Przejście ze szkoły do pracy - poradnik dla absolwentów starających się o pracę

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przejście ze szkoły do pracy - poradnik dla absolwentów starających się o pracę"

Transkrypt

1 Przejście ze szkoły do pracy - poradnik dla absolwentów starających się o pracę Sukces w poszukiwaniu pierwszej pracy nie zawsze jest proporcjonalny do uzyskanego wykształcenia. Oprócz posiadanej wiedzy i umiejętności decydują o nim Twoje indywidualne cechy, zaradność i sprawność poruszania się po rynku pracy. To, czy otrzymasz pracę zależy od wielu czynników: Od tego czy znasz mechanizmy rządzące rynkiem pracy, Czy umiesz dotrzeć do informacji o ofertach zatrudnienia, Czy potrafisz dokonać analizy swoich możliwości podjęcia określonej pracy, Czy potrafisz odpowiednio zaprezentować siebie i swoje umiejętności w kontaktach z pracodawcami, Czy jesteś otwarty i pozytywnie zmotywowany do tego by podejmować nowe wyzwania. Zaistnienie na rynku pracy wymaga, zatem od każdego zwiększonego wysiłku, zaangażowania i kreatywności. Tylko ta osoba dostanie posadę, która spełni różne oczekiwania pracodawcy - odpowiednie wykształcenie, doświadczenie, znajomość języków obcych, umiejętności, a także odpowiednia osobowość. Coraz częściej bardzo ważne są tzw. kompetencje społeczne, czyli np. otwartość na zmiany, umiejętność współpracy w grupie, pozytywne nastawienie do pracy, motywacja do pracy, tworzenie dobrej atmosfery czy też kreatywność. Ważne są również takie cechy jak: komunikatywność, dyscyplina, dokładność, inicjatywa, nastawienie na sukces, odporność na stres, dobra organizacja pracy, zdolności interpersonalne. Dobór pracowników uzależniony jest, bowiem od rodzaju stanowiska, zadań jakie należy na nim realizować i od celu jaki pracodawca chce osiągnąć. PLANOWANIE Pierwszym krokiem Twoich poszukiwań powinno być przygotowanie planu poszukiwań. Nie traktuj poszukiwania pracy po "łebkach" i nie działaj po omacku. Od tego zależy Twoja przyszłość. Jak to zrobić? Zaplanuj konkretne działania, które będziesz w stanie wykonać. Określ sposoby ich realizacji. Obok poszczególnych zadań zapisuj nazwiska ludzi lub nazwy instytucji i firm, których pomoc może okazać się niezbędna. Ustal priorytety zadań i kolejność ich wykonania zacznij od najważniejszych. ANALIZA SWOICH MOCNYCH I SŁABYCH STRON Zanim zaczniesz szukać zatrudnienia zastanów się: Jakie masz zainteresowania i umiejętności? Jak mógłbyś wykorzystać zdobytą wiedzę i doświadczenie zawodowe? Jaka praca dałaby Ci zadowolenie?

2 Jeśli wykonujesz te czynności, które lubisz to z pewnością: jesteś bardziej efektywny i nie męczysz się tak bardzo, jak przy zajęciach, których nie lubisz; chętniej poszerzasz wiedzę na temat pracy; daje ona Tobie wiele satysfakcji. Zweryfikuj swoje mocne i słabe strony. Odpowiadając na poniższe pytania podniesiesz swoją samoocenę i będzie to Twój kapitał w robieniu kariery zawodowej Jakie posiadasz talenty, zdolności i umiejętności? Co umiesz robić najlepiej? W jakiej dziedzinie masz najwięcej doświadczenia i wiadomości? Jakie posiadasz cechy osobowości? Czy posiadasz jakieś dodatnie cechy rzadko spotykane u innych? Jakie zdolności, talenty i umiejętności widzą u Ciebie inni (rodzice, koledzy, nauczyciele)? Jakie miałeś największe osiągnięcia? Wolisz pracować z ludźmi czy z maszynami, urządzeniami? Lepiej czujesz się w zespole czy sam? Zastanów się również, nad tym: Czego nie lubisz robić i dlaczego? Jakie prace sprawiają Tobie trudności i dlaczego? Jakie przedmioty w szkole i na studiach sprawiały Tobie trudności i dlaczego? Na czym polegają Twoje słabości oraz jakie słabości widzą u Ciebie inni (rodzice, koledzy, nauczyciele). Czego się boisz i dlaczego? Szukając w sobie zarówno negatywów jak i pozytywów, jak najmniej rzeczy pozostawisz przypadkowi. W przyszłości pozwoli Ci to uniknąć narzekania na zły los. Może być również pomocne przy planowaniu dalszej edukacji (wybór szkoły, kursu czy szkolenia oraz samokształcenia). LISTA DOŚWIADCZEŃ I UMIEJĘTNOŚCI Sporządź listę swoich doświadczeń zawodowych oraz nabytych umiejętności. Mogą to być, np.: Prace wykonywane podczas wakacji, takie jak np.: zbieranie owoców, praca w charakterze wychowawcy na koloniach letnich lub obozach zimowych, praca za granicą. Praca w supermarkecie przy wykładaniu towaru na półki lub promocji towarów. Roznoszenie ulotek, praca w charakterze ankietera. Aktywność w organizacja młodzieżowych i studenckich. Praca wolontariacka w jakiejś instytucji. Odbyta praktyka. Pomoc młodszemu rodzeństwu lub dzieciom sąsiadów przy odrabianiu lekcji, itp.

3 Teraz zastanów się nad tym, jakich zdolności i umiejętności wymagały poszczególne prace i spisz je wszystkie. Podkreśl te, które są Twoimi mocnymi stronami. Im więcej znajdziesz informacji na ten temat tym lepiej. Pamiętaj - za każdym razem, kiedy będziesz szukać pracy, sprawdź czy na tej liście znajdują się umiejętności i talenty potrzebne do jej wykonywania. ZAJĘCIA A TWOJE UZDOLNIENIA Jeżeli masz trudności z samodzielnym dokonaniem oceny Twoich możliwości i dążeń zawodowych odwiedź Powiatowy Urząd Pracy. Możesz uzyskać tam informacje przydatne do planowania ścieżki rozwoju zawodowego. Przy okazji będziesz mógł porozmawiać z doradcą zawodowym, który pomoże Ci dokonać samooceny predyspozycji zawodowych i wspólnie przygotujecie plan działania. Doradcy zawodowi prowadzą oprócz spotkań indywidualnych - zajęcia grupowe z zakresu przygotowania poszukującego pracy do kontaktów z pracodawcą. Uczestniczących w warsztatach możesz nauczyć się jak sporządzić profesjonalne dokumenty aplikacyjne, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, jak efektywnie poszukiwać pracy. Osoby zainteresowane mogą również skorzystać z Sali Informacji Zawodowej, gdzie znajdą poradniki, broszury i pozycje książkowe przydatne przy poszukiwaniu pracy oraz przewodniki po zawodach, w których zamieszczone są informacje nt. interesujących Cię zawodów (opis zadań na stanowisku pracy, wymagania psycho-fizyczne, wymagania kwalifikacyjne, możliwości awansu). Lista doświadczeń i umiejętności oraz wiedza na temat stanowiska pracy pomoże Ci: napisać CV i list motywacyjny; dobrze przygotować się i przejść przez rozmowę kwalifikacyjną. JAK SZUKAĆ PRACY? Wstań wcześnie i zacznij szukać pracy. Pracuj wytrwale! Poszukiwanie pracy to również praca, choć bez wynagrodzenia. Im więcej źródeł sprawdzisz, tym większą szansę będziesz miał na znalezienie pracy. o Notuj na kartce wszystkie informacje, które mogą być Ci pomocne w napisaniu dokumentów aplikacyjnych i rozmowie kwalifikacyjnej. o Daj się poznać- przedstawiaj się imieniem i nazwiskiem, wręczaj swoje wizytówki. Staraj się dowiedzieć, gdzie pracują i co robią ludzie, których poznajesz. o Jeśli znajdziesz kilka ofert zgłaszaj się do kilku pracodawców jednocześnie, zaoszczędzisz czas i pieniądze. Bądź aktywny. Im więcej czasu i uwagi poświęcisz tym działaniom, tym szybciej osiągniesz zamierzony efekt. GDZIE SZUKAĆ PRACY? Gdzie należy szukać informacji o wolnych miejscach pracy? U krewnych i znajomych. Rozwijaj sieć kontaktów (rodzina, przyjaciele, znajomi). Rozgłoś, że szukasz pracy. To Twoje pierwsze źródło informacji i jedno z bardziej

4 skutecznych sposobów poszukiwania pracy. To oni dzięki swoim kontaktom towarzyskim i służbowym mogą wiedzieć pierwsi o wolnym miejscu pracy. Poproś, aby sprawdzili w swojej firmie, czy są wolne etaty. Osoba taka może zarekomendować Ciebie u swojego pracodawcy. Nie wahaj się skorzystać z każdej oferty, jaka Ci się nadarza. Bezpośrednio u pracodawców. Składanie własnej oferty pisemnej lub ustnej jest również dobrym i skutecznym sposobem znalezienia pracy. Jednak osobista wizyta w firmie wymaga taktu i dostosowania się do obyczajów, panujących w poszczególnych firmach. Najlepiej wcześniej skontaktować się telefonicznie z firmą i upewnić się, czy ta forma kontaktu jest mile widziana. Jeśli możesz ustal nazwiska osób odpowiedzialnych za rekrutację lub kierowników działów, które Ciebie interesują. W urzędach pracy. Możesz zarejestrować się we właściwym urzędzie pracy. Zabierz ze sobą dowód osobisty, numer NIP, oryginały świadectw pracy i ostatnie świadectwo szkolne - będą potrzebne przy wypełnianiu karty rejestracyjnej, która jest dostępna w urzędzie pracy. Szczegóły dotyczące tego kto może być zarejestrowany i jakie dokumenty są niezbędne znajdziesz na stronie naszego Urzędu w zakładce ABC bezrobotnego. Co da Ci rejestracja w urzędzie? Pośrednictwo pracy - uzyskasz dostęp do aktualnych zgłaszanych do urzędu ofert pracy z twojego regionu. Szkolenia dzięki uczestnictwu w kursach i szkoleniach dokształcających zdobędziesz nowe umiejętności oraz zwiększysz swoje szanse na znalezienie zatrudnienia. Przygotowanie zawodowe dorosłych urząd pracy może również skierować Cię na przygotowanie zawodowe dorosłych w celu uzyskania potrzebnych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych. Odbywa się to w dwóch formach praktycznej nauki zawodu dorosłych umożliwiającej przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzamin czeladniczy, bądź w formie przyuczenia do pracy dorosłych w celu zdobycia wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych. Biorąc udział w szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych przysługuje Ci stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych (953,10 zł)* pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie ( w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie). Staże jeżeli brak Ci kwalifikacji lub umiejętności praktycznych, chciałbyś zdobyć doświadczenie zawodowe w miejscu pracy możesz postarać się o skierowanie na staż u pracodawcy. W przypadku osób bezrobotnych do 25 roku życia lub absolwentów wyższych szkół, którzy nie ukończyli 27 roku życia staż może trwać do 12 miesięcy. W czasie odbywania staży bezrobotny uzyskuje stypendium stażowe w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych (953,10 zł)*. Stażysta ma również prawo do 2 dni wolnego za każde 30 dni odbywania stażu. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej jeżeli masz pomysł na własną firmę możesz postarać się o przyznanie jednorazowych środków na otwarcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji

5 i doradztwa związanego z podjęciem tej działalności. Kwota tego wsparcia nie może przekroczyć 6 krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (22.141,80 zł)*. Urzędy pracy mogą przyznać Ci również stypendia na kontynuowanie nauki jeżeli jesteś osobą bez kwalifikacji zawodowych lub sfinansować koszty studiów podyplomowych. Dlatego, też kiedy zarejestrujesz się w urzędzie pracy dowiedz się z jakiego wsparcia możesz skorzystać. W Biurach Karier przy uczelniach, Klubach Pracy przy Ochotniczych Hufcach Pracy oraz Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy Wojewódzkich Urzędach Pracy. Jednostki te miewają również informacje o wolnych miejscach pracy zarówno stałej, jak i dorywczej. Mogą również pomóc Ci jak zredagować dokumenty aplikacyjne, przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, podpowiedzą jak i gdzie zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe. W agencjach pośrednictwa pracy i firmach doradztwa personalnego. Są one pośrednikami między osobami poszukującymi zatrudnienia a pracodawcami. Posiadają bazy zarówno osób poszukujących pracy, jak i firm poszukujących pracowników. Za pośrednictwem tych firm łatwo znaleźć pracę dorywczą, która zwiększa szansę zdobycia pracy stałej. W Internecie. Obecnie jest bardzo dużo stron internetowych oferujących pracę. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce hasło "praca". Niektóre oferty są dosyć stare, lecz nie zrażaj się tym. Zadzwoń do firmy i upewnij się czy oferta jest jeszcze aktualna, zanim zrezygnujesz. Podczas rozmowy może okazać się, że to właśnie praca dla Ciebie. W mediach. W prasie ogólnopolskiej i lokalnej (oprócz ogłoszeń należy zwracać uwagę na artykuły informujące o nowo powstających firmach), wydawnictwach specjalistycznych i branżowych oraz programach poświęconych rynkowi pracy w radio i telewizji. Zwróć uwagę na uliczne tablice reklamowe. Sprawdź termin zgłoszenia się, miejsce i nazwisko osoby, z którą należy skontaktować się oraz jakie dokumenty aplikacyjne należy złożyć i w jaki sposób. Czytaj dokładnie opisy stanowisk pracy. Jaka to firma- jej nazwa, adres? Nie zniechęcaj się wysokimi wymaganiami. Z reguły są one mocno zawyżone i dotyczą pracowników idealnych. A takich po prostu nie ma. Na obcojęzyczne ogłoszenia odpowiadaj w języku, w którym zostały napisane. Na targach i giełdach pracy. Oprócz ofert pracy można zapoznać się z wymogami firm. Nie zrażajcie się niepowodzeniami. Są one, bowiem cennymi informacjami o wymogach pracodawców i przebiegu rekrutacji. Następnym razem będzie lepiej i na pewno się uda! * kwoty podano zgodnie ze stanem prawnym na 1 marca 2013r. Opracowała: Monika Kłosińska Tomera Kierownik Działu Poradnictwa Zawodowego i Klubu Pracy Źródło: 1. Akademia kariery. Poradnik dla studentów i absolwentów, praca zbiorowa pod red. Ewy Madej, Katowice Co starający się o pracę absolwent wiedzieć powinien?, praca zbiorowa pod red. I. Florkiewicz-Kapulaki, Fundacja Jastrzębski Inkubator Przedsiębiorczości 3.

POSTANOWIŁEŚ ROZEJRZEĆ SIĘ ZA NOWĄ PRACĄ?

POSTANOWIŁEŚ ROZEJRZEĆ SIĘ ZA NOWĄ PRACĄ? Paulina Krawczyk POSTANOWIŁEŚ ROZEJRZEĆ SIĘ ZA NOWĄ PRACĄ? Być może od Twoich ostatnich poszukiwań minęło sporo czasu i już nie pamiętasz, jak to się robi? A może już długo szukasz pracy bez większych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej SPIS TREŚCI 1. Klika praktycznych wskazówek 2. Planowanie poszukiwania pracy 3. Jak pracodawcy szukają pracowników i kandydaci pracy? 4. Pracodawca, czyli kto? 5. Jawny i ukryty rynek pracy 6. Pasywne

Bardziej szczegółowo

ZNAJDĘ PRACĘ PORADNIK DLA OSÓB AKTYWNIE POSZUKUJĄCYCH PRACY

ZNAJDĘ PRACĘ PORADNIK DLA OSÓB AKTYWNIE POSZUKUJĄCYCH PRACY ZNAJDĘ PRACĘ PORADNIK DLA OSÓB AKTYWNIE POSZUKUJĄCYCH PRACY Niniejszy poradnik przeznaczony jest dla osób poszukujących pracy. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące poruszania się po rynku pracy, tworzenia

Bardziej szczegółowo

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Anna Twarda Jestem niepełnosprawny, idę do pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

JAK PRACODAWCY ZNAJDUJĄ PRACOWNIKÓW

JAK PRACODAWCY ZNAJDUJĄ PRACOWNIKÓW I JAK PRACODAWCY ZNAJDUJĄ PRACOWNIKÓW Sieć kontaktów Składanie ofert bezpośr. do firm Korzystanie z usług różnych firm konsaltingowych Agencja pośrednictwa pracy Łowcy głów (headhunters) Przeglądanie drobnych

Bardziej szczegółowo

Katalog usług świadczonych osobom bezrobotnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku

Katalog usług świadczonych osobom bezrobotnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku Katalog usług świadczonych osobom bezrobotnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku ul. 3 Maja 9, 80-802 Gdańsk www.pup.gda.pl Spis treści Zaczynamy od rejestracji w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Metody rekrutacji kandydatów do pracy

Metody rekrutacji kandydatów do pracy SPOSOBY I METODY REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH Rekrutacja oznacza zaplanowany i sformalizowany sposób naboru kandydatów do pracy w liczbie umożliwiającej ich późniejszą selekcję.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Białystok, marzec 2008 r. Copyright by RCS Sp. z o.o. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu praktycznych wskazówek dotyczących poruszania się

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Północna 9b 43-600 Jaworzno www.pupjaworzno.internetdsl.pl KONTAKT: TEL.: /32/ 618-19-00 FAX: /32/ 618-19-01

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla szukających pracy

Poradnik dla szukających pracy Poradnik dla szukających pracy PODZIEL SIĘ WIEDZĄ, TEN E-BOOK TO ŚWIETNY PREZENT DLA PRZYJACIÓŁ, KTÓRY NIC NIE KOSZTUJE! Możesz go wysłać jako specjalny prezent pocztą elektroniczną, możesz go również

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PRAKTYKI. www.pracuj.pl/e-praktyki OFERTY PRACY, PRAKTYK I STAŻY

PRZEWODNIK PRAKTYKI. www.pracuj.pl/e-praktyki OFERTY PRACY, PRAKTYK I STAŻY PRZEWODNIK PRAKTYKI www.pracuj.pl/e-praktyki OFERTY PRACY, PRAKTYK I STAŻY Najszersza oferta praktyk i konkursów dla studentów! Zapoznaj się z naszą ofertą! Szczegóły na stronach: 44 i 45 Czy SYMULATOR

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

Poradnik Praktyk Studenckich

Poradnik Praktyk Studenckich Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Poradnik Praktyk Studenckich 1 Redakcja: Magda Ziółkowska Aneta Michalska Piotr Kraszewski Okładka: Michał Konicki Opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KSZTAŁCENIA A MOŻLIWOŚC ZNALEZIENIA PRACY. WYBRANE ZAGADNIENIA RYNKU PRACY Sytuacja młodych ludzi na rynku pracy

KIERUNEK KSZTAŁCENIA A MOŻLIWOŚC ZNALEZIENIA PRACY. WYBRANE ZAGADNIENIA RYNKU PRACY Sytuacja młodych ludzi na rynku pracy 1 Pozycja młodych ludzi na rynku pracy nie jest stabilna oraz podlega częstym zmianom. Międzynarodowa Organizacja Pracy ostrzega, że obecnie 75 milionów młodych w skali globu pozostaje bez pracy, zaś w

Bardziej szczegółowo

Największy Polski Portal Pracy. przewodnik studenta. praktyki

Największy Polski Portal Pracy. przewodnik studenta. praktyki Największy Polski Portal Pracy praca praktyki staże przewodnik studenta praktyki 2006 Szukasz praktyk na wakacje? A mo e szukasz pracy, ale nie masz doêwiadczenia zawodowego? Przyda by Ci si laptop? Albo

Bardziej szczegółowo

Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum. Człowiek najlepsza inwestycja

Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum. Człowiek najlepsza inwestycja Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum Publikacja bezpłatna, Poznań, październik 2011 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści Wprowadzenie Zanim

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

do 30. roku życia bezrobotnych W jaki sposób czytać ogłoszenia o pracę? str. 6 str. 17

do 30. roku życia bezrobotnych W jaki sposób czytać ogłoszenia o pracę? str. 6 str. 17 lipiec 2010 6 Projekt Promocja Rynku Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W jaki sposób czytać ogłoszenia o pracę? str. 6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl P o r a d n i k Własna firma zanim zrealizujesz pomysł www.wup-krakow.pl Własna firma zanim zrealizujesz pomysł Wprowadzenie WPROWADZENIE Niniejsza publikacja jest skierowana do osób rozważających możliwość

Bardziej szczegółowo

Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego zawodu brokera zawodowego

Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego zawodu brokera zawodowego Projekt Akademia EKO-logicznego rozwoju jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY REKRUTACJI I PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

SPOSOBY REKRUTACJI I PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH SPOSOBY REKRUTACJI I PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH Rozmowa kwalifikacyjna jest najpopularniejszą metodą oceny kandydatów. Głównym jej celem jest zebranie dodatkowych informacji o kandydacie, których

Bardziej szczegółowo

Jest to przewodnik prezentujący całość zagadnień związanych z listem motywacyjnym. I. PO CO WŁAŚCIWIE JEST LIST MOTYWACYJNY?

Jest to przewodnik prezentujący całość zagadnień związanych z listem motywacyjnym. I. PO CO WŁAŚCIWIE JEST LIST MOTYWACYJNY? Specjaliści od rekrutacji twierdzą, że o losach kandydata do pracy decyduje pierwsze dziesięć sekund od momentu otwarcia jego aplikacji. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie dokumentów rekrutacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza

WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza Niniejsza publikacja Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Pułapka bezrobocia IV 2012. Inwestycje w innowacje Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy.

Pułapka bezrobocia IV 2012. Inwestycje w innowacje Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy. IV 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 3 PROJEKT: Twoja kariera... WYWIAD: Nie czekam na wiosnę USŁUGI: Perspektywy 2012 TEMAT NUMERU: Pułapka bezrobocia Sytuacja w powiecie nyskim pogarsza

Bardziej szczegółowo