MOC NA START ZWIĘKSZ OBROTY Z PAKIETEM PROMOCYJNYM. pobierz ulotkę i regulamin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MOC NA START ZWIĘKSZ OBROTY Z PAKIETEM PROMOCYJNYM. pobierz ulotkę i regulamin"

Transkrypt

1 MOC NA START ZWIĘKSZ OBROTY Z PAKIETEM PROMOCYJNYM pobierz ulotkę i regulamin START: 2 LUTEGO l FINISZ: 31 MARCA 2015

2 MOC NA START ZWIĘKSZ OBROTY Z PAKIETEM PROMOCYJNYM 1 2 KUP PAKIET PROMOCYJNY U TWOJEGO DYSTRYBUTORA 100 ZAREJESTRUJ SIĘ NA MOCNASTART.PL I ZGŁOŚ PAKIET PO POZYTYWNEj WERYFIKACJI OTRZYMASZ WYBRANĄ NAGRODĘ ZA 1ZŁ

3 KUP PAKIET PROMOCYJNY U TWOJEGO DYSTRYBUTORA ZAREJESTRUJ SIĘ NA MOCNASTART.PL I ODBIERZ NAGRODY Z MOCĄ SUPERBIKE EXTREME KUP MIN. 100 ZA MIN ZŁ / NETTO I WYBIERZ JEDEN Z ZESTAWÓW NAGRÓD ZA 1ZŁ 21X YB4L-B KUP MINIMUM 100 ZA MIN ZŁ / NETTO 10 X 8X YTX7A-BS YTX12-BS 2X Charger 12/7 DODAMY TWOJEMU PUNKTOWI MOCY REKOMENDACJĄ NA W STREFIE MOTOCYKLI I SKUTERÓW

4 KUP PAKIET PROMOCYJNY U TWOJEGO DYSTRYBUTORA ZAREJESTRUJ SIĘ NA MOCNASTART.PL I ODBIERZ NAGRODY Z MOCĄ SUPERBIKE SPORT KUP MIN. 60 ZA MIN ZŁ / NETTO I WYBIERZ JEDEN Z ZESTAWÓW NAGRÓD ZA 1ZŁ 10X YB4L-B KUP MINIMUM 60 ZA MIN ZŁ / NETTO 5X 4X YTX7A-BS YTX12-BS 1X Charger 12/7 DODAMY TWOJEMU PUNKTOWI MOCY REKOMENDACJĄ NA W STREFIE MOTOCYKLI I SKUTERÓW

5 KUP PAKIET PROMOCYJNY U TWOJEGO DYSTRYBUTORA ZAREJESTRUJ SIĘ NA MOCNASTART.PL I ODBIERZ NAGRODY Z MOCĄ SUPERBIKE FUN KUP MIN. 20 ZA MIN ZŁ / NETTO I WYBIERZ JEDEN Z ZESTAWÓW NAGRÓD ZA 1ZŁ YB4L-B 20 YTX7A-BS DODAMY TWOJEMU PUNKTOWI MOCY REKOMENDACJĄ NA W STREFIE MOTOCYKLI I SKUTERÓW

6 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ MOC NA START 1. Definicje Organizator EXIDE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą pod adresem: Poznań, ul. Gdyńska 31/33 zwana dalej również jako EXIDE Sprzedaż Premiowa ogólnopolska akcja sprzedaży premiowej o nazwie MOC NA START, skierowana do Punktów Sprzedaży Detalicznej i trwająca w okresie od 2 lutego 2015 roku do 31 marca 2015 roku Uczestnik Punkt Sprzedaży Detalicznej biorący udział w Sprzedaży Premiowej, prowadzący sprzedaż detaliczną akumulatorów rozruchowych. Uczestnikiem nie mogą być podmioty wymienione w punkcie Dystrybutor firma współpracująca bezpośrednio z EXIDE na podstawie zawartej z EXIDE Umowy o Współpracy lub innej umowy, której przedmiotem jest dostawa akumulatorów, prowadząca sprzedaż akumulatorów. Informacje o Dystrybutorach dostępne są u Przedstawicieli Handlowych EXIDE lub uzyskać je można poprzez Przedmiot Sprzedaży Premiowej: SUPERBIKE EXTREME 1: 21 sztuk EXIDE BIKE YB4L-B SUPERBIKE EXTREME 2: 10 sztuk EXIDE BIKE YTX7A-BS SUPERBIKE EXTREME 3: 8 sztuk YTX12-BS SUPERBIKE EXTREME 4: 2 sztuki EXIDE Charger 12/7 SUPERBIKE SPORT 1: 10 sztuk EXIDE BIKE YB4L-B SUPERBIKE SPORT 2: 5 sztuk EXIDE BIKE YTX7A-BS SUPERBIKE SPORT 3: 4 sztuki YTX12-BS SUPERBIKE SPORT 4: 1 sztuka EXIDE Charger 12/7 SUPERBIKE FUN 1: SUPERBIKE FUN 2: SUPERBIKE FUN 3: 2 sztuki EXIDE BIKE YB4L-B 1 sztuka EXIDE BIKE YTX7A-BS 2 sztuki koszulki Bike Organizator zastrzega sobie możliwość zamiany Przedmiotów Sprzedaży Premiowej w przypadku zmiany oferty produktów na przedmioty o porównywalnych parametrach i/lub właściwościach Pakiety: SUPERBIKE EXTREME: łączna ilość 100 sztuk o wartości nie mniejszej niż 7000 PLN/netto akumulatorów zakupionych w okresie trwania Promocji od Dystrybutora przeznaczona do dalszej odsprzedaży detalicznej przez Uczestnika, SUPERBIKE SPORT: łączna ilość 60 sztuk o wartości nie mniejszej niż 4200 PLN/netto akumulatorów zakupionych w okresie trwania Promocji od Dystrybutora przeznaczona do dalszej odsprzedaży detalicznej przez Uczestnika, SUPERBIKE FUN: łączna ilość 20 sztuk o wartości nie mniejszej niż 1400 PLN/netto akumulatorów zakupionych w okresie trwania Promocji od Dystrybutora przeznaczona do dalszej odsprzedaży detalicznej przez Uczestnika.

7 W każdym z powyższych przypadków pod uwagę brany jest skumulowany zakup na dowolnej liczbie faktur, z zastrzeżeniem minimalnej ilości zakupionych akumulatorów równej 10 sztuk na jednej fakturze dla wszystkich pakietów, w całym okresie trwania Sprzedaży Premiowej akumulatorów EXIDE BIKE do pojazdów motocyklowych z gam: FACTORY SEALED i/lub MAINTENANCE FREE i/lub CONVENTIONAL. W uzasadnionych przypadkach, gdy ilości zakupionych akumulatorów zgłoszone do Sprzedaży Premiowej na fakturze wynoszą mniej niż 10 sztuk warunkiem koniecznym do zaliczenia faktury do Sprzedaży Premiowej jest dodatkowe udokumentowanie poprzez przedstawienie odpowiedniego zamówienia złożonego u Dystrybutora na ilość nie mniejszą niż wymagane 10 sztuk. UWAGA! Do łącznej ilości akumulatorów wchodzących w zakup Pakietów nie są zaliczane akumulatory kupione od Dystrybutorów w promocyjnej cenie np. 1 PLN/netto za sztukę Rekomendacja Uczestnika na stronie Organizator przewiduje możliwość umieszczenia i promowania danych adresowych Uczestnika, tj. Punktu Sprzedaży Detalicznej biorącego udział w Promocji Sprzedaży na administrowanej przez siebie stronie w dedykowanej sekcji Strefa motocykli i skuterów. Umieszczenie danych adresowych Uczestnika na akumulator.pl nastąpi w momencie prawidłowego wypełnienia zgłoszenia (połączonego ze spełnieniem wymogów regulaminu) poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie nie później niż w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty zakończenia Sprzedaży Premiowej. 2. Postanowienia ogólne Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej MOC NA START organizowanej przez EXIDE dla jej Uczestników, które Uczestnik akceptuje poprzez dokonanie zakupu Pakietu u Dystrybutora oraz po elektronicznym zgłoszeniu uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej Sprzedaż Premiowa prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej W Sprzedaży Premiowej może wziąć udział każdy Punkt Sprzedaży Detalicznej, reprezentowany przez jego właściciela (jednoosobowego przedsiębiorcę, wspólnika spółki itp.) lub jego pracownika (zleceniobiorcę lub inną osobę zajmującą się w danym miejscu sprzedażą akumulatorów) Przystąpienie i udział w Sprzedaży Premiowej są całkowicie dobrowolne W Sprzedaży Premiowej nie mogą brać udziału: a) podmioty prowadzące hurtową sprzedaż akumulatorów, b) pracownicy Organizatora, c) przedsiębiorcy, spółki, osoby prawne i fizyczne oraz inne podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z przedsiębiorstwem Organizatora oraz osoby związane z podmiotami bezpośrednio uczestniczącymi przy organizacji Sprzedaży Premiowej, d) przedsiębiorcy, spółki, osoby prawne i fizyczne oraz inne podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Dystrybutorem, e) przedsiębiorcy, spółki, osoby prawne i fizyczne oraz inne podmioty, które w ostatnich 5 latach były dystrybutorem EXIDE lub jego udziałowcem/współwłaścicielem Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji Uczestników biorących udział w Sprzedaży Premiowej. 3. Warunki Sprzedaży Premiowej Dokonanie zakupu w okresie obowiązywania Sprzedaży Premiowej co najmniej jednego Pakietu potwierdzonego otrzymaną/otrzymanymi od Dystrybutora Fakturą/Fakturami VAT Zgłoszenie uczestnictwa poprzez rejestrację oraz elektroniczny formularz w panelu użytkownika Sprzedaży Premiowej, dostępnego na stronie w nieprzekraczalnym terminie 14 dni liczonej od daty zakończenia Sprzedaży Premiowej Przejście pozytywnej weryfikacji prawidłowości wypełnienia zgłoszenia, danych teleadresowych, dokumentów sprzedaży Pakietu, dokonanej przez Organizatora. Nieprawidłowo lub niekompletnie wypełnione zgłoszenia, a także zgłoszenia niezgodne z Regulaminem będą wykluczone z udziału w Sprzedaży Premiowej.

8 3.4. Brak przeterminowanych należności wobec EXIDE, w tym za Przedmioty Sprzedaży Premiowej zakupione w ramach udziału w zakończonych akcjach Sprzedaży Premiowej organizowanych przez EXIDE W przypadku spełnienia łącznie warunków opisanych wyżej w ppkt. od 3.1. do 3.4. niniejszego pkt.3. Uczestnik jest uprawniony do zakupu wybranego Przedmiotu Sprzedaży Premiowej za 1,00 PLN/netto (1,23 PLN/brutto) w ilości odpowiadającej ilości i rodzajowi zakupionych Pakietów tzn. Pakiet SUPERBIKE EXTREME wybór nagrody: SUPERBIKE EXTREME 1 lub SUPERBIKE EXTREME 2 lub SUPERBIKE EXTREME 3 lub SUPERBIKE EXTREME 4; Pakiet SUPERBIKE SPORT wybór nagrody: SUPERBIKE SPORT 1 lub SUPERBIKE SPORT 2 lub SUPERBIKE SPORT 3 lub SUPERBIKE SPORT 4; Pakiet SUPERBIKE FUN wybór nagrody: SUPERBIKE FUN 1 lub SUPERBIKE FUN 2 lub SUPERBIKE FUN 3 na podstawie wystawionej przez Organizatora Faktury VAT Uczestnikowi, który zgłosił przystąpienie do Promocji przysługuje w każdym momencie trwania promocji prawo do zmiany zgłaszanego pakietu oraz wyboru nagrody, ale wyłącznie na pakiet większy niż zgłoszony wcześniej. 4. Zasady przekazania Przedmiotów sprzedaży premiowej określonych w pkt Po spełnieniu wszystkich warunków opisanych wyżej w niniejszym Regulaminie Przedmiot lub Przedmioty Sprzedaży Premiowej w ilości przysługującej Uczestnikowi zostaną dostarczone przesyłką kurierską na adres dostawy podany w Zgłoszeniu do Sprzedaży Premiowej. W przypadku braku adresu wysyłka nastąpi na adres zgodny z danymi na Fakturze VAT zakupu Pakietu. Przyjmując przesyłkę, Uczestnik zobowiązany jest sprawdzić jej stan i zaznaczyć na dokumencie przewozowym wszelkie uszkodzenia w transporcie. Uszkodzenia niewidoczne z zewnątrz muszą być zgłaszane w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. Późniejsze reklamacje nie będą uwzględniane Termin dostarczenia Przedmiotu/Przedmiotów Sprzedaży Premiowej określa się na 30 dni od daty pozytywnej weryfikacji zgłoszenia zgodnie z punktem Uczestnik jest zobowiązany do terminowej zapłaty kwoty określonej wyżej w pkt na rzecz Organizatora na podstawie otrzymanej od Organizatora Faktury VAT Wszelkie należne podatki i opłaty skarbowe związane z zakupem Przedmiotu Sprzedaży Premiowej ponosi Uczestnik. 5. Postanowienia końcowe Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach warunków i zasad Sprzedaży Premiowej Uczestnicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie oraz Organizator ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady Przedmiotów Sprzedaży Premiowej, ale nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte działanie Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, a w szczególności za opóźnienie, niedoręczenie, zniszczenie lub uszkodzenie przesyłki zawierającej Przedmiot Sprzedaży Premiowej Sprzedaż Premiowa trwa w okresie od 02 lutego 2015 roku do 31 marca 2015 roku decyduje data sprzedaży zamieszczona na fakturze zakupu Pakietu/-ów Reklamacje odnoszące się i wynikłe ze Sprzedaży Premiowej, zawierające szczegółowy opis przyczyn uzasadniających złożenie reklamacji powinny być zgłaszane na adres Organizatora określony w pkt niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Sprzedaży Premiowej, jednak nie później niż 14 dni po zakończeniu terminu trwania akcji. Wszelkie decyzje Organizatora, będą podjęte nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji i będą dla Uczestnika wiążące i ostateczne Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Programu Uczestnika w wypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy zgłaszający się do Programu przekaże w zgłoszeniu nieprawdziwe dane, bądź nie jest adresatem niniejszej Promocji (Punktem Sprzedaży Detalicznej) Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Sprzedaży Premiowej określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie. Wszelkie informacje o Sprzedaży Premiowej dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Uczestników w czasie trwania Sprzedaży Premiowej w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej oraz

Dokonaj zakupu u swojego dystrybutora jednego z poniższych pakietów ilościowych lub wartościowych akumulatorów EXIDE BIKE i odbieraj nagrody!

Dokonaj zakupu u swojego dystrybutora jednego z poniższych pakietów ilościowych lub wartościowych akumulatorów EXIDE BIKE i odbieraj nagrody! oferta ważna: 24.02. 31.03.2014 Dokonaj zakupu u swojego dystrybutora jednego z poniższych pakietów ilościowych wartościowych akumulatorów i odbieraj nagrody! pakiet MEGA Zakup akumulatorów z rabatem promocyjnym

Bardziej szczegółowo

BP PLN

BP PLN Termin trwania promocji: 6-20 grudnia 2013 Dokonaj zakupu jednego z poniższych pakietów ilościowych lub wartościowych akumulatorów marek CENTRA i EXIDE i odbieraj nagrody! DUŻY Jeśli zakupisz 100 x lub

Bardziej szczegółowo

WYGRYWASZ NA STARCIE TURBODOŁADOWANIE START: 25 SIERPNIA 2016 FINISZ: 5 PAŹDZIERNIKA

WYGRYWASZ NA STARCIE TURBODOŁADOWANIE START: 25 SIERPNIA 2016 FINISZ: 5 PAŹDZIERNIKA TURBO START: 25 SIERPNIA 2016 FINISZ: 5 PAŹDZIERNIKA 2016 TURBO 1 KUP PAKIET PROMOCYJNY U SWOJEGO DYSTRYBUTORA MINI SUPER EXTRA TURBO 2 ZAREJESTRUJ SIĘ NA WYGRYWASZNASTARCIE.PL I ZGŁOŚ PAKIET 3 ZAŁĄCZ

Bardziej szczegółowo

140 x. 90 x. 40 x. Jeśli zakupisz

140 x. 90 x. 40 x. Jeśli zakupisz 18.11. 19.12.2011 Jeśli zakupisz Dokonaj zakupu jednego z poniższych pakietów ilościowych wartościowych akumulatorów marek CENTRA i EXIDE w terminie 18.11 19.12.2011 i odbieraj MOC nagród. 140 x o wartości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ CENTRALNA MEGAPROMOCJA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ CENTRALNA MEGAPROMOCJA 1. Definicje. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ CENTRALNA MEGAPROMOCJA 1.1. Organizator EXIDE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą po adresem: 61-016 Poznań, ul Gdyńska 31/33 zwana dalej EXIDE S.A. 1.2. Sprzedaż Premiowa

Bardziej szczegółowo

TURBODOŁADOWANIE REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ WYGRYWASZ NA STARCIE. 1. DEFINICJE

TURBODOŁADOWANIE REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ WYGRYWASZ NA STARCIE.  1. DEFINICJE REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ WYGRYWASZ NA STARCIE TURBODOŁADOWANIE 1. DEFINICJE 1.1. Organizator EXIDE TECHNOLOGIES S.A., z siedzibą pod adresem: 61-016 Poznań, ul. Gdyńska 31/33, zwany dalej również

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ WYGRYWASZ NA STARCIE 1. DEFINICJE 1.1. Organizator EXIDE TECHNOLOGIES S.A., z siedzibą pod adresem: 61-016 Poznań, ul. Gdyńska 31/33, zwany dalej również jako EXIDE. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Ustrzel pakiet promocyjny na naszych stadionach!

Ustrzel pakiet promocyjny na naszych stadionach! Ustrzel pakiet promocyjny na naszych stadionach! Dokonaj zakupu jednego z poniższych pakietów ilościowych wartościowych akumulatorów marek CENTRA i EXIDE w terminie 23.05 02.07.2012 i odbieraj nagrody.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRP

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRP REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRP dla Ciebie 1 Organizator i uczestnicy sprzedaży premiowej 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa przedmiot i zasady uczestnictwa w akcji sprzedaży premiowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 maja 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. i określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim

Bardziej szczegółowo

"KUP MISKĘ RIMFREE I STELAŻ PODTYNKOWY, OSZCZĘDŹ NAWET

KUP MISKĘ RIMFREE I STELAŻ PODTYNKOWY, OSZCZĘDŹ NAWET Regulamin promocji "KUP MISKĘ RIMFREE I STELAŻ PODTYNKOWY, OSZCZĘDŹ NAWET 200zł I WIĘCEJ. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą "KUP MISKĘ RIMFREE I STELAŻ PODTYNKOWY, OSZCZĘDŹ NAWET

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY KONKURSU

OGÓLNE ZASADY KONKURSU REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą MaxiStylizacje, zwanego dalej Konkursem, jest Sybil Maximus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Wolica 114D,

Bardziej szczegółowo

pełnowymiarowych pralek ładowanych od frontu o głębokości 60cm i suszarek do bielizny dostępne

pełnowymiarowych pralek ładowanych od frontu o głębokości 60cm i suszarek do bielizny dostępne REGULAMIN PROMOCJI Łącznik gratis I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Łącznik gratis zwanej dalej Promocją, jest firma Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kolejowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Bezpieczniej z Boschem 2017 dla Bosch Service i AutoCrew (dalej Promocja )

Regulamin promocji Bezpieczniej z Boschem 2017 dla Bosch Service i AutoCrew (dalej Promocja ) Regulamin promocji Bezpieczniej z Boschem 2017 dla Bosch Service i AutoCrew (dalej Promocja ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem promocji Bezpieczniej z Boschem 2017 dla Bosch Service i AutoCrew

Bardziej szczegółowo

Zdobądź telewizor 3D 51 cali!

Zdobądź telewizor 3D 51 cali! REGULAMIN PROMOCJI ELEKTRONARZĘDZI BOSCH Zdobądź telewizor 3D 51 cali! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Zdobądź telewizor 3D 51 cali!, zwanego dalej Programem, jest RITF advnet

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji z Archetonem "CIEPŁE OKNA CZYSTY ZYSK 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą "CIEPŁE OKNA CZYSTY ZYSK jest

Regulamin promocji z Archetonem CIEPŁE OKNA CZYSTY ZYSK 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą CIEPŁE OKNA CZYSTY ZYSK jest Regulamin promocji z Archetonem "CIEPŁE OKNA CZYSTY ZYSK 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą "CIEPŁE OKNA CZYSTY ZYSK jest firma ARCHETON Sp. z o.o. z siedzibą Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin Promocji. Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE Regulamin Promocji Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Agrosimex Sp. z o.o. z siedzibą w Golianach 43, 05-620 Błędów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4 REGULAMIN PROMOCJI Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów 1. WSTĘP 1. Organizatorem Sprzedaży Premiowej pod nazwą Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów zwanej dalej Sprzedażą premiową, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Pierwsza rejestracja

Regulamin akcji promocyjnej Pierwsza rejestracja Regulamin akcji promocyjnej Pierwsza rejestracja 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Pierwsza rejestracja (dalej: Promocja") jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1.3 Organizator odpowiada za czynności związane z realizacją i obsługą Akcji Promocyjnej.

1.3 Organizator odpowiada za czynności związane z realizacją i obsługą Akcji Promocyjnej. Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy pakietowe akumulatorów Bosch Zgodnie z punktem 8.5 regulaminu w dniu 26.09.2017 czas trwania akcji został wydłużony do 13.10.2017 oraz zgłoszenia będzie można dokonać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SŁONECZNA PROMOCJA

REGULAMIN PROGRAMU SŁONECZNA PROMOCJA REGULAMIN PROGRAMU SŁONECZNA PROMOCJA 1 DEFINICJE Użyte w dalszej części Regulaminu terminy oznaczają: 1. Regulamin oznacza regulamin Programu SŁONECZNA PROMOCJA, który definiuje warunki i zasady udziału

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji. Jesienne przyspieszenie OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji. Jesienne przyspieszenie OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Promocji Jesienne przyspieszenie II. OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. III. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI Promocja objęta niniejszym Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie Regulaminu Akcji Ostra Promocja

Informacja o zmianie Regulaminu Akcji Ostra Promocja Informacja o zmianie Regulaminu Akcji Ostra Promocja Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308, przy ul. Batalionu Platerówek 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Zatrzymaj upał na zewnątrz" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin promocji Zatrzymaj upał na zewnątrz 1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji "Zatrzymaj upał na zewnątrz" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą Zatrzymaj upał na zewnątrz jest FAKRO Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. Węgierskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI UltraOne

REGULAMIN PROMOCJI UltraOne REGULAMIN PROMOCJI UltraOne I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji UltraOne, zwanej dalej Promocją, oraz Programu Electrolux Family Club, jest firma Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax I. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax 2.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax", zwanego dalej Programem jest Unimax S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu dla Sponsorów w kampanii rekrutacyjnej w Katalogu 16/2016 i 17/2016

Regulamin Programu dla Sponsorów w kampanii rekrutacyjnej w Katalogu 16/2016 i 17/2016 Regulamin Programu dla Sponsorów w kampanii rekrutacyjnej w Katalogu 16/2016 i 17/2016 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Programu dla Sponsorów w kampanii rekrutacyjnej w Katalogu 16/2016 i Katalogu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego "Tadmar Partner" I. Postanowienia ogólne

Regulamin Programu Promocyjnego Tadmar Partner I. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Promocyjnego "Tadmar Partner" I. Postanowienia ogólne 1. Celem Programu Promocyjnego Tadmar Partner (zwanego dalej Programem ) jest stała aktywizacja sprzedaży produktów Dostawców, będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu dla Sponsorów w kampanii rekrutacyjnej w Katalogu 13/2017 i 14/2017

Regulamin Programu dla Sponsorów w kampanii rekrutacyjnej w Katalogu 13/2017 i 14/2017 Regulamin Programu dla Sponsorów w kampanii rekrutacyjnej w Katalogu 13/2017 i 14/2017 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Programu dla Sponsorów w kampanii rekrutacyjnej w Katalogu 13/2017 i Katalogu

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie!

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! Definicje: Akcja Promocyjna: sprzedaż premiowa produktów z rabatem modeli sprzętu marki Mastercook wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ. Promocja skrojona na miarę! 1. Promocja będzie prowadzona pod nazwą Promocja skrojona na miarę! [ Promocja ].

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ. Promocja skrojona na miarę! 1. Promocja będzie prowadzona pod nazwą Promocja skrojona na miarę! [ Promocja ]. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ Promocja skrojona na miarę! 1. Promocja będzie prowadzona pod nazwą Promocja skrojona na miarę! [ Promocja ]. 2. Organizatorem Promocji jest Chiquita Poland

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji PETRYGO - DETAL OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji PETRYGO - DETAL OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Promocji PETRYGO - DETAL II. OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. III. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA OFERTĘ WHIRLPOOL DLA STUDIÓW MEBLI KUCHENNYCH

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA OFERTĘ WHIRLPOOL DLA STUDIÓW MEBLI KUCHENNYCH REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA OFERTĘ WHIRLPOOL DLA STUDIÓW MEBLI KUCHENNYCH 1 Organizatorem Promocji pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA OFERTĘ WHIRLPOOL DLA STUDIÓW MEBLI KUCHENNYCH zwanej w dalszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. POD NAZWĄ Nocne Promocje. Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. POD NAZWĄ Nocne Promocje. Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Nocne Promocje 1 Postanowienia ogólne a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Nocne Promocje, b. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ Walentynki z różami

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ Walentynki z różami REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ Walentynki z różami 1. Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Walentynki z różami. 2. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji PLATINUM RIDER OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji PLATINUM RIDER OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Promocji PLATINUM RIDER II. OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. III. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe"

Regulamin promocji Kupon rabatowy na żelazko systemowe Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą "Kupon rabatowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KOMETA

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KOMETA REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KOMETA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program KOMETA jest programem lojalnościowym prowadzonym przez Bayer Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 158. 2. Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PIERWSZA POMOC. (dalej: Regulamin ) 1. WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PIERWSZA POMOC. (dalej: Regulamin ) 1. WARUNKI OGÓLNE Randstad Polska sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa +48 22 274 10 00 T +48 22 274 10 01 F REGULAMIN AKCJI PIERWSZA POMOC (dalej: Regulamin ) 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem AKCJI PIERWSZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje REGULAMIN KONKURSU Włączamy Emocje I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Włączamy Emocje, zwanego dalej Konkursem, jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Tatrzańskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KOMETA

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KOMETA REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KOMETA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program KOMETA jest programem lojalnościowym prowadzonym przez Bayer Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 158. 2. Organizator

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji TRAWOL - DETAL OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji TRAWOL - DETAL OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Promocji TRAWOL - DETAL II. OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. III. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZĄDZENIA MARKI POLAR

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZĄDZENIA MARKI POLAR REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZĄDZENIA MARKI POLAR 1 Organizatorem Promocji pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZĄDZENIA MARKI POLAR zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją, jest WHIRLPOOL

Bardziej szczegółowo

250 x. 150 x. Jeśli zakupisz. akumulatorowa

250 x. 150 x. Jeśli zakupisz. akumulatorowa akumulatorowa od 24 sierpnia do 12 października 2012 r. Dokonaj zakupu jednego z poniższych pakietów ilościowych wartościowych akumulatorów marek CENTRA i EXIDE w terminie 24.08 12.10.2012 i odbieraj nagrody.

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji Jesienią i zimą najcieplej pod oknami FAKRO 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą Jesienią i zimą najcieplej pod oknami FAKRO jest firma FAKRO Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Prosty sposób na sukces dla Instalatorów. 1. Organizator i czas trwania promocji Prosty sposób na sukces dla Instalatorów.

Regulamin Promocji Prosty sposób na sukces dla Instalatorów. 1. Organizator i czas trwania promocji Prosty sposób na sukces dla Instalatorów. Regulamin Promocji Prosty sposób na sukces dla Instalatorów 1. Organizator i czas trwania promocji Prosty sposób na sukces dla Instalatorów. 1.1 Organizatorem promocji Prosty sposób na sukces dla Instalatorów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJA PAKIETOWA PETRYGO

REGULAMIN PROMOCJA PAKIETOWA PETRYGO REGULAMIN PROMOCJA PAKIETOWA PETRYGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Promocji PROMOCJA PAKIETOWA PETRYGO II. Obszar przeprowadzania Promocji Obszar Rzeczypospolitej Polskiej III. Charakter prawny Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI POLAR

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI POLAR REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI POLAR 1 Organizatorem Promocji pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI POLAR zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją, jest Whirlpool

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Noc zakupów z Foodtruck ami, 2. Nazwa Organizatora Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI TP-LINK POLSKA SP. Z O.O. Kup smartfon Neffos i wybierz sobie prezent

REGULAMIN PROMOCJI TP-LINK POLSKA SP. Z O.O. Kup smartfon Neffos i wybierz sobie prezent REGULAMIN PROMOCJI TP-LINK POLSKA SP. Z O.O. Kup smartfon Neffos i wybierz sobie prezent 1. [Postanowienia ogólne] 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady i sposób prowadzenia kampanii promocyjnej

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL

REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Programu pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu Programem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Wypróbuj markizę za darmo 2015 r.

Regulamin programu Wypróbuj markizę za darmo 2015 r. Regulamin programu Wypróbuj markizę za darmo 2015 r. 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem programu pod nazwą Wypróbuj markizę za darmo 2015 r. jest firma FAKRO Sp z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Przedłuż życie swojej drukarce zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs wiedzy specjalistycznej o produktach BASF (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs wiedzy specjalistycznej o produktach BASF (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs wiedzy specjalistycznej o produktach BASF (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Konkurs wiedzy specjalistycznej o produktach BASF zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary

REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Deska do pary zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla Klienta indywidualnego, promocji KRONway Czysty interes, brama + myjka. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin dla Klienta indywidualnego, promocji KRONway Czysty interes, brama + myjka. 1 Postanowienia ogólne Regulamin dla Klienta indywidualnego, promocji KRONway Czysty interes, brama + myjka 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą Czysty interes, brama + myjka jest firma KRONway Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu BIEG PO WIEDZĘ Z NAGRODAMI

Regulamin konkursu BIEG PO WIEDZĘ Z NAGRODAMI Regulamin konkursu BIEG PO WIEDZĘ Z NAGRODAMI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Określenie organizatora Konkursu Organizatorem konkursu pod nazwą BIEG PO WIEDZĘ Z NAGRODAMI, zwanego dalej Konkursem, jest ADAMA

Bardziej szczegółowo

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję..

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję.. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Złota promocja, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest BEAM P. Podbielski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Świerczewskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO STARTuj na zakupy

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO STARTuj na zakupy REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO STARTuj na zakupy [Postanowienia ogólne] 1 1. [Program; Organizator] Organizatorem programu promocyjnego pod nazwą: STARTuj na zakupy zwanego dalej "Programem", jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. 1.3. Promocja trwa od 9 listopada 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. lub do wyczerpania puli nagród.

REGULAMIN PROMOCJI. 1.3. Promocja trwa od 9 listopada 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. lub do wyczerpania puli nagród. REGULAMIN PROMOCJI Świąteczne przyjemności I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Świąteczne przyjemności, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland

Bardziej szczegółowo

1.3 Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 201 poz. 1540)

1.3 Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 201 poz. 1540) REGULAMIN KONKURSU Witaj Wiosno! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Konkursu Witaj Wiosno!, (zwanego dalej Konkursem ) jest PHOENIX Pharma Polska Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Niezastąpieni pomocnicy w kuchni

REGULAMIN PROMOCJI Niezastąpieni pomocnicy w kuchni REGULAMIN PROMOCJI Niezastąpieni pomocnicy w kuchni I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Niezastąpieni pomocnicy w kuchni, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KOMETA

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KOMETA REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KOMETA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program KOMETA jest programem lojalnościowym prowadzonym przez Bayer Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 158. 2. Organizator

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE NAGRODY CZEKAJĄ! Promocja trwa od 01.04 do 31.07.2014 r. i obejmuje wszystkie serie łączników i gniazd Schneider Electric.

PROFESJONALNE NAGRODY CZEKAJĄ! Promocja trwa od 01.04 do 31.07.2014 r. i obejmuje wszystkie serie łączników i gniazd Schneider Electric. Promocja - Schneider Promocja - Schneider Electric. PROFESJONALIŚCI WYBIERAJĄ JAKOŚĆ. Kupuj osprzęt elektroinstalacyjny i odbieraj GWARANTOWANE NAGRODY. Automatyczny ściągacz izolacji NEO TOOLS przy zakupach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Przelewy na kartę - totalna wolność!.

Regulamin Promocji Przelewy na kartę - totalna wolność!. Regulamin Promocji Przelewy na kartę - totalna wolność!. Promocja Przelewy na kartę - totalna wolność! skierowana jest wyłącznie do Partnerów Handlowych firmy: Hydrosolar. Firma Hydrosolar współpracuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KOMETA

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KOMETA REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KOMETA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program KOMETA jest programem lojalnościowym prowadzonym przez Bayer Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 158. 2. Organizator

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA

ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Przytul Misia. 2. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady Akcji Promocyjnej Promocja Wiosenna Canon organizowanej w postaci sprzedaży premiowej, w

Bardziej szczegółowo

TACKER do spinek za 1 zł!

TACKER do spinek za 1 zł! SYSTEM KAN therm Ogrzewanie podłogowe i ścienne TACKER do spinek za 1 zł! T-1U4255K PROMOCJA od 1.04.16 do 30.06.16 www.kan-therm.com ISO 9001 KUP ELEMENTY ogrzewania podłogowego KAN-therm! ZAKUPY O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

PLATINUM CLASSIC VII EDYCJA

PLATINUM CLASSIC VII EDYCJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Nazwa Promocji PLATINUM CLASSIC VII EDYCJA 1.2. Obszar przeprowadzania Promocji Obszar Rzeczypospolitej Polskiej 1.3. Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie jest grą losową,

Bardziej szczegółowo

organizowanej przez Orlen Oil sp. z o.o. dotyczącej tych samych produktów promocyjnych,

organizowanej przez Orlen Oil sp. z o.o. dotyczącej tych samych produktów promocyjnych, I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Promocji POLUJ NA JUNAKA II. OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. III. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZYSKUJEMY RAZEM

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZYSKUJEMY RAZEM REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZYSKUJEMY RAZEM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem niniejszego programu, zwanego dalej Programem. jest MGD - GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wadowicach, ul. Legionów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Program partnerski dla placówek medycznych Organizowany przez HealthThink public relations POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Program partnerski dla placówek medycznych Organizowany przez HealthThink public relations POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Program partnerski dla placówek medycznych Organizowany przez HealthThink public relations 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program partnerski DoveMed dla placówek medycznych (zwany dalej: Programem)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Drugiego programu lojalnościowego Zbieraj naklejki i odbierz NAGRODY dla linii produktów MEDI-line

Regulamin Drugiego programu lojalnościowego Zbieraj naklejki i odbierz NAGRODY dla linii produktów MEDI-line Regulamin Drugiego programu lojalnościowego Zbieraj naklejki i odbierz NAGRODY dla linii produktów MEDI-line 1 Postanowienia ogólne 1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania oraz udziału w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zimowa lawina nagród z GE

Regulamin Promocji Zimowa lawina nagród z GE Regulamin Promocji Zimowa lawina nagród z GE I. INFORMACJE OGÓLNE 1 Nazwa Promocji Zimowa lawina nagród z GE Organizowane przedsięwzięcie jest promocją prosprzedażową. 2 Organizator 1. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 1. Firma ''STOP'' Handel Hurtowy i Detaliczny Jolanta Gajewska z siedzibą w Przytkowicach Przytkowice

1. Postanowienia ogólne. 1. Firma ''STOP'' Handel Hurtowy i Detaliczny Jolanta Gajewska z siedzibą w Przytkowicach Przytkowice REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SUPERMARKETU STOP 1. Postanowienia ogólne 1. Firma ''STOP'' Handel Hurtowy i Detaliczny Jolanta Gajewska z siedzibą w Przytkowicach 457 34-141 Przytkowice NIP 551-147-49-77

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "All inclusive" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin promocji All inclusive 1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji "All inclusive" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą All inclusive" jest firma FAKRO Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. Węgierskiej 144a, 33-300 Nowy

Bardziej szczegółowo

Dying Light zaprojektuj schronienie

Dying Light zaprojektuj schronienie Regulamin konkursu Dying Light zaprojektuj schronienie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Dying Light zaprojektuj schronienie (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZWARIOWANY POWRÓT DO SZKOŁY

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZWARIOWANY POWRÓT DO SZKOŁY REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZWARIOWANY POWRÓT DO SZKOŁY 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Zwariowany powrót do szkoły ; 2. Nazwa Organizatora Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu lojalnościowego 2014/15

Regulamin. Programu lojalnościowego 2014/15 Regulamin Programu lojalnościowego 2014/15 Regulamin z dnia 01.08.2014r. I. Postanowienia ogólne. 1. Nazwa niniejszego programu lojalnościowego brzmi DARO Super Partner, w dalszej części regulaminu zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu DEKARSKIEGO

Regulamin. Programu DEKARSKIEGO I. Definicje Regulamin Programu DEKARSKIEGO Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej: 1.1 IZOBUD - Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI WIOSNA Z PLATINUM ULTOR TEKST JEDNOLITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji WIOSNA Z PLATINUM ULTOR

REGULAMIN PROMOCJI WIOSNA Z PLATINUM ULTOR TEKST JEDNOLITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji WIOSNA Z PLATINUM ULTOR REGULAMIN PROMOCJI WIOSNA Z PLATINUM ULTOR TEKST JEDNOLITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Promocji WIOSNA Z PLATINUM ULTOR II. OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. III. CHARAKTER

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Liga Mistrzów Kamen. 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin Promocji Liga Mistrzów Kamen. 1. Postanowienia ogólne. Regulamin Promocji Liga Mistrzów Kamen 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem Promocji Liga Mistrzów Kamen zwanej dalej Promocją jest Aurora Communictation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Waszyngtona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Satysfakcji (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Satysfakcji (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Satysfakcji (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Gwarancja Satysfakcji, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ZYSKAJ Z ULTOREM- KONFEKCJA

REGULAMIN PROMOCJI ZYSKAJ Z ULTOREM- KONFEKCJA REGULAMIN PROMOCJI ZYSKAJ Z ULTOREM- KONFEKCJA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Promocji ZYSKAJ Z ULTOREM- KONFEKCJA " II. OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI Obszar Rzeczypospolitej Polskiej III. CHARAKTER PRAWNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kup zestaw i odbierz premię!

REGULAMIN PROMOCJI Kup zestaw i odbierz premię! REGULAMIN PROMOCJI Kup zestaw i odbierz premię! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej Kup zestaw i odbierz premię!, zwanej dalej Promocją, jest Electrolux Poland sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

a) Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą KINO ZA ZAKUPY,

a) Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą KINO ZA ZAKUPY, REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ KINO ZA ZAKUPY 1. Postanowienia ogólne a) Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą KINO ZA ZAKUPY, b) Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Wakacyjny przepis na promocje II. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI. Wakacyjny przepis na promocje II. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Wakacyjny przepis na promocje II 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady Promocji (Sprzedaż Premiowa) Wakacyjny przepis na promocje II. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ "HEAVY DUTY MASTERS" Obowiązuje od 1 października 2015 roku

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ HEAVY DUTY MASTERS Obowiązuje od 1 października 2015 roku REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ "HEAVY DUTY MASTERS" Obowiązuje od 1 października 2015 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Motywacyjnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MAŁE FORMATY ZŁOTA JESIEŃ 2012

REGULAMIN PROMOCJI MAŁE FORMATY ZŁOTA JESIEŃ 2012 I. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają: 1. Promocja - promocja Cerkolor Sp. z o.o., o nazwie Małe Formaty", realizowana na zasadach niniejszego Regulaminu. 2. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Profesjonaliści Wybierają Jakość

REGULAMIN PROMOCJI. Profesjonaliści Wybierają Jakość REGULAMIN PROMOCJI Profesjonaliści Wybierają Jakość I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Profesjonaliści Wybierają Jakość, zwanego dalej Promocją, jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo