Komunikat dla podatniko w dotyczący standardo w w zakresie wpłat podatko w

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komunikat dla podatniko w dotyczący standardo w w zakresie wpłat podatko w"

Transkrypt

1 Komunikat dla podatniko w dotyczący standardo w w zakresie wpłat podatko w Spis treści 1. Informacje ogólne Standardy przelewu przez podatników dokonujących wpłat jednostkowych na rachunki izb celnych Przekazywanie informacji dot. wpłat zbiorczych realizowanych przez podmioty dokonujące wpłat dziennych lub regulujących należności wynikające z wielu dokumentów Czynności, które należy wykonać w celu przygotowania plików : Przykładowa wpłata zaliczek dziennych: Forma opisowa zawartości załączonego pliku specyfikacji stosowanego dla wpłat do wielu dokumentów o nazwie specyfikacja_clo.txt: Przykładowe numery deklaracji: Informacje ogólne Dyrektor Izby Celnej w Opolu, w związku z uruchomieniem w najbliższym czasie nowego systemu rozliczeń, informuje o wprowadzeniu w w/w systemie mechanizmów umożliwiających automatyzację rozliczeń wpłat dokonywanych przez kontrahentów/ podatników/ agencje celne. Automatyzacja j.w. umożliwia szybsze rozliczanie należności przedsiębiorców i osób fizycznych, przyspiesza przekazywanie pobranych dochodów do budżetu państwa, wpływa na ograniczenie możliwości powstawania nieprawidłowości w procesie rozliczania należności, jak również skraca czas oczekiwania na zwolnienie salda zabezpieczenia akcyzowego. Automatyczne rozliczanie w systemie dokonanych przez podatników wpłat jest możliwe do osiągnięcia w dwóch przypadkach:

2 1. stosowania jednolitego standardu przelewu przez podatników dokonujących wpłat jednostkowych na rachunki izb celnych, 2. przekazywania informacji dot. wpłat zbiorczych realizowanych przez podmioty dokonujące wpłat dziennych lub regulujących należności wynikające z wielu dokumentów (deklaracji) wg wzoru specyfikacji. Osiągnięcie założonego celu będzie możliwe jedynie przy współpracy kontrahentów/ podatników/ agencji celnych, polegającej na stosowaniu wskazanych w niniejszym piśmie zasad opisu przelewów lub przekazywania informacji o sposobie rozliczenia wpłat w postaci plików TXT. 2. Standardy przelewu przez podatników dokonujących wpłat jednostkowych na rachunki izb celnych. Przedsiębiorcy oraz podatnicy indywidualni dokonując wpłat na r-ki izb celnych są zobowiązani do stosowania zestandaryzowanego formularza określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego /Dz.U. nr 236 poz.1636 ze zm./. Podatnicy/ kontrahenci korzystający z bankowości elektronicznej regulując należności podatkowe powinni korzystać z formularza PRZELEW do US. Standard przelewu określony w/w rozporządzeniem dzięki uwzględnieniu w słowniku symboli formularzy wszystkich rodzajów deklaracji i informacji rozliczanych przez Służbę Celną, uszczegółowieniu rodzaju deklaracji AKC-4/4zo, POG-5 do załącznika (np.akc-4a, AKC-4ZOA, POG-5C itd.) oraz wprowadzeniu symbolu AKC-UW umożliwia automatyczne rozliczenie właściwie opisanej wpłaty jednostkowej tj. wstępnej wpłaty akcyzy (zaliczki) za okres dzienny dodatkowo regulującej jeden rodzaj należności (np. wynikający z załącznika A) lub takiej wpłaty, którą podatnik reguluje należność wynikającą z jednego dokumentu. System zidentyfikuje podatnika po numerze NIP lub Pesel (pole 9) oraz automatycznie rozliczy wpłaconą kwotę odpowiednio j.n.: w przypadku zapisu w polu 13 numeru dokumentu poprzez stowarzyszenie wpłaty z dokumentem, w przypadku opisu w polu 11 14J0106 oraz w polu 12 np. AKC-4A, AKC- 4ZOA poprzez utworzenie zaliczki, w przypadku opisu w polu 11 14M06 oraz w polu 12 np. AKC-4 poprzez stowarzyszenie wpłaty z deklaracją itd.

3 W przypadku regulowania wpłat dziennych należy obowiązkowo wybierać z listy formularzy rodzaj deklaracji uszczegółowiony do załącznika np. AKC-4A, AKC-4ZOA, POG-5C. Powyższy zapis pozwoli zidentyfikować rodzaj regulowanych należności (załącznik A wyroby spirytusowe, B wyroby winiarskie itd.). Wybór z listy formularzy właściwego symbolu przy regulowaniu należności z Deklaracji uproszczonej w nabyciu wewnątrzwspólnotowym jest uzależniony od ilości zadeklarowanych wyrobów akcyzowych. W przypadku deklaracji jednopozycyjnych należy wybrać ze słownika symbol AKC-U, natomiast w polu okres wpisać datę powstania obowiązku podatkowego oraz symbol okresu J-dzień. Jeżeli natomiast w deklaracji występuje więcej niż jeden wyrób akcyzowy (deklaracja wielopozycyjna) właściwym symbolem będzie AKC-UW, a w polu okres należy zamieścić najwcześniejszą datę powstania obowiązku podatkowego oraz symbol okresu J- dzień. 3. Przekazywanie informacji dot. wpłat zbiorczych realizowanych przez podmioty dokonujące wpłat dziennych lub regulujących należności wynikające z wielu dokumentów. Automatyczne rozliczanie wpłat zbiorczych, realizowanych przez podatników (w tym podmioty zobowiązane do wpłat zaliczek dziennych) będzie odbywało się poprzez zaciągnięcie przekazanego przez podmioty pliku TXT z danymi wg poniższej specyfikacji. W przypadku wpłat zbiorczych dokonywanych na rachunek Izby Celnej w Krakowie pliki należy przesyłać na adres poczty elektronicznej Do pobrania dostępne są dwa szablony plików o nazwie jak niżej: 1. specyfikacja_akcyza.txt, 2. specyfikacja_clo.txt. Szablony j.w. należy stosować przy wpłatach zbiorczych odpowiednio : 1. jeżeli z wpłaty winno zostać utworzonych wiele zaliczek za różne okresy dzienne lub jedna zaliczka na wiele rodzajów należności (np. wynikających z załącznika A, załącznika B itd) zastosowanie ma plik specyfikacja_akcyza.txt, 2. gdy wpłatą regulowane są należności wynikające z wielu dokumentów (deklaracji) należy używać szablonu o nazwie specyfikacja_clo.txt.

4 4. Czynności, które należy wykonać w celu przygotowania plików : 1. Pobrać odpowiedni szablon. 2. Otworzyć szablon za pomocą programu Notatnik, który jest standardową aplikacją dołączoną do każdego systemu Windows. 3. Zastąpić dane w szablonie danymi właściwymi dla podatnika. Kolejne wiersze należy tworzyć analogicznie jak w przykładzie. Opis znaczenia poszczególnych kolumn zawarty jest w poniższej instrukcji. 4. Po przygotowaniu plik zapisać. Nazwa pliku powinna zawierać dane wg poniższej instrukcji. Rozszerzenie pliku TXT. Struktura pliku musi zostać zachowana. Poszczególne dane w pliku są rozdzielone znakiem średnika ;. Znak ten oznacza kolejną kolumnę pliku. Nazwa pliku powinna zawierać dane w poniższym układzie: datę wpłaty (DDMMRRR), NIP podatnika dokonującego wpłaty, kwotę wpłaty w złotych, kwotę wpłaty w groszach. Dane j.w. winny być oddzielone podkreśleniem dolnym. Nazwa pliku będzie miała postać _ _9000_00 Poniżej przedstawiono w formie opisowej zawartość załączonego szablonu pliku dla wpłat zaliczek dziennych o nazwie specyfikacja_akcyza.txt. 1. Wiersz nagłówka zawiera: a. Numer konta bankowego, z którego nastąpiła wpłata b. Numer konta bankowego, na który nastąpiła wpłata c. Data wpłaty (DD/MM/RRRR) d. Kwota wpłaty całkowita (wartości dziesiętne kwoty oddzielone kropką) 2. Kolejne wiersze zawierają: a. Identyfikator zobowiązanego: NIP poprzedzony literą N, lub PESEL poprzedzony literą P c. Data powstania obowiązku podatkowego (DD/MM/RRRR) d. Rodzaj formularza z dokładnością do załącznika (np. AKC-4/A) f. Kwota wpłaty zaliczki (wartości dziesiętne kwoty oddzielone kropką) Kwota wpłaty całkowita musi być zgodna z sumą kwot wpłat zaliczek ze wszystkich wierszy.

5 5. Przykładowa wpłata zaliczek dziennych: 1. Dane ogólne a. Numer konta bankowego, z którego nastąpiła wpłata: XXXXXXXXXX b. Numer konta bankowego, na który nastąpiła wpłata: c. Data wpłaty: 13/06/2014 d. Kwota wpłaty całkowita: 9000,00 2. Dane dotyczące zaliczki dziennej a. Numer NIP kontrahenta: c. 01/09/2013 d. AKC-4/C f. Kwota wpłaty zaliczki 3100,00 3. Dane dotyczące zaliczki dziennej a. Numer NIP kontrahenta: c. 01/09/2013 d. AKC-4/D f. Kwota wpłaty zaliczki 2000,00 4. Dane dotyczące zaliczki dziennej a. Numer NIP kontrahenta: c. 02/09/2013 d. AKC-4/C f. Kwota wpłaty zaliczki 900,00 5. Dane dotyczące zaliczki dziennej a. Numer NIP kontrahenta: c. 02/09/2013

6 d. AKC-4/D f. Kwota wpłaty zaliczki 3000,00 Utworzony plik specyfikacji dla powyższych, przykładowych danych uzyska postać: XXXXXXXXXX; ;13/06/2014; N ;;01/09/2013;AKC-4/C;; N ;;01/09/2013;AKC-4/D;; N ;;02/09/2013;AKC-4/C;; N ;;02/09/2013;AKC-4/D;; Forma opisowa zawartości załączonego pliku specyfikacji stosowanego dla wpłat do wielu dokumentów o nazwie specyfikacja_clo.txt: 1. Wiersz nagłówka zawiera: a. Numer konta bankowego, z którego nastąpiła wpłata b. Numer konta bankowego, na który nastąpiła wpłata c. Data wpłaty (DD/MM/RRRR) d. Kwota wpłaty całkowita (wartości dziesiętne kwoty oddzielone kropką) 2. Kolejne wiersze zawierają: a. Identyfikator zobowiązanego: NIP poprzedzony literą N, lub PESEL poprzedzony literą P b. Numer rozliczanego dokumentu (w przypadku SAD numer powiadomienia o długu celnym łamany przez numer pozycji) c. Pole puste d. Pole puste f. Kwota wpłaty rozliczająca dany dokument (wartości dziesiętne kwoty oddzielone kropką) Kwota wpłaty całkowita musi być zgodna z sumą kwot wpłat rozliczających dokument ze wszystkich wierszy.

7 Przykładowa wpłata: 1. Dane ogólne a. Numer konta bankowego, z którego nastąpiła wpłata: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX b. Numer konta bankowego, na który nastąpiła wpłata: c. Data wpłaty: 10/06/2014 d. Kwota wpłaty całkowita: 2000,00 2. Dane dotyczące pierwszego rozliczanego dokumentu a. Numer NIP kontrahenta: b. Numer rozliczanego dokumentu OGL/350000/00/000012/2014/01 c. Pole puste d. Pole puste f. Kwota wpłaty rozliczająca dany dokument 1200,00 3. Dane dotyczące drugiego rozliczanego dokumentu a. Numer NIP kontrahenta: b. Numer rozliczanego dokumentu OGL/350000/00/000099/2014/01 c. Pole puste d. Pole puste f. Kwota wpłaty rozliczająca dany dokument 800,00 Utworzony plik specyfikacji dla powyższych, przykładowych danych uzyska postać: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; ;10/06/201 4; N ; OGL/350000/00/000012/2014/01;;;; N ; OGL/350000/00/000099/2014/01;;;; Odpowiednio jako numer rozliczanego dokumentu należy wpisać otrzymany w UPO numer deklaracji zapisanej w układzie: rodzaj deklaracji/ numer urzędu celnego przyjęcia deklaracji/ rok przyjęcia deklaracji/ numer kolejny deklaracji danego rodzaju.

8 7. Przykładowe numery deklaracji: AKC-U/351000/2014/00631 AKC-WG/351000/2014/00003 AKC-4zo/351000/2014/ Informujemy podatników, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania standardu przelewu, wykorzystywanych do przekazywania informacji plików specyfikacji, czy też stwierdzonych ewentualnych błędów w tym zakresie, stosownych informacji i pomocy udzielą Państwu telefonicznie wyznaczeni pracownicy Izby Celnej w Opolu: Elżbieta Kaczmarczyk, tel. (77) Artur Świtała, tel.(77) Problemy można zgłaszać również drogą elektroniczną, na adres Istnieje także możliwość indywidualnych konsultacji z wyznaczonymi pracownikami Izby Celnej w Opolu. Celem ustalenia terminu spotkania z konsultantem prosimy dzwonić pod numer telefonu (77)

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ SYSTEM FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ ALDAR S.C. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krokusów 7 Tel. 601 32 25 43 601 57 87 76 aldar@pro.onet.pl www.aldar.net.pl Wstęp Przeznaczenie systemu: System FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ służy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Formaty elektronicznej wymiany danych z bankiem (eksport/ import przelewów)

Biuletyn techniczny. Formaty elektronicznej wymiany danych z bankiem (eksport/ import przelewów) Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 19.12.2013 Spis treści 1 O ELEKTRONICZNEJ WYMIANIE DANYCH... 3 2 JAK WYKONAĆ IMPORT POLECEŃ PRZELEWU?... 3 3 JAK WYKONAĆ EKSPORT POLECEŃ PRZELEWU DO PLIKU?...

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 Faktury VAT przegląd najnowszych interpretacji 1. Czy można odliczać VAT z otrzymanych formie papierowej oryginałów faktur VAT zachowanych w formie zapisów obrazów elektronicznych...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA"

SYSTEM ZARZĄDZANIA DEMEGA »MADASOFT«Podatkowa księga przychodów str. 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY " MADASOFT " 40-486 KATOWICE, UL.KOLISTA 25 Tel. (032) 256 04-06, (032) 73-50 - 438 SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA" MODUŁ PODATKOWA

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Systemu Kadrowo-Płacowego ( S K P w e r s j a 3.xx )

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Systemu Kadrowo-Płacowego ( S K P w e r s j a 3.xx ) I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Systemu Kadrowo-Płacowego ( S K P w e r s j a 3.xx ) Moduły: KADRY (przechowywanie danych o pracownikach), KADRY - KONTROLA CZASU PRACY, PŁACE (przygotowywanie list płac),

Bardziej szczegółowo

Home Banking Terminal

Home Banking Terminal Novum Bank Enterprise NOE Home Banking Terminal Podręcznik użytkownika Wersja 002 Instrukcja Home Banking Terminal informuje klienta jak należy korzystad z terminala bezpośrednio z jego siedziby. Instruuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 105/2012 Kanclerza WUM z dnia 9 marca 2012 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 105/2012 Kanclerza WUM z dnia 9 marca 2012 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 105/2012 Kanclerza WUM z dnia 9 marca 2012 r. Zasady wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż towarów i usług w obrocie krajowym i zagranicznym oraz wewnątrzwspólnotowego

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

Zakład Projektowo - Handlowy " M A D A S O F T " 40-486 KATOWICE UL.KOLISTA 25 TEL. 32-735 - 04-38 TEL. 32-256 - 04-06

Zakład Projektowo - Handlowy  M A D A S O F T  40-486 KATOWICE UL.KOLISTA 25 TEL. 32-735 - 04-38 TEL. 32-256 - 04-06 Zakład Projektowo - Handlowy " M A D A S O F T " 40-486 KATOWICE UL.KOLISTA 25 TEL. 32-735 - 04-38 TEL. 32-256 - 04-06 SYSTEM FINANSOWO-KSIĘGOWY DEMEGA wersja 6.41 dla systemu Windows KATOWICE 2015 ..

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe VAT we Wspólnocie Europejskiej STOSOWANIE VAT-u W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Bardziej szczegółowo

1.0 v3. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win - Moduł Skład Celny/ Magazyn Czasowego Składowania

1.0 v3. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win - Moduł Skład Celny/ Magazyn Czasowego Składowania Usługi Informatyczne i Elektroniczne mgr inż. Jacek Cenzartowicz ul.łukasińskiego 116 pok. 125 PL 71-215 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel. (+48 91) 4824-431 e-mail j.cenzartowicz@sadec.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Marzec 2014 Spis treści Wstęp... 4 Rozpoczęcie pracy... 5 Uruchomienie systemu... 5 Zasady bezpiecznego korzystania z BS Online... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zakupy

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zakupy ROZDZIAŁ 3 RAKSSQL Zakupy Spis treści Faktura zakupu 3-1 Faktura zakupu z dok. magazynowym... 3-1 Faktura zakupu bez dok. magazynowego... 3-9 Korekta zakupu 3-11 Korekta zakupu w trybie magazynowym...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Sage Symfonia Start Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.d Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1 INSTRUKCJA wypełniania Wniosku o płatność w ramach osi priorytetowej 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartej w programie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

ipko biznes Przewodnik Administratora

ipko biznes Przewodnik Administratora ipko biznes Przewodnik Administratora SPIS TREŚCI SŁOWNIK... 3 OGÓLNE ZAŁOŻENIA... 4 LOGOWANIE... 5 Pierwsze logowanie... 5 Kolejne logowanie... 5 KREATOR IMPORTU DANYCH... 6 Informacje podstawowe... 6

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe dla modułu przenoszenia danych z programów

Założenia projektowe dla modułu przenoszenia danych z programów Biuro Informatyki Stosowanej 50-073 Wrocław, ul. Św.Antoniego 23, tel.(71) 781-89-48 59-220 Legnica, ul. Gwiezdna 8, tel.(76) 854-79-58 format@format.wroc.pl www.format.wroc.pl wersja: październik 2005

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Finansowanie Dystrybutorów (ang. Paylink)

Instrukcja Użytkownika Finansowanie Dystrybutorów (ang. Paylink) CitiDirect EB - Citi Trade Portal Instrukcja Użytkownika Finansowanie Dystrybutorów (ang. Paylink) InfoTrade tel. 0 801 258 369 infotrade@citi.com Pomoc Techniczna CitiDirect tel. 0 801 343 978, +48 (22)

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena

Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena 1. Wstęp... 3 2. Bezpieczeństwo... 4 2.1. Bezpieczeństwo użytkownika... 4 2.2. Bezpieczeństwo usługi... 7 2.3. Minimalne wymagania sprzętowe

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo