych w ramach projektu Akademia Młodych Noblistów (obowiązujące od 01.09.2011 r.

Zasady organizacji i rozliczania wycieczek edukacyjnych w ramach projektu Akademia Młodych Noblistów (obowiązujące od 01.09.2011 r. Zasady organizacji i rozliczania wycieczek edukacyjnych w ramach projektu Akademia Młodych Noblistów (obowiązujące od 01.09.2011 r.) Definicje: 1. Wycieczka edukacyjna zadanie w projekcie, polegające na

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu.

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. Regulamin Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. I. Informacje ogólne 1. Sklep internetowy Scarpa Dolce działający pod adresem www.sklep.scarpadolce.pl jest

Bardziej szczegółowo

Organizacja Biwaków i Zlotów

Organizacja Biwaków i Zlotów Organizacja Biwaków i Zlotów Przygotowała: Phm. Katarzyna Banaszczyk Źródło: materiały metodycznych Hufca Katowice, Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów powodujących skutki finansowo gospodarcze w Hufcu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 60/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 60/15 z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie krajowych podróży służbowych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania wydatków na dojazdy w ramach projektu Dalszy krok program aktywizacji zawodowej pracowników firmy ZACHEM S.A.

Zasady rozliczania wydatków na dojazdy w ramach projektu Dalszy krok program aktywizacji zawodowej pracowników firmy ZACHEM S.A. Zasady rozliczania wydatków na dojazdy w ramach projektu Dalszy krok program aktywizacji zawodowej pracowników firmy ZACHEM S.A. 1. Wszyscy uczestnicy projektu, których miejsce zamieszkania jest inne niż

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r.

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 16/V/2010

Uchwała Nr 16/V/2010 Uchwała Nr 16/V/2010 z dnia 12.05.2010 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Międzygminnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik Nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO. przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO. przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze I OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO 1. Podstawowe wsparcie pomostowe

Bardziej szczegółowo

Wysokość diet oraz warunków ustalania należności z tytułu podróży służbowych jest ściśle określona w dwóch rozporządzeniach:

Wysokość diet oraz warunków ustalania należności z tytułu podróży służbowych jest ściśle określona w dwóch rozporządzeniach: W praktyce są problemy z prawidłowym udokumentowaniem odbycia przez pracownika podróży służbowej tak, by można było uznać wydatki jako koszty uzyskania przychodu u przedsiębiorcy. Podróże służbowe są konstrukcją

Bardziej szczegółowo

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu Regulamin sprzedaży za pośrednictwem Internetu biletów na imprezy organizowane przez Nail Center s.c.beata Drąg, Liliana Witwicka W treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają następujące znaczenie: 1)

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego program przeznaczony dla pielęgniarek/pielęgniarzy

Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego program przeznaczony dla pielęgniarek/pielęgniarzy REGULAMIN ZWROTU WYDATKÓW NA DOJAZD poniesionych przez Uczestników Projektu odbywających kurs Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego program przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5 Plan kont dla projektu Wiejski I. Wykaz kont organu finansowego. 1. Konta bilansowe 137-56 - Rachunek środków funduszy pomocowych wydzielony dla projektu Wiejski 240-56

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Zarządzenie nr 74/2011 Burmistrza Miasta w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTU DOJAZDU I WYPŁATY STYPENDIUM SZKOLENIOWEGO W RAMACH PROJEKTU TACY SAMI WSPARCIE DLA NIEZATRUDNIONYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN ZWROTU KOSZTU DOJAZDU I WYPŁATY STYPENDIUM SZKOLENIOWEGO W RAMACH PROJEKTU TACY SAMI WSPARCIE DLA NIEZATRUDNIONYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REGULAMIN ZWROTU KOSZTU DOJAZDU I WYPŁATY STYPENDIUM SZKOLENIOWEGO W RAMACH PROJEKTU TACY SAMI WSPARCIE DLA NIEZATRUDNIONYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Uczestnik/czka projektu może ubiegać

Bardziej szczegółowo

GROMADZENIA ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH NA SUBKONTACH i REFUNDACJI KOSZTÓW

GROMADZENIA ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH NA SUBKONTACH i REFUNDACJI KOSZTÓW REGULAMIN GROMADZENIA ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH NA SUBKONTACH i REFUNDACJI KOSZTÓW 1. Strony zgodnie ustalają, iż Portal pozwala jego Użytkownikom na pozyskiwanie za jego pośrednictwem środków pieniężnych wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Część I sprawozdania - Sprawozdanie merytoryczne, w punkcie:

Część I sprawozdania - Sprawozdanie merytoryczne, w punkcie: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO z wykonania zadania publicznego realizowanego na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie otrzymanych środków finansowych Przygotowanie sprawozdania z rozliczenia otrzymanych środków finansowych. Analiza dokumentacji

Wykorzystanie otrzymanych środków finansowych Przygotowanie sprawozdania z rozliczenia otrzymanych środków finansowych. Analiza dokumentacji Wykorzystanie otrzymanych środków finansowych Przygotowanie sprawozdania z rozliczenia otrzymanych środków finansowych. Analiza dokumentacji niezbędnej do rozliczenia dotacji. Wydatkowanie wsparcia pomostowego

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.5.2013 Gliwice, 31 październik 2013 r. nr kor. UM-545165/2013 Pani Barbara Kozak PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 ul. TARNOGÓRSKA 107 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa zasady pozyskiwania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych

1. Regulamin określa zasady pozyskiwania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych Załącznik do Uchwały ZHP ChK Nr 3/2008 z dnia 6 maja 2008 r. REGULAMIN POZYSKIWANIA, PRZEKAZYWANIA I ROZLICZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z WPŁAT JEDNEGO PROCENTA PODATKU DOCHODOWEGO W ZHP CHORĄGWI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA PRZEJAZD AUTOSTRADĄ A4 KATOWICE-KRAKÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA PRZEJAZD AUTOSTRADĄ A4 KATOWICE-KRAKÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA PRZEJAZD AUTOSTRADĄ A4 KATOWICE-KRAKÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez koncesjonariusza Stalexport Autostrada

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU /Imię i nazwisko/. /PESEL/ /Adres zamieszkania/ Dnia.. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego ul. Towarowa 4-6 87-100 Toruń I. Na podstawie art.41 ust. 4b i art.

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW GDAŃSKA HUFIEC

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW GDAŃSKA HUFIEC ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW GDAŃSKA HUFIEC im. Polskich Olimpijczyków w LĘBORKU Do użytku wewnętrznego MATERIAŁ METODYCZNY ORGANIZACJA BIWAKU Niniejsza instrukcja określa zasady organizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SENATORA Zagraniczne podróże służbowe

INFORMATOR SENATORA Zagraniczne podróże służbowe INFORMATOR SENATORA Zagraniczne podróże służbowe Delegowanie do odbycia zagranicznej podróży służbowej jest związane z wykonywaniem mandatu senatora i finansowane z budżetu Kancelarii Senatu. 1) Organizacja

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 ROZLICZENIA KOSZTÓW w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa Warunkiem prawidłowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKTAŻ na 2013 rok

INSTRUKTAŻ na 2013 rok INSTRUKTAŻ na 2013 rok Dotyczy: rozliczenia dotacji w dziedzinie Kultury Fizycznej Dzieci i Młodzieży oraz Bezpieczeństwa Publicznego (wraz z załączonymi kserokopiami rachunków/faktur, poleceń przelewu,

Bardziej szczegółowo

VAT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

VAT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS VAT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Limit dla VAT: 50.000 zł obrotu Przekroczenie tej kwoty obrotu powoduje konieczność rejestracji dla celów VAT, wystawiania faktur z VAT oraz składania deklaracji (konieczna

Bardziej szczegółowo

DOWÓD ZASTĘPCZY NR...

DOWÓD ZASTĘPCZY NR... DOWÓD ZASTĘPCZY NR... Załącznik nr 1...... Data dokonania operacji Miejsce i data wystawienia dowodu... Kontrahent... Przedmiot, ilość, cena, wartość dokonanego zakupu oraz jego przeznaczenie...... Nazwisko,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 178/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 7 lutego 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 178/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 7 lutego 2003 r. ZARZĄDZENIE NR 178/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 7 lutego 2003 r. w sprawie zasad przyznawania pracownikom Urzędu Miasta Krakowa miesięcznego limitu przebiegu kilometrów w jazdach lokalnych oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 260/11. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 20 KWIETNIA 2011 r.

