Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych"

Transkrypt

1 ul. Marszałkowska 78/80, Warszawa tel , fax INTERBUD-LUBLIN S.A. Raport analityczny Czerwiec 2010 Niniejszy raport analityczny został sporządzony w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie. Informacje, o których mowa w par Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców znajdują się na str. 39 niniejszego raportu. DM BOŚ SA dołożył należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. DOMU MAKLERSKIEGO BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA

2 INTERBUD-LUBLIN S.A. Sektor: budownictwo ul. Turystyczna 36; Lublin tel. (081) , fax. (081) Prezes Zarządu: Krzysztof Jaworski Biegły rewident: DORADCA Zespół Doradców Finansowo Księgowych Sp. z o.o. Grupa FINANS-SERVIS, Lublin Parametry finansowe Spółki Lata 18 czerwca 2010 r. NS OP DEPR NP EPS DPS BVPS ROE DM CR QR DFL P/E P/OP P/BV MC/S (w mln PLN) (PLN) (%) x ,98 2,71 0,35 2,23 0,44 0,00 1,53 29,00 68,98 1,54 1,51 0,91 39,45 32,40 11,44 1, ,78 2,62 0,32 1,83 0,36 0,00 1,59 22,84 80,12 1,48 1,47 0,16 48,07 33,54 10,98 1, ,30 11,30 0,36 8,25 1,64 0,00 3,00 54,73 71,89 1,48 1,47 0,65 10,64 7,77 5,82 0, P 170,00 20,00 0,43 15,00 2,14 0,64 8,95 23,88 53,07 1,50 1,49 0,74 8,19 6,14 1,95 0, P 200,00 22,90 0,52 18,00 2,57 0,77 10,88 23,58 50,32 1,52 1,50 0,75 6,82 5,36 1,61 0,61 P - prognoza Zarządu INTERBUD-LUBLIN; EUR/PLN = 4,0765; do obliczeń przyjęto maksymalną cenę emisyjną Akcji Serii E 17,50 PLN. Akcjonariat (przed emisją Akcji Serii E) Liczba akcji (szt.) Udział w kapitale zakładowym (%) Udział głosów na WZA (%) Witold Matacz ,82% 81,82% Krzysztof Jaworski ,18% 18,18% Razem ,00% 100,00% Akcjonariat (po zarejestrowaniu emisji Akcji Serii E) Liczba akcji (szt.) Udział w kapitale zakładowym (%) Udział głosów na WZA (%) Witold Matacz ,50% 67,63% Krzysztof Jaworski ,00% 15,03% Nowi Akcjonariusze ,51% 17,34% Razem ,00% 100,00% PODSUMOWANIE Dane podstawowe Spółki mln PLN mln EUR Suma bilansowa ( ) 65,44 16,05 Kapitał własny ( ) 15,07 3,70 Wartość nominalna akcji (PLN) 0,10 Podstawowe dane o ofercie mln PLN mln EUR Szacunkowa wartość oferty brutto 35,00 8,59 Transza Dużych Inwestorów (tys. szt. Akcji Serii E) 1 600,00 Transza Małych Inwestorów (tys. szt. Akcji Serii E) 400,00 Cena maksymalna (PLN) 17,50 Kalendarium Publicznej Oferty Akcji Serii E Book building 30 czerwca - 2 lipca 2010 r. Ustalenie ceny emisyjnej 2 lipca 2010 r. Zapisy w Transzy Małych Inwestorów Zapisy w Transzy Dużych Inwestorów Wycena metodą mieszaną: 18,98 PLN Wycena metodą porównawczą: 18,57 PLN Wycena metodą dochodową: 19,40 PLN 5-7 lipca 2010 r. 5-7 lipca 2010 r. Przydział Akcji Serii E do 9 lipca 2010 r. INTERBUD-LUBLIN S.A. to wiodąca firma budowlano-deweloperska działająca od 1987 r. na terenie województwa lubelskiego. Zajmuje się kompleksowym świadczeniem usług budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej, przemysłowego oraz inżynieryjnego. Inwestycje realizuje, pełniąc funkcję zarówno generalnego wykonawcy w zakresie prowadzonych robót, jak i podwykonawcy. W ubiegłym roku Spółka po raz pierwszy wykazała przychody z działalności deweloperskiej. Ze świadczenia tego rodzaju usług uzyskała 14,71 mln zł, co stanowiło 11,55-proc. udział w strukturze sprzedaży. Uwzględniając realizowane oraz planowane do realizacji projekty oczekujemy, że w kolejnych latach udział działalności deweloperskiej w osiąganych przychodach ze sprzedaży INTERBUD-LUBLIN S.A. będzie ulegał sukcesywnemu zwiększaniu. Podkreślamy, że z jednej strony działalność deweloperska charakteryzuje się wyższym poziomem uzyskiwanych marż, stąd też jej rosnący udział w strukturze sprzedaży powinien przełożyć się na poprawę rentowności Spółki. Natomiast z drugiej strony wejście w nowy obszar działalności uzależnia wyniki finansowe Spółki od realizacji pojedynczych projektów deweloperskich, które mogą pojawiać się niecyklicznie. Ponadto występuje ryzyko nasycenia rynku i spadku popytu na mieszkania w województwie lubelskim. W przyszłości jednak nie wykluczamy rozszerzenia obszaru funkcjonowania INTERBUD-LUBLIN S.A. także na inne województwa. W kolejnych latach Spółka zamierza skoncentrować swoje działania przede wszystkim w segmencie budownictwa mieszkaniowego, a w szczególności planuje skupić się na mieszkaniach popularnych. Pozyskane z emisji Akcji Serii E środki chce przeznaczyć na zakup gruntów, maszyn i urządzeń, a także na powiększenie kapitału obrotowego. Za cenę docelową akcji spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. na potrzeby IPO uznajemy wycenę opartą na średniej ważonej wyceny porównawczej oraz wyceny dochodowej. Dokonane przez nas pomiary pozwalają oszacować wartość jednej akcji Spółki na poziomie 18,98 zł. Sporządził: Mariusz Solecki Analityk 2

3 BRANŻA Sytuacja makroekonomiczna Wskaźniki makroekonomiczne dla Polski, pomimo pogorszenia w latach na tle innych krajów europejskich, prezentowały się bardzo dobrze. Polska była jedynym krajem Unii Europejskiej, który w 2009 r. zanotował wzrost gospodarczy. Utrzymanie dodatniego tempa PKB to przede wszystkim efekt szeroko rozumianego sektora usług. W okresach dekoniunktury charakterystyczne jest, że usługi reagują na zmiany wolniej niż produkcja. Szczególnie dobrze zaprezentowały się sektory handlu i napraw oraz budownictwa. Obecnie udział budownictwa w wytwarzaniu PKB wynosi 6-7%, co wobec wzrostu wartości dodanej w segmencie o 4,7% r/r spowodowało, że budownictwo przełożyło się na wzrost PKB o ok. 0,3 pkt. proc. W 2010 r. wyższe tempo wzrostu w stosunku do budownictwa powinien wykazać przemysł. Prognozy na kolejne lata wskazują, że Polska będzie rozwijać się szybciej niż inne kraje Unii, tym samym nadrabiając powoli dzielący nas dystans. Według ekspertów OECD PKB w strefie euro w 2010 r. wyniesie 0,9%, natomiast w 2011 r. 1,7%. Z kolei prognozy MFW zakładają, że będzie to odpowiednio 1,0% i 1,6%. W 2009 r. Polska była jedynym krajem UE, który odnotował wzrost gospodarczy, głównie dzięki sektorowi usług. Obecnie udział budownictwa w wytwarzaniu PKB wynosi od 6 do 7%, co przekłada się na wzrost PKB o 0,3 pkt. proc. Tabela 1. Dynamika głównych wskaźników makroekonomicznych Polski P 2011P PKB r/r 6,2% 6,1% 5,5% 1,8% 3,2% 3,5% Inwestycje 16,1% 24,3% 2,9% -0,4% 3,0% 5,6% Produkcja sprzedana przemysłu r/r 11,6% 10,7% 3,6% -3,2% 6,0% 5,7% Produkcja sprzedana budownictwa r/r 18,1% 15,5% 12,1% 3,7% 3,6% 8,3% Stopa bezrobocia (wg stanu na XII) 14,8% 11,2% 9,5% 11,9% 12,9% 10,9% CPI r/r 1,0% 2,5% 4,2% 3,5% 2,5% 3,8% Źródło: GUS, IBnGR Rynek budowlany w Polsce Budownictwo jest w dużym stopniu uzależnione od ogólnej koniunktury gospodarczej, jednocześnie w okresie spowolnienia okazując się jednym z motorów napędowych gospodarki. Specyfika sektora budowlanego, który reaguje na zmiany w gospodarce z pewnym opóźnieniem powoduje, że w naszej ocenie po bardzo udanych latach , lata będą słabsze dla branży, przy czym dynamika produkcji budowlano-montażowej będzie dodatnia. Krajowy rynek budowlany jest w dużym stopniu uzależniony od ogólnej koniunktury gospodarczej. Wykres 1. Dynamika zmian produkcji budowlano-montażowej na tle zmian PKB W latach oczekujemy pogorszenia produkcji budowlanomontażowej budowlanej, ale przy dodatniej dynamice. Źródło: GUS 3

4 Pierwszy kwartał okazał się trudny dla budownictwa. Wyjątkowo mroźna zima w tym roku przełożyła się na niższą aktywność przedsiębiorstw budowlanych, w skutek czego produkcja budowlano-montażowa spadło o 15,2% r/r. Jednak wobec opóźnień powstałych na początku roku można oczekiwać, że w efekcie konieczności ich nadrabiania kolejne kwartały mogą okazać się lepsze. W perspektywie całego roku powinno to zostać wyrównane. Oczekujemy, że tempo wzrostu w 2010 r. będzie zbliżone do roku ubiegłego. Według nas realne jest osiągnięcie dynamiki w okolicach 4% r/r. Tabela 2. Dynamika zmian w segmentach budownictwa w latach Budownictwo mieszkaniowe 11,5% 37,9% 46,3% -13,0% Budownictwo niemieszkaniowe 20,9% 20,4% 24,1% -23,0% Budownictwo inżynieryjne 22,0% 22,0% 10,7% 27,0% Źródło: GUS, PMR Publicatons Wzrost będzie jednak przede wszystkim zasługą budownictwa infrastrukturalnego (udział budownictwa inżynieryjnego w produkcji budowlano-montażowej wynosi ok. 59%), wobec czego najlepiej poradzą sobie spółki największe, działające jako generalni wykonawcy w największych przetargach. Gorzej natomiast według nas wypadnie budownictwo mieszkaniowe i niemieszkaniowe (obiekty biurowe, przemysłowe, handlowe, kulturalne itd.), w stosunku do których w 2010 r. przewidujemy ujemną dynamikę r/r. Jednak uważamy, że bieżący rok przyniesie wzrost liczby rozpoczynanych projektów mieszkaniowych, w efekcie czego w latach oczekujemy poprawy. Ożywienie w budownictwie niemieszkaniowym powinno przyjść w podobnym okresie, jednak konieczna jest do tego większa poprawa w realnej gospodarce oraz stabilizacja w sektorze finansowym, która umożliwi większy dostęp do źródeł finansowania. Kurczące się zyski firm budowlanych potwierdzają zmiany cen produkcji budowlano-montażowej. W 2009 r. wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej wzrósł zaledwie o 0,2%, przy inflacji na poziomie 3,5%. I kw r. wskutek mroźnej zimy produkcja budowlano-montażowa spadła o 15,2% r/r. W 2010 r. oczekujemy tempa wzrostu w budownictwie na zbliżonym poziomie do roku poprzedniego. Uważamy, że w br. do wzrostu branży budowlanej przyczyni się przede wszystkim budownictwo infrastrukturalne, którego udział wynosi ok. 59%. W 2009 r. wskaźnik cen produkcji budowlanomontażowej odnotował 0,2% wzrost, przy inflacji na poziomie 3,5%. Wykres 2. Wskaźnik klimatu koniunktury w budownictwie w latach Źródło: GUS 4

5 Pomimo spadku wykorzystania mocy produkcyjnych na skutek uciążliwej zimy, niewystarczającego popytu oraz utrzymujących się wysokich kosztów pracy, pozytywnie prezentują się oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorstwa budowlane. Po raz pierwszy od końca 2008 r. liczba przedsiębiorców, którzy oceniają klimat koniunktury pozytywnie (23%) jest wyższa od tych, wśród których dominują oceny negatywne (21%), wobec czego ogólna ocena klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie 2. Warte odnotowania jest, że pozytywne saldo miało miejsce we wszystkich pięciu ocenach składowych, tj. ogólnej sytuacji gospodarczej, portfelu zamówień na rynku krajowym, produkcji, sytuacji finansowej oraz zatrudnieniu. Przedsiębiorcy działający w sektorze budownictwa jako główne bariery rozwoju wskazują konkurencję, niedostateczny popyt oraz koszty zatrudnienia. Obecnie głównymi barierami rozwoju sektora budowlanego w Polsce są konkurencja, niedostateczny popyt oraz koszty zatrudnienia. Rynek budowlano-motażowy w województwie lubelskim INTERBUD-LUBLIN większość swojej działalności prowadzi w województwie lubelskim, które pod względem budownictwa na tle całego kraju prezentuje się słabo. Udział tego obszaru w krajowej produkcji budowlano-montażowej w latach wyniósł 3,6%, co daje 10 miejsce wśród wszystkich województw. Dane statystyczne wskazują jednak na długookresowy trend wzrostowy udziału województwa lubelskiego w krajowym rynku produkcji budowlano-montażowej. Odsetek ten powinien w kolejnych latach dalej wzrastać ponieważ województwo lubelskie jest 3 pod względem wielkości oraz 8 w odniesieniu do liczby ludności w kraju, wobec czego można stwierdzić, że istnieje luka pomiędzy wartością produkcji budowlano-montażowej wytwarzanej, a horyzontalnymi potrzebami w tym zakresie. W latach województwo lubelskie zajęło 10 miejsce wśród wszystkich województw pod względem produkcji budolwano-montażowej z udziałem na poziomie 3,6%. Aktualnie województwo lubelskie znajduje w trendzie wzrostowym w krajowej produkcji budowlano-montażowej. Wykres 3. Produkcja budowlano-montażowa w województwie lubelskim oraz jej udział w produkcji krajowej w latach Źródło: GUS Pozytywna tendencja występuje również, gdy porówna się efekty sektora mierzone liczbą nowych budynków oddanych do użytkowania. W latach udział budynków wybudowanych w województwie lubelskim do wszystkich oddanych na terytorium Polski wzrósł z 4,79% do 5,40%. 5

6 Wykres 4. Budynki nowe oddane do użytkowania w województwie lubelskim na tle efektów uzyskanych w Polsce w latach W latach udział budynków zrealizowanych w województwie lubelskim w stosunku do pozostałych województw wzrósł od 4,79% do 5,40%. Źródło: GUS Również w przypadku jednego z najważniejszych z punktu widzenia INTERBUD-LUBLIN segmentu budownictwa mieszkaniowego, w latach udział mieszkań oddanych do użytkowania w województwie lubelskim w porównaniu do całego kraju wzrósł z 3,43% do 4,48%. Jest to istotne ponieważ Spółka wiąże swój rozwój z działalnością deweloperską. Należy w tym miejscu podkreślić, że liczba mieszkań oddanych do użytkowania charakteryzuje się wyraźną cyklicznością, tj. nieomal naprzemiennie występują okresy wzrostów i spadków. Zmiany są często opóźnione w stosunku do wahań koniunktury ponieważ okres realizacji inwestycji mieszkaniowych to średnio miesięcy. W latach w województwie lubelskim udział mieszkań oddanych do użytkowania w porównaniu do całego kraju wzrósł z 3,43% do 4,48%. Wykres 5. Mieszkania oddane do użytkowania w województwie lubelskim na tle efektów uzyskanych w Polsce w latach Źródło: GUS 6

7 HISTORIA SPÓŁKI Historia Spółki sięga 1987 r., kiedy to zostało utworzone Przedsiębiorstwo Specjalistyczne INTERBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, zajmujące się wykonywaniem robót budowlanych. W 1990 r. Pan Witold Matacz nabył od pozostałych wspólników Spółki tj. od Pana Andrzejem Widomskiego i Przedsiębiorstwa Instbud Sp. z o.o. posiadane przez nich udziały, stając się jedynym właścicielem Spółki. W 1994 r. do Spółki przystąpił również Pan Henryk Prus. W 1996 r. INTERBUD objął 0,25% udziału w kapitale zakładowym spółki Lubelski Rynek Hurtowy S.A. Obecnie INTERBUD-LUBLIN posiada 0,05% kapitału zakładowego i 0,1% ogólnej liczby głosów na WZ tej spółki. Rok później zmianie uległa nazwa Spółki na Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych INTERBUD Sp. z o.o., tym samym działalność została poszerzona o branżę sanitarną oraz elektryczną. W 2004 r. do spółki INTERBUD przystąpił nowy wspólnik Pan Krzysztof Jaworski. Z kolei w czerwcu 2005 r. został powołany oddział Spółki w miejscowości Aindling na terenie Niemiec. W październiku 2006 r. NWZA INTERBUD podjęło uchwałę o utworzeniu spółki akcyjnej pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Energopol Lublin i wniesieniu do niej zorganizowanej części przedsiębiorstwa (tj. prawa do nazwy, pojazdy, maszyny i urządzenia) w celu pokrycia kapitału zakładowego. INTERBUD będący jednoosobowo założycielem tej spółki objął wszystkie akcje serii A, B i C. Ostatecznie jedynym wspólnikiem spółki został Pan Witold Matacz, który za 556 tys. zł nabył od INTERBUD akcje tej spółki. W chwili obecnej Pan Witold Matacz, największy akcjonariusz INTERBUD-LUBLIN (81,8%), posiada 100% udziałów w spółce Energopol Lublin S.A. oraz 91% udziałów w spółce Limbex Sp. z o.o. W czerwcu 2007 r. Pan Witold Matacz nabył od Pana Henryka Prusa posiadane udziały w INTERBUD. Natomiast w październiku tego samego roku spółka INTERBUD, spółka Henpol sp. z o.o. w Lublinie oraz Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych Wschód Sp. z o.o. w Lublinie, zawiązały spółkę akcyjną Korporacja Budowlana Lublin S.A., z kapitałem zakładowym wynoszącym 510 tys. zł, podzielonym na 5100 tys. akcji o wartości nominalnej 0,10 zł. Każda ze spółek założycieli objęła 33,33% udziału w kapitale zakładowym spółki. Z kolei w 2008 r. w wyniku objęcia przez INTERBUD 300 tys. nowych akcji Korporacji Budowlanej Lublin S.A. udział INTERBUD w kapitale zakładowym tej spółki ukształtował się na poziomie 20%. Natomiast pod koniec 2007 r. nastąpiło przekształcenie Przedsiębiorstwa Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych INTERBUD Sp. z o.o. w spółkę akcyjną INTERBUD-LUBLIN S.A. W lutym 2010 r. podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E w ramach oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, a w dniu 31 marca br. została zamknięta działalność oddziału w Niemczech. Początki Spółki sięgają 1987 r., kiedy to powstało Przedsiębiorstwo Specjalistyczne INTERBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie W 2007 r. została utworzona Korporacja Budowlana Lublin S.A. z kapitałem zakładowym wynoszącym 510 tys. zł. Pod koniec 2007 r. nastąpiło przekształcenie Przedsiębiorstwa Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych INTERBUD Sp. z o.o. w spółkę akcyjną INTERBUD-LUBLIN SA. 31 marca 2010 r. została zamknięta działalność oddziału INTERBUD- LUBLIN w Niemczech. 7

8 STRUKTURA GRUPY Obecnie Grupa Kapitałowa składa się z jednostki dominującej INTERBUD-LUBLIN, podmiotu zależnego Interbud-Willowa Sp. z o.o. (100% udziałów) oraz podmiotu powiązanego tj. Korporacji Budowlanej Lublin S.A., w którym posiada 20% udziałów. Schemat 1. Inwestycje kapitałowe INTERBUD-LUBLIN S.A. W skład Grupy Kapitałowej wchodzi jednostka dominująca INTERBUD-LUBLIN, spółka zależna Interbud- Willowa oraz spółka powiązana tj. Korporacja Budowlana-Lublin S.A. INTERBUD - LUBLIN S.A. Spółka zależna Spółki powiązane Interbud Willowa Sp. z o.o. (100%) Korporacja Budowlana Lublin S.A. (20%) Źródło: Opracowanie na podstawie Prospektu emisyjnego do chwili Spółka obecnej zależna nie podjęła Interbud-Willowa jeszcze działalności Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie została zarejestrowana w KRS w 2007 r. jednak do chwili obecnej nie podjęła jeszcze działalności (nie została zgłoszona do Urzędu Skarbowego oraz nie posiada NIP). Dopiero obecnie są plany wykorzystania tej Spółki, jako SPV przy dużym projekcie polegającym na budowie Galerii Handlowej w Lublinie. Spółka powiązana Korporacja Budowlana Lublin S.A. w Lublinie została utworzona w 2007 r. Głównym przedmiotem jej działalności spółki są usługi budowlane (związane ze wznoszeniem budynków, z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, roboty budowlane specjalistyczne), a także działalność wytwórcza, handlowa oraz transportowa. Spółka swoim obszarem działania obejmuje wschodnią oraz centralną Polskę. Aktualnie jej celem jest pozyskiwanie i realizacja kontraktów w zakresie inwestycji budowlanych. Spółka zależna Interbud- Willowa Sp. z o.o. do chwili obecnej nie podjęła jeszcze działalności. Działalność spółki Korporacja Budowlana Lublin S.A. koncentruje się na usługach budowlanych, wytwórczych, handlowych i transportowych. 8

9 DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI Spółka INTERBUD-LUBLIN funkcjonuje na rynku usług budowlanych. Działalność Spółki koncentruje się przede wszystkim na budownictwie lądowym kubaturowym tj. budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym oraz budynkach użyteczności publicznej. W szczególności do usług świadczonych przez Grupę zalicza się: roboty budowlane (budowa i remonty), sieci sanitarne wodociągowe i kanalizacyjne na terenach wiejskich oraz na terenach zurbanizowanych w zabudowie miejskiej, instalacje sanitarne wewnętrzne w budynkach mieszkalnych, przemysłowych, użyteczności publicznej, sieci elektroenergetyczne, instalacje elektryczne w obiektach budowlanych tj. budynkach mieszkalnych, przemysłowych, użyteczności publicznej, oczyszczalnie ścieków sanitarnych w różnych technologiach, instalacje odprowadzania i wykorzystania gazu z wysypisk śmieci, powstałego w trakcie fermentacji odpadów na wysypiskach. Spółka INTERBUD- LUBLIN oferuje usługi w zakresie budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego oraz użyteczności publicznej. INTERBUD-LUBLIN prowadzi swoją działalność również na rynku budownictwa mieszkaniowego jako inwestor. Tabela 3. Dynamika przychodów ze sprzedaży Spółki INTERBUD-LUBLIN według rodzaju usług w latach Rodzaj usług Przychody [w mln zł] Dynamika [%] / /2008 Roboty elektryczne 8 990, , ,8-10,63% 165,28% Roboty budowlane , , ,9-9,01% 148,68% Roboty sanitarne , , ,3 47,72% 20,66% Działalność deweloperska 0,0 0, ,4 - - Sprzedaż towarów 10,5 920, ,8 8663,81% 258,38% Pozostałe usługi (Polska i Niemcy) , , ,5-0,50% -52,67% Przychody razem* , , ,7 12,19% 77,34% Źródło: Prospekt emisyjny, obliczenia DM BOŚ SA, *dane skorygowane o wartość zmiany stanu produktów W 2009 r. w spółce INTERBUD-LUBLIN można zaobserwować wysoką dynamikę przychodów ze sprzedaży robót elektrycznych (+165,28%), robót budowlanych (+148,68%), przy wzroście łącznych przychodów Grupy na poziomie 77,34%. Wysoka dynamika sprzedaży towarów to efekt bardzo niskiej bazy porównawczej roku poprzedniego. W 2009 r. o ponad połowę spadła sprzedaż pozostałych usług Spółki (-52,67%), głównie na skutek ograniczenia działalności na terenie Niemiec. Ostatecznie w styczniu 2010 r. została podjęta decyzja o całkowitym zamknięciu oddziału w tym kraju, w wyniku pogorszenia koniunktury na rynku budowlanym. Aktywność gospodarcza w Niemczech koncentrowała się na świadczeniu różnorodnych usług na rzecz lokalnych kontrahentów o zupełnie odmiennej specyfice, niż działalność prowadzona w kraju. Zakres prac oddziału obejmował prace odlewnicze, usługi kowalskie w kuźni przemysłowej, prace spawalnicze, produkcję elementów dla przemysłu ciągnikowego, prefabrykację i montaż rurociągów technologicznych, wykonawstwo konstrukcji stalowych i inne. W ubiegłym roku Spółka wysoką dynamikę przychodów odnotowała ze sprzedaży robót elektrycznych (+165,28%), oraz robót budowlanych (+148,68%), głownie w wyniku niskiej bazy porównawczej. W 2009 r. spółka INTERBUD-LUBLIN po raz pierwszy wykazała przychody z działalności deweloperskiej. 9

10 Wykres 6. Struktura przychodów ze sprzedaży spółki INTERBUD-LUBLIN według rodzaju usług w latach % 90% 80% 70% 5,5% 2,6% 23,3% 20,6% 11,6% 1,3% 14,1% 11,2% 16,7% Pozostałe uslugi (Polska i Niemcy) Sprzedaż towarów 60% 50% 40% 31,8% 41,8% 28,5% Dzialalność deweloperska Roboty elektryczne 30% Roboty sanitarne 20% 10% 30,9% 25,1% 35,2% Roboty budowlane 0% 2007 r r r. Źródło: Opracowanie DM BOŚ SA na podstawie Prospektu emisyjnego W latach najwyższy udział w strukturze przychodów Spółki zajmowały naprzemiennie roboty sanitarne (31,8% w 2007 r. i 41,8% w 2008 r.) oraz roboty budowlane (35,2% w 2009 r.), które łącznie w każdym analizowanym roku wyniosły ponad 60% uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży. Znaczący oraz względnie stały udział w przychodach ze sprzedaży stanowiły również roboty elektryczne (od 11,2% w 2008 r. do 16,7% w 2009 r.). W 2009 r. natomiast zauważalnie zmniejszył się udział pozostałych usług do 5,5% z 20,6% w 2008 r., co jest wynikiem zaprzestania prowadzenia działalności oddziału INTERBUD-LUBLIN na terenie Niemiec. W ubiegłym roku w porównaniu do roku poprzedniego nieznacznie w strukturze przychodów Grupy wzrósł udział sprzedaży towarów z 1,3% do 2,6%, a także po raz pierwszy pojawiły się przychody z działalności deweloperskiej. W 2009 r. ze świadczenia tego rodzaju usług Grupa INTERBUD-LUBLIN osiągnęła 14,71 mln zł, co stanowiło 11,55% udział w strukturze sprzedaży. W obszarze działalności budowlanej spółka INTERBUD-LUBLIN zrealizowała już: 1) obiekty mieszkaniowe: budynek mieszkalny przy ul. Jaskółczej w Lublinie, 2 budynki mieszkalne przy ul. Śliwińskiego Czechów, budynek mieszkalny przy ul. Grygowej 4B w Lublinie, budynek mieszkalny przy ul. Domejki w Lublinie, budynki mieszkalne przy ul. Racławickich i Spadochroniarzy w Lublinie. 2) obiekty handlowe i przemysłowe: hurtownia artykułów spożywczych i gospodarstwa domowego z zapleczem administracyjno-socjalnym dla firmy ELDORADO S.A. w Lublinie przy ul. Łęczyńskiej 9, hala magazynowa z zapleczem socjalno- biurowym w Lublinie przy ul. Metalurgicznej 34, W latach najwyższy udział w strukturze przychodów Spółki zajmowały naprzemiennie roboty sanitarne oraz roboty budowlane, które łącznie zapewniały ponad 60% sprzedaży. W 2009 r. z usług deweloperskich spółka INTERBUD-LUBLIN osiągnęła 14,71 mln zł, co stanowiło 11,55% udział w strukturze sprzedaży. W obszarze działalności budowlanej spółka INTERBUD-LUBLIN zrealizowała już obiekty mieszkaniowe, handlowe i przemysłowe, użyteczności publicznej oraz infrastruktury zewnętrznej. 10

11 przebudowa stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą w Lublinie przy ul. Czechowskiej 19, budowa budynku biurowego w Lublinie przy ul. Czechowskiej, rozbudowa fabryki samochodów Daewoo Motor Polska "Projekt-LD 100". 3) obiekty użyteczności publicznej: budowa wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej przy ul. Kazimierza Wielkiego w Lublinie, modernizacja Szkoły Podstawowej w Łucce k/lubartowa, wydział Humanistyki UMCS w Lublinie bud. A i B, modernizacja budynku WCT TP S.A. przy ul. Chodźki 10 w Lublinie, budowa Teoretycznych Zakładów Naukowych AM przy ul. Chodźki w Lublinie, przebudowa i rozbudowa stadionu piłkarskiego GKS "Górnik" Łęczna, Budowa hali sportowej z zapleczem w Komarówce Podlaskiej przy ul. I Armii Wojska Polskiego, Modernizacjia budynku A-1 przy ul. Chmielnej 1 w Lublinie, Modernizacjia oddziałów szpitalnych w budynku głównym Szpitala Powiatowego przy ul. Chopina 13 w Kraśniku. 4) obiekty infrastruktury zewnętrznej: renowacja Starego Miasta w Lublinie, budowa Lubelskiego Parku Naukowo - Technologicznego w Lublinie, budowa kanalizacji sanitarnej w Lubartowie oraz miejscowościach Lisów i Łucka, budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chlewiska etap I, budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Modernizacja Al. Spółdzielczości Pracy w Lublinie na odcinku od Al. Smorawińskiego do ul. Związkowej oraz budowa ul. Związkowej od Al. Spółdzielczości Pracy do ul. Bazyliznówka (odc. I). W ramach działalności deweloperskiej spółka INTERBUD-LUBLIN oferuje sprzedaż nowych mieszkań oraz apartamentów. Obecnie realizowane inwestycje to Osiedle Brzozy oraz Osiedle Botanik II. Osiedle Brzozy to trzy budynki mieszkalne, zlokalizowane w dzielnicy Dziesiąta. Łącznie jest to 156 mieszkań o powierzchni od 35 m² do 103 m². Z kolei Osiedle Botanik to inwestycja podzielona na 4 etapy. W pierwszym etapie (Willowa 2) powstaje 44 lokali mieszkalnych o powierzchni od 31,72 m2 do 78,51 m2. Drugi etap (Willowa 3) oferuje mieszkania w metrażu od 36,27 m2 do 57,04 m2. Biorąc pod uwagę realizowane i planowane do realizacji projekty oczekujemy, że w kolejnych latach udział działalności deweloperskiej w osiąganych przychodach ze sprzedaży INTERBUD-LUBLIN będzie się sukcesywnie zwiększał. Podkreślamy, że działalność deweloperska charakteryzuje się wyższym poziomem uzyskiwanych marż, stąd też jej rosnący udział w strukturze sprzedaży powinien przełożyć się na poprawę rentowności Spółki. Zwracamy jednak uwagę, że wejście w nowy obszar działalności niesie za sobą także zagrożenia związane m.in. z narastającą konkurencją, nasyceniem rynku mieszkaniowego w województwie lubelskim, co w konsekwencji może negatywnie przełożyć się na uzyskiwane przez Spółkę wyniki finansowe. Obecnie w ramach działalności deweloperskiej Spółka realizuje dwie inwestycje tj. Osiedle Brzozy oraz Osiedle Botanik II. W kolejnych latach oczekujemy wzrostu udziału działalności deweloperskiej w przychodach ze sprzedaży INTERBUD-LUBLIN. 11

12 Tabela 4. Aktualnie realizowane inwestycje spółki INTERBUD-LUBLIN Nazwa inwestycji Inwestor Wykonawca Zakończenie budowy bloku 1H (dobudowa do Lubelska Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji Konsorcjum: INTERBUD-LUBLIN bloku 1A) Szpitala Wojewódzkiego w Chełmie w Chełmie i TEHAND Lublin Zakończenie budowy bloku 1A (część I) Szpitala Lubelska Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji Konsorcjum: PRS WSCHÓD Sp. z o.o., Wojewódzkiego w Chełmie w Chełmie INTERBUD LUBLIN oraz SANITEX Sp. z o.o. Budowa bloku 1G Szpitala Wojewódzkiego Lubelska Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji Konsorcjum: PRS WSCHÓD Sp. z o.o., w Chełmie w Chełmie INTERBUD-LUBLIN Zespół mieszkalny przy ul. Jaskółczej i Droga Spółdzielnia Mieszkaniowa Felin w Lublinie INTERBUD-LUBLIN Męczenników Majdanka Budowa kanalizacji sanitarnej w Żabieńcu Gmina Piaseczno Konsorcjum: INTERBUD-LUBLIN oraz i Siedliskach etap I ENERGOPOL Budynek dydaktyczno-laboratoryjny Instytutu Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Konsorcjum: INTERBUD-LUBLIN oraz Nauk o Ziemi UMCS EKBUD Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Metalowiec" INTERBUD sp. z o.o. Lublin z garażami w Kraśniku ul. Ks. Popiełuszki 1a w Kraśniku Modernizacja budynku Kliniki Psychiatrii SPSK Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny INTERBUD sp. z o.o. Lublin Nr 1 przy ul. Głuskiej 1 w Lublinie Wykonanie modernizacji biurowca WORD Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Konsorcjum: INTERBUD sp. z o.o. Lublin w Lublinie w Lublinie oraz WAMACO Lublin Budowa kanalizacji sanitarnej w Wólce Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Konsorcjum: INTERBUD sp. z o.o. Lublin Kozodawskiej - etap II, Gmina Piaseczno oraz ENERGOPOL Budynek mieszkalny ul. Konwaliowa (roboty Spółdzielnia Mieszkaniowa Turka w Turku INTERBUD sp. z o.o. Lublin sanitarne i elektryczne) Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Żelaznej Urząd Miasta Lublin INTERBUD sp. z o.o. Lublin 18A w Lublinie Galeria Olimp IV PHUT TRANSHURT w Lublinie PRS WSCHÓD Sp. z o.o. oraz HENPOL i INTERBUD sp. z o.o. Lublin Budynki mieszkalne przy ul. Dunikowskiego PISIE INTERBUD Sp. z o.o. w Lublinie, INTERBUD sp. z o.o. Lublin w Lublinie Wykonanie koncepcji, projektu oraz wykonanie Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lublinie INTERBUD sp. z o.o. Lublin zadania inwestycyjnego p.n. Zespół Budynków Mieszkalno-Usługowych w Lublinie przy ul. Głęboka, Wileńska. Budynek mieszkalny wielorodzinny w Lublinie Spółdzielnia Mieszkaniowa Rudnik w Lublinie INTERBUD sp. z o.o. Lublin przy ul. Organowej (roboty sanitarne i elektryczne) Zespół mieszkalno-garażowy przy ul. Jagodowej SANITEX Sp. z o.o. w Chełmie INTERBUD sp. z o.o. Lublin w Lublinie, Bazylianówka (roboty elektryczne) Sieci zewnętrzne, drogi i place przy zespole Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 INTERBUD sp. z o.o. Lublin budynków przy ul. Staszica 16 w Lublinie. w Lublinie Przyłącza kanalizacji sanitarnej, kanalizacja Bovis Leand Lease Sp. z o.o., Lublin INTERBUD-LUBLIN S.A. sanitarna zaplecza budowy, przyłącza wodociągowe, sieć wodociągowa na zapleczu budowy. Przyłącza kanalizacji deszczowej. Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu ORĘŻNA Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żabieniec i Jastrzębie Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie Górne -"Jesówka" Wykonanie izolacji pionowej Pawilonu I, wykonanie odwodnienia Pawilonu I i II Zaprojektowanie i wybudowanie budynku gospodarczego Źródło: INTERBUD-LUBLIN Gmina Piaseczno Konsorcjum: INTERBUD-LUBLIN, ENERGOPOL Lublin oraz WODROL Rzeszów Gmina Piaseczno Konsorcjum: INTERBUD-LUBLIN, ENERGOPOL Lublin oraz WODROL Rzeszów Gmina Piaseczno Konsorcjum: INTERBUD-LUBLIN, ENERGOPOL Lublin oraz WODROL Rzeszów Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie INTERBUD-LUBLIN WORD Lublin INTERBUD-LUBLIN 12

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku Lublin, 15 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa tel. 022 504 33 25, fax. 022 504 31 00 e-mail: m.stalmach@bossa.pl http://bossa.pl MIRBUD S.A. Wysokie prognozy na 2011 rok Rekomendacja Maj 2011 Niniejsza rekomendacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku Lublin, 1 września 2014 roku Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014 Pinczyn, dnia 29 kwietnia 2015 roku Spis treści: 1. WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 2. ORGANIZACJA DEKPOL SA... 6 2.1. Podstawowe informacje o Spółce...

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU PROSPEKT EMISYJNY ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU Spółka prawa handlowego z siedzibą w Katowicach zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Telekomunikacja TELE-POLSKA HOLDING S.A. Grupa Tele-Polska Holding S.A. jest alternatywnym operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY AKCJI POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ul. Czackiego 15/17, www.polimex-mostostal.pl Na podstawie Prospektu oferuje się 1.032.905 Akcji Serii H o wartości nominalnej

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r.

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r. Strategia rozwoju Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013 Marzec 2011 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp oraz filary perspektywy strategicznej Banku... 7 2. Informacje o Banku BPS S.A...11 2.1. Usytuowanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU opublikowany zgodnie z 82 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 (za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.) Lublin, 9 marca 2015r. SPIS TREŚCI DO AKCJONARIUSZY URSUS... 4 1. ZASADY SPORZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1. Streszczenie najważniejszych informacji o Emitencie i jego Grupie Kapitałowej 1.1. Specyfika i charakter działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej Cechą

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY INTERBUD LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY INTERBUD LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA INTERBUD Lublin S.A. Prospekt emisyjny 2010 PROSPEKT EMISYJNY INTERBUD LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Lublinie Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się w ramach Oferty Publicznej 2.000.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 1 Spis treści OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MONNARI TRADE S.A. 5 1. Zasady sporządzenia rocznego Sprawozdania finansowego....5 2. Omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl Wprowadzający: Skarb Państwa, Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. E. Kwiatkowskiego S.A.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Tajęcina, dnia 17 marca 2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta.... 4 2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A.

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C i D oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY

CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W DOKUMENCIE REJESTRACYJNYM I DOKUMENCIE OFERTOWYM EMITENT Nazwa (firma): Nazwa skrócona: Siedziba Adres Ceramika Nowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PBG S.A.W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PBG S.A.W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PBG S.A.W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG za okres od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 1/93 2/93 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: WŁADZE SPÓŁKI... 5 I. SKŁAD OSOBOWY

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 Żary, kwiecień 2014 Spis treści 1 Informacje podstawowe o spółkach objętych konsolidacją... 3 2 Informacje podstawowe o spółkach wyłączonych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie. za I półrocze 2011 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie. za I półrocze 2011 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie za I półrocze 2011 roku 1. WSTĘP DO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA 6 MIESIĘCY 2011 ROKU... 2 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W I PÓŁROCZU 2011 ROKU...

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI POL-MOT WARFAMA S.A. ZA ROK 2011. (za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI POL-MOT WARFAMA S.A. ZA ROK 2011. (za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI POL-MOT WARFAMA S.A. ZA ROK 2011 (za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.) SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 DO AKCJONARIUSZY POL-MOT WARFAMA... 4 1.

Bardziej szczegółowo

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 biuro@imspolska.com www.imspolska.com SPIS TREŚCI: 1. DANE ORGANIZACYJNE 2 1.1. Jednostka dominująca

Bardziej szczegółowo