36 miesięcy. 60 miesięcy 1,00% 1,00% 3,90% 5,90% 5,90%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "36 miesięcy. 60 miesięcy 1,00% 1,00% 3,90% 5,90% 5,90%"

Transkrypt

1 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, Solar Shop uruchomił przy współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. możliwość zakupu na raty na preferencyjnych warunkach wszystkich oferowanych przez nas urządzeń wraz z montażem. Oprocentowanie kredytów preferencyjnych dla poszczególnych okresów kredytowania*: 12 miesięcy 24 miesiące 36 miesięcy 48 miesięcy 60 miesięcy 1,00% 1,00% 3,90% 5,90% 5,90% * oprocentowanie zmienne, w skali rocznej. W tabeli podano dane wg. stanu na dzień r. Informacje dodatkowe: prowizja przygotowawcza od 1% do 2,5% minimalna kwota kredytu 3000 zł maksymalny okres kredytowania 5 lat możliwość skredytowania 100% kosztów inwestycji Warunki uzyskania kredytu: posiadanie zdolności kredytowej i pozytywne rozpatrzenie wniosku kredytowego przez Bank ustanowienie wymaganego zabezpieczenia dostarczenie do Solar Shop lub BOŚ S.A. o/kraków osobiście lub drogą pocztową wniosku kredytowego wraz z wymaganymi załącznikami podpisanie umowy kredytowej w dowolnej placówce BOŚ S.A. na terenie Polski Wymagane zabezpieczenia: kredyt do 5000 zł weksel kredyt od 5000 zł do zł 1 poręczyciel kredyt od zł do zł 2 poręczycieli powyżej zł zabezpieczenie rzeczowe (np. hipoteka, samochód, lokata, itd.) istnieje możliwość zaproponowania Bankowi innego rodzaju zabezpieczenia lub poręczenia niż to, które jest standardowo wymagane. Symulacja dla przykładowego kredytu w wysokości 8999 zł na zakup słonecznej instalacji grzewczej: Okres kredytowania Wysokość jednej raty Koszt odsetek za cały okres kredytowania Wysokość prowizji przygotowawczej* Całkowity koszt kredytu 12 miesięcy 753,98 zł 48,82 zł 134,98 zł 183,80 zł 24 miesiące 378,88 zł 134,98 zł 134,98 zł 229,02 zł 36 miesięcy 265,29 zł 551,30 zł 134,98 zł 686,28 zł 48 miesięcy 210,93 zł 1125,61 zł 134,98 zł 1260,59 zł 60 miesięcy 173,56 zł 1414,46 zł 134,98 zł 1549,44 zł * wartość przykładowa, przy prowizji 1,5%. Wysokość prowizji przygotowawczej jest każdorazowo ustalana indywidualnie przez Bank. Opisana powyżej linia kredytowa "Solar Shop / TOPSET" administrowana jest przez: Bank Ochrony Środowiska S.A. o/kraków, ul. Piłsudskiego 23, tel: W przypadku chęci uzyskania informacji nt. oferowanego przez nas kredytu bezpośrednio w Banku, prosimy o kontakt z oddziałem BOŚ w Krakowie, pod podanym wyżej numerem telefonu Działu Obsługi Klienta Detalicznego lub pod numerami telefonu podanymi na stronie internetowej Banku

2 Jak ubiegać się o kredyt? 1. Zamówić produkty i / lub usługi na stronie lub u konsultanta bezpłatnej infolinii Solar Shop: Solar Shop prześle pod wskazany adres , numer faksu lub adres korespondencyjny fakturę proforma wraz z certyfikatami wymaganymi do złożenia wniosku kredytowego. 3. Należy skompletować pozostałe dokumenty wymienione na liście DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PRZEPROWADZENIA ANALIZY WNIOSKU KREDYTOWEGO i wypełnić formularze: Pismo przewodnie, Wniosek o udzielenie kredytu oraz Karta informacyjna klienta. Wypełnione formularze należy podpisać w oznaczonych miejscach. 4. Całość dokumentów należy przesłać pocztą na adres: Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Krakowie ul. Piłsudskiego 23, Kraków 5. W przeciągu ok. 5 dni roboczych pracownik Banku skontaktuje się z wnioskodawcą w celu przedstawienia decyzji Banku oraz uzgodnienia terminu podpisania umowy kredytowej.

3 Pismo przewodnie miejscowość data Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział Kraków Dział Obsługi Klientów Detalicznych ul. Piłsudskiego 23, Kraków W związku z zamiarem zakupu produktów oferowanych przez PHU TOPSET za pośrednictwem SOLAR SHOP, proszę o rozpatrzenie załączonego wniosku kredytowego wraz z wymaganymi załącznikami. Zgodnie z ustaleniami dokonanymi ze Sprzedawcą, chcę skorzystać z kredytów udostępnionych w ramach porozumienia pomiędzy sprzedawcą a Bankiem, o preferencyjnym oprocentowaniu w wysokości: - 1,0% / rok (kredyt na 12 miesięcy) - 1,0% / rok (kredyt na 24 miesiące) - 3,9% / rok (kredyt na 36 miesięcy) - 5,9% / rok (kredyt na 48 miesięcy) - 5,9% / rok (kredyt na 60 miesięcy) W przypadku pozytywnej decyzji Banku chciałbym podpisać umowę kredytu w oddziale: w... przy ulicy... Z poważaniem

4 KREDYT NA ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ŚRODOWISKA LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PRZEPROWADZENIA ANALIZY WNIOSKU KREDYTOWEGO Z poniższej listy dokumentów niezbędne do przyjęcia do analizy wniosku kredytowego są wyłącznie dokumenty zaznaczone przez osobę przyjmującą wniosek. Po wstępnej analizie wniosku kredytowego BOŚ Bank S.A. może poprosić o dodatkowe informacje lub dokumenty. DOKUMENTY DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY(ÓW) Formularz Wniosek o udzielenie Kredyt na zakup i montaż urządzeń służących Ochronie Środowiska Kopia dwóch dokumentów tożsamości ze zdjęciem Formularz Informacja o kliencie Dokumenty wymagane od Wnioskodawców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę Oryginalne aktualne (ważne przez 1 miesiąc od daty wystawienia) zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych średnich miesięcznych dochodów brutto za okres ostatnich 3 miesięcy Dokumenty dotyczące osoby fizycznej uzyskującej dochody z najmu Umowy najmu zawarte od co najmniej 1 roku do daty złożenia wniosku o kredyt Umowy najmu zawarte na okres minimum 1 roku od daty złożenia wniosku o kredyt Dokumenty dotyczące Rencistów i Emerytów Ostatnia decyzja lub orzeczenie o przyznaniu świadczenia (w przypadku renty na jaki okres) lub ostatnia decyzja o waloryzacji emerytury / renty wraz z kserokopiami tych dokumentów Ostatni odcinek emerytury lub renty Dokumenty wymagane od wszystkich Wnioskodawców uzyskujących dochody z prowadzenia działalności gospodarczej Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzja administracyjna o udzieleniu koncesji bądź zezwolenia, wydana przez właściwy organ administracji Zaświadczenia o nadaniu numerów REGON i NIP Oryginalne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia) Oryginalne zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami ZUS (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia) Jeśli prowadzona jest działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej umowa spółki cywilnej wraz z załącznikami Oryginalną opinię o rachunkach bankowych firmy (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia) W przypadku Wnioskodawcy rozliczającego się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych PIt 5 za ostatni okres obrachunkowy Roczne zeznanie podatkowe złożone w Urzędzie Skarbowym za 2 ostatnie lata podatkowe oraz do dnia złożenia wniosku, ze stemplem Urzędu Skarbowego potwierdzającym przyjęcie zeznania podatkowego W przypadku Wnioskodawcy prowadzącego gospodarstwo rolne Ważne, oryginalne zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o nie zaleganiu w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia) Aktualne (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia) zaświadczenie z Urzędu Gminy o nie zaleganiu z podatkiem gruntowym oraz uzyskiwanym dochodzie z gospodarstwa rolnego Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości miesięcznych dochodów uzyskanych w ciągu ostatnich 2 pełnych lat podatkowych i do dnia złożenia wniosku W przypadku kiedy Wnioskodawca reguluje podatki z Urzędem Skarbowym poprzez kartę podatkową Oświadczenie wnioskodawcy na temat uzyskanych przychodów, dochodu i kosztów w ciągu ostatnich 2 pełnych lat podatkowych i do dnia złożenia wniosku sporządzony i podpisany przez Wnioskodawcę decyzja dotycząca ustalenia stawki karty podatkowej wydanej przez Urząd Skarbowy do dnia złożenia wniosku i ostatnie 2 lata. W przypadku Wnioskodawcy rozliczającego się z Urzędem Skarbowym w formie ryczałtu Oryginalne zaświadczenie Urzędu Skarbowego stwierdzające kwotę przychodu uzyskaną z ostatnich 2 lat oraz do dnia złożenia wniosku Opis prowadzonej działalności: posiadane mienie prywatne i nieruchomości, ilość zatrudnionych osób, główny przedmiot działalności gospodarczej, główni partnerzy i klienci sporządzony i podpisany przez Wnioskodawcę Dokumenty potwierdzające przychód za wszystkie miesiące bieżącego roku do dnia złożenia wniosku. DOKUMENTY DOTYCZĄCE PORĘCZYCIELI Formularz Informacja o kliencie Kopia dwóch dokumentów tożsamości ze zdjęciem Poręczycieli i współmałżonków Zaświadczenie o wysokości dochodów Poręczyciela(i) DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU KREDYTOWANIA Aktualny, nie starszy niż 1 miesiąc odpis z księgi wieczystej nieruchomości w której realizowana jest inwestycja* Formularz harmonogram inwestycji Zestawienie kosztów inwestycji ( faktura/y pro forma, lub/i umowa z wykonawcą lub/i kosztorys inwestorski ) Certyfikaty jakościowe dla głównych urządzeń W przypadku kotła c.o. zgłoszenie prac do właściwego urzędu W przypadku ustalenia rozbieżności danych dotyczących miejsca zameldowania, zawartych we wniosku lub w innych dokumentach i innych dokumentach tożsamości wnioskodawcy i/lub poręczyciela zaświadczenie z urzędu gminy o miejscu stałego zameldowania W przypadku mężczyzn w wieku poborowym kopia odpowiednich stron z książeczki wojskowej * księga wieczysta weryfikowana jest przez pracownika firmy zewnętrznej, działającej na zlecenie Banku

5 Załącznik do Zarządzenia Nr B 8/2005Prezesa Zarządu BOŚ S.A.z dnia 07 kwietnia 2005r. Załącznik Nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów na zakup lub montaż urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska przez BOŚ S.A. (dla Klientów Indywidualnych) wprowadzonej Zarządzeniem Nr B 48/2002 Prezesa Zarządu BOŚ S.A. z dnia 23 grudnia 2002r. Prowizję za rozpatrzenie wniosku pobrano dnia... w kwocie... zł... (podpis pracownika Banku przyjmującego prowizję) Data wpływu... Wpisano do rejestru pod Nr... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU na zakup lub montaż urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Zwracam/y się z wnioskiem o udzielenie kredytu w kwocie...złotych, (słownie złotych:...) na okres... miesięcy, z przeznaczeniem na Koszt realizacji zadania wynosi ogółem:... zł, w tym: środki własne... zł (tj....%) kredyt w BOŚ S.A.... zł (tj....%) inne... zł (tj....%) zł (tj.... %) Proponowany termin wypłaty kredytu: Proponowane formy zabezpieczenia kredytu**: poręczenie wg prawa cywilnego weksel własny in blanco poręczenie wekslowe gwarancja bankowa kaucja przelew (cesja) wierzytelności zastaw zastaw rejestrowy przewłaszczenie hipoteka inne Szacunkowa wartość zabezpieczenia wynosi... zł. Oświadczam/y, że proponowany przedmiot zabezpieczenia: nie jest obciążony prawami osób trzecich, jest obciążony prawami osób trzecich, wymienić jakich Do wniosku załączamy**: zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu kartę informacyjną (kartę wypełnia Kredytobiorca oraz pozostałe osoby fizyczne zobowiązane wobec BOŚ S.A. z tytułu zabezpieczenia wierzytelności BOŚ S.A., w tym wspólnicy spółek osobowych) dokumenty związane z ustanowieniem zabezpieczenia spłaty kredytu dokument potwierdzający prawo własności lokalu mieszkalnego/budynku, w którym realizowana jest inwestycja (wyciąg z księgi wieczystej lub odpowiednie zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej) opinię bankową wystawioną przez bank prowadzący rachunek bankowy inne decyzje administracyjne niezbędne do realizacji danej inwestycji, wymienić jakie... miejscowość, data podpis Wnioskodawcy Potwierdzam zgodność danych zawartych w niniejszym dokumencie z dowodem osobistym/kartą stałego pobytu (seria... numer...). Przyjęto: miejscowość, data podpis i pieczątka pracownika Banku */ niepotrzebne skreślić **/ zaznaczyć odpowiednie

