Szanowni Państwo. wstęp KZA EXPRESS 003. Fot. Janek Azi Bielecki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo. wstęp KZA EXPRESS 003. Fot. Janek Azi Bielecki"

Transkrypt

1

2

3 wstęp Szanowni Państwo W życiu człowieka, instytucji czy przedsiębiorstwa bywają momenty ważne i szczególne. Właśnie teraz trwa taki wyjątkowy czas dla Krakowskich Zakładów Automatyki S.A. Na ten stan rzeczy składa się cały szereg czynników. Po pierwsze, dzięki pomyślnym działaniom restrukturyzacyjnym skutecznie uporaliśmy się z zagrożeniami, które jeszcze niedawno dotkliwie nas nękały. Po wtóre, wkroczyliśmy na ścieżkę dynamicznego rozwoju. Po trzecie, zaczęła nam sprzyjać koniunktura, która zawitała do polskiego kolejnictwa. Po czwarte, dla kolei pojawiły się korzystne perspektywy na kilkanaście najbliższych lat, ponieważ w naszej branży będą utrzymywać się silne trendy rozwojowe. Po piąte, optymizmem napawa fakt, że wspólne przezwyciężanie naszych niedawnych problemów skonsolidowało nas, a przez to wzmocniło wewnętrznie. Życiowe doświadczenie uczy, że bardzo niedaleko jest od rozpaczy do radości, a klęska i sukces blisko ze sobą sąsiadują. Mimo niedawnych trudności osiągnęliśmy silną pozycję wśród krajowych liderów w branży automatyki kolejowej. Nie byłoby to możliwe bez pełnej mobilizacji wszystkich osób skupionych wokół Krakowskich Zakładów Automatyki S.A. To właśnie oni tworzą dla KZA S.A. solidny fundament pod kolejne etapy dalszego rozwoju. Choć stoimy przed wieloma trudnymi wyzwaniami współczesności, to nasz potencjał i nasze aspiracje dają nam realne nadzieje, że im sprostamy. Nie chcemy bowiem przegapić żadnej szansy na budowanie następnych przyczółków naszego powodzenia. Poprzez wcześniejsze konsekwentne i długofalowe działania skutecznie dowiedliśmy swoich kompetencji i solidności. Nasi kontrahenci i partnerzy biznesowi wielokrotnie przekonali się o tym i zaufali nam. To właśnie między innymi dzięki temu zaufaniu uwierzyliśmy we własne siły, okrzepliśmy, złapaliśmy wiatr w żagle. Od niedawna mamy także kompetentnego i solidnego akcjonariusza grupę Bombardier Transportation GmbH Berlin. Rozszerzenie naszego akcjonariatu o tego właśnie partnera okazało się bardzo korzystne dla KZA S.A. Za jeden z głównych celów postawiliśmy sobie wytrwałe dążenie do uzyskiwania coraz lepszych wyników ekonomicznych, które utrwalą pozycję naszej spółki. Będziemy energicznie Fot. Janek Azi Bielecki i konsekwentnie zabiegali o udział w następnych przedsięwzięciach modernizacyjnych polskiego kolejnictwa. Bez cienia wahania mogę zapewnić, że przed Krakowskimi Zakładami Automatyki S.A. rysują się dobre perspektywy. Na łamach Magazynu KZA Express chcemy informować o sytuacji naszej firmy i możliwościach jej rozwoju. Po to właśnie stworzyliśmy magazyn, który, mamy nadzieję, stanowić będzie ciekawą lekturę dla wszystkich jego Czytelników. Edward Jacek Kwarciak Prezes Zarządu KZA S.A. KZA EXPRESS 003

4 spis treści Fot. ShutterStock.com Fot. Eastnews Fot. Bombardier Inc., Fot. Janek Azi Bielecki FIRMA 6 Szlachectwo zobowiązuje! Edward Jacek Kwarciak, Prezes Zarządu KZA S.A. RAPORT 10 Jesteśmy na czele! BILANS 22 Bilans KZA S.A. w latach NASZA OFERTA 26 Profesjonalizm i doświadczenie. Oferta usług i produktów KZA S.A. WYWIAD 38 Bezpieczniej, szybciej, taniej Lokalne Centra Sterowania wywiad z Krzysztofem Pieprzykiem, Dyrektorem Projektu KZA S.A. FORUM SPECJALISTÓW 42 Kolej a normy i dyrektywy Unii Europejskiej 44 Nowoczesne rozwiązania w branży automatyki kolejowej FOTOREPORTAŻ 46 Zmodernizowane Koluszki NA KOLEI 54 Kolej na rozwój rynek kolejowy w Polsce KOLEJ NA ŚWIAT 64 Pociągi pod specjalnym nadzorem ogólnoświatowy system sterowania ruchem kolejowym HISTORIA 74 Olimpiada pociągów NAUKA 78 System projektowania systemów redundantnych zwiększających niezawodność działania układów automatyki BEZPIECZEŃSTWO 84 Wygrać bezpieczeństwo PERSPEKTYWY RAPORT SPECJALNY 88 Na właściwym torze przyszłość kolei w Polsce KARIERA 96 Branża z przyszłością 98 Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. szansą na karierę wywiad z Elżbietą Bałagą, Kierownikiem Biura Zarządu KZA S.A. i Wojciechem Kościółkiem, Dyrektorem Generalnego Wykonawstwa KZA S.A. REPORTAŻ 100 Prestiżowe zawody PO GODZINACH 104 Kolej na wrażenia 106 Kolej na ciekawostki WYWIAD 108 Drugie życie księdza rozmowa z ks. Januszem Grygierem PERSPEKTYWY 112 Kolej na Euro 2012 Paweł Zimny, Wiceprezes Zarządu KZA S.A. FELIETON 114 Równomierny stukot kół Anna Szymborska PATRON: Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. REDAKCJA Feniks Media Group, Kraków, ul. Wielicka 28, tel.: , fax: Redaktor naczelny: Dariusz Wajs Z-ca redaktora naczelnego: Michał Durbas Sekretarz redakcji/specjalista ds. Public Relations: Grażyna Jancik Korekta: Patrycja Kita, Marian Szulc Współpraca: Elżbieta Bielecka, Bartek Borowicz, Grzegorz Chmielewski, Michał Grobelny, Marcin Kamola, Łukasz Malinowski, Marcin Michalik, Maciej Michnej, Remigiusz Tytuła Felieton: Anna Szymborska Fotograficy: Janek Azi Bielecki, Marcin Krajnik RADA PROGRAMOWA dr inż. Tadeusz Syryjczyk prof. dr hab. inż. Andrzej Turnau prof. dr hab. inż. Wiesław Wajs STUDIO DTP tel.: , Jerzy Gorczyca (kierownik studia DTP), Wojciech Kleszcz (grafik/operator DTP), Krzysztof Kusiak (grafik/operator DTP) REKLAMA tel.: , PRODUKCJA Marek Czaja (kierownik działu) tel.: , fax: , DRUK: Alnus Sp. z o. o., ul. Wróblowicka 63, Kraków WYDAWCA: Feniks Media Group sp. j., ul. Wielicka 28, Kraków Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany tytułów. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruki z Magazynu KZA Express dozwolone są wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą wydawcy. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Wydawca ma prawo odmówić zamieszczenia ogłoszenia i reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem pisma oraz wydawcy (art. 36, pkt 4 prawa prasowego). Foto na okładce: Bombardier Inc., 004 KZA EXPRESS

5

6 firma Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. to firma z osiemdziesięcioletnią tradycją. O jej dorobku, teraźniejszości i perspektywach pisze Edward Jacek Kwarciak, Prezes Zarządu KZA S.A.

7 Szlachectwo zobowiązuje! Fot. Janek Azi Bielecki KZA EXPRESS 007

8 firma 008 Początki naszej firmy sięgają co najmniej roku Wtedy pojawiły się pierwsze wzmianki o istniejącym w Krakowie Dziale Zabezpieczenia Ruchu Pociągów, wchodzącym w skład Wydziału Drogowego Dyrekcji Kolei Państwowych w Krakowie. Potem zmieniały się nazwy, adresy, formy strukturalne ale istota pozostawała wciąż taka sama. Zakłady w Krakowie służyły i wciąż służą bezpieczeństwu ruchu kolejowego. Długoletnia tradycja to z jednej strony powód do chwały oraz bogactwo zebranych doświadczeń, ale czasem także bagaż trudnych problemów. Nie wszystkie etapy naszej historii przynosiły same tylko sukcesy i satysfakcję, bywały również momenty dramatyczne. Najcięższy był rok 2002, kiedy zaglądało nam w oczy widmo upadłości. Byliśmy zadłużeni na 7 milionów złotych, ale postępowanie układowe zakończyło się powodzeniem. Udało się osiągnąć 15-procentowe umorzenie długów (praktycznie oznaczało to rezygnację wierzycieli z odsetek), zobowiązaliśmy się do spłacenia długów w ciągu czterech i pół roku. Operacja powiodła się w pełni, wielkim wysiłkiem z naszej strony skróciliśmy okres spłaty do czterech lat, dowiedliśmy naszej wiarygodności, odzyskaliśmy dobrą kondycję finansową i wysoką pozycję na rynku. Jaki jest ten rynek? Nasz segment rynkowy jest wyraźnie podzielony na dwie części. Pierwsza to dostawcy kompletnych systemów urządzeń zarówno stacyjnych, jak i dla szlaków kolejowych. Dominującą rolę odgrywa grupa Bombardier Transportation, do której należą katowickie Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych. Jest tu również miejsce dla firm dostarczających podsystemy (np. liczniki osi czy ogrzewanie zwrotnic). Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. operują w drugiej części tego segmentu rynkowego, która obejmuje firmy montażowe, zajmujące się instalowaniem systemów sterowania i kontroli. W tej dziedzinie należymy do ścisłej krajowej czołówki. Gdy dochodzi do realizacji inwestycji, to dostawcy systemów muszą ściśle współdziałać z montażystami. Kłopot w tym, że wielkie przetargi mają charakter wielobranżowy i dotyczą całych odcinków szlaków kolejowych. Na takie przedsięwzięcia składają się kompletne układy torowe, budynki, obiekty mostowe i cała infrastruktura, a udział systemów kierowania ruchem kolejowym stanowi z reguły 10 15% wartości całego kontraktu. To są zadania dla wielkich firm albo dla konsorcjów, powoływanych w celu realizacji takiego zadania. Nam pozostaje tylko rola podwykonawcy specjalistycznych prac, związanych ze sterowaniem ruchem. W takich kontraktach warunki dyktują giganci. Dlatego staramy się przejawiać swą aktywność w przetargach jednobranżowych, dotyczących naszej specjalności, takie kontrakty zapewniają nam bowiem znacznie wyższy komfort realizacji zadań. Oczywiście, można także rozważać sytuację, w której to my pokusilibyśmy się o wygranie dużego przetargu wielobranżowego. To jednak nie jest gra warta świeczki musielibyśmy przyjmować na siebie ryzyko wielkiego kontraktu, w którym tak naprawdę możemy decydować tylko o 10 15% całego zadania. Takie ryzyko nie byłoby uzasadnione. Odpowiedzialność za dobre funkcjonowanie systemów automatyki kolejowej jest całkiem inna od odpowiedzialności za tory, nasypy, wykopy, mosty czy budynki. Czas koniunktury Po latach chudych nadeszły tłuste lata. Przez długi czas na naszym rynku liczyła się zdolność cierpliwego przetrwania przy jednoczesnych KZA EXPRESS Od kilku lat utrzymuje się w branży wysoka koniunktura, wynikająca z wstąpienia do Unii Europejskiej czego konsekwencją jest konieczność wyrównywania standardów sieci kolejowej. Dla KZA S.A. symptomy ożywienia pojawiały się jeszcze w latach dziewięćdziesiątych, a więc w okresie przedakcesyjnym. Nasza firma była jednym z pierwszych beneficjentów programu PHARE. wydłużonych ponad miarę cyklach inwestycyjnych. Przedsiębiorstwa operujące w tej branży miały bardzo złą kondycję finansową. Teraz Polskie Linie Kolejowe, które są właścicielem infrastruktury kolejowej, zaczęły odzyskiwać dobrą formę ekonomiczną. Od kilku lat utrzymuje się w branży wysoka koniunktura, wynikająca z wstąpienia do Unii Europejskiej (czego konsekwencją jest konieczność wyrównywania standardów sieci kolejowej). Dla KZA S.A. symptomy ożywienia pojawiały się jeszcze w latach dziewięćdziesiątych, a więc w okresie przedakcesyjnym. Nasza firma była jednym z pierwszych beneficjentów programu PHARE. Obecne programy unowocześniania infrastruktury sięgają horyzontu 2015 roku. Inwestycje w tej dziedzinie dotyczą modernizacji istniejących linii. Ale wszystko wskazuje, że Polska nie może odżegnywać się także od programu wielkich inwestycji w koleje dużych prędkości. Transport lotniczy na liniach krajowych nie ma w Polsce dobrych perspektyw, bo większość krótkodystansowych połączeń po prostu nie ma u nas racji bytu. Transport drogowy też zabrnął w ślepy zaułek. Przede wszystkim zaś względy ekonomiczne i ekologiczne przemawiają za szybką koleją. Czy ma to być kolej wzorowana na rozwiązaniach francuskich, niemieckich, hiszpańskich czy włoskich? To kwestia ważna, bo koleje narodowe w każdym przypadku miały własne ambicje, co prowadziło do wprowadzania różnych standardów, a w ślad za tym do stosowania rozmaitych systemów sterowania i automatyki. Jaka będzie szybka kolej w Polsce? Tego jeszcze nie potrafimy zdefiniować, ale nie ulega wątpliwości, że po roku 2015 nadejdzie okres intensywnego inwestowania w całkowicie nowe linie szybkiej kolei. My pełnimy rolę usługową, więc elastycznie dostosujemy się do wybranej koncepcji szybkiej kolei. Polskie przepisy i systemy są jednymi z najbardziej bezpiecznych w świecie, nie musimy obawiać się, że trudno nam będzie sprostać nowym standardom szybkiej kolei. Raczej liczymy na to, że po roku 2015 czeka nas kolejna faza wyraźnego wzrostu. Jak się rozwijać? Nasz potencjał musi wzrastać, ale to musi odbywać się sensownie i bez przesady. Zbytnia dynamika nie jest wymagana, w naszej branży bowiem wyraźnie odczuwamy sezonowe wahania rynku. Zasada od lat jest taka, że w ciągu ostatnich dwóch miesięcy roku osiągamy 30% rocznej sprzedaży. Przetargi są ogłaszane w sposób niezbyt harmonijny, dominuje swego rodzaju szturmowszczyzna. Podmioty zamawiające długo nie uruchamiają posiadanych środków, a potem nagle chcą je szybko wydać. Z tym musimy się liczyć i dlatego budując potencjał trzeba myśleć i o dobrych, i o gorszych okresach. Wprawdzie przez dwa minione lata zimy były w Polsce bardzo łagodne, ale generalnie pora zimowa to u nas czas zawieszenia robót, choć przecież ludziom trzeba płacić pensje przez cały rok. To wymaga od nas elastyczności i umiejętności takiego organizowania pracy, żeby w miarę możliwości łagodzić sezonowe wahania. Lista referencji Automatyka kolejowa to dziedzina, w której doświadczenia i renoma liczą się jak w niewielu innych branżach. Ale przecież nie można zdobyć doświadczeń w rok czy dwa lata. Z tego punktu widzenia kapitał naszej osiemdziesięcioletniej tradycji jest wielkim skarbem. W tym hermetycznym środowisku nasze doświadczenia są powszechnie znane i cenione, a bez tego nie da się w tej branży funkcjonować.

9 firma Wiadomo, że szlachectwo zobowiązuje; nikt nie zaryzykuje zdobywanej przez długie lata renomy, by z jakiegoś kontraktu wywiązać się w sposób mało satysfakcjonujący dla zamawiającego. I z tego punktu widzenia osiemdziesięcioletnia historia i dorobek są naszym wielkim atutem. Dostawcy systemów muszą inwestować wielkie kwoty w prace badawczo-rozwojowe. W przypadku firm montażowych nie ma tych uwarunkowań. W dodatku nie musimy obawiać się zabójczej konkurencji ze strony wielkich spółek zagranicznych, bo to my nadajemy ton. My działamy lokalnie, znamy miejscową specyfikę, to my mamy lokalne, polskie uprawnienia, bez których nie można funkcjonować na krajowym rynku. Wielkim wyzwaniem współczesności jest szybkość działania. To może brzmieć bardzo przesadnie, ale te zadania, które nie tak dawno wykonywaliśmy w trzy lata, teraz jesteśmy w stanie zrealizować w trzy tygodnie. Tak bardzo zmieniła się technika, technologia, ale także standardy pracy. Przy tym nie może cierpieć jakość wykonawstwa, bo jakość nie podlega żadnej dyskusji. Systemy automatyki kolejowej są w pełni i rzetelnie certyfikowane, przetestowane, pewne. Owszem, może zdarzyć się usterka jakiegoś drobnego elementu, ale wszystkie układy są zdublowane, nic nie może popsuć się całkowicie i nieodwracalnie. Te uwarunkowania narzucają nam styl pracy niezwykle rzetelnej i skrupulatnej. Uczestniczymy we wszystkich ważnych inwestycjach kolejowych ostatnich lat. To są zadania wchodzące w skład transeuropejskich korytarzy transportowych, finansowane ze środków unijnych. Wykonywaliśmy poważne roboty na odcinku magistrali Berlin Moskwa pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Siedlcami, na dolnośląskim szlaku od Legnicy przez Węgliniec do granicy niemieckiej w Zgorzelcu i Bielawie. Od zeszłego roku realizujemy kontrakt na linii od Warszawy-Pragi do Nasielska, w ramach modernizacji linii Warszawa Łódź wykonaliśmy ważne zadania na stacji Koluszki. Projektujemy i zabudowujemy stacyjne i liniowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym, systemy elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, radiołączności, diagnostyki stanów awaryjnych taboru, układy sygnalizacyjne włamania i pożaru. Wszystko to robimy na najwyższym poziomie, stąd mamy doskonałe referencje, jakże przydatne w walce o kolejne kontrakty. Siła w załodze W szczytowym okresie działalności KZA S.A. zatrudniały 350 pracowników. Przyszło jednak załamanie na początku lat dwutysięcznych i wymusiło ono bolesną restrukturyzację, której najbardziej dotkliwą częścią stała się redukcja zatrudnienia. Teraz we wszystkich jednostkach grupy KZA S.A. pracuje łącznie 140 osób. Były w naszej historii czasy kryzysu, pensje były wypłacane nieregularnie i na ogół ze sporymi opóźnieniami. Ale potem przyszedł moment odbicia się od dna, porządkowania spółki, zdobywania nowych zamówień. I wtedy ujawniło się wspaniałe, krzepiące zjawisko wielka radość załogi z tego, że zawieramy duże kontrakty, że jest praca, że firma została uratowana. Ta nowa sytuacja mobilizowała pracowników, a kierownictwu firmy dodawała sił do walki. Znaczną część załogi stanowią pracownicy bardzo doświadczeni, z dużym stażem w KZA S.A. Cenimy ich umiejętności i dorobek, ale jednocześnie nie ustajemy w działaniach na rzecz odmładzania załogi, bo tego od nas wymaga myślenie o przyszłości. Warunki pracy nie są łatwe to jest życie koczownicze, z dala od domu i rodziny, wymagające hartu i samozaparcia. To trzeba polubić! Siła w integracji Więzi wynikające z lat współpracy w naturalny sposób wpływają na tworzenie sieci formalnych powiązań (przede wszystkim kapitałowych) pomiędzy różnymi podmiotami. Ponieważ od dawna trwa współdziałanie pomiędzy KZA S.A. a Bombardier Fot. Janek Azi Bielecki Transportation ZWUS Katowice, więc niedawno doszło do zawarcia umowy inwestycyjnej, na mocy której BT GmbH z siedzibą w Berlinie odkupił od nas 12-procentowy pakiet akcji. Inicjatorem transakcji była grupa Bombardier, trudne negocjacje trwały długo, ale zakończyły się dla wszystkich sukcesem. Polega on na tym, że obie strony pozyskały dla siebie solidnych, godnych zaufania partnerów. KZA S.A. nie potrzebowały dokapitalizowania, sprzedały istniejące akcje po cenie w pełni satysfakcjonującej naszych akcjonariuszy. Dotychczasowi akcjonariusze KZA S.A. nadal mają dominujący pakiet akcji. Transakcja była zbieżna z planem rozwoju kapitałowego naszej grupy i stała się naturalnym i logicznym etapem rozwoju, korzystnym zarówno z punktu widzenia dostawcy technologii, jak i KZA S.A. jako montażysty. Edward Jacek Kwarciak Prezes Zarządu KZA S.A. KZA EXPRESS 009

10 raport Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. stoją przed ogromną szansą, która powstała dzięki rosnącym nakładom inwestycyjnym na modernizację polskiej infrastruktury kolejowej i na budowę kolei dużych prędkości.

11 Jesteśmy na czele! Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. Fot. ShutterStock.com KZA EXPRESS 011

12 raport 012 Czym jest automatyka kolejowa? Jaka jest jej rola i zadania? Najogólniej ujmując jest to system współpracujących ze sobą ludzi i urządzeń do zapewnienia bezpiecznego prowadzenia ruchu pojazdów szynowych. Na przestrzeni dziejów kolejnictwa bardzo zmieniały się standardy tej dziedziny techniki. Historyczny początek to zaledwie jeden tor i tylko jeden jeżdżący po nim pociąg. Ale kiedy pojawiły się dwa tory, konieczne stały się zwrotnice. Już wtedy niezbędne okazały się zabezpieczenia nastawcze, wykluczające możliwość samoistnego przestawienia się zwrotnicy (np. podczas przejeżdżania pociągu). Im bardziej rozbudowywały się układy torowe, im więcej było rozjazdów, tym bardziej nieodzowne stawały się wysoce zaawansowane urządzenia, zapewniające bezpieczeństwo ruchu pociągów. Na początku wystarczały układy mechaniczne, pozwalające na zmianę położenia zwrotnicy bądź ustawienie semafora ramiennego, który po raz pierwszy został użyty w 1840 r. Z czasem pojawiły się układy przekaźnikowe, liczne rozwiązania elektryczne. Potem nadszedł etap układów hybrydowych, wreszcie wszystkim zawładnęły komputery. Kolejnym szczeblem staną się systemy analizujące poziom oddziaływania tor pojazd. Automatyka kolejowa zaczynała się od urządzeń prostych w obsłudze (choć nierzadko wymagających przyłożenia sporej siły!) i łatwych do wykonania. Teraz stała się dyscypliną wiedzy o wysokim stopniu złożoności sprzętu i oprogramowania. Równolegle z tymi zmianami podnosił się standard niezawodności, a zatem bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Automatyka kolejowa jest dziedziną interdyscyplinarną, integrującą m.in. stacyjne i liniowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym, systemy elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, radiołącznościowe, komputerowe, sygnalizację przeciwpożarową, diagnostykę stanów awaryjnych taboru itp. Na dzisiejszy stan automatyki kolejowej mają wpływ dwa związane ze sobą czynniki ludzkie. Pierwszy czynnik to poziom techniczny projektu i wykonania urządzeń, drugi to poziom techniczny i technologiczny montażu urządzeń. Siła z dawnych dziesięcioleci Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. nie pojawiły się znikąd, lecz odwołują się do wielu dziesiątek lat istnienia przedsiębiorstw tej branży właśnie w Krakowie. Te długoletnie krakowskie tradycje dają KZA S.A. wysokie kompetencje i dobrą pozycję wyjściową na bardzo konkurencyjnym rynku automatyki kolejowej. Źródła archiwalne, starannie opracowane przez historyków krakowskiego przemysłu potwierdzają, że już w 1923 r. istniała w Krakowie Wytwórnia Sygnałów i Urządzeń Kolejowych S.A. Mieściła się na Dąbiu przy ul. Cystersów 16 i w latach międzywojennych była jednym z największych KZA EXPRESS Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. są laureatem prestiżowych nagród, wyróżnień i dyplomów. Zostały one przyznane m.in. przez: Ministra Gospodarki i Pracy w konkursie Europrodukt za usługi budowlano-montażowe w zakresie; systemów automatyki sterowania ruchem kolejowym, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa za modernizację linii kolejowej E-20 na odcinku Warszawa Mińsk Mazowiecki Siedlce; PKP Energetyka S.A. (dyplom honorowy i tytuł Partner Handlowy roku 2007 ); W opublikowanym 29 lipca 2008 roku rankingu Gazety Bankowej na najlepsze firmy, KZA S.A. zostały sklasyfikowane na 12 miejscu. krakowskich zakładów przemysłowych. Ryszard Kotewicz w książce Z dziejów przemysłu Krakowa w latach (Kraków, 1981) podaje, że spółka ta zatrudniała w 1935 r. 233 osoby; w tym samym okresie gigantyczna na owe czasy firma (największa w Krakowie!) o nazwie Zjednoczone Fabryki Kotłów, Maszyn i Wagonów Zieleniewski i Fitzner- -Gamper (Kraków, Grzegórzecka 51) miała załogę liczącą 656 ludzi. Wytwórnia Sygnałów i Urządzeń Kolejowych powstała przy współudziale kapitału austriackiego, który w formie dzierżawy (dziś raczej powiedzielibyśmy, że to był leasing) użyczył spółce maszyny i inne środki produkcji. Wysoki kapitał zakładowy miał wartość 453 tysięcy ówczesnych złotych i dzielił się na 4530 stuzłotowych akcji. Na czele rady nadzorczej stanął inż. Zygmunt Jasiński (były minister komunikacji). Dyrektorem zakładu był Antoni Stemphof, Niemiec pochodzący z Czech. Miarą dynamicznego rozwoju już na początku działalności jest fakt, że akcjonariusze uzyskali godne pozazdroszczenia dywidendy w 1927 r. wynosiły 75%, a rok później 50%. Oznacza to, że w ciągu tylko tych dwóch lat z nadwyżką otrzymali zwrot zainwestowanego kapitału. Wielki kryzys ekonomiczny przełomu lat dwudziestych i trzydziestych wyraźnie ograniczył produkcję i zatrudnienie, choć tuż przed nim wytwórnia rozbudowała w 1929 roku ślusarnię i wzniosła nową halę produkcyjną. Podjęty w drugiej połowie lat trzydziestych program rozwoju polskiego kolejnictwa sprawił, że Wytwórnia Sygnałów i Urządzeń Kolejowych potrafiła zręcznie wykorzystać koniunkturę, m.in. zabiegając o prawo realizacji intratnych zamówień rządowych. W 1938 roku osiągnęła zatrudnienie 372 pracowników (przy pracy dwuzmianowej). Podstawowym (acz nie jedynym) nurtem wytwórczości Wytwórni Sygnałów były mechaniczne urządzenia, służące bezpieczeństwu ruchu kolejowego. Ale oprócz tego produkowano tam również wagi pomostowe (być może służące m.in. do ważenia wagonów kolejowych) oraz zasypniki węglowe do pieców kręgowych. W czasie niemieckiej okupacji wytwórnia została włączona do struktury Hut Żelaza w Witkowicach koło Ostrawy, a potem wraz z tymi czeskimi zakładami do koncernu Reichswerke Herman Goering. Po wkroczeniu do Krakowa Armii Czerwonej (co stało się 18 stycznia 1945 r.) Wytwórnia Sygnałów została przejęta wpierw przez Polskie Koleje Państwowe, a po kilku miesiącach przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu początkowo jako przedsiębiorstwo prywatne, ale w październiku 1946 r. nastąpiło upaństwowienie firmy, a na koniec 1947 r. doszło do likwidacji przedsiębiorstwa. W 1948 r. nastąpiło utworzenie państwowego przedsiębiorstwa pod nazwą Krakowska Fabryka Sygnałów Kolejowych. Czy zatem właśnie to przedsiębiorstwo było bezpośrednim poprzednikiem Krakowskich Zakładów Automatyki S.A.? Nie, bowiem z biegiem lat przedsiębiorstwo to zostało włączone do branży odlewniczej i dało początek Fabryce Maszyn Odlewniczych S.A. w Krakowie.

13 raport U źródeł tradycji Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. nie odwołują się więc do sukcesji po dawnej Wytwórni Sygnałów i Urządzeń Kolejowych, która była dostawcą sprzętu dla Polskich Kolei Państwowych. Bo chociaż ta spółka pozostawiła trwały ślad w międzywojennych dziejach krakowskiej gospodarki i dała bardzo ważny wkład w początek branży automatyki kolejowej, to jednak jej rozwój poszedł w innym kierunku. Nie zmienia to faktu, że właśnie ta wytwórnia stworzyła istotny fundament dla późniejszego rozwoju krakowskich jednostek tej branży. Udokumentowana przez historyków przemysłu teza wskazuje, że za właściwego protoplastę KZA S.A. należy uznać zupełnie inną jednostkę, która funkcjonowała w Krakowie pod szyldem PKP. Otóż w 1928 r. pojawiła się pierwsza wzmianka o Dziale Zabezpieczenia Ruchu Pociągów, działającym w ramach Wydziału Drogowego Dyrekcji Kolei Państwowych w Krakowie. Analogiczne działy funkcjonowały w strukturze pozostałych dyrekcji PKP: w Gdańsku, Katowicach, Lwowie, Poznaniu i Stanisławowie. Zostały one powołane rozporządzeniem Prezydenta RP z 1926 r. w sprawie utworzenia PKP. Krakowskie Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Wielickiej 28, Kraków, są wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: , REGON: Kapitał zakładowy: zł, kapitał wpłacony: zł. 88% akcji pozostaje w rękach osób fizycznych, a 12% należy do Bombardier Transportation GmbH Berlin. Prezes Zarządu: Edward Jacek Kwarciak, Wiceprezes Zarządu: Marek Szczur, Wiceprezes Zarządu: Paweł Zimny. Adres internetowy Fot. Janek Azi Bielecki Te jednostki pełniły funkcję usługową w dziedzinie automatyki zajmowały się dla potrzeb PKP montażem oraz obsługą urządzeń do sterowania ruchem kolejowym, utrzymaniem w sprawności techniczno-eksploatacyjnej tych urządzeń, a także prowadzeniem działalności konserwacyjnej i remontowej. Do ich kompetencji należały sprawy warsztatów sygnałowych, telefonicznych i telegraficznych. Aż do roku 1934 Dział Zabezpieczenia Ruchu Pociągów był częścią kolejowej służby utrzymania ruchu. W 1934 r. Minister Komunikacji utworzył wyodrębnione struktury pod nazwą Warsztaty Sygnałowe (elektrotechniczne), co oznacza, że oprócz urządzeń pierwszej generacji (mechanicznych) miały zajmować się również nowoczesną wówczas techniką, opartą na wykorzystaniu elektryczności. Warsztaty Sygnałowe po II wojnie światowej (1946) zostały KZA EXPRESS 013

14 Fot. Marcin Krajnik

15 przekształcone w Warsztaty Elektrotechniczne, a w 1953 r. w Kolejowe Zakłady Zabezpieczenia Ruchu i Łączności, stanowiące część wydzielonego przedsiębiorstwa państwowego o tej nazwie z siedzibą w Warszawie. W 1955 r. Kolejowe Zakłady Zabezpieczenia Ruchu i Łączności w Krakowie stały się wyodrębnionym przedsiębiorstwem państwowym, które w 1961 r. zostało włączone do PKP. Kolejne lata przynosiły różne zmiany, które wynikały z dominującej w ekonomii socjalistycznej doktryny centralizacji zarządzania i równoczesnego ograniczania samodzielności gospodarczej, a zarazem z tendencji do nieustannego (acz chaotycznego) przeobrażania mało wydolnych struktur gospodarczych. Na koniec 1991 roku podmiot o nazwie Kolejowe Zakłady Automatyki został wydzielony z przedsiębiorstwa PKP. Tym samym od początku 1992 r. zakłady zaczęły nowy etap samodzielnego funkcjonowania na zliberalizowanym polskim rynku. To w konsekwencji otworzyło przed zakładami ścieżkę dynamicznego rozwoju poprzez prywatyzację. W ten właśnie sposób Kolejowe Zakłady Automatyki w Krakowie najpierw przeobraziły się w samodzielne przedsiębiorstwo państwowe, potem w roku 1994 zostały przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. W 1995 r. Kolejowe Zakłady Automatyki w Krakowie weszły w skład spółek parterowych NFI Magna Polonia. W 1999 r. firma zmieniła nazwę na Krakowskie Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna. 25 lipca 2001 roku spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Skoro niekwestionowaną podwaliną współczesnych KZA S.A. był dawny Dział Zabezpieczenia Ruchu Pociągów, to nie ulega żadnej wątpliwości, że obecne Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. mają już osiemdziesięcioletnią historię! Nowe horyzonty Fot. ShutterStock.com Rynek automatyki kolejowej w Polsce ma bardzo dobre perspektywy oceniają analitycy tej branży gospodarki. Do tej pory w dziejach kolejnictwa w naszym kraju zawsze był problem krótkiej kołdry, bo posiadane środki finansowe wciąż nie nadążały za istotnymi potrzebami. Teraz ten obraz zmienia się diametralnie. Nakłady dynamicznie rosną, front inwestycyjny rozrasta się. Polskie koleje były bardzo zapóźnione w porównaniu ze standardami Unii Europejskiej. Jeszcze do niedawna fatalny był raport stan torowisk i od jego zmiany trzeba było rozpocząć wszelkie programy naprawcze. Ale w ślad za poprawą torowisk idą teraz znaczne inwestycje w dziedzinie sterowania ruchem kolejowym. Dawniej na odcinku pomiędzy dwiema stacjami mógł znajdować się tylko jeden pociąg. Teraz nowoczesne blokady liniowe sprawiają, że na jednym i tym samym odcinku może jednocześnie poruszać się w tym samym kierunku kilka Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. pociągów. Zarazem podnosi specjalizują się w kompleksowych się bezpieczeństwo ruchu pociągów i wzrasta przepusto- realizacjach dużych projektów wość linii, choć prędkość jazdy infrastrukturalnych. nie rośnie. Oferta zawiera usługi: Na współczesnym rynku automatyki kolejowej 60% wartości montażu urządzeń zdalnego sterowania ruchem stanowią dostawy urządzeń, kolejowym (budowa LCS Lokalnych Centrów Sterowania), zaś 40% należy do usług montażu tych urządzeń. Niemal montażu stacyjnych i liniowych komputerowych, komputerowo-przekaźnikowych i przekaźnikowych całą wartość sprzedaży Krakowskich Zakładów Automaty- systemów sterowania ruchem kolejowym, montażu urządzeń kontrolno-pomiarowych, ki S.A. stanowią usługi montażowe, zaś dostawy urządzeń montażu urządzeń telewizji przemysłowej, montażu urządzeń i sieci elektroenergetycznych są tylko znikomą częścią oraz zasilania obiektów, sprzedaży. zabudowy elektrycznego ogrzewania rozjazdów, Nie ulega wątpliwości, że budowy sieci światłowodowych w ciągu najbliższych lat będzie się utrzymywać dobra oraz tradycyjnych teletechnicznych linii kablowych, produkcji systemów, podzespołów i urządzeń, koniunktura na inwestycje kolejowe. Czekają nas kolejne służących do modernizacji i budowy nowych systemów sterowania ruchem kolejowym. etapy głębokiej modernizacji głównych szlaków kolejowych, a zwłaszcza głównych europejskich korytarzy transportowych. To narzuca wysoką dynamikę dla tych firm, które działają na rynku automatyki kolejowej. Trzeba pamiętać, że wartość automatyki zawiera się pomiędzy 10 a 15% nakładów inwestycyjnych liczonych ogółem. Przy rosnących nakładach globalnych, tych 10 15% oznacza per saldo rozwój rynku automatyki proporcjonalny do wzrostu globalnej wartości nakładów na kolejnictwo. Jest więc o co walczyć! Na razie główne inwestycje zmierzają w kierunku rekonstrukcji naszej sieci i służą zrównaniu standardów z tymi, które obowiązują na kolejach w krajach starej Unii Europejskiej. Ale eksperci prognozują, że prawdziwy inwestycyjny boom nastąpi po roku Wtedy ogromne nakłady zostaną przeznaczone w Polsce na koleje dużych prędkości. Będą powstawać całkiem nowe sieci kolejowe o zupełnie u nas nowych parametrach technicznych i standardach jakościowych. Za kilkanaście lat pociągi będą wozić pasażerów z prędkością km/h. To będzie absolutny przełom! Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. chcą być dobrze przygotowane na ten skok technologiczny i jakościowy. Oprócz kolei dużych prędkości, istotnym czynnikiem dynamizującym nasze kolejnictwo powinny również stać się usługi przewozowe na rzecz ciężkiego transportu drogowego w ruchu międzynarodowym uważają eksperci rynku przewozów towarowych. Sieć połączeń kolejowych przeznaczonych dla tranzytowych przewozów samochodów ciężarowych dosko- KZA EXPRESS 015

16 raport Najważniejsze projekty automatyki, sterowania ruchem i telekomunikacji zrealizowane przez KZA S.A. nale zdaje egzamin np. w Szwajcarii czy w Austrii. Hasło TIR-y na tory jeszcze cierpliwie czeka na odkrycie w Polsce, ale z punktu widzenia zarówno ekologii, jak również bezpieczeństwa ruchu drogowego, nie ulega wątpliwości, że wożenie ciężarówek pociągami jest w tranzycie międzynarodowym rozwiązaniem słusznym i dobrze rokującym dla rozwoju kolei. Bezpośrednie korzyści, które wynikają z przyjęcia takiej opcji, to radykalne ograniczenie emisji spalin samochodowych do atmosfery, stabilizacja nakładów na budowę i eksploatację sieci połączeń drogowych, a wreszcie wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym wyliczają specjaliści. I dodają do tego, że przy wykorzystaniu właściwej techniki i organizacji przewozów przerzucenie ciężarówki szlakami kolejowymi w poprzek Polski nie powinno trwać dłużej niż 10 godzin. Ważnym celem działalności KZA S.A. na przyszłość jest również świadczenie usług serwisowych. Do tej pory o sprawność techniczno-eksploatacyjną układów sterowania ruchem kolejowym troszczą się służby utrzymania ruchu, działające w strukturze PKP. Ale nowe techniki oraz nowoczesne (a zarazem skomplikowane) rozwiązania technologiczne wymagają coraz obszerniejszej i coraz bardziej specjalistycznej wiedzy, w którą nie są wyposażone wewnętrzne służby PKP. Bariera kompetencji otwiera więc nowe pole ekspansji dla KZA S.A. właśnie usługi serwisowe. Jeszcze do niedawna wszystko, co było związane z polskim kolejnictwem, uchodziło za swoisty skansen niedoinwestowania i rezerwat zacofania. W głównej mierze wynikało to ze zgoła fałszywych założeń, że kolej wyczerpała swoje możliwości 016 KZA EXPRESS

17 Fot. Marcin Krajnik

18 018 raport Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. dokumentują swój dorobek licznymi listami referencyjnymi od inwestorów i generalnych wykonawców. Listy te zawierają wysokie oceny zadań, zrealizowanych przez KZA S.A. w sposób wzorowy pod względem terminowości, solidności i elastyczności w stosunku do potrzeb inwestorów. Listy referencyjne zostały wydane m.in. przez: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład w Poznaniu za kompleksową realizację samoczynnej blokady liniowej na odcinku Poznań Kunowice PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład w Katowicach za budowę samoczynnej blokady liniowej na szlaku Ochodza Chybie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie za kompleksową modernizację Stacji Obsługi Tramwajów Podgórze Południową DOKP w Krakowie za budowę kabla światłowodowego w relacji Tarnów Podłęże Południową DOKP w Krakowie za budowę kabla światłowodowego w relacji Tarnów Przeworsk Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych S.A. w Poznaniu za prace z zakresu telekomunikacji w ramach modernizacji linii Opole Wrocław PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Krakowie za likwidację posterunków ruchu z zabudową TVU w sześciu różnych lokalizacjach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład w Katowicach za zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z budową samoczynnej blokady liniowej na odcinku Chybie Zebrzydowice PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Krakowie za likwidację posterunków ruchu z zabudową TVU w trzech różnych lokalizacjach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Krakowie za likwidację dwóch posterunków ruchu na linii Lublin Przeworsk Zakłady Automatyki Kombud S.A. w Radomiu za likwidację pięciu posterunków ruchu z zabudową TVU Agencję Rozwoju Miasta S.A. w Krakowie za budowę ulicy Nowotarskiej w Krakowie Elektrociepłownię Kraków S.A. za modernizację układu sterowania i zabezpieczenia ruchu bocznicy kolejowej należącej do elektrociepłowni PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Inwestycji w Warszawie za modernizację linii kolejowej E-20 na odcinku Mińsk Mazowiecki Siedlce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład w Warszawie za modernizację odwzorowania komputerowego na stacjach Warszawa-Wawer i Żyrardów Agencję Rozwoju Miasta S.A. w Krakowie za zaprojektowanie i budowę zaplecza Sekcji Eksploatacji PKP PLK S.A. w Krakowie konsorcjum firm Bombardier Transportation, ZWUS Katowice oraz Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych we Wrocławiu za projekt, dostawę i zabudowę urządzeń sterowania i kierowania ruchem na odcinku Opole Wrocław linii E-30 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie za budowę i urządzenie Kolejowego Szlaku Jana Pawła II: Kraków Kalwaria Zebrzydowska Wadowice Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. we Wrocławiu za modernizację stacji Góra Włodowska na linii kolejowej nr 4 (E-65), odcinek Grodzisk Mazowiecki Zawiercie (Centralna Magistrala Kolejowa) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Realizacji Inwestycji w Warszawie za budowę linii kolejowej Kraków Mydlniki Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków Balice w zakresie zaprojektowania i budowy urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego. KZA EXPRESS rozwojowe i że w obliczu konkurencji ze strony przewozów drogowych i lotniczych jest skazana na uwiąd. Teraz radykalnie zmieniła się optyka postrzegania tych zagadnień. Nikt nie wątpi, że rozwój kolejnictwa będzie kołem zamachowym dla całej branży, pracującej na rzecz kolei. Analitycy podkreślają, że teza o rzekomym zakończeniu ścieżki rozwoju kolejnictwa jest szkodliwym mitem, który nie wytrzymuje konfrontacji z rzeczywistością najbardziej rozwiniętych gospodarczo państw. Dorobek ostatnich lat Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. hołdują zasadzie projektuj i buduj. Praca w tym systemie zapewnia szybsze i lepsze wykonanie zadań. Pierwszym w Polsce kontraktem wykonanym w myśl formuły projektuj i buduj była modernizacja sterowania na transeuropejskiej linii E-20 na odcinku od Poznania do Kunowic na granicy niemieckiej. I to właśnie Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. z sukcesem zrealizowały ten kontrakt! KZA S.A. zaangażowały się w szereg dalszych, bardzo poważnych przedsięwzięć na głównych trasach kolejowych. M.in. zakończony jest już kontrakt na modernizację odcinka Mińsk Mazowiecki Siedlce (linia E-20), a w tym roku dobiegnie końca modernizacja odcinka Międzyrzec Podlaski Biała Podlaska (również E-20). KZA S.A. wykonały również wielki zakres prac modernizacyjnych na linii E-30 pomiędzy Opolem a Wrocławiem, a na finiszu są roboty na odcinku tej linii od Legnicy przez Węgliniec do Zgorzelca oraz od Węglińca do Bielawy Dolnej. Trwają zakrojone na szeroką skalę prace modernizacyjne linii E-65 Warszawa Gdynia. KZA S.A. w ramach tych zadań zrealizują roboty pomiędzy Warszawą Wschodnią a Legionowem oraz na stacji Nasielsk, na której KZA S.A. wykonują nowoczesne lokalne centrum sterowania (LCS). Godne odnotowania są też małopolskie realizacje: KZA S.A. budowały przejazdy kolejowe na linii łączącej stację Kraków Mydlniki z portem lotniczym w Balicach oraz montowały urządzenia sterowania ruchem kolejowym na Szlaku Jana Pawła II od Krakowa przez Kalwarię Zebrzydowską do Wadowic. Popisowym dziełem KZA S.A. jest kontrakt na zaprojektowanie i wykonanie lokalnego centrum sterowania (LCS) dla stacji Koluszki. Zadanie to należało do współfinansowanego ze środków

19 raport Fot. Marcin Krajnik Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. montowały urządzenia sterowania ruchem kolejowym na Szlaku Jana Pawła II od Krakowa przez Kalwarię Zebrzydowską do Wadowic. Europejskiego Funduszu Rozwoju programu modernizacji linii kolejowej Warszawa Łódź (etap I Skierniewice Łódź Widzew). W ramach tej realizacji została kompleksowo wykonana: zabudowa systemu zdalnego sterowania i kierowania ruchem typu EbiScreen 3 wraz z podsystemami zdalnego sterowania (ZS) i przekazywania informacji o pociągu (PIP); budowa urządzeń Centrum Utrzymania i Diagnostyki (CUiD) w Koluszkach, co umożliwia zdalny monitoring urządzeń zainstalowanych w obszarze LCS; budowa systemu wymiany informacji typu SCP; budowa biegnącej wzdłuż linii A7 25,537 pętli transmisji światłowodowej, umożliwiającej przekazywanie sterowania, informacji i łączności w obrębie LCS; włączenie do LCS pętli transmisji światłowodowej, biegnącej wzdłuż linii nr 17; prace związane z zabudową urządzeń branż towarzyszących (łączność przewodowa i radiowa, diagnostyka taboru, system sterowania urządzeniami elektroenergetyki kolejowej); budowa obiektu strażnicy przejazdowej. Wykonanie tego kontraktu doprowadziło do: centralizacji i usprawnienia sterowania i kierowania ruchem pociągów przez objęcie całego obszaru systemem zdalnego sterowania z Lokalnego Centrum Sterowania w Koluszkach; podniesienia przepustowości linii i bezpieczeństwa ruchu poprzez zabudowę komputerowej blokady liniowej, nowoczesnych układów zabezpieczenia ruchu na przejazdach i nowoczesnych urządzeń kontroli niezajętości toru; usprawnienia pracy służb utrzymania ruchu poprzez budowę Centrum Utrzymania i Diagnostyki w Koluszkach; umożliwia to stały monitoring urządzeń i systemów zainstalowanych w obszarze sterowanym z LCS. Cały ten bardzo obszerny zakres robót został wykonany w systemie projektuj i buduj w wyjątkowo krótkim czasie: od końca czerwca 2007 do końca maja 2008, a więc w ciągu jedenastu miesięcy. Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. były odpowiedzialne za montaż i uruchomienie zewnętrznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów i oświetlenia terenu wraz z infrastrukturą kablową. Perfekcyjne wykonanie kontraktowych zadań i harmonijna współpraca z generalnym wykonawcą (B.T. ZWUS Katowice) przyniosły pełny sukces i idące w ślad za tym doskonałe referencje na przyszłe kontrakty. Dobre dziś, jeszcze lepsze jutro Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. są obecnie niekwestionowanym liderem na polskim rynku montażu urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Dzięki długoletniej obecności na rynku automatyki kolejowej KZA S.A. mają wielkie doświadczenie w realizacji wszelkich kontraktów z tej branży. Kadra KZA S.A. to pracownicy o wysokich kwalifikacjach i z wieloletnią praktyką, ustawicznie podnoszący swoje kwalifikacje poprzez różnorakie szkolenia i nieustannie poszerzający swe zawodowe kompetencje dzięki kolejnym zrealizowanym kontraktom. Dla pozyskiwania młodych kadr dobrze przygotowanych do pracy w KZA S.A. nawiązano bliską współpracę KZA EXPRESS 019

20 raport z krakowskim Technikum Komunikacyjnym, są również organizowane praktyki studenckie. KZA S.A. dysponują nowoczesnym, specjalistycznym wyposażeniem, które zapewnia możliwość równoczesnego wykonywania wielu dużych kontraktów. Zakłady korzystają z własnych, sprawdzonych rozwiązań, ale z powodzeniem wdrażają również wszelkie innowacyjne metody, które poprawiają organizację pracy i wspomagają proces budowy. Wprowadzenie controllingu przy równoczesnym pozostawieniu znacznej swobody działania kierownikom kluczowych projektów przyniosło bardzo dobre efekty w postaci wzrostu aktywności pracowników i ich pełnej i świadomej identyfikacji z celami firmy. Z powodzeniem jest realizowana strategia zapewnienia jakości poprzez najwyższy poziom usług. Od 2001 r. KZA S.A. posiadają certyfikat jakości ISO 9001:2000. W bliskiej perspektywie jest poważne zaangażowanie KZA S.A. w realizację kilku projektów o wręcz strategicznym znaczeniu dla polskiej sieci kolejowej. Do tej kategorii kluczowych i bardzo poważnych przedsięwzięć należy modernizacja linii kolejowej E-65 Warszawa Gdynia na odcinkach Szymankowo Lisewo i Pszczółki Pruszcz Gdański w obszarze Lokalnego Centrum Sterowania w Tczewie; modernizacja stacji Legionowo, Modlin, Nowy Dwór Mazowiecki (LOT A), wykonanie robót budowlano- -montażowych dla kompleksowej modernizacji stacji i szlaków w obszarze Lokalnego Centrum Sterowania w Działdowie; modernizacja szlaków Legionowo Nowy Dwór Mazowiecki, Nowy Dwór Mazowiecki Modlin, Modlin Nasielsk, Nasielsk Świercze (LOT B), uczestnictwo w modernizacji międzynarodowych linii kolejowych E-20, E-30 i E-59 (Opole granica Republiki Czeskiej); modernizacja obiektów stacyjnych, liniowych i urządzeń sterowania ruchem kolejowym na przejazdach kolejowych i różne prace prowadzone w ramach działalności inwestycyjnej Oddziałów Regionalnych PKP PLK S.A. Z myślą o przyszłości Fot. Marcin Krajnik Wieloletnia współpraca z katowickimi Zakładami Wytwórczymi Urządzeń Sygnalizacyjnych (spółka należąca do Bombardier Transportation z siedzibą w Berlinie) doprowadziła do transakcji, zainicjowanej przez Bombardiera, a sfinalizowanej w maju 2008 roku. Bombardier odkupił od KZA S.A. 12-procentowy pakiet akcji. Uzyskana cena satysfakcjonowała akcjonariuszy, a sam kontrakt był zbieżny z interesami KZA S.A. i zapewnia spółce korzystne perspektywy rozwojowe. Od sierpnia 2008 r. funkcjonuje przedstawicielstwo KZA S.A. w Poznaniu. Ta jednostka organizacyjna działa w Polsce północno-zachodniej. Została stworzona z myślą o nowych przedsięwzięciach modernizacyjnych (głównie na linii E-59 północ południe). W skład grupy KZA S.A. wchodzą spółki zależne. Zakład Automatyki Kolejowej zajmuje się wykonawstwem robót montażowych. Spółka Projekty Inwestycyjne KZA S.A. wykonuje obsługę finansowo-księgową spółek grupy KZA S.A. oraz sporządza analizy techniczne, marketingowe i ekonomiczne. Obie te spółki należą w 100% do KZA S.A. Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. przygotowują się do wdrożenia systemów ERTMS (European Railway Traffic Management System Europejski system zarządzania ruchem kolejowym) oraz ETCS (European Train Control System Europejski system bezpiecznej kontroli jazdy pociągu). KZA S.A. zamierzają dynamicznie rozwijać swój potencjał wykonawczy, aby w maksymalnym stopniu wykorzystać szanse, jakie w najbliższych latach dadzą duże nakłady inwestycyjne na modernizację polskiej infrastruktury kolejowej i na budowę sieci kolei dużych prędkości. Grzegorz Chmielewski 020 KZA EXPRESS

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU opublikowany zgodnie z 82 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU opublikowany zgodnie z 82 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

GTF SZTUKI KURIER 01 (04) DO PAPIEŻA MISTRZOWSKA KULTURA BANKOWOŚCI. Piotr Adamczyk

GTF SZTUKI KURIER 01 (04) DO PAPIEŻA MISTRZOWSKA KULTURA BANKOWOŚCI. Piotr Adamczyk KURIER GTF MAGAZYN GÓRNOŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA FINANSOWEGO 01 (04) S T Y C Z E Ń 2013 OD PAPKINA DO PAPIEŻA Piotr Adamczyk MISTRZOWSKA KULTURA BANKOWOŚCI Wywiad z Dyrektorem Departamentu Sieci Zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

4str. Nasz biuletyn. Dzięki dobrej. Euro 2012. w numerze: Sąd koleżeński PUDS. Centrum Stahl-Service. str. NUMER 02/ 2007. Temat numeru: Od redakcji

4str. Nasz biuletyn. Dzięki dobrej. Euro 2012. w numerze: Sąd koleżeński PUDS. Centrum Stahl-Service. str. NUMER 02/ 2007. Temat numeru: Od redakcji www.puds.pl w numerze: NUMER 02/ 2007 Numer 2/2007 (3) Kwartalnik Polskiej Unii Dystrybutorów Stali 4str. 3 9 Ważne inwestycje 10 14 Temat numeru: Euro 2012 16 19 Przejęcia na rynku, konsolidacje 20 21

Bardziej szczegółowo

Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA w Bydgoszczy. Strategia budowy marki: PESA Bydgoszcz SA

Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA w Bydgoszczy. Strategia budowy marki: PESA Bydgoszcz SA Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA w Bydgoszczy. Strategia budowy marki: PESA Bydgoszcz SA Rys historyczny (1851-1989) Pierwsza linia kolejowa łącząca Bydgoszcz z Krzyżem została oddana do użytku w 1851

Bardziej szczegółowo

Solange Olszewska Solaris Bus & Coach S.A. Wytrwałość kluczem do sukcesu

Solange Olszewska Solaris Bus & Coach S.A. Wytrwałość kluczem do sukcesu magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 16 / jesień 2014 mdm for ipad Maklerska ikona mobilności Solange Olszewska Solaris Bus & Coach S.A. Wytrwałość kluczem do sukcesu # nie obiecujemy, że będziesz

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

Z AGD im po drodze. Sposoby. przetarg. Kruczki. prawne. Certyfikacja obiektów. na udany. magazynowych s. 56. więcej na stronie 37

Z AGD im po drodze. Sposoby. przetarg. Kruczki. prawne. Certyfikacja obiektów. na udany. magazynowych s. 56. więcej na stronie 37 Sposoby na udany Kruczki przetarg prawne w ubezpieczeniach s. 22 s. 32 Certyfikacja obiektów magazynowych s. 56 wejdź do świata logistyki REKLAMA nr 2 [38] kwiecień maj 2014 cena 25,00 zł (w tym 5% VAT)

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Badanie. analizy wnioski komentarze

Ogólnopolskie Badanie. analizy wnioski komentarze Ogólnopolskie Badanie Rynku 2012 Outsourcingu analizy wnioski komentarze Randstad Payroll Solutions Rozliczanie wynagrodzeń Prowadzenie teczek osobowych Specjaliści o wysokich kwalifikacjach Randstad Payroll

Bardziej szczegółowo

A R K A D I U S Z R Z E P a. nr 5 (162) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j

A R K A D I U S Z R Z E P a. nr 5 (162) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j nr 5 (162) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j W R O C Ł A W, m a j 2 0 0 6 I S s N 1 4 2 7 0 6 3 3 s t r. 8-9 A R K A D I U S Z R Z

Bardziej szczegółowo

WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA A K T U A L I Z A C J A Z A Ł O Ż E Ń C OLUMBUS C AP ITAL S. A. 4 0-0 0 5 K A T O W I C E U L. M O N I U S Z K I 7 Autor Opracowania: Robert Jaruga

Bardziej szczegółowo

Biała księga kolei Quo vadis PKP? 20 lat zaniedbań i przespanych szans - aspekty historyczne, polityczne i ekonomiczne

Biała księga kolei Quo vadis PKP? 20 lat zaniedbań i przespanych szans - aspekty historyczne, polityczne i ekonomiczne Biała księga kolei Quo vadis PKP? 20 lat zaniedbań i przespanych szans - aspekty historyczne, polityczne i ekonomiczne Spis treści Cel opracowania... 4 Główne wnioski białej księgi :... 6 1. Jak to było

Bardziej szczegółowo

przed nami kolejne wyzwania rozwijamy się Nasza drużyna wydarzenia Bps najlepszym i najbardziej dynamicznym Bankiem 2011 r.

przed nami kolejne wyzwania rozwijamy się Nasza drużyna wydarzenia Bps najlepszym i najbardziej dynamicznym Bankiem 2011 r. rozwijamy się Nasza drużyna wydarzenia 100 lat Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce mistrzostwo kraju, Puchar Polski i V miejsce w Europie Bps najlepszym i najbardziej dynamicznym Bankiem 2011 r. przed

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 Infrastruktura kolejowa zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Maj, 2011 r. SPIS TREŚCI strona

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

dr Irena Eris Najcenniejsza jest marka Tomasz Lewicki Kto nie idzie do przodu, ten się cofa

dr Irena Eris Najcenniejsza jest marka Tomasz Lewicki Kto nie idzie do przodu, ten się cofa Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 10 / wiosna 2013 Tomasz Lewicki Kto nie idzie do przodu, ten się cofa dr Irena Eris Najcenniejsza jest marka Czas Voyagera od początku 04 Podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

prof. Richard N. Foster 2015. Przygotowani na zmiany? Finansowanie MSP Pieniądze zawsze na czas!

prof. Richard N. Foster 2015. Przygotowani na zmiany? Finansowanie MSP Pieniądze zawsze na czas! Magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 17 / zima 2014 Finansowanie MSP Pieniądze zawsze na czas! prof. Richard N. Foster 2015. Przygotowani na zmiany? ZESKANUJ STRONĘ, ZOBACZ FILM POBIERZ DARMOWĄ

Bardziej szczegółowo

EWA S.A. Słodka recepta na sukces. Nowa droga Zmiany w strategii BRE Banku. Blanka Chmurzyńska-Brown Na straży kosmetycznego biznesu.

EWA S.A. Słodka recepta na sukces. Nowa droga Zmiany w strategii BRE Banku. Blanka Chmurzyńska-Brown Na straży kosmetycznego biznesu. Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 8 / jesień 2012 Nowa droga Zmiany w strategii BRE Banku Blanka Chmurzyńska-Brown Na straży kosmetycznego biznesu Jan Pytlewski EWA S.A. Słodka recepta na

Bardziej szczegółowo

Leasing: kapitał dla przedsiębiorczych

Leasing: kapitał dla przedsiębiorczych DBAJ O DOJNE KROWY I WIZERUNEK FIRMY I KRYZYS, CZYLI SZANSA M a g a z y n P r a c o d a w c ó w P o l s k i c h www.gazeta-msp.pl Kwiecień 2009 Nr 4(84)/2009 Indeks 379654 Cena 9 zł (w tym 7 proc. VAT)

Bardziej szczegółowo

polska Jarosław Dominiak Wyniki finansowe Taurona Rynek energii Węgry Smart metering

polska Jarosław Dominiak Wyniki finansowe Taurona Rynek energii Węgry Smart metering polska EnerGIA magazyn NR 11 (25) listopad 2010 grupy tauron ISSN 1689-5304 Jarosław Dominiak inwestorzy indywidualni są ważni Wyniki finansowe Taurona Rynek energii Węgry Smart metering wydarzenia spis

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka. Logistyka branży farmaceutycznej. Co przyniesie rok 2013 w transporcie i logistyce?

Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka. Logistyka branży farmaceutycznej. Co przyniesie rok 2013 w transporcie i logistyce? styczeń 1/2013 (32) biznes Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka Cena 9,90 zł (5% VAT) ISSN 2081 5255 Temat numeru: Logistyka branży farmaceutycznej Czy warto jeździć na magnesie?

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce., doświadczenia i perspektywy. 1 Spis treści 2 10 I. Wstęp Kalendarium 12 13 15 19 II. Znaczenie infrastruktury w gospodarce System

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności TORPOL S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności TORPOL S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności TORPOL S.A. za 2014 rok Poznań Data publikacji 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Wybrane dane finansowe... 5 2. Informacje o Grupie Kapitałowej TORPOL... 6 2.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Raport zrównoważonego rozwoju Telekomunikacji Polskiej za rok 2006

Raport zrównoważonego rozwoju Telekomunikacji Polskiej za rok 2006 Raport zrównoważonego rozwoju Telekomunikacji Polskiej za rok 2006 Warszawa, październik 2007 Spis treści (indeks GRI) Wizja i strategia........................................................... 5 Wizja

Bardziej szczegółowo

RAPORT RAILWAY BUSINESS FORUM

RAPORT RAILWAY BUSINESS FORUM RAPORT RAILWAY BUSINESS FORUM PROBLEMY POLSKIEGO KOLEJNICTWA W OBSZARZE INFORMATYKI Raport stanowiący uzupełnienie w formie załącznika do "Białej Księgi - mapy problemów polskiego kolejnictwa" wydanej

Bardziej szczegółowo

str. 3 Dar Natury str. 5 Zanam - Legmet str. 7

str. 3 Dar Natury str. 5 Zanam - Legmet str. 7 DODATEK INFORMACYJNO - PROMOCYJNY www.biznesraport.com Dodatek Informacyjno-Promocyjny Biznes Raport środa 31 grudnia 2008 nr 12 (37) 1 nr 12 (37) środa 31 grudnia 2008 www.biznesraport.com Partner Programu

Bardziej szczegółowo

POLSKA. Gazeta. Zmiany w GDDKiA. Nowa p.o. dyrektora

POLSKA. Gazeta. Zmiany w GDDKiA. Nowa p.o. dyrektora Nr 7 (1081) Rok XXII 19 lutego 2014 r. Cena 6,00 zł (5% VAT) www.pgt.pl Indeks 341 045 ISSN 1230-7599 POLSKA Gazeta Już za tydzień dodatek Pojazdy dostawcze marketing: tel. kom. 602-706-846 Transportowa

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo