Zarządzenia Wójta 2015 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenia Wójta 2015 rok"

Transkrypt

1 Zarządzenia Wójta 2015 rok 1. ZARZĄDZENIE NR 17/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o finansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu w Gminie Parzęczew realizowanych w 2015 r., z zakresu i trybu jej pracy 3. ZARZĄDZENIE NR 19/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Parzęczew dla samorządowych instytucji kultury 4. ZARZĄDZENIE NR 20/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Parzęczewie 5. ZARZĄDZENIE NR 21/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad przyznawania dodatku specjalnego i nagrody uznaniowej dla Zastępcy Wójta Gminy i Skarbnika Gminy Załączniki ZARZĄDZENIE NR 22/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej Data: :32:54 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 23/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Data: :35:48 Rozmiar: 1.14M Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 24/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Data: :36:49 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 25/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie Data: :16:32 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 26/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmiany Zarządzenie w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Parzęczew dla samorządowych instytucji kultury Data: :18:16 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 27/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie Data: :19:33 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 29/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie Data: :24:11 Rozmiar: k Format:.pdf

2 ZARZĄDZENIE NR 28/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Parzęczew dla samorządowych instytucji kultury Data: :25:13 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 30/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Parzęczew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Data: :37:01 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 31/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Parzęczewie i jednostkach organizacyjnych gminy Parzęczew na 2015 rok Data: :44:48 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 32/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Parzęczewie Data: :12:20 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 33/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia konsultacji projektu Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LIII//422/14 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 23 października 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Parzęczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz ze zm.) na 2015 rok" Data: :48:14 Rozmiar: 1.15M Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 34/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do dokonania naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie oraz regulaminu rekrutacji. Data: :40:44 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie. Data: :00:51 Rozmiar: 1.17M Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 36/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie. Data: :01:52 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 37/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie Data: :11:45 Rozmiar: 590.3k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 38/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zasad postępowania z drukami ścisłego zarachowania wykorzystywanymi na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Parzęczewie, w przypadkach szczególnych Data: :12:44 Rozmiar: k Format:.pdf

3 ZARZĄDZENIE NR 39/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Brakowania Druków Ścisłego Zarachowania wykorzystywanych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Parzęczewie Data: :13:35 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 40/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie Data: :06:16 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 41/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej Data: :06:33 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 42/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy pracowników Urzędu Gminy w Parzęczewie Data: :27:52 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie oraz udzielenia pełnomocnictwa do zarządzania mieniem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie Data: :05:51 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 44/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Parzęczewie za dzień 15 sierpnia 2015 r. i 26 grudnia 2015 r. Data: :14:30 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 45/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie Data: :15:11 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 46/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowo - gminnego ćwiczenia obronnego pn. Kierowanie realizacją zadań obronnych w strefie oddziaływania konfliktu zbrojnego na terenie województwa łódzkiego, w tym Gminy Parzęczew - praktyczna realizacja zadań związana z alarmowym uzupełnieniem Sił Zbrojnych RP - AKAP" Data: :15:56 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 47/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Parzęczew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy w Parzęczewie w okręgu wyborczym nr 15 zarządzonymi na dzień 31 maja 2015 r. Data: :37:13 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 48/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu w drodze bezprzetargowej Data: :38:08 Rozmiar: k Format:.pdf

4 ZARZĄDZENIE NR 49/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Parzęczew realizowanych w 2015 r., zakresu zadań i trybu jej pracy Data: :39:30 Rozmiar: 2.17M Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 50/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenia nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego Data: :06:42 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie Data: :30:52 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 51/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie Data: :31:10 Rozmiar: 1.27M Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 54/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Parzęczewie Data: :21:57 Rozmiar: 4.6M Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 55/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie Data: :22:49 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 56/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie Data: :23:35 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 53/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie Data: :11:46 Rozmiar: 1.23M Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 57/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie Data: :03:24 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 58/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Data: :49:31 Rozmiar: 2.5M Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 59/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do zapewnienia ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w trakcie przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Data: :52:19 Rozmiar: 670.1k Format:.pdf

5 ZARZĄDZENIE NR 60/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych, utworzonych na obszarze gminy Parzęczew w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Data: :41:03 Rozmiar: 1.04M Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 61/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie Data: :23:43 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 62/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie Data: :24:22 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 63/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/15 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2015 rok Data: :25:32 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 64/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2015 rok Data: :32:25 Rozmiar: 922.8k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 65/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2015 rok Data: :36:10 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 67/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie Data: :32:33 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 68/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie Data: :09:27 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 70/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Data: :12:18 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 66/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Parzęczewie Data: :12:44 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 69/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do dokonania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze oraz regulaminu rekrutacji Data: :16:10 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 71/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie Data: :55:35 Rozmiar: k Format:.pdf

6 ZARZĄDZENIE NR 72/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie Data: :45:17 Rozmiar: 600.3k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 73/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. Brakowania Druków Ścisłego Zarachowania formularzy niewykorzystanych na wykonanie dowodów osobistych w Urzędzie Gminy w Parzęczewie Data: :46:26 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 74/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie Data: :05:20 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 75/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie Data: :05:41 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 76/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie Data: :39:23 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 77/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Data: :48:30 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 78/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Parzęczew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym Data: :50:06 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 80/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie Data: :07:27 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 79/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie Data: :07:33 Rozmiar: 824.3k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 81/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2015 rok Data: :31:51 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie Data: :35:49 Rozmiar: 829.8k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 83/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie Data: :38:25 Rozmiar: k Format:.pdf

7 ZARZĄDZENIE NR 84/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez suszę na teremie gminy Parzęczew Data: :41:11 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 85/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie Data: :45:36 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 86/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie Data: :48:07 Rozmiar: 1.14M Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 87/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 22 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 84/15 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 16 lipca 2015 r. Data: :57:45 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 88/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie Data: :09:45 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 89/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania brakowania dokumentacji niearchiwalnej Data: :53:31 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 90/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie Data: :54:05 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 91/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowego Data: :55:14 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 93/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Parzęczew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r. Data: :09:09 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 92/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie Data: :09:16 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 94/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie Data: :43:43 Rozmiar: k Format:.pdf

8 ZARZĄDZENIE NR 95/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. Data: :51:51 Rozmiar: 1.66M Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 96/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum, utworzonych na obszarze gminy Parzęczew w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. Data: :55:22 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 97/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie Data: :23:43 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 98/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Parzęczewie Data: :53:01 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 99/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie Data: :54:20 Rozmiar: 365.3k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 100/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie Data: :55:04 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 101/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do zapewnienia ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w trakcie przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. Data: :56:40 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 102/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie Data: :08:18 Rozmiar: 467k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 103/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie Data: :08:54 Rozmiar: 863.3k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 104/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie Data: :47:29 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 105/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie Data: :39:47 Rozmiar: k Format:.pdf

9 ZARZĄDZENIE NR 106/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Parzęczew na 2016 rok Data: :42:04 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 107/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie Data: :42:34 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 108/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 2 września 2015 r. w sprawie Data: :43:17 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 109/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 4 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Data: :44:08 Rozmiar: 2.27M Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 110/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 9 września 2015 r. w sprawie Data: :01:45 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 111/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 15 września 2015 r. w sprawie dokonania podziału zdeponowanej dokumentacji wyborczej na dokumentację niearchiwalną i dokumentację archiwalną z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniach 10 maja oraz 24 maja 2015 r. Data: :54:47 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 112/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 22 września 2015 r. w sprawie Data: :28:20 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 113/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Data: :28:49 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 114/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Data: :24:03 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 115/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 30 września 2015 r. w sprawie Data: :26:17 Rozmiar: 1.12M Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 116/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 2 października 2015 r. w sprawie Data: :27:00 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 117/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Data: :46:55 Rozmiar: 2.28M Format:.pdf

10 ZARZĄDZENIE NR 118/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych utworzonych na obszarze Gminy Parzęczew w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Data: :48:45 Rozmiar: 1.64M Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 119/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 6 października 2015 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej Data: :11:30 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 120/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 7 października 2015 r. w sprawie Data: :15:40 Rozmiar: 1.02M Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 121/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 9 października 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Data: :17:03 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 122/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do zapewnienia ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami z w trakcie przeprowadzania wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Data: :21:45 Rozmiar: 711.8k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 123/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 16 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Wójta Gminy w sprawie ustalenia cen obiadów w stołówce obsługującej szkoły gminne Data: :29:34 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 124/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 19 października 2015 r. w sprawie Data: :09:58 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 126/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Data: :24:05 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 127/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 118/15 Wójta Gminy Parzęczew w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych utworzonych na obszarze Gminy Parzęczew w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Data: :26:06 Rozmiar: 311.1k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 125/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 22 października 2015 r. w sprawie

11 Data: :22:44 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 128/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 23 października 2015 r. w sprawie Data: :23:35 Rozmiar: 992k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 129/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 26 października 2015 r. w sprawie Data: :24:03 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 130/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej Data: :24:58 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 131/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie Data: :45:37 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 132/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 30 października 2015 r. w sprawie Data: :56:27 Rozmiar: 1.05M Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 133/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 30 października 2015 r. w sprawie Data: :57:06 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 134/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz prowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Parzęczew oraz na zbycie przysługującego Gminie Parzęczew prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Data: :31:51 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 144/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, systemu wykrywania i alarmowania oraz powołania formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Parzęczew Data: :37:13 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 136/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przekazania do korzystania - użyczenia radnym Rady Gminy w Parzęczewie służbowych laptopów" Data: :37:10 Rozmiar: 1.08M Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 137/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej Data: :21:10 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 135/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zarządzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy w Parzęczewie w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Parzęczew z organizacjami oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz ze zm.) na rok 2016"

12 Data: :38:39 Rozmiar: 4.15M Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 139/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie Data: :39:42 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 138/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie Data: :32:35 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 140/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej drogą spisu z natury składników majątku Gminy Parzęczew Data: :25:35 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 141/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej Data: :26:15 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 142/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie Data: :26:46 Rozmiar: 1.13M Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 143/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie Data: :36:33 Rozmiar: 1.18M Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 145/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Parzęczewie Data: :03:38 Rozmiar: 212.3k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 146/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie Data: :32:55 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 147/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie Data: :33:03 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 148/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy w Parzęczewie Data: :08:45 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 149/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie Data: :03:51 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 150/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie Data: :04:33 Rozmiar: k Format:.pdf

13 ZARZĄDZENIE NR 151/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Data: :47:58 Rozmiar: 1.27M Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 152/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Parzęczewie Data: :48:42 Rozmiar: 4.69M Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 153/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Data: :27:29 Rozmiar: 545.7k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 154/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Data: :29:42 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 155/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie Data: :44:42 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 156/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie Data: :45:41 Rozmiar: k Format:.pdf ZARZĄDZENIE NR 157/16 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie aktualizacji Gminnej Ewidencji zabytków Gminy Parzęczew Data: :00:03 Rozmiar: 1.65M Format:.pdf METRYKA Liczba odwiedzin : 1246 Podmiot udostępniający informację : Osoba wprowadzająca informację : Osoba odpowiedzialna za informację : Urząd Pisera Piotr Michał Kowalski Czas wytworzenia: :19:47 Czas publikacji: :31:26 Data przeniesienia do archiwum : Brak

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 103/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 25 marca 2008 r.

Zarządzenie Nr 35/2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 25 marca 2008 r. 35/2008 Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 roku oraz ustalenie regulaminu przyznawania dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Zbąszyń. Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej. w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej;

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej. w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej; Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 95/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY, ZASADY (w tym również niepisane) SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA LUBLIN

DOKUMENTY, ZASADY (w tym również niepisane) SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA LUBLIN DOKUMENTY, ZASADY (w tym również niepisane) SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA LUBLIN Standardy kontroli zarządczej: 1. Środowisko wewnętrzne: 1) Przestrzeganie wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2013 2015

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2013 2015 0 PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2013 2015 CZĘŚC I opisowa 1. DOKUMENTY ODNIESIENIA 1. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP ( Dz. U. z 2012r., poz. 461); 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/133/16 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU

UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU W SPRAWIE: ZMIANY BUDŻETU MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA 2009 ROK. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU

I. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU Na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 oraz art. 4 ust. 1 pkt. 27 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia:

CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia: CZĘŚĆ I Opisowa Dokumenty odniesienia: a) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 416); b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 278/2006 WÓJTA GMINY BĘDZINO z dnia 5 stycznia 2006r.

ZARZĄDZENIE NR 278/2006 WÓJTA GMINY BĘDZINO z dnia 5 stycznia 2006r. ZARZĄDZENIE NR 278/2006 WÓJTA GMINY BĘDZINO z dnia 5 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyŝsze i zakłady kształcenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 9. Wstęp... 11

Spis treści. Wykaz skrótów... 9. Wstęp... 11 Spis treści Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 1. Nieruchomość jako przedmiot praw rzeczowych... 13 1.1. Definicja nieruchomości... 13 1.1.1. Nieruchomości gruntowe... 13 1.1.1.1. Części składowe nieruchomości...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 309/KU/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 02. kwietnia 2007 r.

Zarządzenie Nr 309/KU/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 02. kwietnia 2007 r. Zarządzenie Nr 309/KU/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 02. kwietnia 2007 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Kancelarii Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Na podstawie 2 ust. 2 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy MSWiA rok 2006

Dziennik Urzędowy MSWiA rok 2006 Źródło: http://www.bip.mswia.gov.pl/bip/dziennik-urzedowy-mini/2006/126,dziennik-urzedowy-mswia-rok-2006.html Wygenerowano: Niedziela, 29 maja 2016, 21:44 Dziennik Urzędowy MSWiA rok 2006 Dz. Urz. Min.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LV/1637/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 14 maja 2009 r.

UCHWAŁA Nr LV/1637/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 14 maja 2009 r. UCHWAŁA Nr LV/1637/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 3 stycznia 2005r. Nr 1

Kielce, dnia 3 stycznia 2005r. Nr 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 3 stycznia 2005r. Nr 1 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 1 Nr XVI/52/2004 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 października 2004r. w sprawie wyrażenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Podstawowe informacje na temat budżetu realizowanego przez Dzielnicę Śródmieście jednostkę pomocniczą m. st. Warszawy Gospodarka finansowa Dzielnicy prowadzona jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 267/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... z dnia... Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała nr... z dnia... Rady Miejskiej w Brwinowie Projekt Uchwała nr... z dnia... Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Brwinów na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI projekt z dnia 18.11.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia...2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6 / 14. Wójta Gminy Nowa Ruda. z dnia 10 stycznia 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 6 / 14. Wójta Gminy Nowa Ruda. z dnia 10 stycznia 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 6 / 14 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV.178.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2016 r. Rada Gminy Ustka uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR XV.178.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2016 r. Rada Gminy Ustka uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR XV.178.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Biuro Dyrektora Generalnego ZATWIERDZAM Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO W DZIAŁACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - NAUKA I SZKOLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku Uchwała nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SANDOMIERZU

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SANDOMIERZU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/29/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 lutego 2015 roku STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SANDOMIERZU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/119/2015 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 17 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/119/2015 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/119/2015 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 21 ust. 3 Ustawy

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dzierżoniów Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/784/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 25 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/784/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 25 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/784/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej Na podstawie art. 62 ust. 1 i ust.

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 28 grudnia 2010 r. Pan Andrzej Pałucki Prezydent Miasta Włocławka LBY 4101-24-02/2010 P/10/155 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r.

Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r. Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, wysokości i trybu przyznawania stypendiów twórczych osobom zajmującym się twórczością

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/236/2013 RADY GMINY RADZIEJOWICE. z dnia 23 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/236/2013 RADY GMINY RADZIEJOWICE. z dnia 23 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/236/2013 RADY GMINY RADZIEJOWICE w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Radziejowice. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZ

UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZ UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdania z wykonania budŝetu za 2014 r., wykonania planów finansowych wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi

Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi PROJEKT Załącznik do uchwały nr.. Rady Gminy Garbów z dnia. Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 31/09

P R O T O K Ó Ł NR 31/09 Protokół nr 31/09 Dnia 12 listopada 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Oświaty Wolsztyn, dnia 13 listopada 2009 roku Kultury,

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY WYDMINY NA 2016 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY WYDMINY NA 2016 ROK WARMIŃSKO - MAZURSKIE Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 5/2016 Wójta Gminy Wydminy z dnia 22 stycznia 2016 roku ZATWIERDZAM /organizator szkolenia/ URZĄD GMINY W WYDMINACH UZGADNIAM... /Wojewoda Warmińsko-Mazurski/

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Lp. Zadanie Wykonawca zadania Średnia z sumy punktów. Oddział Regionalny sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych

Lp. Zadanie Wykonawca zadania Średnia z sumy punktów. Oddział Regionalny sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych ZARZĄDZENIE Nr 5/2015 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice Gliwice, 31 lipiec 2009 r. KAW-09135/4/09 Pani Katarzyna Kobierska Naczelnik Biura Rozwoju Miasta w miejscu Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1227/2013 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 3 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1227/2013 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 3 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1227/2013 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ w sprawie trybu postępowania obowiązującego przy wynajęciu lokali użytkowych ( garaży ) wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz oddawanych w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE Projekt z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

W sprawie: zmian budżetu gminy oraz układu wykonawczego na rok 2005

W sprawie: zmian budżetu gminy oraz układu wykonawczego na rok 2005 Zarządzenie Wójta Gminy Trzyciąż Nr.26/2005 Dat a ut worzenia 2005-08-22 Numer akt u K adencja Kadencja 2002-2006 Zarządzenie nr 26/2005 Wójta Gminy Trzyciąż W sprawie: zmian budżetu gminy oraz układu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE Z DNIA w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

NIE. Burmistrz Gminy i Miasta zarządza, co następuje :

NIE. Burmistrz Gminy i Miasta zarządza, co następuje : Zarządzenie Nr 15/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy nieposiadających osobowości prawnej.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia Projekt zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładów budŝetowych pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych od nr 1 do nr 15 i powołania sześciu zakładów budŝetowych

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 41 / 2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 marca 2015 r.

Zarządzenie nr 41 / 2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 marca 2015 r. Zarządzenie nr 41 / 2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Niemce oraz ustalenia

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2013 r. Poz. 9650

Warszawa, dnia 16 września 2013 r. Poz. 9650 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2013 r. Poz. 9650 UCHWAŁA Nr LXIII/1753/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 29 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/46/2015 RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO. z dnia 17 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR III/46/2015 RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO. z dnia 17 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR III/46/2015 RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU DZIECKA NR 1 w KRAKOWIE ul. Krupnicza 38

STATUT DOMU DZIECKA NR 1 w KRAKOWIE ul. Krupnicza 38 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia STATUT DOMU DZIECKA NR 1 w KRAKOWIE ul. Krupnicza 38 I. Postanowienia ogólne. Dom Dziecka Nr 1 w Krakowie, ul. Krupnicza 38, zwany dalej Domem Dziecka,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wieruszowskiego w 2011 roku w zakresie: A) Kultury B) Kultury fizycznej i sportu I. Cel konkursu Celem konkursu jest wyłonienie

Bardziej szczegółowo

z dnia 08.04.2009 r.

z dnia 08.04.2009 r. ZARZĄDZENIE NR 5/2009 Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach z dnia 08.04.2009 r. w sprawie wprowadzenia systemu rekrutacji personelu w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Tychach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Statut Państwowej Inspekcji Pracy

Statut Państwowej Inspekcji Pracy Statut Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 26 sierpnia 2011 r.. (Dz. U. Nr 89, poz. 589, z 2008 r. Nr 237, poz. 1656 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33), na wniosek Głównego Inspektora Pracy, zarządza się, co

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. I. Postanowienia ogólne

Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 18/01/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 11 stycznia 2016 roku Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. BP.I-3012-2-7/09 arządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI /256/2010 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 27 października 2010 r.

UCHWAŁA NR XLI /256/2010 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 27 października 2010 r. UCHWAŁA NR XLI /256/2010 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 19 września 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/442/13 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: krakow@rio.gov.pl (0-12) 422-59-73 WK-613-102/13 Kraków, 2014-01-29 Pan Karol

Bardziej szczegółowo

Wykaz rejestrów Wydział Gospodarki Komunalnej

Wykaz rejestrów Wydział Gospodarki Komunalnej Wykaz rejestrów Wydział Gospodarki Komunalnej Wykaz rejestrów wydziału: Wydział Gospodarki Komunalnej L.p. 1 Rejestr wpływu wniosków o przydział mieszkania Rejestrowanie wniosków o przydział mieszkania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/ 2005 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 23. 09. 2005 PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH I. Cel procedury: Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia.

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo