Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania"

Transkrypt

1 Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: egz. Numer 139 MAJ - LIPIEC 2012 r. ATRAKCYJNE NOWE LOKALE MIESZKALNE NA SPRZEDAŻ W majowo - lipcowym numerze przedstawiamy: 1. Przebieg Walnego Zgromadzenia Członków Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sprawozdanie zarządu z działalności Sp-ni w 2011 roku (fragmenty sprawozdania na Walne Zgromadzenie Członków, które odbyło się w dniach 4 i 5 czerwca 2012 r.) Sprawozdanie Rady Nadzorczej (fragmenty sprawozdania na Walne Zgromadzenie Członków, które odbyło się w dniach 4 i 5 czerwca 2012 r.) Brak przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych i sprawdzenia szczelności instalacji wewnętrznej gazowej, spowoduje wstrzymanie dostawy gazu do lokalu Prace termomodernizacyjne w 2012 roku Zmiany w Regulaminie rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z indywidualnymi użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody Windykacja należności Jak uzyskać dodatek mieszkaniowy Informacja z zakresu praw własnościowych Działalność klubów Komunikat Zarządu Spółdzielni Ogłoszenia i reklamy... 28

2 OGŁOSZENIA Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, o możliwości kupna mieszkania w budynkach nr 5 i nr 6, w realizowanym obecnie zadaniu inwestycyjnym Ługi VI w Otwocku. Do kupienia pozostały jeszcze następujące lokale: w budynku nr 6 (termin zakończenia budowy wrzesień 2012 r.) 1 lokal o pow. ok. 66 m 2 3 lokale o pow. ok. 47 m 2 w budynku nr 5 (termin zakończenia budowy maj 2013 r.) 3 lokale o pow. ok. 66 m 2 2 lokale o pow. ok. 53 m 2 4 lokale o pow. ok. 49 m 2 5 lokali o pow. ok. 47 m 2 Zainteresowane osoby zapraszamy do podpisania umowy o budowę wybranego lokalu. Bliższe informacje w dziale członkowsko mieszkaniowym, tel. 22/ , pokój 24 i 23, LOKALE DO WYNAJĘCIA Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia następujące lokale: lokal użytkowy, w skład którego wchodzi 7 pomieszczeń oraz korytarz, o łącznej powierzchni 109,34 m 2. Przedmiotowy lokal jest częścią budynku kotłowni osiedlowej przy ul. Dłuskiego 6 w Otwocku. Posiada odrębne wejście i jest monitorowany przez firmę ochroniarską. Przed budynkiem znajduje się osiedlowy parking. Dodatkowych informacji dotyczących lokalu można uzyskać pod numerami telefonu: ; lub lokal użytkowy składający się z trzech pomieszczeń o łącznej pow. 79 m². Lokal jest częścią budynku biurowego mieszczącego się w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 24. Ta część budynku ma odrębne wejście. Obiekt chroniony przez firmę ochroniarską. Przed budynkiem jest ogólno dostępny parking, istnieje możliwość wyna- Nasz Biuletyn OSM 2

3 jęcia miejsc postojowych dla samochodów na terenie wewnętrznym. Dodatkowych informacji dotyczących lokalu można uzyskać pod numerami telefonu: lub lokal użytkowy o pow. 45,20 m 2 usytuowany na parterze w budynku przy ul. Lecha 2 w Otwocku oś. Ługi. Dodatkowych informacji dotyczących lokalu można uzyskać pod numerami telefonu: lub Ponadto posiadamy także do wynajęcia lub sprzedaży lokal użytkowy o pow. 313,97 m 2 usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Berlinga 2 w Karczewie. Dodatkowych informacji dotyczących lokalu można uzyskać pod nr telefonu: Zarząd OSM * * * Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa poszukuje kandydata na stanowisko INSPEKTORA NADZORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH umowa na czas określony 1/3 etatu. Bliższe informacje udzielone zostaną pod numerem Przebieg Walnego Zgromadzenia Członków Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zgodnie z przyjętym harmonogramem i przekazanymi informacjami członkom Spółdzielni; Walne Zgromadzenie zostało podzielone na dwie części i obradowało w dniach 4 i 5 czerwca 2012 r. Obydwie części odbyły się na Hali Sportowej przy ul. Sportowej 1 w Otwocku. Zgodnie z terminami określonymi w Statucie Spółdzielni zawiadomienia o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia doręczono Członkom Spółdzielni: za pokwitowaniem odbioru; listami poleconymi na podany adres korespondencyjny. O Walnym Zgromadzeniu powiadomiono również Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP i Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie oraz osoby odwołujące się do Walnego Zgromadzenia w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Nasz Biuletyn OSM 3

4 Mimo wcześniejszych informacji oraz przekazanych indywidualnych zawiadomień o terminach i porządku obrad wszystkich zebrań - frekwencja członków Spółdzielni na zebraniach nie była zbyt liczna. W obu częściach Walnego Zgromadzenia łącznie uczestniczyło 146 członków, co stanowi niecałe 3% wszystkich członków Spółdzielni. W pierwszej części Walnego Zgromadzenia obejmującej członów zamieszkałych w osiedlach: Kmicica, Michalin, Stadion, Śródmieście i Warszawska uczestniczyło 83 członków, natomiast w drugiej części obejmującej członów zamieszkałych w osiedlach: Batorego i Zygmunta oraz Ługi uczestniczyło 63 członków. Na obydwu częściach Walnego Zgromadzenia zostały przedstawione sprawozdania: Zarządu z działalności Spółdzielni za 2011 rok; finansowe Spółdzielni za 2011 rok oraz Rady Nadzorczej z działalności za okres sprawozdawczy. Zgodnie z 83 ust. 7 Statutu Spółdzielni w dniu 12 czerwca 2012 r. przewodniczący poszczególnych części Walnego Zgromadzenia na podstawie protokołów, dokonali ustaleń w przedmiocie czy i o jakiej treści uchwały Walnego Zgromadzenia zostały podjęte spisując protokół z tych ustaleń. Przewodniczący biorąc pod uwagę wyniki głosowań nad poszczególnymi projektami uchwał objętymi porządkiem Walnego Zgromadzenia potwierdzili, że zostały podjęte następujące uchwały: 1. Uchwała Nr 1/2012 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2011 r. 2. Uchwała Nr 2/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2011 r. 3. Uchwała Nr 3/2012 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy. 4. Uchwała Nr 4/2012 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok Uchwała Nr 5/2012 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie Spółdzielnia może zaciągnąć. 6. Uchwała Nr 6/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok Uchwała Nr 7/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu ds. techniczno - eksploatacyjnych za rok Uchwała Nr 8/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr 7/2010 Walnego Zgromadzenia Członków Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbywanego w częściach w dniach 24, 25, 26, 27, 28 maja 2010 roku. 9. Uchwała Nr 9/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr 7/2011 Walnego Zgromadzenia Członków Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbywanego w częściach w dniach 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 czerwca 2011 roku. Nasz Biuletyn OSM 4

5 10. Uchwała Nr 10/2012 w sprawie określenia zasad organizacyjno finansowych budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego Nr 3 w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego Ługi VII w Otwocku. 11. Uchwała Nr 11/2012 w sprawie zbycia prawa własności do naniesień drogowych na gruncie zajętym pod ulice w Otwocku, Karczewie i Józefowie. 12. Uchwała Nr 12/2012 w sprawie zbycia lokalu użytkowego w pawilonie handlowo usługowym przy ul. Matejki 9 w Otwocku. 13. Uchwała Nr 13/2012 w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 14. Uchwała Nr 14/2012 w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 15. Uchwała Nr 15/2012 w sprawie ustalenia opłaty przeznaczonej na finansowanie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię dla członków OSM. Walne Zgromadzenie Członków pozytywnie rozpatrzyło sprawę odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Członkowie Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zgłosili w trybie 79 ust. 4 i 5 Statutu trzy projekty uchwał: uchwała Nr 16/2012 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej uchwała Nr 17/2012 w sprawie określenia warunków wykonywania prac przez ekipy remontowe Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni. uchwała Nr 18/2012 w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu przez pracowników Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej dotyczących podejmowania prac na podstawie umów o pracę i stosunku pracy na rzecz kontrahentów. Przewodniczący obu części Walnego Zgromadzenia, stwierdzili, iż uchwały nr 16/2012, 17/2012, 18/2012 nie uzyskały wymaganej większości głosów i w związku z tym nie zostały podjęte. Zarząd OSM 2. Sprawozdanie zarządu z działalności Sp-ni w 2011 roku (fragmenty sprawozdania na Walne Zgromadzenie Członków, które odbyło się w dniach 4 i 5 czerwca 2012 r.) a) Stan zasobów Spółdzielni Ogólna powierzchnia użytkowa zasobów lokalowych Spółdzielni na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiła m 2 p.u. (bez garaży i parkingów) w tym lokali mieszkalnych m 2 p.u. Nasz Biuletyn OSM 5

6 Zasoby te obejmują następującą ilość budynków i lokali: - liczba budynków ogółem 184 w tym: liczba budynków mieszkalnych 167 o 5510 lokalach (mieszkaniach). Najwięcej lokali mieszkalnych to lokale ze statusem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (3728 mieszkań tj. ca 68% zasobów lokalowych) a następnie z odrębną własnością (1569 lokali mieszkalnych tj. ca 28% zasobów lokalowych). Poza obsługą eksploatacyjną własnych zasobów lokalowych Spółdzielnia na podstawie zawartych umów sprawowała w 2011 roku zarząd nieruchomościami w 20-tu wspólnotach mieszkaniowych. b) Sprawy własnościowe W roku 2011 nastąpiły dalsze zmiany w strukturze władania gruntami będącymi w dyspozycji Spółdzielni. Według stanu na koniec 2011 roku Spółdzielnia dysponowała zabudowanymi i niezabudowanymi gruntami o łącznej powierzchni 67,4 ha. Formy władania w/w gruntami przedstawiają się następująco: - grunty stanowiące własność Spółdzielni - 25,1 ha - grunty w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni - 32,3 ha - pozostałe grunty będące we władaniu Spółdzielni - 0,3 ha - grunty związane z odrębną własnością lokali - 9,7 ha Uwzględniając wnioski Spółdzielni oraz mieszkańców osiedla Michalin, Rada Miasta Józefowa podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów należących do nieruchomości budynkowych przy ul. Marszałka Piłsudskiego 10 bl. 1, 2, 3 oraz przy ul. Marszałka Piłsudskiego 10 bl. 4,5, 6. Do przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności pozostały grunty w nieruchomości przy ul. Lecha 7a. W 2011 roku zostało zawartych 41 aktów notarialnych w sprawie przekształcenia spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych w odrębną własność. c) Wyniki ekonomiczno finansowe działalności spółdzielni w 2011 roku Spółdzielnia prowadziła swoją działalność na podstawie planów finansowo - gospodarczych opracowanych przez Zarząd Spółdzielni i zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą. 1. Koszty i przychody gospodarki zasobami Spółdzielni. Za rok 2011 koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi łącznie z kosztami mediów (ciepło, woda, ścieki itp.) przyporządkowanych do zasobów miesz- Nasz Biuletyn OSM 6

7 kaniowych stanowiły kwotę zł. a przychody na pokrycie tych kosztów (opłaty eksploatacyjne, nadwyżka bilansowa) stanowiły kwotę zł. W rezultacie w gospodarce zasobami mieszkaniowymi na koniec 2011 roku powstała nadwyżka kosztów nad przychodami w kwocie zł. W działalności gospodarczej pozostałych zasobów Spółdzielni (lokale użytkowe w najmie, obsługa wspólnot, dzierżawy gruntów itp.) w 2011 roku Spółdzielnia uzyskała nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie zł. Nadwyżka ta jest rozliczana w ramach poszczególnych rodzajów działalności Spółdzielni prowadzonych w 2011 roku. Syntetyczne zestawienie kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni za lata w tys. zł. L.p. Wyszczególnienie 2010 r r. % 4: I. Koszty gospodarki zasobami lokalowymi ogółem ,8 w tym: 1 centralne ogrzewanie i centralna ciepła woda ,8 2 woda i ścieki ,5 3 remonty (odpis na fundusz remontowy) ,0 4 konserwacje łącznie z przeglądami i naprawą domofonów ,2 5 wywóz śmieci ,4 6 sprzątanie osiedli i klatek schodowych ,6 7 dzierżawa terenu i podatek od nieruchomości ,6 8 utrzymanie klubów ,3 9 oświetlenie klatek schodowych i terenu ,2 10 telewizja kablowa ,0 11 gaz centralny i windy na osiedlu Ługi ,5 12 koszty ubezpieczenia, podatek VAT, prowizje i opłaty bankowe itp ,9 13 Koszty administrowania zasobami w tym: wynagrodzenie wraz z narzutami ,4 102,8 2. Działalność gospodarcza, pozostałe koszty i przychody operacyjne oraz koszty i przychody finansowe Elementami kosztów i przychodów, które rzutują na ogólny wynik działalności Spółdzielni są przychody i koszty z działalności gospodarczej z wyłą- Nasz Biuletyn OSM 7

8 czeniem gospodarki zasobami mieszkaniowymi. W ramach tej grupy ewidencjonowane są również przychody i koszty finansowe oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne. Przychody ewidencjonowane w tej grupie dotyczą następujących podstawowych pozycji: uzyskane przychody z działalności gospodarczej (np. wynajem lokali użytkowych, dzierżawy działek pod kioski, parkingi, garaże przenośne itp.), uzyskane przychody z obsługi wspólnot mieszkaniowych, uzyskane przychody ze sprzedaży zbędnych gruntów będących w wieczystym użytkowaniu, przychody ze sprzedaży mieszkań w ramach działalności deweloperskiej, uzyskane przez Sp-nię premie termomodernizacyjne, uzyskane przez Spółdzielnię odsetki, przychody na działalności społeczno - kulturalnej, opłaty członkowskie, zwroty kosztów sądowych, inne przychody. Koszty ewidencjonowane w tej grupie obejmują następujące wydatki: koszty obsługi wspólnot mieszkaniowych, koszty utrzymania lokali użytkowych, koszty budowanych mieszkań przeznaczonych do sprzedaży, zapłacone odsetki, wpisy sądowe (opłaty za skierowanie wniosków do sądu), koszty działalności społeczno - kulturalnej, koszty wycen lokali (operaty szacunkowe), uznane za nieściągalne należności Spółdzielni, inne koszty. Łącznie przychody z działalności gospodarczej, finansowej i pozostałe przychody operacyjne za rok 2011 stanowią kwotę zł. a koszty kwotę zł. W rezultacie w tej grupie przychodów i kosztów uzyskana została nadwyżka bilansowa brutto zł. a po opłaceniu należnego podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie zł. nadwyżka bilansowa netto wynosi zł. 3. Opłaty eksploatacyjne Źródłem finansowania kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych (lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, parkingów itp.) są opłaty eksploatacyjne wnoszone przez mieszkańców, członków Spółdzielni i najemców lokali użytkowych. Nasz Biuletyn OSM 8

9 W 2011 roku uległy zmianie n/w stawki opłat eksploatacyjnych. od 1 stycznia 2011 r. wzrosła opłata za wodę i ścieki dla mieszkańców osiedla Michalin opłata ryczałtowa z 65,67 zł/osobę na 77,44 zł/osobę opłata za 1 m 3 wody i ścieków z 10,35 zł/m 3 na 12,10 zł/m 3, od 1 lutego 2011 r. wzrosła opłata za wywóz nieczystości lokale mieszkalne z 9,02 zł. na osobę na 9,50 zł na osobę miesięcznie a lokale użytkowe z 0,80 zł/m 2 na 0,85 zł/m 2 miesięcznie, od 1 sierpnia 2011 r. wzrosła opłata za TVK UPC z 7,10 zł na 7,40 zł. za lokal miesięcznie, od 1 sierpnia 2011 r. wzrosła opłata za wodę i ścieki dla odbiorców w osiedlach w Otwocku i na osiedlu Ługi: opłata ryczałtowa - osiedla Otwock z 56,04 zł/osobę na 67,52 zł/osobę, opłata ryczałtowa - osiedle Ługi z 78,11 zł/osobę na 94,12 zł/osobę, opłata za 1m 3 wody i ścieków z 8,57 zł/m 3 na 10,23 zł/m 3, od 1 listopada 2011 r. wzrosła podstawowa stawka opłat eksploatacyjnych dla lokali mieszkalnych o 0,10 0,20 zł. za 1 m 2 powierzchni użytkowej mieszkań miesięcznie, od 1 listopada 2011 r. wzrosły zaliczkowe opłaty za centralne ogrzewanie i opłaty za centralną ciepłą wodę. Opłaty zaliczkowe od 1 listopada 2011 r. kształtują się na poziomie od 2,20 do 3,90 za 1 m 2 powierzchni użytkowej mieszkań miesięcznie i są zróżnicowane w zależności od kosztów zakupu ciepła od obcych dostawców (KPEC Karczew i OZEC Otwock) oraz od kosztów produkcji ciepła przez własne kotłownie. 4. Zadłużenia czynszowe Stan zadłużeń lokali z tytułu opłat za użytkowanie lokali na dzień r. stanowi ogółem kwotę zł. Zadłużenia poszczególnych rodzajów lokali i porównanie ze stanem zadłużeń w poprzednich okresach przedstawia się następująco: Stan zadłużenia na dzień: 3:4 3:5 l.p. Typy lokali kwota / kwota / kwota / ilość lokali ilość lokali ilość lokali lokale mieszkalne ,58 115,07 2 lokale użytkowe dzierżawa działek ,24 177,61 Nasz Biuletyn OSM 9

10 3 Garaże Razem stan 4 zadłużeń Roczny wymiar opłat 5 za lokale wymienione w L.p. 1,2,3 w zł. Udział zadłużenia do 6 rocznego wymiaru opłat L.p. 4 : L.p. 5 w % rok , rok , rok ,58 162,99 115,64 119,54 104,48 109,15 9,52 8,60 8,69 110,70 109,55 Z powyższego zestawienia wynika, że stan zadłużeń lokali na dzień r. był wyższy od stanu zadłużeń na koniec 2010 r. o kwotę zł. tj. o 15,64 %. Z przedstawionego powyżej syntetycznego zestawienia wielkości zadłużeń w opłatach eksploatacyjnych (czynszowych) wynika, że przyrost zadłużenia w roku 2011 w stosunku do roku 2010 nastąpił w lokalach mieszkalnych o zł., w lokalach użytkowych o kwotę zł. i garażach o kwotę zł. Z analizy powyższej kwoty zadłużeń na dzień r. wynika, że podobnie jak w okresach poprzednich przeważająca jej część ( zł. tj. 74 %) dotyczy ponad 3-miesięcznych zaległości w opłatach czynszowych: 346 lokali mieszkalnych, 10 lokali użytkowych i 8 garaży. Lokale posiadające zadłużenia 3-miesięczne i wyższe stanowią 6,06% ogólnej ilości zasobów lokalowych Spółdzielni, jednak ich zadłużenie stanowi aż 74 % ogólnego kwotowego stanu zadłużeń w Spółdzielni. W roku 2011 r. prowadzone były następujące działania zmierzające do egzekwowania bieżących i zaległych opłat czynszowych: wysłano 3419 ponagleń i upomnień, zawartych zostało 260 ugód i uzgodnień odnośnie ratalnej spłaty zadłużenia, skierowano do Sądu 68 wniosków o nakazy zapłaty, uzyskano 60 sądowych nakazów zapłaty, skierowano 49 spraw do egzekucji przez komornika należności zasądzonych, uzyskano 1 wyrok eksmisyjny. Łącznie na dzień r. ilość uzyskanych wyroków wynosi 26, Rada Nadzorcza podjęła 1 uchwałę w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu Na dzień r. wykluczonych z re- Nasz Biuletyn OSM 10

11 jestru członków Spółdzielni lub którym wygasło lokatorskie prawo do lokalu jest łącznie 34 lokali, w roku 2011 r. przez Komornika została wyegzekwowana kwota zł. na ogólną kwotę zadłużeń będących przedmiotem egzekucji komorniczej zł. W 2012 roku winny być kontynuowane przez odpowiednie służby Spółdzielni, wszelkie działania windykacyjne mające na celu poprawę wskaźnika zadłużeń, aby nie przekraczał jednomiesięcznego naliczenia opłat w stosunku do rocznego wymiaru opłat eksploatacyjnych w danym roku. d) Sprawozdanie finansowe spółdzielni za rok 2011 Ogólna suma aktywów (składniki majątkowe) i pasywów (źródła finansowania majątku) wykazanych w bilansie na dzień r. zamyka się kwotą ,58 zł. Bilans Spółdzielni jest odzwierciedleniem zmian, jakie zaszły w trakcie roku w składnikach majątkowych Spółdzielni (aktywa) oraz z drugiej strony w funduszach i zobowiązaniach Spółdzielni stanowiących źródła finansowania tego majątku (pasywa). Przedstawiony w formie zestawienia porównawczego rachunek zysków i strat obejmuje przychody i koszty działalności Spółdzielni w 2011 r., które zostały omówione w rozdziale c) niniejszych materiałów. Rachunek ten wykazuje kwotę ,83 zł., jako tzw. nadwyżkę bilansową netto, która decyzją Walnego Zgromadzenia będzie przeznaczona na odpowiednie cele statutowej działalności Spółdzielni. Podstawowymi źródłami nadwyżki bilansowej za rok 2011 były: wynajem lokali nie stanowiących działalności gzm usługi remontowo - konserwacyjne odsetki od zaległości czynszowych odsetki od lokat bankowych i środków na rachunkach bankowych zyski nadzwyczajne premia termomodernizacyjna ul. Andersa sprzedaż mieszkań sprzedaż gruntów rozliczenia z tyt. wkładów i sprzedaży lokali rozliczenie zobowiązań w tym zw. kosztów sądowych inne dochody Nasz Biuletyn OSM 11

12 e) Remonty realizowane w 2011 r. 1. Rozliczenie funduszu remontowego za 2011 rok Poniesione wydatki na remonty i spłaty kredytów w 2011 roku, które obciążyły fundusz remontowy stanowią kwotę zł. łącznie z premią termomodernizacyjną w kwocie zł. uzyskaną z BGK po rozliczeniu kredytu na docieplenie budynków przy ul. Andersa 4, 6, 8 na osiedlu Ługi. Uzyskana premia została przeznaczona na spłatę części kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię w Banku Ochrony Środowiska na docieplenie w/w budynków. Wielkość dostępnych środków funduszu remontowego w 2011 roku stanowiła kwotę zł. (łącznie z premią termomodernizacyjną). Środki finansowe funduszu remontowego w 2011 roku zostały pozyskane z następujących źródeł: wpłaty na fundusz remontowy pochodzące z opłat eksploatacyjnych zł. wpłaty na fundusz remontowy pochodzące z opłat eksploatacyjnych od garaży zł. kredyt bankowy z BOŚ na docieplenie budynków przy ul. Andersa 1, 3, 5, zł. częściowa odpłatność za docieplenie budynków wykonanych w 2011 roku zł. premia termomodernizacyjna uzyskana z BGK z tytułu docieplenia budynków przy ul. Andersa na osiedlu Ługi (uchwała Nr 4/2011 Walnego Zgromadzenia z 2011 r.) zł. z nadwyżki bilansowej za 2010 rok (uchwała Nr 4/2011 r. Walnego Zgromadzenia z 2011 r.) zł. z nadwyżki bilansowej za 2010 rok (uchwała Nr 4/2011 r. Walnego Zgromadzenia z 2011 r.) zł. z nadwyżki bilansowej za 2011 rok (uchwała Nr 4/2011 r. Walnego Zgromadzenia z 2011 r.) zł. pozostałe wpływy zł. Razem: zł. Poniesione wydatki na wykonanie prac remontowych (łącznie ze spłatą rat kredytów) zostały w pełni sfinansowane ze środków funduszu remontowego dostępnego w 2011 roku. 2. Rozliczenie poniesionych wydatków z funduszu remontowego w 2011 r. Rozliczenie poniesionych wydatków z funduszu remontowego w 2011 roku w ujęciu syntetycznym przedstawia się następująco: poniesione wydatki na roboty remontowe w poszczególnych osiedlach zł. Nasz Biuletyn OSM 12

13 spłaty rat kredytów obciążające fundusz remontowy w 2011 roku zł. rozliczenie wydatków zgodnie z Uchwałą WZ Nr 4/ zł W ramach poniesionych wydatków na remonty w poszczególnych osiedlach został wykonany następujący podstawowy zakres rzeczowy robót: ocieplono 4 budynki mieszkalne wraz z robotami towarzyszącymi na osiedlu Ługi przy ul. Andersa w Karczewie, wykonano malowanie 14 klatek schodowych, wykonano naprawy 75 balkonów, wykonano modernizację wiatrołapów w 4 budynkach, wykonano wymiany pokryć dachowych na 7 budynkach, wykonano mycie i malowanie elewacji 2 budynków, wykonano uszczelnienia polimerem instalacji gazowej w 2-ch budynkach, wykonano szereg różnych napraw i remontów w poszczególnych osiedlach (drogi, chodniki, wymiany skrzynek pocztowych, remonty placów zabaw, wymiana lamp na terenie osiedli), dofinansowano wymianę stolarki okiennej (wymiana okien) przez mieszkańców na kwotę 119 tys. zł. f) Działalność inwestycyjna i zakup środków trwałych W ramach działalności inwestycyjnej Spółdzielnia prowadziła w 2011 roku budowę jednego budynku mieszkalnego na osiedlu Ługi w Otwocku o łącznej ilości 32 mieszkania. Realizacja tego budynku odbywała się na zasadach deweloperskich. Budynek został oddany do użytku w m-cu sierpniu 2011 roku a pozwolenie na użytkowanie uzyskano 13 września 2011 r. Wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku zostały przez Spółdzielnię sprzedane ich nabywcom. Budynek administrowany jest przez Spółdzielnię. Od lipca 2012 roku nieruchomość ta funkcjonować będzie, jako wspólnota mieszkaniowa, której obsługę prowadzić będzie Spółdzielnia. W 2011 roku rozpoczęta została budowa kolejnych 2-ch budynków mieszkalnych w sąsiedztwie wybudowanych już 4-ch poprzednich. W sierpniu 2011 roku rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego o 28 mieszkaniach, a zakończenie przewidziane jest w III kw roku. Natomiast w listopadzie 2011 roku rozpoczęto budowę następnego budynku mieszkalnego też o 28 lokalach, a zakończenie przewidziane jest w II kw roku. g) Działalność społeczno - kulturalna W 2011 r. cztery kluby Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej realizowały zadania z zakresu kultury, sportu i rekreacji. Zadania te skierowane były Nasz Biuletyn OSM 13

14 głównie dla dzieci, młodzieży, ale również i do pozostałych grup wiekowych mieszkańców osiedli w tym szczególnie dla grup Seniorów. Finansowanie działalności klubów odbywało się w 2011 roku z opłat eksploatacyjnych od lokali mieszkalnych, z opłat członkowskich, z samodzielnie pozyskiwanych środków przez kluby, a także z uzyskanych środków z budżetu miasta w łącznej kwocie 43 tys. zł na dofinansowanie realizacji poszczególnych zadań oraz z nadwyżki bilansowej za 2010 rok. Szczegółowe harmonogramy prowadzonych zajęć i organizowanych imprez przez poszczególne kluby w 2011 roku, podawane były do publicznej wiadomości poprzez publikacje w Biuletynie, ogłoszenia w witrynach Biura Zarządu Spółdzielni i poszczególnych klubach. 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej (fragmenty sprawozdania na Walne Zgromadzenie Członków, które odbyło się w dniach 4 i 5 czerwca 2012 r.) Obecnie działająca Rada Nadzorcza została wybrana na 3-letnią kadencję przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbyło się w 7-miu częściach w czerwcu 2011 roku. W ramach Rady Nadzorczej działają cztery komisje problemowe tj.: Komisja Rewizyjna, której przewodniczy Pani Ewa Miszta Komisja Techniczno - Eksploatacyjna, której przewodniczy Pan Józef Monczyński Komisja Organizacyjno - Samorządowa, której przewodniczy Pani Helena Pokorska Komisja ds. zadłużeń w opłatach eksploatacyjnych, której przewodniczy Pan Jan Nowak. Ponadto działa także Zespół Redakcyjny Biuletynu, któremu przewodniczy Pani Teresa Radziejowska. Przewodniczący Rady, Z-ca Przewodniczącego Rady, Sekretarz oraz przewodniczący wymienionych 4-ch komisji problemowych stanowią 7-osobowy skład Prezydium Rady Nadzorczej. Z końcem roku, w związku z przejściem na emeryturę rezygnację z funkcji Prezesa Spółdzielni złożył Pan Kazimierz Trzpil. Za długoletnie kierowanie Spółdzielnią, za Jego zaangażowanie, fachowość i sumienność należą się Panu Kazimierzowi Trzpilowi szczególne podziękowania. W wyniku rezygnacji Rada rozpisała konkurs na funkcję Prezesa Spółdzielni i powołała komisję konkursową. W wyniku konkursu Rada Nadzorcza zdecydowała o powierzeniu funkcji Prezesa dotychczasowemu Zastępcy Pa- Nasz Biuletyn OSM 14

15 nu Józefowi Smorągowi. Wybór ten doprowadził do ponownego konkursu, tym razem na stanowisko Zastępcy Prezesa. Po jego rozstrzygnięciu Rada postanowiła powierzyć funkcję Zastępcy Prezesa ds. techniczno eksploatacyjnych Panu Jakubowi Sudołowi. Problemy i sprawy, które były przedmiotem plenarnych obrad Rady Nadzorczej omawiane były wcześniej na zebraniach odpowiednich komisji problemowych, które w sposób szczegółowy rozpatrywały i analizowały poszczególne sprawy a następnie przedstawiały wypracowane wnioski i postulaty do przyjęcia i uchwalenia na zebraniach plenarnych Rady. Łącznie w okresie sprawozdawczym odbyły się 24 posiedzenia w/w komisji. W okresie sprawozdawczym Prezydium Rady Nadzorczej odbyło 10 posiedzeń, na których zgodnie z zakresem uprawnień przewidzianych w Regulaminie Rady Nadzorczej omawiane były sprawy organizacyjne zebrań plenarnych a w szczególności stan przygotowań materiałów i projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad posiedzeń plenarnych a także opracowywanie okresowych planów pracy Rady Nadzorczej ustalających tematykę i terminy posiedzeń. Rada Nadzorcza na swoich plenarnych zebraniach rozpatrywała sprawy dotyczące: okresowych, półrocznych i rocznych analiz wyników ekonomicznych działalności Spółdzielni wraz z analizą realizacji planów remontów i inwestycji, stanu zadłużeń czynszowych lokali mieszkalnych i użytkowych, analizy przekroczeń zużycia wody w skali Spółdzielni i w poszczególnych nieruchomościach, analizy kosztów ogrzewania i zmiany w zaliczkowych opłatach za ogrzewanie, warunków zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, zasad finansowania programu dociepleń budynków mieszkalnych w latach , ustalenia wysokości odpisu na fundusz remontowy, realizacji budynków mieszkalnych na osiedlu Ługi, problematyki kosztów remontów i konserwacji wykonywanych przez Dział Techniczny Spółdzielni (grupa remontowo konserwacyjna) i wnioski zmierzające do obniżenia tych kosztów, uchwał w sprawie wykreślenia członków Spółdzielni w związku ze sprzedażą lokali, wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011 rok, problematyki potrzeb remontowych na poszczególnych osiedlach przy udziale przedstawicieli Rad Osiedlowych oraz plan remontów na 2012 r., rozpatrywania wystąpień członków Spółdzielni, Nasz Biuletyn OSM 15

16 założeń do planu finansowo gospodarczego Spółdzielni na 2012 r. i następnie uchwalenie tego planu. Rada Nadzorcza uznała za konieczne przeprowadzenie zmian w Statucie i Regulaminie Rady Nadzorczej. Do ich przygotowania powołana została Komisja Statutowa pod przewodnictwem Pani Heleny Pokorskiej. Ważnym problemem, którym Rada Nadzorcza zajmowała się w okresie sprawozdawczym to ciągle aktualna sprawa zadłużeń lokali mieszkalnych i użytkowych. Działająca w ramach Rady Nadzorczej, Komisja ds. zaległości w opłatach eksploatacyjnych odbyła w okresie sprawozdawczym 16 spotkań w poszczególnych osiedlach, na które zapraszała dłużników. W wyniku tych rozmów ustalano zasady spłaty zadłużeń i podejmowano wnioski odnośnie sposobu egzekucji należności, poprzez kierowanie spraw do sądu, komornika czy też uzyskania i wykonania wyroków eksmisyjnych. Rada Nadzorcza jest wydawcą Naszego Biuletynu i uznaje, że jest to sprawdzona forma komunikowania się z mieszkańcami i przekazywania informacji o działalności Spółdzielni oraz różnego rodzaju komunikatów. Postanowiono kontynuować wydawanie tego biuletynu w okresach kwartalnych. To tylko najistotniejsze wymienione problemy i sprawy, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza i jej Komisje w trakcie minionego okresu sprawozdawczego. W maju 2012 r. Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2011 r. i wysłuchała opinii Biegłego Rewidenta z badania tego sprawozdania. Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie finansowe za 2011 r. i wnosiła o jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu za rok 2011 i osiągnięte wyniki Spółdzielni uzyskane za ten rok zarówno ekonomiczne jak i realizację zadań rzeczowych. 4. Brak przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych i sprawdzenia szczelności instalacji wewnętrznej gazowej, spowoduje wstrzymanie dostawy gazu do lokalu. Zarząd OSM pragnie zwrócić uwagę na obowiązki użytkowników lokali związane z udostępnieniem lokali w celu przeprowadzenia corocznych kontroli instalacji wewnętrznych. Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane właściciel lub zarządca budynku - w naszym przypadku spółdzielnia jest zobowiązana do przeprowadzenia okresowej kontroli co najmniej raz w roku polegającej na sprawdzeniu stanu Nasz Biuletyn OSM 16

17 technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych). Zgodnie z art. 6 1 ustęp 3 punkt 1) Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zapisami Statutu Spółdzielni po wcześniejszym uzgodnieniu terminu osoba korzystająca z lokalu powinna udostępnić spółdzielni lokal w celu dokonania okresowego przeglądu stanu technicznego lokalu. Niestety w wielu przypadkach, użytkownicy lokali nie udostępniają lokali w wyznaczanych terminach, przez co utrudniają przeprowadzenie przeglądów i narażają siebie i swoich sąsiadów na utratę zdrowia i życia lub straty materiale, gdyż brak przeprowadzenia obowiązkowego przeglądu lokalu może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania. Brak sprawdzenia: drożności przewodów kominowych, prawidłowości podłączeń urządzeń gazowych do przewodów kominowych, szczelności instalacji gazowej lub nie usunięcie przez użytkownika lokalu nieprawidłowości stwierdzonych podczas przeprowadzanej kontroli obliguje spółdzielnie do skierowania pisma do dostawcy gazu o wstrzymaniu dostarczania gazu do lokalu i narazi użytkownika na dodatkowe koszty związane z wznowieniem dostawy gazu. Będąc świadomym odpowiedzialności spółdzielni za swoich mieszkańców Zarząd będzie rygorystycznie podchodził do egzekwowania wykonania obowiązkowych przeglądów budynków i lokali, a w przypadku braku reakcji ze strony mieszkańców podejmowane będą decyzje o wstrzymaniu dostawy gazu do lokalu. Zarząd OSM 5. Prace termomodernizacyjne w 2012 roku. Rok 2012 jest kolejnym, w którym spółdzielnia realizuje program prac termomodernizacyjnych. Program ten finansowany jest z wykorzystaniem: środków gromadzonych na funduszu remontowym, kredytów z BOŚ, z udziałem premii termomodernizacyjnej, przekazywanych uchwałami Walnego Zgromadzenia nadwyżek finansowych, częściowej odpłatności mieszkańców za docieplenia budynków zgodnie z uchwałami Rady Nadzorczej, W Planie Remontów na 2012 rok przyjęto kompleksową realizację prac termomodernizacyjnych budynków Lecha 1, 3, 5, 7, 9 na łączną kwotę ,91 zł. Pod względem rzeczowym i finansowym zaplanowano wykonanie: audytów energetycznych i dokumentacji projektowej ,00 zł. ocieplenia ścian zewnętrznych budynków ( 8250,09 m 2 ) ,39zł. ocieplenia stropodachów budynków ,41 zł. Nasz Biuletyn OSM 17

18 wymianę okien na klatkach schodowych budynków ,75 zł. wymianę drzwi wejściowych do budynków ,20 zł. modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynkach ,34 zł. prace dodatkowe (np. ekspertyzy, remonty wiatrołapów) ,82 zł. Należy podkreślić, że 48% prac termomodernizacyjnych obejmujących kwotę ,41 zł realizowana będzie przez służby własne spółdzielni Dział Techniczny Poniatowskiego 24, w tym: ocieplenie ścian budynków Lecha 7, 9 ( ,03 zł) stanowiące 47,7% całości prac, wymiana okien na klatkach schodowych budynków Lecha 7, 9 (16 811,64 zł.) stanowiące 43,9% całości prac, wymiana drzwi wejściowych do budynków Lecha 7, 9 (30 470,40 zł.) stanowiące 46% całości prac, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Lecha 1, 3, 5, 7, 9 ( ,34 zł.) stanowiące 100% całości prac. Prace przy ociepleniu budynku Lecha 7 rozpoczęto służbami własnymi w maju, natomiast modernizacje wewnętrznej instalacji c.o. na przełomie maja i czerwca od płukania instalacji. Rozpoczęcie ocieplenia budynku Lecha 9 służbami własnymi nastąpi w miesiącu sierpniu. Rozpoczęcie ocieplenie budynków Lecha 1, 3, 5 nastąpiło w miesiącu lipcu przez firmę zewnętrzną wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Należy jednocześnie podkreślić, że oprócz wyżej wymienionych kompleksowych prac termomodernizacyjnych w Planie Remontów na 2012 rok znalazły się również dodatkowe pozycje remontowe mające na celu ograniczanie strat ciepła w budynkach. Wśród nich należy wymienić: dopłatę do wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych i użytkowych ,00 zł przebudowa wiatrołapów z wymianą drzwi i okien 19 szt ,00 zł wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych, świetlikach, piwnicach ,00 zł ocieplenie stropodachu Przewoska ,00 zł Nasz Biuletyn OSM 18 Razem: ,00 zł Ogółem wydatki na prace termomodernizacyjne zaplanowano na kwotę ,91 zł co stanowi 49,20% zaplanowanych wydatków funduszu remontowego spółdzielni na 2012 rok po uwzględnieniu spłat kredytów termomodernizacyjnych obciążających w bieżącym roku fundusz remontowy. Zarząd OSM

19 6. Zmiany w Regulaminie rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z indywidualnymi użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody" Na wniosek Zarządu spółdzielni Uchwałą nr 37/2012 Rady Nadzorczej Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia r. wprowadzono zmiany do Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z indywidualnymi użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody. Zasadnicze kwestie, których dotyczą zmiany obejmują: 1) metody ustalania wysokości opłat zaliczkowych. Wprowadzono indywidualne ustalenie zaliczek na koszty centralnego ogrzewania wyliczane na podstawie ostatniego okresu rozliczeniowego z 15% wzrostem zabezpieczającym przed możliwością zwiększonego zużycia energii cieplnej na skutek dłuższej i mroźniejszej zimy. Wprowadzona zmiana umożliwi dostosowanie oraz zrównoważenie zaliczek i kosztów do indywidualnych preferencji mieszkańców eliminując występujące po rozliczeniu sezonu grzewczego dopłaty z mieszkań o zwiększonym zużyciu energii i zwroty z mieszkań o zmniejszonym zużyciu energii cieplnej, 2) podwyższono opłatę ryczałtowa dla lokali nieopomiarowanych z 30% do 45% średniego kosztu ogrzewania budynku. Powyższa zmiana wynika z faktu, że w lokalach nieopomiarowanych spółdzielnia mieszkańcy danego budynku nie mają żadnego wpływu na wysokość zużycia ciepła. Wobec braku jakiejkolwiek kontroli ze strony spółdzielni, przy braku racjonalnego gospodarowania ciepłem przez użytkownika lokalu może dochodzić do nadmiernego zużycia ciepła między innymi przez długotrwałe stałe uchylanie stolarki okiennej lub jej zły stan techniczny, 3) ustalono, że minimalny koszt ogrzewania lokalu może być niższy od średniego kosztu ogrzewania w budynku o max. 20%, a nie jak to było uprzednio o 30%. Powyższa zmiana wynika bezpośrednio z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać lokale mieszkalne. Pomieszczenia mieszkalne przeznaczone na pobyt ludzi projektowane są przy założeniu, że utrzymywana w nich będzie temperatura C. Montowane przy grzejnikach głowice termostatyczne winny zapewniać utrzymywanie temperatury w pomieszczeniu nie mniejszej niż C. Zakres zmniejszenia jakie zgodnie z przepisami może występować w lokalu mieszkalnym wynosi zatem 4 0 C tj. 20%, 4) obniżono minimalną ilość jednostek podzielnikowych (przy braku lub bardzo niskich wskazaniach), jakie zostaną przypisane do grzejnika w lokalach wyposażonych w elektroniczne podzielniki kosztów różnicując je Nasz Biuletyn OSM 19

20 w zależności od typu podzielnika i metody jego zaprogramowania. Powyższe zmniejszenie wprowadzono w oparciu o analizę odczytów przeprowadzoną w ostatnich dwóch okresach rozliczeniowych, 5) ustalono, że w przypadku uszkodzenia podzielnika rozliczenie pomieszania nastąpi w pierwszej kolejności na podstawie wartości odczytu z poprzedniego sezonu grzewczego powiększonego o 15%, a dopiero w przypadku braku takiego odczytu według średniego zużycia na pozostałych podzielnikach w lokalu, 6) doprecyzowano osobę, którą obciąża dopłata lub której przysługuje zwrot z tytułu rozliczenia energii cieplnej w przypadku zbycia lokalu na tak zwanym wolnym rynku. Wyżej wymienione zmiany zostały opublikowane na stronie internetowej spółdzielni w dniu r. zachowując obowiązujący czternastodniowy termin ogłoszenia zmian przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. Zarząd OSM 7. Windykacja należności Stan należności z tytułu opłat za lokale na koniec ubiegłego roku wynosił zł, a obecnie na koniec maja 2012 roku zmniejszył się do poziomu zł. Mimo występującej tendencji spadkowej jest to wysoki poziom zadłużenia. Z uwagi na powyższe, Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni kontynuować będą w 2012 wzmożone działania windykacyjne, w celu redukowania wielkości zadłużenia z tytułu opłat za lokale. Pierwszym elementem usprawniającym procedury windykacyjne są wprowadzone przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w przyjętej Uchwale nr 13/2012 zmiany precyzujące termin wnoszenia opłat, oraz zasady naliczania odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat z tytułu użytkowania lokali. Należy przypomnieć, że termin wnoszenia opłat za lokale wynikający ze Statutu to 20 dzień każdego miesiąca płatny z góry. Za datę uiszczenia należności uznaje się datę wpływu środków na rachunek Spółdzielni. Realizując postanowienia zapisów 71 ust. 3 Statutu Spółdzielni, doprecyzowano zasady rozpatrywania wniosków dotyczących odstąpienia od egzekwowania odsetek od zaległości. Warunkiem rozpatrzenia przez Zarząd wniosku zainteresowanej osoby o odstąpienie od egzekwowania odsetek, od spłaconych zaległości jest uprzednie terminowe wnoszenie opłat przez w/w osobę, przez okres sześciu miesięcy. Został obniżony próg zadłużenia, do wartość trzymiesięcznego wymiaru opłat po przekroczeniu, którego zadłużenie kierowane będzie na drogę postępowania sądowego. Wyjątkiem będą dłużnicy, którzy zawrą ze Spółdzielnią pisemną ugodę określającą warunki spłaty zadłużenia. Brak re- Nasz Biuletyn OSM 20

21 alizacji ugody w pełnym zakresie skutkować będzie skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego, a następnie przekazaniu uzyskanego nakazu zapłaty do windykacji komorniczej. Konieczność stosowania procedury sądowej i komorniczej przy windykowaniu należności naraża osoby zalegające z opłatami na dodatkowe koszty, które mogą przekroczyć wysokość występującego zadłużenia. Mając na względzie powyższe, w przypadku wystąpienia zadłużenia prosimy Państwa o zgłaszanie się z własnej inicjatywy do spółdzielni oraz reagowanie na kierowane przez dział windykacji wezwania celem uzgodnienia warunków spłat na etapie postępowania wewnątrzspółdzielczego, tym samym uniknięcia kierowania spraw do windykacji sądowej i komorniczej. Informujemy, że wśród osób zadłużonych znajduje się 26 użytkowników lokali (wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku) w stosunku, do których Spółdzielnia uzyskała wyroki eksmisyjne. Utrata mieszkania to najbardziej dotkliwa konsekwencja, jaka może dotknąć osoby niedokonujące wpłat z tytułu opłat za lokale w Spółdzielni. W pierwszym kwartale 2012 roku na wniosek Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku wykonał jeden z uzyskanych przez Spółdzielnię wyroków eksmisyjnych. Mieszkaniec Osiedla Batorego został eksmitowany do wskazanego przez Gminę Otwock pomieszczenia tymczasowego to jest do lokalu o znacznie obniżonym standardzie i minimalnej ustawowej powierzchni. Odzyskane mieszkanie zostało sprzedane na wolnym rynku w maju br. Spółdzielnia jest w trakcie realizacji kolejnego wyroku eksmisyjnego z lokalu w Osiedlu Ługi do lokalu socjalnego wskazanego przez Gminę Karczew. Prosimy wszystkich użytkowników lokali o terminowe wnoszenie opłat. Zarząd OSM 8. JAK UZYSKAĆ DODATEK MIESZKANIOWY Zarząd OSM pragnie zachęcić mieszkańców, którzy mają trudności z regulowaniem opłat za użytkowany lokal mieszkalny do skorzystania z dopłat wypłacanych przez gminę tzw. Dodatku mieszkaniowego. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Jest to bezzwrotne świadczenie pieniężne, które może w zasadniczy sposób pomóc naszym mieszkańcom w regulowaniu opłat czynszowych i uniknąć zadłużenia bądź pogłębienia zadłużenia lokalu Na wstępie chcemy zasygnalizować ważne dla mieszkańców informacje: dodatek mieszkaniowy przysługuje również osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, Nasz Biuletyn OSM 21

22 dodatek mieszkaniowy przysługuje również osobom zadłużonym w spółdzielni. Warunkiem jest by w miesiącu, w którym składany będzie wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego opłacany został jeden pełny czynsz za lokal mieszkalny, dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy. W okresie tym użytkownik lokalu zobowiązany jest do dopłacania różnicy pomiędzy wysokością miesięcznego czynszu, a wysokością przyznanego dodatku mieszkaniowego, nie ma ograniczeń czasowych do korzystania z dodatku mieszkaniowego. Jeżeli sytuacja finansowa użytkowników lokali nie ulega poprawie mogą Oni nadal korzystać z dofinansowania w kolejnych półrocznych okresach pod warunkiem ponownego złożenia wniosku. Formularze wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz formularzem deklaracji o wysokości dochodów można uzyskać: bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Lokalami Urzędu Miasta Otwocka, stronie internetowej Urzędu Miasta Otwock Nasz Biuletyn OSM 22 zakładka: zakładka: Urząd Miasta Poradnik Interesanta Wydział Gospodarki Lokalami WGL-01 Przyznanie dodatku mieszkaniowego siedzibie OSM ul. Andriollego 54 lub w Administracji Osiedla. Poniżej przedstawiamy szczegółowe kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego: a) tytuł prawny do lokalu Dodatek mieszkaniowy może być przyznany: najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. z umowy użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny (np. gdy orzeczono o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego w wyroku sądowym). b) Osiąganie odpowiednio niskiego dochodu Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy po-

23 przedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 1398,57 zł i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 998,98 zł, obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę. Uwaga: Od dnia r. wysokość najniższej emerytury wynosi 799,18zł. c) Odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie powinna przekraczać: Kolumna I Kolumna II 1) 35 m 2 dla 1 osoby, po zwiększeniu o 30% = 45,50 m 2, 2) 40 m 2 dla 2 osób, po zwiększeniu o 30% = 52,00 m 2, 3) 45 m 2 dla 3 osób, po zwiększeniu o 30% = 58,50 m 2, 4) 55 m 2 dla 4 osób, po zwiększeniu o 30% = 71,50 m 2, 5) 65 m 2 dla 5 osób, po zwiększeniu o 30% = 84,50 m 2, 6) 70 m 2 dla 6 osób, a w przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m.kw. Wyżej zaprezentowana powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego może zostać przekroczona maksymalnie o: - 30 % co zostało zaprezentowane w kolumnie II albo 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %. Normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 15 m.kw., jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zarząd OSM 9. Informacja z zakresu praw własnościowych Od 1 sierpnia br. zostaje wprowadzony nowy tryb przygotowania dokumentów przy przekształcaniu spółdzielczego lokatorskiego i własnościowego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności. Nasz Biuletyn OSM 23

24 Na osobach występujących z wnioskiem o przeniesienie prawa odrębnej własności, ciążył będzie obowiązek dostarczenia do Spółdzielni następujących dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego: informacji o danych osobowych osób uprawnionych do przekształcenia lokalu, wypisu z rejestru gruntów, wypisu z kartoteki budynków, wypisu z kartoteki lokali i odpisu z księgi wieczystej nieruchomości. Wypisy z rejestrów gruntów, budynków i lokali można uzyskać w Starostwie Powiatowym Wydział Geodezji i Kartografii ul. Komunardów 10 wejście A w Otwocku w godzinach: Poniedziałek Wtorek, czwartek, piątek (Środa jest dniem wewnętrznym urzędu). Odpis księgi wieczystej można uzyskać w Sądzie Rejonowym w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Armii Krajowej 2 w Otwocku w godzinach: Poniedziałek Wtorek, środa, czwartek, piątek W przypadku przekształceń lokali wybudowanych z udziałem środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, wnioskodawca o przekształcenie lokalu zobowiązany będzie do wpłacenia przed zawarciem aktu notarialnego opłat za czynności bankowe naliczone przez bank BGK. 10. Działalność klubów Klub Perła ul. Sportowa 3, Otwock tel i czwartki, (uwaga! zmiana godzin!) w godzinach Nasz Biuletyn OSM 24 Zarząd OSM lipiec sierpień lipca lipca 2012 w godz Akcja Lato w Mieście 2012 wg programu Robin Hood - realizacja zajęć artystycznych, plastycznych i sportoworekreacyjnych nawiązujących tematyką do legendy Robin Hooda oraz 7 wyjazdów autokarowych basen, kino, kręgielnia i in. zapisy, odpłatność 450 zł w tym 23% VAT. od 25 lipca sierpnia 2011 planowa przerwa urlopowa od 21 sierpnia zapisy do niektórych kół zainteresowań: Gimnastyka dla pań, odpłatność za miesiąc 50 zł w tym 23% VAT, wtorki

25 Zajęcia plastyczne dla dzieci z elementami teatrzyku i ruchu przy muzyce, odpłatność za miesiąc 50 zł w tym 23% VAT, poniedziałki i czwartki: - dla dzieci w wieku 3-4 lat w godz dla dzieci 6-9 lat w godz Piłka nożna dla chłopców w wieku 7-10 lat, bezpłatnie, poniedziałki (godziny mogą ulec zmianie), treningi prowadzi trener z kwalifikacjami. Zajęcia świetlicowe, bezpłatne, codziennie w godz opracowała kierownik klubu - Alicja Azulewicz - Rek Klub Grota ul. Grota Roweckiego 2, Karczew, tel W okresie wiosennym oprócz stałych zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych odbyło się kilka imprez, w których uczestniczyli nasi klubowicze, a które zasługują na szczególne podkreślenie. Na wyróżnienie zasługują nasi młodzi karatecy. Na turniejach i zawodach szczebla powiatowego, wojewódzkiego a nawet ogólnopolskiego - zdobywali medale i puchary. marzec 2012 Ogólnopolski Turniej Mazowia Cup w Józefowie II miejsce Maciej Trzepałka kat. kumite chłopców r.1999/2000 III miejsce Izabela Jedlińska kat. Kumite dziewcząt r czerwiec 2012 Ogólnopolski Turniej Kyokushin w Katowicach I miejsce Izabela Jedlińska kat. kumite dziewcząt r III miejsce Mateusz Oniszk kat. kumite chłopców r.1999/2000 /kumie - walka kontaktowa/ Obecnie w MGOK w Karczewie można obejrzeć wystawę historycznych, drewnianych, okrętów żaglowych, wykonanych przez młodych modelarzy z naszego klubu. Otwarcie wystawy nastąpiło /Dni Karczewa/. Tego dnia również - na estradzie wystąpiły dziewczęta z zespołu tańca nowoczesnego z Groty. Zobaczyć je będzie można ponownie we wrześniu podczas osiedlowego festynu z okazji Pożegnania Lata. One i ich młodsze koleżanki wystąpiły w klubie dla rodziców i opiekunów na zakończeniu roku b.r Podczas tej imprezy w klubie zobaczyć można było również, pokazy naszych karacistów, uczniów klasy gitary oraz wystawę rocznego dorobku artystycznego młodych plastyków. Koło Seniora też aktywnie uczestniczyło w życiu kulturalnym na Ługach. Sekcja artystyczna przygotowała program słowno - muzyczny i zaprezentowała go podczas Jajeczka. Z tym programem grupa koncertowała we wszystkich Ośrodkach Pomocy Społecznej w naszym powiecie. Informacje na ten temat i podziękowania ukazały się w naszej lokalnej prasie. Pozostałe imprezy odbyły się zgodnie z programem zamieszczonym w poprzednim numerze oraz stronie Informujemy, że od 9 lipca do 14 sierpnia klub zamknięty urlop W pierwszym tygodniu lipca przewidujemy prace remontowe. Nasz Biuletyn OSM 25

26 W II połowie sierpnia placówka będzie czynna bezpłatnie dla dzieci i młodzieży oraz odbywać się będą Warsztaty Taneczne dla dziewcząt z sekcji tańca i spotkania artystyczne Koła Seniora. Trwać będzie nabór do poszczególnych sekcji zainteresowań. Klub Krasnoludka (3-4 latki), Twórcze Łapki (5-6 latki), Nasz Biuletyn OSM 26 opracowała kierownik klubu - Jadwiga Wiśniewska Klub Batory ul. Batorego 34, Otwock, tel Zbliżają się wakacje, czas podsumować ostatnie miesiące naszej działalności. Prawdziwe oblężenie przeżywaliśmy przy okazji wernisaży wystaw lokalnych artystów. Wszystkie wystawy, zarówno zdjęć p. Barbary Matysiak, obrazów p. Anny Kulesz, jak i batików p. Kamili Guzal-Pośrednik cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Frekwencja dopisywała, co staje się już tradycją, w trakcie teatrzyków dla dzieci, które odbyły się w kwietniu i czerwcu. Dbamy także o te trochę starsze dzieci w trzecim już turnieju piłki nożnej organizowanym przez nas z okazji Dnia Dziecka wzięło udział prawie 70 młodych zawodników. Jeżeli dodać do tego prawie drugie tyle "widzów" to można chyba sobie wyobrazić jak głośno było na boisku. Aktywnie włączyliśmy się także w 1. Festiwal Świdermajer zorganizowaliśmy warsztaty wycinankarskie (wycinanka kołbielska i styl Świdermajer) i przygotowaliśmy, cieszącą się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem rowerową grę miejską. Zdjęcia ze wszystkich imprez można oglądać na naszej stronie internetowej. Prężnie działa także klub seniora. W omawianym okresie jego członkowie mogli uczestniczyć w wycieczkach: do Łowicza na Niedzielę Palmową, na majówkę w Hucie Garwolińskiej, do Białegostoku, Supraśla i Kruszynian (3 dni) oraz w wycieczce rowerowej do Izby Regionalnej w Gliniance. Dodać do tego należy spotkania na miejscu w klubie - wielkanocne, czy "spotkanie kaszubskie" z poetą z Pucka, Henrykiem Musą. Członkowie klubu aktywnie uczestniczyli także w III Pikniku Rodzinnym organizowanym przez Klub Batory a panie z zespołu wokalnego Batorynki zdobywają coraz większe doświadczenie sceniczne występując m.in. na Pikniku organizowanym przez Otwockie Centrum Kultury. Omawiany okres kończy lipcowa akcja "Lato w Mieście 2012". W trakcie 3 tygodni wakacji dzieci uczestniczące w akcji mogły skorzystać z wielu atrakcji takich jak wyjazdy na basen, do kina, do Hula Kula i wielu innych. Od września zapraszamy do zapisów do sekcji stałych działających w klubie:

27 Mała Akademia Sztuki (szk. podstawowa), sekcja szachowa, nauka gry na gitarze, sekcja kuglarska, pilates (dorośli), dance 4 ladies (dorośli). SIERPIEŃ (wtorek) Spotkanie przy herbatce dla seniorów. Na spotkaniu omawiany będzie plan na najbliższe miesiące. WRZESIEŃ (środa) Spotkanie w Klubie Perła dla seniorów z Klubu Batory, Perła, Proton (wtorek) Teatrzyk dla dzieci "Różowa Pantera". Wstęp wolny, zapraszamy dzieci wraz z rodzicami (wtorek) Wycieczka rowerowa dla seniorów do Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku. W planie zwiedzanie Zamku oraz wystawy machin oblężniczych, ognisko oraz przyjemnie spędzone popołudnie. Należy posiadać ze sobą 7 złotych na wstęp na wystawę. Zbiórka o przy Klubie Batory. Zapisy na wycieczkę do 17 września w Klubie lub telefonicznie: lub Wyjazd dla dzieci i młodzieży do 17 roku życia na mecz Legia Warszawa - Polonia Warszawa (wtorek) Spotkanie seniorów oraz tańce Wyjazd dla seniorów w Góry Świętokrzyskie. Uprzejmie informujemy, że w dniach 25 lipca 26 sierpnia Klub będzie nieczynny z powodu przerwy urlopowej. opracowała kierownik Klubu - Anna Pik Klub Proton ul. Poniatowskiego 1, Otwock, tel Do najciekawszych wydarzeń, jakie odbyły się ostatnio w klubie Proton należą poniżej opisane wycieczki: 19 maja: Wola Okrzejska - Muzeum Henryka Sienkiewicza (miejsce urodzin pisarza), Kock - pomnik generała Kleberga, Nasz Biuletyn OSM 27

28 Kozłówka - muzeum w pałacu Zamoyskich, park pałacowy, powozownia, kaplica, galeria sztuki socrealizmu, Lublin - muzeum na zamku, katedra, stare miasto. 15, 16, 17 czerwca: Pszczyna - muzeum zamkowe, Szczyrk - (miejsce noclegowe) wjazd wyciągiem na Jaworzynę i Skrzyczną, Żywiec - Muzeum Piwowarstwa (zwiedzanie połączone z degustacją piwa), Koniaków - dwie izby prezentujące tradycyjne wyroby koronkowe, gawędy i opowieści o regionie, Istebna - Chałupa Kawuloka (izba góralska - gawęda ludowa połączona z prezentacją pasterskich instrumentów muzycznych, Cieszyn - Muzeum Śląska Cieszyńskiego, zakupy po czeskiej stronie. Uprzejmie informujemy, że do dnia 26 sierpnia Klub Proton, będzie nieczynny. opracował kierownik Klubu Waldemar Fergiński 11. Komunikat Zarządu Spółdzielni Zarząd Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, informuje, że w IV kwartale 2012 r. odbędą się zebrania osiedlowe mające w szczególności na celu wybory Rad Osiedlowych. * * * 12. Ogłoszenia i reklamy DO WYNAJĘCIA POKOJE BIUROWE: 2 x 15 m 2 i 23 m 2, ul. Karczewska 40/42, Otwock (budynek Inwestprojektu ), Tel SPRZEDAM KAWALERKĘ atrakcyjnie wykończoną 35 m 2 lub mieszkanie trzypokojowe 65 m 2, atrakcyjnie wykończone. Możliwość zamiany na mniejsze. Tel.: ; Nasz Biuletyn OSM 28

29 SPRZEDAM MIESZKANIE atrakcyjne w Otwocku, ul. Krucza I piętro, 47 m 2, 3 pokoje, logia, do zamieszkania. Tel SPRZEDAM piękną działkę budowlaną nad Świdrem przy ulicy Zacisznej. Tel PRANIE DYWANÓW, WYKŁADZIN I TAPICERKI - w domu i zakładzie. Tel.: USŁUGI POLIGRAFICZNE Karczew, ul. Redutowa 9 Kom tel Ulotki; papier firmowy; naklejki; wizytówki; druki na papierze offsetowym i samokopiującym; nadruki na koperty; skład komputerowy; niskonakładowy druk książek; itp. Inwestprojekt-Druk s.c. Otwock, ul. Karczewska 40/42, tel.: , ; PRO FIL aluplast 5-KO M O RO W Y K= 1,0 szer. 72 m m. - bardzo dobra statyka Duży wybór parapetów wew. i zew. żaluzji, rolet i moskitier SALON FIRMOWY - Otwock, ul. Staszica 20 tel ; SERWIS i NAPRAWY pogwarancyjne OKIEN * * * ADAPTACJA POMIESZCZEŃ i USŁUGI REMONTOWE Nasz Biuletyn OSM 29

30 Do życia i pracy w Europie zacznij przygotowywać się już dziś! Nasz Biuletyn OSM 30 d l a d z i e c i i m ł o d z i e ż y m g r B. P r z y b y ls k a (r o k z a ło ż en i a ) początkujący i zaawansowani, poprawki, zaległości, egzamin; zajęcia również w weekendy i ferie; zapisy (indyw. i grupowe) cały rok (do wyczerpania wolnych miejsc); zajęcia: Michalin SP nr 2; Karczew SP nr 2; os. Ługi Berlinga 7. Zapisy tel.: ; i na zebraniach w szkołach. Sprawdzone i skuteczne nauczanie! OKNA PCV i DREWNIANE 5-cio i 6-cio KOMOROWE klasa A (ciepła ramka szyba k-1,0 szara uszczelka, stopniowanie uchyłu, wypełnienie dolnego wrębu). DRZWI - PARAPETY ROLETY. PROMOCJA - do dwóch okien jedna siatka przeciw owadom do 0,5m 2 GRATIS lub parapet wewnętrzny PCV do 30cm głębokości marmurek lub biały GRATIS. WYSOKIE RABATY!!! SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA NZOZ STOMMED Otwock, ul. Sportowa 3, tel CHIRURDZY - lek. Urszula Huk STOMATOLODZY: - lek. Franciszek Adam Walczyński - dr n. med. Juliusz Minakowski INTERNISTA - lek. Anna Nocoń-Minakowska - lek. dent. Joanna Stosio REUMATOLOG - lek. Wojciech Ogrodzki - lek. dent. Barbara Byrska NEUROLOG - lek. Iwona Witkiewicz - lek. dent. Małgorzata Lewicka ORTOPEDA - lek. Stanisław Rak Stomatologia zachowawcza, UROLOG - lek. Józef Mikucki dziecięca; MEDYCYNA PRACY - lek. Andrzej Majewski - chirurgia stomatologiczna; - implantologia; - protetyka. BADANIA KIEROW. - lek. Anna Nocoń-Minakowska BADANIA KIEROWCÓW; EKG; ANALIZA PIERWIASTKA WŁOSÓW. RATY P.H.U. BUD-PAK, OTWOCK, ul. STASZICA 5/7 (bazarek na tyłach dworca PKS, ul. Kupiecka) , Godziny przyjęć: pon.-pt , sob

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 135 MAJ - LIPIEC 2011 r. W majowo - lipcowym numerze przedstawiamy:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Kęty 23.03.2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Informacje wstępne Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Kętach realizując obowiązek wynikający z 150 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Spis treści

Biuletyn. Spis treści GRODZKA SPÓŁDZIELNIA Biuletyn Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu maj 2014 Spis treści Wstęp Nowe regulaminy Sprawozdanie z działalności RN Wyciąg ze sprawozdania Zarządu Zawiadomienie o

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

materiały na WZ WSM 2015 r.

materiały na WZ WSM 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROKU 2014 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Elbląska 14 01-737 Warszawa KRS: 0000074605, REGON: 000489811 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU Bielsko-Biała, maj 2013 rok 1/46 Zawartość Wstęp... 3 1. Organizacja Spółdzielni... 3 1.1 Organy Spółdzielni...

Bardziej szczegółowo

C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A

C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A SPRAWOZDANIE NA WALNE ZGROMADZENIE Czeladź, czerwiec 2015 r. - 1- SPIS TREŚCI - Spis treści str. 2 - Informacja o odbytym Walnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności ISSN 1730-2951 Bezpłatny Magazyn Informacyjny Numer 05/179/2014 13.05.2014 r. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu w 2013 r. Przedstawiamy Państwu zbiór dokumentów, dzięki

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r. załącznik nr 1 do uchwały Nr 774/2015 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 24 marca 2015 r. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r.

S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. Rada Nadzorcza w omawianym okresie sprawozdawczym działała w następującym składzie: 1) w kadencji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2012 rok Ciechocinek 27 marca 2013 roku 2 S P I S T R E Ś C I I. W S T Ę P... 5 II. D O C H O D Y... 10 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo...

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ LUSTRACJI przeprowadzonej w: Spółdzielni Mieszkaniowej USTRONIE 26-600 RADOM, ul. WYŚCIGOWA

Bardziej szczegółowo

Rozdział I przepisy ogólne

Rozdział I przepisy ogólne REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu Podstawa prawna: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 ` SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 S T A T U T Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach Tekst jednolity październik 2010 2 SPIS TREŚCI: I. CZĘŚĆ OGÓLNA DZIAŁ.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE W OLSZTYNIE

BIULETYN MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE W OLSZTYNIE Nr 1 (89) Kwiecień 2014 Olsztyn ISSN 1642-0160 www.smp.olsztyn.pl BIULETYN MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE W OLSZTYNIE fot. Andrzej Stachurski 1 Wszystkim Członkom spółdzielni oraz ich

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Działając na podstawie 55 pkt 18 litera f) Statutu SBM Ateńska i 3 ust.

Bardziej szczegółowo

VI Walne Zgromadzenie Członków

VI Walne Zgromadzenie Członków PISMO BEZPŁATNE WRZESIEŃ 2013 ISSN 1732-5145 Kwartalnik Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 3/76/2013 PANDORA Wierszyk rozpaczliwy Kiedy wreszcie przestanę być stary? Chyba dosyć już tego dobrego!

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY SEZON GRZEWCZY PRZED NAMI

KOLEJNY SEZON GRZEWCZY PRZED NAMI KOLEJNY SEZON GRZEWCZY PRZED NAMI W tym roku bardzo wcześnie zakończyliśmy poprzedni sezon grzewczy (już w kwietniu), także wrzesień jest na razie dosyć łaskawy. Termin włączenic centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 6/14 RN PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI Z 28 KWIETNIA 2014R REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

Kto śmieci ten płaci. Kwartalnik Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 4/69/2011. Sylwestrowe smuteczki (i nadzieje)

Kto śmieci ten płaci. Kwartalnik Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 4/69/2011. Sylwestrowe smuteczki (i nadzieje) PISMO BEZPŁATNE GRUDZIEŃ 2011 ISSN 1732-5145 Kwartalnik Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 4/69/2011 Sylwestrowe smuteczki (i nadzieje) Nareszcie sobie poszedł. Bo z rok się tu zasiedział. Wcale nie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2013 R. 2 3 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 8 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie...

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na Walne 2015

Zapraszamy na Walne 2015 Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Ślęczka 1a 41-800 Zabrze ADS Centrum ul. Sobieskiego 21, tel. 32 271 29 36 ADS Południe ul. Ślęczka 8, tel. 32 271 24 35 ADS Zachód ul. Wolności 123, tel. 32 271

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku Warszawa, dnia 1 września 2014 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2014 1902 2012 Spółdzielnia Mieszkaniowa STRZECHA w Bielsku-Białej Pomnik na rogu ul. Wiśniowej i Jesionowej, przedstawiający matkę z malutkim dzieckiem, potocznie zwany

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Rozdział II / Ocena stanu ilościowego i technicznego posiadanego przez Miasto zasobu mieszkaniowego/

I N F O R M A C J A. Rozdział II / Ocena stanu ilościowego i technicznego posiadanego przez Miasto zasobu mieszkaniowego/ I N F O R M A C J A o realizacji Uchwały Nr 466/XLVI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ostrołęki w latach 2013

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7 S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI 1 1. Nazwa Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Kolejny piękny jubileusz ChSM

Kolejny piękny jubileusz ChSM styczeń 2013 (222) nakład: 15 000 egz. Kolejny piękny jubileusz ChSM Chorzów, ul. ul. Śląska Śląska 1 (boczna 1 Gwareckiej) tel. (032) 247 24707054, 54; tel. tel. kom: kom. 0602 268 951 www.rcc.pl Oferujemy

Bardziej szczegółowo