ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16, Data wydania: 3 listopada 2014 r. Nazwa i adres AB 313 SGS POLSKA Sp. z o.o. ul. Bema Warszawa LABORATORIUM SGS POLSKA ul. Kopalniana Wola Kod identyfikacji dziedziny/obiektu badań C/1; C/4; C/9; C/10; C/17; C/18; C/22 C/9/P N/9; N/10; N/22 N/9/P K/1; K/3; K/4; K/22 Dziedzina/obiekt badań: Badania chemiczne: pasz dla zwierząt, kosmetyków, wyrobów chemicznych, wody, paliw ciekłych, paliw stałych, odpadów, innych wyrobów, papieru, tektury, materiałów opakowaniowych, żywność Badania chemiczne i pobieranie próbek wody do spożycia Badania właściwości fizycznych wody, paliw ciekłych, paliw stałych, żywności Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek wody do spożycia Badania mikrobiologiczne pasz dla zwierząt, obiektów i materiałów biologicznych, kosmetyków, żywności, K/9/P Badania mikrobiologiczne i pobieranie próbek środowiskowych z obszarów produkcji i obrotu, wody, powietrza Q/4; Q/17; Q/18; Q/22; Badania sensoryczne chemikaliów, kosmetyków, wyrobów chemicznych, wyrobów innych, papieru, tektury, materiałów opakowaniowych, żywności, L/8 Badania nieniszczące wyrobów metalowych KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 313 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 3 listopada 2014 r. str. 1/28

2 Paliwa stałe węgiel kamienny koks z węgla kamiennego Pracownia Paliw Stałych ul. Kopalniana 11, Wola Zawartość wilgoci przemijającej Zakres: (1,0-30,0) % Zawartość wilgoci całkowitej Zakres: (0,1-30,0) % Zawartość wilgoci w próbce analitycznej Zakres: (0,1-30,0) % Zawartość wilgoci w próbce analitycznej Zakres: (0,1-30,0) % Metoda termograwimetryczna Zawartość popiołu Zakres: (0,5-60,0) % Zawartość popiołu Zakres: (0,5-60,0) % Metoda termograwimetryczna Zawartość części lotnych Zakres: (0,1-45,0) % Ciepło spalania Zakres: ( ) kj/kg Metoda kalorymetryczna Wartość opałowa Zawartość siarki całkowitej Zakres: (0,10-5,00) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Zawartość siarki popiołowej Zakres: (0,10-5,00) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Zawartość siarki palnej Zawartość chloru Zakres: (0,006-1,000) % Metoda potencjometrycznego miareczkowania Zawartość całkowitego C w węglu Zakres: (20,0-90,0) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR PN-80/G PN-ISO 589:2006 met. A2 ISO 589:2008 met. A2 ASTM D 3302/D 3302M-12 PN-80/G pkt , PN-ISO 579:2002 (ISO 579:2013) ASTM D 3302/D 3302M-12 (tylko dla węgla) PN-ISO 589:2006 met. A2 ISO 589:2006 met.a2 PN-80/G pkt a, PN-ISO 687:2005 ISO 687:10 ASTM D 3173:11 PN-G-04560:1998 PN-80/G AZ1:2002 PN-ISO 1171:2002 ISO 1171:10 ASTM D 3174:12 PN-G-04560:1998 PN-G-04516:1998 ISO 562:10 ASTM D 3175:11 PN-81/G PN-ISO 1928:2002 ISO 1928:2009 ASTM D 5865:12 PN-G-04584:2001 ASTM D 4239:14 ISO 19579:2006 PN-G-04584:2001 PN-G-04584:2001 PN-G-04534:1999 p PN-G-04571:1998 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 3 listopada 2014 r. str. 2/28

3 Paliwa stałe węgiel kamienny koks z węgla kamiennego Paliwa stałe węgiel kamienny Odpady paleniskowe Paliwa stałe Paliwa stałe biomasa stała - biopaliwo stałe Zawartość węgla w koksie Zakres: (80,0-95,0) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Zawartość wodoru Zakres: (0,1-6,0) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Wskaźnik wolnego wydymania Zakres: 0-9 Zdolność spiekania metodą Rogi Zakres: Wskaźnik fixed carbon Zawartość węgla Zakres: (0,5-30,0) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Wskaźnik emisji Zawartość wilgoci całkowitej Zakres: (4,0-80,0) % Zawartość wilgoci w próbce analitycznej Zakres: (3,0-16,0) % Zawartość popiołu Zakres: (0,2-30,0) % Części lotne Zakres: (50,0-96,0) % Zawartość siarki całkowitej Zakres: (0,01-2,00) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Zawartość siarki całkowitej Zakres: (0,01-0,50) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Zawartość węgla Zakres: (30,0-60,0) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Zawartość wodoru Zakres: (4,0-8,0) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Ciepło spalania Zakres: ( ) kj/kg Metoda kalorymetryczna Wartość opałowa Zawartość chloru Zakres: (0,006-0,1000) % Metoda potencjometrycznego miareczkowania PN-G-04571:1998 PN-G-04571:1998 PN-ISO 501:2007 ISO 501:12 PN-81/G PN-G-04516:1998 PN-G-04571:1998 Procedura QWL/PB/7/3/A:2006 edycja 1 z dn r. PN-EN :2010 p.8.2 PN-EN :2010 PN-EN 14775:2010 PN-ISO 1171:2002 PN-G-04516:1998 ISO 562:2010 PN-EN 15148:2010 PN-G-04584:2001 ISO 19579:2006 PN-EN 15289:2011 PN-G-04571:1998 PN-EN 15104:2011 PN-EN 14918:2010 PN-G-04534:1999 p Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 3 listopada 2014 r. str. 3/28

4 Paliwa stałe biomasa stała - biopaliwo stałe Paliwo stałe stałe paliwa wtórne Zawartość chloru Zakres: (0,005-0,135) % nia potencjometrycznego Zawartość wilgoci w próbce analitycznej Zakres: (1,0-10,0) % Zawartość popiołu Zakres: (1,5-90,0) % Zawartość części lotnych Zakres: (12,0-90,0) % Zawartość siarki całkowitej Zakres: (0,18-2,40) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Ciepło spalania Zakres: ( ) kj/kg Metoda kalorymetryczna Wartość opałowa Zawartość węgla całkowitego Zakres: (7,5-70,0) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Zawartość wodoru Zakres: (0,90-9,80) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR PN-EN 15289:2011 PN-EN :2011 PN-EN 15403:2011 PN-EN 15402:2011 PN-G-04584:2001 ISO 19579:2006 PN-EN 15400:2011 PN-EN 15407:2011 PN-EN 15407:2011 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 3 listopada 2014 r. str. 4/28

5 Skroplone gazy węglowodorowe Olej napędowy Pracownia Paliw Płynnych ul. Kolejarzy 21, Małaszewicze Zawartość węglowodorów Zakres: powyżej 0,001 % (m/m) Metoda chromatografii gazowej Zawartość oleju mineralnego Zakres: powyżej 0,0001 % (m/m) Absolutna prężność par w temp. 15 C, 40 C, 70 C Metoda obliczeniowa Gęstość w temp. 15,6 C Metoda obliczeniowa Gęstość w temp. 15 C Metoda obliczeniowa Wartość opałowa Metoda obliczeniowa Korodujące działanie na miedź, badanie na płytce miedzianej Zakres: 1-4 Obecność siarkowodoru Metoda z octanem ołowiu (II) Zapach Metoda organoleptyczna Liczba oktanowa motorowa MON Metoda obliczeniowa Temperatura, w której względna prężność par jest nie mniejsza niż 150 kpa Metoda obliczeniowa Względna prężność par w 40 ºC Metoda obliczeniowa Całkowita zawartość siarki Zakres: (1-200) ppm Metoda fluorescencji w nadfiolecie Pozostałość po odparowaniu Zakres: powyżej 1 mg/kg Metoda wysokotemperaturowa Zawartość wody Metoda wizualna Pozostałość po odparowaniu Zakres: (5-100) mg/kg Zawartość siarki całkowitej Zakres: (3-500) ppm Metoda fluorescencji w nadfiolecie Gęstość w temp. w 15 ºC Zakres: (0,6-1,1) g/cm 3 Metoda oscylacyjna Gęstość w temp. w 20 ºC Zakres: (0,6-1,1) g/cm 3 Metoda oscylacyjna Skład frakcyjny Zakres: (25-400) o C Metoda destylacyjna PN-ISO 7941:1993+Ap1:2002 PN-C-96008:1998 p PN-C-96008:1998 p PN-C-96008:1998 p PN-EN ISO 8973:2000 PN-C-96008:1998 p PN-EN ISO 6251:2001 PN-EN ISO 8819:2000 PN-EN 589+A1:2012 załącznik A PN-EN 589+A1:2012 załącznik B PN-EN ISO 8973:2000 oraz PN-EN 589+A1:2012 załącznik C PN-EN ISO 8973:2000 oraz PN-EN 589+A1:2012 załącznik C ASTM D 6667:2010 PN-EN ISO 13757:1999 PN-EN 589+A1:2012 PN-EN 15469:2009 PN-EN 15471:2009 PN-EN ISO 20846:2012 PN-EN ISO 12185:2002 PN-EN ISO 12185:2002 PN-EN ISO 3405:2012 ASTM D 86:12 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 3 listopada 2014 r. str. 5/28

6 Olej napędowy Woski petrochemiczne Zawartość wody Zakres: (0,003-0,100) % (m/m) Indeks cetanowy Metoda obliczeniowa Zawartość oleju Zakres: do 30 % (m/m) Zawartość oleju Zakres: do 15 % (m/m) Lepkość kinematyczna w 100 ºC Zakres: (2,0-15,0) mm 2 /s Metoda kapilarna Barwa Zakres: 0,5-8,0 Metoda wizualna Temperatura krzepnięcia Zakres: (30-90) ºC Metoda bezpośrednia PN-EN ISO 12937:2005 PN-EN ISO 4264:2010+A1: ASTM D 721:06 (Reapproved 2011) ISO 2908:1974 PN-C-04160:1980 ASTM D 445:12 PN-EN ISO 3104:2004 ASTM D 1500:12 ASTM D 938:12 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 3 listopada 2014 r. str. 6/28

7 Pracownia Produktów Naftowych ul. Kujawska 6, Gdańsk Ropa naftowa Gęstość w temp. 15 ºC Zakres: (0,75-0,95) g/ml Metoda oscylacyjna Gęstość w temp. 20 ºC Zakres: (0,75-0,95) g/ml Metoda oscylacyjna Zawartość wody Zakres: (0,02-2) % (m/m) Zawartość siarki Zakres: (0,015-5,00) % (m/m) Metoda fluorescencji rentgenowskiej Zawartość osadów Zakres: (0,01-0,40) % (m/m) Metoda ekstrakcyjna Zawartość wody Zakres: (0,02-1,20) % (m/m) Produkty naftowe Gęstość w temp. 15 ºC Zakres: (0,75-0,95) g/ml Metoda oscylacyjna Zawartość wody Zakres: (0,003-0,100) %(m/m) Skład frakcyjny Zakres: (25-400) C Metoda destylacyjna Temperatura zapłonu Zakres: (40-360) C Metoda Pensky-Martensa Odczyn wyciągu wodnego Zakres: odczyn od kwaśnego do zasadowego Metoda ekstrakcyjna Indeks cetanowy Metoda obliczeniowa Zawartość siarki Zakres: (3-500) ppm Metoda fluorescencji w nadfiolecie Prężność par Zakres: (40,0-105,0) kpa Metoda bezpośrednia Indeks lotności Metoda obliczeniowa ASTM D 5002:2013 PN-EN ISO 12185:2002 ASTM D 5002:2013 PN-EN ISO 12185:2002 ASTM D 4377:00 (2011) ASTM D 4294:10 ASTM D 473:07(2012) PN-EN ISO 3735:2001 ASTM D 4928:2012 ASTM D 4052:11 PN-EN ISO 12185:2002 PN-EN ISO 12937:2005 ASTM D 6304:07 ASTM D 86:12 PN-EN ISO 3405:2012 ASTM D 93:13 metoda A PN-EN ISO 2719:2007 PN-84/C p PN-EN ISO 4264:2010+A1: ASTM D 4737:10 PN-EN ISO 20846:2011 ASTM D 5453:09 PN-EN :2009 ASTM D 5191:2013 PN-EN 228: Tablica NA.1 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 3 listopada 2014 r. str. 7/28

8 Mięso i produkty mięsne, produkty zbożowe, przyprawy, słodycze i wyroby cukiernicze, mleko i produkty mleczne, owoce suszone i bakalie Kawa i herbata, przyprawy, oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, zboża i przetwory zbożowe, żywność mrożona, wyroby garmażeryjne, koncentraty spożywcze, mięso i produkty mięsne, mleko i produkty mleczne, napoje bezalkoholowe (gazowane, niegazowane, soki, syropy), napoje alkoholowe i wyroby spirytusowe, owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, ryby i przetwory rybne, słodycze i wyroby cukiernicze, suplementy diety dodatki do żywności Pasze Żywność, pasze Pracownia Badań Żywności i Produktów Konsumenckich (PAZ) Laboratorium mikrobiologiczne ul. Konotopska 4, Ożarów Mazowiecki Aktywność wody Zakres (0,25 0,999) aw Metoda pomiaru punktu rosy Liczba drobnoustrojów tlenowych Zakres: od 1 jtk/ml od 10 jtk/g Liczba drobnoustrojów tlenowych Zakres: od 1 jtk/ml od 10 jtk/g Metoda płytkowa w temperaturze 30 C (posiew wgłębny) Liczba bakterii z grupy coli Liczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli Metoda płytkowa w temperaturze 44 C (posiew wgłębny) Obecność pałeczek z rodzaju Salmonella Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi Liczba Enterobacteriaceae Metoda płytkowa w temperaturze 37 C (posiew wgłębny) Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) Obecność Listeria monocytogenes Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi PN-ISO 21807:2005 PN-EN ISO : PN-EN ISO : PN-ISO 4832:2007 PN-ISO :2004 PN-EN ISO 6579:2003 PN-ISO :2005 PN-EN ISO :2001+A1:2004 PN-EN ISO :1999+A1:2005 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 3 listopada 2014 r. str. 8/28

9 Żywność, pasze Obecność bakterii z grupy coli Metoda probówkowa Liczba Listeria monocytogenes Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) Obecność gronkowców koagulazododatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) Metoda probówkowa Obecność Enterobacteriaceae Metoda probówkowa Liczba przypuszczalnych Bacillus cereus Metoda płytkowa w 30 ºC (posiew powierzchniowy) Obecność beztlenowych bakterii przetrwalnikujących i beztlenowych bakterii przetrwalnikujących redukujących siarczany (IV) Metoda probówkowa Liczba bakterii fermentacji mlekowej Liczba bakterii redukujących siarczany (IV) rosnących w warunkach beztlenowych Liczba Clostridium perfringens Obecność i liczba Clostridium perfringens Liczba bakterii tlenowych przetrwalnikujących termofilnych Liczba bakterii tlenowych przetrwalnikujących mezofilnych Liczba enterokoków kałowych Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) Szczelność opakowania Metoda jakościowa Próba termostatowa Metoda jakościowa Obecność pałeczek z rodzaju Salmonella Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi PN-ISO 4831:2007 PN-EN ISO :2000+A1:2005 +Ap1:2006+Ap2:2007 PN-EN ISO :2004+AC:2005 PN-ISO :2005 PN-EN ISO 7932:2005 QWL/PB/PAZ/7/5/B wydanie B z dnia r. PN-ISO 15214:2002 PN-ISO 15213:2005 PN-ISO 7937:2005 QWL/PB/PAZ/7/41/A wydanie A z dnia r. QWL/PB/PAZ/7/51/A wydanie A z dnia r. QWL/PB/PAZ/7/52/A wydanie A z dnia r. QWL/PB/PAZ/7/53/A wydanie A z dnia r. QWL/PB/PAZ/7/56/A wydanie A z dnia r. QWL/PB/7/25/PAZ wydanie A z dnia r. QWL/PB/PAZ/60/A wydanie A z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 3 listopada 2014 r. str. 9/28

10 Żywność Żywność o aktywności wody niższej lub równej 0,95 Żywność o aktywności wody wyższej niż 0,95 Pasze o aktywności wody niższej lub równej 0,95 Pasze o aktywności wody wyższej niż 0,95 Mięso i produkty mięsne Mięso drobiowe Mleko i produkty mleczne Mleko Obecność antybiotyków i innych substancji hamujących Metoda z zastosowaniem testu komercyjnego Obecność przypuszczalnych Escherichia coli Metoda probówkowa Obecność Campylobacter spp. Metoda hodowlana Liczba drożdży i pleśni osmotolerancyjnych Liczba drożdży i pleśni Zakres: od 10 jtk/g Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) Liczba drożdży i pleśni Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) Liczba drożdży i pleśni Zakres: od 10 jtk/g Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) Liczba drożdży i pleśni Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) Liczba Pseudomonas spp. Zakres: od 10 jtk/g Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) Obecność Salmonella Typhimurium i Salmonella Enteritidis Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi Obecność Enterobacter sakazakii Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi) Obecność antybiotyków i innych substancji hamujących Metoda z zastosowaniem testu Delvotest Napoje Liczba bakterii w 22 ºC Zakres: od 1 jtk/ml Kawa, herbata, słodycze i wyroby cukiernicze, przyprawy, mięso i produkty mięsne, mleko i produkty mleczne, wyroby garmażeryjne, przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne Liczba bakterii w 37 ºC Zakres: od 1 jtk/ml Obecność bakterii z grupy coli Metoda probówkowa Obecność Shigella spp. Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym QWL/PB/PAZ/58/A wydanie A z dnia r. PN-ISO 7251:2006 PN-EN ISO :2007+ Ap1:2008 QWL/PB/7/23/PAZ wydanie A z dnia r. PN-ISO :2009 PN-ISO :2009 PN-ISO :2009 PN-ISO :2009 PN-ISO 13720:2010 QWL/PB/PAZ/61/A wydanie A z dnia r. PN-EN ISO 6579:2003 PKN-ISO/TS 22964:2008 QWL/PB/PAZ/7/32/A wydanie A z dnia r. PN-85/A PN-85/A PN-85/A PN-EN ISO 21567:2005 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 3 listopada 2014 r. str. 10/28

11 Mięso i produkty mięsne, mleko i produkty mleczne, wyroby garmażeryjne, koncentraty spożywcze, przyprawy, żywność mrożona Zboża i przetwory zbożowe, słodycze i wyroby cukiernicze, wyroby garmażeryjne, koncentraty spożywcze Mięso i produkty mięsne, ryby i przetwory rybne, wyroby garmażeryjne, zboża i przetwory zbożowe, słodycze i wyroby cukiernicze Przetwory owocowe, warzywne, owocowo-warzywne i warzywnomięsne, napoje bezalkoholowe (gazowane, niegazowane, syropy, soki) Mięso i produkty mięsne, przyprawy, mleko i produkty mleczne, wyroby garmażeryjne, owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, napoje bezalkoholowe (gazowane, niegazowane, syropy, soki), zboża i przetwory zbożowe, wyroby garmażeryjne, żywność mrożona Woda Liczba drobnoustrojów tlenowych Zakres: od 1 jtk/ml od 10 jtk/g Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) Liczba bakterii tlenowych amylolitycznych i przetrwalników bakterii tlenowych amylolitycznych Zakres: od 10 jtk/g Obecność i liczba Bacillus subtilis Zakres: od 10 jtk/g Metoda płytkowa z potwierdzeniami biochemicznymi z zastosowaniem testu API 50CH Obecność bakterii octowych Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym Najbardziej prawdopodobna liczba E. coli Zakres: od 0,03 jtk/ml od 0,3 jtk/g Metoda probówkowa Najbardziej prawdopodobna liczba Enterobacteriaceae Zakres: od 0,03 jtk/ml od 0,3 jtk/g Metoda probówkowa Liczba pleśni termoopornych Zakres: od 1 jtk/ml i od 10 jtk/g Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych Ogólna liczba drobnoustrojów w temp. (22 ± 2) ºC i (36 ± 2) ºC Zakres: od 1 jtk/ml Obecność i liczba bakterii z grupy coli Zakres: od 1 jtk/badaną objętość próbki Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba Escherichia coli Zakres: od 1 jtk/badaną objętość próbki Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba enterokoków kałowych Zakres: od 1 jtk/badaną objętość próbki Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba Pseudomonas aeruginosa Zakres: od 1 jtk/badaną objętość próbki Metoda filtracji membranowej PN-EN ISO : PN-A :1998 PN-A :1998 QWL/PAZ/I/7/6 wydanie A z r. PN-A :1990 PN-ISO 7251:2006 PN-ISO :2005 QWL/PB/PAZ/7/76 wydanie A z dn r. na podstawie IFU Method No 4, April 1996 PN-EN ISO 19458:2007 PN-ISO :2003 PN-EN ISO 6222:2004 PN-EN ISO :2004+ Ap1:2005+AC:2009 PN-EN ISO :2004+ Ap1:2005+AC:2009 PN-EN ISO :2004 PN-EN ISO 16266:2009 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 3 listopada 2014 r. str. 11/28

12 Woda Woda basenowa Woda o przeznaczeniu medycznym Próbki środowiskowe powierzchnie obszarów produkcji i obrotu żywnością Próbki środowiskowe wymazy z powierzchni Obecność i liczba bakterii z rodzaju Legionella Zakres: od 1 jtk/badaną objętość próbki Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba Clostridium perfringens łącznie ze sporami Zakres: od 1 jtk/badaną objętość próbki Metoda filtracji membranowej Liczba przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia) Zakres: od 1 jtk/badaną objętość próbki Metoda filtracji membranowej Liczba Escherichia coli, bakterii grupy coli, bakterii grupy coli termotolerancyjnych Zakres: od 1 jtk /badaną objętość próbki Metoda filtracji membranowej Liczba gronkowców koagulazododatnich Zakres: od 1 jtk /badaną objętość próbki Metoda filtracji membranowej Obecność endotoksyn bakteryjnych Metoda żelowa Liczba bakterii tlenowych mezofilnych Zakres: od 1 jtk/1 ml Metoda płytkowa w temperaturze 30 C (posiew wgłębny) Liczba drożdży i pleśni Zakres: od 1 jtk/badaną objętość próbki Metoda filtracji membranowej Pobieranie próbek z powierzchni przy użyciu płytek kontaktowych Zakres: od 1 jtk/cm 2 Pobieranie próbek z powierzchni Metoda wymazów Liczba drobnoustrojów tlenowych Zakres: od 1 jtk/badaną powierzchnię Metoda płytkowa w temperaturze 30 C (posiew wgłębny) Obecność pałeczek z rodzaju Salmonella Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi Liczba Enterobacteriaceae Zakres: od 1 jtk/badaną powierzchnię Metoda płytkowa w temperaturze 37 C (posiew wgłębny) Obecność Listeria monocytogenes Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi Obecność beztlenowych bakterii przetrwalnikujących i beztlenowych bakterii przetrwalnikujących redukujących siarczany (IV) Metoda probówkowa PN-EN ISO :2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn r. (Dz. U. Nr 72, poz. 466) PN-EN :2001 QWL/PB/PAZ/7/63/B wydanie B z dnia r. QWL/PB/PAZ/7/64/B wydanie B z dnia r. QWL/PB/PAZ/7/65/B wydanie B z dnia r. Farmakopea Polska, wyd. IX, tom I, 2011 Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Rozdział Farmakopea Polska, wyd. IX, tom I, 2011 Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Rozdział PN-ISO 18593:2005 PN-ISO 18593:2005 PN-EN ISO : PN-EN ISO 6579:2003 PN-ISO :2005 PN-EN ISO :1999+A1:2005 QWL/PB/PAZ/7/5/B wydanie B z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 3 listopada 2014 r. str. 12/28

13 Próbki środowiskowe wymazy z powierzchni Wymazy z tusz Wymazy i wycinki z tusz Kosmetyki Powietrze Liczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli Zakres: od 1 jtk/cm 2 Liczba bakterii z grupy coli Zakres: od 1 jtk/cm 2 Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) Zakres: od 1 jtk/cm 2 Liczba drożdży i pleśni Zakres: od 1 jtk/cm 2 Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) Obecność pałeczek z rodzaju Salmonella Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi Liczba drobnoustrojów tlenowych Zakres: od 1 jtk /badaną powierzchnię Metoda płytkowa w temperaturze 30 C (posiew wgłębny) Liczba Enterobacteriaceae Zakres: od 1 jtk /badaną powierzchnię Metoda płytkowa w temperaturze 37 C (posiew wgłębny) Liczba bakterii tlenowych mezofilnych Liczba grzybów Obecność Pseudomonas aeruginosa Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) Obecność Staphylococcus aureus Obecność Candida albicans Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych Metoda sedymentacyjna Liczba drobnoustrojów tlenowych Zakres: od 1 jtk w określonej objętości powietrza Metoda sedymentacyjna Liczba drożdży i pleśni Zakres: od 1 jtk w określonej objętości powietrza Metoda sedymentacyjna PN-ISO :2004 PN-ISO 4832:2007 PN-EN ISO :2001+A1:2004 PN-ISO :2009 PN-EN ISO 6579:2003 PN-EN ISO : PN-ISO :2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz. U nr 9 poz.107) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz. U nr 9 poz.107) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz. U nr 9 poz.107) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz. U nr 9 poz.107) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz. U nr 9 poz.107) PN-ISO 7218:1998 Załącznik Krajowy NA QWL/PAZ/I/11/1wydanie E z dnia r. PN-ISO 7218:1998 Załącznik Krajowy NA PN-ISO 7218:1998 Załącznik Krajowy NA Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 3 listopada 2014 r. str. 13/28

14 Próbki środowiskowe z powierzchni z obszaru produkcji i obrotu żywnością - odciski z powierzchni Próbki środowiskowe z obszarów nie związanych z żywnością - wymaz z powierzchni ograniczonej szablonem - wymaz z powierzchni nieograniczonej szablonem - odciski z powierzchni Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych przy użyciu płytek kontaktowych i wymazów Liczba drobnoustrojów tlenowych Zakres: od 1 jtk / badana powierzchnia Metoda odcisków agarowych Liczba drożdży i pleśni Zakres: od 1 jtk / badana powierzchnia Metoda odcisków agarowych Liczba Enterobacteriaceae Zakres: od 1 jtk / badana powierzchnia Metoda odcisków agarowych Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych przy użyciu płytek kontaktowych i wymazów Liczba drobnoustrojów tlenowych Zakres: od 1 jtk / badana powierzchnia Metoda odcisków agarowych Liczba drożdży i pleśni Zakres: od 1 jtk / badana powierzchnia Metoda odcisków agarowych Liczba Enterobacteriaceae Zakres: od 1 jtk / badana powierzchnia Metoda odcisków agarowych Liczba drobnoustrojów tlenowych Zakres: od 1 jtk/wymaz od 1 jtk/cm 2 Liczba Enterobacteriaceae Zakres: od 1 jtk/wymaz od 1 jtk/cm 2 Metoda płytkowa w temperaturze 37 C (posiew wgłębny) Liczba drożdży i pleśni Zakres: od 1 jtk/wymaz od 1 jtk/cm 2 Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) Zakres: od 1 jtk/wymaz od 1 jtk/cm 2 Liczba Pseudomonas aeruginosa Zakres: od 1 jtk/wymaz od 1 jtk/cm 2 Metoda filtracji membranowej PN-ISO 18593:2005 QWL/PB/PAZ/7/77 wydanie A z dnia r. QWL/PB/PAZ/7/77 wydanie A z dnia r. QWL/PB/PAZ/7/77 wydanie A z dnia r. PN-ISO 18593:2005 QWL/PB/PAZ/7/77 wydanie A z dnia r. QWL/PB/PAZ/7/77 wydanie A z dnia r. QWL/PB/PAZ/7/77 wydanie A z dnia r. PN-EN ISO : PN-ISO :2005 PN-ISO :2009 PN-EN ISO :2001+A1:2004 PN-EN ISO 16266:2009 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 3 listopada 2014 r. str. 14/28

15 Papier, tektura i materiały opakowaniowe przeznaczone do kontaktu z żywnością Wyroby biurowe: wyroby papiernicze, wyroby z tworzyw sztucznych i/lub gumy, wyroby piśmiennicze, farby, plastelina, modelina, kleje Chemikalia, kosmetyki, wyroby chemiczne Żywność Tworzywa wyposażenia wewnętrznego pojazdów silnikowych Wyroby cukiernicze Wyroby i półprodukty ciastkarskie Mięso i produkty mięsne Wyroby garmażeryjne Pieczywo i wyroby piekarnicze Mleko i produkty mleczne Przekąski w tym ziemniaczane, zbożowe Pracownia Badań Żywności i Produktów Konsumenckich (PAZ) Laboratorium oceny sensorycznej ul. Konotopska 4, Ożarów Mazowiecki zapach zapach zapach smak, zapach Metoda parzysta, ocena różnicy smak, zapach Metoda trójkątowa, ocena różnicy Zapach określenie charakterystyki zapachowej Zakres: 1-6 zapach przed przygotowaniem po przygotowaniu QWL/PB/PAZ/7/6/D wydanie D z dnia r. PN-EN ISO 5495:2007 PN-EN ISO 4120:2007 QWL/PB/PAZ/7/33/A wydanie A z dnia r. (w oparciu o VDA 270) QWL/PB/PAZ/7/6/D wydanie D z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 3 listopada 2014 r. str. 15/28

16 Soki, nektary owocowe, warzywne, warzywno-owocowe, zaprawy Napoje bezalkoholowe gazowane i niegazowane Orzechy, migdały, bakalie, owoce suszone Przetwory zbożowe Kawa, herbata Przetwory owocowe, warzywne, owocowo-warzywne Koncentraty spożywcze, w tym suplementy diety Zioła i przyprawy Sosy, majonezy, dressingi Piwo, wino, wyroby spirytusowe (wódki gatunkowe, likiery, kremy, koktajle, aperitify) Ryby i przetwory rybne, owoce morza Owoce, warzywa, mieszanki owocowe i warzywne, owocowowarzywne Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce przed przygotowaniem po przygotowaniu przed przygotowaniem po przygotowaniu zapach przed przygotowaniem po przygotowaniu przed przygotowaniem po przygotowaniu zapach przed przygotowaniem po przygotowaniu QWL/PB/PAZ/7/6/D wydanie D z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 3 listopada 2014 r. str. 16/28

17 Wyroby cukiernicze Wyroby i półprodukty ciastkarskie Mięso i przetwory mięsne Wyroby garmażeryjne Pieczywo i wyroby piekarnicze Mleko i produkty mleczne Przekąski słone, ziemniaczane, zbożowe Soki, nektary owocowe, warzywne, warzywno-owocowe, zaprawy Napoje bezalkoholowe gazowane i niegazowane Orzechy, migdały, bakalie, owoce suszone Przetwory zbożowe zapach przed przygotowaniem po przygotowaniu przed przygotowaniem po przygotowaniu zapach przed przygotowaniem po przygotowaniu QWL/PB/PAZ/7/73/A wydanie A z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 3 listopada 2014 r. str. 17/28

18 Kawa, herbata Koncentraty spożywcze, w tym suplementy diety Zioła i przyprawy Sosy, majonezy, dressingi Piwo, wino, wyroby spirytusowe (wódki gatunkowe, likiery, kremy, koktajle, aperitify) Ryby i przetwory rybne, owoce morza Owoce, warzywa, mieszanki owocowe i warzywne, owocowowarzywne Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce przed przygotowaniem po przygotowaniu przed przygotowaniem po przygotowaniu zapach przed przygotowaniem po przygotowaniu Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 3 listopada 2014 r. str. 18/28

19 Żywność z wyłączeniem mleka i przetworów mleczarskich Suplementy diety Mleko i produkty mleczne Mleko i produkty mleczne w proszku Mleko w proszku Kazeiny i kazeiniany Pracownia Badań Żywności i Produktów Konsumenckich (PAZ) Laboratorium fizykochemiczne ul. Konotopska 4, Ożarów Mazowiecki Zawartość azotu w przeliczeniu na białko Zakres: azot (0,1-8,0) % białko (0,6-50) % (Kjeldahla) Zawartość azotu w przeliczeniu na białko Zakres: azot (0,1-14,0) % białko (0,6-87) % (Kjeldahla) Zawartość azotu w przeliczeniu na białko Zakres: azot (0,1-6,0) % białko (0,6-40,0) % (Kjeldahla) Zawartość tłuszczu Zakres: (0,1-40,0) % Metoda Gerbera Kwasowość ogólna Zakres: (1,15-50,00) o SH nia Wskaźnik nierozpuszczalności Zakres: (0,1-4) ml Metoda wirówkowa Zawartość laktozy Zakres: (0,04-10,5) % Metoda spektrofotometryczna Aktywność fosfatazy Test jakościowy Zawartość laktozy Zakres: (30-83) % Metoda spektrofotometryczna Zawartość azotu niezdenaturowanych białek serwatkowych (WPNI) Zakres: (0,5-5,0) mg/g Zawartość zanieczyszczeń oraz cząstek przypalonych Zakres: A, B, C, D Metoda filtracyjna Zawartość zanieczyszczeń oraz cząstek przypalonych Zakres: A, B, C, D Metoda filtracyjna Zawartość laktozy Zakres: (0,02-3,2) % Metoda spektrofotometryczna QWL/PB/PAZ/7/24/B wydanie B z dnia r. QWL/PB/PAZ/7/24/B wydanie B z dnia r. PN-EN ISO :2008 QWL/PB/7/19/A wydanie A z dnia r. QWL/PB/7/10/A wydanie A z dnia r. ISO 8156:2005 IDF-FIL 129:2005 ISO :2002 IDF-FIL 79-2:2002 z wyłączeniem pkt. 4 IDF-FIL/RM 82:2004 ISO/TS 6090:2004 ISO :2002 IDF-FIL 79-2:2002 z wyłączeniem pkt. 4 PN-92/A PN-78/A ADPI 916:2009 PN-ISO- 5739:2010 PN-ISO 5548:2010 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 3 listopada 2014 r. str. 19/28

20 Żywność, pasze, wyroby chemii gospodarczej i kosmetyki Przetwory owocowe, warzywne, owocowo-warzywne, soki, nektary, napoje bezalkoholowe, syropy Napoje bezalkoholowe Przetwory owocowe, warzywne, owocowo-warzywne, soki, nektary, syropy, zaprawy Soki Przetwory owocowe, warzywne, owocowo-warzywne (płynne i półpłynne), napoje bezalkoholowe, syropy, zaprawy, mleko, płynne i półpłynne przetwory mleczne, płynne i półpłynne wyroby chemiczne i kosmetyczne Żywność ph Zakres: 2-12 Metoda potencjometryczna Kwasowość ogólna Zakres: (0,08-5,00) % nia potencjometrycznego Ekstrakt ogólny Zakres: (0,2-64) Bx (%) Metoda refraktometryczna Zawartość cukrów redukujących Zakres: (0,5-60,0) % Zawartość alkoholu etylowego Zakres (0,05-2,0) % Metoda destylacyjno-piknometryczna Kwasowość lotna Zakres (0,1-0,15) % Metoda destylacyjno miareczkowa Kwasowość lotna Zakres (0,1-0,15) % Metoda destylacyjno miareczkowa Zawartość alkoholu etylowego Zakres (0,05-3,5) % Metoda destylacyjno-piknometryczna Liczba formolowa Zakres: (2-30) 0,1 mol/l NaOH/100 ml nia potencjometrycznego Gęstość Zakres: (0,96-1,5) g/cm 3 Metoda oscylacyjna Zawartość suchej masy Zakres: (0,1-99,0) % Zawartość wody Zakres: (0,1 95,0) % Zawartość tłuszczu wolnego Zakres: (0,3-90,0) % Metoda Soxhleta Zawartość tłuszczu całkowitego Zakres: (0,3-70,0) % Metoda Soxhleta Zawartość popiołu ogólnego Zakres: (0,02-13,0) % Zawartość popiołu nierozpuszczalnego Zakres: (0,02-5) % QWL/PB/PAZ/7/9/B wydanie B z dn r. QWL/PB/7/11/A wydanie A z dnia r. QWL/PB/7/16/A wydanie A z dnia r. PN-90/A-75101/07 PN-85/A p PN-85/A p. 3.9 PN-90/A-75101/05 PN-90/A-75101/09 PN-EN 1133:1999 QWL/PB/PAZ/7/28/B wydanie B z dn r. QWL/PB/PAZ/7/13/B wydanie B z dnia r. QWL/PB/PAZ/7/8/B wydanie B z dnia r. QWL/PB/PAZ/7/14/B wydanie B z dnia r. QWL/PB/PAZ/7/15/B wydanie B z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 3 listopada 2014 r. str. 20/28

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 313 SGS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 30 stycznia 2015 r. Nazwa i adres NUSCANA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. AB 1319 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 589

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 589 PCA Zakres akredytacji Nr AB 589 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 589 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 20 Data wydania: 19 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 22 stycznia 2015r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 3 luty 2014 r. Nazwa i adres AB 576 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 października 2015 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 04 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 532 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 07 kwietnia 2016 r. Nazwa i adres AB 1264

Bardziej szczegółowo

Zakres od: 1 jtk w określonej objętości Metoda filtracji membranowej. Zakres od: 1 jtk w określonej objętości Metoda filtracji membranowej

Zakres od: 1 jtk w określonej objętości Metoda filtracji membranowej. Zakres od: 1 jtk w określonej objętości Metoda filtracji membranowej Woda Laboratorium Mikrobiologiczne ul. Kościelna 2 a, Łajski, 05-119 Legionowo Obecność i liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 Obecność i liczba Escherichia coli PB-174/LM wyd. 2 z dnia 07.04.2014

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 23 września 2013 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 24 października 2014 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 09.07.2015 r.

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 09.07.2015 r. Strona z Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 0.0.0 r. Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB. Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 30 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres AB 1264

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1136

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1136 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1136 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 9 grudnia 2014 r. Nazwa i adres AQM LAB POLSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 1 lipca 2015 r. Nazwa i adres LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 16 stycznia 2014 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 770

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 770 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 770 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 25 lutego 2014 r. Nazwa i adres AB xxx BIOLABOR

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 31 października 2013 r. Nazwa i adres LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 22 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 513 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 14.03.2016 r.

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 14.03.2016 r. Strona z Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia.0.0 r. Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 5. Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 6 czerwca 2012 r. Nazwa i adres POWIATOWA STACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 775

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 775 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 775 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 22 sierpnia 2016 r. AB 775 Nazwa i adres GŁÓWNY

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 6 sierpnia 2014 r. AB 1223 Nazwa i adres MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 24 kwietnia 2014 r. Nazwa i adres NUSCANA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 636

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 636 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 636 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 lipca 2016 r. Nazwa i adres AB 636 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 03 lipca 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1334

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1334 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1334 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 9 marca 2016 r. Nazwa i adres EUROFINS POLSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 466

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 466 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 466 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 9 lutego 2016 r. AB 466 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 1 czerwca 2016 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 14 listopada 2016 r. Nazwa i adres AB 1126

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 462

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 462 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 462 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17, Data wydania: 13 stycznia 2015 r. Nazwa i adres SILLIKER

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 7 maja 2014 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 803

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 803 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 803 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 18 maja 2016 r. AB 803 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze

Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Jeleniej Górze Laboratorium Badań Fizykochemicznych / Laboratorium Analiz Instrumentalnych środki spożywcze

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 30 czerwca 2011 r. AB 610 Nazwa i adres AQUA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania 7 lipca 2015 r.

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania 7 lipca 2015 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 520 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania 7 lipca 2015 r. Nazwa i adres POWIATOWA STACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 635

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 635 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 635 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 9 czerwca 2016 r. Nazwa i adres AB 635 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 4 lipca 2014 r. Nazwa i adres POWIATOWA STACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 PCA Zakres akredytacji Nr AB 908 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 26 lutego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 25 sierpnia 2015 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Lista akredytowanych laboratoriów wykonujących analizy zawartości składników odżywczych w środkach spożywczych

Lista akredytowanych laboratoriów wykonujących analizy zawartości składników odżywczych w środkach spożywczych Lista akredytowanych laboratoriów wykonujących analizy zawartości składników odżywczych w środkach spożywczych Nazwa Adres Rodzaj analiz Produkty Metoda Akredytacja 1 2 3 4 5 6 Silliker Sp. z o.o. Waryńskiego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 5 marca 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 920

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 920 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 920 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 18 kwietnia 2011 r. Nazwa i adres: PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1088

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1088 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1088 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 9 czerwca 2015 r. Nazwa i adres AB 1088 AGRO-VET

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 462

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 462 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 462 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 19, Data wydania: 1 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres SILLIKER

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 20 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres JARS Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 13 stycznia 2016 r. Nazwa i adres AB 883 ENEA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 11 września 2015 r. AB 1372 Nazwa i adres ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1063

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1063 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1063 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 16 maja 2016 r. Nazwa i adres AB 1063 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 15 października 2013 r. Nazwa i adres: AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 29 lutego 2012 r. Nazwa i adres AB 602 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 13 marca 2014 roku Nazwa i adres: AB 1436

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 439

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 439 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 439 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 20 lipca 2016 r. Nazwa i adres AB 439 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie:

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Badane obiekty/ grupy obiektów Środki Ŝywienia zwierząt Badane cechy i metody badawcze Zawartość białka

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 13 lutego 2012 r. Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

AB 434. Kierownictwo ZHW Oddział w Piotrkowie Trybunalskim lek. wet. Jadwiga Stępnicka kierownik. Kierownik ds. Jakości z-ca kierownika ZHW

AB 434. Kierownictwo ZHW Oddział w Piotrkowie Trybunalskim lek. wet. Jadwiga Stępnicka kierownik. Kierownik ds. Jakości z-ca kierownika ZHW Zakład Higieny Weterynaryjnej Łodzi Oddział w Piotrkowie Trybunalskim 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rzemieślnicza 6 tel: 044 646-46-76 zhwpiotrkowtryb@om.pl AB 434 Kierownictwo ZHW Oddział w Piotrkowie

Bardziej szczegółowo

Zakład G ospodarki K omunalnej Sp. z o.o. 05-530 G óra Kalwaria, ul. Św. Antoniego 1 tel. 0-22 727 35 46, fax. 0-22 727 23 32 e-mail: zgk@post.

Zakład G ospodarki K omunalnej Sp. z o.o. 05-530 G óra Kalwaria, ul. Św. Antoniego 1 tel. 0-22 727 35 46, fax. 0-22 727 23 32 e-mail: zgk@post. Laboratorium naliz W ody i Ś cieków OFERT CENOW Góra Kalwaria 11.02.2014 a). nalizy fizyko- chemiczne : zot amonowy Zakres : (0,015-2,0) mg/l PBL07 wyd.02 z Na podstawie testu Hach Lange LCK 304 dn.27.02.2012

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 10 września 2012 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

grupa branżowa AB-W (wersja ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB XXX

grupa branżowa AB-W (wersja ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB XXX grupa branżowa AB-W (wersja 2-11.05.2013 zmiany zaznaczono na czerwono) ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB XXX wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 543

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 543 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 543 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 24 września 2015 r. Nazwa i adres AB 543 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 19 Data wydania: 29 stycznia 2016 r. Nazwa i adres OBR SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 604

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 604 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 604 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 27 kwietnia 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 462

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 462 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 462 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 18, Data wydania: 26 stycznia 2016 r. Nazwa i adres SILLIKER

Bardziej szczegółowo

Pracownia w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Warszawska 63a tel: 62 767-20-25 fax: 62 767-66-23 zhw.kalisz@wiw.poznan.pl

Pracownia w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Warszawska 63a tel: 62 767-20-25 fax: 62 767-66-23 zhw.kalisz@wiw.poznan.pl Pracownia w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Warszawska 63a tel: 62 767-20-25 fax: 62 767-66-23 zhw.kalisz@wiw.poznan.pl Kierownik Pracowni w Kaliszu Dział badań Dział badań mikrobiologicznych lek. wet. Danuta

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 10 października 2013 r. Nazwa i adres OBR SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2, Data wydania: 11 lipca 2011 r. AB 1188 Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 14 marca 2016 r.

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 14 marca 2016 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1033 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 14 marca 2016 r. Nazwa i adres WOJSKOWY

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 9 grudnia 2015 roku Nazwa i adres: AB 1436

Bardziej szczegółowo

Poznań, 01.04.2014 r. OFERTA NA BADANIA. Lp. Nazwa produktu Badana cecha Metoda badawcza 1 2 3 4 1. Koncentraty spożywcze:

Poznań, 01.04.2014 r. OFERTA NA BADANIA. Lp. Nazwa produktu Badana cecha Metoda badawcza 1 2 3 4 1. Koncentraty spożywcze: Poznań, 01.04.2014 r. OFERTA NA BADANIA Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego Zakład Technologii Koncentratów Spożywczych w Poznaniu Lp. Nazwa produktu Badana

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 25 czerwca 2015 r. Nazwa i adres AB 1267 MO-BRUK

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 lipca 2014 r. Nazwa i adres: AB 1293 UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

Wydanie nr 13 Data wydania: 29 lipca 2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W SZCZECINIE ul. Ostrawicka 2 71-337 Szczecin

Wydanie nr 13 Data wydania: 29 lipca 2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W SZCZECINIE ul. Ostrawicka 2 71-337 Szczecin ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 546 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 29 lipca 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG NA ZLECENIE. Lp RODZAJ BADANIA cena netto

CENNIK USŁUG NA ZLECENIE. Lp RODZAJ BADANIA cena netto CENNIK USŁUG NA ZLECENIE Lp RODZAJ BADANIA cena netto I. Badania żywności, produktów spożywczych, kosmetyków oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością 1/ Badania chemiczne, sensoryczne 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1120

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1120 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1120 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 25 listopada 2016 r. AB 1120 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Nazwa Laboratorium. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009. Metoda filtracji. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009.

Nazwa Laboratorium. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009. Metoda filtracji. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009. 1. Dane Podwykonawcy Badań Nazwa Laboratorium. Akredytacja AB.. Wydana dnia. Wydanie.. Ważna do. Nazwa Laboratorium. Akredytacja AB.. Wydana dnia. Wydanie.. Ważna do. przed wypełnieniem formularza Kier.Lab.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 559

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 559 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 559 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 22 kwietnia 2008 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

Normy i/lub procedury badawcze Zawartość wody (A) PN-ISO 712:2002. Zawartość popiołu PN-ISO 2171:1994. Metoda destylacyjna, miareczkowa

Normy i/lub procedury badawcze Zawartość wody (A) PN-ISO 712:2002. Zawartość popiołu PN-ISO 2171:1994. Metoda destylacyjna, miareczkowa Zakres badań Ŝywności i metody badawcze w Dziale Laboratoryjnym WSSE w Lublinie Badany obiekt Badane cechy Metody badawcze Ziarno zbóŝ i przetwory zboŝowe zboŝowe owocowowarzywne Owoce, warzywa i ich przetwory

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 546

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 546 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 546 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 12 grudnia 2008 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 755

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 755 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 755 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16, Data wydania: 13 czerwca 2016 r. Nazwa i adres POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 23 grudnia 2014 r. Nazwa i adres: AB 811

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 907

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 907 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 907 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 1 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 907 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 10 października 2014 r. Nazwa i adres ARQUES

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 630

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 630 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 630 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 3 września 2007 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 19 maja 2011 r. AB 602 Nazwa i adres POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

Metoda badawcza/ dokumenty odniesienia. Pracownia Chemiczna Żywności i Żywienia

Metoda badawcza/ dokumenty odniesienia. Pracownia Chemiczna Żywności i Żywienia Pracownia Chemiczna Żywności i Żywienia Metale 1. arsen Wydawnictwa Metodyczne PZH - 2005 metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS) 0,01 5,00 mg/kg w zakresie 0,02 5,00

Bardziej szczegółowo

III. Kierunek badań: IV. Sprawozdanie z badań :

III. Kierunek badań: IV. Sprawozdanie z badań : . znak sprawy 1).... data wpływu do WSSE w Krakowie 1) ZLECENIE Nr 1) (nr z rejestru zleceń) przeprowadzenia badań próbek żywności w kierunku badań fizykochemicznych / organoleptycznych Część A wypełnia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD STOSOWANYCH W LABORATORIUM WODY I ŚCIEKÓW ZWIK SKAWINA

WYKAZ METOD STOSOWANYCH W LABORATORIUM WODY I ŚCIEKÓW ZWIK SKAWINA WYKAZ METOD TOOWANYCH W LABOATOIUM WODY I ŚCIEKÓW ZWIK KAWINA BADANA CECHA, ZAKE OZNACZENIA, NOMA, INNY DOKUMENT NOMATYWNY LUB WŁANA TATU Ścieki Powietrze, ścieki Pobieranie próbek wód do badań fizycznych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres: GRUPOWA OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Fizykochemiczne ul. Kościelna 2 a, Łajski, 05-119 Legionowo Badane cechy i metody

Laboratorium Fizykochemiczne ul. Kościelna 2 a, Łajski, 05-119 Legionowo Badane cechy i metody Badane obiekty/grupa obiektów Mięso i przetwory mięsne, pasze Tłuszcze zwierzęce i roślinne Pasze Pasze Laboratorium Fizykochemiczne ul. Kościelna 2 a, Łajski, 05-119 Legionowo Zawartość wody PN-ISO 1442:2000

Bardziej szczegółowo