Całkowita wartość brutto w PLN. Data rozpoczęcia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Całkowita wartość brutto w PLN. Data rozpoczęcia"

Transkrypt

1

2

3

4

5 Zamawiający Burmistrz Skółki Pieczęć Wyknawcy Przystępując d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia publiczneg na Zaprjektwanie i wybudwanie infrastruktury sieciwej na cele realizacji prjektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrwemu w Gminie Skółka, dstawa sprzętu kmputerweg i prgramwania dla beneficjentów statecznych prjektu raz świadczenie usług w ramach przedmitweg prjektu, świadczamy iż, w ciągu statnich 5 lat zrealizwaliśmy następujące zamówienia spełniające warunki kreślne przez Zamawiająceg z pdaniem ich wartści, dat wyknania raz dbirców: 1. Rbty budwlane wartści minimum ,00 zł brutt każda, w zakresie budwy sieci teleinfrmatycznej z wykrzystaniem kabli światłwdwych raz budwy centrum zarządzania siecią Lp. Przedmit zamówienia Całkwita wartść brutt w PLN Termin realizacji Data rzpczęcia Data zakńczenia Nazwa Zlecenidawcy D niniejszeg wykazu dłączn dkumenty ptwierdzające, że wyżej wymienine usługi zstały wyknane zgdnie z zasadami i prawidłw ukńczne...., dn Pdpis sób uprawninych d składania świadczeń wli w imieniu Wyknawcy raz pieczątka / pieczątki

6 Pieczęć Wyknawcy Zamawiający Burmistrz Skółki Przystępując d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia publiczneg na Zaprjektwanie i wybudwanie infrastruktury sieciwej na cele realizacji prjektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrwemu w Gminie Skółka, dstawa sprzętu kmputerweg i prgramwania dla beneficjentów statecznych prjektu raz świadczenie usług w ramach przedmitweg prjektu, świadczamy iż, w ciągu statnich 3 lat zrealizwaliśmy następujące zamówienia spełniające warunki kreślne przez Zamawiająceg z pdaniem ich wartści, dat wyknania raz dbirców: 1. zamówienie plegające na mntażu min. 500 radiwych urządzeń klienckich w technlgi WiFi lub satelitarnej wraz z uruchmieniem łącza Lp. Przedmit zamówienia Całkwita wartść brutt w PLN Termin realizacji Data rzpczęcia Data zakńczenia Nazwa Zlecenidawcy D niniejszeg wykazu dłączn dkumenty ptwierdzające, że wyżej wymienine usługi zstały wyknane zgdnie z zasadami i prawidłw ukńczne...., dn Pdpis sób uprawninych d składania świadczeń wli w imieniu Wyknawcy raz pieczątka / pieczątki

7 Pieczęć Wyknawcy Zamawiający Burmistrz Skółki Przystępując d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia publiczneg na Zaprjektwanie i wybudwanie infrastruktury sieciwej na cele realizacji prjektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrwemu w Gminie Skółka, dstawa sprzętu kmputerweg i prgramwania dla beneficjentów statecznych prjektu raz świadczenie usług w ramach przedmitweg prjektu, świadczamy iż, w ciągu statnich 3 lat zrealizwaliśmy następujące zamówienia spełniające warunki kreślne przez Zamawiająceg z pdaniem ich wartści, dat wyknania raz dbirców: 1. zamówienie plegające na dstawie zestawów kmputerwych z prgramwaniem raz instalacją i serwisem (wraz z instalacją/wdrżeniem) łącznej wartści teg zamówienia nie mniejszej niż zł brutt Lp. Przedmit zamówienia Całkwita wartść brutt w PLN Termin realizacji Data rzpczęcia Data zakńczenia Nazwa Zlecenidawcy D niniejszeg wykazu dłączn dkumenty ptwierdzające, że wyżej wymienine usługi zstały wyknane zgdnie z zasadami i prawidłw ukńczne...., dn Pdpis sób uprawninych d składania świadczeń wli w imieniu Wyknawcy raz pieczątka / pieczątki

8 Pieczęć Wyknawcy Zamawiający Burmistrz Skółki Przystępując d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia publiczneg na Zaprjektwanie i wybudwanie infrastruktury sieciwej na cele realizacji prjektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrwemu w Gminie Skółka, dstawa sprzętu kmputerweg i prgramwania dla beneficjentów statecznych prjektu raz świadczenie usług w ramach przedmitweg prjektu, świadczamy iż, w ciągu statnich 3 lat zrealizwaliśmy następujące zamówienia spełniające warunki kreślne przez Zamawiająceg z pdaniem ich wartści, dat wyknania raz dbirców: 1. zamówienie plegające na zaprjektwaniu sieci teleinfrmatycznej zawierającej elementy sieci światłwdwej raz radiwej na ptrzeby min. 200 użytkwników kńcwych Lp. Przedmit zamówienia Całkwita wartść brutt w PLN Termin realizacji Data rzpczęcia Data zakńczenia Nazwa Zlecenidawcy D niniejszeg wykazu dłączn dkumenty ptwierdzające, że wyżej wymienine usługi zstały wyknane zgdnie z zasadami i prawidłw ukńczne...., dn Pdpis sób uprawninych d składania świadczeń wli w imieniu Wyknawcy raz pieczątka / pieczątki

9 Pieczęć Wyknawcy Zamawiający Burmistrz Skółki Przystępując d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia publiczneg na Zaprjektwanie i wybudwanie infrastruktury sieciwej na cele realizacji prjektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrwemu w Gminie Skółka, dstawa sprzętu kmputerweg i prgramwania dla beneficjentów statecznych prjektu raz świadczenie usług w ramach przedmitweg prjektu, świadczamy iż, w ciągu statnich 3 lat zrealizwaliśmy następujące zamówienia spełniające warunki kreślne przez Zamawiająceg z pdaniem ich wartści, dat wyknania raz dbirców: 2. zamówienie plegające na budwie hybrydwej sieci teleinfrmatycznej zawierającej fragmenty dziemnej sieci światłwdwej, raz radiwej w technlgii WIMAX i WLAN. Lp. Przedmit zamówienia Całkwita wartść brutt w PLN Termin realizacji Data rzpczęcia Data zakńczenia Nazwa Zlecenidawcy D niniejszeg wykazu dłączn dkumenty ptwierdzające, że wyżej wymienine usługi zstały wyknane zgdnie z zasadami i prawidłw ukńczne...., dn Pdpis sób uprawninych d składania świadczeń wli w imieniu Wyknawcy raz pieczątka / pieczątki

10 Pieczęć Wyknawcy Zamawiający Burmistrz Skółki Przystępując d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia publiczneg na Zaprjektwanie i wybudwanie infrastruktury sieciwej na cele realizacji prjektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrwemu w Gminie Skółka, dstawa sprzętu kmputerweg i prgramwania dla beneficjentów statecznych prjektu raz świadczenie usług w ramach przedmitweg prjektu, świadczamy iż, w ciągu statnich 3 lat zrealizwaliśmy następujące zamówienia spełniające warunki kreślne przez Zamawiająceg z pdaniem ich wartści, dat wyknania raz dbirców: 1. zamówienie plegające na zaprjektwaniu i wyknaniu prtalu zapewniająceg bsługę sieci Web, w tym języka XML i prtkłu Simple Object Access Prtcl (SOAP) Lp. Przedmit zamówienia Całkwita wartść brutt w PLN Termin realizacji Data rzpczęcia Data zakńczenia Nazwa Zlecenidawcy D niniejszeg wykazu dłączn dkumenty ptwierdzające, że wyżej wymienine usługi zstały wyknane zgdnie z zasadami i prawidłw ukńczne...., dn Pdpis sób uprawninych d składania świadczeń wli w imieniu Wyknawcy raz pieczątka / pieczątki

11 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wyknanie prac prjektwych, rbót budwlanych, dstaw raz usług w ramach realizacji prjektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrwemu w Gminie Skółka 8. Oś Prirytetwa Spłeczeństw infrmacyjne zwiększenie innwacyjnści gspdarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrwemu w Gminie Skółka Adres Inwestycji: Strna 2 Kd zamówienia wg CPV: Strna 3 Zamawiający: Gmina Skółka Plac Kściuszki Skółka Tel. (85) Fax. (85)

12 Kd zamówień wg CPV Sieć telekmunikacyjna Sieć radiwa Urządzenia sieciwe Elementy składwe sieci Infrastruktura sieciwa Pakiety prgramwania dla sieci, Internetu i intranetu Usługi instalwania urządzeń kmunikacyjnych Kmputery sbiste Rbty budwlane w zakresie budwy rurciągów, linii kmunikacyjnych i elektrenergetycznych Rbty budwlane w zakresie budwy rurciągów, ciągów kmunikacyjnych i linii energetycznych Ogólne rbty budwlane związane z budwą rurciągów Rbty budwlane w zakresie kładzenia rurciągów Rbty budwlane w zakresie budwy linii kmunikacyjnych Rbty pmcnicze w zakresie rurciągów i kabli Rbty pmcnicze w zakresie linii energetycznych Rbty budwlane i pmcnicze w zakresie linii telefnicznych i ciągów kmunikacyjnych Telekmunikacyjne rbty ddatkwe Kablwe linie nadawcze Rbty instalacyjne w budynkach Rbty instalacyjne elektryczne 2

13 Rbty w zakresie kablwania elektryczneg Rbty w zakresie instalacji elektrycznych Instalwanie systemów alarmwych i anten Instalwanie urządzeń telekmunikacyjnych Instalwanie infrastruktury kablwania Układanie kabli Instalwanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Przygtwanie przedsięwzięcia i prjektu, szacwanie ksztów 3

14 Spis treści 1. Część piswa 1.1. Opis gólny przedmitu zamówienia 1.2. Uzupełnienie infrastruktury sieci miejskiej raz uruchmienie łącza internetweg System radiwy Stacje bazwe Stacja bazwa 3,5 GHz Stacje bazwe 5,4 GHz i 2,4 GHz Sieć światłwdwa Spsób instalacji Wymagania w zakresie kabla światłwdweg Płączenia kabli światłwdwych Zapasy kabli światłwdwych Zakup i uruchmienie zbirczeg łącza internetweg Gwarancja i serwis 1.3. Dstarczenie zestawów kmputerwych z prgramwaniem Opis wymagań dtyczących zestawów kmputerwych i prgramwania Instalacja Gwarancja i serwis 1.4. Dstarczenie urządzeń dbirczych WiFi raz Internetu satelitarneg lub GSM wraz z instalacją i uruchmieniem łącza w gspdarstwie dmwym Urządzenia abnenckie w paśmie 3,3-3,6 GHz Minimalna wymagana specyfikacja urządzeń 4

15 Instalacja urządzeń i knfiguracja urządzeń Gwarancja i Serwis Urządzenia abnenckie w paśmie 2,4 i 5,4 GHz Minimalna wymagana specyfikacja urządzeń Instalacja urządzeń i knfiguracja urządzeń Gwarancja i Serwis Urządzenia d dwukierunkwej transmisji w technlgii satelitarnej lub GSM Minimalna wymagana specyfikacja urządzeń Instalacja urządzeń i knfiguracja urządzeń Gwarancja i Serwis 1.5. Uruchmienie prtalu dla beneficjentów statecznych raz centrum zarządzania siecią Adaptacja - przebudwa pmieszczenia przeznaczneg na centrum zarządzania siecią Dstawa sprzętu - serwery na ptrzeby prtalu, bsługi pczty elektrnicznej raz systemu zarządzania siecią Dstawa sprzętu - macierz dyskwa dla ww. serwerów Dstawa licencji na prgramwanie prtalu Dstawa licencji na prgramwanie d zarządzania siecią Dstawa urządzeń pmiarwych Dstawa serwera zabezpieczająceg sieć - prxy, firewall i filtry antywiruswe i antyspamwe Zaprjektwanie i wyknanie prtalu Usługi serwiswe dla centrum zarządzania siecią. 5

16 1.6. Szklenie z zakresu bsługi sprzętu, prgramwania raz knfiguracji sieci dla beneficjentów Usługi ubezpieczenia wypsażenia centrum zarządzania siecią, zestawów kmputerwych, stacji nadawczych i urządzeń dbirczych (stawka rczna) 1.8. Warunki wyknania dbirów rbót 2. Część infrmacyjna 2.1. Przepisy prawne i nrmy 2.2. Ddatkwe wytyczne inwestrskie i uwarunkwania 2.3. Obwiązki Wyknawcy 3. Załączniki 3.1. Schemat idewy planwanej sieci radiwej załącznik nr Planwanie radiwe z naniesinymi lkalizacjami beneficjentów załączniki nr. 2, 3 i Pism MPWiK Skółka uzgdnienie kncepcji budwy kabla światłwdweg załącznik nr Pisma Władzy Wdrażającej w zakresie prgramwania kupwaneg wraz z kmputerami dla beneficjentów kńcwych załączniki nr 6 i Pism UKE w sprawie przydzielenia UG Skółka pasma częsttliwści licencjnwanej WiMax załącznik nr. 8. 6

17 1.1. Opis gólny przedmitu zamówienia Celem zadania jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrwemu wśród gspdarstw dmwych zagrżnych wykluczeniem z pwdu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnsprawnści. Cel ten zstanie siągnięty pprzez realizację celów szczegółwych: - zapewnienie bezpłatneg dstępu d Internetu dla 500 gspdarstw dmwych z terenu gminy Skółka z minimalną przepływnścią dwnlad 512Kbps. - dstarczenie dla 350 gspdarstw dmwych zestawów kmputerwych wraz z niezbędnym prgramwaniem, instalacją i serwisem - wdrżenie i udstępnienie bezpiecznych i nwczesnych rzwiązań technicznych ułatwiających beneficjentm statecznym wzajemną integrację i kmunikację raz umżliwiających pełne uczestnictw w spłeczeństwie infrmacyjnym - zwiększenie umiejętnści grupy dcelwej w zakresie krzystania z łącznści elektrnicznej Przedmitem zamówienia jest zaprjektwanie, tj. wyknanie kmpletnej dkumentacji prjektwej raz wybudwanie teleinfrmatycznej szerkpasmwej sieci dystrybucyjnej psiadającej 15 węzłów dystrybucyjnych zlkalizwanych w 14 prpnwanych lkalizacjach: Nazwa SB_BTS SB_BTS-WiMAX S.AP1 ul. Kreswa S.AP2 Os.Zielne S.AP3 ul.piaskwa BOGUSZE.AP4 KR_IGR.AP5 PA_SLO_BI.AP6 Mnw.AP7 WIERZCHLOWICE.AP8 NK_DRA_WO.AP9 SOKOLANY.AP10 ST.KAMIONKA.AP11 KUROWSZCZYZNA.AP12 UG.AP13 Obsługiwany teren Klienci zlkalizwani w zasięgu nadajnika SB - Wieża Ciśnień Klienci bezpśredni przyłączeni d stacji WiMAX (trudnsiągalni dla 5,4 i 2,4 GHz) Klienci zlkalizwani w klicy ul. Kreswej Klienci zlkalizwani w klicy Os. Zielneg, ul.nadrzecznej, Wschdniej Klienci zlkalizwani w klicy ul.piaskwej,dlnej, Pięknej, Wisennej Klienci zlkalizwani w Bguszach Klienci zlkalizwani w Igryłach i Kraśnianach Klienci zlkalizwani w Pawełkach,Słjnikach,Bilwinkach Klienci zlkalizwani w Miejskich Nwinach Klienci zlkalizwani w Wierzchłwicach Klienci zlkalizwani w Nwej Kamince, Drahlach, Wjnarach Klienci zlkalizwani w Sklanach Klienci zlkalizwani w Starej Kamince Klienci zlkalizwani w Kurwszczyźnie Klienci zlkalizwani w klicach Rynku/Urzędu Gminy Przyjęt w załżeniach, że k. 92 beneficjentów zasilanych będzie w ramach technlgii WiMax, 368 beneficjentów zasilanych będzie przy pmcy urządzeń radiwych pracujących w paśmie uwlninych częsttliwści 5,4GHz/2,4GHz. W przypadku beneficjentów, których z przyczyn technicznych, w związku z ukształtwaniem terenu raz widzialnścią anten nie uda się zasilić w technlgii radiwej należy zastswać zasadę subsydiarnści i wykrzystać 7

18 w celu zasilenia urządzenia świadczące usługę dstępu d Internetu drgą satelitarną. Usługa ta musi być świadczna w ramach zadania przez kres 36 miesięcy i zapewniać parametry techniczne na pzimie nie grszym niż w przypadku łączy radiwych. Szacuje się, że ilść takich beneficjentów wyniesie k Uzupełnienie infrastruktury sieci miejskiej raz uruchmienie łącza internetweg System radiwy Realizację przedsięwzięcia zaplanwan przy wykrzystaniu płączenia technlgii przewdwych, radiwych i satelitarnych. Planwana sieć pwstanie w tplgii gwiazdy. System radiwy zbudwany pwinien być w technlgii wykrzystującej 1 kanał WiMax radiwy w paśmie częsttliwści 3,5 GHz, któreg właścicielem jest Gmina Skółka raz przy wykrzystaniu kanałów gólndstępnych na częsttliwściach 5,4 GHz/2,4 GHz. W ramach realizacji zadania zstaną dstarczne, zainstalwane i uruchmine 2 stacje bazwe główne (1 stacja w technlgii WiMax i 1 stacja 5,4GHz/2,4GHz) zapewniające pkrycie dkólne (360 stpni) z wykrzystaniem anten wiązce nie szerszej niż 90 stpni i minimalnym zysku z tych anten nie mniejszym niż 16,5dBi. Stacje bazwe zstaną zainstalwane na biekcie wyznacznym przez Zamawiająceg (wieża ciśnień), z przeprwadzneg planwania radiweg wynika, że ptymalna pd względem widcznści ptycznej będzie wyskść instalacji 24 m n.p.t. Zamawiający zapewni mżliwść mntażu stacji bazwych i anten na biekcie, którym jest wieża ciśnień znajdująca się przy ul. Mickiewicza (zdjęcie 1). Pnadt planuje się zaprjektwanie i budwę 13 stacji dystrybucyjnych w paśmie częsttliwści 5,4GHz/2,4GHz. Ilść stacji bazwych zstała wyznaczna na pdstawie infrmacji kanałach radiwych będących w psiadaniu Zamawiająceg, przeprwadzneg planwania radiweg raz danych dtyczących ukształtwania terenu. Zgdnie z przeprwadznym badaniem radiwym przyjęt załżenie, że stacje dystrybucyjne zstaną zlkalizwane na wyskści, c najmniej 15 m n.p.t. Stacje dystrybucyjne pwinny zstać zainstalwane na istniejących budynkach na knstrukcjach wsprczych, których wyskść nie pwinna przekrczyć 10m. Przy wybrze lkalizacji stacji dystrybucyjnych należy wybierać lkalizacje będące własnścią lub w władaniu Zamawiająceg. W przypadku braku mżliwści zlkalizwania stacji na budynku będącym własnścią lub we władaniu Zamawiająceg należy zlkalizwać stacje na budynku jedneg z beneficjentów kńcwych w danym bszarze. Dla każdej z planwanych stacji bazwych raz dystrybucyjnych należy zaprjektwać i wyknać nwe przyłącza energetyczne z ddzielnym dedykwanym pdlicznikiem energii elektrycznej. Na lkalizacje i budwę wszystkich stacji dystrybucyjnych należy uzyskać pisemne zgdy właścicieli nieruchmści. Przed 8

19 przystąpieniem d realizacji na lkalizacje wszystkich stacji należy pracwać dkumentację prjektwą budwlaną zawierającą wszystkie niezbędne decyzje i uzgdnienia zgdnie z bwiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Opracwanie dkumentacji prjektwej należy pprzedzić pmiarami fizycznymi w terenie i planwaniem radiwym pd kątem zaprpnwaneg przez Wyknawcę systemu radiweg. Załączne w niniejszym pracwaniu planwanie radiwe jest materiałem pmcniczym i nie mże stanwić bezpśredniej pdstawy d pracwania dkumentacji prjektwej. P pracwaniu dkumentacji prjektwej, a przed rzpczęciem realizacji należy ją uzgdnić z Zamawiającym. Schemat planwanej sieci przedstawia rys.1. - załącznik nr 1 d PFU. Badania dtyczące planwania radiweg załączniki nr 2, 3 i 4 d PFU. Rys 1 (schemat idewy planwanej sieci) 9

20 Zdjęcie 1 (wieża ciśnień, Skółka, ul. A. Mickiewicza) Stacje bazwe Stacja bazwa 3,5 GHz (1 szt. wieża ciśnień) Stacja bazwa pwinna spełniać minimalne wymagania: - AP i CPE muszą pzwlić na pracę w trybie bridge lub ruter - AP i CPE muszą dać się zarządzać przez interface www - rzwiązanie ferujące pracę z przedziału częsttliwści d 3.3 d 3,6 GHz - wsparcie dla kanałów szerkści 3.5, 5.0, 7.0 raz 10MHz - wsparcie dla technlgii MIMO Matrix A - wsparcie dla technlgii MIMO Matrix B - mżliwść uwierzytelniania klienta pprzez standardwy serwer AAA/Radius - mżliwść ustawienia mdulacji QPSK, 16QAM raz 64QAM dla uplinku dla stacji bazwej - mżliwść ustawienia mdulacji QPSK, 16QAM raz 64QAM dla uplinku dla kńcówki abnenckiej - zgdnść ze standardem e - zużycie energii mniejsze niż 25W dla pjedynczeg sektra stacji bazwej - dla urządzeń pracujących na zewnątrz budynków - temperatura pracy z zakresu stc - bsługa NAT przez kńcówkę abnencką - wsparcie dla wszystkich pięciu prfili QS WiMax ( BE, rtps, nrtps, UGS raz ertps ) - mżliwść twrzenia zarządzalnych VLAN'ów w celu rzdzielenia zarządzania i ruchu abnenckieg - izlacja ruchu między kńcówkami abnenckimi - wbudwany analizatr widma w AP - mżliwść wybru preferwanej stacji bazwej z pzimu kńcówki abnenckiej 10

21 - mżliwść blkwania ruchu pakietów bradcastwych i zapytań ARP z jednej kńcówki abnenckiej d drugiej Stacje bazwe 5,4 GHz i 2,4 GHz (1 kpl wieża ciśnień) Prpnwane rzwiązania nie mgą być grsze niż parametry prezentwane pniżej: Stacja Bazwa - praca w paśmie uwlninym częsttliwści 2,4 GHz (1 szt. wieża ciśnień) - CPU : nie mniej niż 680 MHz - Pamięć peracyjna RAM : nie mniej niż 64 MB - Pamięć Flash - Wbudwany 1 interfejs sieciwy LAN - Wbudwany prt minipci-e - Wbudwany prt COM - Zasilanie pprzez prt Ethernetwi POE. - Zainstalwane prgramwanie pwinn udstępniać funkcjnalnści: Mżliwść pdziału dstępneg dla użytkwników pasma tak aby zapewnić najbardziej ptymalne działanie Ruting statyczny, Ruting dynamiczny (OSPF, BGP, RIPv1, RIPv2), Zaawanswany firewall (filtrwanie pakietów, maskarada) Twrzenie w parciu fizyczny interfejs WLAN wirtualnych AP prpagujących sbny SSID i umżliwiających stswanie różnych metd autryzacji. Wbudwany mechanizm restartów urządzenia w parciu test płączenia pprzez prtkół IP Wyknywanie skryptów w parciu test płączeń pprzez prtkół IP Twrzenie indywidualnych skryptów uruchamianych przez urządzenie w zadanym czasie Psiadać funkcjnalnść NTP Serwer psiadać funkcjnalnść OpenVpn Serwer jak i OpenVpn Klient Oprgramwanie musi umżliwiać prgramwą zmianę maksymalnej mcy nadawanej pprzez interface radiwy. Psiadać funkcjnalnść WEBprxy - Umżliwiać prace w zakresie temperatur d -30 d + 60 stpni Celsjusza 11

22 - Umżliwiać pracę w standardach a/b/g/n Czułść: b : 1Mbit -93; 11Mbit g : 6Mbit -94; 54Mbit a : 6Mbit -97; 54Mbit n 2.4GHz : MCS0 20MHz -94; MCS0 40MHz -92; MCS7 20MHz -78; MCS7 40MHz n 5GHz : MCS0 20MHz -97; MCS0 40MHz -92; MCS7 20MHz -77; MCS7 40MHz -74 Pbór mcy nie przekraczający 7W Chipset interfejsu radiweg nie grszy niż Athers AR Będący zintegrwany z anteną sektrwą dualną zewnętrzną Praca z wykrzystaniem technlgii MIMO Mżliwść pracy przy plaryzacji pinwej Zysk energetyczny 145 dbi Zakres częsttliwści pracy - 2,4-2,5 GHz Prmieniwanie w płaszczyźnie pinwej d 17 stpni dla -3dB - Psiadać min. 1 fizyczny interfejs WLAN Stacja Bazwa - praca w częsttliwści 5,4 GHz (1 szt. wieża ciśnień ) - Częsttliwść pracy prcesra : nie mniej niz 680 MHz - Wielkść pamięci RAM : nie mniej niż 64 MB - Pamięć Flesz - Wbudwany min. 1 interfejs LAN - Wbudwany prt minipci-e - Wbudwany prt COM - Zasilanie pprzez prt Ethernetwi POE. - Zainstalwane prgramwanie umżliwiać: zaawanswany pdział pasma dla indywidualneg użytkwnika Ruting statyczny, Ruting dynamiczny (OSPF, BGP, RIPv1, RIPv2), Zaawanswany firewall (filtrwanie pakietów, maskarada) 12

23 Twrzenie w parciu fizyczny interfejs WLAN wirtualnych AP prpagujących sbny SSID i umżliwiających stswanie różnych metd autryzacji. Wbudwany mechanizm restartów urządzenia w parciu test płączenia pprzez IP Wyknywanie skryptów w parciu test płaczeń pprzez IP Twrzenie indywidualnych skryptów uruchamianych przez urządzenie w zadanym czasie Psiadać funkcjnalnść NTP Serwer psiadać funkcjnalnść OpenVpn Serwer jak i OpenVpn Klient Prgramw graniczać mc wyprmieniwaną przez fizyczny interfejs radiwy Psiadać funkcjnalnść WEBprxy - Umżliwiać prace w zakresie temperatur d -30 d + 60 stpni Celsjusza - Umżliwiać pracę w standardach a/b/g/n - Pbór mcy nie przekraczający 7W - Chipset interfejsu radiweg nie grszy niż Athers AR Będący zintegrwany z anteną sektrwą dualną zewnętrzną pracującą w standardzie MIMO plaryzacja pinwa zysk energetyczny 156 dbi Zakres częsttliwści pracy : 5,45-5,75 GHz Prmieniwanie w płaszczyźnie pinwej d 8 stpni dla -3dB - Psiadać 1 fizyczny interfejs WLAN Stacja Bazwa - msty bezprzewdwe (13 szt., AP1 AP13 zgdnie z pisem w pkt 1.1.) - Prcesr : 680 MHz - Ram : 64 MB - Pamięć Flesz - Wbudwany 1 interfejs LAN - Wbudwany prt minipci-e - Wbudwany prt COM - zasilane pprzez przewód ethernetwy 13

24 - Zainstalwane prgramwanie umżliwiać: Zaawanswany pdział pasma dla indywidualneg użytkwnika Ruting statyczny, Ruting dynamiczny (OSPF, BGP, RIPv1, RIPv2), Zaawanswany firewall (filtrwanie pakietów, maskarada) Twrzenie w parciu fizyczny interfejs WLAN wirtualnych AP prpagujących sbny SSID i umżliwiających stswanie różnych metd autryzacji. Wbudwany mechanizm restartów urządzenia w parciu test płączenia pprzez IP Wyknywanie skryptów w parciu test płączeń pprzez IP Twrzenie indywidualnych skryptów uruchamianych przez urządzenie w zadanym czasie Psiadać funkcjnalnść NTP Serwer psiadać funkcjnalnść OpenVpn Serwer jak i OpenVpn Klient Prgramw graniczać mc wyprmieniwaną przez fizyczny interfejs radiwy Psiadać funkcjnalnść WEBprxy - Umżliwiać prace w zakresie temperatur d -30 d + 60 stpni Celsjusza - Umżliwiać pracę w standardach a/b/g/n Mc nadawania: b : 1Mbit 24dBm; 11Mbit 24dBm g : 6Mbit 25dBm; 54Mbit 22dBm a : 6Mbit 25dBm; 54Mbit 21dBm n 2.4GHz : MCS0 20MHz 25dBm; MCS0 40MHz 24dBm; MCS7 20MHz 21dBm; MCS7 40MHz 20dBm n 5GHz : MCS0 20MHz 24dBm; MCS0 40MHz 22dBm; MCS7 20MHz 18dBm; MCS7 40MHz 17dBm Czułść: b : 1Mbit -93; 11Mbit g : 6Mbit -94; 54Mbit a : 6Mbit -97; 54Mbit n 2.4GHz : MCS0 20MHz -94; MCS0 40MHz -92; MCS7 20MHz -78; MCS7 40MHz

25 802.11n 5GHz : MCS0 20MHz -97; MCS0 40MHz -92; MCS7 20MHz -77; MCS7 40MHz -74 Pbór mcy nie przekraczające 7W Chipset interfejsu radiweg nie grszy niż Athers AR Będący zintegrwany z anteną kierunkwą parabliczną dwuplaryzacyjną pracującą w standardzie MIMO plaryzacja pinwa + pzima Zysk energetyczny d 28 dbi Zakres 4,9-5,9 6,2 GHz Prmieniwanie w płaszczyźnie pinwej d 5-6,5 stpni dla -3dB Prmieniwanie w płaszczyźnie pzimej d 5-6,5 stpni dla -3dB - Psiadać min. 1 fizyczny interfejs WLAN Stacja pśrednia bezprzewdwe (13 szt., AP1 AP13 zgdnie z pisem w pkt 1.1.) - Prcesr : 800 MHz - Ram : 256 MB - Pamięć Flesz - Wbudwany 3 interfejsy LAN - Wbudwany 4 prty minipci-e - Wbudwany prt COM - Zasilane pprzez przewód ethernetwy - Urządzenie dstswana d pracy na zewnątrz w zakresie temperatur d -30 d + 60 stpni Celsjusza - Zasilanie transfrmatrwe - Zainstalwane prgramwanie umżliwiać: Zaawanswany pdział pasma dla indywidualneg użytkwnika Ruting statyczny, Ruting dynamiczny (OSPF, BGP, RIPv1, RIPv2), Zaawanswany firewall (filtrwanie pakietów, maskarada) Twrzenie w parciu fizyczny interfejs WLAN wirtualnych AP prpagujących sbny SSID i umżliwiających stswanie różnych metd autryzacji. 15

26 Wbudwany mechanizm restartów urządzenia w parciu test płączenia pprzez IP Wyknywanie skryptów w parciu test płączeń pprzez IP Twrzenie indywidualnych skryptów uruchamianych przez urządzenie w zadanym czasie Psiadać funkcjnalnść NTP Serwer Psiadać funkcjnalnść OpenVpn Serwer jak i OpenVpn Klient Prgramw graniczać mc wyprmieniwaną przez fizyczny interfejs radiwy Psiadać funkcjnalnść WEBprxy - Umżliwiać pracę w standardach a/b/g/n Mc nadawania: b : 1Mbit 24dBm; 11Mbit 24dBm g : 6Mbit 25dBm; 54Mbit 22dBm a : 6Mbit 25dBm; 54Mbit 21dBm n 2.4GHz : MCS0 20MHz 25dBm; MCS0 40MHz 24dBm; MCS7 20MHz 21dBm; MCS7 40MHz 20dBm n 5GHz : MCS0 20MHz 24dBm; MCS0 40MHz 22dBm; MCS7 20MHz 18dBm; MCS7 40MHz 17dBm Czułść: b : 1Mbit -93; 11Mbit g : 6Mbit -94; 54Mbit a : 6Mbit -97; 54Mbit n 2.4GHz : MCS0 20MHz -94; MCS0 40MHz -92; MCS7 20MHz -78; MCS7 40MHz n 5GHz : MCS0 20MHz -97; MCS0 40MHz -92; MCS7 20MHz -77; MCS7 40MHz -74 Pbór mcy jednej karty nie przekraczający 7W Chipset interfejsu radiweg nie grszy niż Athers AR Psiadać 4 fizyczne interfejsy WLAN - Pdłączną 1 antenę kierunkwą parabliczną dwuplaryzacyjną: pracującą w standardzie MIMO Plaryzacja pinwa + pzima 16

27 Zysk energetyczny d 28 dbi Zakres 4,9-5,96,2 GHz Prmieniwanie w płaszczyźnie pinwej d 5-6,5 stpni dla -3dB Prmieniwanie w płaszczyźnie pzimej d 5-6,5 stpni dla -3dB - Pdłączne 3 anteny sektrwe dualne zewnętrzne Pracującą w standardzie mim Plaryzacja pinwa + pzima Zysk energetyczny d 14 dbi Zakres 2,4-2,5 GHz Prmieniwanie w płaszczyźnie pinwej d 17 stpni dla -3dB Prmieniwanie w płaszczyźnie pzimej d 120 stpni dla -3dB - Ddatkwe urządzenie umżliwiające restart (mżliwść zdalnej interwencji plegającej na restarcie urządzenia) Sieć światłwdwa Spsób instalacji Aby zasilić stacje bazwe, niezbędne będzie wybudwanie kabla łącznikweg d Urzędu Gminy d wieży ciśnień. Dpuszcza się budwę kabla łącznikweg w technlgii napwietrznej, dziemnej lub kanalizacyjnej. P analizie dstarcznych map z naniesinymi instalacjami teletechnicznymi, kanalizacyjnymi raz energetycznymi kazał się, że najlepszym i najprstszym rzwiązaniem będzie wybudwanie kabla w kanalizacji sanitarnej. Pwdem jest bezpśrednie płączenie między punktami, c nie ma miejsca w przypadku kanalizacji energetycznej czy teletechnicznej. Plan gólny budwy kabla łącznikweg znajduje się w załączniku 1 a plan szczegółwy w załączniku 2. Zgdnie z przebiegami traswymi na dpwiednich rysunkach należy wybudwać kabel światłwdwy bezpśredni w kanale przy zastswaniu technlgii instalwania kabli światłwdwych w kanalizacji sanitarnej. Zaleca się, aby w miarę mżliwści technicznych w kanałach przekrju pniżej 1,0m prace mntażwe wyknywane były za pmcą rbta d instalacji kabli, a w kanałach przekrju pwyżej 1,0m dpuszcza się instalację manualną. Mcwanie kanalizacji wtórnej lub kabli światłwdwych w kanalizacji sanitarnej pwinn być: - statyczne, - stabilne, 17

28 - zlkalizwane w dstępach max. c jeden metr, - zlkalizwane w górnym sklepieniu kanału (w tzw. zakresie gdz ), - kanał nie mże tracić więcej niż 1,5% przekrju wskutek instalacji kabla. Przed instalacją kabli światłwdwych w kanalizacji sanitarnej należy wyknać prace przygtwawcze pprzedzające rbty kablwe. Prace przygtwawcze stanwią kszt wyknawcy prac. W ramach prac przygtwawczych w kanalizacji sanitarnej w przypadku stwierdzenia zamulenia przewiduje się wyknanie następujących prac: - mechaniczne czyszczenie kanałów kanalizacji sanitarnej wys. kanału H<1,0m - mechaniczne czyszczenie kanałów kanalizacji sanitarnej wys. kanału H 1,0m - dkumentację inwentaryzacyjną czyszcznej sieci kanalizacji sanitarnej pprzedzającą realizację prac instalacyjnych. Wszystkie prace związane z ww. elementami inspekcji kanalizacji muszą być realizwane w przumieniu z zarządcą kanalizacji sanitarnej MPWiK w Skółce. Prawidłwść wyknanej dkumentacji inwentaryzacyjnej winna zstać ptwierdzna prtklarnie przez zarządcę kanalizacji. W razie braku mżliwści instalacji światłwdu wewnątrz kanalizacji sanitarnej, Wyknawca zgłsi ten fakt niezwłcznie Zamawiającemu. W przypadku kniecznści wyknania rbt zamiennych nieuwzględninych w zakresie budwy kabla OTK w kanalizacji sanitarnej, wynikłych z przyczyn niezależnych d Wyknawcy i d Zamawiająceg, Wyknawca zbwiązany będzie wyknać te rbty. Zakres rzeczwy prac zamiennych raz termin ich realizacji zstanie ustalny na pdstawie drębnej umwy pmiędzy Zamawiającym, a Wyknawcą. Wynagrdzenie zstanie ustalne w parciu średnie ceny materiałów i sprzętu według Sekcenbudu (dla wjewództwa pdlaskieg, dla daneg kwartału w czaskresie bwiązywania umwy). 18

29 Wymagania w zakresie kabla światłwdweg Kable prwadzne w kanalizacji ściekwej i deszczwej pwinny spełniać następujące wymagania pdstawwe dla standardu kabli światłwdwych: - Światłwdwe kable tubwe z zewnętrzną pwłką plietylenwą - Wzmacniane, z pancerzeniem taśmą stalwą falwaną - Tubwe (luźna tuba) - Z suchym uszczelnieniem śrdka - Przystswane d lkalizacji w kanalizacji ściekwej - Zakres przechwywania, instalacji i transprtu d -15 d +60 stpni Celsjusza - Zakres pracy d -40 d +70 stpni Celsjusza Płączenia kabli światłwdwych Wszelkie płączenia włókien światłwdwych wyknać metdą zgrzewania termiczneg. Prjektwane złącza kabli w studniach kanalizacji sanitarnej wyknać w mufach kablwych typu FIST - SCO2-BE10 lub FIST - SCO2-BE16 lub innych równważnych zgdnie wymaganiami nrmy ZN 96/TPSA-008. Mufy w studniach należy zainstalwać zgdnie z warunkami kreślnymi w pracwanej i uzgdninej z Zamawiającym dkumentacji prjektwej. Wszystkie płączenia włókien światłwdwych w złączach rzgałęźnych i przeltwych wyknać zgdnie z warunkami kreślnymi w pracwanej i uzgdninej z Zamawiającym dkumentacji prjektwej. Płączenia w przełącznicach światłwdwych wyknać w kasetach spawów zgdnie z warunkami kreślnymi w pracwanej i uzgdninej z Zamawiającym dkumentacji prjektwej Zapasy kabli światłwdwych W miejscach wskazanych w pracwanej i uzgdninej z Zamawiającym dkumentacji prjektwej zamntwać w studniach kanalizacji sanitarnej lub teletechnicznej stelaże zapasu kabla. Na stelażach pzstawić zapasy kabla liniweg p 15,0m z każdej strny złącza lub pzstawić zapasy kabla na przyszłe złącza Zakup i uruchmienie zbirczeg łącza internetweg Zakup zbirczeg łącza internetweg zstanie wyknany bezpśredni przez Zamawiająceg i na jeg kszt, p dknaniu dbiru etapów zadania związanych z adaptacją pmieszczenia CZS raz jeg wypsażeniem. 19

30 Gwarancja i serwis Wyknawca udziela gwarancji, w zakresie rbót wyknanych przy realizacji przedmitu umwy na kres 36 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rzpczyna, się w dniu następnym, licząc d daty usunięcia wad stwierdznych przy dbirze kńcwym przedmitu umwy lub daty dbiru kńcweg, jeżeli nie stwierdzn wad. Gwarancja jakści na elementy sieci (usługi, sprzęt, materiały) zastswane przy realizacji przedmitu umwy wynsi min. 36 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rzpczyna się w dniu następnym, licząc d daty usunięcia wad stwierdznych przy dbirze kńcwym przedmitu umwy lub daty dbiru kńcweg, jeżeli nie stwierdzn wad. Gwarancją bjęte są dstarczne urządzenia, prgramwanie, materiały raz usługi mntażwe zrealizwane zgdnie z zakresem umwy. W przypadku kniecznści naprawy lub wymiany elementów sieci (sprzętu, materiałów) zastswanych przy realizacji przedmitu umwy, kszty dstarczenia tych elementów z miejsca instalacji d punktu serwisweg raz z punktu serwisweg d miejsca instalacji pnsi Wyknawca. W cenie ferty Wyknawca zbwiązany jest uwzględnić wartść usług serwiswych przez kres 36 m-cy na wszelkie rbty wyknane w ramach przedmitu umwy licząc d daty dbiru kńcweg pszczególnych etapów prac. Ddatkwe warunki dtyczące przedmitu zamówienia kres gwarancji raz serwiswania: na sprzęt gwarancja prducenta 36 miesięcy sprzętu d daty przekazania Zamawiającemu przedmitu zamówienia; na prgramwanie 36 miesięcy d daty przekazania Zamawiającemu przedmitu zamówienia, sprzęt dstarczny w ramach realizacji umwy będzie sprzętem nwym, nie używanym wcześniej w innych prjektach, sprzęt dstarczny w ramach realizacji umwy będzie psiadał świadczenia gwarancyjne parte na gwarancji świadcznej przez prducenta sprzętu, wraz z dstawą sprzętu należy dstarczyć dkument wydany przez prducenta, pświadczający datę prdukcji sprzętu. Sprzęt pwinien być nie starszy niż 6 12 miesięcy. Kszt uszkdzeń standardw niewchdzących w zakres gwarancji takich jak: Uszkdzenia mechaniczne Przedmitu Gwarancji. Uszkdzenia Przedmitu Gwarancji wynikające z jeg eksplatacji w warunkach, które nie dpwiadają warunkm kreślnym w trzymanej Dkumentacji. 20

31 Uszkdzenia Przedmitu Gwarancji pwstałych wskutek nieprzestrzegania zasad eksplatacji sprzętu elektrniczneg raz wszelkich innych uszkdzeń pwstałych z winy użytkwnika. Uszkdzeń pwstałych w wyniku użytkwania Przedmitu Gwarancji w spsób niezgdny z jeg przeznaczeniem. Uszkdzeń Przedmitu Gwarancji pwstałych w wyniku zdarzeń lswych. Uszkdzeń Przedmitu Gwarancji spwdwanych naprawami dknanymi przez ZAMAWIAJĄCEGO w kresie gwarancji. będzie rekmpenswany przez Zamawiająceg w ramach zawarteg ubezpieczenia. 21

32 1.3. Opis wymagań dtyczących zestawów kmputerwych i prgramwania Kmputery wymaganych niżej parametrach minimalnych, ferwane w ramach niniejszeg pstępwania pwinny zstać w całści fabrycznie zmntwane przez prducenta kmputera raz być bjęte jeg gwarancją na warunkach serwisu pdanych w specyfikacji. Wszystkie kmputery dstarczane w ramach niniejszeg przetargu muszą być znakwane na budwie dpwiednimi lg UE i EFRR i herbem Miasta Skółka, według wzrów zgdnych z wytycznymi prgramu Innwacyjna Gspdarka. Oznakwanie mże być w frmie naklejek, nalepek lub wyknane w inny trwały spsób. 22

33 Właściwść Parametry wymagane Zastswanie Kmputer będzie wykrzystywany dla ptrzeb aplikacji biurwych. Prcesr Płyta główna Prcesr pwinien siągać w teście wydajnści SYSmark 2012 Rating" Dla prgramwania Micrsft wynik min. Windws 101, w 7 teście wykupina Office licencja Prductivity" musi spełniać wynik wymagania min pisma pkt.. WWPE- Na chipsecie rekmendwanym przez prducenta prcesra,. Pamięć Min 4GB (1333MHz DDR3) mżliwść rzbudwy d 8GB Gniazda pamięci Kntrler Dysku Dysk twardy Karta graficzna Matryca - mnitr Karta dźwiękwa Karta sieciwa Wewnętrzny napęd ptyczny Kmunikacja Prty i slty Min dwa gniazda SODIMM Dwukanałwy kntrler SATA300 Min 500GB Serial ATA 7200rpm Zintegrwana z płytą główną pcjnalnie dedykwana Min. 20 (1600x900) (16:9) LED (900p), kntrast min. 1000:1, jasnść min 250,max 5ms Zintegrwana z płytą główną pcjnalnie dedykwana Zintegrwana karta Ethernet 10/100/1000 pcjnalnie dedykwana Nagrywarka DVD z prgramwaniem d dtwarzania raz nagrywania płyt wbudwana karta WiFi ze standardem n Minimalne wymagania: 6 x USB 2.0 (w tym 4 z tyłu) 1 x złącze zasilania 1 x RJ45 1 x wejście mikrfnu 1 x wyjście sygnałwe audi 1 x gniazd słuchawkwe audi 1 x Czytnik kart 6 w 1 (SD, SDHC, MMC, xd-picture Card, Memry Stick, Memry Stick Pr) Obudwa Typu All-in-One. Wymiary max: 51cm x 11cm x 40cm z pdstawą. Zaprjektwana i wyknana przez prducenta jednstki centralnej. Wbudwana kamera 0.3Mp (640x480),zasilacz mcy max 120W ze sprawnścią min. 87%. Waga max. 6,5kg. Wbudwane głśniki stere i mikrfn. Klawiatura, mysz System peracyjny Funkcje bezpieczeństwa Ddatkwe prgramwanie Standardwa na USB Linux lub Micrsft Windws 7 Pr + licencja Rental(*) Opcjnalnie - slt Kensingtn 23 - Oprgramwanie umżliwiające wyknanie szybkiej reinstalacji systemu peracyjneg raz backupu - Oprgramwanie d wyknania kpii bezpieczeństwa systemu peracyjneg i danych użytkwnika na dysku twardym, zewnętrznych

34 24

35 Instalacja urządzeń i knfiguracja urządzeń Instalacja i knfiguracja urządzeń u abnenta wyknana będzie przez Wyknawcę Gwarancja i serwis Ddatkwe warunki dtyczące przedmitu zamówienia kres gwarancji raz serwiswania: na sprzęt 36 miesięcy gwarancji prducenta sprzętu OnSite NextBusienssDay licznej d daty przekazania Zamawiającemu przedmitu zamówienia; na prgramwanie 36 miesięcy d daty przekazania Zamawiającemu przedmitu zamówienia, sprzęt dstarczny w ramach realizacji umwy będzie sprzętem nwym, nie używanym wcześniej w innych prjektach, sprzęt dstarczny w ramach realizacji umwy będzie psiadał świadczenia gwarancyjne parte na gwarancji świadcznej przez prducenta sprzętu, wraz z dstawą sprzętu należy dstarczyć dkument wydany przez prducenta, pświadczający datę prdukcji sprzętu. Sprzęt pwinien być nie starszy niż 6 12 miesięcy Dstarczenie urządzeń dbirczych WiFi raz Internetu satelitarneg lub GSM wraz z instalacją i uruchmieniem łącza w gspdarstwie dmwym Z planwanych 500 beneficjentów kńcwych 313 zlkalizwanych jest w brębie sameg miasta Skółka, natmiast pzstali w ilści 187 rzmieszczeni są p terenie całej gminy Skółka. Lkalizacje beneficjentów pkazan pglądw na załącznikach nr 2, 3 i 4 d PFU (planwanie radiwe). W zakresie instalacji abnenckich urządzeń dbirczych przyjęt załżenia, że zstaną ne zainstalwane na knstrukcjach wsprczych rurwych długści nieprzekraczającej 3m każda umiejscwinych na dachach budynków beneficjentów kńcwych. W przypadku braku mżliwści technicznej siągnięcia pzimu sygnału na pzimie zapewniającym prawidłwe działanie łącza należy w uzgdnieniu z Zamawiającym raz właścicielem nieruchmści zaprjektwać i wyknać wyższą knstrukcję wsprczą. Pniżej zamieszczn szczegółwy wykaz lkalizacji beneficjentów kńcwych: 25

36 Zestawienie lkalizacji beneficjentów kńcwych w brębie miasta i gminy Skółka Miast/Gmina Skółka Liczba planwanych beneficjentów Bachmatówka 1 Bilwinki 1 Bgusze 6 Bhniki 3 Drahle 3 Geniusze 5 Gilbwszczyzna 2 Gliniszcze Małe 2 Gliniszcze Wielkie 1 Gnidzin 2 Halańskie Ogrdniki 1 Hałe 6 Igryły 13 Janwszczyzna 5 Jelenia Góra 1 Kantrówka 1 Kzłwy Ług 1 Kraśniany 15 Kundzicze 2 Kurwszczyzna 5 Kuryły 1 Lebiedzin 3 Lipina 8 Lipwa Góra 1 Malwicze Dlne 1 Miejskie Nwiny 4 Nmiki 6 Nwa Kaminka 3 Nwa Rzedranka 1 Orłwicze 4 Ostrówek 2 Pawełki 7 Planteczka 3 Plebanwce 6 Pdjanwszczyzna 1 Pdkaminka 4 Pgibł 1 Pniatwicze 4 Puciłki 3 Sierbwce 1 26

37 Słjniki 4 Smlanka 2 Sklany 6 Stara Kaminka 8 Stara Mczalnia 1 Stara Rzedranka 2 Stary Szr 3 Straż 1 Szyndziel 1 Szyszki 1 Wierzchjedlina 1 Wierzchłwce 1 Wilcza Jama 2 Wjnachy 2 Wrniany 1 Wyskie Laski 1 Zadwrzany 3 Zaśpicze 5 Żuki 2 Gmina suma kńcwa 187 Miast Skółka 313 Miast suma kńcwa

38 Urządzenia abnenckie w paśmie 3,3-3,6 GHz (planwane 92szt.) Minimalna wymagana specyfikacja urządzeń Urządzenia abnenckie w paśmie 3,3-3,6 GHz pwinny spełniać minimalne wymagania: rzwiązanie ferujące pracę z przedziału częsttliwści d 3.3 d 3,6 GHz Pełna bsługa funkcji Plug & Play Pełna zgdnść ze standardami sieci WiMAX (IEEE e) bsługa NAT przez kńcówkę abnencką mżliwść wybru preferwanej stacji bazwej z pzimu kńcówki abnenckiej mżliwść blkwania ruchu pakietów bradcastwych i zapytań ARP z jednej kńcówki abnenckiej d drugiej autmatyczne przełączanie między sieciami (bez udziału użytkwnika) mżliwść pdłączania różnych urządzeń krzystających i zgdnych z standardem sieci Ethernet nie wymaga instalacji żadneg ddatkweg prgramwania na kmputerach abnentów Standardwe złącze sieci Ethernet Instalacja urządzeń i knfiguracja urządzeń Instalacja i knfiguracja urządzeń u abnenta wyknana będzie przez wykwalifikwaneg instalatra psiadająceg udkumentwane stswnym certyfikatem kwalifikacje zawdwe w zakresie instalacji urządzeń radiwych. W zakresie instalacji abnenckich urządzeń dbirczych przyjęt załżenia, że zstaną ne zainstalwane na knstrukcjach wsprczych rurwych długści nieprzekraczającej 3m każda umiejscwinych na dachach budynków beneficjentów kńcwych Gwarancja i Serwis W cenie ferty Wyknawca zbwiązany jest uwzględnić wartść usług serwiswych przez kres 36 m-cy d daty dbiru kńcweg etapu prac. Ddatkwe warunki dtyczące przedmitu zamówienia kres gwarancji raz serwiswania: na sprzęt gwarancja prducenta 36 miesięcy sprzętu d daty przekazania Zamawiającemu przedmitu zamówienia; sprzęt dstarczny w ramach realizacji umwy będzie sprzętem nwym, nie 28

39 używanym wcześniej w innych prjektach, sprzęt dstarczny w ramach realizacji umwy będzie psiadał świadczenia gwarancyjne parte na gwarancji świadcznej przez prducenta sprzętu, wraz z dstawą sprzętu należy dstarczyć dkument wydany przez prducenta, pświadczający datę prdukcji sprzętu. Sprzęt pwinien być nie starszy niż 6 12 miesięcy Urządzenia abnenckie w paśmie 2,4 i 5,4 GHz (planwane 298 szt.) Minimalna wymagana specyfikacja urządzeń Urządzenia abnenckie mgą występwać w różnej knfiguracji: dla budynków jednrdzinnych raz wielrdzinnych pniżej przedstawin minimalną knfigurację dla pszczególnych grup. Dpuszcza się zastswanie urządzeń parametrach nie grszych lub równważnych przy innym pdziale ilściwym lkali w zależnści d zaprpnwaneg przez Wyknawcę rzwiązania techniczneg prjektwanej sieci. szt) Stacja abnencka dla budynku wielrdzinneg lkali (prpnwana 1 Prcesr : 800 MHz Ram : 256 MB Pamięć Flesz : Wbudwane 19 interfejsów LAN, dpuszcza się zastswania rzbudwy pprzez SWITCH Wbudwany 4 prty minipci-e Wbudwany prt COM Zasilane pprzez przewód ethernetwy Urządzenie dstswana d pracy na zewnątrz w zakresie temperatur d -30 d + 60 stpni Celsjusza Zasilanie transfrmatrwe Zainstalwane prgramwanie umżliwiać : Zaawanswany pdział pasma dla indywidualneg użytkwnika Ruting statyczny, Ruting dynamiczny (OSPF, BGP, RIPv1, RIPv2), Zaawanswany firewall (filtrwanie pakietów, maskarada) Twrzenie w parciu fizyczny interfejs WLAN wirtualnych AP prpagujących sbny SSID i umżliwiających stswanie różnych metd autryzacji. 29

40 Wbudwany mechanizm restartów urządzenia w parciu test płączenia pprzez IP Wyknywanie skryptów w parciu test płączeń pprzez IP Twrzenie indywidualnych skryptów uruchamianych przez urządzenie w zadanym czasie Psiadać funkcjnalnść NTP Serwer Psiadać funkcjnalnść OpenVpn Serwer jak i OpenVpn Klient Prgramw graniczać mc wyprmieniwaną przez fizyczny interfejs radiwy Psiadać funkcjnalnść WEBprxy Umżliwiać pracę w standardach a/b/g/n Mc nadawania: b : 1Mbit 24dBm; 11Mbit 24dBm g : 6Mbit 25dBm; 54Mbit 22dBm a : 6Mbit 25dBm; 54Mbit 21dBm n 2.4GHz : MCS0 20MHz 25dBm; MCS0 40MHz 24dBm; MCS7 20MHz 21dBm; MCS7 40MHz 20dBm n 5GHz : MCS0 20MHz 24dBm; MCS0 40MHz 22dBm; MCS7 20MHz 18dBm; MCS7 40MHz 17dBm Czułść: b : 1Mbit -93; 11Mbit g : 6Mbit -94; 54Mbit a : 6Mbit -97; 54Mbit n 2.4GHz : MCS0 20MHz -94; MCS0 40MHz -92; MCS7 20MHz -78; MCS7 40MHz n 5GHz : MCS0 20MHz -97; MCS0 40MHz -92; MCS7 20MHz -77; MCS7 40MHz -74 Pbór mcy nie przekraczające 7W Chipset interfejsu radiweg nie grszy niż Athers AR9220 Psiadać 1 fizyczny interfejsy WLAN Pdłączną 1 antenę kierunkwą Pracującą w standardzie MIMO Plaryzacja pinwa + pzima 30

41 Zysk energetyczny d 16 dbi Zakres 2,4-2,5 GHz Prmieniwanie w płaszczyźnie pinwej d 25 stpni Prmieniwanie w płaszczyźnie pzimej d 25 stpni Ddatkwe urządzenie umżliwiające zdalny restart urządzeń lub prgramwy w przypadku braku kmunikacji ze stacją bazwą. Stacja abnencka dla budynku wielrdzinneg 1-9 lkali (prpnwane 23 szt.) Prcesr : 680 MHz Ram : 128 MB Pamięć Flesh : 64M Wbudwane 9 interfejsów LAN Wbudwany 3 prty minipci-e Wbudwany prt COM Zasilane pprzez przewód ethernetwy Urządzenie dstswana d pracy na zewnątrz w zakresie temperatur d -30 d + 60 stpni Celsjusza Zasilanie transfrmatrwe Zainstalwane prgramwanie umżliwiać : Zaawanswany pdział pasma dla indywidualneg użytkwnika Ruting statyczny, Ruting dynamiczny (OSPF, BGP, RIPv1, RIPv2), Zaawanswany firewall (filtrwanie pakietów, maskarada) Twrzenie w parciu fizyczny interfejs WLAN wirtualnych AP prpagujących sbny SSID i umżliwiających stswanie różnych metd autryzacji. Wbudwany mechanizm restartów urządzenia w parciu test płączenia pprzez IP Wyknywanie skryptów w parciu test płączeń pprzez IP Twrzenie indywidualnych skryptów uruchamianych przez urządzenie w zadanym czasie Psiadać funkcjnalnść NTP Serwer 31

42 Psiadać funkcjnalnść OpenVpn Serwer jak i OpenVpn Klient Prgramw graniczać mc wyprmieniwaną przez fizyczny interfejs radiwy Psiadać funkcjnalnść WEBprxy Umżliwiać pracę w standardach a/b/g/n Mc nadawania: b : 1Mbit 24dBm; 11Mbit 24dBm g : 6Mbit 25dBm; 54Mbit 22dBm a : 6Mbit 25dBm; 54Mbit 21dBm n 2.4GHz : MCS0 20MHz 25dBm; MCS0 40MHz 24dBm; MCS7 20MHz 21dBm; MCS7 40MHz 20dBm n 5GHz : MCS0 20MHz 24dBm; MCS0 40MHz 22dBm; MCS7 20MHz 18dBm; MCS7 40MHz 17dBm Czułść: b : 1Mbit -93; 11Mbit g : 6Mbit -94; 54Mbit a : 6Mbit -97; 54Mbit n 2.4GHz : MCS0 20MHz -94; MCS0 40MHz -92; MCS7 20MHz -78; MCS7 40MHz n 5GHz : MCS0 20MHz -97; MCS0 40MHz -92; MCS7 20MHz -77; MCS7 40MHz -74 Pbór mcy nie przekraczające 7W Chipset interfejsu radiweg nie grszy niż Athers AR9220 Psiadać 1 fizyczny interfejsy WLAN Pdłączną 1 antenę kierunkwą Pracującą w standardzie MIMO Plaryzacja pinwa + pzima Zysk energetyczny d 16 dbi Zakres 2,4-2,5 GHz Prmieniwanie w płaszczyźnie pinwej d 25 stpni Prmieniwanie w płaszczyźnie pzimej d 25 stpni Ddatkwe urządzenie umżliwiające zdalny restart urządzeń lub prgramwy w przypadku braku kmunikacji ze stacją bazwą. 32

43 Stacja abnencka dla budynku jednrdzinneg praca w częsttliwści 2,4 GHz (prpnwane 167 szt.) Urządzenie dstswane d pracy na zewnątrz Antena zintegrwana zysku c najmniej 8 dbi Praca w trybach : Ruter / Punkt dstępwy Ruter / Klient AP (klient WISP) Praca w standardziach b/g/n 2x2 MIMO Zasilanie pprzez przewód ethernet Zakres pracy w częsttliwściach 2,4 GHz Stacja abnencka dla budynku jednrdzinneg praca w częsttliwści 5,4 GHz (prpnwane 167 szt.) Urządzenie dstswane d pracy na zewnątrz Antena zintegrwana zysku c najmniej 8 dbi Praca w trybach : Ruter / Punkt dstępwy Ruter / Klient AP (klient WISP) Praca w standardziach a/n 2x2 MIMO Zasilanie pprzez przewód ethernet Zakres pracy w częsttliwściach 5,4 GHz Instalacja urządzeń i knfiguracja urządzeń Instalacja i knfiguracja urządzeń u abnenta wyknana będzie przez wykwalifikwaneg instalatra psiadająceg udkumentwane stswnym certyfikatem kwalifikacje zawdwe w zakresie instalacji urządzeń radiwych. Każde urządzenie nadawcze na stacji bazwej musi mieć mżliwść wymuszneg zdalneg restartu. Urządzenia muszą być wypsażne w zabezpieczenie antyprzepięciwe na interfejsie LAN. Kabel wykrzystywany d płączenia urządzeń z punktem kncentracji musi być zewnętrzny. 33

44 Jeżeli wyskść knstrukcji wsprczych niezbędnych d zainstalwania urządzeń przekrczy 3m d Wyknawcy należy uzyskanie wymaganych przepisami bwiązująceg prawa wszystkich pzwleń i uzgdnień na ich zainstalwanie. 34

45 Gwarancja i Serwis W cenie ferty Wyknawca zbwiązany jest uwzględnić wartść usług serwiswych przez kres 36 m-cy d daty dbiru kńcweg etapu prac. Ddatkwe warunki dtyczące przedmitu zamówienia kres gwarancji raz serwiswania: na sprzęt gwarancja prducenta 36 miesięcy sprzętu d daty przekazania Zamawiającemu przedmitu zamówienia; sprzęt dstarczny w ramach realizacji umwy będzie sprzętem nwym, nie używanym wcześniej w innych prjektach, sprzęt dstarczny w ramach realizacji umwy będzie psiadał świadczenia gwarancyjne parte na gwarancji świadcznej przez prducenta sprzętu, wraz z dstawą sprzętu należy dstarczyć dkument wydany przez prducenta, pświadczający datę prdukcji sprzętu. Sprzęt pwinien być nie starszy niż 6 12 miesięcy Urządzenia d dwukierunkwej transmisji w technlgii satelitarnej lub GSM (40 szt.) Minimalna wymagana specyfikacja urządzeń W sytuacji kiedy nie będzie mżliwa realizacja przyłączenia klienta przy pmcy technlgii radiwej ze względu na : brak zasięgu ze stacji bazwej; niedstateczną jakść sygnału na pdstawie wyknanych pmiarów; brak uzyskania pzwlenia na zainstalwanie urządzeń na wyskści wyższej niż 3m; inne uzasadnine klicznści wyżej nie wymienine. należy, zastswać technlgię dwukierunkweg dstępu d Internetu przy pmcy technlgii satelitarnej lub GSM. W przypadku urządzeń dwukierunkweg dstępu d Internetu w technlgii satelitarnej lub GSM każdrazw przed zastswaniem musi zstać dknany pmiar siły sygnału w miejscu instalacji aby w 100% zapewnić wymagane parametry łącza. W cenie ferty Wyknawca zbwiązany jest ująć wartść zestawu, jeg instalacji raz 36-miesięczneg abnamentu dla każdeg z zainstalwanych zestawów dstępu d Internetu. Dstarczny zestaw pwinien składać się z następujących elementów: mdem z zasilaczem/mdem-ruter 35

46 antena zewnętrzna z uchwytem mcującym knwerter w przypadku technlgii satelitarneg dstępu d Internetu 36

47 Instalacja urządzeń i knfiguracja urządzeń Instalacja i knfiguracja urządzeń u abnenta wyknana będzie przez wykwalifikwaneg specjalistę/instalatra psiadająceg udkumentwane stswnym certyfikatem ukńczne szklenie z zakresu instalacji terminali satelitarneg dstępu d Internetu Gwarancja i Serwis W cenie ferty Wyknawca zbwiązany jest uwzględnić wartść usług serwiswych przez kres 36 m-cy d daty dbiru kńcweg etapu prac. Ddatkwe warunki dtyczące przedmitu zamówienia kres gwarancji raz serwiswania: na sprzęt gwarancja prducenta 36 miesięcy sprzętu d daty przekazania Zamawiającemu przedmitu zamówienia; sprzęt dstarczny w ramach realizacji umwy będzie sprzętem nwym, nie używanym wcześniej w innych prjektach, sprzęt dstarczny w ramach realizacji umwy będzie psiadał świadczenia gwarancyjne parte na gwarancji świadcznej przez prducenta sprzętu, wraz z dstawą sprzętu należy dstarczyć dkument wydany przez prducenta, pświadczający datę prdukcji sprzętu. Sprzęt pwinien być nie starszy niż 6 miesięcy Uruchmienie prtalu dla beneficjentów statecznych raz centrum zarządzania siecią Adaptacja - przebudwa pmieszczenia przeznaczneg na centrum zarządzania siecią Należy przewidzieć wypsażenie pmieszczenia w szafę serwerwą 19 (szt.1), klimatyzację raz zasilacz UPS. Mc i wydajnść urządzeń należy dbrać w zakresie niezbędnym d bsługi zainstalwanych serwerów. Pnadt w pmieszczeniu należy zainstalwać system kntrli dstępu wraz z alarmem. 37

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Numer zadania. Opis przedmiotu zamówienia. /oprogramowania nazwa, model, typ, parametry techniczne, inne. Dostawa komputerów.

Numer zadania. Opis przedmiotu zamówienia. /oprogramowania nazwa, model, typ, parametry techniczne, inne. Dostawa komputerów. Numer zadania Zadanie 1 Przedmit zamówienia Dstawa kmputerów a/ Stacjnarny zestaw kmputerwy sztuk 4 Opis przedmitu zamówienia Typ: Kmputer stacjnarny. W fercie wymagane jest pdanie mdelu, symblu raz prducenta

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytw.cm.pl Bytów: Budwa abnenckiej kntenerwej stacji transfrmatrwej 15/0,4 kv wraz z pwiązaniami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Sprzedaż, szklenie, dstawa, mntaż i uruchmienie w siedzibie Zamawiająceg fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawa sprzętu kmputerweg dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 41053-2015;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) Załącznik Nr 1 d WZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Mdernizacja instalacji dpylania spalin z ktłów Ciepłwni Centralnej ADRES OBIEKTU: Ciepłwnia Centralna przy ul. Gałczyńskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Najem i serwis dzieży rbczej dla pracwników NiOL Sp. z.. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dstawa fabrycznie nweg samchdu sbweg wypsażneg w silnik benzynwy. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Utrzymywanie Bazy danych Intranet, świadczenie usług telefnicznych PSTN raz sieci

Bardziej szczegółowo

Łochów: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA Numer ogłoszenia: 501134-2013; data zamieszczenia: 04.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łochów: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA Numer ogłoszenia: 501134-2013; data zamieszczenia: 04.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gminalchw.pl Łchów: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA Numer głszenia: 501134-2013; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa i mntaż regałów przesuwnych wraz z wyknaniem prac adaptacyjnych pmieszczenia

Bardziej szczegółowo

zgodny ze standardem IEEE 802.3u (styk RJ45), d) routery dostarczone przez Wykonawcę muszą

zgodny ze standardem IEEE 802.3u (styk RJ45), d) routery dostarczone przez Wykonawcę muszą Białystk: Usługi transmisji danych w parciu wirtualną sieć prywatną VPN na rzecz Miejskieg Ośrdka Pmcy Rdzinie w Białymstku Numer głszenia: 324375-2010; data zamieszczenia: 16.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa sprzętu kmputerweg wraz z prgramwaniem, kmputerów przenśnych, mnchrmatycznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do SIWZ DATA CENTER

Załącznik nr 4a do SIWZ DATA CENTER Załącznik nr 4a d SIWZ DATA CENTER S t r n a 1 Zadanie 13 Data Center Tabela - Karta prduktu (wymagania Data Center) Lp. Zwartść karty Opis 1 Specyfikacja Przedmit zamówienia bejmuje zapewnienie przez

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.zdii.pl/ Łódź: Dstawa leju napędweg Numer głszenia: 166498-2012; data zamieszczenia: 22.05.2012

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katwice: Przywracanie wartści użytkwej sygnalizacji alarmwania ppż. w budynku Śląskieg Urzędu Wjewódzkieg w Tychach ul. Przemysłwa 61 - archiwum Numer głszenia: 247244-2011; data zamieszczenia: 17.08.2011

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.wup-rzeszw.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Dstawa sprzętu kmputerweg i prgramwania Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA/TABLICA OGŁOSZEŃ

STRONA INTERNETOWA/TABLICA OGŁOSZEŃ STRONA INTERNETOWA/TABLICA OGŁOSZEŃ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzkl.pl Kł: Zakup i dstawa serwera, sprzętu kmputerweg i prgramwania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja zamawianego sprzętu oraz usług dodatkowych powiązanych z zamówieniem Zadanie Nr 1

Specyfikacja zamawianego sprzętu oraz usług dodatkowych powiązanych z zamówieniem Zadanie Nr 1 Oferwane urządzenie musi psiadać następujące funkcjnalnści raz integrwać wymienine pniżej elementy: Lp Typ zamawian eg Specyfikacja zamawianeg sprzętu raz usług ddatkwych pwiązanych z zamówieniem Zadanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrumnw.kei.pl/ Truń: Świadczenie usług: bsługi technicznej w zakresie bieżącej knserwacji, napraw

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Rzeszów: Świadczenie usług telekmunikacyjnych z telefnów stacjnarnych w zakresie płączeń telefnicznych lkalnych, strefwych, międzystrefwych, międzynardwych, d sieci kmórkwych raz usługi faxwe na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna nr pstępwania: BZP.2420.31.2013.BD Załącznik nr 5a d SIWZ I. Infrmacje gólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna Przedmitem zamówienia jest: Dstawa, mntaż, pdłączenie, uruchmienie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+ UOD-DEM-1-501/001

Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+ UOD-DEM-1-501/001 Wsparcie badań naukwych i prac rzwjwych w skali demnstracyjnej DEMONSTRATOR+ Nr Umwy Tytuł prjektu UOD-DEM-1-501/001 Nwczesny demnstratr symulatra dla peratrów pjazdów szynwych zwiększający efektywnść

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa urządzeń wielfunkcyjnych, kmputerów przenśnych, tabletu, kmputerów biurkwych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stawymilickie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stawymilickie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.stawymilickie.pl Milicz: DOSTAWA KOMPUTERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DO PRACY BIUROWEJ. Numer pstępwania:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.nwy-sacz.pl Nwy Sącz: ZP.272.27.2014 Zamówienie na dstawę sprzętu kmputerweg z prgramwaniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie rbót remntwych wraz z zabezpieczeniem ppż pmieszczeń bibliteki w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gv.pl Warszawa: Wyknanie rbót budwlanych wraz z dstawą i mntażem urządzeń na terenie nieruchmści

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1a, znak sprawy DZ-2501/226/15 Opis przedmitu zamówienia 1. Zestaw nr 1 (zadanie 1): Kmputer przenśny d zastswań biurwych, multimedialnych i bliczeniwych: Prcesr zgdny z architekturą x86_64

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka 58 3-17 Kraków 19; biur@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 6-11-1 Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Dstawa 1 kpl. spektrmetru Elektrnweg Reznansu Paramagnetyczneg (EPR) dla Instytutu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05- Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pppptwck.pl/ Otwck: Przedmitem zamówienia jest Budwa pdjazdu dla sób niepełnsprawnych wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu barmańskieg,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Dstawa i mntaż mikrskpu stereskpweg wraz z kamerą Numer głszenia: 209316-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ich.edu.pl/przetargi.php Warszawa: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO - SERWERA dla Instytutu Chemii Organicznej

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kiepura.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kiepura.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kiepura.pl Ssnwiec: TERMOIZOLACJA STROPODACHU NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ ORAZ WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Dostawa samochodu ciężarowo - osobowego Numer ogłoszenia: 46428-2013; data zamieszczenia: 04.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Dostawa samochodu ciężarowo - osobowego Numer ogłoszenia: 46428-2013; data zamieszczenia: 04.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/przetargi_2013_lista.html Skierniewice: Dstawa samchdu ciężarw - sbweg Numer głszenia: 46428-2013;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pera.pznan.pl/ Pznań: Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkieg im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa ekspzycji wraz z drukiem reklamy zewnętrznej na ptrzeby Gali Nwrcznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puppiekary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puppiekary.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.puppiekary.pl Piekary Śląskie: Przeprwadzenie szkleń dla sób bezrbtnych skierwanych przez Pwiatwy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.reda.pl/zamowienia/tryby

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.reda.pl/zamowienia/tryby Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.reda.pl/zamwienia/tryby Reda: Część 1 Dstawa i mntaż mebli biurwych dla Urzędu Miasta w Redzie Część

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa zasilaczy awaryjnych do serwera oraz akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego, serwerów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Dostawa zasilaczy awaryjnych do serwera oraz akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego, serwerów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Dstawa zasilaczy awaryjnych d serwera raz akcesriów kmputerwych, sprzętu kmputerweg, serwerów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Wrocław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 89580-2015; data zamieszczenia: 20.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 89580-2015; data zamieszczenia: 20.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.asp.wrc.pl Wrcław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA Numer głszenia: 89580-2015; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.koszalin.ibip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.koszalin.ibip.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mps.kszalin.ibip.pl Kszalin: Specjalistyczne usługi piekuńcze dla sób z zaburzeniami psychicznymi, w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 125607-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1B KARTA USŁUGI Utrzymanie Sieci LAN/WAN (USLW)

ZAŁĄCZNIK NR 1B KARTA USŁUGI Utrzymanie Sieci LAN/WAN (USLW) Załącznik nr 1B d Umwy nr.. dnia 2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1B KARTA USŁUGI Utrzymanie Sieci LAN/WAN (USLW) 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1 CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługdawca zbwiązany jest d zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Kielce: Rzbudwa istniejąceg systemu z dstawą i mntażem urządzeń ptrzebnych d pracy systemu lkalizacji i zarządzania karetkami ŚCRMiTS. Numer głszenia: 101971-2011; data zamieszczenia: 30.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wykonanie usługi skanowania i archiwizacji dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego PODGiK Łuków. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wykonanie usługi skanowania i archiwizacji dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego PODGiK Łuków. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wyknanie usługi skanwania i archiwizacji dkumentów z zasbu gedezyjneg i kartgraficzneg PODGiK Łuków Numer głszenia: 82123-2014; data zamieszczenia: 15.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi druku plakatów wielkfrmatwych i wizytówek na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipaw.walbrzych.eu/bip/strona/ipaw/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipaw.walbrzych.eu/bip/strona/ipaw/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ipaw.walbrzych.eu/bip/strna/ipaw/ Wałbrzych: Dstawa sprzętu kmputerweg i prgramwania dla Instytucji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: teatr-muzyczny.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: teatr-muzyczny.poznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: teatr-muzyczny.pznan.pl Pznań: Dstawa nwych urządzeń nagłśnienia sceny Teatru Muzyczneg w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.plin.pl/pl/glszenia-przetargi-praca Warszawa: Przeprjektwanie, wyknanie, zainstalwanie, uruchmienie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sdnkecie.pl Warszawa: ZP.1/2015 Przetarg niegraniczny na rbtę budwlaną pn.: Wyknanie i mntaż balustrady

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel. Łwicz: Dstawa pdzespłów d rzbudwy serwera DELL R510 raz dstawa sprzętu kmputerweg Numer głszenia: 349970-2011; data zamieszczenia: 25.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ksap.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ksap.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.ksap.gv.pl Warszawa: Rezerwacja i zakup raz dstarczanie biletów na krajwe i zagraniczne pasażerskie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Biblioteka Publiczna im.m.kromera, ul. Ratuszowa 4,

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Biblioteka Publiczna im.m.kromera, ul. Ratuszowa 4, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mbp.lidzbarkwarminski.pl Lidzbark Warmiński: Zakup wypsażenia budynku Miejskiej Bibliteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

LIFE 08/NAT/PL/000511

LIFE 08/NAT/PL/000511 Gniądz: Usługa w zakresie przygtwania d druku (tłumaczenie, skład i łamanie) i druk ffsetwy, prawa, przygtwanie d dystrybucji i dystrybucja książki rliku grubdzibym, wydanej w ramach prjektu LIFE 08/NAT/PL/000511

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.pck.org.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.pck.org.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pck.rg.pl/ Kraków: usługę przygtwywania i dwżenia psiłków dla pacjentów wraz z dstawą prduktów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gv.pl Warszawa: Usługi dtyczące Systemu Infrmatyczneg Elektrniczny Krajwy System Mnitringu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzwik.pawlowice.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzwik.pawlowice.pl Krzyżwice: Budwa stacji uzdatniania wdy w Gminie Pawłwice wraz z siecią wdciągwą i instalacjami ftwltaicznymi - budwa stacji uzdatniania wdy w Warszwicach Numer głszenia: 116284-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nowewarpno.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nowewarpno.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.nwewarpn.pl/ Nwe Warpn: Świadczenie usług stałeg dstępu d Internetu wraz z dstawą i mntażem sprzętu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa: Przeprwadzenie badań pinii kierwców i dzieci Numer głszenia: 27259-2011; data zamieszczenia: 24.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 CPV: 32.41.00.00-0 lkalna sieć kmputerwa CPV: 32.41.80.00-6 sieć radiwa I. Przedmitem zamówienia jest wyknanie sieci teleinfrmatycznej w Mediatece w budynku Akademii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iam.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iam.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.iam.pl Warszawa: Druk Publikacji pt. - Autgrafy kmpzytrów plskich Numer głszenia: 324834-2015; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.uw.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.uw.gov.pl Budwa agregatu prądtwórczeg, wiaty dla agregatu prądtwórczeg raz linii kablwej 0,4 kv celem zasilania rezerwweg budynku Zachdnipmrskieg Urzędu Wjewódzkieg w Szczecinie przy ul. Wały Chrbreg 4 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętchłwicach sp. z.. ul. Chrzwska 38, 41-605 Świętchłwice tel. 032/245 50 41 d 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejnwy Katwice-Wschód Wydział VIII Gspdarczy KRS Nr KRS: 0000426290

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.icho.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.icho.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ich.edu.pl Warszawa: Dstawa sprzętu kmputerweg dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33- Tarnów: Dstawa urządzeń kmputerwych dla Państwwej Wyższej Szkły Zawdwej w Tarnwie Numer głszenia: 111040-2015; data zamieszczenia: 12.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: niebwiązkwe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/ Warszawa: Sukcesywne dstawy mebli wlnstjących, zabudów stałych i wypsażenia meblweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: usługa wynajmu sali knferencyjnej wraz z usługą gastrnmiczną dla

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Promocji Zakopanego, ul. Kościeliska 7, 34-500 Zakopane, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Promocji Zakopanego, ul. Kościeliska 7, 34-500 Zakopane, woj. Zakpane: Wynajem i techniczne zarządzanie krągłym lub prstkątnym namitem mgącym pmieścić nie mniej niż 1200 sób Numer głszenia: 155044-2013; data zamieszczenia: 18.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gkbiecz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gkbiecz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gkbiecz.pl Biecz: Dstawa w ramach leasingu peracyjneg z pcją wykupu fabrycznie nwej kpark - ładwarki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 5, 80-958 Gdańsk,

I. 1) NAZWA I ADRES: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 5, 80-958 Gdańsk, Gdańsk: Świadczenie usług chrny sób i mienia, mnitrwanie budynku Archiwum Państwweg w Gdańsku raz knserwacja urządzeń systemu alarmu włamania i napadu raz telewizji dzrwej Numer głszenia: 178807-2011;

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Warszawa: mdernizacja istniejącej infrastruktury serwerwej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chpina w Warszawie Numer głszenia: 181676-2014; data zamieszczenia: 29.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa i mntaż regałów stacjnarnych półkwych (metalwych) raz szafy aktwej d

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) III Część Opis Przedmiotu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) III Część Opis Przedmiotu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (SIWZ) III Część Opis Przedmitu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmit zamówienia: Przedmitem zamówienia jest dstawa fabrycznie nweg samchdu sbweg typu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne aplikacji LSI

Wymagania techniczne aplikacji LSI Właściciel Dkumentu: BLStream Sp. z.. Data utwrzenia 2008-04-18 Data statnieg zapisu: 2008-06-23 Autrzy: PKW, LRO BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, 70-550 Szczecin, Plska Tel. +48 (91) 432 56 80,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: piekaryslaskie.praca.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: piekaryslaskie.praca.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: piekaryslaskie.praca.gv.pl Piekary Śląskie: Przeprwadzenie szkleń dla sób bezrbtnych skierwanych przez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.slaskie.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.slaskie.pl/index.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=90 Katwice: Usługa pracwania merytryczneg, graficzneg, wydruku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Realizacja działań e-marketingwych dla Instytutu Adama Mickiewicza Numer głszenia: 122775-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo