Z OPERATU SZACUNKOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z OPERATU SZACUNKOWEGO"

Transkrypt

1 WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLENIE WARTOŚCI Nieruchomości gruntowych położnych w miejscowościach: A. Skawina, działka nr 5652/3 B. Skawina, udział 4/24 części w działce nr 5652/15 C. Radziszów, działki nr 437 i 483 D. Radziszów, działka nr 782/1 E. Radziszów, działki nr 782/2 i 783/1 gmina Skawina, pow. Krakowski, woj. Małopolskie dla potrzeb prowadzonego postępowania upadłościowego Upadły: ALMI sp. z o.o. Skawina Autor: mgr inż. Dominik Stańco Wadowice, 27 listopad 2013 r.

2 WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Opis nieruchomości Nieruchomości gruntowe, położne w miejscowościach: A. Skawina, działka nr 5652/3, o pow. 0,4321 ha, przy ul. Tynieckiej 1, objęta księgą wieczystą KR3I/ /1, zabudowana budynkiem magazynowym, o pow. użytkowej 1036 m 2, w bardzo dobrym stanie technicznym B. Skawina, udział 4/24 części w działce nr 5652/15, o pow. 0,0101 ha, przy ul. Tynieckiej, stanowiącej fragment drogi dojazdowej, objęta księgą wieczystą KR3I/ /8 C. Radziszów, działka nr 437, o pow. 0,8076 ha, niezabudowana, przeznaczona częściowo pod budownictwo jednorodzinne, oraz działka nr 483, o pow. 0,5827 ha, niezabudowana, przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne, objęte księgą wieczystą KR3I/ /8, D. Radziszów, działka nr 782/1, o pow. 0,2342 ha, niezabudowana, przeznaczona częściowo pod budownictwo jednorodzinne, objęta księgą wieczystą KR3I/ /3, E. Radziszów, działki, 782/2, 783/1, o łącznej pow. 0,6716 ha, niezabudowana, objęta księgą wieczystą i KR3I/ /0, przeznaczona częściowo pod budownictwo jednorodzinne Cel wyceny Określenie wartości dla wymuszonej sprzedaży prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, oraz budynków, które będą wykorzystane w postępowaniu upadłościowym ALMI sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Skawinie. Oszacowana wartość nieruchomości dla wymuszonej sprzedaży nieruchomość A = zł nieruchomość B = zł nieruchomość C = zł nieruchomość D = zł nieruchomość E = zł RAZEM: zł Autor operatu Data sporządzenia operatu roku Strona 2 z 27

3 SPIS TREŚCI Wyciąg z Operatu Szacunkowego 2 Rozdział 1 Przedmiot i zakres wyceny Przedmiot wyceny 1.2. Oznaczenie nieruchomości 1.3. Zakres wyceny i uwarunkowania prawne Rozdział 2 Cel wyceny... 6 Rozdział 3 Podstawy opracowania operatu szacunkowego Podstawa formalna 3.2. Podstawa materialno - prawna 3.3. Źródła danych merytorycznych Rozdział 4 Daty związane z przygotowaniem operatu... 7 Rozdział 5 Stan i opis nieruchomości wycenianej Stan prawny nieruchomości 5.2. Opis nieruchomości gruntowej 5.3. Opis części składowych gruntu Rozdział 6 Przeznaczenie nieruchomości Rozdział 7 Wynik końcowy wyceny Strona 3 z 27

4 1. PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY 1.1. Przedmiot wyceny Przedmiotem wyceny są nieruchomości gruntowe położne w miejscowościach: A. Skawina, działka nr 5652/3, o pow. 0,4321 ha, przy ul. Tynieckiej 1, zabudowana budynkiem magazynowym, o pow. użytkowej 1036 m2, B. Skawina udział 4/24 części w działce nr 5652/15, o pow. 0,0101 ha, stanowiącej fragment drogi dojazdowej C. Radziszów, działka nr 437, o pow. 0,8076 ha, niezabudowana, oraz nr 483, o pow. 0,5827 ha niezabudowana, D. Radziszów, działka nr 782/1, o pow. 0,2342 ha, niezabudowana E. Radziszów, działki nr 782/2, 783/1, o łącznej pow. 0,6716 ha, niezabudowana 1.2.Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów i w księdze wieczystej Nieruchomość A - Nazwa jednostki ewidencyjnej: Skawina - miasto - Nazwa obrębu: 17 - Skawina - Numer ewidencyjny działki: 5652/3 - Powierzchnia łączna działek: 0,4321 ha - Numer księgi wieczystej w Sądzie Rejonowym w Wieliczce: KR3I/ /1 Nieruchomość B - Nazwa jednostki ewidencyjnej: Skawina - miasto - Nazwa obrębu: 17 - Skawina - Numer ewidencyjny działki: 5652/15 - Powierzchnia łączna działek: 0,0101 ha - Numer księgi wieczystej w Sądzie Rejonowym w Wieliczce: KR3I/ /8 Strona 4 z 27

5 Nieruchomość C - Nazwa jednostki ewidencyjnej: Skawina - Nazwa obrębu: 12 - Radziszów - Numer ewidencyjny działki: 437 i Powierzchnia działek: nr 437-0,8076 ha, nr 483-0,5827 ha (łącznie 1,3903ha) - Numer księgi wieczystej w Sądzie Rejonowym w Wieliczce: KR3I/ /8 Nieruchomość D - Nazwa jednostki ewidencyjnej: Skawina - Nazwa obrębu: 12 - Radziszów - Numer ewidencyjny działki: 782/1 - Powierzchnia łączna działek: 0,2342 ha - Numer księgi wieczystej w Sądzie Rejonowym w Wieliczce: KR3I/ /3 Nieruchomość D - Nazwa jednostki ewidencyjnej: Skawina - Nazwa obrębu: 12 - Radziszów - Numer ewidencyjny działki: 782/2, 783/1 - Powierzchnia działek: nr 782/2-0,2300 ha, nr 783/1 0,4416ha (łącznie 0,6716 ha) - Numer księgi wieczystej w Sądzie Rejonowym w Wieliczce: KR3I/ / Zakres wyceny nieruchomości i jej uwarunkowania prawne Zakresem wyceny są objęte nieruchomości gruntowe, jako: przedmiot prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynków i budowli posadowionych na nieruchomości A i udziału 4/24 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości B, położnych w Skawinie przedmiot prawa własności dla nieruchomości C, D, E położonych w Radziszowie Strona 5 z 27

6 2. CEL WYCENY Określenie wartości rynkowej prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, oraz budynków, oraz wartości dla wymuszonej sprzedaży które będą wykorzystane w postępowaniu upadłościowym ALMI sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Skawinie. 3. PODSTAWY OPRACOWANIA 3.1. Podstawa formalna Zlecenie wyceny, wystawione przez syndyka masy upadłości ALMI sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej 3.2. Podstawa materialno prawna - USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651, z 2010 r.) wraz z późniejszymi zmianami. - ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109, wraz z późniejszymi zmianami). - USTAWA z dnia r. Prawo upadłościowe i naprawcze ( Dz. Ustaw Nr 60 z 2003r poz. 535 ze zmianami - STANDARDY ZAWODOWE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH - USTAWA z dnia r. Kodeks postępowania cywilnego ( Dz. Ustaw Nr 43 z 1964r poz. 269 ze zmianami) - USTAWA z dnia r. Kodeks Cywilny (Dz. Ustaw Nr 16 poz. 93 wraz z późniejszymi zmianami) 3.3. Źródła danych merytorycznych Strona 6 z 27

7 W zakresie określenia przedmiotu wyceny korzystano z informacji zawartych w następujących zbiorach dokumentacji: - ewidencji gruntów i budynków, - ksiąg wieczystych, - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, - dokumentacja techniczna budynku magazynowego - wizja lokalna i oględziny nieruchomości, W zakresie informacji o rynku nieruchomości podobnych do wycenianej korzystano: - własna baza danych transakcji nieruchomości - przedmiotowa literatura, analizy i studia lokalnego rynku nieruchomości 4. DATY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM OPERATU 4.1 Data sporządzenia wyceny: Data, na którą określono wartość rynkową przedmiotu wyceny: Data, na którą określono i uwzględniono stan przedmiotu wyceny: Data dokonania oględzin nieruchomości i wywiadu terenowego: 12 i STAN I OPIS NIERUCHOMOŚCI WYCENIANEJ 5.1. Stan prawny nieruchomości Nieruchomość A Nr księgi wieczystej KR3I/ /1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Dział I Oznaczenie nieruchomości: Strona 7 z 27

8 Działka nr 5652/3 o powierzchni 0,4321ha, położona w miejscowości Skawina, gmina Skawina, powiat krakowski, województwo małopolskie. Na terenie nieruchomości zlokalizowane są następujące urządzenia stanowiące odrębny przedmiot własności: WIATA STALOWA O POW. UŻYTK. 108M2 OGRODZENIE STALOWE O DŁUGOŚCI 220MB OGRODZENIE ŻELBETOWE DŁUGOŚCI 91MB DROGI I PLACE O POW. 308M2 Dział I Spis praw: BEZPŁATNA SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ DZIAŁKĘ NR 5652/4 (OBJ. KW 23544) NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI ORAZ WIECZYSTYCH UŻYTKOWNIKÓW DZIAŁEK NR 5652/3 I 5652/1 DZIAŁKA GRUNTU ODDANA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NA OKRES 99 LAT TJ. DO DNIA R. ZABUDOWANA URZĄDZENIAMI STANOWIĄCYMI ODRĘBNY OD GRUNTU PRZEDMIOT WŁASNOŚCI Dział II Własność: Właściciel: SKARB PAŃSTWA Użytkownik wieczysty: ALMI sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie Dział III Ograniczenia: Brak wpisów Dział IV Hipoteka: HIPOTEKA UMOWNA na kwotę ,00 zł, jako zabezpieczenie wierzytelności: KREDYT, ODSETKI, PROWIZJE I OPŁATY, wierzyciel: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. ODDZIAŁ W KRAKOWIE z siedzibą w WARSZAWIE HIPOTEKA PRZYMUSOWA na kwotę ,00 zł, jako zabezpieczenie wierzytelności: WIERZYTELNOŚĆ OBJĘTA NAKAZEM ZAPŁATY, wierzyciel: Marcin Lisek HIPOTEKA PRZYMUSOWA na kwotę ,40 zł, jako zabezpieczenie wierzytelności: ROSZCZENIA UPRAWNIONEJ SPÓŁKI WRAZ Z USTAWOWYMI ODSETKAMI, wierzyciel: SCHOLZ POLSKA SP. z o.o. - BĘDZIN Strona 8 z 27

9 Nieruchomość B Nr księgi wieczystej KR3I/ /8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Dział I Oznaczenie nieruchomości: Działka nr 5652/15 o powierzchni 0,0101ha, położona w miejscowości Skawina, gmina Skawina, powiat krakowski, województwo małopolskie. Dział I Spis praw: DZIAŁKA GRUNTU PRZEZNACZONA POD ZABUDOWĘ ODDANA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NA OKRES 99 LAT tj. do Dział II Własność: Właściciel: SKARB PAŃSTWA Użytkownik wieczysty: udział 8/24 części - Bolesław Kazek (syn Józefa i Władysławy) oraz Sydonia Kazek (córka Bronisława i Józefy) na prawach ustawowej wspólności małżeńskiej udział 4/24 części Franciszek Filipczyk (syn Czesława i Stanisławy) oraz Janina Filipczyk (córka Wojciecha i Marii) na prawach ustawowej wspólności małżeńskiej udział 4/24 części - FIRMA BSS B. BOBEK, J. FRĄCZEK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Krakowie udział 3/24 części - ALEKSANDER KUREK I FRANCISZEK STAROWICZ - PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO - MONTAŻOWE "FERCO" SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Skawinie udział 1/24 części - "ZOMET - 2" W. KARWAN, W. MIROCHA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Krakowie udział 4/24 części - ALMI sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie Dział III Ograniczenia: BEZPŁATNA SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ DZIAŁKĘ NR 5652/10 Z KTÓREJ POWSTAŁY DZIAŁKI NR 5652/15 I NR 5652/16, NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI ORAZ WIECZYSTYCH UŻYTKOWNIKÓW DZIAŁKI NR 5652/8 Dział IV Hipoteka: Strona 9 z 27

10 HIPOTEKA UMOWNA KAUCYJNA na kwotę ,00 zł, jako zabezpieczenie wierzytelności: KREDYT WRAZ Z ODSETKAMI, wierzyciel: POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S. A. I ODDZIAŁ CENTRUM W KRAKOWIE Nieruchomość C Nr księgi wieczystej KR3I/ /8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Dział I Oznaczenie nieruchomości: Działka nr 437 o powierzchni 0,8076ha, oraz nr 483 o powierzchni 0,5827ha, łączna powierzchnia 1,3903ha, położona w miejscowości Radziszów, gmina Skawina, powiat krakowski, województwo małopolskie. Dział I Spis praw: Brak wpisów Dział II Własność: ALMI sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie Dział III Ograniczenia: Brak wpisów Dział IV Hipoteka: HIPOTEKA UMOWNA na kwotę ,00 zł, jako zabezpieczenie wierzytelności: WSZELKIE WIERZYTELNOŚCI Z TYTUŁU WSZELKICH TRANSAKCJI TERMINOWYCH I POCHODNYCH ZAWARTYCH W ZAKRESIE UMOWY RAMOWEJ O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE TRANSAKCJI TERMINOWYCH I POCHODNYCH Z DNIA R. Z EWENTUALNYMI PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI ORAZ UMOWY DODATKOWEJ TRANSAKCJI SWAPÓW TOWAROWYCH Z DNIA R. Z EWENTUALNYMI PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI, ROSZCZENIA O ODSETKI I PRZYZNANE KOSZTY POSTĘPOWANIA, A TAKŻE WSZELKIE ROSZCZENIA O PROWIZJE, OPŁATY, KOSZTY I INNE NALEŻNOŚCI UBOCZNE WYNIKAJĄCE Z W/W UMÓW, wierzyciel: RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. ODDZIAŁ W KRAKOWIE Strona 10 z 27

11 Nieruchomość D Nr księgi wieczystej KR3I/ /3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Dział I Oznaczenie nieruchomości: Działka nr 782/1 o powierzchni 0,2342ha, położona w miejscowości Radziszów, gmina Skawina, powiat krakowski, województwo małopolskie. Dział I Spis praw: Brak wpisów Dział II Własność: ALMI sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie Dział III Ograniczenia: Brak wpisów Dział IV Hipoteka: HIPOTEKA UMOWNA ŁĄCZNA ZWYKŁA na kwotę ,00 zł, jako zabezpieczenie wierzytelności: KREDYT, księga współobciążona: KR3I/ /0,wierzyciel: GETIN BANK SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH CENTRUM AKCEPTACJI I ADMINISTRACJI KREDYTÓW KORPORACYJNYCH I FAKTORINGU W BĘDZINIE HIPOTEKA UMOWNA ŁĄCZNA KAUCYJNA na kwotę ,00 zł, jako zabezpieczenie wierzytelności: ODSETKI I POZOSTAŁE KOSZTY, księga współobciążona: KR3I/ /0, wierzyciel: GETIN BANK SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH CENTRUM AKCEPTACJI I ADMINISTRACJI KREDYTÓW KORPORACYJNYCH I FAKTORINGU W BĘDZINIE Nieruchomość E Nr księgi wieczystej KR3I/ /0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Dział I Oznaczenie nieruchomości: Działka nr 782/2 o powierzchni 0,2300ha, oraz nr 783/1 o powierzchni 0,4416ha, łączna powierzchnia 0,6716ha położona w miejscowości Radziszów, gmina Skawina, powiat krakowski, województwo małopolskie. Strona 11 z 27

12 Dział I Spis praw: Brak wpisów Dział II Własność: ALMI sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie Dział III Ograniczenia: Brak wpisów Dział IV Hipoteka: HIPOTEKA UMOWNA ŁĄCZNA ZWYKŁA na kwotę ,00 zł, jako zabezpieczenie wierzytelności: KREDYT, księga współobciążona: KR3I/ /3,wierzyciel: GETIN BANK SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH CENTRUM AKCEPTACJI I ADMINISTRACJI KREDYTÓW KORPORACYJNYCH I FAKTORINGU W BĘDZINIE HIPOTEKA UMOWNA ŁĄCZNA KAUCYJNA na kwotę ,00 zł, jako zabezpieczenie wierzytelności: ODSETKI I POZOSTAŁE KOSZTY, księga współobciążona: KR3I/ /3, wierzyciel: GETIN BANK SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH CENTRUM AKCEPTACJI I ADMINISTRACJI KREDYTÓW KORPORACYJNYCH I FAKTORINGU W BĘDZINIE 5.2. Opis nieruchomości gruntowej Lokalizacja i czynniki środowiskowe Wyceniane nieruchomości zlokalizowane są na terenie gminy Skawina, z czego nieruchomość A i B w samej Skawinie, a nieruchomości C, D, E w Radziszowie, oddalonym ok. 4 km na południe od centrum Skawiny. Skawina jest położona nad rzeką Skawinką kilkanaście kilometrów na południowy zachód od centrum Krakowa. Jest jednym z ośrodków miejskich aglomeracji krakowskiej. Gminę zamieszkuje ok. 40 tyś osób, z czego ok. 25 tyś. mieszka w samej Skawinie. Leżąc w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa, Skawina wyróżnia się poziomem i dynamiką Strona 12 z 27

13 urbanizacji, wysokim stopniem powiązania z krakowskim systemem szkolnictwa, usług, w tym bankowych, rynkiem pracy oraz niektórymi wspólnymi rozwiązaniami z zakresu infrastruktury drogowej i technicznej. Liczne kontakty zagraniczne oraz duża ilość odwiedzających Skawinę gości przyczyniły się do rozwoju bazy hotelowej i restauracyjnej. Skawina to ważny autonomiczny gospodarczo satelita Krakowa, z dobrze rozwiniętym rynkiem pracy, nowymi inwestycjami, zaawansowaną transformacją gospodarczą i rosnącym poziomem usług publicznych. Koniunktura gospodarcza ostatnich lat w połączeniu z lokalizacją Skawiny oraz łatwością prowadzenia procesu inwestycyjnego, stworzyły wyjątkowo dogodny dla Skawiny układ, który pozwolił na wykorzystanie jej silnych stron. Do najważniejszych atutów Skawiny pod kątem atrakcyjności lokalizacji nowych inwestycji zaliczyć należy: dobre powiązania komunikacyjne (autostrada, niedaleko od Lotniska Kraków - Balice), bliskość Krakowa (rynek zbytu, ośrodek akademicko-naukowy, kulturalny, turystyczny oraz ośrodek administracyjny regionu), duży potencjał gospodarczy (liczne przedsiębiorstwa przemysłowe) oraz wysoka aktywność gospodarcza (przedsiębiorczość) mieszkańców, dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, wolne tereny pod inwestycje (strefa zachód), duży potencjał ludzki, duża aktywność zawodowa, wysokie kwalifikacje, funkcjonujące instytucje otoczenia biznesu oraz szkolnictwo średnie (edukacja na wysokim poziomie). Samorząd lokalny wywiązując się z zadań określonych w Strategii Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Miasta i Gminy na lata utworzył nowoczesną strefę przemysłową Skawina - Północ na obszarze 130 ha, od granicy Krakowa. W Strefie Skawina-Północ zainwestowało już 16 znaczących przedsiębiorców. Dodatkowo na terenie Gminy znajduje się obszar o powierzchni 50 ha (Skawina-Zachód) w bezpośrednim sąsiedztwie Elektrowni Skawina S.A. przeznaczony pod budownictwo przemysłowe. Ważne jest to, że oferując tereny zapewniamy inwestorom wszystkie Strona 13 z 27

14 niezbędne media takie jak woda, gaz i odbiór ścieków komunalnych oraz dowolną ilość telefonów, ponieważ na naszym terenie działa dwóch operatorów: Netia i Telekomunikacja Polska SA. Gmina rozpoczęła budowę drogi (obwodnicy) dla poprawy komunikacji pomiędzy skawińskimi strefami rozwojowymi, a istniejącymi zakładami przemysłowymi. Będzie ona stanowiła alternatywę dla istniejącej infrastruktury drogowej, odciążając jednocześnie centrum miasta od uciążliwości komunikacyjnych. Szczególne znaczenie w zarządzaniu Gminą ma dbałość o ochronę środowiska. Wszystkie istniejące zakłady zostały zmodernizowane, a nowopowstające to zakłady przyjazne dla środowiska. Skawina przeobraziła się w czysty, zadbany i słynący z otwartości ośrodek nowoczesnego przemysłu. Nieruchomość A i B działki nr 5352/3 i 5652/15 zlokalizowana jest przy ul. Tynieckiej 1 w Skawinie w odległości ok. 700m na zachód od centrum miasta. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny zabudowane budynkami produkcyjno-magazynowymi oraz od południa tereny kolejowe. Nieruchomość A i B w Skawinie Strona 14 z 27

15 Nieruchomości C, D, E zlokalizowane są w odległości ok. 0,7 1,0 km od centrum Radziszowa. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowią: Dla nieruchomości C - tereny niezabudowane oraz zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Dla nieruchomości D i E - w większości tereny niezabudowane oraz jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. Dodatkowo rzeka Skawinka od wschodu i linia kolejowa od zachodu Nieruchomości B, C i D w Radziszowie Strona 15 z 27

16 Stan i stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej NIERUCHOMOŚĆ A i B Działka nr 5652/3 zlokalizowana w Skawinie, przy ul. Tynieckiej 1, o powierzchni 0,4321ha ma kształt zbliżony do trapezu o wymiarach ok. 90 x 50 m. Teren nieruchomości jest równy, o stałej poziomej konfiguracji. Zachodnia część nieruchomości jest zabudowana budynkiem magazynowym z częścią socjalno-biurową. Na terenie nieruchomości zlokalizowany jest również niewielki budynek portierni oraz waga samochodowa. Pozostała część terenu działki jest utwardzona tłuczniem kamiennym i stanowi plac magazynowy z oświetleniem i monitoringiem wizyjnym. Nieruchomość jest w całości ogrodzona ogrodzeniem z elementów betonowych prefabrykowanych oraz z profili stalowych, wypełnionych blachą. W ogrodzeniu od strony północnej zamontowano dwie automatyczne bramy przesuwne. Nieruchomość graniczy od strony wschodniej graniczy z drogą gminną o Strona 16 z 27

17 nawierzchni asfaltowej. Wjazd na drogę zapewniony jest przez działkę nr 5652/15 w której użytkowaniu wieczystym dłużnik ma udział 4/24 części, oraz dalej przez drogę wewnętrzną biegnącą wzdłuż północnej granicy (działka nr 5652/4) na której ustanowiono na rzecz dłużnika służebność przejazdu. Nieruchomość jest uzbrojona w sieć wodociągową i energetyczną. Wzdłuż północnej i wschodniej granicy przebiega kabel wysokiego napięcia oraz rurociąg z ciepłowni miejskiej. Sieć gazowa i kanalizacyjna znajdują się w odległości kilkudziesięciu metrów i wymaga rozbudowy. Na terenie nieruchomości zlokalizowane jest szambo na ścieki i zbiornik na gaz płynny. W bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowana jest również stacja transformatorowa. NIERUCHOMOŚĆ C - działka nr 437 Zlokalizowana w Radziszowie, o powierzchni 0,8076ha ma kształt zbliżony do trapezu o wymiarach ok. 100 x 120 m. Strona 17 z 27

18 Teren nieruchomości jest równy ze spadkiem ok. 10% w kierunku północno-zachodnim. Nieruchomość jest nieogrodzona, niezabudowana i w całości porośnięta trawą oraz samosiejkami, głównie brzozami. Nieruchomość graniczy od strony północnej z drogą publiczną, częściowo utwardzoną tłuczniem kamieniem, od której oddzielona jest rowem przydrożnym. Wzdłuż południowej granicy biegnie nieutwardzona droga gruntowa. Sieci uzbrojenia: wodociągowa, energetyczna, oraz gazowa kończą się w odległości kilkudziesięciu metrów i wykonanie przyłączy wymaga rozbudowy sieci. W okolicy brak sieci kanalizacji sanitarnej. Przy południowym narożniku działki zlokalizowany jest ponadto słup linii energetycznej średniego napięcia. Nieruchomość zlokalizowana jest na końcu drogi, za ostatnimi zabudowaniami, a widok na okolicę częściowo zakłóca linia wysokiego napięcia. NIERUCHOMOŚĆ C - działka nr 483 Zlokalizowana w Radziszowie, o powierzchni 0,5827ha ma kształt zbliżony do trapezu o wymiarach ok. 70 x 90 m. Strona 18 z 27

19 Teren nieruchomości jest równy ze spadkiem ok. 10% w kierunku południowozachodnim, skąd rozpościera się ładny widok na okolicę. Nieruchomość jest nieogrodzona, niezabudowana i w całości porośnięta trawą. Nieruchomość graniczy od strony północnej z drogą publiczną, o nawierzchni asfaltowej, od której oddzielona jest rowem przydrożnym. Nieruchomość jest w zasięgu wykonani przyłączy: energetycznego, wodnego i gazowego z sieci przebiegających wzdłuż drogi. W okolicy brak sieci kanalizacji sanitarnej. NIERUCHOMOŚĆ D i E - działki nr 782/1, 782/2, 783/1 Zlokalizowana w Radziszowie, o powierzchni 0,9058 ha ma kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 270 x 35 m. Teren nieruchomości jest równy z minimalnym spadkiem w kierunku wschodnim. Wschodnia część nieruchomości jest zaniżona w stosunku do zachodnie o ok. 2-3m i w związku z przylegająca rzeka Skawinką może być okresowo zalewana. Nieruchomość jest nieogrodzona, niezabudowana i w całości porośnięta trawą. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Fizycznie możliwość dojazdu istnieje po terenach kolei drogą tłuczniową, która po ok. 100m łączy się z drogą publiczną. Bliskość linii kolejowej jest również pewna niedogodnością z uwagi na generowany hałas. Przez teren nieruchomo mości przebiega sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodna, pozostałe sieci tj. energetyczna i gazowa kończą się przy sąsiednim budynku. Strona 19 z 27

20 5.3. Opis części składowych gruntu NIERUCHOMOŚĆ A w Skawinie Nieruchomość jest zabudowana budynkami i budowlami, stanowiącymi odrębną własność: BUDYNEK MAGAZYNOWY Przedmiotowy budynek został wybudowany w 2012r. Budynek jest wolnostojący, niepodpiwniczony, w większości parterowy oraz posiada piętro w części biurowej. Budynek ma w rzucie ma kształt trapezu o wymiarach ok. 24 x 40m oraz wysokość ok. 9m. Pozwolenie na użytkowanie budynku nr 199/U/2012 zostało wydane dnia r (stwierdzenie ostateczności dnia ). Podstawowe dane: Powierzchnia zabudowy: 942,00 m 2 Powierzchnia użytkowa: 1036,40 m 2 Kubatura: 7210 m 3 KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE Fundamenty: Ściany konstrukcyjne: Strop: Schody: Dach Pokrycie dachu: Obróbki blacharskie: Elewacja: Tynki ścian i sufitów Okładziny ścian: Posadzki: betonowe rama żelbetowa, wypełnienie murowane PGS żelbetowy w części biurowej żelbetowe w części biurowej i stalowe na hali stropodach 2-spadowy na konstrukcji stalowej kratowej płyta warstwowa gr. 10 cm z rdzeniem styropianowym obróbki z blachy stalowej, rynny i rury spustowe PCV docieplona styropianem, zaciągnięta klejem, bez tynku cementowo wapienne, oraz płyty G-K i gładzie gipsowe w części biurowej pomieszczenia sanitarne płytki ceramiczne, korytarz części biurowej tynk dekoracyjny, powłoki malarskie farba emulsyjna na hali posadzka betonowa, w części biurowej gress Strona 20 z 27

21 Stolarka okienna : Stolarka drzwiowa: Instalacje: PCV na hali bramy zewnętrzne segmentowe rolowane 2 szt. i drzwi stalowe, w części biurowej drzwi wejściowe aluminiowe, wewnętrze prefabrykowane elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, teletechniczna, c.o. zasilana z własnej kotłowni gazowej, odgromowa STAN TECHNICZNY Stan techniczny budynku ocenia się jako bardzo dobry ponieważ został wybudowany i oddany do użytku w ubiegłym roku.. Nie zaobserwowano uszkodzeń w elementach konstrukcyjnych. W czasie oględzin stwierdzono dobrą jakość wykonywanych robót i użytych materiałów budowlanych. Biorąc pod uwagę liczbę lat użytkowania budynku, jakość i stan użytych materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych, oraz potencjalny czasu trwałości technicznej budynku nie stwierdzono zużycia technicznego budynku. FUNKCJONALNOŚĆ Funkcjonalność budynku jest dobra, ponieważ spełnia wymogi, dla jakich został zaprojektowany. Budynek jest podzielony funkcjonalnie na dwie części: północna o powierzchni 723 m 2 pełni funkcję magazynową i składa się z jednej niepodzielonej przestrzeni o wysokości w świetle ok. 6m południowa pełniąca funkcje biurowe i zaplecza socjalnego. Do budynku jest dostęp od wschodu poprzez bramy segmentowe rolowane w części produkcyjnej, oraz osobne wejście do części biurowej. W części magazynowej na konstrukcji żelbetowej słupów umieszczono wsporniki pod suwnice. W części południowej zlokalizowano również kotłownię i 2 mniejsze pomieszczenia magazynowe, dostępne z hali. Budynek jest w części socjalno-biurowej ogrzewany oraz posiada odpowiednią dla tego typu budynków izolacje termiczną. BUDYNEK PORTIERNI Przedmiotowy budynek został wybudowany w 2006r. Budynek jest wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy. Budynek ma w rzucie ma kształt kwadratu o wymiarach Strona 21 z 27

22 ok. 4,5 x 4,5m oraz wysokość ok. 4m. Budynek został wykonany w technologii murowanej i przykryty dachem czterospadowym, o pokryciu z blachy trapezowej. Funkcjonalność budynku jest prawidłowa, znajduje się w nim jedno pomieszczenie z zapleczem sanitarnym. Budynek jest docieplony wykończony, posiada stolarkę PCV i jest wyposażony w instalację elektryczną, wodna i kanalizacyjną. Jego stan techniczny określa się jako bardzo dobry WAGA SAMOCHODOWA Waga ma w rzucie ma wymiary ok. 3 x 20m, wykonana jest w konstrukcji żelbetowej i ma udźwig 60 ton. Ponieważ waga jest urządzeniem, które nie jest trwale związane z gruntem jej wartość nie będzie brana pod uwagę w obliczeniach. 6. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nieruchomość A w Skawinie Przeznaczenie urbanistyczne nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Skawina, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie nr IX N/310/06 z dn r Według tego planu przedmiotowa nieruchomość znajduje się w prawie w całości w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów A8P Zapisy z planu dla powyższego terenu: 1. Wyznacza się tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oznaczone na rysunku planu symbolami od 1P do 20 P z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia związane z produkcją, składowaniem i magazynowaniem surowców i materiałów oraz ich przerobem. 2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na określonych w ust.1 terenach ustala się możliwość lokalizacji : Strona 22 z 27

23 1) obiektów i urządzeń usług o charakterze komercyjnym lub publicznym z zakresu szkolnictwa, administracji (za wyjątkiem terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 14P), 2) urządzeń infrastruktury technicznej, 3) dojazdów nie wydzielonych, parkingów i zatok postojowych, 4) stacji i magazynów paliw płynnych. 3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest: 1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego, 2) dla realizacji przeznaczenia dopuszczalnego określonego w ust.2 pkt 4 spełnienie wymagań określonych w przepisach odrębnych; w tym uzyskania pozytywnych wyników rozpoznania hydrogeologicznego. 4. W celu prawidłowego zagospodarowania działki nakazuje się zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w ramach działki w przeliczeniu na ilość zatrudnionych i rodzaj produkcji. 5. W terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów obowiązują ustalenia zawarte w ust. 1-4, a ponadto w terenach oznaczonych symbolami 1P, 3P, 4P, 5P, 6P, 17P dopuszcza się możliwość realizacji inwestycji celu publicznego. 6. Istniejące obiekty mieszkaniowe, usługowe lub gospodarcze, pozostawia się do utrzymania z możliwością rozbudowy, przebudowy, remontu lub wymiany istniejącej zabudowy z zachowaniem rygorów jakie obowiązują dla zabudowy, określonych w 29 i 30. Ponadto nieruchomość znajduje się w większości w strefie uciążliwości i oddziaływania terenów kolejowych i drogowych Nieruchomość B w Sawinie Według wspomnianego powyżej planu przedmiotowa nieruchomość znajduje się w w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów A8P oraz dróg zbiorczych KDZ Strona 23 z 27

24 Nieruchomość C, D, E w Radziszowie Przeznaczenie urbanistyczne nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Skawina, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie nr IX N/309/06 z dn r Według tego planu przedmiotowe nieruchomości znajdują w terenie: PRZEZNACZENIE MPZP POWIERZCHNIA Nieruchomość C działka nr 437 Ł 31MNR 42% ZR 58% Nieruchomość C działka nr 483 Ł 34MNR 100% Nieruchomość D i E działki nr 782/1, 82/2, 783/1 Ł 25MNR 27% ZR 73% MNR - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1. Jako przeznaczenie podstawowe zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę mieszkaniową dla rolników. 2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, w granicach działki, ustala się możliwość lokalizacji: 1) usług komercyjnych, mieszczących się w budynku wolnostojącym lub wbudowanych w budynki mieszkalne lub gospodarcze, 2) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 3) dojazdów i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów pieszych, 4) obiektów gospodarczych i garaży. 3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia dopuszczalnego, wymienionych w ust 2 jest: 1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego, Strona 24 z 27

25 2) zachowanie proporcji, aby powierzchnia przeznaczenia dopuszczalnego określonego w ust.2.pkt 1 nie stanowiła więcej niż 50% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego oraz zachowanie proporcji, aby suma powierzchni zabudowy przeznaczenia dopuszczalnego określonego ust.2.pkt.4 dla zabudowy jednorodzinnej nie stanowiła więcej niż 25% sumy powierzchni zabudowy obiektów mieszkaniowych i usługowych w granicach działki lub nieruchomości. 4. W ramach przeznaczenia dopuszczalnego w terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej dopuszcza się możliwość prowadzenia działalności usługowej, przy zachowaniu zasady braku uciążliwości wprowadzanego programu usługowego dla mieszkalnictwa. ZR - tereny zieleni nie urządzonej 1. Tereny pełnią ważną rolę połączeń w systemie węzłów i korytarzy ekologicznych. Są to tereny otwarte, niezainwestowane, tylko częściowo użytkowane rolniczo jako łąki i pastwiska, położone np. wzdłuż cieków wodnych, obejmujące zalesienia i zakrzewienia śródpolne, pełniące funkcję izolacyjną od intensywnego zagospodarowania lub użytkowania. W celu ochrony tych obszarów wprowadza się zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych w terenach tego przeznaczenia. 2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zieleni nie urządzonej, ustala się możliwość realizacji: 1) zalesień, 2) dojść pieszych, dojazdów nie wydzielonych i ścieżek rowerowych, 3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym rurociągów hydroodżużlania. Ponadto część nieruchomości D przeznaczona jako tereny zieleni nieurządzonej ZR znajduje się w obszarach zagrożonych powodzią Strona 25 z 27

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego są nieruchomości gruntowe, na które składają się: działka nr 481/16 o pow. 18 m 2 zabudowana budynkiem garażu stanowiącego

Bardziej szczegółowo

OPIS NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM PRZETARGU

OPIS NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM PRZETARGU Distribution Solutions OPIS NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM PRZETARGU Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zaprasza do składania ofert, których przedmiotem będzie zakup prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI 6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI Oznaczenie Księgi wieczystej: Księga wieczysta; KR1I/00031976/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny

7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny 7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny Dla nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 1478/7 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki gruntu nr 306/6 o powierzchni 2 434 m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Nowej Górze, objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00012043/7, na którą składają się:

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9

Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9 Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9 operat szacunkowy zabudowanej nieruchomości położonej w Kaliszu, przy ul. Piwonickiej 17-33, obręb 111 Zagorzynek, stanowiącej zabudowane działki oznaczone w ewidencji

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA OPERATU SZACUNKOWEGO

AKTUALIZACJA OPERATU SZACUNKOWEGO AKTUALIZACJA OPERATU SZACUNKOWEGO z dn. 27 listopada 2013r OKREŚLENIE WARTOŚCI Nieruchomości gruntowych położnych w miejscowościach: A. Skawina, działka nr 5652/3 B. Skawina, udział 4/24 części w działce

Bardziej szczegółowo

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne 7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w Libertowie w gminie Mogilany, około 9,0 km na południe od ścisłego centrum

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej OPIS NIERUCHOMOŚCI 1. Opis i charakterystyka działek : Działki będące przedmiotem wyceny położone są w Łodygowicach przy ulicy Jasnej. Posiadają księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Żywcu o numerze BB1Z

Bardziej szczegółowo

Przedmiot sprzedaży: Przewidywana cena : ,00 zł

Przedmiot sprzedaży: Przewidywana cena : ,00 zł Olsztyn ul. Limanowskiego - grunt zabudowany budynkami usługowymi - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Cena: : 890 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 4 313 m.kw. Powierzchnia użytkowa: : 531,62 m kw. Adres: ul. Limanowskiego

Bardziej szczegółowo

NiegowiĆ, g m i n a G d ó w

NiegowiĆ, g m i n a G d ó w NiegowiĆ, g m i n a G d ó w Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 294/5, obszaru 300 m 2, położonej w miejscowości Niegowid,

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

B-RIV a. B-RIII a 0,0345 0,2676. B-RIV a. B-RIV b. B-RIII b 0,0809. B-RIV a 0,0351. B-RIV b 0,2690. B-RIII b 0,5167. B-RIV a.

B-RIV a. B-RIII a 0,0345 0,2676. B-RIV a. B-RIV b. B-RIII b 0,0809. B-RIV a 0,0351. B-RIV b 0,2690. B-RIII b 0,5167. B-RIV a. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Krzywiń przy ul. Chłapowskiego 33, gmina Krzywiń, powiat kościański, województwo wielkopolskie. Rzeczona nieruchomości składa się z: działek nr

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00048766/2 lokal mieszkalny położony na parterze (1 kondygnacja)

Bardziej szczegółowo

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa ul. Puławska 182 02-670 Warszawa Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana opisana jako działka Nr 7/247 KW BY1B/00063606/4. Lokalizacja: CIECH Nieruchomości SA ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

GEOINFO - Krakowski Zespół Ekspertów Spółka z o.o. 31-444 Kraków ul. Ładna 14 www.ekspert.com.pl OPERAT SZACUNKOWY

GEOINFO - Krakowski Zespół Ekspertów Spółka z o.o. 31-444 Kraków ul. Ładna 14 www.ekspert.com.pl OPERAT SZACUNKOWY GEOINFO - Krakowski Zespół Ekspertów Spółka z o.o. 31-444 Kraków ul. Ładna 14 www.ekspert.com.pl Dot,. Sygn. Akt VIIIGUp 23/10/S OPERAT SZACUNKOWY Określający wartość rynkową dwóch kompleksów nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu przetargu - nieruchomości będących własnością Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie

Opis przedmiotu przetargu - nieruchomości będących własnością Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu nr K.AG-220-1/15 Opis przedmiotu przetargu - nieruchomości będących własnością Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie I. Nieruchomość zabudowana na działce

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Olsztyn ul. Limanowskiego grunt zabudowany parterowym budynkiem biurowym Powierzchnia gruntu: 4 313 m.kw. m.kw. Powierzchnia uż użytkowa: ytkowa: 531,62 m kw. Powierzchnia zabudowy:

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki gruntu nr 255/3 o powierzchni 800 m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA NR 1/2013

OFERTA INWESTYCYJNA NR 1/2013 KSSE- Podstrefa Tyska OFERTA INWESTYCYJNA NR 1/2013 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA CZĘŚCIOWO ZABUDOWANA Przedmiotem oferty jest: sprzedaż nieruchomości położonej w Chorzowie Starym - o powierzchni 25 246 m2 składającej

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Andrychów, na działce nr 6869/1, gmina Andrychów, powiat Wadowicki, województwo małopolskie. Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 22 982 m kw. Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20 Lokalizacja i otoczenie Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo wschodniej części Lublina w narożniku ulic Garbarskiej i Drogi

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Warszawa, dnia 16 lutego 2015 roku. WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Wrocław ul. Małachowskiego 1-9 grunt zabudowany budynkami biurowo -magazynowymi NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Cena: 10 036 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 0,4235 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana objęta księgą wieczystą nr KR1P/00336053/5 położona w Krakowie przy ul. Grabczaka. W skład

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha.

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. OFERTA Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. Miasto: Gmina: Województwo: Własność: Użytkownik wieczysty: Racibórz Racibórz śląskie Skarb Państwa. Przewozy

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Miejscowość: obszar Gminy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24 KONTAKT Cena proponowana wynosi 700 000 zł do negocjacji (siedemset tysięcy złotych) Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PRODUKCJI BETONU W POBLIŻU KROSNA

ZAKŁAD PRODUKCJI BETONU W POBLIŻU KROSNA ZAKŁAD PRODUKCJI BETONU W POBLIŻU KROSNA Syndyk masy upadłości Stanisława Chabaja prowadzącego działalność gospodarczą pod Przedsiębiorstwo Usług Drogowych "Chabaj" w postępowaniu upadłościowym prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Łęczyca, dn. 09 marca 2012 r. 1 S P I S T R E Ś C I : 1. Analiza formalno prawna

Bardziej szczegółowo

LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą

LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą Szanowni Państwo, LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą Przedstawiamy prezentację nieruchomości składającej się zespołu nowoczesnych budynków

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 264/2015 Burmistrza Opalenicy z dnia 20 listopada 2015 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Załącznik do zarządzenia nr 264/2015 Burmistrza Opalenicy z dnia 20 listopada 2015 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Załącznik do zarządzenia nr 264/2015 Arkusz mapy 4, obręb 0001 Opalenica Działka nr 260/48 0,0879 ha 2. Księga wieczysta Kw nr PO1N/00037416/9 Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu, W dziale III wpisane jest ograniczone

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR:

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR: OPIS TECHNICZNY BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD- KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE DOKUMENT POUFNY dotyczy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków stanowiących odrębne nieruchomości przy ul. Leśnej 6 w Zawierciu Katowice, sierpień

Bardziej szczegółowo

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84 Nieruchomości połoŝone są na obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania Sokolniki Las, ul. Ozorkowska 14a

Nieruchomość do sprzedania Sokolniki Las, ul. Ozorkowska 14a Nieruchomość do sprzedania Sokolniki Las, ul. Ozorkowska 14a Łódź, 20 czerwca 2014 roku Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I. PRZEDMIOT OFERTY Przedmiotem oferty jest sprzedaż części opisanej poniżej nieruchomości, będącej we władaniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Warszawa ulica Sowińskiego 28 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Powierzchnia gruntu: 23 954 m2 Powierzchnia użytkowa: 5 888,10 m2 Adres: ul. Sowińskiego 28, Warszawa Tytuł prawny

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY AKTUALNEJ WARTOŚCI

OPERAT SZACUNKOWY AKTUALNEJ WARTOŚCI OPERAT SZACUNKOWY AKTUALNEJ WARTOŚCI RYNKOWEJ DZIAŁKI GRUNTOWEJ - WYCIĄG Z OPERATU - 1 Adres: Kraków ul.łokietka 25 dz. nr 55 obr. 45 Krowodrza obj. księgą wieczystą KR1P/00284232/4 Własność: Skarb Państwa

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa- lokal mieszkalny. ADRES

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa- lokal mieszkalny. ADRES WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa- lokal mieszkalny. ADRES ul. Lea 37/21, Kraków JEDNOSTKA EWIDENCYJNA Kraków Krowodrza RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW

W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW Działając na podstawie art. 23 ust.1 i 3 Ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

OPIS NIERUCHOMOŚCI. ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków

OPIS NIERUCHOMOŚCI. ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków OPIS NIERUCHOMOŚCI Lokalizacja : Powierzchnia : ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków 1,5051 ha Nr działek : 304/44, 304/45, 304/46 Obręb : Nr księgi wieczystej : Zabudowania : Zagospodarowanie : Uzbrojenie :

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI Region Gdański NSZZ Solidarność 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI OFERTA BUDYNEK SZKOLENIOWO-EKSPOZYCYJNY Proponowana cena zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Pila ul. Wawelska grunt niezabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 4,9197 ha Położenie: Piła, ul. Wawelska Tytuł prawny: własność Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot sprzedaży: prawo

Bardziej szczegółowo

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84 III. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI. 1. Stan prawny nieruchomości. 1.1. Księga wieczysta W Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgorzewie, dla wycenianych nieruchomości prowadzone są księgi

Bardziej szczegółowo

Z badania księgi wieczystej KW KR3I/ /5 według stanu na dzień r. wynika:

Z badania księgi wieczystej KW KR3I/ /5 według stanu na dzień r. wynika: 5. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 5.1. Stan prawny Dla lokalu prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wieliczce V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skawinie księga wieczysta KR3I/00017649/5.

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWOŚĆ: Zagórnik GMINA: Andrychów PLN

MIEJSCOWOŚĆ: Zagórnik GMINA: Andrychów PLN Sygn. akt KM 593/13 Egz. 1/3 OPINIA O WARTOŚCI RYNKOWEJ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ KR1W/00055542/1 MIEJSCOWOŚĆ: Zagórnik GMINA: Andrychów Wartość rynkowa nieruchomości w dniu wyceny: 319.100 PLN trzysta

Bardziej szczegółowo

Opis działek gruntu do sprzedaży

Opis działek gruntu do sprzedaży Opis działek gruntu do sprzedaży Działki nr 265/3 i nr 267 - własność Księga Wieczysta KW nr SZ2S/00023269/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy Szczecin- w Policach. Działki są własnością Grupy Azoty Zakłady

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Przerośl ul. Rynek 27

Nieruchomość do sprzedania. Przerośl ul. Rynek 27 Nieruchomość do sprzedania Przerośl ul. Rynek 27 Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu oznaczonej nr ew. 336 z obrębu 14 Przerośl, o powierzchni 683,00 m², położonej

Bardziej szczegółowo

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko Invest-Euro Sp. z o.o., 70-952 Szczecin, ul. Energetyków 3/4, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

-648/21 o powierzchni 0,0376 ha, stanowiącej wg ewidencji gruntów użytek B -tereny zabudowy mieszkalnej;

-648/21 o powierzchni 0,0376 ha, stanowiącej wg ewidencji gruntów użytek B -tereny zabudowy mieszkalnej; Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. z 2011r. nr 12 poz. 59 ze zm.) oraz na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Rzeszów ul. Ujejskiego 3 Zakład Produktów Naftowych Nr 4

Rzeszów ul. Ujejskiego 3 Zakład Produktów Naftowych Nr 4 Rzeszów ul. Ujejskiego 3 Zakład Produktów Naftowych Nr 4 Rzeszów, ul. Ujejskiego 3 Działki o nr: 51/2, 51/5, 51/7. Działki zabudowane obiektami zakładu produktów naftowych Księga wieczysta: RZ1Z/00078013/7

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, ul. Kiełczowska / Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ

WROCŁAW, ul. Kiełczowska / Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ WROCŁAW, Kiełczowska / Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ KONCEPT Koncept WS z z o.o. o.o. S.K.A., k., 21A, 21 61-619 A, 61-619 MIASTO WROCŁAW Wrocław miasto na prawach

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z NR 44/13 Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego Gorzów Wlkp. ul. Al. 11 Listopada 91

W Y K A Z NR 44/13 Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego Gorzów Wlkp. ul. Al. 11 Listopada 91 Gorzów Wlkp., dnia 07 sierpnia 2013r. W Y K A Z NR 44/13 Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego Gorzów Wlkp. ul. Al. 11 Listopada 91 działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Przedmiotem wyceny są nieruchomości gruntowe składające się z: działki gruntu nr 20/4 o powierzchni 1 100 m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,

Bardziej szczegółowo

Stan prawny nieruchomości według ewidencji gruntów przedstawia się następująco:

Stan prawny nieruchomości według ewidencji gruntów przedstawia się następująco: Stan prawny nieruchomości według ewidencji gruntów przedstawia się następująco: Arkusz 1 Nr obrębu: 0023 Witkowice Jednostka ewidencyjna: 142804_2 Młodzieszyn Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie

Bardziej szczegółowo

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości:

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: Sygn. akt. 90/09 OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: rolnej położonej w m. Orłów Murowany Kolonia, gm. Izbica, pow. Krasnystaw, woj.

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z NR 75/14 Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego Gorzów Wlkp. ul. Al. 11 Listopada 91

W Y K A Z NR 75/14 Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego Gorzów Wlkp. ul. Al. 11 Listopada 91 Gorzów Wlkp., dnia 13 lutego 2015 r. W Y K A Z NR 75/14 Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego Gorzów Wlkp. ul. Al. 11 Listopada 91 działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Invest-Euro Sp. z o.o.,

Invest-Euro Sp. z o.o., Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ CZĘŚCIOWO ZABUDOWANEJ TEREN DOTYCHCZASOWEGO DWORCA PKS. Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 1 Powierzchnia: 19 654 m 2

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ CZĘŚCIOWO ZABUDOWANEJ TEREN DOTYCHCZASOWEGO DWORCA PKS. Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 1 Powierzchnia: 19 654 m 2 OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ CZĘŚCIOWO ZABUDOWANEJ TEREN DOTYCHCZASOWEGO DWORCA PKS Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 1 Powierzchnia: 19 654 m 2 Dworzec PKS Dworzec PKP CENA: 5 820 000 zł (w tym podatek

Bardziej szczegółowo

ZAKROCZYM, Poligon.

ZAKROCZYM, Poligon. ZAKROCZYM, Poligon LOKALIZACJA Przedmiotowa nieruchomość połoŝona jest w miejscowości Zakroczym w powiecie nowodworskim, ok. 45 km na północ od Warszawy, w odległości 2 km w kierunku wschodnim od drogi

Bardziej szczegółowo

1. Opis budynków: Piekary Śląskie r.

1. Opis budynków: Piekary Śląskie r. ul. Harcerska 23, 41-946 Piekary Śląskie, Polska, tel.: (+48) 32 779 65 00, fax: (+48) 32 281-34-91, www.orzel-bialy.com.pl Skład Zarządu: Prezes Zarządu Michael Rohde Pedersen. Spółka zarejestrowana w

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I. PRZEDMIOT OFERTY Przedmiotem oferty jest sprzedaż części nieruchomości - niezabudowanej, opisanej poniżej, będącej we władaniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka

Bardziej szczegółowo

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU.

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU. ul. Jerzmanowska 18 54-530 Wrocław tel. +48 71 355 77 25 fax. +48 71 359 16 46 e-mail: arkop@arkop.com.pl www.arkop.com.pl OFERTA INWESTYCYJNA HALE MAGAZYNOWE / PRODUKCYJNE: 1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 348/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 14 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 348/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 14 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 348/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 14 października 2015 r. w sprawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,będącej

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ Lokalizacja: Wola Rzędzińska 487c, gm. Tarnów około 12km od centrum Tarnowa; 2,5km od drogi krajowej Tarnów Rzeszów drogą powiatową Ładna Wola Rzędzińska

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy KZ1A/00033494/7 - wyciąg

Operat szacunkowy KZ1A/00033494/7 - wyciąg Operat szacunkowy KZ1A/00033494/7 - wyciąg opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej działka nr 413/17 o pow. 0,1218 ha zabudowana domem mieszkalnym w budowie położonej: 62-860 Opatówek, ul. Brzozowa,

Bardziej szczegółowo

2. DANE O NIERUCHOMOŚCI

2. DANE O NIERUCHOMOŚCI 2. DANE O NIERUCHOMOŚCI 2.1 Opis stanu prawnego Przedmiotem opinii jest nieruchomości nr KR1W/00075197/3 położona w Łączanach, gmina Brzeźnica, składająca się z działki 810/41 o powierzchni 806m 2. Na

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Rejtana 9-11 Działka nr 39 Powierzchnia działki: 876,0 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo usługowym Księga wieczysta: WR1K/00102868/7

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NR 48/14. Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego Gorzów Wlkp. ul. Al. 11 Listopada 91

WYKAZ NR 48/14. Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego Gorzów Wlkp. ul. Al. 11 Listopada 91 Gorzów Wlkp., dnia 2 lipca 2014 r. WYKAZ NR 48/14 Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego Gorzów Wlkp. ul. Al. 11 Listopada 91 działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana objęta księgą wieczystą nr KR2K/00025778/2 położona w Zabierzowie, powiat krakowski, przy ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ Krosno Odrzańskie, Bankowa 1 KONTAKT Cena proponowana wynosi 476 000 zł do negocjacji (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa- lokal mieszkalny ADRES Krzeszowice, ul. Szarych Szeregów 5/14 OBRĘB Krzeszowice RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA

Bardziej szczegółowo

Zespół budynków użytkowych (produkcyjno-magazynowych) Sudwa

Zespół budynków użytkowych (produkcyjno-magazynowych) Sudwa Zespół budynków użytkowych (produkcyjno-magazynowych) Sudwa Cena 8 mln PLN Przedmiotem sprzedaży są dwie nieruchomości gruntowe położone w miejscowości Sudwa, w gminie Olsztynek, obejmujące działki gruntu

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPINII. Właściciel: OBCIĄŻENIA

WYCIĄG Z OPINII. Właściciel: OBCIĄŻENIA WYCIĄG Z OPINII RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny ADRES Kraków ul. Oboźna 4/31 OBRĘB Kraków Krowodrza, Obr. 45 RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA WIECZYSTA KR1P/00443571/5

Bardziej szczegółowo

https://www.google.pl/maps

https://www.google.pl/maps 6. Opis i określenie stanu nieruchomości 6.1. Lokalizacja, sąsiedztwo https://www.google.pl/maps Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Włosań przy ulicy Łobzowskiej, gmina Mogilany, powiat

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ Wrocław Pl. Wolności 10 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich 38/40 50-950 Wrocław tel. 071/393-8149

Bardziej szczegółowo

I. Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. uprzejmie informuje, że posiada do sprzedaży niżej wymienione nieruchomości:

I. Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. uprzejmie informuje, że posiada do sprzedaży niżej wymienione nieruchomości: I. Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. uprzejmie informuje, że posiada do sprzedaży niżej wymienione nieruchomości: 1. Działka nr 18/6 obręb Przybków, ul. Nowodworska, pow. 1.5295

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Łasko nr 40, gmina Bierzwnik. Szczecin, kwiecień 2014 r.

Nieruchomość. do sprzedania. Łasko nr 40, gmina Bierzwnik. Szczecin, kwiecień 2014 r. Nieruchomość do sprzedania Łasko nr 40, gmina Bierzwnik Szczecin, kwiecień 2014 r. Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 110 o powierzchni 6400 m

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu ul. Wiejska TEREN PRZY ULICY WIEJSKIEJ OSTRÓW WIELKOPOLSKI PRZEZNACZENIE: usługi i drobne funkcje przemysłowe OPIS NIERUCHOMOŚCI: ruchomość gruntowa położona w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy ul. Wiejską

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania

Nieruchomość do sprzedania Nieruchomość do sprzedania Ińsko, ul. Orzechowa 1, gmina Ińsko Szczecin, maj 2014 r. Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, zabudowanej budynkami: administracyjno-gospodarczym

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY NIERUCHOMOŚĆ STANOWIĄCA LOKAL MIESZKALNY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00036597/9 lokal

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 O P E R A T S Z A C U N K O W Y wyceny lokalu mieszkalnego numer 4 położonego

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna L U T Y 2015 Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna Broszura Inwestycyjna Podsumowanie Atrakcyjna nieruchomość, zlokalizowana przy głównym trakcie komunikacyjnym miasta Kraśnik Podsumowanie:

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Zestawienie nieruchomości na sprzedaż Miejscowość Dywity 1. Budynek wielorodzinny w budowie w tym lokale niemieszkalne o pow. 540 m2 oraz lokale

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

Teaser informacyjny NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA ZLOKALIZOWANA W PILE

Teaser informacyjny NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA ZLOKALIZOWANA W PILE Teaser informacyjny NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA ZLOKALIZOWANA W PILE Przedmiotem oferty jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pile przy ul. Walki

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR1P/00347478/0 lokal mieszkalny nr 140 położony na czwartym,

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY TORZYM UL. WOJSKA POLSKIEGO 20 Przedmiot wynajmu: (gmina Torzym, powiat sulęciński, województwo lubuskie) Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 72,43m 2 wraz z 2 pomieszczeniem

Bardziej szczegółowo

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y IX KM 2312/12 O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y określający wartość rynkową spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Krakowie-Krowodrzy przy ul. Litewskiej

Bardziej szczegółowo