Szept. Postomina. Dzień Edukacji Narodowej. Światowy Dzień Seniora. 16 listopada wybory samorządowe. Gmina Postomino. Rok XXV.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szept. Postomina. Dzień Edukacji Narodowej. Światowy Dzień Seniora. 16 listopada wybory samorządowe. Gmina Postomino. Rok XXV."

Transkrypt

1 Szept Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T Y K A S P O R T R O Z R Y W K A nr299 Gmina Postomino Postomina epuap: /postomino/skrytka Rok XXV 2014 październik nakład: 1500 szt. ISSN Dożynki za nami W sobotę 15 września 2014 roku bogatą tradycję rolniczą naszej gminy. ceremonii przyjęcia chleba od na boisku wiejskim w Staniewicach Święto plonów rozpoczęło się starostów dożynek Iwony Wiktor odbyły się dożynki gminy Postomino, dziękczynną mszą świętą polową, i Bartłomieja Paprockiego, dokonał podczas których nasi mieszkańcy którą celebrował Proboszcz Parafii pw. Wójt Gminy Postomino Janusz uroczyście dziękowali za tegoroczne Piotra i Pawła w Sławsku Wojciech B o j k o w s k i, w a s y ś c i e zbiory. Filimon. Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dzień ten jest zawsze dla nas O f i c j a l n e g o o t w a r c i a P o s t o m i n o Z b i g n i e w a bardzo szczególny ze względu na uroczystości, po wcześniejszej Czerwińskiego. Wójt serdecznie Światowy Dzień Seniora Z okazji Światowego Dnia Seniora wszystkim starszym mieszkańcom Gminy Postomino składamy serdeczne życzenia zdrowia, pogody ducha i wielu lat życia, wypełnionego radością i satysfakcją z przeżytych lat, szacunkiem i życzliwością spotkanych na co dzień ludzi, aby samotność omijała Was szerokim łukiem, a zdobyte doświadczenie i życiowa mądrość służyły innym. życzą Wójt, Przewodnicząca Rady Gminy wraz z Radnymi oraz pracownicy Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych Samorządu Terytorialnego Dzień Edukacji Narodowej Drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam Państwu podziękowanie za wysiłek, z jakim realizują Państwo powierzoną Wam misję kształtowania umysłów i postaw najmłodszych mieszkańców naszej Gminy. Życzę Państwu satysfakcji w wypełnianiu codziennych zadań oświatowych, wytrwałości w pokonywaniu trudności i dumy z sukcesów uczniów, aby każdy dzień spędzony w szkole był twórczy i kreatywny aby niósł ze sobą poczucie właściwego spełnienia obowiązków wobec przyszłych pokoleń. powitał wszystkich zebranych, miłych wrażeń i wspaniałej zabawy. dziękował rolnikom za trud ich ciężkiej Czytaj dalej na stronie 4. pracy oraz życzył wszystkim wielu Wójt Gminy Postomino i Przewodnicząca Rady Gminy 16 listopada wybory samorządowe Wszystkie informacje na temat w y b o r ó w s ą z a m i e s z c z a n e w Biuletynie Informacji Publicznej w w w. p o s t o m i n o. b i p. n e t. p l w zakładce: informacje -> wybory (http://www.postomino.bip.net.pl/?c=406)

2 2 XLIV sesja VI kadencji Rady Gminy Postomino Co uradza gminna władza Na XLIV sesji Rady Gminy Postomino na lata u c h w a l e n i a r e g u l a m i n u Postomino w dniu 24 września 2014 w sprawie zmian w budżecie utrzymania czystości i porządku na roku radni podjęli następujące >> gminy na 2014 rok terenie Gminy Postomino uchwały: >> w sprawie udzielenia pomocy >> w sprawie wyrażenia zgody na >> w sprawie przyjęcia od Powiatu f i n a n s o w e j P o w i a t o w i nabycie nieruchomości Sławieńskiego zadań z zakresu Sławieńskiemu na realizację >> w sprawie wyrażenia zgody na utrzymania i ochrony odcinka zadania pn. Remont i przebudowa wydzierżawienie nieruchomości drogi powiatowej nr 3729Z drogi powiatowej Nr 3742 Z Tyń - na okres powyżej 3 lat. >> w sprawie przyjęcia od Powiatu Pałówko na odcinku Tyń Pałowo. >> z m i e n i a j ą c ą u c h w a ł ę N r Sławieńskiego zadań z zakresu >> z m i e n i a j ą c a u c h w a ł ę n r XVI/139/11 w sprawie przyznania utrzymania i ochrony odcinka X X V I / / 1 2 w s p r a w i e osobom fizycznym, wspólnotom drogi powiatowej nr 3726Z szczegółowego sposobu i zakresu mieszkaniowym dotacji z środków >> w sprawie przyjęcia Strategii świadczenia usług w zakresie budżetu Gminy Postomino na Rozwiązywania Problemów odbierania odpadów komunalnych b u d o w ę p r z y d o m o w y c h Społecznych dla Gminy od właścicieli nieruchomości oczyszczalni ścieków. Postomino na lata zamieszkałych >> w sprawie zmiany wieloletniej >> prognozy finansowej Gminy z m i e n i a j ą c ą u c h w a ł ę n r X X V I I I / / 1 3 w s p r a w i e Przypominamy, że pełną treść każdej uchwały z ostatniej sesji i nie tylko można znaleźć na stronie biuletynu informacji publicznej gminy P o s t o m i n o p o d a d r e s e m internetowym: (dział prawo lokalne, zakładka uchwały ) Odznaki Honorowe Gryfa Zachodniopomorskiego Jest nam niezmiernie miło ceremonia wręczenia tych jakże poinformować, iż w uznaniu zasług dla zacnych odznaczeń. W imieniu rozwoju Pomorza Zachodniego, M a r s z a ł k a W o j e w ó d z t w a uchwałą nr 652/14 z dnia 22 kwietnia Zachodniopomorskiego dekoracji 2014 r. Zarząd Województwa dokonał Wójt Janusz Bojkowski Zachodniopomorskiego nadał srebrną w asyście Przewodniczącej Rady O d z n a k ę H o n o r o w ą G r y f a G m i n y J a d w i g i K r a k o w s k i e j. Zachodniopomorskiego: Pani Teresie Uroczystość przebiegła w bardzo miłej Rysztak oraz Panu Stefanowi atmosferze. Odznaczeni dziękowali Kwiatkowskiemu. Wójtowi za nominację, nie kryli radości Minionemu posiedzeniu Sesji i wzruszenia. Rady Gminy Postomino towarzyszyła Teresa Rysztak, koordynator Świetlicy Środowiskowej w Staniewicach, prezes stowarzyszenia Razem Lepiej w Postominie Stefan Kwiatkowski, właściciel Ośrodka Wczasowo-Rehabilitacyjnego ARKA w Jarosławcu

3 3 Pierwsze miejsce w Polsce dla gminy Postomino Jest nam miło poinformować, że zawdzięczamy zaangażowaniu Gmina Postomino zajęła I miejsce w VI wielu osób z terenu naszej gminy. Europejskim Tygodniu Sportu dla Turniej ten to różnego rodzaju Wszystkich będącego jednocześnie imprezy rekreacyjno-sportowe, podsumowaniem jubileuszowego XX które organizowane były niemalże Sportowego Turnieju Miast i Gmin w każdym sołectwie oraz szkole na terenie gminy Postomino. Uroczystość wręczenia nagrody Tak wysokie miejsce Gmina odbyło się 25 września 2014 r. Postomino od kilku lat utrzymuje w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie dzięki wspólnej współpracy rzeszy Górniczej. Wójt Gminy Postomino ludzi dobrej woli. W czasie trwania Janusz Bojkowski odebrał czek turnieju na terenie gminy Postomino w w y s o k o ś c i z ł zorganizowano łącznie 206 imprez z przeznaczeniem na zakup sprzętu większych i mniejszych, w których sportowego, Nagrodę Prezydenta zanotowano łącznie startów. i wszystkim Państwu, którzy Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w Europejskim Tygodniu Komorowskiego dla Gminy Postomino przyczynili się do wspólnego sukcesu Sportu dla Wszystkich. oraz nagrodę Ministra Rolnictwa naszej Gminy. Wszystkim sołectwom i Rozwoju Wsi. Tak duży Sukces s z k o ł o m, s t o w a r z y s z e n i o m Konkurs Piękna Wieś, Piękna Posesja W czerwcu tego roku Wójt przeglądu posesji i miejscowości Gminy Postomino po raz kolejny w sierpniu na podstawie zebranych ogłosił konkurs pn. Piękna Wieś, i podliczonych punktów komisja Piękna Posesja. Główną ideą tego w składzie: przedsięwzięcia jest poprawa jakości ź Wanda Fronczak przedstawiciel życia na wsi, a także podniesienie Rady Gminy w Postominie atrakcyjności otaczających nas ź Joanna Surgiel przedstawiciel miejscowości jak również aktywizacja ODR Darłowo i integracja społeczności lokalnej. ź A n n a B o r u s z e w s k a przedstawiciel Urzędu Gminy Uroczystego podsumowania w Postominie konkursu dokonano 13 września ź Piotr Grzejszczak przedstawiciel w Staniewicach podczas Gminnego Urzędu Gminy w Postominie Święta Plonów. Po dokonaniu przyznała: Dziękuję serdecznie Dyrektorowi CKiS Markowi Leśniewskiemu oraz jego pracownikom: Marii Lech-Szajner i Zdzisławowi Ludwikowskiemu za wzorowe przygotowanie działań w Europejskim Tygodniu Sportu. Wójt Gminy Postomino Janusz Bojkowski - w kategorii Piękna Posesja : 5. miejsce sołectwu Pałowo 1. miejsce Państwu Wandzie 6. miejsce sołectwu Złakowo i Franciszkowi Drewing z Pieszcza, Laureaci konkursu zostali 2. miejsce Pani Annie Kaczorek uhonorowani nagrodami finansowymi z Wszedzienia, ufundowanymi przez Wójta Gminy 3. miejsce Panu Janowi Kruk Postomino. z Karsina, U c z e s t n i k o m k o n k u r s u 4. miejsce Panu Hieronimowi dziękujemy, zwycięzcom gratulujemy Porożyńskiemu z Jezierzan a wszystkich mieszkańców naszej w kategorii Piękna wieś : gminy zapraszamy do udziału 1. miejsce sołectwu Karsino, w kolejnej edycji Piękna Wieś, Piękna 2. miejsce sołectwu Staniewice, Posesja już za rok. 3. miejsce sołectwu Pieszcz 4. miejsce sołectwu Łącko Ważne w październiku PIĄTEK 15 Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima. Październik chodzi po kraju, cichnie ptactwo w gaju. 1 października (środa) Światowy Dzień Wegetarianizmu, Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych, Międzynarodowy Dzień Lekarza, Międzynarodowy Dzień Muzyki 2 października (czwartek) Europejski Dzień Ptaków, Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych, Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy 4 października (sobota) Światowy Dzień Dobroci Dla Zwierząt 5 października (niedziela) Światowy Dzień Nauczyciela 6 października (poniedziałek) Światowy Dzień Mieszkalnictwa 9 października (czwartek) Światowy Dzień Poczty 10 października (piątek) Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 12 października (niedziela) Światowy Dzień Chorób Reumatycznych 14 października (wtorek) Dzień Edukacji Narodowej, Światowy Dzień Normalizacji 15 października (środa) Światowy Dzień Mycia Rąk, Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich 16 października (czwartek) Światowy Dzień Żywności, Dzień Papieża Jana Pawła II 17 października (piątek) Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem, Dzień Walki z Rakiem 18 października (sobota) Światowy Dzień Monitorowania Wody, Dzień Łączności, Dzień Poczty Polskiej 19 października (niedziela) Dzień Ratownika 20 października (poniedziałek) Światowy Dzień Osteoporozy 22 października (środa) Światowy Dzień Osób Jąkających 24 października (piątek) Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych 25 października (sobota) Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt 26 października (niedziela) Zmiana czasu z letniego na zimowy 27 października (poniedziałek) Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego, Światowy Dzień Modlitwy o Pokój 29 października (środa) Światowy Dzień Chorych na Łuszczycę 31 października (piątek) Światowy Dzień Oszczędności

