Dom Development. Trzymaj. Sektor deweloperski RAPORT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dom Development. Trzymaj. Sektor deweloperski RAPORT"

Transkrypt

1 RAPORT Dom Development Sektor deweloperski Trzymaj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 46,35 Cena docelowa (PLN) 47,35 Min 52 tyg (PLN) 38,64 Max 52 tyg (PLN) 51,63 Kapitalizacja (mln PLN) 1 148,1 EV (mln PLN) 1 189,9 Liczba akcji (mln szt.) 24,77 Free float 4,5% Free float (mln PLN) 465,1 Śr. obrót/dzień (mln PLN),3 Kod Bloomberga DOM PW Kod Reutersa DOMD.WA Zmiana kursu Dom Development WIG 1 miesiąc -2,7% 1,6% 3 miesiące 7,8% 5,4% 6 miesięcy 3,3%,1% 12 miesięcy -1,3% 3,% Akcjonariat % akcji i głosów Dom Development B.V. 59,45 AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne 5,3 Aviva BZ WBK SA Grzegorz Kiełpsz 5,17 Jarosław Szanajca 6,19 Poprzednie rekom. data cena doc. Trzymaj ,2 Wydajemy rekomendację Trzymaj dla Dom Development z ceną docelową w perspektywie 12 miesięcy wynoszącą 47,35 PLN. Spółka nadal utrzymuje wysoką ofertę mieszkań w sprzedaży na poziomie ponad 22 lokali i kontynuuje zakupy działek. W 215 r. Dom Development w zależności od koniunktury na rynku może wprowadzić do sprzedaży do 14 projektów, w tym 6 nowych lokalizacji na łącznie 25 mieszkań. Wspierająco na sprzedaż działa program MDM, który po zmianie limitów obejmuje ok. 4% oferty Spółki. Poziom przekazań w bieżącym roku będzie zbliżony do ubiegłorocznego, spodziewamy się jednak wyższej marży. Oczekujemy kontynuacji polityki dywidendowej i wypłaty całego zysku w ciągu najbliższych kliku lat. W 214 r. nastąpiło przyspieszenie działalności Dom Development. Spółka zwiększyła ofertę wprowadzając do sprzedaży 12 projektów, w tym 4 w nowych lokalizacjach, na łącznie 194 mieszkania oraz sprzedała rekordową liczbę 1889 mieszkań. Wzrost sprzedaży był szczególnie widoczny w IV kwartale, kiedy sprzedaż wyniosła 531 mieszkań. Jednym z czynników wspierających sprzedaż stał się także program MDM po zwiększeniu limitów cenowych w Warszawie, co spowodowało, że dobrze sprzedawać zaczęło się osiedle Wilno. Dzięki zmianie limitów na koniec 214 r. programem MDM objętych było ok 4% mieszkań w ofercie Spółki. Oczekujemy kontynuacji wysokiej sprzedaży również w bieżącym roku. Dom Development w dalszym ciągu kontynuuje zakupy ziemi. W 214 r. Spółka wydała na ten cel ponad 8 mln PLN, jednak w dużym stopniu wynikało to z przesunięcia finalizacji negocjowanych transakcji na 215 r., w którym Spółka planuje wydać ponad 2 mln PLN. W bieżącym okresie Spółka planuje w zależności od koniunktury wprowadzić do sprzedaży 14 inwestycji, w tym 6 nowych lokalizacji, na łącznie ok. 25 mieszkań. W I kwartale wprowadzono do sprzedaży następujące inwestycje: kolejny etap osiedla Saska oraz nowe lokalizacje Pod Zegarem i Wille Lazurowa. Dom Development nadal pozostaje Spółką relatywnie niezadłużoną i kontynuuje wypłatę całego zysku w postaci dywidendy. W 214 r. zysk wyniósł 55,9 mln PLN, a rekomendowana przez Zarząd dywidenda 2,25 PLN na akcje. Oczekujemy, że przy bieżącej skali działalności taka polityka powinna zostać utrzymana w ciągu najbliższych kilku lat. Dom Development mar 6 cze 19 sie 28 paź 15 sty 26 mar W roku 214 sprzedaż na rynku warszawskim doszła do rekordowych poziomów zbliżonych do hossy z 27 roku. Na dobrą koniunkturę składają się rekordowo niskie stopy procentowe, relatywnie stabilne ceny mieszkań, dopasowana do rynku oferta oraz wsparcie ze strony MDM. Jednak obawy budzi spadek wartości r/r udzielanych kredytów hipotecznych widoczny w IV kwartale 214 r. który jest oczekiwany również w I kwartale 215r. Niekorzystnie na marże może działać również wzrost oferty mieszkań wprowadzanych do sprzedaży przez deweloperów ze względu na dobrą koniunkturę. Z tego powodu rosną również ceny działek. Dom Development WIG znormalizowany Stanisław Ozga, CFA, doradca inwestycyjny (-22) PKO Dom Maklerski ul. Puławska Warszawa r. Dane finansowe (skonsolidowane) mln PLN P 216P 217P Sprzedaż 676,4 784,3 848,2 893, 865,5 EBITDA 76,5 69,7 98,3 13,9 96,2 EBIT 73,3 69, 95,1 1,9 93,6 Zysk netto 54,4 55,7 75,7 81,3 76,2 Zysk skorygowany 54,4 55,7 75,7 81,3 76,2 EPS (PLN) 2,2 2,25 3,6 3,28 3,8 DPS (PLN) 2,2 2,25 3,6 3,28 3,8 P/E 21,1 2,6 15,2 14,1 15,1 P/BV 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 EV/EBITDA 15,6 17,1 12,1 11,5 12,4 P - prognoza DM PKO BP Istotne zastrzeżenia i informacje na temat powiązań pomiędzy DM a spółką znajdują się na ostatniej stronie niniejszego opracowania.

