Konspekt lekcji Przebieg lekcji Uczniowie praktyczni Uczniowie analityczni Uczniowie kinestetyczni Uczniowie dynamiczni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konspekt lekcji Przebieg lekcji Uczniowie praktyczni Uczniowie analityczni Uczniowie kinestetyczni Uczniowie dynamiczni"

Transkrypt

1 Konspekt lekcji Imię i nazwisko nauczyciela: Agnieszka Jastrzębska Temat: Praca i moc prądu elektrycznego Ilość uczniów zgodnie ze stanem w dzienniku: Dotyczy realizacji podstawy programowej Cele kształcenia wymagania ogólne: Poznanie pojęcia pracy prądu elektrycznego Operowanie wzorem W=UIt, Poznanie pojęcia moc prądu Operowanie wzorem P=UI, Poznanie jednostki pracy oraz mocy prądu Treści nauczania wymagania szczegółowe: Odczytywanie danych z tabliczki znamionowej odbiornika, odczytywanie zużytej energii elektrycznej na liczniku, obliczanie pracy prądu elektrycznego ze wzoru W=UIt, obliczanie mocy prądu ze wzoru P=UI, podawanie przykładów pracy wykonanej przez prąd elektryczny obliczanie każdej z wielkości występujących we wzorach W=UIt, W=U 2 R/t, W=I 2 Rt, opisywanie przemiany energii elektrycznej w grzałce, silniku odkurzacza, żarówce,\ Przebieg lekcji Lekcja została podzielona na 4 części i w każdej z nich wyróżniono cele i metody Zaproponowany plan lekcji ma angażować uczniów w sposób aktywny i interaktywny. Pozwala skupić się na procesie uczenia się a nie tylko na omawianych na lekcjach treści. Lekcja uwzględnia różne style uczenia się (kinestetycy, wzrokowcy, słuchowcy), wykorzystuje typowe interakcje pomiędzy prawą i lewą półkulą oraz sposób motywowania uczniów do poznawania prezentowanych zagadnień. Aby łatwiej wyodrębnić określone style uczenia się dokonano podziału uczniów na: 1 Uczniowie praktyczni są zainteresowani przede wszystkim osobistym znaczeniem omawianych treści. Muszą mieć powody do nauki - najlepiej, takie, które łączą nowe informacje z osobistym doświadczenia oraz ustalenie, że informacje przydatne są w życiu codziennym. Kluczowe metody oddziaływania: uczucie, oglądanie (wzrokowcy). Korzyści jakie wypływają ze znajomości pojęć pracy i mocy prądu elektrycznego oraz możliwości oszczędzania na rachunkach za energię elektryczną. 2 Uczniowie analityczni są przede wszystkim zainteresowani pozyskaniem faktów w celu pogłębienia rozumienia pojęć i procesów. Są oni zdolni do uczenia się z wykładów, analizując dane oraz słuchanie tego, co eksperci mają do powiedzenia. Kluczowe metody oddziaływania: wykład, aktywne słuchanie (słuchowcy) Rozumienie pojęć pracy i mocy prądu elektrycznego. 3 Uczniowie kinestetyczni są zainteresowani przede wszystkim jak to wszystko działa, chcą wziąć i spróbować. empirycznego uczenie się jest dla nich najlepsze za pomocą praktycznych zadań, doświadczenie zawodowe itp. (kinestetycy) Rozwiązywanie przykładów zadań z zastosowaniem pracy i mocy prądu elektrycznego. 4 Uczniowie dynamiczni są zainteresowani przede wszystkim odkryciem własnych możliwości w zakresie omawianych treści. Opierają się głównie na własnej intuicji

2 i starają się uczyć zarówno siebie jak i innych. Projektowanie własnych rozwiązań związanych z oszczędzaniem kosztów energii elektrycznej Różnice pomiędzy uczniami w zależności od dominującej półkuli mózgowej: Lewa półkula - uczeń preferuje język, bada informacje, analizuje lub rozbija informacje na mniejsze części. Prawa półkula- uczeń rozumie obrazy, szuka wzorów, tworzy metafory, dąży do syntezy, konsolidacji informacji. Przebieg lekcji Lekcja została podzielona na 4 części aby łatwiej wyodrębnić style uczenia się Część 1 Praktyczne uczenie się. Pomysł, uczucie i oglądanie czyli szukanie osobistego znaczenia dla prezentowanych treści Kluczowe pytanie Dlaczego? Część lekcji przeznaczona na zmotywowanie uczniów do zgłębiania przedstawianych treści. Uczeń wie dlaczego warto znać pojęcia pracy i mocy prądu elektrycznego. Cele: Znaczenie pojęć mocy i pracy prądu elektrycznego oparte na doświadczeniach uczniów. zaangażowanie uczniów w dialog, wzajemne słuchanie i dzielenie się doświadczeniami związanymi z omawianymi pojęciami pracy i mocy prądu elektrycznego. ukazanie różnorodności w rozumieniu danego zagadnienia-jak inni uczniowie rozumieją znaczenie mocy prądu elektrycznego jakie mają doświadczenia. Pokazanie tej różnorodności w rozumieniu omawianych zagadnień i wytworzenie poczucia wiem coś na ten temat ale chcę wiedzieć więcej- wzbudzenie zainteresowania omawianymi zagadnieniami uświadomienie sobie wartość nauki Metody i formy pracy: prezentacja filmu, pokaz slajdów, prezentacja POPPLET. Prawa półkula POŁĄCZ - uczniowie łączą własne doświadczenia z omawianym na lekcji rozumieniem kosztów energii elektrycznej Nauczyciel prezentuje film rachunek za energię elektryczną oraz film jak zarobić wiedząc jak obniżać koszty energii elektrycznej i znajomości pracy i mocy energii elektrycznej? Rozmowa w parach - rozwija zdolności do wyrażania własnych idei i pomysłów oraz porównywanie własnych pomysłów z innymi. Wyrabia szacunek dla innych. Uczniowie mogą rozwijać zdolność do testowania własnych pomysłów i zrozumienia dla omawianych zagadnień i otrzymywania informacji zwrotnych. zastanów się przez chwilę za co płacimy koszty za energię elektryczną? (czas pół minuty) podziel się ta informacja z koleżanka, która siedzi obok(1 minuta) podzielcie się informacjami z klasą( 2 minuty) Zamknij oczy i wyobraź sobie jak wyglądałby świat gdyby nie było urządzeń elektrycznych, jak wyglądałoby nasze życie? Dlaczego byłoby inne? Nauczyciel prezentuje urządzenia wykorzystywane przez człowieka nie wykorzystujące prądu elektrycznego

3 Lewa półkula WEŹ UDZIAŁ uczniowie dyskutują na temat ważności energii elektrycznej (analiza doświadczeń, ustanowienie pozytywnego stosunku do różnorodności doświadczeń innych osób). Rozmowa w parach Zastanów się przez chwilkę: jakie korzyści mamy z tego,że używamy energii elektrycznej? Podziel się tą informacją ze swoją koleżanką Podzielcie się ta informacja z klasą Nauczyciel naprowadza prąd jest formą energii zamienianą podczas działania urządzenia na inna formę energii Nauczyciel prezentuje program symulujący pracę urządzeń domowych zamiana energii elektrycznej, wykorzystanie programu komputerowego Uczniowie uzupełniają tabelkę Urządzenie elektryczne 1 2 Zmiana na inna formę energii Część 2 Analityczne uczenie się Słuchanie i myślenie o informacji; poszukiwanie faktów. Kluczowe pytanie: Co? Część przeznaczona jest na słuchanie o tym jak pojęcia pracy i mocy są definiowane w fizyce. Cele: 1. Intuicyjne zrozumienia pojęć pracy i mocy prądu elektrycznego. 2. Wspólne tworzenie mapy myśli dotyczącej pracy i mocy prądu elektrycznego Metoda i formy pracy: prezentacja multimedialna POPPLET, praca w parach Prawa półkula WYOBRAŹ SOBIE Nauczyciel prezentuje obrazy, posługuje się metaforą tworząc opowieść dla lepszego wyobrażenia pojęcia mocy prądu elektrycznego. Jeżeli założymy, że moc można przestawić jako strumień wody spływający z pewnej wysokości zamknij oczy i usłysz moc wodospadu-prezentacja multimedialna-(czuję) Nauczyciel zadaje pytanie gdzie moc wodospadu jest większa i dlaczego? Napięcie różnica wysokości, natężenie ilość wody spływającej. Otwórz oczy i zobacz-większą moc to wyższy wodospad i więcej wody. Nauczyciel pokazuje analogię. Urządzenia pracujące z większa mocą wykorzystują większe napięcie i większe natężenie. Zwiększenie napięcia jaśniej świeci żarówka. Nauczyciel prezentuje tabliczki i objaśnia co to są wartości znamionowe Lewa półkula ZORGANIZUJ INFORMACJE Nauczyciel proponuje zbierz informacje (mapa pojęć)-urządzenia zamieniają energie elektryczną na inna formę energii, wykonują dla nas pracę. Im szybciej pracują tym większa mają moc. Moc jest związana z napięciem i natężeniem prądu elektrycznego przypomnij sobie jak definiowano moc i jaka było jednostka mocy jaką masz propozycję aby moc i pracę prądu elektrycznego zapisać wzorem jaka proponujesz jednostkę dla pracy prądu elektrycznego? Czy kiedyś spotkałeś się z tą jednostką?

4 Nauczyciel prezentuje przykładowy rachunek za energie elektryczną. Uczniowie uzupełniają mapę myśli. Definiują pojęcie mocy i pracy prądu elektrycznego Praca i moc prądu elektrycznego Część 3 Wykorzystanie wiedzy w praktyce Myślenie, działanie i eksperymentowanie. Kluczowe pytanie: Jak? Cel: Uczniowie prawidłowe posługiwanie się miernikami prądu elektrycznego odczytanie wartości z urządzeń elektrycznych obliczanie wartości mocy i pracy prądu elektrycznego analiza procesu uczenia się w trakcie lekcji Metoda: prezentacja, karty pracy, FlashCard Uczniowie testują wiedzę aby stać się ekspertami. Połączenie miedzy własnym doświadczeniem a nowopoznanymi pojęciami, koncepcjami. Lewa półkula PRAKTYKA Instrukcja Peer Nauczyciel przygotowuje pytanie wielokrotnego wyboru, zwierające omawiane na lekcji pojęcie. Uczniowie mają 2 minuty aby pomyśleć a następnie wybierają właściwą odpowiedź. Uczniowie pokazują swoje odpowiedzi przez podniesienie kartki (A B C D) W grupach 4 osobowych dyskutują nad poprawnością odpowiedzi a następnie głosują raz jeszcze.(grupy zawierały osoby, które różnie głosowały Uczniowie wypełniają karty pracy a następnie analizują poprawność swoich odpowiedzi Prawa półkula PROJEKTOWNIE : Jeżeli wiemy, że moc urządzenia jest związana z napięciem i natężeniem to zaprojektuj obwód oraz oblicz moc żarówki i wykonaną pracę w czasie jednej minuty Uczniowie projektują obwód i odczytują wartości napięcia i natężenia oraz obliczają moc żarówki. Uczniowie prawidłowo posługują się miernikami prądu elektrycznego - odczytanie wartości z urządzeń. Uczniowie na kartach pracy zaznaczają kolorem( zielonym brak trudności, pomarańczowym wystąpiły trudności, czerwonym - nie potrafiłem sobie poradzić) i odpowiadają na pytania Czy zadanie było dla mnie łatwe? Czy zadanie było trudne? Z jaką trudnością się spotkałem?

5 Co musiałbym zmienić aby zadanie stało się dla mnie łatwe Co zrobiłbym inaczej następnym razem Część 4 Dynamiczne uczenie się Szukanie krytych możliwości, odkrywanie, uczenie się metodą prób i błędów, samopoznanie. Tworzenie oryginalnych pomysłów.kluczowe pytanie: Jeśli? Cel: Umiejętność zastosowania pojęć pracy i mocy prądu elektrycznego w życiu codziennym Zaprojektuj swoje mieszkanie, zobacz jakie masz urządzenia elektryczne - na jaką energię została zamieniona energia elektryczna, jaką mają moc (jeżeli nie masz to odczytaj wartości z tabliczki znamionek i oblicz). okres koszt pracy poszczególnych urządzeń w czasie jednej doby. zaproponuj jak obniżyć koszty poszczególnych urządzeń-( możesz je zmienić na inne bardziej ekonomiczne) możesz zaproponować jakieś inne rozwiązania obniżające koszty energii elektrycznej. Uczniowie korzystając z programu Kalkulator kosztów energii elektrycznej wykonują projekt w domu - czas dwa tygodnie. Prezentacja na lekcję

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

II. CELE LEKCJI A/ Poznawcze i kształtujące

II. CELE LEKCJI A/ Poznawcze i kształtujące Scenariusz lekcji fizyki w III klasie gimnazjum Temat lekcji: jak obliczyć pracę prądu elektrycznego? Autor: mgr BoŜena Sacharska I. INFORMACJE O LEKCJI * Temat lekcji: Jak obliczyć pracę prądu elektrycznego?

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy 2 warsztaty-130129.indd 67 29.01.2013 12:42:10 Wstęp Niniejszy podręcznik opracowano

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Strona 1 MODUŁ V KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Realizując określone cele, wykonujemy różne zadania: w szkole jako uczniowie, w pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 I. Ogólne założenia programu... 4 II. Cele nauczania... 5 III. Treści

Bardziej szczegółowo

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Alina Kalinowska Pozwólmy dzieciom działać mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Warszawa 2010 Publikacja współfinansowana przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja jest

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury

Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Zrób to sam Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Zrób to sam Zrób to sam Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Spis treści: Wstęp 7 1. Od

Bardziej szczegółowo

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Myślę jak obywatel. Mam wpływ na to, co się dzieje wokół mnie Lidia Pasich, Jolanta Gwóźdź Praca z uczniem

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące w nowej podstawie programowej Opracowała: mgr Halina Staniek

Ocenianie kształtujące w nowej podstawie programowej Opracowała: mgr Halina Staniek Zadaniem dobrego nauczyciela jest uczyć tak, aby uczeń sam się zaczął uczyć! Ocenianie kształtujące w nowej podstawie programowej Opracowała: mgr Halina Staniek Rozporządzenie o ocenianiu z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Marta Kotarba-Kańczugowska. Praca metodą projektu

Marta Kotarba-Kańczugowska. Praca metodą projektu Marta Kotarba-Kańczugowska Praca metodą projektu Marta Kotarba-Kańczugowska doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka w Instytucie Wspomagania Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi

Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi Rory Daly, Davide Di Pietro, Aleksandr Kurushev, Karin Stiehr i Charlotte Strümpel Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi Poradnik dla wolontariuszy-seniorów,

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 79 Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 3 Instytut Obywatelski Warszawa 2011 Publikacja dostępna

Bardziej szczegółowo

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego Damian Hamerla Krzysztof Kacuga Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego FUNDACJA EDUKACJA DLA DEMOKRACJI Warszawa 2005 Opracowanie graficzne skład oraz łamanie: Cyprian Malinowski Publikacja

Bardziej szczegółowo

Wartości i normy jako podstawa funkcjonowania szkolnych społeczności

Wartości i normy jako podstawa funkcjonowania szkolnych społeczności URSZULA GRALEWSKA NORBERT KARASZEWSKI LAURA PIOTROWSKA KATARZYNA SALAMON-BOBIŃSKA Wartości i normy jako podstawa funkcjonowania szkolnych społeczności Poniższy tekst poświęcony jest wymaganiom związanym

Bardziej szczegółowo

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Anna Twarda Jestem niepełnosprawny, idę do pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Geografia to lubię! SPIS TREŚCI: str. 1. Koncepcja programu... 2 2. Cele edukacyjne w zakresie kształcenia i wychowania... 4 3. Treści

Bardziej szczegółowo

Miejsce biblioteki szkolnej w procesie kształcenia

Miejsce biblioteki szkolnej w procesie kształcenia Miejsce biblioteki szkolnej w procesie kształcenia Biblioteki szkolne i pedagogiczne biorą udział w procesie kształcenia, ponieważ gromadzą, opracowują, przechowują i chronią szeroko pojęte materiały biblioteczne.

Bardziej szczegółowo

Większość zmian jakie wprowadzamy w szkole jest uzasadniana dobrem ucznia.

Większość zmian jakie wprowadzamy w szkole jest uzasadniana dobrem ucznia. Uczniowie w procesie autoewaluacji szkoły. Większość zmian jakie wprowadzamy w szkole jest uzasadniana dobrem ucznia. To uzasadnienie jest jak najbardziej właściwe, dlatego przy kolejnej zmianie nie dziwi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik metodyczny po serwisie praca-enter.pl

Przewodnik metodyczny po serwisie praca-enter.pl Przewodnik metodyczny po serwisie praca-enter.pl Warszawa 2013 Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 6 lok. 2/5 T: +48 (22) 537 02 00-02, F: +48 (22) 537 02 03 http:

Bardziej szczegółowo