I Forum Kierowników Projektów IT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I Forum Kierowników Projektów IT"

Transkrypt

1 I Forum Kierowników Projektów IT I dzień 6 czerwca 2011 (poniedziałek) 9.00 Inauguracja Forum Rola i zadania kierownika projektu IT (których czasem nawet się nie spodziewa) Interdyscyplinarność jak wykorzystać doświadczenie życiowe do zarządzania projektami IT czyli nawet nie wiem ile potrafię Specyfika kontaktów ze wszystkimi uczestnikami projektu jak najlepiej rozegrać swoją rolę, wykorzystując wszelkie możliwe umiejętności kierownik, wykonawca, negocjator, współpracownik Kiedy stosowanie metodyki zarządzanie projektami jest szkodliwe? Gwiazda w zespole błyszczeć czy pozwalać błyszczeć innym? Tomasz Mierzwa Wiceprezes zarządu ValueTank W ciągu ostatnich dziesięciu lat pełnił z sukcesem rolę project managera w wielu projektach realizowanych w różnych sektorach rynku Promocja projektów IT wewnątrz organizacji Budowanie PR projektu IT jak przekonać ludzi do IT Jak skutecznie sprzedać swoją pracę i zaangażowanie Zarządzanie dostępnością zespołu biznesowego i IT Współpraca na linii biznes IT: kierownik projektu po obu stronach barykady Jak dobra organizacja i wizerunek projektu IT pomoże w zarządzaniu zmianą w czasie projektu i po jego zakończeniu Sebastian Magda, Team Head of Testing Departament, Roche Polska Sp. z o.o. Ekspert w zakresie procesów korporacyjnych systemów zarządzania projektami opartych na modelu CMMI. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu projektów międzynarodowych oraz łatwo nawiązuje kontakty międzyludzkie.

2 przerwa na kawę Audyt projektów IT po co, kiedy i jak prowadzić, przejść i wyciągnąć z niego wnioski? Audyt podczas realizacji projektu prowadzony przez PM-a współpraca z zespołem projektowym Kontrola i nadzór to wsparcie a nie kłopot - wyciągnie wniosków z audytu i wdrażanie ich w życie Audyt potwierdzający gotowość do zamknięcia projektu Rola i miejsce kierownika projektu w audycie zewnętrznym Rozwiązania wspierające pracę kierownika projektu IT Czym dysponuje lub może dysponować kierownik projektu? Klasy narzędzi, technik, standardów i metod pracy zapewniających pomoc kierownikowi projektu. Niedojrzałość, adekwatność i przejrzałość rozwiązań. Jak stosować lepsze narzędzia unikając biurokracji i sztuki dla sztuki? Metoda zarządzania projektem. Jak sformalizowane metody mają się do narzędzi wspomagających? Projekt a proces wytwórczy. Narzędzia wspomagające kierowanie projektem a narzędzia wspomagające wytwarzanie oprogramowania. Najważniejsza pomoc, do której każdy kierownik projektu ma dostęp? Sebastian Konkol Ekspert w zakresie zarządzania projektami i programami, doradca biznesowy Właściciel TwisterSolve Skupia się nie na metodykach, ale na pragmatycznym podejściu do określonych problemów, jakie w życiu projektowym na co dzień występują Alarm! Sytuacje kryzysowe w projekcie Przezorny zawsze przygotowany - czy można zabezpieczyć się przed sytuacjami kryzysowymi? Samospełniające się proroctwo czyli jak nie generować sytuacji kryzysowych Jak przewidywać sytuacje kryzysowe i odczytywać pierwsze oznaki problemów Postawa i zachowanie kierownika projektu i jego wpływ na rozwiązanie problemu Analiza przypadków sytuacji kryzysowych i ich możliwych rozwiązań

3 Tomasz Matwiejczuk Dyrektor ds. badań i rozwoju usług elektronicznych, Centrum Informatyki ZETO S.A. Ponad 14 letnie doświadczenie w branży IT, w zakresie badań, projektowania i realizacji systemów informatycznych. W dorobku kilkadziesiąt projektów informatycznych dla przedsiębiorstw i jednostek administracji publicznej Wspólny obiad Stoły eksperckie Każdy ze stołów będzie prowadzony przez eksperta z zakresu zarządzania projektami, z bogatym doświadczeniem w wybranej kwestii. Ekspert wprowadzi Państwa do tematyki omawiając między innymi wskazane zagadnienia i przytaczając przykłady z rzeczywistych projektów. Każdy z uczestników dyskusji będzie miał możliwość nie tylko zadawania pytań ale również przedstawienia własnych doświadczeń projektowych. Ekspert podpowie jak rozwiązać wskazane problemy i radzić sobie w zawiłych sytuacjach. Stół 1. Zarządzanie projektem w czasie zmiany organizacyjnej Projektu IT wynikające ze zmiany i wspierające zmianę organizacyjną i z nią związane jak przekonać ludzi do projektu, kiedy boją się samej zmiany Projekty w niesprzyjającym środowisku i atmosferze - jak prowadzić projekty IT, które powiązane są z rotacją pracowników Jak zarządzać projektem IT w sytuacji dużej zmiany organizacyjnej firmy, która nie ma związku z projektem, a jednak na niego wpływa Ludzie w czasie zmiany ludzie w projekcie: konflikt interesów i konflikt priorytetów Przykłady projektów prowadzonych w czasie zmiany i w związku ze zmianą organizacyjną Ekspert: Tomasz Jabłoński Dyrektor zarządzający itagma, założyciel i moderator interdyscyplinarnych kół dyskusyjnych, strateg, ekspert zarządzania procesami i analityk biznesowy. Jego obszerne doświadczenie i wiedza z zakresu optymalizacji procesów, przepływu informacji i zarządzania zmianą są owocem wieloletniej pracy dla największych firm i korporacji międzynarodowych oraz mniejszych podmiotów z wielu branż.

4 Stół 2. Kryzys w projekcie Płaszczyzny kryzysu: wymagania; zasoby; czas; budżet; zespół projektowy; sponsor; zmiana Zachowanie PM w sytuacji kryzysowej wpływ postawy na rozwiązanie problemu Czy kryzys można przewidzieć? Drogi wyjścia z sytuacji kryzysowej Sytuacje kryzysowe bez wyjścia jak nie dopuścić do takiego scenariusza Przykłady sytuacji kryzysowych w projektach i sposoby ich rozwiązania Ekspert: Stanisław Wurm Posiada bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu konsultacji i realizacji projektów. Występował wielokrotnie w roli Sponsora Projektu, zarządzając kontraktami, podległym zespołem Project Managerów, handlowców i konsultantów. Stół 3. Projekty wielokulturowe Zarządzanie zespołem multietnicznym w ramach jednej organizacji (ilość członków zespołu; lokalizacja) Wielokulturowy zespół rozproszony Sponsor projektu kierownik projektu zespół projektowy różnice w postrzeganiu problemów Zamykanie projektu Komunikacja w projektach wielokulturowych Ekspert: Andrzej Jóźwiak Kierownik wielu projektów usprawniających procesy Ekspert: Sebastian Magda Team Head of Testing Departament, Roche Polska oraz programów zarządzania jakością i zarządzania procesami (BPMS) w przemyśle i produkcji, bankowości, energetyce wytwórczej oraz sektorze paliwowo-energetycznym. Doświadczony we współpracy z zespołami projektowymi z Sp. z o.o. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu projektów międzynarodowych: kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów dla loterii narodowych w Hiszpanii Portugalii, zapewnianie jakości dostaw oprogramowania na projektach w Europie i Afryce. Bliskiego Wschodu.

5 Stół 4. Projekty przerwane i reaktywowane; zarządzanie projektami o wysokim ryzyku Dlaczego w organizacjach są projekty porzucone przyczyny przerwania projektu Reaktywacja projektu na co trzeba być przygotowanym? Projekt reaktywowany kontynuacja czy nowy projekt? Projekty o wysokim ryzyku rola kierownika projektu (komunikacja z uczestnikami projektu; motywowanie zespołu projektowego; nastawienie na cel) Jak kierownik projektu powinien podejść do projektu o wysokim ryzyku aby nie ponieść klęski na starcie Ekspert: Marek Gmerski Posiada wieloletnie doświadczenie jako trener. Prowadził projekty w telekomunikacji, bankowości, finansach, ubezpieczeniach oraz administracji państwowej. Publikuje w fachowej prasie krajowej i zagranicznej. Stół 5. Audyty projektów IT prowadzone przez audytorów zewnętrznych - stół konsultingowy Jak wygląda audyt zewnętrzny? Jakich informacji i od kogo będą potrzebowali audytorzy? Miejsce kierownika projektu IT w audycie zewnętrznym? Audytorzy odpowiedzą na pytania uczestników dyskusji i podpowiedzą jak przygotować się do audytu zewnętrznego Stół 6. Rozwiązania wspierające pracę kierownika projektu Narzędzia wspierające pracę kierownika projektu wykorzystywane w obszarze zarządzania ryzykiem Narzędzia wspierające pracę kierownika projektu wykorzystywane w obszarze zarządzania jakością Porównanie wykorzystywanych i dostępnych narzędzi Wypracowanie wspólnego przydatnego standardu do wykorzystania Ekspert: Sebastian Konkol Ekspert w zakresie zarządzania projektami i programami, doradca biznesowy Właściciel TwisterSolve. Skupia się nie na metodykach, ale na pragmatycznym podejściu do określonych problemów, jakie w życiu projektowym na co dzień występują.

6 Podsumowanie dyskusji eksperckich Ekspert stołu w kilku słowach przedstawi wnioski z dyskusji, ciekawe rozwiązania i casy, które pojawiły się w czasie dyskusji. Każdy z uczestników dyskusji, będzie miał możliwość przedstawić ciekawy przypadek z własnego doświadczenia projektowego. II dzień 7 czerwca 2011 (wtorek) Jak motywować członków zespołu projektowego na każdym jego etapie Najpierw zmotywuj siebie Entuzjazm i optymizm potrzebne są w każdej fazie projektu Motywowanie przez cele i motywowanie przez zadania jak zbadać i rozpoznać potrzeby motywacyjne każdego z członków zespołu Momenty kryzysowe i konfliktowe wpływ zachowania kierownika projektu na zespół projektowy Czy stara metoda kija i marchewki ma jeszcze rację bytu? Olgierd Annusewicz Doświadczony trener i konsultant w zakresie umiejętności społecznych menadżera oraz marketingu. Specjalista w zakresie budowania wizerunku Zarządzanie zespołem projektowym cechy, umiejętności i nawyki kierownika projektu Kogo mam w zespole i z kim przyjdzie mi współdziałać poznaj swoich współpracowników, ich mocne i słabe strony, a także ich priorytety Jak rozpoznać i dobrze wykorzystać swoje cechy przywódcze Walka ze stereotypami Gdzie dwie głowy tak trzy pomysły jak umiejętnie wykorzystać potencjał zespołu projektowego Tomasz Mnich Interim Manager & Team Coach Tomasz Mnich jest uznanym konsultantem w zakresie rozwoju organizacji oraz mówcą w obszarze przywództwa.

7 przerwa na kawę Wpływ kierownika projektu na komunikację w projekcie IT Co, jak i komu mówić? przepływ informacji w projekcie na każdym z jego etapów Kierownik projektu baza wiedzy o projekcie jak dzielić się informacjami i wiedzą Jak dostosować język komunikacji do odbiorcy specyfika języka IT Komunikacja w zespole projektowym jak budować kulturę komunikacyjną w grupie Komunikacja formalna i nieformalna Michał Czarnocki Prezes MCTraining Doświadczony we wdrażaniu projektów w dużych przedsiębiorstwach, specjalizuje się w miękkich aspektach przeprowadzania zmian w organizacjach Konflikt w projekcie destrukcyjny i kreatywny Co wpływa na powstawanie sytuacji konfliktowych? Jak unikać sytuacji rodzących konflikt w projekcie? Konflikt celów, konflikt interesów, konfliktów charakterów Styl zarządzania grupą projektową i kultura komunikacyjna a rozwiązywanie konfliktów Negocjator i mediator konieczne umiejętności kierownika projektu Jak wykorzystać zaistniały konflikt do umocnienia zespołu projektowego Piotr Ogonowski Doświadczony manager i trener Autor cyklu wykładów i szkoleń z zakresu budowy organizacji projektowych (certyfikowany Ma duże doświadczenie we wdrażaniu projektów w dużych przedsiębiorstwach oraz specjalizuje się w miękkich aspektach przeprowadzania zmian w organizacjach, zarządzania i modelowania procesów biznesowych) wspólny obiad WARSZTAT: Konflikt w projekcie Interaktywny trening rozwiązywania sytuacji konfliktowych dla kierowników projektów IT

8 Helmut Valentin Gläser - Diplom Volkswirt Ma bogate doświadczenie w zarządzaniu, w kierowaniu zespołem, wywieraniu wpływu na grupy, prowadzeniu negocjacji i rozwiązywaniu konfliktów.za wystąpienia na międzynarodowych konferencjach otrzymuje oceny ok. 95/100 pkt ze szczególnym uwzględnieniem ich praktycznego podłoża oraz sposobu prowadzenia. Warsztat autorski.

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Blok I Zarządzanie Projektami w marketingu

Blok I Zarządzanie Projektami w marketingu Blok I Zarządzanie Projektami w marketingu I warsztat: Budowanie wizerunku firmy w oparciu o reklamę Maciej Schab Absolwent Nauk Politycznych i Prawa, przez 11 lat prowadził własną działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. doradztwo szkolenia konsulting

OFERTA. doradztwo szkolenia konsulting OFERTA doradztwo szkolenia konsulting Jak się rozwijać na trudnym rynku? Proponujemy jedyne na rynku rozwiązanie łączące profesjonalne i kompleksowe wsparcie dla Państwa firmy w optymalnym wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Jak rozwijać się przez całe życie? Program pierwszego dnia kongresu 25 listopada 2014 r. Centrum Nauki Kopernik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd.

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd. Programy szkoleniowe DORADCA Consultants Ltd. Gdynia, marzec 2012 Spis treści: DORADCA Consultants Ltd.... 3 Lista szkoleń DORADCA Consultants Ltd.... 3 Standardy zarządzania... 4 Sprzedaż business-to-business

Bardziej szczegółowo

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem demos 2013 Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem Zarządzanie Zespołem i Przywództwo Sprzedaż i Marketing Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Szkolenia Rozwój Osobisty i Efektywność Umiejętności Komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

OD KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PARP ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI W MSP

OD KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PARP ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI W MSP OD KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PARP ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI W MSP 13 MARCA 2014, POZNAŃ 1. Ramowy harmonogram seminarium

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Six Sigma Black Belt, edycja 19

Six Sigma Black Belt, edycja 19 Wrocław, 4 sierpnia 2015 Six Sigma Black Belt, edycja 19 25- dniowy, intensywny program szkoleniowy dla liderów zmian. Szkolenie odbywa się we Wrocławiu i w Karpaczu, w ramach pięciu sesji: DEFINE 12 16

Bardziej szczegółowo

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Rejestracja / poranna kawa: 8:30 9:00 Sesja główna: 9:00 10:30 (30 min) Powitanie - Łukasz Żelewski, Prezes

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Sylwetki trenerów dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Menedżer, trener, mentorka, konsultantka zarządzania z wieloletnim doświadczeniem. Doktor nauk ekonomicznych, o specjalności kompetencje menedżera w kierowaniu

Bardziej szczegółowo

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej katalog szkolen' 1 strona 2 Szkolenia dla menadżerów 2 1. Przywództwo 3 2. Zarządzanie przez cele 4 3. Prezentacja 5 4. Negocjacje 6 5. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 7 6. Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Bardziej szczegółowo

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY.

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Europe & International The Mondi Academy Mondi Academy - Polska Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Kalendarz szkoleń Umiejętności osobiste Financial Update Human Resources Short News

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

Ciągłe Doskonalenie! > Management Impulse > Trener Lean / Expert Lean > Szkolenia dla managerów i specjalistów KATALOG WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH

Ciągłe Doskonalenie! > Management Impulse > Trener Lean / Expert Lean > Szkolenia dla managerów i specjalistów KATALOG WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH KATALOG WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH Ciągłe Doskonalenie! Zobacz. Naucz się. Zastosuj. BestPractice... zobacz na żywo > Management Impulse > Trener Lean / Expert Lean > Szkolenia dla managerów i specjalistów

Bardziej szczegółowo

III edycja projektu SZKOLENIA W POLSCE. Era Profesjonalizacji WARSZTATY: I. Coaching lekarstwem na wszystko?

III edycja projektu SZKOLENIA W POLSCE. Era Profesjonalizacji WARSZTATY: I. Coaching lekarstwem na wszystko? III edycja projektu SZKOLENIA W POLSCE Era Profesjonalizacji WARSZTATY: I. Coaching lekarstwem na wszystko? II. Wzorce zarządzania i tworzenia relacji, czyli wykorzystanie Analizy Transakcyjnej w szkoleniach

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

General Management Program. Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. General. Advanced. Multimedia content provided by

General Management Program. Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. General. Advanced. Multimedia content provided by General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. Advanced General Basic Multimedia content provided by Szczegóły: str. 12-16, 18-19 General Management Program Kompleksowy, praktyczny

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

forumwindykacji.nf.pl

forumwindykacji.nf.pl GOŚĆ SPECJALNY TIM PAULSEN GŁÓWNY MÓWCA Z KANADY AUTOR PUBLIKACJI Z ZAKRESU PROFESJONALNYCH TECHNIK EGZEKWOWANIA NALEŻNOŚCI PARTNER SPONSOR SYMULATOR ROZMOWY WINDYKACYJNEJ LIVE! Z GŁOSOWANIEM PRZEBIEGU

Bardziej szczegółowo

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia:

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia: Wstęp Kim jesteśmy? Przede wszystkim Najlepszymi trenerami audytorami praktykami! Z pasją i zaangażowaniem potrafimy nauczyć i pomóc wdrażać kulturę bezpieczeństwa.wyróżniamy się umiejętnością wbudowania

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo