WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn."

Transkrypt

1 Poznań, dnia 21 lutego 2014 r. Postępowanie nr AD/ZP/176/2013 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dotyczy: Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej - dostawa i montaż wyposażenia meblowego sal wykładowych i komputerowych oraz dostawa i montaż wyposażenia meblowego holi, korytarzy i świetlicy, sporządzenie projektu wykonawczo-warsztatowego, wykonanie, dostawa i montaż lady szatniowej oraz lady wielofunkcyjnej w świetlicy, donic kwiatowych oraz zabudowy kuchennej pomieszczenia socjalnego, jako elementu wyposażenia. Dostawa mebli laboratoryjnych. Przez: Politechnika Poznańska Pl. Marii Skłodowskiej Curie Poznań Działając na podstawie art. 38 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych niniejszym udzielam wyjaśnień na następujące pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1. Pytanie Wykonawcy: Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu załączenia do oferty certyfikatu ISO 9001, dzięki czemu zwiększy się konkurencyjność postępowania bez najmniejszego uszczerbku dla jakości oferowanych produktów? Uzasadnienie: Posiadanie certyfikatu ISO 9001 nie jest równoznaczne z faktem produkowania mebli o bardzo dobrej lub nawet tylko dobrej jakości. Procedura uzyskania certyfikatu ISO 9001 polega na przekazaniu firmie audytującej (wystawiającej certyfikat) informacji o cyklu 1

2 produkcyjnym, sposobu przekazywaniu informacji pomiędzy działami itp w celu stworzenia procedury działań produkcyjnych. Co najważniejsze, procedura certyfikacji ISO 9001 nie obejmuje oceny jakości komponentów z jakich tworzy się końcowy produkt. Tym samym posiadanie certyfikatu ISO9001 mówi tylko i wyłącznie o tym czy produkcja jest usystematyzowana, a nic nie mówi o jakości końcowego produktu. Warto z tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że wymóg posiadania certyfikatu z sposób znaczący ogranicza konkurencyjność postępowania, nie gwarantując jednocześnie żadnych dodatkowych korzyści w postaci polepszenia jakości otrzymanego produktu. Zgodnie z 6 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie dokumentów, Zamawiający może żądać w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać w szczególności zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich. Tę możliwość potwierdza także orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, np. w wyroku z dnia 27 lutego 2008 r. (sygn. akt: KIO/UZP 111/08), Izba wskazała, co następuje: Posiadanie wdrożonego systemu zarządzania jakością staje się coraz bardziej powszechnym i oczekiwanym w obrocie gospodarczym zjawiskiem. Posiadanie sytemu zarządzania jakością świadczy o wdrożeniu procedur dotyczących kontroli jakości zgodnie z normami europejskimi. Tym niemniej jednak, Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ. 2. Pytanie Wykonawcy: Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu załączenia do oferty certyfikatu ISO 14001, dzięki czemu zwiększy się konkurencyjność postępowania bez najmniejszego uszczerbku dla jakości oferowanych produktów? Uzasadnienie: Proces uzyskania certyfikatu ISO jest identyczny jak w przypadku ISO Korzyści dla zamawiającego są podobne jak w przypadku ISO 9001 czyli również znikome. Warto również dodać, że naszym zdaniem bezzasadne jest wymaganie certyfikatu ISO w świetle obowiązujących przepisów dotyczących postępowań przetargowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 2

3 dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, w W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać w szczególności: 4) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas wykonywania zamówienia na roboty budowlane lub usługi, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji.. Niniejsze postępowanie dotyczy dostawy, natomiast ww. Rozporządzenie mówi o certyfikatach środowiskowych w przypadku dostaw lub usług. Zgodnie z 6 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie dokumentów, Zamawiający może żądać w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać w szczególności zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich. Tę możliwość potwierdza także orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, np. w wyroku z dnia 27 lutego 2008 r. (sygn. akt: KIO/UZP 111/08), Izba wskazała, co następuje: Posiadanie wdrożonego systemu zarządzania jakością staje się coraz bardziej powszechnym i oczekiwanym w obrocie gospodarczym zjawiskiem. Posiadanie sytemu zarządzania jakością świadczy o wdrożeniu procedur dotyczących kontroli jakości zgodnie z normami europejskimi. Tym niemniej jednak, Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ. 3. Pytanie Wykonawcy: Czy konstrukcja nośna foteli może być wykonana z profilu owalnego 60x30x2mm? Zwracamy uwagę, że profil 30x30mm bez podania grubości ścianki nie zapewnia odpowiedniej sztywności konstrukcji przy wysokości fotela cm 3

4 Zgodnie z zapisami SIWZ, Załącznik nr 9 do SIWZ Specyfikacje techniczne wyposażenia meblowego (OPZ część A str. 3). 4. Pytanie Wykonawcy: Siedziska, Czy zamawiający dopuszcza jako element konstrukcji sklejkę o gr. 12. mm profilowaną 3D, tzn. z zaokrągleniem z przodu i muldą pod guzy kulszowe, pianka wykonana w technologii wylewania w formie gr. 20mm, tkanina tapicerska ELASTICA 100% poliester, gramatura 540g, odporność na ścieranie cykli Martidale, odporność na piling na sucho 4/5, na mokro 4/5, odporność na światło 5/6, tkanina trudno zapalna? Zgodnie z zapisami SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ Specyfikacje techniczne wyposażenia meblowego (OPZ część A str. 3). 5. Pytanie Wykonawcy: Czy ze względów bezpieczeństwa mechanizm blokowania siedziska ma być umieszczony w zakrytej puszcze aluminiowej? Zamawiający nie określa sposobu montażu mechanizmu. Zgodnie z zapisami SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ Specyfikacje techniczne wyposażenia meblowego (OPZ część A str. 3). 6. Pytanie Wykonawcy: Mechanizm składania siedziska. Czy zamawiający dopuszcza sprężynowy mechanizm składania siedziska zapewniający ciche pewne działanie pozbawione efektu wahadła. Mechanizm sprężynowy jest bezpieczny w użytkowaniu, niezawodny, niewymagający konserwacji i estetycznie wykonany? Zgodnie z zapisami SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ Specyfikacje techniczne wyposażenia meblowego (OPZ część A str. 3) 7. Pytanie Wykonawcy: Oparcie. Czy dopuszcza się wykonanie sklejki osłonowej gr. 12 mm wykonanej w technologii 3D. tzn. gięta w płaszczyźnie horyzontalnej i wertykalnej z wyraźnie wyznaczonym podgięciem lędźwiowym, pokrytej pianką wylewaną do formy o gr. 20mm, tkanina tapicerska ELASTICA 100% poliester, gramatura 540g, odporność na ścieranie 4

5 cykli Martidale, odporność na piling na sucho 4, na mokro 4, odporność na światło 5, tkanina trudno zapalna? Zgodnie z zapisami SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ Specyfikacje techniczne wyposażenia meblowego (OPZ część A str. 3). 8. Pytanie Wykonawcy: Pulpity. Czy blat pulpitu powinien być wykonany z płyty wiórowej o gr. 18mm oklejonej HPL(góra i dół) o gr. 0,8mm, a przednia krawędź wykonana jako wklejka z litego drewna bukowego? Sklejka jest materiałem niejednorodnym, miękkim, nie daje się ścierać bez konieczności szlifowania. Przy pisaniu długopisem mogą powstać wyżłobienia, jest nieodporna na ciecze i chemikalia, zabezpieczenie sklejki samym lakierem nie utwardza powierzchni sklejki w stopniu wystaraczającym, Natomiast powierzchnia HPL charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia i ścieranie oraz na ciecze i światło. Zbrudzenia powstałe na powierzchni HPL można usuwać za pomocą rozpuszczalnika. Poniżej opis właściwości HPL: wielowarstwowa budowa, struktura powierzchni gładka bardzo wysoka gęstość powierzchniowa wysoce odporne na uderzenia i ścieranie wysoce odporne na ciecze i chemikalia używane w gospodarstwie domowym( żadne środki szorujące) m.in. kawa, herbata, mleko, kwasek cytrynowy, alkohol, benzen, olej jadalny i inne odporność na światło stopień 7 zgodnie z DIN wysoce odporne na działanie pary wodnej i gorącej wody odporne na żar papierosa co najmniej stopień 3 w DIN EN 438 wytrzymałość na zginanie 150 mpa odporność na ścieranie 68mg x 100obr. odporność na uderzenia kulką 4 mm bez pęknięć powierzchnia nie wrażliwa na zabrudzenia, łatwa w pielęgnacji Badania wg BN-75/ Zgodnie z zapisami SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ Specyfikacje techniczne wyposażenia meblowego (OPZ część A str. 4). 9. Pytanie Wykonawcy: 5

6 Pulpit. Czy mechanizm antypanic ( pulpit sam się składa i chowa ) ma być wykonany jako prymitywna skrzynka czy jako nowoczesny aluminiowo stalowy mechanizm ślizgowy? Mechanizm ślizgowy antypanic pulpitu zawiera węzeł połączeniowy stanowiący prowadząco blokujący profil współdziałający z prowadzącym trzpieniem. Prowadząco blokujący profil ma od wewnętrznej strony łukowy profil prowadząco ślizgowy zakończony z jednej strony płaszczyzną oporową z krawędzią i osadzoną w niej wkładkę ślizgową prowadzenia pionowego, zaś po przeciwnej stronie przechodzący w drugą krawędź prowadzenia pionowego z wkładką ślizgową. Węzeł połączeniowy współpracuje ze specjalnie wykonanym profilem zbliżonym kształtem do litery H, w którym od strony wewnętrznej osadzony jest blat pulpitu, zaś po przeciwnej stronie profil stanowi prowadnice z osadzonym na końcach ogranicznikami liniowego przesuwu trzpienia, który równocześnie jest osią obrotu w kątowym odchylaniu pulpitu 6

7 Zgodnie z zapisami SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ Specyfikacje techniczne wyposażenia meblowego (OPZ część A str. 4) Zamawiający określił minimalny przekrój profilu. 10. Pytanie Wykonawcy: Panel przedni z pulpitem. Czy konstrukcja nośna foteli może być wykonana z profilu owalnego 60x30x2mm? Zwracamy uwagę, że profil 30x30mm bez podania grubości ścianki nie zapewnia odpowiedniej sztywności konstrukcji Zgodnie z zapisami SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ Specyfikacje techniczne wyposażenia meblowego (OPZ część A str. 4-5) 7

8 11. Pytanie Wykonawcy: Zamawiający wskazał w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wymagania dotyczące certyfikatów, które mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń i jako jednostkę niezależną uznał taką, która posiada akredytację krajowego ośrodka certyfikującego w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia wymaganych dokumentów - certyfikatów i atestów, zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia, wystawionych przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń jednak nie posiadającą akredytacji krajowego ośrodka certyfikującego w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Wymóg ten jest wymogiem ograniczającym konkurencję, gdyż akredytacja tegoż Centrum nie jest obowiązkiem ani wymogiem przy prowadzeniu działalności polegającej na badaniu produktów meblowych zgodnie z obowiązującymi normami, akredytacja ta jest całkowicie dobrowolna i jej wymaganie jest naruszeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm. art. 23.), traktującej o uczciwej konkurencji i tworzeniu nieuzasadnionych przeszkód oferentom chcącym wystartować w postepowaniu. Istotnym elementem i warunkiem prowadzenia jednostki badającej i wystawiającej atesty i certyfikaty jest posiadana wiedza, doświadczenie, rozeznanie w obowiązujących normach polskich i europejskich i posiadanie odpowiednich maszyn i urządzeń do przeprowadzania takowych badań. Zamawiający może wskazać konkretny certyfikat wydawany przez konkretną jednostkę certyfikującą, niemniej z jednoczesnym dopuszczeniem możliwości składania dokumentów równoważnych, czyli wydawanych przez inny podmiot uprawniony do wydawania takowych dokumentów. Odmienna interpretacja prowadziłaby do naruszenia fundamentalnych zasad systemu Zamówień publicznych, takich jak zasada uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, gdyż eliminowałaby z postępowania wykonawców którzy dysponują uznawanymi na rynku zaświadczeniami podmiotu uprawnionego do badań, a tym samym spełniają podmiotowe warunki udziału w postępowaniu. W związku z powyższym składamy zapytanie, czy Zamawiający przewiduje możliwość zmodyfikowania wymogów dotyczących wymaganych atestów i certyfikatów wystawianych przez niezależne jednostki uprawnione do wydawania tego rodzaju zaświadczeń bez akredytacji PCA, aby zapewnić warunki uczciwej konkurencji dla innych oferentów? 8

9 Zamawiający nie ma możliwości sprawdzenia, czy podmiot wystawiający certyfikat posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, rozeznanie w obowiązujących normach polskich i europejskich, odpowiednie maszyny i urządzenia badawcze itd. Zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC :2006 akredytacja jest to atestacja przez stronę trzecią, dotyczącą jednostki oceniającej zgodność, służącą formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności. Zasady akredytacji ujęte są w międzynarodowych normach i wytycznych, w których określone są wymagania, zarówno dla jednostek akredytacyjnych, jak i dla podlegających akredytacji jednostek oceniających zgodność. Uzyskanie akredytacji oznacza, że akredytowane podmioty zostały ocenione według tych norm i wytycznych. Zamawiający nie wskazuje żadnej konkretnej jednostki certyfikującej, z zastrzeżeniem, że jej wiarygodność musi być potwierdzona akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji lub jej odpowiednika z krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej. Polskie Centrum Akredytacji działa na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2008 roku o systemie oceny zgodności (Dz U. z 2010 r. nr 138 poz. 935 z późn. zm.) Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji jest dostępna dla wszystkich jednostek oceniających zgodność, niezależnie od ich wielkości, statusu prawnego oraz uczestnictwa w jakiejkolwiek organizacji lub grupie organizacji. Tym samym zachowane są warunki uczciwej konkurencji. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 12. Pytanie Wykonawcy: Zamawiający w SIWZ rozdziale III część A pkt 3.4 pisze cyt.: Wskazana w aranżacji sal dydaktycznych i komputerowych liczba miejsc siedzących jest obowiązująca. Nie dopuszcza się zmniejszenia liczby miejsc w żadnej z sal. Z drugiej zaś strony w załączniku nr. 9 w rozdziale I Fotele audytoryjne pkt. 3 UWAGA: Zamawiający pisze cyt.: do wyceny należy przyjąć ilości poszczególnych wersji fotela FA1 (a,b,c) i FA2 (a,b,c,d) wg. zestawienia tabelarycznego poniżej. Proszę o wyjaśnienie i precyzyjne wskazanie wg. czego należy przyjąć ilości do przygotowania oferty. Po sprawdzeniu i analizie załączonych rysunków stwierdzamy różnice w ilości dot. foteli audytoryjnych pomiędzy rysunkami a załączoną tabelą. W związku nieczytelnymi projektami kondygnacji zapisanymi w formacie PDF konieczne jest udostępnienie projektów w innej wielkości lub formacie. Obecna jakość projektów wyklucza możliwość sporządzenia oferty w części fotele audytoryjne. 9

10 Zgodnie z zapisami SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ Specyfikacje techniczne wyposażenia meblowego (OPZ część A Zestawienie ilościowe foteli audytoryjnych str. 5). 13. Pytanie Wykonawcy: W załączniku nr. 9 w rozdziale I Fotele audytoryjne pkt. 3.c Zamawiający opisuje panel z pulpitem kasetowym. Nie jest on zaś uwzględniony jako osobna pozycja w tabeli na końcu rozdziału. Prosimy o wyjaśnienie ile takich paneli należy uwzględnić w wycenie, gdyż format załączonych do SiWZ rysunów nie pozwala na jednoznaczne określenie ich ilości. 14. Pytanie Wykonawcy: W załączniku nr. 9 w rozdziale III krzesła w opisie krzesła K7 ławka 3-osobowa Zamawiający pisze cyt.: Stelaż wykonany ze stali chromowanej. Na zdjęciu zaś pokazane jest krzesło ławka posiadające nogi skośne świecące połączone poziomą belką czarną. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie poziomej belki stalowej malowanej proszkowo? Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza wykonanie skośnych nóg w stali nierdzewnej szczotkowanej polerowanej mającej walory estetyczne takie same jak stal chromowana? 15. Pytanie Wykonawcy: Zamawiający w SIWZ rozdziale III część A pkt 3.4 pisze cyt.: Nie dopuszcza się użycia następujących materiałów: - na blaty stolików i stołów: płyty laminowanej (tzw. melamina), foli, lakierowania. Z drugiej zaś strony w załączniku nr. 9 Zamawiający pisze, że dla stołu ST1 cyt.: blat z płyty trójwarstwowej obustronnie melaminowanej o grubości 25 mm oraz dla stołu ST2 Zamawiający pisze cyt.: blat z płyty meblowej o grubości co najmniej 35 mm (maksymalnie 50 mm), pokryty obustronnie materiałem odpornym na wilgoć, wysoką temperaturę, zarysowania, uderzenia i inne uszkodzenia mechaniczne (np. melaminą). Proszę o wyjaśnienie sprzeczności pomiędzy w/w zapisami i określenie czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na blaty stołów ST1 i ST2 płyty laminowanej melaminą? 10

11 Zgodnie z zapisami SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ Specyfikacje techniczne wyposażenia meblowego (OPZ część A str ). 16. Pytanie Wykonawcy: Zamawiający w SIWZ rozdziale III część A pkt 3.4 pisze cyt.: Nie dopuszcza się użycia następujących materiałów: - konstrukcji stelaży stolików i stołów innej niż wskazane tzn. konstrukcja nie może być spawana lub skręcana śrubami. Z drugiej strony w załączniku nr. 9 rozdział IV w opisie mebla Stół ST1 Zamawiający pisze cyt.: Stelaż o samonośnej konstrukcji stalowej ze stali kwasowej polerowanej składający się z zespawanych ze sobą elementów: dwie nogi i stelaż trawersowy i poniżej cyt.: Poziome dolne elementy nóg są węższe o połowę od pionowej belki i spawane do niej w taki sposób oraz poniżej cyt.: Spawy wykończone w estetyczny i niewidoczny sposób Proszę o wyjaśnienie sprzeczności między powyższymi zapisami i określenie czy Zamawiający dopuszcza spawanie lub skręcania konstrukcji stolików. Jeśli nie to prosimy o określenie jakiego sposobu łączenia poszczególnych elementów stelaża dla stołów ST1 i ST2, oczekuje Zamawiający? Zgodnie z zapisami SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ Specyfikacje techniczne wyposażenia meblowego (OPZ część A str ). 17. Pytanie Wykonawcy: Zamawiający w załączniku nr. 9 rozdział IV w opisie mebla Stół ST2 pisze cyt.: Cała konstrukcja chromowana Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na stelaż stołu ST2 stali nierdzewnej szczotkowanej polerowanej mającej walory estetyczne takie same jak stal chromowana? 18. Pytanie Wykonawcy: Zamawiający w SIWZ rozdziale III część A pkt Biurka wymaga dołączenia następujących dokumentu cyt.: atest potwierdzający odporność na ścieranie oraz grubość powłoki lakierniczej stelaża, wydany przez jednostkę uprawnioną do kontroli jakości. 11

12 Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie sprawozdania z badań wykonanych przez niezależną jednostkę przeprowadzającą badania wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania mebli? 19. Pytanie Wykonawcy: Zamawiający w SIWZ rozdziale III część A pkt Biurka wymaga dołączenia dokumentów cyt.: biurka muszą posiadać protokół oceny właściwości ergonomicznofizjologicznych z wynikiem pozytywnym zgodnie z normą PN-EN (2004) Meble biurowe. Stoły robocze i biurka. Część 1: Wymiary z drugiej zaś strony Zamawiający w załączniku nr. 9 w rozdziale V Biurka wymaga do wszystkich rodzajów biurek, aby parametr wysokości był spełniony zgodnie cyt.: z normą PN-EN 527-1:2011. Proszę o wyjaśnienie, wg. której normy Zamawiający wymaga, aby były badane meble w zakresie: Wymiary? Zgodnie z zapisami SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ Specyfikacje techniczne wyposażenia meblowego (OPZ część A str ). 20. Pytanie Wykonawcy: Zamawiający w SIWZ rozdziale III część A pkt 3.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: zadanie nr. 2 pisze cyt.: dostawa i montaż wyposażenia meblowego (układy siedzisk do holi oraz świetlicy ) oraz w rozdziale X Opis sposobu przygotowanie ofert pkt. 13.b część A wymaga załączenia do oferty cyt.: 2 charakterystyczne elementy siedzisk do holi: kanapę z oparciem i element półokrągły. Załącznik nr. 9 nie zawiera rozdziału dot. siedzisk do holi, nie zawiera ich opisów oraz zestawienia ilościowego siedzisk do holi tak jak ma to miejsce w innych grupach mebli. Brak tych podstawowych informacji uniemożliwia sporządzenie kompletnej oferty przetargowej zarówno cenowej a także uniemożliwia przygotowanie elementu półokrągłego celem załączenia do oferty. W związku w/w brakiem proszę o uzupełnienie dokumentacji. 21. Pytanie Wykonawcy: 12

13 Zamawiający w załączniku nr. 9 rozdział VI Wyposażenie dodatkowe biurek opisuje elementy W1, W2, W3, LZ1, LZ2. Opisy w/w elementów nie określają ich umiejscowienia, nie jest również umieszczone na końcu rozdziału zestawienie ilościowe. Powyższe braki wykluczają możliwość sporządzenia kompletnej oferty przetargowej. W związku w/w brakiem prosimy o uzupełnienie dokumentacji. 22. Pytanie Wykonawcy: W załączniku nr. 9 rozdział IX oraz rozdział X Zamawiający opisuje Ladę LAD1 oraz Ladę LAD2. Opisy w/w mebli nie posiadają informacji dot. materiałów z jakich mają być wykonane, przy LAD1 wymiarów, grubości i rodzaju lustra, widoku od tyłu lady. Powyższe braki wykluczają możliwość sporządzenia kompletnej oferty przetargowej. W związku w/w brakiem prosimy o uzupełnienie dokumentacji. 23. Pytanie Wykonawcy: W załączniku nr. 9 rozdział IX oraz rozdział X Zamawiający opisuje Zabudowę kuchenną ZK, ściankę działową z płyty HPL, drzwiczki jednoskrzydłowe przy szatni z płyty HPL. W w/w rozdziale Zamawiający nie umieścił zestawienia ilościowego. Nie zostały określone materiały z jakich należy wykonać meble. Powyższe braki uniemożliwiają sporządzenie kompletnej oferty przetargowej. W związku w/w brakiem proszę o uzupełnienie dokumentacji. 24. Pytanie Wykonawcy: Zamawiający w SIWZ rozdziale III część A pkt Stoły (ST1 i ST2) wymaga dołączenia następującego dokumentu cyt.: atest potwierdzający odporność na ścieranie oraz grubość powłoki lakierniczej stelaża. Z drugiej zaś strony Zamawiający w załączniku nr. 9 rozdział IV w opisie mebla Stół ST2 pisze cyt.: Cała konstrukcja chromowana. 13

14 Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na stelaż stołu ST2 konstrukcji stalowej malowanej, tak jak jest to opisane w SIWZ w rozdziale III część A pkt 4.1.2? 25. Pytanie Wykonawcy: Zamawiający w SIWZ rozdziale III część A pkt Stoły (ST1 i ST2) wymaga dołączenia następującego dokumentu cyt.: atest potwierdzający odporność na ścieranie oraz grubość powłoki lakierniczej stelaża. Jednocześnie Zamawiający w załączniku nr. 9 rozdział IV w opisie mebla Stół ST1 pisze cyt.: stelaż o samonośnej konstrukcji stalowej ze stali kwasowej polerowanej. Prosimy o odstąpienie od wymogu dołączenia ww. atestu gdyż w sytuacji wykonania stelaża ze stali kwasowej polerowanej nie jest możliwe uzyskanie takiego dokumentu. 26. Pytanie Wykonawcy: Zamawiający w SIWZ rozdziale III część A pkt 4.4 pisze cyt.: zaleca się aby, meble wykonane były we wskazanej przez Projektanta i Zamawiającego kolorystyce. Proszę o wskazanie kolorystyki oczekiwanej przez Projektanta. Kolorystyka tapicerki ustalona zostanie przez Projektanta przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą. Kolorystyka mebli wzorcowych jest dowolna. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ. 27. Pytanie Wykonawcy: Zamawiający w SIWZ rozdziale III część A pkt Krzesła pisze cyt.: Trudnopalność: certyfikat zgodności z normą PN:EN 1021 część 1 i 2 lub normą równoważną. Proszę o wyjaśnienie jakich materiałów ma dotyczyć ten dokument? 28. Pytanie Wykonawcy: 14

15 Zamawiający w SIWZ w rozdziale III część A pkt 4.1. Certyfikaty zgodności z normą w pkt Krzesła pisze cyt.: Przedstawienie świadectwa z badań według norm PN EN lub normy równoważnej, PN-EN 1728 lub normy równoważnej, PN-EN 1022 lub normy równoważnej uważa się za niewystarczające. Proszę informację jakich dokumentów oczekuje Zamawiający. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ. 29. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dołączenia tabeli cen jednostkowych do załącznika 1A -Formularz Ofertowy? Nie, Zamawiający nie wymaga dołączenia tabeli cen jednostkowych do załącznika 1A do SIWZ -Formularz Ofertowy. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 30. Pytanie Wykonawcy: Dotyczy Opis przedmiotu zamówienia część A, IV Stoły Prosimy o wyjaśnienie zasadności oceny jakościowej stołów ST3 oraz ST4, które Wykonawca ma wykonać pod projekt. W opisie stołów Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji dokumentacji warsztatowej na bazie której uzgadniane są detale łączenia płyt z konstrukcją itd. W takiej sytuacji nie jest możliwe wykonanie modelu prezentacyjnego do oferty zgodnego z oczekiwaniami Zamawiającego. Zamawiający nie określił również ilości stołów ST3 oraz ST4. Czy należy przyjąć do wyceny po jednej sztuce danego stołu? 31. Pytanie Wykonawcy: Dotyczy Opis przedmiotu zamówienia część A, IV Stoły Prosimy o wskazanie rodzaju konstrukcji biurek o symbolach: B2, B3, B4, B5, B6, B7? Zamawiający wcześniej wskazuje na stelaże biurek o kształcie litery T oraz na czterech nogach. 15

16 Biurka B1A/B/C na stelażu o kształcie litery T zgodnie z zapisami SIWZ (OPZ część A str.17-18). Pozostałe biurka B2-B7 zgodnie z zapisami SIWZ (OPZ część A str.18-22). 32. Pytanie Wykonawcy: Dotyczy III Opis przedmiotu zamówienia punkt 4.4 Prosimy o dokładne wskazanie gotowych mebli wymaganych do dostarczenia wraz z ofertą. Z informacji zawartych w SIWZ nie wynika, które stoły określane są mianem: stół komputerowy, stół do świetlicy, stół/biurko do sal wykładowych, stół składany do sali wykładowej, z którego Wykonawca zamierza skorzystać przy realizacji zamówienia (ST, ST, ST, ), krzesło do sal wykładowych, krzesła na korytarze, krzesła do stołów niskich (+0) pod stanowiska komputerowe w holach, krzesła do świetlicy. Jednocześnie wg zapisów XIII Opis przedmiotu zamówienia Część A gdzie wskazana jest Tabela nr 1 do oceny kryterium jakość wymienione są następujące meble: fotele audytoryjne FA1, FA2, krzesła K1 K2, krzesło K4, stół ST3, ST4, stół ST1, B1, B2, donica D1, ławka K7. Czy należy rozumieć, że Wykonawca powinien wraz z ofertą przedstawić w sumie wszystkie meble wymienione w Tabeli nr 1 oraz wszystkie wymienione w punkcie 4.4 OPZ? Z uwagi na koszt produkcji mebli prosimy o bardzo dokładne i precyzyjne określenie wg symboli mebli, które z nich należy załączyć wraz z ofertą. 33. Pytanie Wykonawcy: Dotyczy III Opis przedmiotu zamówienia punkt Krzesła Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą świadectwa z badań wystawionego przez niezależną jednostkę badawczą dotyczącą zgodności produktu z normą PN-EN 15373:2010 lub normą równoważną: minimum poziom 2 w zakresie wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa dla mebli niedomowych. Przedstawienie świadectwa z badań według norm PN EN lub normy równoważnej, PN-EN 1728 lub normy równoważnej, PN-EN 1022 lub normy równoważnej uważa się za niewystarczające. Norma PN-EN 15373:2010 Meble -- Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo -- Wymagania dla mebli do siedzenia niedomowych Zakres Niniejszy dokument określa wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości wszystkich typów siedzisk dla dorosłych nie przeznaczonych do użytku domowego. 16

17 Dokumentu nie stosuje się do siedzisk szeregowych, biurowych krzeseł do pracy, biurowych krzeseł dla gości, krzeseł dla placówek oświatowych, siedzisk do użytku zewnętrznego oraz złączy siedzisk łączonych, dla których istnieją normy europejskie lub ich projekty. Dokument nie zawiera wymagań trwałości materiałów tapicerskich, kółek samonastawnych, mechanizmów odchylania i przechylania oparć oraz mechanizmów regulacji wysokości. Dokument nie zawiera wymagań odporności na starzenie, degradacji oraz zapalności. (źródło: Polski Komitet Normalizacyjny) Z uwagi na to, że wskazana norma ma dotyczyć krzeseł (włącznie siedziskiem szeregowym, ławką 3 osobową, krzesło K7, ), nie jest dla nas zrozumiałe z jakich powodów Zamawiający wymaga dostarczenia takiego dokumentu do tego typu mebla. Zakres wymaganej normy jest nieodpowiedni do opisanego produktu i prosimy o korektę zapisu i dopuszczenie przedstawienia certyfikatu z normy PN EN 13761, Meble biurowe -- Krzesła dla gości Zakres Określono wymiary i wymagania bezpieczeństwa dotyczące krzeseł dla gości. Wymagania wymiarowe nie mają zastosowania do głębokich foteli. (źródło: Polski Komitet Normalizacyjny). 34. Pytanie Wykonawcy: Dotyczy parametrów tapicerki krzeseł K4: Zapis dotyczący parametru odporności na światło tapicerki zawarty w dziale III Opis przedmiotu zamówienia punkt Krzesła, wskazuje wymóg dostarczenia wraz z ofertą atestu odporności na światło klasa min.6 wg normy DIN 4102 B2 zaś wg Tabeli nr 1 oceny jakości dla krzesła K4 punktowana jest odporność na światło oceniana wg zgodności z normą ISO 105 B02:1999. Dokument ten nie jest wymagany do przedstawienia wraz z ofertą. Ze względu na brak wskazania równoważności pomiędzy DIN 4102 B2 a ISO 105 B02:1999 prosimy o doprecyzowanie, który dokument należy załączyć wraz z ofertą. 35. Pytanie Wykonawcy: Dotyczy III Opis przedmiotu zamówienia punkt kanapy w świetlicy: 17

18 Zamawiający wymaga dostarczenia wyników z badań zgodności z normą PN-EN 1022:2007 lub normy równoważnej, PN-EN 1728:2008 lub normy równoważnej, EN 12520:2010 lub normy równoważnej, PN-EN 1730:2002 lub normy równoważnej, PN-EN 12521:2009 lub normy równoważnej w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych. Zaznaczamy, że norma: PN-EN 1728:2008 nie istnieje, PN - EN 12520:2010 dotyczy siedzisk mieszkaniowych Meble -- Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo -- Wymagania dla siedzisk mieszkaniowych Zakres W niniejszej Normie europejskiej określono minimalne wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości dla wszystkich typów siedzisk mieszkaniowych dla dorosłych. Norma nie dotyczy siedzisk szeregowych, siedzisk niemieszkaniowych, krzeseł biurowych, krzeseł biurowych dla gości, siedzisk użytkowanych na zewnątrz domu i połączeń do siedzisk łączonych. Dokument nie określa wymagań trwałości tapicerki, kółek samonastawnych, mechanizmów odchylania i przechylania oraz mechanizmów regulacji wysokości. (źródło: Polski Komitet Normalizacyjny) PN-EN 1730:200 norma wycofana Norma wycofana Meble mieszkaniowe -- Stoły -- Metody badania wytrzymałości, trwałości i stateczności Zakres Ustalono metody oznaczania wytrzymałości, trwałości i stateczności wszystkich typów stołów mieszkaniowych niezależnie od materiałów, z których je wykonano, wzoru/konstrukcji lub procesów technologicznych dla mebli zmontowanych do użytkowania wyłączając stoły do użytkowania na zewnątrz i stołów wielofunkcyjnych, dla których istnieją odrębne normy. Norma nie obejmuje metody oceny starzenia i zniszczenia. (źródło: Polski Komitet Normalizacyjny) PN-EN 12521:2009 norma dotyczy stołów Meble -- Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo -- Wymagania dla stołów mieszkaniowych Zakres 18

19 W niniejszym dokumencie określono minimalne wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości dla wszystkich typów stołów mieszkaniowych, łącznie ze stołami posiadającymi w swojej konstrukcji szkło. (źródło: Polski Komitet Normalizacyjny) Ze względu na to, że wymienione normy nie mają żadnego związku z meblami dedykowanym do przestrzeni publicznych (wskazane normy albo zostały wycofane albo dotyczy stołów czyli są bez związku z przedmiotem zamówienia), prosimy o zastąpienie wymaganych dokumentów certyfikatem zgodności z normą 15373:2010 Meble -- Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo -- Wymagania dla mebli do siedzenia niedomowych Zakres Niniejszy dokument określa wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości wszystkich typów siedzisk dla dorosłych nie przeznaczonych do użytku domowego. Dokumentu nie stosuje się do siedzisk szeregowych, biurowych krzeseł do pracy, biurowych krzeseł dla gości, krzeseł dla placówek oświatowych, siedzisk do użytku zewnętrznego oraz złączy siedzisk łączonych, dla których istnieją normy europejskie lub ich projekty. Dokument nie zawiera wymagań trwałości materiałów tapicerskich, kółek samonastawnych, mechanizmów odchylania i przechylania oparć oraz mechanizmów regulacji wysokości. Dokument nie zawiera wymagań odporności na starzenie, degradacji oraz zapalności. (źródło: Polski Komitet Normalizacyjny). 36. Pytanie Wykonawcy: Dotyczy biurek: Wg zapisów działu III Opis przedmiotu zamówienia punkt Biurka muszą posiadać opinię stwierdzającą zgodność z wymaganymi normami: certyfikat zgodności z normą PN- EN-527-1:2004 lub normą równoważną, certyfikat zgodności z normą PN-EN-527-2:2004 lub normą równoważną, certyfikat zgodności z normą PN-EN 527-3:2004 lub normą równoważną. Zwracamy uwagę na fakt, iż wpisana norma PN-EN-527-1:2004 to norma wycofana (źródło: Polski Komitet Normalizacyjny). Zgodnie z zapisem zawartym w załączniku OPZ część A, V Biurka, Zamawiający wskazuje na regulację wysokości zgodną z obowiązującą normą 527-1:2011. Prosimy o sprostowanie 19

20 omyłki pisarskiej zawartej w oznaczeniu pierwszej wskazanej normy i zastąpienie opinii zgodności z normami certyfikatem stwierdzającym spełnienie norm: PN-EN-527-1:2011 oraz PN-EN-527-2: Pytanie Wykonawcy: Dotyczy parametrów tapicerki: Zamawiający wskazuje, że będzie oceniał odporność na światło i w zależności od przedstawionych wartości będzie oceniał jakość oferowanych tkanin. Wszystkie tkaniny na rynku mają atesty potwierdzające jakąś odporność na światło, ale zawsze jest ona podawana w zakresie np. 4-6, 5-7 itd. Wynika to z właściwości tkanin kolorowych, gdzie jeden kolor danej tkaniny może mieć odporność na światło 6, a inny kolor dokładnie tej samej tkaniny będzie miał odporność na światło np. 5 lub 7. Tym samym bez wskazania jaki kolor będzie podlegał ocenie pod kątem odporności na światło dokonanie oceny spełnienia tego kryterium jest niemożliwe do spełnienia. Prosimy o usunięcie kryterium jakościowego związanego z odpornością na światło, gdyż nie jest ono możliwe do obiektywnej oceny, tym bardziej że skala odporności na światło wynosi od 1 do 7, a Państwo wskazują, że najwyższa punktacja przyznana zostanie za uzyskanie wyniku 8, co jest niemożliwe. 38. Pytanie Wykonawcy: Dotyczy III Opis przedmiotu zamówienia punkt Fotele audytoryjne (FA1 i FA2): - Oferent zobowiązany jest dostarczyć wzornik kolorów tkanina w min. 40 kolorach. - Kartę katalogową wzorcowej tapicerki przedstawiająca pełną kolorystykę kolekcji (nie dopuszcza się ksero próbnika). Co Zamawiający rozumie przez kartę katalogową wzorcowej tapicerki? Czy fabryczny wzornik przedstawiający pełną paletę kolorów tapicerki wraz ze stroną określającą jej podstawowe parametry będzie wystarczającym dokumentem załączonym wraz z ofertą? 20

Zestaw zabudowy pomieszczeń wystawienniczych w budynku Akademii Sztuki w Szczecinie przy ul. Śląskiej 4

Zestaw zabudowy pomieszczeń wystawienniczych w budynku Akademii Sztuki w Szczecinie przy ul. Śląskiej 4 ... (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (szczegółowe wymagania) Zestaw zabudowy pomieszczeń wystawienniczych w budynku Akademii Sztuki w Szczecinie przy

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WRAZ Z MODYFIKACJĄ TREŚCI SIWZ

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WRAZ Z MODYFIKACJĄ TREŚCI SIWZ Strona1 Nr sprawy: AZP-240/PN-p207/11/2015-428 Lublin, 04.08.2015 r. Wykonawcy zainteresowani postępowaniem Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Meble 2015/S 086-154737

Polska-Lublin: Meble 2015/S 086-154737 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:154737-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Meble 2015/S 086-154737 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pl. Marii

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dostawy wyposażenia meblowego, załącznik nr 3 do SIWZ. Fotele audytoryjne.

Specyfikacja techniczna dostawy wyposażenia meblowego, załącznik nr 3 do SIWZ. Fotele audytoryjne. Specyfikacja techniczna dostawy wyposażenia meblowego, załącznik nr 3 do SIWZ Fotele audytoryjne. 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Ul. C. K. Norwida 2. Opis

Bardziej szczegółowo

Rozkład i sposób zamontowania foteli musi spełniać wymogi aktualnych przepisów i norm, a w szczególności 261 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z

Rozkład i sposób zamontowania foteli musi spełniać wymogi aktualnych przepisów i norm, a w szczególności 261 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z Rozkład i sposób zamontowania foteli musi spełniać wymogi aktualnych przepisów i norm, a w szczególności 261 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

Pakiet I. Ławka 3 osobowa - 9 sztuk. Poz.3. Ławka 2 osobowa 4 sztuki

Pakiet I. Ławka 3 osobowa - 9 sztuk. Poz.3. Ławka 2 osobowa 4 sztuki Budowa nowego skrzydła szpitala Wyposażenie - piętro I. Poczekalnie, hol i korytarz Poz.1. Ławka 5 osobowa - 3 sztuki. Poz. 2. Ławka 3 osobowa - 9 sztuk Poz.3. Ławka 2 osobowa 4 sztuki kolor tapicerki

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 2 Dostawa krzeseł foteli dla pracowników i wyposażenia sal konferencyjnych dla Targów Lublin S.A.

Zadanie nr 2 Dostawa krzeseł foteli dla pracowników i wyposażenia sal konferencyjnych dla Targów Lublin S.A. Zadanie nr 2 Dostawa krzeseł foteli dla pracowników i wyposażenia sal konferencyjnych dla Targów Lublin S.A. 1. Krzesła konferencyjne sztuk 1800. Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników - 1500

Bardziej szczegółowo

Dostawa krzeseł konferencyjnych, foteli dla pracowników i wyposażenia sal konferencyjnych dla Targów Lublin S.A.

Dostawa krzeseł konferencyjnych, foteli dla pracowników i wyposażenia sal konferencyjnych dla Targów Lublin S.A. Zadanie Dostawa krzeseł konferencyjnych, foteli dla pracowników i wyposażenia sal konferencyjnych dla Targów Lublin S.A. 1. Krzesło stacjonarne na 4 nogach, bez podłokietników. - 1500 krzeseł wyposażonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA WYPOSAŻENIE SALI NARAD RADY POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W BYTOWIE SALA NARAD POM. NR 206 ZESTAWIENIE ELEMENTÓW L.p. Pomieszczenie Element 1 2 3 5 Ilość szt. 1 stół modułowy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Modyfikacja 05.02.2013 r. PAKIET I

OPIS TECHNICZNY Modyfikacja 05.02.2013 r. PAKIET I OPIS TECHNICZNY Modyfikacja 05.02.2013 r. PAKIET I Załącznik nr 2 do SIWZ Załączone poniżej rysunki (zdjęcia) mają charakter poglądowy, obrazują tylko kształty i stylistykę, której Zamawiający wymaga.

Bardziej szczegółowo

COLLEGE KARTA PRODUKTOWA

COLLEGE KARTA PRODUKTOWA COLLEGE Specjalistyczne krzesło przeznaczone do sal wykładowych, obiektów konferencyjnych i szkoleniowych. Zastosowany w takich realizacjach jak Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja techniczna opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Specyfikacja techniczna opis przedmiotu zamówienia Wszystkie wymienione nazwy własne w niniejszym załączniku stanowią jedynie wyznacznik jakości, natomiast szkice mebli mają charakter

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych. CPV 39130000-2 Część I Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawu gabinetowego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 06.02.2015 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 06.02.2015 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 06.02.2015 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA NR DZP.381.109.2014.DW WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ - ZMIANA TREŚCI

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Katowice, 24.02.2015 MŚ-ZP-JK-333-2/15

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Katowice, 24.02.2015 MŚ-ZP-JK-333-2/15 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Katowice, 24.02.2015 MŚ-ZP-JK-333-2/15 Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa mebli wraz z montażem w nowej siedzibie

Bardziej szczegółowo

Dostawa mebli akademickich wraz z montażem SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nr indeksu W1/

Dostawa mebli akademickich wraz z montażem SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nr indeksu W1/ Załącznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.118.2015.DW Dostawa mebli akademickich wraz z montażem SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP 1 Stół kwadratowy Wymiary stołu: Nazwa przedmiotu zamówienia (parametry

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia

Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia 1. W zakresie potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada określonym wymaganiom należy przedłożyć: 1.1. w stosunku do tkanin

Bardziej szczegółowo

NIP 618-18-80-248 REGON 250938764 DZIAŁ TECHNICZNY tel./fax 62/76 79 529. Informacja do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

NIP 618-18-80-248 REGON 250938764 DZIAŁ TECHNICZNY tel./fax 62/76 79 529. Informacja do wszystkich zainteresowanych Wykonawców PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz, tel. 62/76 79 525, fax 62/ 76 79 506 NIP 618-18-80-248 REGON 250938764 DZIAŁ TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (minimalne parametry) Zadanie nr 1

Opis przedmiotu zamówienia (minimalne parametry) Zadanie nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (minimalne parametry) Zadanie nr 1 L.p. Nazwa artykułu Zdjęcie/rysunek poglądowe Opis wymogi minimalne Ilość Fotel na płozie drewnianej typu finka, przeznaczony do intensywnej

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Meble biurowe 2012/S 129-213229

PL-Katowice: Meble biurowe 2012/S 129-213229 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:213229-2012:text:pl:html PL-Katowice: Meble biurowe 2012/S 129-213229 Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 12, Dział Zamówień

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NAZWA INWESTYCJI PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Budowa centrum kultury wraz z rozbudową i przebudową pływalni Delfin oraz budową, przebudową i rozbudową infrastruktury towarzyszącej obu zadaniom,

Bardziej szczegółowo

OPIS meble część VIP. Kanapy do loży VIP typu 1,2,3,4,5 oraz 6

OPIS meble część VIP. Kanapy do loży VIP typu 1,2,3,4,5 oraz 6 OPIS meble część VIP Kanapy do loży VIP typu 1,2,3,4,5 oraz 6 Kanapy do loży VIP mają charakteryzować się wysokim standardem wykończenia. Kanapy mają spełniać funkcję eleganckich ławek. Zamawiający nie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych Załącznik nr 6. do SIWZ Zakup i dostawa wyposażenia do Centrum Aktywności Twórczej w Ustce SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE Dostawa mebli biurowych. Zadanie obejmuje dostawę następującego sprzętu:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ekoenergiasilesia.pl/g2/strona główna.html Katowice: Wyposażenie sal konferencyjnych nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Szerokość (głębokość - y) Opis biurka. 140 70-80 74-75 biurko w kształcie prostokąta

Szerokość (głębokość - y) Opis biurka. 140 70-80 74-75 biurko w kształcie prostokąta CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż tzw. zestawów pracowniczych, w skład których wchodzi: 1 biurko, 1 biurko w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa mebli biurowych wraz z ich montażem do siedziby Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa mebli dla Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy część I.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa mebli dla Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy część I. GOZ-353-224-8/4 Warszawa, dnia 24.0.204r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa mebli dla Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy część I. I. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka Gliwice, 24.04.2015r Zapytanie ofertowe I. Zleceniodawca Future Processing Sp. z o.o. ul. Bojkowska 37a, 44-100 Gliwice II. Postanowienia ogólne Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Wyposażenie nowego budynku szkoły w Smolcu

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Wyposażenie nowego budynku szkoły w Smolcu ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Wyposażenie nowego budynku szkoły w Smolcu PYTANIE 1: Co Zamawiający rozumie pod pojęciem kart technicznych?

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Część 1 Tapczany

Specyfikacja. Część 1 Tapczany Specyfikacja Dotyczy wszystkich mebli (jeśli nie opisano inaczej): Kolor płyt laminowanych, pcv, i innych elementów drewnopodobnych: Buk Materiały tapicerskie: Ciemny brąz, jednolity lub łagodny estetyczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 Minimalne wymagania technologiczne mebli

Załącznik Nr 2 Minimalne wymagania technologiczne mebli Załącznik Nr 2 Minimalne wymagania technologiczne mebli Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli

Bardziej szczegółowo

Lubliniec 2013-09-11. Zn. spr.: SR-2710-7/13

Lubliniec 2013-09-11. Zn. spr.: SR-2710-7/13 Zn. spr.: SR-2710-7/13 Lubliniec 2013-09-11 Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubliniec ul. Myśliwska 1, 42-700 Lubliniec jako zamawiający w przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA rozmieszczenia foteli

KONCEPCJA rozmieszczenia foteli I. Opis przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje : - dostawa 100 sztuk foteli (wraz z transportem); - montaż 100 szt. Fotele: a) ustawienie i montaż foteli zgodnie z załączona koncepcją

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Fotele obrotowe biurowe na wyposażenie Działu Farmacji, Izby Przyjęć, Bloku Operacyjnego, Ośrodka Dziennej Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ AULI W BUD. Nr 25 AKADEMII OBRONY NARODOWEJ W REMBERTOWIE 39100000-3 Meble; Wspólny słownik zamówień INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny: krzeseł obrotowych i konferencyjnych oraz foteli obrotowych gabinetowych, siedziska z oparciem i podnóżka.

Opis techniczny: krzeseł obrotowych i konferencyjnych oraz foteli obrotowych gabinetowych, siedziska z oparciem i podnóżka. Opis techniczny: krzeseł obrotowych i konferencyjnych oraz foteli obrotowych gabinetowych, siedziska z oparciem i podnóżka. Uwaga: 1. W każdym osobnym opisie technicznym (poz.1, poz.2, poz.3, poz.4, poz.5,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Wydział Technologii Laboratorium Drogowe z podziałem na części:

Bardziej szczegółowo

Rodzaj mebli Opis szczegółowy całość

Rodzaj mebli Opis szczegółowy całość Wykaz mebli do wyposażenia Hospicjum Stacjonarnego w Kielcach Zamawiający wymaga by przed wykonaniem mebli Wykonawca dokonał samodzielnego pomiaru pomieszczeń w których mają być ustawione meble. W związku

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA

OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA Niemodlin, 08.02.2012r. OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA SOFA 3-OSOBOWA P-prawa / L-lewa Wymiary: szerokość 215 cm, głębokość 85 cm, wysokość 70 cm, głębokość siedziska 55 cm, wysokość siedziska 40 cm. Elementy

Bardziej szczegółowo

Krzesła konferencyjne - FOTEL KONFERENCYJNY K1/4L ilość 36 szt.

Krzesła konferencyjne - FOTEL KONFERENCYJNY K1/4L ilość 36 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 3 wyposażenie meblowe sal konferencyjnych i holi 3.1 Krzesła konferencyjne- fotel konferencyjny z podłokietnikami; stelaż: chrom; tapicerowany szt. 36 K1/4L

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia D.XXIII-350/04/2015 Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa krzeseł i foteli biurowych, mebli sądowych na sale rozpraw oraz regałów metalowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 8 I. OPIS TECHNICZNY 1. Wymagania ogólne 1.1 Wszystkie meble biurowe stosowane w obiektach użyteczności publicznej muszą spełniać wymagania stawiane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na :

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na : BP.333-/08 Załącznik nr do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na : Dostawę mebli bibliotecznych i biurowych wraz z montażem dla Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filia w Wyszkowie CPV : 3645000-9

Bardziej szczegółowo

Do dnia 06 maja 2015 r. w niniejszym postępowaniu Zamawiający otrzymał następujące pytania:

Do dnia 06 maja 2015 r. w niniejszym postępowaniu Zamawiający otrzymał następujące pytania: Urząd Transportu Kolejowego Biuro Administracyjno - Finansowe Warszawa, dnia 06 maja 2015 r. BAF-WLZP.251.10.2015.7.AK Informacja o złożonych zapytaniach dotyczącym zapisów SIWZ w postępowaniu na ZAKUP

Bardziej szczegółowo

k a t a l o g m e b l i 2 0 1 1

k a t a l o g m e b l i 2 0 1 1 k a t a l o g m e b l i 2 0 1 1 S z k o ł a, k t ó r a i n s p i r u j e stoły i krzesła szkolne super oferta klasa 2010 krzesło tapicerowane Bolek 1zł o szczegóły pytaj Twojego dystrybutora regulacja

Bardziej szczegółowo

BI/ I/ 323/10/11 Katowice, 23 lutego 2011 r.

BI/ I/ 323/10/11 Katowice, 23 lutego 2011 r. BI/ I/ 323/10/11 Katowice, 23 lutego 2011 r. WYKONAWCY WSZYSCY dot. : zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup krzeseł obrotowych i konferencyjnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 do zapytania SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostarczone meble muszą być (nieużywane) fabrycznie nowe, wykonane zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 2. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych Załącznik nr 6. do SIWZ Zakup i dostawa wyposażenia do Centrum Aktywności Twórczej w Ustce SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE Dostawa mebli biurowych. Zadanie obejmuje dostawę następującego sprzętu:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 14

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 14 I. OPIS TECHNICZNY 1. Wymagania ogólne 1.1 Wszystkie meble biurowe stosowane w obiektach użyteczności publicznej muszą spełniać wymagania stawiane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zadanie nr 1 opis wymagań technicznych dotyczących mebli biurowych i siedzisk

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zadanie nr 1 opis wymagań technicznych dotyczących mebli biurowych i siedzisk załącznik nr 2 do SIWZ nr postępowania WNB.2420.7.2012.AM OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zadanie nr 1 opis wymagań technicznych dotyczących mebli biurowych i siedzisk poz. 1 Stół z okleiną naturalną, rozkładany

Bardziej szczegółowo

SZAFA AKTOWA Z CZĘŚCIĄ PRZESZKLONĄ - ilość sztuk 5.

SZAFA AKTOWA Z CZĘŚCIĄ PRZESZKLONĄ - ilość sztuk 5. Załącznik Nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych i wolnych od wad, mebli biurowych dla Ministerstwa Zdrowia według poniższych wymogów: SZAFA AKTOWA

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania dotycz ce wyposa enia meblowego. Na etapie realizacji nale y umo liwi weryfikacj

Minimalne wymagania dotycz ce wyposa enia meblowego.  Na etapie realizacji nale y umo liwi weryfikacj Minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w ramach Zadania 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w ramach Zadania 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik 1b Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w ramach Zadania 2 Oznaczenie sprawy W7/2014/Rewit/8 46

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla mebli dla centrów sterowania

Wymagania dla mebli dla centrów sterowania (Załącznik nr 18 do SIWZ) Wymagania dla mebli dla centrów sterowania I. Wymagania dla mebli biurowych centrum sterowania w Gdańsku 1. Stanowiska operatorskie Powinny być wykonane z trwałych materiałów

Bardziej szczegółowo

POGRUBIONY, rogi zaokrąglone MEBLE BIUROWE KOMODA KB-40 84x36x106 GRUSZA 2. TOP POGRUBIONY MEBLE BIUROWE KOMODA KB-60 84x36x72 GRUSZA 1

POGRUBIONY, rogi zaokrąglone MEBLE BIUROWE KOMODA KB-40 84x36x106 GRUSZA 2. TOP POGRUBIONY MEBLE BIUROWE KOMODA KB-60 84x36x72 GRUSZA 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zestawienie zamawianych mebli: Nazwa Symbol Wymiary Kolor Ilość Uwagi BIURKO BTD-84 150x74x75 DZIKA GRUSZA 1 KOMODA KB-60 84x72x36 DZIKA GRUSZA 1 KONTENER KBC-20 42x55x54 DZIKA

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Dostawa mebli do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy ARM/04/2014

Dostawa mebli do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy ARM/04/2014 Dostawa mebli do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy ARM/04/2014 Zgodnie z Art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

Zakup finansowany/współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Phare OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup finansowany/współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Phare OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Zakup finansowany/współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

OPIS MEBLI. Meble typu A, AB, B Biurka, stoły:

OPIS MEBLI. Meble typu A, AB, B Biurka, stoły: Meble typu A, AB, B Biurka, stoły: OPIS MEBLI Załącznik do SIWZ nr 5 Blaty wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Blaty umieszczone na stelażu ramowym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1G do SIWZ Lp. Przedmiot zamówienia JM. Ilość Uwagi Cena jednostkowa brutto (zł) Wartość brutto (zł) (kol. 4 x 5) 1 2 3 4 5 6 7 ZADANIE NR 7 WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO - CENTRUM MECHATRONIKI BIOMECHANIKI I NANOINŻYNIERII POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ ZAŁĄCZNIK NR 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO - CENTRUM MECHATRONIKI BIOMECHANIKI I NANOINŻYNIERII POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ ZAŁĄCZNIK NR 9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO - CENTRUM MECHATRONIKI BIOMECHANIKI I NANOINŻYNIERII POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ ZAŁĄCZNIK NR 9 POZIOM 4.50 S1- Stół systemowy o wymiarze 120cmx60cm, blat laminat

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do zapytania ofertowego Bk.XII.042.1.2.2014 Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych, socjalnych i konferencyjnych do Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Oznaczenie sprawy: ZP/3/WAG/2012 Załącznik nr 1 do Siwz (jednocześnie Załącznik nr 1 do wzoru umowy) Opis przedmiotu zamówienia Wszystkie oferowane i dostarczone elementy meblowe wraz z wyposażeniem muszą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1: dostawa mebli (CPV: 39.10.00.00-3) Strona 1 z 8 Zadanie nr I dostawa stołów konferencyjnych 3 osobowych (kod CPV: 39.12.12.00-8) 24 szt. o wymiarach: 2000x600 stelaż rurka fi 40 kolor czarny mat

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ/załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć do siedziby Zamawiającego następujące meble: 1.

Bardziej szczegółowo

lp. Nazwa i opis Liczba biurko kształtowe 140cm x80cmx120cm,wysokość cm, blat mocowany na

lp. Nazwa i opis Liczba biurko kształtowe 140cm x80cmx120cm,wysokość cm, blat mocowany na lp. Nazwa i opis Liczba 1 biurko kształtowe 140cm x80cmx120cm,wysokość 72-76 cm, blat mocowany na stelażu stalowym w kolorze Alu mat, stelaż z pionowym prowadzeniem okablowania, blat wykonany z płyty wiórowej

Bardziej szczegółowo

KARTA. V.1 Szafa do sypialni 100 cm

KARTA. V.1 Szafa do sypialni 100 cm KARTA. V.1 Szafa do sypialni 100 cm Szafa do pomieszczenia sypialni o wymiarach 108x6x230 cm. Dane techniczne: Głębokość: 6 cm Głębokość wewnątrz: ok 5 cm Szerokość: 100-108 cm Wysokość: 230 cm Korpus

Bardziej szczegółowo

Załącznik VII do SIWZ CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA DOSTAWA KRZESEŁ WRAZ Z MONTAŻEM

Załącznik VII do SIWZ CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA DOSTAWA KRZESEŁ WRAZ Z MONTAŻEM Załącznik VII do SIWZ CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA DOSTAWA KRZESEŁ WRAZ Z MONTAŻEM 1. Fotel obrotowy. Liczba sztuk 5. (NEO II) wysokość krzesła 1015 1105 mm wysokość siedziska 455-545 mm - wysokość podłokietników

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja meblowa dla Centrum Inteligentnych Systemów Informatycznych, Laboratorium oraz Sali Konferencyjnej

Specyfikacja meblowa dla Centrum Inteligentnych Systemów Informatycznych, Laboratorium oraz Sali Konferencyjnej Specyfikacja meblowa dla Centrum Inteligentnych Systemów Informatycznych, Laboratorium oraz Sali Konferencyjnej L.p. Pozycja Szt. 1 Centrum Inteligentnych Systemów Informatycznych 1.1 Szafa ubraniowa 1

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Oznaczenie sprawy: ZP/8/WAG/2012 Załącznik nr 1 do Siwz (jednocześnie Załącznik nr 1 do wzoru umowy) Opis przedmiotu zamówienia Wszystkie oferowane i dostarczone elementy meblowe wraz z wyposażeniem muszą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ/ZAŁACZNIK DO UMOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA MEBLI DLA WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO POZNAŃ AL. NIEPODLEGŁOŚCI 16/18 NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ZARZADZANIA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY PAKIET C

FORMULARZ CENOWY PAKIET C /Pieczęć Wykonawcy/ Tel/fax BR-1C FORMULARZ CENOWY FORMULARZ CENOWY PAKIET C Lp. Nazwa Przedmiotu zamówienia Ilość 1 Krzesło obrotowe z podłokietnikami. Oparcie krzesła zintegrowane z siedziskiem, miękkie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZA WYPOSAŻENIE WOŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY MEBLE

SPECYFIKACJA TECHNICZA WYPOSAŻENIE WOŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY MEBLE SPECYFIKACJA TECHNICZA (SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) WYPOSAŻENIE WOŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY MEBLE Lp. Nazwa Opis Wymiary w mm Ilość Przykładowy model 1 Krzesło Krzesło z litego drewna bukowego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej w budynku przy ul. Grodzkiej 50 w Szczecinie.

Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej w budynku przy ul. Grodzkiej 50 w Szczecinie. znak sprawy: AS/BZP/01/2013 Szczecin dnia 25.01.2013r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr / do SWIZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część. Dostawa i montaż mebli biurowych, pokojowych i mebli kuchennych pod zabudowę Uwaga: Zaoferowane wyposażenie może odbiegać od parametrów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego DZP-2621-1/2016 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-1/2016 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach ustawy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Dostarczone meble należy objąć pełną gwarancją przez okres 3 lat. 2. Dokonywanie napraw gwarancyjnych dostarczonych

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne

Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne I. Opis ogólny. Wymagania ogólne. a) Meble systemowe zbudowane w systemie modułowym każdy element umeblowania wymieniony w specyfikacji (z wyjątkiem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 12

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 12 I. OPIS TECHNICZNY 1. Wymagania ogólne 1.1 Wszystkie meble biurowe stosowane w obiektach użyteczności publicznej muszą spełniać wymagania stawiane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy ZADANIE NR I Przedmiotem postępowania jest dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy o poniższych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A I. Fotele audytoryjne 1. Informacje ogólne i wymagania dotyczące foteli audytoryjnych: Fotele audytoryjne montowane będą w salach dydaktycznych budynku CDWTCh, w następujących

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY Załącznik Nr 1A

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY Załącznik Nr 1A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY Załącznik Nr 1A Lp. Przedmiot zamówienia JM. Ilość Uwagi Cena jednostkowa brutto (zł) Wartość brutto (zł) (kol. 4 x 5) 1 2 3 4 5 6 7 WYDZIAŁ INśYNIERII ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

E N J Y C N E R E F N O K Y Ł O T S 161

E N J Y C N E R E F N O K Y Ł O T S 161 161 STOŁY KONFERENCYJNE STELAŻE KOLORYSTYKA Stoły konferencyjne dla każdego kształtu i rozmiaru blatu dostępne są na różnych wersjach metalowych stelaży. Wzory stelaży zostały tak dobrane, aby możliwe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa i montaż mebli dla Muzeum Katyńskiego - oddziału Muzeum Wojska

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK VI Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ C ZAŁĄCZNIK VI

ZAŁĄCZNIK VI Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ C ZAŁĄCZNIK VI 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ C Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2 Nr pozycji szczegółowa specyfikacja Ilość 1 2 3 Krzesło obrotowe posiadające: -metalową chromowaną podstawę o średnicy fi

Bardziej szczegółowo

ILOŚD SZTUK WARTOŚD BRUTTO ADMINISTRACJA

ILOŚD SZTUK WARTOŚD BRUTTO ADMINISTRACJA KALKULACJA KOSZTÓW - MEBLE BIUROWE DZIAŁY MEBLE - OPIS ILOŚD SZTUK CENA JEDNOSTKOWA NETTO PODATEK VAT CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO WARTOŚD BRUTTO ADMINISTRACJA Zestaw szaf aktowych wymiary: wys.50cm, szer.90cm,

Bardziej szczegółowo

OFERTA POKÓJ NAUCZYCIELSKI

OFERTA POKÓJ NAUCZYCIELSKI OFERTA POKÓJ NAUCZYCIELSKI Staramy się aby sprzedawane przez nas produkty były w atrakcyjnych cenach. Jeżeli znajdziesz produkt o identycznych parametrach jak w naszej ofercie, ale w niższej cenie poinformuj

Bardziej szczegółowo

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego CENTRUM P OMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5, 00-27 Warszawa tel. 22 628-07-2, fax: 22 626 9 32 e-mail: sekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl www.cps.srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1a do SIWZ ORG-ZP.271.2.2012

Załącznik nr 1a do SIWZ ORG-ZP.271.2.2012 Załącznik nr 1a do SIWZ ORG-ZP.271.2.2012 Lp. Rodzaj produktu i opis Ilość sztuk Cena netto Cena brutto POWIDZ 1. Łóżka sosnowe wraz ze stelażem- z tarcicy sosnowej 8-12%,bezżywiczne, bez przebarwień,

Bardziej szczegółowo

OFERTA TECHNICZNA. Szafa ubraniowa (wymiary: szer./wys./gł. 80/195/55 cm) powinna być wykonana z płyty laminowanej meblowej grubości 18 mm, o

OFERTA TECHNICZNA. Szafa ubraniowa (wymiary: szer./wys./gł. 80/195/55 cm) powinna być wykonana z płyty laminowanej meblowej grubości 18 mm, o Znak sprawy MZO-341/2/2009 Załącznik Nr 5 do SIWZ OFERTA TECHNICZNA 1) Szafy na akta szt. 94 Szafa aktowa (wymiary: szer./wys./gł. 80/195/40 cm) powinna być wykonana z płyty meblowej laminowanej grubości

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP/UR/72/2014 Załącznik nr 1.1 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do oferty należy dołączyć opis produktów (wraz ze zdjęciem), jakie oferuje Wykonawca. Zadanie nr 1: Dostawa i montaż mebli dla Wydziału

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa, Tel.: 34 37 24 200, fax: 34 37 24 250, NIP: 573-23-02-950, REGON: 002741290, www.mops.czestochowa.um.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

Dostawa do: Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. W. Andersa 34, Koszalin.

Dostawa do: Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. W. Andersa 34, Koszalin. ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Meble Biurowe - Wraz z ofertą należy wskazać, nazwę produktu i dane jego producenta Biurko (lewe i prawe)

Bardziej szczegółowo

Meble w kolorze olcha

Meble w kolorze olcha MODR 7/203 Załącznik nr do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: dostawy mebli biurowych do MODR Warszawa i Oddziałów MODR UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo doboru lub zmiany kolorystyki

Bardziej szczegółowo

POGORZELICA Poczekalnia I. Pomieszczenie 0.1: L.p. Przedmiot Opis Ilość 1. Lada recepcyjna z cokołem i szafką

POGORZELICA Poczekalnia I. Pomieszczenie 0.1: L.p. Przedmiot Opis Ilość 1. Lada recepcyjna z cokołem i szafką POGORZELICA Poczekalnia I. Pomieszczenie 0.: L.p. Przedmiot Opis Ilość. Lada recepcyjna z cokołem i szafką Wymiary lady: szer. 2400 mm, gł. 520 mm, wys. 00 mm. Kolor: D0 Orzech + U Biały wg palety Pfleiderer.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru wyposażenia DZIAŁY MEBLE-OPIS ILOŚĆ SZTUK

Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru wyposażenia DZIAŁY MEBLE-OPIS ILOŚĆ SZTUK Załącznik Nr do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru wyposażenia DZIAŁY MEBLE-OPIS ILOŚĆ SZTUK ADMINISTRACJA Zestaw szaf aktowych wymiary: wys.50cm, szer.90cm, gł.35 cm boki i fronty szaf wykonane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.5.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 2 Meble tapicerowane i krzesła.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 2 Meble tapicerowane i krzesła. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 2 Meble tapicerowane i krzesła. Poz. Nr 1. Tapczan jednoosobowy Tapczan jednoosobowy typu narożnikowego na sprężynach typu bonell z pojemnikiem na pościel. Boki wykonane

Bardziej szczegółowo