EMC Forum 13. Polska. Warszawa Copyright 2013 EMC Corporation. All rights reserved.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EMC Forum 13. Polska. Warszawa 2013.11.14. Copyright 2013 EMC Corporation. All rights reserved."

Transkrypt

1 EMC Forum 13 Polska Warszawa

2 Inteligentna platforma archiwizacji EMC Backup and Recovery Solution Piotr Nogaś Business Developer Manager Archiving Solutions

3 Wprowadzenie Cyfrowy Świat wciąż podwaja swoje zasoby co dwa lata. Organizacje to 80 procent wszystkich danych. Firmy które nie wdrożyły systemów zarządzania i ochrony swych danych są narażone na utratę przychodów, niską efektywność operacyjnej, utratę zaufania kontrahentów i klientów oraz koszty związane z brakiem zgodności z obowiązującym prawem. Rozwiązania budowane w oparciu o SourceOne adresują te problemy. Zarządzanie, kontrola i dostęp do informacji dane oferowane SourceOne pozwala na redukcję kosztów, ryzyka, upraszczają i standaryzują procesy ediscovery, zapewniają zgodność Prawidłowo implementacja SourceOne pozwala na znaczną redukuję ilości danych w systemach produkcyjnych oraz pracochłonność procesów utrzymania, zwiększa efektywność pracy, redukuje czs niezbędny na ediscovery oraz zapewnia zgodność z obowiązującym prawem 3

4 Ludzie listy piszą. From: VB To: Legal They want to pay just the way we have it set up, they will not pay all upfront. But if finance has to write it that way for rev rec then I can explain that.. All good. It will take some explaining to [customer] on why they need to keep the invoice notice for close to 4 years. :-) CIA Director David mortgage-backed Petraeus securities? to mistress Forced resignation How about: of the top US Spy BP Autonomy Oil Spill Litigation Revenue Recognition Issues The Largest Contributed ever Morgan ediscovery to HP Stanley write-down case CDOs of $8.8B s $4B penalty; are centerpiece $8B Settlement of $240M lawsuit by purchaser, CDIB (Taiwanese Bank) To: Paula Fr: Dave Date: Great sex under [that] desktop... To: Morgan Stanley Team Fr: Phil Blumberg, VP Date: 3/16/07 What should we name these - Nuclear Holocaust? - Mike Tyson s Punchout? To: Bill Fr: George Geologist Date: February 2010 Thanks for the shitty cement job. 4

5 Regulacje Ustawa o podpisie elektronicznym Projekt Ministerstwa Gospodarki został 27 kwietnia 2010 r. Ustawa o ochronie danych osobowych. tekst ujednolicony z dnia Rozporządzenie w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. Prawo bankowe Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia r. o systemie ubezpieczeń społecznych Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657). Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 14 lipca 1983 r. (tekst jednolity Dz.U nr 97 poz. 672 i 673) Ustawa z dnia 2 marca 2007 r.o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawy - Kodeks pracy (Dz.U nr 64 poz. 426) Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych, art. 9 (Dz.U nr 220 poz. 1600) Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych, art. 31 (Dz.U nr 170 poz. 1217) Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, art. 148 (Dz.U nr 104, poz. 708) Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U nr 167 poz. 1375) Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz.U nr 32 poz. 284) SOX Basel III normy ISO (np. zarządzania itp.) Regulacje wewnętrzne firmy 5

6 Regulacje Interpretacje prawa polskiego zagraniczne dokumenty urzędowe posiadają moc dowodową na równi z polskimi dokumentami urzędowymi (art k.p.c.). Może się zdarzyć, że zagraniczny ustawodawca dopuścił w szerszym zakresie niż polski, sporządzanie dokumentów urzędowych w formie elektronicznej. Na gruncie polskiego postępowania cywilnego takie dokumenty będą miały walor dokumentów. dokument elektroniczny jest pełnoprawnym środkiem dowodowym, bez względu na rodzaj związanego z nim podpisu. Regulacja polska jest koherentna z unormowaniami wspólnotowymi. Zgodnie z art. 5 ust. 1 (b) dyrektywy w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych Państwa Członkowskie mają zapewnić, żeby nie odmawiano podpisowi elektronicznemu skuteczności prawnej i dopuszczalności jako dowodu w postępowaniu sądowym jedynie dlatego, że jest w formie elektronicznej lub nie wykorzystuje kwalifikowanego certyfikatu, lub nie wykorzystuje kwalifikowanego certyfikatu pochodzącego od akredytowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne, lub nie jest złożony za pomocą bezpiecznego urządzenia służącego do składania podpisu. 6

7 Przykłady wymagań prawnych Powstające dokumenty już w momencie ich powstania uzyskują status archiwalny. Dokumenty księgowe w większości przypadków należy przechowywać przez 5 lat od zakończenia roku finansowego, ale wszystkie dokumenty płacowe, tak jak kadrowe należy przechowywać przez 50 lat. Kopie, próby stworzenia jakiegoś dokumentu, dokumentacji mającej znaczenie manipulacyjne (kategoria BC), zbędnie złożone dokumenty mogą podlegać natychmiastowemu niszczeniu jeśli szczegółowe regulacje nie mówią inaczej. 7

8 Podstawy Bezpieczeństwa Bezpieczeństwa należy rozumieć jako zapewnienie: Poufności informacji zapewnienie, że tylko osoby uprawnione mają dostęp do informacji, Integralności informacji zapewnienie dokładności i kompletności informacji oraz metod jej przetwarzania, Dostępności informacji zapewnienie, że osoby upoważnione mają dostęp do informacji i związanych z nią zasobów wtedy, gdy jest to potrzebne, Rozliczalności informacji zapewnienie możliwości przypisania w sposób jednoznaczny zrealizowanej czynności do określonego podmiotu. 8

9 Dostęp i uwierzytelniania użytkowników Wymogi prawa polskiego Hasła długość minimum 8 znaków, Hasło musi zawierać duże i małe litery, cyfry lub znaki specjalne, Zmiana hasła min. co 30 dni, Jednoznaczne przypisanie identyfikatora użytkownikowi, Identyfikator nie może być powtórnie przydzielony innej osobie, Identyfikator jest niezbędny do rozpoczęcia pracy w systemie, Dane uwierzytelniające przesyłane w sieci publicznej muszą być szyfrowane. 9

10 Przykłady zaleceń Zgodność z polskim prawem Twórz kopie zapasowe baz i systemów z danymi osobowymi na nośnikach zewnętrznych zgodnie z udokumentowanym harmonogramem Przechowuj nośniki kopii poza miejscem przechowywania danych produkcyjnych, Zabezpieczaj miejsca przechowywania nośników kopii danych, Weryfikuj jakość tworzonych kopii zapasowych poprzez testowe odtwarzanie danych. 10

11 Backup vs. Archiwum Backup Archiwum Dodatkowa kopia informacji (offline) Zastosowanie: operacje odtworzenia Zwiększa dostępność - umożliwia odtworzenie do PiT Okres przechowania: krótko-terminowy (tygodnie, miesiące) Podstawowa kopia informacji (online) Zastosowanie: do samodzielnego pozyskania Zwiększa operacyjną efektywność odchudzenie środowiska produkcyjnego, wyszukiwanie pełnokontektowe Okres przechowania długo-terminowy (Miesiące, lata, dekady, nieskończoność) Dane nadpisywane periodycznie(np. miesięcznie) Informacja zachowana zgodnie z wymaganiami (compliance) Brak narzędzi dla zgodności (compliance) Wspiera zgodność (compliance) 11

12 Projekty Enterprise Records Management Podaj 2 kluczowe wyzwania dla ERM których rozwiązanie ma najwyższy priorytet 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Managing s as records Dealing with the content chaos in our file-share Implementing a dedicated ERM system Agreeing on a corp. classification scheme/fileplan E-Discovery Setting agreed corporate retention policies Long term archive Enterprise search Back-conversion of existing paper records Implementing records management in SharePoint Managing high-volume application-created records Integration of multiple repositories Implementing Manage-in-Place Managing social media content Moving to a SaaS or Cloud model Outsourcing management Outsourcing electronic records management AIIM Survey, N =

13 Podstawowe definicje Dokument elektroniczny (inaczej dokument cyfrowy, dokument binarny) w informatyce dokument w postaci pliku tekstowego, graficznego, muzycznego, filmowego lub mieszanego będącego wynikiem pracy z danym programem komputerowym, dający się zapisać, a następnie odczytać. Jeśli posiada cechy dokumentu, czyli potwierdza prawdziwość zaistnienia danego wydarzenia, okoliczności, zjawiska oraz cechy pliku, może być dowodem w procedurach prawnych. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z roku 2005, zawiera następujące definicje: "dokument elektroniczny - stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych", oraz: "informatyczny nośnik danych materiał lub urządzenie służące do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej". 13

14 Archiwizacja wyzwalacze Archiwizacja kluczowy temat na całym świecie Tylko 35% klientów ma dedykowane platformy archiwizacji spełniające wymagania biznesowe i oferujące zgodność of Większość z pozostałych klientów rozważa zakup rozwiązania archiwizacyjnego w najbliższej przyszłości ( do jednego roku) Wzrost rozwiązań typu BIG Data wymaga rozwoju rozwiązań archiwizacyjnych i ediscovery Trzy kluczowe trigery zakupu rozwiązań arciwizacyjnych Efektywność operacyjna, ediscovery Compliance/bezpieczeństwo. Główny gracz na rynku EMC 14

15 Zgodność z regulacjami zarządzania informacjami SourceOne Archiwum dla każdego Zarządzanie cyklem życia informacji Optymalizacja procesów Wiele źródeł: poczta, SharePoint, dane nieustukturyzowane 15

16 EMC SourceOne Platforma archiwizacji Atmos Centera Data Domain Urządzenia EMC dla archiwów Archiwizacja ediscovery EMC SourceOne Management Archiwizacja poczty i wiadomości błyskawicznych w celu zapewnienia jakości usług oraz zarządzania cyklem życia inf. EMC SourceOne for Microsoft SharePoint Zarzadzanie informacją oraz zapewnienie efektywnego wykorzystania pamięci masowych i serwisów infrastrukturalnych EMC SourceOne for File Systems & CTA Zarzadzanie informacją oraz zapewnienie efektywnego wykorzystania pamięci masowych i serwisów infrastrukturalnych EMC SourceOne Discovery Manager ediscovery, tzw. legal hold dla archiwów EMC SourceOne EMC SourceOne Supervisor Proaktywny monitoring dla archiwów EMC SourceOne w celu zapewnienia zgodności z regulacjami i politykami EMC SourceOne ediscovery Kazeon Automatyzuje identyfikację, zbieranie, ochronę i zarządzanie (polityki) nieustrukturalizowanych informacji w miejscu występowania Usługi profesjonalne EMC SourceOne Portfolio produktów 16

17 ONE EMC rozwiązania z SourceOne Data Domain, Centera, Atmos VNX, Isilon, VCE, VSPEX etc SourceOne + Data Domain SourceOne + Centera SourceOne + Atmos Kompletne Rozwiązania 17

18 Jak działa SourceOne? Proces archiwizacji Pobranie Real-time Zadanie z kalendarza Unikalne ID Deduplikacja Klasyfikacja informacji Czy informacja podlega archiwizacji Określenie czasu retencji i polityki przechowywania SourceOne serwer EMC SourceOne Indeksacja Zawartości plików, poczty i załączniki Wsparcie dla skompresowanych archiwów Przeniesienie kontenerów do archiwum EMC ATMOS/Centera Przechowywanie zgodnie z określoną polityką Zapewnia autentyczność informacji LAN Serwer pocztowy MS SharePoint Systemy plików Kontenery Obiekty zapisywane w plikach.exm (kontenery) Archiwizacja Bezpieczeństwo i szyfrowanie Kompresja EMC Centera/ATMOS Content Addressing oblicza CA i odsyła go do SourceOne Content Address algorithm Cyfrowa pieczęć Unikalny adres Niezależny ad serwera 18

19 Architektura SourceOne Zakres odpowiedzialności Master (Clustered) Komponenty Serwisy Master Zarzadzanie Job ami Monitoring Worker ów Synchronizacja zasad Activity DB Native Archive DB Search DB Secure RPC 1. Pobiera zadanie z activity db 2. Pobiera informacje ze źródła 3. Naliczanie identyfikatora inf. 4. Sprawdzenie czy identyfikator już jest w bazie 5. Zastosowanie polityk 6. Komunikacja z serwisami archive Przestrzeń Temp/(MCL ) Źródła informacji Exchange Sharepoint Systemy pllików Workers Komponenty Serwisy Worker Serwisy Provider Centera, Celerra, NAS, SAN Archive Servers Komponenty Serwisy Archive 4 roles 1. Archiwizacja 2. Indeks 3. Wyszukiwanie 4. Odzyskiwania 19

20 Typowa Implementacja HA/DR 20

21 Punkt widzenia uczestnika Przed archiwizacją z wycięciem załącznika 21

22 Punkt widzenia uczestnika Po archiwizacji i wycięciu załącznika 22

23 Punkt widzenia uczestnika Wspacie dla Outlook Web Acces 23

24 Bezpośredni dostęp do archiwum - Interfejs Web search użytkowników pozwalający na przeszukiwanie archiwów SourceOne - Wyszukiwanie po słowach kluczowych lub metadanych - Wsparcie dla współdzielonych i delegowanych skrzynek - Interfejs w języku Polskim 24

25 SourceOne Interfejs zarządzania 25

26 Efektywność procesów oraz standaryzacja procesu ediscovery SourceOne ediscovery Powtarzalny zgodny z EDRM proces biznesowy minimalizujący koszty ediscovery oraz zapewnieniający zgodności z regulacjami Wprowadzenie odpowiedniego i zgodnego z prawem procesu ediscovery z pełnym audytem łańcucha przetwarzania 26

27 SourceOne ediscovery Electronic Discovery Reference Model (EDRM) Wolumin Preservation Processing Czas wyszukani a Information Management Identification Review Production Presentation Collection Analysis 27

28 SourceOne ediscovery Inteligentna identyfikacja i przetwarzanie Analiza zawartości ESI Operacje w trybie w miejscu składowania Bezpieczeństwo repozytorium. Proaktywny Audyt: Analiza i wgląd Zarządzanie blokadą Legal Hold Identyfikacja uprzywilejowanych, (nie) istotnych ESI Zabezpieczenie i audyt ESI na potrzeby audytu zgodności lub przetwarzania Analizy Audyty jednoprzebiegowe Centralne repozytorium informacji archiwalnych 28

29 SourceOne ediscovery dla przedsiębiorstw MS Exchange 2003 / 2007 / 2010 Lotus Notes / Domino Archiwa SourceOne SourceOne ediscovery Konektory do : S1 archiwa Symantec Enterprise Vault SharePoint Udziałyu sieciowe Dyski laptopów/desktopów In-place Legal Hold Target Legal Hold Desktopy, Zdalne biura, Laptopy Udziały sieciowes Repozytorium dokumentó SharePoint Documentum Collect Legal Store Serwery przechowywania Server Legal Hold / Legal Store lub Preservation Store Celerra, Centera, Data Domain i inne 29

30 Co przekonało moich klientów do SourceOne Eliminacja limitów w poczcie i systemach plików (gmail daje 10+GB per skrzynka za darmo) Eliminacja plików pst files (w szczególności w śr. VDI) Eliminacja zgłoszeń serwisowych w zakresie odtworzenia pojedynczngo pliku, obiektu, wiadomości Archiwizacja folderów publicznych używanych biznesowo Backup zasobów plikowych zajmuje więcej niż 24h Informacje z różnych źródeł musza być dostępne przez 1-12 lat Zgodność (Compliance) prawo lokalne/eu/usa regulacje sektorowe Monitorowanie treści wiadomości wchodzących/wychodzących Współpraca z dep. bezpieczeństwa/prawnego proc. Wewnętrzne Kilkunastokrotna redukcja czasu i kosztów ediscovery 30

31

Dokumenty elektroniczne: elektroniczna registratura, work-flow, problemy - cykl życia.

Dokumenty elektroniczne: elektroniczna registratura, work-flow, problemy - cykl życia. Dokumenty elektroniczne: elektroniczna registratura, work-flow, problemy - cykl życia. Record recorded information produced or received in the initiation, conduct or completion of an institutional or individual

Bardziej szczegółowo

Robert Piotrak IIG Senior Technology Expert 23 września 2010

Robert Piotrak IIG Senior Technology Expert 23 września 2010 Zwiększenie efektywności biznesowej firmy dzięki zastosowaniu rozwiazań archiwizacyjnych jako elementu kompleksowego systemu zarządzania informacją i procesami - SourceOne firmy EMC Robert Piotrak IIG

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO ARCHIWIZOWAĆ DANE

DLACZEGO WARTO ARCHIWIZOWAĆ DANE DLACZEGO WARTO ARCHIWIZOWAĆ DANE INTEGRITY SOLUTIONS & EMC COMPUTER SYSTEMS 12-06-2013 INTEGRITY SOLUTIONS Projektujemy, budujemy, wspieramy i utrzymujemy środowiska pracy W Grupie Altkom jesteśmy integratorem:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2 Zakł ad Sieci (Z-2) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 2 Model bezpieczeństwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy) Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści 1. Cel zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Kluczowe problemy wprowadzenia e-dokumentacji medycznej. Key problems with implementation of e-medical records

Kluczowe problemy wprowadzenia e-dokumentacji medycznej. Key problems with implementation of e-medical records Praca Poglądowa Zdr Publ 2012;122(2): 195-200 Review Article MARIUSZ SKRZYPEK 1, JOLANTA SZYMAŃSKA 2, ANDRZEJ CZUBEK 3 Kluczowe problemy wprowadzenia e-dokumentacji medycznej Key problems with implementation

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna: archiwizacja Symantec Enterprise Vault Przechowywanie i wykrywanie najważniejszych danych biznesowych oraz zarządzanie nimi

Broszura informacyjna: archiwizacja Symantec Enterprise Vault Przechowywanie i wykrywanie najważniejszych danych biznesowych oraz zarządzanie nimi Przechowywanie i wykrywanie najważniejszych danych biznesowych oraz zarządzanie nimi Oprogramowanie Enterprise Vault to jedno z najlepszych w branży rozwiązań do archiwizacji poczty e-mail i treści, używane

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w firmach inwestycyjnych Warszawa, 16 grudnia 2014 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Wstęp - geneza rozporządzeń

Wstęp - geneza rozporządzeń Kazimierz Schmidt Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Zakład Naukowy Archiwistyki Dokumenty elektroniczne w podmiotach publicznych: struktura, postępowanie i przekazywanie do archiwów państwowych. Co

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zapewnienie działania na zasobach CPD MPiPS Systemu Zielona Linia (CIKSZ ZL) oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM). Strona 1 z 38 1

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne WSTĘP DO E-BIZNESU Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze

Bardziej szczegółowo

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2013.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

DocuWare 5 ProductInfo 1

DocuWare 5 ProductInfo 1 DocuWare 5 Product Info Profesjonalny system Enterprise Content Management DocuWare to nowoczesne oprogramowanie do zarządzania dokumentami klasy Enterprise Content Management. DocuWare zapewnia szybki

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA FILE & CONTENT

ROZWIĄZANIA FILE & CONTENT ROZWIĄZANIA FILE & CONTENT TOMASZ JANGAS 1 2012 Hitachi Data Systems. All rights reserved. Command Suite ZINTEGROWANE I SKALOWALNE PORTFOLIO DEDYKOWANE URZĄDZENIA HDI Software HDI Single HDI Dual OBIEKTY

Bardziej szczegółowo

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie (2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo