GIMNAZJALNY PROJEKT EDUKACYJNY LISTA ZBIORCZA TEMATÓW ROK SZKOLNY 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GIMNAZJALNY PROJEKT EDUKACYJNY LISTA ZBIORCZA TEMATÓW ROK SZKOLNY 2014/2015"

Transkrypt

1 GIMNAZJALNY PROJEKT EDUKACYJNY LISTA ZBIORCZA TEMATÓW ROK SZKOLNY 2014/2015

2 TEMAT OPIEKN DZIAŁANIA (PROPOZYCJA) PREZENTACJA (PROPOZYCJA) Do czego może służyć radiowęzeł? mgr Beata Słowikowska przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie ankiety. zorganizowanie konkursu na DJ i spikerów. Czy jestem bezpieczny w Internecie? Czy warto inwestować w przyszłość? Czy na terenie gminy Łabiszyn można zorganizować rajd rowerowy? Czy wystarczy jeść, czy należy się odżywiać? poszukiwanie w różnych źródłach informacji nowych form funkcjonowania radiowęzła. przygotowanie audycji tematycznych związanych z Tygodniem Edukacji Globalnej oraz Tygodniem kolorów. mgr Maria Smaruj zapoznanie z tematyką i sposobami realizacji projektu, zapoznanie ze sposobami efektywnego wyszukiwania w sieci, opracowanie kwestionariusza ankiety dotyczącej stopnia zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu, przygotowanie broszur informacyjnych, opracowanie zebranych materiałów w formie prezentacji multimedialnej. mgr Irena Doering Zbieranie informacji dotyczących świata zawodów i edukacji. Określenie zainteresowań zawodowych uczniów II klas (przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie ankiety ). mgr Maria Dworacka mgr Aleksander Doering Opisy naszych wymarzonych zawodów. Opracowanie mapy szkół kształcących w wybranych zawodach. Wyszukiwanie informacji na temat środowiska przyrodniczego gminy Łabiszyn Przygotowanie trasy rajdu rowerowego z uwzględnieniem osobliwości przyrodniczych i architektonicznych Zorganizowanie i przeprowadzenie rajdu rowerowego Sporządzenie dokumentacji dotyczącej rajdu Wyjaśnianie pojęć związanych ze zdrowym stylem odżywiania. Opracowanie piramidy zdrowia. Wykonanie testu Sprawdź, czy odżywiasz się audycje w radiowęźle broszury dla uczniów, prezentacja multimedialna Prezentacja wybranych ( na podst. ankiety ) zawodów i mapy szkół ponadgimnazjalnych w dniu Festiwalu Projektów. Wystawa fotograficzna Prezentacja wybranych treści dotyczących zdrowego stylu życia i racjonalnego odżywiania w Dniu Projektów. 2

3 Czy nauczanie pierwszej pomocy zwiększy szansę na przeżycie osobom poszkodowanym? Tradycja katolicka - rupieć w szafie czy ważne dziedzictwo? mgr Janina Balcerzak Ks mgr Adam Rożniakowski prawidłowo Przykład zdrowej diety. Wyszukiwanie wiadomości na temat przyczyn zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka; Wykonanie tematycznej prezentacji multimedialnej; Opracowanie ogólnych zasad postępowania ewakuacyjnego w przypadku zagrożenia, np.: pożaru; Zapoznanie się ze składem apteczki i sprzętem ratowniczym; Zaplanowanie i przygotowanie pokazu udzielania pierwszej pomocy Udział w mszy świętej Znajomość chorału gregoriańskiego Analiza dokumentów soboru watykańskiego Znajomość podstaw języka łacińskiego Prezentacja multimedialna Stany zagrożenia zdrowia i życia ; Plansze z ogólnymi zasadami postępowania w określonych zagrożeniach ; Pokaz apteczki, sprzętu ratowniczego; Pokaz udzielania pierwszej pomocy pokaz multimedialny Który z bohaterów literackich może być wzorcem dla współczesnych nastolatków? Jak walczyć z wulgaryzmami? mgr Mirosława Kujawa mgr Anna Szyszkowska Przygotowanie ankiety. Przeprowadzenie ankiety w gimnazjum (w wybranych klasach na trzech poziomach). Wybór formy prezentacji, np. scenki teatralne, krótkie przedstawienie bohatera. Przygotowanie kodeksu człowieka kulturalnego Określenie wpływu używania wulgaryzmów na wizerunek człowieka Przedstawienie w formie wystawy/prezentacji multimedialnej przepisów Kodeksu Karnego, które regulują kwestie używania niewłaściwego słownictwa w miejscach publicznych. Opracowanie, przeprowadzenie ankiety dotyczącej przyczyn używania przez młodzież wulgaryzmów. Wyniki ankiety. Wstawka książek z uwzględnieniem wybranego bohatera. Krótka prezentacja bohatera w formie scenki teatralnej z krótkim uzasadnieniem jego wyboru. Konkurs dla publiczności "O kim mówią prezentowane fragmenty utworów literackich". Happening z okazji Światowego Dnia bez Przekleństw - Strażnicy kultury języka Prezentacja opracowanych materiałów w formie wystawy Koordynacja tworzenia przez uczniów Ściany pięknych słów W czasie dużej przerwy Prezentacja kulturalnego 3

4 Jak zmieniała się moda na przestrzeni wieków? Dramat na scenie- nasza wizja Balladyny. Czy każdy może zostać literatem? Piszemy i ilustrujemy książkę w języku angielskim. Czy można zwiedzić Irlandię w ciągu tygodnia? Jak zachęcić obcokrajowców do zwiedzenia Łabiszyna? Konkurs na kulturalny doping Przygotowanie SŁOWNICZKA WYRAZÓW PIĘKNYCH I CIEKAWYCH, którymi można zastąpić wulgaryzmy Ściana pięknych słów mgr Joanna Analiza zdjęć, ilustracji, plansz dydaktycznych, Dębosz-Olejnik reprodukcji, omówienie zaplanowanie działań, Przygotowanie sesji fotograficznej lub nagrania wstępnego, Przygotowanie podkładu muzycznego i efektów specjalnych, Przygotowanie wystąpień i kostiumów, mgr Andrzej Sala Słowniczek pojęć teatralnych. Afisz teatralny. Plakat. Inscenizacja. mgr Magdalena Zapoznanie uczniów z celem projektu Mellem Określenie tematyki książki, wymyślenie tytułu Przygotowanie rozdziałów, treści książki w języku polskim Tłumaczenie treści książki na j. angielski Przygotowanie ilustracji do książki Przygotowanie okładki książki mgr Dariusz Wybór miejsc w Irlandii najbardziej wartych zwiedzenia. Dąbrowicz Wyszukanie informacji nt. tych miejsc. Przygotowanie prezentacji w formie plakatów, zdjęć, opisów, prezentacji multimedialnej mgr Filip stworzenie filmu anglojęzycznego jako audiowizualną Joachimiak wycieczkę po Łabiszynie i naszej szkole z wykorzystaniem j. angielskiego przeprowadzenie wywiadu w języku angielskim wśród niektórych nauczycieli, uczniów i mieszkańców Łabiszyna dopingu pokaz mody z prezentacją multimedialną Inscenizacja fragmentu,,balladyny - Juliusza Słowackiego. prezentacja multimedialna, Prezentacja projektu w czasie Tygodnia Języków Obcych. prezentacja, wystawa 4

5 Czy podróż po Londynie może być podróżą życia? Czy warto wybrać się na wycieczkę do Berlina? Czy warto zwiedzać kraje niemieckojęzyczne? Czy kultura, zwyczaje i nawyki Niemców różnią się od naszych? Jak łabiszyńscy gimnazjaliści manifestują swój patriotyzm? Czy lekcje matematyki w gimnazjum mogą być ciekawsze? mgr Joanna Rajsner Przygotowanie projektu (wprowadzenie do tematu). Planowanie działań (scenariusz działań i zawarcie kontraktu). Działanie (wypełnianie przydzielonych zadań). Prezentacja i ocena projektu. Samoocena uczniów. mgr Marlena zebranie informacji o Berlinie Łukaszewska zaplanowanie pracy przygotowanie prezentacji oraz wystawy mgr Joanna Ginter- Uczniowie opracowują w języku niemieckim mapę Dzikowicz krajów niemieckiego obszaru językowego. Przygotowują informacje o ciekawych miejscach w tych krajach, charakterystycznych potrawach i innych osobliwościach. Wykorzystują wiadomości i słownictwo poznane na lekcjach. Korzystają również z innych źródeł informacji (Internet, czasopisma, gazety, inne przekazy medialne). W grupach lub parach realizują przydzielone zadania. Wspólnie wykonują produkt końcowy projektu, zestawiając opracowane materiały językowe i wizualne na mapie. mgr Dorota zebranie informacji na temat kultury, zwyczajów i Strzelecka nawyków Niemców wykonanie prezentacji mgr Kamila Katka analiza pojęcia patriotyzm przeprowadzenie ankiety wśród młodzieży szkolnej na temat ich postawy względem państwa i narodu poszukiwanie i interpretacja treści patriotycznej we współczesnych piosenkach dla młodzieży, sztuce ulicznej, filmie organizacja happeningu patriotycznego mgr Anna Wykonanie gier i pomocy dydaktycznych Żarnowska ułatwiających naukę matematyki. Pomoc w przeprowadzeniu lekcji z wykorzystaniem wybranej gry dydaktycznej. Prezentacja multimedialna albumu wraz z komentarzem. prezentacja, wystawa Wystawa Prezentacja multimedialna filmik- relacja z wykonanych zadań prezentacja multimedialna wystawa Prezentacja wybranych gier i pomocy dydaktycznych w Dniu Projektów. 5

6 Przeprowadzenie wybranych gier w trakcie Dni Przedmiotów Ścisłych. Czy lekcje matematyki w szkole podstawowej mogą być ciekawsze? mgr Mirosława Mariuszyc Wybór i wykonanie gier i pomocy dydaktycznych ułatwiających naukę matematyki. Pomoc w przeprowadzeniu lekcji z wykorzystaniem wybranej gry dydaktycznej. Przeprowadzenie wybranych gier w trakcie Dni Przedmiotów Ścisłych. Prezentacja wybranych gier i pomocy dydaktycznych w Dniu Projektów. Do czego nam jest potrzebna matematyka? mgr Beata Bartos Przygotowanie projektu ( propozycje zagadnień ). Planowanie działań sposoby realizacji projektu. Przygotowanie ankiety dotyczącej przydatności matematyki w życiu codziennym, przeprowadzenie jej i opracowanie wyników. Przygotowanie własnych przykładów do czego jest potrzebna matematyka, opracowanie ich w formie zaproponowanej przez ucznia Prezentacja W jakim banku najlepiej założyć konto oszczędnościowe? mgr Maria Stosik Zapoznanie uczniów z terminami bankowymi Sprawdzenie i porównanie ofert w różnych bankach Przeliczanie zysków w zależności od czasu trwania lokaty Wykonanie obliczeń i przedstawienie w postaci tabel i wykresów Prezentacja multimedialna Poznajemy strukturę związków wielocząsteczkowych. mgr Anna Śmierzchalska Zebranie informacji na temat budowy związków wielkocząsteczkowych: - sztucznych np. tworzywa - naturalnych np. wielocukry, białka Zbudowanie fragmentów cząsteczek w postaci modeli kulkowych. Zbadanie właściwości wybranych związków Prezentacja i omówienie wybranych modeli. Prezentacja właściwości niektórych substancji. 6

7 Wędkowanie moją pasją? Czy dom to pracownia fizyczna? Jak uczniowie świata ubierają się do szkoły? Czy w okolicach Łabiszyna energia elektryczna wytwarzana jest w sposób ekologiczny? mgr Genowefa Lubiszewska Zapoznanie się z różnorodnością gatunków ryb słodkowodnych i morskich. Gatunki chronione Okresy ochronne dla ryb Jak przebiegają połowy ryb morskich? Jak zdobyć kartę wędkarską? Opracowanie poradnika Młodego wędkarza Jak przebiegają zawody w wędkowaniu? mgr Joanna Sinicka Wyszukanie informacji o zjawiskach fizycznych zachodzących w domu (książki, czasopisma, Internet) Przeprowadzenie eksperymentów (w oparciu o przygotowane instrukcje) przedstawiających wpływ fizyki na procesy zachodzące wżyciu codziennym. Przygotowanie prezentacji. mgr Alicja Wyszukiwanie informacji i zdjęć. Szałkowska Wykonanie albumów, plansz. Przygotowanie pokazu mody. Przygotowanie komentarza zawierającego wnioski wypływające z porównań. mgr Marcin Bajek Opracowanie planu działania i podziału obowiązków w zespole, Zebranie informacji o wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce, krajach ościennych i najbliższej okolicy, Przeanalizowanie procesu wytwarzania energii elektrycznej w wybranych elektrowniach, Sklasyfikowanie rodzajów elektrowni, podział na ekologiczne, Zebranie informacji na temat elektrowni znajdujących się w najbliższej okolicy, Przygotowanie i realizacja wycieczki do wybranych elektrowni w okolicach Łabiszyna. Pokazanie stroju wędkarza Zaprezentowanie sprzętu wędkarskiego. Przedstawienie poradnika Młodego wędkarza Ciekawostki z życia wędkujących. Teczka, album lub prezentacja multimedialna z opisem zjawisk fizycznych zachodzących oraz przeprowadzonymi doświadczeniami. Pokaz wybranych doświadczeń. Prezentacja podczas dnia projektu: pokaz mody, prezentacja albumu. Prezentacja multimedialna, Plakat. 7

8 Co nas cieszy w tradycyjnych technikach sztuki ludowej? Czy muzyka potrzebna jest w filmie największe przeboje muzyki filmowej. CZY PRODUKT REGIONALNY I ZABYTKI MOŻE BYĆ WIZYTÓWKĄ MIEJSCOWOŚCI? "Gdzie na rower? "- ścieżki rowerowe w okolicy Łabiszyna. mgr Iwona Żyburska Przeglądanie różnych źródeł w poszukiwaniu przykładów sztuki ludowej ( podręczniki, leksykony, encyklopedia sztuki, Internet Opracowanie własnych projektów ( tkactwo, wycinanka, haft itp.) Wykonanie prac plastycznych. Przygotowanie wystawy na Dzień Projektów. mgr Ewa Hajost przygotowanie nagrań z muzyką filmową wykonanie wystawy prezentującej kompozytorów i przebojów muzyki filmowej przeprowadzenie ankiety dotyczącej znajomości muzyki filmowej wśród uczniów mgr Anna Dąbkowska mgr Justyna Wójcik - Nadolna krótki rys historyczny muzyki filmowej Wyszukiwanie wiadomości na temat regionalnych producentów Wycieczka do zakładu pracy [masarnia. piekarnia, wikliniarstwo itp.] ; Wyszukiwanie informacji na temat zabytków w naszej miejscowości Wykonanie zdjęć Przeprowadzenie wywiadu rozpoznanie okolicy Łabiszyna pod kątem ścieżek rowerowych a także ciekawych miejsc zaprojektowanie i wykonanie mini folderu zawierającego krótkie informacje (zdjęcia) na temat szlaków rowerowych oraz ciekawych miejsc do zwiedzania w okolicy Łabiszyna tak by zachęcić przyszłych i obecnych miłośników dwóch kółek do aktywności ruchowej na rowerze Wystawa wystawa i analiza słowna przedstawionych informacji prezentacja muzyczna w postaci przykładowych nagrań wspólny śpiew wybranej piosenki z filmu Wystawa produktów regionalnych Gazetka z fotografiami prezentacja wykonanego mini folderu zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach pokaz oraz objaśnienie podstawowego i niezbędnego wyposażenia rowerzysty oraz roweru 8

9 Czy rozgrzewka jest niezbędna na lekcji wychowania fizycznego? Czy warto aktywnie spędzać wolny czas? Czy sporty wymagające małej przestrzeni ( świetlicowe) mogą być interesujące? Jak zdrowo się odżywiać? mgr Eliza Mellem Przygotowanie i przeprowadzenie ankiety wśród uczniów na temat wpływu rozgrzewki na nasz organizm, Zorganizowanie międzyklasowego konkursu w postaci pokazu najbardziej atrakcyjną rozgrzewkę w szkole, Sporządzenie najlepszego plakatu promującego rozgrzewkę. mgr Elżbieta Czarnecka Opracowanie i przeprowadzenie ankiety wśród uczniów dotyczącej sposobów spędzania przez nich wolnego czasu. Zorganizowanie międzyklasowego konkursu na najlepszy plakat promujący aktywne spędzanie wolnego czasu. Sporządzanie gazetek ściennych informujących o imprezach organizowanych przez zewnętrzne i wewnętrzne organy (np. zawody sportowe, wystawy artystyczne itp.). Organizacja Dnia Aktywnego Wypoczynku. mgr Artur Rajsner wyszukuje dyscypliny sportowe wymagające niewielkiej przestrzeni do treningu wyszukuje plusów i minusów w/w gier wyszukuje historię dyscypliny, zasady gry, słynnych przedstawicieli stara się dotrzeć do ludzi profesjonalnie, bądź amatorsko mgr Marcin Kowalik uprawiających te dyscypliny sportu Opracowanie 10 zasad prawidłowego odżywiania. Ułożenie piramidy zdrowego żywienia. Przygotowanie stoiska ze zdrową żywnością (kanapki, sałatki, soki). Opracowanie krótkiego scenariusza apelu o tematyce zdrowotnej. Wyniki konkursu najlepszy pokaz uczniów, Wystawa plakatów promujących rozgrzewkę, Prezentacja zwycięskiej rozgrzewki, Prezentacja multimedialna będąca odpowiedzią na pyt: Czy rozgrzewka jest niezbędna na lekcji wychowania fizycznego?. Wystawa prac konkursowych plakatów. Wydanie gazetki okolicznościowej na temat aktywnego spędzania wolnego czasu. Publiczna prezentacja multimedialna będąca odpowiedzią na pyt. "Czy warto aktywnie spędzać wolny czas?" gazetka prezentująca dowody na to, że sporty wymagające niedużej przestrzeni potrafią być interesujące, a trenowanie ich potrafi dostarczyć wiele radości i sukcesów sportowych Wydanie gazetki okolicznościowej promującej zdrowe odżywianie. Stragan ze zdrową żywnością. Prezentacja w formie krótkiej scenki. 9

10 CZY KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ IRONMANEM CZYLI CZY TRIATHLON TO SPORT DLA KAŻDEGO? mgr Piotr Skrzeszewski szukanie informacji na temat znanych triathlonistów szukanie informacji na temat znanych osób ze świata polityki, filmu, telewizji, którzy uprawiają triathlon spotkanie / przeprowadzenie wywiadu ze znanym triathlonistą na temat jego kariery sportowej prezentacja multimedialna przedstawiająca poszczególne etapy projektu prezentacja sprzętu sportowego triathlonisty wycieczka na obiekty sportowe do Borówna, gdzie organizowane są zawody triathlonowe udział w treningu triathlonisty gablota z informacjami na temat triathlonu, zawodów triathlonowych i sukcesów sportowych polskich triathlonistów 10

Działanie 1. Klub Młodych Ekologów. Działanie 2. Wolontariat.

Działanie 1. Klub Młodych Ekologów.  Działanie 2. Wolontariat. Działanie 1. Klub Młodych Ekologów. Opiekun - Katarzyna Ciepiela, nauczyciel chemii i fizyki Podczas zajęć Klubu Młodych Ekologów uczniowie prowadzili obserwacje w terenie, sporządzali zielniki w oparciu

Bardziej szczegółowo

Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1

Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1 Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1 AUTORZY EKSPERCI Marta Wróblewska - Specjalista ds. Przyrody/Ekologii Milena Potręć - Specjalista ds. Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013"

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ SZKOŁY GLOBALNEJ 2013 OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013" Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie Opracowały: mgr Renata Nowak-Kogut mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Szkolny wykaz projektów edukacyjnych propozycje tematów projektów na rok szkolny 2013/2014

Szkolny wykaz projektów edukacyjnych propozycje tematów projektów na rok szkolny 2013/2014 Szkolny wykaz projektów edukacyjnych propozycje tematów projektów na rok szkolny 2013/2014 Lp. Temat projektu edukacyjnego Cele główne/problematyka 1. Planujemy budżet wycieczki Planujemy wycieczkę/wczasy

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny jako metoda

Projekt edukacyjny jako metoda Projekt edukacyjny jako metoda Metoda projektu jest jedną z aktywizujących metod kształcenia lub szerzej strategią dydaktyczną Metody aktywizujące to metody nauczania zwiększające czynny udział uczących

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM- LISTA TEMATÓW

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM- LISTA TEMATÓW PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM- LISTA TEMATÓW 1. Zaprezentuj w formie np.; programu wycieczki, prezentacji multimedialnej najciekawsze według Ciebie zabytki architektury w Twoim mieście. Ł. Puchalski 2.

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprawności harcerskich Organizacji Harcerzy ZHPnL

Regulamin sprawności harcerskich Organizacji Harcerzy ZHPnL Zatwierdzony Rozkazem L02/2012 Naczelnika OH-rzy ZHPnL z dnia 31 stycznia 2012 r. Regulamin sprawności harcerskich Organizacji Harcerzy ZHPnL 1 Sprawność to zdobyta i udowodniona działaniem umiejętność,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

Program nauczania techniki w gimnazjum

Program nauczania techniki w gimnazjum Program nauczania techniki w gimnazjum Cele kształcenia wymagania ogólne I. Rozpoznawanie urządzeń technicznych i rozumienie zasad ich działania. II. Opracowywanie koncepcji rozwiązań i typowych problemów

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Z Comeniusem dookoła Europy w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Redakcja: Agnieszka Fijałkowska i Julia Płachecka Przykłady

Bardziej szczegółowo

Laureaci V edycji Akademii Orange

Laureaci V edycji Akademii Orange l.p. Nazwa organizacji wnioskującej Laureaci V edycji Akademii Orange Tytuł projektu Nazwa organizacji Skrócony opis projektu kwota województwo partnerskiej wsparcia 1 Bajka - Fundacja na Bajkowe słuchowisko

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Przykłady lokalnych projektów

Przykłady lokalnych projektów Monika Dolińska Fundacja Wspomagania Wsi Dr Marzena Łotys Stowarzyszenie Edukacja Inaczej Przykłady lokalnych projektów W artykule zaprezentowano przykładowe projekty wykorzystujące nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Promocja placówki oświatowej na przykładzie działań Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu.

Promocja placówki oświatowej na przykładzie działań Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu. Promocja placówki oświatowej na przykładzie działań Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu. Wstęp Metody promocji bezpośredniej są skuteczne i tanie. Najważniejsze z nich to wystąpienia publiczne,

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH Copyright by Nowa Era Spółka z o.o. Warszawa 2012. ISBN 978-83-267-0631-8 Koordynacja prac: Krzysztof Kowalski. Redakcja merytoryczna: Agnieszka Kamiƒska, Krzysztof Kowalski.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja nauczyciela Dokumentacja nauczyciela Program edukacji wczesnoszkolnej WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Autorzy: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went Copyright by Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo