Magiczna moc słowa w polskiej kulturze ludowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Magiczna moc słowa w polskiej kulturze ludowej"

Transkrypt

1 ANNA ENGELKING Magiczna moc słowa w polskiej kulturze ludowej Ludowe rytuały słowne, takie jak błogosławieństwo, klątwa, zamawianie chorób i inne, łączy i zarazem wyróżnia spośród innych, codziennych zachowań słownych pewna szczególna cecha: magiczne traktowanie języka, które wyrasta z przekonania (najczęściej nieuświadamianego), że słowo ma moc. Co jest źródłem tego przekonania i jak się ono pojawia? Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, pokazując na wybranych przykładach 1 magicznych zachowań słownych niektóre cechy ich struktury i mechanizmy ich działania. Znak językowy, dzięki swojej binarnej strukturze (s i g n i f i a n t i s i g n i f i é) pośredniczy między rzeczywistością fizyczną a sferą myśli między materialną a duchową stroną świata. Związek między tymi dwoma aspektami znaku jest oczywiście arbitralny; kultura ludowa jednak widzi go inaczej. Tu jest on naturalny. Dzięki temu sam znak językowy nabiera materialności; jest coraz mniej abstrakcyjny, staje się rzeczą konkretną. Nie oznacza to bynajmniej, że tak rozumiane słowa przestają znaczyć po prostu nie pełnią wyłącznie funkcji semantycznej, lecz także pragmatyczną. Istnieją jednocześnie na abstrakcyjnym poziomie pojęć i konkretnym poziomie zdarzeń, grając dzięki temu rolę pośrednika między nimi. Ponieważ relacje między tymi trzema poziomami rzeczywiście są naturalne, a nie konwencjonalne, w kulturach, które tak je widzą, słowo i działania równoważą się całkowicie 2. Myślenie archaiczne postrzega znak jako część desygnatu, jako jedną z jego właściwości. Dlatego wypowiadając słowo przywołuje się nazwaną rzecz. Jest to jeden z przejawów ogólniejszego mechanizmu, który badacze magii nazwali prawem styczności (lub sympatii). Prawo to brzmi: rzeczy pozostające w kontakcie są lub pozostają zjednoczone 3. Analiza ludowych rytuałów słownych prowadzi do wniosku, że są one wytworami magicznej wizji świata, wyrosłej z przeświadczenia o powszechnej partycypacji. Jakiegokolwiek fragmentu rzeczywistości by się nie dotknęło, będzie to miało wpływ na jej całość jest więc zupełnie naturalne, że wypowiedziane słowa uobecnia desygnat. Warto przywołać w tym miejscu teoretyczną formułę alchemii: Jedno jest wszystkim i wszystko jest jednym. Oto jak ją komentuje Marcel Mauss: Jedno jest wszystkim i przez nie właśnie powstało wszystko. Jedno jest wszystkim i gdyby nie zawierało wszystkiego, wszystko nigdy by nie powstało. To wszystko, które zawiera się we wszystkim, to świat. Mówi się czasem, że świat jest jakby jednym zwierzęciem, którego części, bez względu na odległość

2 158 między nimi, są w sposób konieczny połączone. Wszystko tu się wzajemnie upodabnia i wszystko pozostaje we wzajemnej styczności. Ten rodzaj magicznego panteizmu zapewnia syntezę rozmaitych praw 4. Światopoglądu ludowego nie można oczywiście w całości nazwać systemem magicznym, ale niektóre jego elementy czy płaszczyzny kontynuują magiczną wizję świata. Należy do nich niewątpliwie słowo wypełnione mocą; oto, co o nim mówi znany fenomenolog religii, Gerardus van der Leeuw: Świat pierwotny i antyczny, w ogóle świat religijny, nie wie, co to puste słowa, words, words ; nigdy nie mówi: dość już słów, przystąpmy wreszcie do czynu a tęsknota, by nigdy już nie grzebać się w słowach jest mu obca. Nie bierze się to z mniejszego poczucia realności świata przeciwnie: to my sztucznie uczyniliśmy słowa pustymi, poniżyliśmy je sprowadzając do rzędu przedmiotów. Ale kiedy tylko zaczynamy rzeczywiście ż y ć (zamiast zajmować się naukową abstrakcją), wiemy znów, że słowo ma życie i moc, i to moc bardzo osobliwą 5. Motyw widzenia słowa jako rzeczywistości fizycznej pojawia się w ludowych wierzeniach, jest także dość znany w folklorze. Na przykład: Jeden z autorów średniowiecznych bez zdziwienia opowiada o tym, co zdarzyło się w cerkwi, w której księża śpiewali gromko i bez nabożności, sposobem gminnym : jedna z osób duchownych zauważyła, jak demon, stojąc na podwyższeniu, zbierał do dużego worka... głosy śpiewaków. W ten sposób naśpiewali oni pełny worek. Wokół mnicha, który miał zwyczaj drzemać w chórze klasztornym, kręciły się biesy, które przybrały postać świń i z chrząkaniem zbierały padające z ust śpiocha słowa psalmów, pozbawione błogosławieństwa. (...) Podobnie wyobrażał sobie śpiewy pieśni pewien głupi wieśniak, wspominany przez Jakuba z Vitry. Wybrał się on do pobliskiego miasta z zamiarem nakupienia kantylen, zbliżał się bowiem dzień świętego patrona jego osady. Znalazł się oszust, który sprzedał mu worek, napełniony wybornymi śpiewami pieśni. W rzeczy samej napuścił tam os, które w końcu pożądliły wszystkich zebranych przed kościołem 6. Innym tego typu motywem jest, wędrująca przez folklor i literaturę różnych narodów, opowieść o zamarzniętym słowie. Pisze o niej szczegółowiej Julian Krzyżanowski w Paralelach 7, tutaj więc przytoczę tylko krótkie streszczenie: Pewien pielgrzym zabłądził zimą wśród bezdrożnych skał. Nagle ujrzał sobola przemykającego szczeliną, zawołał tędy droga! i zamarzł. Gdy odmarzł na wiosnę, spostrzegł ze zdumieniem, że słowa jego porosły murawą i stworzyły napis, który ukazał mu przejście 8. Wiarę w materialność słowa dobrze oddaje ludowe życzenie żeby się twoje słowo w co nie obróciło 9, ostrzegające przed konsekwencjami pochopnie wypowiedzianych słów. Ma ono także swój negatywny odpowiednik: żeby się twoje słowo w gówno obróciło 10. A oto przykłady magicznych praktyk uprawianych w sądzie, świadczących o niewątpliwej przynależności słów do rzeczywistości fizycznej: Istnieją sposoby, przy pomocy których można unieszkodliwić ciężkie następstwa krzywoprzysięstwa. Gdy podczas przysięgi trzyma się w ustach kamyczek, który się następnie wypluwa, to razem z nim wypluwa się i fałszywą przysięgę. Do monety trzymanej pod językiem w czasie przysięgi przylgnie krzywoprzysięstwo, a krzywoprzysięzcy nic się nie stanie 11. Słowo, które jest bytem realnym, ma realną moc oddziaływania na świat fizyczny. Może powodować w nim zmiany, stwarzać nowe stany rzeczy. Światopogląd magiczny przypisuje słowu moc kreacyjną jest ona konsekwencją ontologicznego statusu słowa i charakteru jego związków z rzeczywistością. Słowo zawsze jest czarem: budzi niebezpieczną lub dobroczynną moc. (...) Słowo jest mocą decydującą. Kto wypowiada słowa, wprawia w ruch moce 12.

3 159 Kolberg zapisał następujące wierzenie: Na małe dziecko nie mówić ż a b a, bo nie urośnie 13. Bystroń opisał je obszerniej: Powszechnym wydaje się być unikanie słowa ż a b a, a to już dla obawy, by dzieci nie przestały róść i nie zostały takie małe jak żaby, już to, aby ustrzec je od choroby, tak nazywanej. Na Kujawach np. wierzą, że dziecko nie urośnie, jeśli się doń mówi pieszczotliwie ż a b u c h n o lub też gdy przy nim mówi się słowo ż a b a, ż a b k a. Przy małym dziecku nie wolno słowa tego wymawiać; gdy ktoś je powie, natychmiast matka czy mamka odczynia słowami: czosnek pod językiem, inaczej dziecku usta wewnątrz się opryszczą lub też język przyrośnie w kształcie żaby i dziecię będzie seplenić 14. Współcześnie znalazłam potwierdzenie tego wierzenia w Białostockim; jeden z informatorów powiedział mi: Nie można mówić ż a b a na dzieci, mądry człowiek tego nie powie. Nie wolno tak mówić, bo to dzieciak; jaka on tam żaba. Żaba to żaba, a dzieciak to dzieciak 15. Słowo jest związane z desygnatem w sposób naturalny, nie może tu być mowy o jakiejkolwiek umowności ( żaba to żaba, a dzieciak to dzieciak ). Dlatego, jeżeli użyjemy nazwy wobec niewłaściwego desygnatu, pociągnie to za sobą nieodwracalne skutki: rzecz zacznie nabierać cech tej nazwy, której w stosunku do niej użyto. Magiczne prawo sympatii jest nieubłagalne... Moc działa sama z siebie, automatycznie, i dlatego należy wypowiadać słowa tylko w odpowiednich sytuacjach w przeciwnym razie sprowokuje się niepożądane skutki. I odwrotnie aby nie doprowadzić do niechcianych czy niebezpiecznych skutków, należy unikać słów, które mogą je wywołać. Tabu językowe jest więc oczywistą konsekwencją wiary w stwórczą moc słowa. Świadczy o tym np. szesnastowieczne przysłowie nie mień octu piwo warząc 16 wypowiedzenie słowa o c e t przy warzeniu piwa może sprawić, że piwo skwaśnieje, czyli nabierze właściwości octu. Przekonanie o spełnieniu się słów jest do dzisiaj żywe w polskiej kulturze ludowej; przedstawiając poniżej wątki wierzeniowe i opowiadania wyrażające to przekonanie, będę się starała, przez ich analizę, ukazać, jakie uwarunkowania sprawiają, że słowo działa i powoduje takie, a nie inne skutki. Analiza wyłącznie językowa nic by tu nie dała; ten splot faktów kulturowych i językowych, jakim jest fenomen magicznej mocy słowa, wymaga badania aktów mowy jako struktur usytuowanych 17 struktur zanurzonych w szeroko rozumianych uwarunkowaniach sytuacyjnych. Mówiąc o chorobach (wyrzutach, krostach) innej osoby, nie pokazywać po sobie, w którym miejscu tamta miała, bo się zrobią w tym miejscu, gdzie się pokaże 18. W opisanej tu sytuacji słowom towarzyszą pewne określone gesty. Można więc chyba stwierdzić, że spełnienie się działań werbalnych jest tutaj uwarunkowane działaniami fizycznymi. Bez nich słowo nie miałoby mocy kreującej. Na Zwiastowanie przeważnie bociany przylatują, to już dzieci krzyczą: Bocian, kiszka, przynieś mi braciszka! Matka ile się naklęła! 19 Tutaj słowo ma moc spełnienia się dzięki temu, że zostaje wypowiedziane w szczególnym czasie (Zwiastowanie, czas święta) i w stosunku do niezwykłego adresata, jakim jest bocian ptak związany z kultem życia i płodności. Matka może więc mieć zupełnie realne podstawy do obaw, że życzenie wypowiedziane przez dzieci spełni się dlatego na nie krzyczy. Dawniej tak było, że jak matka albo ojciec powiedzieli dziecku: t y k o n i u, t y k o b y ł o, p s i e, k o c i e to mu się tak stało 20. Moja teściowa opowiadała: Kiedyś na Wólce był leśniczy. Miał takie pare koni i dubeltówkie. A matka była bardzo religijna. I matka do kościoła, a on na polowanie. Brał te psy i te dubeltówkie i już jechał na te polowanie. A matka prosiła, żeb on szedł do kościoła. A ten syn nie posłuchał. Usiadł w tą bryczkie i te pare koni założył i tych dwa psy i pojechał. Wyjeżdża, a matka mówi: Żebyś ty się obrócił w kamień! I jest ten

4 160 kamień. Para koni, bryczka, dwa psy i człowiek. A jak zaczeli rwać tego kamienia (już długo po tym, jak sie to stało), bo chcieli rozbić, to krew wytrysnęła 21. Opowiadali, że był jeden parobek, co miał takie przysłowie, że każdemu powiedział: Żeby cie ziemia nie przyjena! No i umarł. Jak go chowali, to go ziemia wyrzucała. Co go pochowali, to na drugi dzień już na wierzchu leżał. Dopiero go na wodę puścili, to go dopiero woda wzięła 22. Każda z powyższych trzech relacji mówi o zdarzeniach, które rozgrywają się kiedyś, dawniej, o których opowiadali po prostu o faktach mitycznych (każdy z nich jest zresztą dość dobrze znany w folklorze). Mamy tu do czynienia z czasem mitycznym, z czasem początków, w którym słowo stawało się ciałem. Oprócz szczególnego czasu bardzo ważny jest tu także szczególny związek między nadawcą i odbiorcą magicznych słów. Klątwy rzucane przez rodziców na dzieci spełniają się, natomiast przekleństwa parobka wracają do niego najwidoczniej kierował je pod niewłaściwy adres i nie miał wystarczającej mocy, żeby przeklinać innych. Nie bez znaczenia jest także sytuacja, w której pada brzemienne w skutki słowo to sytuacja nietypowa, nieharmonijna, zakłócona czyimś nieposłuszeństwem, złymi intencjami czy niezgodną ze społecznym ideałem postawą moralną (przypadek bezbożnego leśniczego i niesłusznie przeklinającego parobka). W takiej sytuacji, którą można porównać do przeciwstawiającego się społecznemu kosmosowi chaosu, szczególnie łatwo budzą się złe moce. Przyjrzyjmy się jeszcze szczególnemu nadawcy magicznych słów. Tutaj jeden, on takim był bandziorem, on ludzi mordował, to jego matka jego zaklęła, powiedziała: Zeby ty sie nicego nie dorobił! I nic sie nie dorobił 23. W jednym miejscu była wydana córka za mąż, były dzieci, a te stare za ten majątek to by jak najdłużej ciągnąć te zyski. Tamta już się chciała usamodzielnić, zaczęła się kłócić oddajcie majątek a ta stara mówi: Bodajś się zatrzęsła ze swojemi dziećmi! Potem się te dzieci trzęsły tak, aż było strach patrzeć. To była faktycznie prawda, moi rodzice o tym mówili 24. Słowa matki wypowiadane do niedobrego dziecka spełniają się co do joty. Związek między matką a dzieckiem jest bowiem najsilniejszym z ludzkich związków: matka daje życie i dlatego dziecko winno jest jej szczególny szacunek i posłuszeństwo. Jeśli sprzeniewierzy się matce czy łączącym z nią więzom a więc w najszerszym rozumieniu samemu życiu matka, rzucając klątwę, symbolicznie zabiera życie, które dała. Kiedyś, jak jechali na chrzest, to po drodze do karczmy wstępowali, a potem w kościele mówili c h c ę m a r y zamiast w i a r y. I byli mary, upiory, chodzili nocną porą, po koniach jeździli. Bo ludzie pijani podawali dzieci do chrztu. Teraz akuratny człowiek musi zajechać, żeby wymawiał za księdzem jak trzeba, nie z m o r a ś, tylko z d r o w a ś M a r i o 25. Tutaj znowu słowo spełnia się w czasie mitycznym (k i e d y ś jest przeciwstawieniem t e r a z j u ż n i e...). Na jego moc składają się jednak także i inne elementy: przede wszystkim pada ono podczas obrzędu, a poza tym nadawca słów jest pod wpływem alkoholu polskiego halucynogenu. Słowa m a r a i z m o r a, jako nazwy demonicznych istot z groźnej sfery sacrum, mogą być szczególnie fatalne w skutkach. Niebezpieczna moc tkwi tu bowiem w samych słowach i działa sama z siebie. Jest tak silna, że automatycznie przywołuje desygnat, zupełnie niezależnie nie tylko od intencji, ale nawet od woli mówiącego. Można by powiedzieć, że zmorze wystarczy tylko usłyszeć swoje imię nieważne, czy wypowiedziane celowo, czy przypadkiem i już się pojawia. Kolberg zanotował: Opowiadania o napastowaniu zmory odbywają się tylko po cichu; nigdy o tem głośno nie

5 161 mówią, aby jej sobie nie narazić 26 aby zmora nie usłyszała i nie przyszła. Przypomnijmy: kto wypowiada słowa, wprawia w ruch moce Niezależność działania słów od intencji wypowiadającego je, a nawet sprzeczność z tymi intencjami, jest szczególnie silnie podkreślona w następującym opowiadaniu: Opowiadali ludzie, że jeden trzy razy sąsiada spalił i potem pokutował (po śmierci). Przyszedł do tego, którego spalił, i mówi, żeby mu tamten wybaczył, to przestanie pokutować. Ale tamten odpowiada: Jakbyś mnie raz spalił, tobym ci wybaczył, jakbyś mnie dwa razy spalił, to też bym ci wybaczył, ale żeś mnie trzy razy spalił, to ty idź do diabła i mi głowy nie zawracaj! O n t e g o n i e c h c i a ł, a l e j a k t o p o w i e d z i a ł, to jak się wiatr nie zerwie, diabeł przyleciał i tego pokutującego zabrał 28. Takie niezamierzone wywołanie siły nieczystej to motyw bardzo popularny w folklorze, często spotykany w polskiej literaturze ludowej 29. Słowo diabeł i inne nazwania sacrum zawierają największe natężenie mocy. Dlatego już samo wypowiedzenie imienia sacrum wystarczy, aby się ono uobecniło, nie trzeba tu żadnych dodatkowych działań. Pełne mocy działanie słowne można klasyfikować stosując kryterium stopnia wypełnienia mocą. Działania te układałyby się na osi, na której jednym biegunie moc jest tak wielka, że działa sama z siebie, a na drugim zaś słowu towarzyszyć już muszą pewne dodatkowe, wzmacniające zabiegi rytualne, wykonywane świadomie. Ten drugi biegun prowadzi aż do konwencji, w której nie ma żadnej mocy: moc w samym moc słowa zale- konwencja słowie żna od rytuału nie ma mocy A oto przykłady świadomego i celowego wywoływania słowem mocy tamtego świata: Diabła wywołać dawniej można było powiedział mi informator z Białostockiego i podał parafrazę formuły wywołującej go Przyjdź duchu nieczysty, abra makabra, fokus marokus, ukaż się diable na fokus marokus, komentując ją: Takie byle co mówili, i dodając: robili to źli ludzie 30. Kolberg zanotował: Używają nad złapanym gadem szeptów, żegnania i modłów, dodając za antyfonę: gadu, gadu, nie wypuszczaj jadu! Takie szepty, modły i dodatki rymowanych wyrażeń u m i e j ę t n o ś c i ą z a k l i n a n i a n a z y w a j ą 31. Umiejętność zaklinania wprowadza nas już na teren klasycznej magii. Mamy tu do czynienia z czarownikiem z osobą wtajemniczoną, która, dzięki znajomości specjalnej formuły słownej i towarzyszącego jej rytuału, może nawiązywać kontakt z mocą. Robi to w konkretnym celu; może on być zarówno zły (tak było w przypadku wywoływania diabła, typowym rytuale czarnej magii), jak i dobry (tak jest przede wszystkim w magii leczniczej). Formuły, które wypowiada wykonawca rytuału, wyrażone są w specjalnym, magicznym języku, którego podstawową funkcją jest spełniająca moc słów. Dlatego formuła może być nawet niezrozumiała ( takie byle co mówili czyli słowa nie liczące się w świecie profanum, liczące się natomiast w sferze sacrum), zawsze natomiast ma określoną, niezmienną i poetycko uformowaną szatę słowną, jest trzymana w tajemnicy i może być przekazana tylko wybranym. Informatorzy opowiadają: Na przelęki to też są modlitwy, i od nich ustąpi. Nie tych modlitw, ale jakie takie, że wywołują. Wywołują z kości, z krwi, o, i z żyły, tako ze wszystkiego. Tako trochę tylko usłyszałam. Bo u mnie syn w nocy się zrywał i krzyczał coś, krzyczał. I poszłam do jednej babki i ona wylała wosek i ten przelęk wywołała 32.

6 162 Zamawiając liszaj mówił: Liszaju, liszaju, na ciebie nasraju. Siedzisz jak pan, zginiesz jak pies! I a pfu!, a pfu! trzy razy pluł na ten liszaj 33. Wtajemniczonych nie jest jednak zbyt wielu; zwykli ludzie powinni się więc wystrzegać wywoływania mocy wymówionym nieopatrznie słowem. Przestrogę przed takimi nieprzemyślanymi zachowaniami zawierają przysłowia: Nie wywołuj wilka z lasu ; Wilka mieną, wilk w sieci ; Złego nie ruszaj ; Złe, kiedy się uciszy nie poruszaj ; Źle to z biesem żartować ; Nie wspominaj diabła o północy ; Co ludzie gadają, to i wygadają ; O czym ludzie mówią, czasem wymówią 34. Wobec pełnych mocy słów lepiej zachowywać postawę pokory niż niedowierzania lub wyższości, bowiem: Nie wolno ze złem szyderować, igrać, mówić, że nie ma, b o s i ę t e g o d o z n a 35. Kto nie panuje nad słowem a więc nie jest wtajemniczony łatwo może znaleźć się w sytuacji ucznia czarnoksiężnika, pokonanego przez wywołaną przez siebie moc, której nie potrafi opanować: Szedł w nocy kawaler obok cmentarza i powiedział: Wstańcie żywi i umarli, będziem sobie pili, żarli! Na drugi dzień przyszedł do niego pan w cylindrze i powiedział, że przyjdą. On się przestraszył, poszedł do księdza, a ksiądz mu powiedział, żeby przyszykował miskę maku i miskę wody. Postawił miski na stole. Godzina jedenasta, wszystko zaczyna się ruszać. Zaczęły wchodzić dusze. Każda dusza brała po ziarnku maku, moczyła je w wodzie i zjadała. Mak się kończył, a wciąż wchodziły nowe dusze. Kiedy zabrakło maku, każda dusza jego skubała. Rano tylko szkielet został 36. Skutki wywołane przez raz wypowiedziane słowo są nieodwracalne; w przytoczonym opowiadaniu nawet moc księdza nie mogła pomóc nieubłaganej mocy faktów dokonanych słowem. Unieszkodliwienie rozpętanej przez ucznia czarnoksiężnika mocy nie jest jednak zupełnie niemożliwe; trzeba tylko znać naprawdę skuteczne sposoby. Oto inne rozwiązanie takiej samej historii: Jeden pijak jechał koło cmentarza i do zmarłych mówi: Wstalibyście, popilibyście! Wrócił do domu, położył się spać, a drzwi się otwierają, przychodzą dusze. Pochodzili, pocmokali. Na drugą noc to samo. Bieda jest. Idzie do księdza i skarży się. Ksiądz mówi: Weź biały obrus na stół, nalej w talerz święconej wody. Przyszli, pocmokali, zabrali się i poszli 37. W tej wersji ksiądz wyraźnie gra rolę wtajemniczonego: zna i umie stosować skuteczne środki apotropeiczne. Środki te pochodzą z innego i silniejszego niż samo słowo poziomu: z wypełnionego mocą poziomu fizycznego. Woda święcona i lniany obrus to typowe magiczne rekwizyty. Kończąc przedstawianie materiału, chcę pokazać jeszcze jedną grupę nadawców magicznych słów: istoty należącej do porządku sacrum. Święty Wojciech to był ksiądz. On miał wielki przywilej od Boga. On mówil, i potrafiło się tego dnia tak stać 38. Koń chodził po trawie, jak Matka Boska z Panem Jezusem uciekała. Pan Jezus chciał, żeby koń podwiózł ich, koń odmówił, że się jeszcze nie najadł. I powiedział Pan Jezus mu: Żebyś się nigdy nie najadł! I faktycznie koń się nigdy nie naje, dzień i noc żre. Potem spotkali osiołka i osiołek im nie odmówił 39. Kiedyś, jak Matka Boska uciekała z Panem Jezusem, schowała się pod osinę, a ona

7 163 zaczęła się trząść. Matka Boska mówi jej: Będziesz się całe życie trzęsła, czy będzie wiatr, czy nie. I dlatego osina się całe życie trzęsie. I schowali się pod leszczynę, ona gałązki opuściła do dołu i ich okryła. Dlatego leszczyna jest taka niska jak parasole 40. Słowa Matki Boskiej i Chrystusa mają tak wielką moc, że ich skutki nie są jednorazowe, jak skutki słów wymówionych przez profanów, lecz trwają wiecznie, ustanawiając i sankcjonując panujący porządek świata. Są to słowa wypowiedziane w mitycznym czasie początków przez mitycznych kreatorów a więc klasyczne słowa stwarzające. Ludowa wyobraźnia do grupy mitycznych kreatorów zalicza także licznych świętych tu akurat wystąpił w tej roli święty Wojciech 41. Wydaje mi się, że można powiedzieć, iż w ludowym systemie światopoglądowym stworzenie świata ( I rzekł Bóg: niech stanie się... ) nie jest aktem jednorazowym; dokonuje się ono ciągle, wszyscy wypowiadający słowa są jego kontynuatorami. W każdej z opisanych wyżej sytuacji słowa spełniały się dzięki pewnym warunkom. Warunki te to podstawowe kategorie analityczne, niezbędne, jak się wydaje, do badania magicznych rytuałów słownych. Wyliczmy je zatem, podsumowując to, co zostało powiedziane wyżej: 1. Podstawową opozycją, poprzez którą rozpatruję omawiane zjawiska, jest opozycja sacrum profanum 42. Zakłada ona podział rzeczywistości na dwie sfery: świecką (zwykłą, codzienną, oswojoną) i świętą niezwykłą, tajemniczą, niebezpieczną. Magiczne słowo pośredniczy między nimi. Jego zadaniem jest powodować określone skutki w sferze profanum; może to czynić dzięki temu, że pod wieloma względami należy do sacrum. Sfery sacrum i profanum dzieli nieprzekraczalny dystans, zasadnicza nieciągłość ontologiczna. Przejście między nimi byłoby niemożliwe, gdyby nie obrzęd. 2. Obrzęd (rytuał) to wszelkie działania, dzięki którym człowiek nawiązuje kontakt z mocą. Każde słowo wypowiedziane w sytuacji obrzędowej jest słowem szczególnym, ma wagę magiczną. Podstawowe elementy rytuału, które można wyróżnić analizując przedstawiony wyżej materiał, to: czas, osoby, czynności, przedmioty i słowa. 3. Czas, w którym pada magiczne słowo, jest rozumiany przez etnologów jako opozycja codziennego, ciągłego czasu świeckich aktywności, czasu pracy. Nazywają go czasem niezwykłym; jest to czas święta, czas mitycznych początków, wszelkiego rodzaju czas szczególny Osoby. a) nadawca. Naogólniej można powiedzieć, że nadawca magicznych słów jest mediatorem istotą, która pośredniczy między tym a tamtym światem. Są osoby, którym status mediatora jest przypisany na stałe: np. mityczni kreatorzy czy wtajemniczeni celebrujący rytuały; są i takie, które go nabywają tylko w pewnych okolicznościach na pewien czas: np. matka przeklinająca nieposłuszne dziecko czy pijany chrzestny przekręcający rytualną formułę. b) odbiorca. Bywają sytuacje, w których spełnienie się słów jest zależne od statusu ich adresata. Mamy wtedy do czynienia z adresatem nacechowanym, dotkniętym mocą sacrum. W niektórych przypadkach istotny jest także charakter relacji między nadawcą a odbiorcą słów (dotyczy to np. klątwy i błogosławieństwa). Magiczne zachowanie autorów rytuału, podobnie jak każde inne zachowanie ludzkie, przebiega na trzech poziomach: fizycznym, werbalnym i mentalnym. Tu jednak każdy z tych poziomów i ich wzajemne relacje przedstawiają się inaczej niż w pozbawionym mocy świecie profanum. 5. Poziom fizyczny czynności i rekwizyty. Magiczne przedmioty i magiczne gesty

8 164 (jak chociażby znak krzyża, pocałunek, splunięcie) towarzyszą słowom, wzmacniając ich moc. Przedmioty i gesty uobecniają magiczne moce na poziomie fizycznym, dzięki czemu współtworzą rytuał i przekładają słowo na działanie. 6. Poziom werbalny słowo. Jak pisałam na początku, słowo, przez sam fakt swojej natury (forma i znaczenie) jest predestynowane do pośredniczenia między sferą profanum (związaną z formą) a sferą sacrum (związaną ze znaczeniem), między działaniem a myślą. Ta dwoistość duchowo-materialna nadaje słowu moc kreacyjną. Natężenie mocy może być różne zależnie od dystansy, jaki dzieli dane słowo od serca sacrum. Im mniejszy ten dystans, tym mniej potrzeba działań rytualnych, aby słowo się spełniło. Każdy profan, powiedziawszy d i a b e ł, może zostać porażony przez moc. Zupełnie inaczej dzieje się natomiast na przykład przy zamawianiu chorób rytuale najbardziej skomplikowanym z pokazanych wyżej. Nie dość, że przy jego analizie niezbędne są wszystkie wyliczone kategorie, od 1 do 7, to jeszcze werbalny poziom tego rytuału wymaga odrębnej analizy. Słowo nie jest tu prostą nazwą czy życzeniem, ale uformowaną poetycko formułą, co ma istotne konsekwencje dla przebiegu rytuału i jego skutków. 7. Poziom mentalny intencja nadawcy. Im więcej mocy ma słowo, tym mniej liczą się intencje. Słowo magiczne działa nawet wbrew myślom i życzeniom wypowiadającego je tak jest np. w przypadku wymówienia słów tabu, klątwy, błogosławieństwa. Ale, im więcej rytualnej oprawy wymaga słowo, aby mogło się spełnić, tym bardziej zaczyna się liczyć intencja. Znachor nie może źle życzyć choremu, bo grozi to niepowodzeniem całego leczenia. W języku magicznym intencje poszczególnych ludzi nie mają znaczenia; o wszystkim rozstrzyga słowo, które pada. Im bardziej jednak wchodzimy w świat języka konwencjonalnego, tym bardziej intencje znajdują należne sobie miejsce. Nie mówimy po to, żeby słowami działać, lecz po to, żeby wyrażać myśli i porozumiewać się. Język konwencjonalny daje nam możliwość wyrażania swoich refleksji; czyż więc i nasze słowa nie kontynuują dzieła stwarzania świata? Przypisy 1 Przykłady te pochodzą, po pierwsze, z literatury etnograficznej (adresy bibliograficzne będę podawać przy kolejnych cytatach), po drugie, z moich materiałów terenowych, zbieranych w ciągu kilku ostatnich lat (przy każdej wypowiedzi informatora będę podawać nazwę miejscowości, w której był przeprowadzony wywiad i jego numer w moim archiwum). 2 M. M a u s s, Zarys ogólnej teorii magii, [w:] Socjologia i antropologia, Warszawa 1973, s ibid., s ibid., s G. v a n d e r L e e u w, Fenomenologia religii, Warszawa 1978, s A. G u r i e w i c z, Problemy sredniewiekowoj narodnoj kultury, Moskwa 1981, s J. K r z y ż a n o w s k i, Norwidowa paralela o zamarzłym słowie, [w:] Paralele, Warszawa 1977, s ibid., s powszechne. 10 Nowa księga przysłów polskich, t. III, s K. K o r a n y i, Czary w postępowaniu sądowem, Lwów 1927, s v a n d e r L e e u w, op. cit., s K o l b e r g, Mazowsze t. VII, s J. S. B y s t r o ń, Przeżytki wiary w magiczną moc słowa, [w:] Tematy, które mi odradzano, Warszawa 1980, s Jaświły, woj. białostockie, wyw. nr 9

9 Nowa księga przysłów polskich, t. II, s termin ten pochodzi od Della H y m e s a. Badanie aktów mowy jako struktur usytuowanych postuluje on m. in. w artykule Socjolingwistyka i etnografia mówienia, zawartym w tomie Język i społeczeństwo, Warszawa K o l b e r g, op. cit., s Połoski, woj. bialskopodlaskie, wyw. nr H. B i e g e l e i s e n, Śmierć w obrzędach, zwyczajach i wierzeniach ludu polskiego, Warszawa 1930, s Korzanówka, woj bialskopodlaskie, wyw. nr Archiwum Katedry Etnografii Uniwersytetu Warszawskiego, wyw. nr S/ Huszcza, woj. bialskopodlaskie, wyw. nr 1 24 Choroszczynka, woj. bialskopodlaskie, wyw. nr Popielewo, woj. siedleckie, wyw. nr K o l b e r g, Lubelskie, t. II, s por. przypis wyw. nr Najbardziej znany jest chyba wątek T 1030 Diabeł oszukany przy podziale plonów. 30 wyw. nr 9 31 K o l b e r g, op. cit., s.158. Podkreślenie moje. 32 Zabłocie, woj. bialskopodlaskie, wyw. nr wyw. nr 9 34 Nowa księga przysłów polskich, t. III, s.695; t. I, s.105, 434, Ubieszyn, woj. przemyskie, wyw. nr wyw. nr Choroszczynka, wyw. z Arch. KE UW, nr 119/P. 38 Tuczna, woj bialskopodlaskie, wyw. nr wyw. nr Popielewo, wyw. nr 14. Te dość znane wątki apokryficzne pojawiają się w wielu pieśniach ludowych, np.: Ale Maryja niedaleko była, Boć pod osiką spoczynek miała. Osika się zarepotała O Maryji Synie wyjawiała. Żebyś ty się osiko na wietrze repała, Co ja się o swego Synaczka nabała. (cyt. za F. K o t u l a, Hej leluja!, LSW 1970, s.87. por. także wątki T 2442 i T Najwięcej tego typu motywów można znaleźć w bajkach ajtiologicznych (wątki od T 2441 do 2999). 42 Opieram się tu w głównej mierze na religioznawczej myśli fenomenologicznej, reprezentowanej przede wszystkim przez R. Otta, G. van der Leeuwa i M. Eliadego. 43 por. przede wszystkim M. E l i a d e, Sacrum mit, historia, Warszawa 1974.

10 166

ROZWÓJ JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ŁASKĄ?

ROZWÓJ JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ŁASKĄ? ROZWÓJ JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ŁASKĄ? Monika i Marcin Gajdowie ROZWÓJ Jak współpracować z łaską? Na okładce: Motyw z posadzki katedry pw. Najświętszej Marii Panny w Chartres (Francja) labirynt symbolizujący

Bardziej szczegółowo

MOC ZIEMI RYTUAŁY I ZAKLĘCIA W MAGII NATURALNEJ. Spis treści SCOTT CUNNINGHAM

MOC ZIEMI RYTUAŁY I ZAKLĘCIA W MAGII NATURALNEJ. Spis treści SCOTT CUNNINGHAM SCOTT CUNNINGHAM MOC ZIEMI RYTUAŁY I ZAKLĘCIA W MAGII NATURALNEJ Spis treści Przedmowa.............................................................. 2 Wstęp..................................................................

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek MOC BOŻEGO SŁOWA od redakcji duchowość komunii Carlos Garcia Andrade CMF: KU TEOLOGII SŁOWA 3 świadkowie Camillo Bianchin OFM: DO ZOBACZENIA, PADRE NOVO! 12 doświadcrenia Róża Wilczek: PANIE, DO KOGÓŻ

Bardziej szczegółowo

Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił!

Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił! Mk 1,14 20 PONIEDZIAŁEK Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił! Czas się wypełnił to są pierwsze słowa Pana Jezusa zapisane w Ewangelii św. Marka. Spróbujmy je skomentować. Również w naszym

Bardziej szczegółowo

POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ

POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ Ewa Czemierowska-Koruba Hubert Czemierowski POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ PROGRAM SPOŁECZNY SZKOŁA BEZ PRZEMOCY V EDYCJA WARSZTATY MAKROREGIONALNE AGRESJA I PRZEMOC Agresję definiuje się najczęściej

Bardziej szczegółowo

ROM JAKO SWÓJ I JAKO OBCY. ZBIOROWOŚĆ ROMÓW W ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ l. 1. Cel badania

ROM JAKO SWÓJ I JAKO OBCY. ZBIOROWOŚĆ ROMÓW W ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ l. 1. Cel badania Lud, t. 78, 1995 EWA NOWICKA Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski ROM JAKO SWÓJ I JAKO OBCY. ZBIOROWOŚĆ ROMÓW W ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ l 1. Cel badania I Przedmiotem referowanego badania

Bardziej szczegółowo

Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem: Zbuduj swój wizerunek Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj

Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem: Zbuduj swój wizerunek Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem: Zbuduj swój wizerunek Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj Darmowa publikacja dostarczona przez HOLON - wszechswiat

Bardziej szczegółowo

STAN KATASTROFY. Po katastrofie smoleńskiej byliśmy świadkami rytuałów żałoby, powrotu wspólnoty cierpienia i symboli romantycznych,

STAN KATASTROFY. Po katastrofie smoleńskiej byliśmy świadkami rytuałów żałoby, powrotu wspólnoty cierpienia i symboli romantycznych, STAN KATASTROFY Po katastrofie smoleńskiej byliśmy świadkami rytuałów żałoby, powrotu wspólnoty cierpienia i symboli romantycznych, a także innych zjawisk, włącznie z mnogością spiskowych interpretacji.

Bardziej szczegółowo

ANALITYCZNE KATEGORIE OBCOŚCI

ANALITYCZNE KATEGORIE OBCOŚCI Sławomir Grabias Rekomendacja tekstu: dr Dariusz Wadowski Instytut Socjologii KUL ANALITYCZNE KATEGORIE OBCOŚCI Społeczna natura obcości To, co obce i to, co swojskie powołuje do życia nasze i wasze -

Bardziej szczegółowo

DO BISKUPÓW, KAPŁANÓW, RODZIN ZAKONNYCH I WIERNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O CHRZEŚCIJAŃSKIM SENSIE LUDZKIEGO CIERPIENIA

DO BISKUPÓW, KAPŁANÓW, RODZIN ZAKONNYCH I WIERNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O CHRZEŚCIJAŃSKIM SENSIE LUDZKIEGO CIERPIENIA "Cierpienie, które pod tylu różnymi postaciami obecne jest w naszym ludzkim świecie, jest w nim obecne także i po to, ażeby wyzwalać w człowieku miłość, ów właśnie bezinteresowny dar z własnego ja na rzecz

Bardziej szczegółowo

NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM. Wallace Wattles

NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM. Wallace Wattles NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM Wallace Wattles Niniejsza książka jest darmowa (wygasły na nią prawa autorskie) i powinna dotrzeć do jak największej ilości osób. Jeśli znasz kogoś, kogo mogłaby zainteresować

Bardziej szczegółowo

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak

Bardziej szczegółowo

NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM. Wallace Wattles

NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM. Wallace Wattles NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM Wallace Wattles Niniejsza książka jest darmowa (wygasły na nią prawa autorskie) i powinna dotrzeć do jak największej ilości osób. Jeśli znasz kogoś, kogo mogłaby zainteresować

Bardziej szczegółowo

Daphne K. 12 kroków. z Jezusem. osobista historia uzdrowienia. tłumaczenie Ewa Sroczyńska

Daphne K. 12 kroków. z Jezusem. osobista historia uzdrowienia. tłumaczenie Ewa Sroczyńska Daphne K. 12 kroków z Jezusem osobista historia uzdrowienia tłumaczenie Ewa Sroczyńska S RAFIN Kraków 2012 Tytuł oryginału: wydania polskiego: Wydawnictwo Serafin, Kraków 2012 Redakcja Małgorzata Sękalska,

Bardziej szczegółowo

Uzdrawiająca moc Archanioła Rafaela

Uzdrawiająca moc Archanioła Rafaela Uzdrawiająca moc Archanioła Rafaela dr doreen virtue Uzdrawiająca moc Archanioła Rafaela Słuchaj radia Hay House na żywo: www.hayhouseradio.com Redakcja: Mariusz Warda Projekt okładki: Tomasz Piłasiewicz

Bardziej szczegółowo

Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Doświadczenie mocy słów Biblii w Kościele 113,1, 3)

Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Doświadczenie mocy słów Biblii w Kościele 113,1, 3) 1 Moc Słowa w Biblii. Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Niejednokrotnie uczestnicząc we Mszy św., słuchamy homilii wyjaśniającej odczytane fragmenty Pisma świętego. Może nieraz zapytywaliśmy: Dlaczego

Bardziej szczegółowo

CZAS w życiu Polaków

CZAS w życiu Polaków Elżbieta Tarkowska CZAS w życiu Polaków WYNIKI BADAŃ, HIPOTEZY, IMPRESJE W arszawa 1992 Polska Akademia Nauk Instytut Filozofii i Socjologii Spis treści Słowo w stępu... 1 Część I. PYTANIA I PROBLEMY

Bardziej szczegółowo

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Biuletyn maturalny Katarzyna Bocheńska Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Katarzyna Bocheńska Autor opracowania graficznego:

Bardziej szczegółowo

Ks. Aleksander Zienkiewicz. KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE. Kraków

Ks. Aleksander Zienkiewicz. KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE. Kraków KAZANIA i HOMILIE Ks. Aleksander Zienkiewicz KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE Kraków 2006 by Wydawnictwo OO. Franciszkanów Bratni Zew spółka z o.o. ISBN 83-88903-76-4 Wszelkie prawa zastrzeżone. Książka

Bardziej szczegółowo

System Uniwersalnego Klucza (The Master Key System)

System Uniwersalnego Klucza (The Master Key System) System Uniwersalnego Klucza (The Master Key System) Charles Haanel, tłumaczenie: Wojciech Luciejewski System Uniwersalnego Klucza był fenomenem swego czasu, wznosząc autora Charlesa F. Haanela tak do wielkiej

Bardziej szczegółowo

Celem mojej pielgrzymki jest zawsze inny pielgrzym. Podróż w prozie Olgi Tokarczuk

Celem mojej pielgrzymki jest zawsze inny pielgrzym. Podróż w prozie Olgi Tokarczuk Sławomir Iwasiów Celem mojej pielgrzymki jest zawsze inny pielgrzym. Podróż w prozie Olgi Tokarczuk Od początku kariery pisarskiej twórczość Olgi Tokarczuk była, by tak rzec, przeciwko realizmowi właściwie

Bardziej szczegółowo

KIM JEST NASZ NIEPRZYJACIEL I JAK ON DZIAŁA? ZARYS KATOLICKIEJ DEMONOLOGII Ks. dr Marian Piątkowski

KIM JEST NASZ NIEPRZYJACIEL I JAK ON DZIAŁA? ZARYS KATOLICKIEJ DEMONOLOGII Ks. dr Marian Piątkowski KIM JEST NASZ NIEPRZYJACIEL I JAK ON DZIAŁA? ZARYS KATOLICKIEJ DEMONOLOGII Ks. dr Marian Piątkowski (wykład podczas konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Uwalniania, Jasna Góra 11.7.2005) I.

Bardziej szczegółowo

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Anna Antosik-Wójcińska Tadeusz Parnowski Łukasz Święcicki VA/12/11/91 Servier Polska Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Rozwój psychiczny młodzieży

Rozwój psychiczny młodzieży Mieczysław Kreutz Rozwój psychiczny młodzieży Uwaga: tekst róż ni się od wydanego drukiem w roku 2006; nie naniesiono tu korekty ję zykowej. 2 M. Kreutz; Rozwój psychiczny młodzieży Spis treści: I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Alina Kalinowska Pozwólmy dzieciom działać mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Warszawa 2010 Publikacja współfinansowana przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja jest

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2014 2 Opracowanie zadań i dodatkowego materiału dla nauczycieli:

Bardziej szczegółowo

Moc słowa. Możliwości identyfikowania wypowiedzi performatywnych w poradniczych praktykach

Moc słowa. Możliwości identyfikowania wypowiedzi performatywnych w poradniczych praktykach Studia Poradoznawcze 2014 ISSN 2299-4971 Elżbieta Siarkiewicz Dolnośląska Szkoła Wyższa Moc słowa. Możliwości identyfikowania wypowiedzi performatywnych w poradniczych praktykach Celem artykułu jest zwrócenie

Bardziej szczegółowo

Anna Głąb. Moralność jako uwaga. logos_i_ethos_2013_2_(35), s. 81 108. Słownik etyczny Iris Murdoch 1

Anna Głąb. Moralność jako uwaga. logos_i_ethos_2013_2_(35), s. 81 108. Słownik etyczny Iris Murdoch 1 logos_i_ethos_2013_2_(35), s. 81 108 Anna Głąb Moralność jako uwaga Słownik etyczny Iris Murdoch 1 Iris Murdoch (1919 1999), słuchaczka wykładów Ludwiga Wittgensteina, wykładowczyni filozofii w Oxfordzie,

Bardziej szczegółowo