Inwestycje Gminne. Rada Młodzieżowa. Gminy Nadarzyn. Szkoła Podstawowa w Kostowcu - po remoncie. Z sesji Rady. Rada Seniorów.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwestycje Gminne. Rada Młodzieżowa. Gminy Nadarzyn. Szkoła Podstawowa w Kostowcu - po remoncie. Z sesji Rady. Rada Seniorów."

Transkrypt

1 Gazeta Samorządowa Wydawnictwo bezpłatne ISSN Nr 6 (195) Czerwiec 2015 Szkoła Podstawowa w Kostowcu - po remoncie Inwestycje Gminne czytaj strona 3 Rada Młodzieżowa Gminy Nadarzyn - zaprzysiężenie czytaj strona 7 Z sesji Rady Gminy Nadarzyn Lokalna Grupa Działania Nadarzyn - Raszyn czytaj strona 5 czytaj strona 9 Rada Seniorów czytaj strona 8

2 2 6 (195) czerwiec 2015

3 WAŻNE SPRAWY NA BIEŻĄCO... Inwestycje gminne Zakończono, przed terminem, przebudowę ulicy Konwaliowej w Strzeniówce oraz ulicy Sowiej w Wolicy. Wykonawca zgłosił je do odbioru. Zakończono także i odebrano prace związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kostowcu. Oprócz prac wewnątrz budynku wykonano także nową elewację (fot. szkoły zewnątrz na okładce WN). Zostały zakończone dostawy tłucznia kamiennego 3000 t i tłucznia betonowego 2500 t. Do rozdysponowania pozostała rezerwa. Jesli chodzi o profilowanie dróg gminnych, zakończono II etap. Pozostała rezerwa na okres jesienny. Wykonano także remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych. Trwają, wznowione po zimowej przerwie, prace na budowie kompleksu oświatowego w Ruścu. Obecnie prowadzone są roboty ciesielsko - zbrojarskie roboty murarskie w poziomie +1 w części gimnazjalnej obiektu (fot.poniżej). W ramach Funduszu Sołeckiego przy ul. Komorowskiej w Strzeniówce prowadzone są prace związane z budową chodnika. Termin realizacji - do dnia 7 lipca 2015 r. Zostały zamontowane wiaty przystankowe w Kajetanach (fot. jednej z nich obok) - w ramach Funduszu Sołeckiego. W trakcie realizacji jest wykonanie monitoringu ronda w Młochowie - termin zakończenia do dnia 15 lipca 2015 r. Podpisano umowę na dostawę szafek dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Młochowie. Realizacja dostawy nastąpi do 30 czerwca br. Oświetlenie: - budowa oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna i ul. Szyszkowa w Nadarzynie (umowa została podpisana, termin realizacji do dnia 30 sierpnia br.). - budowa oświetlenia ulicznego w Parolach - droga do Jastrzębca. Umowa została podpisana, termin realizacji do 30 listopada br. Budowa chodnika - ul. Komorowska Przetargi ogłoszone: - budowa odcinka sieci kanalizacyjnej ul. bocznej od ul. Mszczonowskiej (na etapie sprawdzania ofert), - wykonanie projektu oraz budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulic Nad Utratą i Brzozową w Walendowie (na etapie sprawdzania ofert), - remonty placówek oświatowych i remont budynku OSP Nadarzyn (termin składania ofert r). Przetargi do ogłoszenia: - budowa budynku świetlicy w Parolach, - plac zabaw przy Żłobku w Ruścu, - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostowcu wraz z przejściem przez trasę katowicką. Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji (w ramach Funduszu Sołeckiego): - wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Osiedlowej i Górnej w Ruścu - w ramach Funduszu Sołeckiego (umowa została podpisana, termin wykonania 30 listopad br.) - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy dróg : - nakładki bitumicznej ul. Sosenki w Urzucie; - nakładki bitumicznej w Krakowianach (droga na Nowiny), - nakładki bitumicznej w Woli Krakowiańskiej (droga na Pławy), - przebudowa dróg ul. Poziomkowej i Pieczarkowej w Starej Wsi (umowa podpisana, termin realizacji do 30 września br.), - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy 6 (196) czerwiec

4 oświetlenia ulicznego (termin realizacji do dnia 30 listopada 2015 r.), - Urzut: ul. Echa Leśne, ul. Baletowa Szamoty ul. Sportowa, droga gminna dz. nr ew. 11/11, 11/21, Kajetany ul. Klonowa, Młochów ul. Dworkowa, ul. Myśliwska, ul. Wiejska, ul. Naturalna, ul. Willowa, droga gminna dz. nr ew. 12/12, Rozalin ul. Kawalerska, ul. Młochowska, ul. Winogronowa, ul. Kolorowa, Wolica ul. Pastelowa, ul. Ogrodnicza, ul. Rzeczna i Wodna, ul. Przerąbkowska, ul. Sękocińska, ul. Gruntowa, Rusiec ul. Środkowa, - wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (termin realizacji do dnia 30 listopada 2015 r.), - sieć wodociągowa z przyłączami ul. Czarny Las (od ul. Rolnej) w Kajetanach dł. ok 400 mb. - sieć wodociągowa z przyłączami ul. Chabrowa w Kajetanach dł. ok 500 mb. - sieć wodociągowa z przyłączami ul. Komorowska w Nadarzynie dł. ok 200 mb, - sieć kanalizacyjna z przyłączami ul. Komorowska w Nadarzynie dł. ok 200 mb, - sieć kanalizacyjna z przyłączami ul. Babiego Lata w Nadarzynie dł. ok 410 mb, - sieć kanalizacyjna z przyłączami ul. Tulipanowa, ul. Graniczna, Karmelowa w Nadarzynie dł. ok 600 mb. Pozostała dokumentacja projektowa w trakcie realizacji: - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla dróg rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie drogowym dróg publicznych gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nadarzyn. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Sieć dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Umowa została podpisana dnia 10 czerwca br., termin realizacji dokumentacji do 30 września br., termin uzyskania pozwolenia na budowę do 15 stycznia 2016 r. - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Wolica: długość ok. 10,1 km, dokumentacja techniczna została przekazana do Referatu Inwestycji, termin złożenia wniosku o pozwolenie na budowę do 30 czerwca br. - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji sanitarnej dla Ruśca II etap (termin realizacji do dnia r.), - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji ciśnieniowo - grawitacyjnej dla Nadarzyna: ul. Szyszkowa, ul. Żółwińska (termin realizacji do r.), - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nadarzyn: - Nadarzyn ul. Modrzewiowa, - Krakowiany droga gminna nr W (nr dz. nr ew. 70), - Rusiec ul. Promienista (dokumentacja wykonana, uzyskano zgłoszenie robót) - Stara Wieś ul. Tarniny (dokumentacja wykonana, uzyskano zgłoszenie robót; termin realizacji do r.). Referat Inwestycji Ankieta w sprawie godzin pracy Urzędu Gminy Nadarzyn Na stronie internetowej Gminy Nadarzyn (www.nadarzyn.pl) opublikowana została ankieta dotycząca godzin pracy urzędu, o następującej treści: Czy wg Pani/Pana należałoby zmienić godziny pracy Urzędu Gminy Nadarzyn - Nie - Tak, np. przez wydłużenie godzin pracy UG w poniedziałki do 18.00, a skrócenie w piątki do Zachęcamy Państwa do wzięcia w niej udziału, bowiem zależy nam na poznaniu faktycznych potrzeb Mieszkańców Gminy w tym zakresie. Głosować będzie można do końca lipca, a ewentualne zmiany - zależnie od wyniku ankiety, wprowadzone zostaną w życie od 1 września br. Zaproponowane rozwiązanie wynika przede wszystkim z tego, że w poniedziałek rano (po godzinie 9.00) do urzędu ze swoimi sprawami przychodzi więcej osób, niż w piątek po godz Edyta Gawrońska - Sekretarz Gminy Nadarzyn System gospodarowania odpadami komunalnymi Informujemy, że szczegółowy harmonogram wywozu śmieci dla poszczególnych miejscowości Gminy Nadarzyn na rok 2015 znajduje się na stronie: w zakładce Ochrona środowiska. Przypominamy także, że mieszkańcy Gminy zobowiązani są do wnoszenia opłaty za śmieci w terminach: - za II kwartał do 30 czerwca, - za III kwartał do 30 września, - za IV kwartał do 31 grudnia. Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki 4 6 (195) czerwiec 2015

5 Z sesji Rady Gminy Nadarzyn VIII Sesja Rady Gminy Nadarzyn odbyła się w środę, 27 maja 2015 r., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Tradycyjnie o godzinie 14:00 zebrali się mieszkańcy, władze gminy, radni, sołtysi i urzędnicy. Po powitaniu wszystkich zebranych stwierdzono quorum. Radni po krótkiej dyskusji przyjęli proponowany porządek obrad jak i protokół z poprzedniej VII Sesji Rady Gminy Nadarzyn, która odbyła się 29 kwietnia. Przedstawione przez wójta Gminy Nadarzyn Janusza Grzyba sprawozdanie z działalności za okres między sesjami wywołało wiele pytań ze strony radnych z Klubu Radnych Zielona Gmina nie zawsze związanych z tematem. Jeden z radnych korzystając z okazji zwrócił uwagę na niewłaściwy jego zdaniem przepływ informacji między sołtysem a Urzędem Gminy. Wójt zaznaczył, że nie zdarzyło się, aby któremuś z sołtysów odmówił spotkania. Dodał, że poza nim w urzędzie działają różne referaty, w których zarówno mieszkańcy jak i sołtysi mogą uzyskać interesujące ich informacje. - Zapraszam sołtysa, moje drzwi są otwarte stwierdził wójt Janusz Grzyb - jeśli sołtys jest zainteresowany jakimś tematem, wszystko możemy omówić. Zresztą panuje taki dobry zwyczaj, że sołtysi nie tylko tak jak teraz siedzą na sesjach, ale przynajmniej raz w miesiącu a zazwyczaj co tydzień lub co dwa tygodnie pokazują się w urzędzie. Modernizacja dróg i ścieżki rowerowe Poruszona została także kwestia zaplanowanej modernizacji ul. Pieczarkowej i Poziomkowej (ulice w Starej Wsi - zadanie realizowane zostanie w ramach funduszu sołeckiego). Wójt wyjaśnił, że niezależnie od tego czy projekt realizowany będzie indywidualnie, czy wspólnie ze ścieżkami rowerowymi, czas jego realizacji nie ulegnie zmianie. Dodał, że połączenie zadań jest korzystnym rozwiązaniem, gdyż kwota przedstawiona we wniosku sołeckim jest kwotą hipotetyczną i może się ona różnić od ostatecznej uzyskanej w wyniku postępowania przetargowego. Gdyby kwota ostateczna była wyższa od wstępnych szacunków, to aby zrealizować zadanie trzeba by przykładowo z jednej z ulic zrezygnować. Przy obecnym podejściu, niezależnie od wysokości kwoty ostatecznej całe zadanie zostanie zrealizowane w ustalonym zakresie. Zastępca Wójta Tomasz Muchalski zwrócił uwagę na inną istotną kwestię. - W projekcie, który ma większy zakres cena jednostkowa jest niższa. Gdybyśmy projekt rozbili na kilka o mniejszych zakresach, to sumując kwoty jednostkowe przeznaczone na wykonanie każdego z małych projektów wydalibyśmy więcej środków. Jeśli wykonujemy coś, nazwijmy to w hurcie, to zawsze jest taniej. Dlatego włączyliśmy modernizację ul. Pieczarkowej i Poziomkowej w Starej Wsi do większego projektu wytłumaczył zastępca wójta. Bardzo ważne jest również to, że będziemy się ubiegali o dofinansowanie projektu budowy około 33 km ścieżek. Dzięki czemu nie będziemy musieli całości inwestycji finansować z własnych środków. Podczas V sesji Rady Gminy Nadarzyn członkowie Klubu Radnych Zielonej Gminy nie kryli niezadowolenia z umieszczenia w Młochowie niedaleko parku pojemników na sortowane odpady. Po kilku miesiącach okazało się, że radny Miszczuk podczas VIII sesji wrócił do tematu i powołując się na doświadczenia zebrane w Młochowie zwrócił się z prośbą do wójta o ustawienie na terenie gminy większej liczby koszy na śmieci. - Dotąd nie zgłaszaliście Państwo takiej potrzeby - wniosku ani do budżetu gminy ani do budżetu sołeckiego. W związku z tym rozumiem, że wnioskuje Pan o przesunięcia budżetowe. Proszę zatem przemyśleć sprawę i złożyć wniosek wskazując, której zaplanowanej inwestycji chcemy środki na ten cel zabrać wyjaśnił wójt. Z kolei Zastępca wójta zauważył, że w zakresie stawiania koszy na śmieci np. przy ulicy Warszawskiej dyskusja jest bezcelowa. Zarządcą drogi jest Zarząd Dróg Powiatowych zatem o postawienie tam koszy na śmieci należy wnioskować do władz powiatu pruszkowskiego. Zastępca wójta wyjaśnił także radnym, którzy najwyraźniej nie zapoznali się z obowiązującymi przepisami prawa, że obowiązek finansowania budowy oświetlenia dróg, czy to gminnych, czy powiatowych, a nawet krajowych spoczywa na gminie. Referował również wprowadzając nowych radnych w tematy związane z zarządzaniem gminą - kwestie współinwestowania, z władzami powiatowymi inwestycji istotnych dla podniesienia bezpieczeństwa czy komfortu życia mieszkańców gminy. Wyjaśnił, że owszem zdarzają się przypadki gdy gmina uczestniczy finansowo w realizacji zadań powiatu, jednak każdorazowo poparte jest to dobrze pojętym interesem mieszkańców naszej gminy i po podpisaniu stosownych porozumień z władzami powiatu oraz ściśle na ich podstawie. Po wyjaśnieniu wszystkich obaw członków klubu, radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie wójta gminy Nadarzyn Janusza Grzyba z działalności za okres między sesjami. Dlaczego przyjaciel stracił pracę? To interesowało radnego Zaborowskiego Po zapoznaniu z ponad 20 minutowym sprawozdaniem z rocznej działalności Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie za rok 2014 okazało się, że radnych zrzeszonych w klubie interesowały wyłącznie przyczyny i okoliczności odejścia z pracy jednego z medyków. Chociaż zadaniem radnych było zapoznanie się i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie dyskusja zeszła na tory prywatne. Nowych radnych żywotnie interesowało nieprzedłużenie umowy z jednym z wielu zatrudnianych przez placówkę lekarzy jak jeden z radnych zaznaczył pytał o umowę swojego przyjaciela. Radny tłumaczył, że skoro mają akceptować sprawozdanie z działalności za rok, w którym doszło do zakończenia stosunku pracy z doktorem, to chciałby poznać szczegóły. Dyrektor placówki wyjaśnił, że podczas sesji i w ramach sprawozdania z działalności przedstawił to co miał przedstawić. Przewodnicząca Rady Gminy ze zdziwieniem pytała radnych czy faktycznie 6 (196) czerwiec

6 nie mają żadnych pytań dotyczących finansów placówki i całorocznego działania SPG ZOZ? Okazało się, że nie była to jedyna prywatna sprawa nowych radnych poruszana podczas sesji. Radna Jach przedstawiła skargę swojej bratowej - na lekarza pediatrę pracującego w ośrodku, który rzekomo miał odmówić przyjęcia jej chrześniaka. Dyrektor stwierdził, że skarga taka do niego nie wpłynęła, a jest właściwą osobą do adresowania niezadowolenia z pracy podległych mu lekarzy. Przyznał, że z jego doświadczenia wynika, że nie wszystkie oczekiwania pacjentów czy skargi są zasadne. Trudno odmówić Dyrektorowi racji, po jednym z kolejnych pytań radnej z klubu radnych: - Dlaczego lekarze biorą urlopy? Bo też są ludźmi, też mają dzieci i tak jak i Państwo mają prawo do wypoczynku odpowiedział Dyrektor placówki. Po uzyskaniu odpowiedzi na wszystkie pytania radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z rocznej działalności Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie za rok 2014 oraz roczne sprawozdanie finansowe za 2014 rok Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie. Podczas sesji radni udzielili Wójtowi Gminy Nadarzyn Januszowi Grzybowi absolutorium za 2014 rok. Szczegóły w artykule obok. Materiały z sesji itvnadarzyn: red. ABSOLUTORIUM dla Wójta Gminy Nadarzyn Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium za 2014 rok dla wójta Gminy Nadarzyn Janusza Grzyba. Większością głosów po przedstawieniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz sprawozdania z działalności za 2014 rok, a także po analizie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdań na wniosek Komisji Rewizyjnej i po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji Gospodarczej i Budżetowej Wójt Gminy Nadarzyn uzyskał absolutorium Rady Gminy Nadarzyn. Sam budżet otrzymał też pozytywną opinię RIO. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego Wójta w 2014 roku. Trzeba zaznaczyć, iż termin głosowania nad absolutorium uzależniony jest od spełnienia wielu warunków formalno prawnych, skompletowania i przedstawienia niezbędnych dokumentów oraz co w tym wypadku jest kluczowe uzyskania pozytywnej opinii RIO. Jeden z nowych radnych nie rozumiejąc dlaczego już w maju rada ma udzielić Wójtowi absolutorium domagał się wykreślenia z proponowanego porządku obrad punktów z nim związanych (17* i 18*). Proponował miesięczne przesunięcie głosowania wiążąc jego zasadność z zakończeniem postępowania prowadzonego przez prokuraturę w Grodzisku Mazowieckim. - Czy pan wie czego dotyczy absolutorium? pytała Przewodnicząca Rady, wyjaśniając jednocześnie Absolutorium dotyczy wykonania realizacji budżetu za 2014 rok. Zastępca wójta Tomasz Muchalski oświadczył, że twierdzenie, iż toczy się postępowanie przeciwko Wójtowi czy wice wójtowi jest kłamstwem. Obaj pełnią jedynie rolę świadków, a o stawianiu jakichkolwiek zarzutów nie ma w ogóle mowy. Z kolei wójt Janusz Grzyb doprecyzował, że jest jedynie świadkiem w postępowaniu wyjaśniającym rozpoczętym na podstawie donosów. Bezzasadne jest łączenie przyznania absolutorium z wyjaśnianiem przez prokuraturę treści donosów. Przewodnicząca Rady przypomniała radnym podważającym zasadność głosowania nad absolutorium że wprawdzie nieprawomocny ale w sprawie wygaszenia ich mandatów zapadł już niekorzystny dla nich wyrok sądu. Przypominamy, że z powodu niezłożenia oświadczeń majątkowych w terminie przez radnego Zaborowskiego i radnego Miszczuka ich mandaty zostały decyzją rady gminy wygaszone. Wprawdzie decyzja ta została zaskarżona, jednak zapadł pierwszy nieprawomocny wyrok w tej sprawie. Sąd przychylił się do decyzji rady i uznał ją za zgodną z prawem i zasadną. Teraz od decyzji radnych zależy czy zaakceptują niekorzystny dla siebie wyrok i poczekają na jego uprawomocnienie czy zdecydują się go zaskarżyć do sądu wyższej instancji. Wniosek o zdjęcie z porządku obrad obu punktów dotyczących absolutorium został większością głosów odrzucony. 17* Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nadarzyn w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Nadarzyn za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. 18* Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Nadarzyn za 2014 rok. Treść wszystkich podjętych uchwał znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy: red. 6 6 (195) czerwiec 2015

7 Konwent Młodzieży w Nadarzynie Rada Młodzieżowa 9 czerwca 2015 r. budynek Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie na jeden dzień zmienił się w miejsce debat oraz warsztatów. W tym właśnie dniu został zorganizowany Konwent Młodzieży pod hasłem 25 lat samorządności w Polsce, którego organizatorem było Gimnazjum w Nadarzynie oraz Urząd Gminy. Honorowy patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Nadarzyn Pan Janusz Grzyb. Konwent był okazją do spotkania młodzieży z samorządowcami nie tylko Naszej Gminy, ale również sąsiednich miejscowości, powiatu pruszkowskiego oraz Mazowsza. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz powiatowych (powiatu grodziskiego ze Starostą Markiem Wieżbickim, pruszkowskiego z przedstawicielką Elżbietą Pietrak), władze Gminy Baranów (na czele z Wójtem Andrzejem Kolkiem) oraz Gminy Nadarzyn (z Wójtem Januszem Grzybem), przedstawiciele oświaty (w tym m.in.: dyrektorzy lokalnych I sesja Rady Młodzieżowej szkół i przedszkoli), dyrektorzy i funkcjonariusze zaprzyjaźnionych instytucji, nauczyciele, rodzice. Spotkanie rozpoczęła krótka prezentacja dotycząca Gminy Nadarzyn, następnie zostały wręczone nagrody w konkursach plastycznym i fotograficznym dotyczących Nadarzyna, jakie odbyły się w ramach przygotowań do Konwentu. Kolejnym punktem była debata, której myślą przewodnią były słowa św. Jana Pawła II Miasto nie jest celem samo w sobie, lecz celem jest człowiek - dotycząca sukcesów oraz trudności w zarządzaniu i pracach samorządów lokalnych. Młodzież zadawała pytania, na które odpowiedzi udzielali samorządowcy zarówno naszej gminy np. Wójt Gminy Nadarzyn pan Janusz Grzyb, jak również przedstawiciele Gminy Baranów czy powiatu pruszkowskiego. Młodzież nie oszczędziła nawet przedstawicieli Młodzieżowej Rady Gminy Baranów jak również Młodzieżowych Radnych z Nadarzyna. Ostatnim, a zarazem chyba najważniejszym punktem Konwentu było zaprzysiężenie Młodzieżowej Rady Gminy Nadarzyn przez p. Danutę Wacławiak Przewodniczącą Rady Gminy 13. Młodych Radnych złożyło uroczyste ślubowanie. Kadencja MRG Nadarzyn będzie trwać do października 2016 r. W tym czasie Radni będą pracować na rzecz rozwijania i upowszechniania wśród młodzieży idei samorządności, umożliwiania aktywnego udziału młodzieży w życiu społecznym gminy, wspierania inicjatyw młodzieży. Działania takie kształtują kompetencje obywatelskie młodych ludzi, uczą ich jak podejmuje się ważne decyzje dla mieszkańców na poziomie lokalnym i pozwolą współdecydować o sprawach ważnych dla młodzieży. Tego dnia odbyła się również I inauguracyjna sesja Młodzieżowej Gminy Nadarzyn, na której Młodzieżowi Radni wybrali Przewodniczącego, jednogłośnie został nim Mateusz Lewandowski, Zastępcę Przewodniczącego Łukasz Przewłocki oraz Sekretarza Zuzanna Oprawka W drugiej części Konwentu przygotowano warsztaty dla młodzieży Jak zostać liderem w środowisku lokalnym. Głównym celem warsztatów było wzmocnienie kompetencji młodzieżowych liderów, wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do działań animacyjnych i realizacji młodzieżowych inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego. Młodzież miała możliwość uczestnictwa w zajęciach warsztatowych prowadzonych metodą ćwiczeń aktywizujących i mini wykładów. Zostali zapoznani z funkcją, rolą i zadaniami lidera oraz podstawowymi stylami zarządzania grupą. Poznali znaczenie, formy i metody diagnozowania zasobów własnych i po- 6 (196) czerwiec

8 trzeb środowiska lokalnego. Ważnym elementem warsztatów było ugruntowanie wiedzy i wzmocnienie kompetencji społecznych liderów w obszarze komunikacji, umiejętności pracy w zespole oraz rozwiązywania sytuacji trudnych. Uczestnicy warsztatów poznali także główne teorie nt. motywacji ludzi do działań prospołecznych, omówili kwestię czynników wpływających na trwałość zaangażowania młodzieży w wolontariat i działania na rzecz najbliższego otoczenia. Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowyego z Konwentu na itvnadarzyn Agnieszka Haba -Czajńska - opiekun MRG, nauczyciel gimnazjum Wójt Gminy Nadarzyn Janusz Grzyb odpowiadał na pytania zadawane przez młodzież. Pierwszy z lewej Wójt Gminy Baranów Andrzej Kolek Dla seniorów z naszej gminy Perspektywy działań aktywizujących seniorów w Gminie Nadarzyn: - Powołanie Rady Seniorów - Działalność Uniwersytetu III Wieku Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Nadarzyn została podjęta uchwała o powołaniu Rady Seniorów. Przewidujemy, że we wrześniu br. zostaną wyłonieni radni - seniorzy. W naszej gminie jest grupa aktywnych mieszkańców 60+, którzy uczestniczyli w półrocznych warsztatach społecznych organizowanych przez gminę wspólnie z Fundacją Lex Nostra w ramach projektu Moja wizja Nadarzyna. Mamy nadzieję, że właśnie z tej grupy zostaną wyłonieni nowi radni - seniorzy. Warsztaty były inicjowane na wzór warsztatów prowadzonych w gminie Mora w Szwecji, opierały się też na wykorzystaniu dobrych praktyk z innych krajów UE. Warsztaty miały stanowić etap przygotowawczy do debat obywatelskich z udziałem przedsiębiorców, przedstawicieli gminy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Warsztaty społeczne realizowane w ramach projektu Moja wizja Nadarzyna składały się z trzech etapów: 1. KRYTYKA 8 2. WIZJA 3. DZIAŁANIE. W 1. etapie KRYTYKA odbyły się 3 warsztaty, podczas których uczestnicy zdefiniowali problemy w aktualnym funkcjonowaniu gminy Nadarzyn lub związane z zagadnieniem, które było przedmiotem spotkania. Seniorzy mieli zastanowić się nad negatywną oceną status quo. Na tym etapie mogli wyrazić swoje niezadowolenie z obszaru, który dotyka ich bezpośrednio, oraz mieć możliwość wypunktowania czego brakuje w ofercie usług dostarczanych przez gminę. Efektem warsztatów w ramach cyklu Krytyka było stworzenie wspólnej listy obszarów, na które zwracają swoją krytyczną uwagę osoby etap warsztatów WIZJA stanowiły warsztaty, podczas których uczestnicy mieli się oderwać od rzeczywistych problemów i naszkicować idealistyczną wizję oczekiwań. Schemat działania był podobny jak w przypadku działań przedstawianych w fazie 1. Zamiast krytykować to, co jest obecnie, uczestnicy mieli możliwość przedstawienia swoich marzeń i oczekiwań dotyczących funkcjonowania gminy z punktu widzenia seniorów. Efektem było stworzenie wspólnej listy obszarów, na które zwróciły swoją uwagę osoby etap DZIAŁANIE opierał się na warsztatach, podczas których uczestnicy wypracowali konkretne plany działania, biorąc za punkt wyjścia wyniki fazy krytyki i wizji. Uczestnicy mieli zastanowić się czy i w jaki sposób można wprowadzić w życie cele sformułowane na drugim etapie warsztatów Wizja. Efektem warsztatów w ramach cyklu Wizja było stworzenie wspólnej listy obszarów, na które zwracają swoją uwagę osoby 60+. Po wakacjach rozpocznie pełną działalność Uniwersytet III Wieku w naszej gminie. W ramach zajęć uniwersyteckich odbyły się już dwa wykłady, o których piszemy w artykule Językowe fajerwerki w NOK. Warto zaznaczyć, że Gmina Nadarzyn jest prekursorem jeśli chodzi o Radę Młodzieży i Radę Seniorów - jako pierwsza w powiecie pruszkowskim zainicjowała powstanie zarówno jednej jak i drugiej rady. Katarzyna Dombska - kierownik Referatu ds. Funduszy Zewnętrznych 6 (195) czerwiec 2015

9 Językowe fajerwerki w NOK 1 czerwca br. w sali widowiskowej NOK odbył się wykład prof. JERZEGO BRALCZYKA. Było to kolejne spotkanie organizowane w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku Gminy Nadarzyn. Gościliśmy wybitnego polskiego językoznawcę, specjalistę w zakresie języka mediów, reklamy i polityki, dlatego na ten wykład staraliśmy się zaprosić jak najszersze grono słuchaczy, niezależnie od wieku od młodzieży po seniorów. O godzinie 18:00 okazało się, że sala NOK-u jest pełna. Zabrakło miejsc. Publiczność siedziała na dostawionych krzesłach i na parapetach okien. Wykład miał nietypowy przebieg. Pan Profesor prosił o zadawanie pytań i wokół poruszanych tematów budował swój wykład. Jak sam powiedział, ma w głowie przygotowanych wiele odpowiedzi, tylko musi poczekać na zadanie odpowiedniego pytania. Cały wykład, o czym mogli przekonać się wszyscy obecni, stanowiły błyskotliwe, intelektualne rozważania wokół słów. Pan Profesor stwierdził filozoficznie, że w czasach młodości uczył bawiąc, potem jako dojrzały człowiek bawił ucząc, a obecnie w sile wieku bawi się bawiąc innych niuansami naszego ojczystego języka. Wykład pana profesora Jerzego Bralczyka był drugim z kolei spotkaniem w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wykład inauguracyjny wygłosił dr Mariusz Affek nt. kulis polityki watykańskiej. W ten sposób zakończyliśmy swoisty rok zerowy. Od nowego roku akademickiego słuchaczom Uniwersytetu zaproponujemy serię zajęć i wykładów. Współorganizatorami będą: Urząd Gminy Nadarzyn, Nadarzyński Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Gminna. Wszystkich seniorów chętnych do dołączenia do grona już zapisanych studentów prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Nadarzyn pok. 228 lub do pok. LGD NADARZYN - RASZYN Nowa formuła współpracy między Gminą Nadarzyn i Gminą Raszyn 8 czerwca br. powstało nowe Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn - Raszyn. Wniosek o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym został złożony już następnego dnia. Stowarzyszenie ma na celu działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności: 1) wspieranie działań na rzecz realizacji PROW dla obszaru gmin Nadarzyn i Raszyn. 2) opracowanie, aktualizowanie i realizowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, zwanej dalej LSR, w rozumieniu przepisów PROW dla obszaru gmin o których mowa w pkt 1; 3) ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno kulturowych, rozpowszechnianie i wspieranie rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii, rozwój turystyki i sportu oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych w gminach, o których mowa w pkt 1 oraz na terenie Polski i za granicą: 4) aktywizowanie ludności wiejskiej do udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1 oraz na terenie Polski i za granicą; 5) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach, zarówno na obszarze działania stowarzyszenia, na terenie innych gmin, powiatów i województw Rzeczypospolitej Polskiej, a także w innych wybranych powiatach i jednostkach administracyjnych Unii Europejskiej oraz poza nią; 6) rozwój edukacji na terenach wiejskich; 7) poprawę konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa poprzez wspieranie restrukturyzacji; rozwoju i innowacji; 8) poprawę jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania różnicowania działalności gospodarczej. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn zostało założone przez 36 członków założycieli. Po zarejestrowaniu Stowarzyszenie Wiadomości Nadarzyńskie Profesor Jerzy Bralczyk podczas wykładu 100 (kancelaria urzędu) celem wypełnienia Deklaracji uczestnictwa w pracach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gminie Nadarzyn. Katarzyna Dombska - kierownik Referatu ds. Funduszy Zewnętrznych będzie się ubiegać o środki na działania przygotowawcze do nowej perspektywy unijnej, z których m.in. będzie opracowywana strategia naszej nowej LGD. Gmina Nadarzyn przez sześć lat była członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Chełmońskiego. Dzięki udziałowi w tym LGD zarówno gmina, jak i nasi mieszkańcy mogli ubiegać się o dofinansowanie w ramach działań takich jak Odnowa i rozwój wsi, Małe projekty, Rozwój przedsiębiorczości oraz Wspieranie działalności pozarolniczej. W nowej perspektywie unijnej zmieniły się zasady przyznawania dofinansowania dla lokalnych grup działania. Mniejsze grupy dostają proporcjonalnie więcej środków dla gmin uczestniczących w LGD, niż grupy większe. Dalszy udział Nadarzyna w LGD Ziemia Chełmońskiego spowodowałby możliwość pozyskania dla gminy i jej mieszkańców maksymalnie 1 miliona złotych z osi 4 LEADER do 2020 roku, natomiast udział Nadarzyna w nowej LGD Nadarzyn-Raszyn daje potencjalnie możliwość pozyskania dla każdej z naszych gmin po 2,5 miliona złotych. Katarzyna Dombska - kierownik Referatu ds. Funduszy Zewnętrznych 6 (196) czerwiec

10 GODM Tęcza rokrocznie podejmuje działania w ramach kampanii Postaw na rodzinę. Kolejną inicjatywą wpisującą się w tę akcję był VII Piknik Rodzinny zorganizowany przez naszą placówkę we współpracy z Nadarzyńskim Ośrodkiem Kultury, Urzędem Gminy, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Parafią w Nadarzynie. W tym roku zaczęliśmy już o godz historyczną grą terenową - Quest pt. Śladami historii Nadarzyna (art. str. 11 WN) Gra - przygotowana przez p. Katarzynę Dombską i p. Marcina Mlekickiego we współpracy z LGD Ziemia Chełmońskiego polegała na przejściu trasy po Nadarzynie w celu uzyskania wskazówek do ułożenia końcowego hasła. Ostatnim punktem Questu była kancelaria miejscowego Urzędu Gminy, gdzie uczestnicy otrzymywali stempel. Uwieńczeniem gry był występ wokalny p. Macieja Akonoma, który skomponował muzykę i napisał słowa do piosenki o Nadarzynie. Następnie tradycyjnie odprawiona została Msza św. polowa, której przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Wieczorek. Po Mszy na scenie zaprezentowali się nasi wychowankowie (pod kierunkiem pana Krzysztofa Marciniaka i wychowawczyń). Podczas pikniku obecni byli członkowie koła tanecznego ze Szkoły Podstawowej w Ruścu prowadzonego przez panią Anitę Szopę i pana Krzysztofa Marciniaka. Pierwszoklasistów można było podziwiać w dwóch choreografiach: walcu i sambie. Talentem wokalnym pochwaliły się zwyciężczynie I Gminnej Olimpiady Talentów. Pierwsza zaśpiewała Zuzanna Reszka uczennica Gimnazjum VII Piknik Rodzinny im. św. Jana Pawła II. W jej wykonaniu usłyszeliśmy utwory Duffy pt. Mercy i Adele pt. Rolling in the deep. Natomiast Nikola Miszewska, uczennica Szkoły Podstawowej im. bł. ks. B. Markiewicza w Woli Krakowiańskiej, wykonała utwór Leonarda Cohena pt. Hallelujah. Następnie na scenie gościliśmy Mazowiecki Klub Karate Kykoshin i Akademię Puncher. Widzowie obejrzeli pokaz sztuki walki - karate kyokushin pod kierunkiem senseia Macieja Millera. Głównym punktem imprezy był VI Bieg Rodzinny o Puchar Wójta Gminy Nadarzyn Janusza Grzyba. Jest to wyjątkowy bieg, w którym nie chodzi o bicie rekordów, ale wspólną rodzinną zabawę. Sędzią Głównym biegu był pan Jacek Nowocień, a rozgrzewkę poprowadziła pani Marta - instruktorka Szkoły Tańca Freestyle w Nadarzynie. Wśród wszystkich zawodników rozlosowane zostały atrakcyjne nagrody: 2 rowery, piłki i plecaki oraz płyty orkiestry OSP Nadarzyn i płyty z clipem Nadarzyn w dobrym kierunku. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary. Ponadto pamiątkowymi statuetkami wyróżnieni zostali: najmłodszy i najstarszy uczestnik biegu oraz trzy najliczniejsze rodziny, które dodatkowo otrzymały kosze z żywnością ufundowane przez sklep Warus z Nadarzyna. Nad bezpieczeństwem całej imprezy czuwała nadarzyńska Straż Gminna i Policja. Natomiast opiekę medyczną zapewnił Ośrodek Zdrowia z Nadarzyna. Dla najmłodszych wystąpił Teatr Scena z przedstawieniem Cmok oraz iluzjonista Konrad Modzelewski. Na zakończenie rozdane zostały nagrody laureatom II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Barwy Dzieciństwa - Daj się lepiej poznać. Były rónież takie atrakcje jak: dmuchańce, koniki maszynowe, malowanie buziek, loteria fantowa Caritas, i nowość na tegorocznym pikniku - wspinaczka po skrzynkach (za co bardzo dziękujemy panu Michałowi Grzance) oraz rodzinny quiz biblijny. Nie ma pikniku bez zaplecza gastronomicznego, dlatego podczas imprezy można było skosztować m.in.: pizzy, hot dogów, gofrów, kiełbaski z grilla, waty cukrowej Swoje stoiska przygotowali również: Straż Gminna, harcerze, Niepubliczne Przedszkole Bajkowy Lasek oraz Mazowiecki Klub Karate Kyokushin i Akademia Puncher. Serdecznie dziękujemy Wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację VII Pikniku Rodzinnego oraz Uczestnikom pikniku za wspólnie spędzone niedzielne popołudnie. Organizatorzy VII Pikniku Rodzinnego Materiał filmowy dot. VII Pikniku na itvnadarzyn Zapraszamy do obejrzenia Zawodnicy startujący w kategorii mężczyzn na starcie biegu o Puchar Wójta Gminy Nadarzyn 10 6 (195) czerwiec 2015

11 Tegoroczny Piknik Rodzinny w Nadarzynie, który odbył się w dniu 7 czerwca br. rozpoczęła gra terenowa quest - pod tytułem Śladami historii Nadarzyna. Celem gry było przejście trasy po Nadarzynie i ułożenie końcowego hasła, które jest wynikiem odgadnięcia kilku haseł i rebusów pomocniczych. Ostatnim zadaniem było dotarcie do punktu, gdzie uczestnik otrzymywał pieczątkę questu, czyli kancelaria Urzędu Gminy Nadarzyn. W niedzielę pogoda dopisała. W zabawie uczestniczyły rodziny, dzieci, młodzież. Co prawda hasła w karcie questowej nie są trudne, jednak wymagają chwili zastanowienia i przejścia trasy, po której prowadzi nasz quest. KARTY QUESTU (broszury questowe) są dostępne w Urzędzie Gminy, w NOK, w Bibliotece oraz w placówkach oświatowych. Każdy może w dowolnie wybranym czasie, indywidualnie lub z grupą znajomych wybrać się na małą wycieczkę Wiadomości Nadarzyńskie Gra terenowa QUEST w Gminie Nadarzyn po Nadarzynie. Historyczna, rodzinna gra terenowa Śladami historii Nadarzyna jest częścią dużego projektu organizowanego przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Chełmońskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, oś 4 LEADER. Na terenie gmin: Teresin, Żabia Wola, Radziejowie, Mszczonów, Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno są zorganizowane trasy questowe piesze, rowerowe lub samochodowe. W ramach naszego projektu współpracy można przejść lub przejechać 13 przygotowanych tras questowych. Zapraszamy do wspólnej rodzinnej zabawy questowej. Jest to świetny sposób na poznanie ciekawych miejsc i faktów związanych z historią Nadarzyna połączony z dobrą zabawą. Katarzyna Dombska - Kierownik referatu ds. funduszy zewnętrznych Rada Sołecka Nadarzyna I zaprasza do kontaktowania się za pomocą a: oraz przez profil facebook: Sołectwo-Rada Sołecka Nadarzyn1 https://www.facebook.com/profile. php?id= ) Rada Sołecka Krakowian zaprasza do kontaktu przez profil sołectwa na facebooku https://www.facebook.com/pages/ o%c5%82ectwo-krakowiany/ ?fref=ts Jedna z grup questowych przed wyruszeniem na trasę pod Nadarzyńskim Ośrodkiem Kultury, skąd rozpoczynała się gra. Rada Sołecka Starej Wsi Zaprasza na stronę internetową sołectwa 6 (196) czerwiec

12 KARTA NADARZYNIAKA - już ponad tysiąc osób bierze udział w programie skierowanym do Mieszkańców Gminy Nadarzyn zamieszkujących na terenie gminy i płacących tu podatki. Mieszkańcy uprawnieni do korzystania z Karty Nadarzyniaka proszeni są o składanie podpisanych wniosków w Kancelarii Urzędu Gminy (parter, pokój 100) lub w sposób elektroniczny - zeskanowany wniosek należy przesłać na adres: Lokalnych przedsiębiorców prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy - Referat Organizacyjny (I p., pokój 216) w celu podpisania porozumienia dotyczącego oferty upustów i ulg dla posiadaczy Karty. Szczegóły na stronie Karta Nadarzyniaka. Nasi partnerzy (zniżki): KOMUNIKACJA: ZTM Warszawa, ul. Żelazna 61, Warszawa. Lista punktów wyznaczonych przez ZTM, w których mogą być doładowywane karty: ul. Żelazna 61; Lotnisko Chopina (Terminal A, Hala przylotów wyjście 2); Stacje Metra: Imielin (pawilon ), Służew (pawilon ), Centrum (pawilon 2010B), Centrum 2 (pawilon 2002H), Świętokrzyska (pawilon 1000 G), Ratusz Arsenał (pawilon 09), Dworzec Gdański (pawilon 20), Plac Wilsona (pawilon 1002), Marymont (pawilon 1012), Młociny (hala dworca autobusowego), Dworzec Wschodni - ul. Lubelska (dworzec autobusowy od strony ul. Lubelskiej). Rodzaj biletu 30 dniowy imienny obowiązujący w strefie 1 i 2 90 dniowy imienny obowiązujący w strefie 1 i 2 30 dniowy imienny obowiązujący tylko w strefie 2 90 dniowy imienny obowiązujący tylko w strefie 2 ZDROWIE I URODA: Salon Urody; ul. Młochowska 137, Rozalin; 1 min = 1 zł solarium; 10% karnet na solarium. Salon Urody - Studio Fryzur, ul. Młochowska 137, Rozalin; 5% ogólny zakres usług gratisy przy zakupie kosmetyków po wybraniu usługi koloryzacji. Gabinet Terapii i Bólów Kręgosłupa, ul. Modrzewiowa 26A, Nadarzyn. Zakład fryzjerski, ul. Rosy 7, Kajetany. 10% ogólny zakres usług. 12 Do biletu normalnego Do biletu ulgowego 50% 14 zł 7 zł 54 zł 27 zł 14 zł 7 zł 32 zł 16 zł Salon Fryzjerski Marzena, ul. Główna 98, Rusiec; 15% ogólny zakres usług Salon Piękności Eli, ul. Mszczonowska 50K, Nadarzyn; 5% ogólny zakres usług. Salon Fryzjerski Studio 3, ul. Mszczonowska 8, Nadarzyn, co druga koloryzacja premiowana kosmetykiem fryzjerskim: 50% kuracja arganowa, antystarzeniowa, botox, objętościowa; 15% Solarium 1,2 zł/minuta. USŁUGI: Catering bar Gemlik ul. Warszawska 1d, Nadarzyn; 5 % zestawy obiadowe; 5 10 % imprezy okolicznościowe. Od 1 lipca br. VIPEX - Usługi elektryczne, ul. Osiedlowa 4A, Rusiec; 20% usługi elektryczne; RIO - Wynajem przyczep, ul. Osiedlowa 4, Rusiec; 10% wynajem. Family Company. Usługi hydrauliczne; ul. Zielonej Łąki 34, Nadarzyn; 10% usługi ogólne. Red Ingo; ul. Komorowska 48, Nadarzyn; 10% strony internetowe, 5% sklepy internetowe. 6 (195) czerwiec 2015

13 Hotel Perła Leśna, ul. Leśna 1, Nadarzyn; 15% usługi noclegowe, gastronomiczne, konferencje. PTU WLAN-TECH PLUS ul. Harcerska 30 lok 24, Piastów; - 10% łącze internetowe 8/512; - 8% łącze internetowe 6/512. Serwis komputerowy Sławomir Ossowski, ul. Błońska 62, Nadarzyn. Montaż i serwis komputerów stacjonarnych 10%, serwis laptopów 5%. Magic Jakub Ściwiarski, ul. Mszczonowska 59D, Nadarzyn, 10% farby dekoracyjne, 10% farby antykorozyjne, 10% lakiery i impregnaty do drewna, porady malarskie 100%. PITSTOP Szymon, ul. Komorowska 5, Nadarzyn; 10% usługi wulkanizacyjne;10% przechowalnia opon i kół ADMAR Budownictwo Sp. z o. o. ul. Nad Utratą 171, Walendów; www. admar-budownictwo.pl od 23 lutego 2015 r. tel ; 5% usługi remontowe, 7% usługi wykończeniowe. KULTURA, ROZRYWKA I SPORT: MEDINCUS; ul. Mokra 1, Kajetany; com/osrodek.medincus.nadarzyn. 10 % hala sportowa: kręgle, kort do Squash a. kort tenis ziemny, boisko piłka nożna, boisko siatkówka i koszykówka. 10% Rekreacja na powietrzu: jazda konna, boiska do piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenis ziemny, boisko + sprzęt do gry w minigolfl, angielski krokiet,badbinton/kometka/indiaka, boccia. 5% imprezy: szkolenia/konferencje, imprezy integracyjne, pikniki klasowe, przyjęcia okolicznościowe, urodziny dla dzieci. Zniżki/ promocje nie łączą się. Nie dotyczy karnetów. Gminny Ludowy Klub Sportowy, ul. Żółwińska 41, Hala Sportowa Nadarzyn. 50% wstęp na imprezy sportowe organizowane przez GLKS, 30% składki członkowskie 5% obozy sportowe organizowane przez GLKS, 5% zakup sprzętu sportowego w firmach będących partnerami technicznymi GLKS. Gminny Ośrodek Sportu Nadarzyn, ul. Żółwińska 20, Nadarzyn; 30% wynajem obiektów sportowych; 50% wstęp na imprezy organizowane przez GOS Ludowy Klub Sportowy Orzeł Nadarzyn, ul. Żółwińska 20, Nadarzyn; 50% wstęp na imprezy sportowe organizowane przez LKS Orzeł; 30% składki członkowskie, 5% obozy sportowe organizowane przez LKS Orzeł; Nadarzyński Ośrodek Kultury, Pl. Poniatowskiego 42, Nadarzyn; 10% bilety wstęp. EDUKACJA: Szkoła Języków Obcych Arkadia, Pl. Poniatowskiego 34, Nadarzyn; 10% język angielski, język hiszpański, język francuski, język rosyjski, język niemiecki. Szkoła Muzyczna Animato, ul. Żółwińska 41, Gimnazjum Nadarzyn; 5% wszystkie zajęcia muzyczne. Przedszkole Niepubliczne Kubuś, ul. Przemysłowa 68, Rozalin; 30% wpisowe; 25% zajęcia dodatkowe. After School Club, ul. Młodości 2 lok. 7, Książenice; 10% pakiety świetlicowe; 10% opieka na godziny. Szkoła Tańca Freestyle Dance Zone, ul. Komorowska 1, Nadarzyn, 10% taniec, fitness, sztuki walki,10% masaż, 10% Cross Maraton Nadarzyn. Wiadomości Nadarzyńskie Przedszkole Niepubliczne 7 Krasnoludków al Kasztanowa 88, Młochów; edu.pl; tel ; 50% wpisowe; 5% czesne SKLEPY: PHU Pawilon; ul. Mszczonowska 8, Nadarzyn; 5% elektronarzędzia, pompy WQ, zestawy kluczy, skrzynki na listy. Kwiaciarnia, Pl. Poniatowskiego 43, Nadarzyn; 10% ogólny asortyment. Salon Optyczny Perfect - Vision, Pl. Poniatowskiego 8, Nadarzyn; 5% okulary korekcyjne. IMBRYK, Pl. Poniatowskiego 40a, Nadarzyn; 10 % herbaty; 5% kawy. Family Company. Odzież nowa i używana; ul. Zielonej Łąki 34, Nadarzyn. 15% zakup odzieży używanej; 10% zakup odzieży nowej. Zino Centrum Malarskie Dulux; ul. Działkowa 2, Strzeniówka; 10% cały asortyment nie łączy się z innymi promocjami. Klasyka Centrum Mody; al. Katowicka 51 lok 170 Kajetany; 7% odzież damska, 7% galanteria; 7% biżuteria. Family Company. Naturalne Kosmetyki; ul. Zielonej Łąki 34, Nadarzyn; 8% cały asortyment. Artykuły Przemysłowe Pawilon, ul. Mszczonowska, Nadarzyn. Sklep internetowy: www. personka.pl; 20% wszystkie produkty z oferty. Sklep internetowy z zabawkami; pl; 5% zabawki i akcesoria dla dzieci z wyłączeniem produktów aktualnie promowanych. Żaneta Wójtowicz Referat Organizacyjny 6 (196) czerwiec

14 OŚWIATA SP Młochów Święto Szkoły Młochowscy pedagodzy w przedstawieniu teatralnym. Dnia 30 maja 2015 r. w SP w Młochowie odbyło się, już po raz trzynasty, Święto Szkoły. Przez cały dzień można było podziwiać dzieła naszych uczniów i ich talenty, zobaczyć kilka wystaw i wziąć udział w przeróżnych konkurencjach sportowych, a po wszystkim przysiąść w kawiarence, by delektować się ciastem domowego wypieku i zdrowymi sokami z jabłek lub pomarańczy. W tym roku nasze święto odbyło się pod hasłem Ziemniak, dlatego przedstawiono wyniki doświadczeń naukowych, zaproszono do degustacji ziemniaczanych dań oraz na przedstawienie Gorący kartofel. Obchody rozpoczęły się o godzinie 10:00 w sali gimnastycznej powitaniem Dyrektora szkoły i rozdaniem nagród za ostatnie zmagania sportowe, literackie oraz artystyczne. Następnie najmłodsi uczniowie zaprezentowali piosenki o tolerancji wobec każdego człowieka, a laureaci konkursów Piosenki Patriotycznej Żołnierskiej i Piosenki Angielskiej zaprezentowali zwycięskie utwory. Młodzież z klasy VI, która od początku roku uczy się języka hiszpańskiego, zaprezentowała krótką lekcję, na temat wartych zobaczenia w Hiszpanii miejsc tj., Sagrada Familia, stadion FC Barcelony i wiele innych. Chwilę potem nadszedł najbardziej wyczekiwany punkt programu, czyli przedstawienie pt.: Gorący Kartofel wystawione przez...nauczycieli i pracowników szkoły! Choć raz w roku nauczyciele pokazują swoją zabawną stronę. Już po pierwszych kwestiach aktorów wszyscy płakali ze śmiechu. Autorka tekstu, Pani Liliana Fabisińska napisała bardzo humorystyczny scenariusz, dzięki któremu nauczyciele pokazali, że także potrafią się bawić! Po dużej dawce śmiechu poszliśmy na boisko. Dziewczynki z klasy VI poprowadziły rozgrzewkę dla zawodników wszystkich sportowych konkurencji, a następnie nieco szybszą zumbę. Później odbył się zacięty pojedynek mam przeciwko córkom i jak się można było spodziewać ich latorośle poległy w meczu piłkarskim. Wynik końcowy to aż 4:2! Fani rozgrywek sportowych kolejny raz mogli zobaczyć zacięte pojedynki rodzinne. Slalomy, obieranie ziemniaków na czas oraz jeżdżenie na hulajnodze nie było dla zawodników problemem! W tym roku po raz pierwszy doszło do starcia dwóch najważniejszych grup w życiu każdego ucznia: mam i nauczycielek! Nawet najtrudniejsze przeszkody okazały się dla zawodniczek pestką. W końcu niewielką różnicą punktów wygrały nauczycielki! Intensywny i pełen emocji mecz tatusiów z synami zakończył się o 14:00 wraz ze Świętem Szkoły. Podczas całego dnia można było podziwiać na szkolnym korytarzu prace młodych artystów. Wystawy rzeźb z gliny, prac plastycznych pt. Morza Szum. Występy młodych tancerek pokazujących swoje umiejętności, przyciągnęły wielu widzów. Dziewczynki pod kierownictwem Pani Pauliny Piśkiewicz pokazały dwa zróżnicowane układy, pierwszy żywiołowy i energiczny oraz drugi, łapiący za serce i duszę, którym pokazały, że taniec to nie tylko bezsensowne ruchy, taniec to trudna sztuka, którą niewielu potrafi zaprezentować. Natomiast na wszystkich łasuchów i znawców smaku czekały różnorodne ciasta, kawa oraz herbata, świeżo wyciskane soki, pieczone kartofle oraz tortilla, czyli hiszpańska zapiekanka z ziemniakami! Młochowscy harcerze popisali się pyszną grochówką, na którą skusiło się wielu gości. Mali geniusze z Małego Edisona przeprowadzali eksperymenty, którymi zachwycał się niejeden dorosły! Najmłodsi uczestnicy mieli okazję pobawić się z klaunem oraz zrobić jego podobiznę z papieru i baloników! Inni projektowali własny abażur, a niektórzy spróbować sprostać enigmatycznej zagadce tj. rozpoznać swoich nauczycieli na zdjęciach z dzieciństwa. Nie było to proste zadanie, a rozwiązanie dla wielu z nas było wielkim zaskoczeniem. Uważam, że wszystkie nasze wystawy, gry i pokazy oddały codzienne życie uczniów. Zaprezentowaliśmy nasze umiejętności i talenty, które wykorzystujemy na co dzień. Pokazaliśmy prawdziwe życie Szkoły Podstawowej w Młochowie. Dominika Paciorek, kl. VI Zapraszamy do oglądania materiałów filmowych z uroczystości, imprez sportowych i kulturalnych, które mają miejsce na terenie Gminy Nadarzyn w samorządowej telewizji itvnadarzyn 14 6 (195) czerwiec 2015

15 SP Wola Krakowiańska Szkoła ekspercka to my! No i jest, udało się! Z wielką dumą informujemy, że nasza szkoła, jako jedna z pięciu w całym województwie mazowieckim, zdobyła prestiżowy tytuł Szkoły Eksperckiej w ogólnopolskim programie edukacyjnym Szkoła z klasą 2.0. Jest to projekt, który skupia się na przemyślanym wykorzystaniu technologii informacyjno komunikacyjnych (TIK) w codziennej pracy szkolnej. Rozwija u uczniów samodzielne i krytyczne myślenie, uczy odpowiedzialnie i z poszanowaniem praw autorskich korzystać ze źródeł, czytać ze zrozumieniem oraz selekcjonować i analizować informacje. Nasz fantastyczny Zespół 2.0, do którego należała Pani Dyrektor i czworo nauczycieli przez cały rok ciężko pracował razem z uczniami. Na początku roku wspólnie stworzyliśmy Święto Rodziny 30 maja odbyło się święto naszej szkoły. Impreza była huczna, ponieważ połączyliśmy kilka okazji i zrobiliśmy jeden event pod nazwą Święto Rodziny. W programie zawarliśmy też Festiwal 2.0, który był podsumowaniem całorocznej pracy z projektem Szkoła z klasą 2.0 Impreza odbywała się zarówno na świeżym powietrzu, jak i w budynku szkoły. Start zaplanowany został na godzinę Kiedy pojawili się goście, mogliśmy zaczynać. Pani Dyrektor na placu przed szkołą serdecznie przywitała wszystkich zgromadzonych. Na początku wystąpiły klasy II i III, które przedstawiły krótki program artystyczny w związku z minionym Dniem Matki i Dniem Ojca. Nikola z kl. IV zaśpiewała piosenkę, dzięki której wygrała Gminny Konkurs Mam Talent. Nagroda w konkursie stała się przepustką do etapu powiatowego. Kodeks 2.0, który stał się naszym drogowskazem podczas pracy przy komputerze i w sieci. Posługując się różnymi metodami przekazywania wiedzy takimi jak Uczymy innych, Odwrócona lekcja, czy Uczniowskie forum naukowe nauczyciele dążyli do tego, aby jak najbardziej uatrakcyjnić swoje zajęcia. Uczniowie natomiast o wiele bardziej zaangażowali się w przygotowanie do lekcji i wielokrotnie częściej sami poszukiwali dodatkowej wiedzy. Wszystkie działania opisywane były na specjalnej platformie internetowej. Te, które wydały się naszym moderatorom szczególnie interesujące i godne podzielenia się z innymi szkołami otrzymywały tytuł dobrej praktyki. Kilka takich praktyk pozwoliło na walkę o tytuł szkoły eksperckiej. Uwierzcie mi, nie było łatwo, bo przynajmniej troje nauczycieli musiało zdobyć dobrą praktykę.to, że nam się udało, jest zasługą całego Zespołu z którego, jako jego Koordynator, jestem niesamowicie dumna! Marta Rudnicka - Nauczyciel SP Wola Krakowiańska Następnie klasy I - III zaśpiewały swoim rodzicom po angielsku piosenkę I just call to say I love You, po czym wręczyli wasnoręcznie zrobione upominki w formie kremu do rąk. Żadnych konserwantów i sztucznych substancji. Po części artystycznej odbyła się prezentacja dotycząca Szkoły z klasą 2.0. Wystąpienie było podsumowaniem całego roku ciężkiej pracy zarówno nauczycieli jak i uczniów. Koordynator pokrótce zapoznał gości z ideą programu, przedstawił KODEKS 2.0 oraz opowiedział o zrealizowanych celach. Nasza szkoła została Szkołą ekspercką, więc mamy się czym chwalić:) Po prezentacji uczniowie pokazali gościom efekty pracy. Był aerobik, pokaz prawidłowej postawy podczas korzystania z komputera a na koniec uczniowie pierwszej klasy wyświetlili stworzony przez nich w warszawskiej Sztukarni film. Potem odbył się prawdziwy turniej rycerski przygotowany przez klasy IV-VI. Nasi rycerze musieli wykonać zadania wymyślone przez damy dworu (np. wypić podejrzany napój i się nie skrzywić), odpowiedzieć na kilka pytań związanych z historią rycerstwa, a na koniec stoczyć prawdziwy rycerski pojedynek. Na szczęście nikomu nie stała się krzywda, ponieważ nasi rycerze wykonali swoje miecze z tektury i styropianu Kiedy zakończyła się część oficjalna, przyszedł czas na relaks. I tak nasi goście mieli do dyspozycji: prężnie działający grill, catering z firmy Ajax, a uczniowie i pozostałe dzieci mogły korzystać z trampoliny i samochodzików elektrycznych. Na lubiących słodkości czekała wata cukrowa. Chętni mogli wziąć udział w zajęciach sportowych. Z GODM Tęcza przyjechała pani Marzena, która wspólnie z dziećmi wykonywała prace metodą spreyowania. W ramach projektu Szkoła z klasą 2.0 uczniowie przygotowywali zdrowe sałatki, o których opowiedzieli później wszystkim zgromadzonym. W trakcie grillowania wszyscy mogli zapoznać się z wystawami prac wszystkich innych akcji, w których brała udział szkoła, które znajdowały się na blejtramach wkorytarzu szkolnym. Nieoczekiwanie zawitała do nas Ochotnicza Straż Pożarna, która na pobliskim polu zademonstrowała swoje umiejętności. W takiej oto miłej atmosferze spędziliśmy czas do godziny 18, ponieważ na tyle pozwoliła nam pogoda :) Impreza była niezwykle udana, cieszymy się, że tyle osób zaszczyciło nas swoją obecnością i zapraszamy na kolejne wspólne spotkania. Marta Rudnicka - Nauczyciel SP Wola Krakowiańska 6 (196) czerwiec

16 Gimnazjum im. św. Jana Pawła II OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W roku szkolnym 2014/15 uczniowie Gimnazjum im. św. Jana Pawła II wraz z nauczycielami brali udział w V edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,,Twoje dane Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli. Ideą programu jest propagowanie wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli poprzez kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych. W tegorocznej edycji programu wzięły udział 223 szkoły z całej Polski, uczniów, 3000 nauczycieli. W ramach programu uczniowie zapoznali się z treściami dotyczącymi zagrożeń w cyberprzestrzeni, takimi jak; cyberprzemoc, mobbing, cyberbulling, sexting. Na lekcjach informatyki, plastyki, wiedzy o społeczeństwie uczniowie wykonywali komiksy, infografiki, prezentacje multimedialne, plakaty. Wszystkie działania uczniów i nauczycieli spowodowały zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu. Magdalena Drzewucka Koordynator Programu, Nauczyciel Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie Praca Marcina Maślaka Praca Klaudii Chmua oraz Niny Sędkowskiej SP Rusiec - Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ruścu Tosia Dośpiał i Wiktor Seredyn zostali laureatami V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Złota Biedronka. Zadanie konkursowe polegało na ukazaniu w formie wiersza swoich przemyśleń na temat wyjątkowych i ważnych chwil w życiu człowieka. Zmagania poetyckie oceniane były przez pięcioosobowe jury, któremu przewodniczyła znakomita poetka oraz znawczyni twórczości dzieci i młodzieży pani Hanna Niewiadomska. Niezwykła dojrzałość, pomysłowość i kunszt artystyczny wierszy Tosi i Wiktora wzbudziły ogromne uznanie jurorów. Ponadto laureaci zostali zaproszeni na uroczystą galę, podczas której otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Tosi i Wiktorowi (foto.obok) gratulujemy wielkiego talentu i życzymy dalszych sukcesów. Anna Kubik - Nauczyciel SP Rusiec Fot. arch.szkoły 16 6 (195) czerwiec 2015

17 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych WATAHA w Nadarzynie 57 Harcerski Rajd Świętokrzyski W dniu 4 czerwca br. patrole z 1NDH Impeesa oraz z 1NDH Wilki wyruszyły na 57 Harcerski Rajd Świętokrzyski, by podziwiać piękno gór świętokrzyskich. Rajd startował z Kielc, skąd musieliśmy leśnymi szlakami dotrzeć na Białogon gdzie mieliśmy nocleg. Drugiego dnia, nasz entuzjazm tylko rósł ponieważ na trasie czekało na nas jeszcze więcej zadań takich jak wymyślenie piosenki, zbudowanie wieży, czy szałasu, a także zwiedzanie Jaskini Piekło. Przez 4 dni mogliśmy się cieszyć wzajemnym towarzystwem, wędrowaniem oraz wieczornymi spotkaniami przy ognisku. Podczas tegorocznego rajdu, na jego trasie mogliśmy wcielić się w postaci z tolkienowskiego Śródziemia. Spotkaliśmy wiele hobbitów, elfy, a nawet orki! Wspólnie Krótka przerwa w rajdowej wędrówce. Wiadomości Nadarzyńskie poznawaliśmy ten cudowny i tajemniczy świat. W sobotę, choć mało wędrowaliśmy czekało na nas wiele atrakcji: zwiedzanie Centrum Leonarda da Vinci oraz Pałacu Chęcińskiego. Podczas sobotniego zlotu w Chęcinach odbył się też festiwal na chęcińskim rynku, gdzie każda trasa prezentowała swoją piosenkę oraz koncert zespołu Dom o Zielonych Progach, a po zakończonej zabawie na szlaku wiodącym do zamku przyrzeczenie harcerskie złożyła Ola Maj, tym samym stając się pełnoprawną harcerką! Gratulujemy! Rajd Świętokrzyski to magiczny czas, podczas którego nawiązuje się nowe przyjaźnie, zacieśnia stare... i nie chce się by tak szybko mijał... A my już nie możemy doczekać się kolejnego Rajdu Małgorzata Zielińska Fot. arch. szczepu Radny Ruśca Paweł Ciemiński, Sołtys Ruśca Roman Pakuła oraz Rada Sołecka wsi Rusiec serdecznie zapraszają na rodzinną imprezę sportowo - rozrywkową. Impreza odbędzie się w dniu 27 czerwca w godz na terenie obiektu ORLIK przy Szkole Podstawowej w Ruścu. Program imprezy przewiduje amatorski turniej sportowy, mecz piłki nożnej, program edukacyjny nt. bezpieczeństwa, zabawy i konkursy dla dzieci oraz inne atrakcje, m.in. dmuchane zabawki, malowanie buziek, poczęstunek. Imprezę poprowadzi wodzirej, a oprawę muzyczną zapewni kilkuosobowy zespół muzyczny Podziękowania Dziękuję za wsparcie finansowe pikniku z okazji Dnia Dziecka, który odbył się w dniu 7 czerwca 2015 r. Dziekuję dzieciom, że tak licznie przybyły i wzięły udział w licznych konkursach, grach sportowych, w strzelaniu i malowaniu buziek. Dziękuję Ich Rodzicom, Radzie Sołeckiej za przygotowanie przepysznych domowych wypieków. Dziekuję Franciszkowi Antonikowi, Ireneuszowi Pisarskiemu i LOK Wolica oraz instruktorce świetlicy NOK w Wolicy p. Barbarze Skrobisz, radnemu Jackowi Żukowskiemu. Po zakończeniu konkursów zwycięzcy otrzymali puchary i medale, a wszytkie obecne na pikniku dzieci drobne upominki. Na zakończenie miało miejsce wspólne grillowanie. Czerwcowy Piknik był kolejną okazją do wspólnego spotkania Mieszkańcow naszego sołectwa. A uśmiechnięte buzie najmłodszych były dowodem na to, że impreza była udana. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w naszym pikniku. Sołtys Stanisław Żukowski System powiadamiania SMS Gminy Nadarzyn W naszej gminie funkcjonuje system powiadamiania SMS owego. Każdy mieszkaniec zainteresowany otrzymywaniem ważnych wiadomości dotyczących spraw istotnych dla mieszkańców może rejestrować się drogą elektroniczną na stronie Gminy Nadarzyn lub złożyć formularz w postaci papierowej w Kancelarii Urzędu Gminy (ul. Mszczonowska 24, pokój 100 parter). Zapraszamy do korzystania\z tej formy komunikacji. Szczegóły na stronie Gminy Nadarzyn: 6 (196) czerwiec

18 Gmina Nadarzyn okiem Malkontenta... - prawda w krzywym zwierciadle czyli profesjonalna dezinformacja Niezależnie czy urodziliśmy się w tej gminie, czy też się tutaj osiedliliśmy, to wszyscy mieszkamy tutaj, ponieważ to miejsce wybraliśmy na dom. Najistotniejsze jest to, że właśnie tutaj chcemy dalej żyć. Przypuszczam, że większości mieszkańców tak naprawdę nie interesuje kto personalnie jest włodarzem gminy. Nie dla władz takich czy innych tutaj osiedli. Mieszkańcy wybrali to miejsce z powodu bliskości Warszawy, w której pracują i komfortu oferowanego przez gminę. Dla piękna otaczającej przyrody, ciszy i spokoju. Zauroczyło ich miejsce, mili sąsiedzi oraz wygoda mieszkania. Dostęp do mediów, bogata oferta sportowa, kulturalna, i co równie ważne, oświatowa dla dzieci i młodzieży. Dynamizm gminy, innowacyjność i wygoda oraz panujący tutaj doniedawna spokój są i były największymi i najpoważniejszymi naszymi atutami. Dla wielu mieszkańców gmina Nadarzyn, to komfortowa ostoja na obrzeżach stolicy. Tutaj ładują akumulatory przed wyścigiem szczurów, tutaj odpoczywają, relaksują się i wychowują dzieci. Nadarzyn spełnia ich potrzeby i oczekiwania. Dopóki tak będzie, dopóty nic się nie zmieni niezależnie od woli i hałasu podniesionego przez Malkontenta - akwizytora. Dziękujemy, ale my Eskimosi lodu nie kupujemy. Udowodniliśmy to podczas referendum, kolejnych wyborów samorządowych czy sołeckich, ba nawet podczas wyborów prezydenckich mniej głosów zdobył ten kandydat, którego baner wisiał na niemieckim serwerze. Ile jeszcze referendów nas czeka, ile spraw sądowych zanim do Malkontenta dotrze, że nie jesteśmy zainteresowani jego towarem, może spakować kramik i szukać innych naiwnych, tu niczego nie ugra, na nas nie zarobi. Generuje tylko koszty, bije pianę i psuje krew. Spokoju i harmonii, a nie złości i wojny Wszystkie działania Malkontenta zmierzają do zwaśnienia społeczności gminy, skonfliktowania środowisk. Dzieli mieszkańców, kłóci sąsiadów, jątrzy wśród strażaków, mąci w środowisku lekarzy, urzędników, nauczycieli i uczniów. Nawet klientów sklepów chce poróżnić. Nie odpuszcza seniorom ani miłośnikom zwierząt. Nikt nie może czuć się bezpiecznie, gdyż Malkontent swoją hejterką i nienawiścią terroryzuje kilka tysięcy mieszkańców. Nastawia wszystkich przeciwko wszystkim, przekonuje że jest nam źle. Zakłamuje rzeczywistość i niczym akwizytor namawiający Eskimosów do zakupu lodu, wmawia nam i gminie chorobę. Dolegliwość, na którą ON posiada cudowny lek. Wystarczy wypić zawartość fiolki a łysemu wyrosną włosy, kostropatemu zniknie trądzik, biednemu złotodajna kura wyrośnie, a Ikarowi prawdziwe skrzydła - Wybierzcie mnie, dajcie mi władzę a obudzicie się następnego dnia w innej gminie twierdzi Malkontent - Wzrośnie wartość działek pani developer, która chce tu zrobić interes życia tanio kupić drogo sprzedać obiecuje. Przekonuje, że to w naszym interesie. Jakby kogoś z mieszkańców (poza handlarzami) interesowało jaką wartość ma jego dom, którego nie zamierza sprzedać. - Wybierzcie mnie, a jutro wszystkie domy będą skanalizowane, wszędzie w kranach będzie woda oligoceńska i gaz łupkowy w rurach. Wszystko darmo, śliczne i nowe. Nowe chodniki i latarnie, światło wszędzie, nowy asfalt na każdej drodze. Stawy i zalewy czyste, trawa zielona, powietrze jak w Alpach. Szkoła w każdej wsi, ba nawet prywatny nauczyciel w każdym domu! kusi Malkontent i mami Wiem jak zniszczyć sortownię, ostatecznie z nią współpracuję. - Jest tak wiarygodny jak handlarz bronią, który po pracy głosi hasła pacyfistyczne. - Zlikwiduję straż gminną, strażaków będzie tylu co mieszkańców, a lekarzy jeszcze więcej. Wszystko za darmo i od ręki, tylko mnie wybierzcie! Moi przodkowie byli bohaterami - to i ja nim jestem. Powietrze na wsi będzie czyste, a sortownia w noc zniknie Powietrze jest tutaj tak czyste jak w każdej sąsiedniej gminie. Bardziej śmierdzi dym z papierosów, przy tym jeszcze wyrządza szkody naszemu zdrowiu, a przecież Malkontent nie obiecuje, że po przejęciu władzy wszyscy palacze zerwą z nałogiem. Zresztą likwidacja sortowni ekologicznego sposobu rozwiązania problemu śmieci domowych czyli sortowanie i recycling nie jest prostym zadaniem ani zasadnym. Gdyby działanie tej firmy miało jakikolwiek negatywny aspekt, to przecież obecne władze powiatowe już by zareagowały. Jeśli nie zamknęłyby firmy, to zatrzymałyby jej działanie. Tymczasem sortownia nadal działa, a co więcej ma przyzwolenie obecnych władz powiatu na dalszy rozwój! Najwyraźniej nowe władze powiatu i poprzednie w kwestii sortowni mają takie samo zdanie. Zakład działał i działa legalnie. W czym problem? W developerze, który chce drożej sprzedać ziemię niż kupił i tworzy sztuczny problem żeby więcej zarobić. Wywołuje zbiorową panikę, grozi Armagedonem rodem z niemieckich niskobudżetowych filmów katastroficznych klasy C. Dlaczego niemieckich, bo na niemieckim serwerze hula i z wzorców niemieckiej propagandy czerpie. Segreguje mieszkańców jak jakiś towar: tam Azjaci, tu Hindusi. Dzieli na tych, którzy mogą korzystać z prawa głosu i na tych, którym przywileju korzystania z praw obywatelskich odmawia. Brzmi znajomo? Przeszły komuś dreszcze po plecach? Znamy to już z historii Malkontent tworzy sztuczne podziały, piętrzy nieprawdziwe problemy, wmawia nierzeczywiste potrzeby. Bezwstydnie wciska lód Eskimosom, a jak któryś protestuje, to wyzywa go od elektoratu spod budki z piwem, głupiej tłuszczy, wiejskich buraków, grzybiarzy i innych. Wszystkich epitetów nie wspomnę, a powszechnie uznawanych za obraźliwe powtarzać nie chcę. Kto się najadł ze złotego talerza? Malkontent wszędzie wciska swoje brudne paluchy. Gmera nimi, jątrzy. Tu ploteczka, tam kłamstewko, niby w dobrej wierze, niby uczciwie i szczerze. Z uśmiechem lub troską na twarzy, zależnie co się lepiej sprzeda. On wie, na jaką perswazję będziemy mniej odporni, jaki argument do nas trafi, który psychologiczny chwyt będzie skuteczniejszy aby osiągnął swój cel. Pozornie przyjaciel, bezinteresowny, kulturalny. Jednak nie 18 6 (195) czerwiec 2015

19 po garniturze poznaje się prawdziwe wnętrze człowieka, nie szata, czy gładkie słówka obnażą prawdziwe intencje. Prawdę powiedzą tylko czyny, tylko efekty działań. Kluczowe jest to, jaki ma na nas wpływ kontakt z Malkontentem. Czy po spotkaniu z nim czujemy się lepiej, czy też adrenalina tryska nam uszami, w głowie huczy a krew w żyłach pulsuje? Co wnosi do naszego życia Malkontent, co przemyca pod nasze dachy, co sączy do głowy i serca? Studzi emocje, zachęca do rozwagi, przestrzega przed zbyt ostrymi sądami? Co się z nami dzieje, po rozmowie z nim, myślimy, analizujemy i rozważamy różne opcje, czy ślepi na inne racje i zapalczywi czujemy jak wzbiera w nas złość? Wróżenie z fusów Zastanawiam się co nas spotka ze strony Malkontenta w przyszłości. Zapewne do czasu ostatecznego wyjaśnienia spraw sądowych zaskarżonego wyniku wyborów i wygaszonych mandatów radnych oba tematy będą wywlekane na forum publiczne. Tłuczone do znudzenia jak flaki z olejem i zarzynane jak przebój puszczany we wszystkich stacjach radiowych. Mieszkańcy będą przygotowywani do niesprzyjającego Malkontentowi wyroku, aby niezawisłą decyzję sądu - jeśli będzie dla Malkontenta niekorzystna - wykorzystać jako argument potwierdzający rzekome powiązania i układy. Oczywiście jeśli sąd wydałby inne orzeczenie, to na niemieckiej stronie pojawią się peany jak gdyby nigdy nic i udawanie Niemca. Tymczasem dożynany jest stary kotlet w postaci donosów na gminnych włodarzy, ze sterty których - póki co bezskutecznie, prokuratura próbuje się wykopać. Na wszelki wypadek i w tej kwestii przygotowywany jest grunt na ewentualną klęskę i już gotowa strategia pod tytułem trio z Młochowa, układy itd. Trzeci temat stuletni kotlet wiecznie świeży ekologia, sortownia i zdrowie. Tak to ma wyglądać a rzeczywiście ekologia tylko z nazwy gdyż faktycznie albo stowarzyszenia nic nie robią poza istnieniem, albo walczą z segregacją odpadów i recyclingiem. Do tego naciąganie faktów, porównywanie piernika do wiatraka i wyciąganie mądrych wniosków z głupich i błędnych założeń. Wszystko okraszone potokiem słów i popisem oratorskim. Faktycznie niewarte funta kłaków. Strach się bać Po co to wszystko? Powody są dwa: stronka musi działać, a wiadomo najlepiej sprzedaje się skandal, krew zwłaszcza czyjaś i sex. Mamy wszystko okraszone przaśnie wulgaryzmem, chamstwem i negacją. To z jednej strony zapewnia wejścia, a wejścia to reklamy reklamy to kasa. Kasa jest ważna gdy inny interes nie idzie. Interes nie idzie, bo za dużo czasu i energii na stronkę poszło, bo zacietrzewieniem straciło się i zraziło innych znajomych. Nikt już ręki nie podaje, nikt się nie wita. Gdy kolesie z ekipy malkontenckiej z lokalu wychodzą jeden samotny żagiel oparty o kamwid zostaje i nawet pies z kulawą nogą do niego nie podejdzie. Smutne to i prawdziwe Drugi powód to zagrzewanie elektoratu, bicie piany i utrzymanie emocji w perspektywie przyszłorocznego referendum. Czemuby nie? Ścieżka przetarta, jedno było, w przyszłym roku można zrobić następne i tak aż do skutku. Ostatecznie gmina bogata, pieniądze trwonić można a później będzie argument, że władza niegospodarna. W koło Macieju, jak osioł w kieracie. Nieważna cena, nieważne koszty liczy się interes developera, ważna jest ilość wejść na stronkę, ważne są stołki do przejęcia i wizje kariery. Nie interesuje Malkontenta koszt i trupy, po których zmierza do celu. Kto zapłaci za chore ambicje? Oczywiście my, Pan, Pani i ja. Nie będę wspominał o zszarganych nerwach, zranionych uczuciach, ani innych wartościach niematerialnych. Szkody wyrządzone całej społeczności są niewymiernie duże, a na zaleczenie ran wywołanych chociażby przez złe języki sam czas nie wystarczy. Ot; przyganiał kocioł garnkowi Zależnie od ostatecznej decyzji sądu albo skład obecnej rady zostanie, albo czekały nas będą wybory uzupełniające. Jednak do czasu ostatecznej decyzji i bezwzględnego rozstrzygnięcia tej kwestii radni zamiast godnie się wycofać, szaleją jak zające w kapuście. Popisują się upojeni własnym głosem. Z całej rady najwięcej mają do powiedzenia właśnie ci, co do których zapadł już jeden nieprawomocny wyrok. Bynajmniej nie po ich myśli. Jeśli kolejne orzeczenia będą miały ten sam charakter, to trzeba będzie sięgnąć do gminnej kasy i poczynić wydatki na wybory uzupełniające. Będą one kolejną Wiadomości Nadarzyńskie próbą sił i następną sondą pokazującą siłę tudzież poparcie konkretnych działań. Zastanawiam się tylko jak upartym trzeba być i ile razy wsadzić łapę w gar z olejem, aby nauczyć się, że gorący olej parzy? Ile i jakie koszty przyjdzie ponieść gminie i kiedy wyborcy będą dość zmęczeni pieniactwem, aby pokazać Malkontentowi czerwoną kartkę i wystawić rachunek? Wiele się zastanawiam nad tym co się w gminie dzieje, pilnie obserwuję kto co robi, po co i dla kogo? Ciekawi mnie na przykład czy wiecie Państwo ile na terenie naszej gminy działa stowarzyszeń? Czy znacie ich program tudzież zamierzania cele? Czy pokusiliście się kiedyś aby sprawdzić kim są członkowie tych organizacji? Warto poświęcić jeden wieczór z Internetem na takie dochodzenie. Będziecie zdziwieni, gdy sprawdzicie w ilu stowarzyszeniach są znane Wam osoby. Jeszcze bardziej Was zaskoczy gdy sprawdzicie ilu z nich, to nasi radni. Gdy porównacie czas działania stowarzyszeń, ich skład i działania podjęte lub osiągnięte przez nie cele doznacie olśnienia graniczącego z przerażeniem. Przynajmniej dla mnie przerażające były wnioski tego mini śledztwa. Naprawdę wystarczy jeden wieczór w sieci, aby zobaczyć prawdziwe szaty króla AntyMalkontent Wynajmę kawalerkę w Wolicy. Tel Kupię mieszkanie do 80m 2 w Nadarzynie lub okolicy. Kontakt: ; Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych.inspektor nadzoru, inwestor zastępczy, kierownik budowy. Tel Podejmę dodatkową pracę w weekendy lub popołudniu. Szczegóły po numerem telefonu: (196) czerwiec

20 Kolarski weekend w Nadarzynie Ostatni weekend maja br. przebiegał w naszej Gminie pod znakiem dwóch kółek i emocji związanych z kolarstwem. W sobotę 30 maja w Nadarzynie miał miejsce kolejny wyścig rodzinny Ojcowie na start, zaś w niedzielę w młochowskim parku i pobliskich lasach zmierzyli się kolarze w różnym wieku w kjednym z etapów Poland Bike Marathon. Relacje z obu wydarzeń przedstawiamy poniżej. Rowerowe szaleństwo Ojcowie na start Wspaniała impreza za nami - rodzinny wyścig rowerowy Ojcowie na start przyciągnął tłumy. W wyścigu wzięło udział ponad 600 osób. - W ubiegłym roku było nas ponad 400. To cieszy, że rodziny coraz liczniej i chętniej biorą udział w takich imprezach - mówią organizatorzy ze Stowarzyszenia Na Fali - rodzice dzieci uczących się w żeńskiej szkole Promienie z Nadarzyna oraz w męskiej szkole Azymut w Pruszkowie. Tyle ile wystartowało zawodników - dużych i małych - tyle też ukończyło wyścig, a wszystkie dzieci otrzymały medale i nagrody. Trasa była nieco trudniejsza niż w ubiegłym roku, ale równie ciekawa i piękna - ścieżkami Lasu Młochowskiego. Widok szczęśliwych dzieci dojeżdżających do mety i nie mniej szczęśliwych, choć jeszcze bardziej dumnych ojców można było obserwować przez niemal godzinę, gdy rowerzyści zjeżdżali z trasy. Fenomenem jest wspaniała rodzinna atmosfera i chęć zwycięstwa, które postrzegane jest głównie tak, że zwyciężają wszyscy, którzy startują i pokonują wraz ze swoimi pociechami trasę ćwicząc się przy tym w rywalizacji, cierpliwości i współpracy w drużynie. - Pogoda dopisała, radość dzieci wielka - mówi jeden z uczestników. Na stadionie w Nadarzynie, skąd startował wyścig Ojcowie na start odbywał się także piknik rodzinny i bardzo ciekawa dyskusja o wychowaniu przez sport. Zawody Ojcowie na start odbywały się po raz siódmy. Po raz drugi w Nadarzynie. Wszyscy mogą być dumni z przejechania trasy, zmagania się na niej i pokonywania własnych słabości, zwłaszcza gdy się ma zaledwie kilka lat. W tych zawodach każdy jest zwycięzcą, każdy kto podejmuje wysiłek budowania relacji z dzieckiem także poprzez takie wspólne rodzinne zawody rowerowe. Cel jaki pozostawili sobie organizatorzy został osiągnięty - coraz więcej rodziców angażuje się w wychowanie dzieci poprzez aktywne spędzanie z nimi czasu. Cieszy także coraz większa popularność zawodów. Stowarzyszenie Rodziców Na Fali liczy na to, że w przyszłym roku zawody Ojcowie na start znów wystartują i już dziś na nie zapraszają. A wszystkim uczestnikom wyścigu dziękują za udział i dobry start. Tak duże przedsięwzięcie, jakim był rowerowy wyścig Ojcowie na start nie odbyłoby się tak sprawnie gdyby nie zaangażowani rodzice z Przedszkola Szkoły żeńskiej Promienie z Nadarzyna, oraz Szkoły męskiej Azymut z Pruszkowa zrzeszeni w Stowarzyszeniu Na Fali. Pomagali też sponsorzy - Fundacja PZU, Alior Bank, Gmina Nadarzyn (która patronowała imprezie) oraz fundatorzy nagród. Podziękowania należą się także mediom za pomoc w promocji wyścigu, oraz Ambasadorom Ojców na start. W tym roku tę rolę podjęli dziennikarze, którzy poparli ideę promocji ojcostwa i aktywnego rodzinnego spędzania czasu. A byli to: red. Krzysztof Skórzyński z TVN, red. Krzysztof Ziemiec i red. Tomasz Wolny z TVP. Do zobaczenia w kolejnej edycji wyścigu Ojcowie na start! Kaja Kotlarz Stowarzyszenie Rodziców Na Fali Relacja z wyścigu na itvnadarzyn: Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal. Najszybsi otrzymali puchary. Fot. arch. szkoły 20 6 (195) czerwiec 2015

NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM

NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM NADARZYN I OKOLICE NADARZYN-NIERUCHOMOŒCI ul. Warszawska 3A, Nadarzyn; tel./fax (022) 739 92 66 tel. kom. 0-601 37 62 99; e-mail: biuro@n-n.pl BIURO OBS UGI

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej:

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej: WIEŚCI 3 2008 ISSN 1233-6033 egzemplarz bezpłatny CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI J 30 V 2008 Sprawozdanie burmistrza Gminy Stęszew z działalności w roku 2007 28 kwietnia br. odbyła się sesja absolutoryjna,

Bardziej szczegółowo

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy Nr 11 (34) listopad 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Nie będzie miejsca w gminie dla nieuczciwych wykonawców Dobiegający końca rok 2005 jest rekordowym pod względem ilości

Bardziej szczegółowo

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren.

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren. kł a d 19 ty się cy eg z. R0962/14 na ISSN: 17300878 Nakład: 19 000 egzemplarzy reklama świdnica 7 listopada 2014, nr 531 (159) Złoto dla schroniska Nowe mieszkania wydarzenia str. 2 Rusza budowa nowych

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

2 Wiadomości Nadarzyńskie

2 Wiadomości Nadarzyńskie 2 Wiadomości Nadarzyńskie 5(121) maj 2009 Z ostatnich Sesji... W dniu 25 lutego br. odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy Nadarzyn, podczas której podjęte zostały następujące uchwały: 1. Uchwała nr XXXII/285/2009

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 11 (15) październik/ listopad 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Ostatnie miesiące pokazują, że nasz region zmienia się nie do poznania. Stara i zniszczona architektura

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ C Z E R W I E C 2012 SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Aktywnie

Bardziej szczegółowo

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem.

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem. W numerze Gmina str. 5 Celestynów Liderem! Prestiżowy tytuł Gminy Roku 2011 przypadł w udziale naszemu samorządowi. oraz Dla pełnej gotowości bojowej str. 11 Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dyzinie

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina I N F O R M A T O R U R Z Ę D U M I E J S K I E G O W W O Ł O M I N I E Numer 1, czerwiec-sierpień 2015 r. w w w.naszwolomin. p l Tak świętowaliśmy Dni Wołomina W numerze m.in.: Audyty w spółkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw luty 2011 nr 2 (164) Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw Budżet Gminy Izabelin na 2011 rok str. 2-4 Powstaje projekt systemu odwodnień Gminy Izabelin str. 7 100 lat Dzieła Lasek

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r.

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r. ISSN 1508-5864 NR 5 (182) MAJ 2015 ROK (XVII) Drogie Mamy, w dniu Waszego Święta życzymy Wam: dużo zdrowia, miłości i uśmiechu, który daje otuchę, cierpliwości i wyrozumiałości, a nade wszystko docenienia

Bardziej szczegółowo

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych gazeta nr 2 2012 bezpłatna Gminna Gazeta Samorządowa Toszek Boguszyce Ciochowice Kotulin Kotliszowice Ligota Toszecka Paczyna Paczynka Pawłowice Pisarzowice Płużniczka Pniów Proboszczowice Sarnów Wilkowiczki

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wybory Samorządowe MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wybory Samorządowe MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL 1 2 3 4 Wybory Samorządowe 2014 1 WYBORY SAMORZĄDOWE niedzielę 16 listopada 2014 r. Polacy wybiorą W w wyborach

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Już wiercą! Zobacz projekt PRL u 2012-2016 Zagłosuj na plac zabaw www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj Już wiercą! Zobacz projekt PRL u 2012-2016 Zagłosuj na plac zabaw www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ czerwiec 2011 ~ nr 6 (243) ~ rok XXII ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl Już wiercą! str. 4 Zobacz projekt PRL u 2012-2016 str. 11 Zagłosuj

Bardziej szczegółowo

Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim. Nr IX/06 wrzesień 3

Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim. Nr IX/06 wrzesień 3 Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim Kontynuując rozpoczętą w poprzednim numerze Kompresu rozmowę z Panem chciałbym, w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych,

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA Numer 4/2008 TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY ISSN 1509-9814 egzemplarz bezpłatny RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA - str. 4 Ponadto w numerze m.in.: - dwie sesje Rady Gminy - gminne przetargi -

Bardziej szczegółowo

ze spuścizny Papieża Polaka

ze spuścizny Papieża Polaka Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim Kętrzyn już po raz drugi będzie gościć najlepszych zawodników taekwondo w kraju. Poprzednim razem Finał Mistrzostw Polski w Taekwondo Olimpijskim odbył się w

Bardziej szczegółowo

Kontrowersyjna inwestycja

Kontrowersyjna inwestycja DODATEK TV Budżet na 2015 r. przyjęty Orszak Trzech Króli str. 2 str. 8 Studniówka ZSO Kontrowersyjna inwestycja str. 9 w Siennicy str. 5 Z GMINY Oświetlenie na Kolejowej R E K L A M A Mieszkańcy ulicy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-09X dwumiesięcznik nr 4/6/ październik 204 Uroczyste odsłonięcie tablicy W sobotę, 3 września o godz. 2.00 na stacji WKD Podkowa Leśna Główna miało miejsce uroczyste

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj I miejsce! - str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj I miejsce! - str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ sierpień 2013 ~ nr 8 (269) ~ rok XXIV ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl I miejsce! - str. 5 Baranowo ~ Batorowo ~ Ceradz Kościelny ~ Chyby

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. W numerze:

Słowem wstępu. W numerze: Słowem wstępu Szanowni Państwo, 13 grudnia 2012 roku minęły dwa lata od dnia, w którym zostałem zaprzysiężony na Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Ten czas, będący również połową kadencji Rady Miasta,

Bardziej szczegółowo

Dobrego przeżycia w spokoju i w rodzinnym gronie Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Naszego Jutra

Dobrego przeżycia w spokoju i w rodzinnym gronie Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Naszego Jutra NR 273 MARZEC 2013 ISSN 1425-4735 Cena 2,50 zł Karol Kurpiński 1785-1857 MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH Wykonanie: ŚDS Włoszakowice Dobrego

Bardziej szczegółowo

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 Hala sportowo - widowiskowa otwarta W sobotę 4 czerwca uroczyście otworzono nową i piękną Halę Sportowo

Bardziej szczegółowo