Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Przedstawienie honorowego gospodarza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego 2009. Przedstawienie honorowego gospodarza"

Transkrypt

1 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego 2009 Przedstawienie honorowego gospodarza Hotel Andel s Łódż, 25 & 26 czerwca

2 Agenda Prezentacja Polfy Łódż Krótko o Błękitnym Oceanie Nasze zamierzenia Audyt wytwórców API (mgr.farm.jolanta Śnieć, QP Polfa Łódż) Piątek Zaproszenie na wystawę w Galerii Polfy Łódż Blue Ocean w produkcji granulatów (oglądanie produkcji form suchych Polfy Łódż) 2

3 Zarys historyczni Polfy Prejęcie100% udziałów, Founded in 1933 Changes of Names and Owners Restructurisation from privatisation 2007 The Board seeks Investor Powiększenie kapitalu Merge Powiększenie kapitalu

4 Misja Polfa Łódź dołączy do grona najbardziej liczących się producentów nowoczesnych produktów OTC, suplementów diety oraz leków generycznych. Będziemy postrzegani jako firma będąca synonimem Calcium, która: popiera i doskonali metody rozpoznawania i zaspokajania potrzeb konsumentów buduje i rozwija kulturę nastawioną na klienta rozumie, że ludzie i system organizacyjny muszą nieustannie dostosowywać się do zmieniających się potrzeb i oczekiwań klientów

5 Blue Ocean 5

6 Blue Ocean, Modri ocean, Błękitni Ocean

7 Zintegrowany System Zarządzania GMP HACCP TQM ISO 9001 ISO ISO ISO

8 History of Polfa Founded in 1933 by British-German Scott & Bowne from Warsaw as Industrial and Trade Association for chemical and pharmaceutical products. Rented area at Drewnowska Street in Lodz was used for the production of pharmaceuticals, dietetics and chemical products. From 1939 to 1945 Scott&Bowne was taken over by Danziger Pharmazeutische Preparation G.m.b.H.. After the war the factory was nationalized and the new name was given: Wytwornia nr. 4 of United Pharmaceutical Industry. In 1951 it was rebranded to Lodzkie Zaklady Farmaceutyczne and in 1961 endorsement Polfa was added and surrounding land and buildings of chemical plant Gamma was joined. At the beginning of nineties, together with increased competition the company was restructured and Zaklady Farmaceutyczne Polfa Lodz SA was established with workers as shareholders from After 2002 the sales start decreasing and from 2004 Polfa s financial results are negative. In March 2008 GMP Certificate was achieved and also HACCP system/documentation is complete. In June 2008 Sensilab acquired 100% of Shares of Polfa Lodz 8

9 Product Portfolio Company manufactures approx. 50 products in different forms: calcium preparations, antacids, analgesics, dietary supplements hospital hygiene products. Products forms: tablets, capsules effervescent tablets, effervescent powders, liquids. 9

10 10

11 11

12 Możliwości produkcyjne Granulaty Tabletki Saszetki Kapsulki w 2010 Blistry Strypy Zawiesiny Bottlepack 12

13 Main Production Equipment Granulation Vactron 600 (Collette) 600l (mixing, wet granulation, microvawe drying) ROTO 300 (Zancheta) 350l (mixing, wet granulation, vacuum drying) Tabletting Fette 2100 (Ø round 6, 14, 20; sferic 6, Caplet 7*8*18) capacity till /h Sachets (filling of granulate) BOSSAR B 1400 D saschets from 50x70mm till 70x170mm; max 60 cm 3 (PET/PE, paper/al./pe, PE/Al./Surlin. Nylon/PE, PET/Al/PE); 200 sachets/min Filling and packaging of liquids 2 bootlepacks of older type; capacity up to 1200 bottles/h Packaging Strip; Siebler HM 1E/160 (PET/Alu/PE) max 250 cycles/min Blister; TR 100LT (PVC/PP/ALU round and oval forms) 50 cycles/min Warehousing 8000 EURO pallets 13

14 Zamierzenia 14

15 Selitev tovarne v letu

16 Dziękuję lodz.com 16

17 Blok Tematyczny Przyjęcie, kontrola i przygotowanie surowców farmaceutycznych: AUDYT JAKO NARZĘDZIE KWALIFIKACJI PRODUCENTÓW SUROWCÓW FARMACEUTYCZNYCH Jolanta Śnieć

18 Wytwórca produktów leczniczych jest obowiązany zapewnić, żeby produkty lecznicze przez niego wytwarzane były odpowiednie do ich przewidzianego zastosowania, spełniały wymagania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i nie narażały pacjentów na ryzyko związane z niedostatecznym bezpieczeństwem stosowania, nieodpowiednią jakością lub zbyt niską skutecznością. Odpowiedzialność za realizację tych celów jakościowych spoczywa na kierownictwie wytwórni. Osiąganie właściwej jakości wymaga udziału i współpracy wszystkich osób zatrudnionych w różnych działach i na różnych szczeblach organizacyjnych wytwórni, a także dostawców i dystrybutorów.

19 Materiały wyjściowe powinny być kupowane wyłącznie od zatwierdzanych dostawców wymienionych w odpowiednich specyfikacjach, a jeśli to możliwe, bezpośrednio od producenta. Zalecane jest omówienie z dostawcami specyfikacji, ustalonych przez wytwórcę dla materiałów wyjściowych. Wskazane jest przedyskutowanie przez wytwórcę i dostawcę wszystkich aspektów dotyczących produkcji i kontroli materiałów wyjściowych, łącznie ze sposobami ich traktowania, etykietowania, pakowania, jak również z procedurami reklamacji i odrzucania.

20 Jakość produktu a jakość surowców farmaceutycznych: Niemożliwe jest wyprodukowanie bezpiecznego leku z niebezpiecznej substancji czynnej. Audyt API jest zawsze KONIECZNY Bezpieczeństwo leku jest zapewnione wówczas gdy: - substancja czynna spełnia wymagania zawarte w zatwierdzonej dokumentacji DMF/CEP; - substancja czynna jest wytwarzana zgodnie z wymaganiami GMP

21 Problemu zabezpieczenia się przed dostawami materiałów o niewłaściwej jakości nie da się rozwiązać poprzez np. intensyfikację kontroli dostaw. Ważnym i bardzo skutecznym źródłem informacji o dostawcach jest przeprowadzenie audytu na zgodność z wymaganiami GMP.

22 Posiadanie przez wytwórcę API certyfikatu GMP, CEP nie zwalnia z przeprowadzenia u niego audytu. Zgodnie z wymogami GMP i norm ISO odpowiednią jakość surowców powinien zapewnić producent.

23 Podstawy prawne: - Dyrektywa 2004/27/EC (produkty lecznicze dla ludzi) - Dyrektywa 2004/28/EC (produkty lecznicze weterynaryjne) - EMEA / INS / GMP / / 2005 Guidance on the occasions when it is appropraite for competent authorities to conduct inspections at the premises of Manufacturers of Active Substances used as starting materials -EU GMP - Ustawa Prawo Farmaceutyczne - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 października 2008 roku w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania - normy ISO

24 Główne cele audytu producenta surowców farmaceutycznych to: - ocena zgodności wytwarzania z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania, -uświadomienie producentowi znaczenia i rozumienia jakości dostaw surowców stosowanych w produkcji leków, - tworzenie atmosfery partnerstwa i zaufania z producentami w zakresie jakości dostarczanych surowców, - doskonalenie form współpracy gwarantującej spełnienie wymagań wytwórcy produktów leczniczych.

25 Zakres audytu powinien obejmować miedzy innymi: -Zarządzanie jakością ( organizacja, PQR, OOS-y, audyty wewnętrzne, system CAPA ), - Personel (osoby odpowiedzialne, kwalifikacje personelu, szkolenia, higiena) - Pomieszczenia (lokalizacja, ocena stanu pomieszczeń, systemy wentylacyjne, woda, ścieki, odpady, procedury czyszczenia, konserwacji) -Urządzenia (kwalifikacja i konserwacja, procedury czyszczenia, instalacje wspomagające) - Dokumentacja (funkcjonowanie systemu dokumentacji, dokumenty specyfikujące, zapisy z użytkowania i czyszczenia wyposażenia,

26 zapisy dotyczące surowców i produktów pośrednich, oznakowania, instrukcje technologiczne, raporty serii, zapisy z badań i przeglądów) - Materiały (procedury magazynowe, pobieranie i badanie prób, monitoring warunków przechowywania, identyfikacja) - Proces produkcyjny (operacje krytyczne, mieszanie serii, IPC, odchylenia, kontrola zanieczyszczenia) - Pakowanie (materiały opakowaniowe, kontrola) - Badania laboratoryjne (dokumentacja i zapisy, odczynniki i wzorce, badania stabilności, archiwizacja) - Walidacja (procesów, czyszczenia, metod analitycznych) - Kontrola zmian (ocena wpływu zmian na jakość API)

27 - Odrzucanie i ponowne wykorzystanie materiałów (przerabianie, odzyskiwanie materiałów i rozpuszczalników, zwroty) - Reklamacje i wycofania (postępowanie z wyrobem niezgodnym) - Wytwórcy kontraktowi - Agenci, dystrybutorzy, brokerzy (system zarządzania jakością, odtwarzalność dystrybucji, warunki przepakowania).

28 Badanie dostawy materiałów wyjściowych: Obowiązuje badanie tożsamości z każdego pojemnika. Dopuszczalne jest badanie z części pojemników gdy istnieje zwalidowana procedura (rodzaj, status wytwórcy, znajomość wymagań GMP, funkcjonowanie systemu zapewnienia jakości, ocena warunków wytwarzania). Zastosowanie zwalidowanej procedury możliwe jest gdy: - producent wytwarza tylko jeden materiał wyjściowy, - materiał przychodzi bezpośrednio od producenta, - producent jest regularnie audytowany.

29 Procedura nie może być wystarczająco zwalidowana gdy: - materiały wyjściowe są dostarczane przez pośredników handlowych, - źródło wytwarzania nie jest znane, - materiały wyjściowe będą stosowane do wytwarzania produktów parenteralnych.

30 Systemy przeprowadzania audytów: 1 - audyt własny (poprzedzony ankietą) audytor wytwórcy zatrudniony na umowę o pracę lub kontrakt menadżerski, 2 - audyt trzeciej strony ( przeprowadzony na zlecenie) Obowiązuje umowa pomiędzy Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą, zgodnie z wymaganiami GMP Rozporządzenie w sprawie Wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania Rozdział 7. Do umowy należy dołączyć deklarację o braku konfliktu interesów stron. Zleceniobiorca musi posiadać kwalifikacje do przeprowadzenia audytu.

31

32

33 Dziękuję lodz.com 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

GMP w przemyśle farmaceutycznym

GMP w przemyśle farmaceutycznym GMP w przemyśle farmaceutycznym Jadwiga Marczewska, Krystyna Mysłowska* GMP (ang. Good Manufacturing Practice) Dobra Praktyka Wytwarzania, to połączenie efektywnych procedur produkcyjnych oraz skutecznej

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

System zarządzania jakością w przedsiębiorstwach wytwarzających wyroby medyczne

System zarządzania jakością w przedsiębiorstwach wytwarzających wyroby medyczne Zeszyty Naukowe nr 653 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2004 Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością System zarządzania jakością w przedsiębiorstwach wytwarzających wyroby medyczne 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości Kierunki rozwoju chemii analitycznej Wprowadzenie do zagadnień jakości w laboratoriach badawczych ISO 9000, ISO 17025, GLP Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH oznaczanie coraz niższych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik PREZENTACJA 4 Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001 dr Janusz Zymonik POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Instytut Organizacji i Zarządzania Zakład Zarządzania Jakością janusz.zymonik@pwr.wroc.pl Tel. (071)320-28-64

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia jakości w analityce

Zagadnienia jakości w analityce Kierunki rozwoju chemii analitycznej Zagadnienia jakości w analityce oznaczanie coraz niŝszych stęŝeń w próbkach o złoŝonej matrycy przy bardzo małej objętości próbki Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie audytu systemu HACCP na przykładzie wybranej restauracji

Przygotowanie audytu systemu HACCP na przykładzie wybranej restauracji Agnieszka Rola-Jarzębowska Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Przygotowanie audytu systemu HACCP na przykładzie wybranej restauracji Wstęp

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z wyobraźnią

Szkolenia z wyobraźnią Szkolenia z wyobraźnią Tematy szkoleń Jakość BHP Bezpieczeństwo informacji Odpowiedzialność społeczna Środowisko Energia Żywność Kosmetyki Lotnictwo Motoryzacja Kolejnictwo Przemysł Materiały niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. System jakości w służbie krwi

ROZDZIAŁ 1. System jakości w służbie krwi ROZDZIAŁ 1 System jakości w służbie krwi 1. Dobra Praktyka Wytwarzania Nowoczesne podejście do problemu jakości krwi i jej składników (zgodne z Dyrektywą 2002/98/EC Unii Europejskiej i zaleceniami Rady

Bardziej szczegółowo

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE Redaktor naukowy Elżbieta Kociołek-Balawejder Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp... 7 Michał Grzebyk, Waldemar Podgórski,

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania

Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. www.tuv.pl I. Ogólne warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. ich udział

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) tj. z dnia 29 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 136, poz. 914) (zm. Dz.U. 2011 Nr 171, poz. 1016, Dz.U. 2011

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, (tekst pierwotny: Dz. U. 2006 r. Nr 171 poz. 1225) (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 136 poz. 914) DZIAŁ I Przepisy ogólne i objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodnego z wymaganiami norm: PN EN ISO 9001 : 2001 PN - EN ISO 14001 : 2005 Zatwierdził: Dnia: 02.01.2006 Wydanie1/Kopia 0 Kamrowski Janusz 1/14 1. Zakres

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zapewniający powtarzalność produkcji maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

System zarządzania zapewniający powtarzalność produkcji maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem mgr inż. ROMANA ZAJĄC Instytut Techniki Górniczej KOMAG System zarządzania zapewniający powtarzalność produkcji maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem W artykule

Bardziej szczegółowo

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy CNBOP-PIB-0025 Wydanie 1, Luty 2015 CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Zakładowa Kontroli

Bardziej szczegółowo

GLP/GMP, ISO 17025, HACCP, ISO 9001, GMP

GLP/GMP, ISO 17025, HACCP, ISO 9001, GMP OFERTA: 1. Szkolenia otwarte, zamknięte i na życzenie 2. Badanie potrzeb szkoleniowych 3. Szkolenia praktyczne z technik biochemicznych i analitycznych 4. Kurs chromatografii 5. Konsulting przy wdrażaniu

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania ekologicznego EMAS, GMP, GLP, GHP ISO 14000, ISO 9000

Systemy zarządzania ekologicznego EMAS, GMP, GLP, GHP ISO 14000, ISO 9000 Systemy zarządzania ekologicznego EMAS, GMP, GLP, GHP ISO 14000, ISO 9000 EMAS - system zarządzania ekologicznego Rozporządzenie Rady EWG nr 1836/93, umożliwiające dobrowolny udział (uczestnictwo) przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU

WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU Łomża, styczeń 2008 Projekt Centrum Zielonych Technologii realizowany przy udziale środków

Bardziej szczegółowo

System zarządzania jakością w produkcji diagnostycznych urządzeń medycznych

System zarządzania jakością w produkcji diagnostycznych urządzeń medycznych Zeszyty Naukowe nr 717 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Marek Salerno-Kochan Katedra Zarządzania Jakością Piotr Wojciechowski Medycyna Elektronika Systemy Sp. z o.o. Kraków System zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie pomiarowe w przemyśle

Wyposażenie pomiarowe w przemyśle Wyposażenie pomiarowe w przemyśle RADWAG Wagi Elektroniczne Wyposażenie pomiarowe znajdujące się w jakiejkolwiek gałęzi przemysłu, podobnie jak w laboratoriach, podlega na różnym poziomie odpowiedniemu

Bardziej szczegółowo

OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025

OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025 2. OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025 Joanna Mytych Laboratoria badawcze chcące potwierdzić swoje kompetencje powinny wdrożyć system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl tłumaczenie WYRÓB NIEZGODNY W ŚWIETLE WYMAGAŃ PRAWA ORAZ NORMY ISO 9001:2000 Justyna Górna, Joanna Smoluk-Sikorska Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zaplanować, przeprowadzić, wdrożyć i rozliczyć projekt ekologiczny Szkolenie z wykorzystaniem symulacji biznesowej do zarządzania

Jak skutecznie zaplanować, przeprowadzić, wdrożyć i rozliczyć projekt ekologiczny Szkolenie z wykorzystaniem symulacji biznesowej do zarządzania Jak skutecznie zaplanować, przeprowadzić, wdrożyć i rozliczyć projekt ekologiczny Szkolenie z wykorzystaniem symulacji biznesowej do zarządzania projektami Agenda -I dzień Archiwit Czym jest oraz jak zdefiniować

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Andrzej Kwintowski * Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wstęp Od lat społeczność międzynarodowa obserwuje z narastającym niepokojem dążenia niektórych krajów w różnych

Bardziej szczegółowo

System zarządzania jakością elementem procesu modernizacyjnego przedsiębiorstwa

System zarządzania jakością elementem procesu modernizacyjnego przedsiębiorstwa Marcin Olkiewicz * System zarządzania jakością elementem procesu modernizacyjnego przedsiębiorstwa Wstęp W Polsce przedsiębiorstwa funkcjonują w warunkach zmieniającego się otoczenia, rosnącego ryzyka

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEKTORZE USŁUG. Zagadnienia: Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia;

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEKTORZE USŁUG. Zagadnienia: Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia; JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEKTORZE USŁUG Zagadnienia: Czynniki ryzyka zdrowia i jakości żywności; Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia; Ustawodawstwo w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

11 (61) Grudzień 2003. System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki

11 (61) Grudzień 2003. System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki 11 (61) Grudzień 2003 System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl

Bardziej szczegółowo