MOC NA START ZWIĘKSZ OBROTY Z PAKIETEM PROMOCYJNYM. pobierz ulotkę i regulamin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MOC NA START ZWIĘKSZ OBROTY Z PAKIETEM PROMOCYJNYM. pobierz ulotkę i regulamin"

Transkrypt

1 MOC NA START ZWIĘKSZ OBROTY Z PAKIETEM PROMOCYJNYM pobierz ulotkę i regulamin START: 2 LUTEGO l FINISZ: 31 MARCA 2015

2 MOC NA START ZWIĘKSZ OBROTY Z PAKIETEM PROMOCYJNYM 1 2 KUP PAKIET PROMOCYJNY U TWOJEGO DYSTRYBUTORA 100 ZAREJESTRUJ SIĘ NA MOCNASTART.PL I ZGŁOŚ PAKIET PO POZYTYWNEj WERYFIKACJI OTRZYMASZ WYBRANĄ NAGRODĘ ZA 1ZŁ

3 KUP PAKIET PROMOCYJNY U TWOJEGO DYSTRYBUTORA ZAREJESTRUJ SIĘ NA MOCNASTART.PL I ODBIERZ NAGRODY Z MOCĄ SUPERBIKE EXTREME KUP MIN. 100 ZA MIN ZŁ / NETTO I WYBIERZ JEDEN Z ZESTAWÓW NAGRÓD ZA 1ZŁ 21X YB4L-B KUP MINIMUM 100 ZA MIN ZŁ / NETTO 10 X 8X YTX7A-BS YTX12-BS 2X Charger 12/7 DODAMY TWOJEMU PUNKTOWI MOCY REKOMENDACJĄ NA W STREFIE MOTOCYKLI I SKUTERÓW

4 KUP PAKIET PROMOCYJNY U TWOJEGO DYSTRYBUTORA ZAREJESTRUJ SIĘ NA MOCNASTART.PL I ODBIERZ NAGRODY Z MOCĄ SUPERBIKE SPORT KUP MIN. 60 ZA MIN ZŁ / NETTO I WYBIERZ JEDEN Z ZESTAWÓW NAGRÓD ZA 1ZŁ 10X YB4L-B KUP MINIMUM 60 ZA MIN ZŁ / NETTO 5X 4X YTX7A-BS YTX12-BS 1X Charger 12/7 DODAMY TWOJEMU PUNKTOWI MOCY REKOMENDACJĄ NA W STREFIE MOTOCYKLI I SKUTERÓW

5 KUP PAKIET PROMOCYJNY U TWOJEGO DYSTRYBUTORA ZAREJESTRUJ SIĘ NA MOCNASTART.PL I ODBIERZ NAGRODY Z MOCĄ SUPERBIKE FUN KUP MIN. 20 ZA MIN ZŁ / NETTO I WYBIERZ JEDEN Z ZESTAWÓW NAGRÓD ZA 1ZŁ YB4L-B 20 YTX7A-BS DODAMY TWOJEMU PUNKTOWI MOCY REKOMENDACJĄ NA W STREFIE MOTOCYKLI I SKUTERÓW

6 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ MOC NA START 1. Definicje Organizator EXIDE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą pod adresem: Poznań, ul. Gdyńska 31/33 zwana dalej również jako EXIDE Sprzedaż Premiowa ogólnopolska akcja sprzedaży premiowej o nazwie MOC NA START, skierowana do Punktów Sprzedaży Detalicznej i trwająca w okresie od 2 lutego 2015 roku do 31 marca 2015 roku Uczestnik Punkt Sprzedaży Detalicznej biorący udział w Sprzedaży Premiowej, prowadzący sprzedaż detaliczną akumulatorów rozruchowych. Uczestnikiem nie mogą być podmioty wymienione w punkcie Dystrybutor firma współpracująca bezpośrednio z EXIDE na podstawie zawartej z EXIDE Umowy o Współpracy lub innej umowy, której przedmiotem jest dostawa akumulatorów, prowadząca sprzedaż akumulatorów. Informacje o Dystrybutorach dostępne są u Przedstawicieli Handlowych EXIDE lub uzyskać je można poprzez Przedmiot Sprzedaży Premiowej: SUPERBIKE EXTREME 1: 21 sztuk EXIDE BIKE YB4L-B SUPERBIKE EXTREME 2: 10 sztuk EXIDE BIKE YTX7A-BS SUPERBIKE EXTREME 3: 8 sztuk YTX12-BS SUPERBIKE EXTREME 4: 2 sztuki EXIDE Charger 12/7 SUPERBIKE SPORT 1: 10 sztuk EXIDE BIKE YB4L-B SUPERBIKE SPORT 2: 5 sztuk EXIDE BIKE YTX7A-BS SUPERBIKE SPORT 3: 4 sztuki YTX12-BS SUPERBIKE SPORT 4: 1 sztuka EXIDE Charger 12/7 SUPERBIKE FUN 1: SUPERBIKE FUN 2: SUPERBIKE FUN 3: 2 sztuki EXIDE BIKE YB4L-B 1 sztuka EXIDE BIKE YTX7A-BS 2 sztuki koszulki Bike Organizator zastrzega sobie możliwość zamiany Przedmiotów Sprzedaży Premiowej w przypadku zmiany oferty produktów na przedmioty o porównywalnych parametrach i/lub właściwościach Pakiety: SUPERBIKE EXTREME: łączna ilość 100 sztuk o wartości nie mniejszej niż 7000 PLN/netto akumulatorów zakupionych w okresie trwania Promocji od Dystrybutora przeznaczona do dalszej odsprzedaży detalicznej przez Uczestnika, SUPERBIKE SPORT: łączna ilość 60 sztuk o wartości nie mniejszej niż 4200 PLN/netto akumulatorów zakupionych w okresie trwania Promocji od Dystrybutora przeznaczona do dalszej odsprzedaży detalicznej przez Uczestnika, SUPERBIKE FUN: łączna ilość 20 sztuk o wartości nie mniejszej niż 1400 PLN/netto akumulatorów zakupionych w okresie trwania Promocji od Dystrybutora przeznaczona do dalszej odsprzedaży detalicznej przez Uczestnika.

7 W każdym z powyższych przypadków pod uwagę brany jest skumulowany zakup na dowolnej liczbie faktur, z zastrzeżeniem minimalnej ilości zakupionych akumulatorów równej 10 sztuk na jednej fakturze dla wszystkich pakietów, w całym okresie trwania Sprzedaży Premiowej akumulatorów EXIDE BIKE do pojazdów motocyklowych z gam: FACTORY SEALED i/lub MAINTENANCE FREE i/lub CONVENTIONAL. W uzasadnionych przypadkach, gdy ilości zakupionych akumulatorów zgłoszone do Sprzedaży Premiowej na fakturze wynoszą mniej niż 10 sztuk warunkiem koniecznym do zaliczenia faktury do Sprzedaży Premiowej jest dodatkowe udokumentowanie poprzez przedstawienie odpowiedniego zamówienia złożonego u Dystrybutora na ilość nie mniejszą niż wymagane 10 sztuk. UWAGA! Do łącznej ilości akumulatorów wchodzących w zakup Pakietów nie są zaliczane akumulatory kupione od Dystrybutorów w promocyjnej cenie np. 1 PLN/netto za sztukę Rekomendacja Uczestnika na stronie Organizator przewiduje możliwość umieszczenia i promowania danych adresowych Uczestnika, tj. Punktu Sprzedaży Detalicznej biorącego udział w Promocji Sprzedaży na administrowanej przez siebie stronie w dedykowanej sekcji Strefa motocykli i skuterów. Umieszczenie danych adresowych Uczestnika na akumulator.pl nastąpi w momencie prawidłowego wypełnienia zgłoszenia (połączonego ze spełnieniem wymogów regulaminu) poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie nie później niż w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty zakończenia Sprzedaży Premiowej. 2. Postanowienia ogólne Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej MOC NA START organizowanej przez EXIDE dla jej Uczestników, które Uczestnik akceptuje poprzez dokonanie zakupu Pakietu u Dystrybutora oraz po elektronicznym zgłoszeniu uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej Sprzedaż Premiowa prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej W Sprzedaży Premiowej może wziąć udział każdy Punkt Sprzedaży Detalicznej, reprezentowany przez jego właściciela (jednoosobowego przedsiębiorcę, wspólnika spółki itp.) lub jego pracownika (zleceniobiorcę lub inną osobę zajmującą się w danym miejscu sprzedażą akumulatorów) Przystąpienie i udział w Sprzedaży Premiowej są całkowicie dobrowolne W Sprzedaży Premiowej nie mogą brać udziału: a) podmioty prowadzące hurtową sprzedaż akumulatorów, b) pracownicy Organizatora, c) przedsiębiorcy, spółki, osoby prawne i fizyczne oraz inne podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z przedsiębiorstwem Organizatora oraz osoby związane z podmiotami bezpośrednio uczestniczącymi przy organizacji Sprzedaży Premiowej, d) przedsiębiorcy, spółki, osoby prawne i fizyczne oraz inne podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Dystrybutorem, e) przedsiębiorcy, spółki, osoby prawne i fizyczne oraz inne podmioty, które w ostatnich 5 latach były dystrybutorem EXIDE lub jego udziałowcem/współwłaścicielem Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji Uczestników biorących udział w Sprzedaży Premiowej. 3. Warunki Sprzedaży Premiowej Dokonanie zakupu w okresie obowiązywania Sprzedaży Premiowej co najmniej jednego Pakietu potwierdzonego otrzymaną/otrzymanymi od Dystrybutora Fakturą/Fakturami VAT Zgłoszenie uczestnictwa poprzez rejestrację oraz elektroniczny formularz w panelu użytkownika Sprzedaży Premiowej, dostępnego na stronie w nieprzekraczalnym terminie 14 dni liczonej od daty zakończenia Sprzedaży Premiowej Przejście pozytywnej weryfikacji prawidłowości wypełnienia zgłoszenia, danych teleadresowych, dokumentów sprzedaży Pakietu, dokonanej przez Organizatora. Nieprawidłowo lub niekompletnie wypełnione zgłoszenia, a także zgłoszenia niezgodne z Regulaminem będą wykluczone z udziału w Sprzedaży Premiowej.

8 3.4. Brak przeterminowanych należności wobec EXIDE, w tym za Przedmioty Sprzedaży Premiowej zakupione w ramach udziału w zakończonych akcjach Sprzedaży Premiowej organizowanych przez EXIDE W przypadku spełnienia łącznie warunków opisanych wyżej w ppkt. od 3.1. do 3.4. niniejszego pkt.3. Uczestnik jest uprawniony do zakupu wybranego Przedmiotu Sprzedaży Premiowej za 1,00 PLN/netto (1,23 PLN/brutto) w ilości odpowiadającej ilości i rodzajowi zakupionych Pakietów tzn. Pakiet SUPERBIKE EXTREME wybór nagrody: SUPERBIKE EXTREME 1 lub SUPERBIKE EXTREME 2 lub SUPERBIKE EXTREME 3 lub SUPERBIKE EXTREME 4; Pakiet SUPERBIKE SPORT wybór nagrody: SUPERBIKE SPORT 1 lub SUPERBIKE SPORT 2 lub SUPERBIKE SPORT 3 lub SUPERBIKE SPORT 4; Pakiet SUPERBIKE FUN wybór nagrody: SUPERBIKE FUN 1 lub SUPERBIKE FUN 2 lub SUPERBIKE FUN 3 na podstawie wystawionej przez Organizatora Faktury VAT Uczestnikowi, który zgłosił przystąpienie do Promocji przysługuje w każdym momencie trwania promocji prawo do zmiany zgłaszanego pakietu oraz wyboru nagrody, ale wyłącznie na pakiet większy niż zgłoszony wcześniej. 4. Zasady przekazania Przedmiotów sprzedaży premiowej określonych w pkt Po spełnieniu wszystkich warunków opisanych wyżej w niniejszym Regulaminie Przedmiot lub Przedmioty Sprzedaży Premiowej w ilości przysługującej Uczestnikowi zostaną dostarczone przesyłką kurierską na adres dostawy podany w Zgłoszeniu do Sprzedaży Premiowej. W przypadku braku adresu wysyłka nastąpi na adres zgodny z danymi na Fakturze VAT zakupu Pakietu. Przyjmując przesyłkę, Uczestnik zobowiązany jest sprawdzić jej stan i zaznaczyć na dokumencie przewozowym wszelkie uszkodzenia w transporcie. Uszkodzenia niewidoczne z zewnątrz muszą być zgłaszane w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. Późniejsze reklamacje nie będą uwzględniane Termin dostarczenia Przedmiotu/Przedmiotów Sprzedaży Premiowej określa się na 30 dni od daty pozytywnej weryfikacji zgłoszenia zgodnie z punktem Uczestnik jest zobowiązany do terminowej zapłaty kwoty określonej wyżej w pkt na rzecz Organizatora na podstawie otrzymanej od Organizatora Faktury VAT Wszelkie należne podatki i opłaty skarbowe związane z zakupem Przedmiotu Sprzedaży Premiowej ponosi Uczestnik. 5. Postanowienia końcowe Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach warunków i zasad Sprzedaży Premiowej Uczestnicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie oraz Organizator ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady Przedmiotów Sprzedaży Premiowej, ale nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte działanie Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, a w szczególności za opóźnienie, niedoręczenie, zniszczenie lub uszkodzenie przesyłki zawierającej Przedmiot Sprzedaży Premiowej Sprzedaż Premiowa trwa w okresie od 02 lutego 2015 roku do 31 marca 2015 roku decyduje data sprzedaży zamieszczona na fakturze zakupu Pakietu/-ów Reklamacje odnoszące się i wynikłe ze Sprzedaży Premiowej, zawierające szczegółowy opis przyczyn uzasadniających złożenie reklamacji powinny być zgłaszane na adres Organizatora określony w pkt niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Sprzedaży Premiowej, jednak nie później niż 14 dni po zakończeniu terminu trwania akcji. Wszelkie decyzje Organizatora, będą podjęte nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji i będą dla Uczestnika wiążące i ostateczne Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Programu Uczestnika w wypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy zgłaszający się do Programu przekaże w zgłoszeniu nieprawdziwe dane, bądź nie jest adresatem niniejszej Promocji (Punktem Sprzedaży Detalicznej) Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Sprzedaży Premiowej określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie. Wszelkie informacje o Sprzedaży Premiowej dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Uczestników w czasie trwania Sprzedaży Premiowej w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej oraz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie Regulaminu Akcji Ostra Promocja

Informacja o zmianie Regulaminu Akcji Ostra Promocja Informacja o zmianie Regulaminu Akcji Ostra Promocja Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308, przy ul. Batalionu Platerówek 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia Użytkowników w programie Klub Łowców Nagród oraz warunki prowadzenia tego programu przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przez ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w systemie afiliacyjnym leadaff. 2. Właścicielem systemu afiliacyjnego leadaff

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług. System Polska (załącznik do Umowy zakupu MULTIKARNETÓW) OK System Polska S.A.

Umowa o świadczenie usług. System Polska (załącznik do Umowy zakupu MULTIKARNETÓW) OK System Polska S.A. Użyte w Umowie oraz niniejszym Regulaminie wybrane zwroty oznaczają: Użytkownik (Użytkownik MULTIKARNETU) to osoba posiadająca i korzystająca z MULTIKARNETU. Każdy Użytkownik nabywa uprawnienia do osobistego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego EURO FASHION dostępnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego RANAILS dostępnego pod adresem:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu 1. Postanowienia ogólne. HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo