INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O WYBORZE OFERTY"

Transkrypt

1 Zaproszenie do składania oferty cenowej na Usługi szkoleniowe dla mieszkańców Gminy Oświęcim w wieku aktywności zawodowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego "Poznaj siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Oświęcim" w roku INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W prowadzonym rozeznaniu cenowym na wykonanie : Usługi szkoleniowe dla mieszkańców Gminy Oświęcim w wieku aktywności zawodowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Oświęcim. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2015roku z podziałem na zadania częściowe : Zadanie częściowe Nr 1 Nowoczesny sprzedawca + wyrobienie książeczki SANEPID Zadanie częściowe Nr 2 Magazynier + wyrobienie książeczki SANEPID Zadanie częściowe Nr 3 Prawo jazdy kat. B Wykaz złożonych ofert: Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy 1 Centrum Kształtowania Ustawicznego Sukces Sukces Edukacja Małgorzata Słomińska -Oddział w Krakowie ul. Karmelicka 1/3, Kraków 2 Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich Ul. Powstańców Śl. 26/3, Opole 3 Ośrodek Szkolenia Kierowców Malka Bogusław Szydłowski ul. Komuny Paryskiej 17/2, Kraków ART. COLOR MODELS Jolanta Kucharzyk Rzeszów, ul. Lisa Kuli 1 Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości Janowiec Wielkp. Ul. Zielona 8 Oczko Maria Centrum Kształcenia Dorosłych Kęty, ul. Żwirki i Wigury 27 Centrum Edukacyjne OMNIBUS Stargard Szczeciński ul. Bolesława Chrobrego 8A/23 ORLICKI Ryszard Orlicki Oświęcim, ul. Jagiełły 67 9 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Centrum Kształcenia Zawodowego Kęty, ul. Żwirki i Wigury 27B Zadanie Nr 1 Cena w zł Zadanie Nr 2 Cena w zł , Zadanie Nr 3 Cena w zł , , , , , , , , , , , , , , ,- -

2 Wybrano następujące oferty: Zadanie częściowe Nr 1 Nowoczesny sprzedawca + wyrobienie książeczki SANEPID Oferta Nr 8 ORLICKI Ryszard Orlicki Oświęcim, ul. Jagiełły 67 Cena 5.100,00zł Zadanie częściowe Nr 2 Magazynier + wyrobienie książeczki SANEPID Oferta Nr 8 ORLICKI Ryszard Orlicki Oświęcim, ul. Jagiełły 67 Cena 4.440,00zł Zadanie częściowe Nr 3 Prawo jazdy kat. B Oferta Nr 3 Ośrodek Szkolenia Kierowców Malka Bogusław Szydłowski Kraków, ul. Komuny Paryskiej 17/2 Cena ,00zł UZASADNIENIE : najkorzystniejsza oferta Grojec dnia r. Kierownik GOPS /-/ Anna Chojnacka SPROSTOWANIE Zaproszenia do składania oferty cenowej na Usługi szkoleniowe dla mieszkańców Gminy Oświęcim w wieku aktywności zawodowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Oświęcim. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2015 roku z podziałem na zadania częściowe: Zadanie częściowe Nr 1 Nowoczesny sprzedawca + wyrobienie książeczki SANEPID Zadanie częściowe Nr 2 Magazynier + wyrobienie książeczki SANEPID Zadanie częściowe Nr 3 Prawo jazdy kat. B W zakresie : Załącznika Nr 1 Formularz ofertowy - wycena Zadania Częściowego nr 2 jw : jest

3 w rubryce liczba godzin: 95 godzin zegarowych teorii i praktyki winno być w rubryce liczba godzin 133 godzin zegarowych teorii i praktyki zgodnie z zapisami Zaproszenia oraz rubryki poniżej formularza ofertowego wyceny Zadania Częściowego Nr 2. W związku z tym, że Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy zamieszony jest w formie edytowalnej prosimy o jego poprawienie jw. Ponadto nieścisłość nastąpiła jeszcze w Istotnych Postanowieniach Umowy 6 ust 1: jest Zadanie częściowe Nr 3 Prawo jazdy kat. B cena za 60 godzin szkolenia 9 uczestników w kwocie brutto.. słownie:... winno być Zadanie częściowe Nr 3 Prawo jazdy kat. B cena za 60 godzin szkolenia 2 uczestników w kwocie brutto.. słownie:... Pozostałe zapisy Zaproszenia pozostają bez zmian. Grojec, dnia r. Kierownik GOPS /-/ mgr Anna Chojnacka

4 Zaproszenie do składania oferty cenowej na zadania częściowe KURSY i ZAJĘCIA DOSZKALAJĄCE Zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 20 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty euro. 1.Nazwa i adres zamawiającego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu Grojec ul. Beskidzka 100 NIP osoba do kontaktu: Agata Grzebinoga tel Przedmiot zamówienia: usługa: Usługi szkoleniowe dla mieszkańców Gminy Oświęcim w wieku aktywności zawodowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Oświęcim. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2015 roku z podziałem na zadania częściowe: Zadanie częściowe Nr 1 Nowoczesny sprzedawca + wyrobienie książeczki SANEPID Zadanie częściowe Nr 2 Magazynier + wyrobienie książeczki SANEPID Zadanie częściowe Nr 3 Prawo jazdy kat. B 3.Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie kursów zawodowych i zajęć doszkalających dla wskazanych uczestników rekrutowanych przez Zamawiającego. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zajęć w większej grupie szkoleniowej. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi: Zadanie częściowe nr: Opis: 1 Nowoczesny sprzedawca + wyrobienie książeczki SANEPID - 4 osoby Program szkolenia - ogółem: 150 godz. zegarowych (76 godz. teorii, 74 godz. praktyki) tj. : 1. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami obowiązującymi w jednostce handlowej 3 godz. teorii

5 2. Otoczenie przedsiębiorstwa handlowego 8 godz. teorii: a) rodzaje punktów sprzedaży i ich charakterystyka 2 godz. teorii b) wyposażenie punktów sprzedaży 2 godz. teorii c) zaopatrzenie i zakup towarów w jednostce handlu detalicznego 2 godz. teorii d) rozmieszczenie i przechowywanie towarów 2 godz. teorii 1. Marketing i reklama w handlu detalicznym 8 godz. teorii: a) rola reklamy i techniki sprzedaży 3 godz. teorii b) psychologia obsługi klienta 2 godz. teorii c) sztuka autoprezentacji, dekorowanie wnętrza sklepu i okna wystawowego 3 godz. teorii 1. Negocjacje w handlu 12 godz. teorii: a) obsługa klienta z wykorzystaniem aktywnych metod sprzedaży 4 godz. teorii b) niezbędne składniki wiedzy i umiejętności sprzedawców 4 godz. teorii c) zawieranie transakcji sprzedaży 4 godz. teorii 1. Podstawy posługiwania się systemem komputerowym i wydawanie faktur na komputerze 42 godz. praktyki: a) (np. WINDOWS): przetwarzanie tekstów edytor tekstu (np. WORD) rozpoczęcie pracy z edytorem tekstów, podstawowe operacje, modyfikowanie dokumentów, zaawansowane sposoby formatowania dokumentu, drukowanie dokumentu, wstawianie grafiki do dokumentu 21 godz. praktyki b) Arkusze kalkulacyjne arkusz (np. EXCEL) rozpoczęcie pracy z arkuszem kalkulacyjnym, podstawowe operacje, formuły i funkcje, formatowanie danych, grafika i wykresy, obsługa Internetu i poczty elektronicznej, fakturowanie 21 godz. praktyki 1. Obsługa kas fiskalnych zagadnienia prawne dotyczące sprzedaży detalicznej, rodzaje kas fiskalnych, urządzenia dodatkowe współpracujące z kasami, ćwiczenia z zakresu obsługi kas fiskalnych 20 godz. praktyki 2. Obliczenia sklepowe, obsługa programu (np. SUBIEKT) 22 godz. teorii i praktyki: a) Kształtowanie cen w jednostkach sprzedaży 5 godz. teorii b) Inkasowanie należności za sprzedane produkty 5 godz. teorii c) Wypełnianie dokumentacji związanej ze sprzedażą 12 godz. praktyki 1. Praktyczne aspekty realizacji zasad GHP/GMP (minimum sanitarne) w Zakładzie Pracy 14 podstawowych obszarów księga HACCP, system HACCAP wdrażanie i certyfikacja 15 godz. teorii 2. Podstawowe zasady rachunkowości i kontrola placówek handlowych 12 godz. teorii 3. Kontrola i weryfikacja środków płatniczych 5 godz. teorii 4. Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny 3 godz. teorii. 5. Wyrobienie książeczki sanepidowskiej z opłaceniem badań. 6. Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe. 7. Wykonawca zobowiązany jest doręczyć zamawiającemu wraz z fakturą listę obecności, dziennik zajęć (ksero), komplet materiałów szkoleniowych oraz listę potwierdzającą ich odbiór, kopie książeczek

6 SANEPID oraz listę potwierdzającą ich odbiór, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 8. Termin realizacji od momentu podpisania umowy do r. 9. Terminy zajęć muszą być uzgodnione z Zamawiającym. 2 Magazynier + wyrobienie książeczki SANEPID - 3 osoby Program szkolenia - ogółem: 133 godz. Zegarowe (58 godz. teorii, 75 godz. praktyki): 1. Zasady gospodarki magazynowej 48 godz. teorii: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w jednostce handlowej 2 godz. 2. Bhp przy transporcie ręcznym i mechanicznym 2 godz. 3. Bhp przy urządzeniach elektrycznych 2 godz. 4. Ochrona przeciwpożarowa 2 godz. 5. Udzielanie pierwszej pomocy na miejscu wypadku 2 godz. 6. Udzielanie pierwszej pomocy przy oparzeniach, odmrożeniach, zatruciach 2 godz. 7. Odpowiedzialność materialna pracownika magazynowego 2 godz. 8. Dokumentacja organizacji magazynu 2 godz. 9. Sposoby rozmieszczenia towarów w magazynie 3 godz. 10. Proces magazynowy w magazynach kompletacyjnych 3 godz. 11. Systemy kompletacji 2 godz. 12. Znakowanie ładunków kodami kreskowymi 2 godz. 13. Odbiór ilościowy i jakościowy 2 godz. 14. Gospodarka opakowaniami w magazynach 2 godz. 15. Zasady właściwego przechowywania towarów 2 godz. 16. Instalacje w budynkach magazynowych 2 godz. 17. Urządzenia do składowania 2 godz. 18. Magazynowe środki transportu 2 godz. 19. Pomocnicze urządzenia magazynowe 2 godz. 20. Czynniki wpływające na przechowywanie towarów 2 godz. 21. Zmiany zachodzące w przechowywanych towarach 2 godz. 22. Szkodniki magazynowe 2 godz. 23. Ubytki towarowe 2 godz. II. Obsługa komputera 63 godz. praktyki: 1. Obsługa komputera (np.windows) - 28 godz. Przetwarzanie tekstów edytor tekstu (np. WORD) - rozpoczęcie pracy z edytorem tekstów podstawowe operacje, modyfikowanie dokumentów, zaawansowane sposoby formatowania, dokumentu, drukowanie dokumentu, wstawianie grafiki do dokumentu, arkusze kalkulacyjne arkusz (np. Excel) - rozpoczęcie pracy z arkuszem kalkulacyjnym, podstawowe operacje, formuły i funkcje, formatowanie danych, grafika i wykresy, obsługa Internetu i poczty elektronicznej. 1. Obsługa programu komputerowego do prowadzenia gospodarki magazynowej (np. SUBIEKT) 35 godz.: a) konfiguracja programu 6 godz. b) sporządzanie dokumentów zakupu, zamówień do dostawcy i rozliczanie zobowiązań finansowych 5 godz. c) sporządzanie dokumentów sprzedaży, zamówień od klienta i rozliczanie należności finansowych 5 godz. d) sporządzanie dokumentów korygujących zakupu i sprzedaży 5 godz. e) sporządzanie dokumentów przyjęcia magazynowe, wydania magazynowe, przesunięcia magazynowe 5 godz. f) przeprowadzanie inwentaryzacji 5 godz.

7 g) budowa i obsługa drukarki fiskalnej 2 godz. h) drukowanie raportów 2 godz. 1. Obsługa kas fiskalnych 12 godz. praktyki Podstawy prawne wprowadzania i użytkowania kas rejestrujących, budowa i rodzaje kas rejestrujących, dokumenty (raporty) fiskalne wydawane przez kasy rejestrujące, organy i podmioty uprawniane do kontroli, sprawdzania i naprawiania kas rejestrujących, ćwiczenia praktyczne w zakresie obsługi kas fiskalnych. 1. Praktyczne aspekty realizacji zasad GHP/GMP (minimum sanitarne) 10 godz. teorii Pojęcia związane z jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności podstawy prawne i założenia teoretyczne 2 godz. Higiena w zakładzie realizacja zasad GHP/GMP 14 podstawowych obszarów 8 godz. 1. Wyrobienie książeczki sanepidowskiej z opłaceniem badań VI. Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe. VII. Wykonawca zobowiązany jest doręczyć zamawiającemu wraz z fakturą listę obecności, dziennik zajęć (ksero), komplet materiałów szkoleniowych oraz listę potwierdzającą ich odbiór, kopie książeczek SANEPID oraz listę potwierdzającą ich odbiór, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia VIII. Termin realizacji od momentu podpisania umowy do r. IX. Terminy zajęć muszą być uzgodnione z Zamawiającym. 3 Prawo jazdy kat. B 2 osoby 1.Szkolenia obejmuje: a) Zajęcia teoretyczne co najmniej 30 godz. zegarowych b) Zajęcia praktyczne co najmniej 30 godz. zegarowych c) Egzamin wewnętrzny d) Egzamin Państwowy e) koszty badań lekarskich uczestników szkolenia f) opłata za egzamin (pierwszy) g) materiały szkoleniowe, 2. Wykonawca przedstawia zaświadczenia o ukończeniu kursu, oraz potwierdzenie opłacenia pierwszego egzaminu teoretycznego i praktycznego. 3. Wykonawca zobowiązany jest doręczyć zamawiającemu wraz z fakturą listę obecności, dziennik zajęć (ksero), komplet materiałów szkoleniowych oraz listę potwierdzającą ich odbiór, potwierdzenie. 4. Terminy zajęć muszą być uzgodnione z Zamawiającym. 3. Informacje dodatkowe dla wszystkich zadań: 3.1 Do realizacji kursów i zajęć doszkalających Wykonawca musi zapewnić uczestnikom wszelkie niezbędne i odpowiednie materiały szkoleniowe, prezentacje, filmy, sprzęt i pomoce dydaktyczne. Materiały szkoleniowe muszą być adekwatne do treści kursu i opatrzone informacją o

8 Współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, logo POKL i nazwą projektu. Materiały powinny być przekazywane każdemu uczestnikowi za pokwitowaniem na początku szkolenia bądź na bieżąco zgodnie z tematyką realizowanych zajęć. Ponadto 1 egzemplarz materiałów z każdego kursu Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu. 3.2 Wykonawca będzie prowadził bieżącą dokumentację kursu, tj. imienną listę obecności, dziennik zajęć, imienną listę odbioru materiałów szkoleniowych. Wykonawca zobowiązany jest doręczyć zamawiającemu wraz z fakturą dzienniki szkoleń potwierdzające odbycie kursu/szkolenia zgodnego ze szczegółowym programem dla określonej grupy uczestników, listy obecności, zaświadczenia o ukończeniu kursu/zajęć doszkalających, listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych (jeżeli były wymagane), kopie certyfikatów, zaświadczeń, 3.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli jakości szkolenia, w tym udziału obserwatora w zajęciach, 3.4 Zamawiający wymaga, aby szkolenia były przeprowadzane przez wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenia zawodowego i przygotowanie dydaktyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewniające właściwą realizację programów szkolenia, 3.5 Nie dopuszcza się prowadzenia zajęć drogą elektroniczną, metodą e-learingu, w formie eksternistycznej itp., 3.6 Czas trwania egzaminu (sprawdzianu) nie może być ujęty w liczbie godzin programu kursu/ szkolenia, chyba, że przepisy prawne stanowią inaczej. 3.7 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany najpóźniej 1 dzień przed podpisaniem umowy dostarczyć harmonogram oraz szczegółowy program poszczególnych rodzajów szkoleń. 3.8 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników w czasie zajęć. 3.9 Wykonawca zapewnia : salę wykładową oraz sale (place, miejsca) i urządzenia do zajęć praktycznych oraz strój ochronny jeżeli jest wymagany zgodne z odrębnymi przepisami Szkolenia powinny odbywać się w kolejnych dniach roboczych, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w wymiarze nie większym niż 8 godzin zajęć szkoleniowych dziennie (nie wliczając przerw). Zamawiający dopuszcza możliwość, aby zajęcia odbywały się również w soboty w wymiarze nie większym niż 8 godzin szkoleniowych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu zajęć z przedstawicielem Zamawiającego Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia muszą zawierać następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania, liczbę godzin zajęć edukacyjnych, zakres w jakim uczestnik szkolenia został przeszkolony, nazwę wykonawcy, podpisy prowadzących. Wykonawca zobowiązany będzie do umieszczenia na zaświadczeniach o ukończeniu szkolenia poniższej informacji: Kurs w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Oświęcim. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. Wykonawca zobowiązany jest do: 4.1 stosowania logowania list obecności oraz list potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych wydanych dokumentów z logotypami Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z informacją o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, umieszczenia w salach wykładowych informujących o projekcie i współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej otrzymanych od Zamawiającego. 4.2 Bieżącego informowania Zamawiającego o każdej nieobecności osób objętych szkoleniem;

9 4.3 Przechowywania wszystkich dokumentów dotyczących realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi, właściwymi przepisami prawa. 4.4 Umożliwienia prawa wglądu do dokumentów związanych z realizowanym projektem, przez uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji projektu. 4.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestników lub zamiany uczestnika w szkoleniu w sytuacjach niezależnych od Zamawiającego, których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Sytuacją taką może być np. nie przejście przez uczestnika badań lekarskich, choroba uczestnika w terminie przeprowadzania szkoleń. O zaistniałej sytuacji Zamawiający pisemnie zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę. 4.6 Po dokonaniu wyboru oferty i przed podpisaniem umowy Zamawiający i Wykonawca ustalą termin rozpoczęcia zajęć szkoleniowych. 4.7 Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. 4.8 Miejsce realizacji zadań częściowych : Zadania częściowe: Nr 1 i 2 na terenie miasta Oświęcim lub gminy Oświęcim Zadanie częściowe Nr 3 : - Zajęcia teoretyczne na terenie miasta Oświęcim lub gminy Oświęcim - Zajęcia praktyczne muszą się rozpoczynać i kończyć na terenie miasta Oświęcim lub gminy Oświęcim 5. Termin wykonania zamówienia Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie : do r. Wskazany termin jest obowiązujący dla wszystkich zadań częściowych od 1 do 3 i obejmuje zakończenie zajęć teoretycznych i praktycznych oraz wystawienie zaświadczenia o ich ukończeniu. W przypadku egzaminów zewnętrznych za zrealizowane zamówienia uznaje się potwierdzenie (do r. opłacenie kosztów egzaminu). 6. Warunki udziału w Zaproszeniu do składania oferty cenowej oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 1. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub Wykonawcy występujący wspólnie spełniający wymogi odnośnie podmiotów mających wykonać przedmiot zamówienia. 2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, a także niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 3. Przez podmioty/osoby posiadające odpowiednie umiejętności w w/w zakresie rozumie się osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia, 4. Obowiązkiem Wykonawcy będzie przedstawienie przynajmniej jednej usługi w zakresie danego przedmiotu zamówienia (Zadania częściowego) na które składa ofertę. 7. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

10 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, następujące dokumenty: a) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) Oświadczenie o spełnianiu warunków - załącznik nr 2 d) Wykaz usług (wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (przynajmniej jeden dla danego oferowanego zadania częściowego) - załącznik nr 3 tj. : W zakresie zadania częściowego nr 1 -Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia przynajmniej jednej usługi obejmującej swoim zakresem usługi szkoleniowe w zakresie kursu zawodowego na sprzedawcę. W zakresie zadania częściowego nr 2 - Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia przynajmniej jednej usługi obejmującej swoim zakresem usługi szkoleniowe w zakresie kursu zawodowego na magazyniera. W zakresie zadania częściowego nr 3 - Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia przynajmniej jednej usługi obejmującej swoim zakresem usługi szkoleniowe w zakresie zajęć doszkalających: kursu prawo jazdy kat. B e) Oświadczenie, że osoby posiadają wymagane uprawnienia (Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać przedłożenia uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia osób prowadzających szkolenia poszczególnych zadań częściowych od nr 1 do nr 3) załącznik nr 4 8. Opis sposobu przygotowania oferty: 1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim trwałą i czytelną techniką biurową. 3. Oferta musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze sądowym lub ewidencji. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, podpisane przez osobę uprawnioną zgodnie ze wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji. 4. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, lub w postępowaniu i zawarciu umowy. W takim przypadku oferta musi zostać podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie. 5. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopie dokumentu, każda kopiowana strona powinna być opatrzona klauzulą za zgodność z oryginałem podpisaną przez wykonawcę lub osobę upoważnioną i opatrzoną imienną pieczęcią (w przypadku jej braku konieczny jest czytelny podpis). 6. Każda poprawka w treści oferty powinna być parafowana przez wykonawcę. 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 8. Wykonawca powinien złożyć ofertę w zamkniętym opakowaniu, zaadresowanym wg wzoru : Oferta na Usługi szkoleniowe w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Oświęcim. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegow 2015 roku z podziałem na zadania częściowe do dnia 26 marca 2015 r. do godz Jeżeli Wykonawca uzna, że chciałby złożyć ofertę elektronicznie, istnieje taka możliwość przesłania na wskazany przez Zamawiającego em : w terminie wyżej wyznaczonym. 8. Opis sposobu obliczenia ceny Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

11 W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym Zaproszeniu do składania oferty cenowej, a także wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji wybranej części zadania. Cenę dla poszczególnego zadania częściowego ustala się następująco: łączny koszt usługi netto i brutto za wskazaną liczbę uczestników danego zadania częściowego. Do porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę oferty brutto. 9.Kryteria oceny oferty Cena 100% W toku sprawdzania ofert Zamawiający przewiduje możliwość wyjaśniania i uzupełnianie ofert. UWAGA Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacje z wykonania zadania częściowego lub podjęcia negocjacji z wykonawcami, w przypadku gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. 10. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, a w szczególności: Wzór Istotnych Postanowień umowy stanowi załącznik do niniejszego Zaproszenia do składania oferty cenowej. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach : - zmiany liczby uczestników lub uczestnika w szkoleniu w sytuacjach niezależnych od Zamawiającego, których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Sytuacją taką może być np. nie przejście przez uczestnika badań lekarskich, długotrwała choroba oraz podjęcie zatrudnienia. O zaistniałej sytuacji Zamawiający pisemnie zawiadomi Wykonawcę. 11. Miejsce i termin złożenie oferty: Oferty należy złożyć na formularzu ofertowym wraz z załącznikami i dokumentami do dnia 26 marca 2015 r. do godz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu, Grojec, ul. Beskidzka 100 pokój nr 3 lub em: 12. Załączniki Załącznik Nr 1 Formularz oferty Załącznik Nr 2 Oświadczenie Wykonawcy. Załącznik Nr 3 Wykaz usług Załącznik Nr 4 Oświadczenie Wykonawcy Załącznik Nr 5 Istotne postanowienia umowy Grojec, dnia r. Kierownik GOPS /-/ mgr Anna Chojnacka

12 Załączniki Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy.doc Data: :55:07 Rozmiar: 54k Załącznik Nr 2 - Oświadczenie.doc Data: :55:07 Rozmiar: 42.5k Załącznik Nr 3 Wykaz usług.doc Data: :55:08 Rozmiar: 44.5k Załącznik Nr 4 Oświadczenie.doc Data: :55:08 Rozmiar: 38.5k Załącznik Nr 5 Istotne postanowienia umowy.doc Data: :55:08 Rozmiar: 83k Liczba odwiedzin: 162 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Osoba odpowiedzialna za informację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu Agata Grzebinoga Agata Grzebinoga Czas wytworzenia: :35:40 Czas publikacji: :09:12 Data przeniesienia do archiwum: Brak

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn.

POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn. POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn.pl CAZ DU 9419-1/MZ/13 Cieszyn, 08.01.2013r. Zapytanie na przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim ZAPYTANIE OFERTOWE Maków Mazowiecki, 02.11.2012r. Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania przez MOPS w Makowie Mazowieckim zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zabierzów: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zabierzów. Projekt realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Zamawiający Elwira Bowers PERFEKTA Ul. Folwarczna 29d/63, 61-064 Poznań NIP:7822012949,REGON: 300137155 Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Poznań, dnia 19.11.2014 r. W związku z realizacja projektu Akcja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza do składania oferty cenowej na świadczenie szkolenia będącego przedmiotem zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza do składania oferty cenowej na świadczenie szkolenia będącego przedmiotem zamówienia. Szanowni Państwo! ZAPYTANIE OFERTOWE Olszewo-Borki, dnia 29.04.2014 r. O wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2013-10-29 14:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Szkolenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPRiOZ w Dzierżoniowie dnia: 23 stycznia 2015 r. SIWZ zawiera 39 ponumerowanych stron Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Wykonywanie usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń-kursów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul.sienkiewicza 82, 15-005 Białystok, tel. 85 747 38 00, tel./fax. 85 747 38 61 www.pup.bialystok.pl CZS.341/2/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach środka Pomocy

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na:,,świadczenie usług w ramach projektu Pociąg do aktywności - program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim. (zamieszczone w BZP: Numer ogłoszenia: 106373-2014;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej specyfikacją lub SIWZ,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej specyfikacją lub SIWZ, Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.05.2014 Nowy Sącz, dnia 28.05.2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ, Na wykonanie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo