3 faktor. 3.3 mld zł POLFACTOR... POLFACTOR w Polsce: ... in Poland: ... w regionie: ... in the region: ... na świecie: ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3 faktor. 3.3 mld zł POLFACTOR... POLFACTOR... ... w Polsce: ... in Poland: ... w regionie: ... in the region: ... na świecie: ..."

Transkrypt

1 Polfactor SA Raport Roczny Annual Report 2007

2 POLFACTOR... POLFACTOR w Polsce:... in Poland: Trzeci faktor na polskim rynku. Spółka Grupy BRE Bank. Ponad 3.3 mld zł obrotów w 2007 roku, 15% wzrost w stosunku do Ponad sfinansowanych faktur w Działa w branży faktoringowej od 1995 roku. Aktywny członek Polskiego Związku Faktorów. Oddziały Polfactor: Warszawa, Gdańsk, Poznań, Katowice, Kraków, Wrocław, Olsztyn, Łodź.... w regionie: Polfactor SA jest członkiem Grupy Intermarket Bank AG działającej w 7 krajach Europy Środkowej i Wschodniej: Austrii, Czechach, Rumunii, Słowacji, Węgrzech, Słowenii i Polsce. Grupa Intermarket Bank AG zrealizowała w 2007 roku obroty o łącznej wartości mln EURO.... na świecie: Polfactor SA jest członkiem międzynarodowej sieci faktorów - Factors Chain International (FCI). Obecnie FCI zrzesza 232 członków z 63 krajów. Od kilku lat Polfactor SA jest wysoko oceniany przez zagranicznych faktorów za jakość świadczonych usług. Third factor on the Polish market (according to Polish Factors Association data). A company of BRE Bank Group. Over 3.3 billion PLN factoring volume turnover in 2007, 15% increase year on year. Over invoices bought. Active player on the Polish factoring market since A founding member of Polish Factors Association. Polfactor s sales network: Warsaw, Gdansk, Poznan, Katowice, Cracow, Wroclaw, Olsztyn, Lodz.... in the region: Polfactor belongs to Intermarket Bank AG Group operating in 7 CEE countries: Austria, Czech Republic, Romania, Slovakia, Hungary, Slovenia and Poland. Intermarket Bank AG Group factoring volume in mio EURO, 27% share of CEE factoring market.... worldwide: A member of Factors Chain International, a global network of leading factoring companies, whose common aim is to facilitate international trade through factoring and related financial services. Currently the FCI network counts 232 factors in 63 countries. For a few years Polfactor is very well noted by foreign factors thanks to the quality of service offered. 3 faktor na polskim rynku 3.3 mld zł obrot za 2007 rok sfinansowanych faktur w 2007 roku Polfactor SA Raport Roczny Annual Report

3 SPIS TREŚCI CONTENTS List Prezesa Zarządu Chairman s statement 4 Akcjonariat i sytuacja prawna spółki Shareholders; major events 5 Rynek faktoringu w Polsce i pozycja Polfactor Factoring market overview, Polfactor on the market 6 Rozwiązania produktowe Product portfolio 7-8 Sieć sprzedaży Polfactor Polfactor sales network 9 Przewidywany rozwój spółki Outlook Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Current and forecasted financial standing 12 Rachunek zysków i strat Cash flow statement Bilans Balance sheet Opinia niezależnego biegłego rewidenta Independent Registered Auditor s opinion Grupa Intermarket Bank AG Intermarket Bank AG Group Polfactor SA Raport Roczny Annual Report

4 LIST PREZESA ZARZĄDU CHAIRMAN S STATEMENT Z przyjemnością odnotowujemy kolejny rok dynamicznego wzrostu spółki Polfactor przy zachowaniu wysokich wskaźników dochodowości. W 2007 roku spółka wygenerowała obroty w wysokości ponad 3.3 miliarda złotych, co stanowi 15% wzrost w stosunku do 2006 roku. Kluczowy czynnik rozwoju firmy stanowił wkład i zaangażowanie pracowników Polfactor. Dlatego też w 2008 roku będziemy nadal inwestować w rozwój ich kompetencji, szkolenia przy jednoczesnym budowaniu marki i dbałości o kulturę przedsiębiorstwa. Od 1995 roku, tj. od roku powstania spółki, Polfactor osiągnął znaczący wzrost przy jednoczesnym utrzymaniu jakości oferowanych usług faktoringowych. Moim zdaniem przyczyniły się do tego cztery kluczowe czynniki: WIEDZA NA TEMAT FAKTORINGU Jesteśmy specjalistami w dziedzinie faktoringu. Skupiamy się na tej branży i jesteśmy w nią całkowicie zaangażowani. Posiadana wiedza pozwala nam dostrzegać potrzeby rynku, proponować nowe rozwiązania produktowe i systemy procesowe, a także właściwie zarządzać ryzykiem. OBSŁUGA KLIENTA Chcemy znać i rozumieć potrzeby naszych klientów. Aby być bliżej klienta stopniowo otwieraliśmy oddziały w terenie, tym samym optymalizując proces obsługi klienta i jednocześnie budując z nim relacje. Postrzegam istnienie oddziałów Polfactor jako silną stronę spółki, a obecność w terenie stanowi istotny element naszego modelu obsługi klienta. ZMOTYWOWANY I DOBRZE WYSZKOLONY ZESPÓŁ Dbamy o kompetencje naszych pracowników. Ich wiedza i umiejętności są kluczowe w obsłudze, zarządzaniu ryzykiem i budowaniu relacji z klientem. INWESTYCJE W SYSTEMY I PROCESY Systemy operacyjne są ważnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej w branży faktoringowej. Pozwalają na upraszczanie procesu obsługi klienta przy dostarczaniu klientom pełnej gamy informacji na temat stanu spłat należności. Jednocześnie to właśnie systemy ułatwiają zarządzanie procesami obsługi klienta i informacjami o kliencie. It gives me great pleasure to report another strong performance of Polfactor in The turnover volume increased by 15% reaching more than 3.3 billion PLN. The continued success of the company depends very much on the commitment and energy of our people. We continue to invest in the training and personal development of our staff so as to build on the Polfactor s strong performance culture. Polfactor has successfully delivered profitable growth and maintained quality of its factoring services, over the 13 years of its presence on the Polish market. We believe there are 4 key factors which have enabled us to achieve this consistently: FACTORING COMPETENCE We re specialists. We are focused on factoring and remain totally committed to it. Because we know it so well, we re able to adapt to its changing dynamics, develop the right products, invest in appropriate resources and systems and manage the associated risks. BEING CLOSE TO OUR CUSTOMERS We want to know and understand our customers. The accessibility of local staff in our branches around the country is key to keeping close to our customers. We see our local branch presence as a significant strength, and have made it a central part of the way we manage both customer relationships and risk. MOTIVATED, WELL TRAINED PEOPLE We are committed to training and developing our people. The skills and experience of our employees enables us to manage risk and customer relationships successfully, and to provide excellent factoring service. INVESTMENT IN SYSTEMS AND PROCESSES Information technology is core to our business and we continue to make significant investment in systems and processes to further improve our customer relationship management. kluczowy czynnik rozwoju firmy stanowił wkład i zaangażowanie pracowników Polfactor Elżbieta Urbańska Prezes Zarządu Chairman Polfactor SA Warszawa, 3 marca Warsaw, 3rd March 2008 Polfactor SA Raport Roczny Annual Report

5 AKCJONARIAT SHAREHOLDERS Rada Nadzorcza Supervisory Board Przewodniczący Chairman of the Supervisory Board V-ce Przewodniczący Deputy Chairman of the Supervisory Board Członkowie Rady Nadzorczej Members of the Supervisory Board Zarząd Management Board Prezes Zarządu Chairman of the Board Członek Zarządu Member of the Board Prokurent Proxy Theo Hibler Wiesław Thor Dr. Monika Fiegl, Janusz Wojtas Elżbieta Urbańska Dariusz Steć Elżbieta Zawłocka WAŻNIEJSZE ZDARZENIA... MAJOR EVENTS w tym również inwestycje, mające istotny wpływ na działalność jednostki, które nastąpiły w roku obrotowym lub są przewidywane w dalszych latach. Zdarzenia formalno prawne W dniu 20 grudnia 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polfactor SA podjęło Uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o zł do kwoty zł. Rejestracja podwyższonego kapitału nastąpiła 30 stycznia 2008 roku. Na dzień 31 grudnia 2007 roku akcjonariuszami Spółki byli BRE Bank SA oraz Intermarket Bank AG. W dniu 5 lutego 2008 r. BRE Holding Sp. z o.o. nabyła od BRE Banku SA akcje Polfactor SA w postaci akcji imiennych zwykłych serii A i B oraz 1 akcję imienną serii C uprzywilejowaną co do prawa głosu. W związku z powyższym BRE Holding uzyskał pozycję dominującą w stosunku do Polfactor SA co oznacza, że dysponuje bezpośrednio większością głosów na walnym zgromadzeniu. Jednostką dominującą najwyższego szczebla jest Commerzbank Aktiengesellschaft z siedzibą we Frankfurcie, Niemcy. Na dzień 31 grudnia 2007 r. skład Rady Nadzorczej był następujący: Theo Hibler Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiesław Thor Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Monika Fiegl Członek Rady Nadzorczej, Janusz Wojtas Członek Rady Nadzorczej.... including investments, which have had substantial influence on the business of the entity and occurred during the financial year or are foreseen for the years to come. Events related to formal and legal aspects On December 20, 2007 the Extraordinary General Assembly of Polfactor adopted the resolution on the increase of the Company s share capital by PLN PLN to PLN PLN. The increased share capital was registered on January 30, As at December 31, 2007, the Company Shareholders were: BRE Bank SA and Intermarket Bank AG. On 5 February 2008, BRE Holding Sp. z o.o. purchased the following Polfactor SA shares from BRE Bank S.A.: 2300 registered shares A and B and one privileged share C. As a result, BRE Holding gained a dominant position in relation to Polfactor SA, which means that it directly holds the majority of voting rights. The ultimate parent Company is Commerzbank Aktiengesellschaft in Frankfurt, Germany. As at December 31, 2007, the Supervisory Board consisted of: Theo Hibler Chairman of the Supervisory Board, Wiesław Thor Deputy Chairman of the Supervisory Board, Monika Fiegl Member of the Supervisory Board, Janusz Wojtas Member of the Supervisory Board. Polfactor SA Raport Roczny Annual Report

6 DZIAŁALNOŚĆ FAKTORINGOWA FACTORING MARKET OVERVIEW Działalność faktoringowa SPÓŁKA POLFACTOR ZAKOŃCZYŁA 2007 ROK Z 18% UDZIAŁEM W RYNKU I OBROTAMI 3.3 MLD ZŁ Spółka Polfactor, jedna z wiodących firm faktoringowych w Polsce, została utworzona przez BRE Bank i Intermarket Bank AG w 1995 roku. Jest członkiem międzynarodowej sieci faktorów - Factors Chain International (FCI) zrzeszającego 232 członków z 63 krajów oraz Polskiego Związku Faktorów (PZF). Polfactor SA oferuje usługi faktoringu krajowego i eksportowego, z regresem i z przejęciem ryzyka wypłacalności odbiorcy oraz gwarancje importowe. Rok 2007 przyniósł nieznaczne zmiany w udziale w rynku wiodących firm Polskiego Związku Faktorów. Polfactor z obrotami na poziomie 3,3 mld zł uplasował się na trzecim miejscu (18 proc. udziału w rynku) za ING Commercial Finance (26 proc.) i Pekao Faktoring (21 proc.). Factoring business POLFACTOR CLOSED THE YEAR 2007 WITH 18% MARKET SHARE AND 3.3 BILLION PLN TURNOVER IN 2007 Polfactor is one of the leading factoring companies with BRE Bank and Intermarket Bank AG as shareholders. Polfactor was founded in The company is a member of Factors Chain International (FCI) which is a global network of leading factoring companies (232 members worldwide from 63 countries) and a member of Polish Factors Association. Polfactor provides services of domestic factoring, export factoring, both recourse and non-recourse as well as import guarantees. In 2007, there was no significant changes in the market share of leading factoring companies, members of Polish Factors Association. Polfactor with 3.3 billion PLN turnover has been ranked on the third position (18% market share), ING Commercial Finance (26% market share) and Pekao Faktoring (21% market share). Spółka Polfactor zakończyła 2007 rok z 18% udziałem w rynku i obrotami 3.3 mld zł Pekao Faktoring (22%) Arvato Services Polska (4%) Bibby Factors Polska (3%) BZ WBK Faktor (6%) Coface Faktoring Poland (4%) Eurofaktor Solution (0%) Fortis Commercial Finance (1%) Polfactor SA (18%) GMAC Commercial Finance (15%) Grupa Finansowa Premium (0%) ING Commercial Finance (26%) ROK 2007 REKORDOWY DLA POLSKIEJ BRANŻY FAKTORINGU Obroty firm zrzeszonych w PZF wyniosły w 2007 roku ponad 18,8 mld złotych. Oznacza to wzrost w stosunku do 2006 r. o 37 proc., wartość najwyższą od 2000 roku. Jednocześnie, PZF szacuje, że wartość obrotów całej branży faktoringowej wyniosła w 2007 r. 30,7 mld zł A RECORD YEAR FOR THE FACTORING INDUSTRY IN POLAND The volume of the companies from Polish Factors Association has reached PLN 18,8 billion in 2007 which is 37% growth year on year, the record figure since PFA estimates that the total factoring volume on the Polish market was PLN 30,7 billion in mld zł ,07 0,07 0,357 0,357 PZF PFA 0,885 0,885 1,564 1,564 Rynek Market 2,013 2,275 6,067 6,624 7,291 7, ,712 10,331 11,442 11,992 10,535 13,209 11,29 14,175 13,77 20,115 18,801 30,717 Polfactor SA Raport Roczny Annual Report

7 POLFACTOR ROZWIĄZANIA PRODUKTOWE POLFACTOR PRODUCT PORTFOLIO Skala wykorzystania faktoringu w Polsce Faktoring nie jest dziś usługą pierwszego wyboru toteż skala wykorzystania go przez przedsiębiorstwa jest stosunkowo niska. Polskie MSP jeszcze nie doceniają możliwych korzyści z finansowania działalności faktoringiem. Jedną z przyczyn jest stosunkowo krótka historia faktoringu w Polsce w porównaniu z innymi krajami w Europie oraz jego dość powolny rozwój w pierwszych latach. Obecnie branża faktoringowa dba o edukację rynku, kieruje ofertę do MSP i dociera do klientów z tego segmentu. Powinno to zaowocować w niedalekiej przyszłości intensywniejszą współpracą faktorów z MSP. EDUKACJA POLSKIEGO RYNKU NA TEMAT KORZYŚCI ZWIĄZANYCH Z FAKTORINGIEM W 2007 roku firma Polfactor przeprowadziła badania znajomości faktoringu wśród polskich przedsiębiorstw. Aż 93% firm zadeklarowało znajomość faktoringu wskazując potrzebę optymalizacji płynności finansowej, jako najczęstszy powód zastosowania faktoringu. Pomimo deklarowanej znajomości usługi faktoringu przez polskie przedsiębiorstwa skala wykorzystania go jest nadal stosunkowo niska, a przedsiębiorcom trudno wskazać sytuacje, w których należałoby zastosować usługę faktoringu. Dlatego też konieczna jest dalsza edukacja rynku na temat praktycznych korzyści związanych z faktoringiem i pokazanie przedsiębiorcom, iż faktoring może stać się jednym z podstawowych źródeł finansowania bieżącej działalności firmy. WPROWADZENIE NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO W 2007 roku firma Polfactor wprowadziła nowy model biznesowy. Jego celem była zmiana systemu obsługi klienta i ułożenie procesów biznesowych, tak aby klient był obsługiwany zgodnie z wystandaryzowanymi procesami w sposób jak najbardziej efektywny, a jednocześnie z poczuciem indywidualnego traktowania. Tym samym spółka kontynuowała proces podnoszenia efektywności działań operacyjnych. Use of factoring in Poland Factoring is not a first-choice service today. Hence, the scale of its use by enterprises continues to be relatively small. Polish small and medium-sized enterprises (SMEs) do not yet appreciate the potential benefits of financing their operations through factoring. One of the reasons is the relatively short history of factoring in Poland compared to other countries in Europe and its fairly slow growth in the initial years. Nowadays, the factoring industry educates the market, targets SMEs with its offering and reaches to customers from that segment. In the foreseeable future, these efforts should lead to more intense cooperation with SMEs. EDUCATION OF THE POLISH MARKET ON BENEFITS OF FACTORING In 2007, Polfactor held a poll on factoring awareness among Polish enterprises. As much as 93% of the businesses declared awareness of factoring, pointing to the need for optimizing financial liquidity as the most frequent reason for factoring use. In spite of awareness of factoring services declared by Polish enterprises, the scale of its usage remains relatively small and the companies have difficulty identifying the circumstances in which factoring should be applied. Therefore, further education of the market on the practical benefits associated with factoring is necessary as well as demonstrating to the entrepreneurs that factoring may become one of the primary sources of financing for the company s current operations. LAUNCHING A NEW BUSINESS MODEL In 2007, Polfactor launched a new business model. The purpose of the launch was to adjust the customer service system and to streamline business processes into the structure in which the customer is handled most efficiently in accordance with standardized processes while having the impression that the service is customized. Thus, the company continued to enhance effectiveness of its operations. Polfactor SA Raport Roczny Annual Report

8 POLFACTOR ROZWIĄZANIA PRODUKTOWE POLFACTOR PRODUCT PORTFOLIO Faktoring krajowy Faktoring krajowy jest dominującą usługą w ofercie Spółki. W 2007 roku wartość obrotów w faktoringu krajowym była równa mln zł, o 20.6% wyższa niż w 2006 roku. Wartość obrotów krajowych stanowiła 85% obrotów ogółem Spółki. Faktoring eksportowy W roku 2007 wartość obrotów w faktoringu eksportowym wyniosła 274,5 mln zł. Wartość obrotów w faktoringu eksportowym stanowiła 8,2% obrotów ogółem Spółki. Nowy produkt w ramach faktoringu eksportowego - eksport z regresem okazał się produktem oczekiwanym przez klientów. Pod koniec 2006 roku pojawił się w Spółce, a w 2007 roku stanowił już 69% obrotów faktoringu eksportowego. Faktoring importowy Wartość obrotów w faktoringu importowym wyniosła w 2007 roku 223,6 mln zł i stanowiła 6.7% obrotów ogółem Spółki. Spółka udzielając gwarancji importowych w faktoringu współpracowała z 62 faktorami z całego świata. Struktura branżowa obrotów Polfactor Domestic factoring Domestic factoring is the dominant service of the Company s offer. Domestic turnover amounted to PLN 2 853,2 million in 2007, 20,6% higher than in The domestic turnover constituted 85% of the total turnover. Export factoring Turnover in Export factoring amounted to PLN 274,5 million in Export factoring turnover constituted 8,2% of the total turnover. New factoring product - export recourse proved to be a product awaited by clients. Export recourse factoring appeared at the end of 2006 and in 2007 constituted 69% of the export factoring turnover. Import factoring Import factoring turnover amounted to PLN 223,6 million in 2007 and constituted 6,7% of the total turnover. When issuing import guarantees under factoring, the company cooperated with 62 factors from all over the world. Factored Volume by Industry Sector 2,9 mld zł Obrót w faktoringu krajowym w 2007 r. 274,5 mln zł Obrót w faktoringu eksportowym w 2007 r. 223,6 mln zł Obrót w faktoringu importowym w 2007 r. Handel Trade (46%) Usługi Services (6%) Przemysł Industry (48%) OBROTY Z PODZIAŁEM NA SEKTORY TURNOVER, BY SECTOR Metalowy Metal industry (28%) Papierniczy i drzewny Wood & paper (8%) Elektromaszynowy Electrical & machinery (25%) OBROTY Z PODZIAŁEM NA BRANŻE W 2007 roku nie doszło do znaczących zmian w strukturze obrotów zrealizowanych przez Polfactor. Utrzymały się tendencje obserwowane w latach poprzednich, kiedy to dominowały dwie branże: metalowa i elektro-maszynowa, czyli branże postrzegane jako typowo faktoringowe. Mineralny Mineral (6%) Chemiczny Chemical (8%) Lekki Textile (6%) Spożywczy Food industry (11%) Inne Other (8%) Paliwowo-energetyczny Fuel & energy (0%) TURNOVER, BY INDUSTRY In 2007, the composition of turnover realized by Polfactor did not change considerably. The tendency sighted in previous years was maintained, there were two dominating industries: the metal industry and the electrical and machinery industry, in other words the industries which are recognized commonly as factoring-eligible. Polfactor SA Raport Roczny Annual Report

9 SIEĆ SPRZEDAŻY POLFACTOR POLFACTOR SALES NETWORK Gdańsk Olsztyn Poznań Wrocław Łódź WARSZAWA GDAŃSK ul. Wały Jagiellońskie Gdańsk tel./fax KATOWICE ul. Powstańców Katowice tel , 92, 94 fax Katowice Kraków POZNAŃ ul. Półwiejska Poznań tel./fax KRAKÓW ul. Augustiańska Kraków tel fax SIEDZIBA POLFACTOR SA ul. Królewska 14, Warszawa lub PO Box 135, Warszawa tel , fax HEADQUARTERS POLFACTOR SA ul. Królewska 14, Warsaw or PO Box 135, Warsaw Poland tel fax: WROCŁAW ul. Strzegomska Wrocław tel fax OLSZTYN ul. Piłsudskiego 44a Olsztyn tel./fax ŁÓDŹ Plac Wolności Łódź tel fax Polfactor SA Raport Roczny Annual Report

10 PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI OUTLOOK DYNAMIKA ROZWOJU FAKTORINGU W NAJBLIŻSZYCH LATACH ZALEŻY OD SYTUACJI POLSKIEJ GOSPODARKI ORAZ WYDARZEŃ O SKALI GLOBALNEJ. FACTORING S GROWTH DYNAMIC IN THE COMING YEARS IS DETERMINED BY THE CONDITION OF THE POLISH ECONOMY AND DEVELOPMENTS IN INTERNATIONAL MARKETS. Prognozy polska gospodarka 2008 Wpływ na gospodarkę światową wywarły wahania na rynku finansowym odnotowane w połowie 2007 roku i związany z nimi wzrost niepewności. Wśród największych gospodarek Europy Środkowej i Wschodniej tempo wzrostu produkcji pozostało wysokie w Czechach i w Polsce, natomiast na Węgrzech i w Rumunii uległo spowolnieniu. W nadchodzących miesiącach we wszystkich krajach istnieje ryzyko wzrostu inflacji związane ze wzrostem cen żywności i nośników energii. Analitycy BRE Bank przewidują inflację w Polsce na koniec 2008 roku na poziomie 3.8%, przy wzroście PKB 5.6%. Wskaźniki zaufania wskazują na możliwość pewnego spowolnienia wzrostu gospodarczego w nadchodzących miesiącach. Rynek faktoringu w 2008 Według szacunków PZF rok 2008 przyniesie dalszy rozwój branży faktoringowej na poziome zbliżonym do 2007 roku. Wzrost konkurencji sprawi, że usługa faktoringu będzie dostępna dla coraz mniejszych przedsiębiorstw, a faktorzy będą walczyć o klienta coraz lepszą i sprawniejszą obsługą oraz coraz szerszą gamą rozwiązań faktoringowych. Forecasts Polish economy in 2008 The global economy was affected by fluctuations in the financial market recorded in mid-2007 and the accompanying growing uncertainty. Among the largest economies of Central and Eastern Europe, production growth rate remained high in the Czech Republic and in Poland, while slowing down in Hungary and Romania. In the coming months, risk of inflation growth linked to the rise in prices of food and energy carriers will be present in all countries. BRE Bank analysts project the inflation rate in Poland at 3.8% at the end of 2008, with GDP growth of 5.6%. Confidence indices point to a possible slowdown in economic growth in the coming months. Factoring market in 2008 According to PZF estimates, the year 2008 will bring further development of the factoring market at the level similar to that reported in Owing to growing competition, factoring will be available for increasingly smaller enterprises, with factors vying for customers and offering them improved and more efficient service and ever-wider range of factoring solutions. Polfactor SA Raport Roczny Annual Report

11 PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI OUTLOOK Czynniki sprzyjające rozwojowi faktoringu w Polsce DUŻE ZAPOTRZEBOWANIE NA KAPITAŁ WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW W Polsce w dalszym ciągu najpopularniejszym źródłem finansowania działalności, w tym inwestycji, są kapitały własne, jednak rola kapitału zewnętrznego systematycznie rośnie. Obok kredytów bankowych, coraz bardziej popularne staje się wykorzystanie instrumentów rynku kapitałowego, leasingu czy faktoringu. UTRUDNIONY DOSTĘP DO FINANSOWANIA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM, KTÓRE NIE MAJĄ ZABEZPIECZEŃ LUB KRÓTKO DZIAŁAJĄ NA RYNKU W związku z obecną sytuacją na rynkach finansowych należy spodziewać się rosnących problemów z dostępem przedsiębiorstw do finansowania. Cena pieniądza rośnie a co za tym idzie banki będą zaostrzały kryteria udzielania pożyczek. EDUKACJA RYNKU NA TEMAT KORZYŚCI ZWIĄZANYCH Z FAKTORINGIEM Pozytywnym trendem jest rozszerzanie przez dotychczasowych klientów zakresu współpracy z faktorami. Dlatego też wzrasta ilość sfinansowanych faktur (ponad 1,6 mln na koniec 2007 roku, dane PZF) oraz liczba odbiorców przekazanych do faktoringu ( na koniec 2007 roku, dane PZF). Oznacza to, że rośnie liczba firm, które znają faktoring, i które mogą w przyszłości wykorzystać faktoring jako źródło finansowania działalności. Rozwój spółki Polfactor STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA Rynek faktoringu nieustannie się rozwija, zmianom ulegają trendy na rynku, zachowania konkurencji, i zmieniają się również oczekiwania klientów. Zadaniem Polfactor SA w roku 2007 będzie zachowanie pozycji wśród liderów polskiego rynku faktoringowego poprzez utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu wartości obrotów i efektywności działania. Niezmiennie od wielu lat Polfactor ma ugruntowaną pozycję na rynku faktoringowym. Celem utrzymania wysokiego poziomu jakości usług w 2008 roku planowane jest wzmacnianie silnych kompetencji spółki, a mianowicie: kompetencji kadrowych, sprawności w podejmowaniu decyzji oraz budowy pozytywnej marki na rynku. Kontynuowany będzie proces wdrażania nowego systemu informatycznego Factors encouraging factoring growth in Poland LARGE DEMAND FOR CAPITAL AMONG ENTREPRENEURS Own capital continues to be the most popular source of financing business operations, including investment, in Poland. Nonetheless, the role of external capital is systematically becoming more pronounced. In addition to bank loans, use of equity market instruments, leasing or factoring is gaining popularity. LIMITED ACCESS TO FINANCING FOR SMES WITH NO COLLATERAL OR WITH SHORT MARKET HISTORY Given the present situation in financial markets, enterprises should expect growing problems in accessing financing. The price of money rises and, consequently, banks will tighten their lending criteria. This will be another factor contributing to more widespread use of factoring in the Polish market. EDUCATING MARKET PLAYERS ON BENEFITS OF FACTORING Expansion of the scope of cooperation by the factors existing customers is a positive trend. Therefore, the number of financed invoices is growing (over 1.6 million at the end of 2007, according to PFA data) and so is the number of buyers submitted to factoring (49,000 at the end of 2007, according to PFA). This means that the number of businesses aware of factoring and likely to use it in the future as a source of financing their operations is rising. Polfactor s corporate growth CUSTOMER SERVICE STANDARDS The factoring market is growing continuously. Market trends are evolving and so are competitor behaviour and customer expectations. Polfactor SA 2008 objective will be to keep its position of one the leaders of the Polish factoring market through maintenance of high sales and operational efficiency growth dynamic. Polfactor s position in the factoring market has been well-established for years. In order to preserve superiour quality of services in 2008, enhancement of the company s strengths is planned, namely HR competences, efficient decision-making and building of a positive market brand. The process of implementation of the new IT system will be continued. Polfactor SA Raport Roczny Annual Report

12 AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA CURRENT AND FORECASTED FINANCIAL STANDING Rachunek zysków i strat W 2007 roku przychody ze sprzedaży Spółki wyniosły tys. zł, co oznacza wzrost o 20% w stosunku do przychodów roku Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 18% w stosunku do roku 2006 i wyniósł tys. zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 10% i osiągnął poziom tys. zł. Wypracowany w roku bieżącym zysk brutto wyniósł tys. zł wobec tys. zł w poprzednim roku, co oznacza wzrost o 9%. Profit and Loss Account In 2007 the Company s income from core business amounted to PLN thousand, which means an increase of 20% on the previous year s revenue. The net interest income increased by 18% in comparison to 2006 and amounted to PLN thousand. The net fee and commission income increased by 10% and amounted to PLN thousand. The gross profit generated in the current year amounted to PLN thousand versus PLN thousand in the previous year which means an increase of 9%. Bilans Suma bilansowa Spółki na roku osiągnęła wartość tys. zł, co stanowi przyrost do roku poprzedniego o 4%. Największą pozycją aktywów są pożyczki i należności w wysokości tys. zł. Po stronie pasywów największą pozycję stanowią zobowiązania krótkoterminowe w kwocie tys. zł. Kapitały własne Spółki na koniec roku osiągnęły wysokość tys. zł, czyli 118% poziomu ubiegłorocznego. Wskaźniki rentowności W roku 2007 Spółka osiągnęła wskaźnik rentowności kapitału własnego netto w wysokości 30%. Przewidywana sytuacja finansowa Plan finansowy na rok 2008 zakłada dalszy wzrost po stronie dochodów przy ciągłej racjonalizacji poziomu kosztów działalności. Takie działania prowadzić będą do zwiększania wyniku finansowego przy utrzymaniu wysokich wskaźników efektywności prowadzonej działalności. Balance sheet The balance sheet as per December 31, 2007 amounted to PLN thousand which is an increase of 4% on the previous year. The major part of assets is loans and receivables totaling to PLN thousand. The major part of the Company s liabilities is short-term liabilities amounting to PLN thousand. At the end of the year 2007 the Company s equity capital reached PLN thousand which is an increase of 18% on the previous year. Profitability ratios In 2007, the Company obtained the return on equity net in the amount of 30%. Forecasted development The financial plan for 2008 foresees further growth of income with continual rationalisation of operating costs. Such activities will lead to increase the profit and maintain the high effectiveness ratios. Polfactor SA Raport Roczny Annual Report

13 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA DZIEŃ L.p. Wyszczególnienie tys. PLN tys. PLN tys. EUR I. Przychody z tytułu odsetek , , ,3 II. Koszty odsetek , , ,3 III. Wynik z tytułu odsetek 7 461, , ,0 IV. Przychody z tytułu opłat i prowizji , , ,3 V. Koszty opłat i prowizji , ,4-507,9 VI. Wynik z tytułu opłat i prowizji , , ,4 VII. Wynik na działalności handlowej -448,5-55,4-15,5 VIII. Pozostałe przychody operacyjne 43,2 21,7 6,1 IX. Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek 18, ,0-398,1 X. Ogólne koszty administracyjne , , ,0 XI. Amortyzacja -300,3-387,5-108,2 XII. Pozostałe koszty operacyjne -25,4-26,2-7,3 XIII. Zysk brutto , , ,4 XIV. Podatek dochodowy , ,9-746,5 XV. Zysk netto 9 339, , ,9 Polfactor SA Raport Roczny Annual Report

14 INCOME STATEMENT PER L.p. Specification tho PLN tho PLN tho EUR I. Interest income , , ,3 II. Interest expense , , ,3 III. Net interest income 7 461, , ,0 IV. Fee and commission income , , ,3 V. Fee and commission expense , ,4-507,9 VI. Net fee and commission income , , ,4 VII. Net trading income -448,5-55,4-15,5 VIII. Other operating income 43,2 21,7 6,1 IX. Net impairment losses on loans and borrowings 18, ,0-398,1 X. Administrative expenses , , ,0 XI. Amortization and depreciation -300,3-387,5-108,2 XII. Other operating expenses -25,4-26,2-7,3 XIII. Profit before tax , , ,4 XIV. Income tax expense , ,9-746,5 XV. Net profit 9 339, , ,9 Polfactor SA Raport Roczny Annual Report

15 BILANS NA DZIEŃ L.p. AKTYWA tys. PLN tys. PLN tys. EUR A Aktywa trwałe 1 499, ,7 565,5 I. Rzeczowe aktywa trwałe 786,7 956,6 267,1 II. Wartości niematerialne 200,0 716,1 199,9 III. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 512,9 353,0 98,5 B. Aktywa obrotowe , , ,1 I. Pożyczki i należności , , ,8 II. Należności handlowe i pozostałe należności 375,4 416,2 116,2 III. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 325,1 483,8 135,1 AKTYWA RAZEM , , ,6 L.p. PASYWA tys. PLN tys. PLN tys. EUR A. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki , , ,5 I. Kapitał podstawowy , , ,9 II. Zyski zatrzymane , , ,6 - wynik finansowy z lat ubiegłych 9 451, , ,7 - wynik roku bieżącego 9 339, , ,9 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , , ,1 I. Zobowiązania długoterminowe 70,1 87,0 24,3 1. Rezerwa na świadczenia pracownicze 70,1 87,0 24,3 II. Zobowiązania krótkoterminowe , , ,8 1. Kredyty i pożyczki , , ,9 2. Zobowiązania faktoringowe , , ,9 3. Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania 428,3 552,5 154,2 4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 601,4 593,9 165,8 5. Rezerwa na inne świadczenia pracownicze 1 128, ,4 379,8 6. Rozliczenie międzyokresowe 1 423, ,9 313,2 PASYWA RAZEM , , ,6 Polfactor SA Raport Roczny Annual Report

16 BALANCE SHEET PER L.p. ASSETS tho PLN tho PLN tho EUR A Non-current assets 1 499, ,7 565,5 I. Property, plant and equipment 786,7 956,6 267,1 II. Intangible assets 200,0 716,1 199,9 III. Deferred tax assets 512,9 353,0 98,5 B. Current assets , , ,1 I. Loans and receivables , , ,8 II. Trade receivables and other receivables 375,4 416,2 116,2 III. Cash and cash equivalents 1 325,1 483,8 135,1 TOTAL ASSETS , , ,6 L.p. EQUITY AND LIABILITIES tho PLN tho PLN tho EUR A. Equity attributable to the Company s equity holders , , ,5 I. Share capital , , ,9 II. Retained earnings , , ,6 - undistributed profit from the previous years 9 451, , ,7 - net profit for the current year 9 339, , ,9 B. Liabilities , , ,1 I. Long-term liabilities 70,1 87,0 24,3 1. Provision for employee benefits 70,1 87,0 24,3 II. Short-term liabilities , , ,8 1. Loans and borrowings , , ,9 2. Factoring payables , , ,9 3. Trade payables and other payables 428,3 552,5 154,2 4. Current income tax liabilities 601,4 593,9 165,8 5. Provision for other employee benefits 1 128, ,4 379,8 6. Accruals and deferred income 1 423, ,9 313,2 TOTAL EQUITY AND LIABILITIES , , ,6 Polfactor SA Raport Roczny Annual Report

17 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA DLA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ POLFACTOR S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Polfactor S.A. (zwanej dalej Spółką ) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Królewskiej 14, obejmującego: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę ,76 zł; b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto w kwocie ,52 zł; c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,52 zł; d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie ,11 zł; e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o sprawozdaniu finansowym na podstawie przeprowadzonego badania. Badanie przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) przepisów rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Ustawa Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami); b) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów i przeoczeń. Badanie obejmowało między innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów potwierdzających kwoty i informacje wykazane w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również ocenę zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę oraz istotnych oszacowań dokonywanych przy sporządzeniu sprawozdania finansowego, a także ogólną ocenę jego prezentacji. Uważamy, że nasze badanie stanowiło wystarczającą podstawę dla wyrażenia opinii. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. uwzględniają postanowienia Ustawy i są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym. Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach: a) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych; b) jest zgodne w formie i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki; c) przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2007 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską. Działający w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. i przeprowadzający badanie: Adam Celiński Członek Zarządu Spółka wpisana na listę podmiotów Biegły Rewident uprawnionych do badania sprawozdań Numer ewidencyjny 90033/7039 finansowych pod numerem 144 Warszawa, 14 marca 2008 r. Polfactor SA Raport Roczny Annual Report

18 INDEPENDENT REGISTERED AUDITOR S OPINION TO THE SHAREHOLDERS AND THE SUPERVISORY BOARD OF POLFACTOR S.A. We have audited the accompanying financial statements of Polfactor S.A. (hereinafter referred to as the Company ), Warsaw, ul. Królewska 14, comprising: a) the balance sheet as at 31 December 2007, showing total assets and total equity & liabilities of PLN 301,488,267.76; b) the income statement for the year ended 31 December 2007, showing a net profit of PLN 9,903,686.52; c) the statement of changes in equity for the year ended 31 December 2007, showing an increase in the equity of PLN 5,408,686.52; d) the cash flow statement for the year ended 31 December 2007, showing net cash outflows of PLN 791,220.11; e) additional information on the adopted accounting policies and other explanatory notes. The Company s Management Board is responsible for preparing financial statements and a Directors Report which comply with the applicable laws. Our responsibility was to express an opinion on these financial statements, based on our audit. We conducted our audit in accordance with the following regulations applicable in the Republic of Poland: a) the provisions of Chapter 7 of the Accounting Act of 29 September 1994 (Journal of Laws of 2002, No. 76, item 694, with subsequent amendments, hereinafter referred to as the Act ); b) the auditing standards issued by the National Council of Registered Auditors in Poland. Our audit was planned and performed to obtain reasonable assurance that the financial statements were free of material misstatements and omissions. The audit included examining, on a test basis, accounting documents and entries supporting the amounts and disclosures in the financial statements. The audit also included assessing the Company s accounting policies and significant estimates made during the preparation of the financial statements, as well as evaluating the overall presentation thereof. We believe that our audit provided a reasonable basis for our opinion. The information in the Directors Report for the year ended 31 December 2007 is presented in accordance with the provisions of the Act and is consistent with the information in the audited financial statements. In our opinion, and in all material respects, the accompanying financial statements: a) have been prepared on the basis of properly maintained books of account; b) comply in terms of form and content with the applicable laws and the Company s Memorandum of Association; c) give a fair and clear view of the Company s financial position as at 31 December 2007 and of its results of operations for the year then ended in accordance with the International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union. Person acting on behalf of PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. and conducting the audit: Adam Celiński Member of the Management Board Registered Audit Company Registered Auditor No. 144 No /7039 Warsaw, 14 March 2008 Polfactor SA Raport Roczny Annual Report

19 GRUPA INTERMARKET INTERMARKET BANK AG GROUP POLFACTOR NALEŻY DO GRUPY INTERMARKET BANK AG. SPÓŁKI FAKTORINGOWE Z GRUPY IN- TERMARKET BANK AG GROUP UZYSKAŁY W 2007 ROKU OBROTY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI MLN EURO, CO STANOWI OK. 27% UDZIAŁU W FAKTORINGU W KRAJACH, W KTÓRYCH DZIAŁAJĄ SPÓŁKI GRUPY. Wg danych grupy Intermarket obroty faktoringowe w Austrii, Rumunii, Polsce, Czechach, Słowenii, na Słowacji i na Węgrzech wyniosły łącznie mln Euro, z czego obroty spółek z grupy Intermarket stanowiły 27% całości. Pozostałe podmioty działające na lokalnych rynkach wypracowały 73% obrotów. Spółki grupy Intermarket Bank AG i ich pozycja na rynkach lokalnych: Intermarket Bank AG, Austria, lider na austriackim rynku faktoringu, obroty w 2007 roku mln Euro (60 proc. udziału w rynku) przy szacowanej wartości rynku mln Euro Transfinance a.s., trzeci faktor działający na rynku czeskim, obroty w 2007 roku 978 mln Euro (19 proc. udziału w rynku), wartość czeskiego rynku faktoringu mln Euro w 2007 roku Polfactor SA, Polska, trzeci faktor na polskim rynku (18 proc. udziału), obroty 938 mln Euro, wartość rynku faktoringowego firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów mln Euro Magyar Factor zrt., drugi faktor na rynku węgierskim, (14 proc. udziału), obroty 417 mln Euro, całość rynku faktoringowego szacowana w 2007 roku na ponad 3 miliardy Euro Compania de Factoring IFN SA, czwarta firma faktoringowa w Rumunii pod względem obrotów (8 proc. udziału), obroty 116 mln Euro, przy wartości rynku szacowanej na 1.42 miliarda Euro Transfactor Slovakia, Słowacja, szósta firma faktoringowa na Słowacji pod względem obrotów (6 proc. udziału), obroty 87 mln Euro, wartość rynku faktoringowego na Słowacji 1,38 miliarda Euro S-Factor, Słowenia, początek działalności 4Q 2007 FACTORING COMPANIES FROM INTERMARKET BANK AG GROUP GENERATED A FACTORING VOLUME OF MILLION EURO, WHICH ACCOUNTS FOR 27% SHARE OF FACTORING IN ALL THE COUNTRIES WHERE THE INTERMARKET BANK AG GROUP COMPANIES ARE PRESENT (AUSTRIA, CZECH REPUBLIC, POLAND, HUNGARY, SLOVAKIA, ROMANIA, SLOVENIA). According to Group data overall factoring volume in the 7 countries mentioned above reached million EURO in 2007, out of which Intermarket Bank AG Group has generated 27% of the total volume. The remaining players on the respective markets account for 73% of the l volume. Intermarket Bank AG Group companies and their standings on the local markets: Intermarket Bank AG, leading factoring company in Austria, factoring volume in million EURO (60% share of the market), total factoring volume estimatation million EURO Transfinance a.s., third factoring company in the Czech Republic, company factoring turnover 978 million Euro (19% share of the market), total factoring volume in the Czech Republic million Euro in 2007 Polfactor SA, third factoring company in Poland (18% market share according to Polish Factors Association), turnover volume 938 million Euro, with the factoring volume of million Euro (Polish Factors Association) Magyar Factor zrt., the second factor on the hungarian market (14 % market share), factoring volume 417 million EURO, total factoring market volume 3 billion Euro in 2007 Compania de Factoring IFN SA, the fourth factoring market in Romania (8% of the market share) with the turnover of 116 million EURO; the total market million EURO Transfactor Slovakia, the sixth factoring company in Slovakia (6% of the market share), factoring volume 87 million EURO, total factoring volume in Slovakia 1,38 billion Euro S-Factor, Slovenia, launch of the operations 4Q 2007 Polfactor SA Raport Roczny Annual Report

20 GRUPA INTERMARKET INTERMARKET BANK AG GROUP Austria Austria Intermarket Bank AG Marokkanergasse 7 A-1030 Vienna Tel.: / DW Fax: / Czechy Czech Republic Rumunia Romania Transfinance a.s. Corso Karlin Křižikova 237/36a Praha 8 Karlin Tel.: / Fax: / Compania de Factoring IFN SA Str. George Calinescu nr. 8 Sector 1, Bucuresti Tel.: / Fax: / Słowacja Slovakia Transfactor Slovakia a.s. Galvániho 7/B Bratislava Tel.: / Fax: / Węgry Hungary Magyar Factor Rt. Dohány u Budapest Tel.: / Fax: / Słowenia Slovenia S-Factor Cesta v Jkece Ljubljana Tel.: / Fax: / Polfactor SA Raport Roczny Annual Report

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Raport okresowy z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. r. List Prezes Zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 2015 1 1. Selected financial data containing essential items of condensed financial statement 2 w tys. zł/ in thousands

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania 1 Część ogólna raportu Część ogólna raportu Dane identyfikujące Spółkę Nazwa Spółki Bibby Financial Services

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r.

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. List prezesa zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Krótko po udanym

Bardziej szczegółowo

Wrocław Skrócone sprawozdanie finansowe 18:22 ND / SU Condensed financial statement 4 m/s Informacje ogólne Suma bilansowa netto na koniec 2012 r. wyniosła 2 097 mln zł, a na koniec 2011 r. 2 067 mln zł.

Bardziej szczegółowo

Ważniejsze zdarzenia Major events

Ważniejsze zdarzenia Major events RAPORT ROCZNY 2009 ANNUAL REPORT 2009 Ważniejsze zdarzenia Major events Ważniejsze zdarzenia, w tym również inwestycje, mające istotny wpływ na działalność jednostki, które nastąpiły w roku obrotowym lub

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe The financial statements. raport roczny 2010 annual report

Sprawozdanie finansowe The financial statements. raport roczny 2010 annual report Sprawozdanie finansowe The financial statements raport roczny annual report SPRAWOZDANIE FINANSOWE FINANCIAL STATEMENT 1 Sprawozdanie finansowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. Warszawa, 22 listopada 2010 r. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. W okresie styczeń-wrzesień br. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw a) uległy poprawie w

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 11 stron Opinia

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013 1. Wprowadzenie/ Introduction

Bardziej szczegółowo

Bilans / Balance Sheet

Bilans / Balance Sheet Bilans / Balance Sheet Grupa i pozycja Treść Contents Stan na / As at 2008-12-31 Stan na / As at 2009-12-31 Group and item AKTYWA ASSETS A Aktywa trwałe Non-current assets 472 085 469,70 470 831 541,13

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Spółki BPX Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o stanie firmy

Sprawozdanie o stanie firmy - 1 - Sprawozdanie o stanie firmy Raporty dostępne są w zakładce REPORTS i w formie wydruku. Sprawozdanie o stanie firmy (Company Report) Każda firma otrzyma również sprawozdanie o własnej sytuacji. Przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Financial results of Apator Capital Group

Financial results of Apator Capital Group I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened

Bardziej szczegółowo

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN POLAND

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN POLAND HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN The basic Polish Financial Statements always consist of: Introduction to the financial statements Balance sheet: Assets and Equities & Liabilities Profit & Loss Statement

Bardziej szczegółowo

Ranking "Faktor 2005"

Ranking Faktor 2005 Ranking "Faktor 00" Która firma faktoringowa jest najlepszym partnerem dla Twojej firmy? Redaktorzy Portalu Finansowego IPO.pl przeanalizowali atrakcyjność faktorów działających na rynku polskim. Efektem

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r.

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r. Sprawozdanie Rady Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. CAPITAL GROUP JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, AL. JANA PAWŁA II 4 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FINANCIAL YEAR 2014

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. CAPITAL GROUP JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, AL. JANA PAWŁA II 4 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FINANCIAL YEAR 2014 JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. CAPITAL GROUP JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, AL. JANA PAWŁA II 4 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FINANCIAL YEAR 2014 WITH THE AUDITOR S OPINION AND AUDIT REPORT CONTENTS OPINION

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Hipoteczny S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

PKO Bank Hipoteczny S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 10 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie

Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie Z opublikowanych na początku kwietnia tego roku danych wynika, że obroty firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) wzrosły

Bardziej szczegółowo

D. Grzebieniowska, Wroclaw University of Economics

D. Grzebieniowska, Wroclaw University of Economics D. Grzebieniowska, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej JEL Classification: L90 Słowa kluczowe: planowanie finansowe,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.

Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 12 stron

Bardziej szczegółowo

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka" S.A.

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. Opinia niezależnego biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Oddział w Katowicach Millenium Plaża ul. Sowińskiego 46 40018 Katowice Polska Telefon +48 (32) 6040 200 Faks +48 (32) 6040 300 http://www.pwc.com/pl

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.315.596,03 zł;

bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.315.596,03 zł; Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Rady i Zarządu Fundacji Happy Kids Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Fundacji Happy Kids (zwanej dalej Fundacją ) z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

FIRMY ZRZESZONE W POLSKIM ZWIĄZKU FAKTORÓW NABYŁY W 2013 ROKU WIERZYTELNOŚCI O WARTOŚCI 96,58 mld ZŁOTYCH. WZROST O 15,54% r. d r.

FIRMY ZRZESZONE W POLSKIM ZWIĄZKU FAKTORÓW NABYŁY W 2013 ROKU WIERZYTELNOŚCI O WARTOŚCI 96,58 mld ZŁOTYCH. WZROST O 15,54% r. d r. FIRMY ZRZESZONE W POLSKIM ZWIĄZKU FAKTORÓW NABYŁY W 2013 ROKU WIERZYTELNOŚCI O WARTOŚCI 96,58 mld ZŁOTYCH. WZROST O 15,54% r. d r. Obroty faktorów zrzeszonych w PZF bliskie rekordowego poziomu 100 miliardów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LUBELSKIEGO WĘGLA BOGDANKA S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LUBELSKIEGO WĘGLA BOGDANKA S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LUBELSKIEGO WĘGLA BOGDANKA S.A. Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2009 ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU CO DO PODZIAŁU

Bardziej szczegółowo

CD PROJEKT Group 2014 financial results

CD PROJEKT Group 2014 financial results CD PROJEKT Group 2014 financial results Adam Kiciński President of the Board Piotr Nielubowicz Deputy President of the Board, CFO Presentation outline Overview of financial results Key events - update

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny AerFinance PLC za okres do roku Quarterly Report of AerFinance PLC

Raport kwartalny AerFinance PLC za okres do roku Quarterly Report of AerFinance PLC Raport kwartalny AerFinance PLC za okres 01.05.2011 do 31.07.2011 roku Quarterly Report of AerFinance PLC 01.05.2011 31.07.2011 Askern, 15 września 2011 roku Askern, 15th of September 2011 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności:

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności: Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,

Bardziej szczegółowo

b. krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

b. krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Polskiego Holdingu

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 79 z 88 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego EGB Investments Spółka Akcyjna (Spółka)

Bardziej szczegółowo

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Przedmiot sprawozdania Przedmiotem niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa HUTMEN SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

Wolfgang Stanclik Kluczowy Biegły Rewident Numer ewidencyjny 8615

Wolfgang Stanclik Kluczowy Biegły Rewident Numer ewidencyjny 8615 Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej jednostki dominującej Travelplanet.pl S.A. Przeprowadziliśmy badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

GRUPA KĘTY S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R.

GRUPA KĘTY S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R. GRUPA KĘTY S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R. Spis treści 1 Część ogólna raportu 3 1.1 Dane identyfikujące Spółkę 3 1.2

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Rady Nadzorczej Polski Holding Nieruchomości S.A. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Ferratum Group Śródroczny Skondensowany Skonsolidowany Raport Finansowy za Q3 2013 zakończony 30.09.2013 QUARTERLY REPORT

Ferratum Group Śródroczny Skondensowany Skonsolidowany Raport Finansowy za Q3 2013 zakończony 30.09.2013 QUARTERLY REPORT Ferratum Group Śródroczny Skondensowany Skonsolidowany Raport Finansowy za Q3 2013 zakończony 30.09.2013 QUARTERLY REPORT 1 JT Family Holding Oy (Ferratum Group) Śródroczny Skondensowany Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Integer.pl S.A.

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Integer.pl S.A. Badanie sprawozdań finansowych (Audyt) Doradztwo Podatkowe Księgowość Opinia niezaleŝnego biegłego rewidenta AdAc Sp. z o.o. ul. Bronowicka 42 30-091 Kraków Tel. +48 (12) 636 5277 Faks +48 (12) 623 0585

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A

POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A skonsolidowany ZA POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A ul. Słowicza 16, Warszawa 14 maja 2013 roku SPIS TREŚCI: I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Market consensus on results. Wynik prognozowany przez rynek. Progonoza wyniku netto 2Q2005 Net Income forecast. CDM Pekao 108.8. DM Millenium CA IB

Market consensus on results. Wynik prognozowany przez rynek. Progonoza wyniku netto 2Q2005 Net Income forecast. CDM Pekao 108.8. DM Millenium CA IB Wynik prognozowany przez rynek Market consensus on results Progonoza wyniku netto 2Q2005 Net Income forecast CDM Pekao 108.8 DM Millenium 123 CA IB 146 0 50 100 150 200 2 Zysk netto Net Profit 250 200

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Historia. 1996 rozpoczęcie działalności w zakresie usług finansowych. 2006 przekształcenie w spółkę akcyjną

Historia. 1996 rozpoczęcie działalności w zakresie usług finansowych. 2006 przekształcenie w spółkę akcyjną Historia 1996 rozpoczęcie działalności w zakresie usług finansowych 2006 przekształcenie w spółkę akcyjną Czerwiec 2007 publiczna emisja akcji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Historia Premium

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa Magellan

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i ich struktura

Wyniki finansowe i ich struktura Wyniki finansowe i ich struktura Rok 2004 był okresem, kiedy Spółka dyskontowała efekty przedsięwzięć inwestycyjnych z lat poprzednich, efektywnie wykorzystywała zarówno szanse, jakie pojawiły się w otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy? Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 6 maja 2013 r. 1 Analiza wskaźnikowa Każda decyzja

Bardziej szczegółowo

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo