SEMESTR I INFOS 2B, ROZDZIAŁ 5: ESSEN OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEMESTR I INFOS 2B, ROZDZIAŁ 5: ESSEN OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA"

Transkrypt

1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY SEMESTRALNE ORAZ ROCZNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IIIB LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZIOM IV.1 ROK SZKOLNY: 2015/2016 PROGRAM NAUCZANIA: Program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Podstawa programowa IV.0 i IV.1/ Pearson PODRĘCZNIK: INFOS 2B oraz 3A SEMESTR I INFOS 2B, ROZDZIAŁ 5: ESSEN. W niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne. Popełnia liczne błędy. Nazwy artykułów spożywczych Określenia miary i wagi Nazwy sklepów Nazwy czynności w kuchni Rodzaje lokali gastronomicznych Nazwy smaków potraw Odmiana przymiotników bez rodzajnika Strona bierna czasowników Passiv Zdanie podrzędnie złożone ze spójnikiem dass Zdanie podrzędnie złożone ze spójnikiem weil Rozumie w tekście czytanym pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, internacjonalizmy. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na rozumienie tekstów pisanych. dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania niesamodzielnie. pamięci schematami pytań i zdań dotyczącymi jego osoby. Reaguje i tworzy proste, krótkie Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres ; głównie środki językowe o bezpośrednio jego osoby. gramatyczne. Rozumie słownictwo o wysokim stopniu pospolitości, internacjonalizmy, wybrane zdania. rozumienie tekstów pisanych i rozumienie ze słuchu. - Nazywa artykuły spożywcze - Opisuje artykuły spożywcze - Informuje, co i gdzie lubi jeść - Rozumie przepis na wybraną potrawę - Pisze listę zakupów w sklepie spożywczym - Pisze krótką wiadomość z prośbą o zakup artykułów spożywczych - Prowadzi proste rozmowy w sklepie spożywczym - Prowadzi proste rozmowy na temat lokali Uczeń zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań. Błędy nie zakłócają Rozumie większość tekstów i komunikatów rozumienie tekstów pisanych i rozumienie ze słuchu. niż umożliwiającym dobrą komunikację: przedstawia w innej formie, charakteryzuje, hierarchizuje, wnioskuje, porządkuje, broni poglądów. niż Uczeń zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. w zadaniach pisemnych i wypowiedziach ustnych. i komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Poprawnie rozwiązuje zadania na rozumienie tekstów pisanych i rozumienie ze słuchu: r/f, dobieranie, ww. - Opowiada o przyzwyczajeniach związanych z zakupami - Opowiada o swoim sposobie odżywiania - Podaje przepis na potrawy - Opisuje potrawy - Opisuje wizytę w lokalu gastronomicznym - Wyraża własną opinię i przekazuje opinie innych osób na temat posiłków - Stosuje w języku mówionym i pisanym stronę bierną czasowników oraz zdania podrzędnie złożone z weil i dass - Prowadzi rozmowy w sklepie spożywczym - Pyta i uzyskuje informacje na temat lokali gastronomicznych

2 pytania zapamiętane lub wyćwiczone drylami gastronomicznych INFOS 2A, ROZDZIAŁ 6: LEBENSSCHRITTE niezakłócające komunikacji) w zakresie omawianych tematów, jeśli dotyczą one sytuacji typowych, podobnych do przerobionych w ramach zajęć lekcyjnych.. W niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne. Popełnia liczne błędy. Typowe aktywności w różnych okresach życia Modele rodzin Poszukiwanie mieszkania Typy domów Konstrukcje bezokolicznikowe z zu Zdania pytające zależne Rozumie w tekście czytanym pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite, internacjonalizmy. rozumienie tekstów pisanych. dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania niesamodzielnie. zapamiętane lub wyćwiczone drylami Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres ; głównie środki językowe o bezpośrednio jego osoby. gramatyczne. Rozumie słownictwo o wysokim stopniu pospolitości oraz internacjonalizmy i wybrane zdania. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na rozumienie tekstów pisanych i rozumienie ze słuchu. - Nazywa członków rodziny - Udziela informacji na temat członków rodziny - Informuje o zwyczajach świątecznych - Rozmawia o swojej rodzinie - Rozmawia o uroczystościach rodzinnych Uczeń zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów. Oprócz o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.. Błędy nie zakłócają Rozumie większość tekstów i komunikatów rozumienie tekstów pisanych i rozumienie ze słuchu. umożliwiającym dobrą komunikację: przedstawia w innej formie, charakteryzuje, hierarchizuje, wnioskuje, porządkuje, broni poglądów. niezakłócające komunikacji) w zakresie omawianych tematów, jeśli dotyczą one sytuacji typowych, podobnych do przerobionych w ramach zajęć lekcyjnych. Uczeń zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.. i komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Poprawnie rozwiązuje zadania na rozumienie tekstów pisanych i rozumienie ze słuchu: r/f, dobieranie, ww. - Opisuje swoją rodzinę i preferowany model rodziny - Opowiada o wadach i zaletach różnych okresów życia - Opowiada o obchodzeniu uroczystości rodzinnych - Opowiada o wadach i zaletach projektu mieszkaniowego - Pisze w sprawie wynajmu mieszkania - Pisze tekst o wynajmie mieszkania - Rozmawia o różnych modelach rodzin - Rozmawia na temat zwyczajów dotyczących obchodzenia uroczystości rodzinnych

3 BERUFSLEBEN w zadaniach. Popełnia liczne błędy. Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres ; głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości i powtarzalności. Częściowo poprawnie stosuje poznane w zadaniach i własnych wypowiedziach. Aktywności zawodowe Kwalifikacje i czynności związane z wykonywaniem zawodów Wymagania pracodawcy Czas przeszły Präteritum czasowników regularnych Czas przeszły Präteritum czasowników nieregularnych Zdania okolicznikowe czasu ze spójnikiem wenn i als. pamięci schematami pytań, zdań dotyczącymi jego osoby. Reaguje i tworzy proste, krótkie pytania zapamiętane lub wyćwiczone drylami pospolitości, łatwości, powtarzalności. - nazywa aktywności zawodowe - nazywa wybrane zawody - określa własne oczekiwania wobec pracy - wymienia aspekty dotyczące wymagań pracodawcy wobec pracownika - określa swoje kwalifikacje - nazywa czynności związane z wykonywanym zawodem - nazywa powody poszukiwania dorywczej pracy - odpowiada na pytania dotyczące pracy dorywczej - udziela odpowiedzi na potencjalne pytania pracodawcy - tworzy pytania, które chciałby zadać pracodawcy Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz o wysokim stopniu pospolitości, w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają Rozumie większość tekstu i komunikatów umożliwiającym dobrą komunikację: przedstawia w innej formie, charakteryzuje, hierarchizuje, wnioskuje, porządkuje, broni poglądów wymaganych na ocenę dostateczną. niezakłócające komunikacji) w zakresie omawianych tematów, jeśli dotyczą one sytuacji typowych, podobnych do omówionych. zwroty (str.12 i str.58) Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach. -wymienia wymagania pracodawcy wobec potencjalnego pracownika - opowiada o pracy dorywczej - podaje życiorys swój i innych - opowiada o planach na przyszłość - stosuje w swoich wypowiedziach formy czasu przeszłego Präteritum - buduje zdania okolicznikowe ze spójnikami: wenn i als - uczestniczy w rozmowie kwalifikacyjnej - pisze list kwalifikacyjny w odpowiedzi na ogłoszenie

4 SEMESTR II MEDIENWELT Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres ; głównie środki językowe o bezpośrednio jego osoby Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań zwroty. w zadaniach. Popełnia liczne błędy. gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach. w zadaniach i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają w zadaniach i własnych wypowiedziach. Nazwy urządzeń technicznych Nazwy części komputera Odkrycia i wynalazki Zdania warunkowe ze spójnikiem wenn Zdania okolicznikowe celu (um zu, damit) Czas przyszły Futur I. pospolitości, łatwości, powtarzalności, opanowane na zasadzie dryli. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na i słuchanie. Rozumie większość tekstu i komunikatów - nazywa części komputera i jego urządzenia peryferyjne - określa odkrycia i wynalazki - opisuje obrazki z podręcznika (kto, gdzie jest, co robi) - informuje, do czego używa mediów umożliwiającym sprawną komunikację: przedstawia w innej formie, charakteryzuje, hierarchizuje, wnioskuje, porządkuje, broni poglądów. - podaje instrukcję obsługi sprzętu technicznego - pyta o szczegóły instrukcji obsługi sprzętu technicznego - opisuje, do czego sam i jego koledzy używa mediów - opowiada o odkryciach i wynalazkach - opisuje i interpretuje obrazki z podręcznika - podaje przyczyny wynalazczości i postępu technicznego - stosuje w swoich wypowiedziach zdania okolicznikowe przyczyny, zdania warunkowe ze spójnikiem wenn oraz czas przyszły Futur I zapamiętane lub wyćwiczone drylami - zasięga i udziela informacji na temat obsługi komputera - pyta inne osoby o plany i opowiada o swoich planach niezakłócające komunikacji) w zakresie omawianych tematów. - udziela wskazówek, jak pracować z komputerem - rozmawia na temat przyszłych zdarzeń

5 GESUNDHEIT w zadaniach. Popełnia liczne błędy. Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres ; głównie środki językowe o bezpośrednio jego osoby gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach Części ciała Choroby i dolegliwości Opis stylu życia Zdania przyzwalające ze spójnikiem obwohl i trotzdem Zdania warunkowe ze spójnikiem sonst Zdania okolicznikowe przyczyny ze spójnikiem deshalb i deswegen. pospolitości, łatwości, powtarzalności, opanowane na zasadzie dryli. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na i słuchanie. - nazywa części ciała - wymienia czynności wykonywane za pomocą części ciała: oko- widzi - nazywa choroby i dolegliwości - nazywa lekarzy specjalistów - opisuje swoje samopoczucie - opisuje przebieg choroby - określa swój styl życia Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań w zadaniach i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa. niż umożliwiającym dobrą komunikację: przedstawia w innej formie, charakteryzuje, hierarchizuje, wnioskuje, porządkuje, broni poglądów zwroty w zadaniach i własnych wypowiedziach. - określa styl życia innych - opowiada o swoim stylu życia i trybie życia innych - opisuje skutki wypadków - mówi, jak broni się przed stresem - używa zdań przyzwalających ze spójnikami trotzdem i obwohl oraz warunkowe ze spójnikiem sonst -używa zdań okolicznikowych przyczyny ze spójnikiem deshalb i deswegen zapamiętane lub wyćwiczone drylami - pyta o stan zdrowia innych - pyta o zalecenia lekarskie - zadaje pytania dotyczące stylu życia niż niezakłócające komunikacji) w zakresie omawianych tematów, jeśli dotyczą one sytuacji typowych, podobnych do przerobionych w ramach zajęć lekcyjnych. - udziela rad dotyczących leczenia - udziela rad dotyczących stylu życia

6 EMOTIONEN w zadaniach. Popełnia liczne błędy. Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres ; głównie środki językowe o bezpośrednio jego osoby gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach Nazwy emocji Sytuacje konfliktowe Przemoc w szkole Strona bierna z czasownikami modalnymi w czasie teraźniejszym (Passiv Präsens) Strona bierna w czasie przeszłym Präteritum (Passiv Präteritum). zapamiętane lub wyćwiczone drylami pospolitości, łatwości, powtarzalności, opanowane na zasadzie dryli. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na i słuchanie.. - nazywa emocje i uczucia - wyraża swoje emocje - wymienia przyczyny stresu i konfliktów w szkole Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań w zadaniach i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają Rozumie większość tekstu i komunikatów umożliwiającym dobrą komunikację: przedstawia w innej formie, charakteryzuje, hierarchizuje, wnioskuje, porządkuje, broni poglądów - pyta o uczucia innych niezakłócające komunikacji) w zakresie omawianych tematów, jeśli dotyczą one sytuacji typowych, podobnych do przerobionych w ramach zajęć lekcyjnych. zwroty (str.36 i str. 88) w zadaniach i własnych wypowiedziach. - opisuje sytuacje konfliktowe, w tym przebieg konfliktu w szkole - opisuje akty przemocy w szkole - opisuje emocje innych osób - opowiada o swoich uczuciach w określonych sytuacjach - opowiada o sytuacjach wywołujących stres oraz metodach przeciwdziałania stresowi - opowiada o zachowaniach w sytuacjach konfliktowych - używa strony biernej z czasownikiem modalnym w czasie teraźniejszym i przeszłym - tworzy zdania przydawkowe - proponuje sposoby rozwiązywania konfliktów oraz prewencji sytuacji konfliktowych

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM IV.0

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM IV.0 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM IV.0 KLASA III a, b, d PODRĘCZNIK INFOS 2B INFOS 2B 1. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG ESOKJ A2, KTÓRA JEST

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W LO W ODNIESIENIU DO PODRĘCZNIKA INFOS 2B

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W LO W ODNIESIENIU DO PODRĘCZNIKA INFOS 2B WYMAGANIA DUKACYJN Z JĘZYKA NIMICKIGO W LO W ODNISINIU DO PODRĘCZNIKA INFOS 2B Rozdział Cele szczegółowe (czynności do opanowania przez ucznia/grupę w zakresie (kategoria celów A wie, B rozumie) i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język niemiecki Klasa III 2016/2017, Barbara Jagielska MIT LINKS 3

Wymagania edukacyjne język niemiecki Klasa III 2016/2017, Barbara Jagielska MIT LINKS 3 MIT LINKS 3 1. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG ESOKJ A2, KTÓRA JEST MOŻLIWA DO OSIĄGNIĘCIA W WYNIKU REALIZACJI PODRĘCZNIKA MIT LINKS 3 WIEDZA RECEPCJA PRODUKCJA INTERAKCJA MEDIACJA SŁUCHANIE: MÓWIENIE:

Bardziej szczegółowo

języku polskim (pojedyncze zamieszkania, zatrudnienia). PISANIE:

języku polskim (pojedyncze zamieszkania, zatrudnienia). PISANIE: Uczeń posługuje się zakresem pozwalających mu na realizację działań w wybranych aspektach następujących bloków tematycznych: Mensch Kultur Familie Freizeit Wohnung Essen Gesundheit Sport Reisen Umwelt

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASY 2 JĘZYK NIEMIECKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASY 2 JĘZYK NIEMIECKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASY 2 JĘZYK NIEMIECKI KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG ESOKJ A1 / A2, KTÓRA JEST MOŻLIWA DO OSIĄGNIĘCIA W WYNIKU REALIZACJI PODRĘCZNIKA MIT LINKS! 2 WIEDZA RECEPCJA

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI, KLASA TRZECIA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ ROK SZKOLNY 2016/2017

JĘZYK NIEMIECKI, KLASA TRZECIA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ ROK SZKOLNY 2016/2017 Wiadomości: środki językowe fonetyka ortografia, ZAKRASY TEMTYCZNE JĘZYK NIEMIECKI, KLASA TRZECIA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ ROK SZKOLNY 2016/2017 NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I. Zasady ogólne (wynikające z Rozporządzenia MENiS) II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I. Zasady ogólne (wynikające z Rozporządzenia MEN) II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego do podręcznika Mit links! dla klas 1-3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego do podręcznika Mit links! dla klas 1-3 gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego do podręcznika Mit links! dla klas 1-3 gimnazjum MIT LINKS 1, ROZDZIAŁ 1: HALLO! OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA WIEDZA:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne kl. I gr. a 2014/2015

Wymagania edukacyjne kl. I gr. a 2014/2015 NEXT MOVE 2, MODUŁ STARTER OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA WIEDZA: znajomość środków językowych UMIEJĘTNOŚCI NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I. Zasady ogólne (wynikające z Rozporządzenia MENiS) II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I. Zasady ogólne (wynikające z Rozporządzenia MEN) II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JEZYKA NIEMIECKIEGO W LO W ODNIESIENIU DO PODRĘCZNIKA INFOS 2A

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JEZYKA NIEMIECKIEGO W LO W ODNIESIENIU DO PODRĘCZNIKA INFOS 2A WMAGANIA DUKACJN Z JZKA NIMICKIG W L W DNISINIU D PDRĘCZNIKA INFS 2A Rozdział Cele szczegółowe (czynności do opanowania przez ucznia/ grupę w zakresie (kategoria celów A- wie, B- rozumie) i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego na poszczególnych etapach zaawansowania

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego na poszczególnych etapach zaawansowania Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego na poszczególnych etapach zaawansowania INFOS 1 1. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG ESOKJ A1, KTÓRA JEST MOŻLIWA DO OSIĄGNIĘCIA W WYNIKU REALIZACJI PODRĘCZNIKA

Bardziej szczegółowo

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania do podręcznika Infos 1

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania do podręcznika Infos 1 Propozycja przedmiotowego systemu oceniania do podręcznika Infos 1 I. Zasady ogólne (wynikające z rozporządzenia MEN) II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom rozszerzony Klasa pierwsza Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM IV.0

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM IV.0 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM IV.0 KLASA I PODRĘCZNIK INFOS 1A i INFOS 1B INFOS 1A 1. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG ESOKJ A1, KTÓRA JEST

Bardziej szczegółowo

System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum

System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum Uczeń celujący Uczeń samodzielnie i twórczo rozwija swoje własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

B E R U F S L E B E N

B E R U F S L E B E N PLA WYKOWY Kurs kontynuacyjny V.1p FO 2 B ział Temat lekcji dla ucznia: Cele szczegółowe (czynności do opanowania przez ucznia/grupę w zakresie wiedzy (kategoria celów A wie, B rozumie) i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Rozdział : Rückblick!

Rozdział : Rückblick! Publiczne Gimnazjum w Głogoczowie Język niemiecki, rok szkolny 2016/2017 Wymagania edukacyjne dla klasy II gimnazjum sformułowane na podstawie programu nauczania i podręcznika magnet smart 2 Rozdział :

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język niemiecki początkujący Klasa I 2016/2017, Barbara Jagielska MIT LINKS 1

Wymagania edukacyjne język niemiecki początkujący Klasa I 2016/2017, Barbara Jagielska MIT LINKS 1 MIT LINKS 1 1. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG ESOKJ A1, KTÓRA JEST MOŻLIWA DO OSIĄGNIĘCIA W WYNIKU REALIZACJI PODRĘCZNIKA MIT LINKS 1 WIEDZA RECEPCJA PRODUKCJA INTERAKCJA MEDIACJA Uczeń posługuje się

Bardziej szczegółowo

Język Angielski OCENA OCENA DOBRA DOSTATECZNA PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH. Uczeń: Uczeń:

Język Angielski OCENA OCENA DOBRA DOSTATECZNA PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH. Uczeń: Uczeń: Język Angielski Wymagania edukacyjne Język Angielski, Klasa VII, Podręcznik English Class B1 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY OCENA OCENA OCENA OCENA OCENA OCENA NIEDOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Klasa I Wspaniale 6 pkt Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klas VII SP do podręcznika Mit links! 1

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klas VII SP do podręcznika Mit links! 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klas VII SP do podręcznika Mit links! 1 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen: 1 1. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG ESOKJ

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w LO Infos 2

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w LO Infos 2 Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w LO Infos 2 Rozdział 1. Ś w zakresie Cele szczegółowe (czynności do opanowania przez ucznia/grupę w zakresie i ) PODSTAWOWYM - nazywa święta i uroczystości,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE. Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik:

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE. Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: FOCUS 2 (Wyd. PEARSON) 1 Wymagania ogólne Rozumienie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Język angielski Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- wyciąg ze statutu (załącznik 3.14)

Język angielski Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- wyciąg ze statutu (załącznik 3.14) Język angielski Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- wyciąg ze statutu (załącznik 3.14) OCENA Klasa 1d- okres 1 - uczeń zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i zwrotów związanych z opisem wyglądu

Bardziej szczegółowo

OCENA DOSTATECZNA PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

OCENA DOSTATECZNA PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Wiadomości: środki językowe fonetyka ortografia Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: Swoimi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA. zna część wprowadzonych słów i wyrażeń

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA. zna część wprowadzonych słów i wyrażeń JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY Kryteria ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIEDOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA Znajomość

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I. Zasady ogólne (wynikające z Rozporządzenia MENiS) II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom podstawowy Klasa druga Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

MIT LINKS 1 1. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG ESOKJ A1, KTÓRA JEST MOŻLIWA DO OSIĄGNIĘCIA W WYNIKU REALIZACJI PODRĘCZNIKA MIT LINKS 1

MIT LINKS 1 1. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG ESOKJ A1, KTÓRA JEST MOŻLIWA DO OSIĄGNIĘCIA W WYNIKU REALIZACJI PODRĘCZNIKA MIT LINKS 1 I. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka niemieckiego dla klasy I MIT LINKS 1 1. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG ESOKJ A1, KTÓRA JEST MOŻLIWA DO OSIĄGNIĘCIA W WYNIKU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO do podręcznika Mit links! 1 dla klasy siódmej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO do podręcznika Mit links! 1 dla klasy siódmej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO do podręcznika Mit links! 1 dla klasy siódmej! 1 1. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG ESOKJ A1, KTÓRA JEST MOŻLIWA DO OSIĄGNIĘCIA W WYNIKU REALIZACJI PODRĘCZNIKA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom podstawowy Klasa pierwsza Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik : Voices 3. Nauczyciel: Ewa Stępień

Podręcznik : Voices 3. Nauczyciel: Ewa Stępień Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne i roczne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum Podręcznik : Voices 3 Nauczyciel: Ewa Stępień

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO W ODNIESIENIU DO PODRĘCZNIKA INFOS 2B

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO W ODNIESIENIU DO PODRĘCZNIKA INFOS 2B PROPOZYCJA PLAU WYIKOWGO W OISIIU O PORĘCZIKA IFOS 2B Planowanie wynikowe jest to ustalona przez nauczyciela kolejność realizacji szczegółowych celów kształcenia (w oparciu o wymagania programowe) oraz

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Kurs kontynuacyjny IV.1 p INFOS 2 A/2 B

Plan wynikowy Kurs kontynuacyjny IV.1 p INFOS 2 A/2 B Plan wynikowy Kurs kontynuacyjny IV.1 p IFO 2 A/2 B Dział Temat lekcji dla ucznia: Cele szczegółowe (czynności do opanowania przez ucznia/ grupę w zakresie wiedzy (kategoria celów A- wie, B- rozumie) i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą. Oznacza to, że uczeń nie opanował

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej

Kryteria oceniania uczniów z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej Kryteria oceniania uczniów z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej JĘZYK ANGIELSKI KL.I Wspaniale Klasa I 6 pkt Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się wiedzą i umiejętnościami

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 4. WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY DRUGIEJ POZIOM III.1

ZAŁĄCZNIK 4. WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY DRUGIEJ POZIOM III.1 ZAŁĄCZNIK 4. WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY DRUGIEJ POZIOM III.1 Oceny: Rozdział dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń potrafi: Rund um die Welt, Sommerferien

Bardziej szczegółowo

dla klasy 3C OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

dla klasy 3C OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Szczegółowe wymagania przygotowane w oparciu o materiały wydawnictwa Pearson dla przedmiotu język angielski, w oparciu o podręcznik Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. dla klasy 3C REPETYTORIUM

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z języka angielskiego kl. II gimnazjum Podręcznik Live Beat 3

Wymagania na poszczególne oceny z języka angielskiego kl. II gimnazjum Podręcznik Live Beat 3 Wymagania na poszczególne oceny z języka angielskiego kl. II gimnazjum Podręcznik Live Beat 3 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY OCENA OCENA OCENA OCENA OCENA OCENA NIEDOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania do podręcznika English Class A2+

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania do podręcznika English Class A2+ Propozycja przedmiotowego systemu oceniania do podręcznika English Class A2+ I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla klas VII do podręcznika English Class B1. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen:

Przedmiotowy system oceniania dla klas VII do podręcznika English Class B1. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen: Przedmiotowy system oceniania dla klas VII do podręcznika English Class B1 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen: 1 1. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG ESOKJ B1, KTÓRA JEST MOŻLIWA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO GIMNAZJUM IM. GEN. KAZIMIERZA TAOSKIEGO DLA KLAS 1-3 POZIOM WARIANT III.O

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO GIMNAZJUM IM. GEN. KAZIMIERZA TAOSKIEGO DLA KLAS 1-3 POZIOM WARIANT III.O WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO GIMNAZJUM IM. GEN. KAZIMIERZA TAOSKIEGO DLA KLAS 1-3 POZIOM WARIANT III.O Katarzyna Dinewa Marlena Bizewska 1 I. Zasady ogólne (wynikające z Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

trudniejszych zadaniach rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie

trudniejszych zadaniach rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom rozszerzony Klasa druga Podręcznik: Matura Focus 2, 3 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Repetytorium Gimnazjalne. Kryteria ogólne oceniania

Repetytorium Gimnazjalne. Kryteria ogólne oceniania Repetytorium Gimnazjalne Kryteria ogólne oceniania Wiadomości: środki językowe fonetyka ortografia Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I. Zasady ogólne (wynikające z Rozporządzenia MEN) II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2011/2012 opracowała: Iwona Chmielecka na podstawie podręcznika KOMPASS 3 Rozdział I. Rund

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy trzeciej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy trzeciej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy trzeciej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom podstawowy Klasa trzecia Repetytorium Maturalne Kryteria oceniania ogólne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: Swoimi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w PG nr 8 w Białymstoku.

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w PG nr 8 w Białymstoku. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w PG nr 8 w Białymstoku. System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. dla gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. dla gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla gimnazjum PSO opiera się na Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, który stanowi załącznik do Statutu szkoły. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA TRZECIA GIMNAZJUM ETAP PODSTAWOWY DO PODRĘCZNIKA AHA NEU 3A I 3B

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA TRZECIA GIMNAZJUM ETAP PODSTAWOWY DO PODRĘCZNIKA AHA NEU 3A I 3B KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA TRZECIA GIMNAZJUM ETAP PODSTAWOWY DO PODRĘCZNIKA AHA NEU 3A I 3B Opracowała: Marta Pawlak Rozdział Ocena Wymagania I Sport II Pogoda, krajobraz, zwierzęta III

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do książki Longman. Repetytorium gimnazjalne

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do książki Longman. Repetytorium gimnazjalne PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do książki Longman. Repetytorium gimnazjalne I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne

Kryteria oceniania ogólne Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Podręcznik: ALLES KLAR 2 A

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Podręcznik: ALLES KLAR 2 A ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Podręcznik: ALLES KLAR 2 A Rozdział Realizowane zagadnienie z Podstawy Programowej Materiał gramatyczny Wymagania na poszczególne oceny

Bardziej szczegółowo

KLASA I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KLASA I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I. Zasady ogólne (wynikające z Rozporządzenia MEN) II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

Repetytorium Maturalne z języka angielskiego poziom rozszerzony

Repetytorium Maturalne z języka angielskiego poziom rozszerzony WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 3 JĘZYK ANGIELSKI ZAKRES ROZSZERZONY Repetytorium Maturalne z języka angielskiego poziom rozszerzony 1. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG ESOKJ B2, KTÓRY JEST MOŻLIWY DO OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe (czynności do opanowania przez ucznia/grupę w zakresie wiedzy i umiejętności) nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele):

Cele szczegółowe (czynności do opanowania przez ucznia/grupę w zakresie wiedzy i umiejętności) nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): ział emat lekcji dla ucznia: w zakresie Cele szczegółowe (czynności do opanowania przez ucznia/grupę w zakresie i ) POSAWOWYM CZŃ: POAPOSAWOWYM (wszystko, co w zakresie podstawowym i ponadto) Materiał

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I. Zasady ogólne (wynikające z Rozporządzenia MENiS) II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA

Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II Kryteria ogólne Znajomość środków językowych Rozumienie NIEDOSTATE CZNA Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY - INFORMATYKA KLASA 2 LUB 4

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY - INFORMATYKA KLASA 2 LUB 4 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY - INFORMATYKA KLASA 2 LUB 4 Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: English for Information Technology 1 (Wyd. PEARSON)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 3 JĘZYK ANGIELSKI ZAKRES PODSTAWOWY 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 3 JĘZYK ANGIELSKI ZAKRES PODSTAWOWY 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 3 JĘZYK ANGIELSKI ZAKRES PODSTAWOWY 1. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG ESOKJ B1, KTÓRA JEST MOŻLIWA DO OSIĄGNIĘCIA W WYNIKU REALIZACJI PODRĘCZNIKA REPETYTORIUM MATURALNE WIEDZA

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Wymagania programowe na poszczególne oceny. Język angielski, gimnazjum, klasa III ( grupa zaawansowana) Semestr I- oznaczony został kolorem czarnym Semestr II oznaczony został kolorem brązowym Funkcje

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny sprawności rozumienia tekstu czytanego

Kryteria oceny sprawności rozumienia tekstu czytanego Direkt 3 Zakres tematyczny człowiek (uczucia, emocje, plany na przyszłość, cechy charakteru, wygląd zewnętrzny, plany, marzenia) szkoła (życie szkoły) życie rodzinne i towarzyskie (nawiązywanie kontaktów,

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom B1

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom B1 Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom B1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie B1 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European Framework of

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I. Zasady ogólne (wynikające z Rozporządzenia MEN) II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do

Bardziej szczegółowo

Podręcznik : New Voices 2. Nauczyciel: Ewa Stępień

Podręcznik : New Voices 2. Nauczyciel: Ewa Stępień Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne i roczne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego dla klasy I gimnazjum Podręcznik : New Voices 2 Nauczyciel: Ewa Stępień

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa II gimnazjum podręczni Next Move 3 I. Zasady ogólne (wynikające z Rozporządzenia MEN)

PRZEDMIOTOWY SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa II gimnazjum podręczni Next Move 3 I. Zasady ogólne (wynikające z Rozporządzenia MEN) PRZEDMIOTOWY SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa II gimnazjum podręczni Next Move 3 I. Zasady ogólne (wynikające z Rozporządzenia MEN) II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego Kl. III Podręcznik Deutsch Aktuell Kompakt 4. ocena dostateczna

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego Kl. III Podręcznik Deutsch Aktuell Kompakt 4. ocena dostateczna Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego Kl. III Podręcznik Deutsch Aktuell Kompakt 4 Uczeń potrafi: Dział tematyczny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra 1. Rozdział 1 Guten Appetit! - nazwać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I. Zasady ogólne (wynikające z Rozporządzenia MEN) II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do

Bardziej szczegółowo

Do udziału zapraszamy uczniów z klas I i III GIMNAZJUM. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas z zaawansowanym językiem niemieckim.

Do udziału zapraszamy uczniów z klas I i III GIMNAZJUM. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas z zaawansowanym językiem niemieckim. REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LEKSYKALNO - GRAMATYCZNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Organizatorzy: Kinga Rembiesa, Małgorzata Bernowska I. CELE KONKURSU 1. Podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2 Today! 2, ROZDZIAŁ 1. FAMILY AND FRIENDS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYMAGAŃ WYMAGAŃ UMIEJĘTNOŚCI zakres w znacznym zakres ; głównie 1. dane personalne, 2. liczebniki 0-50, 3. godziny, 4. pozdrowienia, 5. dni tygodnia,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Obowiązkowe wyposażenie ucznia: zeszyt przedmiotowy, podręcznik i zeszyt ćwiczeń, przybory do pisania i rysowania Uczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1. I. Zasady ogólne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1. I. Zasady ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 I. Zasady ogólne 1. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Kompass 3 Wydawnictwo Szkolne PWN

Kompass 3 Wydawnictwo Szkolne PWN PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY III GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PROGRAMU NAUCZANIA I PODRĘCZNIKA Kompass 3 NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 2 GODZINY/

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom rozszerzony

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom rozszerzony PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom rozszerzony I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej I Kryteria ogólne System oceniania wiedzy i umiejętności uczniów jest dwojaki: formalny i nieformalny: system formalny: na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2012/2013

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2012/2013 KLASA: I GIMNAZJUM Nauczyciel prowadzący: mgr Stefan Kokoczka I. Zasady ogólne (wynikające z Rozporządzenia MENiS) II. Sposoby

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI. Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw

JĘZYK NIEMIECKI. Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw JĘZYK NIEMIECKI Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw - dane personalne - przedstawianie się, narodowość, kraj, wiek, adres, zainteresowania, hobby, zawód - szkoła - przedmioty nauczania, oceny,

Bardziej szczegółowo

SEMESTR I. Landschaften und Orte

SEMESTR I. Landschaften und Orte Landschaften und Orte WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY SEMESTRALNE ORAZ ROCZNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IIA I IIB LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZIOM IV.1 ROK SZKOLNY: 2015/2016 PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach IV VI :

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach IV VI : Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach IV VI : Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności NIEDOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie, oraz tzw.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Podręcznik Aktion Deutsch cz. 1

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Podręcznik Aktion Deutsch cz. 1 Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Podręcznik Aktion Deutsch cz. 1 Treści programo we Wymagania podstawowe Wymagania programowe Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Rozdział 1 Start auf

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas IV w Szkole Podstawowej nr 340 im. prof. B. Molskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas IV w Szkole Podstawowej nr 340 im. prof. B. Molskiego Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas IV w Szkole Podstawowej nr 340 im. prof. B. Molskiego Obowiązkowe wyposażenie na zajęciach: Podręcznik, ćwiczenia, zeszyt przedmiotowy, przybory

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne. rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie

Wymagania ogólne. rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy IIIab Gimnazjum (grupa podstawowa) w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania ogólne Znajomość środków Rozumienie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I. Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA Ocena DOPUSZCZAJĄCA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I. Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA Ocena DOPUSZCZAJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I Rozdział I Niemiecki moim nowym hobby Cel kształcenia wg nowej podstawy programowej Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klas III GIMNAZJUM do książki Longman. Repetytorium gimnazjalne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klas III GIMNAZJUM do książki Longman. Repetytorium gimnazjalne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klas III GIMNAZJUM do książki Longman. Repetytorium gimnazjalne I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY III GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass neu 3 NAZWA SZKOŁY: Gimnazjum nr 2 w Łukowie NAUCZYCIEL: Magdalena Kępa, Dorota Jopek Małycha ROK SZKOLNY:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa I, poziom III.0

Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa I, poziom III.0 Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa I, poziom III.0 Niniejszy Przedmiotowy System Oceniania opracowano na podstawie Programu nauczania języka niemieckiego dla klas I III

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK NIEMIECKI PODRĘCZNIK "FOKUS 2" Klasa I b - Rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK NIEMIECKI PODRĘCZNIK FOKUS 2 Klasa I b - Rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK NIEMIECKI PODRĘCZNIK "FOKUS 2" ZAKRES GRAMATYKI Klasa I b - Rok szkolny 2015/2016 Utrwalenie i rozszerzenie materiału gramatycznego z gimnazjum: odmiana czasowników w czasie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA OCENA DOBRA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOPUSZCZJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 7 ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO/CZYTANEGO uczeń rozumie tylko nieliczne polecenia i wypowiedzi nauczyciela

Bardziej szczegółowo

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA I semestr Ocena Umiejętności ucznia 6 posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania odnosi sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych

Bardziej szczegółowo