FINALNA WERSJA PF-P3 PORADNIK E-OZEL INSTRUKCJA DO GRY I SZKOLENIE KOMPETENCYJNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FINALNA WERSJA PF-P3 PORADNIK E-OZEL INSTRUKCJA DO GRY I SZKOLENIE KOMPETENCYJNE"

Transkrypt

1 system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW FINALNA WERSJA PF-P3 PORADNIK E-OZEL INSTRUKCJA DO GRY I SZKOLENIE KOMPETENCYJNE Lublin, październik 2014 r. ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS ILUSTRACJI... 4 WARUNKI KONIECZNE DO URUCHOMIENIA ROZGRYWKI... 5 NAUCZYCIEL... 5 PRZYGOTOWANIE STANOWISK KOMPUTEROWYCH... 6 KONTO NAUCZYCIELA TWORZENIE, MODYFIKACJA, PRZYPOMNIENIE HASŁA... 7 KONTO UCZNIA TWORZENIE, MODYFIKACJA, PRZYPOMNIENIE HASŁA, USUWANIE... 9 UCZEŃ URUCHOMIENIE I ZARZĄDZANIE ROZGRYWKĄ NAUCZYCIEL TWORZENIE NOWEJ ROZGRYWKI PRZYPISANIE UCZNIÓW DO ROZGRYWKI ANULOWANIE (RESET) POSTĘPÓW UCZNIA STEROWANIE ISTNIEJĄCĄ rozgrywką UCZEŃ PRZYŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ ROZGRYWKI INTERFEJS GRY I JEGO ELEMENTY MAPA WARSTWY BUDYNKI (SKLEP) PANEL EKSPERTA I NOTYFIKACJE INWESTYCJE WIEDZA PRZEBIEG I ZASADY GRY CEL GRY ROZPOCZĘCIE GRY POSTĘPY GRY RANKINGI PLATFORMA E-LEARNINGOWA URUCHOMIENIE KURSU TESTY TYTUŁY LEKCJI E-LEARNINGOWYCH SZKOLENIE KOMPETENCYJNE CELE SZKOLENIA

3 KONCEPCJA SZKOLENIA PODZIAŁ MATERIAŁU SZKOLENIA PLAN I TREŚCI SZKOLENIA Zjazd 1 - dzień Zjazd I - dzień Zjazd II - dzień Zjazd II - dzień Zjazd III dzień Zjazd III dzień UWARUNKOWANIA DYDAKTYCZNE Wymagania wstępne dla uczestników Organizacja szkolenia Niezbędne środki i materiały dydaktyczne Metody pracy Zakończenie szkolenia MATERIAŁY SZKOLENIOWE

4 SPIS ILUSTRACJI RYSUNEK 1 DIAGRAM PROCESU URUCHOMIENIA ROZGRYWKI... 5 RYSUNEK 2 STRONA GŁÓWNA GRY / EKRAN LOGOWANIA... 7 RYSUNEK 3 FORMULARZ REJESTRACJI (NAUCZYCIELA)... 8 RYSUNEK 4 PRZYPOMNIENIE HASŁA... 8 RYSUNEK 5 PROFIL NAUCZYCIELA... 9 RYSUNEK 6 TWORZENIE PROFILU UCZNIA RYSUNEK 7 TWORZENIE HASŁA UCZNIA RYSUNEK 8 RANKING UCZNIÓW RYSUNEK 9 RANKING GRUP RYSUNEK 10 FORMULARZ TWORZENIA NOWEJ ROZRYWKI RYSUNEK 11 - KONTROLKA KALENDARZA PRZY TWORZENIU NOWEJ ROZGRYWKI RYSUNEK 12 PRZYPISANIE UCZNIÓW DO ROZGRYWKI RYSUNEK 13 RESET POSTĘPÓW UCZNIA RYSUNEK 14 FUNKCJE STEROWANIA ROZGRYWKĄ RYSUNEK 15 WIDOK GRY MAPA RYSUNEK 16 RODZAJE WARSTW RYSUNEK 17 WIDOK WARSTW NA MAPIE RYSUNEK 18 FORMULARZ SKLEPU (POZIOM 0) RYSUNEK 19 PRZYKŁAD SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OBIEKTU RYSUNEK 20 OKNO INFORMACYJNE INWESTYCJI RYSUNEK 21 OCENA POSTĘPU KURSÓW E-LEARNINGOWYCH RYSUNEK 22 RANKING INDYWIDUALNY RYSUNEK 23 RANKING GRUP (ZESPOŁÓW) RYSUNEK 24 PRZYKŁAD NOTYFIKACJI W TRAKCIE GRY RYSUNEK 25 FRAGMENT PRZYKŁADOWEJ LEKCJI NA PLATFORMIE E-LEARNINGOWEJ RYSUNEK 26 - FRAGMENT PRZYKŁADOWEJ LEKCJI NA PLATFORMIE E-LEARNINGOWEJ RYSUNEK 27 FRAGMENT PRZYKŁADOWEGO TESTU KOŃCZĄCEGO SZKOLENIE E-LEARNINGOWE