2 W 214 r. Dom Development wykorzystał poprawę koniunktury na rynku mieszkaniowym i zanotował sprzedaż na najwyższym historycznie poziomie 1889 mieszkań oraz ponad 5 lokali. Najlepiej sprzedającymi się inwestycjami były Saska, gdzie sprzedaż wyniosła znacznie ponad 3 mieszkań, Żoliborz Artystyczny i Wilno po ok. 25 mieszkań oraz Derby ok. 2 mieszkań. Do oferty wprowadzono 12 inwestycji na łącznie 194 mieszkania, w tym cztery nowe lokalizacje (Rezydencja Mokotów, Pod Różami, Willa Lindego oraz Al. Piastów we Wrocławiu). Większość oferty (12 mieszkań) została wprowadzona w II kwartale ub. roku, co spowodowało jej wzrost do rekordowych poziomów ok. 25 mieszkań. Oferta pozytywnie przełożyła się na wzrost sprzedaży, która w III kwartale wzrosła do 495 mieszkań, a w IV kwartale przekroczyła 5 mieszkań i wyniosła 531 lokali. Wzrost w IV kwartale wynikał także z poprawy warunków cenowych programu MDM. W IV kwartale podniesione zostały limity cenowe w Warszawie z 6127 PLN/m2 do 6583 PLN/m2, co pozwoliło zwiększyć udział mieszkań objętych programem do 4% oferty. W szczególności dotyczyło to osiedla Wilno, które istotnie poprawiło wyniki sprzedaży. Mieszkania sprzedane vs. mieszkania przekazane 25 szt Liczba mieszkań sprzedanych Przekazania Źródło: Dom Development 2

3 Wyniki finansowe Dom Development Sprzedaż Zysk brutto Zysk netto Marża brutto 45,% 4,% 35,% 3,% 25,% 2,% 15,% 1,% 5,%,% Źródło: Dom Development W 214 r. Spółka rozbudowywała także bank ziemi. Dokonano zakupów za ponad 8 mln PLN. Obniżenie poziomu wydatków w stosunku do roku 213 wynika z faktu, że część negocjowanych transakcji zostanie sfinalizowania w 215 r. W roku bieżącym planowane nakłady na zakup działek wynoszą ponad 2 mln PLN. Wydatki te pozwolą utrzymać bank ziemi projektów w realizacji i przygotowaniu na poziomie charakterystycznym dla ostatnich lat, czyli ok. 8-9 tys. mieszkań, przy czym wzrośnie udział projektów na lewym brzegu Wisły, które będą zdecydowanie dominować wśród nowych działek. W 215 r. Dom Development nadal utrzymuje ofertę na wysokim poziomie. W I kwartale br. wprowadzono do sprzedaży trzy inwestycje, w tym dwie nowe lokalizacje: Saska etap III (239 mieszkań), Dom Pod Zegarem przy ul. Bukowińskiej (226 mieszkań) oraz Wille Lazurowa przy ul. Lazurowej (164 mieszkania). W sprzyjających okolicznościach Spółka chce wprowadzić w całym roku 14 projektów, w tym 6 nowym na łącznie ok. 25 mieszkań. Efektem utrzymywania wysokiej oferty i wprowadzania nowych projektów przy sprzyjającej koniunkturze jest rosnąca sprzedaż mieszkań. Zysk w 214 r. był determinowany przez ilość przekazań na poziomie 1954 mieszkania oraz marżę brutto na sprzedaży w wysokości 19,3%. W 215 r. wielkość przekazań może oscylować na poziomie ok. 2 mieszkań, spodziewamy się także wyższej marży brutto na sprzedaży. Ze względu na harmonogram przekazań inwestycji spodziewamy się kumulacji wyniku w czwartym kwartale oraz istotnie słabszych wyników w pierwszym półroczu. Sprzedaż mieszkań związana jest nie tylko z poziomem i atrakcyjnością oferty Spółki, ale także z koniunkturą na rynku mieszkaniowym. Rok 214 i początek 215 r. są pod tym względem bardzo dobre. Sprzedaż na rynku warszawskim doszła do rekordowych poziomów zbliżonych do hossy z 27 roku. Na dobrą koniunkturę składają się rekordowo niskie stopy procentowe, relatywnie stabilne ceny mieszkań, dopasowana do rynku oferta oraz wsparcie ze strony MDM. Pewne obawy budzi spadek wartości r/r udzielanych kredytów hipotecznych widoczny w IV kwartale 214 r., który jest oczekiwany również w I kwartale 215 r. Niekorzystnie na marże może działać również wzrost oferty mieszkań, wprowadzanych do sprzedaży ze względu na dobrą koniunkturę. Ze względu na większe zakupy deweloperów rosną również ceny działek. 3

4 Oferta mieszkań w sprzedaży (I kw I kw. 215) 3 szt I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw.p Projekty w budowie Projekty zakończone Źródło: Dom Development Inwestycje wprowadzone do sprzedaży (I kw I kw. 215) 12 1 szt. szt I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw.p Źródło: Dom Development Inwestycje wprowadzone do realizacji (lewa oś) Liczba projektów (prawa oś) Polityka dywidendowa Dom Development od początku debiutu na GPW w 26 r. wypłacał dywidendę. Wielkość wypłacanej dywidendy mierzona udziałem zysku netto przeznaczonego na dywidendę wzrosła istotnie od roku 211 (wypłata za rok 21 r.) gdy poprawiła się sytuacja finansowa Spółki. Począwszy od zysku za rok 212 r. Spółka zdecydowała przeznaczać na dywidendę cały zysk netto. Wg naszej opinii podobna sytuacja może mieć miejsce także w ciągu kolejnych lat mimo istotnych wydatków na zakup ziemi. Finansowanie Poziom zadłużenia Spółki jest relatywnie niewielki w relacji do wielkości kapitałów i realizowanych obrotów oraz zysków. Zadłużenie netto wynosiło na koniec 214 roku 41,2 mln PLN, co oznacza gearing na poziomie ok. 4,8%. Ze względu na rozwój banku ziemi, wzrost oferty oraz wypłatę dywidendy zadłużenie powinno wzrosnąć do ok 25% na koniec roku. Dom Development w bieżącym roku będzie refinansował obligacje o wartości nominalnej 1 mln PLN. 4

5 Zapadalność zadłużenia w latach (mln PLN) Kredyty bankowe Obligacje 5

6 Wykaz realizowanych inwestycji, stan na r. Nazwa inwestycji PUM Liczba lokali Liczba lokali w ofercie Data rozp. Data zakończenia Żoliborz Artystyczny (Warszawa, Żoliborz) Żoliborz Artystyczny Q213 4Q 214 Żoliborz Artystyczny Q213 4Q 214 Żoliborz Artystyczny Q214 3Q 215 Żoliborz Artystyczny Q214 4Q215 Żoliborz Artystyczny Q215 4Q 216 Żoliborz Artystyczny Q216 3Q217 Żoliborz Artystyczny Q217 3Q218 Żoliborz Artystyczny Q217 1Q219 razem Młyny Królewskie (Warszawa, Wilanów) Młyny Królewskie Q214 razem Aura (Wrocław, Krzyki-Wojszyce) Aura I Q214 4Q215 Aura II Q214 1Q216 razem Palladium (Warszawa, Tarchomin) Palladium Odeon Q214 4Q 215 Palladium Q215 4Q216 Palladium Q216 2Q217 Palladium Q217 3Q217 Palladium Q218 3Q218 razem Oaza (Wrocław, Krzyki) Oaza I Q211 3Q212 Oaza II Q211 2Q213 Oaza III Q213 2Q215 razem Wilno (Warszawa, Targówek) Wilno Q212 4Q213 Wilno Q212 2Q213 Wilno 2B Q212 2Q214 Wilno 2e Q213 2Q215 Wilno Q214 1Q216 Wilno Q215 3Q216 Wilno Q216 3Q217 Wilno q217 3Q218 Wilno Q218 3Q219 Wilno Q219 3Q22 razem Saska nad Jeziorem (Warszawa, Gocław) Saska nad Jeziorem I Q213 2Q215 Saska nad Jeziorem II Q214 4Q215 Saska nad Jeziorem III Q215 3Q217 razem Pod Zegarem (Warszawa, Mokotów) Pod Zegarem Q15 3Q16 razem Wille Lazurowa (Warszawa, Bemowo) Wille Lazurowa Q215 3Q216 razem Źródło: Dom Development, szacunki DM PKO BP 6

7 Wykaz realizowanych inwestycji, stan na r. Nazwa inwestycji PUM Liczba lokali Liczba lokali w ofercie Data rozp. Data zakończenia Saska (Warszawa, Gocław) Saska III f Q212 4Q213 Saska III f Q 212 4Q213 Saska III f Q213 3Q214 Saska III f Q213 3Q214 Saska Q215 4Q216 razem Willa Lindego (Warszawa, Bielany) Willa Lindego Q214 4Q215 razem Aleja Piastów (Wrocław, Fabryczna-Oporów) Al. Piastów Q214 4Q215 razem Rezydencja Mokotów (Warszawa, Mokotów) Naruszewicza Q214 4Q215 razem Willa na Harfowej (Warszawa, Ochota) Willa na Harfowej Q212 2Q214 razem Bukowińska (Warszawa, Mokotów) Bukowińska Q15 2Q16 razem Bukowińska na Skarpie (Warszawa, Mokotów) Bukowińska na Skarpie Q15 2Q16 razem Garażowa (Warszawa, Mokotów) Garażowa Q15 4Q16 razem Pod Różami (Warszawa, Ochota) Pod Różami Q14 4Q15 Klasyków (Warszawa, Białołęka) Klasyków I Q214 1Q216 Klasyków Q214 razem Derby (Warszawa, Białołęka) Derrby 14/ Q213 Derrby 14/ Q212 1Q214 Derrby 14/ Q212 4Q214 razem Źródło: Dom Development, szacunki DM PKO BP 7

8 Rynek deweloperski W 214 roku kontynuowany był okres dobrej koniunktury na rynku deweloperskim, który zapoczątkowany został w połowie 213 r. Po gwałtownym wzroście sprzedaży w II połowie 213 r. łączna sprzedaż w kolejnych kwartałach na głównych rynkach deweloperskich wg REAS ustabilizowała się na poziomie zbliżonym do 4Q 213 r. Ceny mieszkań wzrosły od kilku do kilkunastu procent od dołków cenowych osiągniętych na przełomie 212/213 r. Wzrost sprzedaży wygenerował popyt na grunty i przyczynił się do wzrostu ich ceny. Relatywnie stabilne były natomiast koszty budowy. Cały czas aktywne są czynniki, które przyczyniły się do poprawy sytuacji na rynku: niskie stopy procentowe, wzrost płacy nominalnej, stabilne ceny mieszkań i programy wspierające sprzedaż jak MDM. Z drugiej strony zaostrzeniu ulega polityka kredytowa KNF dotycząca możliwości udzielania kredytów bez wkładu własnego (od 215 r. limit środków własnych wynosi 1% i rośnie do 15% w 216 r. oraz 2% od 217 r. W przypadku odpowiedniego ubezpieczenia wymaganej nadwyżki wkład własny może wynosić 1% ). W IV kwartale 214 r. udział nowych kredytów z LTV pow. 8% wynosił 47,1%. Obecne prognozy makroekonomiczne banku PKO BP zakładają scenariusz wspierający dla rynku mieszkaniowego na najbliższe dwa lata. W 215 r. wzrost gospodarczy powinien osiągnąć 3,6%, przy słabszej pierwszej i mocniejszej drugiej połowie roku (wzrost, odpowiednio, 3,-3,5% i 4,-4,5% r/r). Wzrost gospodarczy w 215 r. będą wspierać niskie ceny ropy, inwestycje publiczne oraz niższe stopy procentowe, które łącznie mogą dodać +1,5pp do dynamiki PKB. W przeciwnym kierunku będą działać recesja w Rosji oraz aprecjacja CHF, które łącznie mogą odjąć -,8pp od dynamiki PKB w tym roku. Efekt netto wyniesie +,7pp. Także w 216 r. oczekiwane jest utrzymanie tempa wzrostu PKB na poziomie 3,6%. Czynniki wspierające popyt na kredyty jak bardzo niskie stopy procentowe wg prognoz powinny utrzymywać się co najmniej przez okres kilku kwartałów. Umiarkowany wzrost zakładany jest na koniec 216 r. Wg prognoz Banku PKO BP oczekiwana jest także dalsza poprawa na rynku pracy mierzona spadkiem stopy bezrobocia wg metodyki BAEL z poziomu 8,3% na koniec 214 r. do 7,3% na koniec 215 r. Oczekiwane jest również przyśpieszenie wzrostu płacy nominalnej do ponad 4% w 215 r. i 216 r., co wraz ze stopami procentowymi jest istotne z punktu widzenia dostępności mieszkań. 7 Sprzedaż mieszkań przez deweloperów giełdowych Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 Dom Development Robyg Polnord J.W. Construction Marvipol Inpro Budimex Nieruchomości Ronson żródło: PAP, DM PKO BP 8

9 Niepokojącym zjawiskiem na rynku są ujemne dynamiki kredytów hipotecznych widoczne od drugiego półrocza 214 r. W III kw. 214 r. dynamika r/r zarówno wartości jak i ilości kredytów hipotecznych spadła o ponad 3%. Wg informacji BIK dalszy spadek r/r wielkości udzielanych kredytów nastąpił także w IV kwartale ubiegłego roku. Indeks popytu na kredyty mieszkaniowe wskazywał na spowolnienie także w styczniu 215 r. Należy jednak dodać, że spadek wartości i ilości udzielanych kredytów hipotecznych miał miejsce również w 213 r., kiedy na rynku pierwotnym nastąpił istotny wzrost sprzedaży mieszkań. Od 213 r. w Polsce pogarsza się demografia mierzona liczbą ludności w wieku lat, którzy stanowili w latach r. zdecydowanie największą grupę osób biorących kredyty mieszkaniowe. Dynamika tego zjawiska będzie przyśpieszać w kolejnych latach. mld PLN Wartość i liczba nowo podpisanych umów o kredyt kwartalnie w okresie I kw. 21 r. - IV kw. 214 r Wartość nowo podpisanych umów o kredyt Liczba nowo podpisanych umów o kredyt Źródło: ZBP Indeks Dostępności Mieszkaniowej w okresie Q Q Źródło: ZBP Średnia dla Polski 9

10 Rynki, na których działa Spółka Warszawa W 214 r. sprzedano na rynku warszawskim ok. 17 tys. mieszkań, czyli ok. 8 mieszkań mniej niż w rekordowym 27 r. Wyraźne przyśpieszenie sprzedaży nastąpiło od drugiej połowy 213 r., czemu początkowo nie towarzyszył wzrost projektów wprowadzanych do sprzedaży. Na rynku warszawskim na poprawę koniunktury złożył się także wzrost cen transakcyjnych, który nastąpił od początku 213 r. i wyniósł łącznie ok 12%. Dynamiki sprzedaży dla okresów 214/213 i 1H214/1H214 wyniosły odpowiednio ok. 15% i blisko 4%. Przyśpieszenie sprzedaży spowodowało znaczne zmniejszenie oferty jednak tak jak na innych rynkach została ona częściowo odbudowana w 214 r. poprzez skokowy wzrost liczby projektów wprowadzanych do sprzedaży, widoczny szczególnie w drugim i trzecim kwartale, kiedy wprowadzano po ponad 5 tys. mieszkań. Na koniec 214 r. oferta wynosiła ok. 18 tys. mieszkań. Biorąc pod uwagę bieżące poziomy sprzedaży czas wyprzedaży oferty wynosi 4,2 czyli jest relatywnie niski. Rynek warszawski ze względu na swoją wielkość i płynność przyciąga wciąż wielu deweloperów działających na rynkach lokalnych. Wrocław Podobnie jak rynek warszawski także Wrocław przyciąga wielu deweloperów działających na innych rynkach. Decyduje o tym wielkość rynku (sprzedaż w 214 r. na poziomie ok. 65 mieszkań) i w opinii deweloperów relatywnie przyjazne dla inwestorów procedury administracyjne. Wpływa to także na relatywnie wyższy poziom konkurencji. Poziom bieżącej oferty wynosi ponad 8 tys. mieszkań, a okres wyprzedaży bieżącej oferty wynosi ponad 5 kwartałów. Dynamiki sprzedaży w czasie obecnego ożywienia na rynku mieszkaniowym były nieco niższe niż w Warszawie, a sprzedaż w 214r w relacji do 213r. wzrosła o ok. 15%. Średnie ceny transakcyjne w IV kwartale 214 r. były na poziomie ok 5,8 tys. PLN/m 2, co oznacza wzrost od dołka cenowego w I kwartale 213 r. o 7%. Ceny transakcyjne mieszkań rynku pierwotnym [za mkw.] Wrocław Łódź Kraków Warszawa Katowice Źródło: NBP 1

