REWITALIZACJA W SZCZECINIE FINANSOWANIE DZIAŁAŃ W PRAKTYCE 25-LECIA. Piotr Mync Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REWITALIZACJA W SZCZECINIE FINANSOWANIE DZIAŁAŃ W PRAKTYCE 25-LECIA. Piotr Mync Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin"

Transkrypt

1 REWITALIZACJA W SZCZECINIE FINANSOWANIE DZIAŁAŃ W PRAKTYCE 25-LECIA Piotr Mync Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

2 REWITALIZACJA W SZCZECINIE - FINANSOWANIE DZIAŁAŃ W PRAKTYCE 25-LECIA PLAN PREZENTACJI 1. Przedmiot i dokumenty programowe działań rewitalizacyjnych 2. Początki działań odnowy obszarów zdegradowanych w Szczecinie 3. Modele finansowania i organizacji działań, ewolucja modeli 4. Model finansowania ze środków publicznych - przykłady projektów operatorem gminne TBSy obszary zabudowy mieszkaniowej operatorem Miasto obiekty i przestrzenie publiczne 5. Model finansowania ze środków prywatnych przykłady projektów 6. Projekty realizowane ze wsparciem Inicjatywy JESSICA

3 REWITALIZACJA W SZCZECINIE - FINANSOWANIE DZIAŁAŃ W PRAKTYCE 25-LECIA SZCZECIN OBSZARY REWITALIZACJI obszary zabudowy mieszkaniowej obszary poprzemysłowe i powojskowe obszar priorytetowy w centrum DOKUMENTY PROGRAMOWE Strategia Renowacji Śródmieścia Szczecina (1993 pierwsza nagroda w konkursie Innowacje w Miastach, zorganizowanym przez ZMP) od 2005 r. Lokalny Program Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych miasta Szczecina od 2010 r. Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Szczecin

4 REWITALIZACJA W SZCZECINIE - FINANSOWANIE DZIAŁAŃ W PRAKTYCE 25-LECIA POCZĄTKI PRAC NAD KOMPLEKSOWĄ ODNOWĄ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH 1990 opracowanie Programu Lokalnej Strategii Mieszkaniowej, w tym koncepcji kompleksowej renowacji dwóch śródmiejskich kwartałów przy ul. Bogusława, przewidywanych do komercyjnej renowacji finansowanej przez Bank Światowy, po wykwaterowaniu mieszkańców do mieszkań zamiennych początek pracy w Urzędzie Miejskim doradcy Prezydenta Miasta ds. renowacji, wolontariusza ONZ z Holandii, oddelegowanego przez Umbrella Project na wniosek Zarządu Miasta Utworzenie przy doradcy Zespołu Koordynacyjnego ds. Renowacji Historycznej Zabudowy Śródmieścia Szczecina, opracowanie i szerokie konsultacje Strategii renowacji śródmieścia, której przedmiotem było 56 kwartałów zabudowy Przyjęcie Strategii przez Radę Miejską, przystąpienie przez Miasto do realizacji projektu pilotażowego (kwartał nr 27) Aktualizacja Strategii, w tym objęcie nią obszaru Starego Dąbia - historycznego centrum prawobrzeżnej części Szczecina oraz rejonu ulicy Tkackiej na obszarze Starego Miasta.

5 REWITALIZACJA W SZCZECINIE - FINANSOWANIE DZIAŁAŃ W PRAKTYCE 25-LECIA MODELE FINANSOWANIA Przyjęcie w Strategii dwóch modeli finansowania działań renowacyjnych: Model komercyjny Kompleksowa renowacja kwartałów zabudowy o atrakcyjnej komercyjnie lokalizacji, z wykorzystaniem środków finansowych prywatnych inwestorów Model budżetowy Renowacja kwartałów zabudowy mniej atrakcyjnych pod względem komercyjnym, z wykorzystaniem publicznych środków finansowych. Programy współpracy z mieszkańcami CENTRUM - OBSZAR PRIORYTETOWY DZIAŁAŃ 1994 opracowanie i wdrożenie Programu Małych Ulepszeń Dotacje z budżetu Miasta dla najemców mieszkań komunalnych na działania modernizacyjne podnoszące standard lokalu (np. wykonanie łazienki, zmiana sposobu ogrzewania poprzez likwidację pieca węglowego i wykonanie ogrzewania gazowego, itp.) 1998 opracowanie i wdrożenie Programu Nasz Dom Wsparcie z budżetu Miasta (dotacje) prowadzonych przez wspólnoty mieszkaniowe remontów części wspólnych budynków (od 2009 r. Szczeciński Fundusz Pożyczkowy.) model budżetowy/projekt pilotażowy model komercyjny/projekt pilotażowy TKACKA

6 REWITALIZACJA W SZCZECINIE - FINANSOWANIE DZIAŁAŃ W PRAKTYCE 25-LECIA EWOLUCJA MODELI FINANSOWANIA I ORGANIZACJI DZIAŁAŃ CENTRUM - OBSZAR PRIORYTETOWY DZIAŁAŃ 2015 Złożone modele finansowania wraz ze zmianą otoczenia prawnego i pojawianiem się nowych źródeł wsparcia (np. ustawa o własności lokali, ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego). Montaż finansowy różnych źródeł, np.: środki wspólnot mieszkaniowych, środki inwestorów prywatnych, środki własne miasta, TBS, kredyt KFM/PIB, premia termomodernizacyjna, Fundusz Dopłat, środki pomocowe UE itd. Powierzenie przez Miasto gminnym TBSom funkcji operatorów rewitalizacji obszarów mieszkaniowych. obszar rewitalizacji terenów mieszkaniowych obszar rewitalizacji terenów poportowych model budżetowy/projekt pilotażowy obszar koncentracji działań rewitalizacyjnch operator Szczecińskie TBS (STBS) model komercyjny/projekt pilotażowy operator TBS Prawobrzeże (TBSP) operatorzy prywatni przedsiębiorcy

7 REWITALIZACJA W SZCZECINIE - FINANSOWANIE DZIAŁAŃ W PRAKTYCE 25-LECIA MODEL BUDŻETOWY OBSZARY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ FINANSOWANIE środki właścicieli lokali remont części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych środki własne spółki TBS KFM modernizacja mieszkań i części wspólnych stanowiących własność TBS budżet miasta przestrzenie publiczne, infrastruktura techniczna i społeczna, mieszkania zamienne, dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu budowy inegracji lokalnej i rewitalizacji społecznej środki pomocowe UE STAŁE ZASADY DZIAŁANIA konkursy architektoniczno-urbanistyczne na koncepcję zagospodarowania danego obszaru aport do gminnego TBS nieruchomości komunalnych do modernizacji badania socjologiczne przeprowadzki mieszkańców: - na czas modernizacji - do nowych mieszkań w TBSach lub w starym zasobie gminy - modernizacja budynku bez wyprowadzek

8 REWITALIZACJA KWARTAŁU NR OPERATORZY: Miasto Szczecińskie TBS kredyty KFM środki własne spółki STBS środki właścicieli lokali środki miasta środki rządu Holandii Utworzenie punktu konsultacyjnego w kwartale - dyżury członków Zespołu Koordynacyjnego z udziałem projektanta, socjologa, administracji budynku. Wydawanie i dostarczanie mieszkańcom i użytkownikom kwartału biuletynu informacyjnego o postępach prac i planach.

9 KWARTAŁ NR 27 Nagroda Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w Konkursie Życie w Architekturze Szczególne uznanie za udaną próbę nadania historycznemu zespołowi zabudowy współczesnych walorów cywilizacyjnych i nowych wartości estetycznych Projekt Demonstracyjny Renowacji Ekologicznej sfinansowany przez holenderskie Ministerstwo Mieszkalnictwa, Planowania Przestrzennego i Środowiska - zastosowanie rozwiązań ekologicznych w części budynków

10 KWARTAŁ NR 27 oficyny we wnętrzu kwartału Tytuł Modernizacja Roku 1998 i nagroda Prezesa UMiRM za zastosowanie nowoczesnych i ekologicznych technologii w rewitalizacji kompleksu mieszkaniowego przy ul. Pocztowej

11 KWARTAŁ NR 27 kamienice wspólnot mieszkaniowych

12 KWARTAŁ NR 27 podwórza w kwartale

13 KWARTAŁ NR 27 lokale użytkowe w kamienicach i pasażu

14 KWARTAŁ NR 33, w trakcie realizacji środki własne STBS budżet miasta kredyt KFM /PIB z BGK środki właścicieli lokali Budynek Krzywoustego 22 - nagroda Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w Konkursie Modernizacja Roku 2001 za sposób finansowania inwestycji z pozyskaniem źródeł własnych właścicieli ze sprzedaży części wspólnych nieruchomości i dofinansowaniem Programu Nasz Dom

15 KWARTAŁY NR 8, 24, 25, 35, 36 w trakcie realizacji remonty kamienic wspólnot mieszkaniowych termomodernizacja budynków środki własne STBS środki właścicieli lokali kredyt z premią termomodernizacyjną kredyt z premią remontową WFOŚ - program KAWKA 1: likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii

16 KWARTAŁ NR 36, w trakcie realizacji Termomodernizacja budynków mieszkalnych połączona z ich przebudową oraz modernizacją, renowacją elewacji frontowych budynków. W przygotowaniu dokończenie rewitalizacji kwartału z udziałem środków UE na lata środki własne STBS kredyt komercyjny WFOŚ (Program KAWKA 2) środki przedakcesyjne UE projekt termomodernizacyjny TERMOPOL - V Program Ramowy

17 KWARTAŁ NR 40, w trakcie realizacji środki TBSP, budżet miasta, środki właścicieli lokali, środki UE (RPO WZ )

18 KWARTAŁ NR 40

19 KWARTAŁ NR 23 - PROJEKT REWITALIZACJA RAZEM w trakcie realizacji środki STBS, budżet miasta, środki właścicieli lokali, środki UE (RPO WZ ) Renowacja kamienic, przebudowa oficyn, budowa mieszkań dla seniorów i pomieszczeń dla realizacji usług wspomagających, utworzenie lokali usługowych, zagospodarowanie wnętrza kwartału

20 KWARTAŁ NR 23 - PROJEKT REWITALIZACJA RAZEM

21 KWARTAŁ NR 23 - PROJEKT REWITALIZACJA RAZEM budynek z mieszkaniami dla seniorów winda, podjazdy w mieszkaniach na parterze wyeliminowanie barier architektonicznych dużo przestrzeni wspólnych w budynku i otoczeniu w mieszkaniach zainstalowany system przyzywania pomocy pomieszczenia do realizacji usług wspomagających dla seniorów (serwis medyczny, kulturalny, program Społecznego Ośrodka Wsparcia Dziennego, Punkt Konsultacyjny MOPR

22 KWARTAŁ NR 23 - PROJEKT REWITALIZACJA RAZEM

23 KWARTAŁ NR 23 - PROJEKT REWITALIZACJA RAZEM

24 REJON STAREGO DĄBIA, w trakcie realizacji tereny zdegradowanej zabudowy przedwojennej (nieruchomości komunalne przekazane TBS) tereny przekazane TBSP pod nowe budownictwo tereny rekreacyjne i ścieżka rowerowa budżet miasta, RPO WZ realizacja przedsięwzięć TBS Prawobrzeże: 1. KWARTAŁ DZIENNIKARSKA-KOSZAROWA (kredyt KFM) 2. OSIEDLE PUCKA/WEJHEROWSKA (kredyt KFM) - mieszkania zamienne dla mieszkańców kwartału 3. ZABUDOWA MIESZKANIOW (środki własne TBSP) 4. OSIEDLE NAD PŁONIĄ (BGK Fundusz Dopłat)

25 REJON STAREGO DĄBIA - KWARTAŁ DZIENNIKARSKA-KOSZAROWA ( ) środki TBSP, budżet miasta, kredyt KFM (po zasileniu przez EBI) BUDOWA ROKU nagroda II stopnia w konkursie PZiTB 2010 Nagroda SARP O/Szczecin za REKONSTRUKCJĘ MIASTA - najlepszy zrealizowany obiekt w okresie wygrany plebiscyt SKARBY ARCHITEKTURY SZCZECINA w kategorii Powojenne zespoły i obiekty mieszkaniowe Nagroda im. Macieja Nowickiego w VI edycji konkursu ARCHITEKTURA ULICY

26 KWARTAŁ DZIENNIKARSKA-KOSZAROWA W DĄBIU ulica Dziennikarska widok od strony zachodniej

27 KWARTAŁ DZIENNIKARSKA-KOSZAROWA W DĄBIU wewnętrzna uliczka w kwartale widok od strony wschodniej

28 KWARTAŁ DZIENNIKARSKA-KOSZAROWA W DĄBIU wewnętrzna uliczka w kwartale

29 REJON STAREGO DĄBIA OSIEDLE NAD PŁONIĄ w trakcie realizacji środki TBSP budżet miasta BGK/Fundusz Dopłat

30 OBIEKTY I PRZESTRZENIE PUBLICZNE PRZEBUDOWA PLACU LOTNIKÓW, 2002 budżet miasta

31 OBIEKTY I PRZESTRZENIE PUBLICZNE PRZEBUDOWA ALEI FONTANN, 2006 budżet miasta, środki prywatnych inwestorów

32 OBIEKTY I PRZESTRZENIE PUBLICZNE budżet miasta, dotacja RPO WZ SKWER IM. JANINY SZCZERSKIEJ, 2009

33 OBIEKTY I PRZESTRZENIE PUBLICZNE budżet miasta, dotacja RPO WZ TERENY REKREACYJNE I ŚCIEŻKA ROWEROWA WZDŁUŻ RZEKI PŁONI

34 OBIEKTY I PRZESTRZENIE PUBLICZNE PLAC ŻOŁNIERZA POLSKIEGO - SZKLANY PAWILON I ALEJA, 2012 budżet Miasta miasta

35 OBIEKTY I PRZESTRZENIE PUBLICZNE PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA PRZY PLACU BRAMA PORTOWA, budżet miasta, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

36 OBIEKTY I PRZESTRZENIE PUBLICZNE budżet miasta, dotacja RPO WZ PROMENADA Z WIDOKIEM NA ODRĘ PRZEBUDOWA SZCZECIŃSKICH BULWARÓW

37 OBIEKTY I PRZESTRZENIE PUBLICZNE MUZEUM TECHNIKI I KOMUNIKACJI Zajezdnia Sztuki, adaptacja zabytkowej zajezdni tramwajowej budżet miasta, Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

38 OBIEKTY I PRZESTRZENIE PUBLICZNE MUZEUM TECHNIKI I KOMUNIKACJI Zajezdnia Sztuki

39 OBIEKTY I PRZESTRZENIE PUBLICZNE budżet miasta, dotacja RPO WZ TRAFOSTACJA SZTUKI, Adaptacja zabytkowej trafostacji na galerię sztuki współczesnej

40 OBIEKTY I PRZESTRZENIE PUBLICZNE TRAFOSTACJA SZTUKI,

41 REWITALIZACJA W SZCZECINIE - FINANSOWANIE DZIAŁAŃ W PRAKTYCE 25-LECIA MODEL KOMERCYJNY PRZYKŁADY PROJEKTÓW OBSZARY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ

42 POCZĄTKI ZAANGAŻOWANIA KAPITAŁU PRYWATNEGO początek lat 90 - negocjacje z inwestorami strategicznymi (firmy polskie i zagraniczne) bez powodzenia umowa z firmą norweską URGN (kwartały 21 i 22) zerwana 1997 utworzenie gminnej spółki Szczecińskie Towarzystwo Renowacyjne Sp. z o.o. (STR) partnerstwo publiczno-prywatne: przystąpienie do spółki udziałowca ARS sp. z o.o. koniec 1999 odsprzedaż udziałów Miasta w spółce STR i utworzenie spółki miejskiej Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp. z o.o. (SCR) - aport do SCR wszystkich nieruchomości gminnych w 5-u kwartałach KWARTAŁY CENTRALNE

43 KWARTAŁ NR 22 OPERATOR: gminna spółka Szczecińskie Centrum Renowacyjne: zapewnienie mieszkań zamiennych (partycypacja w budowie lokali TBS) sprzedaż pustych kamienic do remontu modernizacja części wspólnych pustych budynków remonty kamienic ze wspólnotami mieszkaniowymi zagospodarowanie wnętrza kwartału FINANSOWANIE kredyty komercyjne wpływy ze sprzedaży kamienic i lokali kapitał prywatny (nabywcy nieruchomości) Miasto: deptak między kwartałem nr 22 I 21

44 DEPTAK BOGUSŁAWA, 2000 budżet miasta

45 DEPTAK - TEATR MAŁY, 2006 budżet miasta, ZPORR Najmłodsza scena Teatru Współczesnego w Szczecinie przy Deptaku Bogusława 6 (widownia do 50 miejsc).

46 KWARTAŁ NR 21 w trakcie realizacji środki inwestorów prywatnych (nabywców nieruchomości do modernizacji) środki wspólnot mieszkaniowych, budżet miasta, środki TBS Prawobrzeże, dotacje RPO WZ Miasto, przetarg przetarg, na sprzedaż koncepcja działki Miasta Inwestor, nieruchomości funkcje inwestora prywatnego

47 KWARTAŁ NR 21 w trakcie realizacji środki inwestorów prywatnych (nabywców nieruchomości do modernizacji) środki wspólnot mieszkaniowych, budżet miasta, środki TBS Prawobrzeże, dotacje RPO WZ

48 KWARTAŁ NR 21 obniżanie stropów nad piwnicami częściowe rozbiórki oficyn

49 REJON ULICY TKACKIEJ lokalni inwestorzy prywatni Jedyna ulica na obrzeżach dawnego Starego Miasta z zachowanym historycznym układem parcelacyjnym, 140-letnie budynki do remontu oraz atrakcyjne wolne tereny inwestycyjne. Konkurs SARP na koncepcję urbanistyczno architektoniczną - nowe obiekty i parkingi podziemne, zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi. Przetarg na oddanie w wieczyste użytkowanie gruntów i sprzedaż komunalnych kamienic z obowiązkiem ich renowacji - w zamian za nowe mieszkania zamienne dla komunalnych lokatorów wyprowadzanych z kamienic do remontu. Realizacja podpisanie umowy z inwestorami realizacja nowych budynków (zabudowa plombowa) budowa mieszkań zamiennych na gruntach użyczonych przez miasto renowacja starych kamienic/budowa nowych

50 REJON ULICY TKACKIEJ

51 REWITALIZACJA W SZCZECINIE - FINANSOWANIE DZIAŁAŃ W PRAKTYCE 25-LECIA INICJATYWA JESSICA REALIZOWANE PROJEKTY w śródmieściu 1. Renowacja oraz adaptacja zabytkowego budynku STAREJ RZEŹNI na wyspie Łasztownia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, społeczną i kulturalną 2. Rewitalizacja budynku dawnego KINA KOSMOS na cele kulturowo-oświatowe 3. Modernizacja budynku STARA DANA z przeznaczeniem na hotel 4. Przebudowa i rozbudowa części kwartału ulic Storrady-Świętosławy i Jana z Kolna w Szczecinie poza śródmieściem 1. Rewitalizacja terenów okołostoczniowych - budowa budynku o funkcji biurowo-usługowo-handlowej 2. Rewitalizacja funkcji przemysłowych byłej papierni SKOLWIN 3. Adaptacja zespołu zabudowy dawnej Fabryki POLMO na cele usługowo-biurowo-handlowe

52 INICJATYWA JESSICA STARA RZEŹNIA, 2015 Renowacja oraz adaptacja zabytkowego budynku STAREJ RZEŹNI na Łasztowni na centrum społeczno-kulturalno-biznesowe STARA RZEŹNIA

53 INICJATYWA JESSICA STARA RZEŹNIA, 2015

54 INICJATYWA JESSICA KOSMOS ART&BIZNESS CENTER Rewitalizacja budynku dawnego kina na cele kulturowo-oświatowe oraz odtworzenie historycznej zabudowy pierzei al. Wojska Polskiego poprzez wybudowanie budynku biurowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu

55 INICJATYWA JESSICA STARA DANA Modernizacja budynku Stara Dana z przeznaczeniem na hotel

56 INICJATYWA JESSICA STORRADY PARK OFFICES Przebudowa i rozbudowa części kwartału ulic Storrady-Świętosławy i Jana z Kolna w Szczecinie - kompleks budynków biurowych, usługowych i mieszkalnych

57 INICJATYWA JESSICA REWITALIZACJA TERENÓW OKOŁOSTOCZNIOWYCH Budowa budynku o funkcji biurowo-usługowo-handlowej w miejsce parterowej zabudowy z lat 70.

58 INICJATYWA JESSICA REWITALIZACJA TERENU DAWNEJ FABRYKI POLMO Przebudowa dawnej Fabryki Mechanizmów Samochodowych Polmo przy al. Wojska Polskiego na cele usługowo-biurowo-handlowe

59 Dziękuję za uwagę! arch. Piotr Mync Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

Mieszkalnictwo w programach rewitalizacji. na przykładzie Miasta Szczecin

Mieszkalnictwo w programach rewitalizacji. na przykładzie Miasta Szczecin Mieszkalnictwo w programach rewitalizacji na przykładzie Miasta Szczecin SPECYFIKA REWITALIZACJI OBSZARÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ aspekty społeczne głęboka ingerencja w życie mieszkańców duży opór przed

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja RAZEM. Rewitalizacja RAZEM. Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe

Rewitalizacja RAZEM. Rewitalizacja RAZEM. Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Rewitalizacja RAZEM Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Wszystkie umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja RAZEM. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM

Rewitalizacja RAZEM. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Rewitalizacja RAZEM to wspólne przedsięwzięcie: Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo

Dylematy szczecińskiej rewitalizacji

Dylematy szczecińskiej rewitalizacji Dylematy szczecińskiej rewitalizacji dr inż. arch. Jarosław Bondar Architekt Miasta Szczecin Urząd Miasta Szczecin Adiunkt Zakład Projektowania Architektonicznego Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Bardziej szczegółowo

Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych

Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych dr Alina Muzioł-Węcławowicz Politechnika Warszawska Forum Rewitalizacji 1 PLAN PREZENTACJI projekty mieszkaniowe a kompleksowość

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "PRAWOBRZEŻE" Lp Nazwa zadania Łączna wartość inwestycji Planowane nakłady 2008r. 2009r. 2010r. 1 2 3 4 5 6 7 TBSP Nakłady ogółem, w tym: 704 680 47 510 201

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja RAZEM. doświadczenia Szczecińskiego TBS jako operatora i realizatora działań rewitalizacyjnych. Kraków, 4-6 czerwca 2014

Rewitalizacja RAZEM. doświadczenia Szczecińskiego TBS jako operatora i realizatora działań rewitalizacyjnych. Kraków, 4-6 czerwca 2014 doświadczenia Szczecińskiego TBS jako operatora i realizatora działań rewitalizacyjnych Kraków, 4-6 czerwca 2014 KWARTAŁY Szczecina zarządzane przez Szczecińskie TBS Obszar działania Szczecińskiego TBS

Bardziej szczegółowo

UDF JESSICA Wielkopolska pierwsze doświadczenia i obserwacje

UDF JESSICA Wielkopolska pierwsze doświadczenia i obserwacje UDF JESSICA Wielkopolska pierwsze doświadczenia i obserwacje Marek Szczepański Dyrektor Departamentu Programów Europejskich Warsztat Rozwój miast inicjatywa JESSICA Warszawa, 20 czerwca 2011 r. Bank Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

PODEJŚCIE SAMORZĄDOWE DO ROZWOJU MIESZKALNICTWA DLA SENIORÓW - PRZYKŁAD STARGARDU I SZCZECINA

PODEJŚCIE SAMORZĄDOWE DO ROZWOJU MIESZKALNICTWA DLA SENIORÓW - PRZYKŁAD STARGARDU I SZCZECINA PODEJŚCIE SAMORZĄDOWE DO ROZWOJU MIESZKALNICTWA DLA SENIORÓW - PRZYKŁAD STARGARDU I SZCZECINA Mieszkania wspomagane są formą pomocy przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ZADAŃ MIESZKANIOWYCH W PROPOZYCJACH BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO I ICH WSPARCIE DLA PROGRAMÓW REWITALIZACJI

FINANSOWANIE ZADAŃ MIESZKANIOWYCH W PROPOZYCJACH BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO I ICH WSPARCIE DLA PROGRAMÓW REWITALIZACJI FINANSOWANIE ZADAŃ MIESZKANIOWYCH W PROPOZYCJACH BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO I ICH WSPARCIE DLA PROGRAMÓW REWITALIZACJI IV ŚLĄSKIE i I OGÓLNOPOLSKIE FORUM MIESZKALNICTWA I REWITALIZACJI Sosnowiec, 14

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania polityki mieszkaniowej Miasta Poznania w rozwoju i odnowie śródmieścia

Rola i zadania polityki mieszkaniowej Miasta Poznania w rozwoju i odnowie śródmieścia Rola i zadania polityki mieszkaniowej Miasta Poznania w rozwoju i odnowie śródmieścia referuje: Aleksandra Konieczna Zastępca Dyrektora WGKiM ds. mieszkaniowych Na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja przy udziale BGK na bazie rządowych programów wspierających mieszkalnictwo

Rewitalizacja przy udziale BGK na bazie rządowych programów wspierających mieszkalnictwo Rewitalizacja przy udziale BGK na bazie rządowych programów wspierających mieszkalnictwo Radosław Stępień Wiceprezes Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu BGK Warszawa 7 maja 2015 Rewitalizacja w nowym programie

Bardziej szczegółowo

Rys historyczny. Przedmieście Nyskie najstarsza, zabytkowa część miasta. Teren zurbanizowany. Infrastruktura z połowy XIX wieku

Rys historyczny. Przedmieście Nyskie najstarsza, zabytkowa część miasta. Teren zurbanizowany. Infrastruktura z połowy XIX wieku Rys historyczny Przedmieście Nyskie najstarsza, zabytkowa część miasta Teren zurbanizowany Infrastruktura z połowy XIX wieku Miejsca ważne dla historii Zgorzelca i Görlitz Dom Jakuba Böhme Zgorzelecki

Bardziej szczegółowo

RENOWACJA XIX WIECZNEJ ZABUDOWY MIESZKALNEJ CENTRUM SZCZECINA

RENOWACJA XIX WIECZNEJ ZABUDOWY MIESZKALNEJ CENTRUM SZCZECINA RENOWACJA XIX WIECZNEJ ZABUDOWY MIESZKALNEJ CENTRUM SZCZECINA Inwestycje realizowane przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. listopad 2008 STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA KWARTAŁÓW ŚRÓDMIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Program Jessica na Mazowszu. Beata Bujak Szwaczka Seminarium 27.10.2011

Program Jessica na Mazowszu. Beata Bujak Szwaczka Seminarium 27.10.2011 Program Jessica na Mazowszu Beata Bujak Szwaczka Seminarium 27.10.2011 Czym jest Jessica JESSICA wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich to inicjatywa Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej

Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej ALEKSANDRA MALARZ DYREKTOR DEPARTAMENTU FUNDUSZY EUROPEJSKICH W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Udane przykłady rewitalizacji zrealizowane przy wsparciu instrumentu finansowego JESSICA

Udane przykłady rewitalizacji zrealizowane przy wsparciu instrumentu finansowego JESSICA Udane przykłady rewitalizacji zrealizowane przy wsparciu instrumentu finansowego JESSICA Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Plan prezentacji: Mechanizm inicjatywy JESSICA; typy

Bardziej szczegółowo

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Dobre praktyki w realizacji programów rządowych obsługiwanych przez BGK i programów działalności własnej Banku 20 lat doświadczeń PTBS Wizytówka

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JESSICA - europejska inżynieria finansowa stworzona dla miejskich projektów w PPP

Inicjatywa JESSICA - europejska inżynieria finansowa stworzona dla miejskich projektów w PPP Inicjatywa JESSICA - europejska inżynieria finansowa stworzona dla miejskich projektów w PPP dr Aleksandra Jadach-Sepioło Katedra Inwestycji i Nieruchomości Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

zrównoważonego (trwałego) rozwoju, - Projekty dla obszarów miejskich, - Nowy, innowacyjny mechanizm

zrównoważonego (trwałego) rozwoju, - Projekty dla obszarów miejskich, - Nowy, innowacyjny mechanizm Inicjatywa JESSICA - europejska inŝynieria finansowa stworzona dla miejskich projektów PPP dr Aleksandra Jadach-Sepioło Katedra Inwestycji i Nieruchomości Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie programu rewitalizacji od programu do projektu

Wdrażanie programu rewitalizacji od programu do projektu Wdrażanie programu rewitalizacji od programu do projektu dr Aleksandra Jadach-Sepioło Instytut Rozwoju Miast Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Warszawa, 25 sierpnia 2015 r. Plan prezentacji 1. Które projekty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY MIESZKAŃ NA WYNAJEM O REGULOWANYCH CZYNSZACH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z KFM OSIĄGNIĘCIA I ZAGROŻENIA DOROBEK

PROGRAM BUDOWY MIESZKAŃ NA WYNAJEM O REGULOWANYCH CZYNSZACH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z KFM OSIĄGNIĘCIA I ZAGROŻENIA DOROBEK PROGRAM BUDOWY MIESZKAŃ NA WYNAJEM O REGULOWANYCH CZYNSZACH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z KFM OSIĄGNIĘCIA I ZAGROŻENIA DOROBEK Zachodniopomorskie TBS y - maj 2009 FINANSOWANIE BUDOWY MIESZKAŃ PRZEZ TBS 30% Środki

Bardziej szczegółowo

Szczecin, lipiec 2013

Szczecin, lipiec 2013 Szczecin, lipiec 2013 FINANSOWANIE BUDOWY MIESZKAŃ PRZEZ TBS-y 30% Środki własne lub tzw.partycypacje 70% Kredyt z KFM (PIB z BGK) W JAKICH MIASTACH WSPÓŁPRACUJĄ ZACHODNIOPOMORSKIE TBS y? BARLINEK BIAŁOGARD

Bardziej szczegółowo

Knurów, dn. 17.10.2014 r.

Knurów, dn. 17.10.2014 r. Informacja nt. możliwości dofinansowania projektów dedykowanych małym i średnim gminom województwa śląskiego w ramach procedury konkursowej w RPO WSL 2014-2020 Knurów, dn. 17.10.2014 r. Alokacja RPO WSL

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Wojciech Kozłowski 1999-2010 Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Od 2010 r. Wiceprzewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIM TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO

REWITALIZACJA TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIM TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO REWITALIZACJA TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIM TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA Przedsięwzięcie, o wartości ca. 100 mln zł, ma na celu rewitalizację terenów

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasto Stargard

Gmina Miasto Stargard Gmina Miasto Stargard Dobre praktyki w rewitalizacji 13-15 grudnia 2016 r. Biuro Strategii Miasta Urząd Miejski w Stargardzie Rozwój przestrzenny Rozwój gospodarczy Rozwój społeczny Lokalny Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka wczoraj dziś - jutro

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka wczoraj dziś - jutro Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka wczoraj dziś - jutro Płock, 27 marca 2015 roku Rewitalizacja kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian społecznych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 13 marca 2014.

Warszawa, 13 marca 2014. . Większe zróżnicowanie zakresu projektów niż w systemie dotacyjnym. Wdrażanie inicjatywy JESSICA może się przyczynić do poprawy współpracy inwestorów prywatnych z władzami miast. Wdrażanie inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JESSICA w Polsce. Dywizja ds. Inicjatywy JESSICA i Funduszy Inwestycyjnych

Inicjatywa JESSICA w Polsce. Dywizja ds. Inicjatywy JESSICA i Funduszy Inwestycyjnych Inicjatywa JESSICA w Polsce Dywizja ds. Inicjatywy JESSICA i Funduszy Inwestycyjnych Model wdrażania inicjatywy JESSICA JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas KOMISJA EUROPEJSKA

Bardziej szczegółowo

Joint European Suportfor Sustainable Investment in City Areas nowe możliwości dla Polski

Joint European Suportfor Sustainable Investment in City Areas nowe możliwości dla Polski PPP w ramachinicjatywyjessica Joint European Suportfor Sustainable Investment in City Areas nowe możliwości dla Polski dr Aleksandra Jadach-Sepioło Katedra Inwestycji i Nieruchomości Szkoła Główna Handlowa

Bardziej szczegółowo

Stargardzkie TBS realizatorem działań zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Stargard Szczeciński

Stargardzkie TBS realizatorem działań zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Stargard Szczeciński Stargardzkie TBS realizatorem działań zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Stargard Szczeciński mgr inż. architekt Piotr Mync Stargardzkie TBS Sp. z o.o. ul. Struga 29 73-110 Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków

Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków Grażyna Kasprzak ekspert ds. inżynierii środowiska Bank Ochrony Środowiska S.A. Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków IV Forum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego BUDMA, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja źródłem zrównoważonego rozwoju społecznego. dr Aleksandra Jadach-Sepioło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Rozwoju Miast

Rewitalizacja źródłem zrównoważonego rozwoju społecznego. dr Aleksandra Jadach-Sepioło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Rozwoju Miast Rewitalizacja źródłem zrównoważonego rozwoju społecznego dr Aleksandra Jadach-Sepioło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Rozwoju Miast Plan prezentacji Skala i rodzaje potrzeb rewitalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Łomża,dnia 17.12.2009 r Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Proszę o uchwalenie

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIMI TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO. Warszawa 15 listopada 2011r.

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIMI TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO. Warszawa 15 listopada 2011r. ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIMI TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO Warszawa 15 listopada 2011r. Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących

Bardziej szczegółowo

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych.

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Chorzów z dnia...2014 r. I Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy 1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu

Bardziej szczegółowo

Gdański model budownictwa społecznego i komunalnego gdansk.pl

Gdański model budownictwa społecznego i komunalnego gdansk.pl Gdańsk, wrzesień 2016 Gdański model budownictwa społecznego i komunalnego gdansk.pl Gdański model budownictwa społecznego i komunalnego Gdański model budownictwa społecznego i komunalnego to kompleksowy

Bardziej szczegółowo

II Kongres Rewitalizacji Miast Kraków, 12-14 wrzesień 2012r.

II Kongres Rewitalizacji Miast Kraków, 12-14 wrzesień 2012r. SERCE MIASTA PO ZAWALE CZYLI TERAPIA REWITALIZACYJNA SZCZECINA II Kongres Rewitalizacji Miast Kraków, 12-14 wrzesień 2012r. 1 Tytułem wstępu Średniowiecze ośrodek komunikacji lądowej i wodnej Pomorza 1243

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji ROZDZIAŁ X Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji 10.1 Źródła finansowania planu rewitalizacji miasta Makowa Mazowieckiego Realizacja zadań inwestycyjnych objętych w latach 2006-2013 kosztować

Bardziej szczegółowo

3.3.2.3. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI. Rewitalizacja komunalnej zabudowy mieszkaniowej objętej Lokalnym Programem Rewitalizacji

3.3.2.3. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI. Rewitalizacja komunalnej zabudowy mieszkaniowej objętej Lokalnym Programem Rewitalizacji 3.3.2.3. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Rewitalizacja komunalnej zabudowy mieszkaniowej objętej Lokalnym Programem Rewitalizacji 3 000 000 zł Dysponent części budŝetowej - Wydział Gospodarki

Bardziej szczegółowo

budownictwa energooszczędnego

budownictwa energooszczędnego Kredyty bankowe w finansowaniu budownictwa energooszczędnego Grażyna Kasprzak ekspert ds. inżynierii środowiska Finansowanie inwestycji kredyty dedykowane Kredyty preferencyjne w ramach systemów wsparcia

Bardziej szczegółowo

Nowy program wsparcia budownictwa społecznego

Nowy program wsparcia budownictwa społecznego Nowy program wsparcia budownictwa społecznego Departament Budownictwa Społecznego październik 2015 Segment dochodowy lokatora Misyjność sektora budownictwa społecznego dla BGK, komplementarność oferty

Bardziej szczegółowo

Obszary kryzysowe w polskich miastach ocena zapotrzebowania na projekty rewitalizacyjne

Obszary kryzysowe w polskich miastach ocena zapotrzebowania na projekty rewitalizacyjne Obszary kryzysowe w polskich miastach ocena zapotrzebowania na projekty rewitalizacyjne 18 maja 2011r., Warszawa dr Aleksandra Jadach-Sepioło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Agenda Cele prezentacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia (PROJEKT) w sprawie wyraŝenia zgody na podwyŝszenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego Spółki z o. o. w Szczecinie Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Joint European Support for Suistainable Investment in City Areas

Joint European Support for Suistainable Investment in City Areas Joint European Support for Suistainable Investment in City Areas Oficjalnie zapoczątkowana w dniu 30 maja 2006 r. porozumieniem Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Banku Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 25 sierpnia 2011 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie. Pan Sławomir Pajor Prezydent Stargardu Szczecińskiego

Szczecin, dnia 25 sierpnia 2011 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie. Pan Sławomir Pajor Prezydent Stargardu Szczecińskiego NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Szczecin, dnia 25 sierpnia 2011 r. LSZ-4101-06-04/2011 P/11/108 Pan Sławomir Pajor Prezydent Stargardu Szczecińskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A. Wspieranie przedsięwzięć BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Wspieranie przedsięwzięć BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. Wspieranie przedsięwzięć termomodernizacyjnych BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Sopot 2007 BOŚ S.A. możliwości finansowania projektów dotyczących energii Gdańsk, lipiec 2009r.

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JESSICA - zwrotny mechanizm finansowania ze środków UE projektów z zakresu efektywności energetycznej

Inicjatywa JESSICA - zwrotny mechanizm finansowania ze środków UE projektów z zakresu efektywności energetycznej Inicjatywa JESSICA - zwrotny mechanizm finansowania ze środków UE projektów z zakresu efektywności energetycznej Michał Kopeć Departament Programów Europejskich Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 8

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO CENTRUM SOPOTU

PROGRAM REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO CENTRUM SOPOTU PROGRAM REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO CENTRUM SOPOTU GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI Program rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu wraz z pakietem uchwał wspomagających przyjęty został do realizacji

Bardziej szczegółowo

Inwestycje planowane w ramach programu społecznego budownictwa mieszkaniowego w Gdańsku. Gdańsk, 18.01.2016 r.

Inwestycje planowane w ramach programu społecznego budownictwa mieszkaniowego w Gdańsku. Gdańsk, 18.01.2016 r. Inwestycje planowane w ramach programu społecznego budownictwa mieszkaniowego w Gdańsku Gdańsk, 18.01.2016 r. Program społecznego budownictwa mieszkaniowego W latach 2018-2022 dwie spółki miejskie - GTBS

Bardziej szczegółowo

Budownictwo komunalne w Białymstoku

Budownictwo komunalne w Białymstoku Budownictwo komunalne w Białymstoku 1 Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku jest jednostką budżetową Gminy Białystok, gospodarującą majątkiem gminnym, między innymi budynkami i lokalami mieszkalnymi.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego

Instrumenty wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego Instrumenty wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego Stanisław Kudroń, Ministerstwo Infrastruktury VIForum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji, Sosnowiec 2011 Główne problemy, cele i kierunki programu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie miejskich projektów rewitalizacji w BGK

Finansowanie miejskich projektów rewitalizacji w BGK Finansowanie miejskich projektów rewitalizacji w BGK Mateusz Andrzejewski Wydział Rozwoju Instrumentów Finansowych Departament Programów Europejskich Gdańsk, styczeń 2016 r. Inicjatywa JESSICA Joint European

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JESSICA na Pomorzu Zachodnim. I. Informacje podstawowe o inicjatywie JESSICA w województwie zachodniopomorskim

Inicjatywa JESSICA na Pomorzu Zachodnim. I. Informacje podstawowe o inicjatywie JESSICA w województwie zachodniopomorskim Inicjatywa JESSICA na Pomorzu Zachodnim I. Informacje podstawowe o inicjatywie JESSICA w województwie zachodniopomorskim W dniu 30 grudnia 2013 roku zakończono kontraktację środków w ramach Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020

Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020 Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020 Projekty rewitalizacyjne w ramach RPO WD Nabory w ramach Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Działania RPO WD, w których możliwe jest uzyskanie preferencji

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA ŻYRARDOWA. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa

REWITALIZACJA ŻYRARDOWA. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa REWITALIZACJA ŻYRARDOWA Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa Przygotowanie procesu rewitalizacji Żyrardowa do 2000 r. dyskusje o potrzebie rewaloryzacji zabytkowych obiektów 2000 r. Żyrardów

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Bielskiej Starówki. Sosnowiec czerwiec 2007r.

Rewitalizacja Bielskiej Starówki. Sosnowiec czerwiec 2007r. Rewitalizacja Bielskiej Starówki Sosnowiec czerwiec 2007r. Bielska Starówka z lotu ptaka Informacje ogólne historia miasta Miasto Bielsko lokowane było na prawie niemieckim w XIII w. Od XVII w. datuje

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA. dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA. dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. AGENDA Czym jest gospodarka niskoemisyjna PGN czym jest i do czego służy Dotychczasowy przebieg prac

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 214 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 21-22 za 213 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2010 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa

Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa Bank Ochrony Środowiska S.A. Departament Ekologii i Strategii Anna Wujec Główny Specjalista ds. inżynierii środowiska Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa 18 października 2012 r. Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego PROJEKT PN.: OŻYWIENIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO POPRZEZ REWITALIZACJĘ TERENÓW POWOJSKOWYCH W SKIERNIEWICACH Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie terenów przydworcowych w Sopocie. 2 lutego 2010 r.

Zagospodarowanie terenów przydworcowych w Sopocie. 2 lutego 2010 r. Zagospodarowanie terenów przydworcowych w Sopocie 2 lutego 2010 r. Program prezentacji Cele i zakres przedsięwzięcia; Lokalizacja przedsięwzięcia; Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego; Możliwy

Bardziej szczegółowo

Mieszkania z dopłatą inwestycje realizowane przez Pilski TBS w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego

Mieszkania z dopłatą inwestycje realizowane przez Pilski TBS w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego Mieszkania z dopłatą inwestycje realizowane przez Pilski TBS w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego Remigiusz Dekarli Prezes Pilskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Bardziej szczegółowo

Zakres działań do ekspertyzy: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w latach 2015-2020". Mirosław Kimla. Kielce, styczeń 2015r.

Zakres działań do ekspertyzy: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w latach 2015-2020. Mirosław Kimla. Kielce, styczeń 2015r. Zestawienie wszystkich możliwych źródeł pozyskania zewnętrznych środków finansowych na projekty przewidziane w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin 2014 2020, wraz z warunkami ich pozyskania

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej KONFERENCJA Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 606/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 606/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 606/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Programu Małych Ulepszeń. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2013 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

O potrzebie odbudowy bądź gruntownych remontów części budynków Starej Ustki, o charakterystycznej architekturze wartej zachowania, w kręgach

O potrzebie odbudowy bądź gruntownych remontów części budynków Starej Ustki, o charakterystycznej architekturze wartej zachowania, w kręgach O potrzebie odbudowy bądź gruntownych remontów części budynków Starej Ustki, o charakterystycznej architekturze wartej zachowania, w kręgach samorządowych Ustki zaczęto mówić już w 2002 roku ( Zał. nr

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Alei Wojska Polskiego w Szczecinie. Szczecin, 26-03-2015

Rewitalizacja Alei Wojska Polskiego w Szczecinie. Szczecin, 26-03-2015 Rewitalizacja Alei Wojska Polskiego w Szczecinie Szczecin, 26-03-2015 PLAN PREZENTACJI GENEZA PROJEKTU ALEJA - PRZEMIANY UWARUNKOWANIA HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA - PODSUMOWANIE GENEZA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r.

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2157. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną Łukasz Tur Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE KONSULTACJE SPOŁECZNE,,Zagospodarowanie centrum Miasta Zgorzelec ze szczególnym uwzględnieniem ulicy Bohaterów Getta. Zgorzelec, dnia 26 marca 2014r. REWITALIZACJA ZGORZELECKIEGO ŚRÓDMIEŚCIA TO, CO JUŻ

Bardziej szczegółowo

RYŚ termomodernizacja budynków jednorodzinnych

RYŚ termomodernizacja budynków jednorodzinnych Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ termomodernizacja Dorota Zawadzka-Stępniak Zastępca Prezesa

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU MODERNIZACJA ROKU 28 sierpnia 2013 r. na Zamku Królewskim w Warszawie został podsumowany Ogólnopolski Konkurs Otwarty

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU MODERNIZACJA ROKU 28 sierpnia 2013 r. na Zamku Królewskim w Warszawie został podsumowany Ogólnopolski Konkurs Otwarty ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU MODERNIZACJA ROKU 28 sierpnia 2013 r. na Zamku Królewskim w Warszawie został podsumowany Ogólnopolski Konkurs Otwarty Modernizacja Roku. Wśród wyróżnionych znalazł się projekt

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Warszawa, 23 czerwca 2014 Leszek Drogosz Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

JESSICA doświadczenia BGK jako Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich na przykładzie Wielkopolski preferencyjne finansowanie zwrotne rozwoju miast

JESSICA doświadczenia BGK jako Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich na przykładzie Wielkopolski preferencyjne finansowanie zwrotne rozwoju miast JESSICA doświadczenia BGK jako Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich na przykładzie Wielkopolski preferencyjne finansowanie zwrotne rozwoju miast Marek Rudnicki Departament Programów Europejskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q <

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q < 2 00 8 r O CS k o. ł _J z O z as X U $ os K Z 11 1 ULI U» u UJ ry Q X OS o o U 5: i2.... ANOWI ITALI BIBLIOGRAFIA SPIS TABEL SPIS PLANSZ OO i UJ I Q > 236 BIBLIOGRAFIA MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 1. Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami Europejskimi dla społeczności lokalnych na odnowę budynków i zabytków

Środa z Funduszami Europejskimi dla społeczności lokalnych na odnowę budynków i zabytków Środa z Funduszami Europejskimi dla społeczności lokalnych na odnowę budynków i zabytków Plan spotkania Termomodernizacja budynki mieszkalne wielorodzinne budyki użyteczności publicznej Ochrona Zabytków

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PODOBSZARU FUNKCJONALNEGO KWARTAŁU PODZAMCZA GARNCARSKA

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PODOBSZARU FUNKCJONALNEGO KWARTAŁU PODZAMCZA GARNCARSKA KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PODOBSZARU FUNKCJONALNEGO KWARTAŁU PODZAMCZA GARNCARSKA PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Opracowanie : kwiecień 2014r. Zespół autorski: mgr inż. arch. Beata Kuźmińska, mgr

Bardziej szczegółowo

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego Finansowanie budownictwa mieszkaniowego PRZYKŁADY INWESTYCJI ZREALIZOWANYCH W FORMULE PARTYCYPACJI OSÓB FIZYCZNYCH TBS w Wałczu osiedle mieszkaniowe przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego Choszczeńskie TBS

Bardziej szczegółowo

budynków mieszkalnych

budynków mieszkalnych Finansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych Paweł Ołubek BANK DnB NORD mistrzem Polski w termomodernizacji 1998-2007! Bank Koszt inwestycji w Kwota kredytu w Premia w mln zł Wnioski w mln PLN

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Dr Małgorzata Skucha Prezes Zarządu NFOŚiGW Warszawa, 09.12.2014 Oferta aktualna

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA KOŚCIERZYNA

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA KOŚCIERZYNA Kościerzyna, 30 marca 2016r. GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA KOŚCIERZYNA OBSZAR ZDEGRADOWANY I OBSZAR REWITALIZACJI REWITALIZACJA W RPO 2014-2020 KALENDARIUM DZIAŁAŃ 1. ROZPOCZĘCIE PRAC NAD GPR

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM REWITALIZACJI

MIEJSKI PROGRAM REWITALIZACJI MIEJSKI PROGRAM REWITALIZACJI DLA CZĘSTOCHOWY WARSZTATY CHARRETTE Częstochowa stochowa,, 5-75 marca 2012 Miejski Program Rewitalizacji został opracowany i uchwalony uchwałą nr 667/XLV/2005 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Projekt w sprawie określenia obszaru podległego procesowi rewitalizacji oraz przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Ostrołęki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Michał Kopeć Departament Programów Europejskich. II Kongres Rewitalizacji Miast, Kraków, 14 września 2012 r.

Michał Kopeć Departament Programów Europejskich. II Kongres Rewitalizacji Miast, Kraków, 14 września 2012 r. Michał Kopeć Departament Programów Europejskich II Kongres Rewitalizacji Miast, Kraków, 14 września 2012 r. 1 Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas wspólne europejskie wsparcie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania budownictwa czynszowego w Polsce. Zakres prezentacji

Instrumenty finansowania budownictwa czynszowego w Polsce. Zakres prezentacji Instrumenty finansowania budownictwa czynszowego w Polsce Zakres prezentacji Zmiany ustawowe w realizacji budownictwa mieszkaniowego o umiarkowanym czynszu w 2009 r. Podstawowe założenia dla Programu społecznego

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Elbląg na lata 2007-2013.

Informacja na temat stanu realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Elbląg na lata 2007-2013. Informacja na temat stanu realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Elbląg na lata 2007-2013. W związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami dot. działań związanych z rewitalizacją obiektów

Bardziej szczegółowo

2012-10-08. Agnieszka Wałęga Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu Łukasz Urbanek Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

2012-10-08. Agnieszka Wałęga Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu Łukasz Urbanek Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego LOKALNE PROGRAMY REWITALIZACJI REALIZOWANE PRZY UDZIALE WSPARCIA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-20132013 Agnieszka Wałęga Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne

Bardziej szczegółowo

WARSZTAT Kooperatywy praca nad modelem. Konferencja Mieszkać godnie. Wspólnie Budujemy politykę mieszkaniową w Polsce Warszawa, 4.03.

WARSZTAT Kooperatywy praca nad modelem. Konferencja Mieszkać godnie. Wspólnie Budujemy politykę mieszkaniową w Polsce Warszawa, 4.03. WARSZTAT Kooperatywy praca nad modelem Konferencja Mieszkać godnie. Wspólnie Budujemy politykę mieszkaniową w Polsce Warszawa, 4.03.2016 CEL: Tworzenie warunków do rozwoju budownictwa niekomercyjnego CEL

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 5..2004r. CZEŚĆ OPISOWA W wyniku komunalizacji mienia ogólnonarodowego trwającego od czerwca 990 r. oraz w wyniku obrotu

Bardziej szczegółowo

Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. jessica.bzwbk.pl. Szczecin, marzec 2012

Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. jessica.bzwbk.pl. Szczecin, marzec 2012 Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego jessica.bzwbk.pl Szczecin, marzec 2012 Bank Zachodni WBK S.A. : Bank Zachodni WBK S.A. jest podmiotem prawa polskiego Bank jest

Bardziej szczegółowo

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych. w tym:

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych. w tym: Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych dział (nie SUMA DZIAŁU 600-1 190 481,29-1 190 481,29 0,00 0,00 0,00 0,00 SUMA ROZDZIAŁU 60015 247 612,71 247 612,71 0,00 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

BOŚ S.A. BOŚ S.A. jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich w województwie zachodniopomorskim

BOŚ S.A. BOŚ S.A. jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich w województwie zachodniopomorskim 1 BOŚ S.A. BOŚ S.A. jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich w województwie zachodniopomorskim Dlaczego JESSICA w BOŚ S.A.? Misja i strategia Banku wspieranie - poprzez świadczenie wyspecjalizowanych usług

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r.

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Źródła pochodzenia środków w portfelu NFOŚiGW środki statutowe NFOŚiGW środki pochodzące z opłat zastępczych

Bardziej szczegółowo

GRUNTY DEWELOPERSKIE GWIAZDOWO

GRUNTY DEWELOPERSKIE GWIAZDOWO Grunty deweloperskie Działki gruntowe z prawem własności o łącznej powierzchni 171 804 m2 wraz z budynkiem po byłej gorzelni. Dane nieruchomości Adres Prawo do nieruchomości Numer KW Gwiazdowo własność

Bardziej szczegółowo

10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz

10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

Bardziej szczegółowo