SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 940 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 31 marca 2016 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz i poz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz i poz. 2150) Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2015 rok, które obejmuje część opisową sprawozdania z wykonania budżetu miasta Opola za 2015 rok (załącznik nr 1) oraz część tabelaryczną, która obejmuje następujące załączniki: 1) wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 2015 roku załącznik nr 2; 2) wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola w 2015 roku wg źródeł załącznik nr 2a; 3) wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2015 roku załącznik nr 3; 4) wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2015 roku załącznik nr 4; 5) wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne w 2015 roku załącznik nr 5; 6) wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2015 roku załącznik nr 6; 7) wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2015 r. załącznik nr 7; 8) wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonywane przez miasto Opole w 2015 r. załącznik nr 8; 9) wykonanie planu dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na lata załącznik nr 9; 10) wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola w 2015 roku załącznik nr 10; 11) wykonanie planu remontów miasta Opola w 2015 roku załącznik nr 11; 12) wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta Opola w 2015 roku załącznik nr 12; 13) wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2015 roku załącznik nr 13;

2 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 2 Poz ) wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 roku wraz z wykazem tych jednostek załącznik nr 14; 15) wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2015 roku załącznik nr 15; 16) zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola w 2015 roku załącznik nr 16; 17) zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu miasta Opola w 2015 roku załącznik nr 17; 18) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych szkołach podstawowych w 2015 roku złącznik nr 18; 19) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych gimnazjach w 2015 roku załącznik nr 19; 20) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych liceach ogólnokształcących w 2015 roku załącznik nr 20; 21) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych zespołach szkół zawodowych w 2015 roku załącznik nr 21; 22) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolach w 2015 roku załącznik nr 22; 23) przeciętne zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych miasta Opola w 2015 roku (w etatach) załącznik nr 23; 24) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich załącznik nr 24; 25) zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi załącznik nr 25. Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski

3 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 3 Poz. 940 Załącznik nr 1 Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu miasta Opola 1. WSTĘP Zgodnie z art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2015 rok, zawierające m.in. zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu miasta, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie zawiera również wykonanie przychodów i rozchodów budżetu, a także obejmuje wykaz oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. z późn. zm. Podstawą gospodarki finansowej miasta Opola w 2015 roku była uchwała Rady Miasta Opola Nr IV/9/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2015 rok. W ramach uchwalonego budżetu ustalono: Dochody zł w tym: - dochody bieżące zł - dochody majątkowe zł Wydatki zł w tym: - wydatki bieżące zł - wydatki majątkowe zł Przychody Rozchody Deficyt budżetu zł zł zł W 2015 roku dokonano w planie budżetu miasta Opola 13 zmian uchwałami Rady Miasta Opola oraz 85 zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola. Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola dotyczyły: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień w ilości 19, zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 r. związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa w ilości 5, rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2015 rok w ilości 16, dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu w ilości 45.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 4 Poz. 940 Szczegółowe zestawienie uchwał Rady Miasta Opola oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Opola przedstawia poniższa tabela: L.p. Zarządzenie / uchwała z dnia w sprawie 1 Uchwała Nr VI/34/15 Rady Miasta Opola 29 stycznia 2015 r. korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola 15 stycznia 2015 r. 28 stycznia 2015 r. 29 stycznia 2015 r. 30 stycznia 2015 r. dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu 6 Uchwała Nr VII/73/15 Rady Miasta Opola 26 lutego 2015 r. korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola 13 lutego 2015 r. 13 lutego 2015 r. 17 lutego 2015 r. 23 lutego 2015 r. 25 lutego 2015 r. 25 lutego 2015 r. 6 marca 2015 r. 6 marca 2015 r. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2015 rok dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na zadania własne 15 Uchwała Nr VIII/96/15 Rady Miasta Opola 26 marca 2015 r. korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola 16 marca 2015 r. 25 marca 2015 r. 30 marca 2015 r. 10 kwietnia 2015 r. dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne 20 Uchwała Nr IX/126/15 Rady Miasta Opola 23 kwietnia 2015 r. korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok 21 Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola 14 kwietnia 2015 r. dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu

5 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 5 Poz. 940 L.p. Zarządzenie / uchwała z dnia w sprawie Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola 17 kwietnia 2015 r. 20 kwietnia 2015 r. 20 kwietnia 2015 r. 29 kwietnia 2015 r. 29 kwietnia 2015 r. 30 kwietnia 2015 r. 11 maja 2015 r. dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2015 rok dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu 29 Uchwała Nr XI/154/15 Rady Miasta Opola 28 maja 2015 r. korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola 26 maja 2015 r. 28 maja 2015 r. 29 maja 2015 r. 3 czerwca 2015 r. 16 czerwca 2015 r. rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2015 rok zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2015 rok 35 Uchwała Nr XII/191/15 Rady Miasta Opola 25 czerwca 2015 r. korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Uchwała Nr XIII/199/15 Rady Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola 25 czerwca 2015 r. 29 czerwca 2015 r. 30 czerwca 2015 r. 30 czerwca 2015 r. dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2015 rok zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu 2 lipca 2015 r. korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok 9 lipca 2015 r. 13 lipca 2015 r. 23 lipca 2015 r. 23 lipca 2015 r. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2015 rok

6 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 6 Poz. 940 L.p. Zarządzenie / uchwała z dnia w sprawie Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Uchwała Nr XIV/231/15 Rady Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola 30 lipca 2015 r. 31 lipca 2015 r. 6 sierpnia 2015 r. 12 sierpnia 2015 r. 12 sierpnia 2015 r. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na zadania własne dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2015 rok zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na zadania własne dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu 27 sierpnia 2015 r. korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok 19 sierpnia 2015 r. 26 sierpnia 2015 r. 31 sierpnia 2015 r. 31 sierpnia 2015 r. 1 września 2015 r. dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2015 rok rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2015 rok zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu 56 Uchwała Nr XV/259/15 Rady Miasta Opola 24 września 2015 r. korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola 16 września 2015 r. 16 września 2015 r. 21 września 2015 r. 30 września 2015 r. 30 września 2015 r. 30 września 2015 r. 2 października 2015 r. 8 października 2015 r. dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2015 rok zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych oraz na zadania własne rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2015 rok zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu

7 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 7 Poz. 940 L.p. Zarządzenie / uchwała z dnia w sprawie Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Uchwała Nr XVI/279/15 Rady Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Uchwała Nr XVIII/312/15 Rady Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola 8 października 2015 r. 14 października 2015 r. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu 29 października 2015 r. korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok dokonania zmian w planie wydatków budżetu 16 października 2015 r. miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu dokonania zmian w planie wydatków budżetu 21 października 2015 r. miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie 21 października 2015 r. budżetu miasta Opola na 2015 rok zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez 23 października 2015 r. administrację rządową, na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami oraz na zadania własne zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zmianą 29 października 2015 r. kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne dokonania zmian w planie wydatków budżetu 30 października 2015 r. miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu 30 października 2015 r. miasta Opola na 2015 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa dokonania zmian w planie wydatków budżetu 3 listopada 2015 r. miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu dokonania zmian w planie wydatków budżetu 6 listopada 2015 r. miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie 6 listopada 2015 r. budżetu miasta Opola na 2015 rok dokonania zmian w planie wydatków budżetu 17 listopada 2015 r. miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zmianą 18 listopada 2015 r. kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne dokonania zmian w planie wydatków budżetu 27 listopada 2015 r. miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu 26 listopada 2015 r. korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok 30 listopada 2015 r. 30 listopada 2015 r. 30 listopada 2015 r. 4 grudnia 2015 r. 8 grudnia 2015 r. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2015 rok dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2015 rok

8 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 8 Poz. 940 L.p. Zarządzenie / uchwała z dnia w sprawie Uchwała Nr XIX/339/15 Rady Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola 17 grudnia 2015 r. korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok 10 grudnia 2015 r. 14 grudnia 2015 r. 17 grudnia 2015 r. 17 grudnia 2015 r. 22 grudnia 2015 r. 23 grudnia 2015 r. dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu 94 Uchwała Nr XX/357/15 Rady Miasta Opola 29 grudnia 2015 r. korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola 29 grudnia 2015 r. 29 grudnia 2015 r. 30 grudnia 2015 r. 31 grudnia 2015 r. dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2015 rok dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu Szczegółowe zmiany w planie dochodów i przychodów, dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano w załączniku nr 16, natomiast szczegółowe zmiany w planie wydatków i rozchodów, dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano w załączniku nr 17. W wyniku wprowadzonych zmian, budżet miasta Opola na dzień r. wynosił: Dochody zł w tym: - dochody bieżące zł - dochody majątkowe zł Wydatki zł w tym: - wydatki bieżące zł - wydatki majątkowe zł Przychody Rozchody Deficyt budżetu zł zł zł

9 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 9 Poz. 940 budżetu miasta Opola na dzień r. przedstawia się następująco: Dochody ,19 zł w tym: - dochody bieżące ,17 zł - dochody majątkowe ,02 zł Wydatki ,23 zł w tym: - wydatki bieżące ,68 zł - wydatki majątkowe ,55 zł Przychody Rozchody Nadwyżka budżetu ,50 zł ,28 zł ,96 zł Szczegółowe omówienie powyższych pozycji budżetu omówione zostało w dalszej części sprawozdania. 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2015 rok ustalony został w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2015 rok, po zmianach wyniósł zł, zaś wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie ,19 zł, co stanowi 100,9, w tym: dochody bieżące wykonane zostały w wysokości ,17 zł, tj. 100,9 planu, dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości ,02 zł, tj. 101,6 planu. Plan został przekroczony o kwotę ,19 zł. Dochody budżetu Opola obejmowały: I. dochody własne, II. subwencje, III. dotacje celowe z budżetu państwa, IV. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej. I. Dochody własne Plan dochodów własnych określony w budżecie miasta Opola na poziomie zł, został zrealizowany w wysokości ,27 zł. Źródłami dochodów własnych były: wpływy z podatków i opłat, dochody z majątku, pozostałe dochody. Wpływy z podatków i opłat, zaplanowane na poziomie zł, zostały zrealizowane w kwocie ,45 zł i obejmowały następujące pozycje:

10 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 10 Poz Podatek od nieruchomości ,47 105,1 Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej. Do zapłaty podatku od nieruchomości zobowiązani są właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych, ich samoistni posiadacze i użytkownicy wieczyści gruntów. Podatek dotyczy również posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, jeżeli to posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, którym jest Skarb Państwa bądź jednostka samorządu terytorialnego, a także tych, którzy posiadają je bez tytułu prawnego. Opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatek od nieruchomości stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, a jego udział we wpływach z dochodów własnych ogółem zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wyniósł 19,8. Poziom dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2015 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli: Typ podmiotu Osoby fizyczne ,74 120,4 Osoby prawne ,73 102,3 Ogółem ,47 105,1 Na wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęły: systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i kontrolne umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie gminy Opole, działania mobilizujące mające na celu systematyczne informowanie podatników o posiadanych zaległościach, wzywanie do składania informacji podatkowych i regulowania należnego podatku, w tym celu wystawiono: o dla osób fizycznych upomnień oraz tytułów wykonawczych; o dla osób prawnych 342 upomnienia oraz 284 tytuły wykonawcze. Ponadto uznając trudną sytuację finansową niektórych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski (poparte m. in. sprawozdaniami finansowymi) wydano łącznie 75 decyzji umarzających na kwotę ogólną ,96 zł oraz wydano 39 decyzji na odroczenie terminu i rozłożenie na raty płatności na kwotę zł. korzystanie przez podatników ze zwolnień wynikających z uchwał Rady Miasta Opola, w tym: o zwolnienie zasobu nieruchomości gminnych kwota ,37 zł, o zwolnienie sieci kanalizacji wybudowanych z udziałem środków UE kwota ,37 zł,

11 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 11 Poz. 940 o zwolnienia w ramach Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom, którym objęto 141 przedsiębiorców kwota ,09 zł. Pomimo prowadzonej aktywnej polityki wobec dłużników podatku od nieruchomości, stan należności na koniec 2015 r. wyniósł łącznie ,37 zł, w tym: dla osób fizycznych kwota ,31 zł (zwiększenie o kwotę ,26 zł w stosunku do stanu na koniec 2014 roku), dla osób prawnych kwota ,06 zł (zwiększenie o kwotę ,28 zł w stosunku do stanu na koniec 2014 roku). Na wzrost należności ww. podatku w 2015 r. miały wpływ przede wszystkim postępowania upadłościowe wobec 13 podatników na łączną kwotę ,14 zł. Postępowanie upadłościowe jest długotrwałą, ale jedyną drogą do ewentualnego odzyskania tych należności. W czasie oczekiwania na wyniki postępowań upadłościowych kwoty zaległości mogą wzrastać o bieżące raty, które stają się zaległościami. Istnieje, więc wysokie ryzyko, że znaczna część tych kwot nie zostanie odzyskana. Ponadto w 2015 r. wydano nowe decyzje ustalające i określające podatnikom zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości za lata , które nie zostały w całości uregulowane, mimo podjętych czynności windykacyjnych Podatek rolny ,86 76,5 Aktem prawnym regulującym zasady poboru podatku rolnego jest ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są: właściciele gruntów, posiadacze samoistni gruntów, użytkownicy wieczyści gruntów oraz osoby posiadające grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Poziom dochodów z tytułu podatku rolnego za 2015 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli: Typ podmiotu Osoby fizyczne ,21 76,2 Osoby prawne ,65 79,2 Ogółem ,86 76,5 W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu podatku rolnego wystawiono: dla osób fizycznych 723 upomnienia oraz 244 tytuły wykonawcze, dla osób prawnych 12 upomnień oraz 3 tytuły wykonawcze.

12 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 12 Poz Podatek leśny ,89 114,6 Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach. Do zapłaty podatku leśnego zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów Podatek opłacany w formie karty podatkowej ,46 88,6 Podstawą poboru podatku opłacanego w formie karty podatkowej jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na podstawie, której urzędy skarbowe przekazują uzyskane wpływy na rachunek budżetu miasta. Jest to najprostsza forma opodatkowania podatkiem dochodowym, niewymagająca od podatnika prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących. Zobowiązani są oni jednak do wydawania na żądanie klienta rachunków i faktur stwierdzających sprzedaż oraz do przechowywania ich przez okres 5 lat. Opodatkowanie w tej formie mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą w szczególności na świadczeniu usług, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. planu dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej zależy od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania Podatek od środków transportowych ,52 100,8 Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podlegają m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. W 2015 r. podatkiem tym objętym były pojazdy (w 2014 r pojazdy). Zrealizowane wpływy z tytułu tego podatku w odniesieniu do założonego planu, z uwzględnieniem podziału na osoby fizyczne i prawne, przedstawiają się w sposób następujący:

13 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 13 Poz. 940 Typ podmiotu Osoby fizyczne ,22 105,1 Osoby prawne ,30 99,9 Ogółem ,52 100,8 W związku z monitorowaniem ściągalności podatku od środków transportowych w 2015 roku, wystawiono: w stosunku do osób fizycznych 122 upomnienia oraz 94 tytuły wykonawcze, w stosunku do osób prawnych 39 upomnień oraz 34 tytuły wykonawcze. Ponadto, w 2015 r. na złożone wnioski podatników (osoby fizyczne) wydano 4 decyzje na umorzenie zaległości podatkowych na kwotę zł oraz 5 decyzji na odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty płatności na kwotę zł. Pomimo prowadzonej aktywnej polityki wobec dłużników tego podatku, stan należności na koniec 2015 r. wynosił łącznie ,50 zł, w tym: osoby fizyczne kwota ,90 zł (zmniejszenie o kwotę ,13 zł w stosunku do stanu na koniec 2014 roku), osoby prawne kwota ,60 zł (zwiększenie o kwotę ,30 zł w stosunku do stanu na koniec 2014 roku) Podatek od spadków i darowizn ,53 70,8 Podatek od spadków i darowizn to podatek bezpośredni płacony od przyrostu majątku. Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady pobierania tego podatku jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn zgodnie, z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek jednostek samorządu terytorialnego. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych, m.in. w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Kwota wykonania dochodów z tytułu tego podatku jest uzależniona od ilości zdarzeń podlegających opodatkowaniu. W trakcie roku budżetowego wydano 27 postanowień, w tym: 16 w sprawie umorzenia ww. podatku na kwotę ,50 zł oraz 11 w sprawie rozłożenia na raty płatności na kwotę ,65 zł Podatek od czynności cywilnoprawnych ,62 102,7 Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z tą ustawą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek jednostek samorządu terytorialnego. Przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży, zamiany

14 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 14 Poz. 940 rzeczy i praw majątkowych, darowizny, pożyczki, a także zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki. Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzależniona jest od ilości oraz wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji, które podlegają opodatkowaniu, w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami. W okresie sprawozdawczym wydano 4 postanowienia w sprawie umorzenia ww. podatku na kwotę zł Wpływy z opłaty produktowej za 2015r ,91 153,6 Opłata produktowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej. Płatnikami opłaty są przedsiębiorcy i organizacje odzysku, które nie osiągnęły docelowego poziomu odzysku odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Obowiązek wpłacenia opłaty produktowej powstaje na koniec każdego roku kalendarzowego. Wpłaty dokonywane są na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do 31 marca roku kalendarzowego, następującego po roku, którego opłata dotyczy. Wysokość dochodów z tytułu ww. opłaty uzależniona jest od ilości przekazywanych odpadów. W 2015 r. wpływy z opłaty produktowej wynosiły ,91 zł Opłata skarbowa za 2015r ,96 80,5 Pobór opłaty dokonywany jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, która zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających tej opłacie i określa wysokość jej stawek. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje w chwili dokonania czynności urzędowych, wydania zaświadczenia, wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenia dokumentu stwierdzającego udzielnie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania mieszkańców na ww. czynności. W 2015 roku wydanych zostało 319 decyzji na umorzenie opłaty skarbowej na kwotę zł (m.in. dla studentów obcokrajowców ubiegających się o czasowe, stałe zamieszkanie w Polsce) Opłata targowa ,7 Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadająch osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowiskach i w handlu okrężnym, za wyjątkiem osób, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

15 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 15 Poz. 940 Podstawą prawną regulującą zasady poboru tej opłaty jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Inkasentem opłaty targowej jest Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Opolu Opłata eksploatacyjna ,60 71,4 Zasady poboru opłaty eksploatacyjnej określa ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. Zgodnie z artykułem 86 ust. 1 w/w ustawy, opłata eksploatacyjna, stanowi 60 dochód gminy, na terenie, której prowadzona jest działalność objęta koncesją a w 40 dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opłata eksploatacyjna płatna jest bez wezwania Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,26 108,8 Dochody budżetowe pozyskane w zakresie innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw obejmowały: opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych (gminnych i powiatowych) kwota ,61 zł. Są to opłaty pobierane przez Miejski Zarząd Dróg na podstawie decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego na cele związane z budową, przebudową, remontem dróg, jak i na inne cele, tj. umieszczanie urządzeń infrastruktury lub obiektów budowlanych, reklam i ogródków gastronomicznych, opłaty za parkowanie pojazdów w pasie drogowym kwota ,71 zł. Wpływy w tej pozycji obejmują dochody ze sprzedaży biletów i abonamentów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania. W 2015 roku wystawiono wezwań do zapłaty za brak ważnego biletu parkingowego, z czego wezwań zapłacono, a wezwań reklamowano. Ponadto wystawionych zostało upomnień, z czego zapłacono upomnień oraz tytułów wykonawczych, z czego dokonano wpłat z tytułów, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota ,36 zł. Obowiązek uiszczenia przez właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadziła zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, która zaczęła obowiązywać od dnia 1 lipca 2013 r. Opłaty te uwzględniają m.in. koszty odbierania, transportu, zbierania odzysku, w tym recyklingu, a także unieszkodliwienie odpadów, zgodnie z obowiązującymi zasadami postępowania z odpadami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Wysokość ww. opłaty ustalona została w oparciu o uchwałę Nr VI/63/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty. Opłaty wnoszone są bez wezwania, z góry, w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Stan należności z tytułu opłaty

16 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 16 Poz. 940 za gospodarowanie odpadami na dzień r. wynosił ,86 zł. W celu wyegzekwowania należności wstawiono: o wezwań do zapłaty, o upomnień, o 735 tytułów wykonawczych. opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych kwota ,02 zł. Obejmuje ona wpływy od operatorów i przewoźników korzystających z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest miasto Opole (uchwała Rady Miasta Opola Nr XIX/284/11 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz uchwała Rady Miasta Opola Nr XI/166/15 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów), opłaty adiacenckiej kwota ,36 zł. Regulacje prawne dotyczące powyższej opłaty zawarte są w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Opłata ta stanowi 30 kwoty wzrostu wartości nieruchomości, opłaty za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywania ich na parkingu strzeżonym kwota ,31 zł. Zgodnie art. 130a ust 6 ustawy z dnia z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym powyższe opłaty dokonywane są przez właścicieli pojazdów odbierających pojazdy z parkingu strzeżonego lub uiszczających wpłaty za odwołanie już wezwanego holownika, pozostałe opłaty, m.in. za wydanie karty wędkarskiej, karty parkingowej, dziennika budowy, wpis do rejestru żłobków prowadzonych przez Prezydenta Miasta Opola kwota 5.827,89 zł Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,9 Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa obejmowały udział we wpływach z podatku od osób fizycznych (PIT), w tym: udziały gminy kwota zł, udziały powiatu kwota zł. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osiągniętych przez budżet państwa od podatników zamieszkałych na terenie gminy, wynosiły w 2015 roku 37,67, natomiast udział powiatu we wpływach z tego podatku, zrealizowanych przez budżet państwa od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu 10, Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ,37 90,5

17 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 17 Poz. 940 Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa obejmowały udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT), w tym: w części gminy kwota ,98 zł, w części powiatu kwota ,39 zł. Udział gminy we wpływach budżetu państwa z podatku dochodowego CIT, osiągniętych od podatników tego podatku z obszaru gminy, wynosi zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 6,71. Udział powiatu we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, uzyskanych przez budżet państwa od podatników, których siedziba znajduje się na terenie powiatu, wynosi 1,40. Poziom dochodów uzyskanych z tytułu udziału w podatkach dochodowych PIT i CIT uzależniony jest od wysokości wpływów uzyskanych przez budżet państwa od podatników z Opola. Dochody z majątku, zaplanowane na poziomie zł, zostały zrealizowane w kwocie ,98 zł i obejmowały: 0750 Dochody z dzierżawy ,52 89,3 W 2015 roku miasto osiągnęło dochody z tytułu najmu i dzierżawy: gruntów, kiosków i lokali użytkowych kwota ,89 zł. Dochody w tej pozycji zrealizowano na podstawie zawartych umów dzierżawy i najmu gruntów, kiosków i lokali użytkowych. Stan należności na koniec roku wynosił ,92 zł. W ramach prowadzonej windykacji należności, wystosowano 257 wezwań na łączną kwotę ,57 zł, z czego wpłacono ,34 zł oraz przekazano 5 wniosków do Zespołu Radców Prawnych o skierowanie dłużników na drogę postępowania sądowego na łączną kwotę ,68 zł, lokali mieszkalnych i użytkowych pozostających w zasobie miasta kwota ,40 zł. Niewykonanie planu dochodów w tej pozycji wynika przede wszystkim ze spadku liczby lokali pozostających w zasobie gminy w związku z ich wykupem przez najemców na własność oraz nieregulowaniem należności czynszowych przez najemców. Stan należności na r. wynosił ,79 zł i zwiększył się w stosunku do 2014 r. o kwotę ,66 zł, pomieszczeń w miejskich jednostkach organizacyjnych kwota ,49 zł, obwodów łowieckich zlokalizowanych na terenie Opola kwota 1.990,74 zł Dochody z wieczystego użytkowania ,85 99,8 Na dochody z wieczystego użytkowania składają się wpływy z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych oraz wpływy z opłat rocznych wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych.

18 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 18 Poz. 940 Wnoszone są one bez wezwania (do dnia 31 marca każdego roku), zgodnie z aktem notarialnym lub też decyzjami wystawionymi przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Opola dla poszczególnych płatników. W celu wyegzekwowania należności wysłano wezwania do zapłaty na kwotę ,90 zł, a w stosunku do 97 podmiotów sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego (kwota ,39 zł). Zaległość 1 podmiotu na kwotę 9.288,42 zł została zgłoszona do masy upadłościowej. Na koniec 2015 roku stan należności w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania, wynosiły ogółem ,27 zł Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,70 67,4 W 2015 roku wydano 8 decyzji administracyjnych o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych na kwotę zł. Pozostała kwota dochodów to raty wraz z oprocentowaniem z decyzji wydanych w latach ubiegłych. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego gmina utraciła możliwość sprzedawania i przekształcania gruntów przeznaczonych na cele usługowe na rzecz ich użytkowników wieczystych, co spowodowało spadek wpływów z tego tytułu Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,86 93,1 W powyższej kwocie mieściły się środki finansowe pozyskane m. in. z tytułu: sprzedaży 236 lokali mieszkalnych w małych domach mieszkalnych oraz domach wielomieszkaniowych wraz ze sprzedażą lub oddaniem gruntów w użytkowanie wieczyste na rzecz dotychczasowych najemców kwota ,69 zł, sprzedaży 12 lokali użytkowych na rzecz najemców kwota ,30 zł, sprzedaży 5 garaży na rzecz najemców wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste kwota ,50 zł, sprzedaży 3 garaży na rzecz najemców wraz ze sprzedażą gruntu kwota zł, sprzedaży w drodze bezprzetargowej 12 nieruchomości gruntowych niezabudowanych, jako części niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych kwota zł, sprzedaży w drodze przetargu 5 lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą lub oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste kwota ,40 zł, sprzedaży w drodze przetargu 6 nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na funkcję mieszkaniową, usługową oraz wytwórczo-przemysłową kwota zł, 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,05 290,8

19 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 19 Poz. 940 Dochody w tej wysokości wpłynęły do budżetu miasta z tytułu sprzedaży m.in. używanego samochodu, drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew oraz złomu metali. Pozostałe dochody zostały zaplanowane w budżecie Opola na 2015 rok w wysokości zł. W okresie sprawozdawczym ich realizacja wyniosła ,84 zł i stanowiła 107,5 planu. W ramach pozostałych dochodów realizowane były m.in.: 0830 Wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne miasta Opola ,28 94,2 Na poziom dochodów z tego źródła złożyły się m.in. wpływy: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu sprzedaży biletów wstępu na Wieżę Piastowską kwota ,31 zł, Centrum Wystawienniczo-Kongresowego z tytułu organizacji imprez, targów i konferencji kwota ,32 zł, Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu dzierżawy słupów ogłoszeniowych i stacji rowerowych kwota ,27 zł, Zespołu Placówek Oświatowych (Centrum Kształcenia Praktycznego) z tytułu ustawicznego kształcenia kwota ,07 zł, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z opłat za pobyt osób w domach pomocy społecznej kwota ,62 zł, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z opłat pobieranych w Domach Dziennego Pobytu kwota ,16 zł, z opłat za przedszkole kwota ,55 zł, z opłat za szalety miejskie kwota ,26 zł, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota ,08 zł, Ogrodu Zoologicznego z tytułu sprzedaży biletów i najmu kwota ,30 zł, Ogrodu Zoologicznego z tytułu prowadzenia działalności w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, tj. za przeprowadzenie szczepień, opiekę nad zwierzętami domowymi kwota ,07 zł, Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów z opłat za pobyt i wyżywienie osób kwota ,63 zł, z opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach publicznych kwota ,29 zł, Miejskiego Centrum Świadczeń z opłat rodziców za pobyt dziecka u dziennego opiekuna kwota ,03 zł, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych kwota ,20 zł, Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym z opłat za pobyt kwota zł.

20 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 20 Poz Wpływy z różnych dochodów ,60 137,5 W ramach różnych dochodów miasto osiągnęło największe dochody z tytułu: zwrotu podatku VAT (związanego z realizacją zadań inwestycyjnych pn. Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu etap III i IV ) kwota ,70 zł. rozliczenia mediów we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy Opole kwota ,61 zł, refundacji z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu wydatków związanych z realizacją projektu pn. Powrót do zatrudnienia kwota ,90 zł, zwrotu podatku VAT (związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej Okrąglak wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu ) kwota zł. 2310, 2319, 2320 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,20 100,1 Ujęte w budżecie miasta na 2015 rok dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, zostały wykonane w kwocie ,20 zł. W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało: dotacje celowe przekazane przez gminy Dąbrowa, Dobrzeń Wielki i Komprachcice, które współfinansują na ich terenie zadania z zakresu zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego kwota zł, dotacje celowe przekazane przez gminy będące członkami Aglomeracji Opolskiej na pokrycie ich wkładu własnego przy realizacji projektu pn. Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej kwota 6.176,94 zł, dotacje celowe przekazane przez gminy i powiaty z terenu województwa opolskiego na realizację przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu zadań związanych z organizacją doradztwa zawodowego dla nauczycieli kwota zł, dotacje celowe przekazane z powiatów, których mieszkańcami są dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Opola, przeznaczone na sfinansowanie kosztów ich utrzymania kwota ,83 zł, dotacje celowe przekazane z powiatów, z których pochodzą dzieci przebywające w rodzinach zastępczych utworzonych w Opolu, przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków kwota ,14 zł, dotacje celowe przekazane przez gminy ościenne z przeznaczeniem na sfinansowanie działań profilaktycznych osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu dowiezionych w stanie nietrzeźwości kwota zł,

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2017 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2016 rok

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2017 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2016 rok SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 30 marca 2017 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2016 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK Załącznik Nr 3 CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK Budżet Gminy na 2010 rok został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2009 roku, uchwałą Nr XL/360/2009

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 28 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2013 rok

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 28 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2013 rok SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 28 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2013 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej 1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej ( w złotych) Lp. Dział Źródło dochodów Plan wg uchwały Nr III/23/14 z dnia 30 grudnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2015 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2014 rok

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2015 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2014 rok SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 30 marca 2015 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2014 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 3763 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2012r. Na

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 526/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 31 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 31 sierpnia 2017 r. INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 31 sierpnia 2017 r. Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm. poz. 1948, poz.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok Wleń, marzec 2010 r. WSTĘP Burmistrz Miasta i Gminy Wleń stosownie do postanowień art. 199 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja kwartalna o poziomie wykonania dochodów z tytułu podatków i opłat za III kwartał 2009 r.

Informacja kwartalna o poziomie wykonania dochodów z tytułu podatków i opłat za III kwartał 2009 r. Informacja kwartalna o poziomie wykonania dochodów z tytułu podatków i opłat za III kwartał 2009 r. Dział 756 Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 29 sierpnia 2014 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2014 r.

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 29 sierpnia 2014 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2014 r. INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2014 r. Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 9 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 9 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2018 wraz z uzasadnieniem Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego:

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego: ZARZĄDZENIE NR 351/07 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2012 rok. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. % wskaźnik % struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUCHNIK ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUCHNIK ZA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2014 Burmistrza Pruchnika z dnia 14.03.2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUCHNIK ZA ROK 2013 Budżet gminy Pruchnik na 2013 rok został uchwalony Uchwałą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości Załącznik 3 Budżet Gminy Celestynów na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Celestynowie Nr 104/08 z dnia 15 marca 2008 roku, który następnie został zmieniony w dniu 08 maja 2008 roku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia DOCHODY według źródeł Projekt budżetu na rok 2017 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 000,00 0,00 30 000,00 0970 Wpływy z różnych

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Aktualne numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Kaliszu w PKO BP S.A. obowiązujące od 1 stycznia 2018r. Opis rachunków bankowych

Aktualne numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Kaliszu w PKO BP S.A. obowiązujące od 1 stycznia 2018r. Opis rachunków bankowych 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440 Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty (nazwy świadczenia, nr decyzji podatkowej,itp.). Obowiązują indywidualne nr rachunków bankowych określone : - w indywidualnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Informacja opisowa dotycząca dochodów budżetu Gminy Osie na 2014 r.

Informacja opisowa dotycząca dochodów budżetu Gminy Osie na 2014 r. Informacja opisowa dotycząca dochodów budżetu Gminy Osie na 2014 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY Prognozowane dochody budżetu Gminy Osie w roku 2014 wyniosą 18.914.876,00 zł, i będą wyższe 1,67 % od prognozowanych

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2015 rok

Plan dochodów na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr.. Rady Miasta z dnia.. Projekt Plan dochodów na 2015 rok Dział Treść Przewidywane wykonanie 2014 r. Plan na 2015 rok wsk. % wsk. strukt. 2014 (w złotych) wsk. strukt.

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Informacja ogólna z przebiegu wykonania budżetu Miasta Orzesze za I półrocze 2016r.

Informacja ogólna z przebiegu wykonania budżetu Miasta Orzesze za I półrocze 2016r. Informacja ogólna z przebiegu budżetu Miasta Orzesze za I półrocze Załącznik nr 2 Gospodarka finansowa Miasta Orzesze za I półrocze 2016 przedstawia się następująco: I. Informacja o planowanej i wykonanej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Dz. Nazwa - Treść Plan Wykonanie Realizacja % 010 Rolnictwo i łowiectwo 207 384,02 107 884,02 52,02% w tym dochody bieżące : 207 384,02

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 369/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 369/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 27 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 369/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 sierpnia 2016 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2016 r.

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 sierpnia 2016 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2016 r. Druk nr 660 INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 30 sierpnia 2016 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2016 r. Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU. I. Dane ogólne: Budżet na 2008 rok został uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

Informacja opisowa dotycząca dochodów budżetu Gminy Osie na 2013 r.

Informacja opisowa dotycząca dochodów budżetu Gminy Osie na 2013 r. Informacja opisowa dotycząca dochodów budżetu Gminy Osie na 2013 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY Prognozowane dochody budżetu Gminy Osie w roku 2013 wyniosą 17.828.032,71 zł, i będą mniejsze o 15,25 % od prognozowanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2013 r. na plan 17.489.775 zł wynosi 9.616.192,12 zł, co stanowi 54,98

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok Załącznik nr 1 do Zarządzenia 5/2007 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 16.03.2007 r Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok Dochody Plan 11 968 954,00 Wykonanie 11 905 660,00 % 99,47 plan

Bardziej szczegółowo

Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo. Strona 1

Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo. Strona 1 NA 28R. DOCHODY BUDŻETU GMINY Zał. Nr 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 395 829 1 385 829 - wpływy z różnych dochodów 1 1 6 Transport i łączność -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY GMINY. Wyszczególnienie

DOCHODY GMINY. Wyszczególnienie Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za III kwartał 2016 u Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za III kwartał 2016 u według źródeł powstawania w złotych Lp. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY Budżet Gminy Kartuzy na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr IV/35/2015 z 28 stycznia 2015r. W trakcie realizacji budżetu Gminy,

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 50 01095 Pozostała działalność 7 50

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan dochodów na 2014 rok 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 701/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 25 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 701/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 25 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 701/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014 Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr.. Rady Gminy Szemud z.. w złotych Dział Nazwa Plan ogółem 1 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody z najmu i dzierżawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2016 r. Poz. 3828 UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. Realizując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2010 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2010 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ TABELA 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2010 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ Dział Nazwa działu i źródła w złotych DOCHODY BIEŻĄCE 17.404.825,00 17.783.206,66 102,2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia 28.12.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik nr 1 do uchwały nr... z dnia... DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 903 887 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 893 387 Dotacje celowe w ramach programów

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Łęczna na 2016 rok - DOCHODY

Budżet Gminy Łęczna na 2016 rok - DOCHODY Budżet Gminy Łęczna na 06 rok - DOCHODY Dział P L A N 06 rok 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 00 6006 Drogi publiczne gminne 4 00 A DOCHODY BIEŻĄCE 4 00 Opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROBIA ZA 2007 ROK

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROBIA ZA 2007 ROK INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROBIA ZA 2007 ROK Burmistrz Krobi Krobia, dnia 17 marca 2008 r. Zarządzenie Nr 31/2008 Burmistrza Krobi z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE 3.2.1.1. DOCHODY PODATKOWE

3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE 3.2.1.1. DOCHODY PODATKOWE 3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE 3.2.1.1. DOCHODY PODATKOWE Odsetki od podatków, należności i różne opłaty Wysokość dochodów z odsetek z nieterminowych wpłat z tytułu podatków

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo