Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych"

Transkrypt

1 ul. Marszałkowska 78/80, Warszawa tel , fax INTERBUD-LUBLIN S.A. Raport analityczny Czerwiec 2010 Niniejszy raport analityczny został sporządzony w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie. Informacje, o których mowa w par Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców znajdują się na str. 39 niniejszego raportu. DM BOŚ SA dołożył należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. DOMU MAKLERSKIEGO BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA

2 INTERBUD-LUBLIN S.A. Sektor: budownictwo ul. Turystyczna 36; Lublin tel. (081) , fax. (081) Prezes Zarządu: Krzysztof Jaworski Biegły rewident: DORADCA Zespół Doradców Finansowo Księgowych Sp. z o.o. Grupa FINANS-SERVIS, Lublin Parametry finansowe Spółki Lata 18 czerwca 2010 r. NS OP DEPR NP EPS DPS BVPS ROE DM CR QR DFL P/E P/OP P/BV MC/S (w mln PLN) (PLN) (%) x ,98 2,71 0,35 2,23 0,44 0,00 1,53 29,00 68,98 1,54 1,51 0,91 39,45 32,40 11,44 1, ,78 2,62 0,32 1,83 0,36 0,00 1,59 22,84 80,12 1,48 1,47 0,16 48,07 33,54 10,98 1, ,30 11,30 0,36 8,25 1,64 0,00 3,00 54,73 71,89 1,48 1,47 0,65 10,64 7,77 5,82 0, P 170,00 20,00 0,43 15,00 2,14 0,64 8,95 23,88 53,07 1,50 1,49 0,74 8,19 6,14 1,95 0, P 200,00 22,90 0,52 18,00 2,57 0,77 10,88 23,58 50,32 1,52 1,50 0,75 6,82 5,36 1,61 0,61 P - prognoza Zarządu INTERBUD-LUBLIN; EUR/PLN = 4,0765; do obliczeń przyjęto maksymalną cenę emisyjną Akcji Serii E 17,50 PLN. Akcjonariat (przed emisją Akcji Serii E) Liczba akcji (szt.) Udział w kapitale zakładowym (%) Udział głosów na WZA (%) Witold Matacz ,82% 81,82% Krzysztof Jaworski ,18% 18,18% Razem ,00% 100,00% Akcjonariat (po zarejestrowaniu emisji Akcji Serii E) Liczba akcji (szt.) Udział w kapitale zakładowym (%) Udział głosów na WZA (%) Witold Matacz ,50% 67,63% Krzysztof Jaworski ,00% 15,03% Nowi Akcjonariusze ,51% 17,34% Razem ,00% 100,00% PODSUMOWANIE Dane podstawowe Spółki mln PLN mln EUR Suma bilansowa ( ) 65,44 16,05 Kapitał własny ( ) 15,07 3,70 Wartość nominalna akcji (PLN) 0,10 Podstawowe dane o ofercie mln PLN mln EUR Szacunkowa wartość oferty brutto 35,00 8,59 Transza Dużych Inwestorów (tys. szt. Akcji Serii E) 1 600,00 Transza Małych Inwestorów (tys. szt. Akcji Serii E) 400,00 Cena maksymalna (PLN) 17,50 Kalendarium Publicznej Oferty Akcji Serii E Book building 30 czerwca - 2 lipca 2010 r. Ustalenie ceny emisyjnej 2 lipca 2010 r. Zapisy w Transzy Małych Inwestorów Zapisy w Transzy Dużych Inwestorów Wycena metodą mieszaną: 18,98 PLN Wycena metodą porównawczą: 18,57 PLN Wycena metodą dochodową: 19,40 PLN 5-7 lipca 2010 r. 5-7 lipca 2010 r. Przydział Akcji Serii E do 9 lipca 2010 r. INTERBUD-LUBLIN S.A. to wiodąca firma budowlano-deweloperska działająca od 1987 r. na terenie województwa lubelskiego. Zajmuje się kompleksowym świadczeniem usług budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej, przemysłowego oraz inżynieryjnego. Inwestycje realizuje, pełniąc funkcję zarówno generalnego wykonawcy w zakresie prowadzonych robót, jak i podwykonawcy. W ubiegłym roku Spółka po raz pierwszy wykazała przychody z działalności deweloperskiej. Ze świadczenia tego rodzaju usług uzyskała 14,71 mln zł, co stanowiło 11,55-proc. udział w strukturze sprzedaży. Uwzględniając realizowane oraz planowane do realizacji projekty oczekujemy, że w kolejnych latach udział działalności deweloperskiej w osiąganych przychodach ze sprzedaży INTERBUD-LUBLIN S.A. będzie ulegał sukcesywnemu zwiększaniu. Podkreślamy, że z jednej strony działalność deweloperska charakteryzuje się wyższym poziomem uzyskiwanych marż, stąd też jej rosnący udział w strukturze sprzedaży powinien przełożyć się na poprawę rentowności Spółki. Natomiast z drugiej strony wejście w nowy obszar działalności uzależnia wyniki finansowe Spółki od realizacji pojedynczych projektów deweloperskich, które mogą pojawiać się niecyklicznie. Ponadto występuje ryzyko nasycenia rynku i spadku popytu na mieszkania w województwie lubelskim. W przyszłości jednak nie wykluczamy rozszerzenia obszaru funkcjonowania INTERBUD-LUBLIN S.A. także na inne województwa. W kolejnych latach Spółka zamierza skoncentrować swoje działania przede wszystkim w segmencie budownictwa mieszkaniowego, a w szczególności planuje skupić się na mieszkaniach popularnych. Pozyskane z emisji Akcji Serii E środki chce przeznaczyć na zakup gruntów, maszyn i urządzeń, a także na powiększenie kapitału obrotowego. Za cenę docelową akcji spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. na potrzeby IPO uznajemy wycenę opartą na średniej ważonej wyceny porównawczej oraz wyceny dochodowej. Dokonane przez nas pomiary pozwalają oszacować wartość jednej akcji Spółki na poziomie 18,98 zł. Sporządził: Mariusz Solecki Analityk 2

3 BRANŻA Sytuacja makroekonomiczna Wskaźniki makroekonomiczne dla Polski, pomimo pogorszenia w latach na tle innych krajów europejskich, prezentowały się bardzo dobrze. Polska była jedynym krajem Unii Europejskiej, który w 2009 r. zanotował wzrost gospodarczy. Utrzymanie dodatniego tempa PKB to przede wszystkim efekt szeroko rozumianego sektora usług. W okresach dekoniunktury charakterystyczne jest, że usługi reagują na zmiany wolniej niż produkcja. Szczególnie dobrze zaprezentowały się sektory handlu i napraw oraz budownictwa. Obecnie udział budownictwa w wytwarzaniu PKB wynosi 6-7%, co wobec wzrostu wartości dodanej w segmencie o 4,7% r/r spowodowało, że budownictwo przełożyło się na wzrost PKB o ok. 0,3 pkt. proc. W 2010 r. wyższe tempo wzrostu w stosunku do budownictwa powinien wykazać przemysł. Prognozy na kolejne lata wskazują, że Polska będzie rozwijać się szybciej niż inne kraje Unii, tym samym nadrabiając powoli dzielący nas dystans. Według ekspertów OECD PKB w strefie euro w 2010 r. wyniesie 0,9%, natomiast w 2011 r. 1,7%. Z kolei prognozy MFW zakładają, że będzie to odpowiednio 1,0% i 1,6%. W 2009 r. Polska była jedynym krajem UE, który odnotował wzrost gospodarczy, głównie dzięki sektorowi usług. Obecnie udział budownictwa w wytwarzaniu PKB wynosi od 6 do 7%, co przekłada się na wzrost PKB o 0,3 pkt. proc. Tabela 1. Dynamika głównych wskaźników makroekonomicznych Polski P 2011P PKB r/r 6,2% 6,1% 5,5% 1,8% 3,2% 3,5% Inwestycje 16,1% 24,3% 2,9% -0,4% 3,0% 5,6% Produkcja sprzedana przemysłu r/r 11,6% 10,7% 3,6% -3,2% 6,0% 5,7% Produkcja sprzedana budownictwa r/r 18,1% 15,5% 12,1% 3,7% 3,6% 8,3% Stopa bezrobocia (wg stanu na XII) 14,8% 11,2% 9,5% 11,9% 12,9% 10,9% CPI r/r 1,0% 2,5% 4,2% 3,5% 2,5% 3,8% Źródło: GUS, IBnGR Rynek budowlany w Polsce Budownictwo jest w dużym stopniu uzależnione od ogólnej koniunktury gospodarczej, jednocześnie w okresie spowolnienia okazując się jednym z motorów napędowych gospodarki. Specyfika sektora budowlanego, który reaguje na zmiany w gospodarce z pewnym opóźnieniem powoduje, że w naszej ocenie po bardzo udanych latach , lata będą słabsze dla branży, przy czym dynamika produkcji budowlano-montażowej będzie dodatnia. Krajowy rynek budowlany jest w dużym stopniu uzależniony od ogólnej koniunktury gospodarczej. Wykres 1. Dynamika zmian produkcji budowlano-montażowej na tle zmian PKB W latach oczekujemy pogorszenia produkcji budowlanomontażowej budowlanej, ale przy dodatniej dynamice. Źródło: GUS 3

4 Pierwszy kwartał okazał się trudny dla budownictwa. Wyjątkowo mroźna zima w tym roku przełożyła się na niższą aktywność przedsiębiorstw budowlanych, w skutek czego produkcja budowlano-montażowa spadło o 15,2% r/r. Jednak wobec opóźnień powstałych na początku roku można oczekiwać, że w efekcie konieczności ich nadrabiania kolejne kwartały mogą okazać się lepsze. W perspektywie całego roku powinno to zostać wyrównane. Oczekujemy, że tempo wzrostu w 2010 r. będzie zbliżone do roku ubiegłego. Według nas realne jest osiągnięcie dynamiki w okolicach 4% r/r. Tabela 2. Dynamika zmian w segmentach budownictwa w latach Budownictwo mieszkaniowe 11,5% 37,9% 46,3% -13,0% Budownictwo niemieszkaniowe 20,9% 20,4% 24,1% -23,0% Budownictwo inżynieryjne 22,0% 22,0% 10,7% 27,0% Źródło: GUS, PMR Publicatons Wzrost będzie jednak przede wszystkim zasługą budownictwa infrastrukturalnego (udział budownictwa inżynieryjnego w produkcji budowlano-montażowej wynosi ok. 59%), wobec czego najlepiej poradzą sobie spółki największe, działające jako generalni wykonawcy w największych przetargach. Gorzej natomiast według nas wypadnie budownictwo mieszkaniowe i niemieszkaniowe (obiekty biurowe, przemysłowe, handlowe, kulturalne itd.), w stosunku do których w 2010 r. przewidujemy ujemną dynamikę r/r. Jednak uważamy, że bieżący rok przyniesie wzrost liczby rozpoczynanych projektów mieszkaniowych, w efekcie czego w latach oczekujemy poprawy. Ożywienie w budownictwie niemieszkaniowym powinno przyjść w podobnym okresie, jednak konieczna jest do tego większa poprawa w realnej gospodarce oraz stabilizacja w sektorze finansowym, która umożliwi większy dostęp do źródeł finansowania. Kurczące się zyski firm budowlanych potwierdzają zmiany cen produkcji budowlano-montażowej. W 2009 r. wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej wzrósł zaledwie o 0,2%, przy inflacji na poziomie 3,5%. I kw r. wskutek mroźnej zimy produkcja budowlano-montażowa spadła o 15,2% r/r. W 2010 r. oczekujemy tempa wzrostu w budownictwie na zbliżonym poziomie do roku poprzedniego. Uważamy, że w br. do wzrostu branży budowlanej przyczyni się przede wszystkim budownictwo infrastrukturalne, którego udział wynosi ok. 59%. W 2009 r. wskaźnik cen produkcji budowlanomontażowej odnotował 0,2% wzrost, przy inflacji na poziomie 3,5%. Wykres 2. Wskaźnik klimatu koniunktury w budownictwie w latach Źródło: GUS 4

5 Pomimo spadku wykorzystania mocy produkcyjnych na skutek uciążliwej zimy, niewystarczającego popytu oraz utrzymujących się wysokich kosztów pracy, pozytywnie prezentują się oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorstwa budowlane. Po raz pierwszy od końca 2008 r. liczba przedsiębiorców, którzy oceniają klimat koniunktury pozytywnie (23%) jest wyższa od tych, wśród których dominują oceny negatywne (21%), wobec czego ogólna ocena klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie 2. Warte odnotowania jest, że pozytywne saldo miało miejsce we wszystkich pięciu ocenach składowych, tj. ogólnej sytuacji gospodarczej, portfelu zamówień na rynku krajowym, produkcji, sytuacji finansowej oraz zatrudnieniu. Przedsiębiorcy działający w sektorze budownictwa jako główne bariery rozwoju wskazują konkurencję, niedostateczny popyt oraz koszty zatrudnienia. Obecnie głównymi barierami rozwoju sektora budowlanego w Polsce są konkurencja, niedostateczny popyt oraz koszty zatrudnienia. Rynek budowlano-motażowy w województwie lubelskim INTERBUD-LUBLIN większość swojej działalności prowadzi w województwie lubelskim, które pod względem budownictwa na tle całego kraju prezentuje się słabo. Udział tego obszaru w krajowej produkcji budowlano-montażowej w latach wyniósł 3,6%, co daje 10 miejsce wśród wszystkich województw. Dane statystyczne wskazują jednak na długookresowy trend wzrostowy udziału województwa lubelskiego w krajowym rynku produkcji budowlano-montażowej. Odsetek ten powinien w kolejnych latach dalej wzrastać ponieważ województwo lubelskie jest 3 pod względem wielkości oraz 8 w odniesieniu do liczby ludności w kraju, wobec czego można stwierdzić, że istnieje luka pomiędzy wartością produkcji budowlano-montażowej wytwarzanej, a horyzontalnymi potrzebami w tym zakresie. W latach województwo lubelskie zajęło 10 miejsce wśród wszystkich województw pod względem produkcji budolwano-montażowej z udziałem na poziomie 3,6%. Aktualnie województwo lubelskie znajduje w trendzie wzrostowym w krajowej produkcji budowlano-montażowej. Wykres 3. Produkcja budowlano-montażowa w województwie lubelskim oraz jej udział w produkcji krajowej w latach Źródło: GUS Pozytywna tendencja występuje również, gdy porówna się efekty sektora mierzone liczbą nowych budynków oddanych do użytkowania. W latach udział budynków wybudowanych w województwie lubelskim do wszystkich oddanych na terytorium Polski wzrósł z 4,79% do 5,40%. 5

6 Wykres 4. Budynki nowe oddane do użytkowania w województwie lubelskim na tle efektów uzyskanych w Polsce w latach W latach udział budynków zrealizowanych w województwie lubelskim w stosunku do pozostałych województw wzrósł od 4,79% do 5,40%. Źródło: GUS Również w przypadku jednego z najważniejszych z punktu widzenia INTERBUD-LUBLIN segmentu budownictwa mieszkaniowego, w latach udział mieszkań oddanych do użytkowania w województwie lubelskim w porównaniu do całego kraju wzrósł z 3,43% do 4,48%. Jest to istotne ponieważ Spółka wiąże swój rozwój z działalnością deweloperską. Należy w tym miejscu podkreślić, że liczba mieszkań oddanych do użytkowania charakteryzuje się wyraźną cyklicznością, tj. nieomal naprzemiennie występują okresy wzrostów i spadków. Zmiany są często opóźnione w stosunku do wahań koniunktury ponieważ okres realizacji inwestycji mieszkaniowych to średnio miesięcy. W latach w województwie lubelskim udział mieszkań oddanych do użytkowania w porównaniu do całego kraju wzrósł z 3,43% do 4,48%. Wykres 5. Mieszkania oddane do użytkowania w województwie lubelskim na tle efektów uzyskanych w Polsce w latach Źródło: GUS 6

7 HISTORIA SPÓŁKI Historia Spółki sięga 1987 r., kiedy to zostało utworzone Przedsiębiorstwo Specjalistyczne INTERBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, zajmujące się wykonywaniem robót budowlanych. W 1990 r. Pan Witold Matacz nabył od pozostałych wspólników Spółki tj. od Pana Andrzejem Widomskiego i Przedsiębiorstwa Instbud Sp. z o.o. posiadane przez nich udziały, stając się jedynym właścicielem Spółki. W 1994 r. do Spółki przystąpił również Pan Henryk Prus. W 1996 r. INTERBUD objął 0,25% udziału w kapitale zakładowym spółki Lubelski Rynek Hurtowy S.A. Obecnie INTERBUD-LUBLIN posiada 0,05% kapitału zakładowego i 0,1% ogólnej liczby głosów na WZ tej spółki. Rok później zmianie uległa nazwa Spółki na Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych INTERBUD Sp. z o.o., tym samym działalność została poszerzona o branżę sanitarną oraz elektryczną. W 2004 r. do spółki INTERBUD przystąpił nowy wspólnik Pan Krzysztof Jaworski. Z kolei w czerwcu 2005 r. został powołany oddział Spółki w miejscowości Aindling na terenie Niemiec. W październiku 2006 r. NWZA INTERBUD podjęło uchwałę o utworzeniu spółki akcyjnej pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Energopol Lublin i wniesieniu do niej zorganizowanej części przedsiębiorstwa (tj. prawa do nazwy, pojazdy, maszyny i urządzenia) w celu pokrycia kapitału zakładowego. INTERBUD będący jednoosobowo założycielem tej spółki objął wszystkie akcje serii A, B i C. Ostatecznie jedynym wspólnikiem spółki został Pan Witold Matacz, który za 556 tys. zł nabył od INTERBUD akcje tej spółki. W chwili obecnej Pan Witold Matacz, największy akcjonariusz INTERBUD-LUBLIN (81,8%), posiada 100% udziałów w spółce Energopol Lublin S.A. oraz 91% udziałów w spółce Limbex Sp. z o.o. W czerwcu 2007 r. Pan Witold Matacz nabył od Pana Henryka Prusa posiadane udziały w INTERBUD. Natomiast w październiku tego samego roku spółka INTERBUD, spółka Henpol sp. z o.o. w Lublinie oraz Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych Wschód Sp. z o.o. w Lublinie, zawiązały spółkę akcyjną Korporacja Budowlana Lublin S.A., z kapitałem zakładowym wynoszącym 510 tys. zł, podzielonym na 5100 tys. akcji o wartości nominalnej 0,10 zł. Każda ze spółek założycieli objęła 33,33% udziału w kapitale zakładowym spółki. Z kolei w 2008 r. w wyniku objęcia przez INTERBUD 300 tys. nowych akcji Korporacji Budowlanej Lublin S.A. udział INTERBUD w kapitale zakładowym tej spółki ukształtował się na poziomie 20%. Natomiast pod koniec 2007 r. nastąpiło przekształcenie Przedsiębiorstwa Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych INTERBUD Sp. z o.o. w spółkę akcyjną INTERBUD-LUBLIN S.A. W lutym 2010 r. podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E w ramach oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, a w dniu 31 marca br. została zamknięta działalność oddziału w Niemczech. Początki Spółki sięgają 1987 r., kiedy to powstało Przedsiębiorstwo Specjalistyczne INTERBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie W 2007 r. została utworzona Korporacja Budowlana Lublin S.A. z kapitałem zakładowym wynoszącym 510 tys. zł. Pod koniec 2007 r. nastąpiło przekształcenie Przedsiębiorstwa Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych INTERBUD Sp. z o.o. w spółkę akcyjną INTERBUD-LUBLIN SA. 31 marca 2010 r. została zamknięta działalność oddziału INTERBUD- LUBLIN w Niemczech. 7

8 STRUKTURA GRUPY Obecnie Grupa Kapitałowa składa się z jednostki dominującej INTERBUD-LUBLIN, podmiotu zależnego Interbud-Willowa Sp. z o.o. (100% udziałów) oraz podmiotu powiązanego tj. Korporacji Budowlanej Lublin S.A., w którym posiada 20% udziałów. Schemat 1. Inwestycje kapitałowe INTERBUD-LUBLIN S.A. W skład Grupy Kapitałowej wchodzi jednostka dominująca INTERBUD-LUBLIN, spółka zależna Interbud- Willowa oraz spółka powiązana tj. Korporacja Budowlana-Lublin S.A. INTERBUD - LUBLIN S.A. Spółka zależna Spółki powiązane Interbud Willowa Sp. z o.o. (100%) Korporacja Budowlana Lublin S.A. (20%) Źródło: Opracowanie na podstawie Prospektu emisyjnego do chwili Spółka obecnej zależna nie podjęła Interbud-Willowa jeszcze działalności Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie została zarejestrowana w KRS w 2007 r. jednak do chwili obecnej nie podjęła jeszcze działalności (nie została zgłoszona do Urzędu Skarbowego oraz nie posiada NIP). Dopiero obecnie są plany wykorzystania tej Spółki, jako SPV przy dużym projekcie polegającym na budowie Galerii Handlowej w Lublinie. Spółka powiązana Korporacja Budowlana Lublin S.A. w Lublinie została utworzona w 2007 r. Głównym przedmiotem jej działalności spółki są usługi budowlane (związane ze wznoszeniem budynków, z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, roboty budowlane specjalistyczne), a także działalność wytwórcza, handlowa oraz transportowa. Spółka swoim obszarem działania obejmuje wschodnią oraz centralną Polskę. Aktualnie jej celem jest pozyskiwanie i realizacja kontraktów w zakresie inwestycji budowlanych. Spółka zależna Interbud- Willowa Sp. z o.o. do chwili obecnej nie podjęła jeszcze działalności. Działalność spółki Korporacja Budowlana Lublin S.A. koncentruje się na usługach budowlanych, wytwórczych, handlowych i transportowych. 8

9 DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI Spółka INTERBUD-LUBLIN funkcjonuje na rynku usług budowlanych. Działalność Spółki koncentruje się przede wszystkim na budownictwie lądowym kubaturowym tj. budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym oraz budynkach użyteczności publicznej. W szczególności do usług świadczonych przez Grupę zalicza się: roboty budowlane (budowa i remonty), sieci sanitarne wodociągowe i kanalizacyjne na terenach wiejskich oraz na terenach zurbanizowanych w zabudowie miejskiej, instalacje sanitarne wewnętrzne w budynkach mieszkalnych, przemysłowych, użyteczności publicznej, sieci elektroenergetyczne, instalacje elektryczne w obiektach budowlanych tj. budynkach mieszkalnych, przemysłowych, użyteczności publicznej, oczyszczalnie ścieków sanitarnych w różnych technologiach, instalacje odprowadzania i wykorzystania gazu z wysypisk śmieci, powstałego w trakcie fermentacji odpadów na wysypiskach. Spółka INTERBUD- LUBLIN oferuje usługi w zakresie budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego oraz użyteczności publicznej. INTERBUD-LUBLIN prowadzi swoją działalność również na rynku budownictwa mieszkaniowego jako inwestor. Tabela 3. Dynamika przychodów ze sprzedaży Spółki INTERBUD-LUBLIN według rodzaju usług w latach Rodzaj usług Przychody [w mln zł] Dynamika [%] / /2008 Roboty elektryczne 8 990, , ,8-10,63% 165,28% Roboty budowlane , , ,9-9,01% 148,68% Roboty sanitarne , , ,3 47,72% 20,66% Działalność deweloperska 0,0 0, ,4 - - Sprzedaż towarów 10,5 920, ,8 8663,81% 258,38% Pozostałe usługi (Polska i Niemcy) , , ,5-0,50% -52,67% Przychody razem* , , ,7 12,19% 77,34% Źródło: Prospekt emisyjny, obliczenia DM BOŚ SA, *dane skorygowane o wartość zmiany stanu produktów W 2009 r. w spółce INTERBUD-LUBLIN można zaobserwować wysoką dynamikę przychodów ze sprzedaży robót elektrycznych (+165,28%), robót budowlanych (+148,68%), przy wzroście łącznych przychodów Grupy na poziomie 77,34%. Wysoka dynamika sprzedaży towarów to efekt bardzo niskiej bazy porównawczej roku poprzedniego. W 2009 r. o ponad połowę spadła sprzedaż pozostałych usług Spółki (-52,67%), głównie na skutek ograniczenia działalności na terenie Niemiec. Ostatecznie w styczniu 2010 r. została podjęta decyzja o całkowitym zamknięciu oddziału w tym kraju, w wyniku pogorszenia koniunktury na rynku budowlanym. Aktywność gospodarcza w Niemczech koncentrowała się na świadczeniu różnorodnych usług na rzecz lokalnych kontrahentów o zupełnie odmiennej specyfice, niż działalność prowadzona w kraju. Zakres prac oddziału obejmował prace odlewnicze, usługi kowalskie w kuźni przemysłowej, prace spawalnicze, produkcję elementów dla przemysłu ciągnikowego, prefabrykację i montaż rurociągów technologicznych, wykonawstwo konstrukcji stalowych i inne. W ubiegłym roku Spółka wysoką dynamikę przychodów odnotowała ze sprzedaży robót elektrycznych (+165,28%), oraz robót budowlanych (+148,68%), głownie w wyniku niskiej bazy porównawczej. W 2009 r. spółka INTERBUD-LUBLIN po raz pierwszy wykazała przychody z działalności deweloperskiej. 9

10 Wykres 6. Struktura przychodów ze sprzedaży spółki INTERBUD-LUBLIN według rodzaju usług w latach % 90% 80% 70% 5,5% 2,6% 23,3% 20,6% 11,6% 1,3% 14,1% 11,2% 16,7% Pozostałe uslugi (Polska i Niemcy) Sprzedaż towarów 60% 50% 40% 31,8% 41,8% 28,5% Dzialalność deweloperska Roboty elektryczne 30% Roboty sanitarne 20% 10% 30,9% 25,1% 35,2% Roboty budowlane 0% 2007 r r r. Źródło: Opracowanie DM BOŚ SA na podstawie Prospektu emisyjnego W latach najwyższy udział w strukturze przychodów Spółki zajmowały naprzemiennie roboty sanitarne (31,8% w 2007 r. i 41,8% w 2008 r.) oraz roboty budowlane (35,2% w 2009 r.), które łącznie w każdym analizowanym roku wyniosły ponad 60% uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży. Znaczący oraz względnie stały udział w przychodach ze sprzedaży stanowiły również roboty elektryczne (od 11,2% w 2008 r. do 16,7% w 2009 r.). W 2009 r. natomiast zauważalnie zmniejszył się udział pozostałych usług do 5,5% z 20,6% w 2008 r., co jest wynikiem zaprzestania prowadzenia działalności oddziału INTERBUD-LUBLIN na terenie Niemiec. W ubiegłym roku w porównaniu do roku poprzedniego nieznacznie w strukturze przychodów Grupy wzrósł udział sprzedaży towarów z 1,3% do 2,6%, a także po raz pierwszy pojawiły się przychody z działalności deweloperskiej. W 2009 r. ze świadczenia tego rodzaju usług Grupa INTERBUD-LUBLIN osiągnęła 14,71 mln zł, co stanowiło 11,55% udział w strukturze sprzedaży. W obszarze działalności budowlanej spółka INTERBUD-LUBLIN zrealizowała już: 1) obiekty mieszkaniowe: budynek mieszkalny przy ul. Jaskółczej w Lublinie, 2 budynki mieszkalne przy ul. Śliwińskiego Czechów, budynek mieszkalny przy ul. Grygowej 4B w Lublinie, budynek mieszkalny przy ul. Domejki w Lublinie, budynki mieszkalne przy ul. Racławickich i Spadochroniarzy w Lublinie. 2) obiekty handlowe i przemysłowe: hurtownia artykułów spożywczych i gospodarstwa domowego z zapleczem administracyjno-socjalnym dla firmy ELDORADO S.A. w Lublinie przy ul. Łęczyńskiej 9, hala magazynowa z zapleczem socjalno- biurowym w Lublinie przy ul. Metalurgicznej 34, W latach najwyższy udział w strukturze przychodów Spółki zajmowały naprzemiennie roboty sanitarne oraz roboty budowlane, które łącznie zapewniały ponad 60% sprzedaży. W 2009 r. z usług deweloperskich spółka INTERBUD-LUBLIN osiągnęła 14,71 mln zł, co stanowiło 11,55% udział w strukturze sprzedaży. W obszarze działalności budowlanej spółka INTERBUD-LUBLIN zrealizowała już obiekty mieszkaniowe, handlowe i przemysłowe, użyteczności publicznej oraz infrastruktury zewnętrznej. 10

11 przebudowa stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą w Lublinie przy ul. Czechowskiej 19, budowa budynku biurowego w Lublinie przy ul. Czechowskiej, rozbudowa fabryki samochodów Daewoo Motor Polska "Projekt-LD 100". 3) obiekty użyteczności publicznej: budowa wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej przy ul. Kazimierza Wielkiego w Lublinie, modernizacja Szkoły Podstawowej w Łucce k/lubartowa, wydział Humanistyki UMCS w Lublinie bud. A i B, modernizacja budynku WCT TP S.A. przy ul. Chodźki 10 w Lublinie, budowa Teoretycznych Zakładów Naukowych AM przy ul. Chodźki w Lublinie, przebudowa i rozbudowa stadionu piłkarskiego GKS "Górnik" Łęczna, Budowa hali sportowej z zapleczem w Komarówce Podlaskiej przy ul. I Armii Wojska Polskiego, Modernizacjia budynku A-1 przy ul. Chmielnej 1 w Lublinie, Modernizacjia oddziałów szpitalnych w budynku głównym Szpitala Powiatowego przy ul. Chopina 13 w Kraśniku. 4) obiekty infrastruktury zewnętrznej: renowacja Starego Miasta w Lublinie, budowa Lubelskiego Parku Naukowo - Technologicznego w Lublinie, budowa kanalizacji sanitarnej w Lubartowie oraz miejscowościach Lisów i Łucka, budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chlewiska etap I, budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Modernizacja Al. Spółdzielczości Pracy w Lublinie na odcinku od Al. Smorawińskiego do ul. Związkowej oraz budowa ul. Związkowej od Al. Spółdzielczości Pracy do ul. Bazyliznówka (odc. I). W ramach działalności deweloperskiej spółka INTERBUD-LUBLIN oferuje sprzedaż nowych mieszkań oraz apartamentów. Obecnie realizowane inwestycje to Osiedle Brzozy oraz Osiedle Botanik II. Osiedle Brzozy to trzy budynki mieszkalne, zlokalizowane w dzielnicy Dziesiąta. Łącznie jest to 156 mieszkań o powierzchni od 35 m² do 103 m². Z kolei Osiedle Botanik to inwestycja podzielona na 4 etapy. W pierwszym etapie (Willowa 2) powstaje 44 lokali mieszkalnych o powierzchni od 31,72 m2 do 78,51 m2. Drugi etap (Willowa 3) oferuje mieszkania w metrażu od 36,27 m2 do 57,04 m2. Biorąc pod uwagę realizowane i planowane do realizacji projekty oczekujemy, że w kolejnych latach udział działalności deweloperskiej w osiąganych przychodach ze sprzedaży INTERBUD-LUBLIN będzie się sukcesywnie zwiększał. Podkreślamy, że działalność deweloperska charakteryzuje się wyższym poziomem uzyskiwanych marż, stąd też jej rosnący udział w strukturze sprzedaży powinien przełożyć się na poprawę rentowności Spółki. Zwracamy jednak uwagę, że wejście w nowy obszar działalności niesie za sobą także zagrożenia związane m.in. z narastającą konkurencją, nasyceniem rynku mieszkaniowego w województwie lubelskim, co w konsekwencji może negatywnie przełożyć się na uzyskiwane przez Spółkę wyniki finansowe. Obecnie w ramach działalności deweloperskiej Spółka realizuje dwie inwestycje tj. Osiedle Brzozy oraz Osiedle Botanik II. W kolejnych latach oczekujemy wzrostu udziału działalności deweloperskiej w przychodach ze sprzedaży INTERBUD-LUBLIN. 11

12 Tabela 4. Aktualnie realizowane inwestycje spółki INTERBUD-LUBLIN Nazwa inwestycji Inwestor Wykonawca Zakończenie budowy bloku 1H (dobudowa do Lubelska Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji Konsorcjum: INTERBUD-LUBLIN bloku 1A) Szpitala Wojewódzkiego w Chełmie w Chełmie i TEHAND Lublin Zakończenie budowy bloku 1A (część I) Szpitala Lubelska Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji Konsorcjum: PRS WSCHÓD Sp. z o.o., Wojewódzkiego w Chełmie w Chełmie INTERBUD LUBLIN oraz SANITEX Sp. z o.o. Budowa bloku 1G Szpitala Wojewódzkiego Lubelska Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji Konsorcjum: PRS WSCHÓD Sp. z o.o., w Chełmie w Chełmie INTERBUD-LUBLIN Zespół mieszkalny przy ul. Jaskółczej i Droga Spółdzielnia Mieszkaniowa Felin w Lublinie INTERBUD-LUBLIN Męczenników Majdanka Budowa kanalizacji sanitarnej w Żabieńcu Gmina Piaseczno Konsorcjum: INTERBUD-LUBLIN oraz i Siedliskach etap I ENERGOPOL Budynek dydaktyczno-laboratoryjny Instytutu Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Konsorcjum: INTERBUD-LUBLIN oraz Nauk o Ziemi UMCS EKBUD Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Metalowiec" INTERBUD sp. z o.o. Lublin z garażami w Kraśniku ul. Ks. Popiełuszki 1a w Kraśniku Modernizacja budynku Kliniki Psychiatrii SPSK Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny INTERBUD sp. z o.o. Lublin Nr 1 przy ul. Głuskiej 1 w Lublinie Wykonanie modernizacji biurowca WORD Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Konsorcjum: INTERBUD sp. z o.o. Lublin w Lublinie w Lublinie oraz WAMACO Lublin Budowa kanalizacji sanitarnej w Wólce Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Konsorcjum: INTERBUD sp. z o.o. Lublin Kozodawskiej - etap II, Gmina Piaseczno oraz ENERGOPOL Budynek mieszkalny ul. Konwaliowa (roboty Spółdzielnia Mieszkaniowa Turka w Turku INTERBUD sp. z o.o. Lublin sanitarne i elektryczne) Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Żelaznej Urząd Miasta Lublin INTERBUD sp. z o.o. Lublin 18A w Lublinie Galeria Olimp IV PHUT TRANSHURT w Lublinie PRS WSCHÓD Sp. z o.o. oraz HENPOL i INTERBUD sp. z o.o. Lublin Budynki mieszkalne przy ul. Dunikowskiego PISIE INTERBUD Sp. z o.o. w Lublinie, INTERBUD sp. z o.o. Lublin w Lublinie Wykonanie koncepcji, projektu oraz wykonanie Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lublinie INTERBUD sp. z o.o. Lublin zadania inwestycyjnego p.n. Zespół Budynków Mieszkalno-Usługowych w Lublinie przy ul. Głęboka, Wileńska. Budynek mieszkalny wielorodzinny w Lublinie Spółdzielnia Mieszkaniowa Rudnik w Lublinie INTERBUD sp. z o.o. Lublin przy ul. Organowej (roboty sanitarne i elektryczne) Zespół mieszkalno-garażowy przy ul. Jagodowej SANITEX Sp. z o.o. w Chełmie INTERBUD sp. z o.o. Lublin w Lublinie, Bazylianówka (roboty elektryczne) Sieci zewnętrzne, drogi i place przy zespole Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 INTERBUD sp. z o.o. Lublin budynków przy ul. Staszica 16 w Lublinie. w Lublinie Przyłącza kanalizacji sanitarnej, kanalizacja Bovis Leand Lease Sp. z o.o., Lublin INTERBUD-LUBLIN S.A. sanitarna zaplecza budowy, przyłącza wodociągowe, sieć wodociągowa na zapleczu budowy. Przyłącza kanalizacji deszczowej. Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu ORĘŻNA Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żabieniec i Jastrzębie Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie Górne -"Jesówka" Wykonanie izolacji pionowej Pawilonu I, wykonanie odwodnienia Pawilonu I i II Zaprojektowanie i wybudowanie budynku gospodarczego Źródło: INTERBUD-LUBLIN Gmina Piaseczno Konsorcjum: INTERBUD-LUBLIN, ENERGOPOL Lublin oraz WODROL Rzeszów Gmina Piaseczno Konsorcjum: INTERBUD-LUBLIN, ENERGOPOL Lublin oraz WODROL Rzeszów Gmina Piaseczno Konsorcjum: INTERBUD-LUBLIN, ENERGOPOL Lublin oraz WODROL Rzeszów Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie INTERBUD-LUBLIN WORD Lublin INTERBUD-LUBLIN 12

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl Prezentacja www.pboaniola.pl PROFIL BIZNESU KOMPLEKSOWA REALIZACJA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH poprzez połączenie kompetencji z zakresu GENERALNEGO WYKONAWSTWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH + DZIAŁALNOŚCI DEWELOPERSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku Warszawa, 14 listopada 2013 r. 2 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2013 3 Wyniki finansowe w III kwartale 2013 r. 11

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2014 r.

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2014 r. RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2014 r. Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 maja 2016 roku

Warszawa, 12 maja 2016 roku Warszawa, 12 maja roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 sierpnia 2014 roku

Warszawa, 27 sierpnia 2014 roku Warszawa, 27 sierpnia roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-II KW. r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE.. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

Na początku punktu 13 Dokumentu Rejestracyjnego dopisuje się akapit o następującej treści:

Na początku punktu 13 Dokumentu Rejestracyjnego dopisuje się akapit o następującej treści: Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego Akcji serii D Pozbud T&R S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 kwietnia 2008 r. Niniejszy aneks został przygotowany w związku z podwyższeniem

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SPÓŁKI MURAPOL S.A. EMISJA OBLIGACJI SERII B WPROWADZONYCH DO OBROTU NA RYNKU CATALYST GPW

PREZENTACJA SPÓŁKI MURAPOL S.A. EMISJA OBLIGACJI SERII B WPROWADZONYCH DO OBROTU NA RYNKU CATALYST GPW PREZENTACJA SPÓŁKI MURAPOL S.A. EMISJA OBLIGACJI SERII B WPROWADZONYCH DO OBROTU NA RYNKU CATALYST GPW 18 SIERPNIA 2010 PROFIL SPÓŁKI Jeden z czołowych deweloperów mieszkaniowych w Polsce Południowej.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013 r. Warszawa, luty 2013 r. Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r.

Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r. Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r. 1 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w I półroczu 2012 r. slajdy 3-8 Wyniki finansowe za I półrocze 2012 r. slajdy 9-12 2

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r. AGENDA Profil firmy Grupa Emmerson Realty S.A. Wybrane wyniki finansowe Zasięg działania Kierunki rozwoju Jeden z liderów

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Emmerson Capital S.A. jest funduszem nieruchomości, zajmującym się inwestycjami w atrakcyjne nieruchomości na terenie całej Polski.

Emmerson Capital S.A. jest funduszem nieruchomości, zajmującym się inwestycjami w atrakcyjne nieruchomości na terenie całej Polski. AGENDA Profil Historia Władze Spółki Zakres działalności Projekty w realizacji Rynek nieruchomości w Polsce Wyniki finansowe Strategia rozwoju Upublicznienie Spółki Struktura akcjonariatu Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ 2012 r. Zarząd Spółki z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-III KW r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE.

I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-III KW r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. 16 listopad SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-III KW. r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przedziału cenowego, w ramach którego przyjmowane

Bardziej szczegółowo

ES-SYSTEM. Prezentacja wyników za III kwartał 2013 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS

ES-SYSTEM. Prezentacja wyników za III kwartał 2013 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS Prezentacja wyników za III kwartał 2013 Branża oświetleniowa na tle rynku budowlanego Zmiany produkcji budowlano-montażowej (r/r), 2011-2013 (w %) 23,0 24,2 23,9 32,2 15,6 17,0 18,5 16,4 18,1 11,2 13,0

Bardziej szczegółowo

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu 1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu Akcje spółki Papiery wartościowe zadebiutowały na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) w dniu 20 listopada 2007 roku. Akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Szanowni Państwo, Ubiegły rok był em kontynuowania przyjętej strategii biznesowej. Dział konsultingu dla jednostek samorządu terytorialnego, zbudowany w oparciu o przejętą spółkę Inwest Consulting SA,

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES 1.01.2016 30.06.2016 ROKU Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna przedstawia Sprawozdanie z działalności Spółki za pierwsze półrocze 2016 roku, sporządzone

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK QUART DEVELOPMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK QUART DEVELOPMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK QUART DEVELOPMENT S.A. Wrocław, 30 maja 2014 roku SPIS TREŚCI I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY QUART DEVELOPMENT S.A.... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 III. JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. Historia firmy. Władze. Usługi. Klienci. Struktura przychodów. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. NewConnect. Struktura akcjonariatu

Profil firmy. Historia firmy. Władze. Usługi. Klienci. Struktura przychodów. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. NewConnect. Struktura akcjonariatu Profil firmy Historia firmy Władze Usługi Klienci Struktura przychodów Wyniki finansowe Strategia rozwoju NewConnect Struktura akcjonariatu Podsumowanie Kontakt GRAPHIC S.A. jest agencją reklamową działającą

Bardziej szczegółowo

Opinia na temat oferty publicznej Spółki

Opinia na temat oferty publicznej Spółki Opinia na temat oferty publicznej Spółki O Spółce, parametrach oferty oraz celach emisji Energoinstal SA to jeden z największych producentów kotłów energetycznych w Polsce oraz znany i ceniony partner

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY KOMUNIKAT PRASOWY 13 czerwca 2007 KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A., czołowy na polskim rynku dostawca sprzętu i oprogramowania komputerowego, elektroniki użytkowej oraz operator

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2004

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2004 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2004 I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA POLNORD S.A. 1. Wielkość oraz rodzaje produkcji i usług W I półroczu 2004 roku działalność

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Profil działalności Zakup oraz windykacja pakietów wierzytelności masowych, Obrót

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A.

Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A. Pinczyn, 02.12.2014 r. Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A. Prospekt emisyjny Dekpol S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego został opublikowany 2 grudnia 2014 r. Zapisy w Transzy Inwestorów

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2012 roku

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2012 roku OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, czerwiec 2013 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/lublin Budownictwo mieszkaniowe w województwie

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU LETUS CAPITAL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 Katowice, 14 listopada 2012 1 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE Tabela 1 Rachunek zysków i strat - wybrane dane finansowe za III kwartał

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY NANOTEL S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU. (za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012) Wrocław, 30.04.2012r.

RAPORT KWARTALNY NANOTEL S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU. (za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012) Wrocław, 30.04.2012r. RAPORT KWARTALNY NANOTEL S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012) Wrocław, 30.04.2012r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Jacek Łaszek Kraków, maj 211 r. 2 Stabilizacja cen na rynku mieszkaniowym, ale na wysokim poziomie Ofertowe ceny mieszkań wprowadzonych pierwszy

Bardziej szczegółowo

Agenda. www.polnoc.pl

Agenda. www.polnoc.pl Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa Zarządzanie nieruchomościami Wybrane wyniki

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012)

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Oferta funduszy inwestycyjnych lokujących kapitał na rynku nieruchomości jest coraz szersza. Bessa na światowych giełdach

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

Opinia na temat oferty publicznej Spółki

Opinia na temat oferty publicznej Spółki Opinia na temat oferty publicznej Spółki O Spółce, parametrach oferty oraz celach emisji Firma Pani Teresa Medica działa na rynku od 1990 roku. Produkowany przez Spółkę asortyment to wyroby medyczne i

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. AGENDA FIRMA DZIŚ PROFIL DZIAŁALNOŚCI WYNIKI FINANSOWE PROGNOZY FINANSOWE FINANSE FIRMA JUTRO NOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STRATEGIA ROZWOJU WŁADZE FIRMA DZIŚ PROFIL

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW EMITENTA ZA 2012 ROK (Uzupełnienie sprawozdania zarządu za 2012

Bardziej szczegółowo

TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.

TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.03.2013 MAJ 2013 1. Informacje Ogólne 1.1. Dane jednostki dominującej NAZWA I SIEDZIBA SPÓŁKI TAMEX Obiekty Sportowe S.A. 00-355

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki po I półroczu 2014 roku Podstawowe informacje Grupa Inpro posiada zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak również lokale o podwyższonym

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak

Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak Analiza wykorzystania środków unijnych przez podmioty sektora publicznego w latach 2007-2011 Oszacowanie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY WRZESIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY WRZESIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY WRZESIEŃ 2013 r. Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki po pierwszym kwartale 2013 roku. GRUPA INPRO. Prezentacja wyników za pierwszy kwartał 2013 r.

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki po pierwszym kwartale 2013 roku. GRUPA INPRO. Prezentacja wyników za pierwszy kwartał 2013 r. PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki po pierwszym kwartale 2013 roku Podstawowe informacje Grupa Inpro posiada zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE. Lublin, czerwiec 2015 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE. Lublin, czerwiec 2015 r. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, czerwiec 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w w I I kw k. w. 2013 r oku k 6 maja 2013 r. 1

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w w I I kw k. w. 2013 r oku k 6 maja 2013 r. 1 Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w I kw. 2013 roku 6 maja 2013 r. 1 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w 2012 r. slajdy 3-6 Wyniki finansowe w 2012 r. slajdy 7-9 2 Dynamika produkcji budowlano-montażowej

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2003 Zasady sporządzenia półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przedstawione we Wstępie sprawozdania. I.

Bardziej szczegółowo

1. Informacje Ogólne. 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA. 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA. 5. Kontrakty - realizacja

1. Informacje Ogólne. 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA. 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA. 5. Kontrakty - realizacja Wyniki 2015 roku Agenda 1. Informacje Ogólne 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA 5. Kontrakty - realizacja 6. Kontrakty - ofertowanie 7. Dywersyfikacja

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe. str. 1. Tabela 1: Struktura akcjonariatu

Wyniki finansowe. str. 1. Tabela 1: Struktura akcjonariatu Model biznesowy Podstawowym przedmiotem działalności spółki CSY S.A. jest produkcja część zamiennych do samochodów ciężarowych i autobusów, przyczep i naczep, maszyn rolniczych, maszyn budowlanych, maszyn

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Koniunktura w branży budowlanej

Koniunktura w branży budowlanej 0 Smart Investments Koniunktura w branży budowlanej Analiza: I półrocze 2011 r. vs I półrocze 2010 r. Sierpień 2011 Rentownośd projektów deweloperskich CEE Property Group Sp. z o.o. Ul. Domaniewska 42

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013 sporządzony zgodnie z 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Kapitałowej INTAKUS. Wrocław

Prezentacja Grupy Kapitałowej INTAKUS. Wrocław Prezentacja Grupy Kapitałowej INTAKUS Wrocław Historia styczeń 1988 powstanie zakładu budowlanego Bogdana Ludkowskiego 1991 nadanie nazwy firmie Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Budownictwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FIRMY KCSP Spółka Akcyjna

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FIRMY KCSP Spółka Akcyjna SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FIRMY KCSP Spółka Akcyjna ZA OKRES OD 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Gliwice, czerwiec 2013 r. Strona 1 1. Podstawowe dane o Spółce 1.1 Dane spółki Nazwa firmy: KCSP

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 19 maja 2011 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 19 maja 2011 roku Warszawa, 20 kwietnia 2011 roku Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 19 maja 2011 roku Raport bieżący nr 61/2011 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka ) podaje

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016

MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016 MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016 Warszawa, 2016 r. Zarząd Spółki Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Ranking Top500. VIII edycja. Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej

Ranking Top500. VIII edycja. Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej Ranking Top500. VIII edycja Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej Dokonać segmentacji rynku Zmierzyć udziały rynkowe Wyznaczyć dominujące tendencje 20% 15% 15,1% Sprzedaż

Bardziej szczegółowo