WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn."

Transkrypt

1 Poznań, dnia 21 lutego 2014 r. Postępowanie nr AD/ZP/176/2013 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dotyczy: Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej - dostawa i montaż wyposażenia meblowego sal wykładowych i komputerowych oraz dostawa i montaż wyposażenia meblowego holi, korytarzy i świetlicy, sporządzenie projektu wykonawczo-warsztatowego, wykonanie, dostawa i montaż lady szatniowej oraz lady wielofunkcyjnej w świetlicy, donic kwiatowych oraz zabudowy kuchennej pomieszczenia socjalnego, jako elementu wyposażenia. Dostawa mebli laboratoryjnych. Przez: Politechnika Poznańska Pl. Marii Skłodowskiej Curie Poznań Działając na podstawie art. 38 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych niniejszym udzielam wyjaśnień na następujące pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1. Pytanie Wykonawcy: Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu załączenia do oferty certyfikatu ISO 9001, dzięki czemu zwiększy się konkurencyjność postępowania bez najmniejszego uszczerbku dla jakości oferowanych produktów? Uzasadnienie: Posiadanie certyfikatu ISO 9001 nie jest równoznaczne z faktem produkowania mebli o bardzo dobrej lub nawet tylko dobrej jakości. Procedura uzyskania certyfikatu ISO 9001 polega na przekazaniu firmie audytującej (wystawiającej certyfikat) informacji o cyklu 1

2 produkcyjnym, sposobu przekazywaniu informacji pomiędzy działami itp w celu stworzenia procedury działań produkcyjnych. Co najważniejsze, procedura certyfikacji ISO 9001 nie obejmuje oceny jakości komponentów z jakich tworzy się końcowy produkt. Tym samym posiadanie certyfikatu ISO9001 mówi tylko i wyłącznie o tym czy produkcja jest usystematyzowana, a nic nie mówi o jakości końcowego produktu. Warto z tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że wymóg posiadania certyfikatu z sposób znaczący ogranicza konkurencyjność postępowania, nie gwarantując jednocześnie żadnych dodatkowych korzyści w postaci polepszenia jakości otrzymanego produktu. Zgodnie z 6 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie dokumentów, Zamawiający może żądać w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać w szczególności zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich. Tę możliwość potwierdza także orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, np. w wyroku z dnia 27 lutego 2008 r. (sygn. akt: KIO/UZP 111/08), Izba wskazała, co następuje: Posiadanie wdrożonego systemu zarządzania jakością staje się coraz bardziej powszechnym i oczekiwanym w obrocie gospodarczym zjawiskiem. Posiadanie sytemu zarządzania jakością świadczy o wdrożeniu procedur dotyczących kontroli jakości zgodnie z normami europejskimi. Tym niemniej jednak, Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ. 2. Pytanie Wykonawcy: Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu załączenia do oferty certyfikatu ISO 14001, dzięki czemu zwiększy się konkurencyjność postępowania bez najmniejszego uszczerbku dla jakości oferowanych produktów? Uzasadnienie: Proces uzyskania certyfikatu ISO jest identyczny jak w przypadku ISO Korzyści dla zamawiającego są podobne jak w przypadku ISO 9001 czyli również znikome. Warto również dodać, że naszym zdaniem bezzasadne jest wymaganie certyfikatu ISO w świetle obowiązujących przepisów dotyczących postępowań przetargowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 2

3 dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, w W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać w szczególności: 4) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas wykonywania zamówienia na roboty budowlane lub usługi, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji.. Niniejsze postępowanie dotyczy dostawy, natomiast ww. Rozporządzenie mówi o certyfikatach środowiskowych w przypadku dostaw lub usług. Zgodnie z 6 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie dokumentów, Zamawiający może żądać w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać w szczególności zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich. Tę możliwość potwierdza także orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, np. w wyroku z dnia 27 lutego 2008 r. (sygn. akt: KIO/UZP 111/08), Izba wskazała, co następuje: Posiadanie wdrożonego systemu zarządzania jakością staje się coraz bardziej powszechnym i oczekiwanym w obrocie gospodarczym zjawiskiem. Posiadanie sytemu zarządzania jakością świadczy o wdrożeniu procedur dotyczących kontroli jakości zgodnie z normami europejskimi. Tym niemniej jednak, Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ. 3. Pytanie Wykonawcy: Czy konstrukcja nośna foteli może być wykonana z profilu owalnego 60x30x2mm? Zwracamy uwagę, że profil 30x30mm bez podania grubości ścianki nie zapewnia odpowiedniej sztywności konstrukcji przy wysokości fotela cm 3

4 Zgodnie z zapisami SIWZ, Załącznik nr 9 do SIWZ Specyfikacje techniczne wyposażenia meblowego (OPZ część A str. 3). 4. Pytanie Wykonawcy: Siedziska, Czy zamawiający dopuszcza jako element konstrukcji sklejkę o gr. 12. mm profilowaną 3D, tzn. z zaokrągleniem z przodu i muldą pod guzy kulszowe, pianka wykonana w technologii wylewania w formie gr. 20mm, tkanina tapicerska ELASTICA 100% poliester, gramatura 540g, odporność na ścieranie cykli Martidale, odporność na piling na sucho 4/5, na mokro 4/5, odporność na światło 5/6, tkanina trudno zapalna? Zgodnie z zapisami SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ Specyfikacje techniczne wyposażenia meblowego (OPZ część A str. 3). 5. Pytanie Wykonawcy: Czy ze względów bezpieczeństwa mechanizm blokowania siedziska ma być umieszczony w zakrytej puszcze aluminiowej? Zamawiający nie określa sposobu montażu mechanizmu. Zgodnie z zapisami SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ Specyfikacje techniczne wyposażenia meblowego (OPZ część A str. 3). 6. Pytanie Wykonawcy: Mechanizm składania siedziska. Czy zamawiający dopuszcza sprężynowy mechanizm składania siedziska zapewniający ciche pewne działanie pozbawione efektu wahadła. Mechanizm sprężynowy jest bezpieczny w użytkowaniu, niezawodny, niewymagający konserwacji i estetycznie wykonany? Zgodnie z zapisami SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ Specyfikacje techniczne wyposażenia meblowego (OPZ część A str. 3) 7. Pytanie Wykonawcy: Oparcie. Czy dopuszcza się wykonanie sklejki osłonowej gr. 12 mm wykonanej w technologii 3D. tzn. gięta w płaszczyźnie horyzontalnej i wertykalnej z wyraźnie wyznaczonym podgięciem lędźwiowym, pokrytej pianką wylewaną do formy o gr. 20mm, tkanina tapicerska ELASTICA 100% poliester, gramatura 540g, odporność na ścieranie 4

5 cykli Martidale, odporność na piling na sucho 4, na mokro 4, odporność na światło 5, tkanina trudno zapalna? Zgodnie z zapisami SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ Specyfikacje techniczne wyposażenia meblowego (OPZ część A str. 3). 8. Pytanie Wykonawcy: Pulpity. Czy blat pulpitu powinien być wykonany z płyty wiórowej o gr. 18mm oklejonej HPL(góra i dół) o gr. 0,8mm, a przednia krawędź wykonana jako wklejka z litego drewna bukowego? Sklejka jest materiałem niejednorodnym, miękkim, nie daje się ścierać bez konieczności szlifowania. Przy pisaniu długopisem mogą powstać wyżłobienia, jest nieodporna na ciecze i chemikalia, zabezpieczenie sklejki samym lakierem nie utwardza powierzchni sklejki w stopniu wystaraczającym, Natomiast powierzchnia HPL charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia i ścieranie oraz na ciecze i światło. Zbrudzenia powstałe na powierzchni HPL można usuwać za pomocą rozpuszczalnika. Poniżej opis właściwości HPL: wielowarstwowa budowa, struktura powierzchni gładka bardzo wysoka gęstość powierzchniowa wysoce odporne na uderzenia i ścieranie wysoce odporne na ciecze i chemikalia używane w gospodarstwie domowym( żadne środki szorujące) m.in. kawa, herbata, mleko, kwasek cytrynowy, alkohol, benzen, olej jadalny i inne odporność na światło stopień 7 zgodnie z DIN wysoce odporne na działanie pary wodnej i gorącej wody odporne na żar papierosa co najmniej stopień 3 w DIN EN 438 wytrzymałość na zginanie 150 mpa odporność na ścieranie 68mg x 100obr. odporność na uderzenia kulką 4 mm bez pęknięć powierzchnia nie wrażliwa na zabrudzenia, łatwa w pielęgnacji Badania wg BN-75/ Zgodnie z zapisami SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ Specyfikacje techniczne wyposażenia meblowego (OPZ część A str. 4). 9. Pytanie Wykonawcy: 5

6 Pulpit. Czy mechanizm antypanic ( pulpit sam się składa i chowa ) ma być wykonany jako prymitywna skrzynka czy jako nowoczesny aluminiowo stalowy mechanizm ślizgowy? Mechanizm ślizgowy antypanic pulpitu zawiera węzeł połączeniowy stanowiący prowadząco blokujący profil współdziałający z prowadzącym trzpieniem. Prowadząco blokujący profil ma od wewnętrznej strony łukowy profil prowadząco ślizgowy zakończony z jednej strony płaszczyzną oporową z krawędzią i osadzoną w niej wkładkę ślizgową prowadzenia pionowego, zaś po przeciwnej stronie przechodzący w drugą krawędź prowadzenia pionowego z wkładką ślizgową. Węzeł połączeniowy współpracuje ze specjalnie wykonanym profilem zbliżonym kształtem do litery H, w którym od strony wewnętrznej osadzony jest blat pulpitu, zaś po przeciwnej stronie profil stanowi prowadnice z osadzonym na końcach ogranicznikami liniowego przesuwu trzpienia, który równocześnie jest osią obrotu w kątowym odchylaniu pulpitu 6

7 Zgodnie z zapisami SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ Specyfikacje techniczne wyposażenia meblowego (OPZ część A str. 4) Zamawiający określił minimalny przekrój profilu. 10. Pytanie Wykonawcy: Panel przedni z pulpitem. Czy konstrukcja nośna foteli może być wykonana z profilu owalnego 60x30x2mm? Zwracamy uwagę, że profil 30x30mm bez podania grubości ścianki nie zapewnia odpowiedniej sztywności konstrukcji Zgodnie z zapisami SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ Specyfikacje techniczne wyposażenia meblowego (OPZ część A str. 4-5) 7

8 11. Pytanie Wykonawcy: Zamawiający wskazał w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wymagania dotyczące certyfikatów, które mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń i jako jednostkę niezależną uznał taką, która posiada akredytację krajowego ośrodka certyfikującego w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia wymaganych dokumentów - certyfikatów i atestów, zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia, wystawionych przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń jednak nie posiadającą akredytacji krajowego ośrodka certyfikującego w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Wymóg ten jest wymogiem ograniczającym konkurencję, gdyż akredytacja tegoż Centrum nie jest obowiązkiem ani wymogiem przy prowadzeniu działalności polegającej na badaniu produktów meblowych zgodnie z obowiązującymi normami, akredytacja ta jest całkowicie dobrowolna i jej wymaganie jest naruszeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm. art. 23.), traktującej o uczciwej konkurencji i tworzeniu nieuzasadnionych przeszkód oferentom chcącym wystartować w postepowaniu. Istotnym elementem i warunkiem prowadzenia jednostki badającej i wystawiającej atesty i certyfikaty jest posiadana wiedza, doświadczenie, rozeznanie w obowiązujących normach polskich i europejskich i posiadanie odpowiednich maszyn i urządzeń do przeprowadzania takowych badań. Zamawiający może wskazać konkretny certyfikat wydawany przez konkretną jednostkę certyfikującą, niemniej z jednoczesnym dopuszczeniem możliwości składania dokumentów równoważnych, czyli wydawanych przez inny podmiot uprawniony do wydawania takowych dokumentów. Odmienna interpretacja prowadziłaby do naruszenia fundamentalnych zasad systemu Zamówień publicznych, takich jak zasada uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, gdyż eliminowałaby z postępowania wykonawców którzy dysponują uznawanymi na rynku zaświadczeniami podmiotu uprawnionego do badań, a tym samym spełniają podmiotowe warunki udziału w postępowaniu. W związku z powyższym składamy zapytanie, czy Zamawiający przewiduje możliwość zmodyfikowania wymogów dotyczących wymaganych atestów i certyfikatów wystawianych przez niezależne jednostki uprawnione do wydawania tego rodzaju zaświadczeń bez akredytacji PCA, aby zapewnić warunki uczciwej konkurencji dla innych oferentów? 8

9 Zamawiający nie ma możliwości sprawdzenia, czy podmiot wystawiający certyfikat posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, rozeznanie w obowiązujących normach polskich i europejskich, odpowiednie maszyny i urządzenia badawcze itd. Zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC :2006 akredytacja jest to atestacja przez stronę trzecią, dotyczącą jednostki oceniającej zgodność, służącą formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności. Zasady akredytacji ujęte są w międzynarodowych normach i wytycznych, w których określone są wymagania, zarówno dla jednostek akredytacyjnych, jak i dla podlegających akredytacji jednostek oceniających zgodność. Uzyskanie akredytacji oznacza, że akredytowane podmioty zostały ocenione według tych norm i wytycznych. Zamawiający nie wskazuje żadnej konkretnej jednostki certyfikującej, z zastrzeżeniem, że jej wiarygodność musi być potwierdzona akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji lub jej odpowiednika z krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej. Polskie Centrum Akredytacji działa na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2008 roku o systemie oceny zgodności (Dz U. z 2010 r. nr 138 poz. 935 z późn. zm.) Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji jest dostępna dla wszystkich jednostek oceniających zgodność, niezależnie od ich wielkości, statusu prawnego oraz uczestnictwa w jakiejkolwiek organizacji lub grupie organizacji. Tym samym zachowane są warunki uczciwej konkurencji. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 12. Pytanie Wykonawcy: Zamawiający w SIWZ rozdziale III część A pkt 3.4 pisze cyt.: Wskazana w aranżacji sal dydaktycznych i komputerowych liczba miejsc siedzących jest obowiązująca. Nie dopuszcza się zmniejszenia liczby miejsc w żadnej z sal. Z drugiej zaś strony w załączniku nr. 9 w rozdziale I Fotele audytoryjne pkt. 3 UWAGA: Zamawiający pisze cyt.: do wyceny należy przyjąć ilości poszczególnych wersji fotela FA1 (a,b,c) i FA2 (a,b,c,d) wg. zestawienia tabelarycznego poniżej. Proszę o wyjaśnienie i precyzyjne wskazanie wg. czego należy przyjąć ilości do przygotowania oferty. Po sprawdzeniu i analizie załączonych rysunków stwierdzamy różnice w ilości dot. foteli audytoryjnych pomiędzy rysunkami a załączoną tabelą. W związku nieczytelnymi projektami kondygnacji zapisanymi w formacie PDF konieczne jest udostępnienie projektów w innej wielkości lub formacie. Obecna jakość projektów wyklucza możliwość sporządzenia oferty w części fotele audytoryjne. 9

10 Zgodnie z zapisami SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ Specyfikacje techniczne wyposażenia meblowego (OPZ część A Zestawienie ilościowe foteli audytoryjnych str. 5). 13. Pytanie Wykonawcy: W załączniku nr. 9 w rozdziale I Fotele audytoryjne pkt. 3.c Zamawiający opisuje panel z pulpitem kasetowym. Nie jest on zaś uwzględniony jako osobna pozycja w tabeli na końcu rozdziału. Prosimy o wyjaśnienie ile takich paneli należy uwzględnić w wycenie, gdyż format załączonych do SiWZ rysunów nie pozwala na jednoznaczne określenie ich ilości. 14. Pytanie Wykonawcy: W załączniku nr. 9 w rozdziale III krzesła w opisie krzesła K7 ławka 3-osobowa Zamawiający pisze cyt.: Stelaż wykonany ze stali chromowanej. Na zdjęciu zaś pokazane jest krzesło ławka posiadające nogi skośne świecące połączone poziomą belką czarną. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie poziomej belki stalowej malowanej proszkowo? Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza wykonanie skośnych nóg w stali nierdzewnej szczotkowanej polerowanej mającej walory estetyczne takie same jak stal chromowana? 15. Pytanie Wykonawcy: Zamawiający w SIWZ rozdziale III część A pkt 3.4 pisze cyt.: Nie dopuszcza się użycia następujących materiałów: - na blaty stolików i stołów: płyty laminowanej (tzw. melamina), foli, lakierowania. Z drugiej zaś strony w załączniku nr. 9 Zamawiający pisze, że dla stołu ST1 cyt.: blat z płyty trójwarstwowej obustronnie melaminowanej o grubości 25 mm oraz dla stołu ST2 Zamawiający pisze cyt.: blat z płyty meblowej o grubości co najmniej 35 mm (maksymalnie 50 mm), pokryty obustronnie materiałem odpornym na wilgoć, wysoką temperaturę, zarysowania, uderzenia i inne uszkodzenia mechaniczne (np. melaminą). Proszę o wyjaśnienie sprzeczności pomiędzy w/w zapisami i określenie czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na blaty stołów ST1 i ST2 płyty laminowanej melaminą? 10

11 Zgodnie z zapisami SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ Specyfikacje techniczne wyposażenia meblowego (OPZ część A str ). 16. Pytanie Wykonawcy: Zamawiający w SIWZ rozdziale III część A pkt 3.4 pisze cyt.: Nie dopuszcza się użycia następujących materiałów: - konstrukcji stelaży stolików i stołów innej niż wskazane tzn. konstrukcja nie może być spawana lub skręcana śrubami. Z drugiej strony w załączniku nr. 9 rozdział IV w opisie mebla Stół ST1 Zamawiający pisze cyt.: Stelaż o samonośnej konstrukcji stalowej ze stali kwasowej polerowanej składający się z zespawanych ze sobą elementów: dwie nogi i stelaż trawersowy i poniżej cyt.: Poziome dolne elementy nóg są węższe o połowę od pionowej belki i spawane do niej w taki sposób oraz poniżej cyt.: Spawy wykończone w estetyczny i niewidoczny sposób Proszę o wyjaśnienie sprzeczności między powyższymi zapisami i określenie czy Zamawiający dopuszcza spawanie lub skręcania konstrukcji stolików. Jeśli nie to prosimy o określenie jakiego sposobu łączenia poszczególnych elementów stelaża dla stołów ST1 i ST2, oczekuje Zamawiający? Zgodnie z zapisami SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ Specyfikacje techniczne wyposażenia meblowego (OPZ część A str ). 17. Pytanie Wykonawcy: Zamawiający w załączniku nr. 9 rozdział IV w opisie mebla Stół ST2 pisze cyt.: Cała konstrukcja chromowana Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na stelaż stołu ST2 stali nierdzewnej szczotkowanej polerowanej mającej walory estetyczne takie same jak stal chromowana? 18. Pytanie Wykonawcy: Zamawiający w SIWZ rozdziale III część A pkt Biurka wymaga dołączenia następujących dokumentu cyt.: atest potwierdzający odporność na ścieranie oraz grubość powłoki lakierniczej stelaża, wydany przez jednostkę uprawnioną do kontroli jakości. 11

12 Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie sprawozdania z badań wykonanych przez niezależną jednostkę przeprowadzającą badania wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania mebli? 19. Pytanie Wykonawcy: Zamawiający w SIWZ rozdziale III część A pkt Biurka wymaga dołączenia dokumentów cyt.: biurka muszą posiadać protokół oceny właściwości ergonomicznofizjologicznych z wynikiem pozytywnym zgodnie z normą PN-EN (2004) Meble biurowe. Stoły robocze i biurka. Część 1: Wymiary z drugiej zaś strony Zamawiający w załączniku nr. 9 w rozdziale V Biurka wymaga do wszystkich rodzajów biurek, aby parametr wysokości był spełniony zgodnie cyt.: z normą PN-EN 527-1:2011. Proszę o wyjaśnienie, wg. której normy Zamawiający wymaga, aby były badane meble w zakresie: Wymiary? Zgodnie z zapisami SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ Specyfikacje techniczne wyposażenia meblowego (OPZ część A str ). 20. Pytanie Wykonawcy: Zamawiający w SIWZ rozdziale III część A pkt 3.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: zadanie nr. 2 pisze cyt.: dostawa i montaż wyposażenia meblowego (układy siedzisk do holi oraz świetlicy ) oraz w rozdziale X Opis sposobu przygotowanie ofert pkt. 13.b część A wymaga załączenia do oferty cyt.: 2 charakterystyczne elementy siedzisk do holi: kanapę z oparciem i element półokrągły. Załącznik nr. 9 nie zawiera rozdziału dot. siedzisk do holi, nie zawiera ich opisów oraz zestawienia ilościowego siedzisk do holi tak jak ma to miejsce w innych grupach mebli. Brak tych podstawowych informacji uniemożliwia sporządzenie kompletnej oferty przetargowej zarówno cenowej a także uniemożliwia przygotowanie elementu półokrągłego celem załączenia do oferty. W związku w/w brakiem proszę o uzupełnienie dokumentacji. 21. Pytanie Wykonawcy: 12

13 Zamawiający w załączniku nr. 9 rozdział VI Wyposażenie dodatkowe biurek opisuje elementy W1, W2, W3, LZ1, LZ2. Opisy w/w elementów nie określają ich umiejscowienia, nie jest również umieszczone na końcu rozdziału zestawienie ilościowe. Powyższe braki wykluczają możliwość sporządzenia kompletnej oferty przetargowej. W związku w/w brakiem prosimy o uzupełnienie dokumentacji. 22. Pytanie Wykonawcy: W załączniku nr. 9 rozdział IX oraz rozdział X Zamawiający opisuje Ladę LAD1 oraz Ladę LAD2. Opisy w/w mebli nie posiadają informacji dot. materiałów z jakich mają być wykonane, przy LAD1 wymiarów, grubości i rodzaju lustra, widoku od tyłu lady. Powyższe braki wykluczają możliwość sporządzenia kompletnej oferty przetargowej. W związku w/w brakiem prosimy o uzupełnienie dokumentacji. 23. Pytanie Wykonawcy: W załączniku nr. 9 rozdział IX oraz rozdział X Zamawiający opisuje Zabudowę kuchenną ZK, ściankę działową z płyty HPL, drzwiczki jednoskrzydłowe przy szatni z płyty HPL. W w/w rozdziale Zamawiający nie umieścił zestawienia ilościowego. Nie zostały określone materiały z jakich należy wykonać meble. Powyższe braki uniemożliwiają sporządzenie kompletnej oferty przetargowej. W związku w/w brakiem proszę o uzupełnienie dokumentacji. 24. Pytanie Wykonawcy: Zamawiający w SIWZ rozdziale III część A pkt Stoły (ST1 i ST2) wymaga dołączenia następującego dokumentu cyt.: atest potwierdzający odporność na ścieranie oraz grubość powłoki lakierniczej stelaża. Z drugiej zaś strony Zamawiający w załączniku nr. 9 rozdział IV w opisie mebla Stół ST2 pisze cyt.: Cała konstrukcja chromowana. 13

14 Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na stelaż stołu ST2 konstrukcji stalowej malowanej, tak jak jest to opisane w SIWZ w rozdziale III część A pkt 4.1.2? 25. Pytanie Wykonawcy: Zamawiający w SIWZ rozdziale III część A pkt Stoły (ST1 i ST2) wymaga dołączenia następującego dokumentu cyt.: atest potwierdzający odporność na ścieranie oraz grubość powłoki lakierniczej stelaża. Jednocześnie Zamawiający w załączniku nr. 9 rozdział IV w opisie mebla Stół ST1 pisze cyt.: stelaż o samonośnej konstrukcji stalowej ze stali kwasowej polerowanej. Prosimy o odstąpienie od wymogu dołączenia ww. atestu gdyż w sytuacji wykonania stelaża ze stali kwasowej polerowanej nie jest możliwe uzyskanie takiego dokumentu. 26. Pytanie Wykonawcy: Zamawiający w SIWZ rozdziale III część A pkt 4.4 pisze cyt.: zaleca się aby, meble wykonane były we wskazanej przez Projektanta i Zamawiającego kolorystyce. Proszę o wskazanie kolorystyki oczekiwanej przez Projektanta. Kolorystyka tapicerki ustalona zostanie przez Projektanta przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą. Kolorystyka mebli wzorcowych jest dowolna. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ. 27. Pytanie Wykonawcy: Zamawiający w SIWZ rozdziale III część A pkt Krzesła pisze cyt.: Trudnopalność: certyfikat zgodności z normą PN:EN 1021 część 1 i 2 lub normą równoważną. Proszę o wyjaśnienie jakich materiałów ma dotyczyć ten dokument? 28. Pytanie Wykonawcy: 14

15 Zamawiający w SIWZ w rozdziale III część A pkt 4.1. Certyfikaty zgodności z normą w pkt Krzesła pisze cyt.: Przedstawienie świadectwa z badań według norm PN EN lub normy równoważnej, PN-EN 1728 lub normy równoważnej, PN-EN 1022 lub normy równoważnej uważa się za niewystarczające. Proszę informację jakich dokumentów oczekuje Zamawiający. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ. 29. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dołączenia tabeli cen jednostkowych do załącznika 1A -Formularz Ofertowy? Nie, Zamawiający nie wymaga dołączenia tabeli cen jednostkowych do załącznika 1A do SIWZ -Formularz Ofertowy. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 30. Pytanie Wykonawcy: Dotyczy Opis przedmiotu zamówienia część A, IV Stoły Prosimy o wyjaśnienie zasadności oceny jakościowej stołów ST3 oraz ST4, które Wykonawca ma wykonać pod projekt. W opisie stołów Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji dokumentacji warsztatowej na bazie której uzgadniane są detale łączenia płyt z konstrukcją itd. W takiej sytuacji nie jest możliwe wykonanie modelu prezentacyjnego do oferty zgodnego z oczekiwaniami Zamawiającego. Zamawiający nie określił również ilości stołów ST3 oraz ST4. Czy należy przyjąć do wyceny po jednej sztuce danego stołu? 31. Pytanie Wykonawcy: Dotyczy Opis przedmiotu zamówienia część A, IV Stoły Prosimy o wskazanie rodzaju konstrukcji biurek o symbolach: B2, B3, B4, B5, B6, B7? Zamawiający wcześniej wskazuje na stelaże biurek o kształcie litery T oraz na czterech nogach. 15

16 Biurka B1A/B/C na stelażu o kształcie litery T zgodnie z zapisami SIWZ (OPZ część A str.17-18). Pozostałe biurka B2-B7 zgodnie z zapisami SIWZ (OPZ część A str.18-22). 32. Pytanie Wykonawcy: Dotyczy III Opis przedmiotu zamówienia punkt 4.4 Prosimy o dokładne wskazanie gotowych mebli wymaganych do dostarczenia wraz z ofertą. Z informacji zawartych w SIWZ nie wynika, które stoły określane są mianem: stół komputerowy, stół do świetlicy, stół/biurko do sal wykładowych, stół składany do sali wykładowej, z którego Wykonawca zamierza skorzystać przy realizacji zamówienia (ST, ST, ST, ), krzesło do sal wykładowych, krzesła na korytarze, krzesła do stołów niskich (+0) pod stanowiska komputerowe w holach, krzesła do świetlicy. Jednocześnie wg zapisów XIII Opis przedmiotu zamówienia Część A gdzie wskazana jest Tabela nr 1 do oceny kryterium jakość wymienione są następujące meble: fotele audytoryjne FA1, FA2, krzesła K1 K2, krzesło K4, stół ST3, ST4, stół ST1, B1, B2, donica D1, ławka K7. Czy należy rozumieć, że Wykonawca powinien wraz z ofertą przedstawić w sumie wszystkie meble wymienione w Tabeli nr 1 oraz wszystkie wymienione w punkcie 4.4 OPZ? Z uwagi na koszt produkcji mebli prosimy o bardzo dokładne i precyzyjne określenie wg symboli mebli, które z nich należy załączyć wraz z ofertą. 33. Pytanie Wykonawcy: Dotyczy III Opis przedmiotu zamówienia punkt Krzesła Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą świadectwa z badań wystawionego przez niezależną jednostkę badawczą dotyczącą zgodności produktu z normą PN-EN 15373:2010 lub normą równoważną: minimum poziom 2 w zakresie wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa dla mebli niedomowych. Przedstawienie świadectwa z badań według norm PN EN lub normy równoważnej, PN-EN 1728 lub normy równoważnej, PN-EN 1022 lub normy równoważnej uważa się za niewystarczające. Norma PN-EN 15373:2010 Meble -- Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo -- Wymagania dla mebli do siedzenia niedomowych Zakres Niniejszy dokument określa wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości wszystkich typów siedzisk dla dorosłych nie przeznaczonych do użytku domowego. 16

17 Dokumentu nie stosuje się do siedzisk szeregowych, biurowych krzeseł do pracy, biurowych krzeseł dla gości, krzeseł dla placówek oświatowych, siedzisk do użytku zewnętrznego oraz złączy siedzisk łączonych, dla których istnieją normy europejskie lub ich projekty. Dokument nie zawiera wymagań trwałości materiałów tapicerskich, kółek samonastawnych, mechanizmów odchylania i przechylania oparć oraz mechanizmów regulacji wysokości. Dokument nie zawiera wymagań odporności na starzenie, degradacji oraz zapalności. (źródło: Polski Komitet Normalizacyjny) Z uwagi na to, że wskazana norma ma dotyczyć krzeseł (włącznie siedziskiem szeregowym, ławką 3 osobową, krzesło K7, ), nie jest dla nas zrozumiałe z jakich powodów Zamawiający wymaga dostarczenia takiego dokumentu do tego typu mebla. Zakres wymaganej normy jest nieodpowiedni do opisanego produktu i prosimy o korektę zapisu i dopuszczenie przedstawienia certyfikatu z normy PN EN 13761, Meble biurowe -- Krzesła dla gości Zakres Określono wymiary i wymagania bezpieczeństwa dotyczące krzeseł dla gości. Wymagania wymiarowe nie mają zastosowania do głębokich foteli. (źródło: Polski Komitet Normalizacyjny). 34. Pytanie Wykonawcy: Dotyczy parametrów tapicerki krzeseł K4: Zapis dotyczący parametru odporności na światło tapicerki zawarty w dziale III Opis przedmiotu zamówienia punkt Krzesła, wskazuje wymóg dostarczenia wraz z ofertą atestu odporności na światło klasa min.6 wg normy DIN 4102 B2 zaś wg Tabeli nr 1 oceny jakości dla krzesła K4 punktowana jest odporność na światło oceniana wg zgodności z normą ISO 105 B02:1999. Dokument ten nie jest wymagany do przedstawienia wraz z ofertą. Ze względu na brak wskazania równoważności pomiędzy DIN 4102 B2 a ISO 105 B02:1999 prosimy o doprecyzowanie, który dokument należy załączyć wraz z ofertą. 35. Pytanie Wykonawcy: Dotyczy III Opis przedmiotu zamówienia punkt kanapy w świetlicy: 17

18 Zamawiający wymaga dostarczenia wyników z badań zgodności z normą PN-EN 1022:2007 lub normy równoważnej, PN-EN 1728:2008 lub normy równoważnej, EN 12520:2010 lub normy równoważnej, PN-EN 1730:2002 lub normy równoważnej, PN-EN 12521:2009 lub normy równoważnej w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych. Zaznaczamy, że norma: PN-EN 1728:2008 nie istnieje, PN - EN 12520:2010 dotyczy siedzisk mieszkaniowych Meble -- Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo -- Wymagania dla siedzisk mieszkaniowych Zakres W niniejszej Normie europejskiej określono minimalne wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości dla wszystkich typów siedzisk mieszkaniowych dla dorosłych. Norma nie dotyczy siedzisk szeregowych, siedzisk niemieszkaniowych, krzeseł biurowych, krzeseł biurowych dla gości, siedzisk użytkowanych na zewnątrz domu i połączeń do siedzisk łączonych. Dokument nie określa wymagań trwałości tapicerki, kółek samonastawnych, mechanizmów odchylania i przechylania oraz mechanizmów regulacji wysokości. (źródło: Polski Komitet Normalizacyjny) PN-EN 1730:200 norma wycofana Norma wycofana Meble mieszkaniowe -- Stoły -- Metody badania wytrzymałości, trwałości i stateczności Zakres Ustalono metody oznaczania wytrzymałości, trwałości i stateczności wszystkich typów stołów mieszkaniowych niezależnie od materiałów, z których je wykonano, wzoru/konstrukcji lub procesów technologicznych dla mebli zmontowanych do użytkowania wyłączając stoły do użytkowania na zewnątrz i stołów wielofunkcyjnych, dla których istnieją odrębne normy. Norma nie obejmuje metody oceny starzenia i zniszczenia. (źródło: Polski Komitet Normalizacyjny) PN-EN 12521:2009 norma dotyczy stołów Meble -- Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo -- Wymagania dla stołów mieszkaniowych Zakres 18

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego CENTRUM P OMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5, 00-27 Warszawa tel. 22 628-07-2, fax: 22 626 9 32 e-mail: sekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl www.cps.srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego CENTRUM P OMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5, 00-27 Warszawa tel. 22 628-07-2, fax: 22 626 9 32 e-mail: sekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl www.cps.srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawcy mogą zaproponować oferty równoważne.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Nr sprawy: AZP-240 /PN-p207/06/2015-145 Wykonawcy wg rozdzielnika Data 01.04.2015 r. Dotyczy udzielenie odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 05.05.2009 r. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia Znak postępowania: NZ -NA/ I/ PN/03/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa

Bardziej szczegółowo

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r.

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax 52 360 82 06 NIP 554 264 75 68 REGON 340057695 BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie zadania pn.: Dostawa wyposażenia dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze II Zamawiający: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Warszawa 2009 DTP: www.makprint.pl Druk: GPKO, ul. Paryska 25, 03-945 Warszawa Warszawa 2009 ISBN: 978-83-88686-03-0 Urząd Zamówień Publicznych SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI: Wprowadzenie...............................................................

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y P O S A Ż E N I A

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y P O S A Ż E N I A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y P O S A Ż E N I A 1. 1. REGALY JEZDNE ( PRZESUWNE) 1. M E B L E B I B L I O T E C Z N E Załącznik nr 8 Konstrukcja szyn

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r.

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ na zadanie pod nazwą: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania WPWiK Sp. z o.o. w zakresie digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym dostawa

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Nr 1 na zapytania z dnia 19.10.2012r.

Odpowiedź Nr 1 na zapytania z dnia 19.10.2012r. Sąd Rejonowy w Legnicy Ul. Złotoryjska 19 59-220 Legnica Legnica 25.10.2012r. Dotyczy: postępowania: OG.261-2/2012 Odpowiedź Nr 1 na zapytania z dnia 19.10.2012r. (Zamawiający otrzymał w dniu 22.10.2012

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 31 października 2013 r. Przewodniczący

WYROK z dnia 31 października 2013 r. Przewodniczący Sygn. akt: KIO 2459/13 WYROK z dnia 31 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Cyprian Świś po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 19 stycznia 2015 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 19 stycznia 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2774/12 Sygn. akt: KIO 2781/12 WYROK z dnia 19 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie

Bardziej szczegółowo

na "Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń na cele sali konferencyjnej wraz z zapleczem technicznym

na Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń na cele sali konferencyjnej wraz z zapleczem technicznym SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA określająca warunki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 193 000 na "Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

Dostawa motorówki hydrograficzno-inspekcyjnej

Dostawa motorówki hydrograficzno-inspekcyjnej Nr referencyjny: NZ-092/2/ME-14/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna ul. Bytomska 7; 70-603 Szczecin fax: + 4891 430

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 37/2011 Kraków, 24 listopada 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 14.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

Leasing ambulansu sanitarnego.

Leasing ambulansu sanitarnego. ... pieczęć zamawiającego SPZOZ /6/DZP/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zwany dalej Zamawiającym zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 17 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski

WYROK. z dnia 17 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski WYROK z dnia 17 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 maja 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego

Bardziej szczegółowo

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego. Numer sprawy ZAP-370/4/12 I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie adres: ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków www.zus.pl II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo