Spis treści. Grupa CWA. CWA Pro Publico Finanse Publiczne E-urząd w działaniu Nowoczesne kadry Prawo na co dzień Zarządzanie oświatą.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Grupa CWA. CWA Pro Publico Finanse Publiczne E-urząd w działaniu Nowoczesne kadry Prawo na co dzień Zarządzanie oświatą."

Transkrypt

1

2

3 Spis treści Grupa CWA CWA Pro Publico Finanse Publiczne E-urząd w działaniu Nowoczesne kadry Prawo na co dzień Zarządzanie oświatą CWA Progresiv IT w organizacji Podpis elektroniczny Audyt i doradztwo Wdrożenia IT Zarządzanie wiedzą Szkolenia zamknięte Strefa Klienta Zaufali nam

4 Grupa CWA Oferta Grupy szkoleniowo-doradczej CWA skierowana jest do instytucji i firm zainteresowanych wzmacnianiem swojego potencjału poprzez rozwijanie umiejętności ludzi tworzących organizację oraz wykorzystanie najlepszych praktyk zarządzania. Trenerów, doradców i konsultantów CWA łączy pasja dzielenia się swoją wiedzą oraz wykorzystania do jej przekazywania innowacyjnych metod i środków przekazu. Dlatego też nasze usługi są związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych i posługują się tymi technologiami jako narzędziem służącym rozwojowi klientów. Dwa filary tworzące Grupę to CWA Pro Publico i CWA Progresiv. W ramach CWA Pro Publico realizujemy projekty szkoleniowe i doradcze dla jednostek sektora publicznego. CWA Progresiv jest natomiast marką oferującą naszym klientom pakiet usług związanych z efektywnym wykorzystaniem technologii informacyjnych w zarządzaniu organizacją. Dotychczas mieliśmy przyjemność współpracować z ponad 30 tysiącami osób i instytucji. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Zespół

5 CWA Pro Publico CWA Pro Publico kieruje swoje produkty do jednostek sektora publicznego. W ciągu ostatnich siedmiu lat udało nam się przygotować spójną i atrakcyjną ofertę szkoleniowo-doradczą, obejmującą kluczowe obszary merytoryczne funkcjonowania administracji samorządowej i centralnej. Szkolenia w obszarze finansów publicznych, stosowania prawa, zarządzania instytucją czy rozwoju kadr, choć dotyczą zróżnicowanych zagadnień i grup docelowych, łączy takie ukierunkowanie ich programu, by organizację urzędu traktować jako współzależny zespół ludzi i kompetencji, których celem jest świadczenie wysokiej jakości usług publicznych. Dlatego też koncentrujemy się na dostarczeniu klientowi pełnego pakietu usług związanych z transferem wiedzy wpływającej na jakość funkcjonowania organizacji, biorąc przy tym pod uwagę zmieniające się otoczenie prawne, stałe doskonalenie metod i środków dydaktycznych a także możliwości, jakie daje rozwój e-administracji. Wybierając współpracę z CWA Pro Publico otrzymujecie Państwo gwarancję: Spotkania się z najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie. Wykorzystania nowoczesnych form kształcenia, organizacji zajęć i usług post-szkoleniowych. Uniwersalności oferty, która obejmuje kluczowe obszary działania instytucji. Oceny wpływu usług szkoleniowych na podniesienie jakości funkcjonowania organizacji. Dostosowania programu szkoleń do przyjętego modelu zarządzania.

6

7 Nasza oferta obejmuje kluczowe obszary funkcjonowania instytucji publicznej. Wybierz produkty i usługi w interesującym Cię obszarze lub zbuduj pakiet przeznaczony tylko dla Ciebie. Finanse Publiczne Szkolenia dotyczące księgowości i gospodarki budżetowej w świetle Ustawy o finansach publicznych. Szkolenia w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych w Finansach i Księgowości urzędu. Szkolenia warsztatowe (otwarte i zamknięte) w zakresie obsługi Systemów i SJO Szkolenia warsztatowe wdrażające zmiany w systemach i SJO Konferencje i SJO Przygotowywanie raportów z systemów i SJO na zamówienie klienta. E-urząd w działaniu Usługi doradcze i wdrożeniowe związane z organizacją e-urzędu przygotowanie do świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną. Szkolenia warsztatowe w zakresie systemu zarządzania dokumentem elektronicznym PROTON. Szkolenia warsztatowe i indywidualne w zakresie zarządzania infrastrukturą IT w urzędzie. Szkolenia warsztatowe i indywidualne w zakresie bezpieczeństwa IT i bezpieczeństwa informacji. Szkolenia certyfikowane w zakresie obsługi infrastruktury IT 7 Skontaktuj się z naszym konsultantem: (61)

8 Nowoczesne kadry Szkolenia indywidualne menadżerów administracji publicznej. Szkolenia warsztatowe i indywidualne w zakresie umiejętności interpersonalnych urzędników. Szkolenia językowe dla pracowników administracji publicznej (obsługa klienta). Szkolenia warsztatowe i indywidualne w zakresie obsługi kadrowopłacowej instytucji. Usługi doradcze i wdrożeniowe dotyczące wartościowania stanowisk pracy w ramach instytucji publicznej. Prawo na co dzień Szkolenia warsztatowe w zakresie przygotowywania i opiniowania aktów prawa miejscowego z wykorzystaniem narzędzi e-legislacji. Szkolenia warsztatowe w zakresie udostępniania informacji publicznej. Szkolenia warsztatowe w zakresie stosowania KPA jako podstawy działania Urzędu. Szkolenia warsztatowe i indywidualne w zakresie stosowania Ustawy PZP po stronie Zamawiającego. Szkolenia w zakresie stosowania Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zarządzanie oświatą Szkolenia w zakresie finansowania i budżetu oświaty. Szkolenia w zakresie stosowania przepisów Karty Nauczyciela przez organy prowadzące. Szkolenia w zakresie zarządzania i planowania strategicznego rozwoju oświaty. Szkolenia dotyczące obowiązku informowania o stanie zadań oświatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szkolenia warsztatowe dla menadżerów oświaty, dotyczące statusu i zadań dyrektorów szkół. Szczegółowy opis naszych usług znajdziesz na 8

9 Finanse publiczne Usługi szkoleniowe związane z zarządzaniem budżetem jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek budżetowych są rozwijane od początku funkcjonowania CWA Pro Publico. Setki szkoleń w zakresie systemów i SJO a także cykl konferencji merytorycznych podczas których spotkaliśmy się z tysiącami użytkowników, pozwalają nam sądzić, że nasze oferta w tym zakresie jest najlepsza z dostępnych na polskim rynku. Finanse Publiczne to pakiet szkoleń skierowanych do służb finansowych jednostek budżetowych. To zawsze aktualne informacje na temat planowania, sprawozdawczości budżetowej i obsługi finansowo-księgowej instytucji, z punktu widzenia Ustawy o finansach publicznych oraz zmian w przepisach prawnych w tym obszarze. Każdy uczestnik wymienionych poniżej szkoleń dysponuje stanowiskiem komputerowym i własnymi materiałami. Szkolenia prowadzone są przez specjalistów, którzy zawodowo zajmują się tematyką finansów publicznych. Szkolenia dotyczące księgowości i gospodarki budżetowej w świetle Ustawy o finansach publicznych. Szkolenia w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych w Finansach i Księgowości urzędu. Szkolenia warsztatowe (otwarte i zamknięte) w zakresie obsługi Systemów i SJO Szkolenia warsztatowe wdrażające zmiany w systemach i SJO Konferencje i SJO Przygotowywanie raportów z systemów i SJO na zamówienie klienta. 9 Skontaktuj się z naszym konsultantem: (61) Szczegółowy opis naszych usług znajdziesz na

10 Przykładowy projekt Usługi wdrożeniowo-szkoleniowe w zakresie systemu SJO Be- dla jednostek organizacyjnych Gminy Brzesko. Liczba uczestników szkoleń: 30 Metodologia: Szkolenia użytkowników w produkcyjnym środowisku pracy, po zainstalowaniu i skonfigurowaniu systemu. Cel projektu: Zbudowanie umiejętności sprawnej obsługi systemu przez operatorów w jednostce głównej i w rozproszonych lokalizacjach oraz uruchomienie elektronicznej wymiany planów i sprawozdań budżetowych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi a Urzędem Miejskim w Brzesku.

11 E-urząd w działaniu Nazwa pakietu usług CWA Pro Publico w tym obszarze, nieprzypadkowo odnosi się do procesu, a nie stanu docelowego. Budowa e-urzędu, dysponującego narzędziami technicznymi, proceduralnymi oraz kompetencjami pracowników, jest z natury rzeczy zjawiskiem dynamicznym, ze względu na rozwój technologii i zmiany w legislacji. W związku z powyższym przygotowaliśmy produkt pozwalający na identyfikację potrzeb konkretnej organizacji w obszarze posiadanej infrastruktury, stosowanych procedur i zakładanych celów. Szkolenia w zakresie wykorzystania infrastruktury e-urzędu do sprawnego zarządzania dokumentem elektronicznym, a co za tym idzie - świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną, są więc poprzedzone gruntowną analizą uwarunkowań konkretnej instytucji. Dlatego też dotyczą one czterech obszarów kluczowych, znajdujących odzwierciedlenie w wymienionych poniżej usługach. Są nimi: prawo, infrastruktura IT, bezpieczeństwo informatyczne, wdrożenie narzędzi zarządzania. Usługi doradcze i wdrożeniowe związane z organizacją e-urzędu przygotowanie do świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną. Szkolenia warsztatowe w zakresie systemu zarządzania dokumentem elektronicznym PROTON. Szkolenia warsztatowe i indywidualne w zakresie zarządzania infrastrukturą IT w urzędzie. Szkolenia warsztatowe i indywidualne w zakresie bezpieczeństwa IT i bezpieczeństwa informacji. Szkolenia certyfikowane w zakresie obsługi infrastruktury IT. 11 Skontaktuj się z naszym konsultantem: (61) Szczegółowy opis naszych usług znajdziesz na

12 Przykładowy projekt CWA Pro Publico przeprowadziło w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych cykl szkoleniowy dotyczący administracji i obsługi Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów PROTON. Szkolenia dla użytkowników systemu zostały przeprowadzone z wykorzystaniem dostarczonego przez firmę sprzętu komputerowego oraz przy użyciu profesjonalnych materiałów merytorycznych. Indywidualne podejście do każdego z pracowników oraz interesująca formuła kursu pozwoliły nam na pełne wykorzystanie możliwości systemu w codziennej pracy Burmistrz Miasta Łaziska Górne

13 Nowoczesne kadry Efektywność funkcjonowania instytucji publicznej jest oceniana przez klienta urzędu przez pryzmat szybkości załatwienia konkretnej sprawy, przejrzystości procedur i jakości obsługi. Dlatego tak istotne jest wzmacnianie potencjału organizacji świadczącej usługi publiczne w obszarach: organizacji pracy, komunikacji społecznej, a także umiejętności interpersonalnych menadżerów administracji i pracowników kontaktujących się z klientem. Oferta CWA Pro Publico prezentowana w ramach pakietu Nowoczesne Kadry skierowana jest zatem do kadry zarządzającej jednostkami sektora publicznego oraz urzędników zainteresowanych rozwojem swoich umiejętności interpersonalnych. Efektyawne zarządzanie zespołem, komunikowanie się na forum publicznym, budowa relacji z klientem urzędu i przełożonym, negocjacje z partnerami zagranicznymi i obsługa interesanta w języku obcym - to tylko niektóre zagadnienia będące przedmiotem naszych szkoleń. Obejmują one następującą tematykę: Szkolenia indywidualne menadżerów administracji publicznej. Szkolenia warsztatowe i indywidualne w zakresie umiejętności interpersonalnych urzędników. Szkolenia językowe dla pracowników administracji publicznej (obsługa klienta). Szkolenia warsztatowe i indywidualne w zakresie obsługi kadrowo-płacowej instytucji. Usługi doradcze i wdrożeniowe dotyczące wartościowania stanowisk pracy w ramach instytucji publicznej. 13 Skontaktuj się z naszym konsultantem: (61) Szczegółowy opis naszych usług znajdziesz na

14 Przykładowy projekt Szkolenia związane z umiejętnościami interpersonalnymi traktowane są niekiedy dość sceptycznie przez osoby, które się z nimi wcześniej nie zetknęły. Największą satysfakcję daje mi moment, gdy po pierwszym ćwiczeniu kursanci zaczynają odkrywać, jak wiele można zyskać stosując skuteczne metody komunikowania się w swojej codziennej pracy. Mariusz Pawlukiewicz trener umiejętności interpersonalnych

15 Prawo na co dzień Stosowanie przepisów prawa w codziennej pracy jest podstawą warsztatu każdego urzędnika. Zmianom w przepisach, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w dostępie do aktualnej wiedzy na ten temat towarzyszy również rozwój narzędzi tworzenia i stosowania prawa. Pakiet Prawo na co dzień został więc pomyślany jako konglomerat usług szkoleniowych i doradczych podnoszących kwalifikacje kadr w kontekście stosowania aktualnych przepisów w określonych obszarach merytorycznych oraz wykorzystania narzędzi takich jak: e-akty, BIP, Portal zamówień publicznych. Wymienione poniżej produkty obejmują zagadnienia związane z: postępowaniem administracyjnym, stosowaniem instrukcji kancelaryjnej, prawidłowej konstrukcji aktów prawa miejscowego, tworzenia e-aktów prawnych, publikowaniem informacji publicznej, gospodarką odpadami oraz prawem pracy. Oferta CWA Pro Publico obejmuje więc kluczowe obszary funkcjonowania urzędu w kontekście stosowania prawa. Szkolenia warsztatowe w zakresie przygotowywania i opiniowania aktów prawa miejscowego z wykorzystaniem narzędzi e-legislacji. Szkolenia warsztatowe w zakresie udostępniania informacji publicznej. Szkolenia warsztatowe w zakresie stosowania KPA, jako podstawy działania Urzędu. Szkolenia warsztatowe i indywidualne w zakresie stosowania Ustawy PZP po stronie Zamawiającego. Szkolenia w zakresie stosowania Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 15 Skontaktuj się z naszym konsultantem: (61) Szczegółowy opis naszych usług znajdziesz na

16

17 Zarządzanie oświatą Zarządzanie i nadzór nad oświatą to jedno z głównych zadań powierzonych jednostkom samorządu terytorialnego. Jest to równocześnie zadanie wiążące się z ogromnymi wydatkami budżetowymi. Pakiet usług szkoleniowych Zarządzanie Oświatą obejmuje najistotniejsze zagadnienia związane z planowaniem rozwoju oświaty w kontekście jej finansowania i zmian strukturalnych, między innymi zmian demograficznych, wpływających na podejmowanie decyzji przez organy prowadzące szkół. Szkolenia CWA Pro Publico w tym obszarze są skierowane do osób odpowiedzialnych za realizację polityki oświatowej na poziomie lokalnym, a więc dla pracowników wydziałów oświaty oraz jednostek organizacyjnych samorządów gminnych i powiatowych, odpowiedzialnych za bezpośrednią realizację nadzoru. Szkolenia w zakresie finansowania i budżetu oświaty. Szkolenia w zakresie stosowania przepisów Karty Nauczyciela przez organy prowadzące. Szkolenia w zakresie zarządzania i planowania strategicznego rozwoju oświaty. Szkolenia dotyczące obowiązku informowania o stanie zadań oświatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szkolenia warsztatowe dla menadżerów oświaty, dotyczące statusu i zadań dyrektorów szkół. 17 Skontaktuj się z naszym konsultantem: (61) Szczegółowy opis naszych usług znajdziesz na

18

19 CWA Progresiv CWA Progresiv jest platformą integrującą usługi szkoleniowe i konsultingowe przeznaczone dla organizacji, które są zainteresowane wzmacnianiem efektywności swojego działania z wykorzystaniem innowacyjnych technologii. Przygotowując naszą ofertę wzięliśmy pod uwagę całokształt procesów związanych z budowaniem społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. W związku z tym, produkty które Państwu oferujemy związane są z praktycznym wykorzystaniem zasobów, takich jak: podpis elektroniczny, infrastruktura IT, narzędzia informatyczne służące do realizacji kluczowych celów jakie stawia sobie organizacja. Zadanie, które sobie wyznaczyliśmy polega na takim kształtowaniu umiejętności ludzi tworzących organizację, by byli oni w stanie sprawniej i efektywniej niż dotychczas zarządzać typowymi procesami przy pomocy dostępnej technologii. Skupiamy się zatem na budowaniu kapitału wiedzy wzmacniającej potencjał organizacji we wszystkich tych obszarach, gdzie wykorzystuje ona infrastrukturę IT. Oferta CWA Progresiv pozwala na: Dobór najlepszych narzędzi informatycznych zarządzania procesami w organizacji. Wyposażenie jej członków w wiedzę niezbędną do ich sprawnego wykorzystania. Przygotowanie pakietu usług szkoleniowo-doradczych opartych o indywidualne potrzeby. Wskazanie korzyści wykorzystania technologii informacyjnych. Określenie ich wpływu na optymalizację kosztów działania

20

21 IT w organizacji Szkolenia w zakresie zarządzania infrastrukturą IT. Szkolenia warsztatowe w zakresie bezpieczeństwa informacji w ramach infrastruktury IT. Szkolenia warsztatowe w zakresie polityki przetwarzania danych osobowych w organizacji. Pakiet szkoleń certyfikowanych dla administratorów IT. Podpis elektroniczny Szkolenia warsztatowe w zakresie wykorzystania podpisu elektronicznego. Szkolenia warsztatowe w zakresie prawnych aspektów stosowania podpisu elektronicznego. Szkolenia w zakresie wykorzystania podpisu elektronicznego w komunikacji elektronicznej. Szkolenia w zakresie prawnych aspektów wykorzystania profilu zaufanego. Audyt i doradztwo Audyt infrastruktury IT i legalności oprogramowania. Przygotowanie i implementacja polityki bezpieczeństwa IT. Zewnętrzna ocena audytu wewnętrznego zgodnie ze standardami IIA. Audyt proceduralny i merytoryczny w zakresie udostępniania informacji publicznej. Przygotowanie polityki zarządzania odpadami wraz z doborem narzędzi informatycznych Wdrożenia IT Wdrożenia narzędzi stanowienia i komunikacji w zakresie prawa miejscowego (Legislator). Dostawa i wdrożenie infrastruktury kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dostawa i wdrożenie Biuletynu Informacji Publicznej. Wdrożenia narzędzi komunikacji elektronicznej (epuap, inne platformy komunikacji). Wdrożenia systemu zarządzania dokumentem elektronicznym (system PROTON). Wdrożenia systemów zarządzania budżetem i księgowością (SJO system FoKa). Zarządzanie wiedzą Profesjonalny Portal Szkoleniowy Wydawnictwo CWA 21 Skontaktuj się z naszym konsultantem: (61) Szczegółowy opis naszych usług znajdziesz na

22

23 IT w organizacji Infrastruktura IT stanowi w każdej organizacji coraz istotniejsze narzędzie wspierające realizację zadań, do których została powołana. Dlatego też w ramach platformy CWA Progresiv przygotowaliśmy pakiet usług szkoleniowych pod nazwą IT w organizacji. Szkolenia tej grupy mają za zadanie dostarczenie klientowi kompetencji umożliwiających optymalne, wydajne i bezpieczne wykorzystanie posiadanej infrastruktury teleinformatycznej. Obok własnych i certyfikowanych przez wiodących producentów sprzętu i oprogramowania szkoleń dotyczących zarządzania infrastrukturą IT, przygotowaliśmy dla Państwa kompleksową ofertę usług związanych z budowaniem i zarządzaniem bezpieczeństwem informacji gromadzonej i przepływającej w ramach zasobów informatycznych. Istotnymi elementami pakietu są tutaj w szczególności: zabezpieczenie poufności danych w komunikacji elektronicznej oraz przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Szkolenia w zakresie zarządzania infrastrukturą IT. Szkolenia warsztatowe w zakresie bezpieczeństwa informacji w ramach infrastruktury IT. Szkolenia warsztatowe w zakresie polityki przetwarzania danych osobowych w organizacji. Pakiet szkoleń certyfikowanych dla administratorów IT. 23 Skontaktuj się z naszym konsultantem: (61) Szczegółowy opis naszych usług znajdziesz na

24 Przykładowy projekt Dzięki współpracy z CWA Pro Publico udało nam się profesjonalnie zaplanować i przeprowadzić cykl szkoleniowy, dotyczący ochrony danych osobowych w komunikacji elektronicznej. Na podkreślenie zasługuje fakt, że skuteczność przeprowadzonych szkoleń wynikała z wcześniejszego ich przygotowania w taki sposób, by odpowiadały one specyfice pracy naszej instytucji. Starostwo Powiatowe w Wołominie

25 Podpis elektroniczny Wykorzystanie dokumentu elektronicznego jako najszybszego i wydajnego nośnika informacji staje się coraz powszechniejsze, zarówno w obszarze biznesu, jak również w związku z rozwojem e-administracji. Możliwość załatwienia sprawy w urzędzie lub banku sprzed ekranu komputera, skuteczne zawarcie umowy na odległość, czy zabezpieczenie poufności przesyłanych treści, wiążą się z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zdając sobie sprawę, że podpis elektroniczny nie jest wykorzystywany w takim stopniu, jak byłoby to możliwe, przygotowaliśmy zestaw produktów szkoleniowych obejmujących jego praktyczne wykorzystanie i popularyzujących stosowanie w tych obszarach organizacji, w których przyczyni się to do poprawy jakości jej funkcjonowania. Wymienione poniżej szkolenia odpowiadają na pytania: co to jest podpis elektroniczny, w jaki sposób i gdzie z niego korzystać, jakie korzyści przynosi organizacji jego wykorzystywanie. Szkolenia warsztatowe w zakresie wykorzystania podpisu elektronicznego. Szkolenia warsztatowe w zakresie prawnych aspektów stosowania podpisu elektronicznego. Szkolenia w zakresie wykorzystania podpisu elektronicznego w komunikacji elektronicznej. Szkolenia w zakresie prawnych aspektów wykorzystania profilu zaufanego. 25 Skontaktuj się z naszym konsultantem: (61) Szczegółowy opis naszych usług znajdziesz na

26

27 Audyt i doradztwo Opisane wcześniej produkty związane były z bezpośrednim transferem wiedzy, budującej potencjał ludzki danej organizacji. Przygotowany przez CWA Progresiv pakiet usług audytorskich i doradczych wyposaża natomiast instytucję lub firmę w konieczne, z punktu widzenia skuteczności działania i obowiązujących przepisów prawa, informacje o sposobie funkcjonowania w określonych obszarach. Celem wymienionych poniżej usług doradczych jest zatem zidentyfikowanie zastanej sytuacji, sformułowanie propozycji niezbędnych zmian oraz wdrożenie przygotowanych zaleceń organizacyjnych. Usługi pakietu Audyt i Doradztwo mają charakter specjalistyczny i obejmują między innymi: przegląd istniejącej infrastruktury teleinformatycznej wraz z kontrolą legalności oprogramowania i przygotowaniem planu rozwoju w tym obszarze, biorąc pod uwagę analizę kosztów; przygotowanie polityki bezpieczeństwa IT w związku ze specyficznymi uwarunkowaniami danej organizacji; ocenę metod i form działania audytu wewnętrznego instytucji publicznej. Audyt infrastruktury IT i legalności oprogramowania. Przygotowanie i implementacja polityki bezpieczeństwa IT. Zewnętrzna ocena audytu wewnętrznego zgodnie ze standardami IIA. Audyt proceduralny i merytoryczny w zakresie udostępniania informacji publicznej. Przygotowanie polityki zarządzania odpadami wraz z doborem narzędzi informatycznych. 27 Skontaktuj się z naszym konsultantem: (61) Szczegółowy opis naszych usług znajdziesz na

28

29 Wdrożenia IT Pakiet usług wdrożeniowych CWA Progresiv stanowi naturalną konsekwencję naszych kompetencji związanych z realizowanymi szkoleniami. Oferujemy zatem nie tylko szkolenia w zakresie podpisu elektronicznego czy zarządzania dokumentem elektronicznym, ale dostarczamy i wdrażamy u klienta niezbędną infrastrukturę. Doradzamy w zakresie przygotowywania e-aktów prawa miejscowego i zarządzania informacją publiczną, ale jesteśmy również w stanie uruchomić najlepsze na rynku rozwiązania, obejmujące te obszary. Nasza współpraca z wiodącymi producentami oprogramowania pozwala nam więc na przygotowanie kompletnej oferty, pozwalającej danej organizacji na: opracowanie planu rozwoju infrastruktury i dostosowanego do potrzeb klienta programu szkoleń, przeprowadzenie tych szkoleń oraz wdrożenie narzędzi informatycznych służących najlepszemu wykorzystaniu pozyskanej wiedzy. Wdrożenia narzędzi stanowienia i komunikacji w zakresie prawa miejscowego (Legislator). Dostawa i wdrożenie infrastruktury kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dostawa i wdrożenie Biuletynu Informacji Publicznej. Wdrożenia narzędzi komunikacji elektronicznej (epuap, inne platformy komunikacji). Wdrożenia systemu zarządzania dokumentem elektronicznym (system PROTON). Wdrożenia systemów zarządzania budżetem i księgowością (SJO system FoKa). Wdrożenia oprogramowania dla Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego (ELIKSIR). 29 Skontaktuj się z naszym konsultantem: (61) Szczegółowy opis naszych usług znajdziesz na

30

31 Zarządzanie wiedzą Pakiet Zarządzanie Wiedzą jest skierowany do klientów, którzy są zainteresowani stałym rozwijaniem i monitorowaniem kompetencji w ramach organizacji, szczególnie w przypadku rozproszonej struktury lub dużej liczby pracowników. Bazując na doświadczeniach CWA Progresiv związanych z logistyką prowadzonych szkoleń oraz znaczeniem profesjonalnych materiałów przygotowaliśmy produkty, które pozwalają na samodzielne budowanie wartości dodanej związanej z zarządzaniem wiedzą. Profesjonalny Portal Szkoleniowy pozwala na obsługę szkoleń wewnętrznych lub szkoleń realizowanych na rzecz innych podmiotów z możliwością rejestrowania uczestników, przechowywania historii odbytych ścieżek szkoleniowych, zarządzania płatnościami za szkolenia i budowania bazy wiedzy dostępnej dla użytkowników posiadających konto w ramach portalu. W ramach Wydawnictwa CWA dzielimy się natomiast z Państwem naszym dorobkiem merytorycznym, zdobytym przy realizacji usług na rzecz klientów. Materiały drukowane i elektroniczne, które powstają w ramach Wydawnictwa są owocem pracy specjalistów, odpowiedzialnych w ramach Grupy CWA za merytoryczne przygotowanie produktów składających się na poszczególne pakiety. Profesjonalny Portal Szkoleniowy Wydawnictwo CWA 31 Skontaktuj się z naszym konsultantem: (61) Szczegółowy opis naszych usług znajdziesz na

32

33 Szkolenia zamknięte Odpowiadamy na indywidualne zapotrzebowanie klienta. Jesteś zainteresowany zbudowaniem kompetencji swojego zespołu i masz określone oczekiwania? Chcesz sobie zapewnić profesjonalną infrastrukturę i oprawę szkoleń, a jednocześnie zoptymalizować ich koszty? Przygotujemy dedykowany program szkoleniowy dla pracowników Twojej organizacji, który będzie zorientowany na osiągnięcie zdefiniowanych wspólnie i mierzalnych efektów. Na każdym etapie realizacji projektu szkoleniowego klient ma możliwość weryfikacji jego skuteczności. W ramach szkoleń zamkniętych Grupy CWA: Masz możliwość wyartykułowania potrzeb, zgodnie z przyjętą strategią rozwoju kadr. Zweryfikujesz i zatwierdzisz przygotowany dla Ciebie program szkoleń. Będziesz miał wpływ na wybór trenerów prowadzących szkolenie. Uzyskasz dostęp do platformy e-learningowej wspomagającej szkolenia. Zbudujesz kryteria pomiaru efektów szkolenia. Strefa Klienta Zdobywanie wiedzy jest procesem ciągłym i dotyczy zarówno każdego z nas, jak i uczącej się organizacji. Dlatego też istotne z punktu widzenia klienta jest planowanie i monitorowanie procesu kształcenia, weryfikacja jego kosztów, dostęp do informacji o oferowanych produktach. Wszystkie te informacje znajdziecie Państwo w strefie klienta, stanowiącej spersonalizowany dla każdego uczestnika szkoleń portal internetowy. W ramach portalu: Utworzysz indywidualne konto z wyłącznym i bezpiecznym dostępem. Zapiszesz się na interesujące Cię szkolenie, optymalizując tematykę, terminy i koszty. Zaprosisz na szkolenie inne osoby współpracujące z Tobą w ramach instytucji. Uzyskasz dostęp do swojej ścieżki edukacyjnej, wraz z informacjami o odbytych szkoleniach. Zweryfikujesz osiągane przez siebie wyniki testów post-szkoleniowych. Bezpośrednio skontaktujesz się z trenerem. Uzyskasz dostęp do materiałów szkoleniowych. Będziesz monitorował poniesione koszty. 33 Skontaktuj się z naszym konsultantem: (61) Szczegółowy opis naszych usług znajdziesz na

34

35 Zaufali nam Powiatowe w Świdnicy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Gmina Lubin Staros Miasto Bełchatów Starostwo Powiatowe w Kościanie Ośrodek R A Sąd Najwyższy Powiat Gryfiński Sygnity SA Miasto Zamość Konin Gmina Żarnów Gmina Wąbrzeźno Regionalna Izba Obrachunkow Gmina Serniki Gmina Piła Gmina Ostróda NetLand Gmina Miasto Zgierz Gminny Ośrodek Pomocy S Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Gmina Łomianki Stow Lubelskiego Gmina Miasta Sanoka Inwest Consulting SA Gmina Miasteczko Kraje Obliczeniowej Sp. z o.o. Gmina Braniewo Regionalna Izba Obrach Łazarskiego w Warszawie Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim Gmina Karpacz Gmina Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego BP Starostwo Powiatowe w Otwocku Regionalna Izba Obrachunkowa w Po Mazowieckiego w Warszawie Starostwo Powiatowe Brzesko Starostwo Powiatowe Łosi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Starostwo Powiatowe w Choszcznie Starostwo Powiatowe w Lipsku Warszawskiego Zachodniego Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim i Gminy w Gniewie Gmina Nowy Tom Urząd Marszałkowsk Starostwo Powiatowe w Przemy Wydawnictwo Fraszk Starostwo Powiatowe w T Wyborcze Delegatura w S Dolnych Urząd Miasta Powiatowe w Wołomi Zw 35 Skontaktuj się z naszym konsultantem: (61) Szczegółowy opis naszych usług znajdziesz na

36 ssecco Poland S.A. Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli GETIN Bank SA Starostwo two Powiatowe w Śremie Lenovo Technology Sp. z o.o. Starostwo Powiatowe w Sandomierzu ozwoju Edukacji Starostwo Powiatowe w Gołdapi Powiat Gdański Powiat Krasnostawski ABC Pro Miasto Sokołów Podlaski Sputnik Software Sp. z o.o. Miasto Poznań Miasto a w Katowicach Gmina Warka Gmina Strzelce Opolskie TBD - Polska SA Gmina Stryków połecznej w Przemyślu Vulcan Sp. z o.o. Gmina Miasto Włocławek Gmina Łańcut Gmina Miasta Toruń arzyszenie PEMI Gmina Skarszewy Urząd Marszałkowski Województwa ńskie Gmina Miasto Boguszów-Gorce Gmina Miasto Elbląg Zakład Elektronicznej Techniki unkowa w Lublinie Gmina Czersk Gmina Drawsko Pomorskie Gmina Gogolin Uczelnia Kobyla Góra Gmina Kruszwica Gmina Olkusz EC2 Sp. z o.o. Gmina Parczew TP SA Gmina Przygodzice w Olsztynie Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki SAD Sp. z o.o. Gmina Uścimów PKO znaniu Starostwo Powiatowe Białobrzegi Urząd Marszałkowski Województwa ce Gmina Jarocin Starostwo Powiatowe Piaseczno Starostwo Powiatowe w Brzozowie Starostwo Powiatowe Przasnysz yśl Urząd Marszałkowski w Łodzi Starostwo Powiatowe w Bełchatowie ROOB-SOFT i Województwa Śląskiego Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska Starostwo Powiatu ślu Fujitsu Polska Starostwo Powiatowe w Pyrzycach Powiat Sokołowski Starostwo a Edukacyjna Starostwo Powiatowe w Pińczowie Starostwo Powiatowe w Poznaniu Urząd Miasta arnobrzegu Urząd Miasta Tarnowa Starostwo Powiatowe w Tarnowie Krajowe Biuro uwałkach Starostwo Powiatowe w Tczewie Starostwo Powiatowe w Trzebnicy Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Wrocławia Gmina Strzelce Opolskie D-Link Starostwo Powiatowe w Wieluniu ZyXEL Starostwo nie Gmina Piła Microsoft Urząd Gminy w Oksie Dell Polska Urząd Gminy w Pysznicy Gmina Nowy Tomyśl iązek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Słupsk

OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY

OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY Szanowni Państwo, przedstawiam ofertę współpracy wybranych Instytutów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ponieważ jestem przekonany, że zwiększenie

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PROGRAM AKTYWNOŚCI SAMORZĄDOWEJ PAS INNOWACYJNE NARZĘDZIE USPOŁECZNIONEGO PROCESU MONITOROWANIA USŁUG PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. KATOWICE, luty 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Wybrane projekty

Bardziej szczegółowo

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP Informacja o wynikach kontroli wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r. Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia i wdrożenia koncepcji informatyzacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02 Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK Wersja 1.02 SPIS TREŚCI: 1METRYKA DOKUMENTU...9 2ASPEKT FORMALNY OPRACOWANIA...10 2.1PODSTAWA FORMALNA...

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Zakład Sieci Z-2 KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Nr pracy: 02300017 07300027 06300077 Warszawa, grudzień 2007 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS. www.fim.org.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS. www.fim.org. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS www.fim.org.pl Lublin, styczeń 2013 r. Strona2 Spis treści: 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2012 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. RZ-48/10 z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie: przyjęcia Księgi Jakości Urzędu Miasta Sławków.

ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2012 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. RZ-48/10 z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie: przyjęcia Księgi Jakości Urzędu Miasta Sławków. ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2012 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Księgi Jakości Urzędu Miasta Sławków. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

URZĘDU MIASTA RYBNIKA

URZĘDU MIASTA RYBNIKA STRONA/ STRON 1 / 35 KSIĘGA Przyjął : Zatwierdził : Pełnomocnik ds. Jakości Prezydent Miasta 12.03.2015... 13.03.2015... Data Podpis Data Podpis STRONA/ STRON 2 / 35 SPIS TREŚCI : 1. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo