dodatek specjalny do Biuletynu VAT nr 24/2013 UWAGA! ZMIANY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dodatek specjalny do Biuletynu VAT nr 24/2013 UWAGA! ZMIANY"

Transkrypt

1 dodatek specjalny do Biuletynu VAT nr 24/2013 UWAGA! ZMIANY Nowe terminy rozliczeń VAT w 2014 r.

2 2 NOWE TERMINY ROZLICZEŃ VAT Nowe terminy rozliczeń VAT w 2014 r. Zasada ogólna 1. sprzedaż towarów lub wykonanie usług innych niż wymienione w pkt 2 21 z chwilą dokonania dostawy lub wykonania usługi w którym powstał obowiązek podatkowy dotyczący nabytych towarów i usług, nie wcześniej niż w którym ę nie później niż 15. dnia dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę albo otrzymano zaliczkę, i nie wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy, wykonaniem usługi lub otrzymaniem. W przypadku świadczeń okresowych a może być wystawiona wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, pod warunkiem że zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy Biuletyn VAT nr 24(198)

3 NOWE TERMINY ROZLICZEŃ VAT 3 Zasady szczególne 2. eksport towarów z chwilą dokonania dostawy nie dotyczy nie później niż 15. dnia dokonano dostawy towaru albo otrzymano zaliczkę, i nie wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy lub otrzymaniem 3. import usług, dla których miejsce świadczenia ustala się na podstawie art. 28b ustawy o VAT z chwilą wykonania usług wpłata powoduje powstanie w chwili jej wpłaty w którym powstał obowiązek podatkowy dotyczący nabytych usług; w przypadku importu usług warunkiem odliczenia jest, aby podatnik uwzględnił podatek należny w deklaracji nie ma wystawiania y ani innego odrębnego dokumentu 15 grudnia 2013 r. Biuletyn VAT nr 24(198)

4 4 NOWE TERMINY ROZLICZEŃ VAT 4. wydanie towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty do nabytych przez podatnika towarów powstał nie wcześniej niż w którym ę nie później niż 15. dnia dokonano dostawy towaru albo otrzymano zaliczkę, i nie wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy albo otrzymaniem 5. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty do nabytych przez podatnika towarów powstał nie wcześniej niż w którym ę nie później niż 15. dnia dokonano dostawy towaru albo otrzymano zaliczkę, i nie wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy albo otrzymaniem 6. dokonywanie w trybie egzekucji dostawy towarów z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty obowiązw rozliczeniu za okres, do nabytych przez nie później niż 15. dnia Biuletyn VAT nr 24(198)

5 NOWE TERMINY ROZLICZEŃ VAT 5 ku podatnika towarów powstał nie wcześniej niż w którym ę dokonano dostawy towaru albo otrzymano zaliczkę, i nie wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy albo otrzymaniem 7. świadczenie, na podstawie odrębnych przepisów, na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury, usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty usług powstał ę nie później niż 15. dnia wykonano usługę albo otrzymano zaliczkę, i nie wcześniej niż 30. dnia przed wykonaniem usługi albo otrzymaniem 15 grudnia 2013 r. Biuletyn VAT nr 24(198)

6 6 NOWE TERMINY ROZLICZEŃ VAT 8. świadczenie usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt (usługi finansowo-ubezpieczeniowe) z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty usług powstał ę nie później niż 15. dnia wykonano usługę albo otrzymano zaliczkę, i nie wcześniej niż 30. dnia przed wykonaniem usługi albo otrzymaniem 9. świadczenie usług budowlanych lub budowlano-montażowych dotyczy wyłącznie przypadków, o których mowa w art. 106b ust. 1 ustawy o VAT, kiedy wystawienie y jest obowiązkowe y, a gdy podatnik y lub wystawił wystawienia y usług budowlanych powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał ę n nie później niż 30. dnia od dnia wykonania usługi i nie wcześniej niż 30. dnia przed jej wykonaniem; n w przypadku zaliczkowych nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano zaliczkę, i nie wcześniej niż 30. dnia przed jej otrzymaniem Biuletyn VAT nr 24(198)

7 NOWE TERMINY ROZLICZEŃ VAT dostawy książek drukowanych (PKWiU ex ) z wyłączeniem map i ulotek oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex i PKWiU ex ) dotyczy wyłącznie przypadków, o których mowa w art. 106b ust. 1 ustawy o VAT, kiedy wystawienie y jest obowiązkowe y, a gdy podatnik y lub wystawił wystawienia y książek powstał ę n 60. dnia od dnia wydania towarów. Gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, ę wystawia się nie później niż 120. dnia od pierwszego dnia wydania towarów i nie wcześniej niż 30. dnia przed ich wydaniem; n w przypadku zaliczkowych nie później niż 15. dnia miesiąca następującego otrzymano zaliczkę, i nie wcześniej niż 30. dnia przed jej otrzymaniem 15 grudnia 2013 r. Biuletyn VAT nr 24(198)

8 8 NOWE TERMINY ROZLICZEŃ VAT 11. czynności polegające na drukowaniu książek (PKWiU ex ) z wyłączeniem map i ulotek oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex i PKWiU ex ), z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług dotyczy wyłącznie przypadków, o których mowa w art. 106b ust. 1 ustawy o VAT, kiedy wystawienie y jest obowiązkowe y, a gdy podatnik y lub wystawił wystawienia y usług drukowania powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał ę n nie później niż 90. dnia od dnia wykonania usługi i nie wcześniej niż 30. dnia przed wykonaniem usługi; n w przypadku zaliczkowych nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano zaliczkę, i nie wcześniej niż 30. dnia przed jej otrzymaniem 12. dostawa energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego y, a gdy podatnik y lub wystawił nie powoduje powstania do nabytych przez podatnika towarów powstał obowiązek podatnie później niż z upływem terminu płatności i nie wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy. Faktura może Biuletyn VAT nr 24(198)

9 NOWE TERMINY ROZLICZEŃ VAT 9 wystawienia y kowy, nie wcześniej niż w którym ę być wystawiona wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy, jeżeli zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy 13. świadczenie usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych; z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług y, a gdy podatnik y lub wystawił upływu terminów wystawienia y nie powoduje powstania usług powstał ę nie później niż z upływem terminu płatności i nie wcześniej niż 30. dnia przed wykonaniem usługi. Faktura może być wystawiona wcześniej niż 30. dnia przed wykonaniem usługi, jeżeli zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy 14. świadczenie usług wymienionych w poz , 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy; z wyjątkiem usług, do y, a gdy podatnik y lub wystawił nie powoduje powstania usług powstał nie później niż z upływem terminu płatności i nie wcześniej niż 30. dnia przed wykonaniem usługi. Faktura może 15 grudnia 2013 r. Biuletyn VAT nr 24(198)

10 10 NOWE TERMINY ROZLICZEŃ VAT których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług wystawienia y ę być wystawiona wcześniej niż 30. dnia przed wykonaniem usługi, jeżeli zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy 15. świadczenie usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze; z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług y, a gdy podatnik y lub wystawił wystawienia y nie powoduje powstania usług powstał ę nie później niż z upływem terminu płatności i nie wcześniej niż 30. dnia przed wykonaniem usługi. Faktura może być wystawiona wcześniej niż 30. dnia przed wykonaniem usługi, jeżeli zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy 16. świadczenie usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania miez chwilą wystawienia y, a gdy podatnik y lub wystawił nie powoduje powstania usług powstał nie później niż z upływem terminu płatności i nie wcześniej niż 30. dnia przed wykonaniem Biuletyn VAT nr 24(198)

11 NOWE TERMINY ROZLICZEŃ VAT 11 nia; z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług wystawienia y ę usługi. Faktura może być wystawiona wcześniej niż 30. dnia przed wykonaniem usługi, jeżeli zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy 17. świadczenie usług stałej obsługi prawnej i biurowej; z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług y, a gdy podatnik y lub wystawił wystawienia y nie powoduje powstania usług powstał ę nie później niż z upływem terminu płatności i nie wcześniej niż 30. dnia przed wykonaniem usługi. Faktura może być wystawiona wcześniej niż 30. dnia przed wykonaniem usługi, jeżeli zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy 18. świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej y, a gdy podatnik nie powoduje powstania obow rozliczeniu za okres, do nabytych przez ponie później niż z upływem terminu płatności i nie wcześniej niż grudnia 2013 r. Biuletyn VAT nr 24(198)

12 12 NOWE TERMINY ROZLICZEŃ VAT lub chłodniczej oraz gazu przewodowego; z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług y lub wystawił wystawienia y podatko- wiązku wego datnika usług powstał ę dnia przed wykonaniem usługi. Faktura może być wystawiona wcześniej niż 30. dnia przed wykonaniem usługi, jeżeli zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy 19. nabycie wewnątrzwspólnotowe y przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia wpłata nie powoduje powstania do nabytych przez podatnika towarów powstał z tytułu WNT. Warunkiem odliczenia VAT jest, aby nabywca: n otrzymał ę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie ma wystawiania y wewnętrznej ani innego odrębnego dokumentu Biuletyn VAT nr 24(198)

13 NOWE TERMINY ROZLICZEŃ VAT 13 nie trzech miesięcy od upływu miesiąca, do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy; n uwzględnił kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek 20. dostawa wewnątrzwspólnotowa y, nie później jednak niż 15. dnia po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru nie dotyczy nie powoduje powstania nie później niż 15. dnia dokonano dostawy towaru, i nie wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy 15 grudnia 2013 r. Biuletyn VAT nr 24(198)

14 14 NOWE TERMINY ROZLICZEŃ VAT 21. import towarów z chwilą powstania długu celnego. W przypadku objęcia towarów: n procedurą celną przetwarzania pod kontrolą celną obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą objęcia towarów tą procedurą; n procedurą celną: składu celnego, odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, tranzytu lub przeznaczeniem celnym wprowadze- wpłata nie powoduje powstania do importowanych towarów powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał dokument celny. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje: 1) w przypadku stosowania w imporcie towarów procedury uproszczonej, polegającej na wpisie do rejestru zgodnie z przepisami celnymi za okres rozliczeniowy, w którym podatnik dokonał wpisu do rejestru; obniżenie kwoty podatku należnego następuje importer nie wystawia y Biuletyn VAT nr 24(198)

15 NOWE TERMINY ROZLICZEŃ VAT 15 nie towarów do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, jeżeli od towarów tych pobierane są opłaty wyrównawcze lub opłaty o podobnym charakterze obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów wymagalności tych opłat pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wykazanego w dokumencie celnym stanowiącym zgłoszenie uzupełniające dotyczące tego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem art. 33a ustawy o VAT; 2) w przypadku wydania decyzji celnych, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34 ustawy o VAT w rozliczeniu decyzję; obniżenie kwoty podatku należnego następuje pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wynikającego z decyzji 15 grudnia 2013 r. Biuletyn VAT nr 24(198)

16 16 NOWE TERMINY ROZLICZEŃ VAT Przepisy przejściowe dotyczące ustalania na przełomie 2013/2014 Czynności wykonane przed 1 stycznia 2014 r. Data wykonania czynności Czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 i 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., tj.: n dostawa energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, n świadczenie usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, n świadczenie usług wymienionych w poz , 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, n świadczenie usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, n świadczenie usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, n świadczenie usług stałej obsługi prawnej i biurowej, n świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego które zostaną wykonane po 31 grudnia 2013 r., dla których przed dniem 1 stycznia 2014 r. wystawiono ę. Przepis, który ma zastosowanie Obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. Obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. Biuletyn VAT nr 24(198)

Komunikat nr 39 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 grudnia 2013 roku

Komunikat nr 39 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 grudnia 2013 roku DO-0133/39/2013 Komunikat nr 39 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 grudnia 2013 roku w sprawie: zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, obowiązujących od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. Urząd Skarbowy w Złotoryi SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE - zmiany w przepisach o VAT - proceder outsourcingu personalnego Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. ul. Rynek 42 59-500 Złotoryja tel.: +48 76 87

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2014 r. Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 1 Obowiązek wystawiania faktur

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach

Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach Z dniem 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie drugi etap rewolucyjnych zmian w zakresie podatku od towarów i usług, które będą miały bardzo duży wpływ na funkcjonowanie wszystkich podatników. Biuro poczyniło

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany w wersji 9.5.5135... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW" z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 64, poz. 332. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/302 Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054,

Bardziej szczegółowo

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację?

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? W niektórych przypadkach ciężar rozliczenia podatku VAT z tytułu dostaw towarów i usług zostaje przeniesiony na nabywcę.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 68 4283 Poz. 360 360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy

Bardziej szczegółowo

Faktura VAT po nowelizacji przepisów

Faktura VAT po nowelizacji przepisów Faktura VAT po nowelizacji przepisów Radosław Żuk Część IV FAKTURY KORYGUJĄCE Art. 106j Dokumentowanie czynności podlegających VAT 1. W przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono: 1) obniżki ceny w

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania dodatek do Biuletynu VAT nr 21/2014 Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania n korekta podstawy opodatkowania n ustalanie marży n dotacje wliczane do podstawy opodatkowania n szczególne przypadki:

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Podstawowa zasada dotycząca zasad wystawiania faktur VAT, tj.: Podatnicy ( ) są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r.

Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 752, 1559, 1662, 1877, z 2015 r. poz. 18, 211. Kancelaria Sejmu s.

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 1 Przepisy w zakresie VAT od 2014r. dot. transportu i spedycji 1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 605 USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych Art.

Bardziej szczegółowo

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT ROZDZIAŁ 1 Od autora 49 Wykaz skrótów 51 ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT 1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1 53 1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych 2 53 2.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe VAT we Wspólnocie Europejskiej STOSOWANIE VAT-u W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn.

Materiały szkoleniowe z tematu pn. Materiały szkoleniowe z tematu pn. TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TRANSAKCJI TRÓJSTRONNYCH I ŁAŃCUCHOWYCH ORAZ IDENTYFIKACJA OSZUSTW KARUZELOWYCH W HANDLU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych Podatnikami dokonującymi transakcji wewnątrzwspólnotowych są: podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowej wymiany towarów, podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowej wymiany usług. Na gruncie polskiego prawa

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

1 stycznia 2014 nr 1(199)

1 stycznia 2014 nr 1(199) 1 stycznia 2014 nr 1(199) dwutygodnik BIULETYN VAT www.bv.infor.pl VAT I AKCYZA: PORADY DOKUMENTACJA ORZECZNICTWO INTERPRETACJE dodatki: Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie 2013/2014 VAT 2014 ujednolicony

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW PODLEGA OPODATKOWANIU STAWKĄ PODATKU 0%, POD WARUNKIEM ŻE: 1. PODATNIK DOKONAŁ DOSTAWY NA RZECZ NABYWCY

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW PODLEGA OPODATKOWANIU STAWKĄ PODATKU 0%, POD WARUNKIEM ŻE: 1. PODATNIK DOKONAŁ DOSTAWY NA RZECZ NABYWCY JEŻELI PODATNIK OTRZYMAŁ CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ ZAPŁATY PRZED DOKONANIEM DOSTAWY TOWARÓW, STAWKĘ PODATKU 0% W EKSPORCIE TOWARÓW STOSUJE SIĘ W ODNIESIENIU DO OTRZYMANEJ ZAPŁATY, POD WARUNKIEM ŻE WYWÓZ TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 1171 U S T A W A z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1)

Bardziej szczegółowo