Następnie odnajdujemy nowego użytkownika na liście i edytujemy jego profil jak na rysunku:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Następnie odnajdujemy nowego użytkownika na liście i edytujemy jego profil jak na rysunku:"

Transkrypt

1 elmeg T.444 przykłady konfiguracji VoIP T.444 jest wysoko zintegrowaną, nowoczesną centralką abonencką pracującą na styku telekomunikacji i świata IP. Potrafi obsłużyć 1 zewnętrzną linię ISDN BRA (2 połączenia), 1 wewnętrzną linię ISDN (do 8 aparatów), oraz 6 wewnętrznych terminali analogowych i 1 zewnętrzną linię analogową POTS. Porty analogowe obsługują telefon, faks, modem, telefon bezprzewodowy DECT, oraz w sposób specjalny - bramkę GSM z inteligentnym routingiem połączeń (LCR/ASR). Zintegrowany szerokopasmowy router pozwala na współdzielenie łącza do Internetu przez wiele komputerów i chroni sieć przed atakami, jednocześnie gwarantując wygodne zarządzanie centralką z dowolnego miejsca poprzez połączenie TCP/IP. Moduł DSP (ang. Digital Signal Processor) wraz z odpowiednim oprogramowaniem firmware zamienia centralkę w bramę VoIP dla wszystkich podłączonych terminali oraz serwer SIP dla obsługi terminali IP pracujących w LAN. Dzięki T-444 wszystkie media dostępne w biurze czy małej firmie zostają zintegrowane w spójną platformę komunikacyjną zarzadzaną centralnie pod jednym adresem IP. Niniejsze opracowanie pomaga skonfigurować centralkę do współpracy z wybranymi operatorami VoIP, oraz pokazuje jak wprowadzić wewnętrznych użytkowników VoIP na przykładzie telefonu IP290 oraz typowej bramki VoIP. Uwaga! Artykuł zakłada, że posiadamy dostęp do centralki za pomocą oprogramownia Win-Tools oraz że wszelkie wymagane ustawienia IP (adresacja LAN, dostęp do Internetu, adresy DNS itp.) są poprawnie skonfigurowane. Opcje konfiguracyjne nie będą tutaj szczegółowo wyjaśniane. W razie potrzeby należy sięgnąć po odrębny dokument poświęcony instalacji centralki i jej podstawowej konfiguracji pod kątem komunikacji VoIP. Przedstawiono tam m. in. konfigurację różnych form dostępu do Internetu i wyjaśniono poszczególne opcje dotyczące konfiguracji VoIP. Użytkownicy wewnętrzni typu VoIP - telefon elmeg IP290 IP290 jest uniwersalnym, komfortowym telefonem SIP z bardzo rozbudowaną funkcjonalnością zarówno w zakresie funkcji sieciowych (VLAN), opcji zabezpeczeń VoIP (SRTP), jak i funkcji telefonicznych. Do współpracy z centralką elmeg wykorzystuje się mały podzbiór możliwości tego telefonu. Rozpoczniemy od wykreowania konta SIP na centralce, a następnie dokonamy rejestracji telefonu IP z użyciem tego konta. Wykonamy też kilka połączeń próbnych (w tym celu zakładamy istnienie użytkowników wewnętrznych typu ISDN telefon CS-410, oraz typu analog telefon CA-50). Zaznaczamy Użytkownicy wewnętrzni i klikamy Nowy:

2 W oknie podajemy parametry jak na rysunku i zatwierdzamy OK. Numer w wypadku użytkownika VoIP jest jednocześnie identyfikatorem SIP. Należy wybrać jeden z dostępnych numerów wewnętrznych, nieprzydzielonych do innych użytkowników/aparatów. Następnie odnajdujemy nowego użytkownika na liście i edytujemy jego profil jak na rysunku: Uwaga! PIN/Potwierdzenie jest hasłem uwierzytelniania na serwerze SIP (centralce). Nazwą użytkownika dla procesu uwierzytelniania jest numer telefonu, czyli SIP ID (u nas 50). Jak widać, użytkownik VoIP może prezentować się konkretnym, wskazanym numerem zewnętrznym wychodząc linią ISDN oraz korzystając z operatora VoIP. Za pomocą wiązek można zabronić użycia danej linii zewenętrznej i ustalić koleność ich zajmowania.

3 W zakładce Ustawienia VoIP dokonujemy wyboru loklizacji dla naszego użytkownika celem określenia z jakiego obszaru sieci IP ma on prawo dokonywać rejestracji na centralce. Przy takim wyborze jak na rysunku, prawo rejestracji obejmuje tylko interfejs LAN, wykluczając rejestrację na adres WAN od strony sieci Internet: Ustawienia lokalizacji można edytować w osobnym menu Lokalizacje. Niezależnie od posiadanego pasma zaleca się poniższe ustawienie pasma dla uzyskania promocji kodeka G.729 optymalnego w większości zastosowań: Warto też zwrócić uwagę na pole Timer rejestracji (expire time dla konta SIP). Na koniec klikamy OK i wysyłamy konfigurację do centralki.

4 Telefon IP290 konfiguruje się poprzez standardową przeglądarkę WWW podając jego adres IP jako adres URL. W przeglądarce wpisujemy adres IP telefonu, np. Jeżeli nie namy adresu IP, należy skorzystać z wyświetlacza telefonu (klawisz F->Informacja->adres IP). W ten sam sposób można też włączyć tryb DHCP i sprawdzić otrzymany adres. Wewnątrz menu klikamy Line 1 i przechodzimy do zakładki Login gdzie wypełniamy pola zgodnie z rysunkiem powyżej. Zgodnie z komentarzem do konta na centralce numer telefonu stanowi jednocześnie nazwę użytkownika dla uwierzytelniania. Klikamy Save i przechodzimy do zakładki SIP, wypełniając pola jak na poniższym rysunku (adres LAN centralki= ):

5 W zakładce RTP możemy dodatkowo ustawić preferencje wyboru kodeka: Dla poprawnej współpracy z T-444 należy pamiętać o wyłączeniu szyfrowania SRTP (RTP encryption->off). Zakładka NAT odpowiada za wsparcie mechanizmów NAT traversal dla połączeń przez danego opratora (Line 1). Ponieważ centralka T-444 jest serwerem proxy i sama, używając własnego adresu publicznego realizuje połączenia w imieniu telefonów IP, tego rodzaju mechanizmy należy wyłączyć:

6 Powyższe kroki wystarczą do wykonania rejestracji telefonu na centralce. W razie problemów należy sprawdzić łączność sieciową na poziomie IP, właszcza adresację i routing telefon-centralka oraz ewentalne bariery w postaci firewall, VLAN itp. uniemożliwiające wzajemną komunikację. Jeżeli komunikacja IP funkcjonuje prawidłowo, w programie Centrum Kontroli (menu Meldunki systemowe) pojawia się informacja o próbie rejestracji na poziomie protokołu SIP. Uwaga! Komunikaty Centrum Kontroli nie odwzorowują pełnej zawartości pakietów SIP, przekazują za to interpretację istotnych zdarzeń na centralce, jakim jest udane uwierzytelnienie lub jego brak wraz z podaniem przyczyny. Dokładnie zdekodowane pakiety SIP można zobaczyć w menu telefonu IP290 (zakładka Status->SIP Trace):

7 Po dokonaniu rejestracji powinniśmy wykonać prosty test, dzwoniąc z telefonu IP290 na inny telefon wewnętrzny. W naszym przykładzie po wybraniu z telefonu IP290 numeru 20 powinien zadzwonić telefon ISDN, a po wybraniu 10 telefon analogowy. Podobnie po wybraniu z innych telefonów numeru wewnętrznego 50 musi zadzwonić telefon IP290, niezależnie od jego miejsca jego położenia w sieci IP. Dla użytkownika przedstawia się on zatem jako telefon wewnętrzny, który może korzystać również z linii zewnętrznych ISDN/analog/VoIP itd. Co ważne, ponieważ telefon IP290 może obsługiwać 7 kont SIP, może on posiadać aż 7 kont/numerów wewnętrznych na centralce (przy indywidualnych ograniczeniach dostępu na zewnątrz dla poszczególnych użytkowników). Użytkownicy wewnętrzni typu VoIP typowa bramka/router VoIP Protokół SIP zaimplementowany w systemach elmeg jest bardzo popularny na rynku rozwiązań VoIP, co otwiera drogę do współpracy praktycznie z każdym routerem czy bramką VoIP dostępną w ofercie poszczególnych producentów. Podobnie jak w przypadku telefonu IP, bramkę taką można zintegrować z wewnętrznym planem numeracyjnym centralki T-444 jako użytkownika VoIP. Integracja taka pozwala na przykład włączyć starszą centralę PABX w spójny system dystrybucji i taryfikacji połączeń. Ale przede wszystkim pozwoli przyłączyć zdalne biura ze starszą infrastrukturą telekomunikacyjną do zintegrowanego systemu elmeg VoIP. Dzięki temu firma/instytucja może pozwolić sobie na zachowanie dużych systemów PABX w niektórych miejscach, niekoniecznie wymieniając całą infrastrukturę dla implementacji darmowych połączeń między filiami. W okresie przejściowym egzamin zdadzą niedrogie, kilkuportowe bramki/routery VoIP. Uwaga! Bardzo atrakcyjne routery z bramą VoIP stanowią drugi obok central PABX, równie istotny obszar oferty Funkwerk-EC. Szczegóły patrz (katalog produktów 2006). Typowe menu konfiguracyjne bramki VoIP przedstawia rysunek okok. Podobnie jak dla telefonu IP, zakładamy konto SIP na centralce i wybieramy numer wewnętrzny (np. 51). Wybieramy odpowiednią lokalizację (strefę rejestracji bramki). Jeżeli bramka znajduje się w sieci LAN, w polach odnozących się do serwerów SIP wpisujemy adres LAN centralki (u nas ). Po zarejestrowaniu bramki na centralce, z telefonu podłączonego do bramki lub też z centralki PABX możemy wykonywać połączenia z użyciem wewnętrznego planu numeracji T-444. Szczegóły telefonowania zależą tutaj od tego, czy bramka obsługuje wyposażenie zewnętrzne czy wewnętrzne centralki PABX (port FXS lub FXO). Jeżeli mamy do czynienia z bramką wieloportową, dla każdego portu należy stworzyć osobny numer wewnętrzny na centralce T- 444 (osobny użytkownik VoIP). Jeżeli bramka/router VoIP znajduje się w innej lokalizacji firmy, możemy dokonać rejestracji na adres publiczny WAN centralki T-444. Jeżeli adres ten jest zmienny (Neostrada), można wykorzystać Dynamiczny DNS i kierować się nazwą hosta. Aby osiagnąć użytkownika 51 podłączonego do bramki VoIP w innym oddziale firmy, wystarczy w centralce T-444 wybrać numer wewnetrzny 51 z dowolnego aparatu (ISDN, analog, IP).

8 Operatorzy VoIP IPFON (Inotel) W panelu użytkownika usługi biznesowej możemy dysponować kilkoma kontami SIP z osobnymi danymi uwierzytelniania. Do każdego konta przypisujemy numery telefoniczne: W zakładce Operatorzy SIP konfiguratora WinTools wypełniamy jeden z wolnych profili operatora i konfigurujemy według rysunku:

9 Ustawienia lokalizacji można edytować w menu Lokalizacje. W przypadku wykorzystania publicznego dostawcy VoIP zaleca się wykorystanie lokalizacji domyślnej o nazwie WAN. Niezależnie od posiadanego łącza warto edytować lokalizację przypisując ustawienie pasma dla uzyskania promocji kodeka G.729 optymalnego w większości zastosowań: W zakładce Numery telefonów podajemy numery przypisane do danego konta SIP dla usługi Telefon. Numery zewnętrzne pojawiają się w zakładce Przydział połączeń gdzie możemy indywidualnie pokierować dystrybucją połączeń przychodzących od operatora IPFON: Zatwierdzamy zmiany OK i wysyłamy konfigurację do centralki.

10 Operatorzy VoIP SiećT2 (efon) Konfiguracja profilu operatora dla Sieci T2 wygląda następująco: Oczywiście numer wiązki i wybór omyłkowy, jak i czas monitorowania wybierania są dowolne i zależą od preferencji administratora. W zakładce Numery telefonów podajemy numer publiczny.

11 Operatorzy VoIP Halo-Interia Tutaj dla odmiany przyjmiemy sytuację braku publicznego numeru telefonu. Sama konfiguracja konta jest pokazana na rysunku: W takiej sytuacji kluczowym krokiem jest decyzja o przypisaniu numeru/identyfikatora użytkownika w zakładce Numery telefonów. W wypadku kiedy nie przypiszemy żadnego numeru, wszystkie połączenia przychodzące od tego operatora będą traktowane jako wybór omyłkowy, i kierowane na numer wskazany w menu. Jeżeli powielimy identyfikator użytkownika, stanie się on dostępny w menu Przydział połączeń i pozwoli na dowolną dystrybucję na numery wewnętrzne.

12 Diagnostyka Program Centrum Kontroli wyświetla zdarzenia udanej bądź nieudanej rejestracji na serwerze dostawcy usługi: W wypadku nieudanej rejestracji należy w kolejności sprawdzić: czy dostęp do Internetu w centralce funkcjonuje prawidłowo czy centralka dysponuje poprawnymi adresami DNS i potrafi rozwiazywać nazwy serwerów SIP poprawność danych logowania (użytkownik/hasło) czy pomiędzy interfejsem WAN a serwerem dostawcy nie występują mechanizmy NAT/Firewall blokujące komunikację SIP Uwaga! Jeżeli z różnych względów zachodzi potrzeba uruchomienia oddzielnego routera z mechanizmami NAT/Frewall, zaś centralka ma pracować jako urządzenie z adresem prywatnym, warto zwrócić uwagę na routery znajdujące się w ofercie Funkwerk-EC. Oferują one funkcjonalność SIP proxy z inteligentnym zarządzaniem połączeniami VoIP na styku sieci Internet i wewnętrznej sieci firmowej, oraz gwarantują bardzo bogatą implementację mechanizmów QoS dla wsparcia jakości strumieni głosowych. Router brzegowy bez funkcoinalności SIP proxy może się okazać barierą nie do pokonania, uniemożliwiającą prawidłowe polączenia VoIP. Po wykonaniu przez centralkę rejestracji na serwerze operatora VoIP, operator jest traktowany jako zewnętrzna linia komunikacyjna. Jeżeli tylko dany telefon wewnętrzny posiada uprawnienie zajęcia wiązki przypisanej do operatora VoIP, wystarczy wybrać cyfrę dostępu do linii zewnętrznej a następnie numer docelowy, aby zrealizować normalne połączenie poprzez operatora. Operując możliwościami LCR można także zautomatyzować proces wyboru linii w zależności od wybieranego numeru docelowego. Użytkownik wewnętrzny nie musi być świadom jakiego typu linią jest kierowany. Funkwerk Enterprise Communications GmbH - Suedwestpark Nuremberg - Germany Telefon: Faks:

W menu PPP zmieniamy globalne, domyślne parametry dla połączeń według rysunku i zatwierdzamy SAVE.

W menu PPP zmieniamy globalne, domyślne parametry dla połączeń według rysunku i zatwierdzamy SAVE. bintec VPN Access 5 VPN - połączenie dwóch lokalizacji z wykorzystaniem protokołu PPTP z silnym szyfrowaniem 3DES Routery Bintec oferują profesjonalną implementację protokołu IPSec dla realizacji połączeń

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl VoIP (ang. Voice over Internet Protocol) jest technologią służącą do przesyłania dźwięku przez sieć pakietową opartą na protokóle IP czyli przykładowo Internet. Pozwala ona na integrację ruchu telefonicznego

Bardziej szczegółowo

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet.

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet. Ustawienia IP i DHCP dla sieci LAN. Fizycznie interfejs LAN jest dostępny w postaci przełącznika (4 porty 10/100 Base-T), a w modelach z indeksem G dodatkowo rozszerzony o koncentrator WLAN pracujący w

Bardziej szczegółowo

Bramka VoIP (Voice over IP gateway) Implementacja VoIP w routerach DrayTek

Bramka VoIP (Voice over IP gateway) Implementacja VoIP w routerach DrayTek Implementacja VoIP w routerach DrayTek Serie routerów DrayTek oznaczane literą V implementują mechanizmy Voice over IP. Taki router posiada dodatkowo dwa analogowe gniazda telefoniczne w tylnym panelu.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Wstęp. Co zawiera niniejsza instrukcja?

Rozdział 1. Wstęp. Co zawiera niniejsza instrukcja? Rozdział 1. Wstęp Dziękujemy za wybranie routera szeropasmowego TOKbox firmy Linksys z dwoma portami telefonicznymi. Umożliwia on posiadanym komputerom współdzielenie zarówno łącza do internetu o dużej

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1. Dostęp do konsoli zarządzania... 6 2. Strona główna panelu konfiguracyjnego... 8 2.1 Przegląd urządzenia... 8 2.1.1. Podłączenie do

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA INSTRUKCJA PRIMA WEB KONFIGURATORA ver. 2.00.03 Centrala Platan Prima jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. +48 58 555 88 00, fax +48

Bardziej szczegółowo

Projektowanie sieci AirPort Obsługa programu Narzędzie AirPort. Mac OS X 10.5 + Windows

Projektowanie sieci AirPort Obsługa programu Narzędzie AirPort. Mac OS X 10.5 + Windows Projektowanie sieci AirPort Obsługa programu Narzędzie AirPort Mac OS X 10.5 + Windows 1 Spis treści Rozdział 1 3 Pierwsze kroki 5 Konfigurowanie bezprzewodowego urządzenia Apple 6 Rozszerzanie zasięgu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie odpowiedzi na pytania Urzędu Komunikacji Elektronicznej zadane środowisku w ramach konsultacji nomadyczność VoIP.

Zestawienie odpowiedzi na pytania Urzędu Komunikacji Elektronicznej zadane środowisku w ramach konsultacji nomadyczność VoIP. Zestawienie odpowiedzi na pytania Urzędu Komunikacji Elektronicznej zadane środowisku w ramach konsultacji nomadyczność VoIP. Pytanie: 1. Jakie ograniczenia występują przy nomadycznym korzystaniu z VoIP?

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 63 Za kulisami 63 Podstawy sieci 67 Obiekty, które mogą zakłócać pracę AirPort. Słowniczek 68

Rozdział 4 63 Za kulisami 63 Podstawy sieci 67 Obiekty, które mogą zakłócać pracę AirPort. Słowniczek 68 Sieci Apple AirPort 1 Spis treści Rozdział 1 3 Pierwsze kroki 5 Użycie Narzędzia AirPort do skonfigurowania dostępu do Internetu za pomocą bezprzewodowego urządzenia Apple 6 Rozszerzanie zasięgu sieci

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA INSTRUKCJA PRIMA WEB KONFIGURATORA Centrala Platan Prima jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. +48 58 555 88 00, fax +48 58 555 88 01

Bardziej szczegółowo

Bramka VoIP (adapter telefoniczny) Instrukcja obsługi

Bramka VoIP (adapter telefoniczny) Instrukcja obsługi Bramka VoIP (adapter telefoniczny) Instrukcja obsługi Ostatnia aktualizacja: 2008/11/07 1. Wstęp... 4 1.1. Przegląd sprzętu (model z jednym portem telefonicznym FXS)... 4 1.2. Przegląd sprzętu (model z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla urządzeń mobilnych

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla urządzeń mobilnych Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla urządzeń mobilnych Wersja 1.4 / 11-10-2012 / autor: Dariusz Jaruga Spis treści Spis treści Spis treści... 2 Dostęp do konta na serwerze pocztowym MS Exchange

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1 Dostęp do konsoli zarządzania... 4 2 Strona główna... 6 2.1. Przegląd urządzenia... 6 2.1.1. Przeglądanie i podłączenie do nadającej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROGRAMIE

INFORMACJE O PROGRAMIE Użyte narzędzia: Microsoft.Net Framework 2.0, Microsoft Microsoft Visual Studio 2005, Microsoft InstallShield 12 Proffesional Edition, InstallShield Software Microsoft Office FrontPage XP, Microsoft DemoShield

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA IPG-200/IPG-110 Bramka / Router VoIP V1.0_20120227 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 WPROWADZENIE... 5 1.1 ODBIORCY 5 1.2 TABELA AKRONIMÓW 5 1.3 WPROWADZENIE 5 1.4 PANEL PRZEDNI DIODY

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce modem Pirelli DRG A226G Spis treści W skład pakietu instalacyjnego wchodzą 4 Uruchomienie usługi OneOffice 5 1. Uruchomienie usługi OneOffice na linii

Bardziej szczegółowo

Expert sieciowy. Sieć w szkole, szkoła w sieci. www.fen.pl

Expert sieciowy. Sieć w szkole, szkoła w sieci. www.fen.pl Expert sieciowy Sieć w szkole, szkoła w sieci www.fen.pl Sieć w szkole, szkoła w sieci Łącza, hasła, filtry i monitoring, czyli planujemy budowę szkolnej sieci Spis treści: 2 Łącza, hasła, filtry i monitoring,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA. Slican ITS-0206 Slican ITS-0286

INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA. Slican ITS-0206 Slican ITS-0286 INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA centrali telefonicznej klasy IP-PBX Slican ITS-0206 Slican ITS-0286 Wydanie 1.01 SLICAN Sp. z o.o. www.slican.pl e-mail: office@slican.pl Producent zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń Instrukcja korzystania z systemu IPbaza oraz konfiguracji urządzeń -1- Spis treści 1 Wstęp...3 2 Aktywacja usługi udostępniania portów u dostawcy...3 3 Rejestracja nowego konta i logowanie...4 4 Dodawanie

Bardziej szczegółowo

VoIP Router Asmax V320

VoIP Router Asmax V320 VoIP Router Asmax V320 Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Maciej Kuczyński, APN Promise

Maciej Kuczyński, APN Promise 1. Prelegenci Maciej Kuczyński, APN Promise. W trakcie webinarium zaprezentujemy zagadnienia związane z zarządzaniem, które coraz mocniej wchodzą na rynek konsumencki oraz biznesowy. Tematem szóstego spotkania

Bardziej szczegółowo

PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205. Instrukcja obsługi

PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205. Instrukcja obsługi PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205 Instrukcja obsługi Rozdział 1 Wstęp 1.1 Właściwości podstawowe MT4205 jest urządzeniem o niewielkich rozmiarach, ale posiadającym ogromne możliwości i wiele

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja rejestratora cyfrowego DVR do połączenia sieciowego przez Internet z użyciem łącza typu Neostrada.

Konfiguracja rejestratora cyfrowego DVR do połączenia sieciowego przez Internet z użyciem łącza typu Neostrada. Konfiguracja rejestratora cyfrowego DVR do połączenia sieciowego przez Internet z użyciem łącza typu Neostrada. (aktualizacja: 12-03-2013) Zdecydowana większość współczesnych rejestratorów cyfrowych do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo