ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 28 lipca 2014 r. Nazwa i adres: AB 127 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE LABORATORIUM ul. Siemiradzkiego Zielona Góra Kod identyfikacji dziedziny/obiektu badań B/9/P Dziedzina/obiekt badań: Badania biologiczne wody i pobieranie próbek wody C/9/P Badania chemiczne i pobieranie próbek wody, ścieków, gleby C/9; C/22 G/9; N/9/P Badania chemiczne próbek osadów ściekowych, próbek gazów odlotowych, próbek powietrza, próbek opadów atmosferycznych, próbek odpadów, próbek wody przeznaczonej do spożycia. Badania dotyczące inżynierii środowiska pole elektromagnetyczne, hałas w środowisku ogólnym Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek wody, ścieków, gleby N/9; N/22 Q/9/P Badania właściwości fizycznych próbek osadów ściekowych, próbek opadów atmosferycznych, próbek wody przeznaczonej do spożycia Badania sensoryczne i pobieranie próbek wody, ścieków KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 127 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 28 lipca 2014 r. str. 1/16

2 Pracownia w Gorzowie Wielkopolskim Zespół ds. Analiz Manualnych i Instrumentalnych ul. Kostrzyńska 48, Gorzów Wielkopolski Pobieranie próbek do badań PN-ISO :1997 chemicznych i fizycznych Woda Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych PN-ISO :2003 PN-ISO :2004 Zawartość chlorofilu a (1 300) µg/l Stężenie metali ogólnych i rozpuszczonych Zn (0,02 25) mg/l Pb (0,006 25) mg/l Ni (0,01 25) mg/l Cu (0,004 12,5) mg/l Cd (0,004 12,5) mg/l Stężenie żelaza ogólnego i rozpuszczonego (0,03 50) mg/l Stężenie manganu ogólnego i rozpuszczonego (0,03 50) mg/l Stężenie wapnia (1,1 300) mg/l Stężenie magnezu (0,1 40) mg/l Stężenie sodu (0,7 500) mg/l Stężenie potasu (0,3 150) mg/l Twardość ogólna (2,5 500) mg/l CaCO3 PN-ISO :2003 PN-ISO 10260:2002 PN-ISO 8288:2002 PN-92/C PN-EN ISO 7980:2002 PN-ISO :1994+Ap1:2009 PN-ISO :1994 PN-ISO 6059:1999 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 28 lipca 2014 r. str. 2/16

3 Woda Woda, Stężenie niejonowego amoniaku (0, ,24) mg/l NH4 Stężenie baru (0,014 1,00) mg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) Stężenie cyjanków (0,007 0,200) mg/l Stężenie miedzi, kadmu, niklu, arsenu, selenu, ołowiu i glinu Cd (0,0001 0,005) mg/l Ni (0,001 0,2) mg/l Cu (0,0014 0,1) mg/l As (0,006 0,1) mg/l Se (0,005 0,05) mg/l Pb (0,0021 0,2) mg/l Al (0,013 1) mg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) Stężenie krzemionki ogólnej i zdysocjowanej (1,5 45,0) mg/l Stężenie chromu sześciowartościowego rozpuszczonego (0,006 2,0) mg/l Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (CHZT) ( ) mg/l O2 Stężenie wapnia (2 200) mg/l Ca Stężenie rtęci (0,0005 0,010) mg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generacją zimnych par (CVAAS) Barwa (5 200) mg/l Pt Metoda wizualna PN-73/C PB 047-GW-13-W PB-069-GW-13-W na podstawie testu kuwetowego HACH LANGE nr 8027 PN-EN ISO 15586:2005 PN-71/C PN-EN ISO 18412:2007 PN-ISO 6060:2006 PN-ISO 6058:1999 PN-EN 1483:2007 PN-EN ISO 7887:2012 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 28 lipca 2014 r. str. 3/16

4 Woda, Temperatura (-5 50) C Metoda pomiaru bezpośredniego Stężenie substancji rozpuszczonych ( ) mg/l Metoda wagowa Przewodność elektryczna właściwa 3 µs/cm 1500 µs/cm Metoda konduktometryczna Zasadowość ogólna (10 250) mg/l CaCO3 (0,2 5,0) mmol/l Zawiesiny ogólne (3 5500) mg/l Metoda wagowa Mętność (0,01 5) m Metoda półilościowa Stężenie tlenu rozpuszczonego i procent nasycenia tlenem (0,1 19,99) mg/l (0,1 99,9) % Metoda elektrochemiczna Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) (3,6 6000) mg/l O2 Metoda elektrochemiczna Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) (0,44 6) mg/l O2 Metoda elektrochemiczna Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (CHZT) (10,5 6000) mg/l O2 ph 2,0 12,0 Metoda potencjometryczna Stężenie chlorków (2,5 5250) mg/l Stężenie siarczanów ( ) mg/l SO4 Metoda wagowa Stężenie azotu amonowego (0,016 10) mg/l N-NH4 (0,021 12,88) mg/l NH4 PB 054-GW-13-WS PB 020-GW-13-WS PN-EN 27888:1999 PN-EN ISO :2001+Ap1:2004 PN-EN 872:2007+Ap1:2007 PN-EN ISO 7027:2003 PN-EN 25814:1999 PN-EN :2002 PN-EN :2002 PN-74/C PN-EN ISO 10523:2012 PN-ISO 9297:1994 PN-ISO 9280:2002 PN-ISO :2002 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 28 lipca 2014 r. str. 4/16

5 Woda, Stężenie azotu amonowego (3,2 1000) mg/l N-NH4 (4, ) mg/l NH4 Stężenie azotu azotanowego (0,01 80) mg/l N-NO3 (0,04 354) mg/l NO3 Stężenie azotu azotynowego (0,001 6) mg/l N-NO2 (0,003 19,740) mg/l NO2 Stężenie azotu ogólnego (z obliczeń) Stężenie azotu Kjeldahla (0,25 10) mg/l Stężenie azotu Kjeldahla (3, ) mg/l Stężenie ortofosforanów rozpuszczonych (0,018 18) mg/l PO4 Stężenie fosforu ogólnego (0,018 25)mg/l Stężenie chromu ogólnego i rozpuszczonego (0,004 25) mg/l Stężenie substancji ekstrahujących się eterem naftowym (11,5 1600) mg/l Metoda wagowa Indeks fenolowy (0,001 0,5) mg/l Stężenie ogólnego węgla organicznego i rozpuszczonego (1,8 400) mg/l Metoda spektrometrii w podczerwieni (IR) Stężenie detergentów anionowych (0,06 48,4) mg/l Liczba progowa zapachu (1 1024) TON Metoda sensoryczna PN-ISO 5664:2002 PN-82/C PN-EN 26777:1999 PB 035-GW-13-WS PN-EN 25663:2001 PN-EN 25663:2001 PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010+ Ap2:2010 PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010+ Ap2:2010 PN-EN 1233:2000 PB 036-GW-13-WS PN-ISO 6439:1994 PN-EN 1484:1999 PN-EN 903:2002 PB 072-GW-13-WS w oparciu o PN EN 1622:2006 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 28 lipca 2014 r. str. 5/16

6 Woda, Stężenie całkowitego chloru pozostałego (0,007 1,480) mg/l HOCl Stężenie niepolarnych węglowodorów alifatycznych (0, ) mg/l Metoda spektrometrii w podczerwieni (IR) Indeks nadmanganianowy (0,6 60) mg/l Indeks oleju mineralnego (C10 C40) (0,2 50) mg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Stężenie jonów fluorkowych, chlorkowych, siarczanowych, azotanowych F (0,07 2,00) mg/l Cl (1,9 5000) mg/l SO4 (1,8 5000) mg/l N-NO3 (0,1 50) mg/l NO3 (0,4 221,3) mg/l Metoda chromatografii jonowej IC Stężenie cynku, miedzi, kadmu, niklu, ołowiu Zn (0,02 25) mg/l Ni, Pb (0,01 25) mg/l Cu, Cd (0,004 12,5) mg/l Stężenie żelaza, manganu Fe, Mn (0,03 50) mg/l Stężenie wapnia (1,1 300) mg/l Stężenie magnezu (0,1 40) mg/l Stężenie chromu trójwartościowego i sześciowartościowego (0,012 10) mg/l PB 061-GW-13-WS na podstawie testu kuwetowego HACH LANGE 8167 PN-82/C PN-EN ISO 8467:2001 PN-EN ISO :2003 PN-EN ISO :2009 PN-ISO 8288:2002 PB 014-GW-13-S PN EN ISO 7980:2002 PN EN ISO 7980:2002 PN-77/C PN-77/C Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 28 lipca 2014 r. str. 6/16

7 Pracownia w Zielonej Górze Zespół ds. Analiz Manualnych i Instrumentalnych ul. Siemiradzkiego 19, Zielona Góra Woda Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych PN-ISO :2003 PN-ISO :2003 PN-ISO :2004 Pobieranie próbek do badań PN-ISO :1997 Woda, chemicznych i fizycznych ph 2,0 11,0 Metoda potencjometryczna Tlen rozpuszczony (0,5-19,9) mg/l O2 Metoda elektrochemiczna Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) (0,5-6,0) mg/l O2 Metoda elektrochemiczna (3,0-6000) mg/l O2 Metoda elektrochemiczna Stężenie azotu amonowego (0,04-94,0) mg/l N-NH4 (0,05-120,0) mg/l NH4 Stężenie azotu azotynowego (0,002-2,5) mg/l N-NO2 (0,01-8,2) mg/l NO2 Stężenie azotu azotanowego (0,05-10,0) mg/l N-NO3 (0,22-44,0) mg/l NO3 Stężenie fosforu ogólnego (0,006-14,0) mg/l Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) ( ) mg/l O2 Stężenie azotu ogólnego od 0,3 mg/l (z obliczeń) Barwa (5-140) mg/l Pt Metoda wizualna Stężenie anionowych substancji powierzchniowo czynnych (0,10-5,0) mg/l Indeks nadmanganianowy (0,5-50) mg/l O2 Zawiesiny ogólne (2-1000) mg/l Metoda wagowa PN-EN ISO 10523:2012 PN-EN 25814:1999 PN-EN :2002 PN-EN :2002 PN-C :1994 PN-EN 26777:1999 PN-82/C PN-EN ISO 6878:2006 +Ap 1:2010 +Ap2: 2010 PN-ISO 6060:2006 PB 018-ZG-13-WS PN-EN ISO 7887:2012 PN-EN 903:2002 PN-EN ISO 8467:2001 PN-EN 872:2007+Ap1:2007 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 28 lipca 2014 r. str. 7/16

8 Woda, Stężenie metali Fe (0,15-20) mg/l Mn (0,03-10) mg/l Stężenie metali Cu (0,003-0,4) mg/l Pb (0,0025-0,04) mg/l Cd (0,0004-0,4) mg/l Ni (0,007-0,2) mg/l Cr (0,002-0,2) mg/l Fe (0,005-0,05) mg/l Mn (0,001-0,05) mg/l As (0,01-1,0) mg/l Co (0,007-1,0) mg/l Al (0,025-2,0 ) mg/l V (0,01-1,0) mg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) Stężenie metali Zn (0,05-40,0) mg/l Cu (0,05-120,0) mg/l Cd (0,02-20,0) mg/l Ni (0,10-100,0) mg/l Pb (0,20-100,0) mg/l Stężenie azotu amonowego (0,05-25,0) mg/l NH4 (0,04-20,0) mg/l N NH4 Stężenie pestycydów chloroorganicznych: Lindan, Dieldryna p,p -DDE o,p -DDD p,p -DDD o,p -DDT p,p -DDT alpha-endosulfan beta-endosulfan Endryna Heptachlor Heptachlor-epoksyd Hexachlorobenzen Izobenzan Izodryna alpha-hch, beta-hch aldryna (0,003-50) µg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrii mas (GC-MS) PN-92/C PN-EN ISO 15586:2005 PN-ISO 8288:2002 PN-ISO :2002 PB 036-ZG-13-WS edycja I z dn r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 28 lipca 2014 r. str. 8/16

9 Woda, Woda Indeks fenolowy (0,002-0,10) mg/dm 3 Stężenie aldehydu mrówkowego (0,025-1,00) mg/l Stężenie ogólnego węgla organicznego (OWO) (0,3-1000) mg/l Metoda spektrometrii w podczerwieni Stężenie metali Cu (0,05-100) mg/l Cd (0,05-100) mg/l Ni (0,05-100) mg/l Cr (0,05-100) mg/l Pb (0,1-100) mg/l Fe (0,05-100) mg/l Mn (0,05-100) mg/l B (0,1-100) mg/l Ba (0,05-100) mg/l V (0,1-100) mg/l Zn (0,1-100) mg/l Ca (1-50) mg/l Mg (1-50) mg/l Na (1-50) mg/l K (1-50) mg/l Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) Azot Kjeldahla (0,5-1000) mg/l Azot Kjeldahla (1,0-1000) mg/l Stężenie rtęci (20-500) ng/l Metoda atomowej spektrometrii fluorescencyjnej Indeks oleju mineralnego od (C10 do C40) (0,05-100) mg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Stężenie chlorków (5,0-500) mg/l Zasadowość ogólna (0,4-20) mmol/l Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu Twardość ogólna (0,05-700) mg/l CaCO3 PN-ISO 6439:1994 PN-71/C PN-EN 1484:1999 PN-EN ISO 11885:2009 PB 095-ZG-13-WS PN-EN 25663:2001 PN-EN ISO 17852:2009 PN-EN ISO :2003 PN-ISO 9297:1994 PN-EN ISO :2001+Ap1:2004 PN-ISO 6059:1999 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 28 lipca 2014 r. str. 9/16

10 Woda Stężenie fosforanów (0,005-6,6) mg/l P (0,015-20,0) mg/l PO4 Stężenie wapnia (2,0-700,0) mg/l Stężenie magnezu (z obliczeń) Stężenie sodu (0,10-400) mg/l Metoda płomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej (FEAS) Stężenie potasu (0,10-50) mg/l Metoda płomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej (FEAS) Przewodność elektryczna właściwa (0,01-199,9) ms/cm Metoda konduktometryczna Mętność (0,5-100) mg/l Stężenie anionów: chlorków, siarczanów, azotanów, fluorków SO4 (0,5-500) mg/l Cl (0,5-250) mg/l NNO3 (0,05-56,5) mg/l NO3 (0,2-250) mg/l F (0,1-10,0) mg/l Metoda chromatografii jonowej (IC) Stężenie całkowitego chloru pozostałego (0,02-5,0) mg/l HClO Stężenie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych: fluoranten benzo(b)fluoranten benzo(k)fluoranten benzo(a)piren benzo(g,h,i)perylen indeno(1,2,3-c,d)piren (0,001-50) µg/l Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluoroscencyjną (HPLC-FLD) Suma WWA (z obliczeń) PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010+Ap2:2010 PN-ISO 6058:1999 PN-ISO 6059:1999 PN-ISO 6058:1999 PN-C :1999 załącznik A PN-ISO :1994 PN-ISO :1994 PN-EN 27888:1999 PN - 79/C PN-EN ISO :2009 PN-EN ISO :2011 PN-EN ISO 17993:2005 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 28 lipca 2014 r. str. 10/16

11 Osady ściekowe Odpady (ekstrakt wodny) Zapach Metoda organoleptyczna Stężenie anionów Cl (1,0-1000) mg/l SO4 (1,0-1000) mg/l NO3 (1,0-500) mg/l NNO3 (0,2-115) mg/l Metoda chromatografii jonowej (IC) Zawartość metali Cu (10,0-500) mg/kg Cd (10,0-100) mg/kg Cr (10,0-500) mg/kg Ni (10,0-500) mg/kg Pb (20,0-500) mg/kg Zn (50,0-1000) mg/kg Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) ph 2,0 11,0 Metoda potencjometryczna Zawartość fosforu ogólnego (1,5-50,0) g/kg Zawartość azotu ogólnego Kjeldahla (0,8-47,0) g/kg Stężenie azotu ogólnego (z obliczeń) Stężenie azotu amonowego (0,04-94,0) mg/100g NNH4 (0,05-120,0) mg/100g NH4 Stężenie fosforu ogólnego (0,006-14,0) mg/100g Stężenie azotu azotanowego (0,05-10,0) mg/100g NNO3 (0,22-44,0) mg/100g NO3 PB 023-ZG-13-WS PN-EN ISO :2009 PN-EN ISO 11885:2009 PN-EN 12176:2004 PN-EN 14672:2006 PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010+Ap2:2010 PN-EN 13342:2002 PB 017-ZG-13-WS PB 018-ZG-13-WS PB 064-ZG-13-W edycja I z dn r. PN-ISO :2002 PB 064-ZG-13-W PN-EN ISO 6878:2006 PB 064-ZG-13-W PN-82/C PB 064-ZG-13-W Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 28 lipca 2014 r. str. 11/16

12 Środowisko ogólne próbki powietrza pobrane do roztworu pochłaniającego Środowisko ogólne próbki powietrza pobrane na filtr Próbki opadów atmosferycznych Zawartość formaldehydu (0,07-100) µg w próbce Zawartość Benzo(a)pirenu 10,0 ng 24,0 mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA): Benzo(b)fluoranten Benzo(k)fluoranten Indeno(1,2,3-c,d)piren Dibenzo(a,h)antracen Benzo(j)fluoranten Benzo(a)antracen 10,0 ng - 24,0 mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Zawartość metali Cd: (0,08-1,0) µg w próbce Ni: (1,0-8,0) µg w próbce Pb: (2,0-20,0) µg w próbce As: (2,0-10) µg w próbce Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) Stężenie metali Na (0,04-2,0) mg/l K (0,03-1,5) mg/l Mg (0,02-1,5) mg/l Ca (0,10-2,0) mg/l ph 2,0 9,0 Metoda potencjometryczna PB 072-ZG-13-I edycja I z dnia r. PN-EN 15549:2011 PB 086-ZG-13-I PN-EN 14902:2010 PN-C : Ap1:2001 PN-C :1999 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 28 lipca 2014 r. str. 12/16

13 Gleba Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych ph 2,0 11,0 Metoda potencjometryczna Zawartość metali Cd (5,0-100) mg/kg Cu (10,0-500) mg/kg Cr (10,0-500) mg/kg Ni (10,0-500) mg/kg Pb (10,0-500) mg/kg Zn (10,0-1000) mg/kg Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) Zawartość metali Cd (0,5-5,0) mg/kg Cu (2,0-10) mg/kg Cr (3,0-10) mg/kg Ni (2,0-10) mg/kg Pb (4,0-50) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) Zawartość cynku Zn ( ) mg/kg Zawartość węglowodorów ropopochodnych od C10 do C40 (30, ) mg/kg Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniową-jonizacyjną (GC- FID) Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) Antracen Fluoranten Benzo(a)antracen Benzo(b)fluoranten Benzo(k)fluoranten Benzo(a)piren Dibenzo(a,h)antracen Indeno(123-cd)piren (0,02-10) mg/kg Naftalen (0,2-10) mg/l Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluoroscencyjną (HPLC-FLD) Suma WWA (z obliczeń) PN-ISO :2007 PN-ISO :2009 PN-ISO 10390:1997 PN-EN ISO 11885:2009 PB 097-ZG-13-G PB 097-ZG-13-G PN-EN ISO 16703:2011 PN-ISO 13877:2004 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 28 lipca 2014 r. str. 13/16

14 Pracownia w Zielonej Górze Zespół ds. Analiz Biologicznych ul. Siemiradzkiego 19, Zielona Góra Woda Chlorofil a PN-86/C (1-300) mg/m 3 Woda powierzchniowa płynąca Makrofitowy Indeks Rzeczny (MIR) wartość MIR (10-100) Makrofitowa metoda oceny rzek Metodyka MMOR, Podręcznik metodyczny do oceny i klasyfikacji stanu ekologicznego wód płynących w oparciu o rośliny wodne. Poznań 2010 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 28 lipca 2014 r. str. 14/16

15 Pracownia w Zielonej Górze Zespół ds. Pomiarów Terenowych i Monitoringu Powierza ul. Siemiradzkiego 19, Zielona Góra Środowisko ogólne hałas pochodzący od instalacji lub urządzeń i zakładów przemysłowych Równoważny poziom dźwięku A (30-130) db Metoda pomiaru ciągłego Metoda pomiarowa bezpośrednia Załącznik nr 6 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn r. (Dz. U nr 206, poz. 1291) z wyłączeniem p. F Środowisko ogólne pole elektromagnetyczne Natężenie pola elektrycznego w paśmie częstotliwości 100 khz-3 GHz (0,4-300) V/m Metoda pomiaru bezpośredniego Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia roku (Dz. U nr 221, poz. 1645) z wyłączeniem załącznika nr 3 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 28 lipca 2014 r. str. 15/16

16 Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 127 Status zmian: wersja pierwotna A Zatwierdzam status zmian KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS dnia: r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 28 lipca 2014 r. str. 16/16

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 maja 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 16 stycznia 2015 r. AB 322 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 9 lutego 2015 r. Nazwa i adres: EKOLAB Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres SAUR NEPTUN

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 7 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 412 CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres: GRUPOWA OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 10 września 2012 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 1 listopada 2014 r. Nazwa i adres: ORLEN EKO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 10 października 2014 r. Nazwa i adres ARQUES

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 30 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 6 sierpnia 2014 r. AB 1223 Nazwa i adres MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 3 września 2014 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 13 lutego 2012 r. Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 20 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres JARS Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 lutego 2015 r. Nazwa i adres AB 581 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 4 lipca 2014 r. Nazwa i adres POWIATOWA STACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 19 marca 2012 r. Nazwa i adres AB 1183 LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 31 października 2013 r. Nazwa i adres LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 10 czerwca 2014 r. Nazwa i adres AB 608 H.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 4 maja 2015 r. Nazwa i adres AB 601 WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 21 stycznia 2015 r. AB 877 Nazwa i adres EKONORM

Bardziej szczegółowo