REWITALIZACJA W SZCZECINIE FINANSOWANIE DZIAŁAŃ W PRAKTYCE 25-LECIA. Piotr Mync Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REWITALIZACJA W SZCZECINIE FINANSOWANIE DZIAŁAŃ W PRAKTYCE 25-LECIA. Piotr Mync Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin"

Transkrypt

1 REWITALIZACJA W SZCZECINIE FINANSOWANIE DZIAŁAŃ W PRAKTYCE 25-LECIA Piotr Mync Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

2 REWITALIZACJA W SZCZECINIE - FINANSOWANIE DZIAŁAŃ W PRAKTYCE 25-LECIA PLAN PREZENTACJI 1. Przedmiot i dokumenty programowe działań rewitalizacyjnych 2. Początki działań odnowy obszarów zdegradowanych w Szczecinie 3. Modele finansowania i organizacji działań, ewolucja modeli 4. Model finansowania ze środków publicznych - przykłady projektów operatorem gminne TBSy obszary zabudowy mieszkaniowej operatorem Miasto obiekty i przestrzenie publiczne 5. Model finansowania ze środków prywatnych przykłady projektów 6. Projekty realizowane ze wsparciem Inicjatywy JESSICA

3 REWITALIZACJA W SZCZECINIE - FINANSOWANIE DZIAŁAŃ W PRAKTYCE 25-LECIA SZCZECIN OBSZARY REWITALIZACJI obszary zabudowy mieszkaniowej obszary poprzemysłowe i powojskowe obszar priorytetowy w centrum DOKUMENTY PROGRAMOWE Strategia Renowacji Śródmieścia Szczecina (1993 pierwsza nagroda w konkursie Innowacje w Miastach, zorganizowanym przez ZMP) od 2005 r. Lokalny Program Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych miasta Szczecina od 2010 r. Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Szczecin

4 REWITALIZACJA W SZCZECINIE - FINANSOWANIE DZIAŁAŃ W PRAKTYCE 25-LECIA POCZĄTKI PRAC NAD KOMPLEKSOWĄ ODNOWĄ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH 1990 opracowanie Programu Lokalnej Strategii Mieszkaniowej, w tym koncepcji kompleksowej renowacji dwóch śródmiejskich kwartałów przy ul. Bogusława, przewidywanych do komercyjnej renowacji finansowanej przez Bank Światowy, po wykwaterowaniu mieszkańców do mieszkań zamiennych początek pracy w Urzędzie Miejskim doradcy Prezydenta Miasta ds. renowacji, wolontariusza ONZ z Holandii, oddelegowanego przez Umbrella Project na wniosek Zarządu Miasta Utworzenie przy doradcy Zespołu Koordynacyjnego ds. Renowacji Historycznej Zabudowy Śródmieścia Szczecina, opracowanie i szerokie konsultacje Strategii renowacji śródmieścia, której przedmiotem było 56 kwartałów zabudowy Przyjęcie Strategii przez Radę Miejską, przystąpienie przez Miasto do realizacji projektu pilotażowego (kwartał nr 27) Aktualizacja Strategii, w tym objęcie nią obszaru Starego Dąbia - historycznego centrum prawobrzeżnej części Szczecina oraz rejonu ulicy Tkackiej na obszarze Starego Miasta.

5 REWITALIZACJA W SZCZECINIE - FINANSOWANIE DZIAŁAŃ W PRAKTYCE 25-LECIA MODELE FINANSOWANIA Przyjęcie w Strategii dwóch modeli finansowania działań renowacyjnych: Model komercyjny Kompleksowa renowacja kwartałów zabudowy o atrakcyjnej komercyjnie lokalizacji, z wykorzystaniem środków finansowych prywatnych inwestorów Model budżetowy Renowacja kwartałów zabudowy mniej atrakcyjnych pod względem komercyjnym, z wykorzystaniem publicznych środków finansowych. Programy współpracy z mieszkańcami CENTRUM - OBSZAR PRIORYTETOWY DZIAŁAŃ 1994 opracowanie i wdrożenie Programu Małych Ulepszeń Dotacje z budżetu Miasta dla najemców mieszkań komunalnych na działania modernizacyjne podnoszące standard lokalu (np. wykonanie łazienki, zmiana sposobu ogrzewania poprzez likwidację pieca węglowego i wykonanie ogrzewania gazowego, itp.) 1998 opracowanie i wdrożenie Programu Nasz Dom Wsparcie z budżetu Miasta (dotacje) prowadzonych przez wspólnoty mieszkaniowe remontów części wspólnych budynków (od 2009 r. Szczeciński Fundusz Pożyczkowy.) model budżetowy/projekt pilotażowy model komercyjny/projekt pilotażowy TKACKA

6 REWITALIZACJA W SZCZECINIE - FINANSOWANIE DZIAŁAŃ W PRAKTYCE 25-LECIA EWOLUCJA MODELI FINANSOWANIA I ORGANIZACJI DZIAŁAŃ CENTRUM - OBSZAR PRIORYTETOWY DZIAŁAŃ 2015 Złożone modele finansowania wraz ze zmianą otoczenia prawnego i pojawianiem się nowych źródeł wsparcia (np. ustawa o własności lokali, ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego). Montaż finansowy różnych źródeł, np.: środki wspólnot mieszkaniowych, środki inwestorów prywatnych, środki własne miasta, TBS, kredyt KFM/PIB, premia termomodernizacyjna, Fundusz Dopłat, środki pomocowe UE itd. Powierzenie przez Miasto gminnym TBSom funkcji operatorów rewitalizacji obszarów mieszkaniowych. obszar rewitalizacji terenów mieszkaniowych obszar rewitalizacji terenów poportowych model budżetowy/projekt pilotażowy obszar koncentracji działań rewitalizacyjnch operator Szczecińskie TBS (STBS) model komercyjny/projekt pilotażowy operator TBS Prawobrzeże (TBSP) operatorzy prywatni przedsiębiorcy

7 REWITALIZACJA W SZCZECINIE - FINANSOWANIE DZIAŁAŃ W PRAKTYCE 25-LECIA MODEL BUDŻETOWY OBSZARY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ FINANSOWANIE środki właścicieli lokali remont części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych środki własne spółki TBS KFM modernizacja mieszkań i części wspólnych stanowiących własność TBS budżet miasta przestrzenie publiczne, infrastruktura techniczna i społeczna, mieszkania zamienne, dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu budowy inegracji lokalnej i rewitalizacji społecznej środki pomocowe UE STAŁE ZASADY DZIAŁANIA konkursy architektoniczno-urbanistyczne na koncepcję zagospodarowania danego obszaru aport do gminnego TBS nieruchomości komunalnych do modernizacji badania socjologiczne przeprowadzki mieszkańców: - na czas modernizacji - do nowych mieszkań w TBSach lub w starym zasobie gminy - modernizacja budynku bez wyprowadzek

8 REWITALIZACJA KWARTAŁU NR OPERATORZY: Miasto Szczecińskie TBS kredyty KFM środki własne spółki STBS środki właścicieli lokali środki miasta środki rządu Holandii Utworzenie punktu konsultacyjnego w kwartale - dyżury członków Zespołu Koordynacyjnego z udziałem projektanta, socjologa, administracji budynku. Wydawanie i dostarczanie mieszkańcom i użytkownikom kwartału biuletynu informacyjnego o postępach prac i planach.

9 KWARTAŁ NR 27 Nagroda Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w Konkursie Życie w Architekturze Szczególne uznanie za udaną próbę nadania historycznemu zespołowi zabudowy współczesnych walorów cywilizacyjnych i nowych wartości estetycznych Projekt Demonstracyjny Renowacji Ekologicznej sfinansowany przez holenderskie Ministerstwo Mieszkalnictwa, Planowania Przestrzennego i Środowiska - zastosowanie rozwiązań ekologicznych w części budynków

10 KWARTAŁ NR 27 oficyny we wnętrzu kwartału Tytuł Modernizacja Roku 1998 i nagroda Prezesa UMiRM za zastosowanie nowoczesnych i ekologicznych technologii w rewitalizacji kompleksu mieszkaniowego przy ul. Pocztowej

11 KWARTAŁ NR 27 kamienice wspólnot mieszkaniowych

12 KWARTAŁ NR 27 podwórza w kwartale

13 KWARTAŁ NR 27 lokale użytkowe w kamienicach i pasażu

14 KWARTAŁ NR 33, w trakcie realizacji środki własne STBS budżet miasta kredyt KFM /PIB z BGK środki właścicieli lokali Budynek Krzywoustego 22 - nagroda Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w Konkursie Modernizacja Roku 2001 za sposób finansowania inwestycji z pozyskaniem źródeł własnych właścicieli ze sprzedaży części wspólnych nieruchomości i dofinansowaniem Programu Nasz Dom

15 KWARTAŁY NR 8, 24, 25, 35, 36 w trakcie realizacji remonty kamienic wspólnot mieszkaniowych termomodernizacja budynków środki własne STBS środki właścicieli lokali kredyt z premią termomodernizacyjną kredyt z premią remontową WFOŚ - program KAWKA 1: likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii

16 KWARTAŁ NR 36, w trakcie realizacji Termomodernizacja budynków mieszkalnych połączona z ich przebudową oraz modernizacją, renowacją elewacji frontowych budynków. W przygotowaniu dokończenie rewitalizacji kwartału z udziałem środków UE na lata środki własne STBS kredyt komercyjny WFOŚ (Program KAWKA 2) środki przedakcesyjne UE projekt termomodernizacyjny TERMOPOL - V Program Ramowy

17 KWARTAŁ NR 40, w trakcie realizacji środki TBSP, budżet miasta, środki właścicieli lokali, środki UE (RPO WZ )

18 KWARTAŁ NR 40

19 KWARTAŁ NR 23 - PROJEKT REWITALIZACJA RAZEM w trakcie realizacji środki STBS, budżet miasta, środki właścicieli lokali, środki UE (RPO WZ ) Renowacja kamienic, przebudowa oficyn, budowa mieszkań dla seniorów i pomieszczeń dla realizacji usług wspomagających, utworzenie lokali usługowych, zagospodarowanie wnętrza kwartału

20 KWARTAŁ NR 23 - PROJEKT REWITALIZACJA RAZEM

21 KWARTAŁ NR 23 - PROJEKT REWITALIZACJA RAZEM budynek z mieszkaniami dla seniorów winda, podjazdy w mieszkaniach na parterze wyeliminowanie barier architektonicznych dużo przestrzeni wspólnych w budynku i otoczeniu w mieszkaniach zainstalowany system przyzywania pomocy pomieszczenia do realizacji usług wspomagających dla seniorów (serwis medyczny, kulturalny, program Społecznego Ośrodka Wsparcia Dziennego, Punkt Konsultacyjny MOPR

22 KWARTAŁ NR 23 - PROJEKT REWITALIZACJA RAZEM

23 KWARTAŁ NR 23 - PROJEKT REWITALIZACJA RAZEM

24 REJON STAREGO DĄBIA, w trakcie realizacji tereny zdegradowanej zabudowy przedwojennej (nieruchomości komunalne przekazane TBS) tereny przekazane TBSP pod nowe budownictwo tereny rekreacyjne i ścieżka rowerowa budżet miasta, RPO WZ realizacja przedsięwzięć TBS Prawobrzeże: 1. KWARTAŁ DZIENNIKARSKA-KOSZAROWA (kredyt KFM) 2. OSIEDLE PUCKA/WEJHEROWSKA (kredyt KFM) - mieszkania zamienne dla mieszkańców kwartału 3. ZABUDOWA MIESZKANIOW (środki własne TBSP) 4. OSIEDLE NAD PŁONIĄ (BGK Fundusz Dopłat)

25 REJON STAREGO DĄBIA - KWARTAŁ DZIENNIKARSKA-KOSZAROWA ( ) środki TBSP, budżet miasta, kredyt KFM (po zasileniu przez EBI) BUDOWA ROKU nagroda II stopnia w konkursie PZiTB 2010 Nagroda SARP O/Szczecin za REKONSTRUKCJĘ MIASTA - najlepszy zrealizowany obiekt w okresie wygrany plebiscyt SKARBY ARCHITEKTURY SZCZECINA w kategorii Powojenne zespoły i obiekty mieszkaniowe Nagroda im. Macieja Nowickiego w VI edycji konkursu ARCHITEKTURA ULICY

26 KWARTAŁ DZIENNIKARSKA-KOSZAROWA W DĄBIU ulica Dziennikarska widok od strony zachodniej

27 KWARTAŁ DZIENNIKARSKA-KOSZAROWA W DĄBIU wewnętrzna uliczka w kwartale widok od strony wschodniej

28 KWARTAŁ DZIENNIKARSKA-KOSZAROWA W DĄBIU wewnętrzna uliczka w kwartale

29 REJON STAREGO DĄBIA OSIEDLE NAD PŁONIĄ w trakcie realizacji środki TBSP budżet miasta BGK/Fundusz Dopłat

30 OBIEKTY I PRZESTRZENIE PUBLICZNE PRZEBUDOWA PLACU LOTNIKÓW, 2002 budżet miasta

31 OBIEKTY I PRZESTRZENIE PUBLICZNE PRZEBUDOWA ALEI FONTANN, 2006 budżet miasta, środki prywatnych inwestorów

32 OBIEKTY I PRZESTRZENIE PUBLICZNE budżet miasta, dotacja RPO WZ SKWER IM. JANINY SZCZERSKIEJ, 2009

33 OBIEKTY I PRZESTRZENIE PUBLICZNE budżet miasta, dotacja RPO WZ TERENY REKREACYJNE I ŚCIEŻKA ROWEROWA WZDŁUŻ RZEKI PŁONI

34 OBIEKTY I PRZESTRZENIE PUBLICZNE PLAC ŻOŁNIERZA POLSKIEGO - SZKLANY PAWILON I ALEJA, 2012 budżet Miasta miasta

35 OBIEKTY I PRZESTRZENIE PUBLICZNE PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA PRZY PLACU BRAMA PORTOWA, budżet miasta, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

36 OBIEKTY I PRZESTRZENIE PUBLICZNE budżet miasta, dotacja RPO WZ PROMENADA Z WIDOKIEM NA ODRĘ PRZEBUDOWA SZCZECIŃSKICH BULWARÓW

37 OBIEKTY I PRZESTRZENIE PUBLICZNE MUZEUM TECHNIKI I KOMUNIKACJI Zajezdnia Sztuki, adaptacja zabytkowej zajezdni tramwajowej budżet miasta, Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

38 OBIEKTY I PRZESTRZENIE PUBLICZNE MUZEUM TECHNIKI I KOMUNIKACJI Zajezdnia Sztuki

39 OBIEKTY I PRZESTRZENIE PUBLICZNE budżet miasta, dotacja RPO WZ TRAFOSTACJA SZTUKI, Adaptacja zabytkowej trafostacji na galerię sztuki współczesnej

40 OBIEKTY I PRZESTRZENIE PUBLICZNE TRAFOSTACJA SZTUKI,

41 REWITALIZACJA W SZCZECINIE - FINANSOWANIE DZIAŁAŃ W PRAKTYCE 25-LECIA MODEL KOMERCYJNY PRZYKŁADY PROJEKTÓW OBSZARY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ

42 POCZĄTKI ZAANGAŻOWANIA KAPITAŁU PRYWATNEGO początek lat 90 - negocjacje z inwestorami strategicznymi (firmy polskie i zagraniczne) bez powodzenia umowa z firmą norweską URGN (kwartały 21 i 22) zerwana 1997 utworzenie gminnej spółki Szczecińskie Towarzystwo Renowacyjne Sp. z o.o. (STR) partnerstwo publiczno-prywatne: przystąpienie do spółki udziałowca ARS sp. z o.o. koniec 1999 odsprzedaż udziałów Miasta w spółce STR i utworzenie spółki miejskiej Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp. z o.o. (SCR) - aport do SCR wszystkich nieruchomości gminnych w 5-u kwartałach KWARTAŁY CENTRALNE

43 KWARTAŁ NR 22 OPERATOR: gminna spółka Szczecińskie Centrum Renowacyjne: zapewnienie mieszkań zamiennych (partycypacja w budowie lokali TBS) sprzedaż pustych kamienic do remontu modernizacja części wspólnych pustych budynków remonty kamienic ze wspólnotami mieszkaniowymi zagospodarowanie wnętrza kwartału FINANSOWANIE kredyty komercyjne wpływy ze sprzedaży kamienic i lokali kapitał prywatny (nabywcy nieruchomości) Miasto: deptak między kwartałem nr 22 I 21

44 DEPTAK BOGUSŁAWA, 2000 budżet miasta

45 DEPTAK - TEATR MAŁY, 2006 budżet miasta, ZPORR Najmłodsza scena Teatru Współczesnego w Szczecinie przy Deptaku Bogusława 6 (widownia do 50 miejsc).

46 KWARTAŁ NR 21 w trakcie realizacji środki inwestorów prywatnych (nabywców nieruchomości do modernizacji) środki wspólnot mieszkaniowych, budżet miasta, środki TBS Prawobrzeże, dotacje RPO WZ Miasto, przetarg przetarg, na sprzedaż koncepcja działki Miasta Inwestor, nieruchomości funkcje inwestora prywatnego

47 KWARTAŁ NR 21 w trakcie realizacji środki inwestorów prywatnych (nabywców nieruchomości do modernizacji) środki wspólnot mieszkaniowych, budżet miasta, środki TBS Prawobrzeże, dotacje RPO WZ

48 KWARTAŁ NR 21 obniżanie stropów nad piwnicami częściowe rozbiórki oficyn

49 REJON ULICY TKACKIEJ lokalni inwestorzy prywatni Jedyna ulica na obrzeżach dawnego Starego Miasta z zachowanym historycznym układem parcelacyjnym, 140-letnie budynki do remontu oraz atrakcyjne wolne tereny inwestycyjne. Konkurs SARP na koncepcję urbanistyczno architektoniczną - nowe obiekty i parkingi podziemne, zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi. Przetarg na oddanie w wieczyste użytkowanie gruntów i sprzedaż komunalnych kamienic z obowiązkiem ich renowacji - w zamian za nowe mieszkania zamienne dla komunalnych lokatorów wyprowadzanych z kamienic do remontu. Realizacja podpisanie umowy z inwestorami realizacja nowych budynków (zabudowa plombowa) budowa mieszkań zamiennych na gruntach użyczonych przez miasto renowacja starych kamienic/budowa nowych

50 REJON ULICY TKACKIEJ

51 REWITALIZACJA W SZCZECINIE - FINANSOWANIE DZIAŁAŃ W PRAKTYCE 25-LECIA INICJATYWA JESSICA REALIZOWANE PROJEKTY w śródmieściu 1. Renowacja oraz adaptacja zabytkowego budynku STAREJ RZEŹNI na wyspie Łasztownia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, społeczną i kulturalną 2. Rewitalizacja budynku dawnego KINA KOSMOS na cele kulturowo-oświatowe 3. Modernizacja budynku STARA DANA z przeznaczeniem na hotel 4. Przebudowa i rozbudowa części kwartału ulic Storrady-Świętosławy i Jana z Kolna w Szczecinie poza śródmieściem 1. Rewitalizacja terenów okołostoczniowych - budowa budynku o funkcji biurowo-usługowo-handlowej 2. Rewitalizacja funkcji przemysłowych byłej papierni SKOLWIN 3. Adaptacja zespołu zabudowy dawnej Fabryki POLMO na cele usługowo-biurowo-handlowe

52 INICJATYWA JESSICA STARA RZEŹNIA, 2015 Renowacja oraz adaptacja zabytkowego budynku STAREJ RZEŹNI na Łasztowni na centrum społeczno-kulturalno-biznesowe STARA RZEŹNIA

53 INICJATYWA JESSICA STARA RZEŹNIA, 2015

54 INICJATYWA JESSICA KOSMOS ART&BIZNESS CENTER Rewitalizacja budynku dawnego kina na cele kulturowo-oświatowe oraz odtworzenie historycznej zabudowy pierzei al. Wojska Polskiego poprzez wybudowanie budynku biurowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu

55 INICJATYWA JESSICA STARA DANA Modernizacja budynku Stara Dana z przeznaczeniem na hotel

56 INICJATYWA JESSICA STORRADY PARK OFFICES Przebudowa i rozbudowa części kwartału ulic Storrady-Świętosławy i Jana z Kolna w Szczecinie - kompleks budynków biurowych, usługowych i mieszkalnych

57 INICJATYWA JESSICA REWITALIZACJA TERENÓW OKOŁOSTOCZNIOWYCH Budowa budynku o funkcji biurowo-usługowo-handlowej w miejsce parterowej zabudowy z lat 70.

58 INICJATYWA JESSICA REWITALIZACJA TERENU DAWNEJ FABRYKI POLMO Przebudowa dawnej Fabryki Mechanizmów Samochodowych Polmo przy al. Wojska Polskiego na cele usługowo-biurowo-handlowe

59 Dziękuję za uwagę! arch. Piotr Mync Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

Spis Treści. I. Budowa, przebudowa, nadbudowa - nowe lokale mieszkalne.

Spis Treści. I. Budowa, przebudowa, nadbudowa - nowe lokale mieszkalne. Spis Treści I. Budowa, przebudowa, nadbudowa - nowe lokale mieszkalne. 1. Programy Rządowe - Fundusz Dopłat 2. Inicjatywy wspólnotowe - Inicjatywa Jessica 3. Kredyt komercyjny a) BGK - Kredyt budowlany

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

Studium możliwości wdrożenia JESSICA Województwo Śląskie

Studium możliwości wdrożenia JESSICA Województwo Śląskie Katowice ul. Karłowicza 13 Tel: 32 730 2510, 32 730 2509, 32 730 2511 Dokument zrealizowany na zlecenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego Fax: 32 730 2512, biuro@ccinstitute.pl Studium możliwości wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Łódzki Program Remontowy na lata 2011-2023 100 kamienic dla Łodzi

Łódzki Program Remontowy na lata 2011-2023 100 kamienic dla Łodzi Łódzki Program Remontowy na lata 2011-2023 100 kamienic dla Łodzi Zespół autorski: Jakub Polewski, Urszula Niziołek-Janiak, Adam Brajter Inicjatywa i koordynacja: Jakub Polewski Badania i opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. Lokalny Program Rewitalizacji centrum Zgierza

Załącznik do uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. Lokalny Program Rewitalizacji centrum Zgierza Załącznik do uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. Lokalny Program Rewitalizacji centrum Zgierza październik 2004 2 I. CELE STRATEGICZNE REWITALIZACJI Istnieje powszechna

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik. rewitalizacji. Zasady, procedury i metody dzia³ania wspó³czesnych procesów. rewitalizacji URZ D MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST

Podrêcznik. rewitalizacji. Zasady, procedury i metody dzia³ania wspó³czesnych procesów. rewitalizacji URZ D MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) Gmbh URZ D MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST Podrêcznik rewitalizacji Zasady, procedury i metody dzia³ania wspó³czesnych procesów rewitalizacji Warszawa

Bardziej szczegółowo

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Ochrona zabytków polega przede wszystkim na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań, których celem jest zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 sierpnia 2014 r. Poz. 4316 UCHWAŁA NR 443/XLV/2014 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki

Bardziej szczegółowo

Program Rewitalizacji Obszaru Poprzemysłowego Pustkowa Osiedla na lata 2006 2013

Program Rewitalizacji Obszaru Poprzemysłowego Pustkowa Osiedla na lata 2006 2013 Jeżeli człowiek sam nie wie do jakiego zmierza portu, żaden wiatr nie jest pomyślny /SENEKA/ Program Rewitalizacji Obszaru Poprzemysłowego Pustkowa Osiedla na lata 2006 Dębica, marzec 2006 Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji celów STRATEGII ROZWOJU GDAŃSKA 2005 2015

Sprawozdanie z realizacji celów STRATEGII ROZWOJU GDAŃSKA 2005 2015 Cele strategiczne Cele szczegółowe Sprawozdanie z realizacji celów STRATEGII ROZWOJU GDAŃSKA 2005 2015 Realizacja celów w latach 2005-2013 Priorytet: Mieszkańcy 1. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY Załącznik nr 8 do Programu Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY 1 Spis treści: Wstęp... 3 Rozdział I. Cele...

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa wspólnotowa JESSICA dotychczasowe doświadczenia i szanse wdrożenia w województwie mazowieckim

Inicjatywa wspólnotowa JESSICA dotychczasowe doświadczenia i szanse wdrożenia w województwie mazowieckim Inicjatywa wspólnotowa JESSICA dotychczasowe doświadczenia i szanse wdrożenia w województwie mazowieckim Warszawa 2011 1 Opracowanie/Wydawca Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie ul. Solec

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Spis treści 1. Wstęp potrzeba określenia Narodowego Planu Rewitalizacji 2. Filozofia Narodowego Planu Rewitalizacji 3. Konstrukcja Narodowego Planu Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

* Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 291/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku

* Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 291/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku * Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 291/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku Załącznik nr 2 Wykaz planowanych inwestycji na obszarach objętych procesem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W RZESZOWIE NA LATA 2007-2015

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W RZESZOWIE NA LATA 2007-2015 ALEKSANDER NOWORÓL KONSULTING 30-348 Kraków, ul. Chmieleniec 37/27, tel./fax: 012 263 63 33 http://www.noworol.com, e-mail: konsulting@noworol.eu dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól, prof. UJ dr Kamila

Bardziej szczegółowo

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY NA LATA 2006-2013

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY NA LATA 2006-2013 MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY NA LATA 2006-2013 Warszawa, listopad 2006 Spis treści Wstęp... 3 Cele Mikroprogramu... 4 Obszary rewitalizowane i ich uzasadnienie... 7 Konsultacje

Bardziej szczegółowo

[PROGRAM DZIAŁAŃ SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH DLA ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU]

[PROGRAM DZIAŁAŃ SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH DLA ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU] 2013 Urząd Miasta Torunia Biuro Toruńskiego Centrum Miasta [PROGRAM DZIAŁAŃ SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH DLA ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU] Program zawiera 50 zadań szczegółowych, podzielonych na dziewięć

Bardziej szczegółowo

ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK

ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK Załącznik nr 1 do Protokołu z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju miasta Włocławek 2020+ ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK 2020+

Bardziej szczegółowo

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Frombork na lata 2007-2015 Frombork, listopad 2007r. Spis treści WSTĘP... 3 CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE... 4 POŁOŻENIE... 4 ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do uchwałyxxix/309/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia LOKALNY 25 lutego PROGRAM 2013r. REWITALIZACJI DLA MIASTA LEGNICY ws. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy 2007-2015

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdyni w okresie II poł. 2011 2014. Stan opracowań oraz program prac planistycznych 2015 2018

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdyni w okresie II poł. 2011 2014. Stan opracowań oraz program prac planistycznych 2015 2018 Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdyni w okresie II poł. 2011 2014 Stan opracowań oraz program prac planistycznych 2015 2018 Gdynia, marzec 2015 r. 1 Opracowanie wykonane zostało przez Biuro

Bardziej szczegółowo

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2009 r. STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 (MODYFIKACJA) SPIS TREŚCI 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA MODYFIKACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Program Rewitalizacji Zabytkowego Centrum Sopotu - Dobre Praktyki

Program Rewitalizacji Zabytkowego Centrum Sopotu - Dobre Praktyki Program Rewitalizacji Zabytkowego Centrm Sopot - Dobre Praktyki P r o j e k t w s p ó ł f i n a n s o w a n y z e ś r o d k ó w U n i i E r o p e j s k i e j Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy, Z przyjemnością

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK 1 2 3 Spis treści Strona 1. Wstęp 5 2. Sytuacja finansowa 7 3. Budżet Miasta Wrocławia na 2015 rok 29 4. Prognoza zadłużenia oraz wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Opracowało konsorcjum firm:

Opracowało konsorcjum firm: Ekspertyza dotycząca możliwości adaptacji budynku położonego w Czaplinku przy ul.pławieńskiej 5, stanowiącego własność "INTEL" Sp. z o.o. z siedzibą w Czaplinku, na cele: mieszkaniowe, administracji publicznej,

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA MIAST W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

REWITALIZACJA MIAST W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REWITALIZACJA MIAST W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Elżbieta STRZELECKA Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Łódzka, al. Politechniki 6, Łódź Streszczenie: Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

9. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI

9. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI 9. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI System wskaźników stanowi istotny instrument zarządzania Lokalnym Programem Rewitalizacji miasta Olkusza obszar Centrum na lata 2007-2016. Jednym z elementów

Bardziej szczegółowo