4 4 Dożynki tak bawi 2. Halina Wiśniewska wieńce po raz kolejny miała trudne 3. Monika Zabłotna zadanie. Zaszczytne pierwsze miejsce mężczyźni: przyznano sołectwu Staniewice, 1. Rafał Bartlewski gospodarzom tegorocznego święta. 2. Andrzej Olzak Kolejne miejsca zajęły: Pałówko, 3. Sebastian Krogulec Pałowo, Tyń, Wilkowice, Jezierzany, Dożynkowy Mistrz Fajerki: Wszedzień, Rusinowo, Łącko, Korlino, 1. Elżbieta Pacak Karsino, Naćmierz. W trakcie dożynek 2. Danuta Ogórek rozstrzygnięty został także konkurs ciąg dalszy ze strony 1 ź 5 miejsce Pieńkowo w Koszalinie. Swoją ofertę prezentował ź 6 miejsce Mazów także sławieński Oddział Banku BGŻ W dalszej części uroczystości ź 7 miejsce Staniewice S.A., fundator nagrody w postaci scena dożynkowa należała do naszych ź 8 miejsce Nosalin karchera w Rzutowym Torze lokalnych artystów. W bloku ź 9 miejsce Postomino Przeszkód Sołtysa, który trafił do artystycznym zaprezentowały się ź 10 miejsce Wilkowice Sołtysa Wilkowic Daniela Pakosa za delegacje szkół ze Staniewic, ź 11 miejsce Jarosławiec zwycięstwo, kolejne miejsca w tej Pieszcza, Postomina, Zespół Master ź 12 miejsce Naćmierz konkurencji zajęli: ź F r e e z e C r e w z C K i S o r a z 13 miejsce Wszedzień 2. Elżbieta Pacak Pałowo, 3. Małgorzata Wójcik organizowany przez Wójta Gminy ź 14 miejsce Łącko Stowarzyszenie Nasza przyszłość. 3. Krystyna Krogulec Rusinowo, Dożynkowy Żongler: Postomino Piękna wieś, piękna ź 15 miejsce Jezierzany Ponadto członkowie Stowarzyszenia 4. Paweł Czechowski Chudaczewo, 1. Bartosz Jachemek posesja. W kategorii PIĘKNA ź 16 miejsce Pałowo Razem lepiej oraz Świetlicy 2. Rafał Girko POSESJA startowały cztery Środowiskowej Razem lepiej ze 3. Patryk Jachemek posiadłości. Pierwsze miejsce zdobyli Dożynkowy rzut beretem: Staniewic wystąpili w korowodzie Państwo Wanda i Franciszek Drewing kobiety: dożynkowym, który był montażem z Pieszcza, miejsce II Pani Anna 1. Mariola Lampkowska tekstów ludowych związanych Kaczorek z Wszedzienia, miejsce III 2. Magdalena Mazurek z tematyką żniwną, wiejską. Na scenie Jan Kruk z Karsina oraz miejsce IV 3. Ewa Borowiec nie zabrakło również Orkiestry Dętej Pan Hieronim Porożyński z Jezierzan. mężczyźni: pod batutą Marcina Rąpalskiego W kategorii PIĘKNA WIEŚ startowało 1. Sebastian Krogulec i Andrzeja Kaczyńskiego oraz Kapeli 2. Damian Sobczyk sześć miejscowości. Zwyciężyło Ludowej Pieńkowianie. 3. Krzysztof Lampkowski Karsino, a kolejno miejsca zajęły: Symbolem ciężkiej pracy Dożynkowy żniwiarz Staniewice, Pieszcz, Łącko, Pałowo, rolników są wieńce dożynkowe, które w toczeniu balotu słomy: Złakowo. tradycyjnie w naszej gminie kobiety: Milusińscy mogli m.in. korzystać przygotowują przedstawiciele 1. Halina Wiśniewska z dmuchawców, przejażdżek na poszczególnych sołectw. W tym roku 2. Ewa Surma k u c y k a c h, m i e l i m o ż l i w o ś ć wystawiono 22 okazałe, misternie 3. Monika Zabłotna zaprezentować swoje artystyczne wykonane dzieła. Komisja w składzie: mężczyźni: zdolności pod opieką świetliczanek, Małgorzata Budnik Żabicka 1. Michał Wasylko z którymi wykonywali małe dzieła ź 17 miejsce Królewo 5. Jan Chabowski Naćmierz, Dyrektor Centrum Kultury Gminy 2. Artur Zabłotny sztuki. ź 18 miejsce Tyń 6. Anna Rój Pieńkówko. Ustka, Arkadiusz Sip Dyrektor Domu 3. Sebastian Krogulec Obchody święta plonów nie ź 19 miejsce Złakowo Wszyscy chętni mogli wziąć Kultury w Darłowie, Sebastian Dereń Wbijanie gwoździ w pieniek: mogłyby się odbyć beż koncertu. ź 20 miejsce Chudaczewo udział w zawodach rekreacyjno Sekretarz Starostwa Powiatowego 1. Monika Zabłotna W taneczny klimat dożynkowiczów ź 21 miejsce Rusinowo sportowych, gdzie rozegrano 8 w Sławnie, nie miała łatwego zadania. 2. Halina Wiśniewska wprowadził grupa Disco Polo ONE ź 22 miejsce Korlino. konkurencji, nagrody zostały Po zsumowaniu punktów cząstkowych 3. Elżbieta Pacak. Podczas sobotniego święta MOMENT. Gwiazdą wieczoru był ufundowane przez sponsorów. Wyniki Konkurs Na Najciekawsze przyznawanych przez oceniających można było wziąć udział w konkursie zespół Elektryczne Gitary. Grupa p o s z c z e g ó l n y c h k o n k u r e n c j i Stoisko Sołeckie cieszy się coraz kolejno miejsca w konkursie zajęły: Bezpieczeństwo i higiena pracy rockowa zgromadziła na boisku wyglądają następująco: większą popularnością wśród naszych ź 1 miejsce Marszewo w gospodarstwie rolnym z elementami wiejskim w Staniewicach dużą Rzut gumowcem do celu: ź 2 miejsce Karsino mieszkańców. W tym roku w konkursie pierwszej pomocy przedmedycznej, widownię, która przez prawie dwie kobiety: ź 3 miejsce Pieszcz uczestniczyło aż 12 stoisk. Komisja który rozgrywany był na stoisku godziny bawiła się świetnie przy m.in. 1. Iwona Mazurek ź 4 miejsce Pałówko konkursowa, która także oceniała Oddziału Regionalnego KRUS takich utworach jak: Jestem z miasta, 2. Ewa Surma 3. Magdalena Mazurek mężczyźni: 1. Henryk Rzepka 2. Wiktor Swędrak 3. Sebastian Krogulec Dożynkowy Strzelec: kobiety: 1. Alicja Sękowska 2. Maria Lech-Szajner 3. Ewa Czyszkowska mężczyźni: 1. Krzysztof Krogulec 2. Eugeniusz Hutman 3. Andrzej Olzak Zbieranie Plonu Jesieni: kobiety: 1. Ewa Surma

5 5 ła się gmina Postomino Co powie Ryba, To już jest koniec. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji i p r z e p r o wadzenia d o ż y n e k, a w szczególności Bronisławie Siwiuk Sołtysowi, Radzie Sołeckiej oraz mieszkańcom Staniewic za wielki wkład pracy oraz czas poświęcony p r z y g o t o w a n i o m. S e r d e c z n e podziękowania kierujemy również do Sponsorów bez pomocy, których organizacja przedsięwzięcia na taką skalę nie byłaby możliwa. Dziękujemy! Lista sponsorów Dożynek Gminnych Staniewice 2014 : 1. Gmina Postomino Kulikowski Sławno 2. Centrum Kultury i Sportu 42. Brygadier - Jerzy Kasicki w Postominie 43. Usługi Elektryczne Wolt Tadeusz 3. Gminne Przedsiębiorstwo Miszczak Sławno Komunalne w Postominie 44. Gminny Związek Kółek Rolniczych 4. Laminopol Sp. z o.o. i Organizacji Postomino 5. Gospodarstwo Rolne Pieńkowo Zdzisław Sieradzki Krzysztof Galek, Marcin Galek 45. Gospodarstwo Rolne Iwona Wiktor 6. Megawat Marszewo Kazimierz Staniewice Ordon 46. Gospodarstwo Rolne Jerzy Siwiuk 7. Megawat Marszewo Andrzej Staniewice Ordon 47. Gospodarstwo Rolne Bartłomiej 8. Bank Spółdzielczy Ustka Paprocki Staniewice 9. Bank Spółdzielczy Sławno 48. Gospodarstwo Rolne Agrikola 10. Budżel Sylwester Borkowski Jacek Wrotniak Nosalin Słupsk 49. Hatching Eags Farms Sp. z o.o. 11. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wolsztyn Węglopol Jarosław 50. Sklep ABC Adam Puske Buczkiewicz Staniewice 12. PHU Magda Zbigniew 51. Budomat Urszula Mazur Kaczmarek Sławno Sławno 13. Biuro Podatkowe Akcyza MD 52. Zakład Ogólnobudowlany Mirosława Dąbrowska Sławno Ryszard Kowalski Postomino 14. Stachowicz Janusz Radny 53. Sklep Ogólnoprzemysłowy Powiatu Sławnieńskiego Robert Szczepański Postomino 15. Ew-Pasz Sławno Ewa Zielińska 54. Zakład Usług Leśnych Las Sławno Eugeniusz Hutman Mazów 16. Sklep Meblowy Pitus Anna 55. Park Wodny Jan Darłówko Pitus Sławno Dorota Majkut 17. Przedsiębiorstwo Drogowe 56. Gminna Spółdzielnia Ordon Adam Marszewo Samopomocy Chłopskiej 18. Sklep Odzieżowy My foushion Postomino Sławno 57. Bank Gospodarki Żywnościowej 19. Pizzeria Na Łącznej Karolina Paź w Sławnie Sławno 58. Tawerna Maltańska Marek 20. Ośrodek Kolonijno-Wypoczynkowy Czerwiński Jarosławiec RAFA Igor i Sylwia 59. Restauracja Jackowo Kwiatkowscy Jarosławiec Mieczysław Zawada Jarosławiec 21. Ośrodek Kolonijno-Wypoczynkowy 60. Zakład Mechaniki Pojazdowej BARKA Stefan i Ewelina Karol Siwek Jezierzany Kwiatkowscy Jarosławiec 61. Agromor Ryszard Niemczura, 22. Ośrodek Wczasowo- Paweł Łuczak Sławno Rehabilitacyjny Arka Stefan 62. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Kwiatkowski Jarosławiec Odział w Sławnie 23. Kosmet Andrzej Kos Sławno 63. Cermag Kobylnica 24. Mechanika Pojazdów Piotr 64. Zofia i Bogdan Szlawscy Radzki Staniewice 65. Czerwińska Jadwiga 25. Hotel Król Plaza Lucyna 66. Antosik Jan i Ryszard Król Jarosławiec 67. Grzejszczak Janina 26. Caldrew Tartak Ewelina Boros 68. Lasek Wioletta 27. Zakład Usług Budowlanych Zenon 69. Pacak Elżbieta Kowalski Sławsko 70. Jasińska Wioletta 28. Ogrodnictwo Beata i Paweł Hoppe 71. Żuchowski Piotr Radosław 72. Szymańska Henryka 29. Skup Złomu Bożena i Leszek 73. Chabowski Stanisław Mazur Sławno 74. Twarowski Jan 30. SIMBHP Spółka Jawna S.Małecki 75. Ciróg Krzysztof & I.Mikucki 76. Domżałowicz Marek 31. Piekarnia Łącko Barbara i Norbert 77. Morka Zenon Borudzcy 78. Siwiuk Bronisława 32. Piekarnia Sabina i Czesław 79. Lech-Szajner Maria Orłowscy Sławno 80. Nieradka Katarzyna 33. Piekarnia Wanda i Tadeusz 81. Czechowski Paweł Jakubowscy Sławno 82. Fronczak Wanda 34. Piekarnia Rogalik Słupsk 83. Zarzycka Renata 35. Piekarnia Taja Janina i Roman 84. Sowiński Janusz Tama Jarosławiec 85. Przybylski Adam 36. Koło Łowieckie Jurand ze 86. Czerwiński Zbigniew Spychowa 87. Pakos Daniel 37. Restauracja Stare Kino 88. Chabowski Jan Zbigniew Murawski Sławno 89. Owsiuk Irena 38. Hurtownia Beata i Dariusz Jurzyk 90. Kukowska Alicja Sławno 91. Krakowska Jadwiga 39. Sklep Lewiatan Joanna Siudek 92. Kurzyńska Marzena Staniewice 93. Foryś Emilia 40. Stanpol Sp z o.o. 94. Rąpalska Danuta 41. Bałtycka Fabryka Okien Marek 95. Stożek - Kowalska Agnieszka

6 6 Mobilny Punkt Informacyjny Korowód dożynkowy z Razem lepiej W dniu 16 października br. oraz dofinansowań na założenie w godzinach Lokalny Punkt własnej działalności gospodarczej. Informacyjny Funduszy Europejskich Konsultacje odbędą się w sali w K o s z a l i n i e p r z y U r z ę d z i e konferencyjnej Urzędu Gminy M a r s z a ł k o w s k i m o r g a n i z u j e Postomino 30. w Postominie Mobilny Punkt Szczegółowe informacje nt. MPI Informacyjny Funduszy Europejskich można uzyskać w Lokalnym Punkcie dla mieszkańców Gminy. I n f o r m a c y j n y m F u n d u s z y Podczas spotkania uczestnicy Europejskich w Koszalinie, al. Monte będą mieli możliwość rozmowy Cassino 2, Koszalin, tel.: , z konsultantem na dowolne tematy P r o s i m y o w y p e ł n i e n i e dotyczące pozyskiwania Funduszy formularza znajdującego się na stronie Europejskich m.in. możliwości gminy i przesłanie d o f i n a n s o w a n i a p r o j e k t ó w go na adres inwestycyjnych własnych firm, podnoszenia kwalifikacji zawodowych Plener w Jarosławcu W dniu w ramach nad morzem w sposób oryginalny projektu Otwieram drzwi do naszej i niepowtarzalny. Powstały naprawdę w s i r e a l i z o w a n e g o p r z e z nietuzinkowe dzieła plastyczne. Stowarzyszenie MISJA we współpracy W szkole odbędzie się wystawa prac z Zespołem Szkół w Pieszczu odbył się wykonanych przez uczniów. Wyjazd wyjazd wraz z opiekunami (panią p l e n e r o w y s p o t k a ł s i ę Małgorzatą Banasiak, panem Igorem z niespodziewanie ogromnym Sosojew-Osińskim oraz Grażyną zainteresowaniem wśród naszych Kozerą) w plener do Jarosławca. w y c h o w a n k ó w. U c z n i o w i e W plenerze wzięło udział 39 uczniów z niecierpliwością czekają na kolejny ze szkoły podstawowej i gimnazjum. wyjazd, a my na wystawę naszych Mali artyści wykonali prace na temat szkolnych artystów. Spotkanie z morzem. Każdy Grażyna Kozera przedstawił swoje wrażenia z pobytu Ogłoszenie rehabilitacja narządu mowy W związku z potrzebą uruchomienia Gabinetu Neurologopedycznego uprzejmie prosi się osoby wymagające pomocy w zakresie rehabilitacji narządu mowy o zgłaszanie swoich potrzeb w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Postominie, pok. 6. Jednocześnie informujemy, że w miesiącu październiku gabinet będzie czynny w każdą środę od 13:00 do 15:00 i czwartek od 16:00 do 17:00. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Krystyna Ślebioda Przeprosiny Przepraszam Państwa Zofię i Bogdana Szlawskich za niezamierzone przeoczenie i niedopisanie Państwa do listy sponsorów dożynek, a tym samym nieodczytanie w czasie Gminnego Święta Plonów w Staniewicach z innymi sponsorami. Państwo Szlawscy w całości sponsorowali swojskie jadło. Sołtys Bronisława Siwiuk Wspaniała pogoda, piękne W uznaniu za wielki rozwój Czas dożynek, to czas hołdu dla wieńce i ciekawe stoiska wiejskie gminy Stowarzyszenie podziękowało trudu rolnika, zaangażowania sprzyjały, by zrobić coś dobrego dla wójtowi Januszowi Bojkowskiemu i pracowitości gospodyń wiejskich, to trudu rolnika, dla zaangażowanych własną piosenką Nasz wójcie czas refleksji, nad wartością chleba ludzi, dla gospodyń wiejskich. kochany. i zdrowej żywności Razem lepiej Taki cel przyświecał członkom Oprawę muzyczną widowiska złożyło ten hołd na ręce pani Sołtys postomińskiego stowarzyszenia zapewnił Sławomir Sroka, a nad Staniewic Bronisławy Siwiuk oraz całej Razem lepiej i dzieciom ze Świetlicy c a ł o ś c i ą c z u w a ł a p r e z e s społeczności Staniewic i wójta gminy Środowiskowej Razem lepiej, którzy stowarzyszenia Teresa Rysztak. Postomino Janusza Bojkowskiego. wcześniej przygotowali, a podczas ryt. gminnych dożynek w Staniewicach zaprezentowali widowisko słownomuzyczne, związane z tematem wsi, dożynek, mieszkańców gminy Postomino. Piętnastoosobowa grupa seniorów wspólnie z dziećmi, przebrana w wiejskie, odświętne stroje, niosła kosze darów ziemi, snopy zboża, trojaki, kieżniczkę, chleb i bukiety kwiatów. Dostojnie szła w barwnym korowodzie ze śpiewem Zachodźże słoneczko. Na scenie odbyło się wspólne śpiewanie własnych przyśpiewek i przyśmiewek, ale nie tylko. Wzruszenie u słuchaczy wywołały wiersze Zofii Długońskiej Jestem ze wsi i Jadwigi Michalak z Nacmierza Mojego ojca sen o chlebie i solowy występ Ludwiki Manuszewskiej. Dzieci recytowały Abecadło o chlebie, a chór kobiet pięknie odśpiewał ludową piosenkę A u jawora. Fundusz Alimentacyjny O k r e s ś w i a d c z e n i o w y alimentacyjnego na okres zasiłkowy a l i m e n t a c y j n e g o w y d a w a n e 2014/2015 rozpoczyna się od /2015 rozpoczęło się od i przyjmowane są w Gminnym 2014 r. i trwa do r. 1 sierpnia 2014 r. Ośrodku Pomocy Społecznej pok. nr 1 P r z y j m o w a n i e w n i o s k ó w Wnioski o ustalenie prawa do w godz. od 8:00 do 14:00. o ustalenie prawa do funduszu ś w i a d c z e ń z f u n d u s z u Musur Marzena Świadczenia Rodzinne Okres zasiłkowy 2014/2015 zainteresowane mogą pobierać w godz. od 8:00 do 14:00. zaczyna się od r. i trwa w Gminnym Ośrodku Pomocy Dodatkowe informacje pod nr do r. Społecznej pokój nr 1. telefonu: Wnioski o ustalenie prawa do Przyjmowanie wniosków na Musur Marzena zasiłku rodzinnego oraz dodatków do o k r e s z a s i ł k o w y / z a s i ł k u r o d z i n n e g o o s o b y rozpocznie się od 1 września 2014 r. Stypendia szkolne I n f o r m a c j a d o t y c z y w Postominie pok. nr 1. stypendiów przyznawanych na Wnioski przyjmowane będą od okres od 1 września 2014 r. do do 15 września 2014r. w Gminnym czerwca 2015 r. Ośrodku Pomocy Społecznej Uczniowie szkół podstawowych w Postominie pok. nr 1 w godz. od i gimnazjum z terenu Gminy 8:00 do 14:00. Nie dotrzymanie Postomino mogą pobierać wnioski ustawowego termin składania w swoich szkołach, natomiast wniosków skutkuje nie przyznaniem uczniowie szkół ponadgimnazjalnych pomocy materialnej. mogą pobierać wnioski w Gminnym Musur Marzena Ośrodku Pomocy Społecznej

7 7 Cudze chwalicie, swego nie widzicie Dla każdego coś miłego Europejska Akademia Sołtysa Przemysława Fenrycha prezesa Sołtysa wspomaganie wiejskich t r w a, c h o ć z a k o ń c z o n a. Fundacji Rozwoju Demokracji liderów. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Lokalnej i doktora Wacława Idziaka. Pozwolę ku pokrzepieniu serc i aktywności Pieńkowo - Pieńkówko Celem realizowanego projektu zacytować fragment z ostatniej Razem lepiej przez dwa lata był rozwój postaw obywatelskich pozycji książkowej, s. 21/22. realizowało zadania z EAS pn. mieszkańców wsi, propagowanie Stowarzyszenie robi więcej niż Zmysłowa kawiarenka - Integracja partnerskiej aktywności lokalnej niejeden wiejski dom kultury, czy i a k t y w i z a c j a o b y w a t e l s k a i w s p o m a g a n i e p r o c e s ó w świetlica. W 2012 roku w Pieńkowie społeczności wiejskich. Program demokratycznych. W takim duchu stworzyli np. skwer Pszczółkowo, realizowany był przy wsparciu działania w Zmysłowej kawiarence a wcześniej w Pieńkowie ulicę Biedronkową. Prowadzą konkursy Zochy gospochy. Stowarzyszenie, nie mając swojej siedziby prowadzi działalność wędrowną. Jego członkowie odwiedzając świetlice w okolicy i prowadząc tam zajęcia aktywizują nie tylko tych, do których przyjeżdżają, ale też siebie samych. Oficjalne zakończenie projektu EAS nie kończy działań zmysłowych. Kontynuacją jest Gminna Akademia Zmysłów Senior kreatywny. Wypracowane zostały już formy współpracy pokoleniowej, działania i n t e g r a c y j n e, e d u k a c y j n e i rekreacyjne. Chętnie spotkamy się z innymi stowarzyszeniami czy grupami nieformalnymi, chętnie poprowadzimy lokalny festyn lub Szwajcarii w ramach szwajcarskiego prowadzili seniorzy z Razem lepiej. spotkanie pokoleniowe. Posiadamy programu współpracy z nowymi Miłym akcentem był fakt, że zaplecze techniczne i wspaniałych k r a j a m i c z ł o n k o w s k i m i U n i i z a a n g a ż o w a n i e n a s z e g o ludzi. Mimo pewnych trudności bo Europejskiej. stowarzyszenia, jak i oczywiście kto ich nie ma jesteśmy otwarci na W połowie września, podczas innych wspaniałych zespołów świat, cieszymy się każdym o g ó l n o p o l s k i e j k o n f e r e n c j i wioskowych, zostało opisane w dwóch pogodnym dniem, a gdy jest w Szczecinie, prezes Stowarzyszenia książkach (dostępnych w bibliotece niepogoda mówimy: Trudno, jutro Te r e s a R y s z t a k o d e b r a ł a gminnej): Wacław Idziak, Ryszard będzie lepiej. O naszych działaniach podziękowania z rąk marszałka Wilczyński Odnowa wsi przestrzeń, możecie poczytać i obejrzeć na województwa zachodniopomorskiego ludzie, działania i Przemysław stronie oraz koordynatorów projektu Fenrych Europejska Akademia Teresa Rysztak Stowarzyszenie Razem lepiej W d r o d z e p o w r o t n e j kolejny raz w tym roku zorganizowało n i e p l a n o w a n y m, a l e b a r d z o w y p r a w ę e d u k a c y j n ą ł ą c z ą c przydatnym miejscem postoju było zdobywanie wiedzy z doznaniami Muzeum Chleba w Sianożętach. Tu estetycznymi. można było nie tylko zakosztować Członkowie stowarzyszenia lokalnych wypieków, ale także realizują projekt Gminnej Akademii obserwować proces rodzenia się Zmysłów w ramach Rządowego chleba oraz obejrzeć eksponaty Programu na Recz Aktywizacji związane z tematyką piekarniczą. Społecznej Osób Starszych na lata Hortulus w letnie popołudnie Za pozyskane wzbudzał zachwyt u zwiedzających. z Ministerstwa Pracy i Polityki Ogrody: francuski, japoński, smaków, Socjalnej finanse można było zapachów, kolorów, kształtów wyruszyć na wycieczkę, która miała na wpisywały się w realizację naszego celu poznanie dziejów oręża polskiego projektu - akademia zmysłów. w Kołobrzegu oraz poznanie ogrodów Dla wielu uczestników wycieczka tematycznych Hortulus w Dobrzycy. był odskocznią od codziennych Punkt pierwszy programu szczególnie problemów, powrotem do czasów zainteresował mężczyzn, a już szkolnych, a przede wszystkim okazją, możliwość bezpośredniego kontaktu z by zobaczyć coś innego, coś pięknego, wystawioną kolekcją militariów, czy też coś niezwykłego. okazja wejścia do kabiny samolotu Kolejna wyprawa do Gdyni, do Bies to wzbudziło wiele emocji. Teatru Muzycznego przyniesie nowe Niezwykle ważnym punktem programu wrażenia i emocje. była również wyprawa do Skansenu W Razem lepiej każdy znajdzie Morskiego w Porcie Rybackim oraz możliwość przeżycia swojego zwiedzanie Starego Miasta i Bazyliki pięknego dnia. Kołobrzeskiej. T. Rysztak Witaj szkoło Dzieci z klasy I a z radością powitały nowy rok szkolny. O wspaniały wystrój klasy zadbała pani dyrektor Halina Wenda, która wyposażyła salę w nowy, duży dywan oraz regał z półkami dla każdego dziecka. Podziękowania kieruję również do Państwa Żanetty i Adama Ordon, k t ó r z y z a k u p i l i k o m p a k t o w y s p r z ę t wielofunkcyjny. Ewa Kwiatek

8 8 Dożynki w Łącku Super ziemniak Pani Krystyna Zielonka niezwykle pracowita kobieta w trakcie zbierania ziemniaków na pieszczańskim polu znalazła ziemniaka olbrzyma. Zważyła na elektronicznej wadze w miejscowym sklepie waga 1,1 kg. Starczył na obiad dla całej rodziny. ryt. Od dwóch lat stało się tradycją uczestnicy mogli poczęstować się i sołtysów serdecznie dziękujemy organizowanie świeta plonów w parafii ciastem drożdżowym ze śliwkami właścicielom piekarni za przekazane NMP w Łącku. Do kościoła są upieczonym w piekarni Państwa ciasta i chleby. przynoszone wieńce dożynkowe jako Barbary i Norberta Boruckich z Łącka podziękowanie za udane żniwa. i chlebem upieczonym w piekarni Sołtysi parafii święcili bochny chleba. Państwa Janiny i Romana Tama Na zakończenie mszy dożynkowej z Jarosławca. W imieniu parafian Sukces w świetlicach W p r o g r a m i e ś w i e t l i c środowiskowych wiele miejsca poświęca się na realizację zagadnień związanych z profilaktyką uzależnień. Co roku świetliczanie biorą udział w Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Są to zajęcia teoretyczne promujące zdrowy styl życia i umiejętne planowanie czasu wolnego, konkursy ulotowe, zajęcia warsztatowe w grupach i konkursy plastyczno-literackie. Miło nam donieść, że w tegorocznej edycji O g ó l n o p o l s k i e g o K o n k u r s u Plastycznego laureatami zostali Amanda Zielonka ze Świetlicy Środowiskowej w Pieszczu i Damian Piskuła ze Świetlicy Środowiskowej w Królewie. Krystyna i Kazimierz Gąsiorowscy Najszczersze wyrazy współczucia z powodu śmierci Ojca Pani Ewelinie Ciróg Składa Wójt Gminy Postomino oraz koleżanki i koledzy z pracy

9 9 Kryształowy Kamień W dniach września 2014 r. i 6 miejsce (kat. junior do lat 10). Anna w Dąbkach odbył się Ogólnopolski G o ł o j u c h d z i ę k i d o b r e j g r z e Turniej Warcabowy o Kryształowy w p o p r z e d n i c h t u r n i e j a c h Kamień im. Marii i Romualda Frey. zakwalifikowała się do Młodzieżowej Szkołę Podstawową w Staniewicach na Kadry Narodowej na rok tym turnieju reprezentowali: Anna Trenerem i zarazem opiekunem na Gołojuch i Marcel Skrobek. Obydwoje czas zawodów była Anna Chylewskadebiutowali w tych zawodach i zajęli Sroka. odpowiednio 5 (kat. juniorka do lat 10) Końcówka wakacji W środę 27 sierpnia na świetlicy w Kaninie dzieci wraz z opiekunką i Panią sołtys Janiną Grzejszczak urządziły ogniska z okazji kończących się wakacji. Była wspólna zabawa i konkursy. Impreza zakończyła się pieczeniem kiełbasek przy ognisku. Mimo, iż to już koniec wakacji, humor dopisywał wszystkim, przecież za rok znów będą wakacje! A. Rzeczkowska Rekordowy borowik Morskie pożegnanie wakacji D z i e c i z e Ś w i e t l i c y Środowiskowej Razem lepiej w Staniewicach tradycyjnie już k o ń c z ą w a k a c j e n a b i w a k u w Jarosławcu. W czasie wakacji systematycznie odbywały się spotkania tematyczne, aby w finiszu, tuż przed nowym rokiem szkolnym, zaznać atmosfery nadmorskiego kurortu. Dzięki niezwykłej życzliwości i s y m p a t i i w i e l u l o k a l n y c h przedsiębiorców pobyt dzieci o b f i t o w a ł w m o c a t r a k c j i i pozytywnych wrażeń. Już samo z a k w a t e r o w a n i e w O ś r o d k u Kolonijnym Barka i wodne szaleństwa w OW Rafa wzbudzały zachwyt uczestników. Wizyta w niezwykłym Muzeum Bursztynu wzbogaciła świetliczan o umiejętności korzystania z infokiosków a także pokazała inny, odległy wiekowo, świat. Kolejnym niezwykłym, morskim akcentem była piesza wyprawa do M u z e u m R y b o ł ó w s t w a w Jezierzanach, gdzie p. Leszek Kołakowski wspólnie z żoną i synem wtajemniczali dzieci w trudną Miłym akcentem były spotkania i niebezpieczną pracę rybaka z przyjaciółmi z OW Savana oraz morskiego. Gospodarz tego obiektu u p a ń s t w a M a n u s z e w s k i c h z wielką życzliwością przyjął grupę w Jezierzanach. Pożegnanie dzieci hojnie obdarowując wiedzą z morzem i elegancki obiad i słodkościami. w restauracji Jackowo było Te dwa obiekty Muzeum dopełnieniem tego wspaniałego Bursztynu i Muzeum Rybołówstwa pożegnania z wakacjami. Dzieci stanowiły kopalnię wiedzy o morzu pewnie chętnie będą wracać we i l u d z i a c h wspomnieniach do tych miłych, z w i ą z a n y c h gorących wakacyjnych dni, by zimową z m o r z e m. porą czerpać z nich energię i siłę do Dopełnieniem były kolejnych wakacji. już tylko spacery Wychowawcy Teresa Rysztak brzegiem Bałtyku, i Hanna Matuszczak - oraz dzieci i ich c h l a p a n i e rodzice składają najserdeczniejsze w m o r z u, n o podziękowania Wszystkim, którzy i c u d n y r e j s p o m o g l i w z o r g a n i z o w a n i u Wa n d ą, p o d wakacyjnego wypoczynku dzieci, ze bacznym okiem Świetlicy Środowiskowej Razem wilka morskiego lepiej w Staniewicach: państwu pana Krzysztofa Ewelinie i Stefanowi Kwiatkowskim, Bugowskiego. panu Igorowi Kwiatkowskiemu, panu P o b y t Maksymilianowi Kwiatkowskiemu, w Jarosławcu to państwu Sylwii i Krzysztofowi również czas na Bugowskim, państwu Katarzynie integrację grupy, i Mieczysławowi Zawadom, panu wspólne zabawy Leszkowi Kołakowskiemu, Jego żonie i rozmowy. Dzieci i s y n o w i, p a n i L u d w i c e wykorzystywały Manuszewskiej. Państwa wrażliwość dostępny materiał i hojność pozostanie w naszych k a m i e n i e, serduszkach. piasek, szyszki ryt. i tworzyły nowe, m a ł e d z i e ł k a. Centrum Kultury i Sportu zaprasza na Oto borowik olbrzym znaleziony we wszedzieńskim lesie bukowym. Znaleziska dokonała pani Bożena Smeja, mieszkanka Wszedzienia. MLS

10 10 Wybory samorządowe ważne informacje dla wyborców 16 listopada 2014 roku wybierzemy 15 radnych Rady Gminy Postomino oraz Wójta. Zgodnie z obowiązującym od 2011 roku Kodeksem Wyborczym gmina Postomino została podzielona na 15 jednomandatowych okręgów. Oznacza to, że w każdym okręgu wybierzemy jednego radnego. Prawo zgłoszenia kandydata na wójta ma Komitet Wyborczy, który zarejestruje kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów wyborczych w gminie. Kandydat na wójta może kandydować do rady gminy, rady powiatu lub sejmiku województwa. Z tym, że jeśli zostanie wybrany wójtem, jego mandat jako radnego wygasa. W dniu głosowania lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w godzinach od 7:00 do 21:00. Prawo do głosowania mają osoby zameldowane na pobyt stały lub te, które nie mają zameldowania na pobyt stały a złożyły wniosek o dopisanie do rejestru wyborców. Dla tych wyborów nie wydaje się zaświadczeń o prawie do głosowania. Otwarcie drogi powiatowej Tyń - Staniewice W dniu 9 października 2014 r. W ramach zadania przebudowano uroczyście otwarto zmodernizowaną drogę na odcinku ponad 3 km: drogę powiatową na odcinku Tyń- - wykonano nakładkę z betonu Staniewice. Przecięcia wstęgi dokonali asfaltowego Wójt Gminy Postomino Janusz - w miejscowości Tyń wykonano Bojkowski oraz Starosta Sławieński - skrzyżowanie w postaci ronda Wojciech Wiśniowski. jednopasowego oraz wybudowano Zadanie pod nazwą Przebudowa chodnik drogi powiatowej nr 3741Z Postomino- P r z e d s i ę w z i ę c i e z o s t a ł o Sławno na odcinku Staniewice-Tyń dofinansowane z Narodowego zostało zrealizowane jako wspólna Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - inwestycja Gminy Postomino i Powiatu Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność Sławieńskiego. Rozwój. Piłka nożna Trwają rozgrywki piłkarskiej A klasy. Występująca w niej miejscowa Wieża Postomino odnosi znaczące sukcesy. Po siedmiu kolejkach piastuje fotel lidera. Przewodząc w tabeli z wynikiem 18pkt, wyprzedzając LZS Kowalewice o 5pkt. Do końca piłkarskiej jesieni pozostały cztery kolejki. Zapowiada to ź Wieża Postomino Wrzos żywiołowo dopingują swych pupili. ciekawą końcówkę. Głównie ze Wrześnica 8 : 0 Dodajmy, że wstęp na mecz jest względu na fakt, iż Wieża nigdy nie ź Victoria II Sianów Wieża darmowy. Najbliższe spotkania na odniosła zwycięstwa w starciu Postomino 0 : 3 miejscowym obiekcie odbędą się 12 z Kowalewicami. Jednak ostatnie ź Wieża Postomino Zryw II i 26 października o godz. 12:00. s u k c e s y z e s p o ł u n a p a w a j ą Kretomino/Bonin 8 : 2 Pozostałe dwa mecze to spotkania optymizmem zarówno zawodników, ź Wieża Postomino Strong wyjazdowe. działaczy oraz kibiców naszej drużyny. Zielnica 2 :1 Trzymajmy kciuki za naszych Warto przy tej okazji przypomnieć ź Start-Iskra Mokre Wieża piłkarzy, aby zakończyli jesień na fotelu wyniki jakie towarzyszyły piłkarzom Postomino 2 : 7 lidera, a wiosną wywalczyli awans do Wieży od początku startu ligi; Klasy Okręgowej. ź Wieża Postomino Arkadia II Cieszy również fakt, iż mecze Więcej w następnym numerze. Malechowo 1:3 rozgrywane na postomińskim stadionie ź Baszta Sławno Wieża przyciągają z meczu na mecz coraz Postomino 3 : 1 większą rzeszę kibiców, którzy

11 11 Dwa medale dla naszych karateków K o l e j n y s e z o n z m a g a ń z szóstego miejsca. W finale musiał postomińscy karatecy rozpoczęli u z n a ć w y ż s z o ś ć b a r d z i e j w bardzo dobrym stylu, zdobywając doświadczonych zawodników dwa medale na rozegranej 28. i ostatecznie zajął ósmą lokatę. Poza września Wojewódzkiej Olimpiadzie rywalizacją w ramach Wojewódzkiej Młodzieży Karate Kyokushin, której Olimpiady Młodzieży rozegrana organizatorem był Koszaliński Klub została także pokazowa kategoria Karate Kyokushin. W turnieju udział juniorek, w której sprawdzić się mogła wzięło ponad 230 zawodników Agnieszka Olszowiec. Do rywalizacji reprezentujących kluby województwa przystąpiły trzy zawodniczki, które zachodniopomorskiego a w tym rywalizowały ze sobą w systemie 2 zawodników z Postomina. Srebrny każdy z każdym. Agnieszka po jednym medal w konkurencji kumite zwycięstwie i jednej porażce młodzików(14-15 lat) do 55kg. zdobył ostatecznie zajęła drugą lokatę. Krystian Ostrowski, dla którego był to Zawodnikom gratulujemy i życzymy dopiero pierwszy występ na udanych występów na kolejnych zawodach, co powoduje, że wynik ten turniejach! cieszy podwójnie. W konkurencji kata Krystian spisał się również bardzo dobrze awansując do rundy finałowej Spotkanie Policjanta z uczniami z Postomina 19 września 2014r. uczniowie kl. 0 - III Szkoły Podstawowej w P o s t o m i n i e u c z e s t n i c z y l i w spotkaniu z aspirantem Pawłem Majbrodą policjantem Komendy Powiatowej Policji w Sławnie - oddział w Postominie. Do tej wizyty dzieci przygotowywały się poprzez liczne zajęcia na temat zachowania bezpieczeństwa nie tylko w szkole, ale również w ruchu drogowym. Przygotowały też krótką inscenizację podsumowującą zdobytą wiedzę. Najmłodsze dzieci miały okazję p o r o z m a w i a ć z P o l i c j a n t e m o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym p r z e c h o d z e n i u p r z e z u l i c ę, prawidłowym zachowaniu się podczas jazdy rowerem. Nasz Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówił sposoby unikania lub pokonywania ich. Pan policjant uczulił także uczniów, aby zawsze pamiętali o zapinaniu pasów podczas podróży samochodem. Przypomniał, że przywilej jazdy na przednim siedzeniu samochodu dotyczy tylko tych, którzy mają ukończone 12 lat. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady niewłaściwego zachowania się. Zajęcia z przedstawicielem Policji były jednymi z wielu działań realizowanych w ramach programu p r o f i l a k t y c z n e g o T r o s k a o bezpieczeństwo i zdrowie. Ewa Kulczak - Leśniewska Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, a wspomnień nikt nam nie odbierze. Zawsze będą z nami. Barbarze i Norbertowi Boruckim wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy z powodu śmierci Mamy i Teściowej składają członkowie Stowarzyszenia na rzecz rozwoju i aktywności Pieńkowo-Pieńkówko "Razem lepiej Święto Drzewa Dnia 10 września 2014r. uczniowie Zespołu Szkół w Pieszczu uczcili Święto D r z e w a w s p ó l n y m posadzeniem drzewek na terenie szkoły. Uczniowie maja świadomość, że drzewa nie są tylko elementem naszego krajobrazu, ale odgrywają ważną rolę w naszym życiu i życiu całej planety Ziemi. Drzewa pojawiły się na Ziemi o wiele wcześniej niż ludzie i chociażby z racji starszeństwa zasługują na szacunek i ochronę. Przyciągają uwagę potęgą, majestatem i pięknem. Przede wszystkim są producentami tlenu - jedno drzewo produkuje tyle tlenu, ile z u ż y w a w c i ą g u r o k u c z t e r o o s o b o w a r o d z i n a, oczyszczają powietrze z pyłów i gazów, regulują poziom wód gruntowych, chronią glebę przed wymywaniem i osuwaniem się jej, dostarczają grzybów i jagód oraz drewna - surowca potrzebnego do wyrobu wielu produktów, wydzielają do atmosfery wiele olejków eterycznych, zabijających n i e k t ó r e d r o b n o u s t r o j e chorobotwórcze, są domem przestrzegamy przepisów wielu zwierząt, a także przeciwpożarowych i czy nie upiększają krajobraz i są czynimy z niego śmietniska. miejscem rekreacji. Aby móc do Serdeczne podziękowania niego wrócić z przyjemnością dla leśniczego Pana Sławomira j u t r o, p o j u t r z e, z a r o k Fedoruka, który przekazał powinniśmy traktować go jak uczniom ZS w Pieszczu własne dobro. Las nie jest sadzonki drzewek, składają: śmietniskiem i opuszczając go, M. Banasiak, A. Chabros, nie pozostawiajmy po sobie H. J ó ź w i k, G. K o z e r a, bałaganu. Uczniowie wiedzą, że M. Ochocka-Gastół, K. Piguła, to, czy las będzie istniał zależy J. Stempień. również od nas wszystkich: od M.Banasiak tego, w jaki sposób dziś się w nim z a c h o w u j e m y, c z y

12 12 Kiermasz ciast Piekielna kuchnia - jesienna abra kadabra Klasa III c Szkoły Podstawowej w Postominie zapoczątkowała zbiórkę funduszy na wycieczkę szkolną jesiennym kiermaszem ciast. Wypieki zostały przygotowane przez rodziców z wielką starannością o smak, ale także o wartości odżywcze. Większość ciast zawierała owoce z naszych p o l s k i c h s a d ó w. W i e l k i e podziękowania dla pań Agnieszki Sieradzkiej i Jolanty Piaseckiej, które poświęciły swój cenny czas na sprzedaż smakołyków. Krystyna Gąsiorowska Aktywni 50+ wyniki po 2 rundach W klasie drugiej realizowaliśmy o d ż y w i a n i a, s a m o d z i e l n e Kadabra i deser- Miodowa projekt Junior Master Chef. W klasie przygotowywanie potraw według Księżniczka. Oba zespoły pracowały trzeciej kontynuujemy zabawę przepisu oraz oczywiście współpracę wspaniale i przygotowały przepyszne w nieco innej odsłonie. To uczniowie w grupie i wesołą zabawę. Pierwsza dania. Jurorką była nasza Gwiazda klasy III c Szkoły Podstawowej jesienna edycja przebiegała pod Kuchni Pani Joanna Stankowska, w Postominie zaproponowali zabawę hasłem Jesienna Abra Kadabra. która przyznała sprawiedliwy w tej w Hells Kitchen- piekielną kuchnię. Grupa Niebieskich i Czerwonych sytuacji remis. Projekt ma podobne cele - poznanie miała za zadanie przygotować Krystyna Gasiorowska wartości odżywczych niektórych przystawkę- Pomidorowy król lasu, produktów, naukę zdrowego danie główne- Warzywna Abra Młodzi lekkoatleci rozpoczęli zmagania W tegorocznym Grand Prix ź Melon Zbigniew 165pkt. Aktywni 50+ rozegrano już dwa ź Szczepański Michał 161pkt z trzech turniejów. Po raz pierwszy T e g o d n i a r ó w n i e ż aktywni weterani spotkali się 10 maja, p o d s u m o w a n e z o s t a n i e c a ł e natomiast drugie spotkanie odbyło się tegoroczne Grand Prix, a najlepsi 26 lipca. Obecnie, po dwóch turniejach zawodnicy nagrodzeni. czołowe miejsca zajmują: Na stronie CKiS Postomino wśród kobiet: p r z e d s t a w i a m y w y n i k i ź Ogórek Danuta 178pkt, w poszczególnych turniejach oraz ź Igras Daniela 176pkt, klasyfikację generalną po 2 ź Palusińska Helena 168pkt, spotkaniach. ź Izdebska Grażyna 151pkt, wśród mężczyzn: ź Pacenko Jacek 179pkt, ź Gosławski Stanisław 173pkt, W dniu 18 września 2014 r. na Słoneczna pogoda pozwoliła na p r z e d s t a w i a m y n a s t r o n i e p o s t o m i ń s k i m s t a d i o n i e i m. osiągnięcie dobrych wyników oraz Zbigniewa Galka młodzi lekkoatleci ze wyłoniła nowe talenty wśród G r a t u l u j e m y w s z y s t k i m s z k ó ł p o d s t a w o w y c h g m i n y debiutujących uczniów. W rundzie uzyskanych wyników i zapraszam na Postomino rozpoczęli zmagania I jesiennej odbędą się cztery spotkania kolejne spotkanie już w następny rundy Czwartków Lekkoatletycznych w dniach 18 września, 25 września, czwartek (25 września) o godz / października, 9 października. Wyniki n a s t a d i o n i e i m. Z. G a l k a Wystartowało łącznie 87 z podziałem na poszczególne w Postominie. uczniów ze szkół z gminy Postomino. k o n k u r e n c j e i d y s t a n s e

13 13 Kącik poetycki O jesieni jeszcze polami płynie melancholia w płaszczu z sinej mgły utkana oddechem mrozi kartofliska ziemniaki zastygłe w ognisku dorodne głowy kapusty czekają pełne tęsknoty na noży jesienną powinność udeptywanej siekaniny w beczce czerwone buraczki dojrzały w swej krasie dorodnością krągłych pośladków przywiędniętych liści pozbawionych życia trudem dorastania w sprzyjającym czasie brzuchy dyń wypasionych blaskiem sięgają nieba pozwolą się zamienić w zupy marynaty listopadem rzeźbiony Hallowen jesienne ogrody pełne są tajemnic barw różnorodnością zachwyca pazździernik w ogrodach pieści kwiaty i liście na drzewach złotym oczkiem mruga skromny nieśmiertelnik swą urodą cieszą jarzębin korale od wieków zachęcają panny do zamęścia mgły wiatry i deszcze rwą zdobycz na strzępy babie lato oplata jesienną zadumą Jadwiga Michalak Wyrazy szczerego współczucia i żalu z powodu śmierci OJCA Pani Annie Ochockiej składa Wójt Gminy Postomino oraz koleżanki i koledzy z pracy Morsowanie czas zacząć Występ naszej kapeli Kapela Pieńkowianie miała przyjemność rozweselać folkową muzyką publiczność podczas gminnych Dożynek w Sławnie. Ich występ bardzo spodobał się przybyłym gościom, co było zauważalne przez gromkie brawa. Niezmiernie cieszymy się, że Pieńkowianie reprezentowali naszą gminę podczas sąsiednich dożynek. Festyn rodzinny Dnia 6 września na placu Dzieci w raz rekreacyjnym w Nosalinie obył się z rodzicami festyn rodzinny. Dzieci wraz b i o r ą c e z rodzicami mogli wziąć udział w wielu u d z i a ł ciekawych grach i zabawach oraz w k o n k u - z a t a ń c z y ć z u m b ę w r a z r e n c j a c h z prowadzącą zabawy instruktorką nagrodzeni Martą Wachholz. Wielką atrakcją dla zostali przez sołtysa upominkami, wszystkich był pokaz strażacki jaki medalami, a najlepsi pucharami. zaprezentowało OSP Wilkowice. S o ł t y s, R a d a S o ł e c k a o r a z Wszyscy mogli skosztować ciast mieszkańcy Nosalina kierują przygotowanych przez rodziców oraz podziękowania dla wszystkich osób, upiec przy ognisku pyszną kiełbaskę. k t ó r z y p r z y c z y n i l i s i ę d o Kalendarz imprez i wydarzeń Październik Listopad Stadion Sportowy im. Z. Galka w Postominie 2 październik Czwartki 1 8 p a ź d z i e r n i k 9 listopad Otwarcie sezonu Lekkoatletyczne godz Współzawodnictwo Sportowomorsowego Klubu Morsów Wiking Stadion Sportowy im. Z. Galka Rekreacyjne Sołectw Gminy Postomino w Postominie Postomino w roku Turniej Piłki 2 2 l i s t o p a d 4 październik Memoriał Siatkowej Sołectw o Puchar Wójta Współzawodnictwo Sportowo- Szachowy im. Alfreda Obszańskiego Gminy Postomino Sala Sportowa Rekreacyjne Sołectw Gminy Centrum Kultury i Sportu w Postominie przy ZS Postomino - ELIMINACJE Postomino w roku Turniej 9 październik Czwartki 2 5 p a ź d z i e r n i k Warcabowy Sołectw o Puchar Wójta Lekkoatletyczne godz Współzawodnictwo Sportowo- Gminy Postomino - Sala Sportowa Stadion Sportowy im. Z. Galka Rekreacyjne Sołectw Gminy przy SP Staniewice w Postominie Postomino w roku Turniej Piłki 16 październik Czwartki Siatkowej Sołectw o Puchar Wójta Lekkoatletyczne godz Gminy Postomino - Sala Sportowa przy ZS Postomino - FINAŁY Harmonogram zajęć popołudniowych Harmonogram zajęć organizowanych na terenie Gminy Postomino przez Centrum Kultury i Sportu w Postominie we wrześniu i w październiku 2014 r. przygotowania i organizacji festynu oraz dla Strażaków z OSP Wilkowice, którzy po raz kolejny sprawili wielką przyjemność dzieciom prezentując swój sprzęt i umiejętności. Klub Morsów Wiking promujący z pokłonem Jaroslawieckiemu zdrowy styl życia, poprzez różne formy rybakowi. aktywności spędzania wolnego czasu Dla Wikingowych, Postomińskich zaprasza w swoje szeregi. morsów będzie to 260 kąpiel od Nie bądź bierny - zadbaj o swoje powstania klubu. zdrowie, łącząc to z pasją. W s z y s t k i c h j e s z c z e Choć temperatura wody jeszcze niezdecydowanych mieszkańców wynosi około około 10 stopni Celsjusza naszej Gminy, jako potencjalnych a powietrza około 15 stopni, to już od morsów, zapraszamy do nas - początku października morsowie wystarczą kąpielówki, ręcznik, "Wikinga" zaczęli schładzanie swych termosik z ciepłą herbatką, trochę ciał. cywilnej odwagi. Oficjalne klubowe otwarcie Morsy lubią, gdy mróz trzyma, sezonu morsowego 2014/2015 nastąpi śniegu po pachy, zimna woda - 9 listopada 2014r w Jarosławcu, wtedy serce zaraz lepiej bije, poprzedzone morsową paradą, człowiek wie że żyje". Break Dance (grupa młodsza) Break Dance (grupa starsza) Zajęcia plastyczne dzieci młodsze GAMMA (CKiS) dzieci i młodzież Wioska internetowa (CKiS) Zajęcia karate (hala Postomino) Taneczny Aerobik (sala sportowa) Jarosławiec od Świetlica Wiejska w Chudaczewie Świetlica Wiejska w Dzierżęcinie Świetlica Wiejska w Kaninie Świetlica Wiejska w Karsinie Świetlica Wiejska w Masłowicach Świetlica Wiejska w Nosalinie Świetlica Wiejska w Pałowie Świetlica Wiejska w Pałówku Świetlica Wiejska w Rusinowie Świetlica Wiejska w Wilkowicach Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 15:30-17:30 17:30-19:30 18:00-19:00 Postomino 15:00-17:00 17:00-19:00 15:00-20:00 19:00-20:00 Jarosławiec 15:00-17:00 17:00-19:00 15:00-20:00 15:00-20:00 17:00-19:00 17:00-19:00 18:00-19:00 Postomino 19:00-20:00 Jarosławiec 18:00-19:00 Postomino 15:30-17:30 15:30-17:30 15:30-17:30 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00

14 14 h t t p : / / w w w. c i e k awostki.z.inte r n e t u. w. s z e p c i e. p o s to m i n a. c o m Czy TVP HD zmieni się w TVP Premium? Telewizja Polska podtrzymuje swoje plany w sprawie zmiany kanału TVP HD na TVP Premium. Na chwile obecną nadawca nie zdradza jednak żadnych konkretnych dat. We d ł u g w c z e ś n i e j s z y c h zapowiedzi kanał TVP Premium miał wystartować we wrześniu 2014 roku w miejsce TVP HD. Na razie jednak kanał TVP HD nadaje, a do jesiennej ramówki została wprowadzona jedna nowość własnej produkcji. Telewizja Polska zapewnia jednak, że wciąż planuje uruchomienie TVP Premium. "Antena TVP HD będzie przekazana do TVP1 (w zasadzie wszystkie nasze tematyki i anteny niszowe są w strukturach "dużych" anten) i tam dopiero nastąpi płatny jak Canal+ czy HBO. Zmiana przekształcenie jej w kanał Premium. TVP HD na TVP Premium ma polegać Terminów w związku z tym podać przede wszystkim na przebudowaniu jeszcze nie potrafię. Będziemy o tym ramówki, tak by oferta stacji z jednej informować w miarę postępu prac" - strony różniła się od pozostałych stacji mówi cytowany przez SatKurier.pl TV, a z drugiej strony nadal Jacek Rakowiecki, rzecznik prasowy u t r z y m y w a ł a w y s o k ą j a k o ś ć TVP. technologii HD. Obecnie znaczna D o d a j m y j e d n a k, ż e większość programów TVP HD to uruchomienie TVP Premium nie powtórki z innych anten TVP HD. oznacza, że kanał będzie dodatkowo źródło: media2.pl Nowa Kontrola Prywatności na Facebooku już dla wszystkich Nowa Kontrola Prywatności Nowa Kontrola Prywatności jest wprowadzona przez Facebooka częścią działań podejmowanych w pierwszej połowie tego roku jest już przez Facebooka w celu ochrony dostępna dla wszystkich osób prywatności osób korzystających korzystających z platformy z poziomu z platformy. Funkcja ta zapewnia komputera stacjonarnego. użytkownikom większą kontrolę nad Dzięki narzędziu Privacy swoimi informacjami wtedy, kiedy tego Checkup, które jest już dostępne, najbardziej potrzebują. Co ważne, każdy będzie mógł upewnić się, że spośród tych, którzy dotychczas udostępnia swoje informacje skorzystali z Kontroli Prywatności, aż właściwym osobom. 7 5 % z m o d y f i k o w a ł o s w o j e Aby odpowiednio zarządzać ustawienia. s w o i m i d a n y m i u ż y t k o w n i c y Ustawienia prywatności mogą Facebooka powinni pamiętać o trzech uprawnień przyznanych aplikacjom być sprawdzone w dowolnej chwili za czynnościach, dzięki którym wykorzystywanym na platformie. pomocą opcji Prywatność - skróty. odpowiednio zabezpieczą swoją Trzecią czynnością, jest ponowne Kontrola Prywatności przypomina prywatność. Pierwszy krokiem jest określenie, jakie informacje o tym wszystkim korzystającym sprawdzenie ustawień ikony wyboru personalne udostępniamy na swoim z Facebooka. odbiorców postu, który zostanie przez profilu. źródło: media2.pl nas opublikowany. Drugim - kontrola List polecony nadasz bez chodzenia na pocztę P o c z t a P o l s k a u m o ż l i w i Polska Usługi Cyfrowe, podczas kupowanie w sieci znaczków konferencji Rynek Usług Pocztowych z potwierdzeniem nadania. W planach w Warszawie. są też nowe e-usługi. - W przyszłym roku z kolei W październiku ubiegłego roku planujemy wprowadzić usługę listu Poczta Polska wprowadziła usługę skanowanego i archiwum cyfrowego - Envelo, która umożliwia kupienie tzw. powiedział Świdwiński. W planach jest neoznaczka. Jest to po prostu znaczek także bezpieczny elektroniczny list pocztowy drukowany z komputera rejestrowany. Można się domyśleć, że i zabezpieczony kodem DataMatrix. Po te zapowiadane usługi mają związek kupieniu znaczka online można z tzw. pocztą hybrydową oraz wydrukować go na kartce papieru, z usługami chmurowymi. etykiecie samoprzylepnej lub Poczta Polska już wcześniej bezpośrednio na kopercie. Znaczek interesowała się przechowywaniem można pobrać ze strony WWW lub różnych danych na potrzeby klientów. otrzymać w postaci załącznika do e- W kwietniu wprowadziła e-usługi dla maila. nadawców i odbiorców rachunków, Poczta Polska niebawem ma które będą swoistą "chmurą dla faktur". wprowadzić nowy rodzaj takiego Operator angażuje się też we z n a c z k a, c z y l i n e o z n a c z e k współpracę z ZUS i ma napędzić rejestrowany. Jak łatwo się domyślić, polską informatyzację poprzez umożliwi on otrzymanie potwierdzenia potwierdzanie Profilu Zaufany epuap nadania. Zapowiedział to Grzegorz (o ile epuap to wytrzyma). Świdwiński, prezes spółki Poczta źródło: Dziennik Internautów Komórki: Więcej dzwonimy i mniej SMS-ujemy Technics wraca do gry Panasonic zdecydował się ożywić markę, która nawet dziś kojarzona jest z klasą premium w segmencie Hi-Fi. Z Europy elektronika z logo Technics zniknęła sześć lat temu, stając się ofiarą u p a d k u p ł y t C D i n o w y c h "internetowych" realiów. Technics jako marka produktów dla najbardziej wymagających użytkowników, do gry powróci w grudniu. Oczywiście jako topowy sprzęt Hi-Fi. Do sprzedaży trafi system R1 (zdjęcie obok), składający się ze wzmacniacza SE-R1, sieciowego odtwarzacza SU-R1, oraz głośników SB-R1. Nie będzie to sprzęt stricte profesjonalny. Producent określa go jako klasę referencyjną, a więc zestaw Hi-Fi dla osób z g r u b s z y m p o r t f e l e m, a l e niekoniecznie dla fascynatów. Dla prawdziwych melomanów dedykowany ma być profesjonalny system C700, składający się z czterech urządzeń. Wzmacniacza SU-C700, odtwarzacza sieciowego ST-C700, odtwarzacza CD SL-C700, oraz głośników CB-C700. Japończycy w razie sporego sukcesu Biorąc pod uwagę niewielką zawsze otwierają sobie drogę do skalę eksperymentu z ożywianiem prezentacji kolejnych nowości w 2015 marki Technics, Panasonic niewiele roku. ryzykuje. Dwa systemy raczej na źródło: Komputer Świat rynku rewolucji nie zrobią, ale W minionym roku Polscy mln wiadomości MMS (wzrost o 13 użytkownicy więcej dzwonili oraz proc.) oraz pobrali łącznie 122 tys. TB więcej MMS-owali. Zmniejszyła się danych (wzrost o 31 proc.). natomiast liczba wysyłanych Ciekawie przedstawiają się dane wiadomości SMS - wynika z danych GUS w przeliczeniu na statystycznego Głównego Urzędu Statystycznego. Polaka. Wynika z nich, że przeciętny Według raportu GUS, w 2013 użytkownik telefonu komórkowego roku Polacy wydzwonili łącznie 73,632 w 2013 roku wydzwonił ponad 1,3 tys. mld minut połączeń komórkowych, co minut połączeń krajowych (wzrost o 52 w porównaniu z poprzednim okresem minuty), wysłał 910 wiadomości SMS oznacza wzrost o ponad 8,4 proc. (wzrost o 61 SMS-ów) oraz wysłał Ponad połowa wydzwonionych minut 8 wiadomości MMS (wzrost o 1). (42,6 mld) to tzw. minuty wewnątrz Dane pokazują także, że w 2013 sieci. roku wydzwoniliśmy ponad 14,176 mld Dodatkowo w 2013 roku Polacy m i n u t p o ł ą c z e ń z t e l e f o n ó w wysłali łącznie 51,439 mln wiadomości stacjonarnych (spadek o 8 proc.). SMS (spadek o 2,4 proc.), wysyłali 444 źródło: Dziennik Internautów

15 15 nowe godziny otwarcia Promocja obowiązuje w punktach: Pieńkowo Pieńkowo 49a 1 69 Woda gazowana Żywiec Zdrój 1,5 l oraz wiele innych Staniewice Staniewice 15 w dniach lub do wyczerpania zapasów Do nabycia bardzo duży wybór zniczy w atrakcyjnych cenach... - wypłata gotówki w kasie do 200 zł bez prowizji! - doładowania liczników energii elektrycznej! - loteria lotto kaskada 2 65 Delma extra z masłem 500 g Płyn do płukania Lenor 1 l 1 99 przy zakupie min. 5 kg Cukier Diamant 1 kg Kawa MK Cafe Premium z mlekiem 225 g w Staniewicach: pon.-sob.: 5:30-21:00 nie.: 9:00-20:00 w Pieńkowie: pon.-sob.: 6:00-21:00 nie.: 9:00-20:00 - opłata rachunków (niska prowizja)! - płatność kartą płatniczą! Ziemniaki VINETA worek 15 kg Super cena Ser Złoty Mazur Mlekpol 1 kg autor: Zdzisław Ludwikowski Krzyżówka nr 10/ Poziomo: Pionowo ) wąski pas roli odkładany przez lemiesz 2) ta, co znosi złote jaja 5) śląska, góralska lub więzienna 3) krócej o Agnieszce 7) trzyma ją bokser, żeby uniknąć ciosów 4) przenosiny na nowe miejsce 8) zespół wędrownych aktorów 5) w butli turystycznej 10) do odzyskania w biurze rzeczy 6) zanęcana przez wędkarza znalezionych 9) płonąca żagiew 13) broń górala 11) osoba składająca gratulacje 15) przynosi go czarny kot, 12) Cyrulik Sewilski lub Straszny Dwór gdy przebiegnie drogę 14) dzieli dom na piętra 16) forma sprawdzania zasobów wiedzy 20) dolna część płaszcza lub fraka 17) na jego czele stoi premier 21) daszek nad piecem 18) pora roku 23) szkolny zaczyna się 1 września 19) Kukulska popularna piosenkarka 24) przepływa przez Stargard Szczeciński 22) bzyczący krwiopijca 24) ojczyzna Odyseusza 25) wicher, huragan, nawałnica 26) niewielka łódź wiosłowa 27) osoba, która się kształci Podziękowania Ochotnicza Straż Pożarna w Masłowicach składa serdeczne podziękowania wszystkim Paniom, które przygotowały pyszne dania na uroczystość strażacką w dniu 20 września 2014 r. Zarząd OSP Masłowice Organizujemy wesela przyjecia inne imprezy tel KUPON 10/ Szept Postomina - zaznaczając to pole oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póz. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji losowania nagród. Drogim Paniom i Panu Grzegorzowi za wykonanie Wieńca Dożynkowego z Nosalina serdeczne podziękowania składa Krzysztof Ciróg. Dziękuję serdecznie wszystkim zaangażowanym w przygotowanie wieńca dożynkowego i stoiska na Gminnych Dożynkach w Staniewicach. Sołtys Wilkowic Daniel Pakos Stopka redakcyjna oddano do druku dnia: r. Wydawca i redakcja: Druk: Redakcja nie odpowiada za treść Media Regionalne - Drukarnia Koszalin ogłoszeń, zastrzega sobie prawo do ul. Słowiańska 3a, Koszalin zmiany tytułów oraz przeredagowań tel.: (094) nadesłanych materiałów. Napisz artykuł: Egzemplarz bezpłatny, Urząd Gminy w Postominie Wszelkie materiały, artykuły prosimy nakład 1500 egz Postomino 30 nadsyłać w formie elektronicznej na tel.: (59) adres Litery z kratek ponumerowanych w prawym dolnym rogu czytane od 1 do 24 utworzą hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. Rozwiązanie należy przesłać na kartce pocztowej wraz z naklejonym kuponem na adres redakcji do końca października 2014 r. Do rozlosowania są trzy nagrody - bony do sklepu abc w Staniewicach. Fundatorem nagród jest: STANIEWICE Staniewice 15 tel.: Wśród prawidłowych rozwiązań, które wpłynęły wylosowano: 1. Borkowicz Sabina, Pieszcz 2. Stachowicz Agnieszka, Staniewice 3. Kamiński Daniel, Łącko Nagrody do odebrania (do końca października 2014) w Urzędzie Gminy Postomino, pokój nr 18 lub 23.

16 16 Harmonogram wywozu odpadów Październik 2014 Listopad 2014 MIEJSCOWOŚCI PONIEDZIAŁEK Dzierżęcin, Karsino, Kanin, Masłowice, Ronino, Chudaczewo, Pieńkowo WTOREK Chudaczewko, Mazów, Wilkowice, Staniewice, Nosalin, Pałówko, Pałowo, Pieszcz 6 7 odpady wielkogabarytowe elektrośmieci plastik odpady zmieszane MIEJSCOWOŚCI PONIEDZIAŁEK Dzierżęcin, Karsino, Kanin, Masłowice, Ronino, Chudaczewo, Pieńkowo WTOREK Chudaczewko, Mazów, Wilkowice, Staniewice, Nosalin, Pałówko, Pałowo, Pieszcz szkło białe szkło kolorowe papier i tektura 3 4 plastik odpady zmieszane PAMIĘTAJ!!! Pojemniki/worki należy wystawić przed posesją w dniu wywozu (przed godz. 8:00) Nocne wędkowanie Podziękowanie Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom i gościom, którzy zaszczycili nas swą obecnością i przyczynili się do tak uroczystego Święta Plonów. Dziękujemy sponsorom za hojność i wsparcie finansowe oraz materialne naszej uroczystości. Dziękujemy Wójtowi Gminy Postomino, Centrum Kultury i Sportu w Postominie oraz Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Postominie za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu Dożynek Gminnych Dziękujemy uczniom i zespołom artystyczno- muzycznym, które w sposób szczególny umilały czas dożynkowy oraz służbom, które czuwały nad bezpiecznym przebiegiem naszej uroczystości: Straży Gminnej, Policji, Straży Granicznej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Składamy serdeczne podziękowania Proboszczowi ks. Wojciechowi za odprawienie mszy w intencji rolników i za zebrane plony. Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Staniewic zaangażowanym w organizację Dożynek Gminnych 2014, za wkład i poświęcony czas. Sołtys i Rada Sołecka wsi Staniewice Zawody trochę inne w swoim Liskowi za Staniewic na zdobycie rodzaju miały miejsce nad jeziorem I miejsca, II miejsce zdobył Eugeniusz w Pieńkowie, w nocy z 23/24 sierpnia Bożewski z Rusinowa, jego wynik to pkt, III miejsce przypadło dla Po zapisach i losowaniu Kazimierza Cichego z Postomina stanowisk wszystkich zawodników 1140 pkt. p o w i t a ł P r e z e s G m i n n e g o Największa ryba złowiona Przedsiębiorstwa Komunalnego należała do Eugeniusza a był to lin w Postominie pan Bogdan Szlawski. ważący 890 gram. Ryby po zważeniu Noc bardzo długa z lekkim wróciły do wody. Zawodnicy od I do chłodem ale bez opadów, dla III miejsca otrzymali statuetki, niektórych okazała się mało łaskawa. a sześciu pierwszych uhonorowanych Tak to właśnie bywa podczas zostało dyplomami i sprzętem Zawody nocne to jedyne gdzie wędkowania, czasami ciężko sadzyka wędkarskim ufundowanym również można jednocześnie łowić na dwie z wody wyciągnąć a innym razem to przez GPK w Postominie. Składamy wędki, metodą gruntową jak zarówno bywa całkowita pustka. Tak to było, wielkie podziękowania i mamy spławikową. kilku wędkarzy spędziło te długie nadzieję na pomoc przy organizacji Wielkich okazów i wyników godziny w ciemności bez rezultatów. zawodów w przyszłym roku. końcowych nie odnotowano. Wynik 1820 pkt. wystarczył Andrzejowi Podziękowanie Sołtys i mieszkańcy Mazowa bardzo dziękują Wójtowi Naszej Gminy Januszowi Bojkowskiemu oraz Agencji Nieruchomości Rolnej filia Koszalin, oddział terenowy Karniszewice, za wykonanie inwestycji na działce w naszej miejscowości. Działka znajduje się w samym centrum wsi. Została odkrzaczona, zniwelowana i ogrodzona. Teren ten jest własnością po części ANR i Urzędu Gminy Postomino. inwestycja ta bardzo poprawiła estetykę i bezpieczeństwo naszej miejscowości. Dziękują Sołtys oraz mieszkańcy Mazowa PRACOWNIA PROTETYCZNA ekspresowa naprawa i wykonywanie protez Klaudia Banasiak Królewo 41/1 Tel PRYWATNE OGNISKO MUZYCZNE W POSTOMINIE mgr sztuki Marian Lupa Nauka gry na instrumentach dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Na koniec roku szkolnego uczniowie otrzymują świadectwa. tel.: (59)

dziewcząt sołectw: Pieszcz, Pałowo i Pałówko Pieszcz 12.00 Pieszcz - boisko wiejskie Rodzinny festyn sportowo - rekreacyjny

dziewcząt sołectw: Pieszcz, Pałowo i Pałówko Pieszcz 12.00 Pieszcz - boisko wiejskie Rodzinny festyn sportowo - rekreacyjny WYKAZ IMPREZ organizowanych w ramach EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWEGO TURNIEJ MIAST i GMIN 2012 na terenie Gminy POSTOMINO Data przeprowadzenia Godzina przeprowadzenia Miejsce

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH w RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012 na terenie Gmina POSTOMINO

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH w RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012 na terenie Gmina POSTOMINO WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH w RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012 na terenie Gmina POSTOMINO Data imprezy Godzina imprezy Miejsce przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku Podsumowanie działalności w 2016 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie odbyło się 13 marca 2016 roku Członkowie Oronki dokonali wyboru

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 maja 1 czerwca 2015 r. KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Data imprezy 26.05.2015 Wtorek Nazwa

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty.

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. OFERTA ZAJĘĆ GOK Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. Gminna Biblioteka Publiczna i kawiarenka internetowa czynna od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Ochotnicza Straż Pożarna Łącko Jarosławiec Jazda konna Piotr Żuchowski Wszędzień teren boiska

Ochotnicza Straż Pożarna Łącko Jarosławiec Jazda konna Piotr Żuchowski Wszędzień teren boiska WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU dla WSZYSTKICH XVII SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST i GMIN 2011 na terenie Gminy POSTOMINO Data przeprowadzenia imprezy 26.05.2011 r. Miejsce

Bardziej szczegółowo

Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe

Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe W szkole odbyły się lub też są zaplanowane do realizacji: Lokalne akcje sportowe Gminne Mikołajkowe Wyścigi Rzędów, Turniej Tenisa Stołowego, Międzyoddziałowy

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Społeczna inicjatywa mieszkańców Lubikowa Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Nowe ogrodzenie okalające plac zabaw w miejscowości Lubikowo powstało dzięki społecznej pracy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna! INFORMACJA Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytoczna, prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zgłaszanie ewentualnych uwag

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej szkole. Zaczęliśmy od mszy świętej o godzinie 8.00. Następnie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

2 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 3 4 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 5 6 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 7 8 EDUKACJA ROZMAITOŚCI 9 10 ROZMAITOŚCI 800-lecie i dożynki w Domasławiu Nowy obiekt

Bardziej szczegółowo

Dni Bezpieczeństwa. Program "Dni Bezpieczeństwa"

Dni Bezpieczeństwa. Program Dni Bezpieczeństwa Dni Bezpieczeństwa Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej wspólnie z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej organizuje w dniach 30 31 maja "XVI Ogólnopolskie Dni Bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Dożynki w Wieży. Napisano dnia: 2015-09-13 22:03:33

Dożynki w Wieży. Napisano dnia: 2015-09-13 22:03:33 Dożynki w Wieży Napisano dnia: 2015-09-13 22:03:33 Mszą świętą w Kościele Parafialnym Św. Jadwigi rozpoczęły się dzisiejsze (13 września) uroczystości dożynkowe w Gryfowie Śląskim. Po mszy, podczas której

Bardziej szczegółowo

Z życia świetlicy (s.15)

Z życia świetlicy (s.15) Z życia świetlicy (s.15) Listopad 2016 Rozstrzygnięcie konkursu Dary jesieni. 14. 11. 2016 r. odbyło się wręczenie nagród i dyplomów za udział w konkursie i wystawie: Dary jesieni. Pierwsze miejsce zdobyła

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129708,swieto-policji-garnizonu-podlaskiego.html Wygenerowano: Wtorek, 17 stycznia 2017, 13:39 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 Lp. Nazwa imprezy Organizator Planowany termin Miejsce 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka Zespół

Bardziej szczegółowo

"W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43

W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43 "W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43 W słoneczną sobotę 26.05.2012 roku teren wokół Zespołu Szkół nr 43 na Białołęce pełen był gwaru i wesołej zabawy. Tego dnia bowiem

Bardziej szczegółowo

K A L E N D A R Z I M P R E Z W 2014r. MIESIĄC WYDARZENIE ORGANIZATOR MIEJSCE STYCZEŃ 22.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

K A L E N D A R Z I M P R E Z W 2014r. MIESIĄC WYDARZENIE ORGANIZATOR MIEJSCE STYCZEŃ 22.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy K A L E N D A R Z I M P R E Z W 2014r. MIESIĄC WYDARZENIE ORGANIZATOR MIEJSCE STYCZEŃ 22.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Ochotnicza Straż Pożarna Gminy Leśna, kawiarnia, hol i najbliższe LUTY

Bardziej szczegółowo

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Zostań gwiazdą z podwórka na stadion 18 maja 2009 r. na stadionie klubu Victoria 16 drużyn chłopięcych i 4 dziewczęce z województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE IMPREZA SPORTOWO KULTURALNA IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE Nowy Dwór Mazowiecki 7 maja 2011. PATRONAT NAD IV EDYCJĄ IMPREZY W ROKU 2011 OBJĘLI: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Starosta

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń: ZADANIE 2 Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 1) Zajęcia aerobiku i tańca 7 174,50 zł 2) Zajęcia karate 12 452 zł 3) Język angielski 27 720

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145938,swieto-policji-garnizonu-swietokrzyskiego.html Wygenerowano: Piątek, 1 września 2017, 17:39 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 ,,To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i w pamięci. HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 Rok 2014 obfituje w ważne dla Polski rocznice historyczne- zarówno wydarzeń, które kształtowały dzieje

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył!

Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył! Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył! Napisano dnia: 2015-06-10 18:12:02 Zakręcony Konkurs, to znana wszystkim akcja zbierania nakrętek, celem pomocy potrzebującym, jednak w nieco innej,

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2017

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2017 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2017 Lp. Nazwa imprezy Organizator Styczeń 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka 3. XI Zimowy Zlot Historycznych

Bardziej szczegółowo

Informator dla drużyn

Informator dla drużyn V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla drużyn I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są PZU i PKN ORLEN. 2. Turniej jest

Bardziej szczegółowo

Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych

Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych FESTYN RODZINNY w naszej placówce organizujemy od 2008 roku. Ma na celu umożliwienie wzajemnego poznania się i integrację mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r.

Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r. Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r. 30 maja był w naszej szkole prawdziwym świętem dzieci. Tego dnia nie było lekcji, była za to wspaniała zabawa dla dużych i małych. I chociaż

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 18 Wójta Gminy Turobin z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie nr 18 Wójta Gminy Turobin z dnia 20 kwietnia 2015 r. Zarządzenie nr 18 Wójta Gminy Turobin z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Obrady rozpoczęto w dniu 03.12.2010 r. o godzinie 11 00, zakończono w dniu 03.12.2010

Bardziej szczegółowo

Następnie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu zaprosili wszystkich zgromadzonych w Resursie na wycieczkę na składowisko odpadów.

Następnie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu zaprosili wszystkich zgromadzonych w Resursie na wycieczkę na składowisko odpadów. 6 czerwca 2014r. w radomskiej Resursie Obywatelskiej odbyło się 14 Proekologiczne Forum Dzieci i Młodzieży, corocznie organizowane przez spółkę miejską RADKOM. Impreza na stałe wpisała się już w kalendarz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 7/14 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 26 luty 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 7/14 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 26 luty 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 7/14 w sprawie zasad korzystania ze świetlic wiejskich administrowanych przez Centrum Kultury i Sportu w Postominie oraz znajdującego się w nich wyposażenia Na podstawie 5 pkt 6 oraz 10

Bardziej szczegółowo

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny To główne hasła tegorocznych konkursów plastycznego i muzycznego: 1. Ogólnopolska Kampania pt. "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2005 rok W dniach od 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK Spotkania opłatkowo - noworoczne z seniorami i mieszkańcami wsi. STYCZEŃ 1 2 3 4 5 Nazwa wydarzenia Termin realizacji Miejsce Organizator Odbiorcy Styczeń 2015 świetlice wiejskie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Miesiąc Wrzesień PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Hasła miesiąca Wracamy do szkoły. Chodzimy do szkoły Dbamy o porządek i czystość wokół siebie. Dbamy o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006

SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006 SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006 Międzynarodowy Salon Turystyczny Tour Salon 2006 W dniach 26-28 października 2006 Stowarzyszenie Turystyczne Sopot promowało miasto

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Igrzyska Przedszkolaków z komisarzem Błyskiem i bełchatowskimi policjantami

Igrzyska Przedszkolaków z komisarzem Błyskiem i bełchatowskimi policjantami Igrzyska Przedszkolaków z komisarzem Błyskiem i bełchatowskimi policjantami Bełchatowscy policjanci oraz uczniowie klas policyjnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 3 w Bełchatowie włączyli się w

Bardziej szczegółowo

II Zlot i Igrzyska Polonijne w Górnej Austrii

II Zlot i Igrzyska Polonijne w Górnej Austrii II Zlot i Igrzyska Polonijne w Górnej Austrii w sobotę 12 czerwca 2010 o godz. 10:00 w ośrodku sportowym nad Dunajem SV Urfahr 4040 Linz,Ferihumerstr. 42a Drodzy Rodacy! Z całą przyjemnością mamy zaszczyt

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2017

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2017 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2017 Lp. Nazwa imprezy Organizator Styczeń 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka 3. XI Zimowy Zlot Historycznych

Bardziej szczegółowo

Nagrody i wyróżnienia dla UGZ

Nagrody i wyróżnienia dla UGZ Nagrody i wyróżnienia dla UGZ Gmina Zabierzów otrzymuje wiele nagród i wyróżnień, które są dla nas powodem do dumy, zachętą do starań w zakresie realizacji zadań oraz mobilizują nas do pracy nad dalszym

Bardziej szczegółowo

Turniej Orlik Basketmania 2013

Turniej Orlik Basketmania 2013 Turniej Orlik Basketmania 2013 O TURNIEJU PO RAZ trzeci, w 8 województwach, na obiektach wybudowanych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 zagramy w koszykówkę na szeroką skalę w turnieju Orlik Basketmania.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015 Stosowanie do art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. bad bc2-9c62-2aaa a65-ae9e

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. bad bc2-9c62-2aaa a65-ae9e WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miejskiej Łasin sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Łasinie. I. Dla wyboru

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ w ŚWIETLICY POD LIPAMI 2014-2015

KALENDARZ WYDARZEŃ w ŚWIETLICY POD LIPAMI 2014-2015 KALENDARZ WYDARZEŃ w ŚWIETLICY POD LIPAMI - SOBOTNIE PORANKI DLA DZIECI prowadzone przez RODZICÓW Otwarte zabawy, gry, harce, zajęcia edukacyjne, artystyczne, społeczne, sportowe i co tam, komu w duszy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.SOA Burmistrza Miasta Ustka z dnia 20 kwietnia 2015 r. zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 0050.SOA Burmistrza Miasta Ustka z dnia 20 kwietnia 2015 r. zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 0050.SOA.82.2015 Burmistrza Miasta z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w m. dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU

WYBORY DO RADY POWIATU WYBORY DO RADY POWIATU Kod terytorialny gminy 1 2 0 6 1 2 Nr obwodu głosowania * * 1 0 Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Świetlica Wiejska w Polanowicach, Polanowice 31, 32-090 Słomniki Gmina

Bardziej szczegółowo

KURIER RĘDZIŃSKI LISTOPAD/GRUDZIEŃ

KURIER RĘDZIŃSKI LISTOPAD/GRUDZIEŃ KURIER RĘDZIŃSKI Nr 5/88 LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2010 egzemplarz bezpłatny ISSN 1640-9213 Konkurs Przeboje są wśród nas 11 Listopada w naszej gminie I sesja nowej Rady Gminy Ślubowanie wójta Waldemara Chmielarza

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU Patronatem REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU 1. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego 2. Prezes Krajowej Spółki Cukrowej S.A. 3. Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Koncert w Jurajskiej

Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Koncert w Jurajskiej Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Koncert w Jurajskiej Kobiety Roku 2011 Prezentacja Stołów Wielkanocnych Lelów 2012 Zespół Walentynki Warsztaty rękodzielnictwa ludowego Gmina w obiektywie MARZEC

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK 2013/2014

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK 2013/2014 KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK / Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Termin 2 wrzesień 20-22 wrzesień 30 wrzesień wrzesień/ pażdziernik 14 8 listopad 29 listopad 20 grudnia 21 styczeń

Bardziej szczegółowo

Piękna Wieś Dolnośląska 2015

Piękna Wieś Dolnośląska 2015 Piękna Wieś Dolnośląska 2015 Kategoria Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi Cykl spotkań Okruchy Tradycji OD TEGO WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁO Wieś Bagno przystąpiła do Programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi w 2009

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r DOCHODY plan na 2017r 40.769.829 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 2.000 2.000 Dz 600 - transport i łączność - dotacja na

Bardziej szczegółowo

Wykaz imprez kulturalnych planowanych do realizacji w roku 2016 na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie.

Wykaz imprez kulturalnych planowanych do realizacji w roku 2016 na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie. Wykaz imprez kulturalnych planowanych do realizacji w roku 2016 na terenie Gminy Strzelce. *Dane podane w celach informacyjnych. Urząd Miejski nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w niniejszym harmonogramie.

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2013 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2013 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2013 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat Lp. Nazwa imprezy Organizator Uczestnicy Miejsce, Termin w 2013r. 1.

Bardziej szczegółowo

Święto Sportu Szkolnego 2014

Święto Sportu Szkolnego 2014 Święto Sportu Szkolnego 2014 Główne założenia Program imprezy zawiera propozycje konkursów rekreacyjno-sportowych oraz konkursów plastyczno poetyckich w ramach realizowanych programów profilaktycznych.

Bardziej szczegółowo

DATA WYDARZENIE MIEJSCE ORGANIZATOR. STYCZEŃ 2015 Rzeka Wieprza Pieńkówko Stadion im Z. Galka

DATA WYDARZENIE MIEJSCE ORGANIZATOR. STYCZEŃ 2015 Rzeka Wieprza Pieńkówko Stadion im Z. Galka Kalendarz opracowano w Centrum Kultury i Sportu, 76-113 97 tel./fax.: (59) 810-93-73, e-mail: ckis@postomino.pl, www.ckis.postomino.pl Aktualizowany na dzień 14 stycznia 2015 r. DATA WYDARZENIE MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr W dniu 7 stycznia 2012 r. oddział przedszkolny naszej szkoły odwiedził aktor serialu Barwy Szczęścia Jakub Małek. Czytelnicze spotkanie w ramach akcji "Cała Polska

Bardziej szczegółowo

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych I. O TURNIEJU Celem organizacji IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska jest

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Grupy Energetycznej

Spotkanie Grupy Energetycznej Nr 23 12-18 czerwca 2015 r. Spotkanie Grupy Energetycznej W dniu 12 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie Grupy Energetycznej Leśniowice. W spotkaniu wzięli udział Pan Wiesław

Bardziej szczegółowo

str. 16 poniedziałek, 4 lipca 2011 www.waszdzienpodniu.pl GM. PRZEMĘT. POŚWIĘTNO. 14xtu4244 c1 TU04385 czeniu części artystycznej odbyły się rozgrywki rodzinne. Drużyny zmierzyły się w konkurencjach sportowych,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ, PIĘKNA POSESJA

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ, PIĘKNA POSESJA REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ, PIĘKNA POSESJA Cel konkursu: Podniesienie estetyki miejscowości w Gminie Postomino, kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców oraz pobudzanie aktywności

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Rzeczycy Długiej Pasowanie pierwszoklasistów

Zespół Szkół w Rzeczycy Długiej Pasowanie pierwszoklasistów Pasowanie na ucznia to bardzo ważna uroczystość w naszej szkole. Tradycyjnie, jak co roku w październiku dzieci prezentują swoje umiejętności w przygotowanym wcześniej programie artystycznym. Uroczystość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej.

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art.20 ust 2c obradom,

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z zapisami ustawy współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach:

Zgodnie z zapisami ustawy współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach: Sprawozdanie z realizacji w 2014r. programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Na podstawie art. 5a ust.3 ustawy o

Bardziej szczegółowo

FESTYN ŚWIĘTO RODZINY

FESTYN ŚWIĘTO RODZINY FESTYN ŚWIĘTO RODZINY Dobrze się baw! Baw się dobrze każdego dnia! Nawet kiedy napotkasz lwa, nawet gdy popełnisz sto gaf, smerfnie żyj i dobrze sie baw! Już w tradycję naszego przedszkola wplótł się Festyn

Bardziej szczegółowo

zam. Garbów; zam. Garbów;

zam. Garbów; zam. Garbów; Wykaz zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. z gminy Garbów. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Garbowie, lokal Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

KONCERT GALOWY IV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU POD HASŁEM ZAWSZE KOCHAM CIĘ, MAMO

KONCERT GALOWY IV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU POD HASŁEM ZAWSZE KOCHAM CIĘ, MAMO Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2007-05-28 15:01:02 KONCERT GALOWY IV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU POD HASŁEM ZAWSZE KOCHAM CIĘ, MAMO KONCERT GALOWY IV WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wieczór Seniora wspomnień czar... Młodość nie jest etapem życia, lecz stanem ducha

Wieczór Seniora wspomnień czar... Młodość nie jest etapem życia, lecz stanem ducha 06.02.2017 Wieczór Seniora 2017 - wspomnień czar... Młodość nie jest etapem życia, lecz stanem ducha Oto motto kolejnego WIECZORU SENIORA 2017 organizowanego już po raz szósty w Gminnym Ośrodku Kultury

Bardziej szczegółowo

REGULAMUN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM

REGULAMUN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM REGULAMUN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM I. CEL TURNIEJU Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom ( OTWP ) ma na celu popularyzowanie przepisów

Bardziej szczegółowo

GOSRiT Luzino 2011/12

GOSRiT Luzino 2011/12 GOSRiT Luzino 2011/12 Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie Dzięki rozbudowie infrastruktury sportowej w Gminie Luzino systematycznie zwiększa się ilość dzieci, młodzieży oraz dorosłych,

Bardziej szczegółowo

Kraśnik 26-27.05.2012 r.

Kraśnik 26-27.05.2012 r. XX LAT SOS WIOSKI DZIECIĘCEJ W KRAŚNIKU XVIII BIEG PO UŚMIECH Kraśnik 26-27.05.2012 r. Z radością informujemy Państwa o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów

Bardziej szczegółowo

Sportowe zainteresowania potwierdza także działalność w Radzie Sportu Gminy Gorzyce, gdzie przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego.

Sportowe zainteresowania potwierdza także działalność w Radzie Sportu Gminy Gorzyce, gdzie przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego. Gorzyce, 22.10.2015 r. Szanowni Państwo! Mam zaszczyt zaprezentować Państwu sylwetkę Pana Joachima Nielaba - mieszkańca naszej gminy, darzonego przez lokalną społeczność ogromnym szacunkiem i uznaniem.

Bardziej szczegółowo