UCHWAŁA Nr 260/11. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 20 KWIETNIA 2011 r. UCHWAŁA Nr 260/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 20 KWIETNIA 2011 r. W SPRAWIE: ZASAD, SPOSOBU I TRYBU PRZYZNAWANIA ORAZ KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH A TAKŻE ZASAD ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupu obiadów oraz użytkowania kart obiadowych

Regulamin zakupu obiadów oraz użytkowania kart obiadowych Regulamin zakupu obiadów oraz użytkowania kart obiadowych Zakup obiadów 1. Opłaty za obiady można wnosić: - osobiście w kasie szkoły w księgowości wyłącznie w trzech ostatnich dniach roboczych kończących

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży i rezerwacji biletów. w Domu Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. ul. Gotarda 16, 02-683 Warszawa

Regulamin sprzedaży i rezerwacji biletów. w Domu Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. ul. Gotarda 16, 02-683 Warszawa Regulamin sprzedaży i rezerwacji biletów w Domu Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ul. Gotarda 16, 02-683 Warszawa Obowiązuje od dnia 26.09.2014 r. do odwołania I. Sprzedaż on-line i dostawa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Jak prawidłowo rozliczyć mikrowsparcie w ramach Programu Animacji Społecznej. część 1 - dla podmiotów posiadających osobowość prawną

INSTRUKCJA. Jak prawidłowo rozliczyć mikrowsparcie w ramach Programu Animacji Społecznej. część 1 - dla podmiotów posiadających osobowość prawną INSTRUKCJA Jak prawidłowo rozliczyć mikrowsparcie w ramach Programu Animacji Społecznej część 1 - dla podmiotów posiadających osobowość prawną 1. Dokumentem księgowym dla realizatorów działań w ramach

Bardziej szczegółowo

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową.

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Regulamin, cennik przesyłek 1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Dane rejestrowe firmy: Lampadina, Marta Babik, ul. Gawota 11a/1, 02-830 Warszawa, NIP: 951-187-

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II Wytyczne do raportu finansowego dla projektów w ramach Polsko- Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży Format 2.

Załącznik nr II Wytyczne do raportu finansowego dla projektów w ramach Polsko- Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży Format 2. Niniejsze wytyczne nie zwalniają z obowiązku stosowania przepisów prawa krajowego, w szczególności ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości czy przepisów odnoszących się do kontroli podatkowej

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 687/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r. Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA

Bardziej szczegółowo

WZÓR ZAŁĄCZNIK NR 3 SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO POUCZENIE

WZÓR ZAŁĄCZNIK NR 3 SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO POUCZENIE WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia sprawozdania (wypełnia organ administracji publicznej) Rodzaj sprawozdania 1 Częściowe Końcowe Tytuł zadania Nazwa oferenta Okres

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Departament Księgowości i Rozliczeń Marek Ignaczewski Warszawa, 30.01.2014 r. Przekazywanie środków

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zobowiązania Ct Środki trwałe Ct Materiały Ct Sp. 14 000 Sp.

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR. I. Dane wnioskodawcy (rodzica/opiekuna)*: 1. Imię i nazwisko... 2. Adres zamieszkania.. 3. Numer telefonu...

DYREKTOR. I. Dane wnioskodawcy (rodzica/opiekuna)*: 1. Imię i nazwisko... 2. Adres zamieszkania.. 3. Numer telefonu... dnia.. DYREKTOR...... (nazwa szkoły) WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW w roku szkolnym 2014/2015 Wyprawka Szkolna (dotyczy uczniów klas II, III i VI szkoły podstawowej - ze względu

Bardziej szczegółowo

Schematy ewidencji. Wybrane przykłady stosowane w księgowości Urzędu i Budżetu

Schematy ewidencji. Wybrane przykłady stosowane w księgowości Urzędu i Budżetu Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 5/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 14 stycznia 2015 roku Schematy ewidencji Wybrane przykłady stosowane w księgowości Urzędu i Budżetu 1. Schemat ewidencji dochodów

Bardziej szczegółowo

Książka finansowa drużyny

Książka finansowa drużyny Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Mysłowice Książka finansowa drużyny na rok 20............ Pełna nazwa drużyny wraz z bohaterem...... Szkoła przy, której działa drużyna adres - - ...

Bardziej szczegółowo

Wpłaty należy kierować na konto Hufca ZHP Piast Poznań Stare Miasto Dane: Hufiec ZHP Piast Poznań Stare Miasto, ul. Za Cytadelą 121, Poznań

Wpłaty należy kierować na konto Hufca ZHP Piast Poznań Stare Miasto Dane: Hufiec ZHP Piast Poznań Stare Miasto, ul. Za Cytadelą 121, Poznań Koszt: Dotyczy jadących na całość zgrupowania: 750 zł uczestnik [do 10 maja 2014, po 10 maja 850 zł) jadący w terminie 14-28.07.2014r Dotyczy 30 SGZ: 400 zł uczestnik ( uczestnik zwykły ) [do 10 maja 2014,

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE I N S T R U K C J A Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 2/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 02.01.2013r W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO Załącznik nr 3 Pouczenie co do sposobu wypełniania WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO Wzór sprawozdania należy wypełnić czytelnie wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kasowa. 4. Pomieszczenie do przechowywania gotówki powinno być wydzielone.

Instrukcja kasowa. 4. Pomieszczenie do przechowywania gotówki powinno być wydzielone. Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2010 Dyrektora MGZO z dnia 14 grudnia 2010r. Instrukcja kasowa 1. Prowadzenie kasy powierza się specjaliście kasjer. 2. Do podstawowych obowiązków kasjera należy: 1) wystawianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY KART WSTĘPU NA WYDARZENIE 1 INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY KART WSTĘPU NA WYDARZENIE 1 INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY KART WSTĘPU NA WYDARZENIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Organizatorem Wydarzenia jest Krakowska Fundacja Żeglarstwa Sportu i Turystyki HALS z siedzibą 31-113 Kraków ul. Straszewskiego 27.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE dla KOMENDANTÓW i KWATERMISTRZÓW OBOZÓW

SZKOLENIE dla KOMENDANTÓW i KWATERMISTRZÓW OBOZÓW SZKOLENIE dla KOMENDANTÓW i KWATERMISTRZÓW OBOZÓW KRAKÓW, 20 kwietnia 2013 roku MATERIAŁY SZKOLENIOWE Strona 1 I. Wytyczne dla organizatorów HAL i NAL 2013. Wszystkie szczegóły dotyczące organizacji form

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 WZÓR WNIOSKU BENEFICJENTA O ZALICZKĘ WRAZ Z INSTRUKCJĄ JEGO WYPEŁNIANIA DLA PROJEKTU FINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w zakresie rozliczenia kosztów dojazdu na szkolenia i doradztwo w ramach Projektu

Instrukcja w zakresie rozliczenia kosztów dojazdu na szkolenia i doradztwo w ramach Projektu Załącznik nr 8 Instrukcja w zakresie rozliczenia kosztów dojazdu na szkolenia i doradztwo w ramach Projektu INSTRUKCJA W ZAKRESIE ROZLICZENIA KOSZTÓW DOJAZDU NA SZKOLENIA I DORADZTWO w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) Należy wpisać tytuł zadania ustalony w umowie i ofercie.

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) Należy wpisać tytuł zadania ustalony w umowie i ofercie. WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) Wszędzie, tam gdzie występuje 1) należy odnieść się do polecenia niepotrzebne skreślić. z wykonania... (tytuł ) tytuł ustalony w umowie i ofercie. w okresie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR WEWNĘTRZNYCH ZCEMiP

KSIĘGA PROCEDUR WEWNĘTRZNYCH ZCEMiP 2014 KSIĘGA PROCEDUR WEWNĘTRZNYCH ZCEMiP Dyrektor ZCEMiP Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej 2014-08-19 Rejestr procedur: 1. Procedura uzyskiwania dofinansowania przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Jeden podpisany egzemplarz umowy należy odesłać na adres: Specjał Finanse Sp. z o.o. 35-030 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 1

Jeden podpisany egzemplarz umowy należy odesłać na adres: Specjał Finanse Sp. z o.o. 35-030 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 1 Każdy Pracownik aktualnie korzystający z ochrony ubezpieczeniowej w programie pracowniczym Open Life TU Życie S.A. może zamówić w Specjał Finanse Sp. z o.o. dla siebie i osób z kręgu najbliższej rodziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zasady przyznawania dofinansowania do działalności studentów Wydziału Zarządzania PRz

REGULAMIN Zasady przyznawania dofinansowania do działalności studentów Wydziału Zarządzania PRz . REGULAMIN Zasady przyznawania dofinansowania do działalności studentów Wydziału Zarządzania PRz 1. Postanowienia ogólne Sformułowania użyte w Uchwale oznaczają odpowiednio: PRz Politechnika Rzeszowska

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Operacji Kasowych oraz zakres obowiązków kasjera w OPI

Instrukcja Operacji Kasowych oraz zakres obowiązków kasjera w OPI A N E K S Nr 1/2006 do Zarządzenia nr 4/2006 p. o. Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 01 lipca 2006 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów finansowych. 1 W 1 dodaje się następujący zapis:

Bardziej szczegółowo

I. Instrukcja przygotowania i złożenia rozliczenia wsparcia pomostowego

I. Instrukcja przygotowania i złożenia rozliczenia wsparcia pomostowego Małe jest piękne tworzę własną firmę Beneficjent : Gmina Strzelce Krajeńskie Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Na podstawie: - art. 56 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jednolity Dz. U Nr 7, poz. 39 z 2008 r. j. t.),

Na podstawie: - art. 56 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jednolity Dz. U Nr 7, poz. 39 z 2008 r. j. t.), Jelenia Góra, dnia grudnia 2008r. I A 021 / 86 /08 III F 31 / 15 /08 Zarządzenie Nr 81 / 08 Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze w sprawie zwrotu kosztów przejazdu wypłacanych prokuratorom, urzędnikom,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT.

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT. Regulamin 1 Informacje ogólne 1. Sklep działający pod adresem mi-tu.pl, zwany dalej Sklepem lub Sprzedawcą, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r.

Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r. Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków

Bardziej szczegółowo

Załączniki: 1. Załącznik nr 1 - Wniosek o zwrot kosztu noclegu. 2. Załącznik nr 2 - Wniosku o zwrot kosztów dojazdu

Załączniki: 1. Załącznik nr 1 - Wniosek o zwrot kosztu noclegu. 2. Załącznik nr 2 - Wniosku o zwrot kosztów dojazdu Procedura zwrotu kosztów dojazdu oraz noclegu dla osób uczestniczących w konferencji upowszechniającej rezultaty projektu Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych 1 Uczestnikom biorącym

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A.

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A. Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. REGULAMIN ZAKUPÓW 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci

Bardziej szczegółowo

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ZASADY ROZLICZANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI MIKRODOTACJI WIELKOPOLSKA WIARA - młode organizacje pozarządowe - - grupy nieformalne/samopomocowe składające ofertę za pośrednictwem Patrona w 2015 roku I. OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków UMOWA Nr na sprzedaż pszenicy z zapasów interwencyjnych ARR na rynek Wspólnoty zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Agencją Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 17 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 17 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania służbowych kart płatniczych i rozliczania operacji finansowych dokonanych przy

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 1, poz. 6 oraz ZADANIE 2, poz.13

ZADANIE 1, poz. 6 oraz ZADANIE 2, poz.13 Instrukcja dot. wypłaty zwrotu kosztów dojazdu uczestników staży do REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W STAŻU oferowanym w ramach Projektu: pt. Młodzi zawodowcy wdrożenie wysokiej jakości programów

Bardziej szczegółowo

Raport finansowo księgowy za styczeń 2013r.

Raport finansowo księgowy za styczeń 2013r. Fundacja Kapucyńska Im. Bł. Aniceta Koplińskiego ul. Kapucyńska 4 00-245 Warszawa Warszawa, 10.02.2013r. Raport finansowo księgowy za styczeń 2013r. Dział księgowości podobnie, jak w roku poprzednim prowadzony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 194/2013 WÓJTA GMINY POSTOMINO. z dnia 1 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 194/2013 WÓJTA GMINY POSTOMINO. z dnia 1 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 194/2013 WÓJTA GMINY POSTOMINO z dnia 1 października 2013 r. w sprawie zasad wystawiania, ewidencjonowania i rozliczania delegacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy Postomino oraz

Bardziej szczegółowo