FINALNA WERSJA PF-P3 PORADNIK E-OZEL INSTRUKCJA DO GRY I SZKOLENIE KOMPETENCYJNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FINALNA WERSJA PF-P3 PORADNIK E-OZEL INSTRUKCJA DO GRY I SZKOLENIE KOMPETENCYJNE"

Transkrypt

1 system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW FINALNA WERSJA PF-P3 PORADNIK E-OZEL INSTRUKCJA DO GRY I SZKOLENIE KOMPETENCYJNE Lublin, październik 2014 r. ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS ILUSTRACJI... 4 WARUNKI KONIECZNE DO URUCHOMIENIA ROZGRYWKI... 5 NAUCZYCIEL... 5 PRZYGOTOWANIE STANOWISK KOMPUTEROWYCH... 6 KONTO NAUCZYCIELA TWORZENIE, MODYFIKACJA, PRZYPOMNIENIE HASŁA... 7 KONTO UCZNIA TWORZENIE, MODYFIKACJA, PRZYPOMNIENIE HASŁA, USUWANIE... 9 UCZEŃ URUCHOMIENIE I ZARZĄDZANIE ROZGRYWKĄ NAUCZYCIEL TWORZENIE NOWEJ ROZGRYWKI PRZYPISANIE UCZNIÓW DO ROZGRYWKI ANULOWANIE (RESET) POSTĘPÓW UCZNIA STEROWANIE ISTNIEJĄCĄ rozgrywką UCZEŃ PRZYŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ ROZGRYWKI INTERFEJS GRY I JEGO ELEMENTY MAPA WARSTWY BUDYNKI (SKLEP) PANEL EKSPERTA I NOTYFIKACJE INWESTYCJE WIEDZA PRZEBIEG I ZASADY GRY CEL GRY ROZPOCZĘCIE GRY POSTĘPY GRY RANKINGI PLATFORMA E-LEARNINGOWA URUCHOMIENIE KURSU TESTY TYTUŁY LEKCJI E-LEARNINGOWYCH SZKOLENIE KOMPETENCYJNE CELE SZKOLENIA

3 KONCEPCJA SZKOLENIA PODZIAŁ MATERIAŁU SZKOLENIA PLAN I TREŚCI SZKOLENIA Zjazd 1 - dzień Zjazd I - dzień Zjazd II - dzień Zjazd II - dzień Zjazd III dzień Zjazd III dzień UWARUNKOWANIA DYDAKTYCZNE Wymagania wstępne dla uczestników Organizacja szkolenia Niezbędne środki i materiały dydaktyczne Metody pracy Zakończenie szkolenia MATERIAŁY SZKOLENIOWE

4 SPIS ILUSTRACJI RYSUNEK 1 DIAGRAM PROCESU URUCHOMIENIA ROZGRYWKI... 5 RYSUNEK 2 STRONA GŁÓWNA GRY / EKRAN LOGOWANIA... 7 RYSUNEK 3 FORMULARZ REJESTRACJI (NAUCZYCIELA)... 8 RYSUNEK 4 PRZYPOMNIENIE HASŁA... 8 RYSUNEK 5 PROFIL NAUCZYCIELA... 9 RYSUNEK 6 TWORZENIE PROFILU UCZNIA RYSUNEK 7 TWORZENIE HASŁA UCZNIA RYSUNEK 8 RANKING UCZNIÓW RYSUNEK 9 RANKING GRUP RYSUNEK 10 FORMULARZ TWORZENIA NOWEJ ROZRYWKI RYSUNEK 11 - KONTROLKA KALENDARZA PRZY TWORZENIU NOWEJ ROZGRYWKI RYSUNEK 12 PRZYPISANIE UCZNIÓW DO ROZGRYWKI RYSUNEK 13 RESET POSTĘPÓW UCZNIA RYSUNEK 14 FUNKCJE STEROWANIA ROZGRYWKĄ RYSUNEK 15 WIDOK GRY MAPA RYSUNEK 16 RODZAJE WARSTW RYSUNEK 17 WIDOK WARSTW NA MAPIE RYSUNEK 18 FORMULARZ SKLEPU (POZIOM 0) RYSUNEK 19 PRZYKŁAD SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OBIEKTU RYSUNEK 20 OKNO INFORMACYJNE INWESTYCJI RYSUNEK 21 OCENA POSTĘPU KURSÓW E-LEARNINGOWYCH RYSUNEK 22 RANKING INDYWIDUALNY RYSUNEK 23 RANKING GRUP (ZESPOŁÓW) RYSUNEK 24 PRZYKŁAD NOTYFIKACJI W TRAKCIE GRY RYSUNEK 25 FRAGMENT PRZYKŁADOWEJ LEKCJI NA PLATFORMIE E-LEARNINGOWEJ RYSUNEK 26 - FRAGMENT PRZYKŁADOWEJ LEKCJI NA PLATFORMIE E-LEARNINGOWEJ RYSUNEK 27 FRAGMENT PRZYKŁADOWEGO TESTU KOŃCZĄCEGO SZKOLENIE E-LEARNINGOWE

5 WARUNKI KONIECZNE DO URUCHOMIENIA ROZGRYWKI W podrozdziale opisano warunki i czynności konieczne do uruchomienia rozgrywki w klasie. Na warunki konieczne do uruchomienia Gry składają się warunki środowiskowe (zapewnienie stanowisk komputerowych), czynności przygotowawcze (utworzenie kont Uczniów) oraz organizacyjne (utworzenie zespołów przez nauczyciela). NAUCZYCIEL Przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem narzędzia e-ozel Nauczyciel winien ukończyć Szkolenie dla Nauczycieli z zakresu metodyki prowadzenia zajęć, przygotowania stanowisk komputerowych, obsługi interfejsu Gry i platformy e-learningowej oraz zapoznać się z treścią materiałów szkoleń e-learningowych oraz treścią niniejszego podręcznika. W szczególności Nauczyciel musi zdobyć umiejętność korzystania z interfejsu Gry oraz platformy e-learningowej (zakładanie i aktywacja kont, tworzenie grup, ocena postępów). RYSUNEK 1 DIAGRAM PROCESU URUCHOMIENIA ROZGRYWKI 5

6 Wymagania dotyczące stanowisk komputerowych, zasady tworzenia kont, obsługi interfejsu Gry oraz platformy e-learningowej zostały opisane w dalszej części tego rozdziału. Wytyczne dotyczące metodyki prowadzenia zajęć zostały opisane w Podręczniku Metodycznym dla Nauczycieli. Na diagramie (patrz RYSUNEK 1) zaprezentowano proces uruchomienia rozgrywki, a poniżej w sposób szczegółowy opisano poszczególne kroki. PRZYGOTOWANIE STANOWISK KOMPUTEROWYCH Zajęcia z wykorzystaniem narzędzia e-ozel (Gry) będą odbywać się w salach wyposażonych w stanowiska komputerowe. Zakłada się, że każdy Uczeń będzie dysponował przypisanym mu stanowiskiem komputerowym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej (na przykład Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer) z włączoną obsługą Java Script oraz zapewniać szerokopasmowy dostęp do sieci Internet. Przed rozpoczęciem zajęć Nauczyciel winien upewnić się, że każdy Uczeń posiada dostęp do prawidłowo działającego stanowiska komputerowego. Osobne stanowisko komputerowe winno być przewidziane dla Nauczyciela. 6

7 KONTO NAUCZYCIELA TWORZENIE, MODYFIKACJA, PRZYPOMNIENIE HASŁA Dla utworzenia konta Nauczyciel musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej. W celu utworzenia konta Nauczyciel wchodzi na stronę internetową Gry: i wybiera ( klika ) przycisk Zarejestruj się. RYSUNEK 2 STRONA GŁÓWNA GRY / EKRAN LOGOWANIA Następnie Nauczyciel wypełnia wymagane pola formularza rejestracji (patrz RYSUNEK 3): Login, Hasło (dwukrotnie, w dwóch różnych polach), Adres (adres poczty elektronicznej, należy zwrócić uwagę na literówki ), Imię, Nazwisko, 7

8 Szkoła (poprzez dokonanie wyboru z listy rozwijanej), oraz zapoznaje się i akceptuje regulamin serwisu. RYSUNEK 3 FORMULARZ REJESTRACJI (NAUCZYCIELA) Nowo utworzone konto Nauczyciela wymaga aktywacji. Aktywacja nowo założonego konta odbywa się dwuetapowo. Pierwszy etap odbywa się poprzez kliknięcie przez Nauczyciela w link aktywacyjny znajdujący się w treści listu elektronicznego wysłanego z serwisu na adres poczty elektronicznej ( ) podany przez Nauczyciela w formularzu rejestracyjnym. Drugi etap (dodatkowa weryfikacja) realizowany jest przez administratora merytorycznego Gry. Po zakończeniu aktywacji konta Nauczyciel może logować się do serwisu przy pomocy loginu (lub adresu ) i hasła podanych w formularzu rejestracyjnym. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, w celu przypomnienia hasła należy na ekranie logowania (strona główna serwisu) użyć funkcji Nie pamiętam hasła a następnie w formularzu (patrz RYSUNEK 4) podać swój login (lub adres ) i użyć przycisku Zatwierdź. RYSUNEK 4 PRZYPOMNIENIE HASŁA Nauczyciel ma możliwość aktualizacji lub zmiany danych właściwych dla swojego konta. W tym celu należy zalogować się do portalu Gry, w panelu Narzędzia wybrać funkcję 8

9 (przycisk) Dashboard (lokalizacja: na godzinie 2:00). Na wyświetlonym formularzu (patrz RYSUNEK 5) Nauczyciel wpisuje lub modyfikuje dane i klika przycisk Zatwierdź. RYSUNEK 5 PROFIL NAUCZYCIELA W ramach opisanego wyżej formularza Nauczyciel może dokonać również zmiany hasła poprzez wypełnienie pól Hasło, Powtórz hasło a następnie kliknięcie w przycisk Zatwierdź. KONTO UCZNIA TWORZENIE, MODYFIKACJA, PRZYPOMNIENIE HASŁA, USUWANIE W celu utworzenia konta Ucznia Nauczyciel winien zalogować się do portalu Gry, w panelu Narzędzia wybrać funkcję (przycisk) Uczniowie (lokalizacja: na godzinie 2:00), a następnie wybrać funkcję Nowy uczeń (lokalizacja: na godzinie 10:00). Następnie Nauczyciel wypełnia wymagane pola formularza (patrz RYSUNEK 6) rejestracji Ucznia: Login (adres poczty elektronicznej, należy zwrócić uwagę na literówki ), Płeć (poprzez dokonanie wyboru z listy rozwijanej), Imię, Nazwisko, Szkoła (poprzez dokonanie wyboru z listy rozwijanej). 9

10 RYSUNEK 6 TWORZENIE PROFILU UCZNIA Po wypełnieniu wszystkich wymaganych danych Nauczyciel winien użyć przycisku Rejestracja (lokalizacja: na godzinie 7:30). W wyniku tej czynności zostanie wysłana automatycznie - na podane przez Nauczyciela konto poczty elektronicznej ( ) Ucznia - wiadomość z linkiem aktywacyjnym dla konta Ucznia. Istotna uwaga: niezbędne dla prawidłowego przebiegu procesu aktywacji jest aby podany przez Nauczyciela przy rejestracji adres poczty elektronicznej ( ) był prawidłowy (istniejący) i należał do Ucznia, którego proces aktywacji dotyczy. Należy zwracać uwagę na literówki. Nauczyciel tworzy zgodnie z powyższym opisem konta dla wszystkich Uczniów, którzy będą brali udział w Grze. W uzasadnionych przypadkach Nauczyciel może wymusić ponowne przesłanie pocztą elektroniczną linku aktywacyjnego wybranemu Uczniowi. W tym celu Nauczyciel winien zalogować się do portalu Gry, w panelu Narzędzia wybrać funkcję (przycisk) Uczniowie (lokalizacja: na godzinie 2:00), a następnie na przecięciu kolumny Działania i wiersza z danymi konta Ucznia (dla którego Nauczyciel zamierza wymusić ponowne przesłanie linku aktywacyjnego) wybrać funkcję oznaczoną symbolem otwartej koperty (przed użyciem funkcji winna wyświetlić się podpowiedź w dymku o treści Wyślij link aktywacyjny ). W celu modyfikacji danych konta Ucznia Nauczyciel winien zalogować się do portalu Gry, w panelu Narzędzia wybrać funkcję (przycisk) Uczniowie (lokalizacja: na godzinie 2:00), a następnie na przecięciu kolumny Działania i wiersza z danymi konta Ucznia 10

11 (które to dane Nauczyciel zamierza zmodyfikować) wybrać funkcję oznaczoną symbolem zielonego ołówka (przed użyciem funkcji winna wyświetlić się podpowiedź w dymku o treści Edytuj ucznia ). Po dokonaniu zaplanowanych modyfikacji wybranych danych Nauczyciel winien użyć przycisku Zapisz (lokalizacja: na godzinie 7:30). W celu usunięcia konta Ucznia Nauczyciel winien zalogować się do portalu Gry, w panelu Narzędzia wybrać funkcję (przycisk) Uczniowie (lokalizacja: na godzinie 2:00), a następnie na przecięciu kolumny Działania i wiersza z danymi konta Ucznia (które to konto Nauczyciel zamierza usunąć) wybrać funkcję oznaczoną symbolem czerwonego koła ze znakiem x wewnątrz tego koła (przed użyciem funkcji winna wyświetlić się podpowiedź w dymku o treści Usuń ucznia ). W celu zatwierdzenia operacji usunięcia danych Ucznia należy odpowiedzieć twierdząco na pytanie Na pewno usunąć tego ucznia?. UCZEŃ W ramach przygotowania do rozpoczęcia rozgrywki Uczeń musi aktywować konto utworzone przez Nauczyciela (poprzez kliknięcie na link aktywacyjny zamieszczony w treści wiadomości elektronicznej o temacie [OZE] Rejestracja ) i ustawić hasło dostępu do konta. Ustawienie hasła do konta na portalu Gry ma miejsce bezpośrednio po kliknięciu przez Ucznia uprzednio opisanego linku aktywacyjnego, z użyciem formularza jak poniżej (patrz RYSUNEK 7). RYSUNEK 7 TWORZENIE HASŁA UCZNIA Istotna uwaga: niezbędne dla prawidłowego przebiegu procesu aktywacji jest, aby na domyślnej przeglądarce stacji roboczej, na której Uczeń dokonuje aktywacji nie był zalogowany w Grze inny Gracz lub Nauczyciel. Dla Ucznia będzie również dostępna opcja przypomnienia hasła (o ile konto jest aktywne a hasło ustawione). W celu przypomnienia hasła należy podać adres na ekranie logowania i kliknąć w przycisk Zapomniałem hasła. Na podany adres , o ile zostało do niego wcześniej przypisane konto Ucznia zostanie wysłany z przypomnieniem hasła. 11

12 Po zalogowaniu się do systemu i ustawieniu hasła Uczeń zostanie przeniesiony do dedykowanej rozgrywki. Uczeń posiada również dostęp do zakładki Ranking, gdzie wyświetlany jest ranking wyników według ilości wyprodukowanej ekologicznej energii. Widoki rankingów dostępne są również dla Nauczyciela. RYSUNEK 8 RANKING UCZNIÓW RYSUNEK 9 RANKING GRUP Z uwagi na intuicyjny charakter interfejsu Gry nie zakłada się konieczności przeprowadzania dedykowanych szkoleń z zakresu obsługi Gry oraz platformy e-learningowej dla Uczniów. Gra nie wymaga również od Ucznia specjalistycznej wiedzy w zakresie energetyki, ekologii czy też prawa. Uczeń zdobywa tę wiedzę w ramach postępów rozgrywki. URUCHOMIENIE I ZARZĄDZANIE ROZGRYWKĄ NAUCZYCIEL TWORZENIE NOWEJ ROZGRYWKI W celu utworzenia nowej rozgrywki Nauczyciel loguje się do portalu Gry i w panelu Narzędzia wybiera funkcję (przycisk) Rozgrywki, a następnie wybiera funkcję Nowa rozgrywka. 12

13 Na karcie Ustawienia formularza tworzenia nowej rozgrywki (patrz RYSUNEK 10) Nauczyciel określa parametry nowej rozgrywki wypełniając następujące wymagane pola: Nazwa (nazwa identyfikująca daną rozgrywkę), Czas rozpoczęcia (zaplanowany termin rozpoczęcia danej rozgrywki), Czas zakończenia (zaplanowany termin zakończenia danej rozgrywki). RYSUNEK 10 FORMULARZ TWORZENIA NOWEJ ROZRYWKI Dla pól odnoszących się do czasu dostępna jest kontrolka (patrz RYSUNEK 11) ułatwiająca wprowadzenie zaplanowanego terminu, to jest odpowiedniej daty (poprzez wybór danego dnia miesiąca po ewentualnym uprzednim użyciu strzałek i dla zmiany miesiąca na zasadzie: poprzedni/następny) oraz godziny (przy użyciu suwaków). RYSUNEK 11 - KONTROLKA KALENDARZA PRZY TWORZENIU NOWEJ ROZGRYWKI Istotna uwaga: okres trwania rozgrywki nie może być krótszy niż 3 miesiące (90 dni) i nie może być dłuższy niż 6 miesięcy (180 dni). Rozgrywka nie może zaczynać się w przeszłości. 13

14 PRZYPISANIE UCZNIÓW DO ROZGRYWKI W celu przypisania Uczniów do rozgrywki należy przejść do karty Grupy (w formularzu Nowa rozgrywka patrz RYSUNEK 11). Następnie należy (zamiennie): kliknąć w akcję Przydziel automatycznie (przy ikonie ) Uczniowie zostaną przydzieleni automatycznie do odpowiedniej liczby grup z tym, że możliwe są następujące późniejsze modyfikacje konfiguracji grup i Uczniów: danego Ucznia z danej grupy można usunąć (dane tego Ucznia wrócą do puli danych nieprzydzielonych) zaznaczając dane tego Ucznia myszką i używając przycisku ( Usuń z grupy ) przy danej grupie (można zaznaczyć do usunięcia dane kilku Uczniów jednocześnie zaznaczając dane tych Uczniów myszką z wciśniętym jednocześnie klawiszem CTRL), daną grupę można usunąć w całości używając przycisku ( Usuń grupę ), danego Ucznia można przydzielić do danej grupy wybierając myszką jego dane w okienku Uczniowie i używając przycisku ( Dodaj do grupy ), można zaznaczyć dane kilku Uczniów jednocześnie zaznaczając dane tych Uczniów myszką z wciśniętym jednocześnie klawiszem CTRL, kliknąć w akcję Nowa grupa tyle razy, ile grup planuje się utworzyć a następnie ręcznie przydzielić do danej grupy wybierając myszką jego dane w okienku Uczniowie (można zaznaczyć dane kilku Uczniów jednocześnie zaznaczając dane tych Uczniów myszką z wciśniętym jednocześnie klawiszem CTRL) i używając przycisku ( Dodaj do grupy ) przy wybranej grupie, z tym że: danego Ucznia z danej grupy można usunąć (dane tego Ucznia wrócą do puli danych nieprzydzielonych) zaznaczając dane tego Ucznia myszką i używając przycisku ( Usuń z grupy ) przy danej grupie (można zaznaczyć do usunięcia dane kilku Uczniów jednocześnie zaznaczając dane tych Uczniów myszką z wciśniętym jednocześnie klawiszem CTRL), daną grupę można usunąć w całości używając przycisku ( Usuń grupę ) a następnie stworzyć nową (pustą) klikając w akcję Nowa grupa. Po uzupełnieniu danych należy użyć przycisku Stwórz na formularzu Nowa rozgrywka. 14

15 Istotna uwaga: nie można przypisać nowego Ucznia do trwającej (uruchomionej) już rozgrywki. RYSUNEK 12 PRZYPISANIE UCZNIÓW DO ROZGRYWKI ANULOWANIE (RESET) POSTĘPÓW UCZNIA W uzasadnionych przypadkach może być konieczne usunięcie danych o postępach poczynionych przez Ucznia. Sytuacja taka może wystąpić na przykład po zakończeniu rozgrywki przed upływem zaplanowanego terminu w celu utworzenia nowej rozgrywki (zgodnie z założeniami Gry nie można przypisać do nowej rozgrywki Ucznia, który brał udział w innej rozgrywce i posiada już osiągnięcia w Grze). W tym celu należy zalogować się do portalu Gry, w panelu Narzędzia wybrać funkcję (przycisk) Reset ucznia (lokalizacja: na godzinie 2:00), a na wyświetlonym formularzu (patrz RYSUNEK 13) wybierać funkcję Resetuj w linii danych odpowiedniego Ucznia. RYSUNEK 13 RESET POSTĘPÓW UCZNIA STEROWANIE ISTNIEJĄCĄ ROZGRYWKĄ Istniejącą rozgrywkę można zatrzymać (patrz RYSUNEK 14) używając przy danej rozgrywce funkcji oznaczonej symbolem (na przykład wraz z końcem danej lekcji z Uczniami) a następnie wznowić używając funkcji oznaczonej symbolem (na przykład wraz z początkiem następnej lekcji z Uczniami). Rozgrywkę można też zakończyć przed czasem używając funkcji, a także zmienić planowany czas zakończenia przy użyciu funkcji. 15

16 RYSUNEK 14 FUNKCJE STEROWANIA ROZGRYWKĄ UCZEŃ PRZYŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ ROZGRYWKI Uczeń przyłącza się do istniejącej (utworzonej przez Nauczyciela) rozgrywki automatycznie po zalogowaniu do portalu. Po przyłączeniu do rozgrywki Uczeń zostanie przeniesiony do głównego widoku Gry Mapy. Istotna uwaga: podczas pierwszego zalogowania się Ucznia (po ustaleniu hasła Ucznia) Uczeń ma okazję obejrzeć multimedialny wstęp (w formie filmu) do Gry. W razie potrzeby wstęp ten można pominąć używając przycisku w dolnym prawym rogu ( Pomiń intro ). INTERFEJS GRY I JEGO ELEMENTY MAPA Mapa danej gminy województwa lubelskiego (patrz RYSUNEK 15 poniżej przedstawiono przykładowy widok dla gminy Wysokie powiatu lubelskiego) stanowi jednocześnie główny widok Gry oraz interfejs, z poziomu którego Uczeń ma dostęp do (opisanych poniżej) paneli oraz funkcjonalności Gry. Mapa przedstawiona jest w rzucie izometrycznym i można się po niej poruszać za pomocą panelu nawigacji, który umożliwia przybliżanie (przycisk na godzinie 10:30), oddalanie (przycisk na godzinie 10:30) oraz przesuwanie mapy za pomocą myszki (w danej chwili na ekranie widoczny jest fragment mapy). 16

17 RYSUNEK 15 WIDOK GRY MAPA WARSTWY Uzupełnieniem mapy są kolorowe, przeźroczyste ( kreskowane ) warstwy niosące informacje o dostępnych źródłach OZE. Dzięki informacjom o zasobach energetycznych danego terenu Uczeń może podejmować świadome decyzje wybierając lokalizację dla swojej inwestycji. Warstwy widoczne są po użyciu przycisku Warstwy znajdującego się w panelu Ucznia po prawej stronie ekranu i zaznaczeniu pola wyboru przy danym rodzaju źródła energii. Informacje o warstwy są dostępne od początku rozgrywki. 17

18 BIOMASA SŁOŃCE WIATR WODA RYSUNEK 16 RODZAJE WARSTW Na fragmencie mapy poniżej (patrz RYSUNEK 17) obwódką w kolorze zielonym zaznaczono wybraną na formularzu opcję prezentacji warstwy Słońce, natomiast obwódką w kolorze niebieskim oznaczono fragment mapy, na którym widoczna jest dostępność energii słonecznej ( kreskowanie w kolorze odpowiadającym kreskowaniu w formularzu). Przyjęty w Grze sposób kreskowania umieszczono w tabeli powyżej (RYSUNEK 16). RYSUNEK 17 WIDOK WARSTW NA MAPIE 18

19 BUDYNKI (SKLEP) Panel Budynki umożliwia wybór obiektów budowlanych (elektrowni), które może nabywać Uczeń o ile posiada on odpowiednie zasoby finansowe oraz nabył odpowiednie uprawnienia. Możliwość zakupu kolejnych, bardziej zaawansowanych budowli jest odblokowywana po skutecznym przejściu przez Ucznia kolejnych szkoleń e-learningowych. Każdy obiekt posiada planowaną efektywność produkcji energii odnawialnej, która zostanie wykorzystana w stopniu zależnym od zasobności energetycznej terenu, na którym zostanie postawiony. RYSUNEK 18 FORMULARZ SKLEPU (POZIOM 0) Z poziomu okna sklepu (RYSUNEK 18) Uczeń używając myszki (klikając na dany obiekt) ma możliwość wyświetlenia szczegółowych informacji na temat obiektu (opisu, wydajności, kosztów inwestycji i konserwacji, okresu gwarancji) poprzez kliknięcie w jego miniaturę. 19

20 RYSUNEK 19 PRZYKŁAD SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OBIEKTU Po użyciu przycisku Zobacz Uczeń ma możliwość zapoznania się z animacją obrazującą wygląd danego obiektu. W celu rozpoczęcia budowy wybranej pozycji sklepu Uczeń używa przycisku Postaw (patrz RYSUNEK 19) a następnie z użyciem myszy wybiera lokalizację na mapie. Parametry (na przykład: koszt budowy, roczny przychód, roczny koszt eksploatacji i czas budowy) charakteryzujące poszczególne obiekty (elektrownie) dostępne dla silnika gry z poziomu panelu administratora merytorycznego Gry. PANEL EKSPERTA I NOTYFIKACJE Ekspert jest odpowiednio zaprojektowanym elementem silnika Gry. Ekspert pełni w Grze rolę doradcy informując o kolejnych etapach Gry oraz akcjach, jakie powinien wykonać Uczeń. W panelu są wyświetlane notyfikacje dotyczące: niezbędnych szkoleń dla przechodzenia na kolejny poziom Gry, 20

21 zakresu uprawnień, informacji o awarii, informacji o zmniejszeniu wydajności produkcji, informacji o ukończeniu danej inwestycji. Notyfikacje mogą pojawić się na każdym etapie Gry i są prezentowane w postaci listy powiadomień w statusie przeczytane/nieprzeczytane. Poprzez panel eksperta możliwe jest przejście do szkoleń e-learningowych, w ramach których Uczeń poznaje aspekty prawne, społeczne i środowiskowe inwestycji w OZE. Dowiaduje się o możliwościach lokalizowania poszczególnych elektrowni w zależności od pokrycia terenu, położenia obszarów chronionych w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody, odległości terenów zabudowanych od potencjalnego obiektu i podobne. INWESTYCJE W panelu Inwestycje prezentowane są informacje odnośnie do rozpoczętych inwestycji (posiadanych lub budowanych przez Ucznia obiektów) oraz ich lokalizacji. 21

22 RYSUNEK 20 OKNO INFORMACYJNE INWESTYCJI Istotna uwaga: po kliknięciu w dany obiekt w oknie inwestycji Uczeń przenoszony jest do tej części mapy, w której dany obiekt się znajduje. Funkcja pozwala odszukiwać obiekty wybudowane w gminach innych, niż gmina pierwotnie dla Ucznia wylosowana. WIEDZA W panelu Wiedza Uczeń ma dostęp do informacji o swoich postępach poczynionych w ramach szkoleń e-learningu oraz ma dostęp do rankingu. Domyślnie po użyciu przycisku Wiedza prezentowany jest postęp Ucznia w ramach kursów e-learningu, który (to postęp) dostępny jest również po użyciu funkcji Szkolenia (patrz RYSUNEK 21, lokalizacja na godzinie 1:30). Postęp prezentowany w procentach (stosowany jest symbol w przypadku osiągnięcia poziomu 100% zaawansowania w danego kursu) patrz RYSUNEK

23 RYSUNEK 21 OCENA POSTĘPU KURSÓW E-LEARNINGOWYCH Po użyciu funkcji Ranking prezentowany jest ranking zarówno Uczniów indywidualnie (patrz RYSUNEK 22) jaki i ranking grup (patrz RYSUNEK 23). Wyniki prezentowane są pod postacią aktualnego poziomu przychodów uzyskanych ze sprzedaży ekologicznej energii. Wartości prezentowane w ramach panelu Ranking stanowią podstawę do tworzenia rankingów indywidualnych oraz zespołowych. RYSUNEK 22 RANKING INDYWIDUALNY 23

24 RYSUNEK 23 RANKING GRUP (ZESPOŁÓW) PRZEBIEG I ZASADY GRY CEL GRY Celem pośrednim Gry (z perspektywy Ucznia lub grupy/zespołu) uzyskanie jak największego zysku z produkcji zielonej energii (rekultywacja terenu Lubelszczyzny). Uczeń wciela się w Grze w rolę inwestora realizującego powyższe zadania poprzez odkrywanie zasobów wybranego terenu oraz realizację inwestycji (to jest budowę i eksploatację) elektrowni opartych o odnawialne źródła energii. Uczeń może w dużym stopniu przyczynić się do rozwoju produkcji czystej energii. Celem bezpośrednim Gry (z perspektywy Szkoły) jest zwiększenie świadomości Uczniów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii poprzez motywowanie ich do zdobywania wiedzy za pośrednictwem uczestnictwa w rozgrywce i odbywaniu szkoleń e-learningowych. ROZPOCZĘCIE GRY Gra toczy się w obrębie widoku głównego Gry (mapy), z poziomu którego dostępne są wszelkie akcje Ucznia. W momencie rozpoczęcia właściwej rozgrywki Uczeń przenoszony jest do mapy gminy losowo wybranej przez silnik gry. Inwestycje podejmowane przez Ucznia w wylosowanej gminie są objęte 30% rabatem. Uczeń może również prowadzić inwestycje poza wylosowanym obszarem, wiąże się to jednak z koniecznością poniesienia pełnych kosztów inwestycji. Rozgrywka prowadzona jest w trybie multiplayer, co oznacza, że wszyscy Uczniowie mają dostęp do tej samej mapy i widzą na niej inwestycje swoje oraz inwestycje innych Uczniów (inwestycje innych Uczniów są oznaczone ich danymi). Dany teren inwestycyjny dostępny jest w danej chwili tylko dla jednego Ucznia. 24

25 POSTĘPY GRY Uczeń osiąga postępy w Grze poprzez budowę i eksploatację elektrowni OZE. Możliwość budowy i uruchomienia danego rodzaju lub wielkości elektrowni jest warunkowana zakresem (liczbą, rodzajem) odbytych przez Ucznia szkoleń e-learningowych. W trakcie eksploatacji elektrowni Uczeń czerpie korzyści z odsprzedaży produkowanej energii, ale również ponosi konsekwencje swoich nietrafionych decyzji (nieprawidłowy wybór lokalizacji danego rodzaju elektrowni w odniesieniu do warunków zasobności OZE danego rodzaju) oraz zdarzeń losowych generowanych przez silnik Gry. Rozwój Ucznia związany jest z nabywaniem doświadczenia potrzebnego do wejścia na kolejny poziom Gry. Do danego poziomu Gry przypisane są dostępne w ramach tego poziomu obiekty (elektrownie), szkolenia i idące za tym moce produkcyjne. Wejście na kolejny poziom Gry związane będzie z osiągnięciem ustalonego progu udziału produkcji energii z OZE w ogólnej produkcji energii. Postępy Gry realizowane są w perspektywie upływającego czasu wspólnego dla wszystkich uczestników rozgrywki. Czas w Grze w porównaniu do czasu rzeczywistego ustawiony jest jako relacja: 1 rok w Grze to 10 minut w rzeczywistości. Relacja ta może być regulowana przez administratora Gry (domyślnie żaden użytkownik nie posiada odpowiednich uprawnień tego rodzaju) na zasadzie ustawienia parametru konfiguracyjnego. Każda inwestycja posiada termin swojej trwałości (okres eksploatacji), po przekroczeniu którego obniżane są moce produkcyjne, wymagana jest konserwacja, wymiana sprzętu, czy też usuwanie skutków awarii. Uzyskiwane przez Ucznia wyniki w Grze są uzależnione od warunków zasobności w OZE oraz prawidłowej realizacji zadań związanych z utrzymaniem inwestycji. Strategia inwestowania jest zależna od warunków panujących na danym obszarze z uwagi na zróżnicowaną zasobność energetyczną poszczególnych lokalizacji. Dlatego też konieczne jest, aby inwestowanie w Grze było poprzedzone analizą strategiczną. 25

26 W trakcie rozgrywki w panelu eksperta ogłaszane będą informacje o szkoleniach (kursach), których zaliczenie będzie umożliwiało kontynuację realizacji danej inwestycji lub umożliwiało uruchomienie kolejnej inwestycji. Na postępy Gry mają również wpływ czynniki losowe, to jest warunki pogodowe oraz współczynnik awaryjności urządzeń elektrowni. Awaryjność jest niska w okresie gwarancji (szansa wystąpienia awarii oscyluje wokół 3%) i znacznie zwiększa się po upływie gwarancji (szansa wystąpienia awarii na poziomie 10%). Wystąpienie awarii powoduje spadek mocy produkcyjnych elektrowni o 50%. Uczeń jest informowany o wystąpieniu zdarzeń losowych za pośrednictwem notyfikacji. W celu naprawy awarii Uczeń musi pokryć koszty napraw. Zdarzenia z zakresu awarii uwzględniają bieżącą konserwację elektrowni przegląd i serwis turbin, czyszczenie paneli fotowoltaicznych, utrzymanie terenu koszenie trawy, utrzymanie wałów przeciwpowodziowych, czyszczenie krat elektrowni wodnej. Uczeń ma za zadanie utrzymać elektrownię w jak najlepszym stanie i w najwyższej sprawności w tym celu monitoruje on stan pracy elektrowni i w razie potrzeby dokonuje napraw. Uczeń ma możliwość sprzedaży lub utylizacji elektrowni, jeżeli uległa ona znacznemu zużyciu lub upłynął termin jej eksploatacji. Elektrownia wymagająca konserwacji sprzedawana jest za 50% ceny nabycia, elektrownia nie wymagająca konserwacji sprzedawana jest za 80% ceny. W ramach postępów rozgrywki Uczeń ma możliwość (o ile zgromadził odpowiednią ilość środków) uruchomienia kolejnych inwestycji. W przypadku, gdy będzie to inwestycja z gałęzi OZE innej niż aktualnie posiadana Uczeń będzie musiał odbyć szkolenia e-learningowe z zakresu nowej technologii. RANKINGI Postępy Ucznia w Grze oceniane są jako jego wynik indywidualny oraz wynik grupy (zespołu), do której ów Uczeń został przypisany. PLATFORMA E-LEARNINGOWA Platforma e-learningowa jest zintegrowana z interfejsem Gry. Dzięki integracji wyeliminowano oddzielne logowanie się do odrębnego systemu szkoleniowego. W trakcie trwania rozgrywki Uczeń jest przenoszony za pośrednictwem notyfikacji do platformy e-learningowej, gdzie odbywa szkolenie poruszając się po kolejnych slajdach za pomocą dostępnych przycisków i przechodzi test kończący dane szkolenie. Osiągnięty wynik z testu oraz sam fakt odbycia 26

27 szkolenia są odnotowywane w systemie i znajdują odzwierciedlenie w ocenie doświadczenia zdobytego przez Ucznia (co jest niezbędne do osiągania kolejnych poziomów Gry). URUCHOMIENIE KURSU Pojedynczy kurs składa się z kilku lekcji. Treść szkolenia e-learningowego może zostać wyświetlona z poziomu Gry za pośrednictwem notyfikacji eksperta/akcji w Grze. Po kliknięciu w notyfikację (patrz RYSUNEK 24, czerwoną obwódką oznaczono notyfikację zainicjowaną przez kliknięcie Ucznia na początkowo niedostępnym [ wyszarzonym ] obiekcie małej elektrowni wodnej) Uczeń zostaje przeniesiony do widoku kursu, którego ukończenie umożliwi mu zdobycie doświadczenia niezbędnego dla uzyskania postępu w Grze. RYSUNEK 24 PRZYKŁAD NOTYFIKACJI W TRAKCIE GRY Po zapoznaniu się z daną lekcją, Uczeń przechodzi do kolejnej lekcji klikając akcję przeniesienia do następnej lekcji (pojedyncze lekcje są ponumerowane kolejno na zasadzie <numer kursu>.<numer kolejny lekcji w danym kursie> ). Dowolny kurs może również zostać wyświetlony przez Nauczyciela poprzez listę kursów i lekcji. 27

28 RYSUNEK 25 FRAGMENT PRZYKŁADOWEJ LEKCJI NA PLATFORMIE E-LEARNINGOWEJ RYSUNEK 26 - FRAGMENT PRZYKŁADOWEJ LEKCJI NA PLATFORMIE E-LEARNINGOWEJ Uruchomienie danego kursu jest aktywowane w Grze w zależności od etapu, na jakim znajduje się Uczeń. Przypisanie kursów do etapów Gry przedstawia powiązanie kursów z akcjami w Grze. 28

29 TESTY Wybrane kursy e-learningowe zakończone są testem z treści szkolenia. Wynik testu przekłada się na osiągnięcia w Grze (patrz RYSUNEK 27). RYSUNEK 27 FRAGMENT PRZYKŁADOWEGO TESTU KOŃCZĄCEGO SZKOLENIE E-LEARNINGOWE Poszczególne szkolenia e-learningowe są przypisane do akcji systemowych w Grze i będą uruchamiane wraz z postępami Ucznia w Grze. Poniżej przedstawiono tabelę reprezentującą przypisania lekcji do akcji w Grze. I. ROZPOCZĘCIE BUDOWY ELEKTROWNI AKCJE W SYSTEMIE LEKCJE poziom 0: 1 (wszystkie obiekty) poziom 1 biogaz: 2, 6, 10, 14 poziom 1 słońce: 3, 7, 11, 15 poziom 1 wiatr: 4, 8, 12, 16 poziom 1 woda: 5, 9, 13, 17 poziom 2 biogaz: 32, 36, 40, 44 poziom 2 słońce: 33, 37, 41, 45 poziom 2 wiatr: 34, 38, 42, 46 poziom 2 woda: 35, 39, 43, 47 poziom 3 biogaz: 62, 66, 70, 74 29

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z możliwością, form

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Seweryn Wyszyński Spis treści 1. Logowanie do platformy... 2 2. Strona główna... 4 3. Ustawienia profilu użytkownika... 5 4. Dostęp do kursów na platformie...

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ E-LEARNINGOWEJ 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Zakładanie konta na platformie... 3 2. Logowanie... 5 3. Przypomnienie zapomnianego hasła... 5 4. Zmiana profilu... 5 5. Zapisy na szkolenie...6 6. Proces

Bardziej szczegółowo

Komponent PF-P3: Szkolenie kompetencyjne. Moduł: WPROWADZENIE Organizacja kursu, program kursu, cele

Komponent PF-P3: Szkolenie kompetencyjne. Moduł: WPROWADZENIE Organizacja kursu, program kursu, cele Komponent PF-P3: Szkolenie kompetencyjne. Moduł: WPROWADZENIE Organizacja kursu, program kursu, cele Trzy etapy szkolenia: WPROWADZENIE: organizacja szkolenia Organizacja szkolenia I Etap/ Zjazd 16 godzinne

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex. wersja 1.2

Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex. wersja 1.2 Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex wersja 1.2 Warszawa 2015 Spis treści 1. Zakup kursu... 3 2. Logowanie do systemu... 3 2.1. Jak zalogować się do systemu?... 3 2.2. Co zrobić kiedy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Administratora Szkoły

Podręcznik Administratora Szkoły Projekt systemowy 'Fascynujący Świat Nauki i Technologii' nr POKL.09.01.02-16-001/13 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy Fascynujący

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika jest narzędziem prowadzącym użytkownika platformy przez poszczególne jego części w sposób intuicyjn

Podręcznik użytkownika jest narzędziem prowadzącym użytkownika platformy przez poszczególne jego części w sposób intuicyjn Warszawa, 25 listopada 2013 Podręcznik użytkownika jest narzędziem prowadzącym użytkownika platformy przez poszczególne jego części w sposób intuicyjn 1 S t r o n a Adres internetowy platformy Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOSTĘPU DO PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

INSTRUKCJA DOSTĘPU DO PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ INSTRUKCJA DOSTĘPU DO PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ 1. URUCHAMIANIE SZKOLENIA ON-LINE PLATFORMA SZKOLENIOWA 1.1. Logowanie do platformy W celu zalogowania się do platformy zdalnego nauczania należy otworzyć

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA SZKOŁY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA SZKOŁY narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podystem bezpieczeństwa wersja 1.2 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ... 3 1.3. SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Moduł II: Uczeń Wersja 1.0 styczeń 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O

Bardziej szczegółowo

Panel rodzica Wersja 2.5

Panel rodzica Wersja 2.5 Panel rodzica Wersja 2.5 WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 POMOC TECHNICZNA... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 5 OBSŁUGA PANELU... 7 STRONA GŁÓWNA... 7 NALEŻNOŚCI... 8 OBECNOŚCI... 11 JADŁOSPIS... 15 TABLICA

Bardziej szczegółowo

www.myenglishlab.pl Instrukcja dla nauczyciela

www.myenglishlab.pl Instrukcja dla nauczyciela www.myenglishlab.pl Instrukcja dla nauczyciela Podczas logowania należy wpisać nazwę użytkownika oraz hasło ustalone przy rejestracji. Jeśli konto nie zostało jeszcze zarejestrowane (nie utworzono nazwy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z platformy Zakładu Doskonalenia Zawodowego

Korzystanie z platformy Zakładu Doskonalenia Zawodowego Korzystanie z platformy Zakładu Doskonalenia Zawodowego Seweryn Wyszyński Platforma oparta jest o system Moodle 2.8.1 i znajduje się pod adresem: www.zdz-platforma.pl Platforma umożliwia tworzenie kursów

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy edukacyjnej https://app.nomad.pja.edu.pl MODUŁ KURSANT

Instrukcja obsługi platformy edukacyjnej https://app.nomad.pja.edu.pl MODUŁ KURSANT Instrukcja obsługi platformy edukacyjnej https://app.nomad.pja.edu.pl MODUŁ KURSANT METODA UCZENIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE NA MIARĘ XXI WIEKU Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zakładanie konta na portalu OX.PL Uruchamianie linku aktywacyjnego Co zrobić w przypadku kiedy link nie dotarł na skrzynkę mailową Dodawanie ogłoszeń

Zakładanie konta na portalu OX.PL Uruchamianie linku aktywacyjnego Co zrobić w przypadku kiedy link nie dotarł na skrzynkę mailową Dodawanie ogłoszeń Spis treści: 1. 2. 3. 4. Zakładanie konta na portalu OX.PL Uruchamianie linku aktywacyjnego Co zrobić w przypadku kiedy link nie dotarł na skrzynkę mailową Dodawanie ogłoszeń 1. Zakładanie konta na portalu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

1. Klienci... 2. 2. Logowanie i Pulpit... 9. 3. Mój profil... 10. 4. Wyniki testów... 12. 5. Moje CV... 13. 6. Kapitał Kariery...

1. Klienci... 2. 2. Logowanie i Pulpit... 9. 3. Mój profil... 10. 4. Wyniki testów... 12. 5. Moje CV... 13. 6. Kapitał Kariery... Spis treści 1. Klienci... 2 2. Logowanie i Pulpit... 9 3. Mój profil... 10 4. Wyniki testów... 12 5. Moje CV... 13 6. Kapitał Kariery... 15 6.1. Moje kwalifikacje i doświadczenie... 16 6.2. Moje kompetencje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji konta Portalu Personelu Lubuskiego Oddziału Wojewo dzkiego NFZ

Instrukcja aktywacji konta Portalu Personelu Lubuskiego Oddziału Wojewo dzkiego NFZ Instrukcja aktywacji konta Portalu Personelu Lubuskiego Oddziału Wojewo dzkiego NFZ Portal Personelu Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przeznaczony jest dla lekarzy mających zawartą ważną umowę upoważniającą

Bardziej szczegółowo

Projekt Systemowy pn. Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT

Projekt Systemowy pn. Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT Projekt Systemowy pn. Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT Instrukcja obsługi dla uczestnika szkolenia Wydawca: Centrum Systemów Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Ankieta: Dostępność obiektów użyteczności publicznej w Krakowie dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Ankieta: Dostępność obiektów użyteczności publicznej w Krakowie dla osób z niepełnosprawnością ruchową Ankieta: Dostępność obiektów użyteczności publicznej w Krakowie dla osób z niepełnosprawnością ruchową Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MIIP) Kraków, 2014 Spis treści 1. LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DORADCY ZAWODOWEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DORADCY ZAWODOWEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Lokalna Platforma GIS w Gminie Nowe Miasto Lubawskie

Lokalna Platforma GIS w Gminie Nowe Miasto Lubawskie Lokalna Platforma GIS w Gminie Nowe Miasto Lubawskie 1 Spis treści 1. Interfejs użytkownika podstawowe funkcje i narzędzia mapy... 3 1.1. Drukowanie... 4 1.2. Zapisz do pdf... 5 1.3. Przesuwanie... 5 1.4.

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Platformy Edukacyjnej Historia dla Polonii?

Jak korzystać z Platformy Edukacyjnej Historia dla Polonii? Szanowny Nauczycielu! Oddajemy w Twoje ręce efekt naszej wytężonej pracy. Jest to internetowy kurs historii Polski na dwóch poziomach, odpowiadających polskiemu II i III etapowi edukacyjnemu (klasy 4-6

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Instrukcja obsługi systemu komputerowego Just in Time

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Instrukcja obsługi systemu komputerowego Just in Time Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl

Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl Spis treści: I. Logowanie II. Menu konta SAS III. Konto IV. Użytkownicy V. Dokumenty VI. Ustawienia VII. Pomoc i Kontrakt

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Zakładanie konta użytkownika na platformie do nauczania na odległość http://moodle.ckp.edu.pl

Zakładanie konta użytkownika na platformie do nauczania na odległość http://moodle.ckp.edu.pl Projekt językowy Zakładanie konta użytkownika na platformie do nauczania na odległość http://moodle.ckp.edu.pl Zygmunt Sumiec Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Mielcu I. Abyś mógł korzystać z platformy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

REDIVE PRZEWODNIK PO PLATFORMIE LMS

REDIVE PRZEWODNIK PO PLATFORMIE LMS REDIVE PRZEWODNIK PO PLATFORMIE LMS PROJ. Nº 528362-LLP-1-2012-1-PT-ERASMUS-ECUE Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY E-LEARNING AKADEMIA NFZ

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY E-LEARNING AKADEMIA NFZ INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY E-LEARNING AKADEMIA NFZ Spis treści 1. Wprowadzenie do platformy e-learning Akademia NFZ 3 Cel instrukcji obsługi dla użytkowników Platformy E-learning 3 Przejście

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe informacje 2. 2 Tworzenie gry Rejestracja do gry Lista gier 7. 4 Gry Archiwalne 8. 5 Lista Graczy 9

1 Podstawowe informacje 2. 2 Tworzenie gry Rejestracja do gry Lista gier 7. 4 Gry Archiwalne 8. 5 Lista Graczy 9 I n s t r u k c j a k o r z y s t a n i a z P a n e l u N a u c z y c i e l a H o t e l S t a r s 1 S t y c z n i a 2 0 1 4 S p i s t r e ś c i 1 Podstawowe informacje 2 2 Tworzenie gry 4 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z APLIKACJI

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z APLIKACJI INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z APLIKACJI www.ebooki.nowaera.pl WSTĘP REJESTRACJA LOGOWANIE AKTYWACJA E-BOOKA POBRANIE E-BOOKA NA URZĄDZENIA MOBILNE USUNIĘCIE E-BOOKA Z URZĄDZENIA MOBILNEGO NAWIGACJA W E-BOOKU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Platformy E-learning

Instrukcja Platformy E-learning Instrukcja Platformy E-learning Uczeń i Rodzic Platforma E-learning stanowi wirtualne środowisko kształcenia i pracy, dzięki któremu szkoła będzie mogła efektywnie wspierać proces dydaktyki za pomocą komputerów

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

E-geoportal Podręcznik użytkownika.

E-geoportal Podręcznik użytkownika. PROCAD SA E-geoportal Podręcznik użytkownika. gis@procad.pl 2 Spis treści 1. Wstęp.... 3 2. Ikony narzędziowe.... 4 2.1. Ikony narzędziowe przesuwanie obszaru mapy.... 5 2.2. Ikony narzędziowe informacja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA LICENCJAMI ORAZ REJESTRACJI UCZESTNIKÓW ZAWODÓW

SYSTEM ZARZĄDZANIA LICENCJAMI ORAZ REJESTRACJI UCZESTNIKÓW ZAWODÓW SYSTEM ZARZĄDZANIA LICENCJAMI ORAZ REJESTRACJI UCZESTNIKÓW ZAWODÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU www.sportzona.pl/app/mainpage/sumo 1 SPIS TREŚCI 1. SportZona część serwisu poświęcona SUMO. 2. Logowanie się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zapisu w elektronicznym systemie zgłoszeń szkoleń dofinansowanych z EFS w ramach SPO RZL 2.3 A

Instrukcja obsługi zapisu w elektronicznym systemie zgłoszeń szkoleń dofinansowanych z EFS w ramach SPO RZL 2.3 A Instrukcja obsługi zapisu w elektronicznym systemie zgłoszeń szkoleń dofinansowanych z EFS w ramach SPO RZL 2.3 A Informacja dla firm partnerskich Microsoft: Realizacja kursów następuje w trybie szkoleń

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

Projekt Systemowy pn. Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT

Projekt Systemowy pn. Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT Projekt Systemowy pn. Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT Instrukcja obsługi użytkownika Wydawca: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Ucznia. Projekt systemowy Fascynujący Świat Nauki i Technologii. Platforma wstępnych badań przesiewowych. dla uczniów klas I VI

Podręcznik Ucznia. Projekt systemowy Fascynujący Świat Nauki i Technologii. Platforma wstępnych badań przesiewowych. dla uczniów klas I VI Projekt systemowy 'Fascynujący Świat Nauki i Technologii' nr POKL.09.01.02-16-001/13 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy Fascynujący

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 13.04.2015r. Opracował: Mariusz Tomza Józef Jaśkowiec Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Logowanie do systemu... 5 Menu użytkownika... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0

Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0 Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Strona logowania do Systemu Zarządzania Tożsamością... 3 3. Pierwsze logowanie do systemu... 4 4. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,

Bardziej szczegółowo

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta (c) 2012 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 1 TAURON Polska Energia SA Marketplanet 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA 1. Wstęp...3 1.1. Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2. Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji internetowych...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.

Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. oprac. Magdalena Anna Płatonow Maja Wilczewska-Wojczyszyn Gorzów Wlkp., marzec 2014 r., 1 MOODLE

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress.

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Założenia użytkownik posiada założone konto w systemie z prawami Redaktora.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja administratora podmiotu potwierdzającego profil zaufany wersja 7.0 SPIS TREŚCI. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika Ostatnia aktualizacja: 2015-07-28 Instrukcja użytkownika Spis treści Rozdział I 1 1.1 Składanie wniosku... do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 1 1.2 Obsługa wniosków... na praca.gov.pl 3 1.3 Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Platformy E-learning

Instrukcja Platformy E-learning Instrukcja Platformy E-learning Nauczyciel Platforma E-learning stanowi wirtualne środowisko kształcenia i pracy, dzięki któremu szkoła będzie mogła efektywnie wspierać proces dydaktyki za pomocą komputerów

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

PPE instrukcja użytkownika (rodzic, uczeń) Pierwsze kroki w systemie

PPE instrukcja użytkownika (rodzic, uczeń) Pierwsze kroki w systemie PPE instrukcja użytkownika (rodzic, uczeń) Pierwsze kroki w systemie Spis treści Wstęp... 3 Logowanie domyślne... 4 Pierwszy ekran użytkownika Moduł komunikacyjny... 5 Logowanie bezpośrednio do e-dziennika...

Bardziej szczegółowo

Instalacja przeglądarki FIREFOX OnLine FRSE KROK PO KROKU

Instalacja przeglądarki FIREFOX OnLine FRSE KROK PO KROKU Program Uczenie sie przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty Szkół Instalacja przeglądarki FIREFOX OnLine FRSE KROK PO KROKU Do rejestracji w systemie OnLine wymagane jest: Przeglądarka Firefox -

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PORADNIK OBSŁUGI PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ GRUP ENERGETYCZNYCH

SKRÓCONY PORADNIK OBSŁUGI PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ GRUP ENERGETYCZNYCH SKRÓCONY PORADNIK OBSŁUGI PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ GRUP ENERGETYCZNYCH Wersja nr 1 Koszalin 2010-2011 Opis systemu Platformy Komunikacyjnej Grup Energetycznych Platforma Komunikacyjna Grup Energetycznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl Bramka SMS: Obsługiwanych ponad 700 sieci w ponad 200 krajach Świata SMSy z własnym polem nadawcy Raporty doręczeń Obsługa długich wiadomości SMS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla nauczyciela

Przewodnik dla nauczyciela Przewodnik dla nauczyciela Jak założyć konto i pracować z Oxford English Online? Z przewodnikiem dla nauczyciela to proste! Strona logowania Aby rozpocząć korzystanie z OEO załóż swoje konto. W tym celu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Zakładanie konta użytkownika na platformie Moodle - informacja dla uczestników II etapu Podkarpackiego Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów Każdy uczestnik II etapu konkursu ma obowiązek utworzyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ dla szkół i placówek oświatowych Moduł: DANE ZBIORCZE czerwiec 2013 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z Platformy szkoleniowej i uczestnictwa w szkoleniach elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo