Z OPERATU SZACUNKOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z OPERATU SZACUNKOWEGO"

Transkrypt

1 WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLENIE WARTOŚCI Nieruchomości gruntowych położnych w miejscowościach: A. Skawina, działka nr 5652/3 B. Skawina, udział 4/24 części w działce nr 5652/15 C. Radziszów, działki nr 437 i 483 D. Radziszów, działka nr 782/1 E. Radziszów, działki nr 782/2 i 783/1 gmina Skawina, pow. Krakowski, woj. Małopolskie dla potrzeb prowadzonego postępowania upadłościowego Upadły: ALMI sp. z o.o. Skawina Autor: mgr inż. Dominik Stańco Wadowice, 27 listopad 2013 r.

2 WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Opis nieruchomości Nieruchomości gruntowe, położne w miejscowościach: A. Skawina, działka nr 5652/3, o pow. 0,4321 ha, przy ul. Tynieckiej 1, objęta księgą wieczystą KR3I/ /1, zabudowana budynkiem magazynowym, o pow. użytkowej 1036 m 2, w bardzo dobrym stanie technicznym B. Skawina, udział 4/24 części w działce nr 5652/15, o pow. 0,0101 ha, przy ul. Tynieckiej, stanowiącej fragment drogi dojazdowej, objęta księgą wieczystą KR3I/ /8 C. Radziszów, działka nr 437, o pow. 0,8076 ha, niezabudowana, przeznaczona częściowo pod budownictwo jednorodzinne, oraz działka nr 483, o pow. 0,5827 ha, niezabudowana, przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne, objęte księgą wieczystą KR3I/ /8, D. Radziszów, działka nr 782/1, o pow. 0,2342 ha, niezabudowana, przeznaczona częściowo pod budownictwo jednorodzinne, objęta księgą wieczystą KR3I/ /3, E. Radziszów, działki, 782/2, 783/1, o łącznej pow. 0,6716 ha, niezabudowana, objęta księgą wieczystą i KR3I/ /0, przeznaczona częściowo pod budownictwo jednorodzinne Cel wyceny Określenie wartości dla wymuszonej sprzedaży prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, oraz budynków, które będą wykorzystane w postępowaniu upadłościowym ALMI sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Skawinie. Oszacowana wartość nieruchomości dla wymuszonej sprzedaży nieruchomość A = zł nieruchomość B = zł nieruchomość C = zł nieruchomość D = zł nieruchomość E = zł RAZEM: zł Autor operatu Data sporządzenia operatu roku Strona 2 z 27

3 SPIS TREŚCI Wyciąg z Operatu Szacunkowego 2 Rozdział 1 Przedmiot i zakres wyceny Przedmiot wyceny 1.2. Oznaczenie nieruchomości 1.3. Zakres wyceny i uwarunkowania prawne Rozdział 2 Cel wyceny... 6 Rozdział 3 Podstawy opracowania operatu szacunkowego Podstawa formalna 3.2. Podstawa materialno - prawna 3.3. Źródła danych merytorycznych Rozdział 4 Daty związane z przygotowaniem operatu... 7 Rozdział 5 Stan i opis nieruchomości wycenianej Stan prawny nieruchomości 5.2. Opis nieruchomości gruntowej 5.3. Opis części składowych gruntu Rozdział 6 Przeznaczenie nieruchomości Rozdział 7 Wynik końcowy wyceny Strona 3 z 27

4 1. PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY 1.1. Przedmiot wyceny Przedmiotem wyceny są nieruchomości gruntowe położne w miejscowościach: A. Skawina, działka nr 5652/3, o pow. 0,4321 ha, przy ul. Tynieckiej 1, zabudowana budynkiem magazynowym, o pow. użytkowej 1036 m2, B. Skawina udział 4/24 części w działce nr 5652/15, o pow. 0,0101 ha, stanowiącej fragment drogi dojazdowej C. Radziszów, działka nr 437, o pow. 0,8076 ha, niezabudowana, oraz nr 483, o pow. 0,5827 ha niezabudowana, D. Radziszów, działka nr 782/1, o pow. 0,2342 ha, niezabudowana E. Radziszów, działki nr 782/2, 783/1, o łącznej pow. 0,6716 ha, niezabudowana 1.2.Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów i w księdze wieczystej Nieruchomość A - Nazwa jednostki ewidencyjnej: Skawina - miasto - Nazwa obrębu: 17 - Skawina - Numer ewidencyjny działki: 5652/3 - Powierzchnia łączna działek: 0,4321 ha - Numer księgi wieczystej w Sądzie Rejonowym w Wieliczce: KR3I/ /1 Nieruchomość B - Nazwa jednostki ewidencyjnej: Skawina - miasto - Nazwa obrębu: 17 - Skawina - Numer ewidencyjny działki: 5652/15 - Powierzchnia łączna działek: 0,0101 ha - Numer księgi wieczystej w Sądzie Rejonowym w Wieliczce: KR3I/ /8 Strona 4 z 27

5 Nieruchomość C - Nazwa jednostki ewidencyjnej: Skawina - Nazwa obrębu: 12 - Radziszów - Numer ewidencyjny działki: 437 i Powierzchnia działek: nr 437-0,8076 ha, nr 483-0,5827 ha (łącznie 1,3903ha) - Numer księgi wieczystej w Sądzie Rejonowym w Wieliczce: KR3I/ /8 Nieruchomość D - Nazwa jednostki ewidencyjnej: Skawina - Nazwa obrębu: 12 - Radziszów - Numer ewidencyjny działki: 782/1 - Powierzchnia łączna działek: 0,2342 ha - Numer księgi wieczystej w Sądzie Rejonowym w Wieliczce: KR3I/ /3 Nieruchomość D - Nazwa jednostki ewidencyjnej: Skawina - Nazwa obrębu: 12 - Radziszów - Numer ewidencyjny działki: 782/2, 783/1 - Powierzchnia działek: nr 782/2-0,2300 ha, nr 783/1 0,4416ha (łącznie 0,6716 ha) - Numer księgi wieczystej w Sądzie Rejonowym w Wieliczce: KR3I/ / Zakres wyceny nieruchomości i jej uwarunkowania prawne Zakresem wyceny są objęte nieruchomości gruntowe, jako: przedmiot prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynków i budowli posadowionych na nieruchomości A i udziału 4/24 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości B, położnych w Skawinie przedmiot prawa własności dla nieruchomości C, D, E położonych w Radziszowie Strona 5 z 27

6 2. CEL WYCENY Określenie wartości rynkowej prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, oraz budynków, oraz wartości dla wymuszonej sprzedaży które będą wykorzystane w postępowaniu upadłościowym ALMI sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Skawinie. 3. PODSTAWY OPRACOWANIA 3.1. Podstawa formalna Zlecenie wyceny, wystawione przez syndyka masy upadłości ALMI sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej 3.2. Podstawa materialno prawna - USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651, z 2010 r.) wraz z późniejszymi zmianami. - ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109, wraz z późniejszymi zmianami). - USTAWA z dnia r. Prawo upadłościowe i naprawcze ( Dz. Ustaw Nr 60 z 2003r poz. 535 ze zmianami - STANDARDY ZAWODOWE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH - USTAWA z dnia r. Kodeks postępowania cywilnego ( Dz. Ustaw Nr 43 z 1964r poz. 269 ze zmianami) - USTAWA z dnia r. Kodeks Cywilny (Dz. Ustaw Nr 16 poz. 93 wraz z późniejszymi zmianami) 3.3. Źródła danych merytorycznych Strona 6 z 27

7 W zakresie określenia przedmiotu wyceny korzystano z informacji zawartych w następujących zbiorach dokumentacji: - ewidencji gruntów i budynków, - ksiąg wieczystych, - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, - dokumentacja techniczna budynku magazynowego - wizja lokalna i oględziny nieruchomości, W zakresie informacji o rynku nieruchomości podobnych do wycenianej korzystano: - własna baza danych transakcji nieruchomości - przedmiotowa literatura, analizy i studia lokalnego rynku nieruchomości 4. DATY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM OPERATU 4.1 Data sporządzenia wyceny: Data, na którą określono wartość rynkową przedmiotu wyceny: Data, na którą określono i uwzględniono stan przedmiotu wyceny: Data dokonania oględzin nieruchomości i wywiadu terenowego: 12 i STAN I OPIS NIERUCHOMOŚCI WYCENIANEJ 5.1. Stan prawny nieruchomości Nieruchomość A Nr księgi wieczystej KR3I/ /1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Dział I Oznaczenie nieruchomości: Strona 7 z 27

8 Działka nr 5652/3 o powierzchni 0,4321ha, położona w miejscowości Skawina, gmina Skawina, powiat krakowski, województwo małopolskie. Na terenie nieruchomości zlokalizowane są następujące urządzenia stanowiące odrębny przedmiot własności: WIATA STALOWA O POW. UŻYTK. 108M2 OGRODZENIE STALOWE O DŁUGOŚCI 220MB OGRODZENIE ŻELBETOWE DŁUGOŚCI 91MB DROGI I PLACE O POW. 308M2 Dział I Spis praw: BEZPŁATNA SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ DZIAŁKĘ NR 5652/4 (OBJ. KW 23544) NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI ORAZ WIECZYSTYCH UŻYTKOWNIKÓW DZIAŁEK NR 5652/3 I 5652/1 DZIAŁKA GRUNTU ODDANA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NA OKRES 99 LAT TJ. DO DNIA R. ZABUDOWANA URZĄDZENIAMI STANOWIĄCYMI ODRĘBNY OD GRUNTU PRZEDMIOT WŁASNOŚCI Dział II Własność: Właściciel: SKARB PAŃSTWA Użytkownik wieczysty: ALMI sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie Dział III Ograniczenia: Brak wpisów Dział IV Hipoteka: HIPOTEKA UMOWNA na kwotę ,00 zł, jako zabezpieczenie wierzytelności: KREDYT, ODSETKI, PROWIZJE I OPŁATY, wierzyciel: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. ODDZIAŁ W KRAKOWIE z siedzibą w WARSZAWIE HIPOTEKA PRZYMUSOWA na kwotę ,00 zł, jako zabezpieczenie wierzytelności: WIERZYTELNOŚĆ OBJĘTA NAKAZEM ZAPŁATY, wierzyciel: Marcin Lisek HIPOTEKA PRZYMUSOWA na kwotę ,40 zł, jako zabezpieczenie wierzytelności: ROSZCZENIA UPRAWNIONEJ SPÓŁKI WRAZ Z USTAWOWYMI ODSETKAMI, wierzyciel: SCHOLZ POLSKA SP. z o.o. - BĘDZIN Strona 8 z 27

9 Nieruchomość B Nr księgi wieczystej KR3I/ /8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Dział I Oznaczenie nieruchomości: Działka nr 5652/15 o powierzchni 0,0101ha, położona w miejscowości Skawina, gmina Skawina, powiat krakowski, województwo małopolskie. Dział I Spis praw: DZIAŁKA GRUNTU PRZEZNACZONA POD ZABUDOWĘ ODDANA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NA OKRES 99 LAT tj. do Dział II Własność: Właściciel: SKARB PAŃSTWA Użytkownik wieczysty: udział 8/24 części - Bolesław Kazek (syn Józefa i Władysławy) oraz Sydonia Kazek (córka Bronisława i Józefy) na prawach ustawowej wspólności małżeńskiej udział 4/24 części Franciszek Filipczyk (syn Czesława i Stanisławy) oraz Janina Filipczyk (córka Wojciecha i Marii) na prawach ustawowej wspólności małżeńskiej udział 4/24 części - FIRMA BSS B. BOBEK, J. FRĄCZEK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Krakowie udział 3/24 części - ALEKSANDER KUREK I FRANCISZEK STAROWICZ - PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO - MONTAŻOWE "FERCO" SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Skawinie udział 1/24 części - "ZOMET - 2" W. KARWAN, W. MIROCHA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Krakowie udział 4/24 części - ALMI sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie Dział III Ograniczenia: BEZPŁATNA SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ DZIAŁKĘ NR 5652/10 Z KTÓREJ POWSTAŁY DZIAŁKI NR 5652/15 I NR 5652/16, NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI ORAZ WIECZYSTYCH UŻYTKOWNIKÓW DZIAŁKI NR 5652/8 Dział IV Hipoteka: Strona 9 z 27

10 HIPOTEKA UMOWNA KAUCYJNA na kwotę ,00 zł, jako zabezpieczenie wierzytelności: KREDYT WRAZ Z ODSETKAMI, wierzyciel: POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S. A. I ODDZIAŁ CENTRUM W KRAKOWIE Nieruchomość C Nr księgi wieczystej KR3I/ /8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Dział I Oznaczenie nieruchomości: Działka nr 437 o powierzchni 0,8076ha, oraz nr 483 o powierzchni 0,5827ha, łączna powierzchnia 1,3903ha, położona w miejscowości Radziszów, gmina Skawina, powiat krakowski, województwo małopolskie. Dział I Spis praw: Brak wpisów Dział II Własność: ALMI sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie Dział III Ograniczenia: Brak wpisów Dział IV Hipoteka: HIPOTEKA UMOWNA na kwotę ,00 zł, jako zabezpieczenie wierzytelności: WSZELKIE WIERZYTELNOŚCI Z TYTUŁU WSZELKICH TRANSAKCJI TERMINOWYCH I POCHODNYCH ZAWARTYCH W ZAKRESIE UMOWY RAMOWEJ O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE TRANSAKCJI TERMINOWYCH I POCHODNYCH Z DNIA R. Z EWENTUALNYMI PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI ORAZ UMOWY DODATKOWEJ TRANSAKCJI SWAPÓW TOWAROWYCH Z DNIA R. Z EWENTUALNYMI PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI, ROSZCZENIA O ODSETKI I PRZYZNANE KOSZTY POSTĘPOWANIA, A TAKŻE WSZELKIE ROSZCZENIA O PROWIZJE, OPŁATY, KOSZTY I INNE NALEŻNOŚCI UBOCZNE WYNIKAJĄCE Z W/W UMÓW, wierzyciel: RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. ODDZIAŁ W KRAKOWIE Strona 10 z 27

11 Nieruchomość D Nr księgi wieczystej KR3I/ /3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Dział I Oznaczenie nieruchomości: Działka nr 782/1 o powierzchni 0,2342ha, położona w miejscowości Radziszów, gmina Skawina, powiat krakowski, województwo małopolskie. Dział I Spis praw: Brak wpisów Dział II Własność: ALMI sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie Dział III Ograniczenia: Brak wpisów Dział IV Hipoteka: HIPOTEKA UMOWNA ŁĄCZNA ZWYKŁA na kwotę ,00 zł, jako zabezpieczenie wierzytelności: KREDYT, księga współobciążona: KR3I/ /0,wierzyciel: GETIN BANK SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH CENTRUM AKCEPTACJI I ADMINISTRACJI KREDYTÓW KORPORACYJNYCH I FAKTORINGU W BĘDZINIE HIPOTEKA UMOWNA ŁĄCZNA KAUCYJNA na kwotę ,00 zł, jako zabezpieczenie wierzytelności: ODSETKI I POZOSTAŁE KOSZTY, księga współobciążona: KR3I/ /0, wierzyciel: GETIN BANK SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH CENTRUM AKCEPTACJI I ADMINISTRACJI KREDYTÓW KORPORACYJNYCH I FAKTORINGU W BĘDZINIE Nieruchomość E Nr księgi wieczystej KR3I/ /0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Dział I Oznaczenie nieruchomości: Działka nr 782/2 o powierzchni 0,2300ha, oraz nr 783/1 o powierzchni 0,4416ha, łączna powierzchnia 0,6716ha położona w miejscowości Radziszów, gmina Skawina, powiat krakowski, województwo małopolskie. Strona 11 z 27

12 Dział I Spis praw: Brak wpisów Dział II Własność: ALMI sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie Dział III Ograniczenia: Brak wpisów Dział IV Hipoteka: HIPOTEKA UMOWNA ŁĄCZNA ZWYKŁA na kwotę ,00 zł, jako zabezpieczenie wierzytelności: KREDYT, księga współobciążona: KR3I/ /3,wierzyciel: GETIN BANK SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH CENTRUM AKCEPTACJI I ADMINISTRACJI KREDYTÓW KORPORACYJNYCH I FAKTORINGU W BĘDZINIE HIPOTEKA UMOWNA ŁĄCZNA KAUCYJNA na kwotę ,00 zł, jako zabezpieczenie wierzytelności: ODSETKI I POZOSTAŁE KOSZTY, księga współobciążona: KR3I/ /3, wierzyciel: GETIN BANK SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH CENTRUM AKCEPTACJI I ADMINISTRACJI KREDYTÓW KORPORACYJNYCH I FAKTORINGU W BĘDZINIE 5.2. Opis nieruchomości gruntowej Lokalizacja i czynniki środowiskowe Wyceniane nieruchomości zlokalizowane są na terenie gminy Skawina, z czego nieruchomość A i B w samej Skawinie, a nieruchomości C, D, E w Radziszowie, oddalonym ok. 4 km na południe od centrum Skawiny. Skawina jest położona nad rzeką Skawinką kilkanaście kilometrów na południowy zachód od centrum Krakowa. Jest jednym z ośrodków miejskich aglomeracji krakowskiej. Gminę zamieszkuje ok. 40 tyś osób, z czego ok. 25 tyś. mieszka w samej Skawinie. Leżąc w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa, Skawina wyróżnia się poziomem i dynamiką Strona 12 z 27

13 urbanizacji, wysokim stopniem powiązania z krakowskim systemem szkolnictwa, usług, w tym bankowych, rynkiem pracy oraz niektórymi wspólnymi rozwiązaniami z zakresu infrastruktury drogowej i technicznej. Liczne kontakty zagraniczne oraz duża ilość odwiedzających Skawinę gości przyczyniły się do rozwoju bazy hotelowej i restauracyjnej. Skawina to ważny autonomiczny gospodarczo satelita Krakowa, z dobrze rozwiniętym rynkiem pracy, nowymi inwestycjami, zaawansowaną transformacją gospodarczą i rosnącym poziomem usług publicznych. Koniunktura gospodarcza ostatnich lat w połączeniu z lokalizacją Skawiny oraz łatwością prowadzenia procesu inwestycyjnego, stworzyły wyjątkowo dogodny dla Skawiny układ, który pozwolił na wykorzystanie jej silnych stron. Do najważniejszych atutów Skawiny pod kątem atrakcyjności lokalizacji nowych inwestycji zaliczyć należy: dobre powiązania komunikacyjne (autostrada, niedaleko od Lotniska Kraków - Balice), bliskość Krakowa (rynek zbytu, ośrodek akademicko-naukowy, kulturalny, turystyczny oraz ośrodek administracyjny regionu), duży potencjał gospodarczy (liczne przedsiębiorstwa przemysłowe) oraz wysoka aktywność gospodarcza (przedsiębiorczość) mieszkańców, dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, wolne tereny pod inwestycje (strefa zachód), duży potencjał ludzki, duża aktywność zawodowa, wysokie kwalifikacje, funkcjonujące instytucje otoczenia biznesu oraz szkolnictwo średnie (edukacja na wysokim poziomie). Samorząd lokalny wywiązując się z zadań określonych w Strategii Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Miasta i Gminy na lata utworzył nowoczesną strefę przemysłową Skawina - Północ na obszarze 130 ha, od granicy Krakowa. W Strefie Skawina-Północ zainwestowało już 16 znaczących przedsiębiorców. Dodatkowo na terenie Gminy znajduje się obszar o powierzchni 50 ha (Skawina-Zachód) w bezpośrednim sąsiedztwie Elektrowni Skawina S.A. przeznaczony pod budownictwo przemysłowe. Ważne jest to, że oferując tereny zapewniamy inwestorom wszystkie Strona 13 z 27

14 niezbędne media takie jak woda, gaz i odbiór ścieków komunalnych oraz dowolną ilość telefonów, ponieważ na naszym terenie działa dwóch operatorów: Netia i Telekomunikacja Polska SA. Gmina rozpoczęła budowę drogi (obwodnicy) dla poprawy komunikacji pomiędzy skawińskimi strefami rozwojowymi, a istniejącymi zakładami przemysłowymi. Będzie ona stanowiła alternatywę dla istniejącej infrastruktury drogowej, odciążając jednocześnie centrum miasta od uciążliwości komunikacyjnych. Szczególne znaczenie w zarządzaniu Gminą ma dbałość o ochronę środowiska. Wszystkie istniejące zakłady zostały zmodernizowane, a nowopowstające to zakłady przyjazne dla środowiska. Skawina przeobraziła się w czysty, zadbany i słynący z otwartości ośrodek nowoczesnego przemysłu. Nieruchomość A i B działki nr 5352/3 i 5652/15 zlokalizowana jest przy ul. Tynieckiej 1 w Skawinie w odległości ok. 700m na zachód od centrum miasta. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny zabudowane budynkami produkcyjno-magazynowymi oraz od południa tereny kolejowe. Nieruchomość A i B w Skawinie Strona 14 z 27

15 Nieruchomości C, D, E zlokalizowane są w odległości ok. 0,7 1,0 km od centrum Radziszowa. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowią: Dla nieruchomości C - tereny niezabudowane oraz zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Dla nieruchomości D i E - w większości tereny niezabudowane oraz jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. Dodatkowo rzeka Skawinka od wschodu i linia kolejowa od zachodu Nieruchomości B, C i D w Radziszowie Strona 15 z 27

16 Stan i stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej NIERUCHOMOŚĆ A i B Działka nr 5652/3 zlokalizowana w Skawinie, przy ul. Tynieckiej 1, o powierzchni 0,4321ha ma kształt zbliżony do trapezu o wymiarach ok. 90 x 50 m. Teren nieruchomości jest równy, o stałej poziomej konfiguracji. Zachodnia część nieruchomości jest zabudowana budynkiem magazynowym z częścią socjalno-biurową. Na terenie nieruchomości zlokalizowany jest również niewielki budynek portierni oraz waga samochodowa. Pozostała część terenu działki jest utwardzona tłuczniem kamiennym i stanowi plac magazynowy z oświetleniem i monitoringiem wizyjnym. Nieruchomość jest w całości ogrodzona ogrodzeniem z elementów betonowych prefabrykowanych oraz z profili stalowych, wypełnionych blachą. W ogrodzeniu od strony północnej zamontowano dwie automatyczne bramy przesuwne. Nieruchomość graniczy od strony wschodniej graniczy z drogą gminną o Strona 16 z 27

17 nawierzchni asfaltowej. Wjazd na drogę zapewniony jest przez działkę nr 5652/15 w której użytkowaniu wieczystym dłużnik ma udział 4/24 części, oraz dalej przez drogę wewnętrzną biegnącą wzdłuż północnej granicy (działka nr 5652/4) na której ustanowiono na rzecz dłużnika służebność przejazdu. Nieruchomość jest uzbrojona w sieć wodociągową i energetyczną. Wzdłuż północnej i wschodniej granicy przebiega kabel wysokiego napięcia oraz rurociąg z ciepłowni miejskiej. Sieć gazowa i kanalizacyjna znajdują się w odległości kilkudziesięciu metrów i wymaga rozbudowy. Na terenie nieruchomości zlokalizowane jest szambo na ścieki i zbiornik na gaz płynny. W bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowana jest również stacja transformatorowa. NIERUCHOMOŚĆ C - działka nr 437 Zlokalizowana w Radziszowie, o powierzchni 0,8076ha ma kształt zbliżony do trapezu o wymiarach ok. 100 x 120 m. Strona 17 z 27

18 Teren nieruchomości jest równy ze spadkiem ok. 10% w kierunku północno-zachodnim. Nieruchomość jest nieogrodzona, niezabudowana i w całości porośnięta trawą oraz samosiejkami, głównie brzozami. Nieruchomość graniczy od strony północnej z drogą publiczną, częściowo utwardzoną tłuczniem kamieniem, od której oddzielona jest rowem przydrożnym. Wzdłuż południowej granicy biegnie nieutwardzona droga gruntowa. Sieci uzbrojenia: wodociągowa, energetyczna, oraz gazowa kończą się w odległości kilkudziesięciu metrów i wykonanie przyłączy wymaga rozbudowy sieci. W okolicy brak sieci kanalizacji sanitarnej. Przy południowym narożniku działki zlokalizowany jest ponadto słup linii energetycznej średniego napięcia. Nieruchomość zlokalizowana jest na końcu drogi, za ostatnimi zabudowaniami, a widok na okolicę częściowo zakłóca linia wysokiego napięcia. NIERUCHOMOŚĆ C - działka nr 483 Zlokalizowana w Radziszowie, o powierzchni 0,5827ha ma kształt zbliżony do trapezu o wymiarach ok. 70 x 90 m. Strona 18 z 27

19 Teren nieruchomości jest równy ze spadkiem ok. 10% w kierunku południowozachodnim, skąd rozpościera się ładny widok na okolicę. Nieruchomość jest nieogrodzona, niezabudowana i w całości porośnięta trawą. Nieruchomość graniczy od strony północnej z drogą publiczną, o nawierzchni asfaltowej, od której oddzielona jest rowem przydrożnym. Nieruchomość jest w zasięgu wykonani przyłączy: energetycznego, wodnego i gazowego z sieci przebiegających wzdłuż drogi. W okolicy brak sieci kanalizacji sanitarnej. NIERUCHOMOŚĆ D i E - działki nr 782/1, 782/2, 783/1 Zlokalizowana w Radziszowie, o powierzchni 0,9058 ha ma kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 270 x 35 m. Teren nieruchomości jest równy z minimalnym spadkiem w kierunku wschodnim. Wschodnia część nieruchomości jest zaniżona w stosunku do zachodnie o ok. 2-3m i w związku z przylegająca rzeka Skawinką może być okresowo zalewana. Nieruchomość jest nieogrodzona, niezabudowana i w całości porośnięta trawą. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Fizycznie możliwość dojazdu istnieje po terenach kolei drogą tłuczniową, która po ok. 100m łączy się z drogą publiczną. Bliskość linii kolejowej jest również pewna niedogodnością z uwagi na generowany hałas. Przez teren nieruchomo mości przebiega sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodna, pozostałe sieci tj. energetyczna i gazowa kończą się przy sąsiednim budynku. Strona 19 z 27

20 5.3. Opis części składowych gruntu NIERUCHOMOŚĆ A w Skawinie Nieruchomość jest zabudowana budynkami i budowlami, stanowiącymi odrębną własność: BUDYNEK MAGAZYNOWY Przedmiotowy budynek został wybudowany w 2012r. Budynek jest wolnostojący, niepodpiwniczony, w większości parterowy oraz posiada piętro w części biurowej. Budynek ma w rzucie ma kształt trapezu o wymiarach ok. 24 x 40m oraz wysokość ok. 9m. Pozwolenie na użytkowanie budynku nr 199/U/2012 zostało wydane dnia r (stwierdzenie ostateczności dnia ). Podstawowe dane: Powierzchnia zabudowy: 942,00 m 2 Powierzchnia użytkowa: 1036,40 m 2 Kubatura: 7210 m 3 KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE Fundamenty: Ściany konstrukcyjne: Strop: Schody: Dach Pokrycie dachu: Obróbki blacharskie: Elewacja: Tynki ścian i sufitów Okładziny ścian: Posadzki: betonowe rama żelbetowa, wypełnienie murowane PGS żelbetowy w części biurowej żelbetowe w części biurowej i stalowe na hali stropodach 2-spadowy na konstrukcji stalowej kratowej płyta warstwowa gr. 10 cm z rdzeniem styropianowym obróbki z blachy stalowej, rynny i rury spustowe PCV docieplona styropianem, zaciągnięta klejem, bez tynku cementowo wapienne, oraz płyty G-K i gładzie gipsowe w części biurowej pomieszczenia sanitarne płytki ceramiczne, korytarz części biurowej tynk dekoracyjny, powłoki malarskie farba emulsyjna na hali posadzka betonowa, w części biurowej gress Strona 20 z 27

21 Stolarka okienna : Stolarka drzwiowa: Instalacje: PCV na hali bramy zewnętrzne segmentowe rolowane 2 szt. i drzwi stalowe, w części biurowej drzwi wejściowe aluminiowe, wewnętrze prefabrykowane elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, teletechniczna, c.o. zasilana z własnej kotłowni gazowej, odgromowa STAN TECHNICZNY Stan techniczny budynku ocenia się jako bardzo dobry ponieważ został wybudowany i oddany do użytku w ubiegłym roku.. Nie zaobserwowano uszkodzeń w elementach konstrukcyjnych. W czasie oględzin stwierdzono dobrą jakość wykonywanych robót i użytych materiałów budowlanych. Biorąc pod uwagę liczbę lat użytkowania budynku, jakość i stan użytych materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych, oraz potencjalny czasu trwałości technicznej budynku nie stwierdzono zużycia technicznego budynku. FUNKCJONALNOŚĆ Funkcjonalność budynku jest dobra, ponieważ spełnia wymogi, dla jakich został zaprojektowany. Budynek jest podzielony funkcjonalnie na dwie części: północna o powierzchni 723 m 2 pełni funkcję magazynową i składa się z jednej niepodzielonej przestrzeni o wysokości w świetle ok. 6m południowa pełniąca funkcje biurowe i zaplecza socjalnego. Do budynku jest dostęp od wschodu poprzez bramy segmentowe rolowane w części produkcyjnej, oraz osobne wejście do części biurowej. W części magazynowej na konstrukcji żelbetowej słupów umieszczono wsporniki pod suwnice. W części południowej zlokalizowano również kotłownię i 2 mniejsze pomieszczenia magazynowe, dostępne z hali. Budynek jest w części socjalno-biurowej ogrzewany oraz posiada odpowiednią dla tego typu budynków izolacje termiczną. BUDYNEK PORTIERNI Przedmiotowy budynek został wybudowany w 2006r. Budynek jest wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy. Budynek ma w rzucie ma kształt kwadratu o wymiarach Strona 21 z 27

22 ok. 4,5 x 4,5m oraz wysokość ok. 4m. Budynek został wykonany w technologii murowanej i przykryty dachem czterospadowym, o pokryciu z blachy trapezowej. Funkcjonalność budynku jest prawidłowa, znajduje się w nim jedno pomieszczenie z zapleczem sanitarnym. Budynek jest docieplony wykończony, posiada stolarkę PCV i jest wyposażony w instalację elektryczną, wodna i kanalizacyjną. Jego stan techniczny określa się jako bardzo dobry WAGA SAMOCHODOWA Waga ma w rzucie ma wymiary ok. 3 x 20m, wykonana jest w konstrukcji żelbetowej i ma udźwig 60 ton. Ponieważ waga jest urządzeniem, które nie jest trwale związane z gruntem jej wartość nie będzie brana pod uwagę w obliczeniach. 6. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nieruchomość A w Skawinie Przeznaczenie urbanistyczne nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Skawina, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie nr IX N/310/06 z dn r Według tego planu przedmiotowa nieruchomość znajduje się w prawie w całości w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów A8P Zapisy z planu dla powyższego terenu: 1. Wyznacza się tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oznaczone na rysunku planu symbolami od 1P do 20 P z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia związane z produkcją, składowaniem i magazynowaniem surowców i materiałów oraz ich przerobem. 2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na określonych w ust.1 terenach ustala się możliwość lokalizacji : Strona 22 z 27

23 1) obiektów i urządzeń usług o charakterze komercyjnym lub publicznym z zakresu szkolnictwa, administracji (za wyjątkiem terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 14P), 2) urządzeń infrastruktury technicznej, 3) dojazdów nie wydzielonych, parkingów i zatok postojowych, 4) stacji i magazynów paliw płynnych. 3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest: 1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego, 2) dla realizacji przeznaczenia dopuszczalnego określonego w ust.2 pkt 4 spełnienie wymagań określonych w przepisach odrębnych; w tym uzyskania pozytywnych wyników rozpoznania hydrogeologicznego. 4. W celu prawidłowego zagospodarowania działki nakazuje się zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w ramach działki w przeliczeniu na ilość zatrudnionych i rodzaj produkcji. 5. W terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów obowiązują ustalenia zawarte w ust. 1-4, a ponadto w terenach oznaczonych symbolami 1P, 3P, 4P, 5P, 6P, 17P dopuszcza się możliwość realizacji inwestycji celu publicznego. 6. Istniejące obiekty mieszkaniowe, usługowe lub gospodarcze, pozostawia się do utrzymania z możliwością rozbudowy, przebudowy, remontu lub wymiany istniejącej zabudowy z zachowaniem rygorów jakie obowiązują dla zabudowy, określonych w 29 i 30. Ponadto nieruchomość znajduje się w większości w strefie uciążliwości i oddziaływania terenów kolejowych i drogowych Nieruchomość B w Sawinie Według wspomnianego powyżej planu przedmiotowa nieruchomość znajduje się w w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów A8P oraz dróg zbiorczych KDZ Strona 23 z 27

24 Nieruchomość C, D, E w Radziszowie Przeznaczenie urbanistyczne nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Skawina, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie nr IX N/309/06 z dn r Według tego planu przedmiotowe nieruchomości znajdują w terenie: PRZEZNACZENIE MPZP POWIERZCHNIA Nieruchomość C działka nr 437 Ł 31MNR 42% ZR 58% Nieruchomość C działka nr 483 Ł 34MNR 100% Nieruchomość D i E działki nr 782/1, 82/2, 783/1 Ł 25MNR 27% ZR 73% MNR - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1. Jako przeznaczenie podstawowe zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę mieszkaniową dla rolników. 2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, w granicach działki, ustala się możliwość lokalizacji: 1) usług komercyjnych, mieszczących się w budynku wolnostojącym lub wbudowanych w budynki mieszkalne lub gospodarcze, 2) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 3) dojazdów i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów pieszych, 4) obiektów gospodarczych i garaży. 3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia dopuszczalnego, wymienionych w ust 2 jest: 1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego, Strona 24 z 27

25 2) zachowanie proporcji, aby powierzchnia przeznaczenia dopuszczalnego określonego w ust.2.pkt 1 nie stanowiła więcej niż 50% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego oraz zachowanie proporcji, aby suma powierzchni zabudowy przeznaczenia dopuszczalnego określonego ust.2.pkt.4 dla zabudowy jednorodzinnej nie stanowiła więcej niż 25% sumy powierzchni zabudowy obiektów mieszkaniowych i usługowych w granicach działki lub nieruchomości. 4. W ramach przeznaczenia dopuszczalnego w terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej dopuszcza się możliwość prowadzenia działalności usługowej, przy zachowaniu zasady braku uciążliwości wprowadzanego programu usługowego dla mieszkalnictwa. ZR - tereny zieleni nie urządzonej 1. Tereny pełnią ważną rolę połączeń w systemie węzłów i korytarzy ekologicznych. Są to tereny otwarte, niezainwestowane, tylko częściowo użytkowane rolniczo jako łąki i pastwiska, położone np. wzdłuż cieków wodnych, obejmujące zalesienia i zakrzewienia śródpolne, pełniące funkcję izolacyjną od intensywnego zagospodarowania lub użytkowania. W celu ochrony tych obszarów wprowadza się zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych w terenach tego przeznaczenia. 2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zieleni nie urządzonej, ustala się możliwość realizacji: 1) zalesień, 2) dojść pieszych, dojazdów nie wydzielonych i ścieżek rowerowych, 3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym rurociągów hydroodżużlania. Ponadto część nieruchomości D przeznaczona jako tereny zieleni nieurządzonej ZR znajduje się w obszarach zagrożonych powodzią Strona 25 z 27

I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE.

I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE. I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE. 1. Zleceniodawca: Syndyk Masy Upadłości Huta Ozdobnego Szkła sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej 38-400 Krosno ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 92 2. Wykonawca: mgr inż. Władysław

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne budynków

Dane techniczne budynków Opis nierucho mości WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomość gruntowa obejmująca działki 2400/14, 2440/14, 4000/14, 4028/7, 2400/17, 2400/18, 2400/8, 2440/8, 4000/6, 4000/7, 4028/5, 2400/13, 2440/12,

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 28/2015

OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 28/2015 32-400 Myślenice, Rynek 28 Tel. (12) 274 30 60 www.rapit.com.pl OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 28/2015 wycena prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, objętej KW nr KR1Y/00069894/5, Wydziału

Bardziej szczegółowo

O P I N I A IX KM 1848/13

O P I N I A IX KM 1848/13 IX KM 1848/13 O P I N I A określająca wartość rynkową udziału 3/32 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Spacerowej w Woli Zachariaszowskiej, gm. Zielonki składającej się

Bardziej szczegółowo

PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36

PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36 PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36 OPERAT SZACUNKOWY OKREŚLAJĄCY WARTOŚĆ DLA WYMUSZONEJ SPRZEDAśY

Bardziej szczegółowo

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Sygnatura akt egzekucyjnych KM 1305/11 str. 1 OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Nr księgi wieczystej Rodzaj nieruchomości Położenie nieruchomości Nr działki 225/3 ZA1Z/00084917/9

Bardziej szczegółowo

O P I N I A określająca wartość rynkową prawa własności:

O P I N I A określająca wartość rynkową prawa własności: KM 2828/13, 3201/13 O P I N I A określająca wartość rynkową prawa własności: nieruchomości lokalowej lokalu mieszkalnego nr 37 położonego w Zielonkach, gm. Zielonki przy ul. Fortecznej 35. Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E

WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E TEKST PLANU MPZP sołectwa Marszowice sporządzony zgodnie z uchwałą Nr III /26 / 2002 Rady Gminy Gdów

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ Wspólnoty Mieszkaniowej Opracował: Warszawa, maj 2006 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. Podsumowanie dla kierownictwa... 1.2. Cele opracowania i oczekiwania właściciela...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach Bielany i Budziszów

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy w Gdowie OFERTA INWESTYCYJNA GMINY GDÓW

Urząd Gminy w Gdowie OFERTA INWESTYCYJNA GMINY GDÓW Urząd Gminy w Gdowie ul. Rynek 40, 32 420 Gdów Tel. (12) 251 41 66, 251 42 66, Fax. 251 40-05 mail: urzad@gdow.pl, www.gdow.pl OFERTA INWESTYCYJNA GMINY GDÓW Październik 2013 Urząd Gminy w Gdowie 32-420

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Dla Zadania Inwestycyjnego wydzielonego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego: III etap osiedla Shiraz Park część I Działka nr 72/11, obręb Pogórze [Nr0007] gm. Kosakowo, pow. pucki Deweloper:

Bardziej szczegółowo

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w M i e j s c o w y P l a n Z a g o s p o d a r o w a n i a P r z e s t r z e n n e g o gminy Wyszków dla miejscowości Skuszew P R O J E K T Wyszków, Maj 2 0 1 2

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI ADRES OBRĘB RODZAJ WYCENIANYCH PRAW KSIĘGA WIECZYSTA OKREŚLENIE OSÓB, KTÓRYM PRZYSŁUGUJĄ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU Burmistrz Ożarowa Województwo Świętokrzyskie STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU Z a ł ą c z n i k n

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014 GARD - Pracownia Urbanistyczno - Architektoniczna - mgr inż. arch. Anna W oźnicka siedziba: ul. Traktorowa 43/2, 91-117 Łódź; pracownia: ul. Szparagowa 6/8, pok. 503-504, 91-211 Łódź; NIP 947-106-73-33;

Bardziej szczegółowo

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice projekt. Spis treści

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice projekt. Spis treści Spis treści 1. KIERUNKI ROZWOJU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MICHAŁOWICE... 3 1.1. GŁÓWNE FUNKCJE GMINY... 6 1.2. GŁÓWNE KIERUNKI ZMIAN STRUKTURY PRZESTRZENNEJ GMINY.... 6 1. 3. STRUKTURA PRZESTRZENNA

Bardziej szczegółowo

HOTEL HARNAŚ. Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji

HOTEL HARNAŚ. Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji HOTEL HARNAŚ Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji Obiekt stanowi zespół budynków pod nazwą Hotel Harnaś, położony w Korbielowie przy ulicy Leśnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dolina Prądnika. Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JAROSŁAWIA KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JAROSŁAWIA KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Załącznik nr 3 do uchwały Nr 286/XXIX/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2012 r. Załącznik nr l do uchwały Nr 442/XXXI/2001 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2001r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 47/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE NR 47/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE OGŁOSZENIE NR 47/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE Warszawa, dn.2014r. działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA KIERUNKI

Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA KIERUNKI Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA KIERUNKI Załącznik do Uchwały Nr XIX/196/2008 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 lipca 2008r. Opracował:

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY NR 9

OPERAT SZACUNKOWY NR 9 PRAKTYKA ZAWODOWA W ZAKRESIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI OPERAT SZACUNKOWY NR 9 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA POŁOŻONA W DĘBICY, WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Pieczęć rzeczoznawcy Autor operatu:... Kraków, 5 kwietnia 009

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICA

PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICA załącznik do uchwały nr. Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia... 2014r. PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICA ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA ŚWIDNICY w latach 2007-2014 Wrzesień, 2014r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Opracowało konsorcjum firm:

Opracowało konsorcjum firm: Ekspertyza dotycząca możliwości adaptacji budynku położonego w Czaplinku przy ul.pławieńskiej 5, stanowiącego własność "INTEL" Sp. z o.o. z siedzibą w Czaplinku, na cele: mieszkaniowe, administracji publicznej,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Warszawa, dnia 16 lutego 2015 roku. WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.

Bardziej szczegółowo