11 Wycena Wyceniamy Spółkę modelem DCF. Prognozujemy parametry modelu do roku 223. Druga faza (TV) obejmuje okres po roku 223. Dodatkowo publikujemy wycenę porównawczą Dom Development na tle spółek z sektora. Ryzykiem dla intensyfikacji sprzedaży przez Spółkę i osiągnięcia zakładanej marży jest rosnąca konkurencja ze strony innych deweloperów. Obecna korzystna sytuacja na rynku mieszkaniowym może przyśpieszać uruchamianie nowych inwestycji. Było to widoczne zwłaszcza w II i III kwartale 214 r. w postaci znacznej nadwyżki nowych projektów wprowadzanych do sprzedaży nad popytem na mieszkania. W okresie poprawy koniunktury deweloperzy giełdowi zwiększyli zakupy działek (włączając także transakcje w realizacji) co spowodowało widoczny wzrost cen (np.: na rynku warszawskim). Występowanie tych zjawisk w przyszłości może doprowadzić do zwiększenia konkurencji i presji na marże. Obecnie na GPW sprzedaż akcji rozważają niektórzy akcjonariusze spółek deweloperskich. Dotyczy to np.: spółki Ronson. W 214 r. i 215 r. istotne pakiety akcji oferowane były także przez akcjonariuszy Robyga. Podaż akcji może wpłynąć na obniżenie cen i relatywnych wycen także innych spółek deweloperskich. Obecnie dyskutowane są proponowane założenia do nowelizacji ustawy deweloperskiej przygotowane przez UOKiK. Wg propozycji UOKiK jako zabezpieczenie środków nabywców mieszkań powinny funkcjonować rachunki powiernicze zamknięte, albo rachunki otwarte z dodatkowymi zabezpieczeniami, w postaci gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, (które obecnie nie są wymagane). W innym wariancie UOKiK proponuje całkowitą rezygnację z rachunków powierniczych i zastąpienie ich kredytami, z których deweloperzy finansowaliby inwestycje. Rozwiązania te mogą prowadzić do istotnego wzrostu kosztów finansowania. Wycena DCF Dom Develoment: model DCF tys PLN 215P 216P 217P 218P 219P 22P 221P 222P 223P 223P+ EBIT 95 76, , , , , , , , , ,3 Stopa podatkowa 19,% 19,% 19,% 19,% 19,% 19,% 19,% 19,% 19,% 19,% NOPLAT 77 12, , , , , , , , , 7 544, CAPEX,,,,,,,,,, Amortyzacja 2 933, ,8 2 9, 2 9, 2 9, 2 9, 2 9, 2 9, 2 9, 2 9, Zmiany w kapitale obrotowym , , ,2,,,,,,, FCF , , , , , , , , , , WACC 7,6% 7,8% 7,1% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% Współczynnik dyskonta 1, 1,8 1,15 1,23 1,32 1,41 1,51 1,62 1,73 1,85 DFCF 51211, , , ,8 5584, 54588,6 5549,4 4618,1 4285, ,7 Wzrost w fazie II 2,% Suma DFCF - Faza I ,3 Suma DFCF - Faza II ,9 Wartość Firmy (EV) ,2 Dług netto ,8 Wartość godziwa ,4 Liczba akcji (mln szt.) 24,8 Wartość godziwa na akcję na ,66 Cena docelowa za 12 miesięcy (PLN) 47,35 Oczekiwana dywidenda w ciągu 12 miesięcy 2,25 Cena bieżąca 46,35 Oczekiwana stopa zwrotu 7% Źródło: prognozy DM PKO BP 11

12 WACC i założenia do wyceny Dom Development: WACC 215P 216P 217P 218P 219P 22P 221P >221P Stopa wolna od ryzyka 3,% 3,% 3,% 3,% 3,% 3,% 3,% 3,% Premia za ryzyko 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% Beta 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Premia za ryzyko długu 3,% 3,% 3,% 3,% 3,% 3,% 3,% 3,% Stopa podatkowa 19,% 19,% 19,% 19,% 19,% 19,% 19,% 19,% Koszt kapitału własnego 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% koszt długu 6,% 6,% 6,% 6,% 6,% 6,% 6,% 6,% waga długu 14% 7% 3% 33% 33% 33% 33% 33% WACC 7,6% 7,8% 7,1% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% Źródło: prognozy DM PKO BP Dom Development: Kluczowe założenia do wyceny 215P 216P 217P 218P 219P 22P Wolumen:Sprzedaż mieszkań Wolumen:Rozpoznanie mieszkań w wyniku Średnia marża brutto na sprzedaży 21,7% 21,6% 21,7% 23,5% 23,4% 24,5% Źródło: prognozy DM PKO BP Wycena porównawcza Nazwa spółki Kapitalizacja P/E P/BV stopa dywidendy 215 Dług netto/kapitał własny mln PLN POLNORD SA 298,59,22,4 ROBYG SA 597,22 16,94 13,51 1,9 1,38 4,6%,36 RONSON EUROPE NV 37,41 9,71 11,33,77 2,2%,37 LC CORP SA 895,12 23,53 13,33 9,9,68,72 JW CONSTRUCTION HOLDING SA 255,5,36,81 DOM DEVELOPMENT SA 1 148,15 2,62 15,16 14,12 1,33 4,8%,9 MARVIPOL SA 315,79 4,59 8,74 8,17 1,8,44 średnia 16,42 12,9 1,56,83,46 Źródło: Bloomberg, DM PKO BP DOM DEVELOPMENT SA 1 148,15 2,62 15,16 14,12 1,35 1,34 1,32 premia/dyskonto do średniej 28% 6% wycena po uwzgl. premii/dyskonta 33,53 18,4 wagi 5% 5% wycena porównawcza (PLN) 25,9 Źródło: Bloomberg, DM PKO BP 12

13 Prognozy finansowe Rachunek zysków i strat (tys. PLN) P 216P 217P Przychody netto ze sprzedaży Koszty własny sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży Koszt sprzedaży Koszty zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Zysk(strata) netto Zysk(strata) jedn.dominującej Zyski (straty) mniejszości Bilans (tys. PLN) P 216P 216P Aktywa trwałe Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Inne długoterminowe należności Długoterminowe asktywa finansowe Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz poz. 49 Należności Pozostałe aktywa obrotowe Krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne i ekwiwalenty AKTYWA RAZEM Kapitał własny ogółem Kapitał zakładowy Nadwyżka z emisji akcji pow.ich wart. Nominalnej Kapitał zapasowy Pozostałe kapitały Niepodzielony wynik finansowy Udziały niekontrolujące Zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Oprocentowane kredyty i pożyczki Rezerwa z tytułu odroczonego pod. Dochodowego Rezerwy długoterminowe Pozostałe zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tyt. Dostaw i usług i poz Oprocentowane kredyty i pożyczki Zobow. Z tyt. Odsetek Zobowiązania z tyt. podatku dochodowego Rezerwy krótkoterminowe Przychody przyszłych okresów PASYWA RAZEM Rachunek Przepływów Pieniężnych (tys. PLN) Przepływy z działalności operacyjnej Przepływy z działalności inwestycyjnej Przepływy z działalności finansowej Wskaźniki ROE 9,8% 1,2% 6,4% 6,5% 8,6% 9,2% 8,7% ROA 4,3% 5,2% 3,2% 3,5% 4,9% 5,5% 5,2% P/BV,72 1,29 1,34 1,34 1,31 1,3 1,3 Dług netto (tys. PLN) Dług netto/ EBITDA 1, 2,2 1,6,6 1,9,8 -,2 Źródło: Dom Development, P - prognoza DM PKO BP 13

14 Biuro Analiz Rynkowych Dyrektor Artur Iwański Sektor wydobywczy (22) Przemysł paliwowy, chemiczny, spożywczy Monika Kalwasińska (22) Sektor energetyczny, deweloperski Stanisław Ozga (22) Sektor finansowy Jaromir Szortyka (22) Sektor finansowy, strategia Handel, media, telekomunikacja, informatyka Przemysł, budownictwo, inne Dystrybucja, inne Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ul. Puławska 15, Warszawa tel. (-22) , fax (-22) Telefony kontaktowe Robert Brzoza (22) Włodzimierz Giller (22) Piotr Łopaciuk (22) Adrian Skłodowski (22) Analiza techniczna Analiza techniczna Biuro Klientów Instytucjonalnych Wojciech Żelechowski (Dyrektor) (-22) Przemysław Smoliński (22) Paweł Małmyga (22) Michał Sergejev (Sales) (-22) Mark Cowley (Sales) (-22) Krzysztof Kubacki (Head of sales trading) (-22) Marcin Borciuch (Sales trader) (-22) Piotr Dedecjus (Sales trader) (-22) Igor Szczepaniec (Sales trader) (-22) Tomasz Ilczyszyn (Sales trader) (-22) Maciej Kałuża (Trader) (-22) Andrzej Sychowski (Trader) (-22) Objaśnienie używanej terminologii fachowej min (max) 52 tyg. - minimum ( maksimum) kursu rynkowego akcji w okresie ostatnich 52 tygodni kapitalizacja - iloczyn ceny rynkowej akcji i liczby akcji EV - suma kapitalizacji i długu netto spółki free float (%) - udział liczby akcji ogółem pomniejszonej o 5% pakiety akcji znajdujące się w posiadaniu jednego akcjonariusza i akcje własne należące do spółki, w ogólnej liczbie akcji śr obrót/msc - średni obrót na miesiąc obliczony jako suma wartości obrotu za ostatnie 12 miesięcy podzielona przez 12 ROE - stopa zwrotu z kapitałów własnych ROA - stopa zwrotu z aktywów EBIT - zysk operacyjny EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję P/E - iloraz ceny rynkowej akcji i EPS P/BV - iloraz ceny rynkowej akcji i wartości księgowej jednej akcji EV/EBITDA - iloraz kapitalizacji powiększonej o dług netto spółki oraz EBITDA marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów netto ze sprzedaży marża EBITDA - relacja sumy zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów netto ze sprzedaży marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów netto ze sprzedaży rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży Stosowane metody wyceny DM opiera się zasadniczo na trzech metodach wyceny: DCF (model zdyskontowanych przepływów pieniężnych), metoda wskaźnikowa (porównanie wartości podstawowych wskaźników rynkowych z podobnymi wskaźnikami dla innych firm reprezentujących dany sektor) oraz model zdyskontowanych dywidend. Wadą metody DCF oraz modelu zdyskontowanych dywidend jest duża wrażliwość na przyjęte założenia, w szczególności te, które odnoszą się do określenia wartości rezydualnej. Modelu zdyskontowanych dywidend nie można ponadto zastosować w przypadku wyceny spółek nie mających ukształtowanej polityki dywidendowej. Zaletami obydwu wymienionych metod jest ich niezależność w stosunku do bieżących wycen rynkowych porównywalnych spółek. Zaletą metody wskaźnikowej jest z kolei to, że bazuje ona na wymiernej wycenie rynkowej danego sektora. Jej wadą jest zaś ryzyko, że w danej chwili rynek może nie wyceniać prawidłowo porównywalnych spółek. Powiązania, które mogłyby wpłynąć na obiektywność sporządzonej rekomendacji Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy DM PKO BP oraz analitykiem sporządzającym niniejszy raport a spółką, nie występują jakiekolwiek inne powiązania, o których mowa w 9 i 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 25 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Inwestor powinien zakładać, że DM ma zamiar złożenia oferty świadczenia usług spółce, której dotyczy raport. Pozostałe klauzule Niniejsza publikacja została opracowana przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego wyłącznie na potrzeby klientów DM PKO BP i podlega utajnieniu w okresie siedmiu następnych dni po dacie publikacji. Rozpowszechnianie lub powielanie w całości lub w części bez pisemnej zgody DM jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności, w oparciu o fakty i informacje uznane za wiarygodne (w szczególności sprawozdania finansowe i raporty bieżące spółki), jednak DM PKO BP nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były wszelkie informacje na temat spółki, jakie były publicznie dostępne do dnia jej sporządzenia. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez DM PKO BP bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. DM PKO BP nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. DM PKO BP może świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. Podmiotem sprawującym nadzór nad DM PKO BP w ramach prowadzonej działalności jest Komisja Nadzoru Finansowego. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego informuje, że świadczy usługę maklerską w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym, na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 października 21 r. Jednocześnie Dom Maklerski PKO Banku Polskiego informuje, że przedmiotową usługę maklerską świadczy klientom zgodnie z obowiązującym Regulaminem świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych i publikacji w zakresie instrumentów finansowych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (tutaj), a w przypadku klientów detalicznych również na podstawie pisemnej umowy o świadczenie usługi w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym.

GTC Koncentracja na polskich aktywach

GTC Koncentracja na polskich aktywach RAPORT Trzymaj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 9,68 Cena docelowa (PLN) 9,70 Min 52 tyg (PLN) 5,20 Max 52 tyg (PLN) 10,45 Kapitalizacja (mln. PLN) 3095 EV (mln. PLN) 4128 Liczba akcji (tys. szt.) 319373

Bardziej szczegółowo

PZU. Kupuj (niezmieniona) Sektor finansowy RAPORT. Deszcz dywidend

PZU. Kupuj (niezmieniona) Sektor finansowy RAPORT. Deszcz dywidend RAPORT Kupuj (niezmieniona) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 462,0 Cena docelowa (PLN) 531,0 Min 52 tyg (PLN) 399,91 Max 52 tyg (PLN) 511,00 Kapitalizacja (mln PLN) 39 895 Liczba akcji (mln szt.) 86,35

Bardziej szczegółowo

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne LPP Rekomendacja RAPORT NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 2737 Cena bieżąca (PLN) 2600 Stopa dywidendy 2,9% Potencjał wzrostu 8,2% Kapitalizacja (mln PLN) 4 569 Free float 47,7% Rekomendacja LPP PW LPPP.WA

Bardziej szczegółowo

Ciech S.A. Kupuj. Sektor chemiczny RAPORT. Poprawa wyników na horyzoncie. (niezmieniona)

Ciech S.A. Kupuj. Sektor chemiczny RAPORT. Poprawa wyników na horyzoncie. (niezmieniona) RAPORT Kupuj (niezmieniona) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 17.00 Cena docelowa (PLN) 23.87 Min 52 tyg (PLN) 10.83 Max 52 tyg (PLN) 29.45 Kapitalizacja (mln PLN) 895.90 EV (mln PLN) 2100.49 Liczba akcji

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty Czekając na poprawę wyników

Grupa Azoty Czekając na poprawę wyników RAPORT Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 62.05 Cena docelowa (PLN) 53.95 Min 52 tyg (PLN) 47.52 Max 52 tyg (PLN) 79.78 Kapitalizacja (mln PLN) 6 155.08 EV (mln PLN) 6 664.64 Liczba akcji (mln szt.) 99.20

Bardziej szczegółowo

KGHM. Gra w Chińczyka

KGHM. Gra w Chińczyka RAPORT Kupuj (nowa) KGHM Gra w Chińczyka Sektor wydobywczy Wysokie ceny miedzi, sprzedaż aktywów telekomunikacyjnych, rekordowy poziom gotówki i 14,9 PLN dywidendy na akcję oraz coraz śmielsze kroki na

Bardziej szczegółowo

Elektrobudowa, ZPUE, Apator

Elektrobudowa, ZPUE, Apator RAPORT APATOR Rekomendacja TRZYMAJ Cena docelowa (PLN) 33,00 Cena bieżąca (PLN) 31,72 Stopa dywidendy (%) 4,4% Potencjał wzrostu (%) 4,0% Kapitalizacja (mln PLN) 1050,0 Free float 77% Kod Bloomberga APT

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w sieci energetyczne: ZPUE, Elektrobudowa

Inwestycje w sieci energetyczne: ZPUE, Elektrobudowa RAPORT Inwestycje w sieci energetyczne: ZPUE, Elektrobudowa ZPUE Rekomendacja KUPUJ Cena docelowa (PLN) 310,00 Cena bieżąca (PLN) 268,80 Stopa dywidendy (%) 2,5% Potencjał wzrostu (%) 15,3% Kapitalizacja

Bardziej szczegółowo

PGF. Akumuluj 67,00 zł. Raport analityczny

PGF. Akumuluj 67,00 zł. Raport analityczny SEKTOR: DYSTR. FARMACEUTYKÓW GPW: REUTERS: MDIC.WA BLOOMBERG: PW 18.06.2008 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Akumuluj 67,00 zł 125 100 75 Dane podstaw ow e cena rynkow a (zł) 60,00 kurs docelow

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: USD/PLN: kontynuacja trendu wzrostowego. 11 18 25 1 September. 8 15 22 29 6 October

Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: USD/PLN: kontynuacja trendu wzrostowego. 11 18 25 1 September. 8 15 22 29 6 October 7 14 21 28 4 August 11 18 25 1 September 8 15 22 29 6 October 13 20 27 3 November Mid-term Oscillator 10 17 24 1 December 8 15 22 29 5 2015 12 19 26 2 February 9 16 23 2 March 9 16 23 30 April 105 100

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: CI Games: prawdopodobny test oporów

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: CI Games: prawdopodobny test oporów Czwartek 18.09.2014 Indeksy GPW WIG otw. 54 868,80 0,4% WIG zam. 55 153,79 0,9% obrót (tys. PLN) 480 816,00-31,1% WIG 20 otw. 2 509,74 0,5% WIG 20 zam. 2 515,27 0,7% FW20 otw. 2 508,00 0,3% FW20 zam. 2

Bardziej szczegółowo

ZPC Otmuchów S.A. Kupuj. Sektor spożywczy RAPORT. No to FRUGO!

ZPC Otmuchów S.A. Kupuj. Sektor spożywczy RAPORT. No to FRUGO! RAPORT Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 10.10 Cena docelowa (PLN) 12.68 Min 52 tyg (PLN) 5.71 Max 52 tyg (PLN) 10.90 Kapitalizacja (mln PLN) 128.78 EV (mln PLN) 195.33 Liczba akcji (mln szt.) 12.75 Free

Bardziej szczegółowo

Travelplanet.pl. Akumuluj 37.00 zł. Raport analityczny

Travelplanet.pl. Akumuluj 37.00 zł. Raport analityczny SEKTOR: E-COMMERCE GPW: TVL REUTERS: TRPL.WA BLOOMBERG: TVL PW 31.1.28 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Travelplanet.pl Akumuluj 37. zł Travelplanet.pl 47 37 27 17 17 paź 3 sty 17 mar 2 cze 12 sie

Bardziej szczegółowo

Marvipol Deweloperzy Motoryzacja

Marvipol Deweloperzy Motoryzacja EQUITY RESEACH PARTNER Marvipol Deweloperzy Motoryzacja Cena docelowa: PLN 10.5 Aktualizacja raportu analitycznego Prognozujemy zysk netto na poziomie PLN 34.9m w 2015P oraz PLN 40.4m w 2016P P/E na poziomie

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności w cenie

Wierzytelności w cenie MAŁE I ŚREDNIE MAŁE I ŚREDNIE SPÓŁKI SPÓŁKI Aktualizacja raportu Kruk Kredyt Inkaso Wierzytelności w cenie 21.4.2015 Od początku roku kursy akcji zarówno Kruka, jak i Kredyt Inkaso zachowywały się znacznie

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P 1 sty 12 1 mar 12 1 maj 12 1 lip 12 1 wrz 12 1 lis 12 1 sty 13 1 mar 13 1 maj 13 1 lip 13 1 wrz 13 1 lis 13 1 sty 14 1 mar 14 1 maj 14 1 lip 14 MARVIPOL KUPUJ (RAPORT INICJUJĄCY) WYCENA 9,42 PLN 11 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P KUPUJ WYCENA 44,2 PLN 20 LIPIEC 2009 Indykpol jest największym krajowym producentem mięsa indyczego oraz jego przetworów. Spółka posiada zakłady produkcyjne zlokalizowane w Olsztynie, Lublinie oraz Świebodzinie,

Bardziej szczegółowo

2010 657.9 29.2 35.2 29.4 22.7 0.7 0.8 4.1 7.6 1.2 2.0 6.3 5.2 16.2 2011 939.4 33.2 38.4 30.1 21.1 0.6 0.8 4.65 10.9 0.6 1.8 8.1 7.0 13.

2010 657.9 29.2 35.2 29.4 22.7 0.7 0.8 4.1 7.6 1.2 2.0 6.3 5.2 16.2 2011 939.4 33.2 38.4 30.1 21.1 0.6 0.8 4.65 10.9 0.6 1.8 8.1 7.0 13. budownictwo 16 stycznia 213 kupuj poprzednia rekomendacja: -- Cena: Cena docelowa: 5.1 6.9 Budowanie wartości w trudnych czasach Rozpoczynamy wydawanie rekomendacji dla späłki z zaleceniem kupuj i ceną

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Mocne fundamenty do wzrostu

Mocne fundamenty do wzrostu MAŁE I ŚREDNIE Aktualizacja rekomendacji Deweloperzy mieszkaniowi Mocne fundamenty do wzrostu 24 lutego 2014 W ostatnich kwartałach giełdowi deweloperzy systematycznie zwiększali liczbę sprzedawanych mieszkań.

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN 11 LIPCA 2006 Wartość godziwą jednej akcji Relpolu ustaliliśmy na poziomie 67,9 PLN i odpowiada ona naszej cenie docelowej w perspektywie 6 miesięcy. Na tej podstawie wydajemy

Bardziej szczegółowo

CEPS BVPS P/E P/BV DY (%) EV /EBIT ROE

CEPS BVPS P/E P/BV DY (%) EV /EBIT ROE 6 listopada 2012 kupuj przemysł tworzyw sztucznych Cena: Cena docelowa: 8.2 11.8 Nieuzasadnione dyskonto 15 WIG SpÇłka od kilku lat zwiększa przychody ze sprzedaży artykułçw przeznaczonych do dekoracji

Bardziej szczegółowo

branża spożywcza 2012 2104.1 11.1 36.7-8.2-19.9-0.07 0.02 1.18-10.5 0.6 0.0 36.5 11.0-6.1

branża spożywcza 2012 2104.1 11.1 36.7-8.2-19.9-0.07 0.02 1.18-10.5 0.6 0.0 36.5 11.0-6.1 branża spożywcza 17 października 213 rekomendacja cena cena docelowa Duda akumuluj.76.9 Tarczyński kupuj 13.3 18.5 Perspektywa spadku cen surowca Na GPW notowane są trzy spçłki zajmujące się przetwçrstwem

Bardziej szczegółowo

branża spożywcza 2008/2009 428.8 21.0 32.9 11.8 5.1 0.20 0.68 6.99 42.1 1.2 15.8 10.1 2.9%

branża spożywcza 2008/2009 428.8 21.0 32.9 11.8 5.1 0.20 0.68 6.99 42.1 1.2 15.8 10.1 2.9% 16 maja 2011 kupuj branża spożywcza poprzednia rekomendacja: - Cena: Cena docelowa: 8.5 11.3 Lider rosnącego rynku wina Spożycie wina na osobę w Polsce wciąż jest wielokrotnie niższe niż w większości krajñw

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Kupuj, cena docelowa 82,7 PLN MW Trade, Kupuj, cena docelowa 22,8 PLN

Usługi finansowe. Kupuj, cena docelowa 82,7 PLN MW Trade, Kupuj, cena docelowa 22,8 PLN 11-7-12 26-7-12 1-8-12 28-8-12 12-9-12 27-9-12 12-1-12 29-1-12 14-11-12 29-11-12 14-12-12 7-1-13 22-1-13 6-2-13 21-2-13 8-3-13 25-3-13 11-4-13 29-4-13 16-5-13 3-6-13 18-6-13 3-7-13 213-7-16 Usługi finansowe

Bardziej szczegółowo

SEKTOR BANKOWY 04 marca 2015 r.

SEKTOR BANKOWY 04 marca 2015 r. SEKTOR BANKOWY Czekając na 2H 15 PKO BP PKO Cena bieżąca [PLN] 32,2 Wycena końcowa [PLN] 36,7 Potencjał 14,1% Kapitalizacja [mln PLN] 40 250,0 Free float 68,6% Bank Pekao PEO Cena bieżąca [PLN] 184,1 Wycena

Bardziej szczegółowo

Oczekujemy 18% r/r wzrostu inwestycji w 2015 r. do PLN 45m Wycena PLN 6.1 za akcję

Oczekujemy 18% r/r wzrostu inwestycji w 2015 r. do PLN 45m Wycena PLN 6.1 za akcję EQUITY RESEARCH PARTNER Raport inicjujący DT Partners Obrót Wierzytelnościami Polska Cena docelowa: PLN 6.1 Oczekujemy wzrostu zysku netto w 2015 r. o 15% r/r (do PLN 29m) Niski poziom zadłużenia (0.2x

Bardziej szczegółowo

MNI. Przede wszystkim usługi medialne. Media. 28 czerwca 2007

MNI. Przede wszystkim usługi medialne. Media. 28 czerwca 2007 Media 28 czerwca 2007 MNI Przede wszystkim usługi medialne poprzednia rekomendacja: kupuj Cena (27/06/2007) 6.0 Wycena 8.3 Strategicznym segmentem działalności spółki jest świadczenie telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo