Wyposażenie Rębowskiego Domu Kultury. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyposażenie Rębowskiego Domu Kultury. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 9 do SIWZ na wykonanie zamówienia publicznego pn: Rębowski Dom Kultury Wymagania zamawiającego: Wyposażenie Rębowskiego Domu Kultury Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Gwarancja: Wykonawca na dostarczone meble i pozostałe wyposażenie udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji. 2. Certyfikaty: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił dokumenty/specyfikacje potwierdzające spełnianie opisanych poniżej wymagao Zamawiający wymaga na etapie odbioru przedmiotu zamówienia przedstawienia dokumentu od instytucji uprawnionych, potwierdzającego odpornośd na zapalenie w stopniu tlący papieros oraz zapałka materiałów użytych do obicia krzeseł i foteli. 3. Miejsce dostaw i montażu: budynek Rębowskiego Domu Kultury, w m. Rębowo, gm. Wyszogród, pomieszczenia wskazane przez Zamawiającego. UWAGA: 1. Wszystkie odnośniki zastosowane w opisie są jedynie przykładowymi, ponieważ Zamawiający nie mógł opisad niektórych elementów za pomocą dostatecznie dokładnych określeo ze względu na specyfikę tych produktów. 2. Zastosowane w opisie przedmiotu zamówienia zdjęcia nie oddają rzeczywistych kolorów mebli jakie zamawia Zamawiający. Stanowią jedynie pomoc dla Wykonawcy mającą oddad kształty, wzornictwo i ogólny wygląd zamawianych mebli. 3. Meble będą stanowiły kompletne wyposażenie obiektu i z tego względu powinny posiadad jednolity wysoki standard wykooczenia, jednolitą kolorystykę, wybarwienie i wymiary. Dostarczone meble w tym krzesła muszą byd fabrycznie nowe, nieużywane, wykonane zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, zmontowane, gotowe do użytku oraz ustawione lub zawieszone w pomieszczeniach i miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga aby oferowane meble posiadały atesty:

2 a. Atest Higieniczny potwierdzający Klasę Higieny E1; b. Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez Paostwowy Zakład Higieny; c. Klasyfikacja reakcji ogniowej zgodnie z normą DIN EN ; Zamawiający wymaga, aby oferowane krzesła posiadały atesty trudnopalności dla tapicerek oraz atesty bezpieczeostwa, a także badania wytrzymałości. Natomiast krzesła obrotowe do stanowisk komputerowych muszą spełniad wymogi zawarte w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973). Zamawiający dopuszcza montaż mebli w pomieszczeniach Zamawiającego. Wykonawca realizując opisany poniżej przedmiot zamówienia zobowiązany jest uwzględnid wymagania Zamawiającego w zakresie kolorystyki mebli. Wykonawca zobowiązuje się przedstawid Zamawiającemu do akceptacji próbki kolorów (wybarwieo) płyt i materiałów, które będą zastosowane w dostarczanych meblach, przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia. W tym celu Wykonawca zobligowany jest skontaktowad się z osobami wskazanymi przez Zamawiającego i dokonad z nimi wiążących ustaleo w tym zakresie. Z przedmiotowych czynności należy sporządzid protokół, w którym w sposób wiążący zostanie ustalony kolor dostarczanych mebli. Wszelkie zastosowane elementy wyposażenia muszą posiadad wymagane badania i atesty dopuszczające je do stosowania w budynkach użyteczności publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W szczególności zwraca się uwagę na: przepisy dotyczące trudno zapalności i nie wydzielania toksycznych produktów spalania dla elementów tapicerowanych, wymagania dotyczące bezpieczeostwa użytkowania i wymagao wytrzymałościowych, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r., Nr 148, poz. 973), w tym przede wszystkim w zakresie oferowanych foteli.

3 Opisane poniżej wymiary mebli (wysokośd, głębokośd, szerokośd) są wymiarami pożądanymi przez Zamawiającego. Dopuszcza się odchylenia od podanych wymiarów, wyłącznie pod warunkiem zwiększenia ich wymiarów z wyłączeniem oklein obrzeży oraz pod warunkiem, iż zastosowanie przedmiotowych odchyleo nie będzie miało wpływu na funkcjonalnośd mebli oraz nie będzie pogarszad parametrów estetycznych i stopnia powiązania dostarczonych mebli z kubaturą pomieszczeo, w których meble te będą użytkowane. Jeżeli gdziekolwiek w treści pojawiły się znaki towarowe, patenty lub elementy wskazujące na miejsce pochodzenia produktu, mają one jedynie charakter przykładowy, a Wykonawca ma możliwośd zastosowania w tym przypadku rozwiązao równoważnych. Zakres równoważności wyznaczają wymagania określone we wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia normach DIN i innych normach EN. Stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówieo publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazad, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 1. Stół konferencyjny o 20 szt, o Wymiary minimalne: 264x138cm o Kolor uwzględniony od zamawiającego o blat z płyty laminowanej o grubości 25 mm z doklejką PCV 3mm o stelaż stalowy chromowany o stelaż z możliwością poziomowania w standardzie 2. Krzesła; o Tapicerowane, stelaż metalowy lub drewniany, o 50 szt, o metalowa konstrukcja na bazie rury o średnicy fi 22 mm, malowana proszkowo, konstrukcja 4-nogi, o siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki, grubości 12 mm, o tapicerowane na siedzisku i oparciu (bez osłon plastikowych na oparciu)

4 o tkanina: 50% polyamide, 30% czysta wełna, 10% visil, 10% wiskoza, ciężar minimum 435 g/m2, odpornośd na ścieranie: minimum cykli, odpornośd na pilling: minimum 4, atest trudnozapalności o montaż siedziska i oparcia do konstrukcji przy pomocy połączeo rozłącznych (metalowe mufy) dających możliwośd wielokrotnego demontażu bez osłabienia łączeo. o stopki z filcem 3. Regał biurowy; o Płyta wiórowa laminowana lub drewno, półotwarte, otwarte, zamknięte, o 5szt, o Wymiary minimalne: 200x 340 cm, wymiary półki: 850 x 350 mm, o Ilośd półek w regale: 5, o Sposób mocowania półek: na śruby, o Nośnośd półki: minimum 100kg 4. Zestaw komputerowy; o Komputer przenośny z oprogramowaniem i drukarką laserową, o 3szt, Minimalne wymagania dla komputera przenośnego: o Procesor Co najmniej Intel Core i5 o Pamięd RAM Co najmniej 4 GB o Dysk Co najmniej 320 GB o Przekątna ekranu Co najmniej 15,4 cali o Multimedia wbudowana karta dźwiękowa, głośniki stereo, mikrofon o Interfejsy: o Co najmniej 3 x USB 2.0 o 1x Ethernet 10/100/1000 z PXE o 1x HDMI o wejście na mikrofon o wyjście słuchawkowe o Karta WiFi Co najmniej 54Mbit b/g/n o Czytnik kart pamięci Multi reader o System operacyjny Microsoft Windows 7 Pro 64 bit o Oprogramowanie Microsoft Office 2010

5 o Dodatki o Gwarancja o Torba Min 24 miesiące Zakup systemu operacyjnego i oprogramowania: o Microsoft Office PL PKC dla użytkowników domowych i małych firm: 1 sztuka Drukarka - Laser A4 - spełniająca następujące minimalne parametry: o Druk w kolorze Nie o Obsługiwane języki drukarek - PCL 5c, PCL 6, PS3 o Maks, rozmiar nośnika - A4 o Rozdzielczośd w pionie (mono) dpi o Rozdzielczośd w poziomie (mono) dpi o Maksymalna szybkośd druku (mono) - 20 str./min. o Maksymalna szybkośd druku (kolor) - 20 str./min. o Wydajnośd str./mies. o Pojemnośd podajników papieru szt. o Zainstalowane podajniki papieru - Podajnik na 250 arkuszy, o Zainstalowane tace odbiorcze papieru - Taca odbiorcza na 150 arkuszy ( wydrukiem do dołu) o Maks. pojemnośd tac odbiorczych papieru szt. o Automatyczny dupleks - Nie o Obsługa papieru - pozostałe zainstalowane opcje - dupleks ręczny o Gramatura papieru g/m2 o Prędkośd procesora - 540MHz 5. Stoły pod komputer; o Blaty z płyty wiórowej i laminowanej, o 3szt, o Wymiary minimalne: 114x52x84cm o Konstrukcja: o Wszystkie blaty wykonane są z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN o grubości 25mm pokrytej obustronnie melaminą. Gęstośd płyty tej grubości wynosi 660 kg/m 3, a klasa higieniczności E1. o Blaty są oklejone obrzeżem PVC o grubości 2mm w kolorze płyty; o Stelaż metalowy oparty na nogach w kształcie odwróconej litery T, o W nogach ukryte pod blaszanymi osłonami pionowe kanały kablowe, o Pod blatem biurka umieszczona jest teleskopowa podłużnica stalowa o przekroju prostokątnym spełniająca jednocześnie funkcje poziomego kanału kablowego, o Stelaż wyposażony w stopki do regulacji poziomu ~15mm, o Stelaż montowany do blatu przy pomocy połączeo rozłącznych (mufy) dających możliwośd wielokrotnego demontażu bez osłabienia łączenia,

6 o Blat biurka wyposażony w dwa przepust kablowy o Szuflada pod klawiaturę o Biurko w standardzie wyposażone w szufladę pod klawiaturę wykonaną z płyty wiórowej grubośd 18 mm w kolorze, oklejona obrzeżem PCV grubośd 2 mm w kolorze płyty, na prowadnicach teleskopowych z wysuwem 105%. 6. Krzesła obrotowe; o Krzesła obrotowe z podokietnikami, tapicerowane do stolików pod komputer, o 3szt, o oparcie wykonane na bazie profilowanej formatki sklejkowej (minimum 12 mm grubości), której kształt zapewnia pewne i ergonomiczne podparcie kręgosłupa, pianka w oparciu o gęstości T22 o siedzisko wykonane na bazie formatki sklejkowej (minimum 12 mm grubości) posiadającej specjalny układ tapicerski z zastosowaniem zimno formowanej pianki, która gwarantuje długotrwałą odpornośd na deformację oraz zapewnia optymalny komfort (pianka o gęstości T30), otwory montażowe w sklejce posiadają nabijane nakrętki kłowe o tkanina: 50% polyamide, 30% czysta wełna, 10% visil, 10% wiskoza, ciężar minimum 435 g/m2, odpornośd na ścieranie: minimum cykli, odpornośd na pilling: minimum 4, atest trudnozapalności o podłokietniki z możliwością regulacji wysokości, z przyjazną w dotyku nakładką plastikową o płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą sprężyny gazowej o krzyżak o średnicy 670 mm o wytrzymałości 1340 kg nacisku, w kolorze czarnym o kółka przeznaczone na podłoże miękkie 7. Zestaw nagłaśniający; o Kolumny, wzmacniacz, mikrofon, statyw, o 1szt, Kolumny (para) Konstrukcja: 2 drożna Moc RMS (AES): 150 W Moc szczytowa (AES): 300 W Dynamika SPL 1W/1m (AES): 91 db Dynamika (db): 118 db Głośnik wysokotonowy: 38 mm Głośnik niskotonowy: 254 mm Impedancja: 8 Ohm Pasmo przenoszenia: 45 Hz - 15 khz Wzmacniacz 1150 Moc znamionowa: W (4 Ohm / 8 Ohm) Wyjścia: Gniazda bananowe Pasmo przenoszenia (+ 1/- 3 db): 20 Hz - 20 khz Stosunek S/N: 85 db Czułośd wejścia: 150 mv 2 szt. Stojak sz. Mikrofon bezprzewodowy UB-82R/UB-8H Dwukanałowy zestaw mikrofonów bezprzewodowych UHF wraz ze statywem 2 szt. 8. Zestaw TV + Nagrywarka DVD;

7 o Odbiornik TV i nagrywarka DVD - 1szt, o Odbiornik TV LE C " Przekątna ekranu równa lub większa niż 40 cale, Nominalna rozdzielczośd 1920x1080, HD Ready, Kąt widzenia w pionie i w poziomie 178 stopni, Tuner 1 (typ) Analogowy oraz DVB-T (z obsługą MPEG- 4), Gniazdo HDMI 4 szt., Możliwośd podłączenia komputera PC, 100Hz, Możliwośd zawieszenia na ścianie, Wejście Composite video RCA Cinch 1 szt., Wejście audio RCA Cinch 1 szt.,gniazdo USB 2 szt., Gniazdo D-Sub 15pin 1 szt., Gniazdo słuchawkowe 1 szt., Gniazdo SCART (Eurozłącze) 2 szt o Odtwarzacz DVD - spełniający następujące minimalne parametry: o Rodzaj odtwarzanych płyt - DVD+RW, DVD-R, DVR+R, DVD-RW V, CD-R, DVD- RW VR, o SVCD, AAC, DivX, DVD-RV, VCD, DVD+R, DVD-R VR, o MPEG4 AAC, JPEG, DVR-R, WMA, DVR-R DL, MP3, CD, o DVD-RW, DVD-Video, DVR+R DL, CD-RW o Przetwornik C/A audio - 96 khz/24 bit o Przetwornik C/A wideo MHz/12 bit o Dekodery dźwięku - Dolby Digital, DSP, DTS, PCM o Zastosowanie technologie - Dialogue Lift, Pure Cinema, Sound Retriever, Virtual Surround o Inne - MPEG Audio o Funkcje odtwarzania - Przewijanie z podglądem z prędkością 1,4 x o Odtwarzanie DivX - Tak o Pilot - Tak o Zastosowane technologie - Kuto Link o Inne - Automatyczne wyłączanie zasilania o Panel przedni - Tak o Port USB - Posiada port USB o Gniazdo HDMI - Tak o Wejście/wyjście A/V - 0/1 o Wejście/wyjście audio - 0/1 o Wejście/wyjście scart - b.d./tak o Zastosowane technologie Component video, HDMI, USB o 9. Gabloty; o Przeszklone, wiszące i stojące, o Konstrukcja obudowy drewniana lub metalowa; o 4szt, o Wymiary minimalne: 100x80cm o Mieszczące 8 kartek formatu A4 o Zamykana na zamek patentowy grzbietowy 10. Wieszak na ubrania; o Montowany do ściany, wykonany z płyty lub drewna min grubośd 10mm, z metalowymi zawieszkami,

8 o 4szt, o Wymiary minimalne: 180x37cm 11. Ławki ogrodowe; o Metalowe lub betonowe z obiciem drewnianym zewnętrzne mocowane do podłoża, o 6szt, o Ławki parkowe o wyglądzie ławek stylizowane, o wymiarach dł 200 cm, szer.65, wys. 85 cm. Siedzisko z 4 kantówek, a oparcie z 2 kantówek drewnianych (5x10x200 cm), malowanych 2-krotnie środkiem barwiącokonserwującym na brązowo, mocowanych na 4 śruby, stelaż dwuelementowy żeliwny malowany na czarno z poręczami. Ławka przytwierdzona do podłoża. o Kotwy montażowe 12. Kosze na odpady; o Metalowe lub betonowe zewnętrzne, mocowane do podłoża, o 6szt, o Kosze stylowe wykonane w konstrukcji stalowo żeliwnej. Minimalna wysokośd 90 cm, minimalna poj. 35 l. Daszek wykonany ze stali, korpus wykonany z żeliwa/stali z elementami stalowymi pojemnik z popielniczką stalowy. Wszystkie w/w elementy mają byd malowane w kolorze czarnym. Kosze przytwierdzone do podłoża. o Kotwy montażowe 13. Żaluzje pionowe; o Wykonane z materiałów poliestrowych, włókien szklanych lub materiału montowane do ścian lub sufitu, o 7szt, o Wymiary minimalne: 200x60 o Materiał posiadający atest higieniczny (PZH) oraz atest niepalności (ITB) kolorystyka do akceptacji Zamawiającego. 14. Projektor multimedialny; o Zintegrowany ze sprzętem komputerowym, o 1szt, o Technologia: DLP, Jasnośd (ANSI):2600 Kontrast:4500:1, Rozdzielczośd:1024x768 (XGA), Proporcje obrazu 4:3 Korekcja trapezu pionowa (w stopniach):40, Obiektyw: F na ; f= mm Zoom optyczny:1,1, Odświeżanie (kl na s):24-85, Jednorodnośd (%):80 Kompatybilnośd z komputerem: UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac Kompatybilnośd video: PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43 na 3.58 MHz, 480i na p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p), Głośniki (W):2, Odległośd od ekranu (m): , Wielkośd ekranu (cm):70-770, Wyjścia: VGA

9 Out o Wejścia: PC na Video: VGA 15 Pin D-sub (RGB na YPbPr na SCART), S-Video, Composite Zasilanie (V na Hz): , 50-60, Pobór mocy:233w tryb Jasny, mniejszy od 1W tryb czuwania; 207W tryb STD, mniejszy od 1W tryb czuwania, Lampa (W):180W Żywotnośd lampy (h): 6000 na 5000, Wymiary projektora (szer-wys-gł-cm): około 28,6 x 8,4 x 19,2 (toler. 5%), Waga (kg):ok 2,3 (toler. 5%), Inne funkcje: pilot: wybór źródła, freeze, AV mute, Kensington Lock, zabezpieczenie hasłem, o Akcesoria standardowe: Torba, kabel zasilający, kabel VGA, pilot z bateriami, podręcznik Szybki Start, podręcznik użytkownika na CD, karta gwarancyjna, 2 zapasowe lampy, bezprzewodowy prezenter ze wskaźnikiem laserowym, Gwarancja na lampę (w miesiącach lub godzinach):12 lub 2000, Gwarancja na projektor (w miesiącach):24. o Projektor powinien byd wyposażony w dostosowany do niego pokrowiec umożliwiający bezpieczne przenoszenie i przechowywanie. 15. Ekran projekcyjny; o Wolnostojący ze statywem lub uchwytem, o 1szt, o Ekran przenośny na statywie (trójnogu), przeznaczony do projekcji przedniej; o - Powierzchnia miękka typu Matte White lub równoważna; o - Statyw musi umożliwiad pochylenie ekranu w celu zminimalizowania efektu trapezu, o - min. wymiary 180x180 cm, o - obramowanie - 3 cm czarna ramka (lewo / prawo), 3 cm czarny pas na dole i 5 cm u góry o - kolor obudowy: czarny o - Czarny, nieprzezroczysty tył o - Współczynnik odbicia światła 1,0 o - wytrzymała konstrukcja o - Zintegrowany uchwyt w zestawie o - Regulowanie dowolnej wysokości o Ekran powinien byd wyposażony w dostosowany do niego pokrowiec umożliwiający bezpieczne przenoszenie i przechowywanie. 16. Kosze wewnętrzne; o Plastikowe, o 4szt, o Wymiary minimalne: 25x40 cm

10 o Wrzut od góry i obrotowa pokrywa

CZYTNIK KART PAMIĘCI:

CZYTNIK KART PAMIĘCI: Załącznik nr 1 do umowy Zam. pub. Nr 45/10/Pzp Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia lp. Nazwa Minimalne parametry określone przez Zamawiającego, które musi spełniać sprzęt oferowany przez Wykonawcę Część

Bardziej szczegółowo

A. Strefa wejście do budynku / hall wejściowy

A. Strefa wejście do budynku / hall wejściowy A. Strefa wejście do budynku / hall wejściowy Muzeum Azjii i Pacyfiku opis przedmiotu zamówienia 1. Totem 46 /2 szt. Totem stanowi samodzielne urządzenie ustawione na podłożu utwardzonym przy drodze wiodącej

Bardziej szczegółowo

Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawcy mogą zaproponować oferty równoważne.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dostawy sprzętu

Specyfikacja dostawy sprzętu 1. Projektor multimedialny szt. 1 Specyfikacja dostawy sprzętu Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Jasność 3500 lumenów (wg standardu ANSI) 2. Współczynnik Kontrast

Bardziej szczegółowo

Dostawa i montaż mebli biurowych i mebli do mieszkania chronionego

Dostawa i montaż mebli biurowych i mebli do mieszkania chronionego Zadanie nr 1 Załącznik 1.1. Dostawa i montaż mebli biurowych i mebli do mieszkania chronionego 1. szafka gospodarcza (komoda), dwudrzwiowa, zamykana o wymiarach 0,90 m x 0,90 m x 0,40 m (wys. x szer. x

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ - zmieniony OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1. L.p NAZWA OPIS Ilość

Załącznik nr 6 do SIWZ - zmieniony OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1. L.p NAZWA OPIS Ilość Załącznik nr 6 do SIWZ - zmieniony OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 Zamówienie publiczne nr IM.271.242.25.2012 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę wraz z montaŝem wyposaŝenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna / Formularz cenowy

Specyfikacja Techniczna / Formularz cenowy Zadanie 1 Specyfikacja Techniczna / Formularz cenowy Załącznik Nr 1. Występujące w tabelach parametry należy traktować jako minimum. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia LAPTOP

Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia LAPTOP Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1 sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia peryferyjne, 1. 9 Komputerów typu Laptop Miejsce dostawy komputerów typu Laptop:

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 327677-2010 z dnia 2010-11-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowy Sącz Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowań jako

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy ZP/6/12/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ KARTY PRODUKTOWE ZESTAWIENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA OBIEKTU GALERIA EUROPA- DALEKI WSCHÓD

Nr sprawy ZP/6/12/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ KARTY PRODUKTOWE ZESTAWIENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA OBIEKTU GALERIA EUROPA- DALEKI WSCHÓD Nr sprawy ZP/6/12/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ KARTY PRODUKTOWE ZESTAWIENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA OBIEKTU GALERIA EUROPA- DALEKI WSCHÓD Nr Karty 1 Opis elementu Ilość J. miary Nr i nazwa pomieszczenia "Artwall"

Bardziej szczegółowo

Sprzęt musi być zgodny, równoważny lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Sprzęt musi być zgodny, równoważny lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprzęt musi być zgodny, równoważny lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej: Lp. Nazwa sprzętu Ilość Opis elektronicznego (sztuki)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJACEGO WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 14 TYS. EURO NETTO

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJACEGO WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 14 TYS. EURO NETTO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJACEGO WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 14 TYS. EURO NETTO Dotyczy: Zapytania ofertowego przeprowadzonego przez Fundację Uwolnienie zgodnie z paragrafem

Bardziej szczegółowo

Wartość podatku VAT. Cena netto. Wartość netto. Wartość brutto. Część zamówienia. Orientacyjna wizualizacja przedmiotu dostawy. Ilość sztuk/kpl.

Wartość podatku VAT. Cena netto. Wartość netto. Wartość brutto. Część zamówienia. Orientacyjna wizualizacja przedmiotu dostawy. Ilość sztuk/kpl. Lp. Przedmiot dostawy Opis przedmiotu dostawy Orientacyjna wizualizacja przedmiotu dostawy Ilość sztuk/kpl. Część zamówienia Cena netto Wartość netto Wartość podatku VAT Wartość brutto [zł] [zł] [zł] [zł]

Bardziej szczegółowo

Uwaga: w przetargu w pierwszej kolejności pod uwagę będzie brany sprzęt najbardziej zbliżony osiągami do żądanych parametrów.

Uwaga: w przetargu w pierwszej kolejności pod uwagę będzie brany sprzęt najbardziej zbliżony osiągami do żądanych parametrów. Załącznik nr 6 - opis przedmiotu zamówienia Przetarg na dostawę i montaż sprzętu multimedialnego, audiowizualnego z akcesoriami, komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Gminnej Biblioteki Publicznej w

Bardziej szczegółowo

ZP.272.4.2015 Załącznik nr 8 Specyfikacja dostaw CZĘŚĆ II RTV i AGD. Jedn. miary. Lp. Przedmiot zamówienia Ilość. 1 szt.

ZP.272.4.2015 Załącznik nr 8 Specyfikacja dostaw CZĘŚĆ II RTV i AGD. Jedn. miary. Lp. Przedmiot zamówienia Ilość. 1 szt. ZP.272.4.2015 Załącznik nr 8 Specyfikacja dostaw CZĘŚĆ II RTV i AGD Lp. Przedmiot zamówienia Ilość 33. Telewizor z uchwytem 50 LCD 3D OBRAZ - matryca 50 cali/126cm, 16:9 - rozdzielczość Full HD, 1920 x

Bardziej szczegółowo

Cena netto. Wartość podatku VAT. Wartość netto. Wartość brutto. Część zamówienia. Orientacyjna wizualizacja przedmiotu dostawy. Ilość sztuk/kpl.

Cena netto. Wartość podatku VAT. Wartość netto. Wartość brutto. Część zamówienia. Orientacyjna wizualizacja przedmiotu dostawy. Ilość sztuk/kpl. Lp. Przedmiot dostawy Opis przedmiotu dostawy Orientacyjna wizualizacja przedmiotu dostawy Ilość sztuk/kpl. Część zamówienia Cena netto Wartość netto Wartość podatku VAT Wartość brutto [zł] [zł] [zł] [zł]

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 8 do SIWZ LP OPIS JM ILOŚĆ CENA NETTO PLN/ JM WARTOŚĆ NETTO PLN WARTOŚĆ BRUTTO PLN UWAGI BIBLIOTEKA SPRZĘT KOMPUTEROWY 1 Projektor 4:3 szt. 1 2 Uchwyt sufitowy do projektora szt. 1 3 Ekran

Bardziej szczegółowo

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania)

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania) zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego, oprogramowania I. Wyposażenie sali konferencyjnej profesjonalny

Bardziej szczegółowo

a. UmoŜliwia tworzenie profilów na potrzeby często wykonywanych typowych zadań i skanowanie materiałów bezpośrednio do róŝnych miejsc docelowych i

a. UmoŜliwia tworzenie profilów na potrzeby często wykonywanych typowych zadań i skanowanie materiałów bezpośrednio do róŝnych miejsc docelowych i Część 1 Akcesoria komputerowe, audiowizualne i biurowe A. Skaner 2 sztuki B. Ultramobilny projektor 1 sztuka C. Niszczarka dokumentów 1 sztuka D. Projektor multimedialny 2 sztuki E. Ekran projekcyjny 1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY ZADANIE 3 Dostawa sprzętu biurowo-komputerowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY ZADANIE 3 Dostawa sprzętu biurowo-komputerowego Załącznik nr 6.3. do SIWZ Zakup i dostawa wyposażenia do Centrum Aktywności Twórczej w Ustce (pieczęć adresowa Wykonawcy) SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY ZADANIE 3 Dostawa sprzętu biurowo-komputerowego 1.

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności elementów zarządzania i monitoringu infrastruktury środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności elementów zarządzania i monitoringu infrastruktury środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 3 Dostawa urządzeń i oprogramowania na potrzeby zarządzania i monitoringu infrastruktury środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe sprzęt

Zapytanie Ofertowe sprzęt Wrocław, 05.06.2013r. Zapytanie Ofertowe sprzęt I. Dane Zamawiającego 1. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. ul. Św. Mikołaja 56/57 pok. 102 50-127 Wrocław 2. Grupa Ergo Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR: ZP. 240-16/13 Zamawiający: UNIWERSYTET PAPIESKI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y P O S A Ż E N I A

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y P O S A Ż E N I A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y P O S A Ż E N I A 1. 1. REGALY JEZDNE ( PRZESUWNE) 1. M E B L E B I B L I O T E C Z N E Załącznik nr 8 Konstrukcja szyn

Bardziej szczegółowo

1.Komputer dla ucznia - 22 szt.

1.Komputer dla ucznia - 22 szt. Załącznik nr 3 do SIWZ.. ( pieczęć adresowa wykonawcy) CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO SPRZĘTU OFERTA WYKONAWCY 1.Komputer dla ucznia - 22 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/167/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa jednostek komputerowych i Uniwersytetu Rzeszowskiego drukarki dla

Bardziej szczegółowo

Komputer stacjonarny z oprogramowaniem systemowym.. 20 szt. Nazwa Producenta. Model.

Komputer stacjonarny z oprogramowaniem systemowym.. 20 szt. Nazwa Producenta. Model. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem systemowym.. 20 szt. Komputer stacjonarny - parametry (wymagania minimalne) Procesor Procesor minimum dwurdzeniowy, czterowątkowy, ze zintegrowanym układem graficznym,

Bardziej szczegółowo

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego CENTRUM P OMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5, 00-27 Warszawa tel. 22 628-07-2, fax: 22 626 9 32 e-mail: sekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl www.cps.srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Dział II Opis przedmiotu zamówienia. Pakiet 1

Dział II Opis przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 Dział II Opis przedmiotu zamówienia Pakiet 1 1. Tablet (21 sztuk) o parametrach nie gorszych niż: Wyświetlacz TFT Głębia koloru 16 mln Rozmiar 10,1 Rozdzielczość Co najmniej 1280 x 800 Procesor 1,2 GHz

Bardziej szczegółowo