6 KARTA INFORMACYJNA KLIENTA Załącznik Nr 1 do Zasad oceny zdolności kredytowej klientów indywidualnych w BOŚ S.A. wprowadzonych Zarządzeniem Nr B 12/2005 Prezesa Zarządu BOŚ S.A. z dnia 21 kwietnia 2005r. Kartę prosimy wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach prosimy wstawić znak x. Jeśli we wniosku są pytania, które Pani / Pana nie dotyczą, prosimy wpisać klauzulę NIE DOTYCZY. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z wypełnieniem niniejszego formularza prosimy zwrócić się do pracownika Banku lub podmiotu współpracującego z Bankiem. I. Informacje podstawowe Imię / imiona Imię/Imiona Nazwisko rodowe Nazwisko Nazwisko panieńskie matki Dokument tożsamości dowód osobisty karta pobytu seria i nr Drugi dokument tożsamości rodzaj seria i nr Obywatelstwo Miejsce urodzenia Imiona rodziców PESEL NIP Adres stałego zameldowania (ulica) (nr domu) (nr mieszkania) (miejscowość) (kod pocztowy) (poczta) (gmina) Kraj Adres korespondencyjny Kraj (ulica) (nr domu) (nr mieszkania) (miejscowość) (kod pocztowy) (poczta) (gmina) Telefon kontaktowy dom: komórkowy: praca: Adres , inny sposób kontaktu: II. Informacja o sytuacji rodzinno-majątkowej Stan cywilny: panna/kawaler zamężna/żonaty rozdzielność majątkowa separacja wdowa/wdowiec rozwiedziona/rozwiedziony Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym włączając Wnioskodawcę Status mieszkaniowy Miejsce zamieszkania: dom mieszkanie Rodzaj posiadanego prawa: własność spółdzielcze własnościowe spółdzielcze lokatorskie kwaterunkowe służbowe najem z rodzicami inne Okres zamieszkania pod obecny m adresem lat i miesięcy. III. Informacje o sytuacji zawodowej Wykształcenie podstawowe zawodowe średnie / policealne wyższe (licencjat) wyższe magisterskie Staż pracy ogółem lat miesięcy Zawód wykonywany Stosunek do służby wojskowej NIE DOTYCZY uregulowany nieuregulowany Odroczony na okres do... IV. Informacje o sytuacji finansowej Źródło dochodu: Okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy / prowadzenia działalności w danej branży Wysokość średniego miesięcznego dochodu netto Zatrudnienie na czas nieokreślony Zatrudnienie na czas określony Działalność gospodarcza: Księga przychodów i rozchodów lub księga rachunkowa Ryczałt ewidencjonowany Karta podatkowa Renta Emerytura Dział specjalny prod. rolnej Rolnictwo Wolny zawód Kontrakt Od Od do do za ost. 3 m-ce za ost. 3 m-ce za ost. M-c za ost. m-c za ost. 6 m-cy

7 Najem, dzierżawa nieruchomości Umowy zlecenia umowy o dzieło Inne (jakie?) Zajmowane stanowisko kierownicze eksperckie pracownik umysłowy pracownik fizyczny inne Województwo, w którym Klient jest zatrudniony / prowadzi działalność: Pracodawca: jednostka samorządowa administracja państwowa firma państwowa prywatna firma os.fiz. prywatna firma os. prawna spółdzielnia inne (jakie?) Obciążenia dochodu (kwota w skali miesiąca) czynsz zł zł opłaty alimenty zł inne zobowiązania Posiadane rachunki bankowe Rodzaj (ROR, rach. oszczędnościowe, lokaty, inne) Bank Obecne saldo (nie dot. ROR) Waluta (nie dot. ROR) Od kiedy prowadzony Posiadane ubezpieczenia indywidualne na życie Nazwa ubezpieczyciela nieruchomości Posiadany majątek Nieruchomości Rodzaj (grunt, dom, mieszkanie, inne) Wartości rynkowa Rodzaj obciążenia Kwota obciążenia Samochody Rodzaj Prywatny / służbowy Marka Rocznik Rodzaj obciążenia Kwota obciążenia Papiery wartościowe Rodzaj Wartość Rodzaj obciążenia Kwota obciążenia Inny majątek Rodzaj Wartość Zobowiązania finansowe Zaciągnięte kredyty/pożyczki (proszę podać wszystkie kredyty i pożyczki poza limitami kredytowymi) Nazwa banku / instytucji Rodzaj kredytu/pożyczki Kwota i waluta kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Miesięczna spłata (kwota i waluta) Data wygaśnięcia zobowiązania Przyznane limity kredytowe (limity w ROR, karty kredytowe, karty z odroczonym terminem płatności) Nazwa banku / instytucji Rodzaj limitu Kwota i waluta limitu Udzielone poręczenia Nazwa banku / instytucji Rodzaj kredytu/pożyczki/karty/ limitu Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty, kwota udzielonego limitu Miesięczna spłata (kwota i waluta) Data wygaśnięcia zobowiązania

8 V. Moje powiązania z BOŚ SA brak powiązań pracownik akcjonariusz członek organów Banku inne (jakie?) Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 12, informuje, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia przez Bank na Pana/Pani życzenie niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb Banku, wynikających z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom wskazanym w art. 105 Ustawy Prawo bankowe, w szczególności do banków i Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, Biuro Obsługi Klienta przy ul. Pruszkowskiej 17 oraz będą przechowywane przez to Biuro przez okres nie dłuższy, niż: 5 lat od dnia wygaśnięcia Pana/Pani zobowiązania wobec Banku, 2 lata od dnia otrzymania przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. zapytania z Banku powstałego w związku ze złożeniem przez Pana/Panią wniosku skutkującego podjęciem przez Bank czynności bankowych. Dane te mogą być udostępniane przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. bankom oraz innym instytucjom wymienionym w art. 105 Ustawy Prawo bankowe i w zakresie tam określonym oraz biurom informacji gospodarczej. Na podstawie art. 105 ust.4d) Ustawy z dnia r ( z późn. zm.) Prawo bankowe, Bank może - za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie Biuro Obsługi Klienta przy ul. Pruszkowskiej 17 przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych. Pana/Pani dane są niezbędne do wykonania ustawowo określonych czynności bankowych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust.1 pkt. 7) i 8) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 140 z 1997 r.). Oświadczam, że: zapoznałem/zapoznałam się z powyższą informacją, przeciwko mnie było/nie było *) w okresie ostatnich 4 lat prowadzone postępowanie egzekucyjne, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i potwierdzam prawdziwość danych zawartych w niniejszej Karcie Informacyjnej, wniosku o kredyt/pożyczkę/kartę* oraz w dokumentach załączonych do wniosku, wszystkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe i kompletne. Na podstawie art.15 ust. 1 i art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424) upoważniam Bank Ochrony Środowiska S.A. do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta przy ul. Pruszkowskiej 17 do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta przy ul. Pruszkowskiej 17 przekazanych przez Bank, a dotyczących mnie informacji oraz zapytań banków, stanowiących tajemnicę bankową, powstałych w związku ze złożeniem przeze mnie wniosku skutkującego podjęciem przez Bank czynności bankowych, przez okres nie dłuższy, niż 2 lata od dnia otrzymania przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. takiej informacji lub zapytania i w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Prawo bankowe oraz innych ustaw. Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych informacji. (miejscowość, data) (podpis) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie w celu: sprzedaży produktów i usług Banku oraz przedkładania mi informacji i ofert dotyczących produktów bankowych: TAK NIE sprzedaży produktów i usług oraz przedkładania mi informacji i ofert przez podmioty zależne od Banku i współpracujące z Bankiem: TAK NIE Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/y o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych, zwłaszcza o prawie do ich wglądu, poprawiania oraz sposobie przetwarzania tych danych. Podstawa prawna: art. 104 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.Nr 140, poz. 939) oraz art.23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) (miejscowość, data) (podpis) Potwierdzam zgodność danych zawartych w niniejszym dokumencie z dowodem osobistym / kartą pobytu (seria... numer...). Przyjęto: (miejscowość, data) (podpis i stempel imienny pracownika Banku / podmiotu pośredniczącego) * - niepotrzebne skreślić

9 Załącznik Nr 2 do Zasad oceny zdolności kredytowej klientów indywidualnych w banku Ochrony Środowiska S.A. wprowadzonych Zarządzeniem Nr B 12/2005 Prezesa Zarządu BOŚ S.A. z dnia 21 kwietnia 2005r.... (pieczęć nagłówkowa zakładu pracy) Zaświadcza się, że Pan/i: ZAŚWIADCZENIE... (miejscowość i data) (imię i nazwisko) zamieszkały/a ( miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu) legitymujący/a się (dowód osobisty/karta stałego pobytu, seria i numer) nr ewidencyjny według PESEL jest/był/a* zatrudniony/a w (nazwa i adres zakładu pracy, numer telefonu) od dnia - - na podstawie: (dzień, miesiąc, rok) umowy o pracę powołania mianowania wyboru na czas nieokreślony / określony do dnia * - - (dzień, miesiąc, rok) na stanowisku Średnie miesięczne wynagrodzenie netto z ostatnich 3 miesięcy: słownie złotych: (bez podatku i składek na ubezp. zdrowotne i społeczne) zł Wynagrodzenie powyższe jest/ nie jest * obciążone z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów. Wynagrodzenie powyższe jest obciążone kwotą: zł słownie złotych: Pracownik nie znajduje się/znajduje się* w okresie wypowiedzenia umowy o pracę*, na okresie próbnym*, nie jest pracownikiem sezonowym*. Zakład nie znajduje się/znajduje się* w stanie likwidacji/upadłości*. Wystawca Zaświadczenia ponosi odpowiedzialność prawną w przypadku podania danych niezgodnych ze stanem faktycznym, oraz zobowiązuje się do potwierdzenia danych zawartych w niniejszym Zaświadczeniu w przypadku telefonicznego zapytania pracownika Banku Ochrony Środowiska SA. (podpis i stempel imienny osoby upoważnionej w imieniu zakładu pracy) Klient wyraża zgodę na telefoniczne sprawdzenie w w/w. zakładzie pracy danych zawartych w niniejszym zaświadczeniu przez pracownika Banku Ochrony Środowiska SA. Zaświadczenie jest ważne 30 dni od daty wystawienia *niepotrzebne skreślić (data i podpis Klienta)

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 252/2013 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 30.07.2013r. Załącznik Nr 1 do Zasad oceny zdolności kredytowej osób fizycznych w BOŚ S.A. wprowadzonych Uchwałą Nr 174/2013 Zarządu BOŚ S.A.

Bardziej szczegółowo

I. RODZAJ KREDYTU. BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ ACH*

I. RODZAJ KREDYTU. BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ ACH* BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... Załącznik nr 1 Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO I. RODZAJ KREDYTU Gotówkowy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA BANK SPÓŁDZIELCZY w KIELCACH...Oddział w... Wpisano do rejestru zgłoszeń pod nr... z dnia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ Bank Spółdzielczy w Kałuszynie Oddział w... Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ Imię i nazwisko Wnioskodawca I Wnioskodawca II Imiona rodziców Nazwisko rodowe

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA KARTA INFORMACYJNA KLIENTA KARTĘ PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A W ODPOWIEDNICH POLACH PROSIMY WSTAWIĆ ZNAK X. JEŚLI WE WNIOSKU SĄ PYTANIA, KTÓRE PANI / PANA NIE DOTYCZĄ, PROSIMY WPISAĆ KLAUZULĘ

Bardziej szczegółowo

1. Dane podstawowe: MAŁŻONEK WSPÓŁWNIOSKODAWCY/PORĘCZYCIELA*

1. Dane podstawowe: MAŁŻONEK WSPÓŁWNIOSKODAWCY/PORĘCZYCIELA* 1 Załącznik nr 1 a do Instrukcji udzielania pożyczek hipotecznych w Banku spółdzielczym w Dusznikach Załącznik nr do wniosku o pożyczkę hipoteczną nr z dnia /wypełnia Bank / I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WSPÓŁWNIOSKODAWCY/

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE Wniosek przyjęto dnia... nr rej.... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Imię i nazwisko Imiona rodziców Nazwisko rodowe (w przypadku kobiet) Nazwisko rodowe matki Adres

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Olecku ul. Cicha 2, Oddział. Wniosek o udzielenie kredytu na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych

Bank Spółdzielczy w Olecku ul. Cicha 2, Oddział. Wniosek o udzielenie kredytu na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych Data wpływu Numer w rejestrze Bank Spółdzielczy w Olecku ul. Cicha 2, Oddział. Wniosek o udzielenie kredytu na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych I. Informacje dotyczące Wnioskodawcy/ Wnioskodawców

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK Bank Spółdzielczy w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sienkiewicza 1 tel. 034 378 07 41, tel./fax 034 378 07 40 email: kredyty@bskoszecin.com.pl www.bskoszecin.com.pl Nr wniosku kredytowego... Data złożenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU GOTÓWKOWEGO* / PROLONGATĘ TERMINU SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO *

WNIOSEK WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU GOTÓWKOWEGO* / PROLONGATĘ TERMINU SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO * Bank Spółdzielczy w Kłomnicach Załącznik nr 1D Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku.... WNIOSEK WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU GOTÓWKOWEGO* / PROLONGATĘ TERMINU SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych

Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu rok zał. 1903 47-200 Kędzierzyn Koźle, ul. Rynek 61 tel. 77 406 11 88, fax 77 406 11 89 NIP 749-00-07-940 - Oddział w Kędzierzynie Koźlu: tel. 77 472 23

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO Załącznik nr 1 Bank Spółdzielczy w. Oddział w... BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów) (adres zamieszkania) (adres do korespondencji, telefon kontaktowy) Spłata kredytu gotówkowego,

(imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów) (adres zamieszkania) (adres do korespondencji, telefon kontaktowy) Spłata kredytu gotówkowego, WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO Prosimy o czytelne wypełnianie wniosku, w odpowiednich polach prosimy wstawić znak X. W przypadku pytań, które Panią/Pana nie dotyczą, prosimy o wpisanie klauzuli

Bardziej szczegółowo

KREDYT SEZONOWY Wniosek o udzielenie kredytu

KREDYT SEZONOWY Wniosek o udzielenie kredytu Załącznik nr 1a BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI Data wpływu... Numer w rejestrze... KREDYT SEZONOWY Wniosek o udzielenie kredytu I. Informacje dotyczące Wnioskodawcy/

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Bank Spółdzielczy w Kłomnicach Załącznik nr 1C Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego.... WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ACH Imię/imiona

Bardziej szczegółowo

RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY

RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY rok założenia 1902 Grupa BPS Załącznik nr 1A Nr wniosku kredytowego......... Placówka Banku Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMPCYJNEGO I.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W RABIE WYŻNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W RABIE WYŻNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W RABIE WYŻNEJ Załącznik do wniosku kredytowego nr..... INFORMACJE O PORĘCZYCIELU I. INFORMACJE PODSTAWOWE Imiona Nazwisko Imiona rodziców Nazwisko rodowe Nazwisko rodowe matki Data złożenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA ... Bank Spółdzielczy w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMPCYJNEGO STANDARD */ GRATKA */ BEZPIECZNA GOTÓWKA */ ODNAWIALNEGO*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMPCYJNEGO STANDARD */ GRATKA */ BEZPIECZNA GOTÓWKA */ ODNAWIALNEGO* Data wpływu Zarejestrowano pod numerem Pobrano opłatę przygotowawczą w kwocie... zł w dniu. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMPCYJNEGO STANDARD */ GRATKA */ BEZPIECZNA GOTÓWKA */ ODNAWIALNEGO* I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM Załącznik nr 2 do Instrukcji kredytowania osób fizycznych.. Oddział w... I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM Kwota kredytu:.. zł

Bardziej szczegółowo

Wniosek o kredyt hipoteczny

Wniosek o kredyt hipoteczny Pieczęć placówki Data (ddmmrrrr) Wnioskodawcy Wniosek o kredyt hipoteczny Imię i nazwisko Wnioskodawcy Imię i nazwisko Współwnioskodawcy Imię i nazwisko Poręczyciela Wypełnia placówka Szczegóły kredytu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 2 do Zasad oceny ryzyka kredytowego i podejmowania decyzji kredytowych w BOŚ S.A stanowiących Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 53/2010 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 20 maja 2010r.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA KARTA INFORMACYJNA KLIENTA KARTĘ PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A W ODPOWIEDNICH POLACH PROSIMY WSTAWIĆ ZNAK X. JEŚLI WE WNIOSKU SĄ PYTANIA, KTÓRE PANI / PANA NIE DOTYCZĄ, PROSIMY WPISAĆ KLAUZULĘ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PORĘCZYCIELACH / WSPÓŁMAŁŻONKACH PORĘCZYCIELI *

INFORMACJE O PORĘCZYCIELACH / WSPÓŁMAŁŻONKACH PORĘCZYCIELI * Bank Spółdzielczy w Zatorze Data złożenia wniosku kredytowego.. INFORMACJE O PORĘCZYCIELACH / WSPÓŁMAŁŻONKACH PORĘCZYCIELI * I. INFORMACJE PODSTAWOWE Poręczyciel I / Współmałżonek Poręczyciel II / Współmałżonek

Bardziej szczegółowo

Małżeńska wspólnota majątkowa tak nie nie dotyczy tak nie nie dotyczy. Nazwa:. Seria.. Nr dokumentu:. Wydany przez:... Ulica... Nr domu:...

Małżeńska wspólnota majątkowa tak nie nie dotyczy tak nie nie dotyczy. Nazwa:. Seria.. Nr dokumentu:. Wydany przez:... Ulica... Nr domu:... .. Zał.1 BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE Nr wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMPCYJNEGO Szybka gotówka Bezpieczna gotówka Losowy Sezonowy I. INFORMACJE O KREDYCIE Data złożenia wniosku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCOWO - ROZLCZENOWYM. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYM I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYM Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:... Kwota kredytu:.. zł Słownie:......

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI* WARSZAWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ul. Fieldorfa 5A, 03-984 Warszawa Oddział/Filia.. (adres) (wypełnia Bank) data przyjęcia wniosku nr z rejestru. data decyzji. nr umowy. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI*

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU JUBILEUSZOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU JUBILEUSZOWEGO Oddział w........... Nr wniosku kredytowego. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU JUBLEUSZOWEGO Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA/BEZPIECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWY/BEZPIECZNA GOTÓWKA NA ZAKUP SAMOCHODU UŻYWANEGO/ EKO-KREDYT*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA/BEZPIECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWY/BEZPIECZNA GOTÓWKA NA ZAKUP SAMOCHODU UŻYWANEGO/ EKO-KREDYT* ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA/BEZPECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWY/BEZPECZNA GOTÓWKA NA ZAKUP SAMOCHODU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA/ KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWA / KREDYTU EKO KREDYT*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA/ KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWA / KREDYTU EKO KREDYT* ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA/ KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWA / KREDYTU EKO KREDYT*. NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Kętach Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego...

BANK SPÓŁDZIELCZY w Kętach Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... Załącznik Nr 1A do Instrukcji udzielania kredytów konsumpcyjnych oraz zabezpieczonych hipotecznie dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Kętach BANK SPÓŁDZIELCZY w Kętach Nr wniosku kredytowego...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. zł Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

GRUPA BPS BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH

GRUPA BPS BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH . NFORMACJE PODSTAWOWE GRUPA BPS BANK SPÓŁDZELCZY W WOJSŁAWCACH Załącznik do wniosku kredytowego nr... Data złożenia wniosku kredytowego.. NFORMACJE O PORĘCZYCELACH / WSPÓŁMAŁŻONKACH PORĘCZYCEL * Poręczyciel

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu)

Bank Spółdzielczy w...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu) Załącznik nr 8 do Instrukcji udzielania i monitoringu kredytów na cele konsumpcyjne w Banku Spółdzielczym w Skórczu Bank Spółdzielczy w... Data wpływu... Numer w rejestrze...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)...

Bardziej szczegółowo

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA DANE UZUPEŁNIAJĄCE. adres. Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ / UMOWY O DZIEŁO / ZLECENIA / KONTRAKT nazwa pracodawcy. ulica.

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA DANE UZUPEŁNIAJĄCE. adres. Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ / UMOWY O DZIEŁO / ZLECENIA / KONTRAKT nazwa pracodawcy. ulica. Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pożyczki hipotecznej w Banku Spółdzielczym w Legionowie. Wniosek o udzielenie Kredytu / Pożyczki Hipotecznej Bank Spółdzielczy w Legionowie Liczba udziałów Numer

Bardziej szczegółowo

Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. zł Słownie:...... złotych Okres kredytowania: miesięcy, w tym okres karencji w spłacie kapitału

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO Wniosek przyjęto dnia Nr rejestru Podpis pracownika banku.......... WNOSEK O UDZELE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O WNOSKODAWCY/ACH* Wnioskodawca Wnioskodawca miona Nazwisko miona rodziców Nazwisko rodowe

Bardziej szczegółowo

Numer w rejestrze wniosków Data przyjęcia wniosku Podpis pracownika przyjmującego wniosek. (wypełnia Bank) (imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy)

Numer w rejestrze wniosków Data przyjęcia wniosku Podpis pracownika przyjmującego wniosek. (wypełnia Bank) (imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy) 1 BANK SPÓŁDZIELCZY DUSZNIKI WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU/POŻYCZKI HIPOTECZNEJ Prosimy o czytelne wypełnianie wniosku, w odpowiednich polach prosimy wstawić znak X. W przypadku pytań, które Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE Załącznik 1G BANK SPÓŁDZELCZY W OTMUCHOWE Oddział / Filia w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU LETN PRZYPŁYW GOTÓWK

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA ZAKUP POJAZDÓW

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA ZAKUP POJAZDÓW BANK SPÓŁDZELCZY W SUCHEDNOWE Zał. Nr 1a do nstrukcji udzielania kredytów dla osób fizycznych Oddział w............... Data złożenia wniosku kredytowego.. Nr wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO BANK SPÓŁDZELCZY BYTOM. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego.. Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DOM NA START

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DOM NA START BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DOM NA START Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego...

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... BANK SPÓLDZELCZY W LEŚNCY ODDZAŁ/FLA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Parczewie WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM

Bank Spółdzielczy w Parczewie WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM Bank Spółdzielczy w Parczewie.Oddział w............... Zał. 1E Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCOWO - ROZLCZENOWYM. NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Załącznik Nr 1 B do Instrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach Data złożenia wniosku kredytowego..

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach Data złożenia wniosku kredytowego.. Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU KONSOLDACYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:... złotych Okres kredytowania: miesięcy,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca

WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca 1. Zwracam się z wnioskiem o udzielenie kredytu... (podać rodzaj kredytu) Kwota kredytu.. zł. (słownie:...) Okres kredytowania od:... do:... w tym karencja w spłacie kapitału:.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM BANK SPÓŁDZELCZY W SOKOŁOWE MAŁOPOLSKM Załącznik nr 1a Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO/SEZONOWEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Werbkowicach

Bank Spółdzielczy w Werbkowicach Bank Spółdzielczy w Werbkowicach Placówka Banku:... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU KONSOLDACYJNEGO Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO Wniosek przyjęto dnia Nr rejestru Podpis pracownika banku..... WNOSEK O UDZELENE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O WNOSKODAWCY/ACH* mię i nazwisko miona rodziców Nazwisko rodowe Nazwisko rodowe matki Adres

Bardziej szczegółowo

Data urodzenia: - - dowód osobisty (seria i numer)... data wydania... data ważności... organ wydający... paszport (seria i numer)...

Data urodzenia: - - dowód osobisty (seria i numer)... data wydania... data ważności... organ wydający... paszport (seria i numer)... Poznań, dnia... KARTA INFORMACYJNA nr.. Punkt ul. Staszica Rodzaj kredytu: gotówkowy konsolidacyjny hipoteczny obrotowy inwestycyjny inny (jaki):... Liczba wnioskodawców:... Liczba poręczycieli:... Wnioskowana

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Werbkowicach

Bank Spółdzielczy w Werbkowicach Bank Spółdzielczy w Werbkowicach.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA..

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Kwota kredytu:.. PLN

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BĘDZINIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W BĘDZINIE Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania: miesięcy Wyrażam

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKA ZAŁ.1 C Bank Spółdzielczy w Starachowicach Grupa BPS.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKA. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

Formularz danych Klienta

Formularz danych Klienta Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie kredytu Formularz danych Klienta relacja do kredytu: imię/imiona i nazwisko adres zameldowania adres zamieszkania/ korespondencji nazwisko rodowe data i miejsce urodzenia

Bardziej szczegółowo

ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY

ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1 do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej Wniosek przyjęto dnia... nr rej.... ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU ODDZIAŁ W... 1. WNIOSKODAWCA/ WNIOSKODAWCY A. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców. Kredytobiorca 1. Kredytobiorca 2

Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców. Kredytobiorca 1. Kredytobiorca 2 Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców Kredytobiorca 1 Imiona Nazwisko Nazwisko rodowe matki Dokument tożsamości PESEL Data i miejsce urodzenia Stan

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE HPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą Numer podmiotu... Data wpływu... Konto... Oddział w... Numer w rejestrze... WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Forma

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:... Kwota kredytu:.. zł Słownie:........ złotych Rodzaj kredytu Okres

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DETALICZNEGO

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DETALICZNEGO BANK SPÓŁDZELCZY W SUCHEDNOWE Zał. Nr 1 do nstrukcji udzielania kredytów dla osób fizycznych Oddział w............... Data złożenia wniosku kredytowego.. Nr wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU

Bardziej szczegółowo

Biznes plan dotyczący kredytu inwestycyjnego... Rodzaj zezwolenia/pozwolenia formalno-prawnego na wykonanie inwestycji:

Biznes plan dotyczący kredytu inwestycyjnego... Rodzaj zezwolenia/pozwolenia formalno-prawnego na wykonanie inwestycji: . Stempel Wnioskodawcy (w przypadku braku stempla Nazwa/Nazwiska Kredytobiorcy) Oddział Data wpływu Wpisano do rejestru pod nr (data, stempel i podpis pracownika Banku) WNIOSEK O UDZIELE KREDYTU DLA WSPÓLNOTY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KREDYTU KONSOLDACYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO*/ W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO*/ W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM* Bank Spółdzielczy w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sienkiewicza 1 tel. 034 378 07 41, tel./fax 034 378 07 40 email: kredyty@bskoszecin.com.pl Załącznik 1A Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku

Bardziej szczegółowo

IV. INFORMACJE O ZOBOWIAZANIACH Kwota pozostała do spłaty**

IV. INFORMACJE O ZOBOWIAZANIACH Kwota pozostała do spłaty** Załącznik Nr 1 D do nstrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach BANK SPÓLDZELCZY W WOJSŁAWCACH Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT Z DOTACJĄ PRZEZNACZONY NA REALIZACJĘ ZADAŃ DOTYCZĄCYCH OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

WNIOSEK O KREDYT Z DOTACJĄ PRZEZNACZONY NA REALIZACJĘ ZADAŃ DOTYCZĄCYCH OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 1 Wniosek przyjęto dnia Nr rejestru Podpis pracownika banku....... WNIOSEK O KREDYT Z DOTACJĄ PRZEZNACZONY NA REALIZACJĘ ZADAŃ DOTYCZĄCYCH OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W JANOWIE LUBELSKIM GRUPA BPS

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W JANOWIE LUBELSKIM GRUPA BPS POWATOWY BANK SPÓŁDZELCZY W JANOWE LUBELSKM GRUPA BPS Oddział w............... Nr wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU Kredyt na zimę Data złożenia wniosku kredytowego..

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM gotówka dla Firm Załącznik nr 1 do Metryki Kredytu Szybka WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba Wnioskodawcy Regon

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Przeworsku

Bank Spółdzielczy w Przeworsku I WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTOWEJ LINII HIPOTECZNEJ/ POŻYCZKI I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Regon/ NIP Nr telefonu e-mail Forma

Bardziej szczegółowo

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny WNIOSEK KREDYTOWY

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny WNIOSEK KREDYTOWY WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów studenckich Wniosek kredytowy nr... Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO CZĘŚĆ A I. Informacje o kredycie Wnoszę

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KREDYTU KONSOLDACYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY Załącznik Nr 6 do Regulaminu Rekrutacji Projektu PP z BS w Dębicy Nr wniosku /FPPP/2013 Data złożenia wniosku WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ...

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... Data złożenia wniosku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu Wpisano do rejestru zgłoszeń pod Nr... dnia... Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO Załącznik nr 1a do nstrukcji udzielania kredytów mieszkaniowych i hipotecznych przez Bank Spółdzielczy w Suchedniowie Bank Spółdzielczy w Suchedniowie Oddział w... WNOSEK O UDZELENE KREDYTU HPOTECZNEGO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. zł Słownie:...... złotych Okres kredytowania: miesięcy,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM BANK SPÓŁDZELCZY BYTOM Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

Nr wniosku Data wpływu. BANK SPÓŁDZIELCZY W HALINOWIE Oddział w... WNIOSEK o kredyt na kolektor słoneczny

Nr wniosku Data wpływu. BANK SPÓŁDZIELCZY W HALINOWIE Oddział w... WNIOSEK o kredyt na kolektor słoneczny Załącznik Nr 4 do Regulaminu udzielania kredytu na kolektory słoneczne w Banku Spółdzielczym w Halinowie Nr wniosku Data wpływu Wnioskodawca Imiona i Nazwisko Data i miejsce urodzenia Imię ojca Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BUDOWLANO-MIESZKANIOWEGO

Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BUDOWLANO-MIESZKANIOWEGO Oddział w... I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BUDOWLANO-MIESZKANIOWEGO Kwota kredytu:.. zł Słownie:...... złotych Okres kredytowania: miesięcy, w tym karencja w spłacie kapitału..

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów mieszkaniowych Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim Nr rejestru zgłoszeń: Wpisano dnia: Prowadzący sprawę: I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 1. Dane osobiste

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO DOM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO DOM .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:. I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO DOM Kwota kredytu:.. zł Słownie:...... złotych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU Zał. 1B Wniosek o udzielenie Kredytu Hipotecznego BANK SPÓŁDZELCZY W OLECKU.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Dokument tożsamości dowód osobisty paszport inny (wymienić nazwę) Seria Numer

Dokument tożsamości dowód osobisty paszport inny (wymienić nazwę) Seria Numer ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO NA USUWANIE SKUTKÓW POWODZI ORAZ OSUWISK ZIEMNYCH I HURAGANÓW Z DOPŁATAMI DO OPROCENTOWANIA PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Pracownik przyjmujący

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu Oddział w Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1B do Instrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Załącznik nr 1B do Instrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej Załącznik nr 1B do nstrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej BANK SPÓŁDZELCZY W KŁODZKU Wypełnia pracownik banku ODDZAŁ /FLA W... Data złożenia wniosku Wniosek kompletny Tak

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W ROR

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W ROR Bank Spółdzielczy w łży Załącznik nr 1 do Metryki kredytu w ROR Oddział/Filia w... NFORMACJE O WNOSKODAWCACH WNOSEK O UDZELENE KREDYTU W ROR Nr wniosku kredytowego. Data złożenia wniosku kredytowego. miona

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Ełku Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU

Bank Spółdzielczy w Ełku Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Załącznik 1C Bank Spółdzielczy w Ełku Oddział. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU. NFORMACJE O KREDYCE Rodzaj kredytu: Gotówkowy Szybka Gotówka Z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY dla osób fizycznych WNIOSKUJĘ O UDZIELENIE. (należy wybrać jeden z poniższych kredytów) Kredytu na termomodernizację z premią

WNIOSEK KREDYTOWY dla osób fizycznych WNIOSKUJĘ O UDZIELENIE. (należy wybrać jeden z poniższych kredytów) Kredytu na termomodernizację z premią .. Placówka sprzedażowa Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK KREDYTOWY dla osób fizycznych WNOSKUJĘ O UDZELENE. (należy wybrać jeden z poniższych kredytów) Kredytu na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY ROR

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY ROR Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu Oddział w Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY ROR Kwota

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE Wniosek przyjęto dnia... nr rej.... WNIOSEK KREDYTOWY DLA OSÓB PROWADZĄCYCH GOSP. ROLNE 1. WNIOSKODAWCA/ WNIOSKODAWCY A. Imię i nazwisko Adres Numer i seria dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców. Kredytobiorca 1. Kredytobiorca 2

Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców. Kredytobiorca 1. Kredytobiorca 2 Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców Kredytobiorca 1 Imiona Nazwisko Nazwisko rodowe matki Dokument tożsamości PESEL Data i miejsce urodzenia Stan

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE PODSTAWOWE Rodzaj prowadzonego gospodarstwa (specjalnego działu produkcji rolnej )

I. INFORMACJE PODSTAWOWE Rodzaj prowadzonego gospodarstwa (specjalnego działu produkcji rolnej ) Załącznik nr I.3 do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY PROWADZĄCEGO SPECJALNY DZIAŁ PRODUKCJI ROLNEJ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

nr rej... Podpis pracownika banku... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO

nr rej... Podpis pracownika banku... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO Wniosek przyjęto dnia... nr rej.... Podpis pracownika banku... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY Imiona Nazwisko Imiona rodziców Nazwisko rodowe Nazwisko rodowe matki

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO BANK SPÓŁDZELCZY W SUCHEDNOWE Zał. Nr 2 do nstr. Warunki, zasady i tryb udzielania kredytów odnawialnych dla posiadaczy ROR Oddział w.. Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY rok założenia 1902 Grupa BPS

RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY rok założenia 1902 Grupa BPS RYBNCK BANK SPÓŁDZELCZY rok założenia 1902 Grupa BPS Załącznik 1D.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KREDYTU KONSOLDACYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY. 3. REGON, NIP:... 4. Główni udziałowcy Firmy: Imię i nazwisko / Nazwa ...

BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY. 3. REGON, NIP:... 4. Główni udziałowcy Firmy: Imię i nazwisko / Nazwa ... Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres

Bardziej szczegółowo

I. RODZAJ KREDYTU. BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia/ POK... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO

I. RODZAJ KREDYTU. BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia/ POK... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia/ POK... Załącznik nr 1 Nr wniosku kredytowego... Data złoŝenia wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO I. RODZAJ KREDYTU Gotówkowy

Bardziej szczegółowo