5 WARUNKI KONIECZNE DO URUCHOMIENIA ROZGRYWKI W podrozdziale opisano warunki i czynności konieczne do uruchomienia rozgrywki w klasie. Na warunki konieczne do uruchomienia Gry składają się warunki środowiskowe (zapewnienie stanowisk komputerowych), czynności przygotowawcze (utworzenie kont Uczniów) oraz organizacyjne (utworzenie zespołów przez nauczyciela). NAUCZYCIEL Przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem narzędzia e-ozel Nauczyciel winien ukończyć Szkolenie dla Nauczycieli z zakresu metodyki prowadzenia zajęć, przygotowania stanowisk komputerowych, obsługi interfejsu Gry i platformy e-learningowej oraz zapoznać się z treścią materiałów szkoleń e-learningowych oraz treścią niniejszego podręcznika. W szczególności Nauczyciel musi zdobyć umiejętność korzystania z interfejsu Gry oraz platformy e-learningowej (zakładanie i aktywacja kont, tworzenie grup, ocena postępów). RYSUNEK 1 DIAGRAM PROCESU URUCHOMIENIA ROZGRYWKI 5

6 Wymagania dotyczące stanowisk komputerowych, zasady tworzenia kont, obsługi interfejsu Gry oraz platformy e-learningowej zostały opisane w dalszej części tego rozdziału. Wytyczne dotyczące metodyki prowadzenia zajęć zostały opisane w Podręczniku Metodycznym dla Nauczycieli. Na diagramie (patrz RYSUNEK 1) zaprezentowano proces uruchomienia rozgrywki, a poniżej w sposób szczegółowy opisano poszczególne kroki. PRZYGOTOWANIE STANOWISK KOMPUTEROWYCH Zajęcia z wykorzystaniem narzędzia e-ozel (Gry) będą odbywać się w salach wyposażonych w stanowiska komputerowe. Zakłada się, że każdy Uczeń będzie dysponował przypisanym mu stanowiskiem komputerowym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej (na przykład Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer) z włączoną obsługą Java Script oraz zapewniać szerokopasmowy dostęp do sieci Internet. Przed rozpoczęciem zajęć Nauczyciel winien upewnić się, że każdy Uczeń posiada dostęp do prawidłowo działającego stanowiska komputerowego. Osobne stanowisko komputerowe winno być przewidziane dla Nauczyciela. 6

7 KONTO NAUCZYCIELA TWORZENIE, MODYFIKACJA, PRZYPOMNIENIE HASŁA Dla utworzenia konta Nauczyciel musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej. W celu utworzenia konta Nauczyciel wchodzi na stronę internetową Gry: i wybiera ( klika ) przycisk Zarejestruj się. RYSUNEK 2 STRONA GŁÓWNA GRY / EKRAN LOGOWANIA Następnie Nauczyciel wypełnia wymagane pola formularza rejestracji (patrz RYSUNEK 3): Login, Hasło (dwukrotnie, w dwóch różnych polach), Adres (adres poczty elektronicznej, należy zwrócić uwagę na literówki ), Imię, Nazwisko, 7

8 Szkoła (poprzez dokonanie wyboru z listy rozwijanej), oraz zapoznaje się i akceptuje regulamin serwisu. RYSUNEK 3 FORMULARZ REJESTRACJI (NAUCZYCIELA) Nowo utworzone konto Nauczyciela wymaga aktywacji. Aktywacja nowo założonego konta odbywa się dwuetapowo. Pierwszy etap odbywa się poprzez kliknięcie przez Nauczyciela w link aktywacyjny znajdujący się w treści listu elektronicznego wysłanego z serwisu na adres poczty elektronicznej ( ) podany przez Nauczyciela w formularzu rejestracyjnym. Drugi etap (dodatkowa weryfikacja) realizowany jest przez administratora merytorycznego Gry. Po zakończeniu aktywacji konta Nauczyciel może logować się do serwisu przy pomocy loginu (lub adresu ) i hasła podanych w formularzu rejestracyjnym. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, w celu przypomnienia hasła należy na ekranie logowania (strona główna serwisu) użyć funkcji Nie pamiętam hasła a następnie w formularzu (patrz RYSUNEK 4) podać swój login (lub adres ) i użyć przycisku Zatwierdź. RYSUNEK 4 PRZYPOMNIENIE HASŁA Nauczyciel ma możliwość aktualizacji lub zmiany danych właściwych dla swojego konta. W tym celu należy zalogować się do portalu Gry, w panelu Narzędzia wybrać funkcję 8

9 (przycisk) Dashboard (lokalizacja: na godzinie 2:00). Na wyświetlonym formularzu (patrz RYSUNEK 5) Nauczyciel wpisuje lub modyfikuje dane i klika przycisk Zatwierdź. RYSUNEK 5 PROFIL NAUCZYCIELA W ramach opisanego wyżej formularza Nauczyciel może dokonać również zmiany hasła poprzez wypełnienie pól Hasło, Powtórz hasło a następnie kliknięcie w przycisk Zatwierdź. KONTO UCZNIA TWORZENIE, MODYFIKACJA, PRZYPOMNIENIE HASŁA, USUWANIE W celu utworzenia konta Ucznia Nauczyciel winien zalogować się do portalu Gry, w panelu Narzędzia wybrać funkcję (przycisk) Uczniowie (lokalizacja: na godzinie 2:00), a następnie wybrać funkcję Nowy uczeń (lokalizacja: na godzinie 10:00). Następnie Nauczyciel wypełnia wymagane pola formularza (patrz RYSUNEK 6) rejestracji Ucznia: Login (adres poczty elektronicznej, należy zwrócić uwagę na literówki ), Płeć (poprzez dokonanie wyboru z listy rozwijanej), Imię, Nazwisko, Szkoła (poprzez dokonanie wyboru z listy rozwijanej). 9

10 RYSUNEK 6 TWORZENIE PROFILU UCZNIA Po wypełnieniu wszystkich wymaganych danych Nauczyciel winien użyć przycisku Rejestracja (lokalizacja: na godzinie 7:30). W wyniku tej czynności zostanie wysłana automatycznie - na podane przez Nauczyciela konto poczty elektronicznej ( ) Ucznia - wiadomość z linkiem aktywacyjnym dla konta Ucznia. Istotna uwaga: niezbędne dla prawidłowego przebiegu procesu aktywacji jest aby podany przez Nauczyciela przy rejestracji adres poczty elektronicznej ( ) był prawidłowy (istniejący) i należał do Ucznia, którego proces aktywacji dotyczy. Należy zwracać uwagę na literówki. Nauczyciel tworzy zgodnie z powyższym opisem konta dla wszystkich Uczniów, którzy będą brali udział w Grze. W uzasadnionych przypadkach Nauczyciel może wymusić ponowne przesłanie pocztą elektroniczną linku aktywacyjnego wybranemu Uczniowi. W tym celu Nauczyciel winien zalogować się do portalu Gry, w panelu Narzędzia wybrać funkcję (przycisk) Uczniowie (lokalizacja: na godzinie 2:00), a następnie na przecięciu kolumny Działania i wiersza z danymi konta Ucznia (dla którego Nauczyciel zamierza wymusić ponowne przesłanie linku aktywacyjnego) wybrać funkcję oznaczoną symbolem otwartej koperty (przed użyciem funkcji winna wyświetlić się podpowiedź w dymku o treści Wyślij link aktywacyjny ). W celu modyfikacji danych konta Ucznia Nauczyciel winien zalogować się do portalu Gry, w panelu Narzędzia wybrać funkcję (przycisk) Uczniowie (lokalizacja: na godzinie 2:00), a następnie na przecięciu kolumny Działania i wiersza z danymi konta Ucznia 10

11 (które to dane Nauczyciel zamierza zmodyfikować) wybrać funkcję oznaczoną symbolem zielonego ołówka (przed użyciem funkcji winna wyświetlić się podpowiedź w dymku o treści Edytuj ucznia ). Po dokonaniu zaplanowanych modyfikacji wybranych danych Nauczyciel winien użyć przycisku Zapisz (lokalizacja: na godzinie 7:30). W celu usunięcia konta Ucznia Nauczyciel winien zalogować się do portalu Gry, w panelu Narzędzia wybrać funkcję (przycisk) Uczniowie (lokalizacja: na godzinie 2:00), a następnie na przecięciu kolumny Działania i wiersza z danymi konta Ucznia (które to konto Nauczyciel zamierza usunąć) wybrać funkcję oznaczoną symbolem czerwonego koła ze znakiem x wewnątrz tego koła (przed użyciem funkcji winna wyświetlić się podpowiedź w dymku o treści Usuń ucznia ). W celu zatwierdzenia operacji usunięcia danych Ucznia należy odpowiedzieć twierdząco na pytanie Na pewno usunąć tego ucznia?. UCZEŃ W ramach przygotowania do rozpoczęcia rozgrywki Uczeń musi aktywować konto utworzone przez Nauczyciela (poprzez kliknięcie na link aktywacyjny zamieszczony w treści wiadomości elektronicznej o temacie [OZE] Rejestracja ) i ustawić hasło dostępu do konta. Ustawienie hasła do konta na portalu Gry ma miejsce bezpośrednio po kliknięciu przez Ucznia uprzednio opisanego linku aktywacyjnego, z użyciem formularza jak poniżej (patrz RYSUNEK 7). RYSUNEK 7 TWORZENIE HASŁA UCZNIA Istotna uwaga: niezbędne dla prawidłowego przebiegu procesu aktywacji jest, aby na domyślnej przeglądarce stacji roboczej, na której Uczeń dokonuje aktywacji nie był zalogowany w Grze inny Gracz lub Nauczyciel. Dla Ucznia będzie również dostępna opcja przypomnienia hasła (o ile konto jest aktywne a hasło ustawione). W celu przypomnienia hasła należy podać adres na ekranie logowania i kliknąć w przycisk Zapomniałem hasła. Na podany adres , o ile zostało do niego wcześniej przypisane konto Ucznia zostanie wysłany z przypomnieniem hasła. 11

12 Po zalogowaniu się do systemu i ustawieniu hasła Uczeń zostanie przeniesiony do dedykowanej rozgrywki. Uczeń posiada również dostęp do zakładki Ranking, gdzie wyświetlany jest ranking wyników według ilości wyprodukowanej ekologicznej energii. Widoki rankingów dostępne są również dla Nauczyciela. RYSUNEK 8 RANKING UCZNIÓW RYSUNEK 9 RANKING GRUP Z uwagi na intuicyjny charakter interfejsu Gry nie zakłada się konieczności przeprowadzania dedykowanych szkoleń z zakresu obsługi Gry oraz platformy e-learningowej dla Uczniów. Gra nie wymaga również od Ucznia specjalistycznej wiedzy w zakresie energetyki, ekologii czy też prawa. Uczeń zdobywa tę wiedzę w ramach postępów rozgrywki. URUCHOMIENIE I ZARZĄDZANIE ROZGRYWKĄ NAUCZYCIEL TWORZENIE NOWEJ ROZGRYWKI W celu utworzenia nowej rozgrywki Nauczyciel loguje się do portalu Gry i w panelu Narzędzia wybiera funkcję (przycisk) Rozgrywki, a następnie wybiera funkcję Nowa rozgrywka. 12

13 Na karcie Ustawienia formularza tworzenia nowej rozgrywki (patrz RYSUNEK 10) Nauczyciel określa parametry nowej rozgrywki wypełniając następujące wymagane pola: Nazwa (nazwa identyfikująca daną rozgrywkę), Czas rozpoczęcia (zaplanowany termin rozpoczęcia danej rozgrywki), Czas zakończenia (zaplanowany termin zakończenia danej rozgrywki). RYSUNEK 10 FORMULARZ TWORZENIA NOWEJ ROZRYWKI Dla pól odnoszących się do czasu dostępna jest kontrolka (patrz RYSUNEK 11) ułatwiająca wprowadzenie zaplanowanego terminu, to jest odpowiedniej daty (poprzez wybór danego dnia miesiąca po ewentualnym uprzednim użyciu strzałek i dla zmiany miesiąca na zasadzie: poprzedni/następny) oraz godziny (przy użyciu suwaków). RYSUNEK 11 - KONTROLKA KALENDARZA PRZY TWORZENIU NOWEJ ROZGRYWKI Istotna uwaga: okres trwania rozgrywki nie może być krótszy niż 3 miesiące (90 dni) i nie może być dłuższy niż 6 miesięcy (180 dni). Rozgrywka nie może zaczynać się w przeszłości. 13

14 PRZYPISANIE UCZNIÓW DO ROZGRYWKI W celu przypisania Uczniów do rozgrywki należy przejść do karty Grupy (w formularzu Nowa rozgrywka patrz RYSUNEK 11). Następnie należy (zamiennie): kliknąć w akcję Przydziel automatycznie (przy ikonie ) Uczniowie zostaną przydzieleni automatycznie do odpowiedniej liczby grup z tym, że możliwe są następujące późniejsze modyfikacje konfiguracji grup i Uczniów: danego Ucznia z danej grupy można usunąć (dane tego Ucznia wrócą do puli danych nieprzydzielonych) zaznaczając dane tego Ucznia myszką i używając przycisku ( Usuń z grupy ) przy danej grupie (można zaznaczyć do usunięcia dane kilku Uczniów jednocześnie zaznaczając dane tych Uczniów myszką z wciśniętym jednocześnie klawiszem CTRL), daną grupę można usunąć w całości używając przycisku ( Usuń grupę ), danego Ucznia można przydzielić do danej grupy wybierając myszką jego dane w okienku Uczniowie i używając przycisku ( Dodaj do grupy ), można zaznaczyć dane kilku Uczniów jednocześnie zaznaczając dane tych Uczniów myszką z wciśniętym jednocześnie klawiszem CTRL, kliknąć w akcję Nowa grupa tyle razy, ile grup planuje się utworzyć a następnie ręcznie przydzielić do danej grupy wybierając myszką jego dane w okienku Uczniowie (można zaznaczyć dane kilku Uczniów jednocześnie zaznaczając dane tych Uczniów myszką z wciśniętym jednocześnie klawiszem CTRL) i używając przycisku ( Dodaj do grupy ) przy wybranej grupie, z tym że: danego Ucznia z danej grupy można usunąć (dane tego Ucznia wrócą do puli danych nieprzydzielonych) zaznaczając dane tego Ucznia myszką i używając przycisku ( Usuń z grupy ) przy danej grupie (można zaznaczyć do usunięcia dane kilku Uczniów jednocześnie zaznaczając dane tych Uczniów myszką z wciśniętym jednocześnie klawiszem CTRL), daną grupę można usunąć w całości używając przycisku ( Usuń grupę ) a następnie stworzyć nową (pustą) klikając w akcję Nowa grupa. Po uzupełnieniu danych należy użyć przycisku Stwórz na formularzu Nowa rozgrywka. 14

15 Istotna uwaga: nie można przypisać nowego Ucznia do trwającej (uruchomionej) już rozgrywki. RYSUNEK 12 PRZYPISANIE UCZNIÓW DO ROZGRYWKI ANULOWANIE (RESET) POSTĘPÓW UCZNIA W uzasadnionych przypadkach może być konieczne usunięcie danych o postępach poczynionych przez Ucznia. Sytuacja taka może wystąpić na przykład po zakończeniu rozgrywki przed upływem zaplanowanego terminu w celu utworzenia nowej rozgrywki (zgodnie z założeniami Gry nie można przypisać do nowej rozgrywki Ucznia, który brał udział w innej rozgrywce i posiada już osiągnięcia w Grze). W tym celu należy zalogować się do portalu Gry, w panelu Narzędzia wybrać funkcję (przycisk) Reset ucznia (lokalizacja: na godzinie 2:00), a na wyświetlonym formularzu (patrz RYSUNEK 13) wybierać funkcję Resetuj w linii danych odpowiedniego Ucznia. RYSUNEK 13 RESET POSTĘPÓW UCZNIA STEROWANIE ISTNIEJĄCĄ ROZGRYWKĄ Istniejącą rozgrywkę można zatrzymać (patrz RYSUNEK 14) używając przy danej rozgrywce funkcji oznaczonej symbolem (na przykład wraz z końcem danej lekcji z Uczniami) a następnie wznowić używając funkcji oznaczonej symbolem (na przykład wraz z początkiem następnej lekcji z Uczniami). Rozgrywkę można też zakończyć przed czasem używając funkcji, a także zmienić planowany czas zakończenia przy użyciu funkcji. 15

16 RYSUNEK 14 FUNKCJE STEROWANIA ROZGRYWKĄ UCZEŃ PRZYŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ ROZGRYWKI Uczeń przyłącza się do istniejącej (utworzonej przez Nauczyciela) rozgrywki automatycznie po zalogowaniu do portalu. Po przyłączeniu do rozgrywki Uczeń zostanie przeniesiony do głównego widoku Gry Mapy. Istotna uwaga: podczas pierwszego zalogowania się Ucznia (po ustaleniu hasła Ucznia) Uczeń ma okazję obejrzeć multimedialny wstęp (w formie filmu) do Gry. W razie potrzeby wstęp ten można pominąć używając przycisku w dolnym prawym rogu ( Pomiń intro ). INTERFEJS GRY I JEGO ELEMENTY MAPA Mapa danej gminy województwa lubelskiego (patrz RYSUNEK 15 poniżej przedstawiono przykładowy widok dla gminy Wysokie powiatu lubelskiego) stanowi jednocześnie główny widok Gry oraz interfejs, z poziomu którego Uczeń ma dostęp do (opisanych poniżej) paneli oraz funkcjonalności Gry. Mapa przedstawiona jest w rzucie izometrycznym i można się po niej poruszać za pomocą panelu nawigacji, który umożliwia przybliżanie (przycisk na godzinie 10:30), oddalanie (przycisk na godzinie 10:30) oraz przesuwanie mapy za pomocą myszki (w danej chwili na ekranie widoczny jest fragment mapy). 16

17 RYSUNEK 15 WIDOK GRY MAPA WARSTWY Uzupełnieniem mapy są kolorowe, przeźroczyste ( kreskowane ) warstwy niosące informacje o dostępnych źródłach OZE. Dzięki informacjom o zasobach energetycznych danego terenu Uczeń może podejmować świadome decyzje wybierając lokalizację dla swojej inwestycji. Warstwy widoczne są po użyciu przycisku Warstwy znajdującego się w panelu Ucznia po prawej stronie ekranu i zaznaczeniu pola wyboru przy danym rodzaju źródła energii. Informacje o warstwy są dostępne od początku rozgrywki. 17

18 BIOMASA SŁOŃCE WIATR WODA RYSUNEK 16 RODZAJE WARSTW Na fragmencie mapy poniżej (patrz RYSUNEK 17) obwódką w kolorze zielonym zaznaczono wybraną na formularzu opcję prezentacji warstwy Słońce, natomiast obwódką w kolorze niebieskim oznaczono fragment mapy, na którym widoczna jest dostępność energii słonecznej ( kreskowanie w kolorze odpowiadającym kreskowaniu w formularzu). Przyjęty w Grze sposób kreskowania umieszczono w tabeli powyżej (RYSUNEK 16). RYSUNEK 17 WIDOK WARSTW NA MAPIE 18

19 BUDYNKI (SKLEP) Panel Budynki umożliwia wybór obiektów budowlanych (elektrowni), które może nabywać Uczeń o ile posiada on odpowiednie zasoby finansowe oraz nabył odpowiednie uprawnienia. Możliwość zakupu kolejnych, bardziej zaawansowanych budowli jest odblokowywana po skutecznym przejściu przez Ucznia kolejnych szkoleń e-learningowych. Każdy obiekt posiada planowaną efektywność produkcji energii odnawialnej, która zostanie wykorzystana w stopniu zależnym od zasobności energetycznej terenu, na którym zostanie postawiony. RYSUNEK 18 FORMULARZ SKLEPU (POZIOM 0) Z poziomu okna sklepu (RYSUNEK 18) Uczeń używając myszki (klikając na dany obiekt) ma możliwość wyświetlenia szczegółowych informacji na temat obiektu (opisu, wydajności, kosztów inwestycji i konserwacji, okresu gwarancji) poprzez kliknięcie w jego miniaturę. 19

20 RYSUNEK 19 PRZYKŁAD SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OBIEKTU Po użyciu przycisku Zobacz Uczeń ma możliwość zapoznania się z animacją obrazującą wygląd danego obiektu. W celu rozpoczęcia budowy wybranej pozycji sklepu Uczeń używa przycisku Postaw (patrz RYSUNEK 19) a następnie z użyciem myszy wybiera lokalizację na mapie. Parametry (na przykład: koszt budowy, roczny przychód, roczny koszt eksploatacji i czas budowy) charakteryzujące poszczególne obiekty (elektrownie) dostępne dla silnika gry z poziomu panelu administratora merytorycznego Gry. PANEL EKSPERTA I NOTYFIKACJE Ekspert jest odpowiednio zaprojektowanym elementem silnika Gry. Ekspert pełni w Grze rolę doradcy informując o kolejnych etapach Gry oraz akcjach, jakie powinien wykonać Uczeń. W panelu są wyświetlane notyfikacje dotyczące: niezbędnych szkoleń dla przechodzenia na kolejny poziom Gry, 20

21 zakresu uprawnień, informacji o awarii, informacji o zmniejszeniu wydajności produkcji, informacji o ukończeniu danej inwestycji. Notyfikacje mogą pojawić się na każdym etapie Gry i są prezentowane w postaci listy powiadomień w statusie przeczytane/nieprzeczytane. Poprzez panel eksperta możliwe jest przejście do szkoleń e-learningowych, w ramach których Uczeń poznaje aspekty prawne, społeczne i środowiskowe inwestycji w OZE. Dowiaduje się o możliwościach lokalizowania poszczególnych elektrowni w zależności od pokrycia terenu, położenia obszarów chronionych w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody, odległości terenów zabudowanych od potencjalnego obiektu i podobne. INWESTYCJE W panelu Inwestycje prezentowane są informacje odnośnie do rozpoczętych inwestycji (posiadanych lub budowanych przez Ucznia obiektów) oraz ich lokalizacji. 21

22 RYSUNEK 20 OKNO INFORMACYJNE INWESTYCJI Istotna uwaga: po kliknięciu w dany obiekt w oknie inwestycji Uczeń przenoszony jest do tej części mapy, w której dany obiekt się znajduje. Funkcja pozwala odszukiwać obiekty wybudowane w gminach innych, niż gmina pierwotnie dla Ucznia wylosowana. WIEDZA W panelu Wiedza Uczeń ma dostęp do informacji o swoich postępach poczynionych w ramach szkoleń e-learningu oraz ma dostęp do rankingu. Domyślnie po użyciu przycisku Wiedza prezentowany jest postęp Ucznia w ramach kursów e-learningu, który (to postęp) dostępny jest również po użyciu funkcji Szkolenia (patrz RYSUNEK 21, lokalizacja na godzinie 1:30). Postęp prezentowany w procentach (stosowany jest symbol w przypadku osiągnięcia poziomu 100% zaawansowania w danego kursu) patrz RYSUNEK

23 RYSUNEK 21 OCENA POSTĘPU KURSÓW E-LEARNINGOWYCH Po użyciu funkcji Ranking prezentowany jest ranking zarówno Uczniów indywidualnie (patrz RYSUNEK 22) jaki i ranking grup (patrz RYSUNEK 23). Wyniki prezentowane są pod postacią aktualnego poziomu przychodów uzyskanych ze sprzedaży ekologicznej energii. Wartości prezentowane w ramach panelu Ranking stanowią podstawę do tworzenia rankingów indywidualnych oraz zespołowych. RYSUNEK 22 RANKING INDYWIDUALNY 23

24 RYSUNEK 23 RANKING GRUP (ZESPOŁÓW) PRZEBIEG I ZASADY GRY CEL GRY Celem pośrednim Gry (z perspektywy Ucznia lub grupy/zespołu) uzyskanie jak największego zysku z produkcji zielonej energii (rekultywacja terenu Lubelszczyzny). Uczeń wciela się w Grze w rolę inwestora realizującego powyższe zadania poprzez odkrywanie zasobów wybranego terenu oraz realizację inwestycji (to jest budowę i eksploatację) elektrowni opartych o odnawialne źródła energii. Uczeń może w dużym stopniu przyczynić się do rozwoju produkcji czystej energii. Celem bezpośrednim Gry (z perspektywy Szkoły) jest zwiększenie świadomości Uczniów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii poprzez motywowanie ich do zdobywania wiedzy za pośrednictwem uczestnictwa w rozgrywce i odbywaniu szkoleń e-learningowych. ROZPOCZĘCIE GRY Gra toczy się w obrębie widoku głównego Gry (mapy), z poziomu którego dostępne są wszelkie akcje Ucznia. W momencie rozpoczęcia właściwej rozgrywki Uczeń przenoszony jest do mapy gminy losowo wybranej przez silnik gry. Inwestycje podejmowane przez Ucznia w wylosowanej gminie są objęte 30% rabatem. Uczeń może również prowadzić inwestycje poza wylosowanym obszarem, wiąże się to jednak z koniecznością poniesienia pełnych kosztów inwestycji. Rozgrywka prowadzona jest w trybie multiplayer, co oznacza, że wszyscy Uczniowie mają dostęp do tej samej mapy i widzą na niej inwestycje swoje oraz inwestycje innych Uczniów (inwestycje innych Uczniów są oznaczone ich danymi). Dany teren inwestycyjny dostępny jest w danej chwili tylko dla jednego Ucznia. 24

25 POSTĘPY GRY Uczeń osiąga postępy w Grze poprzez budowę i eksploatację elektrowni OZE. Możliwość budowy i uruchomienia danego rodzaju lub wielkości elektrowni jest warunkowana zakresem (liczbą, rodzajem) odbytych przez Ucznia szkoleń e-learningowych. W trakcie eksploatacji elektrowni Uczeń czerpie korzyści z odsprzedaży produkowanej energii, ale również ponosi konsekwencje swoich nietrafionych decyzji (nieprawidłowy wybór lokalizacji danego rodzaju elektrowni w odniesieniu do warunków zasobności OZE danego rodzaju) oraz zdarzeń losowych generowanych przez silnik Gry. Rozwój Ucznia związany jest z nabywaniem doświadczenia potrzebnego do wejścia na kolejny poziom Gry. Do danego poziomu Gry przypisane są dostępne w ramach tego poziomu obiekty (elektrownie), szkolenia i idące za tym moce produkcyjne. Wejście na kolejny poziom Gry związane będzie z osiągnięciem ustalonego progu udziału produkcji energii z OZE w ogólnej produkcji energii. Postępy Gry realizowane są w perspektywie upływającego czasu wspólnego dla wszystkich uczestników rozgrywki. Czas w Grze w porównaniu do czasu rzeczywistego ustawiony jest jako relacja: 1 rok w Grze to 10 minut w rzeczywistości. Relacja ta może być regulowana przez administratora Gry (domyślnie żaden użytkownik nie posiada odpowiednich uprawnień tego rodzaju) na zasadzie ustawienia parametru konfiguracyjnego. Każda inwestycja posiada termin swojej trwałości (okres eksploatacji), po przekroczeniu którego obniżane są moce produkcyjne, wymagana jest konserwacja, wymiana sprzętu, czy też usuwanie skutków awarii. Uzyskiwane przez Ucznia wyniki w Grze są uzależnione od warunków zasobności w OZE oraz prawidłowej realizacji zadań związanych z utrzymaniem inwestycji. Strategia inwestowania jest zależna od warunków panujących na danym obszarze z uwagi na zróżnicowaną zasobność energetyczną poszczególnych lokalizacji. Dlatego też konieczne jest, aby inwestowanie w Grze było poprzedzone analizą strategiczną. 25

26 W trakcie rozgrywki w panelu eksperta ogłaszane będą informacje o szkoleniach (kursach), których zaliczenie będzie umożliwiało kontynuację realizacji danej inwestycji lub umożliwiało uruchomienie kolejnej inwestycji. Na postępy Gry mają również wpływ czynniki losowe, to jest warunki pogodowe oraz współczynnik awaryjności urządzeń elektrowni. Awaryjność jest niska w okresie gwarancji (szansa wystąpienia awarii oscyluje wokół 3%) i znacznie zwiększa się po upływie gwarancji (szansa wystąpienia awarii na poziomie 10%). Wystąpienie awarii powoduje spadek mocy produkcyjnych elektrowni o 50%. Uczeń jest informowany o wystąpieniu zdarzeń losowych za pośrednictwem notyfikacji. W celu naprawy awarii Uczeń musi pokryć koszty napraw. Zdarzenia z zakresu awarii uwzględniają bieżącą konserwację elektrowni przegląd i serwis turbin, czyszczenie paneli fotowoltaicznych, utrzymanie terenu koszenie trawy, utrzymanie wałów przeciwpowodziowych, czyszczenie krat elektrowni wodnej. Uczeń ma za zadanie utrzymać elektrownię w jak najlepszym stanie i w najwyższej sprawności w tym celu monitoruje on stan pracy elektrowni i w razie potrzeby dokonuje napraw. Uczeń ma możliwość sprzedaży lub utylizacji elektrowni, jeżeli uległa ona znacznemu zużyciu lub upłynął termin jej eksploatacji. Elektrownia wymagająca konserwacji sprzedawana jest za 50% ceny nabycia, elektrownia nie wymagająca konserwacji sprzedawana jest za 80% ceny. W ramach postępów rozgrywki Uczeń ma możliwość (o ile zgromadził odpowiednią ilość środków) uruchomienia kolejnych inwestycji. W przypadku, gdy będzie to inwestycja z gałęzi OZE innej niż aktualnie posiadana Uczeń będzie musiał odbyć szkolenia e-learningowe z zakresu nowej technologii. RANKINGI Postępy Ucznia w Grze oceniane są jako jego wynik indywidualny oraz wynik grupy (zespołu), do której ów Uczeń został przypisany. PLATFORMA E-LEARNINGOWA Platforma e-learningowa jest zintegrowana z interfejsem Gry. Dzięki integracji wyeliminowano oddzielne logowanie się do odrębnego systemu szkoleniowego. W trakcie trwania rozgrywki Uczeń jest przenoszony za pośrednictwem notyfikacji do platformy e-learningowej, gdzie odbywa szkolenie poruszając się po kolejnych slajdach za pomocą dostępnych przycisków i przechodzi test kończący dane szkolenie. Osiągnięty wynik z testu oraz sam fakt odbycia 26

27 szkolenia są odnotowywane w systemie i znajdują odzwierciedlenie w ocenie doświadczenia zdobytego przez Ucznia (co jest niezbędne do osiągania kolejnych poziomów Gry). URUCHOMIENIE KURSU Pojedynczy kurs składa się z kilku lekcji. Treść szkolenia e-learningowego może zostać wyświetlona z poziomu Gry za pośrednictwem notyfikacji eksperta/akcji w Grze. Po kliknięciu w notyfikację (patrz RYSUNEK 24, czerwoną obwódką oznaczono notyfikację zainicjowaną przez kliknięcie Ucznia na początkowo niedostępnym [ wyszarzonym ] obiekcie małej elektrowni wodnej) Uczeń zostaje przeniesiony do widoku kursu, którego ukończenie umożliwi mu zdobycie doświadczenia niezbędnego dla uzyskania postępu w Grze. RYSUNEK 24 PRZYKŁAD NOTYFIKACJI W TRAKCIE GRY Po zapoznaniu się z daną lekcją, Uczeń przechodzi do kolejnej lekcji klikając akcję przeniesienia do następnej lekcji (pojedyncze lekcje są ponumerowane kolejno na zasadzie <numer kursu>.<numer kolejny lekcji w danym kursie> ). Dowolny kurs może również zostać wyświetlony przez Nauczyciela poprzez listę kursów i lekcji. 27

28 RYSUNEK 25 FRAGMENT PRZYKŁADOWEJ LEKCJI NA PLATFORMIE E-LEARNINGOWEJ RYSUNEK 26 - FRAGMENT PRZYKŁADOWEJ LEKCJI NA PLATFORMIE E-LEARNINGOWEJ Uruchomienie danego kursu jest aktywowane w Grze w zależności od etapu, na jakim znajduje się Uczeń. Przypisanie kursów do etapów Gry przedstawia powiązanie kursów z akcjami w Grze. 28

29 TESTY Wybrane kursy e-learningowe zakończone są testem z treści szkolenia. Wynik testu przekłada się na osiągnięcia w Grze (patrz RYSUNEK 27). RYSUNEK 27 FRAGMENT PRZYKŁADOWEGO TESTU KOŃCZĄCEGO SZKOLENIE E-LEARNINGOWE Poszczególne szkolenia e-learningowe są przypisane do akcji systemowych w Grze i będą uruchamiane wraz z postępami Ucznia w Grze. Poniżej przedstawiono tabelę reprezentującą przypisania lekcji do akcji w Grze. I. ROZPOCZĘCIE BUDOWY ELEKTROWNI AKCJE W SYSTEMIE LEKCJE poziom 0: 1 (wszystkie obiekty) poziom 1 biogaz: 2, 6, 10, 14 poziom 1 słońce: 3, 7, 11, 15 poziom 1 wiatr: 4, 8, 12, 16 poziom 1 woda: 5, 9, 13, 17 poziom 2 biogaz: 32, 36, 40, 44 poziom 2 słońce: 33, 37, 41, 45 poziom 2 wiatr: 34, 38, 42, 46 poziom 2 woda: 35, 39, 43, 47 poziom 3 biogaz: 62, 66, 70, 74 29

Komponent PF-P3: Szkolenie kompetencyjne. Moduł: WPROWADZENIE Organizacja kursu, program kursu, cele

Komponent PF-P3: Szkolenie kompetencyjne. Moduł: WPROWADZENIE Organizacja kursu, program kursu, cele Komponent PF-P3: Szkolenie kompetencyjne. Moduł: WPROWADZENIE Organizacja kursu, program kursu, cele Trzy etapy szkolenia: WPROWADZENIE: organizacja szkolenia Organizacja szkolenia I Etap/ Zjazd 16 godzinne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Gra symulacyjna IPK Innowacyjny Producent Komputerów Podręcznik użytkownika Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika

enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika Strona 1 z 67 Spis treści Wprowadzenie do modułu Szkolenia...4

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

1.2. Podstawy obsługi komputera i połączeń z internetem. 2.2. E-społeczeństwo

1.2. Podstawy obsługi komputera i połączeń z internetem. 2.2. E-społeczeństwo Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1.2. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK METODYCZNY

PODRĘCZNIK METODYCZNY PODRĘCZNIK METODYCZNY Czyli jak pracować z modułem doszkalającym Efektywni 50+? 1 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy Case Simulator

Instrukcja obsługi platformy Case Simulator Instrukcja obsługi platformy Case Simulator Instrukcja administratora rozgrywki Instrukcja uczestnika szkolenia Instrukcja trenera Sopot 2012 Spis treści Informacje wstępne... 3 Panel administratora rozgrywki...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL Warszawa, 2014-05-30 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL (V.1.6.1) Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 2 z 148 SPIS TREŚCI Spis treści...2 1. Wstęp...6 2. Wymagania systemowe...6 3. Słownik...7

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA Aplikacja Ramzes PRODUKCJA podręcznik użytkownika RAMZES Sp. z o.o. ul. Fasolowa 31A 02-482 Warszawa NIP: 527-10-30-866 www.ramzes.pl tel.: 22 460 5 460, 460 5 470 faks: 22 465 1 465 sprzedaz@ramzes.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Firma 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora wersja 03-06-2013 strona 1/26 Wstęp Jeśli jesteś administratorem systemu i przygotowujesz BeeOffice do pierwszego uruchomienia w twojej organizacji lub chcesz zmienić jego konfigurację,

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

Aktyn - W Finanse - Księgowość

Aktyn - W Finanse - Księgowość Aktyn - W Finanse - Księgowość wersja 2.1 Podręcznik Użytkownika River Sp. z o.o. 30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 210 B; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, e-mail: info@aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo