Spis treści. Grupa CWA. CWA Pro Publico Finanse Publiczne E-urząd w działaniu Nowoczesne kadry Prawo na co dzień Zarządzanie oświatą.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Grupa CWA. CWA Pro Publico Finanse Publiczne E-urząd w działaniu Nowoczesne kadry Prawo na co dzień Zarządzanie oświatą."

Transkrypt

1

2

3 Spis treści Grupa CWA CWA Pro Publico Finanse Publiczne E-urząd w działaniu Nowoczesne kadry Prawo na co dzień Zarządzanie oświatą CWA Progresiv IT w organizacji Podpis elektroniczny Audyt i doradztwo Wdrożenia IT Zarządzanie wiedzą Szkolenia zamknięte Strefa Klienta Zaufali nam

4 Grupa CWA Oferta Grupy szkoleniowo-doradczej CWA skierowana jest do instytucji i firm zainteresowanych wzmacnianiem swojego potencjału poprzez rozwijanie umiejętności ludzi tworzących organizację oraz wykorzystanie najlepszych praktyk zarządzania. Trenerów, doradców i konsultantów CWA łączy pasja dzielenia się swoją wiedzą oraz wykorzystania do jej przekazywania innowacyjnych metod i środków przekazu. Dlatego też nasze usługi są związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych i posługują się tymi technologiami jako narzędziem służącym rozwojowi klientów. Dwa filary tworzące Grupę to CWA Pro Publico i CWA Progresiv. W ramach CWA Pro Publico realizujemy projekty szkoleniowe i doradcze dla jednostek sektora publicznego. CWA Progresiv jest natomiast marką oferującą naszym klientom pakiet usług związanych z efektywnym wykorzystaniem technologii informacyjnych w zarządzaniu organizacją. Dotychczas mieliśmy przyjemność współpracować z ponad 30 tysiącami osób i instytucji. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Zespół

5 CWA Pro Publico CWA Pro Publico kieruje swoje produkty do jednostek sektora publicznego. W ciągu ostatnich siedmiu lat udało nam się przygotować spójną i atrakcyjną ofertę szkoleniowo-doradczą, obejmującą kluczowe obszary merytoryczne funkcjonowania administracji samorządowej i centralnej. Szkolenia w obszarze finansów publicznych, stosowania prawa, zarządzania instytucją czy rozwoju kadr, choć dotyczą zróżnicowanych zagadnień i grup docelowych, łączy takie ukierunkowanie ich programu, by organizację urzędu traktować jako współzależny zespół ludzi i kompetencji, których celem jest świadczenie wysokiej jakości usług publicznych. Dlatego też koncentrujemy się na dostarczeniu klientowi pełnego pakietu usług związanych z transferem wiedzy wpływającej na jakość funkcjonowania organizacji, biorąc przy tym pod uwagę zmieniające się otoczenie prawne, stałe doskonalenie metod i środków dydaktycznych a także możliwości, jakie daje rozwój e-administracji. Wybierając współpracę z CWA Pro Publico otrzymujecie Państwo gwarancję: Spotkania się z najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie. Wykorzystania nowoczesnych form kształcenia, organizacji zajęć i usług post-szkoleniowych. Uniwersalności oferty, która obejmuje kluczowe obszary działania instytucji. Oceny wpływu usług szkoleniowych na podniesienie jakości funkcjonowania organizacji. Dostosowania programu szkoleń do przyjętego modelu zarządzania.

6

7 Nasza oferta obejmuje kluczowe obszary funkcjonowania instytucji publicznej. Wybierz produkty i usługi w interesującym Cię obszarze lub zbuduj pakiet przeznaczony tylko dla Ciebie. Finanse Publiczne Szkolenia dotyczące księgowości i gospodarki budżetowej w świetle Ustawy o finansach publicznych. Szkolenia w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych w Finansach i Księgowości urzędu. Szkolenia warsztatowe (otwarte i zamknięte) w zakresie obsługi Systemów i SJO Szkolenia warsztatowe wdrażające zmiany w systemach i SJO Konferencje i SJO Przygotowywanie raportów z systemów i SJO na zamówienie klienta. E-urząd w działaniu Usługi doradcze i wdrożeniowe związane z organizacją e-urzędu przygotowanie do świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną. Szkolenia warsztatowe w zakresie systemu zarządzania dokumentem elektronicznym PROTON. Szkolenia warsztatowe i indywidualne w zakresie zarządzania infrastrukturą IT w urzędzie. Szkolenia warsztatowe i indywidualne w zakresie bezpieczeństwa IT i bezpieczeństwa informacji. Szkolenia certyfikowane w zakresie obsługi infrastruktury IT 7 Skontaktuj się z naszym konsultantem: (61)

8 Nowoczesne kadry Szkolenia indywidualne menadżerów administracji publicznej. Szkolenia warsztatowe i indywidualne w zakresie umiejętności interpersonalnych urzędników. Szkolenia językowe dla pracowników administracji publicznej (obsługa klienta). Szkolenia warsztatowe i indywidualne w zakresie obsługi kadrowopłacowej instytucji. Usługi doradcze i wdrożeniowe dotyczące wartościowania stanowisk pracy w ramach instytucji publicznej. Prawo na co dzień Szkolenia warsztatowe w zakresie przygotowywania i opiniowania aktów prawa miejscowego z wykorzystaniem narzędzi e-legislacji. Szkolenia warsztatowe w zakresie udostępniania informacji publicznej. Szkolenia warsztatowe w zakresie stosowania KPA jako podstawy działania Urzędu. Szkolenia warsztatowe i indywidualne w zakresie stosowania Ustawy PZP po stronie Zamawiającego. Szkolenia w zakresie stosowania Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zarządzanie oświatą Szkolenia w zakresie finansowania i budżetu oświaty. Szkolenia w zakresie stosowania przepisów Karty Nauczyciela przez organy prowadzące. Szkolenia w zakresie zarządzania i planowania strategicznego rozwoju oświaty. Szkolenia dotyczące obowiązku informowania o stanie zadań oświatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szkolenia warsztatowe dla menadżerów oświaty, dotyczące statusu i zadań dyrektorów szkół. Szczegółowy opis naszych usług znajdziesz na 8

9 Finanse publiczne Usługi szkoleniowe związane z zarządzaniem budżetem jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek budżetowych są rozwijane od początku funkcjonowania CWA Pro Publico. Setki szkoleń w zakresie systemów i SJO a także cykl konferencji merytorycznych podczas których spotkaliśmy się z tysiącami użytkowników, pozwalają nam sądzić, że nasze oferta w tym zakresie jest najlepsza z dostępnych na polskim rynku. Finanse Publiczne to pakiet szkoleń skierowanych do służb finansowych jednostek budżetowych. To zawsze aktualne informacje na temat planowania, sprawozdawczości budżetowej i obsługi finansowo-księgowej instytucji, z punktu widzenia Ustawy o finansach publicznych oraz zmian w przepisach prawnych w tym obszarze. Każdy uczestnik wymienionych poniżej szkoleń dysponuje stanowiskiem komputerowym i własnymi materiałami. Szkolenia prowadzone są przez specjalistów, którzy zawodowo zajmują się tematyką finansów publicznych. Szkolenia dotyczące księgowości i gospodarki budżetowej w świetle Ustawy o finansach publicznych. Szkolenia w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych w Finansach i Księgowości urzędu. Szkolenia warsztatowe (otwarte i zamknięte) w zakresie obsługi Systemów i SJO Szkolenia warsztatowe wdrażające zmiany w systemach i SJO Konferencje i SJO Przygotowywanie raportów z systemów i SJO na zamówienie klienta. 9 Skontaktuj się z naszym konsultantem: (61) Szczegółowy opis naszych usług znajdziesz na

10 Przykładowy projekt Usługi wdrożeniowo-szkoleniowe w zakresie systemu SJO Be- dla jednostek organizacyjnych Gminy Brzesko. Liczba uczestników szkoleń: 30 Metodologia: Szkolenia użytkowników w produkcyjnym środowisku pracy, po zainstalowaniu i skonfigurowaniu systemu. Cel projektu: Zbudowanie umiejętności sprawnej obsługi systemu przez operatorów w jednostce głównej i w rozproszonych lokalizacjach oraz uruchomienie elektronicznej wymiany planów i sprawozdań budżetowych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi a Urzędem Miejskim w Brzesku.

11 E-urząd w działaniu Nazwa pakietu usług CWA Pro Publico w tym obszarze, nieprzypadkowo odnosi się do procesu, a nie stanu docelowego. Budowa e-urzędu, dysponującego narzędziami technicznymi, proceduralnymi oraz kompetencjami pracowników, jest z natury rzeczy zjawiskiem dynamicznym, ze względu na rozwój technologii i zmiany w legislacji. W związku z powyższym przygotowaliśmy produkt pozwalający na identyfikację potrzeb konkretnej organizacji w obszarze posiadanej infrastruktury, stosowanych procedur i zakładanych celów. Szkolenia w zakresie wykorzystania infrastruktury e-urzędu do sprawnego zarządzania dokumentem elektronicznym, a co za tym idzie - świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną, są więc poprzedzone gruntowną analizą uwarunkowań konkretnej instytucji. Dlatego też dotyczą one czterech obszarów kluczowych, znajdujących odzwierciedlenie w wymienionych poniżej usługach. Są nimi: prawo, infrastruktura IT, bezpieczeństwo informatyczne, wdrożenie narzędzi zarządzania. Usługi doradcze i wdrożeniowe związane z organizacją e-urzędu przygotowanie do świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną. Szkolenia warsztatowe w zakresie systemu zarządzania dokumentem elektronicznym PROTON. Szkolenia warsztatowe i indywidualne w zakresie zarządzania infrastrukturą IT w urzędzie. Szkolenia warsztatowe i indywidualne w zakresie bezpieczeństwa IT i bezpieczeństwa informacji. Szkolenia certyfikowane w zakresie obsługi infrastruktury IT. 11 Skontaktuj się z naszym konsultantem: (61) Szczegółowy opis naszych usług znajdziesz na

12 Przykładowy projekt CWA Pro Publico przeprowadziło w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych cykl szkoleniowy dotyczący administracji i obsługi Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów PROTON. Szkolenia dla użytkowników systemu zostały przeprowadzone z wykorzystaniem dostarczonego przez firmę sprzętu komputerowego oraz przy użyciu profesjonalnych materiałów merytorycznych. Indywidualne podejście do każdego z pracowników oraz interesująca formuła kursu pozwoliły nam na pełne wykorzystanie możliwości systemu w codziennej pracy Burmistrz Miasta Łaziska Górne

13 Nowoczesne kadry Efektywność funkcjonowania instytucji publicznej jest oceniana przez klienta urzędu przez pryzmat szybkości załatwienia konkretnej sprawy, przejrzystości procedur i jakości obsługi. Dlatego tak istotne jest wzmacnianie potencjału organizacji świadczącej usługi publiczne w obszarach: organizacji pracy, komunikacji społecznej, a także umiejętności interpersonalnych menadżerów administracji i pracowników kontaktujących się z klientem. Oferta CWA Pro Publico prezentowana w ramach pakietu Nowoczesne Kadry skierowana jest zatem do kadry zarządzającej jednostkami sektora publicznego oraz urzędników zainteresowanych rozwojem swoich umiejętności interpersonalnych. Efektyawne zarządzanie zespołem, komunikowanie się na forum publicznym, budowa relacji z klientem urzędu i przełożonym, negocjacje z partnerami zagranicznymi i obsługa interesanta w języku obcym - to tylko niektóre zagadnienia będące przedmiotem naszych szkoleń. Obejmują one następującą tematykę: Szkolenia indywidualne menadżerów administracji publicznej. Szkolenia warsztatowe i indywidualne w zakresie umiejętności interpersonalnych urzędników. Szkolenia językowe dla pracowników administracji publicznej (obsługa klienta). Szkolenia warsztatowe i indywidualne w zakresie obsługi kadrowo-płacowej instytucji. Usługi doradcze i wdrożeniowe dotyczące wartościowania stanowisk pracy w ramach instytucji publicznej. 13 Skontaktuj się z naszym konsultantem: (61) Szczegółowy opis naszych usług znajdziesz na

14 Przykładowy projekt Szkolenia związane z umiejętnościami interpersonalnymi traktowane są niekiedy dość sceptycznie przez osoby, które się z nimi wcześniej nie zetknęły. Największą satysfakcję daje mi moment, gdy po pierwszym ćwiczeniu kursanci zaczynają odkrywać, jak wiele można zyskać stosując skuteczne metody komunikowania się w swojej codziennej pracy. Mariusz Pawlukiewicz trener umiejętności interpersonalnych

15 Prawo na co dzień Stosowanie przepisów prawa w codziennej pracy jest podstawą warsztatu każdego urzędnika. Zmianom w przepisach, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w dostępie do aktualnej wiedzy na ten temat towarzyszy również rozwój narzędzi tworzenia i stosowania prawa. Pakiet Prawo na co dzień został więc pomyślany jako konglomerat usług szkoleniowych i doradczych podnoszących kwalifikacje kadr w kontekście stosowania aktualnych przepisów w określonych obszarach merytorycznych oraz wykorzystania narzędzi takich jak: e-akty, BIP, Portal zamówień publicznych. Wymienione poniżej produkty obejmują zagadnienia związane z: postępowaniem administracyjnym, stosowaniem instrukcji kancelaryjnej, prawidłowej konstrukcji aktów prawa miejscowego, tworzenia e-aktów prawnych, publikowaniem informacji publicznej, gospodarką odpadami oraz prawem pracy. Oferta CWA Pro Publico obejmuje więc kluczowe obszary funkcjonowania urzędu w kontekście stosowania prawa. Szkolenia warsztatowe w zakresie przygotowywania i opiniowania aktów prawa miejscowego z wykorzystaniem narzędzi e-legislacji. Szkolenia warsztatowe w zakresie udostępniania informacji publicznej. Szkolenia warsztatowe w zakresie stosowania KPA, jako podstawy działania Urzędu. Szkolenia warsztatowe i indywidualne w zakresie stosowania Ustawy PZP po stronie Zamawiającego. Szkolenia w zakresie stosowania Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 15 Skontaktuj się z naszym konsultantem: (61) Szczegółowy opis naszych usług znajdziesz na

16

17 Zarządzanie oświatą Zarządzanie i nadzór nad oświatą to jedno z głównych zadań powierzonych jednostkom samorządu terytorialnego. Jest to równocześnie zadanie wiążące się z ogromnymi wydatkami budżetowymi. Pakiet usług szkoleniowych Zarządzanie Oświatą obejmuje najistotniejsze zagadnienia związane z planowaniem rozwoju oświaty w kontekście jej finansowania i zmian strukturalnych, między innymi zmian demograficznych, wpływających na podejmowanie decyzji przez organy prowadzące szkół. Szkolenia CWA Pro Publico w tym obszarze są skierowane do osób odpowiedzialnych za realizację polityki oświatowej na poziomie lokalnym, a więc dla pracowników wydziałów oświaty oraz jednostek organizacyjnych samorządów gminnych i powiatowych, odpowiedzialnych za bezpośrednią realizację nadzoru. Szkolenia w zakresie finansowania i budżetu oświaty. Szkolenia w zakresie stosowania przepisów Karty Nauczyciela przez organy prowadzące. Szkolenia w zakresie zarządzania i planowania strategicznego rozwoju oświaty. Szkolenia dotyczące obowiązku informowania o stanie zadań oświatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szkolenia warsztatowe dla menadżerów oświaty, dotyczące statusu i zadań dyrektorów szkół. 17 Skontaktuj się z naszym konsultantem: (61) Szczegółowy opis naszych usług znajdziesz na

18

19 CWA Progresiv CWA Progresiv jest platformą integrującą usługi szkoleniowe i konsultingowe przeznaczone dla organizacji, które są zainteresowane wzmacnianiem efektywności swojego działania z wykorzystaniem innowacyjnych technologii. Przygotowując naszą ofertę wzięliśmy pod uwagę całokształt procesów związanych z budowaniem społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. W związku z tym, produkty które Państwu oferujemy związane są z praktycznym wykorzystaniem zasobów, takich jak: podpis elektroniczny, infrastruktura IT, narzędzia informatyczne służące do realizacji kluczowych celów jakie stawia sobie organizacja. Zadanie, które sobie wyznaczyliśmy polega na takim kształtowaniu umiejętności ludzi tworzących organizację, by byli oni w stanie sprawniej i efektywniej niż dotychczas zarządzać typowymi procesami przy pomocy dostępnej technologii. Skupiamy się zatem na budowaniu kapitału wiedzy wzmacniającej potencjał organizacji we wszystkich tych obszarach, gdzie wykorzystuje ona infrastrukturę IT. Oferta CWA Progresiv pozwala na: Dobór najlepszych narzędzi informatycznych zarządzania procesami w organizacji. Wyposażenie jej członków w wiedzę niezbędną do ich sprawnego wykorzystania. Przygotowanie pakietu usług szkoleniowo-doradczych opartych o indywidualne potrzeby. Wskazanie korzyści wykorzystania technologii informacyjnych. Określenie ich wpływu na optymalizację kosztów działania

20

21 IT w organizacji Szkolenia w zakresie zarządzania infrastrukturą IT. Szkolenia warsztatowe w zakresie bezpieczeństwa informacji w ramach infrastruktury IT. Szkolenia warsztatowe w zakresie polityki przetwarzania danych osobowych w organizacji. Pakiet szkoleń certyfikowanych dla administratorów IT. Podpis elektroniczny Szkolenia warsztatowe w zakresie wykorzystania podpisu elektronicznego. Szkolenia warsztatowe w zakresie prawnych aspektów stosowania podpisu elektronicznego. Szkolenia w zakresie wykorzystania podpisu elektronicznego w komunikacji elektronicznej. Szkolenia w zakresie prawnych aspektów wykorzystania profilu zaufanego. Audyt i doradztwo Audyt infrastruktury IT i legalności oprogramowania. Przygotowanie i implementacja polityki bezpieczeństwa IT. Zewnętrzna ocena audytu wewnętrznego zgodnie ze standardami IIA. Audyt proceduralny i merytoryczny w zakresie udostępniania informacji publicznej. Przygotowanie polityki zarządzania odpadami wraz z doborem narzędzi informatycznych Wdrożenia IT Wdrożenia narzędzi stanowienia i komunikacji w zakresie prawa miejscowego (Legislator). Dostawa i wdrożenie infrastruktury kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dostawa i wdrożenie Biuletynu Informacji Publicznej. Wdrożenia narzędzi komunikacji elektronicznej (epuap, inne platformy komunikacji). Wdrożenia systemu zarządzania dokumentem elektronicznym (system PROTON). Wdrożenia systemów zarządzania budżetem i księgowością (SJO system FoKa). Zarządzanie wiedzą Profesjonalny Portal Szkoleniowy Wydawnictwo CWA 21 Skontaktuj się z naszym konsultantem: (61) Szczegółowy opis naszych usług znajdziesz na

22

23 IT w organizacji Infrastruktura IT stanowi w każdej organizacji coraz istotniejsze narzędzie wspierające realizację zadań, do których została powołana. Dlatego też w ramach platformy CWA Progresiv przygotowaliśmy pakiet usług szkoleniowych pod nazwą IT w organizacji. Szkolenia tej grupy mają za zadanie dostarczenie klientowi kompetencji umożliwiających optymalne, wydajne i bezpieczne wykorzystanie posiadanej infrastruktury teleinformatycznej. Obok własnych i certyfikowanych przez wiodących producentów sprzętu i oprogramowania szkoleń dotyczących zarządzania infrastrukturą IT, przygotowaliśmy dla Państwa kompleksową ofertę usług związanych z budowaniem i zarządzaniem bezpieczeństwem informacji gromadzonej i przepływającej w ramach zasobów informatycznych. Istotnymi elementami pakietu są tutaj w szczególności: zabezpieczenie poufności danych w komunikacji elektronicznej oraz przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Szkolenia w zakresie zarządzania infrastrukturą IT. Szkolenia warsztatowe w zakresie bezpieczeństwa informacji w ramach infrastruktury IT. Szkolenia warsztatowe w zakresie polityki przetwarzania danych osobowych w organizacji. Pakiet szkoleń certyfikowanych dla administratorów IT. 23 Skontaktuj się z naszym konsultantem: (61) Szczegółowy opis naszych usług znajdziesz na

24 Przykładowy projekt Dzięki współpracy z CWA Pro Publico udało nam się profesjonalnie zaplanować i przeprowadzić cykl szkoleniowy, dotyczący ochrony danych osobowych w komunikacji elektronicznej. Na podkreślenie zasługuje fakt, że skuteczność przeprowadzonych szkoleń wynikała z wcześniejszego ich przygotowania w taki sposób, by odpowiadały one specyfice pracy naszej instytucji. Starostwo Powiatowe w Wołominie

25 Podpis elektroniczny Wykorzystanie dokumentu elektronicznego jako najszybszego i wydajnego nośnika informacji staje się coraz powszechniejsze, zarówno w obszarze biznesu, jak również w związku z rozwojem e-administracji. Możliwość załatwienia sprawy w urzędzie lub banku sprzed ekranu komputera, skuteczne zawarcie umowy na odległość, czy zabezpieczenie poufności przesyłanych treści, wiążą się z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zdając sobie sprawę, że podpis elektroniczny nie jest wykorzystywany w takim stopniu, jak byłoby to możliwe, przygotowaliśmy zestaw produktów szkoleniowych obejmujących jego praktyczne wykorzystanie i popularyzujących stosowanie w tych obszarach organizacji, w których przyczyni się to do poprawy jakości jej funkcjonowania. Wymienione poniżej szkolenia odpowiadają na pytania: co to jest podpis elektroniczny, w jaki sposób i gdzie z niego korzystać, jakie korzyści przynosi organizacji jego wykorzystywanie. Szkolenia warsztatowe w zakresie wykorzystania podpisu elektronicznego. Szkolenia warsztatowe w zakresie prawnych aspektów stosowania podpisu elektronicznego. Szkolenia w zakresie wykorzystania podpisu elektronicznego w komunikacji elektronicznej. Szkolenia w zakresie prawnych aspektów wykorzystania profilu zaufanego. 25 Skontaktuj się z naszym konsultantem: (61) Szczegółowy opis naszych usług znajdziesz na

26

27 Audyt i doradztwo Opisane wcześniej produkty związane były z bezpośrednim transferem wiedzy, budującej potencjał ludzki danej organizacji. Przygotowany przez CWA Progresiv pakiet usług audytorskich i doradczych wyposaża natomiast instytucję lub firmę w konieczne, z punktu widzenia skuteczności działania i obowiązujących przepisów prawa, informacje o sposobie funkcjonowania w określonych obszarach. Celem wymienionych poniżej usług doradczych jest zatem zidentyfikowanie zastanej sytuacji, sformułowanie propozycji niezbędnych zmian oraz wdrożenie przygotowanych zaleceń organizacyjnych. Usługi pakietu Audyt i Doradztwo mają charakter specjalistyczny i obejmują między innymi: przegląd istniejącej infrastruktury teleinformatycznej wraz z kontrolą legalności oprogramowania i przygotowaniem planu rozwoju w tym obszarze, biorąc pod uwagę analizę kosztów; przygotowanie polityki bezpieczeństwa IT w związku ze specyficznymi uwarunkowaniami danej organizacji; ocenę metod i form działania audytu wewnętrznego instytucji publicznej. Audyt infrastruktury IT i legalności oprogramowania. Przygotowanie i implementacja polityki bezpieczeństwa IT. Zewnętrzna ocena audytu wewnętrznego zgodnie ze standardami IIA. Audyt proceduralny i merytoryczny w zakresie udostępniania informacji publicznej. Przygotowanie polityki zarządzania odpadami wraz z doborem narzędzi informatycznych. 27 Skontaktuj się z naszym konsultantem: (61) Szczegółowy opis naszych usług znajdziesz na

28

29 Wdrożenia IT Pakiet usług wdrożeniowych CWA Progresiv stanowi naturalną konsekwencję naszych kompetencji związanych z realizowanymi szkoleniami. Oferujemy zatem nie tylko szkolenia w zakresie podpisu elektronicznego czy zarządzania dokumentem elektronicznym, ale dostarczamy i wdrażamy u klienta niezbędną infrastrukturę. Doradzamy w zakresie przygotowywania e-aktów prawa miejscowego i zarządzania informacją publiczną, ale jesteśmy również w stanie uruchomić najlepsze na rynku rozwiązania, obejmujące te obszary. Nasza współpraca z wiodącymi producentami oprogramowania pozwala nam więc na przygotowanie kompletnej oferty, pozwalającej danej organizacji na: opracowanie planu rozwoju infrastruktury i dostosowanego do potrzeb klienta programu szkoleń, przeprowadzenie tych szkoleń oraz wdrożenie narzędzi informatycznych służących najlepszemu wykorzystaniu pozyskanej wiedzy. Wdrożenia narzędzi stanowienia i komunikacji w zakresie prawa miejscowego (Legislator). Dostawa i wdrożenie infrastruktury kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dostawa i wdrożenie Biuletynu Informacji Publicznej. Wdrożenia narzędzi komunikacji elektronicznej (epuap, inne platformy komunikacji). Wdrożenia systemu zarządzania dokumentem elektronicznym (system PROTON). Wdrożenia systemów zarządzania budżetem i księgowością (SJO system FoKa). Wdrożenia oprogramowania dla Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego (ELIKSIR). 29 Skontaktuj się z naszym konsultantem: (61) Szczegółowy opis naszych usług znajdziesz na

30

31 Zarządzanie wiedzą Pakiet Zarządzanie Wiedzą jest skierowany do klientów, którzy są zainteresowani stałym rozwijaniem i monitorowaniem kompetencji w ramach organizacji, szczególnie w przypadku rozproszonej struktury lub dużej liczby pracowników. Bazując na doświadczeniach CWA Progresiv związanych z logistyką prowadzonych szkoleń oraz znaczeniem profesjonalnych materiałów przygotowaliśmy produkty, które pozwalają na samodzielne budowanie wartości dodanej związanej z zarządzaniem wiedzą. Profesjonalny Portal Szkoleniowy pozwala na obsługę szkoleń wewnętrznych lub szkoleń realizowanych na rzecz innych podmiotów z możliwością rejestrowania uczestników, przechowywania historii odbytych ścieżek szkoleniowych, zarządzania płatnościami za szkolenia i budowania bazy wiedzy dostępnej dla użytkowników posiadających konto w ramach portalu. W ramach Wydawnictwa CWA dzielimy się natomiast z Państwem naszym dorobkiem merytorycznym, zdobytym przy realizacji usług na rzecz klientów. Materiały drukowane i elektroniczne, które powstają w ramach Wydawnictwa są owocem pracy specjalistów, odpowiedzialnych w ramach Grupy CWA za merytoryczne przygotowanie produktów składających się na poszczególne pakiety. Profesjonalny Portal Szkoleniowy Wydawnictwo CWA 31 Skontaktuj się z naszym konsultantem: (61) Szczegółowy opis naszych usług znajdziesz na

32

33 Szkolenia zamknięte Odpowiadamy na indywidualne zapotrzebowanie klienta. Jesteś zainteresowany zbudowaniem kompetencji swojego zespołu i masz określone oczekiwania? Chcesz sobie zapewnić profesjonalną infrastrukturę i oprawę szkoleń, a jednocześnie zoptymalizować ich koszty? Przygotujemy dedykowany program szkoleniowy dla pracowników Twojej organizacji, który będzie zorientowany na osiągnięcie zdefiniowanych wspólnie i mierzalnych efektów. Na każdym etapie realizacji projektu szkoleniowego klient ma możliwość weryfikacji jego skuteczności. W ramach szkoleń zamkniętych Grupy CWA: Masz możliwość wyartykułowania potrzeb, zgodnie z przyjętą strategią rozwoju kadr. Zweryfikujesz i zatwierdzisz przygotowany dla Ciebie program szkoleń. Będziesz miał wpływ na wybór trenerów prowadzących szkolenie. Uzyskasz dostęp do platformy e-learningowej wspomagającej szkolenia. Zbudujesz kryteria pomiaru efektów szkolenia. Strefa Klienta Zdobywanie wiedzy jest procesem ciągłym i dotyczy zarówno każdego z nas, jak i uczącej się organizacji. Dlatego też istotne z punktu widzenia klienta jest planowanie i monitorowanie procesu kształcenia, weryfikacja jego kosztów, dostęp do informacji o oferowanych produktach. Wszystkie te informacje znajdziecie Państwo w strefie klienta, stanowiącej spersonalizowany dla każdego uczestnika szkoleń portal internetowy. W ramach portalu: Utworzysz indywidualne konto z wyłącznym i bezpiecznym dostępem. Zapiszesz się na interesujące Cię szkolenie, optymalizując tematykę, terminy i koszty. Zaprosisz na szkolenie inne osoby współpracujące z Tobą w ramach instytucji. Uzyskasz dostęp do swojej ścieżki edukacyjnej, wraz z informacjami o odbytych szkoleniach. Zweryfikujesz osiągane przez siebie wyniki testów post-szkoleniowych. Bezpośrednio skontaktujesz się z trenerem. Uzyskasz dostęp do materiałów szkoleniowych. Będziesz monitorował poniesione koszty. 33 Skontaktuj się z naszym konsultantem: (61) Szczegółowy opis naszych usług znajdziesz na

34

35 Zaufali nam Powiatowe w Świdnicy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Gmina Lubin Staros Miasto Bełchatów Starostwo Powiatowe w Kościanie Ośrodek R A Sąd Najwyższy Powiat Gryfiński Sygnity SA Miasto Zamość Konin Gmina Żarnów Gmina Wąbrzeźno Regionalna Izba Obrachunkow Gmina Serniki Gmina Piła Gmina Ostróda NetLand Gmina Miasto Zgierz Gminny Ośrodek Pomocy S Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Gmina Łomianki Stow Lubelskiego Gmina Miasta Sanoka Inwest Consulting SA Gmina Miasteczko Kraje Obliczeniowej Sp. z o.o. Gmina Braniewo Regionalna Izba Obrach Łazarskiego w Warszawie Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim Gmina Karpacz Gmina Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego BP Starostwo Powiatowe w Otwocku Regionalna Izba Obrachunkowa w Po Mazowieckiego w Warszawie Starostwo Powiatowe Brzesko Starostwo Powiatowe Łosi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Starostwo Powiatowe w Choszcznie Starostwo Powiatowe w Lipsku Warszawskiego Zachodniego Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim i Gminy w Gniewie Gmina Nowy Tom Urząd Marszałkowsk Starostwo Powiatowe w Przemy Wydawnictwo Fraszk Starostwo Powiatowe w T Wyborcze Delegatura w S Dolnych Urząd Miasta Powiatowe w Wołomi Zw 35 Skontaktuj się z naszym konsultantem: (61) Szczegółowy opis naszych usług znajdziesz na

36 ssecco Poland S.A. Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli GETIN Bank SA Starostwo two Powiatowe w Śremie Lenovo Technology Sp. z o.o. Starostwo Powiatowe w Sandomierzu ozwoju Edukacji Starostwo Powiatowe w Gołdapi Powiat Gdański Powiat Krasnostawski ABC Pro Miasto Sokołów Podlaski Sputnik Software Sp. z o.o. Miasto Poznań Miasto a w Katowicach Gmina Warka Gmina Strzelce Opolskie TBD - Polska SA Gmina Stryków połecznej w Przemyślu Vulcan Sp. z o.o. Gmina Miasto Włocławek Gmina Łańcut Gmina Miasta Toruń arzyszenie PEMI Gmina Skarszewy Urząd Marszałkowski Województwa ńskie Gmina Miasto Boguszów-Gorce Gmina Miasto Elbląg Zakład Elektronicznej Techniki unkowa w Lublinie Gmina Czersk Gmina Drawsko Pomorskie Gmina Gogolin Uczelnia Kobyla Góra Gmina Kruszwica Gmina Olkusz EC2 Sp. z o.o. Gmina Parczew TP SA Gmina Przygodzice w Olsztynie Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki SAD Sp. z o.o. Gmina Uścimów PKO znaniu Starostwo Powiatowe Białobrzegi Urząd Marszałkowski Województwa ce Gmina Jarocin Starostwo Powiatowe Piaseczno Starostwo Powiatowe w Brzozowie Starostwo Powiatowe Przasnysz yśl Urząd Marszałkowski w Łodzi Starostwo Powiatowe w Bełchatowie ROOB-SOFT i Województwa Śląskiego Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska Starostwo Powiatu ślu Fujitsu Polska Starostwo Powiatowe w Pyrzycach Powiat Sokołowski Starostwo a Edukacyjna Starostwo Powiatowe w Pińczowie Starostwo Powiatowe w Poznaniu Urząd Miasta arnobrzegu Urząd Miasta Tarnowa Starostwo Powiatowe w Tarnowie Krajowe Biuro uwałkach Starostwo Powiatowe w Tczewie Starostwo Powiatowe w Trzebnicy Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Wrocławia Gmina Strzelce Opolskie D-Link Starostwo Powiatowe w Wieluniu ZyXEL Starostwo nie Gmina Piła Microsoft Urząd Gminy w Oksie Dell Polska Urząd Gminy w Pysznicy Gmina Nowy Tomyśl iązek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Słupsk

Tworzymy oprogramowanie. Oprogramowanie dla administracji publicznej. Poznań 2016

Tworzymy oprogramowanie. Oprogramowanie dla administracji publicznej. Poznań 2016 Tworzymy oprogramowanie Oprogramowanie dla administracji publicznej Poznań 2016 O firmie -> najważniejsze informacje (1/2) Tworzymy oprogramowanie Sputnik Software jest producentem oprogramowania dla administracji

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej

Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Poddziałanie 5.1.1 Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr Diagnozowanie kondycji administracji rządowej w kluczowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ)

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań . Polska Dołącz dzisiaj: Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań Uzyskaj prawo posługiwania się znakiem Zgodny z GS1 Promuj swoją firmę oraz oferowane rozwiązania wśród 19 tysięcy Uczestników systemu

Bardziej szczegółowo

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR BODiE, bo liczy się wiedza 2 S t r o n a Wszystkich pracowników banków spółdzielczych uczestniczących w projekcie SGB HR nowoczesne

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE. PROCES EDUKACYJNY narzędzia i techniki

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE. PROCES EDUKACYJNY narzędzia i techniki SZKOLENIA WEWNĘTRZNE PROCES EDUKACYJNY narzędzia i techniki NASZA MISJA DOSTARCZENIE RZETELNEJ INFORMACJI POZWALAJĄCEJ NA ROZWÓJ I POD- NIESIENIE POZIOMU DOJRZAŁOŚCI ORGANIZACJI. Stawiamy na kompetencje,

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm

ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm Jak się rozwijać na trudnym rynku? Proponujemy jedyne na rynku rozwiązanie łączące profesjonalne i kompleksowe wsparcie dla Państwa firmy w optymalnym wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA PROJEKTÓW

POWIĄZANIA PROJEKTÓW Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska POWIĄZANIA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ORE Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning. E-learning. dla biznesu

Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning. E-learning. dla biznesu Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning E-learning. dla biznesu Profesjonalizm i doświadczenie 9 lat doświadczenia 50 osobowy zespół specjalistów ponad 100 000 przeszkolonych osób Dla

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne Budowa Platformy e-finansów Publicznych e-finanse Publiczne Przesłanie Państwo jak korporacja, skutecznie zarządzane i efektywnie wykorzystujące środki Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2 czerwca 2014 r.

Warszawa, 2 czerwca 2014 r. Rola Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów we wdrażaniu cyfryzacji doświadczenia Gminy Lesznowola r. Agenda prezentacji: 1. Informacje o Gminie Lesznowola. 2. Co nas wyróżnia? 3. Urząd Gminy w liczbach.

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY

INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2/POKL/5.2.1/2010 Innowacyjna i sprawna administracja jest dynamicznym projektem opartym

Bardziej szczegółowo

Roman Nowak. Droga do CUW

Roman Nowak. Droga do CUW Roman Nowak Droga do CUW Historia 1951 Firma została założona w1951 roku, aby świadczyć usługi obliczeniowe dla sektora wydobywczego, należy więc do grona najstarszych i najbardziej doświadczonych polskich

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes

Bardziej szczegółowo

Systemy, miary oraz narzędzia zapewniania jakości w szkoleniach zawodowych

Systemy, miary oraz narzędzia zapewniania jakości w szkoleniach zawodowych TEMAT SZKOLENIA Systemy, miary oraz narzędzia zapewniania jakości w ch Dzień 1 OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

comarch opt!ma Bezpieczeństwo, efektywność, Skuteczność dla Biur Rachunkowych

comarch opt!ma Bezpieczeństwo, efektywność, Skuteczność dla Biur Rachunkowych comarch opt!ma Bezpieczeństwo, efektywność, Skuteczność dla Biur Rachunkowych Pierwszy kompleksowy Program do obsługi biur rachunkowych Dzięki wieloletniej współpracy z ekspertami z branży usług księgowych,

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Regionalny system doradztwa edukacyjno-zawodowego

Regionalny system doradztwa edukacyjno-zawodowego Regionalny system doradztwa edukacyjno-zawodowego Adam Krawiec Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Gdańsk, 7 czerwca 2016 r. Strategia Rozwoju Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Program Konwentu: Patronat honorowy Patronat medialny Partnerzy. III Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie

Program Konwentu: Patronat honorowy Patronat medialny Partnerzy. III Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie Program Konwentu: I Dzień Poniedziałek 28 czerwca 9.00 10.00 Rejestracja uczestników 10.00 10.15 Uroczyste otwarcie Konwentu 10.15 11.40 Zajęcia programowe: Projekt Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Pakiet zawiera. Pakiet Interoperacyjny Urząd. E-learning. Asysta merytoryczna. Oprogramowanie. Audyt. Certyfikacja.

Pakiet zawiera. Pakiet Interoperacyjny Urząd. E-learning. Asysta merytoryczna. Oprogramowanie. Audyt. Certyfikacja. Pakiet Interoperacyjny Urząd Oferujemy kompleksowy pakiet wdrożenia Krajowych Ram Interoperacyjności w Urzędzie. W skład pakietu wchodzi 6 modułów: e-learning, audyt, wzory dokumentów, asysta merytoryczna,

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 2011 Krajowy System Usług oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 Krajowy System Usług (KSU) to oferta usług dla osób przedsiębiorczych w kraju - firm z sektora

Bardziej szczegółowo

Doradztwo w obszarze efektywności energetycznej i OZE w perspektywie finansowej 2014-2020. Warszawa, 28 maja 2014 r.

Doradztwo w obszarze efektywności energetycznej i OZE w perspektywie finansowej 2014-2020. Warszawa, 28 maja 2014 r. Doradztwo w obszarze efektywności energetycznej i OZE w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 28 maja 2014 r. 1 Plan prezentacji: 1) Cele projektu systemowego 2) Zakres merytoryczny 3) Filary usług

Bardziej szczegółowo

Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZASADY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Witold Radzio zastępca dyrektora

Bardziej szczegółowo

Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego

Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego Lider Projektu: Gmina Prusice Partnerzy Projektu: Gmina Wisznia Mała, Gmina Wołów, Gmina Oborniki Śląskie, Gmina Prochowice, Gmina Dobroszyce, Gmina

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość

Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość Warsztaty Lwów Małopolska, Kraków 6.II.2006 Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Warsztaty Lwów Małopolska, Kraków 6.II.2006

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Łączna ilośd przeszkolonych osób. Ilośd zrealizowanych projektów o wartości pow. 20 000 PLN. Ilośd zrealizowanych projektów o wartości pow.

Łączna ilośd przeszkolonych osób. Ilośd zrealizowanych projektów o wartości pow. 20 000 PLN. Ilośd zrealizowanych projektów o wartości pow. Twój sukces to nasze indywidualne podejście MISJA Naszą rolą jest rozwój w kierunku obsługi podmiotów gospodarczych w zakresie usług szkoleniowych oraz doradczych świadczonych na najwyższym poziomie, w

Bardziej szczegółowo

Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia. profil, osiągnięcia i bieżące działania

Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia. profil, osiągnięcia i bieżące działania Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia profil, osiągnięcia i bieżące działania ICT Day 27.09.2012 AGENDA O Fundacji Osiągnięcia Fundacji Planowane działania O FUNDACJI GENEZA POWSTANIA Fundacja powołana

Bardziej szczegółowo

Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji 1 INSTRUKCJA STOSOWANIA PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Temat innowacyjny Analiza, testowanie i wdrażanie idei flexicurity Tytuł projektu Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT NAUK SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH

PROGNOZY PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT NAUK SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH PROGNOZY PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT NAUK SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH Lp. TYTUŁ OPRACOWANIA 1. Prognozy dotyczące sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy na obszarach wiejskich - województwo dolnośląskie

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013 Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania Nowy system wspomagania pracy szkoły Założenia, cele i działania Wsparcie projektowe dla nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt systemowy: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

www.atende.pl Prezentacja firmy

www.atende.pl Prezentacja firmy www.atende.pl Prezentacja firmy Grupa Atende fakty i liczby Nowa marka na rynku teleinformatycznym Zmiana nazwy firmy z ATM Systemy Informatyczne (2013 r.) Jedna z czołowych firm branży IT Ponad 20 lat

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik, Audytor SZJ ISO 9001:2008

Pełnomocnik, Audytor SZJ ISO 9001:2008 Pełnomocnik, Audytor SZJ ISO Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/06/8177/12401 Cena netto 1 617,89 zł Cena brutto 1 990,00 zł Cena netto za godzinę 67,41 zł Cena brutto za godzinę 82,92 Usługa z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE: Licencje na moduły systemu B2B oraz usługi wdrożeniowe.

ZAPYTANIE OFERTOWE: Licencje na moduły systemu B2B oraz usługi wdrożeniowe. Kraków, 06.08.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE: Licencje na moduły systemu B2B oraz usługi wdrożeniowe. Zamawiający: Omni Rafał Olszowski, ul. Krowoderska 53/23, 31-142 Kraków, Tel/Fax: (12) 294 40 33, e-mail:

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5287/2014. Zarządu Województwa Wielkopolskiego. z dnia 30 października 2014 r.

Uchwała Nr 5287/2014. Zarządu Województwa Wielkopolskiego. z dnia 30 października 2014 r. Uchwała Nr 5287/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie aktualizacji na rok 2014 Rocznego planu kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Głomb Arkadiusz Złotnicki. Internet szerokopasmowy w społeczeństwie informacyjnym, Poznań, 15 grudnia 2008r. 1

Krzysztof Głomb Arkadiusz Złotnicki. Internet szerokopasmowy w społeczeństwie informacyjnym, Poznań, 15 grudnia 2008r. 1 Krzysztof Głomb Arkadiusz Złotnicki Internet szerokopasmowy w społeczeństwie informacyjnym, Poznań, 15 grudnia 2008r 1 Regionalne partnerstwo dla e-rozwoju Wypracowanie realistycznych celów, narzędzi i

Bardziej szczegółowo

KORZYŚCI SPECJALNE DLA SPRZEDAWCÓW ROZWIĄZAŃ NA RYNKU OŚWIATY NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

KORZYŚCI SPECJALNE DLA SPRZEDAWCÓW ROZWIĄZAŃ NA RYNKU OŚWIATY NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA KORZYŚCI SPECJALNE DLA SPRZEDAWCÓW ROZWIĄZAŃ NA RYNKU OŚWIATY NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA Jakie nowe korzyści są dostępne? Korzyści obejmują m.in. dostęp do specjalistów ds. technicznych i zasobów działu

Bardziej szczegółowo

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej Warszawa, 5 lipca 2012

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska 10/10

Ochrona środowiska 10/10 Ochrona środowiska 10/10 Czyli 10 bezpłatnych audytów środowiskowych dla 10 przedsiębiorstw z województwa śląskiego! Conart Sp. z o.o. ul. Barbary 21, 40-053 Katowice Tel. 32 253 71 33 e-mail: pos@conart.pl

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe we Włocławku

Starostwo Powiatowe we Włocławku Starostwo Powiatowe Strona 1 z 5 Cel procesu Zakres procesu Właściciel procesu Wydziały uczestniczące w procesie Etapy realizacji procesu Doskonalenie pracy Starostwa, ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości

Bardziej szczegółowo

POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM

POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Spotkanie koordynatorów odnowy wsi Jarnołtówek, 13-14 listopada 2008 1 Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu POIS.08.01.00-00-031/12 Budujemy miasteczka ruchu drogowego

Realizacja projektu POIS.08.01.00-00-031/12 Budujemy miasteczka ruchu drogowego Realizacja projektu POIS.08.01.00-00-031/12 Budujemy miasteczka ruchu drogowego Informacje ogólne o projekcie: Projekt ujęty na Liście projektów indywidualnych POIiŚ 2007 2013, Beneficjent: Minister Spraw

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów. Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU NAZWA PROCESU: Starostwo Powiatowe we Włocławku NADZÓR I KONTROLA. Cel procesu. Zakres procesu. Właściciel procesu

KARTA PROCESU NAZWA PROCESU: Starostwo Powiatowe we Włocławku NADZÓR I KONTROLA. Cel procesu. Zakres procesu. Właściciel procesu Strona 1 z 5 Cel procesu Zakres procesu Właściciel procesu Doskonalenie pracy Starostwa, ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości i legalności działania oraz skuteczności stosowanych metod i środków

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie.

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie. Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w Projekcie Innowacyjne firmy rodzinne podstawą gospodarki Pomorza. Przygotowaliśmy dla Państwa bogaty program szkoleń, uwzględniający

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców?

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja zamykająca realizację innowacyjnego projektu partnerskiego MJUP Krótka prezentacja innowacyjnego projektu

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Dariusz Pierzak szkolenia projekty doradztwo

Dariusz Pierzak szkolenia projekty doradztwo PROCEDURA REALIZACJI USŁUG ROZWOJOWYCH Firma Dariusz Pierzak Szkolenia Projekty Doradztwo oferuje szkolenia dopasowane do potrzeb i wymagań Klientów, którzy mają pełną świadomość faktu, iż rozwój nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Maria Kuśnierz. Urząd Miasta Poznania

Maria Kuśnierz. Urząd Miasta Poznania Projekt Kompetentny urzędnik wyższa jakość usług w Wielkopolsce Maria Kuśnierz Urząd Miasta Poznania Program: Mechanizm Finansowy EOG Priorytet: Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa Outsourcing usług

Oferta handlowa Outsourcing usług Oferta handlowa Outsourcing usług Informacja o firmie Towarzystwo Zarządzające SKOK oferuje nowoczesne produkty i usługi przede wszystkim Kasom Stefczyka oraz podmiotom systemu SKOK w Polsce. Specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

Pracownik urzędu pracy w realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy - warsztat zadań pracownika pełniącego funkcję doradcy klienta

Pracownik urzędu pracy w realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy - warsztat zadań pracownika pełniącego funkcję doradcy klienta ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Pracownik urzędu pracy w realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy - warsztat zadań pracownika DLACZEGO WARTO WZIĄĆ

Bardziej szczegółowo

Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego

Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego zawarte w dniu 26 stycznia 2011 roku pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego, a Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Beata Wanic Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego II Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Szczyrk,

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Nr POKL.04.01.01-00-155/11. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 4/ZSO/KJU/2014

Projekt Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Nr POKL.04.01.01-00-155/11. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 4/ZSO/KJU/2014 Warszawa, 18.03.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 4/ZSO/KJU/2014 na usługę doradczą w zakresie modelowania wybranych procesów w uczelni wraz z rekomendacją dla operacyjnej warstwy procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI CONSULTING W LICZBACH ponad 30 lat na rynku ponad 5 mln klientów w 36 krajach świata 2 000 akredytowanych trenerów więcej niż 200 000 dni szkoleniowych Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Instytut Turystyki w Krakowie, Sp. z o. o.

Instytut Turystyki w Krakowie, Sp. z o. o. Instytut Turystyki w Krakowie, Sp. z o.o., z dniem 1 grudnia 2013 r. rozpoczął realizację dwóch projektów doradczo-szkoleniowych pt.: Klimatyczne uzdrowiska oraz Czas na ekologiczny hotel. Projekty są

Bardziej szczegółowo

Program wsparcia organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku pracy

Program wsparcia organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku pracy Program wsparcia organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku pracy Szanowni Państwo, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zaprasza do udziału w programie wsparcia organizacji pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Mentoring starszy stażem pracownik przyucza pracownika mniej doświadczonego do zawodu

Mentoring starszy stażem pracownik przyucza pracownika mniej doświadczonego do zawodu Temat szkolenia nieformalnego: Mentoring starszy stażem pracownik przyucza pracownika mniej doświadczonego do zawodu. Cele szkolenia Celem szkolenia jest podwyższenie poziomu kompetencji, ważnych z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu Alma CG Europejski lider w zakresie # cost consultingu Agenda Kim jesteśmy Gwarancja jakości Obszary współpracy Etapy realizacji Projektu 3 Kim jesteśmy > Alma CG opracowała cost consulting - system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Lubuskie umiejętności społeczeństwa informacyjnego - element wzmacniający efekt wdrożenia projektów Lubuski e-urząd i LSS

Lubuskie umiejętności społeczeństwa informacyjnego - element wzmacniający efekt wdrożenia projektów Lubuski e-urząd i LSS Lubuskie umiejętności społeczeństwa informacyjnego - element wzmacniający efekt wdrożenia projektów Lubuski e-urząd i LSS Katarzyna Witkowska Kęszyca Leśna, 09.07.2010r. Źródło finansowania: Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła innowacyjna i konkurencyjna dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy

Projekt Szkoła innowacyjna i konkurencyjna dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy Projekt Szkoła innowacyjna i konkurencyjna dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy Starostwo Powiatowe w Toruniu Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich Malwina Rouba,

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH 1 KIM JESTEŚMY? KIM JESTEŚMY 2 O NAS Profesjonalny Outsourcing Partnerski dla Instytucji Finansowych. NASZĄ MISJĄ jest uwalnianie biznesu

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU Philip Training Group szkolenia & coaching AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU Projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli Trenera Biznesu O firmie Philip Training Group.. 2 Harmonogram Akademii Trenerów Biznesu..

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Twój partner w biznesie

Twój partner w biznesie Twój partner w biznesie Kilka słów o nas Pozycja lidera to przywilej, ale także zobowiązanie. Zdobyliśmy bogate doświadczenie na holenderskim i polskim rynku. Należymy do ścisłej czołówki firm z sektora

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

OFERTA WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2008

OFERTA WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2008 OFERTA WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2008 dla przedsiębiorców województwa zachodniopomorskiego 1 2 3 4 5 o firmie dotacja na wdrożenie metodologia i korzyści z wdrożenia etapy wdrożenia

Bardziej szczegółowo