Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia"

Transkrypt

1 Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze y w trzyletnim cyklu kształcenia Autor: Jolanta Pańczyk Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum (Nr dopuszczenia: część I 42/05; część II 45/05) Jolanta Pańczyk Program nauczania: DKOS /04 Jolanta Pańczyk Materiały dodatkowe: dla gimnazjum, Zeszyt ćwiczeń autorstwa Jolanty Pańczyk Materiały dostępne na stronie Zawarte w planie wynikowym treści są zgodnie z podstawą programową oraz programem nauczania, podręcznikiem i poradnikiem metodycznym autorstwa Jolanty Pańczyk. Przygotowują ucznia do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym.) Nauczyciel ma tak ukierunkować młodego człowieka, aby ten umiejętnie poruszał się w gąszczu informacji, stosował różne multimedialne źródła informacji i narzędzia informatyczne do rozwiązywania problemów oraz dostrzegał i korzystał z wartościowych źródeł unikając zagrożeń związanych z rozwojem komputeryzacji.) 2. Zadaniem nauczyciela jest taka organizacja procesu dydaktyczno wychowawczego, aby uatrakcyjnić zajęcia poprzez: wykorzystanie multimedialnych programów dydaktycznych z zakresu różnych przedmiotów; opracowywanie projektów interdyscyplinarnych m.in. folderów, prezentacji; rozwiązywanie problemów z różnych przedmiotów z wykorzystaniem komputera; przewidywanie, kalkulowanie i planowanie przedsięwzięć typu: analiza wyników za pomocą wykresu, obliczanie odsetek bankowych, tworzenie prostych kosztorysów; rozwijanie własnych zainteresowań np. tworzenie grafiki, animacji, projektowanie szkolnej lub klasowej witryny WWW czy redagowanie szkolnej gazetki. ) Podstawa programowa 2 ) Podstawa programowa

2 Poniżej prezentowany plan wynikowy to jedynie propozycja, którą można zmodyfikować w zależności od: poziomu klasy, ilości uczniów czy wymiaru przeznaczonych na realizację treści programowych. Propozycja podziału zgodnie z rozkładem materiału zamieszczonym w poradniku metodycznym i programie nauczania: I rok nauki a tygodniowo (35 godz.) II rok nauki a tygodniowo (35 godz.) III rok nauki a tygodniowo (36 godz.) Razem: 06

3 I rok nauki Uwaga: Przy tematach lekcji zaznaczono ścieżki edukacyjne: EF edukacja filozoficzna, EP edukacja prozdrowotna, EE edukacja ekologiczna, ECi M edukacja czytelnicza i medialna, ER edukacja regionalna, EEu edukacja europejska. Zaznaczone ścieżki edukacyjne są tylko przykładem ich zastosowania. Można uwzględnić ścieżki podczas realizacji określonych zagadnień pod warunkiem wprowadzenia do lekcji treści związanych z tematyką danej ścieżki.. Budowa i zastosowanie komputera [8 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Posługiwanie się sprzętem i korzystanie z usług systemu operacyjnego. Podstawowe elementy komputera i ich funkcje. Zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Podstawowe usługi systemu operacyjnego. Społeczne, etyczne i ekonomiczne aspekty rozwoju informatyki. Konsekwencje dla osób i społeczeństw. Zagrożenia wychowawcze: szkodliwe gry, deprawujące treści, uzależnienie. Zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej i ochroną danych. ponad Regulamin szkolnej pracowni komputerowej. Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Informatyka..2 Bezpieczna i higieniczna praca z stosuje się do zasad regulaminu szkolnej pracowni komputerowej; wie, jak należy zachowywać się w pracowni; zna kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka; zna tematykę zajęć - wie jak prawidłowo zorganizować - wie, w jaki sposób dbać o sprzęt Podręcznik s.9 s.6-7 Podręcznik s.7-23

4 stanowisko komputerowe; komputerowy; s.7 8 komputerem (EP). - rozumie, na czym polega bezpieczeństwo pracy z komputerem; - wie, na czym polega higiena pracy z komputerem; - potrafi wyjaśnić pojęcia: przetwarzanie informacji, dane komputerowe; - rozumie znaczenie pojęcia syndromu RSI. Zestaw - - wie, jak prawidłowo przechowywać nośniki informacji. Podręcznik s Znaczenie komputera we współczesnym świecie (EF). - wie, jakie zastosowanie ma komputer we współczesnym świecie; - rozumie potrzebę wykorzystania narzędzia, jakim jest komputer; - wyjaśnia pojęcie: plik. - dostrzega pożytki i zagrożenia związane z rozwojem techniki. s.9-20 Podręcznik s Ochrona własności intelektualnej. Prawo autorskie. - zna pojęcia: prawo autorskie, licencja, piractwo komputerowe; - dostrzega potrzebę poszanowania i ochrony pracy innych osób; - wie, jak zgodnie z prawem można korzystać z oprogramowania. - rozumie konieczność prawnej ochrony twórczości; - wie, jakie wytwory ludzkiej działalności podlegają ochronie prawnej; - wie, od kiedy w Polsce obowiązuje prawo autorskie; s wie, jak oznacza się wytwory objęte ochroną prawną..5 Budowa komputera. - potrafi wymienić elementy znajdujące się wewnątrz komputera; - zna pojęcia: pecet, mikroprocesor, karty rozszerzeń, jednostki pamięci, dysk twardy; - wie, do czego niezbędne są poszczególne części komputera; - potrafi scharakteryzować elementy budowy Podręcznik s s.22

5 - wymienia jednostki pamięci komputera i określa ich wielkości; - wie, jakie są rodzaje pamięci; - zna rodzaje i zastosowanie nośników informacji. komputera; - potrafi scharakteryzować rodzaje pamięci. Podręcznik s Urządzenia służące do komunikowania się z użytkownikiem. 2 - potrafi wymienić elementy znajdujące się poza obudową komputera; - za pojęcia: sterownik, rozdzielczość. - potrafi scharakteryzować, na czym polega komunikowanie się użytkownika z komputerem; - omawia przeznaczenie urządzeń znajdujących się poza obudową komputera; s.22 - za pojęcia: monitor CRT, monitor LCD..8 Przygotowanie zestawu komputerowego do pracy. - rozumie, w jakim celu należy podłączyć urządzenia zewnętrzne do komputera; - rozumie pojęcia: port, USB, Reset, Power. - wie jak połączyć elementy zestawu - wyjaśnia pojęcia: port, USB, Reset, Power; - zna pojęcia PS/2, COM. Podręcznik s s.22

6 2. System operacyjny [5 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Posługiwanie się sprzętem i korzystanie z usług systemu operacyjnego. Podstawowe usługi systemu operacyjnego. Podstawowe zasady pracy w sieci lokalnej. ponad System operacyjny. - zna i rozumie pojęcie system operacyjny; - wie skąd się biorą programy w systemie; - rozumie i potrafi wyjaśnić pojęcie instalacja programu, oprogramowanie; - wie, jakie programy współdziałają z systemem Windows; - potrafi wymienić inne systemy operacyjne; - wymienia dowolne programy komputerowe; Podręcznik s s zna funkcje systemu operacyjnego - wie, jakich zasad należy przestrzegać w przypadku instalowania nowego oprogramowania Okna w systemie Windows. Pulpit, ikony pulpitu. - zna pojęcia: ikona, skrót, aplikacja, pasek zadań, panel sterowania; - zna sposób tworzenia skrótów do programu; Podręcznik s s.29 - otwiera kolejny program, plik lub folder (minimalizuje i przywraca okna); - stosuje w praktyce różne układy okien; - wskazuje pod kierunkiem nauczyciela pliki i foldery (na pulpicie, w folderze Moje dokumenty);

7 - potrafi nazwa elementy okna programu; - wie, jak zmienić wygląd pulpitu; - zamyka otwarte okna; - potrafi zmienić wygląd ikon; - przegląda zawartość okna Mój komputer; - umie uruchomić wskazane programy za pomocą przycisku Start; - otwiera i przegląda Panel sterowania; - przegląda zasoby systemu (należy zwrócić uwagę, aby ucz. nie zmieniali ustawień systemowych); - umie włączyć i wyłączyć komputer; - rozumie pojęcie: ścieżka dostępu; - wie, jak korzystać z Pomocy programu Podstawowe operacje na plikach i folderach. - potrafi zapisać plik (np. na przykładzie notatnika, otwartej i rozpoczętej gry); - charakteryzuje pojęcia: plik, folder; - rozumie pojęcie: rozszerzenie pliku; - wie, do czego służy kosz; - tworzy foldery, nadaje oraz zmienia ich nazwy; - wie, w jaki sposób można sprawdzić właściwości danego pliku (ze zwróceniem uwagi na rozszerzenie pliku i jego wielkość); - rozpoznaje rozszerzenia plików i przypisuje im programy; - otwiera Eksplorator Windows i tworzy w nim strukturę folderów; Podręcznik s s.30 3 Zestaw 3 i wie, jak utworzyć strukturę folderów w folderze Moje dokumenty; - potrafi wycinać, wklejać i kopiować pliki i foldery; - wie, w jaki sposób odzyskać skasowany plik Odszukiwanie plików i folderów w systemie. - wie, jakiego użyć polecenia do odszukania pliku lub folderu; - potrafi odszukać zaginiony w systemie plik lub folder; - stosuje do odszukiwania plików znaków wieloznacznych: *,? Podręcznik s s. 30-3

8 Podręcznik s Ochrona przed wirusami komputerowymi. - zna pojęcie wirus komputerowy; - wie, w jaki sposób uchronić komputer przed wirusem; - rozumie, na czym polega działanie programów komputerowych. s dostrzega potrzebę ochrony antywirusowej. 3. Podstawy edycji grafiki (ECi M) [5 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów za pomocą programów użytkowych. Redagowanie tekstów i tworzenie rysunków za pomocą komputera. ponad Podstawy pracy z edytorem grafiki. Narzędzia i polecenia aplikacji Paint (ECi M). - umie uruchomić program Paint; - używa narzędzi programu graficznego; - zna polecenia aplikacji Paint. - ustala atrybuty rysunku; - stosuje i zmienia kolory pierwszo i drugoplanowe; - potrafi określać grubość i kształt śladu dla wybranych narzędzi programu. Podręcznik s s Tworzenie rysunków 2 Podręcznik s.85-87

9 3.3. w programie Paint. Optymalne wykorzystywanie możliwości programu (ECi M). - stosuje różne narzędzia programu Paint; tworzy rysunki w programie Paint; - umie zapisać rysunek otworzyć swój rysunek; - wie, jak tworzyć napisy w obszarze rysunku - wie, jak uruchomić pasek narzędzi tekstowych; - umie zmieniać atrybuty czcionki; - optymalnie wykorzystuje możliwości programu. s Tworzymy logo szkoły (ECi M). - potrafi wykonać logo szkoły; - stosuje podczas pracy różne narzędzia aplikacji Paint. - potrafi stworzyć ciekawą kompozycję graficzną. s Projektujemy kartkę okolicznościową (ECi M). - potrafi zaprojektować i wykonać kartkę okolicznościową; - stosuje podczas pracy różne narzędzia aplikacji Paint. - właściwie dobiera narzędzia dla uzyskania odpowiednich efektów na rysunku; - dba o estetykę i umiar w swojej pracy. s. 37

10 4. Praca z edytorem tekstu (ECi M) [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów za pomocą programów użytkowych. Redagowanie tekstów i tworzenie rysunków za pomocą komputera. Tworzenie dokumentów zawierających tekst, grafikę i tabele. ponad Edytor tekstu wprowadzenie. Zasady pracy z edytorem tekstu (ECi M). - zna i rozumie pojęcia: dokument, akapit, wiersz; - potrafi uruchomić edytor tekstu; - wie, jak zapisać dokument tekstowy, jak dopisać do niego zmiany oraz jak zamknąć okno programu; - rozpoznaje ikonę dokumentu zapisanego w programie Word; - rozróżnia i nazywa elementy okna programu; wie do czego służą przyciski: minimalizuj, maksymalizuj, zamknij; - zna zasady poprawnego pisania tekstu. - wie, jakie w edytorze tekstu znajdują się paski narzędzi; - zna kilka skrótów usprawniających pracę w edytorze tekstu; - wie, jak wygląda kursor w edytorze tekstu; - wie, co to jest obszar roboczy; - stosuje w praktyce zasady poprawnego pisania tekstu. Podręcznik s.09-2 s.42-43

11 Podręcznik s Edycja tekstu. Atrybuty czcionki. Akapity (ECi M). 2 - zna i rozumie pojęcie akapit; - stosuje różne ustawienia strony; - umie otworzyć zapisany w pliku dokument tekstowy; - umie wskazać akapity w tekstach oraz wyjaśnić, po czym je poznać; -umie zmienić rodzaj i rozmiar czcionki. - zna rodzaje kursorów; - wie, jak przełączać się pomiędzy otwartymi oknami dokumentów tekstowych, jak je minimalizować, przywracać, przemieszczać się w dokumencie; - wie, czym się różni redagowanie dokumentu od formatowania; - stosuje różne rodzaje wyrównania względem marginesów; s wie, jak stosować odstępy między akapitami; - zna najpopularniejsze czcionki Wstawianie symboli do tekstu. Tworzenie tabel (ECi M). - potrafi wstawiać do tekstu symbole; - tworzy w dokumencie tekstowym tabele. - potrafi wykonać do tabeli różne obramowania; - stosuje cieniowanie - modyfikuje tabele. Podręcznik s s Zestaw Realizacja projektu: Tworzymy gazetkę klasową (ER). Kolumny i Tabulatory (ECi M). - określa cel projektu; - określa zadania cząstkowe; - gromadzi materiały i opracowuje je; - poprawnie wpisuje tekst; - korzysta z różnych narzędzi edytora tekstu. - wie, co to jest sekcja i jak ją stosować w praktyce; - rozróżnia i stosuje różne rodzaje tabulatorów; - dzieli tekst na kolumny; - modyfikuje kolumny i tabulatory. Podręcznik s.35 39, s Ciąg dalszy projektu - łączenie tekstu z grafiką (ECi M). - włącza do tekstu obrazy; - wie, jak korzystać z galerii ClipArt; - potrafi formatować wstawione obrazy i obiekty; - umie modyfikować ozdobne napisy WordArt; Podręcznik s s wstawia ozdobne napisy; - wie, jak wypełnić kolorem autokształt;

12 - potrafi umieścić w tekście autokształty; - wstawia pola tekstowe, przemieszcza je. - wypełnia kolorem pola tekstowe, zmienia ich obramowanie, stosuje do nich cień; - dba o estetykę swojej pracy. Podręcznik s Ciąg dalszy projektu - nagłówek i stopka, numerowanie stron, wydruk (ECi M). - umie zastosować numerację stron; - umie sprawdzić w dokumencie pisownię; - wie jak wydrukować cały dokument. - wie jak zmodyfikować numerację stron; - potrafi wstawić do dokumentu nagłówek i stopkę oraz wstawić w nich określone napisy; s umie wydrukować wybrane strony dokumentu. 5. Multimedia (ECi M) [2 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów za pomocą programów użytkowych. Korzystanie z multimedialnych źródeł informacji. Zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej i ochroną danych. ponad Multimedialne programy edukacyjne. Praca z programem edukacyjnym (ECi M). - zna i rozumie pojęcia: multimedia i multimedialne programy edukacyjne; - dostrzega potrzebę stosowania - wie, co umożliwiają multimedia; - dostrzega interaktywny charakter tego typu programów; Podręcznik cz. II s.4-7 s.58

13 multimediów; - odszukuje w programie określone treści. - potrafi korzystać z multimedialnego programu edukacyjnego Pobieranie informacji z różnych źródeł. Encyklopedie, Internet (ECi M). 2 - potrafi odszukać określone treści w programie edukacyjnym; - wie, jak korzystać z encyklopedii; - dostrzega interaktywność Internetu. - umie pobrać z programu określone treści; - wyjaśnia znaczenie aktywizującego charakteru multimedialnych programów edukacyjnych. s.59

14 6. Internet i sieci (ECi M) [5 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Podstawowe zasady pracy w sieci lokalnej i globalnej. Przykłady zastosowań komputera jako narzędzia dostępu do rozproszonych źródeł informacji i komunikacji na odległość. Społeczne, etyczne i ekonomiczne aspekty rozwoju informatyki. Pożytki wynikające z rozwoju informatyki i powszechnego dostępu do informacji. Konsekwencje dla osób i społeczeństw. Zagrożenia wychowawcze: szkodliwe gry, deprawujące treści, uzależnienie. Zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej i ochroną danych. ponad Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie, protokoły transmisji danych w sieciach (ECi M). - zna pojęcia: Internet, topologia sieci, protokół sieciowy; - wie, jakie są rodzaje sieci; - wie, w jaki sposób mogą być połączone komputery. - wymienia i charakteryzuje topologie sieci; - wymienia składniki niezbędne do budowy sieci; - wie, co to jest adres IP komputera. Podręcznik s s Internet jako sieć rozległa WAN(ECi M). 2 - zna pojęcia: wyszukiwarka, katalog stron WWW, portal; - rozróżnia elementy składowe adresu internetowego; Podręcznik s s wie, jaką siecią jest Internet; - rozpoznaje adres internetowy; - wie, do czego służy przeglądarka internetowa; - wie, w jaki sposób można łączyć się z Internetem; - podaje przykłady portali internetowych. - podaje przykłady adresów internetowych.

15 6.3. Rozmowy przez Internet. Jak zachować bezpieczeństwo w sieci (ECi M)? - wie, na czym polega rozmowa w sieci; - dostrzega pozytywne i negatywne skutki korzystania z Internetu; - przestrzega podstawowych zasad podczas rozmów w sieci; - wymienia korzyści płynące z korzystania z Internetu. - dokładnie wymienia zasady zapewniające bezpieczeństwo w sieci; - wymienia narzędzia do prowadzenia rozmów w sieci; - potrafi uzasadnić, dlaczego należy zachować ostrożność podczas korzystania z Internetu. Podręcznik s.49 50, 59-6 s Wyszukiwanie informacji w Internecie i pobieranie ich (ECi M). - umie zapisać stronę WWW; - potrafi kopiować informacje z sieci; - wie, w jaki sposób skopiować lub zapisać obraz z wyszukanej strony WWW. - potrafi uściślić poszukiwania określonych treści w sieci; - formatuje informacje i obrazy pobrane z sieci; - określa, jakie informacje z Internetu można kopiować, powielać, rozprowadzać oraz określa, czy jest to zgodne z prawem autorskim. Podręcznik s.5-55 s Tworzenie dokumentu tekstowego na podstawie informacji z Internetu. Kopiowanie, wklejanie i formatowanie tekstu i obrazów (ECi M). - potrafi wyszukać w sieci określone informacje; - wie, jak kopiować, wklejać i formatować tekst i obrazy pobrane z Internetu. - tworzy dokument tekstowy na podstawie informacji znalezionych w Internecie; - wie, jak stworzy dokument na podstawie informacji zaczerpniętych z sieci, aby nie naruszyć prawa autorskiego. s.70-7

16 7. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym (ECi M) [4 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów za pomocą programów użytkowych. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do rozwiązywania zadań z programu nauczania gimnazjum i codziennego życia. ponad Arkusz kalkulacyjny wprowadzenie (ECi M). Podstawowe pojęcia. Budowa arkusza. - potrafi uruchomić i zamknąć arkusz kalkulacyjny; - zna pojęcia: arkusz kalkulacyjny, komórka, zakres komórek, formuła, pasek formuły, pole nazwy; - zna elementy okna arkusza kalkulacyjnego; - wie, do czego służy arkusz; - wie, jak oznaczone są kolumny a jak wiersze arkusza kalkulacyjnego; - potrafi wpisywać dane do arkusza, modyfikować je, kasować; - zapisuje efekty pracy. - wie jak zmienić nazwę danego arkusza; - wie, do czego służy pasek formuły, - wie, jakie znaki można wpisywać do arkusza; - wie, jak wygląda formuła i gdzie mieści się w arkuszu. Podręcznik s s.80-8

17 7.2. Edycja danych. Tworzenie tabel w arkuszu. Adresowanie względne. Kopiowanie formuł. - wyjaśnia i rozróżnia pojęcia: komórka, zakres komórek, adresowaniewzględne, kopiowanie formuł; - wie, na czym polega adresowanie względne; - poprawnie tworzy formuły. - różnymi sposobami modyfikuje i usuwa dane z arkusza; - poprawnie zaznacza określone kolumnę, wiersz, zakres komórek; - wie, jak wygląda nie mieszczący się zapis w komórce; - potrafi poszerzać kolumny i wiersze; - umie formatować dane arkusza (określać format liczb, wyrównanie, atrybuty czcionki); Podręcznik s s.80-8 Zestaw umie kopiować formuły i rozumie celowość tej czynności; Rozwiązywanie prostych zadań problemowych w arkuszu kalkulacyjnym. 2 - wprowadza dane do arkusza, wie jak wprowadzić poprawki, kopiuje i usuwa dane, zmienia czcionkę, wielkość komórek - stosuje w obliczeniach adresowanie względne. - wykorzystuje arkusz do obliczeń - rozwiązuje zadania za pomocą arkusza kalkulacyjnego - stosuje do obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym funkcje matematyczne, statystyczne, procentowe. s.8-83

18 II rok nauki Uwaga: Przy tematach lekcji zaznaczono ścieżki edukacyjne: EF edukacja filozoficzna, EP edukacja prozdrowotna, EE edukacja ekologiczna, ECi M edukacja czytelnicza i medialna, ER edukacja regionalna, EEu edukacja europejska. Zaznaczone ścieżki edukacyjne są tylko przykładem ich zastosowania. Można uwzględnić ścieżki podczas realizacji określonych zagadnień pod warunkiem wprowadzenia do lekcji treści związanych z tematyką danej ścieżki.. Budowa i zastosowanie komputera [2 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Posługiwanie się sprzętem i korzystanie z usług systemu operacyjnego. Podstawowe elementy komputera i ich funkcje. Zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Podstawowe usługi systemu operacyjnego. Społeczne, etyczne i ekonomiczne aspekty rozwoju informatyki. Konsekwencje dla osób i społeczeństw. Zagrożenia wychowawcze: szkodliwe gry, deprawujące treści, uzależnienie. Zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej i ochroną danych. ponad Organizacja pracy na zajęciach z informatyki. Przedmiotowy system oceniania z wiadomości i umiejętności w zakresie informatyki. stosuje się do zasad regulaminu szkolnej pracowni komputerowej; wie, jak należy zachowywać się w pracowni; zna kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka; zna tematykę zajęć Podręcznik s.9 s.23

19 .2. Zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej (EF). - zna pojęcia prawo autorskie, licencja; - wie, jakie wytwory podlegają ochronie prawnej. - wie, co w Internecie objęte jest prawem autorskim; - rozumie, czym różnią się etyczne od prawnych przesłanek związanych z ochroną własności intelektualnej; - wyszukuje w Internecie strony WWW związane z tematem; Podręcznik s.24 s.24 - wypowiada się, do czego zobowiązują licencje.

