Poradnik Badania i rozwój w Chinach dla europejskich MŚP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnik Badania i rozwój w Chinach dla europejskich MŚP"

Transkrypt

1 Poradnik Badania i rozwój w Chinach dla europejskich MŚP Bezpłatne, praktyczne i poufne porady dotyczace PWI w ciagu siedmiu dni roboczych: Współfinansowany: 1. Wprowadzenie do działalności badawczo-rozwojowej (B+R ) Wiele europejskich MŚP nie bierze pod uwagę możliwości prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w Chinach, ponieważ nie posiadają tam swojego laboratorium ani ośrodka badawczego. Jednak w rzeczywistości znaczna część tych spółek podejmuje działania, które da się określić co najmniej jednym z następujących terminów: działalność badawcza lub rozwojowa. Przykładem działalności B+R może być MŚP zawierające z lokalną spółką umowę dotyczącą opracowania prototypu w celu dalszego zastosowania w produktach komercyjnych, czy też MŚP współpracujące z lokalnymi naukowcami z chińskich uniwersytetów w celu opracowania cyfrowej bazy danych dostępnej za pośrednictwem Internetu dla użytkowników w Europie. Prawa własności intelektualnej (PWI) stanowią ważny czynnik dla europejskich MŚP, które przybywają do Chin, chcąc wykorzystać potencjał chińskiego rynku do rozwinięcia działalności lub skorzystać z zasobów utalentowanych pracowników w celu rozwoju technologii. Kiedy przedsiębiorstwo angażuje się w działalność B+R w Chinach, dochodzi do opracowania własności intelektualnej, której własność należy wyraźnie określić Wprowadzenie do działalności badawczorozwojowej (B+R) Strategia B+R Własność PWI Licencje PWI Budowa wartościowych portfeli PWI Studium przypadku dla MŚP Zapamiętaj na samym początku, aby uniknąć nieporozumień w przyszłości. Poradnik podkreśla pewne ważne kwestie, na które warto zwrócić uwagę podczas prowadzenia działalności B+R w Chinach, a także opisuje kilka strategii i technik, które mogą być użyteczne dla przedsiębiorstw angażujących się w taką działalność. Warto zauważyć, że opisane tu praktyki należy rozpatrywać w kontekście konkretnych modeli biznesowych i określonych metod rozwoju technologii. 2. Strategia B+R Rozważając kwestię PWI związanych z działalnością B+R, często szybko przechodzi się do kwestii związanych z własnością PWI, ich licencjonowaniem, egzekucją itp. Wszystkie te zagadnienia są bardzo ważne. Niemniej jednak warto zastanowić się nad poniższymi pytaniami przed rozpoczęciem omawiania struktur prawnych ze swoim prawnikiem. 1) Potencjalny rynek w obecnym modelu biznesowym przedsiębiorstwa Jeśli przedsiębiorstwo skupia się na rynku chińskim, jego partnerzy biznesowi w Chinach mogą zażądać China IPR SME Helpdesk

2 Poradnik Badania i rozwój w Chinach dla europejskich MŚP znacznie więcej w zamian za pomoc w rozwoju produktu i rynku, w tym udziału we własności PWI. 2) Kim będą wynalazcy? Jeśli główni wynalazcy nie są obywatelami Chin, przedsiębiorstwo będzie miało większy wpływ na decydowanie o sposobie kontroli PWI. Jeśli jednak zespół chińskich wynalazców będzie miał kluczowy wkład w dany projekt, własność PWI będzie bardziej wrażliwą kwestią podczas negocjowania warunków umowy. Aby pozyskać innowatorów, przedsiębiorstwo będzie musiało zaoferować każdemu z nich stosowne wynagrodzenie oraz dodatkowych korzyści, jeżeli nie uzyskają oni prawa własności do opracowanej innowacji. 5) Co jeśli działalność w Chinach nie przyniesie spodziewanych rezultatów? Jeśli przedsięwzięcie biznesowe w Chinach się nie powiedzie, PWI mogą być jedynym składnikiem aktywów pozostałym do dyspozycji przedsiębiorstwa. Na przykład, jeśli bieżące przedsięwzięcie biznesowe przedsiębiorstwa zostanie zamknięte, to czy możliwe będzie bezpieczne korzystanie z PWI opracowanych w innym miejscu, w innych dziedzinach lub z innymi partnerami? Przemyślenie najgorszego scenariusza wypadków pozwoli przedsiębiorstwu na opracowanie pewnych opcji rezerwowych. Ponadto przedsiębiorstwo będzie musiało rozważyć status prawny chińskich wynalazców. Jeśli wynalazca jest pracownikiem innego podmiotu, jak na przykład naukowiec zatrudniony na miejscowym uniwersytecie, wynalazca może podlegać umownemu obowiązkowi scedowania swoich PWI na pracodawcę. Zignorowanie istniejących zobowiązań prawnych wynalazcy może spowodować poważne problemy. 3) Czy technologia będzie użyteczna w innych sektorach? Bardzo często MŚP dostarczają obiecującą technologię w celu opracowania aplikacji lub produktów dostosowanych do chińskiego rynku. Ludzie często koncentrują się na PWI związanych z określonymi aplikacjami lub produktami będącymi w trakcie opracowania. Jednak leżąca u ich podstaw technologia może być również użyteczna w innych sektorach. Kontrola PWI związanych z bazową technologią oraz wynikami działalności B+R często wiąże się z konieczności poniesienia wyższych nakładów. 4) Czy przedsiębiorstwo jest skłonne zrzec się PWI w zamian za udziały kapitałowe? Chińscy partnerzy przedsiębiorstwa mogą równie poważnie traktować PWI. Czy przedsiębiorstwo jest skłonne przekazać swoje PWI w zamian za udziały/ akcje, opcje na akcje lub inne udziały kapitałowe w chińskim przedsiębiorstwie? Odpowiedź na to pytanie może pomóc w opracowaniu kreatywnych rozwiązań w zakresie prowadzenia działalności B+R w Chinach. 3. Własność PWI Kwestia własności PWI nie jest tak problematyczna,w sytuacji gdy przedsiębiorstwo ustanowi w Chinach własny podmiot prawny, w celu prowadzenia działalności B+R. Wówczas przedsiębiorstwo będzie mogło dokonywać zgłoszeń patentowych zarówno na rzecz podmiotu chińskiego Chinach, jak i innych podmiotów powiązanych, zarejestrowanych w innych państwach. Przekazanie PWI podmiotowi zagranicznemu może skutkować większą elastycznością w stosunku do przyszłych potrzeb działalności przedsiębiorstwa lub jego potrzeb w 2

3 zakresie finansowania. Jednakże spółki coraz częściej dokonują zgłoszeń PWI w imieniu swoich podmiotów zarejestrowanych w Chinach w celu zakwalifikowania się do programów motywacyjnych oferowanych przez chiński rząd. Jeśli przedsiębiorstwo polega w pewnej mierze na swoim partnerze biznesowym, kwestia własności PWI może być bardziej skomplikowana. Poniżej przedstawiono niektóre powszechnie stosowane w tym kontekście możliwości: Wyłączna własność wszystkich PWI przysługująca europejskiemu MŚP Wyłączna własność wszystkich PWI przysługująca chińskim partnerom Współwłasność PWI, dzielona pomiędzy pomiędzy europejskie MŚP oraz chińskiego partnera. Warunki współwłasności PWI mogą być w dużej mierze regulowane umownie. Własność PWI może być problematyczną kwestią w stosunkach pomiędzy zagranicznymi MŚP i chińskimi partnerami biznesowymi. Spory dotyczące własności PWI mogą skutkować zagrożeniami dla przyszłej współpracy biznesowej. Zaleca się zatem ciągłą weryfikację zastosowanych modeli biznesowych oraz zawieranie umów dotyczących własności, licencjonowania i innych narzędzi służących wspieraniu wspólnych interesów, tak aby kwestie własności PWI były od samego początku wyraźne ustalone. Na przykład, jeśli przedsiębiorstwo zdaje sobie sprawę, że opracowane oprogramowanie może być wykorzystane w innym modelu biznesowym, z którym chiński partner przedsiębiorstwa nie jest powiązany, być może powinno starannie sformułować umowę tak, aby zapewniała ona swobodę korzystania z danej technologii w innych dziedzinach. Niezastosowanie się do tego zalecenia może w przyszłości prowadzić do sporów. 4. Licencje PWI Licencja PWI jest umową określającą terytorium, czas i sposób dozwolonego korzystania z PWI przez inną osobę nieodpłatnie lub w zamian za opłatę licencyjną lub inne świadczenia. W większości umów z zakresu B+R licencjonowanie PWI jest kwestią kluczową. Im większą przewagę posiada chiński partner biznesowy w zakresie znajomości rynku i możliwości rynkowych, tym większy nacisk kładzie się na możliwość licencjonowania PWI. W praktyce licencjonowanie jest prawdopodobnie jednym z najważniejszych narzędzi prawnych, którego znaczenia MŚP często nie dostrzegają. Jednym z powodów takiej sytuacji jest fakt, że MŚP nie zawsze są przekonane o skuteczności i wykonalności umów zawieranych z chińskimi partnerami. Przykładowo niektórzy przedsiębiorcy mogą obawiać się niesprawiedliwych wyroków sądowych i trudności z wykonywaniem orzeczeń. Chociaż takie obawy mogą być w niektórych przypadkach uzasadnione, MŚP nie powinny pomijać znaczenia zawierania umów, gdyż brak umowy sporządzonej na piśmie nieuchronnie prowadzi do katastrofy. Możliwości licencjonowania PWI powinny być właściwie przemyślane przed przystąpieniem do negocjacji. W Chinach dozwolone są powszechnie stosowane rodzaje licencji, takie jak licencje wyłączne i niewyłączne. Przepisy prawa są tak skonstruowane, aby zapewnić stronom znaczną autonomię w zakresie kształtowania licencji PWI. Strony mogą negocjować i osiągnąć porozumienie w odniesieniu do następujących kluczowych warunków licencji: Terytorium obowiązywania licencji: Czy licencja obejmuje tylko terytorium Chin czy też obowiązuje na całym świecie? Czy bardziej korzystne są licencje obejmujące określony obszar geograficzny Chin? Okres obowiązywania licencji: Kiedy licencja wygasa? W jaki sposób należy odnowić licencję? Czy licencja podlega rozwiązaniu w pewnych ściśle określonych okolicznościach? PWI objęte licencją: Czy przedsiębiorstwo 3

4 Poradnik Badania i rozwój w Chinach dla europejskich MŚP zamierza udzielić licencji na przysługujące mu patenty? Co z prawami autorskimi i znakami towarowymi? Jak wygląda kwestia mniej znanych PWI, takich jak graficzny interfejs użytkownika, poufne informacje o klientach czy specjalne umiejętności? Niektóre innowacje nie podlegają pełnej ochronie na mocy przepisów prawa patentowego, czy też przepisów o znakach towarowych lub prawie autorskim, jednakże możliwe jest zastosowanie umowy dla zabezpieczenia przedsiębiorstwa. Więcej informacji na temat ochrony tajemnicy handlowej znajduje się w przewodniku Helpdesku pt. Ochrona tajemnicy handlowej w Chinach oraz w przewodniku Helpdesku pt. Zawieranie umów w celu ochrony PWI w Chinach. Licencjonowane produkty objęte licencją: Należy jasno określić, jakie produkty/usługi objęte są licencją. Opłaty licencyjne: Można wybrać płatność ryczałtową, okresową opłatę licencyjną itp., a nawet przez pewien czas nie naliczać opłaty licencyjnej i zacząć ją pobierać dopiero po upływie pewnego czasu. Należy wziąć pod uwagę również takie kwestie jak podatki i audyt. Ograniczenia licencji: Czy przedsiębiorstwo musi udzielać zapewnień lub zabezpieczeń przed odpowiedzialnością na każdy wniosek chińskiego partnera? Należy pomyśleć o sposobach ograniczenia ryzyka powstawania zobowiązań. Inne kluczowe warunki: Każda licencja jest inna i nie każdy szablon będzie dopasowany do wszystkich potrzeb przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo powinno współpracować ze swoim prawnikiem z myślą o swoich interesach gospodarczych oraz uzgodnić umowy z partnerami biznesowymi. Uwaga: W kontekście wspólnego rozwoju PWI należy pamiętać, że chińskie prawo nie pozwala na zachowanie przez spółki zagraniczne prawa własności do ulepszeń, dokonanych przez podmioty chińskie, chyba że podmioty te są w jakiś sposób wynagradzane za takie wynalazki. Wynagrodzenie może przyjmować formę środków pieniężnych, udziału w zyskach, udziałów kapitałowych lub innego prawa majątkowego. Chińskie przepisy prawne nakładają również na spółkę zagraniczną dostarczającą technologie obowiązek zatwierdzenia jakości i użyteczności takich technologii oraz zobowiązanie do poniesienia odpowiedzialności, jeśli technologie takie naruszają prawa innych osób. Dlatego też europejskie MŚP i chińscy partnerzy biznesowi powinni przed przystąpieniem do transakcji ustalić, w drodze rozmów, sprawiedliwe i funkcjonalne rozwiązania. 5. Budowa wartościowych portfeli PWI Po uzgodnieniu kwestii własności PWI i ich licencjonowania przez europejskie MŚP i chińskich partnerów należy podjąć rzeczywiste kroki na rzecz stworzenia wartościowego portfela PWI. Działania te wymagają dobrej dyscypliny i dobrego zarządzania. Ze względu na ograniczenia budżetowe w przypadku większości MŚP niemożliwe jest zgłoszenie i zarejestrowanie wszystkich wynalazków, stąd też konieczna jest analiza mająca na celu określenie, które wynalazki bezwzględnie wymagają zgłoszenia. W każdym przypadku należy pamiętać, że wyegzekwowanie praw związanych z wynalazkami lub udowodnienie ich własności jest niezwykle trudne, jeśli nie zostały one opatentowane. 4

5 Poniżej znajduje się wykaz najważniejszych działań, o których należy pamiętać: Opracowanie zgłoszenia patentowego z zachowaniem wysokiej jakości: Wstępny projekt zgłoszenia może być wykonany w języku chińskim lub w języku obcym. Możliwe jest nawet dokonanie międzynarodowego zgłoszenia patentowego (PCT) z terytorium Chin, jeśli jest to uzasadnione z punktu widzenia kosztów i strategii. Jednakże jeżeli zgłoszenie wymaga przetłumaczenia, należy zwrócić szczególną uwagę na jakość tłumaczenia. Więcej informacji na temat rejestracji patentów w Chinach znajduje się w przewodniku Helpdesku pt. Strategie w zakresie patentów i znaków towarowych. Pozwolenie na dokonywanie zgłoszeń patentowych przez podmioty zagraniczne: Jeśli wynalazek został stworzony w Chinach przez chińskich lub europejskich inżynierów, dokonanie zgłoszenia patentowego w odniesieniu do takiego wynalazku wymaga pozwolenia na dokonywanie zgłoszeń patentowych przez podmioty zagraniczne, wydawanego przez Chiński Urząd Patentowy (State Intellectual Property Office - SIPO). Bardzo często pozwolenia na dokonywanie zgłoszeń patentowych są udzielane szybko, chyba że dana technologia dotyczy wrażliwych obszarów, takich jak bezpieczeństwo narodowe. Podmiot zgłaszający: Jeśli chiński podmiot utworzony przez zagraniczne MŚP zachowuje wszelkie prawa własności PWI samodzielnie lub wspólnie z chińskim partnerem biznesowym, powinien on dokonać zgłoszenia patentowego we własnym imieniu. Patenty takie mogą być później przeniesione na zagraniczne MŚP; możliwe jest również udzielenie MŚP licencji na takie patenty. Jeśli zagraniczne MŚP jest wyłącznym właścicielem wszystkich technologii wykorzystywanych w działalności B+R, może dokonać zgłoszenia patentowego we własnym imieniu. Przenoszenie patentów po dokonaniu zgłoszenia: Chiński rząd wprowadził ograniczenia (a w niektórych przypadkach zakaz) w zakresie przenoszenia prawa własności niektórych rodzajów technologii na zagraniczne spółki lub osoby fizyczne. Do technologii tych należą głównie unikalne innowacje lub technologie, które mają znaczący i długotrwały wpływu na chiński interes społeczny, gospodarczy lub technologiczny. Objęte zakazem eksportu są na przykład technologie związane z wytwarzaniem tradycyjnych chińskich produktów medycznych, geodezją, hodowlą zwierząt gospodarskich, szyfrowaniem i zabezpieczaniem sieci komputerowych. Jeśli zagraniczne MŚP uważają, że technologie opracowane w ramach ich działalności B+R w Chinach są z jakiegoś powodu zagrożone zakazem eksportu, zaleca się sprawdzenie Katalogu technologii objętych ograniczeniem wywozu i Katalogu technologii objętych zakazem wywozu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w przewodniku Helpdesku Transfer technologii. PWI inne niż patenty: Oprócz patentów istotne znaczenie mogą mieć również prawa autorskie i tajemnice handlowe. Umowy dotyczące własności PWI lub ich licencjonowania powinny zawierać szczegółowe informacje na temat praw autorskich i tajemnic handlowych. Jeśli chodzi o prawa autorskie, rejestracja utworów chronionych prawem autorskim w organach takich jak Narodowy Urząd ds. Praw Autorskich (National Copyright Administration) nie jest wymagana, jednak może być przydatna w celu potwierdzenia własności takich praw. Ewidencja i rejestracja licencji: Jeśli w ramach działalności B+R udzielane są licencje, chińskie prawo może nakładać obowiązek ewidencji i rejestracji takich licencji. W celu zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi, licencje na technologie mogą podlegać rejestracji lub wpisaniu do ewidencji przez lokalne organy administracji rządowej, takie jak chińskie Ministerstwo Handlu (MOFCOM) i Urząd Patentowy (SIPO). Jeśli w licencji zawarto klauzule dotyczące opłat licencyjnych, wpis do ewidencji i rejestracja licencji są wymagane na mocy przepisów o kontroli dewizowej dla przekazania płatności przez lokalne chińskie banki na zagraniczne rachunki bankowe. Zasady wynagrodzenia pracowników: Jeśli europejskie MŚP zatrudnia pracowników do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i wnoszenia wkładu do wynalazków, należy wziąć pod uwagę chińskie zasady wynagradzania 5

6 Poradnik Badania i rozwój w Chinach dla europejskich MŚP pracowników. Zasady te mają na celu zapewnienie, że wynalazcy otrzymają uczciwy udział w zyskach i korzyściach z opracowanych przez nich wynalazków. Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na określenie przez pracodawcę i pracowników zasad wynagradzania za wynalazki. Niemniej jednak, w przypadku braku ustaleń w tym zakresie pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, zastosowanie mają zasady określone w chińskim prawie patentowym. Na przykład, wynalazcy lub pracownicy-wynalazcy mogą się ubiegać o 2% z rocznego zysku z opracowanego przez nich wynalazku lub wzoru użytkowego. Należy również pamiętać, że w przypadku gdy kwota wynagrodzenia uzgodniona w umowie jest zbyt niska (a co za tym idzie nieuzasadniona na gruncie chińskiego prawa), postanowienie umowne określające kwotę wynagrodzenia może zostać uznane za nieważne, a pracodawca będzie zmuszony do zapłaty wyższego wynagrodzenia. Aby lepiej zrozumieć definicję uzasadnionego wynagrodzenia, można odwołać się do chińskiego prawa patentowego, które stanowi, iż w przypadku braku innych uzgodnień, pracodawca zobowiązany jest do wypłacenia pracownikowi, który opracował wzór użytkowy lub wzór przemysłowy, premii w wysokości nie niższej niż 3000 RMB. Więcej informacji na temat zawierania umów znajduje się w przewodniku Helpdesku pt. Zawieranie umów w celu ochrony PWI w Chinach. 6

7 Studium przypadku ćwiczenie Europejskie MŚP opracowało wyjątkowy algorytm i prototyp oprogramowania umożliwiającego wyszukiwanie plików wideo. MŚP znalazło w Chinach bardzo obiecującego partnera biznesowego, z którym zamierza prowadzić wspólne prace badawczo-rozwojowe. Celem wspólnych prac badawczo-rozwojowych jest wprowadzenie na rynek oprogramowania dostosowanego do chińskich wyszukiwarek. Chiński partner biznesowy posiada zespół B+R oraz imponujące możliwości na chińskim rynku. Chiński partner biznesowy oferuje MŚP udziały kapitałowe w swojej spółce w zamian za PWI związane z przyszłymi efektami prac B+R. Jak należy uregulować kwestie związane z PWI? Porady Własność PWI: Potencjał rynkowy oraz siła chińskiego partnera biznesowego może utrudnić europejskiemu MŚP zachowanie pełnego prawa własności PWI. Należy rozważyć współwłasność PWI na terenie Chin oraz pełne prawo własności PWI na innych obszarach. Licencjonowanie: Europejskie MŚP powinno pomyśleć o możliwych zastosowaniach tego algorytmu i oprogramowania również w sektorach innych niż wyszukiwarki. MŚP może rozważyć możliwość udzielenia wyłącznej licencji chińskiemu partnerowi biznesowemu w zakresie sektora wyszukiwarek, jednocześnie zachowując prawo do korzystania z technologii w innych zastosowaniach biznesowych, np. w sektorze nadzoru bezpieczeństwa lub systemów kontroli ruchu. Jeśli MŚP chce mieć możliwość odzyskania licencji od jego chińskiego partnera biznesowego w celu wprowadzenia potencjalnych ulepszeń, MŚP powinno wziąć pod uwagę możliwość, że wspólne przedsięwzięcie może ulec rozwiązaniu na przykład w przypadku upadłości chińskiego partnera biznesowego. Zgodnie z prawem upadłościowym obowiązującym w Chinach, licencja udzielona przez podmiot, w stosunku do którego ogłoszono upadłość, może być cofnięta bez konieczności zapłaty odszkodowania. Portfel PWI: Europejskie MŚP powinno zawrzeć umowę z partnerem biznesowym w celu określenia sposobu dokonywania zgłoszeń patentowych, sposobu zarządzania technologiami nieobjętych patentem, kodami źródłowymi itp. Działania takie będą kluczowe dla zminimalizowania ryzyka wystąpienia w przyszłości sporów. Zapamiętaj W pierwszej kolejności należy dokonać przeglądu strategii biznesowej i zadać sobie następujące pytania: z kim przedsiębiorstwo zawiera umowę, jaki jest potencjał technologii przedsiębiorstwa w obszarze R+B, jaki może być najgorszy scenariusz wypadków? Własność PWI i udzielanie na nie licencji to prawdopodobnie najważniejsze zagadnienia, które należy uwzględnić podczas sporządzania umowy dotyczącej prac badawczo-rozwojowych. W szczególności opcje licencyjne mogą zaoferować dużą elastyczność w realizacji interesów gospodarczych obu stron umowy i umożliwić uniknięcie potencjalnych konfliktów pomiędzy stronami. Aby zbudować wartościowy portfel PWI, należy na bieżąco zarządzać kilkoma istotnymi kwestiami: opracowaniem zgłoszeń patentowych, uzyskaniem pozwoleń na dokonanie zgłoszenia patentowego przez podmiot zagraniczny, wynagrodzeniami pracowników itp. 7

8 China IPR SME Helpdesk zapewnia bezpłatne, poufne i praktyczne wsparcie dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie Praw Własności Intelektualnej (PWI) w Chinach. Zadaj pytanie: Zadaj Helpdeskowi pytanie przez telefon, lub osobiście i otrzymaj bezpłatne, poufne i praktyczne porady w ciągu siedmiu dni pracujących od naszego eksperta do spraw ochrony PWI w Chinach. Szkolenia: Helpdesk organizuje szkolenia dopasowane do potrzeb MŚP o ochronie oraz egzekucji PWI w Europie i w Chinach. Materiały: Praktyczne przewodniki i materiały szkoleniowe Helpdesku dotyczące PWI w Chinach są dostępne na naszej stronie internetowej. Portal internetowy: Nasz wielojęzyczny portal internetowy (www.china-iprhelpdesk.eu) udostępnia przewodniki, przypadki, moduły nauczania z wykorzystaniem sieci komputerowych (E-learning modules), informacja o konferencjach, szkoleniach i webinariach. Aby otrzymać dalsze informacje, prosimy o bezpośredni kontakt z Helpdeskiem: Pobierz dokument: Room 900, Beijing Sunflower Tower No. 37 Maizidian Street Chaoyang District Beijing , P.R. China Tel: +86 (10) Fax: +86 (10) Nota prawna: Projekt wdrażany przez: Treść niniejszej publikacji nie musi odzwierciedlać stanowiska lub opinii Komisji Europejskiej. Usługi oferowane przez Helpdesk PWI dla MŚP w Chinach nie mają charakteru porady prawnej, w związku z czym Helpdesk ani żaden inny podmiot nie odpowiada za skutki decyzji podjętych na podstawie udzielonych porad. Zaleca się, by przed podjęciem decyzji dotyczących ochrony lub egzekwowania PWI zasięgnąć dodatkowej porady. 8 Ostatnia aktualizacja: 2012 China IPR SME Helpdesk 2013

Informacja patentowa jako źródło wspierania innowacji

Informacja patentowa jako źródło wspierania innowacji Informacja patentowa jako źródło wspierania innowacji Nowy Sącz 11 czerwca 2010 1 Sukces przedsiębiorcy i każdego twórcy zależy nie tylko od zdolności tworzenia innowacji, ale także od zdolności zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓLNOŚCI PROJEKTÓW WYNALAZCZYCH zawarta w dniu.. r.

UMOWA O WSPÓLNOŚCI PROJEKTÓW WYNALAZCZYCH zawarta w dniu.. r. UMOWA O WSPÓLNOŚCI PROJEKTÓW WYNALAZCZYCH zawarta w dniu.. r. pomiędzy MIASTEM BIAŁYSTOK - z siedzibą przy ul. Słonimskiej 1, w Białymstoku, NIP: 542-030-46-37, REGON 000515000, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej adw. Bartłomiej Jankowski adw. dr Rafał T. Stroiński, LL.M. Jankowski, Stroiński i Partnerzy JSLegal & Co Adwokacka spółka partnerska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów................................................ 13 Wprowadzenie................................................. 15 Rozdział 1. Prawa własności intelektualnej....................... 19 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji. Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP

Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji. Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP Innowacja??? Istnieje wiele definicji terminu innowacja, jedna z nich, opracowana przez Davida

Bardziej szczegółowo

Publikacja sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Publikacja sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Niniejsze opracowanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oficjalnego stanowiska ani Komisji Europejskiej ani Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE. Publikacja sfinansowana

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo własności intelektualnej - tradycyjny podział dychotomiczny i prawa pokrewne prawa własności przemysłowej patent prawo ochronne

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej. Prawa patentowe i prawa z tym związane - I

Prawo własności przemysłowej. Prawa patentowe i prawa z tym związane - I Prawo własności przemysłowej Prawa patentowe i prawa z tym związane - I Historia 1474 ustanowiono ustawę wenecką, twórca uzyskiwał 10-cio letnią ochronę na nowy i twórczy pomysł, dotyczący urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce

Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce dr Alicja Adamczak Prezes Urzędu Patentowego RP Zielona Góra, 7 listopada 2014 r. Własność intelektualna Prawa własności przemysłowej Ochrona tajemnicy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strategii współpracy z biznesem

Tworzenie strategii współpracy z biznesem Człowiek najlepsza inwestycja Tworzenie strategii współpracy z biznesem Plan prezentacji 1. Dlaczego współpraca nauki z biznesem? 2. Uwarunkowania prawne 3. Modele współpracy nauki z biznesem 4. Ochrona

Bardziej szczegółowo

Sposoby wyceny patentu

Sposoby wyceny patentu Ochrona Własności Intelektualnej cz. V dr inż.tomasz Ruść Spis treści Co powinna wyglądać dokumentacja zgłoszeniowa? Sposoby wyceny patentu Tabelaryczne zebranie informacji o patencie, znaku towarowym,

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna w jednostkach naukowych

Własność intelektualna w jednostkach naukowych Własność intelektualna w jednostkach naukowych Sprawne funkcjonowanie jednostek naukowych w gospodarce opartej na wiedzy oraz konkurencyjności zależy nie tylko od ilości pieniędzy przeznaczanych na badania,

Bardziej szczegółowo

Umowa o PPP 8. Polska

Umowa o PPP 8. Polska Umowa o PPP 8 Polska Wrocław, 9 grudnia 2010 Tytuł prezentacji: Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym I Prelegent: Witold Grzybowski 2 Zawartość prezentacji: Umowa - aspekty. Charakter umowy o ppp Struktura

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie własności przemysłowej w procesie innowacyjnym

Wykorzystanie własności przemysłowej w procesie innowacyjnym Wykorzystanie własności przemysłowej w procesie innowacyjnym 1 Sukces przedsiębiorcy i każdego twórcy zależy nie tylko od zdolności tworzenia innowacji, ale także od zdolności zabezpieczenia rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Pojęcia ogólne

ROZDZIAŁ I Pojęcia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 8/2015 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 18 marca 2015 roku REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI I PRAWAMI POKREWNYMI ORAZ PRAWAMI WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ ORAZ ZASAD

Bardziej szczegółowo

Licencje jako instrument transferu technologii

Licencje jako instrument transferu technologii Licencje jako instrument transferu technologii Prof. UW dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska r. Transfer technologii pojęcie transferu technologii cel transferu komercyjny badawczy wdrożenie technologii

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące granic umów

Wytyczne dotyczące granic umów EIOPA-BoS-14/165 PL Wytyczne dotyczące granic umów EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na ochronę praw własności przemysłowej w latach 2007-2013

Wsparcie na ochronę praw własności przemysłowej w latach 2007-2013 Wsparcie na ochronę praw własności przemysłowej w latach 2007-2013 Ewa Skrzypkowska Kochański Brudkowski i Wspólnicy Sp.j. Poznań, 26 maja 2007 r. Wsparcie na ochronę praw własności przemysłowej program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO PEWNY CEMENT

REGULAMIN WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO PEWNY CEMENT REGULAMIN WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO PEWNY CEMENT 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. 1. Zakres stosowania Regulaminu. 2. Stosowane określenia

ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. 1. Zakres stosowania Regulaminu. 2. Stosowane określenia Załącznik do Uchwały Nr 01/10/2012 Senatu Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie z dnia 1 października 2012 r. Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Cel. Gromadzenie danych osobowych

Cel. Gromadzenie danych osobowych Cel Spot Capital Markets Ltd, dalej zwana "Spółką", jest odpowiedzialny za ochronę prywatności i ochronę danych osobowych i finansowych klientów. Otwierając konto handlowe w Spółce, lient wyraża zgodę

Bardziej szczegółowo

Biznesowa ścieżka kariery Post-doca

Biznesowa ścieżka kariery Post-doca Biznesowa ścieżka kariery Post-doca Zbigniew Krzewiński UEP Poznań, 24.04.2012 www.cowinners.com Kto lub co to jest Post-doc? Post-doc staż badawczy Stan po doktoracie W przenośni świeżo upieczony doktor

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU BTM Innovations wspiera przedsiębiorców, jednostki naukowe, grupy badawcze i wynalazców w tworzeniu innowacji. PRZYGOTOWUJEMY STRATEGIĘ ZABEZPIECZAMY WŁASNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną

Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną adw. Eryk Kłossowski Janowski Kłossowski Dąbrowska Ignatjew s.c. CZĘŚĆ I zagadnienia teoretyczne PODSTAWY PRAWNE ustawazdnia4lutego1994r.oprawieautorskim

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG

Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG Instytucja odpowiedzialna za nabór wniosków projektowych: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

Usługa opracowania publikacji. Zapytanie o cenę

Usługa opracowania publikacji. Zapytanie o cenę Usługa opracowania publikacji Zapytanie o cenę Warszawa, czerwiec 2015 Szanowni Państwo, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje wydanie publikacji pt. Regulaminy i umowy w procesie komercjalizacji B+R

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizacja działań uczelnianych centrów transferu technologii

Profesjonalizacja działań uczelnianych centrów transferu technologii Profesjonalizacja działań uczelnianych centrów transferu technologii Dr hab. Dariusz Trzmielak Dyrektor CTT UŁ Członek Rady Fundacji Akcelerator Technologii UŁ Zarządzanie wynikami badań Zarzadzanie wynikami

Bardziej szczegółowo

Termin: 29-30.09.2014 r.

Termin: 29-30.09.2014 r. Strona 1 Praktyczne aspekty ochrony własności przemysłowej jako skutecznej komercjalizacji rozwiązań technicznych oraz oznaczeń indywidualizujących występujących w obrocie gospodarczym Termin: 29-30.09.2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRAWAMI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W GDAŃSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRAWAMI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W GDAŃSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRAWAMI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W GDAŃSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Podstawa prawna: art. 86e ust. 1.; 2.; 4. ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty prawne

Wybrane aspekty prawne Generator koncepcji ekologicznych GEKON Wybrane aspekty prawne Wnioskodawca 1) Przedsiębiorca 2) Konsorcjum naukowe z art. 2 pkt 12 ustawy o zasadach finansowania nauki, zgodnie z wymogiem regulaminu konkursu:

Bardziej szczegółowo

Co można uzyskać dzięki opracowaniu wynalazku i zapewnieniu ochrony patentowej. Jaka jest definicja wynalazku?

Co można uzyskać dzięki opracowaniu wynalazku i zapewnieniu ochrony patentowej. Jaka jest definicja wynalazku? Ochrona Własności Intelektualnej cz. IV dr inż.tomasz Ruść Co to jest patent? Spis treści Co można uzyskać dzięki opracowaniu wynalazku i zapewnieniu ochrony patentowej Jakie cechy decydują o zdolności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje

Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje Załącznik nr 2 do Uchwały Nr./11 Zarządu MARR S.A. z dnia 2011 Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje realizowanego w ramach Działania 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie,

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, jak podane w poniższych definicjach: 1.Licencjobiorca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje

Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje Załącznik nr 2 do Uchwały Nr./11 Zarządu MARR S.A. z dnia 2011 Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje realizowanego w ramach Działania 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NR / W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PATENTU NA WYNALAZEK CZĘŚĆ WSTĘPNA

UMOWA LICENCYJNA NR / W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PATENTU NA WYNALAZEK CZĘŚĆ WSTĘPNA UMOWA LICENCYJNA NR / W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PATENTU NA WYNALAZEK CZĘŚĆ WSTĘPNA Określenie stron 1. Licencjobiorca, uprawniony z licencji.... 2. Licencjodawca, uprawniony do udzielenia licencji..... CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Grażyna Gończar Konsultant ds. Funduszy UE. STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych

Grażyna Gończar Konsultant ds. Funduszy UE. STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych Grażyna Gończar Konsultant ds. Funduszy UE STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych Kilka słów o nas Nasze sukcesy i nasze doświadczenie Kredyt technologiczny w oczach przedsiębiorców 4.3

Bardziej szczegółowo

Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Zasady

Bardziej szczegółowo

Szkolenie systemu POL-on

Szkolenie systemu POL-on Szkolenie systemu POL-on dr Piotr Rodzik ekspert systemu POL-on Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa Numer KRS: 0000127372 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta dnia roku.

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta dnia roku. Załącznik Nr 2 UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawarta dnia..2011 roku. pomiędzy: Ski Dolina Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-644) ul. Polna 48/14, filia w Bytomiu (41-935) ul. Blachówka 94, NIP 1182039243,

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Wybrane aspekty prawne

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Wybrane aspekty prawne Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Wybrane aspekty prawne Wnioskodawca Konsorcjum naukowe z art. 2 pkt 12 ustawy o zasadach finansowania nauki, zgodnie z wymogiem regulaminu konkursu:

Bardziej szczegółowo

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj Umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe oraz umowa licencyjna (Wzór dotyczy utworów wytworzonych w ramach projektów standardowych, innowacyjnych i ponadnarodowych)* 1 Nr umowy: zawarta w [miejsce zawarcia

Bardziej szczegółowo

Prawa własności intelektualnej w projektach z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa

Prawa własności intelektualnej w projektach z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa Warszawa, 25.06.2014 Prawa własności intelektualnej w projektach z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa interpretacja zapisów 13 umów o wykonanie i finansowanie projektów zawieranych z NCBR (Konkurs

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Temat: Transfer technologii z nauki do biznesu.

Temat: Transfer technologii z nauki do biznesu. Temat: Transfer technologii z nauki do biznesu. Komercjalizacja wyników w badań naukowych; praktyczne zastosowanie wyników badań naukowych w przemyśle; uzyskiwanie dochodów z tytułu zastosowania nowych

Bardziej szczegółowo

4. ETYCZNE ASPEKTY PRAWA PATENTOWEGO Przedmioty własności przemysłowej

4. ETYCZNE ASPEKTY PRAWA PATENTOWEGO Przedmioty własności przemysłowej 4. ETYCZNE ASPEKTY PRAWA PATENTOWEGO 4.1. Przedmioty własności przemysłowej Projekty wynalazcze: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych, projekty racjonalizatorskie).

Bardziej szczegółowo

Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego

Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego Ewa Komorowska 1 Działalność badawczo - rozwojowa (B+R)

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka)

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) 1 / 9 Spis treści 1. CEL... 2. WPROWADZENIE... 3. DEFINICJE... 4. ZAKRES STOSOWANIA... 5. POTENCJALNE

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o.

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. WAŻNE - PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

BADANIA NAUKOWE NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU VI KONFERENCJA UCZELNIANA 8 CZERWCA 2015

BADANIA NAUKOWE NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU VI KONFERENCJA UCZELNIANA 8 CZERWCA 2015 BADANIA NAUKOWE NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU VI KONFERENCJA UCZELNIANA 8 CZERWCA 2015 Uwłaszczenie pracownicze Czy ustawodawca jest racjonalny? Piotr Gabriel Kategorie osób uczestniczących

Bardziej szczegółowo

MASLANKA & Co. PATENTY I ZNAKI TOWAROWE. Logroño - Maj 2012

MASLANKA & Co. PATENTY I ZNAKI TOWAROWE. Logroño - Maj 2012 MASLANKA & Co. PATENTY I ZNAKI TOWAROWE Logroño - Maj 2012 CZYM SIĘ ZAJMUJEMY Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie Praw Własności Przemysłowej: zgłoszenia, rejestracja i ochrona w trybie krajowym i

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA - WZÓR

UMOWA LICENCYJNA - WZÓR UMOWA LICENCYJNA - WZÓR zawarta w dniu...w(e)... pomiędzy Politechniką Wrocławską z siedzibą we Wrocławiu, 50-370, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 reprezentowaną przez: - (osoba uprawniona w ramach danej jednostki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 344 Senatu SGH z dnia 24 czerwca 2015 r. infrastruktura badawcza SGH know-how Regulamin rezultat twórczy

Uchwała nr 344 Senatu SGH z dnia 24 czerwca 2015 r. infrastruktura badawcza SGH know-how Regulamin rezultat twórczy Uchwała nr 344 Senatu SGH z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę nr 76 Senatu SGH z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności

Bardziej szczegółowo

Rejestracja zmian w spółce w KRS

Rejestracja zmian w spółce w KRS biblioteczka spółki z o.o. Rejestracja zmian w spółce w KRS BEZ BŁĘDÓW I ZBĘDNYCH KOSZTÓW Rejestracja zmian w spółce w KRS Bez błędów i zbędnych kosztów Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Maciej Szupłat,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych autorskiego 2. Rozwój prawa autorskiego w Polsce 3. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Uwłaszczenie naukowców i inne zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym mające na celu wsparcie komercjalizacji B+R

Uwłaszczenie naukowców i inne zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym mające na celu wsparcie komercjalizacji B+R Kraków, 06.03.2014 Uwłaszczenie naukowców i inne zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym mające na celu wsparcie komercjalizacji B+R Michał Żukowski radca prawny Kierownik Działu Prawnego Narodowego

Bardziej szczegółowo

Działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Cel Działania 8.1 Głównym celem Działania 8.1 jest : zwiększenie podaży różnorodnych usług elektronicznych dla

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po wskaźnikach dla Poddziałania 1.1.2:

Przewodnik po wskaźnikach dla Poddziałania 1.1.2: Przewodnik po wskaźnikach dla Poddziałania 1.1.2: Wskaźniki w pkt. 16 wniosku o dofinansowanie należy podawać mając na uwadze przedstawione poniżej informacje. Wskaźniki produktu - opisują bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie systemu POL-on

Szkolenie systemu POL-on Szkolenie systemu POL-on dr Piotr Rodzik ekspert systemu POL-on Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa Numer KRS: 0000127372 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 26/2016 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 16 maja 2016 r.

Zarządzenie nr 26/2016 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 16 maja 2016 r. Zarządzenie nr 26/2016 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie: zmiany Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami

Bardziej szczegółowo

Krótki przewodnik po patentach

Krótki przewodnik po patentach Krótki przewodnik po patentach Cz. 1, Informacje ogólne Oprac. Izabela Olejnik Opieka merytoryczna Grażyna Antos Podstawowym zadaniem Urzędu Patentowego RP jest udzielanie praw wyłącznych na następujące

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Regulamin ochrony własności intelektualnej w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach

Regulamin ochrony własności intelektualnej w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach Regulamin ochrony własności intelektualnej w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Fundacja Poszanowania Energii 2. Forma prawna prowadzonej działalności Fundacja 3. Status Wnioskodawcy - przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku

Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku Justyna

Bardziej szczegółowo

Odsetki. Odsetki ART.11 UM- OECD

Odsetki. Odsetki ART.11 UM- OECD Odsetki Odsetki ART.11 UM- OECD Odsetki Pojęcie Odsetki Art.11 ust.3 UM- OECD Odsetki Dochód z wszelkiego rodzaju wierzytelności,, zarówno zabezpieczonych, jak i niezabezpieczonych hipoteką lub prawem

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty amerykańskiego prawa patentowego :47:19

Wybrane aspekty amerykańskiego prawa patentowego :47:19 Wybrane aspekty amerykańskiego prawa patentowego 2016-01-15 15:47:19 2 Wybrane aspekty amerykańskiego prawa patentowego w kontekście wchodzenia polskich firm na rynek amerykański Firmy rozważające ekspansję

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej w pigułce

Ochrona własności przemysłowej w pigułce Ile to kosztuje? Procedury ochrony własności przemysłowej za granicą Jak długo trwa ochrona? Przedmioty własności przemysłowej Dlaczego ochrona własności przemysłowej to dobry pomysł? Ochrona własności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Naboru, Analizy i Selekcji oraz Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych w ramach Projektu Kapitał na Innowacje

Regulamin Naboru, Analizy i Selekcji oraz Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych w ramach Projektu Kapitał na Innowacje Załącznik do Uchwały Nr 216/09 Zarządu MARR S.A. z dnia 16.04.2009 Regulamin Naboru, Analizy i Selekcji oraz Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych w ramach Projektu Kapitał na Innowacje realizowanego w

Bardziej szczegółowo

z punktu widzenia inwestora

z punktu widzenia inwestora Wycena własności intelektualnej z punktu widzenia inwestora Mieszko Bisewski Z-ca Dyrektora Finansowego ds. Inwestycji Kapitałowych Agencja Rozwoju Pomorza SA Gdynia, 26 październik 2010 r. Fundusz Kapitałowy

Bardziej szczegółowo

1 Zakres przedmiotowy Regulaminu

1 Zakres przedmiotowy Regulaminu Załącznik do Uchwały nr 117/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasady komercjalizacji wyników

Bardziej szczegółowo

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38 2 W Niemczech prawa patentowe chroni patent krajowy lub patent europejski. W Niemczech uzyskanie prawnej ochrony dla własności przemysłowej uzależnione

Bardziej szczegółowo

Patent Plus i Kreator Innowacyjności

Patent Plus i Kreator Innowacyjności Olaf Gajl Podsekretarz Stanu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Patent Plus i Kreator Innowacyjności Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Cele Programu Patent PLUS 1. usprawnienie procesu

Bardziej szczegółowo

dres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

dres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl dres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Usługa wyceny dóbr niematerialnych i prawnych wybranych produktów projektu

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie i licencje Creative Commons

Prawo autorskie i licencje Creative Commons Prawo autorskie i licencje Creative Commons Tradycyjny copyright Prawo autorskie (ang. copyright, symbol: ) pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących autorowi utworu albo przepisy upoważniające

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelem, : ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej ING TFI ).

1. Nazwa firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelem, : ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej ING TFI ). Informacja dotycząca ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz informacja na temat usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (dalej

Bardziej szczegółowo

Oferta dla przesiębiorców

Oferta dla przesiębiorców Oferta dla przesiębiorców Kancelaria Prawna Tomasz Święch e-mail: biuro@swiech-legal.pl NIP: 784-237-73-35 ul. Żurawia 6/12 00-503 Warszawa tel.: +48 790 888 153 ul. Bolesława Chrobrego 32 62-200 Gniezno

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej Wykład nr 0 Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej KONSPEKT wykład adów Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ dr hab.inŝ.wojciech Chmielowski prof. PK Wykład

Bardziej szczegółowo

Rynkowa Analiza Technologii. 2011 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rynkowa Analiza Technologii. 2011 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Paweł Przybyszewski Rynkowa Analiza Technologii PLAN PREZENTACJI 1. RAT PODSTAWOWE INFORMACJE 2. INVENTOR 3. STATUS PROJEKTU 4. TECHNOLOGIA 5. PRODUKT 6. RYNEK 7. REKOMENDACJA PROCES umowa development

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Programu "MeduCards" (zwana dalej "umową")

Bardziej szczegółowo

FISZKA III POSZCZEGÓLNE UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE I ICH USTALENIA

FISZKA III POSZCZEGÓLNE UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE I ICH USTALENIA FISZKA III POSZCZEGÓLNE UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE I ICH USTALENIA Obowiązujące zasady dotyczą wszystkich niezależnie od wybranego małżeńskiego ustroju majątkowego i niezależnie od daty zawarcia związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU RONSON EUROPE N.V. PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2007 R. 1 Skład Zarządu

REGULAMIN ZARZĄDU RONSON EUROPE N.V. PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2007 R. 1 Skład Zarządu REGULAMIN ZARZĄDU RONSON EUROPE N.V. PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2007 R 1 Skład Zarządu 1.1 Zarząd Ronson Europe N.V. (odpowiednio Zarząd oraz Spółka ) składa się z jednego lub większej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU BIO-TECH TRANSFER. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PROJEKTU BIO-TECH TRANSFER. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PROJEKTU BIO-TECH TRANSFER 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Projekcie pt.,,bio-tech Transfer. Staże i szkolenia biotechnologiczne w INNO-GENE

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ. zawarta w..., dnia..., pomiędzy:..., reprezentowaną przez:... zwanym dalej Pracodawcą,... zwanym(ą) dalej Pracownikiem.

UMOWA O PRACĘ. zawarta w..., dnia..., pomiędzy:..., reprezentowaną przez:... zwanym dalej Pracodawcą,... zwanym(ą) dalej Pracownikiem. UMOWA O PRACĘ zawarta w..., dnia..., pomiędzy:..., reprezentowaną przez:... zwanym dalej Pracodawcą, a zwanym(ą) dalej Pracownikiem. 1. ZATRUDNIENIE I RODZAJ PRACY. 1. Pracodawca zatrudnia Pracownika na

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH

PRAKTYCZNE ASPEKTY KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH Seminarium: PRAKTYCZNE ASPEKTY KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH Warszawa, 11 grudnia 2014 r Początek XXI wieku to początek ery dynamicznie rozwijających się produktów B+R. Nowe sektory technologii,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r.

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Działając na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

intelektualną (IP) w uczelni i Dr Dariusz Trzmielak

intelektualną (IP) w uczelni i Dr Dariusz Trzmielak Strategie zarządzania własnością intelektualną (IP) w uczelni i przedsiębiorstwie Dr Dariusz Trzmielak Efektywność innowacyjna firm i regionu Udział zatrudnionych w kreatywnych zawodach Efektywność Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17 Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 Rozdział 1. Wynalazki............................ 27 1. Wprowadzenie.................................

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH STRATEGMED II Wybrane aspekty prawne

PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH STRATEGMED II Wybrane aspekty prawne PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH STRATEGMED II Wybrane aspekty prawne Wnioskodawca Konsorcjum naukowe z art. 2 pkt 12 ustawy o zasadach finansowania nauki, zgodnie z wymogiem regulaminu konkursu:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO F7/8.2.1/8.5.10806 1/5 Załącznik nr 19b do SIWZ FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO Auditorzy: Data auditu: Osoby zaangażowane w audit ze strony firmy: F7/8.2.1/8.5.10806 2/5 A. INFORMACJE OGÓLNE Firma:

Bardziej szczegółowo