INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O WYBORZE OFERTY"

Transkrypt

1 Zaproszenie do składania oferty cenowej na Usługi szkoleniowe dla mieszkańców Gminy Oświęcim w wieku aktywności zawodowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego "Poznaj siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Oświęcim" w roku INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W prowadzonym rozeznaniu cenowym na wykonanie : Usługi szkoleniowe dla mieszkańców Gminy Oświęcim w wieku aktywności zawodowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Oświęcim. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2015roku z podziałem na zadania częściowe : Zadanie częściowe Nr 1 Nowoczesny sprzedawca + wyrobienie książeczki SANEPID Zadanie częściowe Nr 2 Magazynier + wyrobienie książeczki SANEPID Zadanie częściowe Nr 3 Prawo jazdy kat. B Wykaz złożonych ofert: Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy 1 Centrum Kształtowania Ustawicznego Sukces Sukces Edukacja Małgorzata Słomińska -Oddział w Krakowie ul. Karmelicka 1/3, Kraków 2 Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich Ul. Powstańców Śl. 26/3, Opole 3 Ośrodek Szkolenia Kierowców Malka Bogusław Szydłowski ul. Komuny Paryskiej 17/2, Kraków ART. COLOR MODELS Jolanta Kucharzyk Rzeszów, ul. Lisa Kuli 1 Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości Janowiec Wielkp. Ul. Zielona 8 Oczko Maria Centrum Kształcenia Dorosłych Kęty, ul. Żwirki i Wigury 27 Centrum Edukacyjne OMNIBUS Stargard Szczeciński ul. Bolesława Chrobrego 8A/23 ORLICKI Ryszard Orlicki Oświęcim, ul. Jagiełły 67 9 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Centrum Kształcenia Zawodowego Kęty, ul. Żwirki i Wigury 27B Zadanie Nr 1 Cena w zł Zadanie Nr 2 Cena w zł , Zadanie Nr 3 Cena w zł , , , , , , , , , , , , , , ,- -

2 Wybrano następujące oferty: Zadanie częściowe Nr 1 Nowoczesny sprzedawca + wyrobienie książeczki SANEPID Oferta Nr 8 ORLICKI Ryszard Orlicki Oświęcim, ul. Jagiełły 67 Cena 5.100,00zł Zadanie częściowe Nr 2 Magazynier + wyrobienie książeczki SANEPID Oferta Nr 8 ORLICKI Ryszard Orlicki Oświęcim, ul. Jagiełły 67 Cena 4.440,00zł Zadanie częściowe Nr 3 Prawo jazdy kat. B Oferta Nr 3 Ośrodek Szkolenia Kierowców Malka Bogusław Szydłowski Kraków, ul. Komuny Paryskiej 17/2 Cena ,00zł UZASADNIENIE : najkorzystniejsza oferta Grojec dnia r. Kierownik GOPS /-/ Anna Chojnacka SPROSTOWANIE Zaproszenia do składania oferty cenowej na Usługi szkoleniowe dla mieszkańców Gminy Oświęcim w wieku aktywności zawodowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Oświęcim. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2015 roku z podziałem na zadania częściowe: Zadanie częściowe Nr 1 Nowoczesny sprzedawca + wyrobienie książeczki SANEPID Zadanie częściowe Nr 2 Magazynier + wyrobienie książeczki SANEPID Zadanie częściowe Nr 3 Prawo jazdy kat. B W zakresie : Załącznika Nr 1 Formularz ofertowy - wycena Zadania Częściowego nr 2 jw : jest

3 w rubryce liczba godzin: 95 godzin zegarowych teorii i praktyki winno być w rubryce liczba godzin 133 godzin zegarowych teorii i praktyki zgodnie z zapisami Zaproszenia oraz rubryki poniżej formularza ofertowego wyceny Zadania Częściowego Nr 2. W związku z tym, że Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy zamieszony jest w formie edytowalnej prosimy o jego poprawienie jw. Ponadto nieścisłość nastąpiła jeszcze w Istotnych Postanowieniach Umowy 6 ust 1: jest Zadanie częściowe Nr 3 Prawo jazdy kat. B cena za 60 godzin szkolenia 9 uczestników w kwocie brutto.. słownie:... winno być Zadanie częściowe Nr 3 Prawo jazdy kat. B cena za 60 godzin szkolenia 2 uczestników w kwocie brutto.. słownie:... Pozostałe zapisy Zaproszenia pozostają bez zmian. Grojec, dnia r. Kierownik GOPS /-/ mgr Anna Chojnacka

4 Zaproszenie do składania oferty cenowej na zadania częściowe KURSY i ZAJĘCIA DOSZKALAJĄCE Zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 20 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty euro. 1.Nazwa i adres zamawiającego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu Grojec ul. Beskidzka 100 NIP osoba do kontaktu: Agata Grzebinoga tel Przedmiot zamówienia: usługa: Usługi szkoleniowe dla mieszkańców Gminy Oświęcim w wieku aktywności zawodowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Oświęcim. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2015 roku z podziałem na zadania częściowe: Zadanie częściowe Nr 1 Nowoczesny sprzedawca + wyrobienie książeczki SANEPID Zadanie częściowe Nr 2 Magazynier + wyrobienie książeczki SANEPID Zadanie częściowe Nr 3 Prawo jazdy kat. B 3.Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie kursów zawodowych i zajęć doszkalających dla wskazanych uczestników rekrutowanych przez Zamawiającego. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zajęć w większej grupie szkoleniowej. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi: Zadanie częściowe nr: Opis: 1 Nowoczesny sprzedawca + wyrobienie książeczki SANEPID - 4 osoby Program szkolenia - ogółem: 150 godz. zegarowych (76 godz. teorii, 74 godz. praktyki) tj. : 1. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami obowiązującymi w jednostce handlowej 3 godz. teorii

5 2. Otoczenie przedsiębiorstwa handlowego 8 godz. teorii: a) rodzaje punktów sprzedaży i ich charakterystyka 2 godz. teorii b) wyposażenie punktów sprzedaży 2 godz. teorii c) zaopatrzenie i zakup towarów w jednostce handlu detalicznego 2 godz. teorii d) rozmieszczenie i przechowywanie towarów 2 godz. teorii 1. Marketing i reklama w handlu detalicznym 8 godz. teorii: a) rola reklamy i techniki sprzedaży 3 godz. teorii b) psychologia obsługi klienta 2 godz. teorii c) sztuka autoprezentacji, dekorowanie wnętrza sklepu i okna wystawowego 3 godz. teorii 1. Negocjacje w handlu 12 godz. teorii: a) obsługa klienta z wykorzystaniem aktywnych metod sprzedaży 4 godz. teorii b) niezbędne składniki wiedzy i umiejętności sprzedawców 4 godz. teorii c) zawieranie transakcji sprzedaży 4 godz. teorii 1. Podstawy posługiwania się systemem komputerowym i wydawanie faktur na komputerze 42 godz. praktyki: a) (np. WINDOWS): przetwarzanie tekstów edytor tekstu (np. WORD) rozpoczęcie pracy z edytorem tekstów, podstawowe operacje, modyfikowanie dokumentów, zaawansowane sposoby formatowania dokumentu, drukowanie dokumentu, wstawianie grafiki do dokumentu 21 godz. praktyki b) Arkusze kalkulacyjne arkusz (np. EXCEL) rozpoczęcie pracy z arkuszem kalkulacyjnym, podstawowe operacje, formuły i funkcje, formatowanie danych, grafika i wykresy, obsługa Internetu i poczty elektronicznej, fakturowanie 21 godz. praktyki 1. Obsługa kas fiskalnych zagadnienia prawne dotyczące sprzedaży detalicznej, rodzaje kas fiskalnych, urządzenia dodatkowe współpracujące z kasami, ćwiczenia z zakresu obsługi kas fiskalnych 20 godz. praktyki 2. Obliczenia sklepowe, obsługa programu (np. SUBIEKT) 22 godz. teorii i praktyki: a) Kształtowanie cen w jednostkach sprzedaży 5 godz. teorii b) Inkasowanie należności za sprzedane produkty 5 godz. teorii c) Wypełnianie dokumentacji związanej ze sprzedażą 12 godz. praktyki 1. Praktyczne aspekty realizacji zasad GHP/GMP (minimum sanitarne) w Zakładzie Pracy 14 podstawowych obszarów księga HACCP, system HACCAP wdrażanie i certyfikacja 15 godz. teorii 2. Podstawowe zasady rachunkowości i kontrola placówek handlowych 12 godz. teorii 3. Kontrola i weryfikacja środków płatniczych 5 godz. teorii 4. Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny 3 godz. teorii. 5. Wyrobienie książeczki sanepidowskiej z opłaceniem badań. 6. Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe. 7. Wykonawca zobowiązany jest doręczyć zamawiającemu wraz z fakturą listę obecności, dziennik zajęć (ksero), komplet materiałów szkoleniowych oraz listę potwierdzającą ich odbiór, kopie książeczek

6 SANEPID oraz listę potwierdzającą ich odbiór, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 8. Termin realizacji od momentu podpisania umowy do r. 9. Terminy zajęć muszą być uzgodnione z Zamawiającym. 2 Magazynier + wyrobienie książeczki SANEPID - 3 osoby Program szkolenia - ogółem: 133 godz. Zegarowe (58 godz. teorii, 75 godz. praktyki): 1. Zasady gospodarki magazynowej 48 godz. teorii: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w jednostce handlowej 2 godz. 2. Bhp przy transporcie ręcznym i mechanicznym 2 godz. 3. Bhp przy urządzeniach elektrycznych 2 godz. 4. Ochrona przeciwpożarowa 2 godz. 5. Udzielanie pierwszej pomocy na miejscu wypadku 2 godz. 6. Udzielanie pierwszej pomocy przy oparzeniach, odmrożeniach, zatruciach 2 godz. 7. Odpowiedzialność materialna pracownika magazynowego 2 godz. 8. Dokumentacja organizacji magazynu 2 godz. 9. Sposoby rozmieszczenia towarów w magazynie 3 godz. 10. Proces magazynowy w magazynach kompletacyjnych 3 godz. 11. Systemy kompletacji 2 godz. 12. Znakowanie ładunków kodami kreskowymi 2 godz. 13. Odbiór ilościowy i jakościowy 2 godz. 14. Gospodarka opakowaniami w magazynach 2 godz. 15. Zasady właściwego przechowywania towarów 2 godz. 16. Instalacje w budynkach magazynowych 2 godz. 17. Urządzenia do składowania 2 godz. 18. Magazynowe środki transportu 2 godz. 19. Pomocnicze urządzenia magazynowe 2 godz. 20. Czynniki wpływające na przechowywanie towarów 2 godz. 21. Zmiany zachodzące w przechowywanych towarach 2 godz. 22. Szkodniki magazynowe 2 godz. 23. Ubytki towarowe 2 godz. II. Obsługa komputera 63 godz. praktyki: 1. Obsługa komputera (np.windows) - 28 godz. Przetwarzanie tekstów edytor tekstu (np. WORD) - rozpoczęcie pracy z edytorem tekstów podstawowe operacje, modyfikowanie dokumentów, zaawansowane sposoby formatowania, dokumentu, drukowanie dokumentu, wstawianie grafiki do dokumentu, arkusze kalkulacyjne arkusz (np. Excel) - rozpoczęcie pracy z arkuszem kalkulacyjnym, podstawowe operacje, formuły i funkcje, formatowanie danych, grafika i wykresy, obsługa Internetu i poczty elektronicznej. 1. Obsługa programu komputerowego do prowadzenia gospodarki magazynowej (np. SUBIEKT) 35 godz.: a) konfiguracja programu 6 godz. b) sporządzanie dokumentów zakupu, zamówień do dostawcy i rozliczanie zobowiązań finansowych 5 godz. c) sporządzanie dokumentów sprzedaży, zamówień od klienta i rozliczanie należności finansowych 5 godz. d) sporządzanie dokumentów korygujących zakupu i sprzedaży 5 godz. e) sporządzanie dokumentów przyjęcia magazynowe, wydania magazynowe, przesunięcia magazynowe 5 godz. f) przeprowadzanie inwentaryzacji 5 godz.

7 g) budowa i obsługa drukarki fiskalnej 2 godz. h) drukowanie raportów 2 godz. 1. Obsługa kas fiskalnych 12 godz. praktyki Podstawy prawne wprowadzania i użytkowania kas rejestrujących, budowa i rodzaje kas rejestrujących, dokumenty (raporty) fiskalne wydawane przez kasy rejestrujące, organy i podmioty uprawniane do kontroli, sprawdzania i naprawiania kas rejestrujących, ćwiczenia praktyczne w zakresie obsługi kas fiskalnych. 1. Praktyczne aspekty realizacji zasad GHP/GMP (minimum sanitarne) 10 godz. teorii Pojęcia związane z jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności podstawy prawne i założenia teoretyczne 2 godz. Higiena w zakładzie realizacja zasad GHP/GMP 14 podstawowych obszarów 8 godz. 1. Wyrobienie książeczki sanepidowskiej z opłaceniem badań VI. Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe. VII. Wykonawca zobowiązany jest doręczyć zamawiającemu wraz z fakturą listę obecności, dziennik zajęć (ksero), komplet materiałów szkoleniowych oraz listę potwierdzającą ich odbiór, kopie książeczek SANEPID oraz listę potwierdzającą ich odbiór, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia VIII. Termin realizacji od momentu podpisania umowy do r. IX. Terminy zajęć muszą być uzgodnione z Zamawiającym. 3 Prawo jazdy kat. B 2 osoby 1.Szkolenia obejmuje: a) Zajęcia teoretyczne co najmniej 30 godz. zegarowych b) Zajęcia praktyczne co najmniej 30 godz. zegarowych c) Egzamin wewnętrzny d) Egzamin Państwowy e) koszty badań lekarskich uczestników szkolenia f) opłata za egzamin (pierwszy) g) materiały szkoleniowe, 2. Wykonawca przedstawia zaświadczenia o ukończeniu kursu, oraz potwierdzenie opłacenia pierwszego egzaminu teoretycznego i praktycznego. 3. Wykonawca zobowiązany jest doręczyć zamawiającemu wraz z fakturą listę obecności, dziennik zajęć (ksero), komplet materiałów szkoleniowych oraz listę potwierdzającą ich odbiór, potwierdzenie. 4. Terminy zajęć muszą być uzgodnione z Zamawiającym. 3. Informacje dodatkowe dla wszystkich zadań: 3.1 Do realizacji kursów i zajęć doszkalających Wykonawca musi zapewnić uczestnikom wszelkie niezbędne i odpowiednie materiały szkoleniowe, prezentacje, filmy, sprzęt i pomoce dydaktyczne. Materiały szkoleniowe muszą być adekwatne do treści kursu i opatrzone informacją o

8 Współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, logo POKL i nazwą projektu. Materiały powinny być przekazywane każdemu uczestnikowi za pokwitowaniem na początku szkolenia bądź na bieżąco zgodnie z tematyką realizowanych zajęć. Ponadto 1 egzemplarz materiałów z każdego kursu Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu. 3.2 Wykonawca będzie prowadził bieżącą dokumentację kursu, tj. imienną listę obecności, dziennik zajęć, imienną listę odbioru materiałów szkoleniowych. Wykonawca zobowiązany jest doręczyć zamawiającemu wraz z fakturą dzienniki szkoleń potwierdzające odbycie kursu/szkolenia zgodnego ze szczegółowym programem dla określonej grupy uczestników, listy obecności, zaświadczenia o ukończeniu kursu/zajęć doszkalających, listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych (jeżeli były wymagane), kopie certyfikatów, zaświadczeń, 3.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli jakości szkolenia, w tym udziału obserwatora w zajęciach, 3.4 Zamawiający wymaga, aby szkolenia były przeprowadzane przez wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenia zawodowego i przygotowanie dydaktyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewniające właściwą realizację programów szkolenia, 3.5 Nie dopuszcza się prowadzenia zajęć drogą elektroniczną, metodą e-learingu, w formie eksternistycznej itp., 3.6 Czas trwania egzaminu (sprawdzianu) nie może być ujęty w liczbie godzin programu kursu/ szkolenia, chyba, że przepisy prawne stanowią inaczej. 3.7 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany najpóźniej 1 dzień przed podpisaniem umowy dostarczyć harmonogram oraz szczegółowy program poszczególnych rodzajów szkoleń. 3.8 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników w czasie zajęć. 3.9 Wykonawca zapewnia : salę wykładową oraz sale (place, miejsca) i urządzenia do zajęć praktycznych oraz strój ochronny jeżeli jest wymagany zgodne z odrębnymi przepisami Szkolenia powinny odbywać się w kolejnych dniach roboczych, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w wymiarze nie większym niż 8 godzin zajęć szkoleniowych dziennie (nie wliczając przerw). Zamawiający dopuszcza możliwość, aby zajęcia odbywały się również w soboty w wymiarze nie większym niż 8 godzin szkoleniowych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu zajęć z przedstawicielem Zamawiającego Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia muszą zawierać następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania, liczbę godzin zajęć edukacyjnych, zakres w jakim uczestnik szkolenia został przeszkolony, nazwę wykonawcy, podpisy prowadzących. Wykonawca zobowiązany będzie do umieszczenia na zaświadczeniach o ukończeniu szkolenia poniższej informacji: Kurs w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Oświęcim. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. Wykonawca zobowiązany jest do: 4.1 stosowania logowania list obecności oraz list potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych wydanych dokumentów z logotypami Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z informacją o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, umieszczenia w salach wykładowych informujących o projekcie i współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej otrzymanych od Zamawiającego. 4.2 Bieżącego informowania Zamawiającego o każdej nieobecności osób objętych szkoleniem;

9 4.3 Przechowywania wszystkich dokumentów dotyczących realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi, właściwymi przepisami prawa. 4.4 Umożliwienia prawa wglądu do dokumentów związanych z realizowanym projektem, przez uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji projektu. 4.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestników lub zamiany uczestnika w szkoleniu w sytuacjach niezależnych od Zamawiającego, których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Sytuacją taką może być np. nie przejście przez uczestnika badań lekarskich, choroba uczestnika w terminie przeprowadzania szkoleń. O zaistniałej sytuacji Zamawiający pisemnie zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę. 4.6 Po dokonaniu wyboru oferty i przed podpisaniem umowy Zamawiający i Wykonawca ustalą termin rozpoczęcia zajęć szkoleniowych. 4.7 Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. 4.8 Miejsce realizacji zadań częściowych : Zadania częściowe: Nr 1 i 2 na terenie miasta Oświęcim lub gminy Oświęcim Zadanie częściowe Nr 3 : - Zajęcia teoretyczne na terenie miasta Oświęcim lub gminy Oświęcim - Zajęcia praktyczne muszą się rozpoczynać i kończyć na terenie miasta Oświęcim lub gminy Oświęcim 5. Termin wykonania zamówienia Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie : do r. Wskazany termin jest obowiązujący dla wszystkich zadań częściowych od 1 do 3 i obejmuje zakończenie zajęć teoretycznych i praktycznych oraz wystawienie zaświadczenia o ich ukończeniu. W przypadku egzaminów zewnętrznych za zrealizowane zamówienia uznaje się potwierdzenie (do r. opłacenie kosztów egzaminu). 6. Warunki udziału w Zaproszeniu do składania oferty cenowej oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 1. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub Wykonawcy występujący wspólnie spełniający wymogi odnośnie podmiotów mających wykonać przedmiot zamówienia. 2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, a także niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 3. Przez podmioty/osoby posiadające odpowiednie umiejętności w w/w zakresie rozumie się osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia, 4. Obowiązkiem Wykonawcy będzie przedstawienie przynajmniej jednej usługi w zakresie danego przedmiotu zamówienia (Zadania częściowego) na które składa ofertę. 7. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

10 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, następujące dokumenty: a) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) Oświadczenie o spełnianiu warunków - załącznik nr 2 d) Wykaz usług (wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (przynajmniej jeden dla danego oferowanego zadania częściowego) - załącznik nr 3 tj. : W zakresie zadania częściowego nr 1 -Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia przynajmniej jednej usługi obejmującej swoim zakresem usługi szkoleniowe w zakresie kursu zawodowego na sprzedawcę. W zakresie zadania częściowego nr 2 - Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia przynajmniej jednej usługi obejmującej swoim zakresem usługi szkoleniowe w zakresie kursu zawodowego na magazyniera. W zakresie zadania częściowego nr 3 - Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia przynajmniej jednej usługi obejmującej swoim zakresem usługi szkoleniowe w zakresie zajęć doszkalających: kursu prawo jazdy kat. B e) Oświadczenie, że osoby posiadają wymagane uprawnienia (Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać przedłożenia uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia osób prowadzających szkolenia poszczególnych zadań częściowych od nr 1 do nr 3) załącznik nr 4 8. Opis sposobu przygotowania oferty: 1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim trwałą i czytelną techniką biurową. 3. Oferta musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze sądowym lub ewidencji. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, podpisane przez osobę uprawnioną zgodnie ze wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji. 4. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, lub w postępowaniu i zawarciu umowy. W takim przypadku oferta musi zostać podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie. 5. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopie dokumentu, każda kopiowana strona powinna być opatrzona klauzulą za zgodność z oryginałem podpisaną przez wykonawcę lub osobę upoważnioną i opatrzoną imienną pieczęcią (w przypadku jej braku konieczny jest czytelny podpis). 6. Każda poprawka w treści oferty powinna być parafowana przez wykonawcę. 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 8. Wykonawca powinien złożyć ofertę w zamkniętym opakowaniu, zaadresowanym wg wzoru : Oferta na Usługi szkoleniowe w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Oświęcim. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegow 2015 roku z podziałem na zadania częściowe do dnia 26 marca 2015 r. do godz Jeżeli Wykonawca uzna, że chciałby złożyć ofertę elektronicznie, istnieje taka możliwość przesłania na wskazany przez Zamawiającego em : w terminie wyżej wyznaczonym. 8. Opis sposobu obliczenia ceny Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

11 W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym Zaproszeniu do składania oferty cenowej, a także wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji wybranej części zadania. Cenę dla poszczególnego zadania częściowego ustala się następująco: łączny koszt usługi netto i brutto za wskazaną liczbę uczestników danego zadania częściowego. Do porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę oferty brutto. 9.Kryteria oceny oferty Cena 100% W toku sprawdzania ofert Zamawiający przewiduje możliwość wyjaśniania i uzupełnianie ofert. UWAGA Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacje z wykonania zadania częściowego lub podjęcia negocjacji z wykonawcami, w przypadku gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. 10. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, a w szczególności: Wzór Istotnych Postanowień umowy stanowi załącznik do niniejszego Zaproszenia do składania oferty cenowej. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach : - zmiany liczby uczestników lub uczestnika w szkoleniu w sytuacjach niezależnych od Zamawiającego, których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Sytuacją taką może być np. nie przejście przez uczestnika badań lekarskich, długotrwała choroba oraz podjęcie zatrudnienia. O zaistniałej sytuacji Zamawiający pisemnie zawiadomi Wykonawcę. 11. Miejsce i termin złożenie oferty: Oferty należy złożyć na formularzu ofertowym wraz z załącznikami i dokumentami do dnia 26 marca 2015 r. do godz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu, Grojec, ul. Beskidzka 100 pokój nr 3 lub em: 12. Załączniki Załącznik Nr 1 Formularz oferty Załącznik Nr 2 Oświadczenie Wykonawcy. Załącznik Nr 3 Wykaz usług Załącznik Nr 4 Oświadczenie Wykonawcy Załącznik Nr 5 Istotne postanowienia umowy Grojec, dnia r. Kierownik GOPS /-/ mgr Anna Chojnacka

12 Załączniki Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy.doc Data: :55:07 Rozmiar: 54k Załącznik Nr 2 - Oświadczenie.doc Data: :55:07 Rozmiar: 42.5k Załącznik Nr 3 Wykaz usług.doc Data: :55:08 Rozmiar: 44.5k Załącznik Nr 4 Oświadczenie.doc Data: :55:08 Rozmiar: 38.5k Załącznik Nr 5 Istotne postanowienia umowy.doc Data: :55:08 Rozmiar: 83k Liczba odwiedzin: 162 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Osoba odpowiedzialna za informację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu Agata Grzebinoga Agata Grzebinoga Czas wytworzenia: :35:40 Czas publikacji: :09:12 Data przeniesienia do archiwum: Brak

IRP-AM-271-1/2012/EFS 6.1.3 AZ Oświęcim, dnia 16.07.2012r.

IRP-AM-271-1/2012/EFS 6.1.3 AZ Oświęcim, dnia 16.07.2012r. IRP-AM-271-1/2012/EFS 6.1.3 AZ Oświęcim, dnia 16.07.2012r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 207934-2012 z dnia 2012-06-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Oświęcim Część I Nowoczesny sprzedawca dla 30 osób

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAKRES SZKOLEŃ

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAKRES SZKOLEŃ ZAKRES SZKOLEŃ Część I: indywidualne spotkania z psychologiem dla 10 BO po 5h na jedną osobę planowany okres realizacji kwiecień 2012r. Część II: indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla 10 BO po

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ. Zbąszyń, dn.06.08.2012

ZAPYTANIE O CENĘ. Zbąszyń, dn.06.08.2012 Zbąszyń, dn.06.08.2012 Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Garczyńskich 5 64-360 Zbąszyń Tel. 68 3847-926/ Fax. 68 3869-962 www.ops.zbaszyn.pl ZAPYTANIE O CENĘ Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszyniu zaprasza

Bardziej szczegółowo

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Szczerców, dnia 16 kwietnia 2015 roku Zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu prawa jazdy kategorii B (teoria i praktyka) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL

EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL Chodel, dnia 05.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL -03/2013 W związku z realizacją projektu Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie Chodel w ramach Priorytetu VII: Promocja Integracji Społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL. Somianka dnia 29.08.2014r. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.2014 I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance w związku z realizacją projektu systemowego pt. Wyrównać szanse w ramach Programy Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt "Czas na zmiany" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Buczek, dnia 10.07.2013 r.

Projekt Czas na zmiany współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Buczek, dnia 10.07.2013 r. Buczek, dnia 10.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Miłakowo, dnia10.10.2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie w związku z realizacją projektu systemowego Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 Miłakowo, dnia 14.08.2012 rok. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 na organizację i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B Dotyczy: zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kategorii B uczestników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa i adres Zamawiającego: II. Tryb udzielenia zamówienia: III. Opis przedmiotu zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa i adres Zamawiającego: II. Tryb udzielenia zamówienia: III. Opis przedmiotu zamówienia: CAZ.551.22.2015 Jarocin, 15.10.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest w trybie rozeznania rynku na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP (zamówienie do 30 000 euro). Zapytanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Fundusze europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. Zamawiający: Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. ul. Grunwaldzka 275 43 600 Jaworzno NIP: 632-00-11-505 KRS: 0000134320 tel. : 032-614 21 00 do 03, fax: 032 614 21 04 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych Załącznik nr. 1 dotyczące procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zamierza udzielić zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia pn. Sprzedawca z umiejętnością obsługi komputera, kas fiskalnych

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 25.02.2010 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Lublin, dnia 25.02.2010 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Lublin, dnia 25.02.2010 r. Fundacja Inicjatyw Lokalnych (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza do złożenia ofert cenowych na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące zamówienia:

Szczegóły dotyczące zamówienia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację zadania finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr OPS/HB/.../2014 Chorzów dnia: 2014/07/18 ZAPYTANIE OFERTOWE........ w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO, zgodnie z art. 4 ust. 8

Bardziej szczegółowo

Milówka, dnia 13 kwietnia 2015 r. Nr zapytania 2/ZC/GOPS/2015

Milówka, dnia 13 kwietnia 2015 r. Nr zapytania 2/ZC/GOPS/2015 Milówka, dnia 13 kwietnia 2015 r. Nr zapytania 2/ZC/GOPS/2015 ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ w progu wartości 10.000-50.000 PLN Postępowanie prowadzona zgodnie z ZARZĄDZENIEM nr 0050 58 /2014 Wójta Gminy Milówka

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni...

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód - nowa przyszłość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Nowy zawód - nowa przyszłość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt Nowy zawód - nowa przyszłość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Dla przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenia usług szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Szacowanie ceny / zapytanie ofertowe

Człowiek najlepsza inwestycja. Szacowanie ceny / zapytanie ofertowe POKL.441.14.2014 Zakopane 27.10.2014 r. Szacowanie ceny / zapytanie ofertowe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem zwraca się o przedstawienie oferty cenowej wraz z programem na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe audyt projektu

Zapytanie ofertowe audyt projektu Kęty, dnia 18.07.2012r GOPS.272.14.12. Zapytanie ofertowe audyt projektu Czas aktywności szansą na zmiany. Projekt realizowany na terenie Gminy Kęty 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gminny Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA w ramach projektu Skierujmy się na pracę - Zindywidualizowany program wsparcia osób młodych GRUPA 1

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA w ramach projektu Skierujmy się na pracę - Zindywidualizowany program wsparcia osób młodych GRUPA 1 HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA w ramach projektu Skierujmy się na pracę - Zindywidualizowany program wsparcia osób młodych Nazwa i adres instytucji szkolącej: Grupa CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera Zamość, dnia 11.02.2015r. MC.VII.EFS.3329/1/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

PCPR-POKL-441-10/2013 Zakopane 09.09.2013 r. Szacowanie ceny

PCPR-POKL-441-10/2013 Zakopane 09.09.2013 r. Szacowanie ceny PCPR-POKL-441-10/2013 Zakopane 09.09.2013 r. Szacowanie ceny Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem prosi o przedstawienie oferty cenowej na realizację zadania finansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Rozeznanie rynku nr 01/08/14-S-36. na przeprowadzenie Szkolenia Prawo Jazdy kat. B w ramach projektu:

Zapytanie ofertowe. Rozeznanie rynku nr 01/08/14-S-36. na przeprowadzenie Szkolenia Prawo Jazdy kat. B w ramach projektu: Bydgoszcz, dnia 1 sierpnia 2014 Zapytanie ofertowe Rozeznanie rynku nr 01/08/14-S-36 na przeprowadzenie Szkolenia Prawo Jazdy kat. B w ramach projektu: nr WND-POKL.06.01.01-04-006/14 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie plac Tysiąclecia 23 19-230 Szczuczyn... Szczuczyn 11.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Projekt Inwestycje kapitałowe dla innowacyjnych przedsięwzięć jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

handlu 2. Minimum sanitarne - 15 godz. 3. Obsługa kas fiskalnych - 20 godz. 4. Podstawy obsługi

handlu 2. Minimum sanitarne - 15 godz. 3. Obsługa kas fiskalnych - 20 godz. 4. Podstawy obsługi Page 1 of 5 Kazimierza Wielka: Szkolenie zawodowe dla 10 osób bezrobotnych Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputera. Numer ogłoszenia: 143080-2010; data zamieszczenia: 25.05.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i obsługą terminala płatniczego

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i obsługą terminala płatniczego Piła, 16 marca 2014 r. FORMULARZ ROZEZNANIA RYNKU 1. Zamawiający Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile ul. Węglowa 9, 64-920 Piła tel. + 48 67 214-43-40 NIP 764-23-59-290 2. Dotyczy: Przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY. 1. Przedmiot zamówienia, informacje ogólne. 2. Przedmiot zamówienia, informacje szczegółowe

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY. 1. Przedmiot zamówienia, informacje ogólne. 2. Przedmiot zamówienia, informacje szczegółowe ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego na poziomie podstawowym dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Wodzisław Śląski, dnia 10 luty 2015 roku. Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości. nieprzekraczającej równowartości 30.

Wodzisław Śląski, dnia 10 luty 2015 roku. Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości. nieprzekraczającej równowartości 30. Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości Wodzisław Śląski, dnia 10 luty 2015 roku nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: Organizację oraz przeprowadzenie szkolenia zawodowego w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Ciechanów, dn. 20.05.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Mazowiecka Fundacja Rozwoju ul. ks. P. Ściegiennego 10/91, 06-400 Ciechanów Nr tel. 023/ 671-21-49, 515027918 Nr fax. 023/ 671-21-49 ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Oleśnica, 16.10.2014 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Józefa Piłsudskiego 4 34 470 Czarny Dunajec ZAPYTANIE OFERTOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Józefa Piłsudskiego 4 34 470 Czarny Dunajec ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Józefa Piłsudskiego 4 34 470 Czarny Dunajec ZAPYTANIE OFERTOWE Dla przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn Profesjonalny sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Żółkiewka, dnia 15 maj 2014r.

Żółkiewka, dnia 15 maj 2014r. Żółkiewka, dnia 15 maj 2014r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żółkiewce zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania powierzonego w ramach projektu Wiedza Twoim sukcesem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 4, ust. 8 wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro

ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 4, ust. 8 wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 4, ust. 8 wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro 1. Zamawiający Gmina Pierzchnia/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy realizujący

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE audyt projektu Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (kod CPV )

ZAPYTANIE OFERTOWE audyt projektu Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (kod CPV ) ZAPYTANIE OFERTOWE audyt projektu Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (kod CPV 79212000-3) 1 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Lublin, dnia 17.06.2011 r. Numer sprawy: 4/2011/PR/Lublin Zamawiający: CONSULTOR Sp. z o.o. 20 325 Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 74 tel. 081 745 41 91, fax. 081 745 41 92 Sąd Rejonowy w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. A. NARUSZEWICZA. w Janowie Podlaskim

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. A. NARUSZEWICZA. w Janowie Podlaskim 21-505 Janów Podlaski Janów Podlaski, 2013.09.04 ul. Siedlecka 1 tel./ fax (0-83) 341 30 56 e-mail: sekretariat@zsjp.janowpodlaski.net ZS.2600.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013 1. Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. ul. Strażacka 8/90 20-012 Lublin ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dn. 24.06.2014r. MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie

Bardziej szczegółowo

80411200-0 usługi szkół nauki jazdy). Postępowanie prowadzone jest na zasadzie konkurencyjności.

80411200-0 usługi szkół nauki jazdy). Postępowanie prowadzone jest na zasadzie konkurencyjności. Warszawa, dnia 1 czerwca 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY The Tower, ul. Marszałkowska 34/50, 00 554 Warszawa INFORMACJE OGÓLNE W związku z realizacją przez firmę The TOWER projektu AKTYWNE WARSZAWIANKI

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GOPS.271.2.2015 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K O W Z A M Ó W I E N I A Nazwa zamówienia : Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu PO KL Priorytet VII, Działanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie kursów umiejętności zawodowych dla określonej liczby osób:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie kursów umiejętności zawodowych dla określonej liczby osób: Czaplinek, dnia 19.05.2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu systemowego Szansa na przyszłość realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Część I. Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu r.

Część I. Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu r. Część I Projekt Nowe perspektywy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu 04.04.2014r. Magazynier z obsługą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn, 09.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE

I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE Załącznik nr 1 1. Liczba uczestników: 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie z wykształceniem minimum zasadniczym zawodowym. 2. Miejsce szkolenia: a) zajęcia teoretyczne:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. TEMATY SZKOLEŃ

ZAPYTANIE OFERTOWE I. TEMATY SZKOLEŃ Lublin 15 kwietnia 2010 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Ja i moja przyszłość, w ramach poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 Znak sprawy: DOA.261.4.14.2015.MZ Częstochowa, 27.05.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 Miejski

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi szkoleniowe, usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi szkoleniowe, usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 2 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników projektu Centrum Aktywności Rodziny III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 13 października 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestniczek projektu Akademia Umiejętności III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 1/EFS/2013 Wąsewo dn.../..2013 r.

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 1/EFS/2013 Wąsewo dn.../..2013 r. Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 1/EFS/2013 Wąsewo dn.../..2013 r. U M O W A Nr /EFS/2013 Dotycząca organizacji szkolenia osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywne Wąsewo

Bardziej szczegółowo

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn 14.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 7/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia wykonania usług wynajmu sal szkoleniowych) Wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia wykonania usług wynajmu sal szkoleniowych) Wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności 39-451 Skopanie ul. Jana Pawła II 36 ul. Pelczara 6C/6 Tel. 692133042 Rzeszów, 22.08.2012 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia wykonania usług wynajmu

Bardziej szczegółowo

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGI INFORMATYCZNE ZWIĄZANE ZE STWORZENIEM GŁÓWNYCH MODUŁÓW SYSTEMÓW DO ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY POPRZEZ ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ DLA POSTĘPOWANIA NR 2/ZC/GOPS/2015 NA

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY POPRZEZ ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ DLA POSTĘPOWANIA NR 2/ZC/GOPS/2015 NA PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY POPRZEZ ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ DLA POSTĘPOWANIA NR 2/ZC/GOPS/2015 NA Milówka, dnia 20.04.2015 r. szkolenia skierowane do uczestników projektu systemowego pn. Milówka. Nowe umiejętności

Bardziej szczegółowo

Kurs prawa jazdy kategorii B oraz C

Kurs prawa jazdy kategorii B oraz C MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIECHOWICACH ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: 1. Opis przedmiotu zamówienia: Kurs prawa jazdy kategorii B oraz C kurs prawa jazdy kategoria B dla

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 13 października 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestniczek projektu Akademia Umiejętności III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres Zamawiającego Gminny Ośrodek Społeczny w Wierzbicy, ul. Janka Krasickiego 27, 26-680 Wierzbica

I. Nazwa i adres Zamawiającego Gminny Ośrodek Społeczny w Wierzbicy, ul. Janka Krasickiego 27, 26-680 Wierzbica ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04.POKL.07.2012 NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO dotyczące udzielenie zamówienia, które finansowane jest ze środków publicznych, a wartość nie przekracza wyrażonych w złotych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO CAZ.3421.1.2014 Lubaczów, dnia 2 czerwca 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Projekt pt. Rozwijam skrzydła w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Projekt pt. Rozwijam skrzydła w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie 18-500 Kolno tel. 862781334 e-mail pcprkolno@pcprkolno.pl Kolno, 2013.07.25 ZAPYTANIE OFERTOWE na zorganizowanie kursu obsługi kas fiskalnych i terminali

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Pawłowiczki, dnia 14.05.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Pawłowiczki, dnia 14.05.2014 r. Pawłowiczki, dnia 14.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach ul. Magnoliowa 3, 47-280 Pawłowiczki 2. Przedmiot zamówienia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach OFERTA DLA. W odpowiedzi na ofertę w trybie zapytania o cenę, my niżej podpisani...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach OFERTA DLA. W odpowiedzi na ofertę w trybie zapytania o cenę, my niżej podpisani... Załącznik Nr 1 nazwa i adres lub pieczęć WYKONAWCY OFERTA DLA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 34-424 SZAFLARY W odpowiedzi na ofertę w trybie zapytania o cenę, my niżej podpisani przestrzegając ściśle

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puplipno.pl Lipno: Szkolenie osób bezrobotnych - znak sprawy ON-2521-4/2014 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

MGOPS/2/1/09. Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.

MGOPS/2/1/09. Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm. MGOPS/2/1/09 Węgliniec 19.06.2009r Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Węglińcu przy ulicy Sikorskiego 40 tel.(075) 77 11 049 fax.(075) 77 12 508 Na podstawie art.4 pkt.8

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr OPS/HB/.../2015 Chorzów dnia: 2015/03/02 ZAPYTANIE OFERTOWE........ w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO, zgodnie z art. 4 ust. 8

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa Załącznik nr 1 Warszawa, dnia 14 grudnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK Przedmiot: wynajem sal szkoleniowych Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe listopad 2011 ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Mostkowie

Zapytanie ofertowe listopad 2011 ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Mostkowie ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Siedziba: Mostkowo 37 d, 74-322 Mostkowo, gm. Barlinek tel/fax (095) 746-81-22 Zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia: Remont klas lekcyjnych. Zamówienie nie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY DOA.3411/0-86/14/MZ Częstochowa, dn 04.09.2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza do składania oferty cenowej na świadczenie szkolenia będącego przedmiotem zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza do składania oferty cenowej na świadczenie szkolenia będącego przedmiotem zamówienia. Szanowni Państwo! ZAPYTANIE OFERTOWE Olszewo-Borki, dnia 29.04.2014 r. O wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE w ramach procedury rozeznania rynku

ZAPYTANIE CENOWE w ramach procedury rozeznania rynku Ochotnicza Straż Pożarna w Odrzykoniu Odrzykoń, 22.06.2012 r. ul. Władysława Jagiełły 1 38-406 Odrzykoń ZAPYTANIE CENOWE w ramach procedury rozeznania rynku W związku z realizacją przez Ochotniczą Straż

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 2 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników projektu Centrum Aktywności Rodziny III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Doszczegółowienie (opis) przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytanie.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Doszczegółowienie (opis) przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytanie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku 26-660 Jedlińsk, ul. Warecka 19 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego*

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego* Projekt pt.: Twoja nowa szansa wspieranie kobiet na rynku pracy * Nr zapytania: 2/2010/KZ/LIP/MI Mielec, dnia 25 marca 2010 ZAPYTANIE OFERTOWE Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania

Bardziej szczegółowo

Usługę przeprowadzenia 20 godzinnego szkolenia komputerowego dla 200 uczestników projektu "Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim"

Usługę przeprowadzenia 20 godzinnego szkolenia komputerowego dla 200 uczestników projektu Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim Gliwice, dnia 12 grudnia 2014 r. INFORMACJA O PLANOWANYM UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Powiat Gliwicki w związku z realizacją projektu "Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim" współfinansowanego z Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr OPS/HB/.../2014 Chorzów dnia: 2014/07/18 ZAPYTANIE OFERTOWE........ w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO, zgodnie z art. 4 ust. 8

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Łask, dn. 25.07.2014r. PCPR-V-POKL.SZ.271.12.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwracamy

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursów zawodowych specjalistycznych pn. Obsługa kasy fiskalnej dla 15 osób.

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursów zawodowych specjalistycznych pn. Obsługa kasy fiskalnej dla 15 osób. Powiat Wieruszowski, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie ul. Klonowska 3, 98-360 Lututów Lututów, 04.12.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 18 04.12.2012

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE audyt projektu Moje pasje moje życie

ZAPYTANIE OFERTOWE audyt projektu Moje pasje moje życie Projekt Moje pasje moje Zycie realizowany w okresie od 01.08.2013 do 30.06.2015 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, 03-126 Warszawa, ul. Antalla 4. 03-126 Warszawa. tel.

1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, 03-126 Warszawa, ul. Antalla 4. 03-126 Warszawa. tel. Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na wykonania

Bardziej szczegółowo

Międzyrzec Podlaski, dn. 02 marca 2009 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Międzyrzec Podlaski, dn. 02 marca 2009 r. ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Międzyrzec Podlaski, dn. 02 marca 2009 r. Przedmiot: Artykuły biurowe. Zamawiający: Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o. ul. Senatorska 14/16, 93-192 Łódź Projekt: Daj sobie szansę

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA Zamawiający: LINGUA Edyta Sylwia Jasińska ul. Niemeńska 132, 15-161 Białystok www.lingua.bialystok.pl Faks: 85 676 31 48 E-mail: biuro@lingua.bialystok.pl ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 2 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników/czek projektu Centrum Aktywności Rodziny III współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zawiercie, dnia 20 listopada 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Świadczenie usług transportowych związanych z dowozem i odwozem Uczestników projektu na szkolenia w ramach projektu Lepsza droga do przyszłości

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /...

UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /... nr procedury: DKw-220/6/POKL/2011 załącznik nr 4 UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /... zawarta w dniu......... r. w Trzebini pomiędzy Zakładem Karnym w Trzebini, z siedzibą przy ul. Słowackiego 70, 32-540

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 15 440 Białystok ul. Malmeda 8 tel.(85) 678 31 13 fax. (85) 678 31 03

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 15 440 Białystok ul. Malmeda 8 tel.(85) 678 31 13 fax. (85) 678 31 03 Znak sprawy : PZP.26.3.31.2015 Białystok, dn. 16.09.2015r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W imieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku zapraszam do złożenia oferty na wykonanie usługi/dostawy/roboty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.11.2015.r. Działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm) zgodnie Zarządzeniem nr

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Ciechanów, dn. 20.06.2013 r. ZAMAWIAJĄCY: Mazowiecka Fundacja Rozwoju ul. Jureckiego 28, 06-400 Ciechanów Nr tel. 023/ 671-21-49, 515027918 Nr fax. 023/ 671-21-49 ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zawiercie, dnia 18 września 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Świadczenie usług transportowych związanych z dowozem i odwozem Uczestników projektu zamieszkałych na terenie miasta Zawiercie na i ze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OA/MŚ/3431-9 /10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt Mam zawód -mam pracę w regionie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mam zawód -mam pracę w regionie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Cieszyn, dn. 23.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO NA PRZEPROWADZENIE KURSU UPRAWNIENIA KWALIFIKACYJNE SEP Powiat Cieszyński zaprasza

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę szkoleniową

Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę szkoleniową Szczecin, dnia 18 lutego 2011 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK Topas Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 13.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK W związku z decyzją o przyznaniu projektowi szkoleniowo-doradczemu pt. Ekozarządzanie

Bardziej szczegółowo

MGOPS Kamień Krajeński. Kamień Krajeński, dnia 01.06..2010 r. POKL Tech.341/02/10 ZAPYTANIE OFERTOWE

MGOPS Kamień Krajeński. Kamień Krajeński, dnia 01.06..2010 r. POKL Tech.341/02/10 ZAPYTANIE OFERTOWE Kamień Krajeński, dnia 01.06..2010 r. POKL Tech.341/02/10 ZAPYTANIE OFERTOWE Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim informuje, że są przyjmowane oferty na ZAKUP USŁUGI SZKOLENIOWEJ

Bardziej szczegółowo