20 2. System operacyjny [3 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Posługiwanie się sprzętem i korzystanie z usług systemu operacyjnego. Podstawowe usługi systemu operacyjnego. Podstawowe zasady pracy w sieci lokalnej. ponad Rodzaje plików. Atrybuty plików. - zna i rozpoznaj rodzaje plików; - wie, gdzie sprawdzić właściwości plików i folderów; - - przypisuje pliki do odpowiednich programów; - odczytuje atrybuty plików i folderów. Podręcznik s s Operacje na plikach i folderach. Praca w systemie sieciowym. - przegląda zawartość otoczenia sieciowego w pracowni; - wykonuje operacje na plikach i folderach; - odczytuje wielkości plików, - wykonuje operacje kopiowania, wklejania, wycinania, przenoszenia na plikach i folderach. - udostępnia komputerze określone foldery; - kopiuje z serwera udostępnione pliki lub foldery i je otwiera; - wie, na czym polega udostępnienie drukarki sieciowej. Podręcznik s s Profilaktyka Podręcznik s.78 79

21 antywirusowa. Różne aspekty powszechnego dostępu do informacji. - wie, jak zapobiegać wirusom komputerowym; - rozumie konieczność profilaktyki antywirusowej; - rozumie istotę powszechnego dostępu do informacji. - wie, jakie są pozytywne i jakie negatywne aspekty powszechnego dostępu do informacji. s Podstawy edycji grafiki (ECi M) [3 godz.] Podstawa programowa: Rozwiązywanie problemów za pomocą programów użytkowych. Redagowanie tekstów i tworzenie rysunków za pomocą komputera. ponad Rodzaje grafiki. - wymienia rodzaje grafiki komputerowej i podaje przykłady programów; - zna pojęcia: piksel, raster, grafika wektorowa; - rozumie, na czym polega zapamiętywanie przez komputer obrazu jako bitmapy. - wie, jak zapisać rysunek jako: mapę bitową monochromatyczną, mapę bitową 6, 24 kolorowa oraz 256 bitową; - wymienia inne niż Paint programy graficzne. Podręcznik s s Importowanie grafiki. - wie, co to jest skanowanie, na czym ono - umie zaimportować obraz z innego komputera Podręcznik s.0 03

22 polega; - wyjaśnia pojęcia: skanowanie, importowanie. w sieci; - wie, jak można pobrać obrazek z Internetu. s Tworzenie własnej kompozycji graficznej (Eci M). - potrafi zaprojektować i wykonać własną kompozycję graficzną; - właściwie dobiera narzędzia dla uzyskania odpowiednich efektów na rysunku; s stosuje podczas pracy różne narzędzia aplikacji Paint. - dba o estetykę i umiar w swojej pracy. 4. Praca z edytorem tekstu (ECi M) [4 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów za pomocą programów użytkowych. Redagowanie tekstów i tworzenie rysunków za pomocą komputera. Tworzenie dokumentów zawierających tekst, grafikę i tabele. ponad Praca z dokumentem wielostronicowym. Zakładka i hiperłącze (ECi M). - umie poruszać się po dokumencie wielostronicowym; - rozpoznaje cechy dokumentów wielostronicowych; - zna pojęcia: zakładka, hiperłącze. - wstawia do dokumentu zakładkę i hiperłącze; - posługuje się wstawioną zakładką i hiperłączem. Podręcznik s s.50 5 Zestaw 5

23 4.2. Realizacja projektu: Folder o mojej szkole (ER). Układ strony. Kolumny (ECi M). - wie, na czym polega realizacja projektu: Folder o mojej szkole ; - gromadzi materiały do folderu; - stosuje różne układy strony; - wpisuje tekst. - opracowuje plan działań; - umie dzielić tekst na kolumny; - właściwie rozmieszcza tekst w kolumnach. Podręcznik s.5-53 s.5-52 Podręcznik s Ciąg dalszy projektu - gromadzenie zdjęć i informacji, łączenie tekstu z grafiką (ECi M). - potrafi zgromadzić niezbędne do folderu zdjęcia i obrazy; - wkleja do tekstu obrazy i zdjęcia; - wie, jaki zastosować układ tekstu i obrazów, aby po wydrukowaniu folderu zachować odpowiednią kolejność tekstów. - umie formatować obrazy i zdjęcia; - wie, jak stosować właściwe otaczanie obrazów tekstem; - dba o estetykę i właściwą formę folderu. s Podręcznik s Ciąg dalszy projektu - montaż całości, sprawdzanie pisowni, wydruk (ECi M). - wie, jak dopracować szczegóły; - sprawdza poprawność ortograficzną dokumentu; - drukuje folder; - ocenia pracę swoją i innych i uzasadnia tę ocenę. - dokonuje poprawki; - wie, jak przemieścić pomiędzy kolumnami tekst i obrazy. s. 5-52

24 5. Multimedia (ECi M) [4 godz.] Podstawa programowa: Rozwiązywanie problemów za pomocą programów użytkowych. Korzystanie z multimedialnych źródeł informacji. Zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej i ochroną danych. ponad Prezentacje multimedialne wprowadzenie. Zasady pracy z programem PowerPoint (Eci M). - rozumie i wyjaśnia pojęcia: multimedia, prezentacja multimedialna; - wie, jakie dokumenty można nazwać multimedialnymi; - umie otwierać i zamykać program do tworzenia prezentacji oraz zapisywać efekty swojej pracy; - zna funkcje programu PowerPoint. - zna i stosuje funkcje programu do tworzenia prezentacji multimedialnych; - wyszukuje, gromadzi, analizuje potrzebne informacje do wykorzystania w prezentacji; - samodzielnie tworzy slajdy nowej prezentacji, korzysta z kreatora zawartości oraz z szablonów projektów. Podręcznik cz. II s.8 22 s Realizacja projektu do wyboru (praca w grupach dwuosobowych): (Eci M) (ER) Organizujemy wycieczkę klasową - wyszukuje, gromadzi, analizuje potrzebne informacje do wykorzystania w prezentacji; - wie, jak ułożyć plan pracy; - potrafi wstawiać nowe slajdy; - potrafi ustala efekty wypełniania tła prezentacji; - wie, jak wstawiać różne obiekty do slajdów; - potrafi formatować wstawione obiekty; Podręcznik cz. II s.8 24 s.60 63

25 do, Moje miasto, Najpiękniejsze miejsca świata, Oferty biura podróży. - dobiera tło; - umie wpisywać i formatować na slajdach teksty; - tworzy spójną tematycznie prezentację. - zapisuje efekty swojej pracy Ułożenie planu. Dobór tła, grafiki. Redagowanie tekstu. Ciąg dalszy projektu wstawianie nowych slajdów, animacje obiektów, przejścia między slajdami, dźwięki. - wstawia nowe slajdy; - dokonuje animacji wstawionych obiektów; - wie, jak uatrakcyjnić wygląd prezentacji; - zna zasady, które zapewnią wykonanie estetycznej prezentacji. - wstawia do prezentacji efekty dźwiękowe i podkład muzyczny; - wie, jak ustalić przejścia między slajdami; - potrafi zapisać prezentację jako: standardową, przenośną, stronę WWW oraz jako pokaz; - rozpoznaje i określa po wyglądzie ikony, jaki zastosowano zapis prezentacji; - wie, w jakich formatach można zapisać prezentację. Podręcznik cz. II s s Ciąg dalszy projektu pokaz wykonanych prezentacji multimedialnych. - wie, jak przygotować prezentację do pokazu; - potrafi wyświetlić wykonaną prezentację w formie pokazu. - potrafi odtworzyć zapisaną w różnych formatach prezentację; - dostrzega błędy w prezentacji i usuwa je; - ocenia prace innych i uzasadnia swoją ocenę. s.60 63

26 6. Internet i sieci (ECi M) [4 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Podstawowe zasady pracy w sieci lokalnej i globalnej. Przykłady zastosowań komputera jako narzędzia dostępu do rozproszonych źródeł informacji i komunikacji na odległość. Społeczne, etyczne i ekonomiczne aspekty rozwoju informatyki. Pożytki wynikające z rozwoju informatyki i powszechnego dostępu do informacji. Konsekwencje dla osób i społeczeństw. Zagrożenia wychowawcze: szkodliwe gry, deprawujące treści, uzależnienie. Zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej i ochroną danych. ponad Usługi internetowe (EC i M). - zna pojęcia: usługi internetowe, e- nauka, e praca, e zakupy, e banki; - wie, co to są grupy dyskusyjne; - wie, co oznacza pojęcie telnet; - rozumie i wyjaśnia znaczenie usług internetowych; Podręcznik s s.72 - potrafi wymienić narzędzia do prowadzenia rozmów w sieci. - wymienia pozytywne i negatywne aspekty poszczególnych usług internetowych Zakładanie konta pocztowego. Przesyłanie i odbieranie wiadomości (EC i M). - rozumie i wyjaśnia pojęcia: poczta elektroniczna, konto e mail; - umie założyć własne konto e mail; - wie, jak korzystać z poczty elektronicznej. - wie, jakie zasady obowiązują podczas dobierania adresu poczty elektronicznej; - wie jak odbierać i jak wysyłać listy e mail; - potrafi wysłać i odebrać list z załącznikiem; - umie korzystać z książki adresowej. Podręcznik s s Wyszukiwanie informacji z Internetu na temat: 2 - wie, co oznacza pojęcie WWW; - wie, jak w sieci skutecznie szukać określonych Podręcznik s.49 50

27 Bezpieczeństwo w sieci. Pisanie referatu z wykorzystaniem informacji znalezionych na stronach WWW (EC i M). - wie, jakie są zagrożenia podczas korzystania z sieci; - rozumie, jak bezpiecznie korzystać z Internetu; - umie napisać referat korzystając ze stron WWW. informacji; - redaguje i formatuje tekst pisany na podstawie znalezionych informacji; - tworzy referat zgodnie z tematem. s Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym (ECi M) [5 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów za pomocą programów użytkowych. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do rozwiązywania zadań z programu nauczania gimnazjum i codziennego życia. ponad Rozwiązywanie prostych zadań problemowych w arkuszu kalkulacyjnym z zastosowaniem adresowania bezwzględnego i mieszanego. 2 - potrafi zaprojektować tabelę arkusza; - zna i rozumie pojęcia adresowanie względne, bezwzględne i mieszane; - rozwiązuje proste zadania problemowe w arkuszu kalkulacyjnym. - do rozwiązania zadań stosuje adresowanie względne, bezwzględne i mieszane; - umie kopiować formuły; - rozwiązuje w arkuszu kalkulacyjnym zadania różnymi sposobami. Podręcznik s s.83-85

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Internet i sieci Temat lekcji Wymagania programowe 6 5 4 3 2 1 Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie II gimnazjum Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie II gimnazjum 1. Multimedia PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów za pomocą programów użytkowych. Korzystanie z multimedialnych źródeł informacji. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień poprawnie zaznacza określone kolumnę, wiersz, zakres komórek; potrafi poszerzać kolumny i wiersze; wyjaśnia i rozróżnia pojęcia:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne.

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. I rok nauki 1 godzina, II rok nauki 1 godzina tygodniowo (łącznie 68 godz). Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum 1) Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym - wprowadza dane do arkusza i z pomocą wpisuje formuły, - z pomocą rozwiązuje proste zadania w arkuszu,

Bardziej szczegółowo

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Ocena niedostateczny - nie stosuje się do regulaminu pracowni komputerowej, - nie zna kryteriów oceniania

Bardziej szczegółowo

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne 1 Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne I rok nauki 1 godzina tygodniowo Program nauczania: Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 Ocena dopuszczająca - stosuje wybrane zasady właściwego zachowywania się w pracowni komputerowej,

Bardziej szczegółowo

Ocena dostateczna uczeń: - zna pojęcia prawo autorskie, licencja; - wie, jakie wytwory podlegają ochronie prawnej;

Ocena dostateczna uczeń: - zna pojęcia prawo autorskie, licencja; - wie, jakie wytwory podlegają ochronie prawnej; Wymagania programowe z informatyki w klasie II Opracowano na podstawie Planu wynikowego nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia dostępnego na stronie http://edukacja.helion.pl Cel

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z informatyki w klasie I 1. Budowa i zastosowanie komputera

Wymagania programowe z informatyki w klasie I 1. Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe z informatyki w klasie I Opracowano na podstawie Planu wynikowego nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia dostępnego na stronie http://edukacja.helion.pl Cel

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum Uczeń powinien: Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum a) Budowa i zastosowanie komputera: stosować się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej; wiedzieć, jakie znaczenie ma komputer

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Program nauczania: Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja: Windows XP, Windows Vista, Linux Ubuntu.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie I gimnazjum

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie I gimnazjum Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie I gimnazjum 1) Budowa i zastosowanie komputera Ocena dopuszczająca - stosuje wybrane zasady właściwego zachowywania się w pracowni komputerowej, - dostrzega

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 1

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 1 Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa. Budowa i zastosowanie komputera [8 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. II gimnazjum 1 godz. / tydzień

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. II gimnazjum 1 godz. / tydzień WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. II gimnazjum 1 godz. / tydzień Podstawowe stosuje się do zasad regulaminu szkolnej pracowni komputerowej; wie, jak należy zachowywać się w pracowni; zna kryteria

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie I gimnazjum Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie I gimnazjum 1. Budowa i zastosowanie komputera [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa II

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa II Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa II Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KLASIE V ROK SZKOLNY: 2015 / 2016 OPRACOWAŁA: Dominika Kaczmarek

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KLASIE V ROK SZKOLNY: 2015 / 2016 OPRACOWAŁA: Dominika Kaczmarek WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KLASIE V ROK SZKOLNY: 2015 / 2016 OPRACOWAŁA: Dominika Kaczmarek BUDOWA I ZASTOSOWANIE KOMPUTERA - rozumie, na czym polega bezpieczeostwo pracy z komputerem; - wie,

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

1. Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe na: Temat lekcji 6 5 4 3 2 1

1. Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe na: Temat lekcji 6 5 4 3 2 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w klasie III gimnazjum Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Bardziej szczegółowo

Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym

Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym 1.1. Komputer i jego znaczenie we współczesnym świecie Na czym polega reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa II

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa II Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa II Wymagania programowe Lp. Temat lekcji podstawowe ponadpodstawowe 2.1. 2.2. 2.3. 1 2 4 5 Regulamin szkolnej pracowni komputerowej. BHP podczas zajęć informatyki.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum (I rok nauki 1 godzina, II rok nauki - 1 godzina) I rok nauki Wymagania programowe na: 6 5 4 3 2 1 - wyjaśnia potrzebę poznawania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Program nauczania: Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja: Windows XP, Windows Vista, Linux Ubuntu.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Znaczenie komputera we współczesnym świecie Przypomnienie wiadomości na temat języka HTML Wstawianie tabeli na stronę WWW Wstawianie listy punktowanej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne I rok nauki 1 godzina, II rok nauki 1 godzina tygodniowo (łącznie 65 godzin). Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum Prawo autorskie - zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej Podstawy języka HTML Tworzenie witryny WWW - tło i obrazki

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W ŻYCIU CODZIENNYM

ROZDZIAŁ 1. ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W ŻYCIU CODZIENNYM OD AUTORKI Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W ŻYCIU CODZIENNYM 1.1. Komputer i jego znaczenie we współczesnym świecie Na czym polega reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Rok szkolny 2104/2015 II rok nauki

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Rok szkolny 2104/2015 II rok nauki Rok szkolny 204/205 Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Rok szkolny 204/205 II rok nauki dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a łącznie

Bardziej szczegółowo

1. Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe na: Temat lekcji 6 5 4 3 2 1

1. Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe na: Temat lekcji 6 5 4 3 2 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w klasie I gimnazjum Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie II gimnazjum Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie II gimnazjum. Budowa i zastosowanie komputera [ godz.] - wyjaśnia potrzebę poznawania poszczególnych treści programowych na informatyce; - zna kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dla klas 1 i 2

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dla klas 1 i 2 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dla klas 1 i 2 I rok nauki 1. Budowa i zastosowanie komputera [8 godz.] 5 4 3 2 1.1. Regulamin szkolnej pracowni komputerowej. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Informatyka Europejczyka Wydanie III I rok nauki godzina Autor: Jolanta Pańczyk Nauczyciel: Andrzej Irlik Klasy: Ia, Ib, Ic, Id, Ie, If Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II.

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015 Rok szkolny 204/205 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 204/205 Program nauczania: dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki -

Bardziej szczegółowo

1. Budowa i zastosowanie komputera [2 godz.] Wymagania programowe. Uczeń: szkolnym; informatyki.

1. Budowa i zastosowanie komputera [2 godz.] Wymagania programowe. Uczeń: szkolnym; informatyki. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum w klasie II Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa II gimnazjum I rok nauki. Budowa i zastosowanie komputera [8 godz.] Lp. Temat lekcji Liczba godzin Wymagania programowe na: 6

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA I. Budowa i zastosowanie komputera [7 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum Roczny cykl kształcenia ( łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim INFORMATYKA

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim INFORMATYKA Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim INFORMATYKA Podręcznik: trzyletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a, III rok nauki - a) Informatyka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5

Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5 Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5 Temat oziom KOMUTER DLA KAŻDEGO Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BH Bezpiecznie w pracowni i w sieci tworzymy regulamin pracowni 1 1

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka Europejczyka

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka Europejczyka Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana ocena informatyka Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana ocena

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana ocena Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana ocena Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) I rok nauki I semestr. Budowa i zastosowanie

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum w Jasienicy - klasa I i III

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum w Jasienicy - klasa I i III Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum w Jasienicy - klasa I i III Podręcznik: dwuletni cykl kształcenia (II rok nauki godzina, III rok nauki - godzina) Informatyka Europejczyka.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a łącznie 68 ) lub roczny cykl kształcenia (2 y w I roku nauki)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI klasa 2 w GIMNAZJUM 6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI klasa 2 w GIMNAZJUM 6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI klasa 2 w GIMNAZJUM 6 I. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów. 1. Przedmiotem oceny i kontroli osiągnięć ucznia są: wiadomości umiejętności postawy i przekonania

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w trzyletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w trzyletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w trzyletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki a, II rok nauki - a, III rok nauki - a (łącznie 99 ) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA Klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną: Niedostateczną Uczeń nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. Dopuszczającą wymienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA II

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA II Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA II 5. Internet i sieci [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum Adam Ryba Wymagania programowe Bezpieczeństwo w sieci Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum zna i stosuje zasady etykiety; wie jak bezpiecznie korzystać z zasobów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV Nauczyciel: mgr Magdalena Witczak PODSTAWOWE ZASADY Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy przy komputerze Stosowanie regulaminu pracowni

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Klasy pierwsze Nauczyciel prowadzący: Marek Chemperek 1 Pierwszy rok nauczania semestr I. Tematyka Ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:...

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:... Spis treści Wstęp do poradnika metodycznego 5. Oprogramowanie wykorzystywane w podręczniku 7 Środowisko... 7 Narzędzia... 8. Przykładowy rozkład materiału 3 I rok nauczania...3 II rok nauczania...3 Rozkład

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne na oceny z informatyki w gimnazjum

Szczegółowe wymagania edukacyjne na oceny z informatyki w gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) przy 65 godzinach minimalnej liczby godzin

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne.

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER DLA KAŻDEGO Lekcja: Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BHP Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa III

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa III WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa III I PÓŁROCZE 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, korzysta z różnych źródeł informacji i twórczo

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika Rozkład materiału do zajęć z informatyki realizowanych według podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło Informatyka, nowe wydanie z 007 roku Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot informatyka Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Uczeń: Uczeń: - wie na jakie dziedziny życia wpływa rozwój komputeryzacji; - wymienia zagrożenia wynikające z rozwoju komputeryzacji.

Uczeń: Uczeń: - wie na jakie dziedziny życia wpływa rozwój komputeryzacji; - wymienia zagrożenia wynikające z rozwoju komputeryzacji. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki 1 godzina, II rok nauki - 1 godzina łącznie 65 godzin) Program nauczania: Informatyka Europejczyka.

Bardziej szczegółowo

Wymagania z przedmiotu informatyka:

Wymagania z przedmiotu informatyka: Wymagania z przedmiotu informatyka: Miejskie Gimnazjum Nr 4 w Oświęcimiu Rok szkolny 2015/16 Andrzej Matras Kryteria ocen na poszczególne oceny: 1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: - wyróżnia się

Bardziej szczegółowo

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami.

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): Internet i sieci (Podr.cz. II, str.37-69) Podstawa programowa: Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Od autorki...11 Regulamin szkolnej pracowni komputerowej...13 Oznaczenia...14

Od autorki...11 Regulamin szkolnej pracowni komputerowej...13 Oznaczenia...14 Od autorki...11 Regulamin szkolnej pracowni komputerowej...13 Oznaczenia...14 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym...15 1.1. Komputer i jego znaczenie we współczesnym świecie...16 Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum (I rok nauki a, II rok nauki a, III rok nauki a łącznie 97 ) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Budowa i zastosowanie komputera

Budowa i zastosowanie komputera STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH INFORMATYKA Klasa I Budowa i zastosowanie komputera - zna przepisy BHP w szkolnej pracowni - zna regulamin pracy w pracowni, - potrafi wymienić podstawowe elementy komputera.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum trzyletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a, III rok nauki - a) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6 Dział: Bieganie po ekranie. Poznajemy program Stykz - zna pojęcie animacja poklatkowa - zna zasady tworzenia animacji poklatkowej - wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z informatyki w klasie III gimnazjum

Rozkład materiału z informatyki w klasie III gimnazjum Rozkład materiału z informatyki w klasie III gimnazjum. Zbieranie i opracowywanie danych arkusz kalkulacyjny. Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania. BHP i regulamin szkolnej pracowni komputerowej.,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA KLASA III GIMNAZJUM

KRYTERIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA KLASA III GIMNAZJUM KRYTERIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA KLASA III GIMNAZJUM Kontrola i ocena osiągnięć ucznia Prace pisemne i praktyczne Sprawdziany pisemne i praktyczne przy komputerze, całolekcyjne obejmujące cały

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER BEZ TAJEMNIC Lekcja: Kodeks dla każdego Zna i rozumie przepisy obowiązujące w

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące oceniania na lekcjach informatyki

Wymagania dotyczące oceniania na lekcjach informatyki Wymagania dotyczące oceniania na lekcjach informatyki Przedmiotowy System Oceniania z informatyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO) Gimnazjum nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z INFORMATYKI. dla klasy II

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z INFORMATYKI. dla klasy II KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z INFORMATYKI dla klasy II Ocenianie ucznia w procesie kształcenia informatycznego powinno w głównej mierze być ukierunkowane na odnalezienie odpowiedzi na pytania, w jakim

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4 Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4 Nr tematu Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia Temat z podstawy programowej 1 1 Kodeks dla każdego Komputer bez

Bardziej szczegółowo

Scenariusz szkolenia

Scenariusz szkolenia Scenariusz szkolenia Edytor tekstu MS Word 2010 TRENER: WALDEMAR WEGLARZ Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 2002 roku zawodowy trener IT, dyplomowany nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC 1.1. Elementy budowy fizycznej mikrokomputera 1.1.1. Jednostka centralna 1.1.2. Urządzenia wejściowe 1.1.3. Urządzenia wyjściowe 1.2.

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania L.P miesiąc Klasa I Klasa II Klasa III 1. wrzesień Uczeń Uczeń Uczeń Zna regulaminpracowni komputerowej i stosuje się do niego; Wymienia 4 elementyzestawukomputerowego;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE I UCZNIÓW Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4. Temat z podstawy programowej. Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4. Temat z podstawy programowej. Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4 Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia 1. Zna i rozumie regulamin i przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej oraz ich przestrzega. Temat

Bardziej szczegółowo