Szczegółowe warunki dostępu do systemów informatycznych giełdy Rynek Instrumentów Finansowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowe warunki dostępu do systemów informatycznych giełdy Rynek Instrumentów Finansowych"

Transkrypt

1 Szczegółowe warunki dostępu do giełdy Rynek Instrumentów Finansowych Tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 164/41/15 z dnia 30 lipca 2015 r. Szczegółowe wchodzą w życie z dniem 30 lipca 2015 r.

2 I. Postanowienia ogólne. 1. Przez system informatyczny giełdy rozumie się zespół urządzeń i oprogramowania, w szczególności wyspecjalizowany program komputerowy, za pośrednictwem którego odbywa się obrót giełdowy na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A. W ramach systemu wyróżnia się środowisko produkcyjne oraz testowe Towarowa Giełda Energii S.A. ( Giełda, TGE ) udziela zgodnie z Regulaminem obrotu Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A. ( Regulamin RIF ) dostępu do giełdy jedynie: a) pracownikom Giełdy, b) Członkom Giełdy, c) pracownikom Komisji Nadzoru Finansowego, d) pracownikom Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. 2. Zarząd może wyrazić zgodę na dostęp do giełdy innym osobom lub podmiotom niż określone w ust Dostęp do giełdy następuje poprzez nadanie indywidualnego kodu dostępu oraz hasła. 4. Niniejszy dokument reguluje zasady dostępu do giełdy dla podmiotów, o których mowa w 2 ust. 1 lit. b) oraz w 2 ust. 2. II. Zasady udzielania dostępu do środowiska produkcyjnego giełdowych Dostęp do środowiska produkcyjnego giełdy jest generowany na podstawie odpowiedniego wniosku, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszych Szczegółowych warunków dostępu do giełdy. 2. Członek Giełdy może złożyć zlecenie na rynek giełdowy korzystając z dostępu do systemu typu makler Dostęp typu makler jest nadawany Członkom Giełdy zgodnie z wnioskiem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszych Szczegółowych warunków dostępu do systemów informatycznych giełdy. 2. Każdy Członek Giełdy w ramach ponoszonej zgodnie z Regulaminem RIF opłaty rocznej za korzystanie z giełdy, może otrzymać do 2 dostępów typu makler. 3. Członek Giełdy lub podmiot, o którym mowa w 2 ust. 2, może korzystać z dostępu do informacji giełdowych na podstawie wniosku, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszych Szczegółowych warunków dostępu do giełdy. 4. Podmioty korzystające z dostępu do informacji giełdowych ponoszą opłaty zgodnie z 9 ust Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w 4 ust. 1 i ust. 3, Giełda przekazuje login i hasło podmiotowi wnioskującemu o jego utworzenie.

3 2. Listę osób posiadających dostęp do giełdy i korzystających z dostępu do informacji giełdowych prowadzi makler nadzorujący, w szczególności prowadzi listę maklerów giełdowych uprawnionych do przekazywania zleceń na giełdę. 3. Członek Giełdy wnioskujący o utworzenie dostępu typu makler musi posiadać zatrudnionego przynajmniej jednego maklera giełdowego. 4. W celu korzystania z giełdy niezbędne jest przekazanie Giełdzie adresów IP / klas adresowych komputerów łączących się z giełdowym systemem informatycznym zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszych Szczegółowych warunków dostępu do giełdy. Formularz należy przesłać w wersji elektronicznej przez osobę upoważnioną do kontaktu z TGE. III. Zasady korzystania z dostępów do środowiska produkcyjnego giełdowych Podmiot, który uzyskał dostęp do systemu informatycznego giełdy, loguje się do systemu za pomocą loginu i hasła otrzymanego od Giełdy. 2. Przy pierwszym logowaniu wymagana jest zmiana hasła, które musi spełniać następujące wymagania: a) zawiera co najmniej 8 znaków oraz nie więcej niż 30 znaków, b) nie może być takie samo jak login, c) zawiera co najmniej jedną literę, d) zawiera co najmniej jedną cyfrę, e) nie może być takie samo jak 10 haseł poprzednio ustanowionych przez danego Użytkownika. 3. Hasło wpisane błędnie więcej niż 3 razy spowoduje zablokowanie dostępu do systemu W ramach dostępu do środowiska produkcyjnego giełdowych, Członek Giełdy posiada dostęp do danych i informacji giełdowych, które mogą stanowić informację poufną. 2. Członek Giełdy nie może udostępniać danych giełdowych, uzyskanych w ramach dostępu do środowiska produkcyjnego giełdowych, na rzecz osób innych niż osoby upoważnione zgodnie z 3 ust Dane giełdowe dostępne za pomocą środowiska produkcyjnego giełdowych systemów informatycznych mogą być wykorzystywane przez Członka Giełdy wyłącznie w zakresie związanym z jego udziałem w obrocie na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez Giełdę. 4. Członek Giełdy nie może wykorzystywać danych giełdowych udostępnionych przez Giełdę w celu innym niż własny dozwolony użytek, w tym w szczególności nie może wykorzystywać danych giełdowych do tworzenia produktów towarowych lub finansowych, w tym indeksów lub instrumentów pochodnych. 5. W celu uzyskania prawa do rozpowszechniania danych giełdowych na rzecz osób innych niż osoby upoważnione przez Członka Giełdy lub wykorzystania w celu innym niż określony w ust 3. i 4 powyżej, Członek Giełdy zobowiązany jest do zawarcia odpowiedniej umowy z Giełdą lub podmiotem przez nią upoważnionym.

4 6. Do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 5 powyżej, zobowiązane są również inne podmioty, prowadzące działalność polegającą na rozpowszechnianiu danych rynkowych, które na podstawie zgody Zarządu TGE uzyskały dostęp do giełdowych systemów informatycznych. IV. Zasady udzielania dostępu do środowiska testowego giełdowych Z wyłączeniem testów organizowanych przez Giełdę, dostęp do środowiska testowego giełdowych jest generowany na wniosek podmiotu zainteresowanego, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszych Szczegółowych warunków dostępu do giełdy. 2. Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, Giełda udziela dostępu do środowiska testowego giełdowych. 3. Giełda może odmówić dostępu do środowiska testowego giełdowych systemów informatycznych, jeżeli uzna, iż przyznanie takiego dostępu może naruszać bezpieczeństwo obrotu lub uzasadniony interes uczestników. 4. Dostęp do systemu jest możliwy za pomocą loginu i hasła otrzymanych od Giełdy. 5. Wersja i konfiguracja środowiska testowego udostępnianego przez Giełdę może się różnić od środowiska produkcyjnego giełdowych. 6. Giełda nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać u Członka Giełdy w związku z dostępem do środowiska testowego. V. Postanowienia końcowe Dostęp do giełdowych produkcyjnych podlega opłatom zgodnie z załącznikiem do Regulaminu obrotu Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A. 2. Dostęp do informacji giełdowych, z wyłączeniem osób, o których mowa w 7 ust. 6, podlega następującym opłatom:. Dostęp do informacji giełdowych 1. Dostęp 1 do informacji giełdowych Opłata (netto) za jeden dostęp 500 PLN 3. Dostęp do giełdowych testowych podlega następującym opłatom: Dostępy do systemów testowych Dostępy do systemów testowych w dni robocze w 2. 1 godzinach 8-17 Opłata (netto) za godzinę dostępu do systemu Zwolnione z opłat 3. Dostępy do systemów testowych w terminach innych niż określone w pkt. 1 tabeli PLN

5 4. Opłaty uiszczane są na podstawie faktury wystawionej przez Giełdę, określającej sposób i termin ich uiszczenia. 5. Giełda pobiera opłatę roczną za dostęp do giełdowych, za dostęp do informacji giełdowych oraz opłatę godzinową za dostęp do środowiska testowego giełdowych.

Instrukcja korzystania z platformy transakcyjnej ING Securities S.A. SidomaOnLine

Instrukcja korzystania z platformy transakcyjnej ING Securities S.A. SidomaOnLine Instrukcja korzystania z platformy transakcyjnej ING Securities S.A. SidomaOnLine Słownik Platforma transakcyjna udostępniony przez ING Securities S.A. system internetowy służący do odbioru notowań, handlu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r. DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin świadczenia przez

Bardziej szczegółowo

DM nie wykonuje korekty informacji podatkowej PIT-8C, jeżeli dane w niej zawarte są błędne, a przyczyna błędu nie leży po stronie DM.

DM nie wykonuje korekty informacji podatkowej PIT-8C, jeżeli dane w niej zawarte są błędne, a przyczyna błędu nie leży po stronie DM. Wyciąg z zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 26 lutego 2015 roku (bez zarządzeń dotyczących Zarządzania Aktywami oraz Obrotu Derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu

Bardziej szczegółowo

Warunki obrotu dla programu rocznych kontraktów terminowych na energię elektryczną.

Warunki obrotu dla programu rocznych kontraktów terminowych na energię elektryczną. Warunki obrotu dla programu rocznych kontraktów terminowych na energię elektryczną. Tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 91/17/IV/09 z dnia 13.11.2009 r. Warunki obrotu wchodzą w życie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM Szczegółowe zasady obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w brzmieniu przyjętym uchwałą Nr 146/13 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 16 lipca 2013

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.)* * Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP, uchwalone Uchwałą Nr 1038/2012

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o giełdach towarowych.

USTAWA. o giełdach towarowych. USTAWA z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych. (Dz. U. z dnia 27 listopada 2000 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje funkcjonowanie giełd towarowych i obrót towarami giełdowymi,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA. INDEKS mwig40

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA. INDEKS mwig40 WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA INDEKS mwig40 "Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zmieszczone wszystkie informacje i dane wymagane

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. Przedmiotem obrotu giełdowego mogą być wyłącznie instrumenty finansowe dopuszczone do tego obrotu.

Regulamin Giełdy. Przedmiotem obrotu giełdowego mogą być wyłącznie instrumenty finansowe dopuszczone do tego obrotu. Regulamin Giełdy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Giełdy określa zasady obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Sarmacką Giełdę Papierów Wartościowych, zwanego dalej obrotem giełdowym. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOWALU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOWALU Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 32/2008 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kowalu z dnia 28.02.2008r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOWALU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi. internet banking

REGULAMIN. świadczenia usługi. internet banking Załącznik nr 2 do Uchwały nr 45/BS/2011 z dnia 05 października 2011r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim REGULAMIN świadczenia usługi internet banking w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. (obowiązuje od 01 kwietnia 2015 r.) Postanowienia ogólne 1 1. DM Consus

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA ENERGII WYPRODUKOWANEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII

WARUNKI OBROTU DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA ENERGII WYPRODUKOWANEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII WARUNKI OBROTU DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA ENERGII WYPRODUKOWANEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII Tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 96/17/IV/09 z dnia 13.11.2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. na podstawie punktu 23.8 Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Kraków Wrzesień 2012 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady i

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 197

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 197 Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 197 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM Szczegółowe zasady obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym, przyjęte Uchwałą Nr 90/10 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 2 lipca 2010 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZONCAPITAL.PL (STAN NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015)

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZONCAPITAL.PL (STAN NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015) REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZONCAPITAL.PL (STAN NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015) 1 Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7

Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 Załącznik nr 4 do Uchwały nr 2/ V/ 2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pszczynie z dnia 7 maja 2013 roku Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 157/2010 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 28.12.2010r OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

II. Zasady dostępu Użytkowników do Serwisu oraz wymagania techniczne

II. Zasady dostępu Użytkowników do Serwisu oraz wymagania techniczne Umowa licencji aplikacji internetowej "TORPEDO" I. Postanowienia ogólne I.1. Niniejszy regulamin (dalej jako: Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako: Użytkownicy ) z serwisu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego OK System Polska S.A.

Regulamin serwisu internetowego OK System Polska S.A. Regulamin serwisu internetowego S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa prawne zasady korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.oksystem.pl, składania zamówień w sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH Wersja obowiązująca od dnia 14 maja 2012 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ

Bardziej szczegółowo