GIMNAZJALNY PROJEKT EDUKACYJNY LISTA ZBIORCZA TEMATÓW ROK SZKOLNY 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GIMNAZJALNY PROJEKT EDUKACYJNY LISTA ZBIORCZA TEMATÓW ROK SZKOLNY 2014/2015"

Transkrypt

1 GIMNAZJALNY PROJEKT EDUKACYJNY LISTA ZBIORCZA TEMATÓW ROK SZKOLNY 2014/2015

2 TEMAT OPIEKN DZIAŁANIA (PROPOZYCJA) PREZENTACJA (PROPOZYCJA) Do czego może służyć radiowęzeł? mgr Beata Słowikowska przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie ankiety. zorganizowanie konkursu na DJ i spikerów. Czy jestem bezpieczny w Internecie? Czy warto inwestować w przyszłość? Czy na terenie gminy Łabiszyn można zorganizować rajd rowerowy? Czy wystarczy jeść, czy należy się odżywiać? poszukiwanie w różnych źródłach informacji nowych form funkcjonowania radiowęzła. przygotowanie audycji tematycznych związanych z Tygodniem Edukacji Globalnej oraz Tygodniem kolorów. mgr Maria Smaruj zapoznanie z tematyką i sposobami realizacji projektu, zapoznanie ze sposobami efektywnego wyszukiwania w sieci, opracowanie kwestionariusza ankiety dotyczącej stopnia zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu, przygotowanie broszur informacyjnych, opracowanie zebranych materiałów w formie prezentacji multimedialnej. mgr Irena Doering Zbieranie informacji dotyczących świata zawodów i edukacji. Określenie zainteresowań zawodowych uczniów II klas (przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie ankiety ). mgr Maria Dworacka mgr Aleksander Doering Opisy naszych wymarzonych zawodów. Opracowanie mapy szkół kształcących w wybranych zawodach. Wyszukiwanie informacji na temat środowiska przyrodniczego gminy Łabiszyn Przygotowanie trasy rajdu rowerowego z uwzględnieniem osobliwości przyrodniczych i architektonicznych Zorganizowanie i przeprowadzenie rajdu rowerowego Sporządzenie dokumentacji dotyczącej rajdu Wyjaśnianie pojęć związanych ze zdrowym stylem odżywiania. Opracowanie piramidy zdrowia. Wykonanie testu Sprawdź, czy odżywiasz się audycje w radiowęźle broszury dla uczniów, prezentacja multimedialna Prezentacja wybranych ( na podst. ankiety ) zawodów i mapy szkół ponadgimnazjalnych w dniu Festiwalu Projektów. Wystawa fotograficzna Prezentacja wybranych treści dotyczących zdrowego stylu życia i racjonalnego odżywiania w Dniu Projektów. 2

3 Czy nauczanie pierwszej pomocy zwiększy szansę na przeżycie osobom poszkodowanym? Tradycja katolicka - rupieć w szafie czy ważne dziedzictwo? mgr Janina Balcerzak Ks mgr Adam Rożniakowski prawidłowo Przykład zdrowej diety. Wyszukiwanie wiadomości na temat przyczyn zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka; Wykonanie tematycznej prezentacji multimedialnej; Opracowanie ogólnych zasad postępowania ewakuacyjnego w przypadku zagrożenia, np.: pożaru; Zapoznanie się ze składem apteczki i sprzętem ratowniczym; Zaplanowanie i przygotowanie pokazu udzielania pierwszej pomocy Udział w mszy świętej Znajomość chorału gregoriańskiego Analiza dokumentów soboru watykańskiego Znajomość podstaw języka łacińskiego Prezentacja multimedialna Stany zagrożenia zdrowia i życia ; Plansze z ogólnymi zasadami postępowania w określonych zagrożeniach ; Pokaz apteczki, sprzętu ratowniczego; Pokaz udzielania pierwszej pomocy pokaz multimedialny Który z bohaterów literackich może być wzorcem dla współczesnych nastolatków? Jak walczyć z wulgaryzmami? mgr Mirosława Kujawa mgr Anna Szyszkowska Przygotowanie ankiety. Przeprowadzenie ankiety w gimnazjum (w wybranych klasach na trzech poziomach). Wybór formy prezentacji, np. scenki teatralne, krótkie przedstawienie bohatera. Przygotowanie kodeksu człowieka kulturalnego Określenie wpływu używania wulgaryzmów na wizerunek człowieka Przedstawienie w formie wystawy/prezentacji multimedialnej przepisów Kodeksu Karnego, które regulują kwestie używania niewłaściwego słownictwa w miejscach publicznych. Opracowanie, przeprowadzenie ankiety dotyczącej przyczyn używania przez młodzież wulgaryzmów. Wyniki ankiety. Wstawka książek z uwzględnieniem wybranego bohatera. Krótka prezentacja bohatera w formie scenki teatralnej z krótkim uzasadnieniem jego wyboru. Konkurs dla publiczności "O kim mówią prezentowane fragmenty utworów literackich". Happening z okazji Światowego Dnia bez Przekleństw - Strażnicy kultury języka Prezentacja opracowanych materiałów w formie wystawy Koordynacja tworzenia przez uczniów Ściany pięknych słów W czasie dużej przerwy Prezentacja kulturalnego 3

4 Jak zmieniała się moda na przestrzeni wieków? Dramat na scenie- nasza wizja Balladyny. Czy każdy może zostać literatem? Piszemy i ilustrujemy książkę w języku angielskim. Czy można zwiedzić Irlandię w ciągu tygodnia? Jak zachęcić obcokrajowców do zwiedzenia Łabiszyna? Konkurs na kulturalny doping Przygotowanie SŁOWNICZKA WYRAZÓW PIĘKNYCH I CIEKAWYCH, którymi można zastąpić wulgaryzmy Ściana pięknych słów mgr Joanna Analiza zdjęć, ilustracji, plansz dydaktycznych, Dębosz-Olejnik reprodukcji, omówienie zaplanowanie działań, Przygotowanie sesji fotograficznej lub nagrania wstępnego, Przygotowanie podkładu muzycznego i efektów specjalnych, Przygotowanie wystąpień i kostiumów, mgr Andrzej Sala Słowniczek pojęć teatralnych. Afisz teatralny. Plakat. Inscenizacja. mgr Magdalena Zapoznanie uczniów z celem projektu Mellem Określenie tematyki książki, wymyślenie tytułu Przygotowanie rozdziałów, treści książki w języku polskim Tłumaczenie treści książki na j. angielski Przygotowanie ilustracji do książki Przygotowanie okładki książki mgr Dariusz Wybór miejsc w Irlandii najbardziej wartych zwiedzenia. Dąbrowicz Wyszukanie informacji nt. tych miejsc. Przygotowanie prezentacji w formie plakatów, zdjęć, opisów, prezentacji multimedialnej mgr Filip stworzenie filmu anglojęzycznego jako audiowizualną Joachimiak wycieczkę po Łabiszynie i naszej szkole z wykorzystaniem j. angielskiego przeprowadzenie wywiadu w języku angielskim wśród niektórych nauczycieli, uczniów i mieszkańców Łabiszyna dopingu pokaz mody z prezentacją multimedialną Inscenizacja fragmentu,,balladyny - Juliusza Słowackiego. prezentacja multimedialna, Prezentacja projektu w czasie Tygodnia Języków Obcych. prezentacja, wystawa 4

5 Czy podróż po Londynie może być podróżą życia? Czy warto wybrać się na wycieczkę do Berlina? Czy warto zwiedzać kraje niemieckojęzyczne? Czy kultura, zwyczaje i nawyki Niemców różnią się od naszych? Jak łabiszyńscy gimnazjaliści manifestują swój patriotyzm? Czy lekcje matematyki w gimnazjum mogą być ciekawsze? mgr Joanna Rajsner Przygotowanie projektu (wprowadzenie do tematu). Planowanie działań (scenariusz działań i zawarcie kontraktu). Działanie (wypełnianie przydzielonych zadań). Prezentacja i ocena projektu. Samoocena uczniów. mgr Marlena zebranie informacji o Berlinie Łukaszewska zaplanowanie pracy przygotowanie prezentacji oraz wystawy mgr Joanna Ginter- Uczniowie opracowują w języku niemieckim mapę Dzikowicz krajów niemieckiego obszaru językowego. Przygotowują informacje o ciekawych miejscach w tych krajach, charakterystycznych potrawach i innych osobliwościach. Wykorzystują wiadomości i słownictwo poznane na lekcjach. Korzystają również z innych źródeł informacji (Internet, czasopisma, gazety, inne przekazy medialne). W grupach lub parach realizują przydzielone zadania. Wspólnie wykonują produkt końcowy projektu, zestawiając opracowane materiały językowe i wizualne na mapie. mgr Dorota zebranie informacji na temat kultury, zwyczajów i Strzelecka nawyków Niemców wykonanie prezentacji mgr Kamila Katka analiza pojęcia patriotyzm przeprowadzenie ankiety wśród młodzieży szkolnej na temat ich postawy względem państwa i narodu poszukiwanie i interpretacja treści patriotycznej we współczesnych piosenkach dla młodzieży, sztuce ulicznej, filmie organizacja happeningu patriotycznego mgr Anna Wykonanie gier i pomocy dydaktycznych Żarnowska ułatwiających naukę matematyki. Pomoc w przeprowadzeniu lekcji z wykorzystaniem wybranej gry dydaktycznej. Prezentacja multimedialna albumu wraz z komentarzem. prezentacja, wystawa Wystawa Prezentacja multimedialna filmik- relacja z wykonanych zadań prezentacja multimedialna wystawa Prezentacja wybranych gier i pomocy dydaktycznych w Dniu Projektów. 5

6 Przeprowadzenie wybranych gier w trakcie Dni Przedmiotów Ścisłych. Czy lekcje matematyki w szkole podstawowej mogą być ciekawsze? mgr Mirosława Mariuszyc Wybór i wykonanie gier i pomocy dydaktycznych ułatwiających naukę matematyki. Pomoc w przeprowadzeniu lekcji z wykorzystaniem wybranej gry dydaktycznej. Przeprowadzenie wybranych gier w trakcie Dni Przedmiotów Ścisłych. Prezentacja wybranych gier i pomocy dydaktycznych w Dniu Projektów. Do czego nam jest potrzebna matematyka? mgr Beata Bartos Przygotowanie projektu ( propozycje zagadnień ). Planowanie działań sposoby realizacji projektu. Przygotowanie ankiety dotyczącej przydatności matematyki w życiu codziennym, przeprowadzenie jej i opracowanie wyników. Przygotowanie własnych przykładów do czego jest potrzebna matematyka, opracowanie ich w formie zaproponowanej przez ucznia Prezentacja W jakim banku najlepiej założyć konto oszczędnościowe? mgr Maria Stosik Zapoznanie uczniów z terminami bankowymi Sprawdzenie i porównanie ofert w różnych bankach Przeliczanie zysków w zależności od czasu trwania lokaty Wykonanie obliczeń i przedstawienie w postaci tabel i wykresów Prezentacja multimedialna Poznajemy strukturę związków wielocząsteczkowych. mgr Anna Śmierzchalska Zebranie informacji na temat budowy związków wielkocząsteczkowych: - sztucznych np. tworzywa - naturalnych np. wielocukry, białka Zbudowanie fragmentów cząsteczek w postaci modeli kulkowych. Zbadanie właściwości wybranych związków Prezentacja i omówienie wybranych modeli. Prezentacja właściwości niektórych substancji. 6

7 Wędkowanie moją pasją? Czy dom to pracownia fizyczna? Jak uczniowie świata ubierają się do szkoły? Czy w okolicach Łabiszyna energia elektryczna wytwarzana jest w sposób ekologiczny? mgr Genowefa Lubiszewska Zapoznanie się z różnorodnością gatunków ryb słodkowodnych i morskich. Gatunki chronione Okresy ochronne dla ryb Jak przebiegają połowy ryb morskich? Jak zdobyć kartę wędkarską? Opracowanie poradnika Młodego wędkarza Jak przebiegają zawody w wędkowaniu? mgr Joanna Sinicka Wyszukanie informacji o zjawiskach fizycznych zachodzących w domu (książki, czasopisma, Internet) Przeprowadzenie eksperymentów (w oparciu o przygotowane instrukcje) przedstawiających wpływ fizyki na procesy zachodzące wżyciu codziennym. Przygotowanie prezentacji. mgr Alicja Wyszukiwanie informacji i zdjęć. Szałkowska Wykonanie albumów, plansz. Przygotowanie pokazu mody. Przygotowanie komentarza zawierającego wnioski wypływające z porównań. mgr Marcin Bajek Opracowanie planu działania i podziału obowiązków w zespole, Zebranie informacji o wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce, krajach ościennych i najbliższej okolicy, Przeanalizowanie procesu wytwarzania energii elektrycznej w wybranych elektrowniach, Sklasyfikowanie rodzajów elektrowni, podział na ekologiczne, Zebranie informacji na temat elektrowni znajdujących się w najbliższej okolicy, Przygotowanie i realizacja wycieczki do wybranych elektrowni w okolicach Łabiszyna. Pokazanie stroju wędkarza Zaprezentowanie sprzętu wędkarskiego. Przedstawienie poradnika Młodego wędkarza Ciekawostki z życia wędkujących. Teczka, album lub prezentacja multimedialna z opisem zjawisk fizycznych zachodzących oraz przeprowadzonymi doświadczeniami. Pokaz wybranych doświadczeń. Prezentacja podczas dnia projektu: pokaz mody, prezentacja albumu. Prezentacja multimedialna, Plakat. 7

8 Co nas cieszy w tradycyjnych technikach sztuki ludowej? Czy muzyka potrzebna jest w filmie największe przeboje muzyki filmowej. CZY PRODUKT REGIONALNY I ZABYTKI MOŻE BYĆ WIZYTÓWKĄ MIEJSCOWOŚCI? "Gdzie na rower? "- ścieżki rowerowe w okolicy Łabiszyna. mgr Iwona Żyburska Przeglądanie różnych źródeł w poszukiwaniu przykładów sztuki ludowej ( podręczniki, leksykony, encyklopedia sztuki, Internet Opracowanie własnych projektów ( tkactwo, wycinanka, haft itp.) Wykonanie prac plastycznych. Przygotowanie wystawy na Dzień Projektów. mgr Ewa Hajost przygotowanie nagrań z muzyką filmową wykonanie wystawy prezentującej kompozytorów i przebojów muzyki filmowej przeprowadzenie ankiety dotyczącej znajomości muzyki filmowej wśród uczniów mgr Anna Dąbkowska mgr Justyna Wójcik - Nadolna krótki rys historyczny muzyki filmowej Wyszukiwanie wiadomości na temat regionalnych producentów Wycieczka do zakładu pracy [masarnia. piekarnia, wikliniarstwo itp.] ; Wyszukiwanie informacji na temat zabytków w naszej miejscowości Wykonanie zdjęć Przeprowadzenie wywiadu rozpoznanie okolicy Łabiszyna pod kątem ścieżek rowerowych a także ciekawych miejsc zaprojektowanie i wykonanie mini folderu zawierającego krótkie informacje (zdjęcia) na temat szlaków rowerowych oraz ciekawych miejsc do zwiedzania w okolicy Łabiszyna tak by zachęcić przyszłych i obecnych miłośników dwóch kółek do aktywności ruchowej na rowerze Wystawa wystawa i analiza słowna przedstawionych informacji prezentacja muzyczna w postaci przykładowych nagrań wspólny śpiew wybranej piosenki z filmu Wystawa produktów regionalnych Gazetka z fotografiami prezentacja wykonanego mini folderu zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach pokaz oraz objaśnienie podstawowego i niezbędnego wyposażenia rowerzysty oraz roweru 8

9 Czy rozgrzewka jest niezbędna na lekcji wychowania fizycznego? Czy warto aktywnie spędzać wolny czas? Czy sporty wymagające małej przestrzeni ( świetlicowe) mogą być interesujące? Jak zdrowo się odżywiać? mgr Eliza Mellem Przygotowanie i przeprowadzenie ankiety wśród uczniów na temat wpływu rozgrzewki na nasz organizm, Zorganizowanie międzyklasowego konkursu w postaci pokazu najbardziej atrakcyjną rozgrzewkę w szkole, Sporządzenie najlepszego plakatu promującego rozgrzewkę. mgr Elżbieta Czarnecka Opracowanie i przeprowadzenie ankiety wśród uczniów dotyczącej sposobów spędzania przez nich wolnego czasu. Zorganizowanie międzyklasowego konkursu na najlepszy plakat promujący aktywne spędzanie wolnego czasu. Sporządzanie gazetek ściennych informujących o imprezach organizowanych przez zewnętrzne i wewnętrzne organy (np. zawody sportowe, wystawy artystyczne itp.). Organizacja Dnia Aktywnego Wypoczynku. mgr Artur Rajsner wyszukuje dyscypliny sportowe wymagające niewielkiej przestrzeni do treningu wyszukuje plusów i minusów w/w gier wyszukuje historię dyscypliny, zasady gry, słynnych przedstawicieli stara się dotrzeć do ludzi profesjonalnie, bądź amatorsko mgr Marcin Kowalik uprawiających te dyscypliny sportu Opracowanie 10 zasad prawidłowego odżywiania. Ułożenie piramidy zdrowego żywienia. Przygotowanie stoiska ze zdrową żywnością (kanapki, sałatki, soki). Opracowanie krótkiego scenariusza apelu o tematyce zdrowotnej. Wyniki konkursu najlepszy pokaz uczniów, Wystawa plakatów promujących rozgrzewkę, Prezentacja zwycięskiej rozgrzewki, Prezentacja multimedialna będąca odpowiedzią na pyt: Czy rozgrzewka jest niezbędna na lekcji wychowania fizycznego?. Wystawa prac konkursowych plakatów. Wydanie gazetki okolicznościowej na temat aktywnego spędzania wolnego czasu. Publiczna prezentacja multimedialna będąca odpowiedzią na pyt. "Czy warto aktywnie spędzać wolny czas?" gazetka prezentująca dowody na to, że sporty wymagające niedużej przestrzeni potrafią być interesujące, a trenowanie ich potrafi dostarczyć wiele radości i sukcesów sportowych Wydanie gazetki okolicznościowej promującej zdrowe odżywianie. Stragan ze zdrową żywnością. Prezentacja w formie krótkiej scenki. 9

10 CZY KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ IRONMANEM CZYLI CZY TRIATHLON TO SPORT DLA KAŻDEGO? mgr Piotr Skrzeszewski szukanie informacji na temat znanych triathlonistów szukanie informacji na temat znanych osób ze świata polityki, filmu, telewizji, którzy uprawiają triathlon spotkanie / przeprowadzenie wywiadu ze znanym triathlonistą na temat jego kariery sportowej prezentacja multimedialna przedstawiająca poszczególne etapy projektu prezentacja sprzętu sportowego triathlonisty wycieczka na obiekty sportowe do Borówna, gdzie organizowane są zawody triathlonowe udział w treningu triathlonisty gablota z informacjami na temat triathlonu, zawodów triathlonowych i sukcesów sportowych polskich triathlonistów 10

GIMNAZJALNY PROJEKT EDUKACYJNY LISTA ZBIORCZA TEMATÓW ROK SZKOLNY 2013/2014

GIMNAZJALNY PROJEKT EDUKACYJNY LISTA ZBIORCZA TEMATÓW ROK SZKOLNY 2013/2014 GIMNAZJALNY PROJEKT EDUKACYJNY LISTA ZBIORCZA TEMATÓW ROK SZKOLNY 2013/2014 Mowa ciała u zwierząt. mgr Beata Słowikowska Analiza dostępnych źródeł informacji Zebranie ciekawostek z życia kotów Koty w literaturze

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNY PROJEKT EDUKACYJNY ROK SZKOLNY 2016/2017

GIMNAZJALNY PROJEKT EDUKACYJNY ROK SZKOLNY 2016/2017 GIMNAZJALNY PROJEKT EDUKACYJNY ROK SZKOLNY 2016/2017 TEMAT OPIEKN DZIAŁANIA (PROPOZYCJA) PREZENTACJA (PROPOZYCJA) Mediacje w szkole. Jak mgr Beata analiza dostępnych źródeł informacji Działalność SCM stworzyć

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNY PROJEKT EDUKACYJNY LISTA ZBIORCZA TEMATÓW ROK SZKOLNY 2012/2013

GIMNAZJALNY PROJEKT EDUKACYJNY LISTA ZBIORCZA TEMATÓW ROK SZKOLNY 2012/2013 GIMNAZJALNY PROJEKT EDUKACYJNY LISTA ZBIORCZA TEMATÓW ROK SZKOLNY 2012/2013 TEMAT OPIEKN DZIAŁANIA (PROPOZYCJA) PREZENTACJA (PROPOZYCJA) Co możemy zrobić, aby w szkole czuć się bezpieczniej? mgr Beata

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY EDUKACYJNE DLA KLASY I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PROJEKTY EDUKACYJNE DLA KLASY I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 imię i nazwisko nauczyciela PROJEKTY EDUKACYJNE DLA KLASY I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 015/016 klasa temat projektu forma opis czas realizacji JĘZYK POLSKI sposób prezentacji Aneta Gromanowska Kronika naszej

Bardziej szczegółowo

4. Kartka z kalendarza opis festiwalu lub święta w wybranych krajach anglojęzycznych.

4. Kartka z kalendarza opis festiwalu lub święta w wybranych krajach anglojęzycznych. Tematy ogólne projektów uczniowskich z języków obcych. 1. Podróż moich marzeń opis miejsca w Wielkiej Brytanii. 2. Podróż moich marzeń opis miejsca w Stanach Zjednoczonych. 3. Podróż moich marzeń opis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY PROGRAMU TRZYMAJ FORMĘ pt. Chcę być zdrowy

PROJEKT EDUKACYJNY PROGRAMU TRZYMAJ FORMĘ pt. Chcę być zdrowy PROJEKT EDUKACYJNY PROGRAMU TRZYMAJ FORMĘ pt. Chcę być zdrowy DO REALIZACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PRZYBYNOWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Skład zespołu: ZDZISŁAWA KAPUŚCIAK ELŻBIETA BALWIERZ MARCIN TODYNEK

Bardziej szczegółowo

TRZYMAJ FORMĘ ŻYJ ZDROWO!

TRZYMAJ FORMĘ ŻYJ ZDROWO! TRZYMAJ FORMĘ ŻYJ ZDROWO! Gimnazjum nr 1 w Jarocinie im. ks. Stanisława Konarskiego Nauczyciel Renata Mamrot Szkolny projekt edukacyjny: Trzymaj formę żyj zdrowo! realizowany był na podstawie programu:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZASTAW TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOLNY ZASTAW TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZKOLNY ZASTAW TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 NAUCZYCIEL ODPOWIEDZIALNY TEMAT Język polski 1. Lekturowe zgaduj zgadula - tworzymy karty edukacyjne do wybranych lektur. 2. Poznajemy

Bardziej szczegółowo

Lista projektów edukacyjnych dla klas II i III gimnazjum do realizacji w roku szkolnym 2011/2012.

Lista projektów edukacyjnych dla klas II i III gimnazjum do realizacji w roku szkolnym 2011/2012. Lista projektów edukacyjnych dla klas II i III gimnazjum do realizacji w roku szkolnym 2011/2012. nauczyciel: Małgorzata Kubisz (język polski) 1. Wpływ mediów na życie codzienne. Cele: uświadomienie roli

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem ŻYJMY ZDROWO! mgr Irena Wituszyńska Szkoła Podstawowa w Raszówce Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!" Projekt pod hasłem

Bardziej szczegółowo

- TRZYMAJ FORMĘ - Dbam o zdrowie ekologia, sport, integracja. Zespół Szkół Publicznych w Reptowie - 2007 -

- TRZYMAJ FORMĘ - Dbam o zdrowie ekologia, sport, integracja. Zespół Szkół Publicznych w Reptowie - 2007 - Zespół Szkół Publicznych w Reptowie - 2007 - - TRZYMAJ FORMĘ - Dbam o zdrowie ekologia, sport, integracja Projekt realizowany z uczniami przez nauczycieli: kultury fizycznej Marzannę Flegel biologii Liliannę

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNY PROJEKT EDUKACYJNY LISTA ZBIORCZA TEMATÓW ROK SZKOLNY 2010/2011

GIMNAZJALNY PROJEKT EDUKACYJNY LISTA ZBIORCZA TEMATÓW ROK SZKOLNY 2010/2011 GIMNAZJALNY PROJEKT EDUKACYJNY LISTA ZBIORCZA TEMATÓW ROK SZKOLNY 2010/2011 2 TEMAT OPIEKN DZIAŁANIA (PROPOZYCJA) PREZENTACJA (PROPOZYCJA) W jaki sposób można mgr Beata zmniejszyć stres Słowikowska przedegzaminacyjny?

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY EDUKACYJNE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014- zespół humanistyczno- artystyczny. Temat Przedmiot/y N-l/e prowadzący Termin realizacji

PROJEKTY EDUKACYJNE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014- zespół humanistyczno- artystyczny. Temat Przedmiot/y N-l/e prowadzący Termin realizacji PROJEKTY EDUKACYJNE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014- zespół humanistyczno- artystyczny Temat Przedmiot/y N-l/e prowadzący Termin realizacji Godło, barwa i hymn jaka jest polskich symboli narodowych? Ilość uczestników

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu pt. Trzymaj Formę w Gimnazjum Nr 1 w Żywcu w roku szkolnym 2014/2015

Sprawozdanie z realizacji programu pt. Trzymaj Formę w Gimnazjum Nr 1 w Żywcu w roku szkolnym 2014/2015 Sprawozdanie z realizacji programu pt. Trzymaj Formę w Gimnazjum Nr 1 w Żywcu w roku szkolnym 2014/2015 Celem programu była promocja zasad aktywnego stylu życia z wykorzystaniem zbilansowanej diety, a

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY PROGRAMU TRZYMAJ FORMĘ pt. Chcę być zdrowy

PROJEKT EDUKACYJNY PROGRAMU TRZYMAJ FORMĘ pt. Chcę być zdrowy PROJEKT EDUKACYJNY PROGRAMU TRZYMAJ FORMĘ pt. Chcę być zdrowy DO REALIZACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PRZYBYNOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Skład zespołu: ZDZISŁAWA KAPUŚCIAK ELŻBIETA BALWIERZ MARCIN TODYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY ŚLADAMI CZARNYCH STÓP. CZYLI ŁYSOGÓRY I PONIDZIE

PROJEKT EDUKACYJNY ŚLADAMI CZARNYCH STÓP. CZYLI ŁYSOGÓRY I PONIDZIE Julia Miśkowicz, Maria Jezierczak, Bożena Niemiec, Anna Waksmundzka, Maria Pawlica Urszula Hanula, Anna Stronczek PROJEKT EDUKACYJNY ŚLADAMI CZARNYCH STÓP. CZYLI ŁYSOGÓRY I PONIDZIE UCZESTNICY: KLASY 1-6

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GNIEWKOWIE REFERAT W RAMACH PROGRAMU REGIO PAŹDZIERNIK 2013R.

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GNIEWKOWIE REFERAT W RAMACH PROGRAMU REGIO PAŹDZIERNIK 2013R. TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GNIEWKOWIE REFERAT W RAMACH PROGRAMU REGIO PAŹDZIERNIK 2013R. PRACOWNIE KOMPUTEROWE 10 STANOWISK+ SERWER, OPROGRAMOWANIE, DOSTĘP DO INTERNETU WIEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY PT. ROWER I PRZYRODA TO ZDROWIE I URODA DLA KLAS V VI REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 IM.

PROJEKT EDUKACYJNY PT. ROWER I PRZYRODA TO ZDROWIE I URODA DLA KLAS V VI REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 IM. PROJEKT EDUKACYJNY PT. ROWER I PRZYRODA TO ZDROWIE I URODA DLA KLAS V VI REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 IM. ADAMA MICKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Autorzy Anna Chojecka

Bardziej szczegółowo

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE THE MASK TYTUŁ PROGRAMU: BUILDING CULTURAL AWARENESS AND COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING ENGLISH TO CHILDREN Przedmiot: Pozalekcyjne Koło Zainteresowań Języka Angielskiego Program

Bardziej szczegółowo

Propozycja realizacji ścieżki międzyprzedmiotowej Edukacja regionalna dziedzictwo kulturowe w regionie. GIMNAZJUM Realizując ścieżkę

Propozycja realizacji ścieżki międzyprzedmiotowej Edukacja regionalna dziedzictwo kulturowe w regionie. GIMNAZJUM Realizując ścieżkę Propozycja realizacji ścieżki międzyprzedmiotowej Edukacja regionalna dziedzictwo kulturowe w regionie. GIMNAZJUM Realizując ścieżkę międzyprzedmiotową można wykorzystać stosunkowo nową metodę dydaktyczną

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Komornikach. Plan działania Zespołu TIK

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Komornikach. Plan działania Zespołu TIK Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Komornikach Plan działania Zespołu TIK Jaki mamy cel pierwszy? Organizacja Zebrania Otwierającego Program Aktywna Edukacja w Szkole Podstawowej. Ustalenie zasad

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Nadrzędnym celem wychowawczym Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE jest wspomaganie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY REALIZOWANY W GIMNAZJUM W CEREKWICY NOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PROJEKT EDUKACYJNY REALIZOWANY W GIMNAZJUM W CEREKWICY NOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PROJEKT EDUKACYJNY REALIZOWANY W GIMNAZJUM W CEREKWICY NOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 1.TEMAT PROJEKTU: Jeszcze Polska nie zginęła - jestem Polakiem, znam historię, szanuję symbole narodowe. 2. CZAS TRWANIA

Bardziej szczegółowo

drzwi otwarte Liceum Ogólnokształcące nr VII sobota 28 marca 2015 roku 10:00-13:00

drzwi otwarte Liceum Ogólnokształcące nr VII sobota 28 marca 2015 roku 10:00-13:00 Liceum Ogólnokształcące nr VII Tel.: 71 7986735 71 3617511 ul. Krucza 49 Fax: 71 3385149 53-410 Wrocław e-mail: lo7@lo7.wroc.pl strona: www.lo7.wroc.pl drzwi otwarte sobota 28 marca 2015 roku 10:00-13:00

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny pod hasłem Nasza wspólna Europa"

Projekt edukacyjny pod hasłem Nasza wspólna Europa Projekt edukacyjny pod hasłem Nasza wspólna Europa" Obchody 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych Cel główny zgodny z ceremoniałem

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań Szkoła Promująca Zdrowie/KIK34 na rok szkolny 2013/2014 Gimnazjum Nr 5

Harmonogram działań Szkoła Promująca Zdrowie/KIK34 na rok szkolny 2013/2014 Gimnazjum Nr 5 Harmonogram działań Szkoła Promująca Zdrowie/KIK34 na rok szkolny 2013/2014 Gimnazjum Nr 5 Klasa Temat/zakres/rodzaj działania Termin Forma dokumentacji 1a E. Petryga Dojrzewamy - procesy dojrzewania a

Bardziej szczegółowo

MATEMATYCZNY TURNIEJ KLAS Szkoła a Podstawowa nr 26 im.andrzeja Struga W Krakowie

MATEMATYCZNY TURNIEJ KLAS Szkoła a Podstawowa nr 26 im.andrzeja Struga W Krakowie MATEMATYCZNY TURNIEJ KLAS Szkoła a Podstawowa nr 26 im.andrzeja Struga W Krakowie Jest to konkurs matematyczny, który w Naszej Szkole ma już dość długą tradycję. Pomysł powstał na spotkaniu zespołu nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY TYTUŁ: ZAPRASZAMY DO PSZCZYNY OPRACOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ: mgr Anna Ryba. Strona 1 z 6

PROJEKT EDUKACYJNY TYTUŁ: ZAPRASZAMY DO PSZCZYNY OPRACOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ: mgr Anna Ryba. Strona 1 z 6 PROJEKT EDUKACYJNY REALIZOWANY W KL. IV B OD KWIETNIA DO CZERWCA 2007 R. TYTUŁ: ZAPRASZAMY DO PSZCZYNY OPRACOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ: mgr Strona 1 z 6 TEMAT: Zapraszamy do Pszczyny. CEL GŁÓWNY: wykonanie

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla ucznia. Badanie Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia Etap VII, 2014. Miejsce na kod ucznia

Ankieta dla ucznia. Badanie Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia Etap VII, 2014. Miejsce na kod ucznia UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Ankieta dla ucznia Badanie Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia Etap VII, 2014 Miejsce na kod ucznia Ankieta, o której wypełnienie Cię prosimy, zawiera

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne Im. Św. Kingi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Tarnowie to Szkoła o bogatej historii, mimo, że istnieje dopiero od roku 2001.

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum Program zajęć artystycznych klasa II gimnazjum Moduł I. Zajęcia teatralne i literackie. Moduł II. Zajęcia muzyczno - ruchowe. Moduł III. Zajęcia plastyczne. Opracowała : Beata Sikora Sztuka jest wieczną

Bardziej szczegółowo

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Autor: Małgorzata Marzec Podstawa programowa przedmiotu wiedza o kulturze CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE I.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY OPIS PROJEKTU Z JĘZYKA POLSKIEGO PT. Nie jestem statystycznym nastolatkiem. Czytam książki!

RAMOWY OPIS PROJEKTU Z JĘZYKA POLSKIEGO PT. Nie jestem statystycznym nastolatkiem. Czytam książki! RAMOWY OPIS PROJEKTU Z JĘZYKA POLSKIEGO PT. Nie jestem statystycznym nastolatkiem. Czytam książki! Lp. Projektowane Opis zadania Termin Odpowiedzialni Dokumentacja działania 1. Ankieta dla uczniów. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO KLASY IV

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO KLASY IV PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO KLASY IV ROK SZKOLNY 2014/2015 ZADANIA OGÓLNE FORMY REALIZACJI SPOSOBY DZIAŁANIA 1. Rozwój wewnętrzny ucznia. 1. Dokonywanie samooceny podczas lekcji wychowawczych. 2. Udział

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

SZKOLNY DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W NOWYCH SKALMIERZYCACH PROJEKT EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZY SZKOLNY DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH NOWE SKALMIERZYCE 2011 PROJEKT EDUKACYJNO

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA REGIONALNA turystyka rowerowa w regionie pilskim

EDUKACJA REGIONALNA turystyka rowerowa w regionie pilskim EDUKACJA REGIONALNA turystyka rowerowa w regionie pilskim Materiały pomocnicze dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego Ryszard Grześkowiak Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile EDUKACJA REGIONALNA

Bardziej szczegółowo

Are you superstitious? Przesądy w kulturze angielskiej i polskiej.

Are you superstitious? Przesądy w kulturze angielskiej i polskiej. Are you superstitious? Przesądy w kulturze angielskiej i polskiej. pogłębianie wiedzy w zakresie znajomości krajów anglojęzycznych oraz ich tradycji i kultury, pogłębianie wiedzy w zakresie słownictwa

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

PROPOZYCJE PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH PROPOZYCJE PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH (każdy projekt opisany jest na oddzielnej stronie) Fizyka jest wszędzie człowiek to też maszyna. Cel ogólny: Porównanie funkcjonowania człowieka do działania doskonale

Bardziej szczegółowo

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych.

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI 2013 - raport Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI CHCĄ ZMIENIAĆ ŚWIAT Wszyscy doskonale wiemy, że młodych ludzi

Bardziej szczegółowo

W ZDRWYM CIELE ZDROWY DUCH

W ZDRWYM CIELE ZDROWY DUCH PROGRAM PROFILAKTYCZNY W ZDRWYM CIELE ZDROWY DUCH Wstęp Wiek szkolny jest tym okresem rozwojowym, w którym dzieci i młodzież zdobywają podstawy wiedzy, mające istotne znaczenie dla ich dalszego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH KOMPETENCJI KK8

SCENARIUSZ PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH KOMPETENCJI KK8 SCENARIUSZ PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH KOMPETENCJI KK8 NAUCZYCIEL REALIZUJĄCY PROJEKT: KATARZYNA WIELECHOWSKA TEMAT PROJEKTU: 1. ALBUM O ZABYTKACH WARSZAWY 2. EUROPEJSKIE TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI. matematyka VI Symetria w geometrii, przyrodzie, architekturze i sztuce oraz w Ŝyciu codziennym i technice.

KONSPEKT LEKCJI. matematyka VI Symetria w geometrii, przyrodzie, architekturze i sztuce oraz w Ŝyciu codziennym i technice. KONSPEKT LEKCJI Przedmiot: Klasa: Temat: matematyka VI Symetria w geometrii, przyrodzie, architekturze i sztuce oraz w Ŝyciu codziennym i technice. Prezentacja efektów pracy uczniów metodą projektu. Cele:

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A. r o k s z k o l n y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

R E K R U T A C J A. r o k s z k o l n y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 R E K R U T A C J A r o k s z k o l n y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 W roku szkolnym 2015/2016 prowadzimy nabór do ośmiu klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego nr IX im. Juliusza Słowackiego. Informujemy, że w

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki na rok 2014/2015 Procedury postępowania

Szkolny program profilaktyki na rok 2014/2015 Procedury postępowania Szkolny program profilaktyki na rok 2014/2015 Procedury postępowania Blok tematyczny Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin I. Żyjmy Zdrowo Higiena codzienna Dbamy o zęby Higiena okresu dojrzewania

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DNIA KULTURY UKRAIŃSKIEJ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PRZEDSZKOLA

HARMONOGRAM DNIA KULTURY UKRAIŃSKIEJ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PRZEDSZKOLA HARMONOGRAM DNIA KULTURY UKRAIŃSKIEJ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PRZEDSZKOLA Numer przedszkola Nr 6 Wydarzenie Określanie położenia Polski w Europie. Zapoznanie z sąsiadem Ukrainą. Zapoznanie z mapą Ukrainy.

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A. r o k s z k o l n y 2 0 1 2 / 2 0 1 3

R E K R U T A C J A. r o k s z k o l n y 2 0 1 2 / 2 0 1 3 R E K R U T A C J A r o k s z k o l n y 2 0 1 2 / 2 0 1 3 W roku szkolnym 2012/2013 prowadzimy nabór do siedmiu klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego nr IX im. Juliusza Słowackiego. Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe

Założenia programowe Założenia programowe Nauczanie języków obcych w szkole jest ograniczone czasowo (wymiarem godzin lekcyjnych) i tematycznie (programem nauczania) i z przyczyn oczywistych skupia się często na zagadnieniach

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie Zasady ogólne 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Jak zrealizować dobry projekt edukacyjny? opr. Anna Klimowicz

Jak zrealizować dobry projekt edukacyjny? opr. Anna Klimowicz Jak zrealizować dobry projekt edukacyjny? Cechy dobrego projektu Jasno wyznaczone cele i adekwatne do nich mierzalne rezulaty Zaplanowane systematycznie, spójne działania Zadania angaŝujące środowisko

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA NA LEKCJI MATEMATYKI W I KLASIE GIMNAZJUM.

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA NA LEKCJI MATEMATYKI W I KLASIE GIMNAZJUM. WYKORZYSTANIE KOMPUTERA NA LEKCJI MATEMATYKI W I KLASIE GIMNAZJUM. Rozwój techniki komputerowej oraz oprogramowania stwarza nowe możliwości dydaktyczne dla każdego przedmiotu nauczanego w szkole. Nowoczesne

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO Temat projektu: Cele projektu / problem: KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO Kwiatów nie podawaj dłoomi lecz sercem -Wyszukanie informacji w różnych źródłach z wykorzystaniem katalogów bibliotecznych oraz wyszukiwarki

Bardziej szczegółowo

Znam przepisy i jestem bezpieczny! - przygotowanie do sprawdzianu na kartę motorowerową.

Znam przepisy i jestem bezpieczny! - przygotowanie do sprawdzianu na kartę motorowerową. Znam przepisy i jestem bezpieczny! - przygotowanie do sprawdzianu na kartę motorowerową. poznanie budowy motoroweru i obowiązkowego jego wyposażenia, poznanie zasad pieszych, rowerzystów i motorowerzystów

Bardziej szczegółowo

ŚLADAMI BOHATERÓW JEŻYCJADY

ŚLADAMI BOHATERÓW JEŻYCJADY ŚLADAMI BOHATERÓW JEŻYCJADY Projekt edukacyjny realizowany przez uczniów klas 1a, 2a,3a gimnazjum w terminie do 30 nauczyciele opiekunowie projektu: mgr Aleksandra Tomkowiak mgr Ewa Zakrzewicz rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień nauczyciela dypl

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień nauczyciela dypl Literka.pl Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień nauczyciela dypl Data dodania: 2006-02-03 13:00:00 Jest to plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego w gimnazjum mgr

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny Matematyka w banku. Opis projektu

Projekt edukacyjny Matematyka w banku. Opis projektu Opis projektu 1.Tytuł projektu: Matematyka w banku. 2.Czas: 14.grudnia 2010 roku 30 kwietnia 2011roku 3.Uzasadnienie wyboru tematu: - pokazanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym, -

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie z tematykę projektu na rok szkolny 2011/2012 oraz tematyką sekcji przedsiębiorczość pod hasłem Oszczędzamy- wygrywamy

Zapoznanie z tematykę projektu na rok szkolny 2011/2012 oraz tematyką sekcji przedsiębiorczość pod hasłem Oszczędzamy- wygrywamy Rok szkolny 2011/2012 Harmonogram działań 1. Zapoznanie z tematykę projektu na rok szkolny 2011/2012 oraz tematyką sekcji przedsiębiorczość pod hasłem Oszczędzamy- wygrywamy 2. Historia i funkcje pieniądza.

Bardziej szczegółowo

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO I OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wspaniałych wakacjach, wypoczęci powróciliśmy do szkoły aby rzucić się w wir pracy. Już we wrześniu czeka nas

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny muzyka plastyka planowany do realizacji w klasach IV VI w oraz w I klasie gimnazjum w miesiącu kwietniu 2015r.

Projekt edukacyjny muzyka plastyka planowany do realizacji w klasach IV VI w oraz w I klasie gimnazjum w miesiącu kwietniu 2015r. Projekt edukacyjny muzyka plastyka planowany do realizacji w klasach IV VI w oraz w I klasie gimnazjum w miesiącu kwietniu 2015r. Opracowała Diana Zajkowska Temat: Historia pędzlem i nutą malowana. 1.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji plastyki w klasie drugiej gimnazjum

Scenariusz lekcji plastyki w klasie drugiej gimnazjum 1 Autor: Urszula Janowska Scenariusz lekcji plastyki w klasie drugiej gimnazjum Zagadnienie programowe: Technika i estetyka fotomontażu. Etap edukacyjny: III poziom kształcenia. Przedmiot: Sztuka- plastyka.

Bardziej szczegółowo

Program zajęć Centrum Młodzieży w ramach akcji Lato w mieście

Program zajęć Centrum Młodzieży w ramach akcji Lato w mieście Program zajęć Centrum Młodzieży w ramach akcji Lato w mieście 2.07-28.08.2012 r. TEMATYKA ZAJĘĆ MIEJSCE TERMIN GODZINY UWAGI Dla najmłodszych Zajęcia świetlicowe dla dzieci w wieku 4-6 lat /z odrębnym

Bardziej szczegółowo

Klub Europejczyka ciekawy pomysł na rozbudzenie pasji poznawania świata. W roku 2012/2013 powołany został do życia przez nauczyciela j.

Klub Europejczyka ciekawy pomysł na rozbudzenie pasji poznawania świata. W roku 2012/2013 powołany został do życia przez nauczyciela j. Klub Europejczyka ciekawy pomysł na rozbudzenie pasji poznawania świata. W roku 2012/2013 powołany został do życia przez nauczyciela j. niemieckiego A. Ławniczak i nauczyciela historii i WOS-u M. Dąbrowską

Bardziej szczegółowo

Edukacja krajoznawczo turystyczna w klasach I III

Edukacja krajoznawczo turystyczna w klasach I III Szkoła Podstawowa Nr 41 im. Maksymiliana Golisza w Szczecinie Edukacja krajoznawczo turystyczna w klasach I III Autor programu: Anna Iskra Szczecin 2000r. Cobyłonamobce,będzie nam znane. Bo nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

I. Uczniowie klas IV program realizowany pod hasłem: Mamy Wolę jeść zdrowo. FORMY REALIZACJI. Lp. NAZWA ZADANIA TERMINY REALIZACJI

I. Uczniowie klas IV program realizowany pod hasłem: Mamy Wolę jeść zdrowo. FORMY REALIZACJI. Lp. NAZWA ZADANIA TERMINY REALIZACJI Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w Edukacyjnym programie ekologicznym dla uczniów klas IV VI pod nazwą: Ekologia dla człowieka. Festiwal projektów ekologicznych w Dzielnicy Wola. HARMONOGRAM REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZY NAUCZANIE I WYCHOWANIE PRZEZ PODRÓŻOWANIE

PROGRAM TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZY NAUCZANIE I WYCHOWANIE PRZEZ PODRÓŻOWANIE PROGRAM TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZY NAUCZANIE I WYCHOWANIE PRZEZ PODRÓŻOWANIE GŁÓWNE ZAŁOŻENIA I CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Czas wolny powinien być dla dziecka związany z przyjemnością, a nie z obowiązkiem.

Bardziej szczegółowo

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Konspekt projektu K-79 Temat: Taniec w świątyni pieniądza Cel główny projektu Zdobycie i pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych Cele projektu Wiedza Zdobycie i poszerzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY TRZYMAJ FORMĘ

PROJEKT EDUKACYJNY TRZYMAJ FORMĘ PROJEKT EDUKACYJNY TRZYMAJ FORMĘ Pod hasłem Żyj zdrowo na sportowo Realizowany w roku szkolnym 2010-11 przez uczniów Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w Międzyrzeczu CELE PROJEKTU -Kształtowanie prozdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Realizacja programu edukacyjnego Trzymaj Formę w powiecie ostródzkim. PSSE w Ostródzie PZiOZ mgr Anna Skiba

Realizacja programu edukacyjnego Trzymaj Formę w powiecie ostródzkim. PSSE w Ostródzie PZiOZ mgr Anna Skiba Realizacja programu edukacyjnego Trzymaj Formę w powiecie ostródzkim. PSSE w Ostródzie PZiOZ mgr Anna Skiba Zgody na realizację programu. W dniu 08.06.2009 r. został przygotowany formularz wyrażający zgodę

Bardziej szczegółowo

,,Zamiast cukierka -Sportowa gierka

,,Zamiast cukierka -Sportowa gierka PROGRAM EDUKACYJNY TRZYMAJ FORMĘ REALIZOWANY W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W SKRZYNCE pod hasłem:,,zamiast cukierka -Sportowa gierka Opracowała: mgr Ewa Chrabąszcz Rok szkolny 2012/2013 I. CELE: 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji konkursu dla przedszkoli i szkół. Konkurs Dobrej Formy 2014/2015 w ramach projektu ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ

Sprawozdanie z realizacji konkursu dla przedszkoli i szkół. Konkurs Dobrej Formy 2014/2015 w ramach projektu ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku ul. Szkolna 20 97 410 Kleszczów Sprawozdanie z realizacji konkursu dla przedszkoli i szkół Konkurs Dobrej Formy 2014/2015 w ramach projektu ZACHOWAJ

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 W KOLUSZKACH W ROKU 2006\2007 SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 W KOLUSZKACH W ROKU 2006\2007 SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 W KOLUSZKACH W ROKU 2006\2007 SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE CEL: 1.Poszerzenie wiedzy na temat zdrowego stylu życia i prawidłowego odżywiania 2. Zapoznawanie z zasadami udzielania

Bardziej szczegółowo

Projekt Unii Europejskiej Comenius 2012 2014 EUROPEJSKIE GRAFFITI SPOSOBY WYRAŻANIA EMOCJI

Projekt Unii Europejskiej Comenius 2012 2014 EUROPEJSKIE GRAFFITI SPOSOBY WYRAŻANIA EMOCJI Projekt Unii Europejskiej Comenius 2012 2014 EUROPEJSKIE GRAFFITI SPOSOBY WYRAŻANIA EMOCJI Szkoła Podstawowa nr 3 w Żywcu zaprosiła do wspólpracy nad nowym projektem szkoły z 6 krajów: Chorwacji, Irlandii

Bardziej szczegółowo

ANKIETY DLA GIMNAZJUM

ANKIETY DLA GIMNAZJUM ANKIETY DLA GIMNAZJUM ANKIETA DLA: Dyrektora szkoły Wychowawcy wskazanego oddziału klasy III (trzeciej) tj. oddziału A lub oddziału trzeciej klasy w kolejności zgodnej z numeracją przyjętą w szkole inną

Bardziej szczegółowo

Obszar: Zdrowy styl życia

Obszar: Zdrowy styl życia Zespół Szkół w Turośni Kościelnej Szkoła podstawowa im. Stanisława Staszica Plan działań profilaktycznych na rok 2016/2017 Obszar: Zdrowy styl życia Organizacja Szkolnego Tygodnia Profilaktyki pod hasłem

Bardziej szczegółowo

Tydzieo Edukacji Globalnej w ZSSiO Co się działo?

Tydzieo Edukacji Globalnej w ZSSiO Co się działo? Tydzieo Edukacji Globalnej w ZSSiO Co się działo? Tekst i zdjęcia: Mariola Treder W dniach 17.11.2014r. 21.11.2014r. odbył się w naszej szkole Tydzieo Edukacji Globalnej, którego koordynatorem był nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa zawodowego w Gimnazjum im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach

Program doradztwa zawodowego w Gimnazjum im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach Program doradztwa zawodowego w Gimnazjum im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach Opracowały: Edyta Szczerbuk Ilona Pelc ZAŁOŻENIA PROGRAMU Program został opracowany jako potrzeba pomocy, usytuowana

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań projekt History and European Traditions Comenius 2012/2014. Termin Zadanie Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Z.

Harmonogram działań projekt History and European Traditions Comenius 2012/2014. Termin Zadanie Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Z. Harmonogram działań projekt History and European Traditions Comenius 2012/2014 Załączniki: 1. Harmonogram wizyty w Polsce 2. Harmonogram videokonferencji pierwszy rok realizacji 2012/2013 Termin Zadanie

Bardziej szczegółowo

Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016

Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016 Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016 KLASA BIOLOGICZNO CHEMICZNA. Przygotuje ucznia do dalszej edukacji w klasach o profilu biologiczno chemicznym w szkołach ponadgimnazjalnych. OFERUJEMY: w III

Bardziej szczegółowo

Czym jest program Trzymaj formę? Dlaczego taki program? Cele programu

Czym jest program Trzymaj formę? Dlaczego taki program? Cele programu Czym jest program Trzymaj formę? Główny Inspektorat Sanitarny i Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności wychodząc naprzeciw zaleceniom strategii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w zakresie

Bardziej szczegółowo

Propozycja szkolnych projektów w roku szkolnym 2015/2016

Propozycja szkolnych projektów w roku szkolnym 2015/2016 Propozycja szkolnych projektów w roku szkolnym 2015/2016 GRUPA PRZEDMIOTÓW TEMAT OPIEKUN PROJEKTU Przedmioty Humanistyczne a) język angielski Advertisements show your creativity A.Witkowska- Szczepańska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W NIEBOCKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W NIEBOCKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W NIEBOCKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKA OBCEGO

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKA OBCEGO ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKA OBCEGO Język angielski- nauczyciele języka angielskiego Organizacja obchodów święta Walii (Welsh Day) Kuchnia Polska, a zdrowie. Organizacja przedstawienia w języku angielskim.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w roku szkolnym 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w roku szkolnym 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w roku szkolnym 2015/2016 1. Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z 7. września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI. BIBLIOTEKA SZKOLNA Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu

SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI. BIBLIOTEKA SZKOLNA Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI BIBLIOTEKA SZKOLNA Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu BIBLIOTEKA SZKOLNA Bez porządnej biblioteki w porządnej szkole uczyć się porządnie nie da. Jadwiga Andrzejewska

Bardziej szczegółowo

Prąd w chemii, fizyce, biologii, w życiu codziennym i gospodarce

Prąd w chemii, fizyce, biologii, w życiu codziennym i gospodarce Prąd w chemii, fizyce, biologii, w życiu codziennym i gospodarce Janina Holeksa, Halina Jasińska, Barbara Kajda, Wiesława Marcinkiewicz, Danuta Pawłowska 1. Cele dydaktyczne: pozyskanie wiedzy na temat

Bardziej szczegółowo

Oferta przeznaczona dla przedszkoli - szkół podstawowych - gimnazjów - szkół ponadgimnazjalnych

Oferta przeznaczona dla przedszkoli - szkół podstawowych - gimnazjów - szkół ponadgimnazjalnych KSIĄŻNICA STARGARDZKA Lekcje biblioteczne, lekcje tematyczne i prezentacje multimedialne - propozycja na rok szkolny 2012/2013 Oferta przeznaczona dla przedszkoli - szkół podstawowych - gimnazjów - szkół

Bardziej szczegółowo

Mamy prawo do nauki i rozwijania zainteresowań Szkoła Podstawowa Nr 15 w Olsztynie

Mamy prawo do nauki i rozwijania zainteresowań Szkoła Podstawowa Nr 15 w Olsztynie Szkolny Projekt na lata 2009/2011 Mamy prawo do nauki i rozwijania zainteresowań Szkoła Podstawowa Nr 15 w Olsztynie Osoby odpowiedzialne za projekt E. Strzyżewska koordynator projektu E. Kopacka budżet

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY EDUKACYJNE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PROJEKTY EDUKACYJNE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PROJEKTY EDUKACYJNE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Do 30 września 2015 r. uczniowie klas III gimnazjum muszą zadeklarować udział w wybranym przez siebie projekcie edukacyjnym. Udział w projekcie edukacyjnym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W CHOCIWLU

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W CHOCIWLU PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W CHOCIWLU Opracowała: Ewa Dadyńska Teresa Banas-Kobylarska 1 Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki klas Ia i Ib rok szkolny 2010-2011

Program profilaktyki klas Ia i Ib rok szkolny 2010-2011 Projekty: I. Kształtowanie postaw nieagresywnych II. Propagowanie zdrowego stylu życia. Kształtowanie postaw asertywnych Cele Zadania Formy realizacji Realizator Termin Ewaluacja I. Umiem zachować się

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 11 z oddziałami integracyjnymi

Gimnazjum nr 11 z oddziałami integracyjnymi Gimnazjum nr 11 z oddziałami integracyjnymi im. płk pil. St. Skarżyńskiego Szkoła pod dobrymi skrzydłami Ul. Seniorów Lotnictwa 5, 31-455 Kraków www.gimnazjum11.krakow.pl tel. (12) 417 78 21 Troszkę historii

Bardziej szczegółowo

Kraje niemieckojęzyczne projekt krajoznawczy

Kraje niemieckojęzyczne projekt krajoznawczy ALICJA TABOREK Kraje niemieckojęzyczne projekt krajoznawczy Wstęp Kiedy bierze się pod uwagę współczesne tendencje w dydaktyce języków obcych, na plan pierwszy wysuwa się autonomia w nauczaniu. To pojęcie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej Misją szkoły jest rozwijanie kompetencji określonych w zaleceniach Parlamentu Europejskiego z roku 2006 oraz kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych

Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A. r o k s z k o l n y /

R E K R U T A C J A. r o k s z k o l n y / R E K R U T A C J A r o k s z k o l n y 2 0 1 4 / 2 0 1 5 W roku szkolnym 2014/2015 prowadzimy nabór do dziewięciu klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego nr IX im. Juliusza Słowackiego. Informujemy,

Bardziej szczegółowo

Lp. Szkoła Dni otwarte Oferta szkoły

Lp. Szkoła Dni otwarte Oferta szkoły Zestawienie Dni otwartych w liceach ogólnokształcących w toku szkolnym 2013/2014 Lp. Szkoła Dni otwarte Oferta szkoły 1. 2. 3. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku II Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju Gimnazjum w Powroźniku. na rok szkolny 2009/2010. realizowany w ramach projektu. Dobry start lepsza przyszłość

Program rozwoju Gimnazjum w Powroźniku. na rok szkolny 2009/2010. realizowany w ramach projektu. Dobry start lepsza przyszłość Program rozwoju Gimnazjum w Powroźniku na rok szkolny 2009/2010 realizowany w ramach projektu Dobry start lepsza przyszłość Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna I Podstawowe informacje o szkole 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Program DRZWI OTWARTYCH w LO Nr XVII im. A. Osieckiej

Program DRZWI OTWARTYCH w LO Nr XVII im. A. Osieckiej Program DRZWI OTWARTYCH w LO Nr XVII im. A. Osieckiej 23. 04. 2016 R. (SOBOTA) W GODZINACH 9:00 14:00 Zapraszamy do zwiedzania szkoły, gabinetów i sal przedmiotowych SZKOLNY PUNKT INFORMACYJNY dla KANDYDATÓW

Bardziej szczegółowo

Szkoła organizuje konkursy, a uczniowie uczestniczą w konkursach, w których komputer i sieć Internet jest elementem zadań konkursowych lub ich

Szkoła organizuje konkursy, a uczniowie uczestniczą w konkursach, w których komputer i sieć Internet jest elementem zadań konkursowych lub ich Szkoła organizuje konkursy, a uczniowie uczestniczą w konkursach, w których komputer i sieć Internet jest elementem zadań konkursowych lub ich rozwiązań Konkursy organizowane przez szkołę Rok 2008/2009

Bardziej szczegółowo