Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania"

Transkrypt

1 Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: egz. Numer 139 MAJ - LIPIEC 2012 r. ATRAKCYJNE NOWE LOKALE MIESZKALNE NA SPRZEDAŻ W majowo - lipcowym numerze przedstawiamy: 1. Przebieg Walnego Zgromadzenia Członków Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sprawozdanie zarządu z działalności Sp-ni w 2011 roku (fragmenty sprawozdania na Walne Zgromadzenie Członków, które odbyło się w dniach 4 i 5 czerwca 2012 r.) Sprawozdanie Rady Nadzorczej (fragmenty sprawozdania na Walne Zgromadzenie Członków, które odbyło się w dniach 4 i 5 czerwca 2012 r.) Brak przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych i sprawdzenia szczelności instalacji wewnętrznej gazowej, spowoduje wstrzymanie dostawy gazu do lokalu Prace termomodernizacyjne w 2012 roku Zmiany w Regulaminie rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z indywidualnymi użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody Windykacja należności Jak uzyskać dodatek mieszkaniowy Informacja z zakresu praw własnościowych Działalność klubów Komunikat Zarządu Spółdzielni Ogłoszenia i reklamy... 28

2 OGŁOSZENIA Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, o możliwości kupna mieszkania w budynkach nr 5 i nr 6, w realizowanym obecnie zadaniu inwestycyjnym Ługi VI w Otwocku. Do kupienia pozostały jeszcze następujące lokale: w budynku nr 6 (termin zakończenia budowy wrzesień 2012 r.) 1 lokal o pow. ok. 66 m 2 3 lokale o pow. ok. 47 m 2 w budynku nr 5 (termin zakończenia budowy maj 2013 r.) 3 lokale o pow. ok. 66 m 2 2 lokale o pow. ok. 53 m 2 4 lokale o pow. ok. 49 m 2 5 lokali o pow. ok. 47 m 2 Zainteresowane osoby zapraszamy do podpisania umowy o budowę wybranego lokalu. Bliższe informacje w dziale członkowsko mieszkaniowym, tel. 22/ , pokój 24 i 23, LOKALE DO WYNAJĘCIA Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia następujące lokale: lokal użytkowy, w skład którego wchodzi 7 pomieszczeń oraz korytarz, o łącznej powierzchni 109,34 m 2. Przedmiotowy lokal jest częścią budynku kotłowni osiedlowej przy ul. Dłuskiego 6 w Otwocku. Posiada odrębne wejście i jest monitorowany przez firmę ochroniarską. Przed budynkiem znajduje się osiedlowy parking. Dodatkowych informacji dotyczących lokalu można uzyskać pod numerami telefonu: ; lub lokal użytkowy składający się z trzech pomieszczeń o łącznej pow. 79 m². Lokal jest częścią budynku biurowego mieszczącego się w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 24. Ta część budynku ma odrębne wejście. Obiekt chroniony przez firmę ochroniarską. Przed budynkiem jest ogólno dostępny parking, istnieje możliwość wyna- Nasz Biuletyn OSM 2

3 jęcia miejsc postojowych dla samochodów na terenie wewnętrznym. Dodatkowych informacji dotyczących lokalu można uzyskać pod numerami telefonu: lub lokal użytkowy o pow. 45,20 m 2 usytuowany na parterze w budynku przy ul. Lecha 2 w Otwocku oś. Ługi. Dodatkowych informacji dotyczących lokalu można uzyskać pod numerami telefonu: lub Ponadto posiadamy także do wynajęcia lub sprzedaży lokal użytkowy o pow. 313,97 m 2 usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Berlinga 2 w Karczewie. Dodatkowych informacji dotyczących lokalu można uzyskać pod nr telefonu: Zarząd OSM * * * Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa poszukuje kandydata na stanowisko INSPEKTORA NADZORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH umowa na czas określony 1/3 etatu. Bliższe informacje udzielone zostaną pod numerem Przebieg Walnego Zgromadzenia Członków Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zgodnie z przyjętym harmonogramem i przekazanymi informacjami członkom Spółdzielni; Walne Zgromadzenie zostało podzielone na dwie części i obradowało w dniach 4 i 5 czerwca 2012 r. Obydwie części odbyły się na Hali Sportowej przy ul. Sportowej 1 w Otwocku. Zgodnie z terminami określonymi w Statucie Spółdzielni zawiadomienia o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia doręczono Członkom Spółdzielni: za pokwitowaniem odbioru; listami poleconymi na podany adres korespondencyjny. O Walnym Zgromadzeniu powiadomiono również Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP i Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie oraz osoby odwołujące się do Walnego Zgromadzenia w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Nasz Biuletyn OSM 3

4 Mimo wcześniejszych informacji oraz przekazanych indywidualnych zawiadomień o terminach i porządku obrad wszystkich zebrań - frekwencja członków Spółdzielni na zebraniach nie była zbyt liczna. W obu częściach Walnego Zgromadzenia łącznie uczestniczyło 146 członków, co stanowi niecałe 3% wszystkich członków Spółdzielni. W pierwszej części Walnego Zgromadzenia obejmującej członów zamieszkałych w osiedlach: Kmicica, Michalin, Stadion, Śródmieście i Warszawska uczestniczyło 83 członków, natomiast w drugiej części obejmującej członów zamieszkałych w osiedlach: Batorego i Zygmunta oraz Ługi uczestniczyło 63 członków. Na obydwu częściach Walnego Zgromadzenia zostały przedstawione sprawozdania: Zarządu z działalności Spółdzielni za 2011 rok; finansowe Spółdzielni za 2011 rok oraz Rady Nadzorczej z działalności za okres sprawozdawczy. Zgodnie z 83 ust. 7 Statutu Spółdzielni w dniu 12 czerwca 2012 r. przewodniczący poszczególnych części Walnego Zgromadzenia na podstawie protokołów, dokonali ustaleń w przedmiocie czy i o jakiej treści uchwały Walnego Zgromadzenia zostały podjęte spisując protokół z tych ustaleń. Przewodniczący biorąc pod uwagę wyniki głosowań nad poszczególnymi projektami uchwał objętymi porządkiem Walnego Zgromadzenia potwierdzili, że zostały podjęte następujące uchwały: 1. Uchwała Nr 1/2012 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2011 r. 2. Uchwała Nr 2/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2011 r. 3. Uchwała Nr 3/2012 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy. 4. Uchwała Nr 4/2012 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok Uchwała Nr 5/2012 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie Spółdzielnia może zaciągnąć. 6. Uchwała Nr 6/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok Uchwała Nr 7/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu ds. techniczno - eksploatacyjnych za rok Uchwała Nr 8/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr 7/2010 Walnego Zgromadzenia Członków Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbywanego w częściach w dniach 24, 25, 26, 27, 28 maja 2010 roku. 9. Uchwała Nr 9/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr 7/2011 Walnego Zgromadzenia Członków Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbywanego w częściach w dniach 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 czerwca 2011 roku. Nasz Biuletyn OSM 4

5 10. Uchwała Nr 10/2012 w sprawie określenia zasad organizacyjno finansowych budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego Nr 3 w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego Ługi VII w Otwocku. 11. Uchwała Nr 11/2012 w sprawie zbycia prawa własności do naniesień drogowych na gruncie zajętym pod ulice w Otwocku, Karczewie i Józefowie. 12. Uchwała Nr 12/2012 w sprawie zbycia lokalu użytkowego w pawilonie handlowo usługowym przy ul. Matejki 9 w Otwocku. 13. Uchwała Nr 13/2012 w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 14. Uchwała Nr 14/2012 w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 15. Uchwała Nr 15/2012 w sprawie ustalenia opłaty przeznaczonej na finansowanie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię dla członków OSM. Walne Zgromadzenie Członków pozytywnie rozpatrzyło sprawę odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Członkowie Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zgłosili w trybie 79 ust. 4 i 5 Statutu trzy projekty uchwał: uchwała Nr 16/2012 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej uchwała Nr 17/2012 w sprawie określenia warunków wykonywania prac przez ekipy remontowe Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni. uchwała Nr 18/2012 w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu przez pracowników Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej dotyczących podejmowania prac na podstawie umów o pracę i stosunku pracy na rzecz kontrahentów. Przewodniczący obu części Walnego Zgromadzenia, stwierdzili, iż uchwały nr 16/2012, 17/2012, 18/2012 nie uzyskały wymaganej większości głosów i w związku z tym nie zostały podjęte. Zarząd OSM 2. Sprawozdanie zarządu z działalności Sp-ni w 2011 roku (fragmenty sprawozdania na Walne Zgromadzenie Członków, które odbyło się w dniach 4 i 5 czerwca 2012 r.) a) Stan zasobów Spółdzielni Ogólna powierzchnia użytkowa zasobów lokalowych Spółdzielni na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiła m 2 p.u. (bez garaży i parkingów) w tym lokali mieszkalnych m 2 p.u. Nasz Biuletyn OSM 5

6 Zasoby te obejmują następującą ilość budynków i lokali: - liczba budynków ogółem 184 w tym: liczba budynków mieszkalnych 167 o 5510 lokalach (mieszkaniach). Najwięcej lokali mieszkalnych to lokale ze statusem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (3728 mieszkań tj. ca 68% zasobów lokalowych) a następnie z odrębną własnością (1569 lokali mieszkalnych tj. ca 28% zasobów lokalowych). Poza obsługą eksploatacyjną własnych zasobów lokalowych Spółdzielnia na podstawie zawartych umów sprawowała w 2011 roku zarząd nieruchomościami w 20-tu wspólnotach mieszkaniowych. b) Sprawy własnościowe W roku 2011 nastąpiły dalsze zmiany w strukturze władania gruntami będącymi w dyspozycji Spółdzielni. Według stanu na koniec 2011 roku Spółdzielnia dysponowała zabudowanymi i niezabudowanymi gruntami o łącznej powierzchni 67,4 ha. Formy władania w/w gruntami przedstawiają się następująco: - grunty stanowiące własność Spółdzielni - 25,1 ha - grunty w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni - 32,3 ha - pozostałe grunty będące we władaniu Spółdzielni - 0,3 ha - grunty związane z odrębną własnością lokali - 9,7 ha Uwzględniając wnioski Spółdzielni oraz mieszkańców osiedla Michalin, Rada Miasta Józefowa podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów należących do nieruchomości budynkowych przy ul. Marszałka Piłsudskiego 10 bl. 1, 2, 3 oraz przy ul. Marszałka Piłsudskiego 10 bl. 4,5, 6. Do przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności pozostały grunty w nieruchomości przy ul. Lecha 7a. W 2011 roku zostało zawartych 41 aktów notarialnych w sprawie przekształcenia spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych w odrębną własność. c) Wyniki ekonomiczno finansowe działalności spółdzielni w 2011 roku Spółdzielnia prowadziła swoją działalność na podstawie planów finansowo - gospodarczych opracowanych przez Zarząd Spółdzielni i zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą. 1. Koszty i przychody gospodarki zasobami Spółdzielni. Za rok 2011 koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi łącznie z kosztami mediów (ciepło, woda, ścieki itp.) przyporządkowanych do zasobów miesz- Nasz Biuletyn OSM 6

7 kaniowych stanowiły kwotę zł. a przychody na pokrycie tych kosztów (opłaty eksploatacyjne, nadwyżka bilansowa) stanowiły kwotę zł. W rezultacie w gospodarce zasobami mieszkaniowymi na koniec 2011 roku powstała nadwyżka kosztów nad przychodami w kwocie zł. W działalności gospodarczej pozostałych zasobów Spółdzielni (lokale użytkowe w najmie, obsługa wspólnot, dzierżawy gruntów itp.) w 2011 roku Spółdzielnia uzyskała nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie zł. Nadwyżka ta jest rozliczana w ramach poszczególnych rodzajów działalności Spółdzielni prowadzonych w 2011 roku. Syntetyczne zestawienie kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni za lata w tys. zł. L.p. Wyszczególnienie 2010 r r. % 4: I. Koszty gospodarki zasobami lokalowymi ogółem ,8 w tym: 1 centralne ogrzewanie i centralna ciepła woda ,8 2 woda i ścieki ,5 3 remonty (odpis na fundusz remontowy) ,0 4 konserwacje łącznie z przeglądami i naprawą domofonów ,2 5 wywóz śmieci ,4 6 sprzątanie osiedli i klatek schodowych ,6 7 dzierżawa terenu i podatek od nieruchomości ,6 8 utrzymanie klubów ,3 9 oświetlenie klatek schodowych i terenu ,2 10 telewizja kablowa ,0 11 gaz centralny i windy na osiedlu Ługi ,5 12 koszty ubezpieczenia, podatek VAT, prowizje i opłaty bankowe itp ,9 13 Koszty administrowania zasobami w tym: wynagrodzenie wraz z narzutami ,4 102,8 2. Działalność gospodarcza, pozostałe koszty i przychody operacyjne oraz koszty i przychody finansowe Elementami kosztów i przychodów, które rzutują na ogólny wynik działalności Spółdzielni są przychody i koszty z działalności gospodarczej z wyłą- Nasz Biuletyn OSM 7

8 czeniem gospodarki zasobami mieszkaniowymi. W ramach tej grupy ewidencjonowane są również przychody i koszty finansowe oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne. Przychody ewidencjonowane w tej grupie dotyczą następujących podstawowych pozycji: uzyskane przychody z działalności gospodarczej (np. wynajem lokali użytkowych, dzierżawy działek pod kioski, parkingi, garaże przenośne itp.), uzyskane przychody z obsługi wspólnot mieszkaniowych, uzyskane przychody ze sprzedaży zbędnych gruntów będących w wieczystym użytkowaniu, przychody ze sprzedaży mieszkań w ramach działalności deweloperskiej, uzyskane przez Sp-nię premie termomodernizacyjne, uzyskane przez Spółdzielnię odsetki, przychody na działalności społeczno - kulturalnej, opłaty członkowskie, zwroty kosztów sądowych, inne przychody. Koszty ewidencjonowane w tej grupie obejmują następujące wydatki: koszty obsługi wspólnot mieszkaniowych, koszty utrzymania lokali użytkowych, koszty budowanych mieszkań przeznaczonych do sprzedaży, zapłacone odsetki, wpisy sądowe (opłaty za skierowanie wniosków do sądu), koszty działalności społeczno - kulturalnej, koszty wycen lokali (operaty szacunkowe), uznane za nieściągalne należności Spółdzielni, inne koszty. Łącznie przychody z działalności gospodarczej, finansowej i pozostałe przychody operacyjne za rok 2011 stanowią kwotę zł. a koszty kwotę zł. W rezultacie w tej grupie przychodów i kosztów uzyskana została nadwyżka bilansowa brutto zł. a po opłaceniu należnego podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie zł. nadwyżka bilansowa netto wynosi zł. 3. Opłaty eksploatacyjne Źródłem finansowania kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych (lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, parkingów itp.) są opłaty eksploatacyjne wnoszone przez mieszkańców, członków Spółdzielni i najemców lokali użytkowych. Nasz Biuletyn OSM 8

9 W 2011 roku uległy zmianie n/w stawki opłat eksploatacyjnych. od 1 stycznia 2011 r. wzrosła opłata za wodę i ścieki dla mieszkańców osiedla Michalin opłata ryczałtowa z 65,67 zł/osobę na 77,44 zł/osobę opłata za 1 m 3 wody i ścieków z 10,35 zł/m 3 na 12,10 zł/m 3, od 1 lutego 2011 r. wzrosła opłata za wywóz nieczystości lokale mieszkalne z 9,02 zł. na osobę na 9,50 zł na osobę miesięcznie a lokale użytkowe z 0,80 zł/m 2 na 0,85 zł/m 2 miesięcznie, od 1 sierpnia 2011 r. wzrosła opłata za TVK UPC z 7,10 zł na 7,40 zł. za lokal miesięcznie, od 1 sierpnia 2011 r. wzrosła opłata za wodę i ścieki dla odbiorców w osiedlach w Otwocku i na osiedlu Ługi: opłata ryczałtowa - osiedla Otwock z 56,04 zł/osobę na 67,52 zł/osobę, opłata ryczałtowa - osiedle Ługi z 78,11 zł/osobę na 94,12 zł/osobę, opłata za 1m 3 wody i ścieków z 8,57 zł/m 3 na 10,23 zł/m 3, od 1 listopada 2011 r. wzrosła podstawowa stawka opłat eksploatacyjnych dla lokali mieszkalnych o 0,10 0,20 zł. za 1 m 2 powierzchni użytkowej mieszkań miesięcznie, od 1 listopada 2011 r. wzrosły zaliczkowe opłaty za centralne ogrzewanie i opłaty za centralną ciepłą wodę. Opłaty zaliczkowe od 1 listopada 2011 r. kształtują się na poziomie od 2,20 do 3,90 za 1 m 2 powierzchni użytkowej mieszkań miesięcznie i są zróżnicowane w zależności od kosztów zakupu ciepła od obcych dostawców (KPEC Karczew i OZEC Otwock) oraz od kosztów produkcji ciepła przez własne kotłownie. 4. Zadłużenia czynszowe Stan zadłużeń lokali z tytułu opłat za użytkowanie lokali na dzień r. stanowi ogółem kwotę zł. Zadłużenia poszczególnych rodzajów lokali i porównanie ze stanem zadłużeń w poprzednich okresach przedstawia się następująco: Stan zadłużenia na dzień: 3:4 3:5 l.p. Typy lokali kwota / kwota / kwota / ilość lokali ilość lokali ilość lokali lokale mieszkalne ,58 115,07 2 lokale użytkowe dzierżawa działek ,24 177,61 Nasz Biuletyn OSM 9

10 3 Garaże Razem stan 4 zadłużeń Roczny wymiar opłat 5 za lokale wymienione w L.p. 1,2,3 w zł. Udział zadłużenia do 6 rocznego wymiaru opłat L.p. 4 : L.p. 5 w % rok , rok , rok ,58 162,99 115,64 119,54 104,48 109,15 9,52 8,60 8,69 110,70 109,55 Z powyższego zestawienia wynika, że stan zadłużeń lokali na dzień r. był wyższy od stanu zadłużeń na koniec 2010 r. o kwotę zł. tj. o 15,64 %. Z przedstawionego powyżej syntetycznego zestawienia wielkości zadłużeń w opłatach eksploatacyjnych (czynszowych) wynika, że przyrost zadłużenia w roku 2011 w stosunku do roku 2010 nastąpił w lokalach mieszkalnych o zł., w lokalach użytkowych o kwotę zł. i garażach o kwotę zł. Z analizy powyższej kwoty zadłużeń na dzień r. wynika, że podobnie jak w okresach poprzednich przeważająca jej część ( zł. tj. 74 %) dotyczy ponad 3-miesięcznych zaległości w opłatach czynszowych: 346 lokali mieszkalnych, 10 lokali użytkowych i 8 garaży. Lokale posiadające zadłużenia 3-miesięczne i wyższe stanowią 6,06% ogólnej ilości zasobów lokalowych Spółdzielni, jednak ich zadłużenie stanowi aż 74 % ogólnego kwotowego stanu zadłużeń w Spółdzielni. W roku 2011 r. prowadzone były następujące działania zmierzające do egzekwowania bieżących i zaległych opłat czynszowych: wysłano 3419 ponagleń i upomnień, zawartych zostało 260 ugód i uzgodnień odnośnie ratalnej spłaty zadłużenia, skierowano do Sądu 68 wniosków o nakazy zapłaty, uzyskano 60 sądowych nakazów zapłaty, skierowano 49 spraw do egzekucji przez komornika należności zasądzonych, uzyskano 1 wyrok eksmisyjny. Łącznie na dzień r. ilość uzyskanych wyroków wynosi 26, Rada Nadzorcza podjęła 1 uchwałę w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu Na dzień r. wykluczonych z re- Nasz Biuletyn OSM 10

11 jestru członków Spółdzielni lub którym wygasło lokatorskie prawo do lokalu jest łącznie 34 lokali, w roku 2011 r. przez Komornika została wyegzekwowana kwota zł. na ogólną kwotę zadłużeń będących przedmiotem egzekucji komorniczej zł. W 2012 roku winny być kontynuowane przez odpowiednie służby Spółdzielni, wszelkie działania windykacyjne mające na celu poprawę wskaźnika zadłużeń, aby nie przekraczał jednomiesięcznego naliczenia opłat w stosunku do rocznego wymiaru opłat eksploatacyjnych w danym roku. d) Sprawozdanie finansowe spółdzielni za rok 2011 Ogólna suma aktywów (składniki majątkowe) i pasywów (źródła finansowania majątku) wykazanych w bilansie na dzień r. zamyka się kwotą ,58 zł. Bilans Spółdzielni jest odzwierciedleniem zmian, jakie zaszły w trakcie roku w składnikach majątkowych Spółdzielni (aktywa) oraz z drugiej strony w funduszach i zobowiązaniach Spółdzielni stanowiących źródła finansowania tego majątku (pasywa). Przedstawiony w formie zestawienia porównawczego rachunek zysków i strat obejmuje przychody i koszty działalności Spółdzielni w 2011 r., które zostały omówione w rozdziale c) niniejszych materiałów. Rachunek ten wykazuje kwotę ,83 zł., jako tzw. nadwyżkę bilansową netto, która decyzją Walnego Zgromadzenia będzie przeznaczona na odpowiednie cele statutowej działalności Spółdzielni. Podstawowymi źródłami nadwyżki bilansowej za rok 2011 były: wynajem lokali nie stanowiących działalności gzm usługi remontowo - konserwacyjne odsetki od zaległości czynszowych odsetki od lokat bankowych i środków na rachunkach bankowych zyski nadzwyczajne premia termomodernizacyjna ul. Andersa sprzedaż mieszkań sprzedaż gruntów rozliczenia z tyt. wkładów i sprzedaży lokali rozliczenie zobowiązań w tym zw. kosztów sądowych inne dochody Nasz Biuletyn OSM 11

12 e) Remonty realizowane w 2011 r. 1. Rozliczenie funduszu remontowego za 2011 rok Poniesione wydatki na remonty i spłaty kredytów w 2011 roku, które obciążyły fundusz remontowy stanowią kwotę zł. łącznie z premią termomodernizacyjną w kwocie zł. uzyskaną z BGK po rozliczeniu kredytu na docieplenie budynków przy ul. Andersa 4, 6, 8 na osiedlu Ługi. Uzyskana premia została przeznaczona na spłatę części kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię w Banku Ochrony Środowiska na docieplenie w/w budynków. Wielkość dostępnych środków funduszu remontowego w 2011 roku stanowiła kwotę zł. (łącznie z premią termomodernizacyjną). Środki finansowe funduszu remontowego w 2011 roku zostały pozyskane z następujących źródeł: wpłaty na fundusz remontowy pochodzące z opłat eksploatacyjnych zł. wpłaty na fundusz remontowy pochodzące z opłat eksploatacyjnych od garaży zł. kredyt bankowy z BOŚ na docieplenie budynków przy ul. Andersa 1, 3, 5, zł. częściowa odpłatność za docieplenie budynków wykonanych w 2011 roku zł. premia termomodernizacyjna uzyskana z BGK z tytułu docieplenia budynków przy ul. Andersa na osiedlu Ługi (uchwała Nr 4/2011 Walnego Zgromadzenia z 2011 r.) zł. z nadwyżki bilansowej za 2010 rok (uchwała Nr 4/2011 r. Walnego Zgromadzenia z 2011 r.) zł. z nadwyżki bilansowej za 2010 rok (uchwała Nr 4/2011 r. Walnego Zgromadzenia z 2011 r.) zł. z nadwyżki bilansowej za 2011 rok (uchwała Nr 4/2011 r. Walnego Zgromadzenia z 2011 r.) zł. pozostałe wpływy zł. Razem: zł. Poniesione wydatki na wykonanie prac remontowych (łącznie ze spłatą rat kredytów) zostały w pełni sfinansowane ze środków funduszu remontowego dostępnego w 2011 roku. 2. Rozliczenie poniesionych wydatków z funduszu remontowego w 2011 r. Rozliczenie poniesionych wydatków z funduszu remontowego w 2011 roku w ujęciu syntetycznym przedstawia się następująco: poniesione wydatki na roboty remontowe w poszczególnych osiedlach zł. Nasz Biuletyn OSM 12

13 spłaty rat kredytów obciążające fundusz remontowy w 2011 roku zł. rozliczenie wydatków zgodnie z Uchwałą WZ Nr 4/ zł W ramach poniesionych wydatków na remonty w poszczególnych osiedlach został wykonany następujący podstawowy zakres rzeczowy robót: ocieplono 4 budynki mieszkalne wraz z robotami towarzyszącymi na osiedlu Ługi przy ul. Andersa w Karczewie, wykonano malowanie 14 klatek schodowych, wykonano naprawy 75 balkonów, wykonano modernizację wiatrołapów w 4 budynkach, wykonano wymiany pokryć dachowych na 7 budynkach, wykonano mycie i malowanie elewacji 2 budynków, wykonano uszczelnienia polimerem instalacji gazowej w 2-ch budynkach, wykonano szereg różnych napraw i remontów w poszczególnych osiedlach (drogi, chodniki, wymiany skrzynek pocztowych, remonty placów zabaw, wymiana lamp na terenie osiedli), dofinansowano wymianę stolarki okiennej (wymiana okien) przez mieszkańców na kwotę 119 tys. zł. f) Działalność inwestycyjna i zakup środków trwałych W ramach działalności inwestycyjnej Spółdzielnia prowadziła w 2011 roku budowę jednego budynku mieszkalnego na osiedlu Ługi w Otwocku o łącznej ilości 32 mieszkania. Realizacja tego budynku odbywała się na zasadach deweloperskich. Budynek został oddany do użytku w m-cu sierpniu 2011 roku a pozwolenie na użytkowanie uzyskano 13 września 2011 r. Wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku zostały przez Spółdzielnię sprzedane ich nabywcom. Budynek administrowany jest przez Spółdzielnię. Od lipca 2012 roku nieruchomość ta funkcjonować będzie, jako wspólnota mieszkaniowa, której obsługę prowadzić będzie Spółdzielnia. W 2011 roku rozpoczęta została budowa kolejnych 2-ch budynków mieszkalnych w sąsiedztwie wybudowanych już 4-ch poprzednich. W sierpniu 2011 roku rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego o 28 mieszkaniach, a zakończenie przewidziane jest w III kw roku. Natomiast w listopadzie 2011 roku rozpoczęto budowę następnego budynku mieszkalnego też o 28 lokalach, a zakończenie przewidziane jest w II kw roku. g) Działalność społeczno - kulturalna W 2011 r. cztery kluby Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej realizowały zadania z zakresu kultury, sportu i rekreacji. Zadania te skierowane były Nasz Biuletyn OSM 13

14 głównie dla dzieci, młodzieży, ale również i do pozostałych grup wiekowych mieszkańców osiedli w tym szczególnie dla grup Seniorów. Finansowanie działalności klubów odbywało się w 2011 roku z opłat eksploatacyjnych od lokali mieszkalnych, z opłat członkowskich, z samodzielnie pozyskiwanych środków przez kluby, a także z uzyskanych środków z budżetu miasta w łącznej kwocie 43 tys. zł na dofinansowanie realizacji poszczególnych zadań oraz z nadwyżki bilansowej za 2010 rok. Szczegółowe harmonogramy prowadzonych zajęć i organizowanych imprez przez poszczególne kluby w 2011 roku, podawane były do publicznej wiadomości poprzez publikacje w Biuletynie, ogłoszenia w witrynach Biura Zarządu Spółdzielni i poszczególnych klubach. 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej (fragmenty sprawozdania na Walne Zgromadzenie Członków, które odbyło się w dniach 4 i 5 czerwca 2012 r.) Obecnie działająca Rada Nadzorcza została wybrana na 3-letnią kadencję przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbyło się w 7-miu częściach w czerwcu 2011 roku. W ramach Rady Nadzorczej działają cztery komisje problemowe tj.: Komisja Rewizyjna, której przewodniczy Pani Ewa Miszta Komisja Techniczno - Eksploatacyjna, której przewodniczy Pan Józef Monczyński Komisja Organizacyjno - Samorządowa, której przewodniczy Pani Helena Pokorska Komisja ds. zadłużeń w opłatach eksploatacyjnych, której przewodniczy Pan Jan Nowak. Ponadto działa także Zespół Redakcyjny Biuletynu, któremu przewodniczy Pani Teresa Radziejowska. Przewodniczący Rady, Z-ca Przewodniczącego Rady, Sekretarz oraz przewodniczący wymienionych 4-ch komisji problemowych stanowią 7-osobowy skład Prezydium Rady Nadzorczej. Z końcem roku, w związku z przejściem na emeryturę rezygnację z funkcji Prezesa Spółdzielni złożył Pan Kazimierz Trzpil. Za długoletnie kierowanie Spółdzielnią, za Jego zaangażowanie, fachowość i sumienność należą się Panu Kazimierzowi Trzpilowi szczególne podziękowania. W wyniku rezygnacji Rada rozpisała konkurs na funkcję Prezesa Spółdzielni i powołała komisję konkursową. W wyniku konkursu Rada Nadzorcza zdecydowała o powierzeniu funkcji Prezesa dotychczasowemu Zastępcy Pa- Nasz Biuletyn OSM 14

15 nu Józefowi Smorągowi. Wybór ten doprowadził do ponownego konkursu, tym razem na stanowisko Zastępcy Prezesa. Po jego rozstrzygnięciu Rada postanowiła powierzyć funkcję Zastępcy Prezesa ds. techniczno eksploatacyjnych Panu Jakubowi Sudołowi. Problemy i sprawy, które były przedmiotem plenarnych obrad Rady Nadzorczej omawiane były wcześniej na zebraniach odpowiednich komisji problemowych, które w sposób szczegółowy rozpatrywały i analizowały poszczególne sprawy a następnie przedstawiały wypracowane wnioski i postulaty do przyjęcia i uchwalenia na zebraniach plenarnych Rady. Łącznie w okresie sprawozdawczym odbyły się 24 posiedzenia w/w komisji. W okresie sprawozdawczym Prezydium Rady Nadzorczej odbyło 10 posiedzeń, na których zgodnie z zakresem uprawnień przewidzianych w Regulaminie Rady Nadzorczej omawiane były sprawy organizacyjne zebrań plenarnych a w szczególności stan przygotowań materiałów i projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad posiedzeń plenarnych a także opracowywanie okresowych planów pracy Rady Nadzorczej ustalających tematykę i terminy posiedzeń. Rada Nadzorcza na swoich plenarnych zebraniach rozpatrywała sprawy dotyczące: okresowych, półrocznych i rocznych analiz wyników ekonomicznych działalności Spółdzielni wraz z analizą realizacji planów remontów i inwestycji, stanu zadłużeń czynszowych lokali mieszkalnych i użytkowych, analizy przekroczeń zużycia wody w skali Spółdzielni i w poszczególnych nieruchomościach, analizy kosztów ogrzewania i zmiany w zaliczkowych opłatach za ogrzewanie, warunków zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, zasad finansowania programu dociepleń budynków mieszkalnych w latach , ustalenia wysokości odpisu na fundusz remontowy, realizacji budynków mieszkalnych na osiedlu Ługi, problematyki kosztów remontów i konserwacji wykonywanych przez Dział Techniczny Spółdzielni (grupa remontowo konserwacyjna) i wnioski zmierzające do obniżenia tych kosztów, uchwał w sprawie wykreślenia członków Spółdzielni w związku ze sprzedażą lokali, wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011 rok, problematyki potrzeb remontowych na poszczególnych osiedlach przy udziale przedstawicieli Rad Osiedlowych oraz plan remontów na 2012 r., rozpatrywania wystąpień członków Spółdzielni, Nasz Biuletyn OSM 15

16 założeń do planu finansowo gospodarczego Spółdzielni na 2012 r. i następnie uchwalenie tego planu. Rada Nadzorcza uznała za konieczne przeprowadzenie zmian w Statucie i Regulaminie Rady Nadzorczej. Do ich przygotowania powołana została Komisja Statutowa pod przewodnictwem Pani Heleny Pokorskiej. Ważnym problemem, którym Rada Nadzorcza zajmowała się w okresie sprawozdawczym to ciągle aktualna sprawa zadłużeń lokali mieszkalnych i użytkowych. Działająca w ramach Rady Nadzorczej, Komisja ds. zaległości w opłatach eksploatacyjnych odbyła w okresie sprawozdawczym 16 spotkań w poszczególnych osiedlach, na które zapraszała dłużników. W wyniku tych rozmów ustalano zasady spłaty zadłużeń i podejmowano wnioski odnośnie sposobu egzekucji należności, poprzez kierowanie spraw do sądu, komornika czy też uzyskania i wykonania wyroków eksmisyjnych. Rada Nadzorcza jest wydawcą Naszego Biuletynu i uznaje, że jest to sprawdzona forma komunikowania się z mieszkańcami i przekazywania informacji o działalności Spółdzielni oraz różnego rodzaju komunikatów. Postanowiono kontynuować wydawanie tego biuletynu w okresach kwartalnych. To tylko najistotniejsze wymienione problemy i sprawy, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza i jej Komisje w trakcie minionego okresu sprawozdawczego. W maju 2012 r. Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2011 r. i wysłuchała opinii Biegłego Rewidenta z badania tego sprawozdania. Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie finansowe za 2011 r. i wnosiła o jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu za rok 2011 i osiągnięte wyniki Spółdzielni uzyskane za ten rok zarówno ekonomiczne jak i realizację zadań rzeczowych. 4. Brak przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych i sprawdzenia szczelności instalacji wewnętrznej gazowej, spowoduje wstrzymanie dostawy gazu do lokalu. Zarząd OSM pragnie zwrócić uwagę na obowiązki użytkowników lokali związane z udostępnieniem lokali w celu przeprowadzenia corocznych kontroli instalacji wewnętrznych. Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane właściciel lub zarządca budynku - w naszym przypadku spółdzielnia jest zobowiązana do przeprowadzenia okresowej kontroli co najmniej raz w roku polegającej na sprawdzeniu stanu Nasz Biuletyn OSM 16

17 technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych). Zgodnie z art. 6 1 ustęp 3 punkt 1) Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zapisami Statutu Spółdzielni po wcześniejszym uzgodnieniu terminu osoba korzystająca z lokalu powinna udostępnić spółdzielni lokal w celu dokonania okresowego przeglądu stanu technicznego lokalu. Niestety w wielu przypadkach, użytkownicy lokali nie udostępniają lokali w wyznaczanych terminach, przez co utrudniają przeprowadzenie przeglądów i narażają siebie i swoich sąsiadów na utratę zdrowia i życia lub straty materiale, gdyż brak przeprowadzenia obowiązkowego przeglądu lokalu może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania. Brak sprawdzenia: drożności przewodów kominowych, prawidłowości podłączeń urządzeń gazowych do przewodów kominowych, szczelności instalacji gazowej lub nie usunięcie przez użytkownika lokalu nieprawidłowości stwierdzonych podczas przeprowadzanej kontroli obliguje spółdzielnie do skierowania pisma do dostawcy gazu o wstrzymaniu dostarczania gazu do lokalu i narazi użytkownika na dodatkowe koszty związane z wznowieniem dostawy gazu. Będąc świadomym odpowiedzialności spółdzielni za swoich mieszkańców Zarząd będzie rygorystycznie podchodził do egzekwowania wykonania obowiązkowych przeglądów budynków i lokali, a w przypadku braku reakcji ze strony mieszkańców podejmowane będą decyzje o wstrzymaniu dostawy gazu do lokalu. Zarząd OSM 5. Prace termomodernizacyjne w 2012 roku. Rok 2012 jest kolejnym, w którym spółdzielnia realizuje program prac termomodernizacyjnych. Program ten finansowany jest z wykorzystaniem: środków gromadzonych na funduszu remontowym, kredytów z BOŚ, z udziałem premii termomodernizacyjnej, przekazywanych uchwałami Walnego Zgromadzenia nadwyżek finansowych, częściowej odpłatności mieszkańców za docieplenia budynków zgodnie z uchwałami Rady Nadzorczej, W Planie Remontów na 2012 rok przyjęto kompleksową realizację prac termomodernizacyjnych budynków Lecha 1, 3, 5, 7, 9 na łączną kwotę ,91 zł. Pod względem rzeczowym i finansowym zaplanowano wykonanie: audytów energetycznych i dokumentacji projektowej ,00 zł. ocieplenia ścian zewnętrznych budynków ( 8250,09 m 2 ) ,39zł. ocieplenia stropodachów budynków ,41 zł. Nasz Biuletyn OSM 17

18 wymianę okien na klatkach schodowych budynków ,75 zł. wymianę drzwi wejściowych do budynków ,20 zł. modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynkach ,34 zł. prace dodatkowe (np. ekspertyzy, remonty wiatrołapów) ,82 zł. Należy podkreślić, że 48% prac termomodernizacyjnych obejmujących kwotę ,41 zł realizowana będzie przez służby własne spółdzielni Dział Techniczny Poniatowskiego 24, w tym: ocieplenie ścian budynków Lecha 7, 9 ( ,03 zł) stanowiące 47,7% całości prac, wymiana okien na klatkach schodowych budynków Lecha 7, 9 (16 811,64 zł.) stanowiące 43,9% całości prac, wymiana drzwi wejściowych do budynków Lecha 7, 9 (30 470,40 zł.) stanowiące 46% całości prac, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Lecha 1, 3, 5, 7, 9 ( ,34 zł.) stanowiące 100% całości prac. Prace przy ociepleniu budynku Lecha 7 rozpoczęto służbami własnymi w maju, natomiast modernizacje wewnętrznej instalacji c.o. na przełomie maja i czerwca od płukania instalacji. Rozpoczęcie ocieplenia budynku Lecha 9 służbami własnymi nastąpi w miesiącu sierpniu. Rozpoczęcie ocieplenie budynków Lecha 1, 3, 5 nastąpiło w miesiącu lipcu przez firmę zewnętrzną wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Należy jednocześnie podkreślić, że oprócz wyżej wymienionych kompleksowych prac termomodernizacyjnych w Planie Remontów na 2012 rok znalazły się również dodatkowe pozycje remontowe mające na celu ograniczanie strat ciepła w budynkach. Wśród nich należy wymienić: dopłatę do wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych i użytkowych ,00 zł przebudowa wiatrołapów z wymianą drzwi i okien 19 szt ,00 zł wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych, świetlikach, piwnicach ,00 zł ocieplenie stropodachu Przewoska ,00 zł Nasz Biuletyn OSM 18 Razem: ,00 zł Ogółem wydatki na prace termomodernizacyjne zaplanowano na kwotę ,91 zł co stanowi 49,20% zaplanowanych wydatków funduszu remontowego spółdzielni na 2012 rok po uwzględnieniu spłat kredytów termomodernizacyjnych obciążających w bieżącym roku fundusz remontowy. Zarząd OSM

19 6. Zmiany w Regulaminie rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z indywidualnymi użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody" Na wniosek Zarządu spółdzielni Uchwałą nr 37/2012 Rady Nadzorczej Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia r. wprowadzono zmiany do Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z indywidualnymi użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody. Zasadnicze kwestie, których dotyczą zmiany obejmują: 1) metody ustalania wysokości opłat zaliczkowych. Wprowadzono indywidualne ustalenie zaliczek na koszty centralnego ogrzewania wyliczane na podstawie ostatniego okresu rozliczeniowego z 15% wzrostem zabezpieczającym przed możliwością zwiększonego zużycia energii cieplnej na skutek dłuższej i mroźniejszej zimy. Wprowadzona zmiana umożliwi dostosowanie oraz zrównoważenie zaliczek i kosztów do indywidualnych preferencji mieszkańców eliminując występujące po rozliczeniu sezonu grzewczego dopłaty z mieszkań o zwiększonym zużyciu energii i zwroty z mieszkań o zmniejszonym zużyciu energii cieplnej, 2) podwyższono opłatę ryczałtowa dla lokali nieopomiarowanych z 30% do 45% średniego kosztu ogrzewania budynku. Powyższa zmiana wynika z faktu, że w lokalach nieopomiarowanych spółdzielnia mieszkańcy danego budynku nie mają żadnego wpływu na wysokość zużycia ciepła. Wobec braku jakiejkolwiek kontroli ze strony spółdzielni, przy braku racjonalnego gospodarowania ciepłem przez użytkownika lokalu może dochodzić do nadmiernego zużycia ciepła między innymi przez długotrwałe stałe uchylanie stolarki okiennej lub jej zły stan techniczny, 3) ustalono, że minimalny koszt ogrzewania lokalu może być niższy od średniego kosztu ogrzewania w budynku o max. 20%, a nie jak to było uprzednio o 30%. Powyższa zmiana wynika bezpośrednio z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać lokale mieszkalne. Pomieszczenia mieszkalne przeznaczone na pobyt ludzi projektowane są przy założeniu, że utrzymywana w nich będzie temperatura C. Montowane przy grzejnikach głowice termostatyczne winny zapewniać utrzymywanie temperatury w pomieszczeniu nie mniejszej niż C. Zakres zmniejszenia jakie zgodnie z przepisami może występować w lokalu mieszkalnym wynosi zatem 4 0 C tj. 20%, 4) obniżono minimalną ilość jednostek podzielnikowych (przy braku lub bardzo niskich wskazaniach), jakie zostaną przypisane do grzejnika w lokalach wyposażonych w elektroniczne podzielniki kosztów różnicując je Nasz Biuletyn OSM 19

20 w zależności od typu podzielnika i metody jego zaprogramowania. Powyższe zmniejszenie wprowadzono w oparciu o analizę odczytów przeprowadzoną w ostatnich dwóch okresach rozliczeniowych, 5) ustalono, że w przypadku uszkodzenia podzielnika rozliczenie pomieszania nastąpi w pierwszej kolejności na podstawie wartości odczytu z poprzedniego sezonu grzewczego powiększonego o 15%, a dopiero w przypadku braku takiego odczytu według średniego zużycia na pozostałych podzielnikach w lokalu, 6) doprecyzowano osobę, którą obciąża dopłata lub której przysługuje zwrot z tytułu rozliczenia energii cieplnej w przypadku zbycia lokalu na tak zwanym wolnym rynku. Wyżej wymienione zmiany zostały opublikowane na stronie internetowej spółdzielni w dniu r. zachowując obowiązujący czternastodniowy termin ogłoszenia zmian przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. Zarząd OSM 7. Windykacja należności Stan należności z tytułu opłat za lokale na koniec ubiegłego roku wynosił zł, a obecnie na koniec maja 2012 roku zmniejszył się do poziomu zł. Mimo występującej tendencji spadkowej jest to wysoki poziom zadłużenia. Z uwagi na powyższe, Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni kontynuować będą w 2012 wzmożone działania windykacyjne, w celu redukowania wielkości zadłużenia z tytułu opłat za lokale. Pierwszym elementem usprawniającym procedury windykacyjne są wprowadzone przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w przyjętej Uchwale nr 13/2012 zmiany precyzujące termin wnoszenia opłat, oraz zasady naliczania odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat z tytułu użytkowania lokali. Należy przypomnieć, że termin wnoszenia opłat za lokale wynikający ze Statutu to 20 dzień każdego miesiąca płatny z góry. Za datę uiszczenia należności uznaje się datę wpływu środków na rachunek Spółdzielni. Realizując postanowienia zapisów 71 ust. 3 Statutu Spółdzielni, doprecyzowano zasady rozpatrywania wniosków dotyczących odstąpienia od egzekwowania odsetek od zaległości. Warunkiem rozpatrzenia przez Zarząd wniosku zainteresowanej osoby o odstąpienie od egzekwowania odsetek, od spłaconych zaległości jest uprzednie terminowe wnoszenie opłat przez w/w osobę, przez okres sześciu miesięcy. Został obniżony próg zadłużenia, do wartość trzymiesięcznego wymiaru opłat po przekroczeniu, którego zadłużenie kierowane będzie na drogę postępowania sądowego. Wyjątkiem będą dłużnicy, którzy zawrą ze Spółdzielnią pisemną ugodę określającą warunki spłaty zadłużenia. Brak re- Nasz Biuletyn OSM 20

21 alizacji ugody w pełnym zakresie skutkować będzie skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego, a następnie przekazaniu uzyskanego nakazu zapłaty do windykacji komorniczej. Konieczność stosowania procedury sądowej i komorniczej przy windykowaniu należności naraża osoby zalegające z opłatami na dodatkowe koszty, które mogą przekroczyć wysokość występującego zadłużenia. Mając na względzie powyższe, w przypadku wystąpienia zadłużenia prosimy Państwa o zgłaszanie się z własnej inicjatywy do spółdzielni oraz reagowanie na kierowane przez dział windykacji wezwania celem uzgodnienia warunków spłat na etapie postępowania wewnątrzspółdzielczego, tym samym uniknięcia kierowania spraw do windykacji sądowej i komorniczej. Informujemy, że wśród osób zadłużonych znajduje się 26 użytkowników lokali (wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku) w stosunku, do których Spółdzielnia uzyskała wyroki eksmisyjne. Utrata mieszkania to najbardziej dotkliwa konsekwencja, jaka może dotknąć osoby niedokonujące wpłat z tytułu opłat za lokale w Spółdzielni. W pierwszym kwartale 2012 roku na wniosek Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku wykonał jeden z uzyskanych przez Spółdzielnię wyroków eksmisyjnych. Mieszkaniec Osiedla Batorego został eksmitowany do wskazanego przez Gminę Otwock pomieszczenia tymczasowego to jest do lokalu o znacznie obniżonym standardzie i minimalnej ustawowej powierzchni. Odzyskane mieszkanie zostało sprzedane na wolnym rynku w maju br. Spółdzielnia jest w trakcie realizacji kolejnego wyroku eksmisyjnego z lokalu w Osiedlu Ługi do lokalu socjalnego wskazanego przez Gminę Karczew. Prosimy wszystkich użytkowników lokali o terminowe wnoszenie opłat. Zarząd OSM 8. JAK UZYSKAĆ DODATEK MIESZKANIOWY Zarząd OSM pragnie zachęcić mieszkańców, którzy mają trudności z regulowaniem opłat za użytkowany lokal mieszkalny do skorzystania z dopłat wypłacanych przez gminę tzw. Dodatku mieszkaniowego. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Jest to bezzwrotne świadczenie pieniężne, które może w zasadniczy sposób pomóc naszym mieszkańcom w regulowaniu opłat czynszowych i uniknąć zadłużenia bądź pogłębienia zadłużenia lokalu Na wstępie chcemy zasygnalizować ważne dla mieszkańców informacje: dodatek mieszkaniowy przysługuje również osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, Nasz Biuletyn OSM 21

22 dodatek mieszkaniowy przysługuje również osobom zadłużonym w spółdzielni. Warunkiem jest by w miesiącu, w którym składany będzie wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego opłacany został jeden pełny czynsz za lokal mieszkalny, dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy. W okresie tym użytkownik lokalu zobowiązany jest do dopłacania różnicy pomiędzy wysokością miesięcznego czynszu, a wysokością przyznanego dodatku mieszkaniowego, nie ma ograniczeń czasowych do korzystania z dodatku mieszkaniowego. Jeżeli sytuacja finansowa użytkowników lokali nie ulega poprawie mogą Oni nadal korzystać z dofinansowania w kolejnych półrocznych okresach pod warunkiem ponownego złożenia wniosku. Formularze wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz formularzem deklaracji o wysokości dochodów można uzyskać: bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Lokalami Urzędu Miasta Otwocka, stronie internetowej Urzędu Miasta Otwock Nasz Biuletyn OSM 22 zakładka: zakładka: Urząd Miasta Poradnik Interesanta Wydział Gospodarki Lokalami WGL-01 Przyznanie dodatku mieszkaniowego siedzibie OSM ul. Andriollego 54 lub w Administracji Osiedla. Poniżej przedstawiamy szczegółowe kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego: a) tytuł prawny do lokalu Dodatek mieszkaniowy może być przyznany: najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. z umowy użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny (np. gdy orzeczono o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego w wyroku sądowym). b) Osiąganie odpowiednio niskiego dochodu Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy po-

23 przedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 1398,57 zł i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 998,98 zł, obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę. Uwaga: Od dnia r. wysokość najniższej emerytury wynosi 799,18zł. c) Odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie powinna przekraczać: Kolumna I Kolumna II 1) 35 m 2 dla 1 osoby, po zwiększeniu o 30% = 45,50 m 2, 2) 40 m 2 dla 2 osób, po zwiększeniu o 30% = 52,00 m 2, 3) 45 m 2 dla 3 osób, po zwiększeniu o 30% = 58,50 m 2, 4) 55 m 2 dla 4 osób, po zwiększeniu o 30% = 71,50 m 2, 5) 65 m 2 dla 5 osób, po zwiększeniu o 30% = 84,50 m 2, 6) 70 m 2 dla 6 osób, a w przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m.kw. Wyżej zaprezentowana powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego może zostać przekroczona maksymalnie o: - 30 % co zostało zaprezentowane w kolumnie II albo 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %. Normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 15 m.kw., jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zarząd OSM 9. Informacja z zakresu praw własnościowych Od 1 sierpnia br. zostaje wprowadzony nowy tryb przygotowania dokumentów przy przekształcaniu spółdzielczego lokatorskiego i własnościowego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności. Nasz Biuletyn OSM 23

24 Na osobach występujących z wnioskiem o przeniesienie prawa odrębnej własności, ciążył będzie obowiązek dostarczenia do Spółdzielni następujących dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego: informacji o danych osobowych osób uprawnionych do przekształcenia lokalu, wypisu z rejestru gruntów, wypisu z kartoteki budynków, wypisu z kartoteki lokali i odpisu z księgi wieczystej nieruchomości. Wypisy z rejestrów gruntów, budynków i lokali można uzyskać w Starostwie Powiatowym Wydział Geodezji i Kartografii ul. Komunardów 10 wejście A w Otwocku w godzinach: Poniedziałek Wtorek, czwartek, piątek (Środa jest dniem wewnętrznym urzędu). Odpis księgi wieczystej można uzyskać w Sądzie Rejonowym w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Armii Krajowej 2 w Otwocku w godzinach: Poniedziałek Wtorek, środa, czwartek, piątek W przypadku przekształceń lokali wybudowanych z udziałem środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, wnioskodawca o przekształcenie lokalu zobowiązany będzie do wpłacenia przed zawarciem aktu notarialnego opłat za czynności bankowe naliczone przez bank BGK. 10. Działalność klubów Klub Perła ul. Sportowa 3, Otwock tel i czwartki, (uwaga! zmiana godzin!) w godzinach Nasz Biuletyn OSM 24 Zarząd OSM lipiec sierpień lipca lipca 2012 w godz Akcja Lato w Mieście 2012 wg programu Robin Hood - realizacja zajęć artystycznych, plastycznych i sportoworekreacyjnych nawiązujących tematyką do legendy Robin Hooda oraz 7 wyjazdów autokarowych basen, kino, kręgielnia i in. zapisy, odpłatność 450 zł w tym 23% VAT. od 25 lipca sierpnia 2011 planowa przerwa urlopowa od 21 sierpnia zapisy do niektórych kół zainteresowań: Gimnastyka dla pań, odpłatność za miesiąc 50 zł w tym 23% VAT, wtorki

25 Zajęcia plastyczne dla dzieci z elementami teatrzyku i ruchu przy muzyce, odpłatność za miesiąc 50 zł w tym 23% VAT, poniedziałki i czwartki: - dla dzieci w wieku 3-4 lat w godz dla dzieci 6-9 lat w godz Piłka nożna dla chłopców w wieku 7-10 lat, bezpłatnie, poniedziałki (godziny mogą ulec zmianie), treningi prowadzi trener z kwalifikacjami. Zajęcia świetlicowe, bezpłatne, codziennie w godz opracowała kierownik klubu - Alicja Azulewicz - Rek Klub Grota ul. Grota Roweckiego 2, Karczew, tel W okresie wiosennym oprócz stałych zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych odbyło się kilka imprez, w których uczestniczyli nasi klubowicze, a które zasługują na szczególne podkreślenie. Na wyróżnienie zasługują nasi młodzi karatecy. Na turniejach i zawodach szczebla powiatowego, wojewódzkiego a nawet ogólnopolskiego - zdobywali medale i puchary. marzec 2012 Ogólnopolski Turniej Mazowia Cup w Józefowie II miejsce Maciej Trzepałka kat. kumite chłopców r.1999/2000 III miejsce Izabela Jedlińska kat. Kumite dziewcząt r czerwiec 2012 Ogólnopolski Turniej Kyokushin w Katowicach I miejsce Izabela Jedlińska kat. kumite dziewcząt r III miejsce Mateusz Oniszk kat. kumite chłopców r.1999/2000 /kumie - walka kontaktowa/ Obecnie w MGOK w Karczewie można obejrzeć wystawę historycznych, drewnianych, okrętów żaglowych, wykonanych przez młodych modelarzy z naszego klubu. Otwarcie wystawy nastąpiło /Dni Karczewa/. Tego dnia również - na estradzie wystąpiły dziewczęta z zespołu tańca nowoczesnego z Groty. Zobaczyć je będzie można ponownie we wrześniu podczas osiedlowego festynu z okazji Pożegnania Lata. One i ich młodsze koleżanki wystąpiły w klubie dla rodziców i opiekunów na zakończeniu roku b.r Podczas tej imprezy w klubie zobaczyć można było również, pokazy naszych karacistów, uczniów klasy gitary oraz wystawę rocznego dorobku artystycznego młodych plastyków. Koło Seniora też aktywnie uczestniczyło w życiu kulturalnym na Ługach. Sekcja artystyczna przygotowała program słowno - muzyczny i zaprezentowała go podczas Jajeczka. Z tym programem grupa koncertowała we wszystkich Ośrodkach Pomocy Społecznej w naszym powiecie. Informacje na ten temat i podziękowania ukazały się w naszej lokalnej prasie. Pozostałe imprezy odbyły się zgodnie z programem zamieszczonym w poprzednim numerze oraz stronie Informujemy, że od 9 lipca do 14 sierpnia klub zamknięty urlop W pierwszym tygodniu lipca przewidujemy prace remontowe. Nasz Biuletyn OSM 25

26 W II połowie sierpnia placówka będzie czynna bezpłatnie dla dzieci i młodzieży oraz odbywać się będą Warsztaty Taneczne dla dziewcząt z sekcji tańca i spotkania artystyczne Koła Seniora. Trwać będzie nabór do poszczególnych sekcji zainteresowań. Klub Krasnoludka (3-4 latki), Twórcze Łapki (5-6 latki), Nasz Biuletyn OSM 26 opracowała kierownik klubu - Jadwiga Wiśniewska Klub Batory ul. Batorego 34, Otwock, tel Zbliżają się wakacje, czas podsumować ostatnie miesiące naszej działalności. Prawdziwe oblężenie przeżywaliśmy przy okazji wernisaży wystaw lokalnych artystów. Wszystkie wystawy, zarówno zdjęć p. Barbary Matysiak, obrazów p. Anny Kulesz, jak i batików p. Kamili Guzal-Pośrednik cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Frekwencja dopisywała, co staje się już tradycją, w trakcie teatrzyków dla dzieci, które odbyły się w kwietniu i czerwcu. Dbamy także o te trochę starsze dzieci w trzecim już turnieju piłki nożnej organizowanym przez nas z okazji Dnia Dziecka wzięło udział prawie 70 młodych zawodników. Jeżeli dodać do tego prawie drugie tyle "widzów" to można chyba sobie wyobrazić jak głośno było na boisku. Aktywnie włączyliśmy się także w 1. Festiwal Świdermajer zorganizowaliśmy warsztaty wycinankarskie (wycinanka kołbielska i styl Świdermajer) i przygotowaliśmy, cieszącą się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem rowerową grę miejską. Zdjęcia ze wszystkich imprez można oglądać na naszej stronie internetowej. Prężnie działa także klub seniora. W omawianym okresie jego członkowie mogli uczestniczyć w wycieczkach: do Łowicza na Niedzielę Palmową, na majówkę w Hucie Garwolińskiej, do Białegostoku, Supraśla i Kruszynian (3 dni) oraz w wycieczce rowerowej do Izby Regionalnej w Gliniance. Dodać do tego należy spotkania na miejscu w klubie - wielkanocne, czy "spotkanie kaszubskie" z poetą z Pucka, Henrykiem Musą. Członkowie klubu aktywnie uczestniczyli także w III Pikniku Rodzinnym organizowanym przez Klub Batory a panie z zespołu wokalnego Batorynki zdobywają coraz większe doświadczenie sceniczne występując m.in. na Pikniku organizowanym przez Otwockie Centrum Kultury. Omawiany okres kończy lipcowa akcja "Lato w Mieście 2012". W trakcie 3 tygodni wakacji dzieci uczestniczące w akcji mogły skorzystać z wielu atrakcji takich jak wyjazdy na basen, do kina, do Hula Kula i wielu innych. Od września zapraszamy do zapisów do sekcji stałych działających w klubie:

27 Mała Akademia Sztuki (szk. podstawowa), sekcja szachowa, nauka gry na gitarze, sekcja kuglarska, pilates (dorośli), dance 4 ladies (dorośli). SIERPIEŃ (wtorek) Spotkanie przy herbatce dla seniorów. Na spotkaniu omawiany będzie plan na najbliższe miesiące. WRZESIEŃ (środa) Spotkanie w Klubie Perła dla seniorów z Klubu Batory, Perła, Proton (wtorek) Teatrzyk dla dzieci "Różowa Pantera". Wstęp wolny, zapraszamy dzieci wraz z rodzicami (wtorek) Wycieczka rowerowa dla seniorów do Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku. W planie zwiedzanie Zamku oraz wystawy machin oblężniczych, ognisko oraz przyjemnie spędzone popołudnie. Należy posiadać ze sobą 7 złotych na wstęp na wystawę. Zbiórka o przy Klubie Batory. Zapisy na wycieczkę do 17 września w Klubie lub telefonicznie: lub Wyjazd dla dzieci i młodzieży do 17 roku życia na mecz Legia Warszawa - Polonia Warszawa (wtorek) Spotkanie seniorów oraz tańce Wyjazd dla seniorów w Góry Świętokrzyskie. Uprzejmie informujemy, że w dniach 25 lipca 26 sierpnia Klub będzie nieczynny z powodu przerwy urlopowej. opracowała kierownik Klubu - Anna Pik Klub Proton ul. Poniatowskiego 1, Otwock, tel Do najciekawszych wydarzeń, jakie odbyły się ostatnio w klubie Proton należą poniżej opisane wycieczki: 19 maja: Wola Okrzejska - Muzeum Henryka Sienkiewicza (miejsce urodzin pisarza), Kock - pomnik generała Kleberga, Nasz Biuletyn OSM 27

28 Kozłówka - muzeum w pałacu Zamoyskich, park pałacowy, powozownia, kaplica, galeria sztuki socrealizmu, Lublin - muzeum na zamku, katedra, stare miasto. 15, 16, 17 czerwca: Pszczyna - muzeum zamkowe, Szczyrk - (miejsce noclegowe) wjazd wyciągiem na Jaworzynę i Skrzyczną, Żywiec - Muzeum Piwowarstwa (zwiedzanie połączone z degustacją piwa), Koniaków - dwie izby prezentujące tradycyjne wyroby koronkowe, gawędy i opowieści o regionie, Istebna - Chałupa Kawuloka (izba góralska - gawęda ludowa połączona z prezentacją pasterskich instrumentów muzycznych, Cieszyn - Muzeum Śląska Cieszyńskiego, zakupy po czeskiej stronie. Uprzejmie informujemy, że do dnia 26 sierpnia Klub Proton, będzie nieczynny. opracował kierownik Klubu Waldemar Fergiński 11. Komunikat Zarządu Spółdzielni Zarząd Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, informuje, że w IV kwartale 2012 r. odbędą się zebrania osiedlowe mające w szczególności na celu wybory Rad Osiedlowych. * * * 12. Ogłoszenia i reklamy DO WYNAJĘCIA POKOJE BIUROWE: 2 x 15 m 2 i 23 m 2, ul. Karczewska 40/42, Otwock (budynek Inwestprojektu ), Tel SPRZEDAM KAWALERKĘ atrakcyjnie wykończoną 35 m 2 lub mieszkanie trzypokojowe 65 m 2, atrakcyjnie wykończone. Możliwość zamiany na mniejsze. Tel.: ; Nasz Biuletyn OSM 28

29 SPRZEDAM MIESZKANIE atrakcyjne w Otwocku, ul. Krucza I piętro, 47 m 2, 3 pokoje, logia, do zamieszkania. Tel SPRZEDAM piękną działkę budowlaną nad Świdrem przy ulicy Zacisznej. Tel PRANIE DYWANÓW, WYKŁADZIN I TAPICERKI - w domu i zakładzie. Tel.: USŁUGI POLIGRAFICZNE Karczew, ul. Redutowa 9 Kom tel Ulotki; papier firmowy; naklejki; wizytówki; druki na papierze offsetowym i samokopiującym; nadruki na koperty; skład komputerowy; niskonakładowy druk książek; itp. Inwestprojekt-Druk s.c. Otwock, ul. Karczewska 40/42, tel.: , ; PRO FIL aluplast 5-KO M O RO W Y K= 1,0 szer. 72 m m. - bardzo dobra statyka Duży wybór parapetów wew. i zew. żaluzji, rolet i moskitier SALON FIRMOWY - Otwock, ul. Staszica 20 tel ; SERWIS i NAPRAWY pogwarancyjne OKIEN * * * ADAPTACJA POMIESZCZEŃ i USŁUGI REMONTOWE Nasz Biuletyn OSM 29

30 Do życia i pracy w Europie zacznij przygotowywać się już dziś! Nasz Biuletyn OSM 30 d l a d z i e c i i m ł o d z i e ż y m g r B. P r z y b y ls k a (r o k z a ło ż en i a ) początkujący i zaawansowani, poprawki, zaległości, egzamin; zajęcia również w weekendy i ferie; zapisy (indyw. i grupowe) cały rok (do wyczerpania wolnych miejsc); zajęcia: Michalin SP nr 2; Karczew SP nr 2; os. Ługi Berlinga 7. Zapisy tel.: ; i na zebraniach w szkołach. Sprawdzone i skuteczne nauczanie! OKNA PCV i DREWNIANE 5-cio i 6-cio KOMOROWE klasa A (ciepła ramka szyba k-1,0 szara uszczelka, stopniowanie uchyłu, wypełnienie dolnego wrębu). DRZWI - PARAPETY ROLETY. PROMOCJA - do dwóch okien jedna siatka przeciw owadom do 0,5m 2 GRATIS lub parapet wewnętrzny PCV do 30cm głębokości marmurek lub biały GRATIS. WYSOKIE RABATY!!! SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA NZOZ STOMMED Otwock, ul. Sportowa 3, tel CHIRURDZY - lek. Urszula Huk STOMATOLODZY: - lek. Franciszek Adam Walczyński - dr n. med. Juliusz Minakowski INTERNISTA - lek. Anna Nocoń-Minakowska - lek. dent. Joanna Stosio REUMATOLOG - lek. Wojciech Ogrodzki - lek. dent. Barbara Byrska NEUROLOG - lek. Iwona Witkiewicz - lek. dent. Małgorzata Lewicka ORTOPEDA - lek. Stanisław Rak Stomatologia zachowawcza, UROLOG - lek. Józef Mikucki dziecięca; MEDYCYNA PRACY - lek. Andrzej Majewski - chirurgia stomatologiczna; - implantologia; - protetyka. BADANIA KIEROW. - lek. Anna Nocoń-Minakowska BADANIA KIEROWCÓW; EKG; ANALIZA PIERWIASTKA WŁOSÓW. RATY P.H.U. BUD-PAK, OTWOCK, ul. STASZICA 5/7 (bazarek na tyłach dworca PKS, ul. Kupiecka) , Godziny przyjęć: pon.-pt , sob

Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych

Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych Definicje: Dochód- wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE ZA OKRES od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Rolę i zadania Rady Nadzorczej określa Statut Spółdzielni, przyjęty przez Zebranie

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN Windykacji należności z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem Zatwierdziła:

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ROMET Obejmuje okres sprawozdawczy 2013r 2 Przedstawiane sprawozdanie obejmuje ostatni rok działalności Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH LUTY 2015 ROK ROZDZIAŁ 1. TWORZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI. 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 Zarząd S.M. Gwarek w Wołominie w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie: Antoni Harlej - Prezes Zarządu Bożena Sikorska

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

Informacja o dodatkach mieszkaniowych

Informacja o dodatkach mieszkaniowych Informacja o dodatkach mieszkaniowych Dodatek mieszkaniowy stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego ( bądź wydatkami ponoszonymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 2 Na podstawie pkt 2 ust. 1 83 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 78 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu 1 Rozdział I. Podstawa prawna l. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych I. Część ogólna 1 Na podstawie art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 85 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej RYF w Rybniku tworzy

Bardziej szczegółowo

9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 9.1. Zasady ogólne 152 Spółdzielnia prowadzi działalność na zasadach rozrachunku gospodarczego. 153 Spółdzielnia może korzystać z kredytów bankowych i pożyczek do wysokości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Kryterium TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego spełniają:

Kryterium TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego spełniają: Dodatek mieszkaniowy jest ustawowym obowiązkiem miast i gmin, który z Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.). To nie jest jałmużna ta pomoc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM I Podstawy prawne działalności finansowej Spółdzielni. Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. ustawie z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CIECHOCINKU. I. Finansowanie działalności Spółdzielni : 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI. Z DNIA r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI. Z DNIA r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU 1 REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI Z DNIA 04.06.2013r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

I. Główne cele i zadania priorytetowe oraz zadania kontynuowane w roku 2014

I. Główne cele i zadania priorytetowe oraz zadania kontynuowane w roku 2014 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO-FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2014 Świecie, dnia 25.10.2013 r. 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC I. Finansowanie działalności spółdzielni: 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013.

Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013. Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013. W okresie sprawozdawczym działalnością Spółdzielni kierował 3 osobowy Zarząd w składzie : Franciszek

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Od dnia 1.03.2010 r. wysokość najniższej emerytury wynosi 706,29 zł.

Uwaga: Od dnia 1.03.2010 r. wysokość najniższej emerytury wynosi 706,29 zł. Dodatek mieszkaniowy Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu R E G U L A M I N zasad gospodarki finansowej Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu 1. Postanowienia ogólne. 2. Działalność Spółdzielni. 3. Fundusze. 4. Postanowienia końcowe. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej nr 53/IV z dnia 22 maja 2006 roku i znowelizowane Uchwałą nr 17/VII z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013 [Wpisz tekst] ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIECIU Świecie październik

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów", działając na podstawie 100, ust. l, pkt 20 Statutu, postanawia,

Bardziej szczegółowo

DODATKI MIESZKANIOWE

DODATKI MIESZKANIOWE DODATKI MIESZKANIOWE Dział Dodatków Mieszkaniowych zajmuje się m.in. zbieraniem, opracowaniem dokumentacji oraz przygotowaniem decyzji dotyczących przyznania dodatków, sporządzeniem bilansu potrzeb środków

Bardziej szczegółowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie postanowień 13 ust.5 Statutu Spółdzielni w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze tekst jednolity Dz. U. nr 188 z 2003 r., poz. 1848 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N R E G U L A M I N rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Obrońców Pokoju w Gliwicach. I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni.

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

i ustalania opłat za używanie lokali

i ustalania opłat za używanie lokali REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Pomezania" w Kwidzynie. Kwidzyn, 2016 r. Strona 1 z 7 Rada Nadzorcza Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 21.376 tys. złotych, tj. o 12 procent, w tym: aktywa trwałe uległy zmniejszeniu o 25.272

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU U C H W A Ł Y Nr 25-32/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. (tekst ujednolicony) w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 2784,0 tys. zł, z tego w aktywach trwałych zmniejszenie wynosi 28.283,0 tys. zł, w aktywach

Bardziej szczegółowo

Regulamin. tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym. w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin. tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym. w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty własnych zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E G U L A M I N finansowania budowy i użytkowania garaży w Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I.

REGULAMIN. rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I. 1 REGULAMIN rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I. PODSTAWA PRAWNA - Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach. Pl. Staszica Daleszyce

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach. Pl. Staszica Daleszyce 26-021 11.10.2012 r. 01.12.2012 r. 6.11.2012 r. Strona 1 / 2 Karta usługi Nazwa usługi: Dodatki mieszkaniowe Jednostka świadcząca usługi: Miejsce świadczenia usługi: Termin załatwienia sprawy: Tryb odwoławczy:

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych.

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. R e g u l a m i n dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. 1 1. Podstawa prawna niniejszego regulaminu : Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Regulamin niniejszy zostaje wydany na podstawie 102 ust.1 pkt 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ARS w Szczecinie zwanej

Bardziej szczegółowo

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku

Bardziej szczegółowo

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie.

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie. Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowo Budowlanej Ziemowit w Ciechanowie Niniejszy regulamin opracowano

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczeń i ustalania opłat za wywóz nieczystości stałych. w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Prabutach

Regulamin rozliczeń i ustalania opłat za wywóz nieczystości stałych. w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Prabutach Regulamin rozliczeń i ustalania opłat za wywóz nieczystości stałych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Prabutach Prabuty 2011 Podstawa prawna: Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GÓRNIK Al. Tysiąclecia 2-14 43 603 Jaworzno

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GÓRNIK Al. Tysiąclecia 2-14 43 603 Jaworzno 1. Postanowienia ogólne Procedura Windykacji Należności 1.1 Procedura określa sposób postępowania prowadzonego w celu skutecznego wyegzekwowania należności od dłużników. Procedura dotyczy wszystkich osób

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R.

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE - 1-1 1. Rozliczeń kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gospodarki Finansowej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu

Regulamin Gospodarki Finansowej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu Regulamin Gospodarki Finansowej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu I. PODSTAWA PRAWNA. Podstawę prawną gospodarki finansowej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu stanowią: 1.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE. JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE. JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE R E G U L A M I N rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w celu ustalenia opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Westalka w Nakle nad Notecią 1 ZASADY OGÓLNE. 1. Stosownie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r.

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r. w sprawie: przyjęcia ustalonego porządku obrad Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus przyjmuje ustalony porządek obrad Walnego Zgromadzenia. w sprawie: przyjęcia protokołu z Walnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni CHSM w Chełmie z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni CHSM w Chełmie z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni CHSM w Chełmie z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych Regulamin opracowany został w oparciu o ustawy : - z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE. Rozdział I. Postanowienia wstępne. 1 1. Regulamin ustala

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawa prawna

REGULAMIN. I. Podstawa prawna REGULAMIN rozliczeń finansowych z członkami Spółdzielni z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz ustanowienia i przenoszenia odrębnej własności lokali Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY W DALESZYCACH Pl. Staszica Daleszyce KARTA USŁUGI

URZĄD MIASTA I GMINY W DALESZYCACH Pl. Staszica Daleszyce    KARTA USŁUGI URZĄD MIASTA I GMINY W DALESZYCACH Pl. Staszica 9 26-021 Daleszyce e-mail: kancelaria@daleszyce.pl gmina@daleszyce.pl Opracowała: Małgorzata Zychowicz Obowiązuje od: 04.11.2013r. Zatwierdził: Burmistrz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU Gdańsk 2012 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 roku Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MEDYK UL. UŁANÓW 25 20-554 LUBLIN SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU Marzec 2015 r. 1 1. INFORMACJE OGÓLNE Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych.

REGULAMIN. rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych. REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych. Regulamin opracowany został w oparciu o : a) ustawę z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego Informacje ogólne Dodatek mieszkaniowy Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokrywać wydatków związanych z utrzymaniem

Bardziej szczegółowo

Umorzenie odsetek od opłat w lokalach mieszkalnych:

Umorzenie odsetek od opłat w lokalach mieszkalnych: REGULAMIN naliczania odsetek od zaległości czynszowych oraz ustalenia warunków dokonywania odstępstw od ich egzekwowania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku 1. 1. Regulamin ustala zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Remontowego

Regulamin Funduszu Remontowego Regulamin Funduszu Remontowego Tworzenie i wydatkowanie środków na remonty zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie ul. Sportowa 3 1 1. Stosownie do przepisu art.6 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu.

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach. Pl. Staszica Daleszyce

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach. Pl. Staszica Daleszyce 26-021 11.10.2012 r. 01.12.2012 r. 6.11.2012 r. Strona 1 / 2 Karta usługi Nazwa usługi: Dodatki mieszkaniowe Jednostka świadcząca usługi: Miejsce świadczenia usługi: Termin załatwienia sprawy: Tryb odwoławczy:

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. działalności społecznej i oświatowo kulturalnej w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

R E G U L A M I N. działalności społecznej i oświatowo kulturalnej w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich R E G U L A M I N działalności społecznej i oświatowo kulturalnej w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 2 I. PODSTAWA PRAWNA. 1. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH, GARAŻY, DZIERŻAWY GRUNTU ORAZ GOSPODAROWANIA DODATKOWYMI POMIESZCZENIAMI W SM NA SKARPIE W TORUNIU ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku I. PODSTAWA PRAWNA 1. Podstawę tworzenia funduszy stanowi Statut Spółdzielni ( 144) oraz rzeczowy

Bardziej szczegółowo

Wkładem budowlanym koszt budowy Udział członkowski Wartością rynkową lokalu wygasa Dział III Zasady ogólne. 3

Wkładem budowlanym koszt budowy Udział członkowski Wartością rynkową lokalu wygasa Dział III Zasady ogólne. 3 R E G U L A M I N rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych, wartości rynkowej prawa do lokalu oraz udziałów członkowskich w eksploatowanych budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r.

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów AKTYWA AKTYWA TRWAŁE, bilans poz. A 39 698 085,60 zł 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013 Rada Nadzorcza Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach wybrana przez Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz

REGULAMIN. Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz Podstawa prawna : - ustawa z dnia 16 września 1982r Prawo spółdzielcze (DZ. U. z 2003r nr 188 poz.1848 z późniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK. Informacje o działalności Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza na dzień 1 stycznia 2012 r. zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003r. Nr

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Podstawa prawna

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Podstawa prawna Załącznik do Uchwały Nr 43 Rady Nadzorczej PSM z dn. 21.04.2015r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. z badania bilansu oraz. sprawozdania Zarządu z działalności

OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. z badania bilansu oraz. sprawozdania Zarządu z działalności OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z badania bilansu oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2008 Brzozów, maj 2009 r. Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM w Słubicach za 2009 r.

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM w Słubicach za 2009 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu SM w Słubicach za 2009 r. Autor: Administrator 05.08.2010. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO - MIESZKANIOWEJ WIELKOBLOKOWA W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO - MIESZKANIOWEJ WIELKOBLOKOWA W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO - MIESZKANIOWEJ WIELKOBLOKOWA W BIAŁYMSTOKU I. PODSTAWA PRAWNA 1 Regulamin Gospodarki Finansowej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Wielkoblokowa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.

R E G U L A M I N. tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. R E G U L A M I N tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. 2 Postanowienia ogólne Na podstawie 83 ust.1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA w Konstancinie-Jeziornie, ul. Sobieskiego 6, 05-520 Konstancin-Jeziorna Załącznik nr 1 do Uchwały 96/2013 RADY NADZORCZEJ SML-W z dnia 27.11.2013 roku

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/2011 z dnia r.

Protokół Nr 37/2011 z dnia r. Protokół Nr 37/2011 z dnia 06.09.2011 r. Protokół Nr 37/2011 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie odbytego w dniu 06.09.2011 r. Obecni: Prezes Zarządu Ryszard Burski Zastępca

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zasad Gospodarki Finansowej. Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. ul. Wieniawskiego 1. Rozdział I. Podstawa prawna

Regulamin. Zasad Gospodarki Finansowej. Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. ul. Wieniawskiego 1. Rozdział I. Podstawa prawna Regulamin Zasad Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach ul. Wieniawskiego 1 Rozdział I Podstawa prawna 1 Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. Ustawie z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna:

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna: 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU Na podstawie 177 Statutu Spółdzielni i w związku z artykułem 6 ust.

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa zasady tworzenia i wydatkowania funduszy, oraz finansowania działalności statutowej Spółdzielni Mieszkaniowej im. ZWM w Opolu.

2. Regulamin określa zasady tworzenia i wydatkowania funduszy, oraz finansowania działalności statutowej Spółdzielni Mieszkaniowej im. ZWM w Opolu. REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. ZWM W OPOLU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną regulaminu stanowią: 1) ustawa z dnia16

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE JELENIOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W JELENIEJ GÓRZE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI Załącznik do uchwały nr 3/2012 Rady Nadzorczej SM Jelonki z dnia 24.02.2012 r. Do użytku wewnętrznego WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE II.. ZAASSAADDYY OOGGÓÓLLNNEE 1 1. W celu zapewnienia prawidłowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia:

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia: ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 16/2012 RADY NADZORCZEJ Z DNIA 26.03.2012 R. REGULAMIN rozliczania kosztów i opłat z tytułu zużycia wody, ciepła do ogrzewania lokali i podgrzania wody z użytkownikami lokali w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KIELNIA. Rozdział I Podstawa Prawna

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KIELNIA. Rozdział I Podstawa Prawna REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KIELNIA Rozdział I Podstawa Prawna 1 Działalność finansowa Spółdzielni określona jest w: 1. Ustawie z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. 5 348,0 13 Centralne ogrzewanie 2 200,0 14 Podgrzanie wody 800,0 Razem zaliczki na zużycie ciepła Ogółem przychody lokali mieszkalnych

Tabela nr 1. 5 348,0 13 Centralne ogrzewanie 2 200,0 14 Podgrzanie wody 800,0 Razem zaliczki na zużycie ciepła Ogółem przychody lokali mieszkalnych Tabela nr 1 Planowane przychody na rok 2015 Planowane przychody lokali mieszklanych w tys.zł 1 Eksploatacja bieżąca +eksploatacja garaży+parkingi 1 021,0 2 Podatek od nieruchomości 132,0 3 Zimna woda i

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością. Egzemplarz nadzorowany. /, nr REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIDNIKU

System Zarządzania Jakością. Egzemplarz nadzorowany. /, nr REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIDNIKU Nazwa dokumentu: Regulamin gosparki finansowej Strona 1 / 11 Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 35/2015 Rady Nadzorczej z dnia 09.07.2015 r. Egzemplarz nadzorowany. /, nr REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE Rozdział I Podstawa prawna 1. Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16 września1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. nr 188

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO MIESZKANIOWEJ "WARDOM" I. Podstawa prawna:

REGULAMIN. GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO MIESZKANIOWEJ WARDOM I. Podstawa prawna: REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO MIESZKANIOWEJ "WARDOM" I. Podstawa prawna: 2. Ustawa - Prawo Spółdzielcze. 2. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych 3. Ustawa o rachunkowości. 4.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 /2014. . -części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW w Warszawie z dnia..

Uchwała nr 1 /2014. . -części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW w Warszawie z dnia.. -PROJEKT- Uchwała nr 1 /2014. -części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW w Warszawie z dnia.. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15.12.2000r o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali.

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. Na podstawie Statusu Spółdzielni, w związku z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XX/216/12 Rady Gminy Złotów z dnia 24 maja 2012 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA 2012 2016 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Uchwalony

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI Zatwierdzony Uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu

Regulamin rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu Regulamin rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu Uchwaliła Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu w dniu 31 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI 1 REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa z 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Zasad wnoszenia, uzupełniania i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI"

Zasad wnoszenia, uzupełniania i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI REGULAMIN Zasad wnoszenia, uzupełniania i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI" 1 1.Regulamin określa szczegółowe zasady ustalania

Bardziej szczegółowo