Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI)"

Transkrypt

1 Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI) Bezprzewodowa transmisja danych - przykłady wybrane Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I stopnia: rok II, semestr IV Opracowanie: dr inż. Tomasz Rutkowski Katedra Inżynierii Systemów Sterowania 1

2 Przykładowe sposoby klasyfikacji technologii bezprzewodowych Przykłady Zastosowania Na co zwracają uwagę użytkownicy? 2

3 źródło: Widmo promieniowania elektro-magnetycznego A fale akustyczne B fale radiowe C mikrofale D podczerwień E światło widzialne F ultrafiolet Promieniowanie: G rentgenowskie H gamma

4 Podstawowy podział uwzględnienie zasięgu Systemy bezprzewodowej transmisji danych: o małym zasięgu (do kilkunastu metrów) o średnim zasięgu (do kilkudziesięciu/kilkuset metrów) o dużym zasięgu (od kilku do setek/tysięcy kilometrów) 4

5 Podstawowy podział uwzględnienie zasięgu Systemy bezprzewodowej transmisji danych: o małym zasięgu np.: IrDA, Bluetooth, Wibree (Bluetooth ultra low power) o średnim zasięgu np.: HomeRF, WiFi (802.11), ZigBee o dużym zasięgu np.: radiomodemy, sieci telefonii komórkowej GSM 5

6 Podstawowy podział uwzględnienie funkcji systemu Funkcje systemów bezprzewodowej transmisji danych: transmisja danych cyfrowych (wydzielone, nietelefoniczne kanały radiowe) transmisja danych cyfrowych + sygnały akustyczne (sieć telefonii komórkowej) telemetria pomiary na odległość telemechanika sterowanie na odległość czy zastąpienie z różnych powodów kabli/wiązek kabli miedzianych, kabli optycznych: o trudne warunki fizyczne do prowadzenia kabla o brak miejsca itp. 6

7 Podstawowy podział uwzględnienie funkcji systemu Funkcje systemów bezprzewodowej transmisji danych: transmisja danych cyfrowych radiomodemy transmisja danych cyfrowych + sygnały akustyczne sieci telefonii komórkowej GSM czy zastąpienie z różnych powodów kabli/wiązek kabli miedzianych, kabli optycznych IrDA, Bluetooth, HomeRF, WiFi (802.11), radiomodemy Drop in Networking dotyczy rozmieszczania sieci bezprzewodowych w środowisku, w którym niemożliwe jest wdrożenie sieci przewodowych 7

8 Podstawowy podział uwzględnienie wykorzystywanego pasma częstotliwości Pasma częstotliwości na których użytkowanie: trzeba mieć zezwolenie o pasma licencjonowane nad którymi czuwa Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE, np. operatorzy sieci komórkowych otrzymują zezwolenie w formie koncesji od UKE o za prawo do dysponowania częstotliwością należy uiszczać roczne opłaty opisane w odpowiednim Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (do wglądu np. na stronach UKE) 8

9 Podstawowy podział uwzględnienie wykorzystywanego pasma częstotliwości Pasma częstotliwości na których użytkowanie: nie trzeba mieć zezwolenia o pasma nielicencjonowane, miedzy innymi pasmo ISM (ang. Industrial, Scientific, Medical), opisane w odpowiednim Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej np. urządzenia pracujące w niektórych przedziałach ISM muszą posiadać homologację (800 MHz z mocą nadajnika 20 mw) 9

10 Pasmo ISM ISM (ang. Industrial, Scientific, Medical): ISM jest pasmem nielicencjonowanym ISM to pasmo radiowe przeznaczone dla zastosowań przemysłowych, naukowych i medycznych ISM posiada wiele przedziałów, np.: 433,05 MHz 434,79 MHz (moc nadajnika 10 mw) 2,4 GHz 2,5 GHz (moc nadajnika 10 mw) 24,00 GHz 24,25 GHz (moc nadajnika 100 mw)

11 Popularne zastosowania komunikacji bezprzewodowej Zastosowania: Monitorowanie procesów, instalacji, produktów Sterowanie Zdalny dostęp do urządzeń, odczyt, serwis Systemy alarmowe Systemy bezpieczeństwa

12 Cechy urządzeń komunikacji bezprzewodowej istotne dla użytkowników Na co zwracają uwagę użytkownicy: ceny urządzeń, w tym koszt zakupu i użytkowania zasięg szybkość transmisji bezpieczeństwo oraz niezawodność przesyłania danych zastosowanie wewnątrz czy na zewnątrz pomieszczeń, stopień ochrony obudowy i odporność urządzenia na trudne warunki środowiskowe łatwość konfiguracji, łatwość obsługi i integracji modułów sieciowych marka urządzenia kwestia wykorzystanej w urządzeniach technologii komunikacyjnej (pasmo transmisji, kodowanie, protokół, itd.)

13 Systemy bezprzewodowej transmisji danych: o małym zasięgu IrDA Bluetooth 13

14 IrDA 14

15 IrDA- bezprzewodowa transmisja danych z promieniowaniem podczerwonym W 1993 r. powstała grupa IrDA (ang. Infrared Data Association) W skład grupy wchodzą między innymi: Acer, Apple Computer, Compaq, Ericsson, Hewlett-Packard, Intel, Microsoft, Motorola, Nokia, Philips, Sony, Toshiba IrDA opracowała firmowy system bezprzewodowej transmisji danych cyfrowych z wykorzystaniem promieniowania podczerwonego IrDA przeznaczona jest przede wszystkim do tworzenia sieci tymczasowych, w których znajdują się komputery przenośne (laptopy, palmtopy), drukarki, telefony komórkowe itp. IrDA definiuje następujące standardy transmisji IrDA-Data, IrDA-Control, Advanced Infrared (AIr)

16 IrDA parametry łącza Zasięg Parametr Wartość typowa 1m Kąt odbioru ±15 Długość fali IR Czas trwania impulsu Szybkość transmisji Typ połączenia Liczba kanałów Emulacja portów nm 3/16 bitu UART 2,4kb/s -1 Gb/s punkt - punkt jeden do transmisji danych szeregowy,

17 IrDA warstwy protokołów źródło:

18 IrDA warstwy protokołów

19 IrDA warstwy/protokoły Cztery warstwy obowiązkowe (protokoły implementowane obowiązkowo): o o o o IrPLS (ang. Infrared Physical Layer Specification) IrLAP (ang. Infrared Link Access Protocol) IrLMP (ang. Infrared Link Management Protocol) IAS (ang. Information Access Service) Cztery warstwy opcjonalne (protokoły implementowane opcjonalnie), które mogą być użyte dowolnie w zależności od wymagań szczególnych danej aplikacji: o o o o TinyTP (ang. Tiny Transport Protocol) IrOBEX (ang. Infrared Object Exchange Protocol) IrCOMM (ang. Infrared Communications Protocol) IrLAN (ang. Infrared Local Area Network Access

20 IrDA warstwa fizyczna Warstwa IrPLS (ang. Physical Layer Specification): specyfikuje optyczny nadajnik-odbiornik, kształtuje sygnały w podczerwieni włączając do tego kodowanie danych opisuje specyfikację optyczną oraz zakres prędkości

21 IrDA warstwa fizyczna: przykład realizacji UART RS 232 Interfejs UART/IrDA Wzmacniacz i dioda IR Fotodioda i odbiornik

22 IrDA warstwa fizyczna: parametry łącza RZI: Return-to-Zero-Inverted 4 PPM: Four Pulse Position Modulation HHH: poprawiony 4 PPM źródło:

23 IrDA warstwa fizyczna: przykład modulacji RZI źródło:

24 Warstwa IrLAP (ang. Link Access Protocol): odpowiada warstwie łącza danych modelu ISO/OSI IrDA warstwa IrLAP dostarcza godnego zaufania mechanizmu przesyłu danych (retransmisja, kontrola potoku na niskim poziomie, detekcja błędów) wykorzystuje technologię master-slave (nadrzędny-podrzędny) do łączenia urządzeń może pracować w dwóch podstawowych trybach: NDM (ang. Normal Disconnect Mode) NRM (ang. Normal Response Mode) przesyłane dane zorganizowane są w ramki: 8 bitowe pole adresu (pierwszy bit odpowiada za kierunek danych, czy komenda czy odpowiedź) 8 bitowe pole kontroli określa funkcję ramki N*8 bitów pole informacji, danych

25 Warstwa IrLMP (ang. Link Management Protocol): IrDA warstwy posiada cechy multipleksera, co pozwala różnym klientom IrLMP korzystać z pojedynczego łącza IrLAP Warstwa IAS (ang. Information Access Service): zbiór obiektów, komponentów dostępnych dla danego połączenia informacje o udostępnianych usługach

26 IrDA warstwy TinyTP (ang. Tiny Transport Protocol): dostarcza usług kontroli przepływu danych przez połączenie, kanał (warstwa LMP) dostarcza usług segmentacji IrOBEX (ang. Object Exchange Protocol): umożliwia systemom dowolnych rozmiarów wymieniać szeroki zakres różnych danych oraz rozkazów za pomocą sprecyzowanych i standardowych modeli IrCOMM (ang. Communications Protocol): emuluje porty szeregowy lub równoległy IrLAN (ang. Local Area Network Access): służy do wygodnego połączenia między przenośnymi PC a siecią lokalną

27 Bluetooth 27

28 Bluetooth- historia W 1994 Ericsson zainteresował się możliwością łączenia telefonów komórkowych z innymi urządzeniami bez użycia kabla i z IBM, Intel, Nokia i Toshiba utworzył grupę SIG (ang. Special Interest Group), której głównymi celami było: standaryzacja bezprzewodowej technologii o niewielkim zasięgu, małym poborem prądu, niskim poziomem mocy promieniowanej niską ceną W 1999 roku Bluetooth SIG opublikowało specyfikację pierwszej wersji technologii Bluetooth (Bluetooth V1.0) W 2002 roku, IEEE zatwierdziło Bluetooth (IEE )

29 Bluetooth- bezprzewodowa transmisja danych w paśmie radiowym 2,402 do 2,4835 GHz Wykorzystuje pasmo ISM, wynika z tego problem ochrony transmisji przed zakłóceniami ze strony innych urządzeń pracujących w tym samym paśmie (np. mikrofalówka, piloty) wykorzystuje się modulację w widmie rozproszonym Integruje w ramach sieci PAN (ang. Personal Area Network) takie urządzenia jak: klawiatura, komputer, laptop, palmtop, telefon komórkowy, słuchawki Każde urządzenie ma swój indywidualny numer (adres) w postaci 32-bitowego słowa binarnego BDA (ang. Bluetooth Device Address) Kodowanie binarnego sygnału odbywa się metodą kluczowania częstotliwości FSK (ang. Frequency-Shift Keying)

30 Bluetooth- bezprzewodowa transmisja danych w paśmie radiowym 2,402 do 2,4835 GHz W tworzoną doraźnie sieć ad hoc systemu Bluetooth można włączyć do 8 urządzeń, z których każde może pełnić rolę nadajnika i odbiornika (tworzy się tzw. pikosieć) W pikosieci tylko jedno urządzenie pełni funkcje nadrzędne (master), pozostałe są pełnią funkcje podrzędne (slave) Urządzenie inicjujące taką pikosieć jest urządzeniem nadrzędnym (master) Każde z urządzeń może być częścią kilku pikosieci jednocześnie Komunikacja odbywa się w trybie półdupleks W określonej szczelinie czasowej (przedziale czasu) nadajnik przesyła informację tylko do jednego odbiornika, a odbiornik przyjmuje informacje od jednego nadajnika

31 Bluetooth- pikosieć

32 Bluetooth kodowanie sygnału binarnego -metodą kluczowania częstotliwości FSK (ang. Frequency-Shift Keying) źródło:

33 Bluetooth tworzenie kanałów transmisyjnych Wykorzystuje się modulację rozpraszania widma ze skokami częstotliwości FH (ang. Frequency Hopping) i dzieleniem czasu TDD (ang. Time Division Duplex) Przedział częstotliwości MHz dzieli się na 79 kanałów o odstępie 1 MHz System dzieli pasmo na kanały o zmieniającej się częstotliwości Zmiany częstotliwości nośnej odbywają się pseudolosowo (skokowo), według określonej sekwencji (powtarzanej co 23 h) Oprócz częstotliwości kanał jest zdefiniowany przez przydział szczeliny czasowej 625µs

34 Bluetooth tworzenie kanałów transmisyjnych W ramach jednej szczeliny czasowej transmitowany jest jeden pakiet danych Skokowa zmiany częstotliwości odbywa się z okresem 625µs co oznacza, że odbywa się 1600 razy na sekundę Sekwencję zmiany częstotliwości nośnej muszą znać nadajnik jak i odbiornik Sekwencja zmiany częstotliwości jest ustalana w wyniku danych zawartych w transmitowanym pakiecie

35 Bluetooth format pakietu danych Pakiet Bluetooth składa się z trzech części: Kod dostępu AC Nagłówek

36 Bluetooth format pakietu danych Kod dostępu AC Start AC preambuła Koniec AC koniec pierwszej części ramki Słowo synchronizacji zawiera informacje o pseudolosowej sekwencji zmian częstotliwości kanału o pierwsza część Słowa synchronizacji tworzona jest przez przypisanie 40 starszych bitów poprzedniego słowa o druga część Słowa synchronizacji jest wynikiem operacji modulo 2 (XOR) młodszych 24 bitów poprzedniego słowa i 24 bitów adresu BDA urządzenia nadającego

37 Bluetooth format pakietu danych Nagłówek AMA (ang. Active MemberAddress) 3 bitowy adres aktywnego urządzenia Typ 4 bity określające typ pakietu Płynność 1 bit kontroli płynności transmisji ARQ 1 bit automatycznej retransmisji pakietu Kontrola błędów 1 bit kontroli błędów

38 Bluetooth połaczenia Transmisja pakietu danych większych niż 2745 bitów odbywa się w przeciągu 3-5 szczelin czasowych Komunikacja odbywa się między urządzeniami master a slave Master zaczyna od zapytania a slave odpowiada Dwa urządzenia slave nie mogą komunikować się ze sobą bezpośrednio Urządzenie master ma prawo nadawać w parzystych szczelinach czasowych Pozostałe urządzenia nadają w szczelinach nieparzystych

39 Bluetooth model warstwowy

40 Fizyczna warstwa radiowa odpowiada warstwie fizycznej łącza danych Bluetooth model warstwowy określa transmisje radiową oraz modulację stosowaną w systemie Warstwa baseband layer jest zbliżona do podwarstwy łącza danych modelu OSI, ale zawiera także elementy warstwy fizycznej określa w jaki sposób urządzenie master kontroluje sloty czasowe i jak sloty są grupowane w ramki Link manager zajmuje się ustanowieniem logicznych kanałów między urządzeniami, zarządzaniem energią oraz jakością usługi(qos) Link control adaptation protocol zajmuje się szczegółowymi parametrami transmisji, uwalniając w ten sposób wyższe warstwy od tego obowiązku

41 Podwarstwa LLC standardu 802 Bluetooth model warstwowy została "wstawiona" przez IEEE, w celu zapewnienia kompatybilności z sieciami 802 RFcomm (ang. Radio Frequency communication) to protokół, który emuluje standardowy port szeregowy do podłączenia klawiatury, myszy, modemu oraz innych urządzeń Protokół telephony to protokół czasu rzeczywistego, używanym w profilach zorientowanych na rozmowy Protokół discovery service jest używany do umiejscowienia usługi wewnątrz sieci Profile opisują ogólne wymagania stawiane oprogramowaniu, umożliwiającemu realizację różnego typu usług telekomunikacyjnych służą zapewnieniu kompatybilności między aplikacjami oraz urządzeniami Bluetooth pochodzącymi od różnych producentów

42 Bluetooth zasięg Zasięg urządzeń Blutooth związany jest z klasą mocy nadajników: klasa 1 (100 mw) ma największy zasięg, do 100 m klasa 2 (2,5 mw) jest najpowszechniejsza w użyciu, zasięg do 10 m klasa 3 (1 mw) rzadko używana, z zasięgiem do 1 m

43 Bluetooth szybkość transmisji Szybkość transmisji standardów Bluetooth: v kb/s v kb/s v kb/s v 2.0 3,1 Mb/s v HS (High Speed) 3 MB/s v HS (High Speed) - 5 MB/s v LE (Low Energy) 1 Mb/s

44 Systemy bezprzewodowej transmisji danych: o średnim zasięgu WiFi(802.11) ZigBee 44

45 WiFi (802.11) 45

46 Wybrane standardy transmisji bezprzewodowej WiFi Porównanie wybranych standardów: IEEE IEEE b IEEE a IEEE g IEEE n IEEE ac Zasięg 60 m 100 m 75 m 100 m > 100 m do m Max. Szybkość transmisji 2 Mb/s 11 Mb/s 54 Mb/s 54 Mb/s 540 Mb/s do 1300 Mb/s Medium fale radiowe fale radiowe fale radiowe fale radiowe fale radiowe fale radiowe Dł. fali / Częstotliwość 2,4 GHz 2,4 GHz 5 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz lub 5 GHz 5 GHz Wrażliwość na zakłócenia Data zatwierdzenia średnia mała średnia duża średnia mała

47 Kanały w standardach: b i g (2,4 GHz) Nr kanału Częstotliwość [MHz] Dostępne pasmo dzieli się na 14 nakładających się na siebie kanałów Częstotliwości środkowe kanałów oddalone są od siebie o 5 MHz Kanały 1, 6 i 11 nie pokrywają się Gdy w danej przestrzeni będą działały 3 sieci WLAN to aby wyeliminować możliwość wzajemnych zakłóceń, należy przydzielić im co piąty kanał

48 l.p. Nr kanału Częstotliwość [MHz] Kanały w standardzie: n (5 GHz) Dostępne pasmo dzieli się na 19 odseparowanych kanałów Szerokość kanału 20MHz

49 Kanały pasmach 2,4 GHzi 5 GHz źródło:

50 Główne różnice pomiędzy standardami g i n MIMO (Multiple Input Multiple Output) - umożliwia transmisję zduplikowanych lub całkowicie różnych radiowych strumieni danych poprzez dwie, trzy lub nawet cztery anteny ale do jednego klienta (tzw. Single User MIMO) Scalanie kanałów - możliwość korzystania z pasma dwóch przyległych do siebie kanałów radiowych (szerokość 40 MHz) wraz z zarezerwowanym i niewykorzystywanym wcześniej pasmem pomiędzy nimi pozwala ponad dwukrotnie zwiększyć szybkość transmisji danych Agregacja ramek - po uzyskaniu dostępu do kanału nadajnik agreguje ramki, transmitując w ten sposób dłuższe pakiety niż ma to miejsce normalnie, poprawiając wydajność

51 Główne różnice pomiędzy standardami n i ac MU-MIMO (Multi User Multiple Input Multiple Output) pozwala stacji bazowej na wysyłanie w tym samym czasie i w tym samym kanale radiowym wielu różnych strumieni danych przeznaczonych dla różnych klientów Scalanie kanałów - możliwość korzystania z kanałów o szerokości 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz Rozwinięcie techniki modulacji - najbardziej złożona modulacja 64 QAM standardu n zostaje podniesiona do 256 QAM w standardzie ac

52 Główne różnice pomiędzy standardami n i ac źródło:

53 Modulacja Standard b: Modulacja DSSS (ang. Direct Sequence Spread Spectrum) - bezpośrednie modulowanie nośnej sekwencją kodową (technika rozpraszania widma) Fizyczna transmisja np. za pomocą jednej z technik modulacji fazy BPSK (ang. Binary Phase Shift Keying) Standardy a, g, n i ac :: Modulacja OFDM (ang. Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) wykorzystująca wiele ortogonalnych względem siebie podnośnych (52 podnośne) Fizyczna transmisja np. za pomocą jednej z technik modulacji fazy BPSK (ang. Binary Phase Shift Keying) lub modulacji amplitudowofazowe QAM (ang. Quadrature Amplitude Modulation)

54 Modulacja BPSK Faza może przyjmować jedną z dwóch wartości przesuniętych względem siebie o 180 reprezentując logiczne "0" lub "1" źródło:

55 Modulacja 16QAM źródło:

56 Modulacja QAM źródło:

57 Mechanizm ACT ACT (ang. Air Trafic Control): Umożliwia komunikację pomiędzy różnymi urządzeniami standardu Inna modulacja urządzeń a i g (OFDM) oraz urządzeń b (DSSS) nie wykrywają się nawzajem Urządzenia a i g przed nadawaniem wysyłają krótką informację w modulacji DSSS, informując urządzenia b o transmisji i rezerwując medium na jej czas

58 Standaryzacja Organizacja IEEE nie sprawdza jak producenci wywiązują się z zaleceń jej standardów W 1999 powstaje organizacja WECA (ang. Wireless Ethernet CompatibilityAlliance) wydająca certyfikaty zgodności z normą Po przejściu testów zgodności z normą urządzenie otrzymuje certyfikat Wi-Fi (ang. Wireless Fidelity) W 2002 organizacja WECA zmieniła nazwę na Wi-Fi Alliance

59 Struktury sieci WLAN Sieć Ad Hoc Sieć BSS (ang. Basic Service Set) Sieć ESS (ang. Extended Service Set) Sieć z mostem Sieć WLAN z roamingiem

60 Struktury sieci WLAN Sieć Ad Hoc

61 Struktury sieci WLAN Sieć BSS (ang. Basic Service Set) BSS AP (ang. Access Point)

62 Struktury sieci WLAN Sieć ESS (ang. Extended Service Set) ESS BSS1 BSS2 Internet AP AP

63 Struktury sieci WLAN Sieć z mostem MOST BSS1 BSS2 ESS

64 Sieć WLAN z roamingiem Struktury sieci WLAN ESS BSS3 BSS2 Internet AP AP BSS1

65 Kontrola dostępu do medium Metoda CSMA/CA (ang. Carrier Sense Multiple Acess with Colision Avoidance): Jeżeli stacja przez określony czas nie wykryje transmisji to przełącza się w tryb gotowości do nadawania i czeka jeszcze trochę Jeżeli nadal nikt nie prowadzi nadawania to stacja rozpoczyna transmisję Dla każdej przesłanej ramki, do nadawcy musi dotrzeć potwierdzenie poprawności odbioru ACK (ang. Acknowledge), wysłane przez odbiorcę Mechanizm ten nazywa się skrótem CCA (ang. Clear Chanel Assessment) Przypadek dwie stacje, brak pośrednictwa punktu dostępowego,

66 Kontrola dostępu do medium Mechanizm DCF (ang. Distributed Coordination Function): W tym przypadku nadawca wysyła ramkę RTS (ang. Request to send) będącą informacją dla stacji w jego zasięgu o zamiarze nadawania Pośredni odbiorca danych (punkt dostępowy) wysyła ramkę CTS (ang. Clear to send) informującą o gotowości odbioru, w tym momencie odbiorca docelowy otrzyma informacje o rozpoczynającej się transmisji Rozpoczyna się właściwa wymiana ramki danych, której otrzymanie odbiorca potwierdza ramką ACK Jeżeli nadawca nie otrzyma ramki ACK musi ponowić transmisję Przypadek dwie stacje komunikują się za pośrednictwem punktu dostępowego, np. sieć BSS

67 Mechanizm transmisji 1) Każda stacja prowadzi nasłuch pasma (stacja nasłuchuje wtedy gdy nie nadaje!!!) 2) W polu ramki protokołu stacja umieszcza informację o planowanym czasie nadawania aktualnej ramki. Czas rezerwacji łącza nazywany jest wektorem alokacji sieci (wirtualna funkcja wykrywania zajętości kanału transmisyjnego) 3) Po tym czasie następuje okno czasowe rywalizacji i stacje rywalizują o dostęp i rezerwację pasma dla siebie

68 Ramki protokołów i Ramka (Ethernet) Ramka

69 Działanie protokołu Stacja bezprzewodowa może się znajdować w trzech stanach: 1)Stan początkowy nieuwierzytelniony i nie skojarzony z żadnym punktem dostępowym 2) Uwierzytelniony 3)Połączony i skojarzony z danym punktem dostępowym

70 Działanie protokołu Skanowanie: W wyniku skanowania użytkownik otrzymuje raport, zawierający listę wykrytych sieci BSS oraz ich parametr, np.: BSSID identyfikator BSS SSID nazwa sieci ESS BSS Type typ sieci: Ad-Hoc lub BSS

71 Działanie protokołu Przyłączenie: Proces w całości wykonywany przez stację Wybierany jest BSS do którego się podłącza stacja Następnie dostosowywane są parametry połączenia

72 Działanie protokołu Uwierzytelnianie: W standardzie zakłada się że punkty dostępowe są wiarygodne Obowiązek uwierzytelniania spada na poszczególne stacje Uwierzytelnianie typu open-system Uwierzytelnianie typu shared-key wykorzystuje klucz współdzielony przez oba urządzenia (WEP)

73 Kojarzenie: Działanie protokołu Jest to powiązanie stacji z punktem dostępowym Polega na przydzieleniu stacji numeru AID (ang. Association ID), który identyfikuje stację w procesie buforowania ramek przez punkt dostępowy

74 WEP (ang. Wired Equivalency Privacy) Bezpieczeństwo Klucze szyfrujące muszą być skonfigurowane na każdym z urządzeń Autoryzacja stacji odbywa się na podstawie adresu MAC (który można zmienić!) Od 2001 pojawiają się opracowania naukowe z serii Jak złamać WEP, a zaraz po nich odpowiednie programy (Obecnie 95% szansa złamania klucza 128 bitowego zajmuje: - niecałe 2 minuty na przechwycenie 95 tysięcy pakietów - niecałe 3 sekundy na uzyskanie klucza na komputerze Pentium 1,7 GHz)

75 Bezpieczeństwo WPA (ang. WiFi Protected Access) Standard WPA został opracowany w 2003 przez Wi-Fi Alliance WPA oparty jest na drafcie standardu i Standard WPA zarządza dynamicznie kluczami szyfrowania i zapewnia potwierdzenia tożsamości stacji mobilnych Dla każdego klienta w określonych odstępach czasu generowane są niepowtarzalne klucze szyfrowania

76 WPA2 (ang. WiFi Protected Access 2) Bezpieczeństwo Standard WPA2 został opracowany w 2004 roku przez Wi-Fi Alliance Jest uzupełniony o szyfrowanie protokołem AES WPA3 (ang. WiFi Protected Access 3) Kolejny udoskonalony standard WPA

77 ZigBee 77

78 ZigBee - charakterystyka ZigBee zaprojektowano specjalnie z myślą o wykorzystaniu w produkcji różnego rodzaju czujników, urządzeń sterujących i urządzeń monitorujących ZigBee korzysta ze standardu łącza radiowego, zdefiniowanego przez IEEE (silny protokół pakietowy, zapewniający dużą niezawodność poprzez potwierdzanie odbioru, sprawdzanie błędów, priorytyzowaną łączność, transmisję z widmem rozproszonym, zdolność zmieniania częstotliwości dla uniknięcia interferencji i możliwości wyboru przez użytkownika poziomu bezpieczeństwa ZigBee uzupełnia IEEE o sieć logiczną oraz oprogramowanie związane z bezpieczeństwem i aplikacjami użytkownika

79 ZigBee - charakterystyka ZigBee aspiruje do pozycji globalnego standardu obsługującego sieci typu czujnik-system sterowania ZigBee jest nastawiony na częste przesyłanie drobnych, zwykle tekstowych komunikatów ZigBee jest rozwijane przez ZigBeeAlliance (organizacja zrzeszająca ponad 150 firm z całego świata)

80 Transmisja w paśmie: 2,4GHz lub 868/915MHz ZigBee -cechy Standardowa odległość transmisji 100m (5-500m zależnie od środowiska) Szybkość transmisji danych: 250 kb/s (2.4 GHz), 40 kb/s (915 MHz), 20 kb/s (868 MHz) Dostęp do kanału z użyciem CSMA/CA Modulacja BPSK (868/915 MHz) oraz O-QPSK (2,4 GHz) W paśmie 2,4 GHz przewidziano 16 kanałów o szerokości 5MHz Niski pobór mocy (czas zużywania baterii zasilających od wielu miesięcy do kilku lat)

81 64-bitowy adres IEEE (do 18,450,000,000,000,000,000 urządzeń) Możliwość wykorzystania do sieci ZigBee -cechy Wykorzystanie protokołu handshake w celu zapewnienia niezawodności transferu

82 ZigBee opisuje trzy typy urządzeń : ZigBee - podział I podział funkcjonalny I. koordynator (ang. ZigBee Coordinator - ZC): dla każdej sieci może występować tylko jedno takie urządzenie, służy jako węzeł początkowy do którego mogą się przyłączać pozostałe urządzenia (zazwyczaj pełni rolę urządzenia zbierającego dane) II. router (ang. ZigBee Router - ZR): przekazuje pakiety dalej III.urządzenie końcowe (ang. ZigBee End Device - ZED): przesyła dane do routera do którego jest przyłączone, może być czasowo usypiane w celu zmniejszenia zużycia energii

83 ZigBee -podział II -typy urządzeń Standard IEEE definiuje dwa typy urządzeń ZigBee: 1. Full Function Device (FFD): Może funkcjonować w dowolnej topologii sieci Może być koordynatorem sieci Może "rozmawiać" z każdym innym urządzeniem w sieci 2. Reduced Function Device (RFD): Może funkcjonować tylko w topologii gwiaździstej Nie może stać się koordynatorem sieci "Rozmawia" tylko z koordynatorem sieci Bardzo prosta implementacja

84 Typowe topologie sieci ZigBee: gwiaździsta peer-to-peer ZigBee - topologie sieci kratowa (ang. mesh) - gdy wybrana droga przesyłu informacji staje się niedrożna (zakłócenia lub awaria), sieć ma zdolność do automatycznej rekonfiguracji połączeń między punktami tak, aby mimo problemów przekazać informację

85 ZigBee - topologie sieci Gwiaździsta Drzewa Kratowa

86 ZigBee - model warstwowy Standard IEEE definiuje dwie najniższe warstwy: fizyczną (ang. PHYsical) oraz podwarstwę MAC (ang. Media Access Control) Zigbee Aliance wprowadziło warstwy: sieciową NWK (ang. Networking App Layer) aplikacji APL (ang. Application Layer) która zawiera: wsparcie podwarstwy aplikacji APS (ang. APlication Support), i zdefiniowanych przez producenta obiektów aplikacji ZDO (ang. Zigbee Device Objects) Każda warstwa zapewnia określony komplet usług Każda usługa wystawia własny interfejs dla wyższych warstw poprzez SAP (ang. Service Access Point)

87 ZigBee - model warstwowy

88 ZigBee - model warstwowy Warstwa PHY: definiuje standard łącza radiowego (m.in. modulacja, szybkość transmisji, wybór kanałów) Warstwa MAC: kontroluje dostęp kanałów radiowych używając mechanizmu CSMA- CA odpowiada za transmisję ramek sygnalizacyjnych beacon, odpowiada za synchronizację i dostarczenie mechanizmu transmisji

89 ZigBee - model warstwowy Warstwa NWK zawiera mechanizmy związane z: przyłączaniem i odłączania się do sieci zabezpieczenie ramek, odnalezienie i utrzymanie drogi ramek do zamierzonego celu odnalezienie sąsiadów i gromadzenie informacji o nich wykorzystano reaktywny (na żądanie) algorytm routinguaodv (ang. Hoc On-Demand DistanceVictor)

90 ZigBee - model warstwowy Warstwa APS: przekazuje wiadomości pomiędzy połączonymi urządzeniami odpowiada za odnajdywanie urządzeń w sieci oraz określanie, która usługa aplikacji powinna je prowadzić Warstwa ZDO: definiuje rolę urządzenia w sieci (np. koordynator Zigbee ) ustanawia bezpieczne połączenia pomiędzy urządzeniami sieci

91 ZigBee - ramka danych

92 Systemy bezprzewodowej transmisji danych: o dużym zasięgu siecitelefoniikomórkowejgsm radiomodemy 92

93 sieci telefonii komórkowej GSM 93

94 Sieci telefonii komórkowej Telefonia komórkowa pierwszej generacji (1G) Telefonia komórkowa drugiej generacji (2G) Telefonia komórkowa trzeciej generacji (3G) Telefonia komórkowa czwartej generacji (4G)

95 Sieci telefonii komórkowej 1G Telefonia komórkowa pierwszej generacji (1G) o System telefonii z analogową transmisją głosu o Pasmo częstotliwości 450 MHz i 900 MHz o NMT (ang. Nordic Mobile Telephone): Skandynawia, Polska o AMPS (ang. Advanced Mobile Phone System): USA o TACS (ang. Total Access Communication System), wersja AMPS zaimplementowana w Wielkiej Brytanii i Irlandii

96 Sieci telefonii komórkowej 2G Telefonia komórkowa drugiej generacji (2G) o System ruchomej telefonii cyfrowej, transmisja głosu oraz danych cyfrowych o Pasmo częstotliwości 900 MHz i 1800 MHz o GSM (ang. Global System of Mobile Communications): Europa o Digital AMPS: USA (1900 MHz) o JDC (ang. Japanese Digital Cellular System): Japonia

97 Sieci telefonii komórkowej 2G - struktura systemu telefonii komórkowej GSM źródło:

98 Sieci telefonii komórkowej 2G - struktura systemu telefonii komórkowej GSM BTS (ang. Base Transceiver Station) - stacja bazowa pełniąca funkcje stacji przekaźnikowej BSC (ang. Base Station Controler) - kontroler stacji bazowych jest odpowiedzialnym za zarządzanie stacjami bazowymi, oraz transmisję danych pomiędzy stacjami bazowymi a resztą sieci MSC (ang. Mobile Switching Centre) - cyfrowa centrala telefoniczna przystosowaną do pracy w sieci GSM GMSC (ang. Gateway Mobile Switching Centre) - cyfrowa MSC z dodatkową funkcjonalnością związaną z kontaktowaniem się z rejestrem stacji własnych (ang. Home Location Register, HLR), bazą danych, która przechowuje informacje o abonentach, którzy należą do danej sieci VLR (ang. Visitor Location Register) - rejestr abonentów przyjezdnych, baza danych abonentów znajdujących się w obszarze obsługiwanym przez dany MSC FNR (ang. Flexible Number Register) - opcjonalny element sieci wykorzystywany w mechanizmie przenoszenia numeru pomiędzy operatorami SMSC (ang. SMS Center) - centrala SMS, bierze udział w przesyłaniu SMS-ów pomiędzy abonentami i przechowujący te wiadomości, które nie mogą być w danej chwili dostarczone AuC (ang. Authentication Centre) - centrala autoryzacji odpowiedzialna za autoryzację abonentów, zezwala danemu abonentowi logującemu się do sieci na korzystanie z zasobów radiowych SCP (ang. Service Control Point) - element sieci, na którym oparte są sieci inteligentne (usługi dodatkowe, które mogą być wykupione przez abonenta, np. Virtual Private Network lub Prepaid) SDP (ang. Service Data Point) - to baza danych, która zawiera informacje o abonentach wykorzystywane przez programy działające na platformie sieci inteligentnych

99 Sieci telefonii komórkowej 2G - transmisja w systemie GSM Transmisja odbywa się w trybie dupleksowym (podwójny kanał transmisji) Wydziela się oddzielne pasma częstotliwości do tworzenia kanałów transmisji od stacji ruchomej do stacji bazowej kanał w górę od stacji bazowej do stacji ruchomej kanał w dół GSM 900 GSM 1800 Kanały w górę MHz Kanały w dół MHz Liczba podwójnych kanałów (częstotliwości)

100 Sieci telefonii komórkowej 2G - transmisja w systemie GSM Szerokość pasma każdego kanału wynosi 200 khz Pomiędzy kanałami w górę i w dół ustalono niezajęte przedziały częstotliwości o szerokości 100 khz Oprócz częstotliwości kanał transmisji jest definiowany przez przydział szczelin czasowych Stosowana jest technika wielodostępu w dziedzinie czasu TDMA (ang. Time Division Multiple Access) ramka TDMA o okresie 4,615 ms podzielona jest na 8 szczelin czasowych po 577 µs kanał fizyczny podzielony jest w czasie na szczeliny czasowe użytkownikowi na potrzeby transmisji przydzielana jest pewna liczba szczelin czasowych transmisja danych nie jest ciągła!!!

101 Sieci telefonii komórkowej 2G - transmisja w systemie GSM źródło:

102 Dla GSM 900 liczba kanałów 124 liczba szczelin 8 Sieci telefonii komórkowej 2G - transmisja w systemie GSM zatem liczba kanałów transmisyjnych równa 8x124 = 992 może być utworzona przez jedną stację bazową Dla GSM 1800 liczba kanałów 374 liczba szczelin 8 zatem liczba kanałów transmisyjnych równa 8x374 = 2992 może być utworzona przez jedną stację bazową źródło:

103 Sieci telefonii komórkowej 2G - transmisja w systemie GSM W sieciach GSM stosowana jest modulacja sygnału GMSK (ang. Gaussian Minimum Shift Keying) modulacja z minimalnym przeskokiem częstotliwości i gaussowską filtracją impulsu prostokątnego Modulacja GMSK jest szczególnym przypadkiem modulacji FSK źródło:

104 Sieci telefonii komórkowej 2G - usługi transmisji danych GPRS (2,5G) Modulacja GMSK

105 Sieci telefonii komórkowej 2G - usługi transmisji danych Usługi transmisji danych w systemie GSM SMS (ang. Short Message Service) CSD (ang. Circuit Switched Data) HSCSD (ang. High Speed Circuit Switched Data) GPRS (ang. General Packed Radio Service) EDGE (ang. Enhanced Data rates for GSM Evolution) GPRS, EDGE -> 2,5G

106 Sieci telefonii komórkowej 2G - usługi transmisji danych - SMS SMS (ang. Short Message Service) Umożliwia przesyłanie krótkich komunikatów alfanumerycznych do 160 znaków Najtańsza forma przesyłania danych Komunikat dociera do odbiorcy po pewnym czasie T W przypadku braku łączności z odbiorcą komunikat zostaje zapamiętany i przesłany po uzyskani z nim połączenia SMS-y są przesyłane przez centralę SMS SMSC Ramki PDU (ang. Protocol Data Unit) transmisji SMS: SMS-SUBMIT SMS od np. telefonu do SMSC SMS-DELIVER SMS od SMSC do np. telefonu

107 Sieci telefonii komórkowej 2G - usługi transmisji danych - SMS SMS-SUBMIT Rys 4.14 str 143 SMS-DELIVER Rys 4.14 str 143 PDU Type określa czy ramka SUBMIT czy DELIVER; MR numer identyfikacyjny komunikatu (0-255); DA numer telefonu nadawcy; OA numer telefonu odbiorcy; PID typ danych (tekst, telefax); DCS oznaczenie metody kodowania; VP ile czasu przechowywać SMS w SMSC gdy go nie dostarczono; UDL długość przesyłanego komunikatu; STCS informacja kiedy komunikat dotarł do SMSC;

108 Sieci telefonii komórkowej 2G - usługi transmisji danych - CSD Komutowana transmisja danych CSD transmisja zajmuje cały kanał prędkość 9,6 kb/s technika komutacji kanałów opłaty proporcjonalne do czasu połączenia Rys 4.4 str 130

109 Sieci telefonii komórkowej 2G - usługi transmisji danych - HSCSD Szybka transmisja danych HSCSD transmisja zajmuje kilka kanałów (do czterech) w jednym kanale fizycznym (realizowane przez przydział większej liczby szczelin czasowych do czterech) prędkość 14,4 kb/s (w jednym kanale transmisyjnym) wykorzystuje się kompresję danych transmisja z jedną z prędkości: 14,4 kb/s, 19,2 kb/s, 28,8 kb/s, 38,4 kb/s, 43,2 kb/s, 56,0 kb/s technika komutacji kanałów opłaty proporcjonalne do czasu połączenia wymaga modyfikacji stacji bazowych sieci GSM

110 Sieci telefonii komórkowej 2G - usługi transmisji danych - HSCSD Rys 4.5 str 131

111 Sieci telefonii komórkowej 2G - usługi transmisji danych GPRS (2,5G) Pakietowa transmisja danych GPRS użytkownik nie zajmuje tylko dla siebie całego kanału (każda ze szczelin czasowych może zawierać dane z wielu niezależnych transmisji należących do wielu użytkowników maksymalnie do 32 identyfikowanych po pięciobitowym parametrze TFI, Temporary Flow Identity) transmisja zajmuje osiem szczelin czasowych, zatem maksymalna prędkość transmisji w GPRS równa się 8x14,4 kb/s = 115,2 kb/s wykorzystuje się kompresję danych (wykorzystując niestandardowe metody kodowania transmisję można zwiększyć teoretycznie do 170 kb/s) opłaty są proporcjonalne do ilości wysłanych/odebranych danych technika komutacji pakietów danych tryb transmisji GPRS do Internetu, w wyniku stosowania protokołu IP, zmniejsza maksymalną transmisję w pojedynczym kanale do 13,4 kb/s wymaga modyfikacji stacji bazowych sieci GSM (większych niż przy HSCSD) modulacja GMSK

112 Sieci telefonii komórkowej 2G - usługi transmisji danych EDGE (2,5G) Modulacja 8-PSK

113 Sieci telefonii komórkowej 2G - usługi transmisji danych GPRS (2,5G) Rys 4.6 str 131

114 Sieci telefonii komórkowej 2G -usługi transmisji danych GPRS (2,5G) -sieć źródło:

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Sieci Komórkowe naziemne Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Założenia systemu GSM Usługi: Połączenia głosowe, transmisja danych, wiadomości tekstowe I multimedialne Ponowne użycie częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I stopnia: rok I, semestr II

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I stopnia: rok I, semestr II SIECI KOPMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (SKiTI) Wykład 9 Sieci WLAN - WiFi Opracowanie: dr inż. Tomasz Rutkowski Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM 7.2 Sieci GSM W 1982 roku powstał instytut o nazwie Groupe Spécial Mobile (GSM). Jego głównym zadaniem było unowocześnienie dotychczasowej i już technologicznie ograniczonej komunikacji analogowej. Po

Bardziej szczegółowo

Topologie sieci WLAN. Sieci Bezprzewodowe. Sieć stacjonarna (infractructure) Sieć tymczasowa (ad-hoc) Access Point. Access Point

Topologie sieci WLAN. Sieci Bezprzewodowe. Sieć stacjonarna (infractructure) Sieć tymczasowa (ad-hoc) Access Point. Access Point dr inż. Krzysztof Hodyr Sieci Bezprzewodowe Część 4 Topologie sieci WLAN sieć tymczasowa (ad-hoc) sieć stacjonarna (infractructure) Topologie sieci WLAN Standard WiFi IEEE 802.11 Sieć tymczasowa (ad-hoc)

Bardziej szczegółowo

Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym. (http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym. (http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym (http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Sieć komórkowa infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca łączność bezprzewodową swoim abonentom w zakresie przekazywania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej

CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej O autorach......................................................... 9 Wprowadzenie..................................................... 11 CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej 1. Komunikacja bezprzewodowa.....................................

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie zasięgu łącza. Bilans mocy łącza radiowego. Sieci Bezprzewodowe. Bilans mocy łącza radiowego. Bilans mocy łącza radiowego

Wyznaczanie zasięgu łącza. Bilans mocy łącza radiowego. Sieci Bezprzewodowe. Bilans mocy łącza radiowego. Bilans mocy łącza radiowego dr inż. Krzysztof Hodyr Sieci Bezprzewodowe Część 5 Model COST 231 w opracowaniu nr 7/7 Walfish'a-Ikegami: straty rozproszeniowe L dla fal z zakresu 0,8-2GHz wzdłuż swobodnej drogi w atmosferze Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski.

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. 1 ARCHITEKTURA GSM Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. SIEĆ KOMÓRKOWA Sieć komórkowa to sieć radiokomunikacyjna składająca się z wielu obszarów (komórek), z których każdy

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 6. Marcin Tomana marcin@tomana.net WSIZ 2003

Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 6. Marcin Tomana marcin@tomana.net WSIZ 2003 Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 6 Marcin Tomana WSIZ 2003 Ogólna Tematyka Wykładu Lokalne sieci bezprzewodowe System dostępowy LMDS Technologia IRDA Technologia Bluetooth Sieci WLAN [2/107] Materiały

Bardziej szczegółowo

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 ostatnim czasie ogromną popularność zdobywają sieci bezprzewodowe. Zapewniają dużą wygodę w dostępie użytkowników do zasobów W informatycznych. Jednak implementacja sieci

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 7 Temat ćwiczenia: Konfiguracja i badanie połączenia GPRS 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Sieci bezprzewodowe na przykładzie WiFi i WiMAX.

Sieci bezprzewodowe na przykładzie WiFi i WiMAX. Sieci bezprzewodowe na przykładzie WiFi i WiMAX. Autor: Paweł Melon. pm209273@zodiac.mimuw.edu.pl Podział sieci ze względu na zasięg lub sposób użycia: WAN MAN LAN PAN VPN Możemy też do każdego skrótu

Bardziej szczegółowo

Rozproszony system zbierania danych.

Rozproszony system zbierania danych. Rozproszony system zbierania danych. Zawartość 1. Charakterystyka rozproszonego systemu.... 2 1.1. Idea działania systemu.... 2 1.2. Master systemu radiowego (koordynator PAN).... 3 1.3. Slave systemu

Bardziej szczegółowo

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Wstęp. Aby zrozumieć istotę EDGE, niezbędne jest zapoznanie się z technologią GPRS. General Packet Radio Service

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych CONFidence 2005 // Kraków // Październik 2005 Agenda Sieci bezprzewodowe LAN 802.11b/g 802.11a Sieci bezprzewodowe PAN Bluetooth UWB Sieci bezprzewodowe PLMN GSM/GPRS/EDGE

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

Sieci bezprzewodowe cz.3

Sieci bezprzewodowe cz.3 Zakład Informatyki Przemysłowej Akademia Górniczo Hutnicza Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Sieci bezprzewodowe cz.3 Autor: Jarosław Durak IEEE802.16 WiMAX WiMAX Nie jest technologią a znakiem

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Sieci bezprzewodowe. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. dr inż. Andrzej Opaliński. www.agh.edu.

Sieci komputerowe. Sieci bezprzewodowe. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. dr inż. Andrzej Opaliński. www.agh.edu. Sieci komputerowe Sieci bezprzewodowe Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej dr inż. Andrzej Opaliński Plan wykładu Wprowadzenie Transmisja sygnału, fale elektromagnetyczne Topologie sieci

Bardziej szczegółowo

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID:

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID: Access Point Dwuzakresowy o Dużej Mocy Gigabit PoE AC1750 450 Mb/s Wireless N ( 2.4 GHz) + 1300 Mb/s Wireless AC ( 5 GHz), WDS, Izolacja Klientów Bezprzewodowych, 27.5 dbm, Mocowanie ścienne Part No.:

Bardziej szczegółowo

Fizyczne podstawy działania telefonii komórkowej

Fizyczne podstawy działania telefonii komórkowej Fizyczne podstawy działania telefonii komórkowej Tomasz Kawalec 12 maja 2010 Zakład Optyki Atomowej, Instytut Fizyki UJ www.coldatoms.com Tomasz Kawalec Festiwal Nauki, IF UJ 12 maja 2010 1 / 20 Podstawy

Bardziej szczegółowo

System trankingowy. Stacja wywołująca Kanał wolny Kanał zajęty

System trankingowy. Stacja wywołująca Kanał wolny Kanał zajęty SYSTEMY TRANKINGOWE Systemy trankingowe Tranking - automatyczny i dynamiczny przydział kanałów (spośród wspólnego i ograniczone do zbioru kanałów) do realizacji łączności pomiędzy dużą liczbę użytkowników

Bardziej szczegółowo

WYBRANE TECHNOLOGIE BEZPRZEWODOWEJ TRANSMISJI DANYCH

WYBRANE TECHNOLOGIE BEZPRZEWODOWEJ TRANSMISJI DANYCH ZESZYTY NAUKOWE 87-101 Dariusz CHAŁADYNIAK 1 WYBRANE TECHNOLOGIE BEZPRZEWODOWEJ TRANSMISJI DANYCH Streszczenie Artykuł dotyczy podstawowych informacji o możliwościach i działaniu wybranych technologii

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa transmisja danych. Paweł Melon

Bezprzewodowa transmisja danych. Paweł Melon Bezprzewodowa transmisja danych Paweł Melon pm209273@students.mimuw.edu.pl Spis treści Krótka historia komunikacji bezprzewodowej Kanał komunikacyjny, duplex Współdzielenie kanałów komunikacyjnych Jak

Bardziej szczegółowo

Alokacja zasobów w kanałach komunikacyjnych w LAN i MAN

Alokacja zasobów w kanałach komunikacyjnych w LAN i MAN Alokacja zasobów w kanałach komunikacyjnych w LAN i MAN Single broadcast channel - random access, multiaccess Statyczna ( FDM,TDM etc.) Wady słabe wykorzystanie zasobów, opóznienia Dynamiczne Założenia:

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Bezprzewodowa sieć 2,4 GHz, optymalizowana dla transferu danych z małą prędkością, z małymi opóźnieniami danych pomiędzy wieloma węzłami ANT Sieć PAN (ang. Personal

Bardziej szczegółowo

Zadania z sieci Rozwiązanie

Zadania z sieci Rozwiązanie Zadania z sieci Rozwiązanie Zadanie 1. Komputery połączone są w sieci, z wykorzystaniem routera zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej a) Jak się nazywa ten typ połączenia komputerów? (topologia sieciowa)

Bardziej szczegółowo

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r.

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r. CDMA w sieci Orange Warszawa, 1 grudnia 2008 r. Dlaczego CDMA? priorytetem Grupy TP jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu jak największej liczbie użytkowników w całym kraju Grupa TP jest

Bardziej szczegółowo

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Sieci komputerowe Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Zadania sieci - wspólne korzystanie z plików i programów - współdzielenie

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. Bezprzewodowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych

PLAN KONSPEKT. Bezprzewodowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Bezprzewodowe sieci dostępowe TEMAT: Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami

Bardziej szczegółowo

Rodzaje sieci bezprzewodowych

Rodzaje sieci bezprzewodowych Rodzaje sieci bezprzewodowych Bezprzewodowe sieci rozległe (WWAN) Pozwala ustanawiad połączenia bezprzewodowe za pośrednictwem publicznych lub prywatnych sieci zdalnych. Połączenia są realizowane na dużych

Bardziej szczegółowo

Prof. Witold Hołubowicz UAM Poznań / ITTI Sp. z o.o. Poznań. Konferencja Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Warszawa, 9 czerwca 2010

Prof. Witold Hołubowicz UAM Poznań / ITTI Sp. z o.o. Poznań. Konferencja Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Warszawa, 9 czerwca 2010 Alokacja nowych częstotliwości dla usług transmisji danych aspekty techniczne i biznesowe Prof. Witold Hołubowicz UAM Poznań / ITTI Sp. z o.o. Poznań Konferencja Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Popołudniowa: Sieci komputerowe Podstawy działania sieci bezprzewodowych. Dariusz Chaładyniak

Wszechnica Popołudniowa: Sieci komputerowe Podstawy działania sieci bezprzewodowych. Dariusz Chaładyniak Wszechnica Popołudniowa: Sieci komputerowe Podstawy działania sieci bezprzewodowych Dariusz Chaładyniak Podstawy działania sieci bezprzewodowych Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa Tytuł: Podstawy działania

Bardziej szczegółowo

Features: Specyfikacja:

Features: Specyfikacja: Router bezprzewodowy dwuzakresowy AC1200 300 Mb/s Wireless N (2.4 GHz) + 867 Mb/s Wireless AC (5 GHz), 2T2R MIMO, QoS, 4-Port Gigabit LAN Switch Part No.: 525480 Features: Stwórz bezprzewodowa sieć dwuzakresową

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 3,4. Marcin Tomana marcin@tomana.net WSIZ 2003

Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 3,4. Marcin Tomana marcin@tomana.net WSIZ 2003 Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 3,4 Marcin Tomana WSIZ 2003 Ogólna Tematyka Wykładu Telefonia cyfrowa Charakterystyka oraz zasada działania współczesnych sieci komórkowych Ogólne zasady przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych. Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych

Architektura Systemów Komputerowych. Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych Architektura Systemów Komputerowych Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych 1 Transmisja szeregowa Idea transmisji szeregowej synchronicznej DOUT Rejestr przesuwny DIN CLK DIN Rejestr

Bardziej szczegółowo

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Organizacja ISO opracowała Model Referencyjny Połączonych Systemów Otwartych (model OSI RM - Open System Interconection Reference Model) w celu ułatwienia realizacji otwartych

Bardziej szczegółowo

PORADNIKI. Architektura bezprzewodowego systemu WAN

PORADNIKI. Architektura bezprzewodowego systemu WAN PORADNIKI Architektura bezprzewodowego systemu WAN Bezprzewodowy WAN W tej części podam bliższy opis systemów bezprzewodowych WAN. Tu opiszę architekturę systemu, plany czasowe i charakterystyki. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

Minimum projektowania jeden kanał radiowy Szybki roaming 3 ms, bez zrywania sesji, połączeń VoIP Quality of Service już na poziomie interfejsu

Minimum projektowania jeden kanał radiowy Szybki roaming 3 ms, bez zrywania sesji, połączeń VoIP Quality of Service już na poziomie interfejsu Łukasz Naumowicz Minimum projektowania jeden kanał radiowy Szybki roaming 3 ms, bez zrywania sesji, połączeń VoIP Quality of Service już na poziomie interfejsu radiowego Zwielokrotnienie przepływności

Bardziej szczegółowo

Wielodostęp a zwielokrotnienie. Sieci Bezprzewodowe. Metody wielodostępu TDMA TDMA FDMA

Wielodostęp a zwielokrotnienie. Sieci Bezprzewodowe. Metody wielodostępu TDMA TDMA FDMA dr inż. Krzysztof Hodyr Sieci Bezprzewodowe Część 3 Metody wielodostępu w sieciach WLAN Protokoły dostępu do łączy bezprzewodowych Wielodostęp a zwielokrotnienie Wielodostęp (ang. multiple access) w systemach

Bardziej szczegółowo

Metody wielodostępu do kanału. dynamiczny statyczny dynamiczny statyczny EDCF ALOHA. token. RALOHA w SALOHA z rezerwacją FDMA (opisane

Metody wielodostępu do kanału. dynamiczny statyczny dynamiczny statyczny EDCF ALOHA. token. RALOHA w SALOHA z rezerwacją FDMA (opisane 24 Metody wielodostępu podział, podstawowe własności pozwalające je porównać. Cztery własne przykłady metod wielodostępu w rożnych systemach telekomunikacyjnych Metody wielodostępu do kanału z możliwością

Bardziej szczegółowo

WNL-U555HA Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB

WNL-U555HA Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB WNL-U555HA Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB PLANET WNL-U555HA to bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB i odłączaną anteną 5dBi. Zwiększona moc

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne - wykład 9 -

Technologie informacyjne - wykład 9 - Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Instytut Budownictwa Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Technologie informacyjne - wykład 9 - Prowadzący: Dmochowski

Bardziej szczegółowo

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie:

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie: Wykład 5 Ethernet IEEE 802.3 Ethernet Ethernet Wprowadzony na rynek pod koniec lat 70-tych Dzięki swojej prostocie i wydajności dominuje obecnie w sieciach lokalnych LAN Coraz silniejszy udział w sieciach

Bardziej szczegółowo

ANDROID (5) dr Marek Piasecki Warsztaty programowania urządzeń mobilnych 16.XI.2011

ANDROID (5) dr Marek Piasecki Warsztaty programowania urządzeń mobilnych 16.XI.2011 ANDROID (5) dr Marek Piasecki Warsztaty programowania urządzeń mobilnych 16.XI.2011 MoŜliwe aplikacje w TouristPOI: lokalizacja identyfikacja pozycji na podstawie wykrywania sygnału BT (~10m) komunikacja

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY ETI ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOBRZEGU Nr 1 Seria: Teleinformatyka 2012 SIECI BEZPRZEWODOWE I STANDARD 802.11

ZESZYTY ETI ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOBRZEGU Nr 1 Seria: Teleinformatyka 2012 SIECI BEZPRZEWODOWE I STANDARD 802.11 ZESZYTY ETI ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOBRZEGU Nr 1 Seria: Teleinformatyka 2012 Zespół Szkół im. ks. S. Staszica w Tarnobrzegu SIECI BEZPRZEWODOWE I STANDARD 802.11 Streszczenie Bezprzewodowa sieć lokalna (WLAN)

Bardziej szczegółowo

TCP/IP. Warstwa łącza danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko

TCP/IP. Warstwa łącza danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko TCP/IP Warstwa łącza danych mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Sieci przewodowe Ethernet Standard IEEE 802.3 Wersja Base-T korzystająca ze skrętki telefonicznej jest w chwili obecnej jedynym powszechnie używanym standardem

Bardziej szczegółowo

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne Łącza WAN Piotr Steć P.Stec@issi.uz.zgora.pl 28 listopada 2002 roku Strona 1 z 18 1. Nośniki transmisyjne pozwalające łączyć sieci lokalne na większe odległości: Linie telefoniczne Sieci światłowodowe

Bardziej szczegółowo

BLUETOOTH. Rys. 1. Adapter bluetooh

BLUETOOTH. Rys. 1. Adapter bluetooh BLUETOOTH 1. Wstęp teoretyczny Bluetooth jest darmowym standardem opisanym w specyfikacji IEEE 802.15.1. Jest to technologia bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi,

Bardziej szczegółowo

w Przemyśle Modemy Moxa OnCell Maciej Kifer Inżynier Sprzedaży Moxa/Elmark Automatyka

w Przemyśle Modemy Moxa OnCell Maciej Kifer Inżynier Sprzedaży Moxa/Elmark Automatyka Bezprzewodowa komunikacja GSM w Przemyśle Modemy Moxa OnCell Maciej Kifer Inżynier Sprzedaży Moxa/Elmark Automatyka Agenda Sieć Komórkowa Oferta modemów przemysłowych Moxa Zakres Funkcjonalności Sieć Komórkowa

Bardziej szczegółowo

Komunikacja bezprzewodowa w technologiach GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA

Komunikacja bezprzewodowa w technologiach GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA Komunikacja bezprzewodowa w technologiach GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA Piotr Gocłowski 21.05.2013 Agenda Sieć Komórkowa Oferta modemów przemysłowych Moxa Zakres Funkcjonalności Sieć Komórkowa GSM Global system

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Konwerter Protokołów

Uniwersalny Konwerter Protokołów Uniwersalny Konwerter Protokołów Autor Robert Szolc Promotor dr inż. Tomasz Szczygieł Uniwersalny Konwerter Protokołów Szybki rozwój technologii jaki obserwujemy w ostatnich latach, spowodował że systemy

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Interfejsy USB, FireWire

Wykład 4. Interfejsy USB, FireWire Wykład 4 Interfejsy USB, FireWire Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB

Bardziej szczegółowo

Internet. dodatkowy switch. Koncentrator WLAN, czyli wbudowany Access Point

Internet. dodatkowy switch. Koncentrator WLAN, czyli wbudowany Access Point Routery Vigor oznaczone symbolem G (np. 2900Gi), dysponują trwale zintegrowanym koncentratorem radiowym, pracującym zgodnie ze standardem IEEE 802.11g i b. Jest to zbiór protokołów, definiujących pracę

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Meru Networks architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa:

Dlaczego Meru Networks architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa: Dlaczego architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa: Brak konieczności planowania kanałów i poziomów mocy na poszczególnych AP Zarządzanie interferencjami wewnątrzkanałowymi, brak zakłóceń od

Bardziej szczegółowo

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (International Organization for Standarization) opracowała model referencyjny

Bardziej szczegółowo

IrDA (Infrared Data Association)

IrDA (Infrared Data Association) Wykład Mikrosystemy Elektroniczne 1 IrDA (Infrared Data Association) 1. Opis ogólny standardu IrDA IrDA jest protokołem transmisji cyfrowych w podczerwieni, zawdzięczającym swoje powstanie procesom normalizacyjnym

Bardziej szczegółowo

Adapter bezprzewodowy istream HD do Gier oraz Multimediów 300Mb/s, b/g/n, 2T2R MIMO Part No.:

Adapter bezprzewodowy istream HD do Gier oraz Multimediów 300Mb/s, b/g/n, 2T2R MIMO Part No.: Adapter bezprzewodowy istream HD do Gier oraz Multimediów 300Mb/s, 802.11b/g/n, 2T2R MIMO Part No.: 525282 Graj w gry, oglądaj filmy i dużo więcej z prędkością 300 Mb/s! Intellinet Network Solutions istream

Bardziej szczegółowo

Sieć bezprzewodowa (ang. Wireless LAN) sieć lokalna zrealizowana bez użycia przewodów używa fal elektromagnetycznych (radiowych lub podczerwonych) do

Sieć bezprzewodowa (ang. Wireless LAN) sieć lokalna zrealizowana bez użycia przewodów używa fal elektromagnetycznych (radiowych lub podczerwonych) do SIECI BEZPRZEWODOWE Sieć bezprzewodowa (ang. Wireless LAN) sieć lokalna zrealizowana bez użycia przewodów używa fal elektromagnetycznych (radiowych lub podczerwonych) do przesyłania informacji z jednego

Bardziej szczegółowo

IrDA. Infrared Data Association

IrDA. Infrared Data Association to grupa skupiająca kilkudziesięciu producentów elektroniki mająca na celu tworzenie i kontrolowanie międzynarodowych standardów transmisji w zakresie promieniowania podczerwonego. Długość fali: Typ transmisji:

Bardziej szczegółowo

Sieci WAN. Mgr Joanna Baran

Sieci WAN. Mgr Joanna Baran Sieci WAN Mgr Joanna Baran Technologie komunikacji w sieciach Analogowa Cyfrowa Komutacji pakietów Połączenia analogowe Wykorzystanie analogowych linii telefonicznych do łączenia komputerów w sieci. Wady

Bardziej szczegółowo

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami Struktury sieciowe Struktury sieciowe Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne 15.1 15.2 System rozproszony Motywacja

Bardziej szczegółowo

Jak działa telefonia komórkowa

Jak działa telefonia komórkowa Jak działa telefonia komórkowa Tomasz Kawalec 28 stycznia 2013 Zakład Optyki Atomowej, Instytut Fizyki UJ www.coldatoms.com Tomasz Kawalec ZOA, IF UJ 28 stycznia 2013 1 / 25 Jak przesłać głos i dane przy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Sieci Lokalnych i Rozległych wykład 5: telefonem w satelitę!

Projektowanie Sieci Lokalnych i Rozległych wykład 5: telefonem w satelitę! Projektowanie Sieci Lokalnych i Rozległych wykład 5: telefonem w satelitę! Dr inż. Jacek Mazurkiewicz Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki e-mail: Jacek.Mazurkiewicz@pwr.wroc.pl Pozycja systemów

Bardziej szczegółowo

System UMTS - usługi (1)

System UMTS - usługi (1) System UMTS - usługi (1) Universal Mobile Telecommunications Sytstem Usługa Przepływność (kbit/s) Telefonia 8-32 Dane w pasmie akust. 2,4-64 Dźwięk Hi-Fi 940 Wideotelefonia 46-384 SMS 1,2-9,6 E-mail 1,2-64

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM CYFROWEJ TRANSMISJI INFORMACJI

LABORATORIUM CYFROWEJ TRANSMISJI INFORMACJI POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Radioelektroniki WIECZOROWE UZUPEŁNIAJĄCE STUDIA MAGISTERSKIE LABORATORIUM CYFROWEJ TRANSMISJI INFORMACJI Ćwiczenie 3 Temat: Badanie łącza Bluetooth Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy

USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy Seminarium poświęcone sieci bezprzewodowej w Politechnice Krakowskiej - projekt Eduroam USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy Wprowadzenie Problematyka

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TELEKOMUNIKACJI Egzamin I - 2.02.2011 (za każde polecenie - 6 punktów)

PODSTAWY TELEKOMUNIKACJI Egzamin I - 2.02.2011 (za każde polecenie - 6 punktów) PODSTAWY TELEKOMUNIKACJI Egzamin I - 2.02.2011 (za każde polecenie - 6 punktów) 1. Dla ciągu danych: 1 1 0 1 0 narysuj przebiegi na wyjściu koderów kodów transmisyjnych: bipolarnego NRZ, unipolarnego RZ,

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE PODEJŚCIE - ALOHA

PIERWSZE PODEJŚCIE - ALOHA PIERWSZE PODEJŚCIE - ALOHA ALOHA standard Stosowana w Packet Radio Kiedy stacja posiada dane do wysłania, formuje ramkę i wysyła ją. Stacja nadawcza nasłuchuje nośnik (czas ustalany losowo) i oczekuje

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Transmisja danych i sieci komputerowe. Rodzaje nośników. Piotr Kolanek

Wykład 2 Transmisja danych i sieci komputerowe. Rodzaje nośników. Piotr Kolanek Wykład 2 Transmisja danych i sieci komputerowe Rodzaje nośników Piotr Kolanek Najważniejsze technologie Specyfikacja IEEE 802.3 przedstawia m.in.: 10 Base-2 kabel koncentryczny cienki (10Mb/s) 100 Base

Bardziej szczegółowo

ISO/OSI warstwach 2 i 1 Standardy IEEE podwarstwy

ISO/OSI warstwach 2 i 1 Standardy IEEE podwarstwy Ethernet Standard Ethernet zorganizowany jest w oparciu o siedmiowarstwowy model ISO/OSI. Opisuje funkcje toru komunikacyjnego, umieszczonego w modelu ISO/OSI w warstwach 2 i 1 (fizyczna i łącza danych).

Bardziej szczegółowo

Podstawy działania sieci bezprzewodowych. Dariusz Chaładyniak Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki dchalad@wwsi.edu.pl

Podstawy działania sieci bezprzewodowych. Dariusz Chaładyniak Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki dchalad@wwsi.edu.pl Podstawy działania sieci bezprzewodowych Dariusz Chaładyniak Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki dchalad@wwsi.edu.pl < 174 > Informatyka + Wszechnica Popołudniowa > Podstawy działania sieci bezprzewodowych

Bardziej szczegółowo

ERA INTERNET STACJONARNY

ERA INTERNET STACJONARNY ERA INTERNET STACJONARNY SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 1 2. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 1 OPIS PRODUKTU 1 WARIANTY USŁUGI ERA INTERNET STACJONARNY 2 PRZYKŁADOWE ZESTAWY ERA INTERNET STACJONARNY 2 DLACZEGO

Bardziej szczegółowo

Media transmisyjne w sieciach komputerowych

Media transmisyjne w sieciach komputerowych Media transmisyjne w sieciach komputerowych Andrzej Grzywak Media transmisyjne stosowane w sieciach komputerowych Rys. 1. kable i przewody miedziane światłowody sieć energetyczna (technologia PLC) sieci

Bardziej szczegółowo

microplc Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika

microplc Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika microplc 1 1.WSTĘP 3 2.Łączność za pośrednictwem internetu 4 3.Łączność za pośrednictwem bezprzewodowej sieci WI-FI 5 4.Łączność za

Bardziej szczegółowo

Sieci GSM - działanie i systemy zabezpieczeń

Sieci GSM - działanie i systemy zabezpieczeń Sieci GSM - działanie i systemy zabezpieczeń Seminarium z kryptologii i ochrony informacji Łukasz Kucharzewski Politechnika Warszawska 2009 Historia Groupe Spécial Mobile Global System for Mobile Communications

Bardziej szczegółowo

NX70 PLC www.atcontrol.pl

NX70 PLC www.atcontrol.pl NX70 PLC NX70 Właściwości Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

polski Skrócona instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja instalacji przeprowadzi użytkownika przez proces instalacji bezprzewodowej karty sieciowej

polski Skrócona instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja instalacji przeprowadzi użytkownika przez proces instalacji bezprzewodowej karty sieciowej 100 101 Skrócona instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja instalacji przeprowadzi użytkownika przez proces instalacji bezprzewodowej karty sieciowej USB 2.0 GW-7200U oraz jej oprogramowania. W celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

Adresy w sieciach komputerowych

Adresy w sieciach komputerowych Adresy w sieciach komputerowych 1. Siedmio warstwowy model ISO-OSI (ang. Open System Interconnection Reference Model) 7. Warstwa aplikacji 6. Warstwa prezentacji 5. Warstwa sesji 4. Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

Topologie sieci WLAN. Sieci Bezprzewodowe. Access Point. Access Point. Topologie sieci WLAN. Standard WiFi IEEE 802.11 Bezpieczeństwo sieci WiFi

Topologie sieci WLAN. Sieci Bezprzewodowe. Access Point. Access Point. Topologie sieci WLAN. Standard WiFi IEEE 802.11 Bezpieczeństwo sieci WiFi dr inż. Krzysztof Hodyr Sieci Bezprzewodowe Część 4 Topologie sieci WLAN sieć tymczasowa (ad-hoc) sieć stacjonarna (infractructure) Topologie sieci WLAN Standard WiFi IEEE 802.11 Bezpieczeństwo sieci WiFi

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu. 20 maja, 2016 R. Krenz 1

Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu. 20 maja, 2016 R. Krenz 1 Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu R. Krenz 1 Wstęp Celem projektu było opracowanie cyfrowego system łączności dla bezzałogowych statków latających średniego

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy radiowe szansą na efektywną i szybką budowę sieci na terenach słabo zurbanizowanych. Łukasz Grzelak, Country Manager

Nowoczesne systemy radiowe szansą na efektywną i szybką budowę sieci na terenach słabo zurbanizowanych. Łukasz Grzelak, Country Manager Nowoczesne systemy radiowe szansą na efektywną i szybką budowę sieci na terenach słabo zurbanizowanych. Łukasz Grzelak, Country Manager Architektura sieci WAN Światłowód Systemy radiowe Sieć transportowa

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 5. Marcin Tomana WSIZ 2003

Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 5. Marcin Tomana WSIZ 2003 Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 5 Marcin Tomana WSIZ 2003 Ogólna Tematyka Wykładu Rozległe sieci bezprzewodowe Stacjonarne sieci rozległe Aloha i Packet Radio Bezprzewodowe mobilne sieci Mobitex

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy technologie i obszary zastosowań

Internet szerokopasmowy technologie i obszary zastosowań Internet szerokopasmowy technologie i obszary zastosowań 1 ZBIGNIEW KĄDZIELSKI 2 3 512 KB danych 4 Rozmiar 1440 na 14 000 punktów! 10 obiektów flash 14 MB danych 5 Ewolucja telewizji 6 icore 2 Duo, 2 GB

Bardziej szczegółowo

IEEE 802.11b/g. Asmax Wireless LAN USB Adapter. Instrukcja instalacji

IEEE 802.11b/g. Asmax Wireless LAN USB Adapter. Instrukcja instalacji IEEE 802.11b/g Asmax Wireless LAN USB Adapter Instrukcja instalacji Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

Systemy GEPON oraz EoC. Jerzy Szczęsny

Systemy GEPON oraz EoC. Jerzy Szczęsny Systemy GEPON oraz EoC Jerzy Szczęsny AGENDA Sieci Pasywne Omówienie technologii Rynek Urządzeń GEPON Rodzaje Urządzeń Przykładowe Sieci EoC Omówienie technologii Rodzaje Urządzeń Przykładowe Sieci Omówienie

Bardziej szczegółowo

Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1

Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1 I Wprowadzenie (wersja 1307) Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka Spis treści Dzień 1 I-3 Dlaczego Ethernet w systemach sterowania? I-4 Wymagania I-5 Standardy komunikacyjne I-6 Nowe zadania

Bardziej szczegółowo

MODEM. Wewnętrzny modem PCI, 56Kbps DATA/FAX/VOICE, V.92

MODEM. Wewnętrzny modem PCI, 56Kbps DATA/FAX/VOICE, V.92 SPRZĘT SIECIOWY Urządzenia sieciowe MODEM Wewnętrzny modem PCI, 56Kbps DATA/FAX/VOICE, V.92 Zewnętrzny modem USB 2.0 DATA/FAX/VOICE (V.92) 56Kbps Zewnętrzny modem 56Kbps DATA/FAX/VOICE V.92 (RS-232) MODEM

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Standardy i rodzaje sieci

Sieci Komputerowe Standardy i rodzaje sieci Sieci Komputerowe Standardy i rodzaje sieci dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Podstawowe pojęcia dotyczące sieci:

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl VLAN, trunk, intervlan-routing

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów PCI EXPRESS Rozwój technologii magistrali Architektura Komputerów 2 Architektura Komputerów 2006 1 Przegląd wersji PCI Wersja PCI PCI 2.0 PCI 2.1/2.2 PCI 2.3 PCI-X 1.0 PCI-X 2.0

Bardziej szczegółowo

AGENDA. Projekt centralnie zarządzanej sieci WLAN dla dużej organizacji wieloodziałowej - studium przypadku

AGENDA. Projekt centralnie zarządzanej sieci WLAN dla dużej organizacji wieloodziałowej - studium przypadku AGENDA Projekt centralnie zarządzanej sieci WLAN dla dużej organizacji wieloodziałowej - studium przypadku Tomasz Furmańczak UpGreat Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Założenia do projektu WLAN sieć WLAN

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet

Sieci komputerowe. Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet Sieci komputerowe Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet Zadania warstwy łącza danych Organizacja bitów danych w tzw. ramki Adresacja fizyczna urządzeń Wykrywanie błędów Multipleksacja

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Meru Networks architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa:

Dlaczego Meru Networks architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa: Dlaczego Meru Networks architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa: Brak konieczności planowania kanałów i poziomów mocy na poszczególnych AP Zarządzanie interferencjami wewnątrzkanałowymi, brak

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w sieciach bezprzewodowych WiFi. Krystian Baniak Seminarium Doktoranckie Październik 2006

Bezpieczeństwo w sieciach bezprzewodowych WiFi. Krystian Baniak Seminarium Doktoranckie Październik 2006 Bezpieczeństwo w sieciach bezprzewodowych WiFi Krystian Baniak Seminarium Doktoranckie Październik 2006 Wprowadzenie Agenda Problemy sieci bezprzewodowych WiFi Architektura rozwiązań WiFi Mechanizmy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 12 Jan Kazimirski 1 Magistrale systemowe 2 Magistrale Magistrala medium łączące dwa lub więcej urządzeń Sygnał przesyłany magistralą może być odbierany przez wiele urządzeń

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Program Testów SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Zasady prowadzenia testów (Regulamin)... 3 3 Wykaz testowanych elementów... 4 4 Środowisko testowe... 4 4.1 Środowisko testowe nr 1.... Błąd! Nie zdefiniowano

Bardziej szczegółowo