RUSZTOWANIA WELDER 90 DOKUMENTACJA TECHNICZNO. Welder-Met Krzysztof Hana Lulewice Białogard tel./fax kom.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RUSZTOWANIA WELDER 90 DOKUMENTACJA TECHNICZNO. Welder-Met Krzysztof Hana Lulewice 37 78-200 Białogard tel./fax 094 312 30 43 kom."

Transkrypt

1

2 Spis treści Rozdział 1 WIADOMOŚCI OGÓL E 1.1 Wstęp 1.2 Ogólna charakterystyka 1.3 Ogólne informacje dotyczące stosowania rusztowania Welder Obciążenia użytkowe rusztowania Dopuszczalna wysokość rusztowania Parcie wiatru Praca na rusztowaniu Instalacja dźwigarów Linie energetyczne Przewody elektryczne Rozdział 2 ELEME TY RUSZTOWA IA 2.1 Wykaz elementów podstawowych 2.2 Wykaz elementów dodatkowych i uzupelniających Rozdział 3 I STRUKCJA MO TAŻU I DEMO TAŻU 3.1 Zasady ogólne Przygotowanie do montażu Ocena wizualna elementów rusztowania Podłoże do posadowienia rusztowania 3.2 Montaż elementów podstawowych Montaż pierwszego poziomu Montaż kolejnych poziomów Piony komunikacyjne Poziomy z podestami Kotwienie rusztowania Stężanie pionowe rusztowania Stężanie poziome pola rusztowania 3.3 Montaż elementów dodatkowych i ochronnych Wysięgniki transportowe Urządzenia piorunochronne Daszki ochronne Tablice ostrzegawcze Ogrodzenie Światło ostrzegawcze Odboje

3 3.4 Demontaż, transport i przechowywanie Demontaż Zasady transportu Przechowywanie Rozdział IV EKSPLOATACJA RUSZTOWA IA 4.1 Główne zasady eksploatacji 4.2 Przeglądy rusztowania w czasie eksploatacji Przeglądy codzienne Przeglądy dekadowe Przeglądy doraźne 4.3 Obciążenia eksploatacyjne Obciążenia materiałami Obciążenia maszynami Obciążenia ludźmi Rozdział V Schemat budowy rusztowania Rozdział VI Protokół odbioru technicznego rusztowania

4 ROZDZIAŁ 1: WIADOMOŚCI OGÓL E 1.1 Wstęp. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy zapoznać się z niniejszą Dokumentacją Techniczno-Ruchową (zwaną w dalszej części DTR), która informuje o sposobie montażu-demontażu-eksploatacji-konserwacji, a także o warunkach bezpieczeństwa pracy na rusztowaniu. 1.2 Ogólna charakterystyka. Rusztowanie WELDER 0 jest rusztowaniem stojakowym przyściennym, którego podporami są pojedynczy słupy zwane stojakami, a stateczność jest zapewniona przez zakotwienie go do obiektu budowlanego. Montaż stojaków z lężniami następuje poprzez połączenie wpust-klin. Rusztowanie WELDER 0 dzięki zastosowaniu w pełni powtarzalnego systemu mogą być ustawiane według indywidualnych potrzeb, a także rozbudowywane o kolejne elementy. 1.3 Ogólne informacje dotyczące stosowania rusztowania Welder 0 Użytkowanie rusztowania poza wymienionymi niżej zakresami stosowania wymaga zrobienia projektu konstrukcyjno-technicznego i dodatkowych obliczen statycznych Obciążenia użytkowe rusztowania Rusztowanie Welder 0 przy szerokości 0,0m posiada dopuszczalne obciążenie robocze 3 kn/m2. Pomosty robocze zbudowane z podestów stalowych i aluminiowych posiadają nośność 3 kn/m2, a pomosty robocze zbudowane z podestów drewnianych 2kN/m Dopuszczalna wysokość rusztowania Bez dodatkowych obliczeń statycznych 24m Parcie wiatru Eksploatacja rusztowania jest możliwa tylko w I strefie obciążeń wiatrem wg normy PN-77/B W inny przypadku potrzebny jest dodatkowy projekt i obliczenia Praca na rusztowaniu Jest dozwolona tylko na jednym poziomie w danym pionie rusztowania Instalacja dźwigarów Na rusztowaniu Welder 0 mogą być stosowane urządzenia wciągające o udźwigu do 150kg Linie energetyczne Linie energetyczne przebiegające w pobliżu montowanego rusztowania powinny być wyłączone spod napięcia na Cały okres prac montażowych jeżeli istnieje ryzyko zetknięcia się stalowego elementu rusztowania z przewodem. Minimalna odległość od najdalej wysuniętego końca przenoszonych elementów rusztowania w czasie montażu i Demontażu musi wynosić; 2,0m - dla linii niskiego napięcia 5,om - dla linii wysokiego napięcia do 15kV 1o,om - dla linii wysokiego napięcia do 30 kv 15,0m - dla linii wysokiego napięcia powyżej 30kV

5 1.3.7 Przewody elektryczne Przewody elektryczne pod napięciem znajdujące się na rusztowaniu lub w jego pobliżu powinny być izolowane zgodnie z normą PN-E-05100: Wykaz norm i przepisów dotyczących rusztowań. Produkcja montaż i demontaż rusztowania musi być wykonany zgodnie z przepisami i zasadami zawartymi w: * Niniejszej dokumentacji techniczno-ruchowej. * Normie: PN-M , listopad 16 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenie, podział i główne parametry. * Normie: PN-M , listopad 16 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur * Normie: PN-EN , grudzień 2007 Tymczasowe konstrukcje na placu budowy. Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania. * Normie: PN-EN-74, 2002 Złącza, trzpienie centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i nośnych wykonywanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badań. * Normie: PN-EN-3, 2003 Rury stalowe do budowy rusztowań - Warunki techniczne dostawy. * Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 6 luty 2003r. DZ.U.Nr 47/03, poz * Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP z dnia 28 sierpień 2003r. DZ.U.Nr 16/03 poz ROZDZIAŁ 2: ELEME TY RUSZTOWA IA 2.1 Wykaz elementów podstawowych Nr katalogowy Rysunek Opis Wymiary w mm W0-001-PW Stojak początkowy 0,3m 340mm 3.6kg W0-002-PW Stojak główny 2m 2000mm 10,5kg W0-003-PW Stojak końcowy 1m 1000mm 5,3kg W0-004-PW Lężnia czołowa 2,5m 2500mm,5kg W0-005-PW Lężnia boczna 0.0m 00mm 3,7kg Waga

6 W0-006-PW Podest drewniany 0,5x1,0m 1050mmx40mm Zależy od wilgotności W0-008-PW Drabina stalowa 2150mm 6,5kg W0-001-KK Podstawa regulowana 400mm 3.0kg W0-00-PW Łącznik kotwiący 1200mm 5,0kg W0-002-KK Złącze krzyżowe kg W0-010-PW Stężenie pionowe pola na półzłączach 3200mm,5kg W0-010-PW Stężenie poziome na złączach 2700mm 8,4kg W0-011-PW Krawężnik boczny 0,m 880mm Zależy od wilgotności W0-012-PW Krawężnik czolowy 2,5m 2455mm Zależy od wilgotności 2.2 Wykaz elementów dodatkowych i uzupełniających. W0-013-PW Podest aluminiowy w ramie stalowej 2500x450mm W0-014-PW Podest aluminiowy komunikacyjny w ramie stalowej 2500x450mm W0-015-PW Poręcz czołowa podwójna 2500mm 12,5kg W0-016-PW Poręcz boczna podwójna 00mm 5.8kg W0-017-PW Daszek ochronny W0-003-KK Stopa regulowana obrotowa 500mm 6,0kg

7 W0-004-KK Złącze obrotowe kg W0-005-KK W0-006-KK W0-007-KK Śruba kowiąca z uchem 12x120mm 12x160mm 12x200mm 0,1kg 0,22kg 0,28kg W0-018-PW Wysięgnik transportowy W0-008-KK Klucz do rusztowań Rozdział III I STRUKCJA MOTAŻU I DEMO TAŻU RUSZTOWA IA Zasady ogólne montażu i demontażu Przygotowanie do montażu: Montaż rusztowania musi być wykonywany przez minimum dwie osoby, które są uprawnione do tego typu zadań. Do poprawnego ustawienia rusztowania należy przy montażu posługiwać się poziomnicą i młotkiem 0,5kg. Zabroniony jest montaż i demontaż rusztowania: * o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, * podczas intensywnych opadów deszczu i śniegu, gołoledzi i gęstej mgły * w czasie burzy i wiatru, którego siła przekracza 10m/s Ocena wizualna: Przed przystąpieniem do montażu rusztowania należy ocenić wizualnie stan wszystkich elementów rusztowania. Nie dopuszcza się do eksploatacji: * elementów z widocznymi oznakami korozji w miejscach połączeń (spawów) * stojaków na których widać wygięcie rury lub deformacje przekroju. * podestów z uszkodzonym poszyciem (widoczne rozwarstwienia, pęknięcia, spęcznienia) a także z uszkodzonymi zaczepami. * podstaw śrubowych z wygiętym trzpieniem lub wygiętym gwintem. Wszystkie uszkodzone elementy należy naprawić lub wymienić na wolne od wad, przy czym zabrania się naprawiania wszystkich elementów nośnych Podłoże. Rusztowanie musi zostać posadowione na podłożu, które ma wystarczającą zdolność przenoszenia obciążeń. Nośność podłoży gruntowych nie może być mniejsza niż 10MPa a ustalić ją należy wg PN-B-03020:181 lub w inny sposób uzasadniony technicznie. Jeżeli nośność podłoża jest niewystarczająca należy posadowić rusztowanie na podkladach. Podkłady należy układać prostopadle do ściany budowli w sposób zapewniający docisk do podłoża całą dolną płaszczyzną podkładu, przy czym czoło podkładu powinno być odsunięte 5cm od cokołu budowli.

8 3.2 Montaż elementów podstawowych Montaż pierwszego poziomu Montaż rozpoczyna się od ustawienia podstaw śrubowych, których rozstaw określony jest długością lężni czołowych i bocznych. Od strony ściany budynku podstawy muszą być umieszczone w takiej odległości, aby po wzniesieniu poziomu, odstęp krawędzi pomostu rusztowania od ścieny nie przekraczał 200mm. Następnie na trzpienie podstaw śrubowych należy zamocować stojaki początkowe, które należy w poziomie połączyć lężniami (czołową 2,5m i boczną 0.m) wbijając klin młotkiem w wpust stojaka poprzez uderzenie swobodne z góry w lężnie. Następnie całość wypoziomować. Na tak ustawiony poziom montujemy stojaki 2m. Montaż może się także odbyć bez montowania stojaków początkowych wtedy do podstaw montujemy bezpośrednio stojaki 2m i spinamy lężniami. (rys. 1) Rys.1 Na jednym polu rusztowania układamy podesty w celu utworzenia pionu komunikacyjnego. Następnie na wysokości 2m montujemy kolejny poziom lężni na których układamy podesty i zaczepiamy drabinkę. Rys.2 Rys Montaż kolejnych poziomów Schemat budowy następnych pół rusztowania należy powtarzać aż do uzyskania potrzebnej wysokości i długości.

9 3.2.3 Piony komunikacyjne Piony komunikacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania. Odległość pomiędzy sąsiednimi pionami komunikacyjnymi nie może przekraczać 40m a odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od środka pionu komunikacyjnego 20m. Każdy pion komunikacyjny musi być wyposażony w podesty robocze porecze ochronne i drabinki Poziomy z pomostami Poziomy pomostów układa się z podestów, które należy układać na lężniach w każdym polu rusztowania (w taki sposób aby szczeliny pomiędzy nimi nie przekraczały 15mm) ponieważ spełniają one rolę stężeń poziomych. W przypadku nie stosowania podestów należy pole dodatkowo stężać stężeniem poziomym. Pomosty robocze na których mogą przebywać ludzie muszą być dodatkowo zabezpieczone dwoma poziomami poręczy montowanych po zewnętrznej stronie rusztowania (wys.1.0m a także zabezpieczone krawężnikami. Pod każdym poziomem pomostów roboczych na niższyj kondygnacji musi być umieszczony poziom z podestów zabezpieczających, które także muszą być wyposażone w poręcze i krawężniki. Jako poręcz wykorzystuje się lężnie czołowe i boczne mocowane do wpustów w stojakach Kotwienie rusztowania Rusztowania muszą być zakotwione do ściany budynku w sposób zapewniający stateczność i sztywność konstrukcji, za pomocą łączników kotwiący, złączy krzyżowych i śrub kotwiących z uchem. Kotwienie powinno być umieszczane symetrycznie począwszy od drugiego poziomu rusztowania, odległość między kotwieniem w poziomie nie powinno przekraczać 4-5m, a w pionie 4-6m, tak aby na każde 16-30m2 rusztowania zastosowane było 1 zakotwienie. Przykładowy rozkład zakotwień przy rusztowaniu 100m2 UWAGA: Kotwienie należy wykonywać na bieżąca wraz ze wznoszeniem rusztowania.

10 Przykładowe rozmieszczenie kotwień na siatce rusztowania 100m Stężanie pionowe rusztowania Zewnętrzne stojaki rusztowania należy stężać na całej wysokości za pomocą stężeń pionowych mocowanych za pomocą półzłaczy do poprzecznicach zamocowanych do stojaków. Stężenia pionowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, przy czym liczba stężeń nie może być mniejsza niż 2 na każdej kondygnacji rusztowania. Odległość między stężonymi polami nie może przekroczyć 10m Przykładowe rozmieszczenie stężeń pionowych na siatce rusztowania 100m Stężenia poziome pola rusztowania Na każdym polu rusztowania gdzie nie są zastosowane podesty należy zamocować stężenie poziome które montuje się za pomocą złączy. 3.3 Montaż elementów dodatkowych i ochronnych Wysięgniki transportowe Wysięgniki transportowe można montować na rusztowaniu tylko do ładunków o masie nie większej niż 150kg. Montuje się je za pomocą złączy. Stanowisko wciągarki lub człowieka ciągnącego linę przewieszoną przez zblocze powinno znajdować się minimum 4m od pionowej osi zblocza.

11 3.3.2 Urządzenia piorunochronne Konstrukcje rusztowań powinny być zgodnie z przepisami wyposażone w urządzenia piorunochronne. Jednak w przypadku gdy rusztowanie jest ustawione przy ścianie budynku który posiada instalację piorunochronną wykonanie takiego urządzenia nie jest konieczne pod warunkiem połączenia rusztowania ze zwodem pionowy urządzenia piorunochronnego budynku Daszki ochronne Rusztowanie usytuowane bezpośrednio przy drogach, chodnikach, ulicach itp. Powinny mieć zamontowane daszki ochronne. Odległość daszka od podłoża nie może być mniejsza niż 2,4m Tablice ostrzegawcze Miejsca na których są prowadzone prace przy montażu i demontażu rusztowań, należy oznaczyć przez umieszczenie na widocznych miejscach tablic ostrzegawczych najwyżej 2,5m od podłoża. Napisy powinny być widoczne z odległości co najmniej 10m Ogrodzenie Teren na którym wykonywany jest montaż lub demontaż należ odgrodzić na wysokość 1,5m, a odległość od skraju rusztowania musi wynosić 1/10 wysokości z jakiej mogą spaść przedmioty lub materiału jednak nie może być ona mniejsza niż 6m Światło ostrzegawcze Gdy rusztowanie zagradza przejazd (oczywiście za zgodą odpowiednich władz) należy umieścić barierę i czerwoną tarczę z napisem ostrzegawczym o braku przejazdu a w nocy zainstalować czerwone światło Odboje Stojaki usytuowane przy bramach, prześwitach i przejazdach powinny być zabezpieczone odbojami nie związanymi z konstrukcją. 3.4 Demontaż, transport i przechowywanie Demontaż rusztowania Demontaż rusztowania może nastąpić po zakończeniu wykonywanych na nim robót i usunięciu z pomostów roboczych wszystkich narzędzi i materiałów. Dopuszcza się częściowy demontaż w miarę postępu prac poczynając od najwyższego poziomu. ZABRONIONE JEST ZRZUCANIE Z WYSOKOŚCI ELEMENTÓW RUSZTOWANIA Po zakończeniu demontażu każdy element rusztowania powinien być oczyszczony. Wszystko należy przejrzeć i posegregować na elementy nadające się do dalszego użytku, wymagające naprawy lub wymiany Zasady transportu rusztowania Elementy do transportu powinny być unieruchomione i zabezpieczone przed uszkodzeniem. Pomosty, podkłady, krawężniki, drabinki powinny być ułożone luzem według rodzaju. Małe elementy tj. podstawy, złącza powinny być pakowane w skrzynie lub pojemniki wyposażone w uchwyty do przenoszenia. Każdy rodzaj elementu powinien być pakowany do osobnego pojemnika, a jego waga nie może być większa niż 50kg Przechowywanie Elementy rusztowania powinny być przechowywane w pomieszczeniach zapewniających ochronę przed opadami atmosferycznymi i stykaniem się z ziemią.

12 ROZDZIAŁ IV EKSPLOATACJA RUSZTOWA IA 4.1 Główne zasady eksploatacji: Przed rozpoczęciem prac na rusztowaniu musi one przejść badanie zmontowanej konstrukcji, które przeprowadza się wg procedury opisanej w normie PN-M :listopad 16 pkt.7.3 Z przeprowadzonych badań (odbioru rusztowania ) należy sporządzić protokół odbioru. Na rusztowaniu w widocznym miejscu należy umieścić tablicę z informacją o dopuszczalnych obciążeniach pomostów roboczych. Przy eksploatacji rusztowania zimą w czasie opadów śniegu przed przystąpieniem do pracy należy usunąć śnieg z rusztowania. 4.2 Przeglądy rusztowania w czasie eksploatacji Przeglądy codzienne Powinny one być dokonywane każdego dnia pracy na rusztowaniu przez osoby, które je użytkują. W czasie tego przeglądu należy sprawdzać czy: * nie doszło do uszkodzeń lub odkształceń elementów rusztowania * rusztowanie jest prawidłowa zakotwione * pomosty robocze nie uległy silnemu zabrudzeniu zagrażającemu bezpiecznej pracy * nie zaszły inne czynniki mające znaczący wpływ na bezpieczeństwo pracy na rusztowaniu Przeglądy dekadowe Powinny być wykonywa co 10 dni i powinien je wykonywać kierowni budowy lub osoba przez niego uprawniona. Do jego obowiązku należy sprawdzenie całej konstrukcji rusztowania czy nie zaszły w niej zmiany, które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub jakieś inne zagrożenie stwarzające niebezpieczeństwo przy eksploatacji rusztowania. Wyniki przeglądu powinny być wpisane do dziennika budowy Przeglądy doraźne Powinny być wykonywane po każdej burzy i wietrze powyżej 6 w skali Beauforta, po każdej przerwie w użytkowaniu rusztowania trwającej dłużej niż 2 tygodnie, a także może on być zarządzony przez organ nadzoru budowlanego. Przeglądu tego dokonuje komisja w skład, której powinie wchodzić majster, brygadzista, kierownik budowy a także inspektor nadzoru budowlanego. 4.3 Obciążenia eksploatacyjne Obciążenia materiałami Materiały potrzebne do wykonywania robót nie mogą być gromadzone na pomoście roboczym w ilości przekraczającej dopuszczalne obciążenie pomostu roboczego i powinny być rozłożone równomiernie na całej powierzchni pomostu.

13 4.3.2 Obciążenie maszynami Pomosty robocze nie mogą być obciążane maszynami i urządzeniami wywołującymi drgania jeżeli nie przewidziano amortyzatorów tłumiących je. Węże do tłoczenia zaprawy należy powieszać do konstrukcji rusztowania w sposób przegubowy Obciążenia ludźmi Praca na rusztowaniu dopuszczalna jest tylko na jednym poziomie w danym pionie rusztowania. Pomosty robocze rusztowania nie powinny być obciążone ludźmi powyżej dopuszczalnego limitu. Za masę jednego pracownica pracującego na rusztowaniu przyjmuje się 80kg. ROZDZIAŁ V SCHEMAT RUSZTOWANIA WELDER 0

14 ROZDZIAŁ VI DOKUMENTY POMOCNE W UŻYTKOWANIU U Protokół odbioru technicznego rusztowań. 1. Nr rej. Protokołu... 2.Data odbioru rusztowania Wykonawca montażu rusztowania Użytkownik rusztowania ( zleceniodawca montażu) Dane charakterystyczne rusztowania: - typ/rodzaj... - parametry rusztowania miejsce montażu... - dopuszczalna nośność pomostów roboczych... - wyposażenie specjalne uziemienie... - terminy kolejnych przeglądów rusztowania przeznaczenie rusztowania... Oświadczenie i potwierdzenie 6. Wykonawca montażu stwierdza, że rusztowania opisane niniejszym protokołem jest kompletne. Zostało zbudowane zgodnie ze sztuką budowlaną i instrukcją montażu wydaną przez producenta oraz Zgodnie z przepisami i wymogami BHP, a montaż wykonali uprawnieni montażyści. 7. Wraz z niniejszym protokołem Wykonawca montażu przekazuje: - Instrukcję montażu rusztowania Użytkownik rusztowania przyjmuje niniejsze rusztowanie do eksploatacji bez zastrzeżeń i oświadcza, że Znane mu są zasady użytkowania wynikające z instrukcji montażu.. Komisja w składzie niżej wymienionym potwierdza przekazanie rusztowania po montażu i przyjęcie rusztowania w użytkowanie. 10. Skład komisji: 1) użytkownik 2) użytkownik 3) wykonawca Data zgłoszenia rusztowania do demontażu:... Zmiany w konstrukcji mogą być dokonane wyłącznie przez Wykonawcę montażu. W trakcie użytkowania należy sprawdzać stan techniczny i kompletność rusztowania.

15

prace na wysokości, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu

prace na wysokości, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu 1 Podstawowe definicje rusztowanie robocze - konstrukcja budowlana, tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na wysokości, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu rusztowanie ochronne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45262110-5 Demontaż rusztowań 45262120-8 Wznoszenie rusztowań SST 2 - RUSZTOWANIA 1. PRZEDMIOT i ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Rusztowania montaż i demontaż ST 01.14

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Rusztowania montaż i demontaż ST 01.14 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Rusztowania montaż i demontaż ST 01.14 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

(CPV CPV )

(CPV CPV ) ST/B - 0.13 RUSZTOWANIA (CPV 45262120-8 CPV 45262110-5) ST/B - 0.13 RUSZTOWANIA 1/5 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące montażu i demontażu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 3 RUSZTOWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 3 RUSZTOWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 3 RUSZTOWANIA KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 45262110-5 Demontaż rusztowań SST 3 - RUSZTOWANIA 1. PRZEDMIOT i ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45262690-4 Remont 3 pokoi hotelowych nr 33, 34, 35 zabytkowego budynku Park Hotel Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, ul. Mikołaja Kopernika 9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL

Instrukcja montażu. Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Instrukcja montażu Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Instrukcja montażu Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Opracowanie to stanowi wyciąg z DTR PIONART jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ST-02 rusztowania PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRO ARCH GLIWICE

ST-02 rusztowania PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRO ARCH GLIWICE Uporządkowanie i dobudowa przewodów kominowych w budynku mieszkalnym przy ul. Elżbiety 4 w Gliwicach PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRO ARCH GLIWICE ul. Wrocławska 6/7 44-100 Gliwice tel./fax: (0-32) 331 40

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-10 RUSZTOWANIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot SST... 3 1.2. Zakres stosowania SST... 3 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALNE RUSZTOWANIE TYPU KLIN

UNIWERSALNE RUSZTOWANIE TYPU KLIN UNIWERSALNE RUSZTOWANIE TYPU KLIN Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści Uwagi wstępne.3 Przeznaczenie i charakterystyka rusztowania....4 Montaż rusztowania...6 Badania i eksploatacja rusztowania..

Bardziej szczegółowo

Załącznik SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 454-5 Roboty remontowe 1.WSTĘP

Załącznik SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 454-5 Roboty remontowe 1.WSTĘP Załącznik SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 454-5 Roboty remontowe 1.WSTĘP 1.1.PRZEDMIOT SST W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych polegających

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Rusztowania ramowe typ PIONART model RR-0,8

Instrukcja montażu. Rusztowania ramowe typ PIONART model RR-0,8 Instrukcja montażu Rusztowania ramowe typ PIONART model RR-0,8 Instrukcja montażu Rusztowania ramowe typ PIONART model Opracowanie to stanowi wyciąg z DTR PIONART jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-9 RUSZTOWANIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 116 1.1. Przedmiot ST... 116 1.2. Zakres stosowania ST... 116 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 45262110-5 DemontaŜ rusztowań SST 2 - RUSZTOWANIA 1. PRZEDMIOT i ZAKRES

Bardziej szczegółowo

ST-S.05. ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ

ST-S.05. ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19, 31-033 Kraków Adres inwestycji: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 02.00 RUSZTOWANIA KOD CPV 45262100-2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP... 30 2. MATERIAŁY... 30 3. SPRZĘT... 30 4. TRANSPORT... 30 5. WYKONANIE ROBÓT... 30 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI WSTĘP... 2

Spis treści SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 RUSZTOWANIA Spis treści SPIS TREŚCI... 1 1 WSTĘP... 2 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.... 2 1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.... 2 1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ.... 2 1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE....

Bardziej szczegółowo

Renowacja elewacji. Budynek A Narożnik od strony północno- wschodniej

Renowacja elewacji. Budynek A Narożnik od strony północno- wschodniej ST 8.0 Rusztowania RENOWACJA ELEWACJI Narożnik pn-wsch Bud. A str 1 ST 8.0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rusztowania Zadanie ; Specyfikacja Techniczna ST 8.0 Renowacja elewacji. Budynek A Narożnik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Wytyczne eksploatacji rusztowań GKL Data Nr wyd. 0. Strona 1 z 10 RB. Strona Numer wyd.

INSTRUKCJA. Wytyczne eksploatacji rusztowań GKL Data Nr wyd. 0. Strona 1 z 10 RB. Strona Numer wyd. INSTRUKCJA Strona 1 z 10 RB Strona Numer wyd. Data Zmiana Opracował: G. Szerszeń Sprawdził: J. Jóźwiak Zatwierdził: M. Sokołowski Dokument wchodzi w życie z dniem 30-12-2014 Strona 2 z 10 RB 1. CEL Celem

Bardziej szczegółowo

2. Materiały. 2 S t r o n a

2. Materiały. 2 S t r o n a SST RUSZTOWANIA ZEWNĘTRZNE 1. Wstęp 1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dla robót związanych z montażem i demontażem rusztowań zewnętrznych. 2. Pracownicy

Bardziej szczegółowo

RUSZTOWANIE ROBOCZE SKŁADANE,

RUSZTOWANIE ROBOCZE SKŁADANE, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 06 RUSZTOWANIE ROBOCZE SKŁADANE, Z RUR STALOWYCH CPV 45262120-8 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot ST... 3 1.2. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

SST-15 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-15 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-15 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA RUSZTOWANIA 1. Wstęp...2 2. Materiały...2 3. Sprzęt...2 4. Transport...3 5. Wykonanie robót...3 6. Kontrola jakości robót...4 7. Obmiar robót...5 8. Odbiór robót...5

Bardziej szczegółowo

Zakład Produkcji Rusztowań i Usług Dźwigami

Zakład Produkcji Rusztowań i Usług Dźwigami Zakład Produkcji Rusztowań i Usług Dźwigami 15-196 Białystok, ul. Dolistowska 4 tel.: +48 85/653-94-00 fax. +48 85/664-37-34 Dokumentacja Techniczno-Ruchowa RUSZTOWANIA STOJAKOWE ZE ZŁĄCZAMI TYPU KLINOWEGO

Bardziej szczegółowo

Rusztowania ramowe typu PUM 0,7. Dokumentacja techniczno ruchowa

Rusztowania ramowe typu PUM 0,7. Dokumentacja techniczno ruchowa Rusztowania ramowe typu PUM 0,7 Dokumentacja techniczno ruchowa 1 Spis Treści 1. Zakres stosowania rusztowań systemowych Pum 4 2. Zasady montażu i demontażu rusztowań systemowych typu Pum 0,7 5 2.1.1 Uwagi

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WILKOWIE POLSKIM

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WILKOWIE POLSKIM Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 28112310-6 Rusztowania Pozycje przedmiaru robót: 56 1 Spis treści A.PRZEDMIOT ST...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Rusztowania ramowe typ RR-0,8. www.dmn.pl

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Rusztowania ramowe typ RR-0,8. www.dmn.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Rusztowania ramowe typ RR-0,8 Wydanie I Wrzesień 2007 Dokumentacja Techniczno-Ruchowa RUSZTOWAŃ RAMOWYCH typ RR-0,8 1 PIONART jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST B.2.08 RUSZTOWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST B.2.08 RUSZTOWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH RUSZTOWANIA Kod CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań. Lipiec 2012 SPIS TREŚCI SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 01 ROBOTY BUDOWLANE ST-01/16 RUSZTOWANIA

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 01 ROBOTY BUDOWLANE ST-01/16 RUSZTOWANIA OCIEPLENIE (TERMORENOWACJA) BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ ul. Sienkiewicza 7, 16 020 Czarna Białostocka działka nr ewidencyjny 1069/44 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 454-7 RUSZTOWANIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...212 1.1. Przedmiot SST...212 1.2. Zakres stosowania...212 1.3. Określenia podstawowe...212 1.4. Zakres

Bardziej szczegółowo

Kod 45262100 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ 4526210-8 WZNOSZENIE RUSZTOWAŃ 45262110-DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ

Kod 45262100 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ 4526210-8 WZNOSZENIE RUSZTOWAŃ 45262110-DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod 45262100 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ 4526210-8 WZNOSZENIE RUSZTOWAŃ 45262110-DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania

Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja montażu i użytkowania RUSZTOWANIA PRZEJEZDNEGO STALOWEGO RPS 6200 Stalowe rusztowanie składane wg PN EN 1004 grupa rusztowań 2. 1 1. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY: Dla montażu i demontażu, bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja robót: Wrocław, ul. Kiełczowska 47 (45-49)

Lokalizacja robót: Wrocław, ul. Kiełczowska 47 (45-49) SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zakres robót : ROZBIÓRKA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Lokalizacja robót: Wrocław, ul. Kiełczowska 47 (45-49) Inwestor : Gmina Wrocław, 50-141 Wrocław, Pl. Nowy Targ 1-8 Wrocław, maj 2014r.

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA ELEWACJI Bud. A fragment części zachodniej i łącznik

REWITALIZACJA ELEWACJI Bud. A fragment części zachodniej i łącznik SST 7.0 Rusztowania REWITALIZACJA ELEWACJI Bud. A fragment części zachodniej i łącznik str 1 SST 7.0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rusztowania Zadanie ; REWITALIZACJA ELEWACJI Bud. A fragment części

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-B-0.6.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-B-0.6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-B-0.6. RUSZTOWANIA Oznaczenia kodu według Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ) Kod CPV 45262100-2 80 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...82 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY OBIEKT: Remont budynku komunalnego LOKALIZACJA: Biała, ul. Plac Zamkowy 3 działka nr 1120, k.m.18, obręb Biała INWESTOR: Gmina Biała ul. Rynek 10, 48-210 Biała OPRACOWANIE :

Bardziej szczegółowo

Rusztowania ramowe typ TERMOSPRZĘT

Rusztowania ramowe typ TERMOSPRZĘT Rusztowania ramowe typ TERMOSPRZĘT Dokumentacja techniczno-ruchowa Wydanie 4 (lipiec 2009) Poprawione i uzupełnione DTR rusztowań ramowych typ TERMOSPRZĘT 1 Termosprzęt Sp. z o.o. jest członkiem Polskiej

Bardziej szczegółowo

Praca na wysokości Praca na rusztowaniu, tymczasowym podeście roboczym

Praca na wysokości Praca na rusztowaniu, tymczasowym podeście roboczym Praca na wysokości Praca na rusztowaniu, tymczasowym podeście roboczym Główne zagrożenia 1. Upadek człowieka z wysokości 2. Upadek przedmiotu z wysokości Przeciwdziałanie Organizator prac Nadzorujący prace

Bardziej szczegółowo

Warianty montażowe. Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL

Warianty montażowe. Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Warianty montażowe Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Warianty montażowe Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Opracowanie to stanowi wyciąg z DTR PIONART jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Temat: wybór odpowiedniego typu wysuwnicy należy uwzględnić na etapie planowania robót

Temat: wybór odpowiedniego typu wysuwnicy należy uwzględnić na etapie planowania robót STANDARDY BHP Temat: Wysuwnice budowlane 1 Podstawowe definicje podest rozładunkowy tymczasowe wyposażenie mające na celu ułatwić rozładunek i przemieszczanie towarów na różnych poziomach budynku lub budowli.

Bardziej szczegółowo

rusztowania ramowe EURO+

rusztowania ramowe EURO+ rusztowania ramowe 1. Rama stalowa Wykonana z rury o średnicy Ø48,3 ze ścianką 2,7mm. Górny u-profil ramy pozwala na założenie dwóch pomostów stalowych o szerokości 0,32m lub jednego aluminiowo-sklejkowego

Bardziej szczegółowo

rusztowania modułowe

rusztowania modułowe rusztowania modułowe 1. Słupek R+ Słupek R+ jest podstawowym elementem konstrukcyjnym rusztowań modułowych. Wykonany z rury stalowej Ø48,3x3,2 mm. Do słupka co 0,5m przyspawane są talerzyki z 8 otworami,

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY OBIEKT: Remont budynku komunalnego LOKALIZACJA: Biała, ul. 1Maja 36 działka nr 1078, k.m.18, obręb Biała INWESTOR: Gmina Biała ul. Rynek 10, 48-210 Biała OPRACOWANIE : mgr Henryka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU ZADASZENIA DB750 I DB500

INSTRUKCJA MONTAŻU ZADASZENIA DB750 I DB500 INSTRUKCJA MONTAŻU ZADASZENIA DB750 I DB500 Uwagi ogólne 1. Przed przystąpieniem do montażu należy się zapoznać z katalogiem zadaszenia, wykazem wysyłkowym/specyfikacją oraz schematem konstrukcyjnym (dostawca

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45262120-8 WZNOSZENIE RUSZTOWAŃ. (prace dotyczące wznoszenia rusztowań)

Kod CPV 45262120-8 WZNOSZENIE RUSZTOWAŃ. (prace dotyczące wznoszenia rusztowań) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45262120-8 WZNOSZENIE RUSZTOWAŃ (prace dotyczące wznoszenia rusztowań) Projekt: Budowa Zespołu Budynków Socjalnych w Będzinie przy ul.

Bardziej szczegółowo

RUSZTOWANIE RAMOWE. typ PIONART model PUM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wydanie I (styczeń 2013)

RUSZTOWANIE RAMOWE. typ PIONART model PUM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wydanie I (styczeń 2013) RUSZTOWANIE RAMOWE typ PIONART model PUM Wydanie I (styczeń 2013) DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA RUSZTOWANIA RAMOWE typ PIONART model PUM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PIONART jest członkiem Polskiej

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. W celu zabezpieczenia przed korozją wszystkie stalowe elementy są cynkowane ogniowo zgodnie z EN ISO 1461.

1. Wstęp. W celu zabezpieczenia przed korozją wszystkie stalowe elementy są cynkowane ogniowo zgodnie z EN ISO 1461. 1. Wstęp System ramowy Framescaff to lekkie rusztowanie fasadowe, zbudowane z kilku podstawowych elementów. Lekka i łatwa w montażu konstrukcja jest jednocześnie bezpieczna i stabilna, dzięki czemu idealnie

Bardziej szczegółowo

Przenoszenie. Zastosowanie materia ów. kotwienie. przy cienne. stojakowe aluminiowe podwieszone. inne np. z w ókna szklanego

Przenoszenie. Zastosowanie materia ów. kotwienie. przy cienne. stojakowe aluminiowe podwieszone. inne np. z w ókna szklanego W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z najbliższym specjalistą BHP lub wejdź na: www.skanska.pl/bhp, one.skanska/bhp Rusztowania 2.2 Standard pracy Standard ten: zawiera wymagania wynikające

Bardziej szczegółowo

ST 2.1. S.T.-2.1.8. Rusztowania (CPV 45262110-5)

ST 2.1. S.T.-2.1.8. Rusztowania (CPV 45262110-5) ST 2.1. S.T.-2.1.8. Rusztowania (CPV 45262110-5) 1. Wstęp 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O. sierpień 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dla TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O. BRANśA: ROBOTY BUDOWLANE INWESTOR: MPK w Radomiu sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Nazwa elementu/ nr katalogowy. 1. Rama Nr katalogowy: Rama z dodatkowymi bolcami Nr katalogowy: a

Nazwa elementu/ nr katalogowy. 1. Rama Nr katalogowy: Rama z dodatkowymi bolcami Nr katalogowy: a KATALOG ELEMENTÓW Szkic elementu Nazwa elementu/ nr katalogowy Wymiary gabarytowe/ waga 1. Rama Nr katalogowy: 0801000 2150 mm 860 mm 19,60 kg 2. Rama z dodatkowymi bolcami Nr katalogowy: 0801000a 2150

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Rusztowania zewnętrzne Marzec 2012 ST.19. RUSZTOWANIA ZEWNĘTRZNE - CPV 45262100-2 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI Nr: 1114/02/12 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT

Bardziej szczegółowo

Nazwa elementu/ nr katalogowy. 1. Rama Nr kat. RR-08-01-00. 2. Rama z dodatkowymi bolcami Nr kat. RR-08-02-00

Nazwa elementu/ nr katalogowy. 1. Rama Nr kat. RR-08-01-00. 2. Rama z dodatkowymi bolcami Nr kat. RR-08-02-00 9. KATALOG ELEMENTÓW Szkic elementu Nazwa elementu/ nr katalogowy 1. Rama Nr kat. RR-08-01-00 Wymiary gabarytowe/ waga 2150 mm 19,60 kg 2. Rama z dodatkowymi bolcami Nr kat. RR-08-02-00 2150 mm 910 mm

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE. ul. Stalowa 1, 85-453 Bydgoszcz, Polska, tel. + 48 52 581 77 77, fax +48 52 581 89 99 RUSZTOWANIE JEZDNE

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE. ul. Stalowa 1, 85-453 Bydgoszcz, Polska, tel. + 48 52 581 77 77, fax +48 52 581 89 99 RUSZTOWANIE JEZDNE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ul. Stalowa 1, 85-453 Bydgoszcz, Polska, tel. + 48 52 581 77 77, fax +48 52 581 89 99 RUSZTOWANIE JEZDNE RJ - 220 INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA BYDGOSZCZ 2012 1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ WROCŁAW ul. R. Weigla 5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji : Odbudowa tarasów, balkonów wraz z

Bardziej szczegółowo

BOSTA 100 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

BOSTA 100 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA Spis treści 1.0 Opis produktu 2.0 Widok ogólny 3.0 Elementy składowe opis 4.0 Montaż i demontaż rusztowania zasady 5.0 Transport pionowy

Bardziej szczegółowo

Rusztowania ramowe typ TERMOSPRZĘT

Rusztowania ramowe typ TERMOSPRZĘT Rusztowania ramowe typ TERMOSPRZĘT Dokumentacja techniczno-ruchowa Wydanie 5 (styczeń 2014) Poprawione O firmie Grupa Scafom-rux jest wiodącym światowym producentem systemów rusztowań. Firma Termosprzęt

Bardziej szczegółowo

RUSZTOWANIE MODUŁOWE. Typ PIONART model PionModul RR DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

RUSZTOWANIE MODUŁOWE. Typ PIONART model PionModul RR DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA RUSZTOWANIE MODUŁOWE Typ PIONART model PionModul RR DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA czerwiec 2016 Dokumentacja Techniczno-Ruchowa typ PIONART PionModul RR 2 PIONART jest firmą działającą na rynku od kilku

Bardziej szczegółowo

Warianty montażowe. Rusztowania ramowe typ PIONART model PUM

Warianty montażowe. Rusztowania ramowe typ PIONART model PUM Warianty montażowe Rusztowania ramowe typ PIONART model PUM Warianty montażowe Rusztowania ramowe typ PIONART model PUM Opracowanie to stanowi wyciąg z DTR PIONART jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA USZTOWANIA STALKOL 780 DTR

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA USZTOWANIA STALKOL 780 DTR INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA USZTOWANIA STALKOL 780 DTR Stalkol S.C. Adam Kolenda Tomasz Kolenda 42-680 Tarnowskie Góry ul. Zagórska 82 tel./fax 32/ 381-10-99 www.stalkol.com SPIS TREŚCI str. 1. OPIS

Bardziej szczegółowo

02.02 RUSZTOWANIA STANDARD BHP

02.02 RUSZTOWANIA STANDARD BHP RUSZTOWANIA Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas eksploatacji rusztowań. A. WSTĘP 1. Z rusztowaniami mamy do czynienia niemal na każdej budowie.

Bardziej szczegółowo

Warianty montażowe. Rusztowania ramowe typ PIONART model RR-0,8

Warianty montażowe. Rusztowania ramowe typ PIONART model RR-0,8 Warianty montażowe Rusztowania ramowe typ PIONART model RR-0,8 Warianty montażowe Rusztowania ramowe typ PIONART model RR-0,8 Opracowanie to stanowi wyciąg z DTR PIONART jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Drabiny magazynowe aluminiowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Drabiny magazynowe rozstawne typ 09 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu oraz

Instrukcja montażu oraz Instrukcja montażu oraz Strona- 1 - SPIS TREŚCI str. Rozdział I. Zakres stosowania rusztowań systemowych Platino 3 1.1. Zakres stosowania rusztowań systemowych Platino 3 Rozdział II. Zasady montażu i demontażu

Bardziej szczegółowo

Temat: podest montowany na budowie podest składany z elementów systemu szalunkowego na podstawie projektu opracowanego przez firmę szalunkową.

Temat: podest montowany na budowie podest składany z elementów systemu szalunkowego na podstawie projektu opracowanego przez firmę szalunkową. STANDARDY BHP Temat: Wysuwnice budowlane 1 Podstawowe definicje podest rozładunkowy tymczasowa konstrukcja umożliwiająca załadunek materiału na konkretny poziom budynku lub budowli. Zainstalowana najczęściej

Bardziej szczegółowo

rusztowania modułowe R+

rusztowania modułowe R+ rusztowania modułowe 1. Słupek Słupek jest podstawowym elementem konstrukcyjnym. Wykonany z rury stalowej Ø48,3x3,2 mm. Do słupka co 0,5m przyspawane są talerzyki z 8 otworami, 4 małe wyznaczają przyłączenia

Bardziej szczegółowo

RUSZTOWANIE LEKKIE TYP WARSZAWSKIE KOLUMNOWE I PRZESÓWNE

RUSZTOWANIE LEKKIE TYP WARSZAWSKIE KOLUMNOWE I PRZESÓWNE RUSZTOWANIE LEKKIE TYP WARSZAWSKIE KOLUMNOWE I PRZESÓWNE Kwiecień 2006 DOKUMENTACJA TECHNICZNA RUSZTOWANIA TYP LEKKI WARSZAWSKIE 1.Wstęp Dokumentacja techniczna zwane dalej DT zawiera dane o konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu systemu bezpieczeństwa typu: NetProtect - V

Instrukcja montażu systemu bezpieczeństwa typu: NetProtect - V Instrukcja montażu systemu bezpieczeństwa typu: NetProtect - V Strona 1 Spis treści: 1. Zasady stosowania siatek bezpieczeństwa. 2. Terminy i definicje. 3. Podstawowe informacje dotyczące użytkowania siatek

Bardziej szczegółowo

ul. Stalowa 1, Bydgoszcz, tel. (52) , fax (52) RUSZTOWANIE JEZDNE TYPU RA-330 INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

ul. Stalowa 1, Bydgoszcz, tel. (52) , fax (52) RUSZTOWANIE JEZDNE TYPU RA-330 INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA 1 ul. Stalowa 1, 85-453 Bydgoszcz, tel. (52) 581 77 77, fax (52) 581 89 99 RUSZTOWANIE JEZDNE TYPU RA-330 INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA BYDGOSZCZ WYDANIE 2017 Przygotował: R. Jachowski SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

ul. Stalowa 1, 85-453 Bydgoszcz, tel. (052) 581 77 77, fax (052) 581 89 99 RUSZTOWANIE JEZDNE TYPU RA-330 INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

ul. Stalowa 1, 85-453 Bydgoszcz, tel. (052) 581 77 77, fax (052) 581 89 99 RUSZTOWANIE JEZDNE TYPU RA-330 INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA ul. Stalowa 1, 85-453 Bydgoszcz, tel. (052) 581 77 77, fax (052) 581 89 99 RUSZTOWANIE JEZDNE TYPU RA-330 INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA BYDGOSZCZ WYDANIE 2014 Przygotował : R. Jachowski 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

RUSZTOWANIA BUDOWLANE KOLUMNOWE LEKKIE TYPU WARSZAWA

RUSZTOWANIA BUDOWLANE KOLUMNOWE LEKKIE TYPU WARSZAWA Dokumentacja Techniczno Ruchowa (DTR) RUSZTOWANIA BUDOWLANE KOLUMNOWE LEKKIE TYPU WARSZAWA TARNOWA 2009 1 Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Przedmiot DTR... 3 3 Przeznaczenie rusztowania... 3 4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów. Rusztowania ramowe typ PIONART model PUM

Katalog elementów. Rusztowania ramowe typ PIONART model PUM Katalog elementów Rusztowania ramowe typ PIONART model PUM Rusztowania ramowe typ PIONART model PUM Opracowanie to stanowi wyciąg z DTR PIONART jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań Copyright

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Podesty aluminiowe jednostronne - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 2013.04.11 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Podesty magazynowe przestawne typoszereg 41 SPIS

Bardziej szczegółowo

Wykład 8 Rusztowania budowlane. Technologia robót budowlanych TRB sem 5

Wykład 8 Rusztowania budowlane. Technologia robót budowlanych TRB sem 5 Wykład 8 Rusztowania budowlane Technologia robót budowlanych TRB sem 5 budowlane Rusztowanie - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas pracy przy wznoszeniu,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.09.00.00 STROPY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu stropów gęstożebrowych.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDOWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDOWIA Załącznik nr 10 do siwz INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDOWIA OBIEKT : Budynek administracyjny ADRES : Gołaszyn 60 gm. Bojanowo pow. rawicki woj. Wielkopolskie działka nr 648 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

Zakład Produkcyjno Handlowy Metal

Zakład Produkcyjno Handlowy Metal Zakład Produkcyjno Handlowy Metal Dokumentacja Techniczno-Ruchowa RUSZTOWANIA BUDOWLANE TYPU WARSZAWA Białystok 2006 2 1. Wstęp... 3 2. Przedmiot DTR... 3 3. Przeznaczenie rusztowania... 3 4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Temat : Rusztowanie ramowe elewacyjne Obiekt: Rusztowanie stojące przyścienne, metalowe, robocze, typ lekki. Żywiec Maj 2003r. Opracował: Mgr inż. LESZEK SŁOWIK ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Rusztowanie modułowe R+ Instrukcja montażu

Rusztowanie modułowe R+ Instrukcja montażu Rusztowanie modułowe R+ Instrukcja montażu 2 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA RUSZTOWAŃ... 4 2. WYKAZ NORM I PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH RUSZTOWANIA.... 5 3. OGÓLNE ZASADY MONTAŻU RUSZTOWAŃ... 6 4. MONTAŻ RUSZTOWAŃ....

Bardziej szczegółowo

RUSZTOWANIE RAMOWE. typ PIONART model PUM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wydanie I (styczeń 2013)

RUSZTOWANIE RAMOWE. typ PIONART model PUM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wydanie I (styczeń 2013) RUSZTOWANIE RAMOWE typ PIONART model PUM Wydanie I (styczeń 2013) DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA RUSZTOWANIA RAMOWE typ PIONART model PUM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PIONART jest członkiem Polskiej

Bardziej szczegółowo

Rusztowania budowlane ramowe typu WARSZAWA

Rusztowania budowlane ramowe typu WARSZAWA www.zartmet.pl Dokumentacja Techniczno Ruchowa Rusztowania budowlane ramowe typu WARSZAWA Zamość 2007 by Zartmet 2007 Rusztowania budowlane ramowe typu WARSZAWA strona 1 ze stron 13 Spis treści 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA ul. Stalowa 1, 85-453 Bydgoszcz, tel. (052) 581 77 77, fax (052) 581 89 99 RUSZTOWANIE JEZDNE typu RA-600 INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA BYDGOSZCZ WYDANIE 2002r 2 SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Podesty magazynowe stalowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Podesty magazynowe przestawne typ WG SPIS TREŚCI Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pracy w budownictwie. mgr inż. Tomasz Barański - Starszy Inspektor Pracy - Specjalista

Bezpieczeństwo pracy w budownictwie. mgr inż. Tomasz Barański - Starszy Inspektor Pracy - Specjalista Bezpieczeństwo pracy w budownictwie mgr inż. Tomasz Barański - Starszy Inspektor Pracy - Specjalista Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach maj 2012 Podstawowe akty prawne dotyczące omawianych zagadnień:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA RUSZTOWANIA RAM1 SPIS TREŚCI. Dokumentacja techniczno-ruchowa rusztowania RAM OPIS TECHNICZNY RUSZTOWANIA...

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA RUSZTOWANIA RAM1 SPIS TREŚCI. Dokumentacja techniczno-ruchowa rusztowania RAM OPIS TECHNICZNY RUSZTOWANIA... SPIS TREŚCI Dokumentacja techniczno-ruchowa rusztowania RAM1...1 1.OPIS TECHNICZNY RUSZTOWANIA... 2 Dane techniczne rusztowania RAM w wykonaniu typowym...2 fdf... 2 Przeznaczenie rusztowania ramowego...3

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 01 ROBOTY BUDOWLANE ST-01/16 RUSZTOWANIA

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 01 ROBOTY BUDOWLANE ST-01/16 RUSZTOWANIA PRZEBUDOWA CZĘŚCI KOMUNIKACJI W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GÓRKU PRZY UL. FABRYCZNEJ Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Fabryczna, Gródek dz. nr ewid. 286/2 Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów. Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL

Katalog elementów. Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Katalog elementów Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Opracowanie to stanowi wyciąg z DTR PIONART jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań Copyright

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 04. kod CPV ,

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 04. kod CPV , SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 04 RUSZTOWANIA Kod według Wspólnego Słownika Zamówień kod CPV - 45262110-5, 45262120-8 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ST-A.02 Konstrukcja elewacji zewnętrznej

ST-A.02 Konstrukcja elewacji zewnętrznej ST-A.02 Konstrukcja elewacji zewnętrznej Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 2.2. Stosowane materiały... 3 3. SPRZĘT... 4 4. TRANSPORT... 4 5. WYKONANIE ROBÓT... 4 5.1. Ogólne zasady wykonania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania. wg EN 131; BGI 637 i BGV D36. Pomost VARIO. typu KOMPAKT

Instrukcja montażu i użytkowania. wg EN 131; BGI 637 i BGV D36. Pomost VARIO. typu KOMPAKT Instrukcja montażu i użytkowania wg EN 131; BGI 637 i BGV D36 Pomost VARIO typu KOMPAKT Świdnica listopad 2008 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 1.1 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI UŻYTKOWNIKA...3 1.2 KONSTRUKTOR:...4

Bardziej szczegółowo

1100 INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

1100 INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA ul. Stalowa 1, 85-453 Bydgoszcz, tel. (052) 581 77 77, fax (052) 581 89 99 RUSZTOWANIA JEZDNE typu RA 1100 INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA BYDGOSZCZ WYDANIE 2002r 2 SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

OD 20 LAT ALTRAD Mostostal SIŁA, NOWOCZESNOŚĆ, STABILNOŚĆ INSTRUKCJA MONTAŻU. RUSZTOWANIA RAMOWE MOSTOSTAL Plus

OD 20 LAT ALTRAD Mostostal SIŁA, NOWOCZESNOŚĆ, STABILNOŚĆ INSTRUKCJA MONTAŻU. RUSZTOWANIA RAMOWE MOSTOSTAL Plus OD 20 LAT ALTRAD Mostostal SIŁA, NOWOCZESNOŚĆ, STABILNOŚĆ INSTRUKCJA MONTAŻU RUSZTOWANIA RAMOWE MOSTOSTAL Plus I N S T R U KC J A M O N TA Ż U RUSZTOWANIA RAMOWE MOSTOSTAL PLUS www.altrad-mostostal.pl

Bardziej szczegółowo

ul. Stalowa 1, 85-453 Bydgoszcz, tel. (052) 581 77 77, fax (052) 581 89 99 RUSZTOWANIE JEZDNE typu RA-600 INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

ul. Stalowa 1, 85-453 Bydgoszcz, tel. (052) 581 77 77, fax (052) 581 89 99 RUSZTOWANIE JEZDNE typu RA-600 INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA ul. Stalowa 1, 85-453 Bydgoszcz, tel. (052) 581 77 77, fax (052) 581 89 99 RUSZTOWANIE JEZDNE typu RA-600 INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA BYDGOSZCZ WYDANIE 10.2006r Opracował : 2 Grzegorz Jaszak 3 SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA (Dokumentacja Techniczno Ruchowa)

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA (Dokumentacja Techniczno Ruchowa) INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA (Dokumentacja Techniczno Ruchowa) RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE Rusztowanie Typ 5 oraz Typ 6 1 Spis treści 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 I. WSTĘP...3 II. PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR DPC 0025/01/2012. Temat: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW "HAJDÓW" W LUBLINIE. REMONT ZBIORNIKA WKFz.

PROJEKT NR DPC 0025/01/2012. Temat: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW HAJDÓW W LUBLINIE. REMONT ZBIORNIKA WKFz. ULMA Construccion Polska S.A. Warszawa, 16.01.2012 r. ul. Klasyków 10 tel. (0 22) 519 39 21 fax (0 22) 519 39 09 PROJEKT NR DPC 0025/01/2012 Temat: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW "HAJDÓW" W LUBLINIE. REMONT ZBIORNIKA

Bardziej szczegółowo

spis treści strona str.2 Rusztowania fasadowe typ PLETTAC 3 Rusztowania fasadowe typ LAYHER/BAUMANN 8 Rusztowania fasadowe typ RUX 12

spis treści strona str.2 Rusztowania fasadowe typ PLETTAC 3 Rusztowania fasadowe typ LAYHER/BAUMANN 8 Rusztowania fasadowe typ RUX 12 KATALOG PRODUKTÓW spis treści strona Rusztowania fasadowe typ PLETTAC 3 Rusztowania fasadowe typ LAYHER/BAUMANN 8 Rusztowania fasadowe typ RUX 12 Rusztowania fasadowe Elementy wspólne / Akcesoria 17 Rusztowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA RUSZTOWANIA WARSZAWA

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA RUSZTOWANIA WARSZAWA Producent: PHPU Jacek Olejnik ul. Olszowa 46 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 733 92 46 INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA RUSZTOWANIA WARSZAWA typ RWO DTR/07/10 Ostrów Wielkopolski, lipiec 2010 r

Bardziej szczegółowo

Schody jezdne typoszereg 16000. Instrukcja montażu i eksploatacji

Schody jezdne typoszereg 16000. Instrukcja montażu i eksploatacji Schody jezdne typoszereg 16000 Instrukcja montażu i eksploatacji Bydgoszcz Wydanie 2009 Uwagi ogólne 1. Schody jezdne typoszereg 16000 wykonane są ze stopu aluminium. 2. Zostały zaprojektowane z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

ul. Stalowa 1, 85-453 Bydgoszcz, tel. (052) 581 77 77, fax (052) 581 89 99 RUSZTOWANIA JEZDNE typu RA 1100 INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

ul. Stalowa 1, 85-453 Bydgoszcz, tel. (052) 581 77 77, fax (052) 581 89 99 RUSZTOWANIA JEZDNE typu RA 1100 INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA ul. Stalowa 1, 85-453 Bydgoszcz, tel. (052) 581 77 77, fax (052) 581 89 99 RUSZTOWANIA JEZDNE typu RA 1100 INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA BYDGOSZCZ WYDANIE 10.2006r Opracował : Grzegorz Jaszak 2 SPIS

Bardziej szczegółowo