dr inż. Mariusz S. Kubiak Adiunkt Telefon: (0-94) Obszar działalności naukowej 1 / 10

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr inż. Mariusz S. Kubiak Adiunkt mariusz.kubiak@tu.koszalin.pl Telefon: (0-94) 34 78 457 Obszar działalności naukowej 1 / 10"

Transkrypt

1 Adiunkt Telefon: (0-94) Obszar działalności naukowej 1 / 10

2 Obszar działalności badawczej dotyczy szeroko pojętego bezpieczeństwa żywności ze szczególnym zwróceniem uwagi na produkcję wyrobów wędzonych oraz możliwości obniżenia w nich zanieczyszczeń z grupy WWA poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych w komorze wędzarniczej. Ponadto w zakresie zainteresowań jest określenie poziomu zafałszowań i zanieczyszczeń (WWA, PCB) występujących w żywności pochodzenia zwierzęcego i roślinnego jak również, ocena towaroznawcza produktów spożywczych oraz analiza sensoryczna surowców i wyrobów gotowych. Interdyscyplinarny charakter zainteresowań obejmuje opracowywanie i aplikację przemysłową technologii innowacyjnych, żywność nowej generacji oraz analizę instrumentalną surowców spożywczych i badania tekstury. Wybrane zagadnienia z technologii produkcji żywności wielkoprzemysłowej oraz związane z nimi systemy zarządzania, GMP, GHP, HACCP, analiza zagrożeń-bhp, żywności nowej generacji, suplementacji żywności. Szeroki zakres zainteresowań oraz zdobyte doświadczenie technologiczne pozwalają na publikowanie w czasopismach branżowych różnych gałęzi przemysłu spożywczego. Życiorys Naukowy Wykształcenie Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie, studia doktoranckie na Wydziale Nauki o Żywności, specjalność Technologia i Chemia Mięsa. temat rozprawy doktorskiej: CHARAKTERYSTYKA I MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA MIĘSA Z INDYKÓW POZYSKANEGO NA URZĄDZENIU SEPAMATIC 1200ST. promotor pracy: prof. dr hab. inż. Jadwiga Batura Studia Podyplomowe: Przygotowanie Pedagogiczne Rozp. MENiS z 2 / 10

3 dnia (uprawniające do prowadzenia zajęć na uczelniach wyższych) Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie, studia magisterskie na Wydziale Nauki o Żywności, specjalność Technologia i Chemia Mięsa. temat pracy magisterskiej: BADANIE PROCESU MIESZANIA MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU PRZESYPOWYM. promot or pracy: dr inż. Jan Limanowski, prof. UWM. Życiorys - 09/2008 aktualnie Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego; adiunkt; kierownik Zespołu Dydaktycznego Technologii Żywności i Żywienia. - 01/ /2008 Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego w Warszawie, starszy specjalista ds. monitorowania żywności, adiunkt. - 10/ /2007 PPH Ryszard Kaczmarek i Synowie Sp. Z o. o. Komponenty dla przemysłu spożywczego i kosmetycznego, doradca handlowy d/s surowców spożywczych; technolog. - 10/ /2006 Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, nauczyciel akademicki. - 07/ /2005 Staż przemysłowy, Agrocentrum Sp. zo.o., Wytwórnia pasz dla zwierząt gospodarskich, dział handlowy, laboratorium. - 06/ /2005 Staż przemysłowy, Auster Automatyka Przemysłowa Marek Muszalski, Poznań. - 03/ /2003 Praca w INRA Station de Recherches sur la viande Clermont-Ferrand Theix, Saint-Genès-Champanelle, France, Badania naukowe, zespół naukowy: Eric Dransfield, Tania M. Ngapo; wprowadzanie polskiego produktu na rynek francuski, nowe produkty garmażeryjne w sieciach gastronomicznych ocena towaroznawcza, panel sensoryczny i konsumencki (francuski), Focus Groups. - 08/ /1998 Indykpol S.A. w Olsztynie, staż w dziale produkcyjnym, handlowym i marketingowym. - 05/ /1998 Fresh Salads Ltd., Wielka Brytania, praktyka w sektorze przetwórstwa warzyw. 3 / 10

4 Publikacje Projekty badawcze - Projekt Rozwojowy nr N R , nt.: Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne rozprowadzenia dymu w komorze wędzarniczej redukujące nadmierną kumulację związków WWA w obrabianych przetworach mięsnych, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako projekt rozwojowy, nr N R /2010 w latach kierownik projektu. - Współpraca przy projekcie Kompleksowy system przetwarzania karpi na nowoczesne produkty spożywcze i paszowe współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego i środków budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ( zadanie 3-zrealizowane ). Projekty badawcze w ramach wymiany - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauki o Żywności i Żywieniu, Instytut Technologii Mięsa, Zakład Inżynierii i Projektowania Procesów Produkcyjnych; (2009-aktualnie). - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Chemii Zakład Chemii Analitycznej ; ( ). 4 / 10

5 - Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności; (2010-aktualnie). - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii, Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki; (2010-aktualnie). - Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Instytut Technologii Żywności i Gastronomii ; (2010). Patenty - Zgłoszenie patentowe nr P pt. "Komora wędzarniczo-parzelnicza", data zgłoszenia M. Kubiak, M. Jakubowski, J. Diakun, W. Dolata; - Zgłoszenie patentowe nr P pt." Komora wędzarniczo-parzelnicza", data zgłoszenia M. Kubiak, M. Jakubowski, J. Diakun, W. Dolata; Współpraca z Przemysłem - Współpraca z regionalnym producentem wyrobów mięsnych ZPM I.Z. Grabowscy Sp. j. w Ościęcinie k. Gryfic. (2011-aktualnie). - Współpraca z firmą PEK-MONT Sp. Z. o.o. (producent komór wędzarniczych i maszyn dla przemysłu spożywczego) z siedzibą w Bielsku k. Płocka. (2011-aktualnie). - Współpraca z firmą MACED Sp. Z o.o. (producent przysmaków i karmy dla zwierząt) z siedzibą w Polanowie. (2012-aktualnie). - Współpraca z producentem wyrobów mięsnych Zakłady Mięsne Grupy SOKOŁÓW S.A. oddział w Czyżewie-Osadzie. (2010). - Współpraca z producentem wyrobów mięsnych Zakład Garmażeryjny KISZECZKA s.c. w Karczewie. (2010). - Współpraca z producentem dodatków do przemysłu spożywczego (piekarnictwo) AGROTRADE Sp. Z o.o. w Warszawie. ( ). - Współpraca z firmą DONSERV (producent aparatury laboratoryjnej) z siedzibą w Warszawie. (2012). - Współpraca z firmą GAMA Plawgo & Zawisza Sp. j. (producent i dostawca urządzeń gastronomicznych) z siedzibą w Koszalinie. (2010-aktualnie). 5 / 10

6 - Współpraca z firmą POLWITA Sp. Z o.o. (producent dodatków do przetwórstwa mięsnego) z siedzibą w Warszawie. (2010-aktualnie). - Współpraca z firmą NOVUM - Przyprawy Sp. j. (producent przypraw, warzyw, owoców, grzybów dekoracyjnych do przemysłu mięsnego i gastronomii) z siedzibą w Wiązowna k. Warszawy. (2011-aktualnie). Staże naukowe - Staż Naukowy w Zakładzie Chemii Analitycznej (kierownik: Prof. Bronisław K. Głód), Instytut Chemii, Wydział Nauk Ścisłych, Akademia Podlaska (aktualnie: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny) w Siedlcach, czerwiec-sierpień Staż Naukowy w Katedrze Towaroznawstwa i Badań Żywności (kierownik: Prof. Elżbieta Gujska), Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, marzec-maj Staż przemysłowy, Agrocentrum Sp. zo.o., Wytwórnia pasz dla zwierząt gospodarskich, dział handlowy, laboratorium; Staż przemysłowy, Auster Automatyka Przemysłowa Marek Muszalski, Poznań; Staż przemysłowy w dziale produkcyjnym, handlowym i marketingowym, Indykpol S.A. w Olsztynie; Praktyka w sektorze przetwórstwa warzyw Fresh Salads Ltd., Wielka Brytania; Praca w Instytucie INRA, badania naukowe, zespół naukowy, wprowadzanie polskiego produktu na rynek francuski, panel konsumencki (francuski), nowe produkty garmażeryjne w sieciach gastronomicznych; Kursy, Seminaria naukowe, Szkolenia 6 / 10

7 udział w konferencji BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO BEMS 2012 Kołobrzeg, Polska i Szkolenie Przyszłość Rozwojowa Żywności uczestnictwo w szkoleniu współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka, działanie 4.2 Rozwój Kwalifikacji Kadry Systemu B+R i Wzrost Świadomości Roli Nauki w Rozwoju Gospodarczym (80 godzin dydaktyczno-warsztatowych zakończonych egzaminem Certyfikat, nr 30/PRZ/2012) udział w III SYMPOZJUM INŻYNIERII ŻYWNOŚCI, Warszawa, Polska udział w International Conference of Agricultural Engineering CIGR-AgEng 2012, Walencja, Hiszpania udział w Szkole letniej, Mąchocice (Góry Świętokrzyskie), Polska udział w konferencji EuroFoodChem XVI w Gdańsku, Polska udział w konferencji Kształtowanie Jakości Mięsa i Produktów Mięsnych, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Instytut Technologii Żywności i Gastronomii, Polska Nauka Praktyce i Praktyka Nauce, udział merytoryczny, POLWITA Sp. Z. o.o., Centrum Szkolenia Przemysłu Mięsnego, Warszawa, Polska. Działalność organizacyjna Kierownik Zespołu Dydaktycznego Technologii Żywności i Żywienia Członek Rady Programowej kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka Pełnomocnik ds. Krajowych Ram Kwalifikacji dla kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej. - (KRK) Krajowe Ramy Kwalifikacji dla kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej (przygotowanie 7 / 10

8 dokumentów programu kształcenia dla kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka). - Organizacja administracyjna Zespołu Dydaktycznego Technologii Żywności i Żywienia. Członek stowarzyszeń i innych - SITSPOŻ oddział w Warszawie. - PTTŻ - Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności oddział w Poznaniu. - SPOMASZ oddział w Koszalinie. - Członek Rady Naukowej Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego w Warszawie (2008) aktualnie: Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. - Członek Rady Programowej dla kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka ( aktualnie). - Pełnomocnik Dziekana do spraw KRK na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej ( ). Działalność dla przemysłu - Opinia/Ekspertyza: Technologia produkcji przysmaków dla zwierząt otrzymywanych metodą restrukturyzowania i niskotemperaturowego suszenia. (dla MACED Sp. Z o.o.), Nr rej. NR 100/PR/2012, (zlecenie Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej NOT w Koszalinie). 8 / 10

9 Działalność promocyjna - Dziewczyny na Politechniki. - Pokazy laboratorium i doświadczeń dla szkół średnich. - Wyjazdy promocyjne z wykładami dla kierunku Technologii Żywności i Żywienie Człowieka na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej do szkół średnich zawodowych w regionie zachodniopomorskim. Organizacja konferencji i kongresów naukowych - Członek Komitetu Organizacyjnego (współorganizator) BEMS Kołobrzeg, Polska. - Członek Komitetu Organizacyjnego (współorganizator) II Podlaskiego Spotkania Chromatograficznego (PSC) w Chlewiskach, Polska. Doradztwo naukowo-przemysłowe - Polwita Sp. Z o.o. Centrum Szkolenia Przemysłu Mięsnego. - SGS Polska Sp. Z o.o. Pracownia Analiz Żywności. - MACED Sp. Z o.o. producent przysmaków i karmy dla zwierząt. - NOVUM-Przyprawy Sp. j. producent przypraw, warzyw, owoców, grzybów dekoracyjnych do przemysłu mięsnego i gastronomii. - AGROTRADE Sp. Z o.o. producent dodatków do przemysłu spożywczego (piekarnictwo). - GAMA Plawgo & Zawisza Sp. j. producent i dostawca urządzeń gastronomicznych. - PEK-MONT Sp. Z. o.o. producent komór wędzarniczych i maszyn dla przemysłu 9 / 10

10 spożywczego. Nagrody i wyróżnienia rok: Nagroda Zespołowa III stopnia za dorobek naukowy Inne 10 / 10

Doktorantka. e-mail: monika.sterczynska@tu.koszalin.pl. p. 109 C Telefony: (0-94) 34 78 209 (0-94) 34 78 208 (0-94) 34 78 402

Doktorantka. e-mail: monika.sterczynska@tu.koszalin.pl. p. 109 C Telefony: (0-94) 34 78 209 (0-94) 34 78 208 (0-94) 34 78 402 Doktorantka e-mail: monika.sterczynska@tu.koszalin.pl p. 109 C Telefony: (0-94) 34 78 209 (0-94) 34 78 208 (0-94) 34 78 402 1 / 5 Obszar działalności naukowej - Browarnictwo (technika i technologia). -

Bardziej szczegółowo

Informacje o możliwościach kształcenia w branży techniki rolniczej

Informacje o możliwościach kształcenia w branży techniki rolniczej Informacje o możliwościach kształcenia w branży techniki rolniczej Spis treści Wstęp 3 1. Uczelnie kształcące w zakresie inżynierii rolniczej 4 2. Informacje o kierunkach:, Zarządzanie i inżynieria produkcji,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach dr inż. Tatiana Karkoszka Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska w Gliwicach Załącznik nr 2 AUTOREFERAT O OSIĄGNIĘCIACH W DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ, DYDAKTYCZNEJ I ORGANIZACYJNEJ Gliwice,

Bardziej szczegółowo

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie...

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie... spis treści Wydział Humanistyczny...3 Bezpieczeństwo narodowe...3 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych...4 Filologia...5 Filologia polska...6 Historia...7 Pedagogika...8 Wydział Nauk Ścisłych...9

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008 Wydział Towaroznawstwa Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Grażyna Wójcik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Terminy dla kolejnego zjazdu modułu obowiązkowego i modułów opcjonalnych będą ustalane bezpośrednio z uczestnikami na pierwszym zjeździe.

Terminy dla kolejnego zjazdu modułu obowiązkowego i modułów opcjonalnych będą ustalane bezpośrednio z uczestnikami na pierwszym zjeździe. Akademia Audytora Miejsce: Warszawa Termin: 30.11.-01.12.2013 r. Terminy dla kolejnego zjazdu modułu obowiązkowego i modułów opcjonalnych będą ustalane bezpośrednio z uczestnikami na pierwszym zjeździe.

Bardziej szczegółowo

infonano Tu warto studiować! Nanotechnologia

infonano Tu warto studiować! Nanotechnologia P r o j e k t w s p ó ł f i n a n s o w a n y p r z e z U n i ę E u r o p e j s k ą z e ś r o d k ó w E u r o p e j s k i e g o F u n d u s z u S p o ł e c z n e g o PROJEKT infonano ISO 9001 FS 518687

Bardziej szczegółowo

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI PRACOWNIA MARKETINGOWA dr Marzena Frankowska ul. Dolomitów 15 71-784 Szczecin tel: (48) 91 880 35 04 fax: (48) 91 880 35 17 kom: (48) 606 280 653 e-mail: office@promarket.pl www.promarket.pl Strategia

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA DLA BIZNESU

POLITECHNIKA DLA BIZNESU POLITECHNIKA DLA BIZNESU Lublin 2014 Zespół redakcyjny: Dziekani, Prodziekani i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Politechniki Lubelskiej Przewodniczący Zespołu redakcyjnego: Paweł Chrapowicki Korekta:

Bardziej szczegółowo

AWARIE PRZEMYSŁOWE. - nowe regulacje prawne i problemy praktyczne. 9 10 lutego 2015 r., Hotel Westin, Warszawa. Prelegenci: Główne zagadnienia:

AWARIE PRZEMYSŁOWE. - nowe regulacje prawne i problemy praktyczne. 9 10 lutego 2015 r., Hotel Westin, Warszawa. Prelegenci: Główne zagadnienia: Główne zagadnienia: REGULACJE DYREKTYWY SEVESO III NOWE OBOWIĄZKI PROWADZĄCEGO ZAKŁAD O DUŻYM I ZWIĘKSZONYM RYZYKU WYSTĄPIENIA AWARII WYMAGANA DOKUMENTACJA ZAKŁADOWA W ZW. Z ZAPOBIEGANIEM AWARIOM PRZEMYSŁOWYM

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Struktura organizacyjna DYREKTOR Monika Bochenek Wykształcenie wyższe ekonomiczne Ukończone w 2006r. studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, wydział ekonomii; specjalność: strategie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka przedmiotowa

Dydaktyka przedmiotowa dr inż. Ewa Piotrowska Dydaktyka przedmiotowa "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe" projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa

Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. na lata 2013 2020

Strategia rozwoju. na lata 2013 2020 Strategia rozwoju Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki na lata 2013 2020 Autorzy: Jolanta Baranowska Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur Michał Dolata Paweł Gutowski Andrzej Jardzioch Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku Uczelnia kształci 1300 studentów na 6 kierunkach studiów: filologii (angielska, germańska) administracji pedagogice informatyce inżynierskiej zarządzaniu mechanice

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce Warszawa 2010 Podstawa opracowania: Pozytywnie zaopiniowany wniosek Komitetu

Bardziej szczegółowo

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Inicjatywa klastra spożywczego

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Inicjatywa klastra spożywczego KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Inicjatywa klastra spożywczego Redakcja: Jaek Drożdżal Paweł Mieczan Patrycja Mikuła Joanna Niemcewicz Opracowanie i korekta: Jaek Drożdżal

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII ul. J. H. Dąbrowskiego 73 42-201 Częstochowa Tel./Fax: +343250462 E-mail: wiios.dz@adm.pcz.pl http://www.is.pcz.czest.pl WYDZIAŁOWA

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Istota inżynierii produkcji

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Istota inżynierii produkcji Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk Istota inżynierii produkcji Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Definicja inżynierii produkcji jako jednej z podstawowych dyscyplin

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

Małopolski Klaster Informatyczny

Małopolski Klaster Informatyczny Małopolski Klaster Informatyczny Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku Materiały z konferencji 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Politechniki. Każdy ma prawo szukać szczęścia... (vide str. 26.)

Politechniki. Każdy ma prawo szukać szczęścia... (vide str. 26.) 5 Politechniki (221) maj 2012 Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza Wybory dziekanów zakończone - s. 3 Pracownik PRz uczestnikiem programu Top 500 Innovators

Bardziej szczegółowo